BASKIDA. Terapötik İttifak Ölçeği-Kısa Formun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. İ. Volkan GÜLÜM 1, Sait ULUÇ 2, Gonca SOYGÜT 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASKIDA. Terapötik İttifak Ölçeği-Kısa Formun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. İ. Volkan GÜLÜM 1, Sait ULUÇ 2, Gonca SOYGÜT 3"

Transkript

1 Türk Psikiyatri Dergisi 2016;27(): Terapötik İttifak Ölçeği-Kısa Formun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi BASKIDA 2 İ. Volkan GÜLÜM 1, Sait ULUÇ 2, Gonca SOYGÜT 3 ÖZET Amaç: Bordin in kuramlar üstü kavramsallaştırmasını temel alan ve Horvath ve Greenberg (1989) tarafından geliştirilen Terapötik İttifak Ölçeği nin () Türkçe versiyonunun kısa formunun oluşturulması amaçlanmıştır. Yöntem: Hacettepe Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı nda klinik psikoloji yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden uygulamacılar ve hastalar çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır (58 terapist ve 83 hastaya ait toplam 83 seans). Analize, terapi sürecinin üçüncü oturumunda terapist ve hastalar tarafından doldurulmuş olan ler dahil edilmiştir. Kısa formlar için Tracey ve Kokotovic (1989) ile Hatcher ve Gillaspy ın (2006) çalışmaları temel alınmıştır. Bulgular: Yapılan doğrulayıcı faktör analizi (DFA) sonuçları her iki kısa formun da hem terapist hem de hastalarda iyi düzeyde uyum gösterdiğini ortaya koymuştur. Formlar arası korelasyonlar, iç tutarlılık değerleri ve uyum indisleri bir arada değerlendirildiğinde Tracey ve Kokotovic in önerdiği maddelerin daha uygun olduğu görülmüştür. Bu maddeler temel alınarak oluşturulan kısa formun iç tutarlılık değerinin terapist formu için 0.90, hasta formu içinse 0.86 olduğu görülmüştür. Sonuç: DFA sonuçlarına göre, korelasyonlar ve iç tutarlılık değerleri ile birlikte gözlemci formu ile tutarlı olması göz önünde bulundurularak 12 maddelik bir kısa formu ortaya çıkmıştır. Söz konusu ölçeğin kabul edilebilir düzeylerde geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu düşünülmektedir. Anahtar Sözcükler: Psikoterapi, Güvenilirlik, Geçerlilik SUMMARY Psychometric Properties of the Turkish Working Alliance Inventory-Short Form Objective: This study aimed to build and examine the Turkish Working Alliance Inventory (WAI) short form which was originally developed by Horvath and Greenberg (1989) based on Bordin s pan-theoretical conceptualization of therapeutic alliance. Method: The Hacettepe University Psychotherapy Research Laboratory data set which included the masters s or doctoral level clinical psychology practitioners- patient pairs (83 sessions from 58 therapist and 83 patient). Short forms (e.g. therapist-client versions) that were built based on Tracey and Kokotovic s (1989) and Hatcher and Gillaspy s (2006) studies were analyzed with confirmatory factor analysis approach. During these analyses, the WAI measurements from the third sessions were based. Results: Confirmatory factor analysis results showed that the short forms which were suggested in the aforementioned literature, had good fit for both therapist and patient sample. Correlations between original Turkish forms and subscales, internal consistency levels and fit indices were reviewed together to reach a final decision. The short form which was suggested by Tracey and Kokotovic showed more appropriate statistical results. The final forms Cronbach Alpha s levels were 0.90 and 0.86 for therapist and patient forms respectively. Conclusion: Considering consistency with the observer form items (Soygüt and Uluç 2009) addition to inter-correlations, internal consistency levels and fit indices, the WAI-Short Forms were built for therapist and patient. Our findings suggested that the WAI-Short Forms for therapist and patient have acceptable levels of reliability and validity for clinical and research settings in Turkey. Keywords: Psychotherapy, Reliability, Validity Geliş Tarihi: Kabul Tarihi: Psik. Dr. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD., Dumlupınar Üniv. Kütahya. 2 Doç. Dr. Psikoloji Bl., Hacettepe Üniv. Ankara. 3 Prof. Dr. Şema Terapi Enstitüsü, Ankara. Psik. Dr. İ. Volkan Gülüm, e-posta: doi: /u

2 GİRİŞ Çok sayıda araştırma terapötik ittifakın niteliğinin psikoterapi sonucuna dair en güçlü yordayıcı değişken olduğunu göstermiştir (Horvath ve Bedi 2002, Horvath ve ark. 2011, Horvath ve Symonds 1991). İlk olarak psikanalitik gelenekte kavramsallaştırılmış olan terapötik ittifak kavramı (Zetzel 1956) sonraki yıllarda farklı yaklaşımlardan psikoterapi araştırmacılarının da yoğun bir biçimde ilgisini çekmiştir (Bordin 1979 ve Luborsky 1976 gibi). Terapötik ittifak kavramına yönelik etkisini günümüze kadar sürdürmüş olan en etkili ve kapsamlı kavramsallaştırmalardan biri Bordin e aittir (1979). Bordin in kuramlar üstü kavramsallaştırmasına göre, hasta ve terapist arasındaki ittifak, görev, amaç ve bağ olarak adlandırılan üç bağımsız bileşeni olan etkileşimli bir bütündür. Bordin e göre ittifakın gücü hasta ve terapistin görev ve amaç konusunda işbirliğine dayanan bir biçimde anlaşması ve terapi sürecindeki ilişkilerinin niteliğinin bir işlevidir. Bordin in bir kuram ya da belli bir yaklaşıma özgü olmayan bu açıklamalarının kuramlar üstü doğası, bu kavramsallaştırmanın kullanışlılığını ve dolayısıyla etkisini günümüze kadar sürdürmüş olmasını büyük ölçüde açıklamaktadır. Terapötik ittifakı değerlendirmeye yönelik olarak geliştirilmiş çeşitli araçlar bulunmaktadır. Penn Yardım İttifakı Ölçeği (Luborsky ve ark. 1985), Terapötik İttifak Derecelendirme Ölçeği (Marmar ve ark. 1986), California Psikoterapi İttifak Ölçeği (CALPAS: Marmar ve ark. 1987), Vanderbilt Ölçekleri (Hartley ve Strupp 1983) ve Terapötik İttifak Ölçeği (: Horvath ve Greenberg 1989) gibi. Bu ölçeklerden CALPAS (Öztan 1995) ve nün (Soygüt ve Işıklı 2008, Soygüt ve Uluç 2009) Türkçe formları da bulunmaktadır. Elvins ve Green in (2008) terapötik ittifakı değerlendirmek amacıyla kullanılan araçları inceledikleri tarama çalışması sonucunda özellikle, Vanderbilt Ölçekleri ve CALPAS ı önerdikleri görülmektedir. Ülkemizde ise, gerek Bordin in üç faktörlü kavramsallaştırmasını yansıtması itibariyle, gerek hasta, terapist ve gözlemci değerlendirmesine olanak sağlaması itibariyle, gerekse de özgün formunun yaygın olarak kullanılması itibariyle terapötik ittifak değerlendirme araçları arasında nün öne çıktığı gözlenmektedir. ye İlişkin Çalışmalar Terapötik ittifakı değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş olan nün (Horvath ve Greenberg 1989) terapist, hasta ve gözlemci olmak üzere üç farklı formu bulunmaktadır ve bu üç formun da Türkçe uyarlamaları yapılmıştır (terapist ve hasta formu: Soygüt ve Işıklı 2008, gözlemci formu: Soygüt ve Uluç 2009). Bordin in kuramlar üstü kavramsallaştırmasını temel alan görev, amaç ve bağ olmak üzere üç alt boyut içermektedir. Özgün hasta formunun alt boyutlarının iç tutarlılık değerleri öncül çalışmada 0.85 ile 0.88 arasında değişmiş, ölçeğin tüm formunun Cronbach alfa değeri 0.93 olarak hesaplanmıştır. Terapist formunun alt boyutlarının iç tutarlılık değerleri ise 0.68 ile 0.87 arasında değişmiş, ölçeğin tüm formunun Cronbach alfa değeri 0.87 olarak hesaplanmıştır (ölçeğin geliştirilme sürecine ilişkin daha ayrıntılı bilgi için bakınız Soygüt ve Işıklı 2008). Türkçe uyarlama çalışmasında ise hasta formunun alt boyutlarının iç tutarlılık değerleri 0.74 ile 0.81 arasında değişmiş, ölçeğin tüm formunun Cronbach alfa değeri 0.90 olarak hesaplanmıştır. Terapist formunun ise alt boyutlarının iç tutarlılık değerleri 0.83 ile 0.94 arasında değişmiş, ölçeğin tüm formunun Cronbach alfa değeri 0.96 olarak hesaplanmıştır. nün pek çok özelliğinin aracın geniş bir kullanım alanı bulmasının önünü açtığı belirtilmektedir (Tracey ve Kokotovic 1989). Bu özellikler arasında aracın hem hasta hem de terapist için özbildirim türü bir değerlendirme imkanı sunması, farklı kuramsal yaklaşımlarda uygulanabilir olması ve terapötik ilişkiyi erken dönemlerden itibaren değerlendirme imkanı sunması gösterilmektedir. Her ne kadar görece kolay anlaşılabilir ve yanıtlanabilir 36 maddeden oluşmuş olsa da alandaki uygulamacılar ve araştırmacılar daha kısa ve daha hızlı uygulanabilir bir araca gereksinim duymuş ve bu gereksinim yü kısaltmak üzere çok sayıda araştırmanın başlangıç noktasını oluşturmuştur. Bu kısaltma çalışmalarından en çok bilineni ve yaygın olarak kullanılanı Tracey ve Kokotovic e (1989) aittir. Bu çalışmada üç farklı yapı doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yaklaşımı ile test edilmiş ve analizler sonucunda ölçeğin 12 maddelik bir kısa formu oluşturulmuştur. Bir diğer kısaltma çalışması Hatcher ve Gillaspy (2006) tarafından yapılmış ve araştırmacılar Tracey ve Kokotovic in (1989) önerdiği yapıyı test ettikten sonra bu yapının istatistiksel olarak yeterince iyi olmadığına karar vermiş ve alternatif bir 12 maddelik form oluşturmuştur. Test edilen alternatif yapının kuramsal yapıyı daha iyi yansıttığı ve daha iyi istatistiksel uyum gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. ye yönelik en yakın zamanlı kısaltma çalışması 12 maddelik kısa formun da ötesine geçerek, her seans sonunda uygulanabilecek 6 maddelik bir form oluşturma çabası içermektedir (Falkenströ ve ark. 2014). yü temel alan ve Seans İttifak Ölçeği olarak adlandırılan bu ölçeğin kuramsal ardalandan farklı olarak iki alt boyutu bulunmaktadır. Görev ve amaç boyutlarındaki yüksek ilişki gözetilerek bunun bir faktör olarak yansıyor olabileceği düşünülmüş ve ölçek görev/amaç boyutu ile ilişki boyutu olarak iki faktörlü olarak yapılandırılmıştır. Bu çalışma kapsamında da ülkemizdeki psikoterapi araştırmacıları ve psikoterapistlerin kullanımına sunmak üzere nin kısa formunun oluşturulması amaçlanmıştır. Bu bağlamda Tracey ve Kokotovic (1989) ile Hatcher ve Gillaspy ın (2006) çalışmalarında yer alan terapist ve hasta formları için önerilen madde ve yapıların test edilmesi ve en uygun Türkçe kısa formun belirlenmesi hedeflenmiştir. 2

3 TABLO 1. Terapist ve lara İlişkin Demografik Bilgiler. Yaş Ranj Ort SS Terapist Kadın (n=73, % 88) Erkek (n=10, % 12) Kadın (n=65, % 78.3) Erkek (n=18, % 21.7) Ort: Ortalama, SS: Standart sapma. YÖNTEM Katılımcılar Çalışmanın örneklemini, Hacettepe Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı nda (HÜPAL) yılları arasında takip edilen vakalar oluşturmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Yetişkin Psikiyatri Bölümü ya da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Sağlık Merkezi nden yönlendirilen bu vakalar, klinik psikolojide, psikoterapi uygulama ve süpervizyonu alanlarında deneyimli öğretim üyeleri tarafından süpervize edilen ve yüksek lisans/doktora eğitimine devam etmekte olan klinik psikologlar ve klinik psikolog adayı psikologlar tarafından takip edilmektedir. HÜPAL bünyesinde yapılan araştırmalar için Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonu onayı alınmıştır. Araştırmaya dahil edilen terapistlerin 49 u (% 59) klinik psikoloji yüksek lisans öğrencisiyken 34 ü (% 41) klinik psikoloji doktora öğrencisidir (Çalışmada 58 farklı terapiste ait toplam 83 veri bulunmaktadır. Veriler farklı zaman ve eğitim dönemlerinde alınmış olduğundan ve terapötik ilişkinin doğasına uygun olarak her bir terapist-hasta çifti ayrı veri olarak değerlendirilmiştir). Araştırmanın terapist ve hasta örneklemine ilişkin cinsiyet ve yaş bilgileri Tablo 1 de sunulmuştur. İleriki analizler için kullanılan verilerin alındığı terapi süreçlerinin 50 si (% 60.2) Bilişsel Davranışçı Terapi, 17 si (% 20.5) Şema Terapi, 16 sı (%19.3) Psikodinamik psikoterapi ile takip edilmiştir. Veri toplama Araçları Terapötik İttifak Ölçeği () Horvath ve Greenberg (1989) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması Soygüt ve Işıklı (2008) tarafından yapılmıştır. 36 maddelik ölçeğin hasta formunun iç tutarlılık katsayısı 0.90, terapist formunun iç tutarlılık katsayısı 0.96 dır. Ölçek, Bordin in (1979) kuramlar üstü terapötik ittifak kavramsallaştırmasına uygun olarak 12 şer maddeden oluşan üç alt faktöre ayrılmıştır: görev, amaç ve bağ. Ölçek bu alt ölçeklerden alınan toplam puanlar özelinde değerlendirilebileceği gibi tüm maddelerin göz önüne alınmasından oluşan genel puan üzerinden de değerlendirilebilmektedir. Terapötik İttifak Ölçeği Kısa Form (): 36 maddelik ve 3 faktörlü özgün yü temel alarak ve özgün de her bir faktöre en yüksek biçimde yüklenen 4 er maddenin seçilimi ile Tracey ve Kokotovic (1989) tarafından oluşturulmuştur. Ölçeğin terapist formunun iç tutarlılık değerleri 0.83 ile 0.91 arasında değişmekte iken terapist formunun tamamının iç tutarlılık kat sayısı 0.95 tir. Ölçeğin hasta formunun iç tutarlılık değerleri 0.90 ile 0.92 arasında değişmekte iken hasta formunun tamamının iç tutarlılık kat sayısı 0.98 dir. Terapötik İttifak Ölçeği Gözden Geçirilmiş Kısa Form (- GKF): Özgün yü temel alarak oluşturulan bu kısa form birincil eksen faktör analizi sonuçlarına dayanmaktadır. Hatcher ve Gillapsy (2006) ölçeğin sadece hasta formuna ilişkin ayrıntılı analiz sonuçlarını rapor etmiştir. Ölçeğin hasta formunun iç tutarlılık değerleri iki farklı örneklemde 0.85 ile 0.90 arasında değişmekte iken terapist formunun tamamının iç tutarlılık kat sayısı ise 0.91 ve 0.92 olarak hesaplanmıştır. Türkçe nün kısa formu iki farklı çalışmanın kullandığı madde ve yapılar temel alınarak test edilmiştir. İlgili çalışmalarda seçilen maddeler ve bu maddelerin özgün çalışma ve Türkçe formdaki karşılıkları Tablo 2 de sunulmuştur. Demografik Bilgi Formu Terapist ve hastaların sosyodemografik özelliklerini öğrenebilmek amacıyla hazırlanan iki ayrı formdan yaş ve cinsiyet gibi bilgiler toplanmıştır. İşlem nün temellendiği kuramsal ardalan da gözetilerek çeşitli psikoterapi yaklaşımları ile takip edilen vakalar çalışmaya dahil edilmiştir. HÜPAL deki psikoterapi süreçlerindeki terapist ve hastalar üçüncü görüşmeleri itibariyle kapalı zarflar içerisinde kendilerine verilen ve birbirleri tarafından görülmeyecek bir biçimde doldurmaya başlamaktadır. Çeşitli gerekçelerle üçüncü görüşmesinin leri olmayan tüm süreçler analiz dışında bırakılmış ve analizler sadece üçüncü görüşmelerin leri temel alınarak yapılmıştır. Analizler nün kısa formunu oluşturmaya yönelik diğer çalışmalarla tutarlı olarak (Tracey ve Kokotovic 1989, Hatcher ve Gillaspy 2006 gibi) bu çalışmada da DFA yapılmıştır. DFA ya ek olarak iç tutarlılık değerleri, ortalama ve standart sapma değerleri ve ölçek formları arasındaki ilişkiler de hesaplanmıştır. BULGULAR DFA Sonuçları AMOS yazılımı ile ve -GKF için en büyük olabilirlik kestirimi kullanılarak iki farklı doğrulayıcı faktör 3

4 TABLO 2. Kısa Form ve Gözden Geçirilmiş Kısa Form Maddeleri ve İlişkili Boyutlar. (Tracey ve Kokotovic 1989) Alt Boyut Terapist 2. Terapistim ve ben sorunlarımın düzelmesi için terapide neler yapmam gerektiği konusunda aynı şekilde düşünüyoruz. G 2. m ve ben, sorunlarının düzelmesi için terapide neler yapması gerektiği konusunda aynı şekilde düşünüyoruz. 4. Terapide yaptıklarım, bana sorunumla ilgili yeni bir bakış açısı kazandırıyor. G 4. m ve ben, terapide yaptıklarımızın işe yaradığına inanıyoruz. 8. Terapistimin bana yakın hissettiğine inanıyorum. B 8. mın bana yakın hissettiğine inanıyorum. 12. Terapistim terapide neye ulaşmak istediğimi anlamıyor. A 12. Terapide neye ulaşmak istediğimiz konusunda şüphelerim var. 21. Terapistimin bana yardım edebileceğine inanıyorum. B 21. ma yardım edebileceğime inanıyorum. 22. Terapistim ve ben, ortak hedeflerimize doğru ilerliyoruz. A 22. m ve ben, ortak hedeflerimize doğru ilerliyoruz. 23. Terapistimin beni takdir ettiğini hissediyorum. B 23. mı takdir ediyorum. 32. Ne tür değişikliklerin benim yararıma olacağı konusunda anlaşmaya vardık. G 32. Ne tür değişikliklerin onun yararına olacağı konusunda anlaşmaya vardık. 26. Terapistim ve ben birbirimize güveniyoruz. B 26. m ve ben birbirimize güveniyoruz. 27. Terapistim ve ben sorunlarımın neler olduğu konusunda farklı düşünüyoruz. A 27. m ve ben sorunlarının neler olduğu konusunda farklı düşünüyoruz. 24. Benim için neyin üzerinde durmamızın daha önemli olacağı konusunda hemfikiriz. A 24. m için neyin üzerinde durmamızın daha önemli olacağı konusunda hemfikiriz. 35. Sorunumu ele alma yollarımızın doğru olduğuna inanıyorum. G 35. m sorununu ele alma yollarımızın doğru olduğuna inanıyor. -GKF (Hatcher ve Gillaspy 2006) Terapist* 25. Bu görüşmelerin sonunda neler yaparak değişebileceğimi daha iyi anladım. A 25. m bu görüşmelerin sonunda neler yaparak değişebileceğini daha iyi anladı. 4. Terapide yaptıklarım, bana sorunumla ilgili yeni bir bakış açısı kazandırıyor. G 4. m ve ben, terapide yaptıklarımızın işe yaradığına inanıyoruz. 8. Terapistimin bana yakın hissettiğine inanıyorum. B 8. mın bana yakın hissettiğine inanıyorum. 30. Terapistim ve ben terapiden neler kazanmam gerektiği konusunda hemfikiriz. A 30. Görüşmelerin amaçlarını belirleme konusunda hastam ve ben işbirliği içindeyiz. 19. Terapistim ve ben birbirimize saygı duyuyoruz. B 19. m ve ben birbirimize saygı duyuyoruz. 22. Terapistim ve ben, ortak hedeflerimize doğru ilerliyoruz. A 22. m ve ben, ortak hedeflerimize doğru ilerliyoruz. 23. Terapistimin beni takdir ettiğini hissediyorum. B 23. mı takdir ediyorum. 24. Benim için neyin üzerinde durmamızın daha önemli olacağı konusunda hemfikiriz. G 24. m için neyin üzerinde durmamızın daha önemli olacağı konusunda hemfikiriz. 36. Onun onaylamadığı şeyler yaptığımda da terapistimin beni önemsediğini B 36.Onaylamadığım şeyler yapsa da hastama olan saygım devam eder. hissediyorum. 16. Terapide yaptıklarımın, istediğim değişikliklere ulaşmamda bana yardımcı olacağını hissediyorum. G 16. Terapide yaptıklarımızın, hastamın istediği değişikliklere ulaşmada ona yardımcı olacağını hissediyorum. 32. Ne tür değişikliklerin benim yararıma olacağı konusunda anlaşmaya vardık. A 32. Ne tür değişikliklerin onun yararına olacağı konusunda anlaşmaya vardık. 35. Sorunumu ele alma yollarımızın doğru olduğuna inanıyorum. G 35. m sorununu ele alma yollarımızın doğru olduğuna inanıyor. *Hacther ve Gillaspy ın çalışmasında terapist formuna ilişkin bir analiz yapılmamıştır. Bu çalışmada yapısına uygun olarak terapist formunun eşdeğer maddeleri kullanılmıştır. : Terapötik İttifak ölçeği Kısa Form, -GKF: Terapötik İttifak Ölçeği Gözden Geçirilmiş Kısa Form, G: Görev, A: Amaç, B: Bağ. analizi yapılmıştır. DFA yı değerlendirmek üzere kullanılacak uyum indisleri için bir fikir birliği olmadığından, değerlendirme için Hatcher ve Gillaspy ın (2006) çalışmasında kullandığı, Kenny (2016) ve Thompson un (2004) önerdiği indisler temel alınmıştır. Her iki önerinin değerlendirildiği DFA analizlerine ilişkin değerler Tablo 3 te sunulmuştur. Bu tabloda verili değerler hem ilk analiz sonucunda elde edilen değerleri hem de yazılım tarafından önerilen ve kuramsal olarak uygun olan uyarlamalar yapıldıktan sonra elde edilen değerleri yansıtmaktadır. Uyarlamalar sonucunda her iki modelin de anlamlılığı 0.05 in üstüne çıktığından modellerin geçerli olduğu söylenebilmektedir (Barrett 2007). Kenny ye (2016) göre CFI ve TLI değerlerinin 0.90 ile 0.95 arasında olması kabul edilebilir, 0.95 in üzerindeki değerler ise iyi olarak görülmektedir ile 0.10 arasındaki RMSEA değerleri kabul edilebilir olarak görülmekte iken iyi modellerin RMSEA değerlerinin 0.05 ten küçük olması gerektiği belirtilmektedir. Çalışmada yer alan örneklemin, ve - GKF nin tüm formları için ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler Tablo 4 te sunulmuştur. Çalışmada yer alan örneklemin, ve -GKF nin tüm formları için iç tutarlılık değerleri 4

5 TABLO 3. Kısa Form ve Gözden Geçirilmiş Kısa Form İçin DFA Sonuçları. Ki Kare sd TLI CFI RMSEA p İlk Uyarlamalar sonrası Terapist İlk Uyarlamalar sonrası GKF İlk Uyarlamalar sonrası Terapist İlk Uyarlamalar sonrası : Terapötik İttifak ölçeği Kısa Form, -GKF: Terapötik İttifak Ölçeği Gözden Geçirilmiş Kısa Form. sd: Serbestlik derecesi, TLI: Tucker-Lewis indeksi, CFI: Karşılaştırmalı Uyum İndeksi, RMSEA: Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü. hesaplanmıştır. Hesaplanan iç tutarlılık değerleri Tablo 5 te sunulmuştur., ve -GKF ölçekleri ve ölçeklerin alt boyutları arasındaki korelasyonlar hesaplanmıştır. Tablo 6 da, terapist ve hasta formlarının birbirleri arasındaki ilişkileri gösterilmiştir. TARTIŞMA Bu çalışma terapötik ittifakı değerlendirmek üzere dünyada ve ülkemizde yaygın bir biçimde kullanılan nün kısa formunu oluşturma amacını taşımaktadır. yü kısaltma çalışmaları Horvath ve Greenberg ün (1989) özgün formu önermeleri ardından çeşitli biçimlerde kendini göstermiştir. Bu çalışma kapsamında da söz konusu kısaltma çalışmalarının öne çıkan ikisi ele alınmış ve için Türkçe bir kısa form oluşturulmaya çalışılmıştır. Tracey ve Kokotovic (1989) ile Hatcher ve Gillaspy ın (2006) Bordin in kavramsallaştırması üzerine temellenen kısaltma önerileri olduğu gibi istatistiksel analiz sonuçlarından yola çıkarak önerdikleri değişik faktör sayılarını içeren yapılar da mevcuttur. Bu çalışmada, özgün ve ittifak kavramsallaştırması korunmak istendiğinden söz konusu araştırmacıların görev, amaç ve bağ alt boyutlarını içeren önerileri ele alınmıştır. DFA sonuçları, uyarlamalar sonrasında, ilgili önerilerin her ikisinin de önerilen değerler doğrultusunda (Kenny 2016) uyumlu olduğunu göstermiştir. Devam eden analizlerde söz konusu önerilerin özgün formla olan ilişkisi ve iç tutarlılık düzeyleri de değerlendirmeye alınmıştır. Her iki formun da belli açılardan öne çıkabildiği dikkat çekmiştir. Örneğin, - KF nin uyum indislerinin hem hasta hem de terapist formu için -GKF ye oranla daha iyi olduğu; -GKF nin hasta formunun görev ve amaç alt boyutlarının, terapist formunun da amaç alt boyutunun iç tutarlılık değerinin ye göre çok az da olsa daha iyi olduğu; hasta formunun genel iç tutarlılık değerlerinin her iki form için de eşit düzeyde olduğu; kalan tüm iç tutarlılık değerlerinin de lehine farklı olduğu görülmüştür. Fark edilebileceği gibi pek çok açıdan -GKF ye göre daha iyi sonuçlar vermiştir. Özgün ve nün alt boyutları ile sınanan kısa formlar ve bu kısa formların alt boyutları arasındaki ilişkilerin tümü anlamlıdır. hasta formu için bu korelasyonlar 0.51 ile 0.91 arasında değişirken terapist formu için 0.56 ile 0.96 arasında değişmektedir. -GKF hasta formunun özgün ile korelasyonları 0.48 ile 0.87 arasında iken terapist formu için bu korelasyonlar 0.44 ile 0.95 arasındadır. Ek olarak, için önerilen maddeler ile daha önce Türkçe ye uyarlanmış olan 12 maddelik gözlemci formunun (Soygüt ve Uluç 2008) maddelerinin uyumlu olduğu görülmektedir. Özetle, hem istatistiksel analiz sonuçları hem de bağlam lehinedir. Tüm bu bilgiler ışığında da Türkçe kısa form için Tracey ve Kokotovic in (1989) önerileri doğrultusunda hazırlanan formun kullanılmasının uygun olduğu sonucuna varılmaktadır. TABLO 4. Formları Ortalama ve Standart Sapma Değerleri. Terapist Genel Görev Bağ Amaç Genel Görev Bağ Amaç Ort SS Ort SS Ort SS Ort SS Ort SS Ort SS Ort SS Ort SS GKF : Terapötik İttifak Ölçeği, : Terapötik İttifak ölçeği Kısa Form, -GKF: Terapötik İttifak Ölçeği Gözden Geçirilmiş Kısa Form, Ort: Ortalama, SS: Standart sapma. 5

6 TABLO 5. Test Edilen Ölçek Formlarının İç Tutarlılık Değerleri. Terapist Genel Görev Bağ Amaç Genel Görev Bağ Amaç GKF : Terapötik İttifak Ölçeği, : Terapötik İttifak ölçeği Kısa Form, -GKF: Terapötik İttifak Ölçeği Gözden Geçirilmiş Kısa Form. nün özgün formunun Türkçe ye uyarlama çalışması ile bu çalışma arasında bazı farklar bulunmaktadır. Özgün çalışmada her bir hastadan üç ayrı seansta üç ayrı ölçüm alınmış ve toplam 21 hastadan 63 değerlendirme analizlere dâhil edilmiştir (Soygüt ve Işıklı 2008). Bu çalışmada ise hastaların tekrarlayan ölçümlerinden kaynaklanabilecek yanlılıkların ortadan kaldırılması hedeflenmiş ve her bir hastanın sadece üçüncü görüşmesinden alınan ölçümler analizlere dâhil edilmiştir. Özgün çalışma ile bir diğer farklılık da bu çalışmadaki terapist örnekleminin varlığıdır. Özgün çalışmadaki analizler hasta formları üzerinden yapılmış ve terapist formu da bu formun bir eşdeğeri olarak oluşturulmuştur. Bu uygulama alan yazındaki diğer çalışmalarla ve kuramla uyumlu olsa da terapist formuna ilişkin analizlerin ayrıca yapılması da ölçeğin değerine ilişkin ayrıca bir bilgi sunabilirdi. Bu kısaltma çalışmasında hem hasta hem de terapist formları için analizler yapmak mümkün olmuştur. Analiz sonuçları da göstermiştir ki özgün uyarlama çalışmasındaki hasta ve terapist formlarının eşdeğer olduğuna yönelik öngörü geçerlidir. - KF terapist formuna ilişkin değerler hem ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu hem de hasta formu ile uyumlu olduğunu göstermektedir. nin Türkçe ye kazandırılması hem araştırmacılar hem de uygulamacılar için kısa ve hem kuramsal hem de istatistiksel olarak güçlü bir ölçüm aracının daha yaygın olarak kullanılabileceği anlamına gelmektedir. gerek alanda uygulama yapan terapistlerin hastalarıyla olan terapötik ilişkilerini değerlendirebilecekleri ek bir yöntem gerekse psikoterapi araştırmalarında kolayca uygulanabilecek bir değerlendirme aracıdır. Özellikle özgün çalışmaya göre daha büyük bir örneklem kullanılmış olması ve terapist formunun da analiz edilmesi çalışmanın öne çıkan güçlü yönlerindendir. Çalışmanın sonuçlarını değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken bazı kısıtlılıklar da mevcuttur. Çalışma verileri bir eğitim kurumundan sağlanmış olduğundan çalışmaya konu olan terapistler eğitimlerine devam eden yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşmaktadır. Her ne kadar terapistlerinin deneyim düzeyleri ile terapötik ittifak ilişkisine dair çelişkili bulgular olsa da okuyucuların bu durumu göz önünde bulundurması yararlı olacaktır (Bein ve ark. 2000, TABLO 6. Terapist ve Formlarının Birbirleriyle İlişkileri. Toplam Görev Bağ Amaç Toplam Görev Bağ Amaç -GKF Toplam -GKF Görev -GKF Bağ -GKF Amaç Toplam 0.93* 0.79* 0.94* 0.96* 0.89* 0.76* 0.90* 0.95* 0.91* 0.62* 0.86* Görev 0.90* 0.61* 0.84* 0.91* 0.92* 0.64* 0.82* 0.89* 0.92* 0.44* 0.82* Bağ 0.81* 0.56* 0.60* 0.74* 0.56* 0.87* 0.59* 0.78* 0.64* 0.84* 0.57* Amaç 0.92* 0.79* 0.64* 0.91* 0.85* 0.60* 0.93* 0.88* 0.84* 0.47* 0.86* Toplam 0.91* 0.82* 0.78* 0.81* 0.93* 0.81* 0.92* 0.97* 0.94* 0.59* 0.89* Görev 0.82* 0.81* 0.61* 0.73* 0.91* 0.61* 0.81* 0.92* 0.93* 0.42* 0.90* Bağ 0.70* 0.53* 0.84* 0.52* 0.84* 0.65* 0.62* 0.79* 0.71* 0.77* 0.58* Amaç 0.85* 0.79* 0.56* 0.88* 0.83* 0.67* 0.51* 0.86* 0.83** 0.46* 0.84* -GKF Toplam 0.87* 0.78* 0.77* 0.75* 0.94* 0.90* 0.80* 0.73* 0.92* 0.66* 0.92* -GKF Görev 0.82* 0.83* 0.57* 0.74* 0.87* 0.89* 0.61* 0.74* 0.88* 0.44* 0.83* -GKF Bağ 0.69* 0.52* 0.85* 0.48* 0.75* 0.61* 0.84* 0.46* 0.84* 0.58* 0.40* -GKF Amaç 0.78* * 0.75* 0.86* 0.85* 0.66* 0.70* 0.91* 0.74* 0.65* *p<0.01 Kalın yazıların kullanıldığı hücreler, terapist formlarının birbirleriyle olan ilişkisini gösterirken gölgesiz hücreler hasta formlarının birbirleriyle olan ilişkisini göstermektedir. : Terapötik İttifak Ölçeği, : Terapötik İttifak ölçeği Kısa Form, -GKF: Terapötik İttifak Ölçeği Gözden Geçirilmiş Kısa Form. 6

7 Dunkle ve Friedlander 1996). Ayrıca terapist adaylarının takip ettiği hastalara dair formal bir tanısal değerlendirme de yapılmamıştır. Terapötik ittifak tanılarla doğrudan ilişkili bir kavram olmasa da hastaların yakınmalarına dair bilgi olması sonuçları yorumlarken faydalı olabilirdi. Analiz edilen psikoterapi süreçleri farklı terapi yaklaşımlarından gelmektedir. Bordin in kuramlar üstü kavramsallaştırmasına dayanıyor olsa da farklı terapi yaklaşımlarının temsiliyeti daha dengeli olacak bir biçimde ya da sadece tek bir yaklaşımdan veri toplanmış ve analiz edilmiş olsaydı sonuçları diğer çalışmalarla karşılaştırmak daha kolay olabilirdi. Sonuç olarak, bu çalışmadaki psikometrik incelemeler temelinde, nin Türkçe versiyonuna ilişkin kısa formunun kabul edilebilir düzeylerde güvenilir ve geçerli olduğu gözlenmiştir. Ölçeğin kısa formunun uygulama ve araştırma alanında yaygın kullanım açısından önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda, özellikle yapı geçerliğine ilişkin incelemelerin tekrar edilmesinde yarar görülmektedir. KAYNAKLAR Barrett P (2007) Structural Equation Modelling: Adjudging Model Fit. Pers Individ Dif 42: Bein E, Anderson T, Strupp HH ve ark. (2000) The effects of training in time-limited dynamic psychotherapy: Changes in therapeutic outcome. Psychother Res 10: Bordin ES (1979) The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. Psychotherapy 16: Dunkle JH, Friedlander ML (1996) Contribution of therapist experience and personal characteristics to the working alliance. J Couns Psychol 43: Elvins R, Green J (2008) The conceptualization and measurement of therapeutic alliance: An empirical review. Clin Psychol Rev 28: Hartley DE, Strupp HH (1983) The therapeutic alliance: Its relationship to outcome in brief psychotherapy. Empirical studies of psychoanalytic theories, Cilt 1, J. Masling (Ed.), Hillsdale, NJ: Analytical Press, s Hatcher RL, Gillaspy JA (2006) Development and validation of a revised short version of the Working Alliance Inventory. Psychother Res 16: Horvath AO, Bedi RP (2002) The alliance. Psychotherapy relationships that work: Therapist contributions and responsiveness to patients, J. D. Norcross (Ed.), New York, NY: Oxford University, s Horvath AO, Del Re AC, Flückiger C ve ark. (2011) Alliance in individual psychotherapy. Psychotherapy 48:9-16. Horvath AO, Greenberg LS (1989) Development and validation of the working alliance inventory. J Couns Psychol 36: Horvath AO, Symonds BD (1991) Relation between working alliance and outcome in psychotherapy: A meta-analysis. J Couns Psychol 38: Kenny DA (2016, 19 Mart) Measuring model fit. fit.htm adresinden edinilmiştir. Luborsky L (1976) Helping alliances of psychotherapy. Successful psychotherapy, J. P. Claghorn (Ed.), New York: Brunner/Mazel, s Luborsky L, McLellan A, Woody GE ve ark. (1985) Therapist success and its determinants. Arch Gen Psychiatry 42: Marmar CR, Gaston L, Gallagher D ve ark. (1987) Therapeutic alliance and outcome of behavioral, cognitive, and brief dynamic therapy of later-life depression. Paper presented at the Paper presented at the meeting of the Society for Psychotherapy Research, Ulm, West Germany. Marmar CR, Horowitz MJ, Weiss DS ve ark. (1986) The development of the therapeutic alliance rating system. The psychotherapeutic process: A research handbook, L. S. Greenberg, W. M. Pinsof (Eds.), New York: Guilford, s Öztan N (1995) Terapist ile hasta arasındaki terapötik ilişkinin farklı boyutlarda incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Soygüt G, Işıklı S (2008) Terapötik İttifakın değerlendirilmesi: Terapötik İttifak Ölçeği nin güvenilirlik ve geçerlik çalışması. Turk Psikiyatri Derg 19: Soygüt G, Uluç S (2009) Bilişsel davranışçı terapi sürecinde terapötik İttifak ölçeği-gözlemci formunun psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi. Turk Psikiyatri Derg 20: Thompson B (2004) Exploratory and confirmatory factor analysis. Washington, DC: American Psychological Association. Tracey TJ, Kokotovic AM (1989) Factor structure of the Working Alliance Inventory. Psychol Assess 1: Zetzel E (1956) Current concepts of transference. Int J Psychoanal 37:

Bilişsel Davranışçı Terapi Sürecinde Terapö k İ fak Ölçeği-Gözlemci Formunun Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Bilişsel Davranışçı Terapi Sürecinde Terapö k İ fak Ölçeği-Gözlemci Formunun Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Türk Psikiyatri Dergisi 2009; 20(4):367-375 Bilişsel Davranışçı Terapi Sürecinde Terapö k İ fak Ölçeği-Gözlemci Formunun Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Psik. Gonca SOYGÜT 1, Psik. Sait ULUÇ

Detaylı

Terapö k İ fakın Değerlendirilmesi: Terapö k İ fak Ölçeği nin Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması

Terapö k İ fakın Değerlendirilmesi: Terapö k İ fak Ölçeği nin Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(4):398-408 Terapö k İ fakın Değerlendirilmesi: Terapö k İ fak Ölçeği nin Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması Psik. Gonca SOYGÜT 1, Psik. Sedat IŞIKLI 2 Özet / Abstract Amaç:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail. ÖZGEÇMİŞ SEVGİNAR VATAN E-Posta: sevginarvatan@gmail.com Telefon: 2978325 Adres: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe/Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2006 Lisans Psikoloji Orta

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

HS-003. Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı.

HS-003. Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı. HS-003 Nuray ŞAHİN ORAK (Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı. İstanbul) Sezgi ÇINAR PAKYÜZ (Celal Bayar Üniversitesi, Manisa Sağlık Yüksekokulu,

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

Prof. Dr. Gonca Soygüt Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Prof. Dr. Gonca Soygüt Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Prof. Dr. Gonca Soygüt Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü E- Posta: goncab@hacettepe.edu.tr

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA TEMEL İNANÇLAR VE KAYGI İLE İLİŞKİSİ: ÖNÇALIŞMA GİRİŞ: Yaygın anksiyete bozukluğu, birtakım olay ya da etkinliklerle ilgili olarak, bireyin denetlemekte zorlandığı,

Detaylı

Prof. Dr. Gonca SOYGÜT PEKAK (ÖZGEÇMİŞ)

Prof. Dr. Gonca SOYGÜT PEKAK (ÖZGEÇMİŞ) Prof. Dr. Gonca SOYGÜT PEKAK (ÖZGEÇMİŞ) 1. Eğitim: Öğrenim Dönemi Derece (*) Üniversite Öğrenim Alanı 1982-1986 Lisans Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1986-1989 Y. Lisans Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

Ön Söz. Charles E. Schaefer. vii

Ön Söz. Charles E. Schaefer. vii Ön Söz Oyun terapisi, 20. yüzyılın başlangıcından bu yana çocuklarla kullanılan başlıca psikoterapötik müdahale olagelmiştir. Oyun Terapisinin Temelleri (İkinci Basım) kitabının amacı, okuyucunun oyun

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

Dr. Sait Uluç Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Dr. Sait Uluç Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü Dr. Sait Uluç Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü KİŞİSEL BİLGİLER Adres: Hacettepe Ünv. Edebiyat Fak. Psikoloji Böl. Beytepe/ANKARA E- Posta: psysait@hacettepe.edu.tr Kişisel

Detaylı

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminin Duyuşsal Hedefleri Ölçeği Şad, S. N., & Gürbüztürk, O. (2015). The affective objectives in early foreign language teaching: A scale development study. International Journal

Detaylı

PSİKOLOJİDE ÖLÇEK KAVRAMI VE ÖLÇEK TÜRLERİ /11 Bogardus Tutum Ölçeği /12 Thurston Ölçeği /13 Likert Tipi Ölçekler /13 Guttmann Tutum Ölçeği /15

PSİKOLOJİDE ÖLÇEK KAVRAMI VE ÖLÇEK TÜRLERİ /11 Bogardus Tutum Ölçeği /12 Thurston Ölçeği /13 Likert Tipi Ölçekler /13 Guttmann Tutum Ölçeği /15 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM PSİKOLOJİK TESTLER /1 PSİKOLOJİK TESTLERİN SINIFLANDIRILMASI /3 Ölçülen Nitelik ve Amacına göre Testler /5 Maksimum Performans ve Davranış Testleri /5 Bireysel ve Grup Testleri

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

Kısa Süreli Bilişsel Terapiye Uygunluk Ölçeği nin (BİLTER-U) Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Bir Ön Çalışma

Kısa Süreli Bilişsel Terapiye Uygunluk Ölçeği nin (BİLTER-U) Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Bir Ön Çalışma Türk Psikoloji Yazıları, Haziran 2008, 11 (21), 54-62 Kısa Süreli Bilişsel Terapiye Uygunluk Ölçeği nin (BİLTER-U) Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Bir Ön Çalışma Gonca Soygüt Hacettepe

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

MÜSLÜMANLIK İBADET ve İNANÇ ÖLÇEĞİ KISA FORMU:

MÜSLÜMANLIK İBADET ve İNANÇ ÖLÇEĞİ KISA FORMU: MÜSLÜMANLIK İBADET ve İNANÇ ÖLÇEĞİ KISA FORMU: GEÇERLİK ve GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Öz Ahmet AKIN * Abdullah YANLIZ ** Bu araştırmanın amacı Müslümanlık İbadet ve İnanç Ölçeği Kısa Formu (MİİÖKF; AlMarri,

Detaylı

Tez adı: Kişilerarası Şemalar ve Depresif Belirtiler Arasındaki İlişkiler (1994) Tez Danışmanı:(Işık Savaşır)

Tez adı: Kişilerarası Şemalar ve Depresif Belirtiler Arasındaki İlişkiler (1994) Tez Danışmanı:(Işık Savaşır) GONCA SOYGÜT PEKAK PROFESÖR E-Posta Adresi goncapekak@sehir.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres - 5327982105 Öğrenim Bilgisi 1990-1994 Yüksek Lisans 1986-1989 Lisans 1982-1986 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YRD. DOÇ. DR. SAİT ULUÇ. psysait@hacettepe.edu.tr. Telefon: (0312) 2978332

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YRD. DOÇ. DR. SAİT ULUÇ. psysait@hacettepe.edu.tr. Telefon: (0312) 2978332 ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. SAİT ULUÇ E-Posta: psysait@hacettepe.edu.tr Telefon: (0312) 2978332 Adres: HÜ. Edebiyet Fak. Psikoloji Böl. Beytepe/ANKARA Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2005 Doktora

Detaylı

ERGEN PARA TUTUMU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

ERGEN PARA TUTUMU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI ERGEN PARA TUTUMU ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMU: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI Doç. Dr. Ahmet Akın Sakarya Üniversitesi Eğitim Bölümleri Bölümü aakin@sakarya.edu.tr Uzm. Psikolojik Danışman Ahmet Kahraman Çekmeköy

Detaylı

Bilişsel Terapiyi Uygun-Yetkin Düzeyde Yürütme Ölçeği nin Güvenirlik ve Geçerliğine İlişkin Bir Ön Çalışma

Bilişsel Terapiyi Uygun-Yetkin Düzeyde Yürütme Ölçeği nin Güvenirlik ve Geçerliğine İlişkin Bir Ön Çalışma Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(2):177-186 Bilişsel Terapiyi Uygun-Yetkin Düzeyde Yürütme Ölçeği nin Güvenirlik ve Geçerliğine İlişkin Bir Ön Çalışma Dr. Gonca SOYGÜT 1, Dr. Sait ULUÇ 2, Dr. Zeynep TÜZÜN

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

ARKADAŞLIK KALİTESİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

ARKADAŞLIK KALİTESİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ ARKADAŞLIK KALİTESİ ÖLÇEĞİ TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ Doç. Dr. Ahmet Akın Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi aakin@sakarya.edu.tr Doktora Öğr. Fatıma Firdevs Adam Karduz Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği. Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI

Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği. Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI Rokeach İnsanların sahip oldukları değerler uzun zamandır psikolog ve sosyologların ilgisini çekmiştir.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Asistant professor: 1996 2002 Hacettepe University Department of psychology. Proffessor: 2010- Present Hacettepe University Department of psychology

Asistant professor: 1996 2002 Hacettepe University Department of psychology. Proffessor: 2010- Present Hacettepe University Department of psychology CURRICULUM VITAE PROF.GONCA SOYGÜT PEKAK goncab@hacettepe.edu.tr goncasoygut@gmail.com Phone: +90 (312) 297 8338 Hacettepe Universtiy Department of Psychology Beytepe06535- Ankara, Turkey EDUCATION Post-

Detaylı

Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Doktora)

Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klinik Psikoloji (Doktora) KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı: Ali Engin Uygur TC Kimlik No: 37234670204 Doğum Yeri, Tarihi: İstanbul, 29.05.1984 Medeni Durumu: Bekar Askerlik Durumu: Sağlık Teğmen (Psikolog) olarak tamamlandı, 26.07.2013

Detaylı

Doğum Tarihi : : : Çamlıtepe Mah., Şehit Coşkun Sok. 14/1 Çankaya, Ankara

Doğum Tarihi : : : Çamlıtepe Mah., Şehit Coşkun Sok. 14/1 Çankaya, Ankara ÖZGEÇMİŞ Ad-Soyad : Yağmur Ar Doğum Tarihi : 22.03.1987 E-Posta : yagmurrar@gmail.com Yazışma Adresi : Çamlıtepe Mah., Şehit Coşkun Sok. 14/1 Çankaya, Ankara Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

YENİDOĞAN BEBEKLERİN FARKLI CİHAZLARLA YAPILAN VÜCUT SICAKLIĞI ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Ön Çalışma

YENİDOĞAN BEBEKLERİN FARKLI CİHAZLARLA YAPILAN VÜCUT SICAKLIĞI ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Ön Çalışma YENİDOĞAN BEBEKLERİN FARKLI CİHAZLARLA YAPILAN VÜCUT SICAKLIĞI ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: Ön Çalışma AYDIN N 1, DOĞAN P 1, YAMAN R 2, ÇAĞLAYAN S 2. 1 İstanbul Medipol Üniversitesi, SBF, Hemşirelik

Detaylı

Oxford Mutluluk Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Üniversite Öğrencilerinde İncelenmesi

Oxford Mutluluk Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Üniversite Öğrencilerinde İncelenmesi Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2012;25:297-304 DOI: 10.5350/DAJPN2012250401 Oxford Mutluluk Ölçeği Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin Üniversite Öğrencilerinde İncelenmesi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ Dr. Hayal Yavuz Güzel ÖZGEÇMİŞ E-Posta : hyguzel@hacettepe.edu.tr Telefon : +90 (312) 7805336 Adres : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi

Detaylı

Ebru ÖZKURT TOPCU. Uzman Klinik Psikolog. Aile ve Çift Terapisti

Ebru ÖZKURT TOPCU. Uzman Klinik Psikolog. Aile ve Çift Terapisti Ebru ÖZKURT TOPCU Uzman Klinik Psikolog Aile ve Çift Terapisti 2009 yılında Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden başarısı dolayısıyla Onur Öğrencisi olarak mezun olmuştur. Üsküdar Üniversitesi nde

Detaylı

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir Emine Sevinç Tok İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir sevinc.tok@izmir.edu.tr EĞİTİM 2009-devam Klinik Psikoloji Doktora Programı

Detaylı

BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ

BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ BİR İSTATİSTİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nilgün KÖKLÜ* Davranış bilimlerinde, istatistiğe giriş dersini alan öğrenciler sık sık bu derse yönelik katı tutumlar göstermekte ve

Detaylı

K U L L A N I M B İLGİLERİ

K U L L A N I M B İLGİLERİ T Ü R K Ç E C O M P U TER SYSTE M U S A B I L I TY QU E S T I O N N A IRE S H O RT VERSIO N (T- C S U Q - S V ) A N K E Tİ K U L L A N I M B İLGİLERİ DOÇ.DR. OGUZHAN ERDINC I S T A N B U L, 2 0 1 5 GENEL

Detaylı

İYİLİK HALİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİNİN İNCELENMESİ

İYİLİK HALİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİNİN İNCELENMESİ İYİLİK HALİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GÜVENİRLİK VE GEÇERLİĞİNİN İNCELENMESİ Mahmut Fidan Sakarya Üniversitesi mahmut.fidan@ogr.sakarya.edu.tr Fatih Usta Sakarya Üniversitesi fatih_usta_pdr@hotmail.com

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) İstanbul Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Teorik & Uygulamalı Eg itimi Eğitim koordinatörü: Dr.Fatih Yavuz Eğitimciler:Dr.Fatih Yavuz, Dr. Hasan T. Karatepe, Dr. Sevinç Ulusoy, Dr. Ahmet Nalbant Bağlamsal

Detaylı

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 1C0092

ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 1C0092 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 1C0092 EDUCATION SCIENCES Received: July 2009 Accepted: September 2009 Series : 1C ISSN : 1308-7274 2009

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Psikoterapide güncel yaklaşımlar (PSY 405) Ders Detayları

Psikoterapide güncel yaklaşımlar (PSY 405) Ders Detayları Psikoterapide güncel yaklaşımlar (PSY 405) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Psikoterapide güncel yaklaşımlar PSY 405 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ Özlem Bulantekin Düzalan*, Sezgi Çınar Pakyüz** * Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ** Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Dilşad Koloğlugil 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu.

Dilşad Koloğlugil 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu. Aylin Sezer 2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans programından "Kıskançlıkta Cinsiyet Farklılıkları: Evrimsel Hipotezin Testi" başlıklı tezini tamamlayarak fakülte birincisi

Detaylı

Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score: Reliability and Validation of the Turkish Version

Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score: Reliability and Validation of the Turkish Version Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS), Turkish version LK.1.0 Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score: Reliability and Validation of the Turkish Version DİZ İNCİNME VE OSTEOARTRİT SONUÇ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : +90 (312) FOTOĞRAF : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Telefon : +90 (312) FOTOĞRAF : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara ÖZGEÇMİŞ Arş. Gör. Yasemin Kahya E-Posta : yaseminoruclular@hacettepe.edu.tr Telefon : +90 (312) 297 8325 FOTOĞRAF Adres : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800, Beytepe Ankara

Detaylı

Yıl: 4, Sayı: 10, Mart 2017, s

Yıl: 4, Sayı: 10, Mart 2017, s Pınar TOPCUOĞLU 1 Ahmet AKIN 2 Sümeyye ÖZKAYA 3 ÇABASIZ MÜKEMMELLĠYETÇĠLĠK ÖLÇEĞĠ (ÇMÖ) TÜRKÇE FORMU: GEÇERLĠK VE GÜVENĠRLĠK ÇALIġMASI Özet Bu araştırmanın amacı Çabasız Mükemmelliyetçilik Ölçeği'ni (ÇMÖ;

Detaylı

Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci

Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci BÖLÜM 8 ÖRNEKLEME Temel ve Uygulamalı Araştırmalar için Araştırma Süreci 1.Gözlem Genel araştırma alanı 3.Sorunun Belirlenmesi Sorun taslağının hazırlanması 4.Kuramsal Çatı Değişkenlerin açıkça saptanması

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor

THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor Amaç Aşamalar Örneklem Analizler PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları nın amacı, yeni örneklemler

Detaylı

BAKIM DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ-24 ÜN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI*

BAKIM DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ-24 ÜN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI* ARAŞTIRMA BAKIM DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ-24 ÜN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI* Şerife Kurşun** Nevin Kanan*** Alınış Tarihi: 27.01.2012 Kabul Tarihi: 20.07.2012 ÖZET Amaç: Bu çalışma, hemşirelik

Detaylı

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış

Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Bilişsel Kaynaşma ve Yaşantısal Kaçınmayla Aleksitimi İlişkisi: Kabullenme ve Kararlılık Penceresinden Bakış Sedat Batmaz 1, Emrah Songur 1, Mesut Yıldız 2, Zekiye Çelikbaş 1, Nurgül Yeşilyaprak 1, Hanife

Detaylı

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi

Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Bariatrik cerrahi amacıyla başvuran hastaların depresyon, benlik saygısı ve yeme bozuklukları açısından değerlendirilmesi Selçuk Özdin 1, Aytül Karabekiroğlu 2, Arzu Alptekin Aker 2, Recep Bolat 2, Servet

Detaylı

Eğitim, araştırma ve endüstri alanlarında yaygın olarak

Eğitim, araştırma ve endüstri alanlarında yaygın olarak Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2013;26:258-266 DOI: 10.5350/DAJPN2013260304 Araştırma / Research Kişisel Gelişim Yönelimi Ölçeği-II nin Türkçeye Uyarlanması ve Psikometrik

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker****

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ. Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN İŞ YÜKÜNÜN BELİRLENMESİ Gülay Göçmen*, Murat Çiftçi**, Şenel Sürücü***, Serpil Türker**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi Yoğun Bakım Sorumlu

Detaylı

Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii. Ortamı hazırlamak... 1

Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii. Ortamı hazırlamak... 1 İÇİNDEKİLER Çeviriye önsöz... xi Önsöz... xii Teşekkür... xv Kitabı kullanmanın yolları... xvii K I S I M I... 1 Ortamı hazırlamak... 1 B Ö L Ü M 1... 3 Giriş... 3 Gerçek dünya araştırması nedir?... 3

Detaylı

Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler. Geçerlik. Geçerlik Türleri. Geçerlik. Kapsam Geçerliği

Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler. Geçerlik. Geçerlik Türleri. Geçerlik. Kapsam Geçerliği BÖLÜM 3 Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cetinerdogan@gmail.com Ölçme Araçlarında Bulunması Gereken Nitelikler Geçerlik Güvenirlik Kullanışlılık Geçerlik Geçerlik,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ ANKARA

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Doktora KLİNİK (UYGULAMALI) PSİKOLOJİ ANKARA Ünvan : Öğr. Gör. Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı E-posta ecevarlik@akdeniz.edu.tr Telefon 02423106622 Faks 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Psikolojiye Giriş Dersin Kodu OKÖ105 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS kredisi 4 Haftalık Ders

Detaylı

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II

Dersin Grubu. Dersin Kodu. Yarıyıl. Dersin Adı. Bölüm Zorunlu. 1 1 PSY101 Psikolojiye Giriş-I. Bölüm Zorunlu. 2 2 PSY102 Psikolojiye Giriş-II Adı 1 1 PSY101 ye Giriş-I Açıklaması 6 3 ki temel konulara giriş niteliğinde bir derstir. İşlenecek konulara araştırma teknikleri, davranışın biyolojik kökenleri, algı, hafıza, dil, insan gelişimi, vb.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tayfun Doğan Doğum Tarihi: 02.11.1979 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003 Bilimleri/Rehberlik

Detaylı

Benlik Kuramı Ölçeğinin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirlik çalışması

Benlik Kuramı Ölçeğinin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Yavuzer ve ark. 161 Araştırma / Original article Benlik Kuramı Ölçeğinin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Yasemin YAVUZER, 1 Zeynep KARATAŞ, 2 Betül POLAT DEMİR 3 ÖZ Amaç: Bu çalışmada

Detaylı

EDD DERS 4: GÖNDERME SÜRECİ VE FORMAL-İNFORMAL DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Tevhide Kargın

EDD DERS 4: GÖNDERME SÜRECİ VE FORMAL-İNFORMAL DEĞERLENDİRME. Prof. Dr. Tevhide Kargın EDD DERS 4: GÖNDERME SÜRECİ VE FORMAL-İNFORMAL DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Tevhide Kargın Gönderme Süreci Gönderme süreci, gönderme öncesi süreçte özel gereksinimli olarak belirlenen bireylere yönelik uygulanan

Detaylı

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ VE SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ İŞBİRLİĞİNDE AÇILIYOR

AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ VE SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ İŞBİRLİĞİNDE AÇILIYOR AİLE DANIŞMANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ VE SOSYAL HİZMET UZMANLARI DERNEĞİ GENEL MERKEZİ İŞBİRLİĞİNDE AÇILIYOR AİLE DANIŞMANLIĞI NEDİR? Aile danışmanlığı, ailenin çevresiyle

Detaylı

ÇOCUKLAR İÇİN OYUN TERAPİSİ BİLGİLENDİRİCİ EL KİTABI. Oyun Terapisi Nedir? Oyun Terapisti Kimdir?

ÇOCUKLAR İÇİN OYUN TERAPİSİ BİLGİLENDİRİCİ EL KİTABI. Oyun Terapisi Nedir? Oyun Terapisti Kimdir? ÇOCUKLAR İÇİN OYUN TERAPİSİ BİLGİLENDİRİCİ EL KİTABI Oyun Terapisi Nedir? Oyun Terapisti Kimdir? Ebeveynler için Notlar Bu kitapçık, yaklaşık 4 ila 12 yaş aralığındaki, psikoterapi düşünülmüş çocuklar

Detaylı

BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI

BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI 1 BÖLÜM 12 STUDENT T DAĞILIMI 'Student t dağılımı' ya da kısaca 't dağılımı'; normal dağılım ve Z dağılımının da içerisinde bulunduğu 'sürekli olasılık dağılımları' ailesinde yer alan dağılımlardan bir

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Department of Psychology Hacettepe University. Web: Phone: +90 (312)

CURRICULUM VITAE. Department of Psychology Hacettepe University.   Web:  Phone: +90 (312) PROF.DR. GONCA SOYGÜT PEKAK CURRICULUM VITAE Department of Psychology Hacettepe University E-mail: goncab@hacettepe.edu.tr Web: www.goncasoygut.com Phone: +90 (312) 2978338 Faculty of Letters, Beytepe

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I. Doç. Dr. Günseli GİRGİN İÇİNDEKİLER BÖLÜM-I Doç. Dr. Günseli GİRGİN ÇAĞDAŞ EĞİTİM SİSTEMLERİNDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK... 1 Giriş... 2 Çağdaş Eğitimde Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Yeri... 2 Psikolojik Danışma

Detaylı

NARSİSİSTİK KİŞİLİK ENVANTERİ (NKE-16) TÜRKÇE UYARLAMASI

NARSİSİSTİK KİŞİLİK ENVANTERİ (NKE-16) TÜRKÇE UYARLAMASI NARSİSİSTİK KİŞİLİK ENVANTERİ (NKE-16) TÜRKÇE UYARLAMASI Nil Demet Güngör ve Fatma Ülkü Selçuk Mart 2015 Sosyal Bilimler Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı (SAEL), Atılım Üniversitesi Kaynak Gösterimi: Güngör,

Detaylı

İçindekiler. 1 Giriş 2. 3 Psikoloji Araştırmalarında Etik Meseleler Bilimsel Yöntem 27. KISIM I Genel Meseleler 1

İçindekiler. 1 Giriş 2. 3 Psikoloji Araştırmalarında Etik Meseleler Bilimsel Yöntem 27. KISIM I Genel Meseleler 1 Ön Söz xiii KISIM I Genel Meseleler 1 1 Giriş 2 PSİKOLOJİ BİLİMİ 3 BİLİMİN BAĞLAMI 6 Tarihsel Bağlam 6 Sosyal ve Kültürel Bağlam 9 Ahlakî Bağlam 13 BİR ARAŞTIRMACI GİBİ DÜŞÜNMEK 14 Medyada Yayımlanan Araştırma

Detaylı

VERİ TOPLMA ARAÇLARI

VERİ TOPLMA ARAÇLARI VERİ TOPLMA ARAÇLARI GÖZLEM GÖRÜŞME ANKET ANKET Anket, insanların yaşam koşullarını, davranışlarını, inançlarını veya tutumlarını betimlemeye yönelik bir dizi sorudan oluşan bir araştırma materyalidir.

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Araştırma Modelleri Prof. Dr. Mustafa Ergün AKÜ - Eğitim Fakültesi

Araştırma Modelleri Prof. Dr. Mustafa Ergün AKÜ - Eğitim Fakültesi BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Araştırma Modelleri Prof. Dr. Mustafa Ergün AKÜ - Eğitim Fakültesi Araştırma Desenleri (modelleri) Araştırmanın alt problemlerine yanıt aramak veya denenceleri test etmek

Detaylı

Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2013, 5 (40), 212-221 Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması The Validity and Reliability Study of the Turkish

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Spor Bilinileri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sdences 20041 15 (4)1219-232 SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Hasan Biral YALÇIN*, Bekir YÜKTAŞIR*, Zafer DO~RU** Abant Izzet Baysal

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

İŞSİZ BİREYLERİN KREDİ KARTLARINA İLİŞKİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİYLE İNCELENMESİ: ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Makalenin Yayınlandığı Dergi: İktisat İşletme ve Finans Yayınlanma Tarihi: 2014-08-01 00:00:00 Cilt: 29, Sayı: 341, Yıl: 2014 Sayfa(lar): 57-86 ISSN: 1300-610X Digital Object Identifier (DOI): 10.3848/iif.2014.341.4074

Detaylı

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI Bilgisayar ve internet kullanımı teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde, artık hayatın önemli gereçleri haline gelmiştir. Bilgiye kolay, hızlı, ucuz ve güvenli

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : gsaltukoglu@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : gsaltukoglu@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : gsaltukoglu@fsm.edu.tr

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2. Doğum Tarihi : 28.09.1958 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Hacettepe

Detaylı

BAĞIMLILIK PROFİL İNDEKSİNİN (BAPİ) FARKLI FORMLARININ PSİKOMETRİK ÖZELLIKLERI

BAĞIMLILIK PROFİL İNDEKSİNİN (BAPİ) FARKLI FORMLARININ PSİKOMETRİK ÖZELLIKLERI BAĞIMLILIK PROFİL İNDEKSİNİN (BAPİ) FARKLI FORMLARININ PSİKOMETRİK ÖZELLIKLERI Kültegin Ögel 1, Ceren Koç 2, Aslı Başabak 2, Alper Aksoy 2, Gülşah Karadayı 2 1 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi 2 Yeniden

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ TUTUM ÖLÇEĞİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

BEDEN EĞİTİMİ TUTUM ÖLÇEĞİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Spor Hekimliği Dergisi Cilt: 49, S. 33-41, 2014 BEDEN EĞİTİMİ TUTUM ÖLÇEĞİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Fehime HASLOFÇA ÖZET Bu çalışma, Subramaniam ve Silverman (10)

Detaylı

ÇOCUK ve ERGEN BDT EĞİTİMİ. 4 Modül - 64 Akademik Saat. Çocuk ve Ergen Odaklı. Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Bilgilendirme Klavuzu EĞİTİMCİ

ÇOCUK ve ERGEN BDT EĞİTİMİ. 4 Modül - 64 Akademik Saat. Çocuk ve Ergen Odaklı. Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Bilgilendirme Klavuzu EĞİTİMCİ ÇOCUK ve ERGEN BDT EĞİTİMİ 4 Modül - 64 Akademik Saat Çocuk ve Ergen Odaklı Bilgilendirme Klavuzu EĞİTİMCİ APAMER Aktüel Psikolojik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi tarafından organize edilen Uzman Psikolog

Detaylı

PROBLEM BELİRLEME ve LİTERATÜR (ALANYAZIN) TARAMA

PROBLEM BELİRLEME ve LİTERATÜR (ALANYAZIN) TARAMA PROBLEM BELİRLEME ve LİTERATÜR (ALANYAZIN) TARAMA Araştırma Problemi Araştırma problem çözmeye yönelik bir süreçtir. Bu kapsamda Araştırmaya başlamak için ortaya bir problem konulması gerekir. Öncelikle,

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 36, Aralık 2016, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 36, Aralık 2016, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 36, Aralık 2016, s. 267-279 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 22.11.2016 15.12.2016 Yrd. Doç. Dr. Bahadır

Detaylı

2 Tarihsel, Kültürel ve Yasal/Etik Konular 35

2 Tarihsel, Kültürel ve Yasal/Etik Konular 35 İçİndekİler Önsöz xiii K I S I M I Genel Bir Bakış 1 Psikolojik Test ve Değerleme 1 Test ve Değerleme 1 Psikolojik Test ve Değerleme 1 Psikolojik Değerleme Araçları 5 Testler 5 Görüşme 7 Portfolyo 9 Vaka

Detaylı

CURRICULUM VITAE. PROF.GONCA SOYGÜT PEKAK goncab@hacettepe.edu.tr goncasoygut@gmail.com

CURRICULUM VITAE. PROF.GONCA SOYGÜT PEKAK goncab@hacettepe.edu.tr goncasoygut@gmail.com CURRICULUM VITAE PROF.GONCA SOYGÜT PEKAK goncab@hacettepe.edu.tr goncasoygut@gmail.com EDUCATION Post-Doctorate in Clinical Psychology, 1998 Ph.D. in Clinical Psychology, 1994 M.A. in Clinical Psychology,

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

I. Hafta 1. Gün / Cumartesi. Prof. Dr. İrfan Erdoğan 1. PSİKOLOJİK DANIŞMADA KURAMSAL YAKLAŞIMLAR. Doç. Dr. İlkay Demir. Doç. Dr.

I. Hafta 1. Gün / Cumartesi. Prof. Dr. İrfan Erdoğan 1. PSİKOLOJİK DANIŞMADA KURAMSAL YAKLAŞIMLAR. Doç. Dr. İlkay Demir. Doç. Dr. I. Hafta 1. Gün / Pedagojiden Psikolojik Danışmaya: Rehberlik ve psikolojik danışmanın gelişimi, yeri ve önemi İrfan Erdoğan 1 Ekim 2016 1. PSİKOLOJİK DANIŞMADA KURAMSAL YAKLAŞIMLAR 1.1. Psikanalitik Yaklaşım

Detaylı