GOOGLE MAPS API DESTEKLİ EMLAK ARAMA MOTORU UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GOOGLE MAPS API DESTEKLİ EMLAK ARAMA MOTORU UYGULAMASI"

Transkript

1 GOOGLE MAPS API DESTEKLİ EMLAK ARAMA MOTORU UYGULAMASI Hakan Emekli 1 1 İstanbul Aydın Üniversitesi, ABMYO, Küçükçekmece İstanbul, ÖZET Günümüzde emlak sektörünün bileşenlerinden olan gayrimenkul sahipleriyle müşterilerin iletişiminde kullanılan en yaygın ve etkili araç emlak web siteleridir. Artan müşteri sayısı, nitelikli ve güncel veriye ulaşma ihtiyacı ile birlikte emlak web siteleri de daha hızlı ve kaliteli çözümler geliştirmeyi amaçlamaktadırlar. Bu çalışmada emlak siteleri kullanıcılarına Google Maps API teknolojisini kullanarak, İstanbul Şişli ilçesindeki gayrimenkullerin öznitelikleriyle konum özelliklerini birleştirip kullanıcı dostu bir site yaparak kullanıcılara harita bazlı sonuçlar sunulmuştur. Örneğin fiyat, büyüklük, kat özelliklerinin yanında ana caddeye veya parka yakınlık çözümleri için haritadan faydalanılmaktadır. Çalışmada, Şişli ilçesindeki kiralık olan gayrimenkuller, çeşitli emlak arama sitelerinden öznitelik bilgileri ile konumsal bilgileri tek tek elde edilip ilişkisel veritabanı olan Microsoft Access te saklanmıştır. Google API teknolojisi ile, web tabanlı uygulamalar geliştirmek için kullanılan ASP.NET programlama dilinin birlikte çalıştırılması sonucu, kullanıcının belirlediği emlak öznitelik kriterlerine göre ya da harita üstünde ayrılmış bölgelerin seçilmesiyle istenilen sorgu çalıştırılarak uygun sonuçlar web arayüzü sayesinde kullanıcıya gösterilmiştir. Anahtar Sözcükler: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Emlak, Google Map API, JavaScript, Şişli ABSTRACT GOOGLE MAPS API AIDED PROPERTY SEARCING ENGINE APPLICATION Today, the real estate web sites are the most common and effective means of communication of the real estate owners and customers who are the components of the real estate sector. With the increasing the number of customers and the need to reach a qualified and up to date data, real estate web sites aim to develop high-quality and faster solutions. In this study, map-based results are presented to users via a user friendly website which combines the features of the attributes of the location of the estates in the district of Şişli in Istanbul by using Google Maps API technology. For instance, map is used for price, size, floor type, proximity to the main street or the park as well. In this study, the properties for rent data in the district of Şişli are stored in Microsoft Access which is relational database, by obtaining attribute information and location information from a variety of property search sites gradually. As a result of using ASP.NET programming language the proper results are shown to users via web interface by searching according to the attributes of the estates or by choosing the specific regions on the map. Keywords: GIS, Property, Google Map API, JavaScript, Şişli 1. GİRİŞ Yeryüzündeki ekonomik, politik, kültürel vb. problemlerin yer ve konuma bağlı çözümlerinin üretilmesine yardımcı olmak üzere Coğrafi Bilgi Sistemleri kavramı ortaya çıkmıştır. Teknoloji Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) bir yandan teknik olarak gelişmesine diğer yandan da değişik disiplinlerde kullanımının yaygınlaşmasına neden olmaktadır. CBS tanımında genel olarak iki yaklaşım vardır: Teknolojik açıdan CBS tanımı, fiziksel dünyaya ait konumsal veriyi toplayan, depolayan, işleyen, dönüştüren ve gösteren oldukça güçlü araçlar bütünü olarak yapılmaktadır. Kuramsal/kurumsal açıdan CBS, mekansal bilginin etkileşimi ile karar destekleme sistemidir. Her iki tanımın birleştirilmesinden elde edilen CBS tanımı ise, bağlı bulunduğu kurumun ihtiyaçlarına göre mekansal-konumsal verinin toplanması, depolanması, işlenmesi ve gösterimini yapan, karar destekleme işlevi olan, sayısal bir bilgi sistemi biçiminde yapılabilir (Uluğtekin ve Bildirici, 1997). Gelişen bu teknolojiyle birlikte toplanan verilerin sayısal ortama aktarımı ve işlenmesinin sonucu olarak harita üzerinde yol, cadde, sokak, apartman, ilçe, mahalle vb. gibi objelerin sunumu yapılabilmektedir. Coğrafi verilerin toplanması, işlenmesi ve gösterimi için çok sayıda araç, sistem, teknoloji ve her birinin de kendisine ait veri formatları kullanılmaktadır. Bu nedenle CBS uygulamalarında veri toplama kadar bu verilerin birlikte çalışabilirliği de çok önemlidir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile farklı tür ve kaynaktan bilgilere ulaşmak, bu bilgileri yöneterek hizmete sunmak kolaylaşmıştır. Elde edilen bilgilerle oluşturulan değişik içerikli bilgi sistemleriyle karar-destek süreçleri, kamu yönetiminde ve ekonomide, anlamlı ve eş güdümlü bir çalışma için çok önemsenen bir konuma ulaşmıştır. Sözü edilen eş güdüm ise birlikte çalışabilirlik gereksinimlerinin sağlanması ile mümkün olmaktadır (Güney ve diğ., 2009). Bu çalışmada olduğu gibi farklı kaynak ve formatlarda toplanan verilerin işlenmesi ve birlikte çalışabilirliği sonucu kiralık emlak mekansal verileri ile emlak özniteliklerinin birleştirilmesiyle emlak sektörünün CBS uygulaması ortaya çıkmıştır.

2 2. YÖNTEM Bu uygulamada İstanbul Şişli İlçesi pilot bölge olarak seçilmiştir. Şişli ilçesi İstanbul İl inin en merkezi sayılabilecek bölgelerindendir. Ulaşım kolaylığı, iş merkezlerinin ve konutların çokluğu, AVM ler, parklar vb. imkanları ile Şişli İlçesi İstanbul un en popüler bölgelerindendir. Bu sebepten dolayı emlak sektörü bu bölgede çok gelişmiştir ve piyasa olarak da önemli bir yere sahiptir. Özellikle Harbiye Mahallesi konutların çokluğuyla bilinen bölge konumunda olması sebebiyle bu çalışmada bu bölgeye odaklanılmıştır. Harbiye bölgesindeki kiralık gayrimenkuller çeşitli web sitelerinden araştırılıp öznitelikleri yanında Google Map ile de koordinat bilgilerine ulaşılıp tek tek veritabanına kaydedilmiştir. Daha önceden bu türde harita üzerinden mekansal bazlı emlak arama ve yine harita üzerinde özelleştirilmiş gösterimi olan hızlı ve kaliteli uygulamalara pek rastlanmamıştır. Bu güne kadar yapılmış olan uygulamalar kriterleri seçilmiş olan uygun gayrimenkulü harita üzerinde özelliksiz olarak gösteriyordu. Bu çalışmada ise kullanıcı ister emlak kriterlerini girerek isterse de emlak seçimini harita bölgelerine tıklayarak yapabilir ve harita üstünde listelenen gayrimenkullerden istediği emlak öznitelik bilgilerine pop-up menüsüyle ulaşabilir. İnternet CBS nin işleyişini anlamak için genel çalışma prensiplerinin bilinmesi gereklidir. İstemci (client) ve Sunucu (server) mimarisinde, istemci ve sunucu, TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) tabanlı ağlarda, İnternet veya İntranet üzerinde HTTP protokolünü kullanarak iletişime geçer. CBS istemcisi bir web tarayıcısı kullanarak sunucuya komutu gönderir. Sunucu taraflı işlevler sonucunu üretilen cevap istemciye URL (Uniform Resource Locator) adreslemesi vasıtasıyla geri gönderilir(a.aydınoğlu, 2003). Şekil 1: Server Client Mimarisi Herhangi bir uygulama planlanırken verilerin boyutu, öznitelik verileri ve formatları veri aktarımı ve sorgulama sonuçlarının istemciye gönderilmesinde büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle istemci ve sunucu mimarisi çerçevesinde uygulamalarda kullanılmak üzere farklı stratejiler geliştirilmiştir. Stratejilerin her birisi kendi bünyesinde avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Oluşturulacak internet tabanlı coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarında hangi stratejinin kullanılacağının belirlenmesinde verilerin karakteristik özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Sunucu Tar aflı Stratejiler (Ser ver Side): İstemci üzerinden gönderilen isteğin tamamen sunucu tarafında işlenmesi ve sonuç ürünün (harita, veri, vb..) tekrar istemciye gönderilmesi esasına dayanmaktadır. İstemci Tar aflı Stratejiler (Client Side): İstemci bilgisayarlardan gönderilen işlem isteklerinin değerlendirilmesinin büyük bölümü sunucudan veri alındıktan sonra yine istemci bilgisayarında yapılmaktadır. Veri bir kere alındıktan sonra sunucu ile olan veri alışverişe gerek kalmamaktadır. Karma Stratejiler (Hybrid): İstemci isteği sunucuya gönderir ve işlemlerin birçoğu sunucu üzerinde gerçekleştirilir. Bu işlem esnasında yine istemci sunucu arasındaki veri alışverişi devam etmektedir.( Sarı ve diğ., 2011) 2.1 Google Maps Google ın interaktif harita servisini web sitelerinde veya çeşitli uygulamalarda Javascript kütüphanesi ve fonksiyonları aracılığıyla kullanılabilen, ücretsiz kullanıma açık teknolojisidir. Google Map şuan piyasada bulunan bir çok harita tabanlı hizmetin de alt yapısını oluşturmaktadır. Google Maps API teknolojisi ile de pek çok üçüncü parti web sayfasına hizmet verir. Google Maps yol haritaları ve belli ülkelerde çalışan yaya, araç ve toplu taşıma amaçlı rota planlayıcısı sunmaktadır. Bu temel fonksiyonlar yanında yol haritasını desteklemek üzere hidrografya, yerleşim vb. verileri (çoğu kez genelleştirilmiş olarak), Google Earth içeriğinde bulunan uydu görüntülerini ve arazi rölyefini içerir. Harita ve uydu görüntüleri kombine edilebilir(bildirici ve Böge,2010).

3 EMEKLİ H. 2.2 Web Harita Servisi (WMS), Web Özellik Servisi (WFS) Web Harita Servisi (Web Map Service WMS): CBS veri tabanındaki verileri kullanarak oluşturulan, internet üzerinden başvurulan harita görüntüleri için OGC standartlarında bir hizmet protokolüdür. WMS standartları 1999 Yılında ilk olarak Open Geospatial Consortium (OGC) tarafından geliştirilerek yayımlanmıştır. WMS koordinat bilgisine sahip verilerin istemciye raster olarak iletilmesi ve haritalar üretilebilmesi için kullanılmaktadır. WMS sunucu ile mekânsal veriler coğrafi olarak referans gösterilmiş haritalar üzerinden gösterilebilmektedir. Buradaki haritalar kullanıcının ihtiyacına göre dijital veya vektörel haritalar olabilmektedir. Bu amaçla üç servisin sağlanması istenmektedir. İsteğin alınması ve isteğe karşılık birtakım detay veya resmin harita olarak sunulması(getmap), haritadaki bir detaya ait isteğin alınması ve bu isteğe karşılık gelen bilginin sağlanması (GetFeatureInfo), bir sunucunun harita sunma yeteneklerine ait isteğin alınması ve isteğin karşılanması (GetCapabilities). Web Detay Servisi (Web Feature Service WFS): WFS servisleri ile WMS sunucularda gösterilen haritalar üzerine yeni bir nesne oluşturma, önceki bir nesneyi güncelleme veya silme ya da harita üzerinde köprü, baraj, şehir gibi bir takım nesneleri koordinatlarıyla belirtme imkânı kullanıcılara sunulmaktadır. Böylece haritalar ile veri tabanları ilişkilendirilebilmekte, Veri tabanında yer alan bilgiler haritalar üzerinde kullanıcı ihtiyaçlarına uygun şekilde gösterilebilmektedir. 3. EMLAK SİTESİ VE GOOGLE MAP API UYGULAMASI Bu bölümde emlak web sitesi kullanıcısının gayrimenkuller için geçerli olan belirlediği kriterlere göre ya da ayrılmış harita bölgelerinin üzerinden emlak arama işleminin yapılması ele alınmıştır. Bu uygulamalar, adresinde yayınlanmaktadır. 3.1 Google Map API ile Özelleştirilmiş Harita Şekil 2: Emlak Arama Sitesinin karşılama sayfası Google Map haritası istenilen her web sitesine eklenebilir ve belirlenen bölge, apartman vb. objeler gösterilebilir. Ancak programlama aşamasında kodun içine yazılmış ve haritaya eklenen merkezi belirlenmiş işaretlemeler(marker) statik yani sabit olacaktır. Bu uygulamada istemcinin belirlediği şartlar doğrultusunda uygun sorgu oluşturulup, marker

4 noktalarının koordinatları veritabanından dinamik olarak elde ediliyor. Ayrıca veritabanına gönderilen sorguya karşılık gelen cevaplar bilgi penceresi (Infowindow) da tıklanınca açılan emlak özelliklerini de kullanıcıya sunmaktadır. Bu bilgi penceresinde kullanıcıya harita üzerinde sunulan emlak sonuçları kira ücreti, oda sayısı, yüz ölçümü ve varsa bu gayrimenkulün direkt link adresi ve iletişim bilgilerini de içermektedir. Şekil 3: Listelenen Emlakların haritada üzerindeki bilgi penceresi 4. SONUÇ VE ÖNERİLER Bu web tabanlı uygulamada Google Maps API teknolojisinden yararlanılarak ücretsiz olarak kullanıcılara web sitesi üzerinden harita sunumu yapılmıştır. Google Map teknolojisinden basitçe bahsedilmiş ve JavaScript kütüphanesinin kullanımıyla istenilen nokta merkezlerinin harita üzerinde işaretlenmesi üstünde durulmuştur. Hazırlanan web sitesinin Emlak sektörüne uyarlaması yapılmış olup, kullanıcıların istediği gayrimenkul özelliklerine ya da gayrimenkulün bölgesine göre arama yapıp harita üzerinde listelenmesi sağlanmıştır. Ayrıca JavaScript ve ASP.NET programlama dilleri kullanılarak haritada kullanıcıya sunulan gayrimenkullerin özelliklerini bilgi penceresinden de görüntüleyebilmesi sağlanmıştır. İstemciler ya da web sitesi yazılımcıları harita üzerinde nokta, çizgi ve alan gibi özelleştirilmiş nesneler de kullanabilmektedir. Sonuç olarak CBS dünyasında haritalar çok önemli bir yere sahiptir ve bu haritalar üzerinde istenilen her türlü bilgi gösterimi ve verilerin işlenmesi olanağı verir. Google Map API bu türdeki uygulamalar için en hızlı, kapsamlı ve etkin altık sağlayıcıdır. TEŞEKKÜR Bu çalışmamda akademik olarak desteğini esirgemeyen Yrd.Doç.Dr. Lütfiye KUŞAK a, bu çalışmayı yapmamı tavsiye eden sayın hocam Yrd.Doç.Dr. Caner GÜNEY e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 5. KAYNAKLAR Bildirici, Ö., Böge, S., Akademik Bilişim Konferansları, Google Map API Teknolojisi İle Web Harita Uygulamaları, Şubat, Muğla Güney, C., Başaraner, M., Doğru, A.Ö., Uluğtekin, N., Çelik, R.N., Global Ölçekte Ulusal Mekansal Birlikte Çalışabilirlik, Bakanlıklar arası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu (BHIKPK) I. Sempozyumu, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Şubat, Ankara. Ulugtekin, N., Bildirici, Ö., Cografi Bilgi Sistemi ve Harita. 6. Harita Kurultayı Bildiriler Kitabı, s: Aydınoğlu A.Ç., İnternet Tabanlı CBS Uygulaması: Trabzon İli Örneği. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 9. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.

5 EMEKLİ H. Sarı,F., Erdi,A., KIRTILOĞLU,O.S., TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Nisan, Ankara

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINDA GEOSERVER ARCGIS SERVER VE GOOGLE MAP API ENTEGRASYONU

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINDA GEOSERVER ARCGIS SERVER VE GOOGLE MAP API ENTEGRASYONU TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINDA GEOSERVER ARCGIS SERVER VE GOOGLE

Detaylı

İNTERNET TABANLI CBS UYGULAMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ

İNTERNET TABANLI CBS UYGULAMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ İNTERNET TABANLI CBS UYGULAMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Arif Çağdaş AYDINOĞLU ÖZET Bilgi Çağına geçiş sürecinin bir yansıması olarak konumsal bilginin yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi bilgi teknolojilerinin

Detaylı

Kıyı Alanları Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı

Kıyı Alanları Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı Kıyı Alanları Yönetiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı Arş. Gör. Arif Çağdaş Aydınoğlu (1), Dr. Faik Ahmet Sesli (1,2) (1) Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

AÇIK KAYNAK KODLU ADRES ARAMA MOTORU TASARIMI VE YENİ BİR ADRES BULMA YAKLAŞIMI

AÇIK KAYNAK KODLU ADRES ARAMA MOTORU TASARIMI VE YENİ BİR ADRES BULMA YAKLAŞIMI AÇIK KAYNAK KODLU ADRES ARAMA MOTORU TASARIMI VE YENİ BİR ADRES BULMA YAKLAŞIMI Ali Erdi 1, Fatih Sarı 1 1 SÜ, Selçuk Üniversitesi, Harita Müh. Bölümü, Selçuklu 42250 Konya, fatihsari@selcuk.edu.tr, alierdi@selcuk.edu.tr

Detaylı

ÜCRETSĐZ VERĐ VE TEKNOLOJĐLER ĐLE WEB HARĐTALARININ OLUŞTURULMASI: GOOGLE MAP API TEKNOLOJĐSĐ

ÜCRETSĐZ VERĐ VE TEKNOLOJĐLER ĐLE WEB HARĐTALARININ OLUŞTURULMASI: GOOGLE MAP API TEKNOLOJĐSĐ ÖZET TMMOB COĞRAFĐ BĐLGĐ SĐSTEMLERĐ KONGRESĐ 2009 02-06 Kasım 2009, Đzmir ÜCRETSĐZ VERĐ VE TEKNOLOJĐLER ĐLE WEB HARĐTALARININ OLUŞTURULMASI: GOOGLE MAP API TEKNOLOJĐSĐ Đ. Ö. Bildirici 1, S. Böge 2, B.S.

Detaylı

AÇIK KAYNAK KODLU CBS YAZILIMLARININ İMAR PLANI VERİLERİNİN YÖNETİLMESİNDE KULLANIMI İSTANBUL ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ali Kemal ŞAHİNSOY

AÇIK KAYNAK KODLU CBS YAZILIMLARININ İMAR PLANI VERİLERİNİN YÖNETİLMESİNDE KULLANIMI İSTANBUL ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ali Kemal ŞAHİNSOY İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK KAYNAK KODLU CBS YAZILIMLARININ İMAR PLANI VERİLERİNİN YÖNETİLMESİNDE KULLANIMI İSTANBUL ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ali Kemal ŞAHİNSOY Geomatik

Detaylı

CBS DESTEKLİ TAŞINMAZ MAL DEĞER HARİTALARININ OLUŞTURULMASI

CBS DESTEKLİ TAŞINMAZ MAL DEĞER HARİTALARININ OLUŞTURULMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara CBS DESTEKLİ TAŞINMAZ MAL DEĞER HARİTALARININ OLUŞTURULMASI Seda Döner 1, Reha Metin

Detaylı

MEKANSAL VERİTABANLARINDA HIZLI SORGULAMA ARZU KÜTÜKCÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

MEKANSAL VERİTABANLARINDA HIZLI SORGULAMA ARZU KÜTÜKCÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MEKANSAL VERİTABANLARINDA HIZLI SORGULAMA ARZU KÜTÜKCÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ARALIK 2009 ANKARA Fen Bilimleri

Detaylı

e-belediyeler İÇİN İNTERNET TABANLI HARİTA HİZMETLERİ

e-belediyeler İÇİN İNTERNET TABANLI HARİTA HİZMETLERİ e-belediyeler İÇİN İNTERNET TABANLI HARİTA HİZMETLERİ Arif Çağdaş AYDINOĞLU 1, Tahsin YOMRALIOĞLU 1 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi - Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

Detaylı

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) YARDIMIYLA OLUŞTURULMASI

ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) YARDIMIYLA OLUŞTURULMASI ELEKTROMANYETİK KİRLİLİK HARİTALARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) YARDIMIYLA OLUŞTURULMASI Uygunol 1, S.S.Durduran 2 1 Selçuk Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümü Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI WEB SERVİSLERİ TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HAZIRLAYAN Fırat TURAN Ankara - 2006 T.C.

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 28 Mart - 1 Nisan 2005, Ankara TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ PROJESİNDE KADASTRAL VERİLERİN YÖNETİMİ O.Mataracı

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL UN TARİHSEL DOKUSUNUN CBS ORTAMINDA WEB ARAYÜZLERİ İLE İNTERNETTEN YAYIMLANMASI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL UN TARİHSEL DOKUSUNUN CBS ORTAMINDA WEB ARAYÜZLERİ İLE İNTERNETTEN YAYIMLANMASI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL UN TARİHSEL DOKUSUNUN CBS ORTAMINDA WEB ARAYÜZLERİ İLE İNTERNETTEN YAYIMLANMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Orçun ŞENER Anabilim Dalı : Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI (INTERNET GIS AND ITS USAGE IN FOREST FIRES) kemal.sahin@hgk.mil.

İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI (INTERNET GIS AND ITS USAGE IN FOREST FIRES) kemal.sahin@hgk.mil. İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE ORMAN YANGINLARINDA KULLANILMASI (INTERNET GIS AND ITS USAGE IN FOREST FIRES) Kemal ŞAHİN 1, M.Ümit GÜMÜŞAY 2 1 Harita Genel Komutanlığı, Ankara 2 Yıldız Teknik

Detaylı

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU

MUSTAFA GÜRBÜZ KORUCU LEFKOŞA BELEDİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE MİMARİ YAPILANMADAKİ GELİŞMELERİN KENT BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASI İLE TAKİP VE ANALİZİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI MUSTAFA

Detaylı

OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR

OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR OTURUM 4 3 BOYUTLU UYGULAMALAR Oturum Başkanı: Yrd. Doç.Dr. Hakan Akçın Citysurf Yazılımı İle 3 Boyutlu Kentler Yoltay (Piri Reis Ltd.), E. Uçaner (Etimesut Bel.) G. Dağgez ( Piri Reis ltd.) Çorum Belediyesi

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE HARİTA: KARTOGRAFYA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE HARİTA: KARTOGRAFYA 1 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE HARİTA: KARTOGRAFYA Necla ULUĞTEKİN, A.Özgür DOĞRU İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Böl. Kartografya ABD 34469 Maslak-İstanbul ulugtekin,dogruahm@itu.edu.tr

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon İNTERNET TABANLI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARINDA ULUSLARARASI STANDARTLAR

Detaylı

SANAL KÜRE ÜZERİNDE YÜRÜYÜŞ ANALİZİ

SANAL KÜRE ÜZERİNDE YÜRÜYÜŞ ANALİZİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara SANAL KÜRE ÜZERİNDE YÜRÜYÜŞ ANALİZİ Mehmet Erbaş 1, Hakan Şahin 1, Emre Soyer 1, Feyzi

Detaylı

Web-@ncient : Ege Bölgesi Antik Kentleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Turist Rota Planlayıcısı Tasarımı *

Web-@ncient : Ege Bölgesi Antik Kentleri İçin Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Turist Rota Planlayıcısı Tasarımı * Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2013, C:5, S:1, s. 31-39 Year:2013, Vol:5, No:1, s. 31-39 Web-@ncient : Ege Bölgesi Antik Kentleri

Detaylı

YTÜ DAVUTPAŞA ÖSYM SALON BİLGİ SİSTEMİ

YTÜ DAVUTPAŞA ÖSYM SALON BİLGİ SİSTEMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara YTÜ DAVUTPAŞA ÖSYM SALON BİLGİ SİSTEMİ Tolga Bakırman, M. Ümit Gümüşay YTÜ, Yıldız Teknik

Detaylı

Beytepe Kampüsü Haritası Mashup Uygulaması* The Beytepe Campus Map: A Mashup Application

Beytepe Kampüsü Haritası Mashup Uygulaması* The Beytepe Campus Map: A Mashup Application Beytepe Kampüsü Haritası Mashup Uygulaması* The Beytepe Campus Map: A Mashup Application Müge AKBULUT** ve Begüm ÇARE*** Öz Birçok üniversite etkileşimli ve web tabanlı kampus haritaları geliştirmiştir.

Detaylı

PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI

PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI PERAKENDE MARKETLERİN YER SEÇİMİNE YÖNELİK CBS UYGULAMASI E. K. Şahin ÖZET Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 41400, Gebze, Kocaeli. e.sahin@gyte.edu.tr Coğrafi

Detaylı

Mekansal Veritabanlarında Hızlı Sorgulama

Mekansal Veritabanlarında Hızlı Sorgulama Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Mekansal Veritabanlarında Hızlı Sorgulama TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DOĞAL GAZ UYGULAMALARI VE ANALİZLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DOĞAL GAZ UYGULAMALARI VE ANALİZLERİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 8 Mart - 1 Nisan 005, Ankara COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE DOĞAL GAZ UYGULAMALARI VE ANALİZLERİ E. Duran1, D.Z.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMLERİ VE ÜLKEMİZDE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

TAŞINMAZ DEĞERLEME AMAÇLI BİR MODELLEME ÖRNEĞİ VE CBS İLE ENTEGRASYONU

TAŞINMAZ DEĞERLEME AMAÇLI BİR MODELLEME ÖRNEĞİ VE CBS İLE ENTEGRASYONU TAŞINMAZ DEĞERLEME AMAÇLI BİR MODELLEME ÖRNEĞİ VE CBS İLE ENTEGRASYONU A MODELING EXAMPLE WHICH IS AIMED REAL ESTATE VALUATION AND ENTEGRATION WITH GIS Gülgün Özkan, Şükran Yalpır Ali Erdi, Okan Bekdik

Detaylı

İNTERNET SİTELERİNDEN DERLENEN ADRES BİLGİLERİNİN COĞRAFİ KODLANARAK HARİTA ÜZERİNDE GÖSTERİMİ

İNTERNET SİTELERİNDEN DERLENEN ADRES BİLGİLERİNİN COĞRAFİ KODLANARAK HARİTA ÜZERİNDE GÖSTERİMİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara İNTERNET SİTELERİNDEN DERLENEN ADRES BİLGİLERİNİN COĞRAFİ KODLANARAK HARİTA ÜZERİNDE

Detaylı