BLACKBERRY-BES KURUMSAL KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BLACKBERRY-BES KURUMSAL KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ"

Transkript

1 BLACKBERRY-BES KURUMSAL KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(Taahhütname içinde TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından tarihinden itibaren düzenlenmekte olan BlackBerry-BES Kurumsal Kampanyası ndan (Taahhütname içinde Kampanya olarak anılacaktır) Kurumsal abone olarak yararlanmak istememiz sebebiyle; 1. İşbu Kampanya kapsamına dahil etmek istediğimiz hatlarımızı (bundan sonra kısaca Hat/Hatlar olarak ifade edilecektir.) Ek-2 de beyan ettiğimizi, işbu hatların her birine Ek-3 de belirtilen Kampanya paketleri (bundan sonra kısaca paket olarak ifade edilecektir) arasından seçerek Ek-2 de belirttiğimiz paketin/paketlerin tanımlanacağını ve söz konusu Paket tutarlarının ilgili hatların Mobil İletişim Hizmet faturasına, BlackBerry servisinin kullanıma açılmasını takip eden fatura döneminden itibaren seçmiş olduğumuz Paket taahhüt süresince yansıtılacağını, tanımlamanın ayın hangi gününde yapıldığına bakılmaksızın, Paketin aylık bedelinin, o ayki faturamıza tümüyle yansıtılacağını ve bu doğrultuda Kampanya konusu faydadan herhalukarda paket taahhüt süresince faydalandırılacağımızı bildiğimizi, 2. Kampanya kapsamında Paket tanımlanan her bir hattımız için Ek-2 de belirtilen paket seçenekleri arasından cihazlı paketleri seçmemiz halinde aynı tabloda ilgili Paket karşılığına denk gelen marka ve modelde 1 (bir) adet cihaza ve seçimimize bağlı olarak değişecek şekilde aylık 3 MB lık standart veya aylık 4 GB lık BlackBerry Mega Paketine hak kazandığımızı, seçmiş olduğumuz Paket in BlackBerry 9700 Cihazı"nı içeren paket olması durumunda Cumartesi ve Pazar günleri, yurtiçinde ve Turkcell hatlarıyla kullanılmak üzere her bir ay toplam 64(altmışdört) saatlik konuşma süresinin ve hafta sonu 1000 (bin) adet sms(kısa mesaj) in de kampanya faydası olarak Paket süresince ücretsiz olarak tarafımıza sağlanacağını, Taahhütname kapsamındaki standart veya BlackBerry Mega Paket bedelinin, ilgili paketin Kampanya dışı bedelleri üzerinden indirimli olduğunu, ayrıca 20. Maddenin (i) ve (ii) bendlerinde bahsi geçen teknik desteğin de tarafımıza ücretsiz olarak sağlanacağını, TURKCELL in işbu Kampanya kapsamındaki yükümlülüklerinin işbu madde kapsamı ile sınırlı olduğunu, 3. Kampanya kapsamında teslim alacağımız cihazın/cihazları sadece Ek-1 de belirtilen hatlarla kullanabileceğimizi, 4. Ek-2 de belirtmiş olduğumuz hatların karşısında yer alan her bir Paketin ilgili hatlara tanımlanmasından sonra bu paketleri kampanya süresi boyunca değiştiremeyeceğimizi bildiğimizi, ancak Kampanya süresince, Kampanya kapsamındaki paketlerin üzerimize kayıtlı başka bir hatta/hatlara tanımlanmasını talep edebileceğimizi, bu durumda kalan paket süresi boyunca işbu Taahhütname kapsamındaki tüm hükümlerin aynen bu hatlar üzerinden devam edeceğini, 5. İşbu kampanya kapsamında seçmiş olduğumuz paket tutarlarına KDV ve ÖİV dahil, seçmiş olduğumuz pakete istinaden standart veya BlackBerry Mega Paket bedelinin ve söz konusu paketlerin BlackBerry cihazlı ( cihaz ) olması halinde, aylık cihaz taksit tutarının dahil olduğunu; Kampanyadaki cihazlı paketler kapsamında her bir hattımız için teslim aldığımız 1(bir) adet cihaz karşılığında tahakkuk eden alacağın distribütör tarafından TURKCELL e temlik edilmiş olduğunu ve bu nedenle teslim aldığımız her bir cihaz bedelinin TURKCELL tarafından tarafımıza gönderilen ilgili faturaya her ay paket bedelinin içinden düşülerek Turkcell BlackBerry Servis Ücreti nden ayrı bir kalem (Turkcell BlackBerry Cihaz Taksidi) olarak yansıtılacağını ve söz konusu Paket tutarını eksiksiz olarak ödeyeceğimizi, 6. İşbu kampanya kapsamında seçmiş olduğumuz her bir Paket kapsamındaki aylık 64 saat konuşma süresi ve 1000(bin) adet kısa mesaj miktarının aşılması halinde söz konusu kullanımları aşan kısma ilişkin ücretlendirmelerin her bir hattın içinde bulunduğu güncel tarife üzerinden hesaplanarak ilgili her bir hattımızın faturasına yansıtılacağını, 7. İşbu Taahhütname kapsamında seçtiğimiz Pakete göre değişecek şekilde tarafımıza sağlanacak mobil internet kullanımı, konuşma süresi veya kısa mesajları kısmen ya da tamamen kullanmamış olmamız halinde, kullanmadığımız kısma ait bedelin indirimi, iadesi veya bir sonraki aya devri gibi herhangi bir talebimiz olmayacağını, söz konusu aylık mobil internet kullanımı, konuşma süresi veya kısa mesajları başkaca herhangi bir hatta devretme hakkımızın bulunmadığını, 8. İşbu kampanya kapsamında distribütörün cihaz bedelinin tamamı için tarafımıza fatura keseceğini ve fakat söz konusu fatura karşılığında distibütöre herhangi bir ödeme yapmayacağımızı, distribütöre 1

2 herhangi bir şekilde ödeme yapmış olmamız durumunda bu hususta TURKCELL in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, 9. İşbu taahhütnamenin imza tarihinde 6 aydan daha kısa süreli Turkcell faturalı hat sahibi abone olmamız durumunda bu kampanyadan yararlanamayacağımızı bildiğimizi, bu bağlamda söz konusu şarta sahip olmadığımız halde işbu kampanyaya katılmış olmamız halinde Turkcell tarafından herhangi bir zamanda kampanyadan çıkarılabileceğimizi, bu durumda Kampanyadan çıkarılan her bir hattımız için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, işbu Taahhütnamenin 28. maddesinde yer alan cezai şart bedelini ödemekle yükümlü olduğumuzu ve bu konuda herhangi bir itirazımızın olmayacağını, 10. (a) İşbu kampanya kapsamında seçmiş olduğumuz paket/paketlerin standart BlackBerry kullanımlı paket olması halinde, standart kullanımın BlackBerry APN (e-posta, internet, kurumsal veri, anlık mesajlaşma, kişisel uygulamalar) üzerinden aylık 3 MB ile sınırlı olduğunu; söz konusu 3 MB lık BlackBerry kullanımının tarafımızdan aşılması halinde, aşan kısmın güncel TURKCELL BlackBerry Standart paket aşım bedeli üzerinden hesaplanarak ilgili hatlarımızın faturalarına yansıtılacağını; söz konusu 3 MB lık BlackBerry kullanımının kullanmadığım kısmına ait bedelin indirimi, iadesi veya bir sonraki aya devri gibi herhangi bir talebimin olmayacağını, ses, SMS, MMS, WAP, diğer APN ve/veya yurtdışı kullanımların Standart BlackBerry BES kullanımlı paket kapsamında olmadığını, sözkonusu kullanımların her bir hatta tanımlanmış olan paket tutarı haricinde, ayrıca hattın içinde bulunduğu mevcut tarifesi üzerinden ayrıca ücretlendirileceğini, (b) İşbu kampanya kapsamında seçmiş olduğumuz paket/paketlerin BlackBerry Mega Paket olması halinde, paket kapsamındaki BlackBerry servis kullanımının BlackBerry, WAP ve/veya internet APN üzerinden yapılacak 4 (dört) GB lik e-posta ve/veya internet erişimine denk geldiğini, 4 GB lik kullanımın aşılması halinde aşan kısma ilişkin ücretlendirmenin 0, TL/KB bedeli üzerinden hesaplanarak, ilgili hatlarımızın faturalarına yansıtılacağını, BlackBerry 9700 Cihazı"nı içeren paket kapsamında madde 2 de belirtilen kampanya faydaları haricindeki ses, SMS, MMS, yukarıda belirtilen APN ler dışındaki kullanımın ve/veya her türlü yurtdışı kullanımının ise BlackBerry Mega Paket kapsamında olmadığını, söz konusu kullanımların, hatta tanımlı paket tutarı haricinde ilgili hattın içinde bulunduğu mevcut tarife üzerinden ayrıca ücretlendirileceğini, 11. İşbu Taahhütnameyi imzalamakla birlikte Paket tanımlayacağımız adımıza kayıtlı tüm hatların 3G altyapısı üzerinden sunulan hizmetlerden de faydalandırılmasına onay verdiğimizi ve işbu Taahhütname kapsamındaki Paketleri 3G ve EDGE/GSM şebekeleri üzerinden kullanabileceğimizi, 12. İşbu kampanya kapsamındaki cihaz tekliflerinin stoklarla sınırlı olduğunu, TURKCELL in, cihazların marka ve modelleri ile Kampanya dışı Paket aşım ücretlerinde tek taraflı olarak değiştirme hakkının saklı olduğunu, bunun yanında vergilerde meydana gelecek değişikliklerin de TURKCELL tarafından Paket ve paket aşım bedellerine yansıtılacağını, 13. Seçtiğimiz paket süresi boyunca, işbu Taahhütnamenin Ek-1 inde belirtmiş olduğumuz hatlarımıza ait abonelik sözleşmesini, hattın 3. kişiye devri, başka bir operatöre taşınması ve sair bir sebeple feshetmeyeceğimizi, hattımızın geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılması talebinde bulunmayacağımızı, TURKCELL tarafından adımıza kayıtlı sair tüm hatlara ilişkin abonelik sözleşmeleri veya işbu Taahhütname hükümleri uyarınca bu Kampanya kapsamındaki hatlarımızı geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılmasına veya abonelik sözleşmesinin feshine sebep olmayacağımızı, Kampanyaya katıldığımız hatlarımızı ön ödemeli veya bireysel hatta geçirmeyeceğimizi, üzerimize kayıtlı olan/kayıtlı olmayan başka bir hat ile değiştirme talebinde bulunmayacağımızı ve söz konusu hatlara ait mevcut fatura döneminin değiştirilmesi talebinde bulunamayacağımızı, bu hallere aykırı davranmamız halinde işbu Taahhütnamenin 28. maddesinin uygulama alanı bulacağını, 14. İşbu taahhütnamenin Ek-2 sinde belirtilen hatlara ait 2 (iki) adet Mobil İletişim Hizmet faturasının vadesinde ödenmemesi halinde paket tutarlarına ilişkin tüm bakiye bedellerin ve cezai şart tutarlarının muaccel olacağını, 15. İşbu Kampanya kapsamında almaya hak kazandığımız her bir cihazın distribütör firma tarafından işbu Taahhütnamenin Ek-1 inde belirtmiş olduğumuz kişiye teslim edileceğini, teslim tarihi itibariyle Ek-1 de bulunan cihazlardan herhangi birinin tesliminin mümkün olmadığı durumlarda, TURKCELL in tarafımıza söz konusu cihazın aynı distribütör firmanın işbu Taahhütname imza tarihindeki çıkış fiyatı 2

3 ile eş bedelli başka bir cihazı teslim edebileceğini, bu durumda işbu madde konusu yükümlülüğünün yerine getirilmiş olacağını, 16. İşbu Kampanya kapsamında tarafımıza teslim edilecek cihaz ile ilgili olarak TURKCELL in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını; sayılanlarla sınırlı olmaksızın; cihazlarla ilgili her türlü sorun, garanti, bakım, teslim, teknik arızalar ve sair hususlarının ilgili Distribütör, Satıcı, Üretici, İthalatçı Firma ya da yetkili teknik servislerin sorumluluğunda bulunduğunu, 17. İşbu Kampanya kapsamında teslim aldığımız cihazın/cihazların çalınması, kaybı ve/veya hasar görmesi vs. durumlarında da imzalamış olduğumuz işbu taahhütname ile üstlendiğimiz yükümlülüklerimizin aynen devam edeceğini, 18. İşbu kampanya konusu BlackBerry servisinden yararlanabilmek için, e-posta sunucusu ve diğer uygulama sunucuları ile çalışacak olan BlackBerry Kurumsal Yazılımı (bundan böyle Yazılım olarak anılacaktır) ve söz konusu Yazılım ın üzerinde çalışacak donanımı temin etmekle ve Yazılım ı istenen teknik şartlarda çalışır durumda bulundurmakla yükümlü olduğumuzu, 19. İşbu kampanya kapsamında temin edeceğimiz cihazlar, BlackBerry servisini destekleyen diğer cihaz ve/veya Yazılım ile ilgili olarak her türlü sorumluluğun cihaz üreticisi ve Yazılım sahibi Research In Motion Şirketine (Bundan sonra RIM olarak anılacaktır) ve ilgili distribütöre ait olduğunu, 20. MS Exchange Server olmaması durumunda BlackBerry Enterprise Express Server (BES Express Server) yazılımının kurulamayacağını, (i) İşbu Kampanya konusu servisten yararlanabilmek için temin edeceğimiz yazılım ve söz konusu yazılım ile çalışacak donanımın BlackBerry Enterprise Server Express (BES Express) olması durumunda yazılımın ücretsiz olduğunu ve kurulum için TURKCELL den teknik destek talep edilmesi halinde bunun ücretsiz olarak sağlanacağını, bu doğrultuda kurulum için TURKCELL den teknik destek talep ettiğimiz hatları Ek-1 de beyan edeceğimizi, (ii) İşbu Kampanya konusu servisten yararlanabilmek için temin edeceğimiz yazılım ve söz konusu yazılım ile çalışacak donanımın BlackBerry Enterprise Server (BES Server) olması durumunda ise, 19(ondokuz) kullanıcının üstündeki talepler için yazılımın ücretinin TURKCELL tarafından ücretsiz olarak karşılanacağını, 19(ondokuz) kullanıcı ve altındaki talepler için ise yazılımı ilgili Distribütör tarafından belirlenen bedeli ödeyerek ilgili Distribütörden alabileceğimizi, bu durumda TURKCELL in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve sadece TURKCELL den kurulum için teknik destek talep edilmesi halinde bunun ücretsiz olarak sağlanacağını bildiğimizi bu doğrultuda kurulum için TURKCELL den teknik destek talep ettiğimiz hatları Ek-1 de beyan edeceğimizi, 21. TURKCELL in söz konusu Yazılım ı ve bu Yazılım ın üzerinde çalışacağı donanım için ilk kurulum haricindeki teknik destek taleplerini karşılamak ve çözümlemek ile sorumlu olmadığını; TURKCELL den sorunların çözümü için teknik destek talep etmemiz ve TURKCELL in söz konusu teknik destek talebini kabul etmesi halinde dahi, TURKCELL in sorunların çözümü için herhangi bir garanti vermediğini, 22. Yazılım a, Yazılım ile çalışacak donanıma ve cihaza ilişkin sorunları, şirketimizin teknik bölümlerinin numaralı telefona, Şirketimiz çalışanlarının ise numaralı Turkcell çağrı merkezine bildireceğini; TURKCELL in söz konusu sorunların çözümü için teknik destek vermesi veya sorunları muhatap firma olan RIM e ve/veya ilgili Distribütöre iletmesi halinde, çözüm yollarını ve/veya RIM e ve/veya ilgili Distribütör tarafından verilen görüşleri EK-1 de belirtilen e-postamıza bildireceğini; ancak TURKCELL in sorunların çözümü için herhangi bir garanti vermediği gibi herhangi bir sorumluluğunun da bulunmadığını, 23. İnternet sistemimizde oluşabilecek aksaklıklardan dolayı yaşanabilecek gecikme ve/veya kesintilerden dolayı doğabilecek durumlara ait sorumluluğun tamamen tarafımıza ait olduğunu, 24. İşbu kampanya konusu BlackBerry servisine erişim sağlayabilmek için gerek TURKCELL gerekse RIM tarafından kullanılan her türlü yazılım, program, altyapı ve benzeri sebebiyle ve/veya bunların kullanımı sırasında e-postanın içeriğinin vs. 3. kişiler ile paylaşılmasından, kaybından, 3. kişiler tarafından kullanılmasından, zapt edilmesinden ve/veya içindeki bilginin kötü amaçla kullanılmasından doğabilecek durumlara ait sorumluluğun tamamen tarafımıza ait olduğunu, 3

4 25. TURKCELL den aldığımız BlackBerry servisini, TURKCELL in veri dolaşım (roaming) anlaşmasının olduğu ülkelerde kullanabileceğimizi ve bu ülkelerde gerçekleştireceğimiz data kullanımının, seçmiş olduğumuz paket bedeline ek olarak, Turkcell Dünya Tarifesi üzerinden ayrıca ücretlendirileceğini, 26. İşbu kampanya ve/veya TURKCELL in BlackBerry servisi ile ilgili olarak sunduğu farklı kampanyalar kapsamında, BlackBerry servisini kullanan toplam hat sayımızın aşağıda belirtilen tablodaki aralıklar içerisinde olması halinde, hat başına ödememiz gereken ve EK-3 te yer alan ilgili " Turkcell BlackBerry Servis Ücreti"ne, ilgili ay içerisinde BlackBerry hizmetini kullanan toplam hat sayısının karşılığına denk gelen indirim oranının uygulanacağını, indirimin, BlackBerry servisini kullanan toplam hat sayımıza istinaden belirlenmesi nedeniyle hat sayılarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle söz konusu indirim oranlarının her ay farklılaşabileceğini, Hat sayısı İndirim Oranı % % % İşbu taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız ve/veya seçtiğimiz Paket in süresi sona ermeden Kampanya dan ayrılmak istememiz ve/veya işbu taahhütnamenin Ek-1 inde belirtmiş olduğumuz hatlarımızdan bir veya birden fazlasını başka bir Operatöre taşıdığımız/devrettiğimiz ve/veya kampanya katılımı için tarafımızdan verilen bilgi ve belgelerin eksik/sahte olduğunun, kampanyanın ticari amaç için kullanıldığının ve/veya kampanyanın suistimal edildiğinin tespit edilmesi halinde TURKCELL in Kampanya kapsamında teslim aldığımız her bir cihaz ın kullanımını engelleme ve işbu Taahhütnamenin 28. maddesini uygulama hakkını saklı tuttuğunu bildiğimizi, 28. İşbu kampanya kapsamında paket süresi sona ermeden kampanyadan ayrılmak istememiz ve/veya taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize aykırı davranmamız ve/veya Ek-1 de belirtmiş olduğumuz hatlarımızı başka bir operatöre taşımamız/devretmemiz ve/veya paket bedelinin yansıtıldığı Ek-1 de belirtmiş olduğumuz herhangi bir hattımızın faturasını, son ödeme tarihinde ödemememiz (bu durumda TURKCELL in ilk ihlalde cezai şart talep etme ve/veya kampanyadan çıkarma hakkını kullanmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.) durumunda kampanya kapsamından çıkarılacağımızı; bu durumda her bir hattımız için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, söz konusu aykırılığın gerçekleştiği aydan itibaren taahhüt süresi bitimine kadar ödememiz gereken vergiler dahil kalan cihaz taksit tutarları ( Turkcell Cihaz BlackBerry Taksidi ) toplamının ve yine her bir hat için ayrı ayrı olmak üzere, işbu Taahhütnamenin 2. maddesi kapsamında ilgili paketin hattımıza tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar Turkcell tarafından standart veya BlackBerry Mega Paketi için sağlanan indirim bedelleri(4 GB lık BES BlackBerry Mega Paketinin kampanya dışı bedeli olan 64.5 TL (AltmışdörtTürkLirasıbeşkuruş), 3 MB lık BES Standart BlackBerry kullanımlı paketin kampanya dışı bedeli olan 38,70 TL(OtuzsekizTürkLirasıyetmişKuruş) üzerinden hesaplanacak şekilde) toplamının cezai şart olarak ilgili hattımızın Mobil İletişim Hizmet Faturasına söz konusu tarihi takip eden fatura döneminde BlackBerry servis cayma bedeli ve BlackBerry Cihaz cayma bedeli olarak iki ayrı kalemde bir kerede yansıtılacağını ve işbu Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacağımızı, 29. İşbu taahhütnamenin Ek-2 sinde seçmiş olduğumuz her bir paketin süresi sona ermeden 1 (bir) ay önce iptal talebimizi yazılı olarak TURKCELL e bildirmediğimiz takdirde söz konusu paketin süresinin normal süreden itibaren 12 (oniki) ay daha uzayacağını ve bu kapsamda ilgili paketin BlackBerry Mega Paket olması durumunda adresinde yer alan güncel 12 ay süreli BlackBerry BES Mega Paket taahhüdü karşılığı ödenecek aylık ücret i, seçmiş olduğumuz paketin Standart BlackBerry kullanımlı Paket olması durumunda ise yine adresinde yer alan güncel 12 ay süreli BlackBerry BES standart data taahhüdü karşılığı ödenecek aylık ücret i uzayan 12 ay boyunca ödeyeceğimizi ve her bir hattımıza ait uzayan taahhüt süresi bitiminden 1(bir) ay önce de söz konusu taahhüdümüzü iptal talebimizi TURKCELL e yazılı olarak iletmediğimiz sürece taahhüdün aynı şartlarla otomatik olarak uzatılacağını, ancak uzama dönemleri için (ilk uzama dönemi de dahil olmak üzere)kampanya kapsamındaki cihaz/lara ve/veya kampanya konusu diğer faydalara hak kazanamayacağımızı bildiğimizi 4

5 Söz konusu 12 aylık yeni taahhüt dönem/dönemlerimiz sona ermeden kampanyadan ayrılmak istememiz ve/veya yükümlülüklerimize aykırı davranmamız halinde kampanya kapsamından çıkarılacağımızı ve işbu Taahhütnamenin 28. maddesinin uygulanacağını bildiğimizi, 30. İşbu taahhütnamede düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan Mobil İletişim Hizmet Faturalarına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilatında TURKCELL Mobil Telefon Kurumsal Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını, 31. İşbu Taahhütnamenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda, TURKCELL kayıtlarının geçerli, bağlayıcı olacağını ve kesin delil teşkil edeceğini, TURKCELL i yemin teklifinden ber i kıldığımı ve işbu maddenin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287. maddesi anlamında bir yazılı delil sözleşmesi olduğunu, bu düzenlemenin, ihtilafın yargıya intikali durumunda başka delillere başvuramayacağımız şeklinde yorumlanamayacağını, 32. İşbu Taahhütnamenin ifası ve işbu Taahhütname kapsamında verilen servis ile ilgili ihtilafların hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu, 33. İşbu Taahhütnamede belirtilen adresin, tarafımıza yapılacak olan tebligatlar için geçerli olan adres olduğunu, adres değişikliğini TURKCELL e yazılı olarak bildirilmedikçe, tarafımıza yapılacak her türlü tebligatın aşağıda belirtilen adrese gönderileceğini ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını, 34. İşbu Taahhütnameye konu Kampanyadan yararlanmak için ibraz edilen belgelerin tarafımıza ait ve doğru olduğunu, 35. Turkcell kayıtlarında yer alan ve şirketimizin imza yetkililerini beyan eden imza sirkülerimizin halen geçerli olduğunu ve söz konusu imza yetkililerinde herhangi bir değişiklik bulunmadığını; bu nedenle işbu taahhütnamenin Turkcell e ibraz etmiş olduğumuz imza sirkülerinde yeralan yetkili kişi/kişilerce imzalandığını ve söz konusu taahhütnamenin şirketimiz için bağlayıcı olduğunu, 36. 1(bir) nüsha olarak tanzim edilen ve orijinali TURKCELL de kalacak olan işbu taahhütnamenin imzasından doğacak mali yükümlülüklerin yasaların yükümlü kıldığı taraflarca karşılanacağını, kabul, beyan ve taahhüt ederiz. İşbu taahhütname tarafımızdan okunarak tarihinde imzalanmıştır. EKLER: EK-1: BAŞVURU FORMU EK-2: HAT VE PAKET NUMARALARI EK-3: BLACKBERRY-BES KURUMSAL KAMPANYA PAKETLERİ ŞİRKET Ünvanı: Yetkili İmza/İmzalar: İlgili Satış Yöneticisi : 5

6 EK -1 BAŞVURU FORMU İşbu Başvuru Formunun,... tarihinde imzalamış olduğum BlackBerry-BES Kurumsal Kampanya Taahhütnamesi(Bundan sonra Taahhütname olarak anılacaktır.) ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve işbu Başvuru Formu nda düzenlenmemiş olan tüm hususlarda Taahhütname hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederim. 1. Taahhütname kapsamında Şirket BlackBerry Kurumsal Yazılımı ile ilgili bilgi işlem personelinin; Adı Soyadı GSM Tel No İş Tel No E-posta Cihazların Teslimat Adresi/Teslim alacak kişi 2. Şirketin BlackBerry Kurumsal yazılımı ile beraber çalışacak e-posta sunucusu; MS Exchange Lotus Domino Novell GroupWise Lütfen yukarıdaki istediğiniz seçeneğin yanındaki kutuyu X ile işaretleyin. 3. Kurumsal BlackBerry yazılımı için kurulum isteniyor mu? Evet, Kurumsal BlackBerry Yazılımı yok kurulum isteniyor BES Express Server* BES Server** Hayır, Kurumsal BlackBerry Yazılımı var kurulum istenmiyor - Hayır (Kiralık BES tanımlaması yapılacak) Lütfen yukarıdaki istediğiniz seçeneğin yanındaki kutuyu X ile işaretleyin. *BlackBerry Enterprise Express Server (BES Express Server) kurulumu için MS Exchange server bulunması ön şarttır. **BlackBerry Enterprise Server (BES Server) MS Exchange, Lotus Domino ve Nowell GroupWise sunucuları ile birlikte çalışabilmektedir. 4. Kurumsal BlackBerry servisinin alınabilmesi için tercih edilen Yazılım kullanıcı lisans paketleri ve kurulum istenen Paketler aşağıda belirtilmelidir: KURUMSAL BLACKBERRY YAZILIMI (BES) Paket Adı BlackBerry Enterprise Server kullanıcı lisansı BlackBerry Enterprise Server kullanıcı lisansı EK KULLANICI LİSANSLARI 1 kullanıcı lisansı 5 kullanıcı lisansı 10 kullanıcı lisansı Seçilen paket 6

7 50 kullanıcı lisansı 100 kullanıcı lisansı 500 kullanıcı lisansı 1,000 kullanıcı lisansı Paket Adı BES Express Server 5.0. BES EXPRESS YAZILIMI Seçilen paket BES Express yazılım ve kullanıcı lisansları ücretsiz olarak adresinde sunulmaktadır. KURUMSAL BLACKBERRY YAZILIMI (BES) VERSİYONUNU YÜKSELTME BlackBerry Kurumsal Yazılımı 4.1. den BlackBerry Kurumsal Yazılımı 5.0. a yükseltme paketi Seçilen paket Lütfen yukarıdaki istediğiniz seçeneğin yanındaki kutuyu X ile işaretleyin. ŞİRKET Ünvanı: Yetkili İmza/İmzalar: 7

8 EK-2 HAT VE PAKET NUMARALARI.. tarihli Blackberry-Bes Kurumsal Kampanya Taahhütnamesi kapsamında BlackBerry Servisinden faydalanacak olan ŞİRKET e ait hatlar, seçilen paket numaraları, cihaz modelleri ve rengi aşağıdaki tabloda belirtilmelidir; TOT T Hat Numarası Kampanya Paket No Cihaz Modeli Cihaz Rengi* TOPLAM HAT SAYISI *Seçilen renkte cihaz olmaması durumunda TURKCELL tarafından FİRMA ya, stokta olan renkte cihaz temin edilecektir. Bu konuda FİRMA nın herhangi bir itirazı olmayacaktır. ŞİRKET Ünvanı: Yetkili İmza/İmzalar: 8

9 EK-3 BLACKBERRY-BES KURUMSAL KAMPANYA PAKETLERİ NO KAMPANYA PAKETLERİ Turkcell BlackBerry Servis Ücreti PAKET TAAHHÜT SÜRESİ 1 12 AYLIK, CİHAZSIZ, STANDART BLACKBERRY BES KULLANIMI TAAHHÜDÜ 2 12 AYLIK, CİHAZSIZ, BLACKBERRY MEGA PAKET KULLANIMI TAAHHÜDÜ TL(OtuzTürkLirasıOnKuruş) 12 AY TL(KırküçTürkLirası) 12 AY Aşağıdaki tabloda yer alan 3,4 numaralı Kampanya paketlerinde 9700 cihazı bulunmaktadır. NO KAMPANYA PAKETLERİ AYLIK TOPLAM FİYAT* Turkcell BlackBerry Cihaz Taksidi Turkcell BlackBerry Servis Ücreti PAKET TAAHHÜT SÜRESİ 3 12 AYLIK CİHAZLI TL TL TL 12 AY MEGA PAKET (YüzkırksekizT ürklirası) (YüzbeşTürkLir ası) (KırküçTürkLira sı) 4 24 AYLIK CİHAZLI TL TL TL 24 AY MEGA PAKET (DoksanbeşTür klirası) (EllialtıTürkLira sı) (OtuzdokuzTür klirası) Aşağıdaki tabloda yer alan 5,6 numaralı Kampanya paketlerinde 8520 cihazı bulunmaktadır. NO KAMPANYA PAKETLERİ AYLIK TOPLAM FİYAT* Turkcell BlackBerry Cihaz Taksidi Turkcell BlackBerry Servis Ücreti PAKET TAAHHÜT SÜRESİ 5 12 AYLIK CİHAZLI TL TL TL 12 AY MEGA PAKET (YüzikiTürkLira sı) (EllidokuzTürkL irası) (KırküçTürkLira sı) 6 24 AYLIK CİHAZLI TL TL TL 24 AY MEGA PAKET (YetmişTürkLir ası) (OtuzbirTürkLir ası) (OtuzdokuzTür klirası) *Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir ve tüm fiyatlar yurtiçi kullanım içindir. ŞİRKET Ünvanı: 9

10 Yetkili İmza/İmzalar: 10

BLACKBERRY-BES KURUMSAL KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY-BES KURUMSAL KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY-BES KURUMSAL KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (Taahhütname içinde TURKCELL olarak anılacaktır) 01.01.2008 31.12.2010 tarihleri arasında düzenlemekte olduğu BlackBerry-BES

Detaylı

MOBİLOFİS TURKCELLPDA KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

MOBİLOFİS TURKCELLPDA KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ MOBİLOFİS TURKCELLPDA KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 09 Ekim 2010 tarihinden itibaren düzenlenmekte olan MobilOfis TurkcellPDA

Detaylı

M2M PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

M2M PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; M2M PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır)... tarihinden itibaren düzenlemekte olduğu M2M

Detaylı

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.11.2011 tarihinden

Detaylı

BLACKBERRY-BES KURUMSAL KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY-BES KURUMSAL KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY-BES KURUMSAL KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(Taahhütname içinde TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 01.01.2008 tarihinden itibaren düzenlenmekte olan BlackBerry-BES

Detaylı

24 AYLIK OFİS ÇÖZÜMLERİ TARİFE TAAHHÜTNAMESİ

24 AYLIK OFİS ÇÖZÜMLERİ TARİFE TAAHHÜTNAMESİ 24 AYLIK OFİS ÇÖZÜMLERİ TARİFE TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) sunmakta olduğu 24 Aylık Tarifesi nden (Bundan böyle Tarife olarak anılacaktır)

Detaylı

KURUMSAL 3G DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR VE MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL 3G DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR VE MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL 3G DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR VE MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 05.01.2010 30.06.2010

Detaylı

BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.'ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle "TURKCELL" olarak anılacaktır) tarafından 30.07.2009 tarihinden

Detaylı

TURKCELL KARGO TAKİP CİHAZ TEMLİKLİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TURKCELL KARGO TAKİP CİHAZ TEMLİKLİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL KARGO TAKİP CİHAZ TEMLİKLİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 05.09.2011 tarihinden

Detaylı

NOKIA N8 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

NOKIA N8 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ NOKIA N8 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 06.01.2010 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Nokia N8 Kampanyası ndan (Bundan

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 28.09.2011 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli

Detaylı

BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.'ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle "TURKCELL" olarak anılacaktır) tarafından 30.07.2009 tarihinden

Detaylı

LG BL20 CHOCOLATE KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BL20 CHOCOLATE KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BL20 CHOCOLATE KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 22 Şubat 2010 12 Mayıs 2010 tarihleri arasında düzenlemekte olduğu Nokia LG BL20

Detaylı

PAYLAŞIMLI INTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

PAYLAŞIMLI INTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ PAYLAŞIMLI INTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 27.11.2012 tarihinden

Detaylı

KONTRATLI İNTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KONTRATLI İNTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI İNTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 12.10.2010 tarihinden itibaren

Detaylı

TABLET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TABLET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TABLET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 26.11.2010 tarihinden itibaren düzenlemekte Tablet Kampanyası ndan (Bundan böyle Kampanya

Detaylı

OFİSTE NET TARİFE İLE CİHAZ HEDİYE KAMPANYA TAHHÜTNAMESİ

OFİSTE NET TARİFE İLE CİHAZ HEDİYE KAMPANYA TAHHÜTNAMESİ OFİSTE NET TARİFE İLE CİHAZ HEDİYE KAMPANYA TAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 03.10.2011-03.11.2011 tarihleri arasında düzenlenmekte olan

Detaylı

OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ KAMPANYASI TAHHÜTNAMESİ

OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ KAMPANYASI TAHHÜTNAMESİ OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ KAMPANYASI TAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 26.04.2013-30.06.2013 tarihleri arasında düzenlenmekte

Detaylı

TURKCELLSIMPOS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TURKCELLSIMPOS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELLSIMPOS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ İşbu Taahhütname (bundan böyle Taahhütname olarak anılacaktır.), TURKCELL Plaza Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı 34430 İstanbul adresinde mukim Turkcell İletişim Hizmetleri

Detaylı

KONTRATLI SMS PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KONTRATLI SMS PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI SMS PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 18.01.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte

Detaylı

SONIM CİHAZLI BASKONUS PLUS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

SONIM CİHAZLI BASKONUS PLUS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ SONIM CİHAZLI BASKONUS PLUS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 19.12.2011 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Sonim Cihazlı

Detaylı

BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BİREYSEL KONTRAT 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 30.07.2009 tarihinden itibaren

Detaylı

TURKCELL T10 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TURKCELL T10 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL T10 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 12.07.2011 tarihinden itibaren düzenlenmekte olan Turkcell T10 Kampanyası ndan

Detaylı

BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 30.07.2009 tarihinden

Detaylı

NOKIA E72 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

NOKIA E72 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ NOKIA E72 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 06.09.2010 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Nokia E72 Kampanyası ndan (Bundan

Detaylı

TAAHHÜTLÜ BASKONUŞ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TAAHHÜTLÜ BASKONUŞ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TAAHHÜTLÜ BASKONUŞ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 26.04.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Taahhütlü BasKonuş Kampanyası

Detaylı

BLACKBERRY TAAHHÜTLÜ BİREYSEL BIS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY TAAHHÜTLÜ BİREYSEL BIS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TAAHHÜTLÜ BIS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 01.08.2008 tarihinden itibaren düzenlemekte olduğu BlackBerry Taahhütlü Bireysel

Detaylı

ESNAFA ÖZEL VINN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

ESNAFA ÖZEL VINN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; ESNAFA ÖZEL VINN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 06.04.2011 tarihinden itibaren düzenlenmekte

Detaylı

TABLET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TABLET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TABLET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 26.11.2010 tarihinden itibaren düzenlemekte Tablet Kampanyası ndan (Bundan böyle Kampanya

Detaylı

Kontratlı Hoş Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratlı Hoş Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi Kontratlı Hoş Geldiniz leri Kampanya Taahhütnamesi TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (İşbu Taahhütnamede kısaca TURKCELL olarak anılacaktır) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

İKİLİ PAKET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

İKİLİ PAKET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; İKİLİ PAKET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (İşbu Taahhütnamede kısaca TURKCELL olarak anılacaktır) nin 04.03.2014 tarihinden itibaren düzenlemekte

Detaylı

BİREYSEL KONTRATLI 2 GB'LIK VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BİREYSEL KONTRATLI 2 GB'LIK VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BİREYSEL KONTRATLI 2 GB'LIK VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.'ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle "TURKCELL" olarak anılacaktır) tarafından 01.04.2011

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 09.10.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli M2M Kampanyası

Detaylı

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.11.2011 tarihinden

Detaylı

KONTRATLI INTERNET TELEFONU KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KONTRATLI INTERNET TELEFONU KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI INTERNET TELEFONU KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 07.02.2011 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Kontratlı Internet

Detaylı

BİREYSEL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BİREYSEL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BİREYSEL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMEERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 08.01.2010 tarihinden itibaren

Detaylı

KONTRATLI İNTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KONTRATLI İNTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI İNTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 12.10.2010 tarihinden itibaren

Detaylı

SÜPER FIRSAT KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

SÜPER FIRSAT KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; SÜPER FIRSAT KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (İşbu Taahhütnamede kısaca TURKCELL olarak anılacaktır) nin 16.02.2015 tarihinden itibaren düzenlemekte

Detaylı

ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 04.10.2012 tarihinden itibaren sunulmakta olan ADSL Lİ ESNAF

Detaylı

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU VERSİYON NO -9- DEĞİŞİKLİK KAPSAMI İştecep kataloğu revize edilen İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. DEĞİŞİKLİK TARİHİ 27.01.2010 DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDEN İŞ SAHİBİ

Detaylı

BLACKBERRY-BES KURUMSAL KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY-BES KURUMSAL KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ -BES KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(Taahhütname içinde TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 01.01.2008 tarihinden itibaren düzenlenmekte olan -BES Kurumsal Kampanyası ndan

Detaylı

BLACKBERRY KURUMSAL KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY KURUMSAL KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY KURUMSAL KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(Taahhütnamede TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 04.10.2012 tarihinden itibaren düzenlenmekte olan BlackBerry Kurumsal

Detaylı

STARA ÖZEL PLATİN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

STARA ÖZEL PLATİN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ STARA ÖZEL PLATİN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (İşbu Taahhütnamede kısaca TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 27.04.2015 tarihinden

Detaylı

SES KONTRATLI BLACKBERRY CURVE 9320 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

SES KONTRATLI BLACKBERRY CURVE 9320 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ SES KONTRATLI BLACKBERRY CURVE 9320 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 24.10.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Ses Kontratlı

Detaylı

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.11.2011 tarihinden

Detaylı

KONTRATLI SES ABONELERİNE ÖZEL TURKCELL T20 KAMPANYASI

KONTRATLI SES ABONELERİNE ÖZEL TURKCELL T20 KAMPANYASI KONTRATLI SES ABONELERİNE ÖZEL TURKCELL T20 KAMPANYASI Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından15.07.2011 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Kontratlı

Detaylı

öbireysel KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

öbireysel KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ öbireysel KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 30.07.2009 tarihinden

Detaylı

ENIGMA KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

ENIGMA KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ENIGMA KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından... tarihinden itibaren düzenlemekte olan Enigma Kampanyası ndan (Bundan böyle Kampanya

Detaylı

3. Kampanya kapsamında teslim alacağımız cihazın/cihazları sadece Ek-1 de belirtilen hatlarla kullanabileceğimizi,

3. Kampanya kapsamında teslim alacağımız cihazın/cihazları sadece Ek-1 de belirtilen hatlarla kullanabileceğimizi, BLACKBERRY KURUMSAL BIS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (Taahhütname içinde TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 02 Temmuz 2008 tarihinden itibaren düzenlenmekte olan Kurumsal

Detaylı

TEMLİKLİ M2M SERVİS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TEMLİKLİ M2M SERVİS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TEMLİKLİ M2M SERVİS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 30.06.2014 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Temlikli M2M Servis Kampanyası

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 07.10.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli

Detaylı

NOKIA C6-01 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

NOKIA C6-01 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; NOKIA C6-01 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 17.02.2012 tarihinden itibaren düzenlenmekte

Detaylı

ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 04.10.2012 tarihinden itibaren sunulmakta olan ADSL Lİ ESNAF

Detaylı

FCT ORTAK SES KAMPANYA TAHHÜTNAMESİ

FCT ORTAK SES KAMPANYA TAHHÜTNAMESİ FCT ORTAK SES KAMPANYA TAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 22.10.2010 tarihinden itibaren düzenlenmekte olan FCT Ortak Ses Kampanyası ndan

Detaylı

BLACKBERRY KURUMSAL BES KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY KURUMSAL BES KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BES KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(Taahhütnamede TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 01.01.2008 tarihinden itibaren düzenlenmekte olan BlackBerry Kurumsal BES Kampanyası ndan

Detaylı

BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MULTİVINN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MULTİVINN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BİREYSEL KONTRATLI VINN MULTİVINN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 08.01.2010 tarihinden

Detaylı

ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 04.10.2012 tarihinden itibaren sunulmakta olan ADSL Lİ ESNAF

Detaylı

KURUMSAL AKSESUAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL AKSESUAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; KURUMSAL AKSESUAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından tarihinden itibaren düzenlemekte olan Kurumsal Aksesuar Kampanyası

Detaylı

SES KONTRATLI BLACKBERRY 9900 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

SES KONTRATLI BLACKBERRY 9900 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ SES KONTRATLI BLACKBERRY 9900 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 26.01.2011 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Ses Kontratlı

Detaylı

NOKİA C1-01 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

NOKİA C1-01 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ NOKİA C1-01 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 09.06.2011 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Nokia C1-01 Kampanyası ndan (Bundan

Detaylı

BİREYSEL BLACKBERRY KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BİREYSEL BLACKBERRY KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 01.08.2008 tarihinden itibaren düzenlemekte olduğu Bireysel Kampanyası ndan (Bundan böyle Kampanya

Detaylı

GÜVENLİK MODEMİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

GÜVENLİK MODEMİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; GÜVENLİK MODEMİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından... tarihinden itibaren düzenlenmekte

Detaylı

SAMSUNG i9000 GALAXY S KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

SAMSUNG i9000 GALAXY S KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ AMUNG i9000 GALAXY KAMPANYA TAAHHÜTNAMEİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 06.09.2010 tarihinden itibaren düzenlemekte amsung i9000 Kampanyası ndan

Detaylı

BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 30.07.2009 tarihinden

Detaylı

ESNAF PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

ESNAF PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMEERİ A.Ş. ye; ESNAF PAKEERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 20.01.2015 tarihinden itibaren düzenlenmekte

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 09.10.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli M2M Kampanyası

Detaylı

KONTRATLI SMS PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KONTRATLI SMS PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI SMS PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 18.01.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte

Detaylı

NOKIA N8 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

NOKIA N8 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ NOKIA N8 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 12.01.2011 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Nokia N8 Kampanyası ndan (Bundan

Detaylı

KURUMSAL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 05.01.2010 tarihinden itibaren

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Yazarkasa Pos Aktivasyon Kampanyası

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Yazarkasa Pos Aktivasyon Kampanyası TURKCELL İLETİŞİM HİZMEERİ A.Ş. ye; Yazarkasa Pos Aktivasyon Kampanyası Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından tarihinden itibaren düzenlenmekte olan Yazar

Detaylı

HTC ONE X KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

HTC ONE X KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ HTC ONE X KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 17.04.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan HTC One X Kampanyası ndan (Bundan

Detaylı

BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 08.01.2010 tarihinden

Detaylı

BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.'ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle "TURKCELL" olarak anılacaktır) tarafından 30.07.2009 tarihinden

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

TEMLİKLİ M2M SERVİS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TEMLİKLİ M2M SERVİS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TEMLİKLİ M2M SERVİS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 30.06.2014 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Temlikli M2M Servis Kampanyası

Detaylı

ESNAF PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

ESNAF PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; ESNAF PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 20.01.2015 tarihinden itibaren düzenlenmekte

Detaylı

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TİCARİ PROGRAMLAR KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ABONE BİLGİ FORMU Firma Unvanı :... Firma Yetkili Web Mail :... Telefon Faks GSM Adres İlçe/İl Vergi Dairesi Vergi No Faaliyet Alanı OFİSASSİST İŞ YAZILIMLARI

Detaylı

NOKIA 2730 KONTRATLI CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

NOKIA 2730 KONTRATLI CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ NOKIA 2730 KONTRATLI CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 10.11.2010 tarihinden itibaren düzenlemekte olan NOKIA 2730 KONTRATLI

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ M2M REAKTİF ENERJİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ M2M REAKTİF ENERJİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ M2M REAKTİF ENERJİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 23.12.2014 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli

Detaylı

KONTRATLI SMS PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KONTRATLI SMS PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI SMS PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 18.01.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte

Detaylı

NOKIA E72 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

NOKIA E72 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ NOKIA E72 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 06.09.2010 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Nokia E72 Kampanyası ndan (Bundan

Detaylı

BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BİREYSEL KONTRATLI VINN 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 30.07.2009 tarihinden

Detaylı

NOKIA E5 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

NOKIA E5 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ NOKIA E5 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 25.12.2010 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Nokia E5 Kampanyası ndan (Bundan

Detaylı

KURUMSAL KILIFLI MAXİPLUS5 İLE BASKONUŞ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL KILIFLI MAXİPLUS5 İLE BASKONUŞ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL KILIFLI MAXİPLUS5 İLE BASKONUŞ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Taahhütname içinde TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 30.07.2013 tarihinden itibaren düzenlenmekte

Detaylı

BLACKBERRY KURUMSAL KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY KURUMSAL KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY KURUMSAL KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(Taahhütnamede TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 04.10.2012 tarihinden itibaren düzenlenmekte olan BlackBerry Kurumsal

Detaylı

BLACKBERRY KURUMSAL BIS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY KURUMSAL BIS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BIS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (Taahhütname içinde TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 02 Temmuz 2008 tarihinden itibaren düzenlenmekte olan Kurumsal BIS

Detaylı

BİREYSEL AKILLI TELEFONLARA EK TABLET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BİREYSEL AKILLI TELEFONLARA EK TABLET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BİREYSEL AKILLI TELEFONLARA EK TABLET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 22.05.2014 tarihinden itibaren düzenlemekte

Detaylı

İŞTECEP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

İŞTECEP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ İŞTECEP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell Plaza Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı 34430 İstanbul adresinde mukim TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (Taahhütname içinde TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından

Detaylı

STAR FIRSAT KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

STAR FIRSAT KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; STAR FIRSAT KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (İşbu Taahhütnamede kısaca TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 01.04.2013 tarihinden itibaren

Detaylı

KONTRATLI İPHONE 4S BİREYSEL CİHAZ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KONTRATLI İPHONE 4S BİREYSEL CİHAZ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI İPHONE 4S BİREYSEL CİHAZ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 16.12.2011 tarihinden

Detaylı

SONY XPERIA U KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

SONY XPERIA U KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; SONY XPERIA U KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.06.2012 tarihinden itibaren düzenlenmekte

Detaylı

KAMU CİHAZ ŞENLİĞİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KAMU CİHAZ ŞENLİĞİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; KAMU CİHAZ ŞENLİĞİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 09.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte

Detaylı

HERŞEY DAHİL TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

HERŞEY DAHİL TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ HERŞEY DAHİL TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 15.04.2015 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Herşey Dahil

Detaylı

OFİSTEN HER YÖNE TARİFE TAAHHÜTNAMESİ

OFİSTEN HER YÖNE TARİFE TAAHHÜTNAMESİ OFİSTEN HER YÖNE TARİFE TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) sunmakta olduğu OFİSTEN HER YÖNE TARİFE TAAHHÜTNAMESİ nden (Bundan böyle Tarife olarak

Detaylı

iphone 3GS 8GBKAMPANYATAAHHÜTNAMESİ

iphone 3GS 8GBKAMPANYATAAHHÜTNAMESİ iphone 3GS 8GBKAMPANYATAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından03.08.2011 tarihinden itibaren düzenlemekte olan iphone 3GS 8GB Kampanyası ndan

Detaylı

ÖZEL TABLET TEKLİFLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

ÖZEL TABLET TEKLİFLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ÖZEL TABLET TEKLİFLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 05.02.2015 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Özel Tablet

Detaylı

KURUMSAL iphone PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL iphone PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL iphone PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 26 Eylül 2008 tarihinden itibaren

Detaylı

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. DEĞİŞİKLİK KAPSAMI Platin grubuna iphone 3G 8 GB (siyah) model cihaz eklendi.

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. DEĞİŞİKLİK KAPSAMI Platin grubuna iphone 3G 8 GB (siyah) model cihaz eklendi. STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU VERSİYON NO -6- DEĞİŞİKLİK KAPSAMI Platin grubuna iphone 3G 8 GB (siyah) model cihaz eklendi. MotoQ modeli de Altın dan Gümüş e alındı. GSM Faks cihazı altın

Detaylı

TEMLİKLİ M2M SERVİS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TEMLİKLİ M2M SERVİS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TEMLİKLİ M2M SERVİS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 30.06.2014 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Temlikli M2M Servis Kampanyası

Detaylı

KURUMSAL KONTRATLI 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL KONTRATLI 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL KONTRATLI 3G MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 01.04.2011 tarihinden itibaren

Detaylı