BLACKBERRY-BES KURUMSAL KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BLACKBERRY-BES KURUMSAL KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ"

Transkript

1 BLACKBERRY-BES KURUMSAL KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(Taahhütname içinde TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından tarihinden itibaren düzenlenmekte olan BlackBerry-BES Kurumsal Kampanyası ndan (Taahhütname içinde Kampanya olarak anılacaktır) Kurumsal abone olarak yararlanmak istememiz sebebiyle; 1. İşbu Kampanya kapsamına dahil etmek istediğimiz hatlarımızı (bundan sonra kısaca Hat/Hatlar olarak ifade edilecektir.) Ek-2 de beyan ettiğimizi, işbu hatların her birine Ek-3 de belirtilen Kampanya paketleri (bundan sonra kısaca paket olarak ifade edilecektir) arasından seçerek Ek-2 de belirttiğimiz paketin/paketlerin tanımlanacağını ve söz konusu Paket tutarlarının ilgili hatların Mobil İletişim Hizmet faturasına, BlackBerry servisinin kullanıma açılmasını takip eden fatura döneminden itibaren seçmiş olduğumuz Paket taahhüt süresince yansıtılacağını, tanımlamanın ayın hangi gününde yapıldığına bakılmaksızın, Paketin aylık bedelinin, o ayki faturamıza tümüyle yansıtılacağını ve bu doğrultuda Kampanya konusu faydadan herhalukarda paket taahhüt süresince faydalandırılacağımızı bildiğimizi, 2. Kampanya kapsamında Paket tanımlanan her bir hattımız için Ek-2 de belirtilen paket seçenekleri arasından cihazlı paketleri seçmemiz halinde aynı tabloda ilgili Paket karşılığına denk gelen marka ve modelde 1 (bir) adet cihaza ve seçimimize bağlı olarak değişecek şekilde aylık 3 MB lık standart veya aylık 4 GB lık BlackBerry Mega Paketine hak kazandığımızı, seçmiş olduğumuz Paket in BlackBerry 9700 Cihazı"nı içeren paket olması durumunda Cumartesi ve Pazar günleri, yurtiçinde ve Turkcell hatlarıyla kullanılmak üzere her bir ay toplam 64(altmışdört) saatlik konuşma süresinin ve hafta sonu 1000 (bin) adet sms(kısa mesaj) in de kampanya faydası olarak Paket süresince ücretsiz olarak tarafımıza sağlanacağını, Taahhütname kapsamındaki standart veya BlackBerry Mega Paket bedelinin, ilgili paketin Kampanya dışı bedelleri üzerinden indirimli olduğunu, ayrıca 20. Maddenin (i) ve (ii) bendlerinde bahsi geçen teknik desteğin de tarafımıza ücretsiz olarak sağlanacağını, TURKCELL in işbu Kampanya kapsamındaki yükümlülüklerinin işbu madde kapsamı ile sınırlı olduğunu, 3. Kampanya kapsamında teslim alacağımız cihazın/cihazları sadece Ek-1 de belirtilen hatlarla kullanabileceğimizi, 4. Ek-2 de belirtmiş olduğumuz hatların karşısında yer alan her bir Paketin ilgili hatlara tanımlanmasından sonra bu paketleri kampanya süresi boyunca değiştiremeyeceğimizi bildiğimizi, ancak Kampanya süresince, Kampanya kapsamındaki paketlerin üzerimize kayıtlı başka bir hatta/hatlara tanımlanmasını talep edebileceğimizi, bu durumda kalan paket süresi boyunca işbu Taahhütname kapsamındaki tüm hükümlerin aynen bu hatlar üzerinden devam edeceğini, 5. İşbu kampanya kapsamında seçmiş olduğumuz paket tutarlarına KDV ve ÖİV dahil, seçmiş olduğumuz pakete istinaden standart veya BlackBerry Mega Paket bedelinin ve söz konusu paketlerin BlackBerry cihazlı ( cihaz ) olması halinde, aylık cihaz taksit tutarının dahil olduğunu; Kampanyadaki cihazlı paketler kapsamında her bir hattımız için teslim aldığımız 1(bir) adet cihaz karşılığında tahakkuk eden alacağın distribütör tarafından TURKCELL e temlik edilmiş olduğunu ve bu nedenle teslim aldığımız her bir cihaz bedelinin TURKCELL tarafından tarafımıza gönderilen ilgili faturaya her ay paket bedelinin içinden düşülerek Turkcell BlackBerry Servis Ücreti nden ayrı bir kalem (Turkcell BlackBerry Cihaz Taksidi) olarak yansıtılacağını ve söz konusu Paket tutarını eksiksiz olarak ödeyeceğimizi, 6. İşbu kampanya kapsamında seçmiş olduğumuz her bir Paket kapsamındaki aylık 64 saat konuşma süresi ve 1000(bin) adet kısa mesaj miktarının aşılması halinde söz konusu kullanımları aşan kısma ilişkin ücretlendirmelerin her bir hattın içinde bulunduğu güncel tarife üzerinden hesaplanarak ilgili her bir hattımızın faturasına yansıtılacağını, 7. İşbu Taahhütname kapsamında seçtiğimiz Pakete göre değişecek şekilde tarafımıza sağlanacak mobil internet kullanımı, konuşma süresi veya kısa mesajları kısmen ya da tamamen kullanmamış olmamız halinde, kullanmadığımız kısma ait bedelin indirimi, iadesi veya bir sonraki aya devri gibi herhangi bir talebimiz olmayacağını, söz konusu aylık mobil internet kullanımı, konuşma süresi veya kısa mesajları başkaca herhangi bir hatta devretme hakkımızın bulunmadığını, 8. İşbu kampanya kapsamında distribütörün cihaz bedelinin tamamı için tarafımıza fatura keseceğini ve fakat söz konusu fatura karşılığında distibütöre herhangi bir ödeme yapmayacağımızı, distribütöre 1

2 herhangi bir şekilde ödeme yapmış olmamız durumunda bu hususta TURKCELL in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, 9. İşbu taahhütnamenin imza tarihinde 6 aydan daha kısa süreli Turkcell faturalı hat sahibi abone olmamız durumunda bu kampanyadan yararlanamayacağımızı bildiğimizi, bu bağlamda söz konusu şarta sahip olmadığımız halde işbu kampanyaya katılmış olmamız halinde Turkcell tarafından herhangi bir zamanda kampanyadan çıkarılabileceğimizi, bu durumda Kampanyadan çıkarılan her bir hattımız için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, işbu Taahhütnamenin 28. maddesinde yer alan cezai şart bedelini ödemekle yükümlü olduğumuzu ve bu konuda herhangi bir itirazımızın olmayacağını, 10. (a) İşbu kampanya kapsamında seçmiş olduğumuz paket/paketlerin standart BlackBerry kullanımlı paket olması halinde, standart kullanımın BlackBerry APN (e-posta, internet, kurumsal veri, anlık mesajlaşma, kişisel uygulamalar) üzerinden aylık 3 MB ile sınırlı olduğunu; söz konusu 3 MB lık BlackBerry kullanımının tarafımızdan aşılması halinde, aşan kısmın güncel TURKCELL BlackBerry Standart paket aşım bedeli üzerinden hesaplanarak ilgili hatlarımızın faturalarına yansıtılacağını; söz konusu 3 MB lık BlackBerry kullanımının kullanmadığım kısmına ait bedelin indirimi, iadesi veya bir sonraki aya devri gibi herhangi bir talebimin olmayacağını, ses, SMS, MMS, WAP, diğer APN ve/veya yurtdışı kullanımların Standart BlackBerry BES kullanımlı paket kapsamında olmadığını, sözkonusu kullanımların her bir hatta tanımlanmış olan paket tutarı haricinde, ayrıca hattın içinde bulunduğu mevcut tarifesi üzerinden ayrıca ücretlendirileceğini, (b) İşbu kampanya kapsamında seçmiş olduğumuz paket/paketlerin BlackBerry Mega Paket olması halinde, paket kapsamındaki BlackBerry servis kullanımının BlackBerry, WAP ve/veya internet APN üzerinden yapılacak 4 (dört) GB lik e-posta ve/veya internet erişimine denk geldiğini, 4 GB lik kullanımın aşılması halinde aşan kısma ilişkin ücretlendirmenin 0, TL/KB bedeli üzerinden hesaplanarak, ilgili hatlarımızın faturalarına yansıtılacağını, BlackBerry 9700 Cihazı"nı içeren paket kapsamında madde 2 de belirtilen kampanya faydaları haricindeki ses, SMS, MMS, yukarıda belirtilen APN ler dışındaki kullanımın ve/veya her türlü yurtdışı kullanımının ise BlackBerry Mega Paket kapsamında olmadığını, söz konusu kullanımların, hatta tanımlı paket tutarı haricinde ilgili hattın içinde bulunduğu mevcut tarife üzerinden ayrıca ücretlendirileceğini, 11. İşbu Taahhütnameyi imzalamakla birlikte Paket tanımlayacağımız adımıza kayıtlı tüm hatların 3G altyapısı üzerinden sunulan hizmetlerden de faydalandırılmasına onay verdiğimizi ve işbu Taahhütname kapsamındaki Paketleri 3G ve EDGE/GSM şebekeleri üzerinden kullanabileceğimizi, 12. İşbu kampanya kapsamındaki cihaz tekliflerinin stoklarla sınırlı olduğunu, TURKCELL in, cihazların marka ve modelleri ile Kampanya dışı Paket aşım ücretlerinde tek taraflı olarak değiştirme hakkının saklı olduğunu, bunun yanında vergilerde meydana gelecek değişikliklerin de TURKCELL tarafından Paket ve paket aşım bedellerine yansıtılacağını, 13. Seçtiğimiz paket süresi boyunca, işbu Taahhütnamenin Ek-1 inde belirtmiş olduğumuz hatlarımıza ait abonelik sözleşmesini, hattın 3. kişiye devri, başka bir operatöre taşınması ve sair bir sebeple feshetmeyeceğimizi, hattımızın geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılması talebinde bulunmayacağımızı, TURKCELL tarafından adımıza kayıtlı sair tüm hatlara ilişkin abonelik sözleşmeleri veya işbu Taahhütname hükümleri uyarınca bu Kampanya kapsamındaki hatlarımızı geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılmasına veya abonelik sözleşmesinin feshine sebep olmayacağımızı, Kampanyaya katıldığımız hatlarımızı ön ödemeli veya bireysel hatta geçirmeyeceğimizi, üzerimize kayıtlı olan/kayıtlı olmayan başka bir hat ile değiştirme talebinde bulunmayacağımızı ve söz konusu hatlara ait mevcut fatura döneminin değiştirilmesi talebinde bulunamayacağımızı, bu hallere aykırı davranmamız halinde işbu Taahhütnamenin 28. maddesinin uygulama alanı bulacağını, 14. İşbu taahhütnamenin Ek-2 sinde belirtilen hatlara ait 2 (iki) adet Mobil İletişim Hizmet faturasının vadesinde ödenmemesi halinde paket tutarlarına ilişkin tüm bakiye bedellerin ve cezai şart tutarlarının muaccel olacağını, 15. İşbu Kampanya kapsamında almaya hak kazandığımız her bir cihazın distribütör firma tarafından işbu Taahhütnamenin Ek-1 inde belirtmiş olduğumuz kişiye teslim edileceğini, teslim tarihi itibariyle Ek-1 de bulunan cihazlardan herhangi birinin tesliminin mümkün olmadığı durumlarda, TURKCELL in tarafımıza söz konusu cihazın aynı distribütör firmanın işbu Taahhütname imza tarihindeki çıkış fiyatı 2

3 ile eş bedelli başka bir cihazı teslim edebileceğini, bu durumda işbu madde konusu yükümlülüğünün yerine getirilmiş olacağını, 16. İşbu Kampanya kapsamında tarafımıza teslim edilecek cihaz ile ilgili olarak TURKCELL in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını; sayılanlarla sınırlı olmaksızın; cihazlarla ilgili her türlü sorun, garanti, bakım, teslim, teknik arızalar ve sair hususlarının ilgili Distribütör, Satıcı, Üretici, İthalatçı Firma ya da yetkili teknik servislerin sorumluluğunda bulunduğunu, 17. İşbu Kampanya kapsamında teslim aldığımız cihazın/cihazların çalınması, kaybı ve/veya hasar görmesi vs. durumlarında da imzalamış olduğumuz işbu taahhütname ile üstlendiğimiz yükümlülüklerimizin aynen devam edeceğini, 18. İşbu kampanya konusu BlackBerry servisinden yararlanabilmek için, e-posta sunucusu ve diğer uygulama sunucuları ile çalışacak olan BlackBerry Kurumsal Yazılımı (bundan böyle Yazılım olarak anılacaktır) ve söz konusu Yazılım ın üzerinde çalışacak donanımı temin etmekle ve Yazılım ı istenen teknik şartlarda çalışır durumda bulundurmakla yükümlü olduğumuzu, 19. İşbu kampanya kapsamında temin edeceğimiz cihazlar, BlackBerry servisini destekleyen diğer cihaz ve/veya Yazılım ile ilgili olarak her türlü sorumluluğun cihaz üreticisi ve Yazılım sahibi Research In Motion Şirketine (Bundan sonra RIM olarak anılacaktır) ve ilgili distribütöre ait olduğunu, 20. MS Exchange Server olmaması durumunda BlackBerry Enterprise Express Server (BES Express Server) yazılımının kurulamayacağını, (i) İşbu Kampanya konusu servisten yararlanabilmek için temin edeceğimiz yazılım ve söz konusu yazılım ile çalışacak donanımın BlackBerry Enterprise Server Express (BES Express) olması durumunda yazılımın ücretsiz olduğunu ve kurulum için TURKCELL den teknik destek talep edilmesi halinde bunun ücretsiz olarak sağlanacağını, bu doğrultuda kurulum için TURKCELL den teknik destek talep ettiğimiz hatları Ek-1 de beyan edeceğimizi, (ii) İşbu Kampanya konusu servisten yararlanabilmek için temin edeceğimiz yazılım ve söz konusu yazılım ile çalışacak donanımın BlackBerry Enterprise Server (BES Server) olması durumunda ise, 19(ondokuz) kullanıcının üstündeki talepler için yazılımın ücretinin TURKCELL tarafından ücretsiz olarak karşılanacağını, 19(ondokuz) kullanıcı ve altındaki talepler için ise yazılımı ilgili Distribütör tarafından belirlenen bedeli ödeyerek ilgili Distribütörden alabileceğimizi, bu durumda TURKCELL in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve sadece TURKCELL den kurulum için teknik destek talep edilmesi halinde bunun ücretsiz olarak sağlanacağını bildiğimizi bu doğrultuda kurulum için TURKCELL den teknik destek talep ettiğimiz hatları Ek-1 de beyan edeceğimizi, 21. TURKCELL in söz konusu Yazılım ı ve bu Yazılım ın üzerinde çalışacağı donanım için ilk kurulum haricindeki teknik destek taleplerini karşılamak ve çözümlemek ile sorumlu olmadığını; TURKCELL den sorunların çözümü için teknik destek talep etmemiz ve TURKCELL in söz konusu teknik destek talebini kabul etmesi halinde dahi, TURKCELL in sorunların çözümü için herhangi bir garanti vermediğini, 22. Yazılım a, Yazılım ile çalışacak donanıma ve cihaza ilişkin sorunları, şirketimizin teknik bölümlerinin numaralı telefona, Şirketimiz çalışanlarının ise numaralı Turkcell çağrı merkezine bildireceğini; TURKCELL in söz konusu sorunların çözümü için teknik destek vermesi veya sorunları muhatap firma olan RIM e ve/veya ilgili Distribütöre iletmesi halinde, çözüm yollarını ve/veya RIM e ve/veya ilgili Distribütör tarafından verilen görüşleri EK-1 de belirtilen e-postamıza bildireceğini; ancak TURKCELL in sorunların çözümü için herhangi bir garanti vermediği gibi herhangi bir sorumluluğunun da bulunmadığını, 23. İnternet sistemimizde oluşabilecek aksaklıklardan dolayı yaşanabilecek gecikme ve/veya kesintilerden dolayı doğabilecek durumlara ait sorumluluğun tamamen tarafımıza ait olduğunu, 24. İşbu kampanya konusu BlackBerry servisine erişim sağlayabilmek için gerek TURKCELL gerekse RIM tarafından kullanılan her türlü yazılım, program, altyapı ve benzeri sebebiyle ve/veya bunların kullanımı sırasında e-postanın içeriğinin vs. 3. kişiler ile paylaşılmasından, kaybından, 3. kişiler tarafından kullanılmasından, zapt edilmesinden ve/veya içindeki bilginin kötü amaçla kullanılmasından doğabilecek durumlara ait sorumluluğun tamamen tarafımıza ait olduğunu, 3

4 25. TURKCELL den aldığımız BlackBerry servisini, TURKCELL in veri dolaşım (roaming) anlaşmasının olduğu ülkelerde kullanabileceğimizi ve bu ülkelerde gerçekleştireceğimiz data kullanımının, seçmiş olduğumuz paket bedeline ek olarak, Turkcell Dünya Tarifesi üzerinden ayrıca ücretlendirileceğini, 26. İşbu kampanya ve/veya TURKCELL in BlackBerry servisi ile ilgili olarak sunduğu farklı kampanyalar kapsamında, BlackBerry servisini kullanan toplam hat sayımızın aşağıda belirtilen tablodaki aralıklar içerisinde olması halinde, hat başına ödememiz gereken ve EK-3 te yer alan ilgili " Turkcell BlackBerry Servis Ücreti"ne, ilgili ay içerisinde BlackBerry hizmetini kullanan toplam hat sayısının karşılığına denk gelen indirim oranının uygulanacağını, indirimin, BlackBerry servisini kullanan toplam hat sayımıza istinaden belirlenmesi nedeniyle hat sayılarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle söz konusu indirim oranlarının her ay farklılaşabileceğini, Hat sayısı İndirim Oranı % % % İşbu taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize kısmen veya tamamen aykırı davranmamız ve/veya seçtiğimiz Paket in süresi sona ermeden Kampanya dan ayrılmak istememiz ve/veya işbu taahhütnamenin Ek-1 inde belirtmiş olduğumuz hatlarımızdan bir veya birden fazlasını başka bir Operatöre taşıdığımız/devrettiğimiz ve/veya kampanya katılımı için tarafımızdan verilen bilgi ve belgelerin eksik/sahte olduğunun, kampanyanın ticari amaç için kullanıldığının ve/veya kampanyanın suistimal edildiğinin tespit edilmesi halinde TURKCELL in Kampanya kapsamında teslim aldığımız her bir cihaz ın kullanımını engelleme ve işbu Taahhütnamenin 28. maddesini uygulama hakkını saklı tuttuğunu bildiğimizi, 28. İşbu kampanya kapsamında paket süresi sona ermeden kampanyadan ayrılmak istememiz ve/veya taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerimize aykırı davranmamız ve/veya Ek-1 de belirtmiş olduğumuz hatlarımızı başka bir operatöre taşımamız/devretmemiz ve/veya paket bedelinin yansıtıldığı Ek-1 de belirtmiş olduğumuz herhangi bir hattımızın faturasını, son ödeme tarihinde ödemememiz (bu durumda TURKCELL in ilk ihlalde cezai şart talep etme ve/veya kampanyadan çıkarma hakkını kullanmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.) durumunda kampanya kapsamından çıkarılacağımızı; bu durumda her bir hattımız için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, söz konusu aykırılığın gerçekleştiği aydan itibaren taahhüt süresi bitimine kadar ödememiz gereken vergiler dahil kalan cihaz taksit tutarları ( Turkcell Cihaz BlackBerry Taksidi ) toplamının ve yine her bir hat için ayrı ayrı olmak üzere, işbu Taahhütnamenin 2. maddesi kapsamında ilgili paketin hattımıza tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar Turkcell tarafından standart veya BlackBerry Mega Paketi için sağlanan indirim bedelleri(4 GB lık BES BlackBerry Mega Paketinin kampanya dışı bedeli olan 64.5 TL (AltmışdörtTürkLirasıbeşkuruş), 3 MB lık BES Standart BlackBerry kullanımlı paketin kampanya dışı bedeli olan 38,70 TL(OtuzsekizTürkLirasıyetmişKuruş) üzerinden hesaplanacak şekilde) toplamının cezai şart olarak ilgili hattımızın Mobil İletişim Hizmet Faturasına söz konusu tarihi takip eden fatura döneminde BlackBerry servis cayma bedeli ve BlackBerry Cihaz cayma bedeli olarak iki ayrı kalemde bir kerede yansıtılacağını ve işbu Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacağımızı, 29. İşbu taahhütnamenin Ek-2 sinde seçmiş olduğumuz her bir paketin süresi sona ermeden 1 (bir) ay önce iptal talebimizi yazılı olarak TURKCELL e bildirmediğimiz takdirde söz konusu paketin süresinin normal süreden itibaren 12 (oniki) ay daha uzayacağını ve bu kapsamda ilgili paketin BlackBerry Mega Paket olması durumunda adresinde yer alan güncel 12 ay süreli BlackBerry BES Mega Paket taahhüdü karşılığı ödenecek aylık ücret i, seçmiş olduğumuz paketin Standart BlackBerry kullanımlı Paket olması durumunda ise yine adresinde yer alan güncel 12 ay süreli BlackBerry BES standart data taahhüdü karşılığı ödenecek aylık ücret i uzayan 12 ay boyunca ödeyeceğimizi ve her bir hattımıza ait uzayan taahhüt süresi bitiminden 1(bir) ay önce de söz konusu taahhüdümüzü iptal talebimizi TURKCELL e yazılı olarak iletmediğimiz sürece taahhüdün aynı şartlarla otomatik olarak uzatılacağını, ancak uzama dönemleri için (ilk uzama dönemi de dahil olmak üzere)kampanya kapsamındaki cihaz/lara ve/veya kampanya konusu diğer faydalara hak kazanamayacağımızı bildiğimizi 4

5 Söz konusu 12 aylık yeni taahhüt dönem/dönemlerimiz sona ermeden kampanyadan ayrılmak istememiz ve/veya yükümlülüklerimize aykırı davranmamız halinde kampanya kapsamından çıkarılacağımızı ve işbu Taahhütnamenin 28. maddesinin uygulanacağını bildiğimizi, 30. İşbu taahhütnamede düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan Mobil İletişim Hizmet Faturalarına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilatında TURKCELL Mobil Telefon Kurumsal Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını, 31. İşbu Taahhütnamenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda, TURKCELL kayıtlarının geçerli, bağlayıcı olacağını ve kesin delil teşkil edeceğini, TURKCELL i yemin teklifinden ber i kıldığımı ve işbu maddenin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287. maddesi anlamında bir yazılı delil sözleşmesi olduğunu, bu düzenlemenin, ihtilafın yargıya intikali durumunda başka delillere başvuramayacağımız şeklinde yorumlanamayacağını, 32. İşbu Taahhütnamenin ifası ve işbu Taahhütname kapsamında verilen servis ile ilgili ihtilafların hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu, 33. İşbu Taahhütnamede belirtilen adresin, tarafımıza yapılacak olan tebligatlar için geçerli olan adres olduğunu, adres değişikliğini TURKCELL e yazılı olarak bildirilmedikçe, tarafımıza yapılacak her türlü tebligatın aşağıda belirtilen adrese gönderileceğini ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını, 34. İşbu Taahhütnameye konu Kampanyadan yararlanmak için ibraz edilen belgelerin tarafımıza ait ve doğru olduğunu, 35. Turkcell kayıtlarında yer alan ve şirketimizin imza yetkililerini beyan eden imza sirkülerimizin halen geçerli olduğunu ve söz konusu imza yetkililerinde herhangi bir değişiklik bulunmadığını; bu nedenle işbu taahhütnamenin Turkcell e ibraz etmiş olduğumuz imza sirkülerinde yeralan yetkili kişi/kişilerce imzalandığını ve söz konusu taahhütnamenin şirketimiz için bağlayıcı olduğunu, 36. 1(bir) nüsha olarak tanzim edilen ve orijinali TURKCELL de kalacak olan işbu taahhütnamenin imzasından doğacak mali yükümlülüklerin yasaların yükümlü kıldığı taraflarca karşılanacağını, kabul, beyan ve taahhüt ederiz. İşbu taahhütname tarafımızdan okunarak tarihinde imzalanmıştır. EKLER: EK-1: BAŞVURU FORMU EK-2: HAT VE PAKET NUMARALARI EK-3: BLACKBERRY-BES KURUMSAL KAMPANYA PAKETLERİ ŞİRKET Ünvanı: Yetkili İmza/İmzalar: İlgili Satış Yöneticisi : 5

6 EK -1 BAŞVURU FORMU İşbu Başvuru Formunun,... tarihinde imzalamış olduğum BlackBerry-BES Kurumsal Kampanya Taahhütnamesi(Bundan sonra Taahhütname olarak anılacaktır.) ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve işbu Başvuru Formu nda düzenlenmemiş olan tüm hususlarda Taahhütname hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederim. 1. Taahhütname kapsamında Şirket BlackBerry Kurumsal Yazılımı ile ilgili bilgi işlem personelinin; Adı Soyadı GSM Tel No İş Tel No E-posta Cihazların Teslimat Adresi/Teslim alacak kişi 2. Şirketin BlackBerry Kurumsal yazılımı ile beraber çalışacak e-posta sunucusu; MS Exchange Lotus Domino Novell GroupWise Lütfen yukarıdaki istediğiniz seçeneğin yanındaki kutuyu X ile işaretleyin. 3. Kurumsal BlackBerry yazılımı için kurulum isteniyor mu? Evet, Kurumsal BlackBerry Yazılımı yok kurulum isteniyor BES Express Server* BES Server** Hayır, Kurumsal BlackBerry Yazılımı var kurulum istenmiyor - Hayır (Kiralık BES tanımlaması yapılacak) Lütfen yukarıdaki istediğiniz seçeneğin yanındaki kutuyu X ile işaretleyin. *BlackBerry Enterprise Express Server (BES Express Server) kurulumu için MS Exchange server bulunması ön şarttır. **BlackBerry Enterprise Server (BES Server) MS Exchange, Lotus Domino ve Nowell GroupWise sunucuları ile birlikte çalışabilmektedir. 4. Kurumsal BlackBerry servisinin alınabilmesi için tercih edilen Yazılım kullanıcı lisans paketleri ve kurulum istenen Paketler aşağıda belirtilmelidir: KURUMSAL BLACKBERRY YAZILIMI (BES) Paket Adı BlackBerry Enterprise Server kullanıcı lisansı BlackBerry Enterprise Server kullanıcı lisansı EK KULLANICI LİSANSLARI 1 kullanıcı lisansı 5 kullanıcı lisansı 10 kullanıcı lisansı Seçilen paket 6

7 50 kullanıcı lisansı 100 kullanıcı lisansı 500 kullanıcı lisansı 1,000 kullanıcı lisansı Paket Adı BES Express Server 5.0. BES EXPRESS YAZILIMI Seçilen paket BES Express yazılım ve kullanıcı lisansları ücretsiz olarak adresinde sunulmaktadır. KURUMSAL BLACKBERRY YAZILIMI (BES) VERSİYONUNU YÜKSELTME BlackBerry Kurumsal Yazılımı 4.1. den BlackBerry Kurumsal Yazılımı 5.0. a yükseltme paketi Seçilen paket Lütfen yukarıdaki istediğiniz seçeneğin yanındaki kutuyu X ile işaretleyin. ŞİRKET Ünvanı: Yetkili İmza/İmzalar: 7

8 EK-2 HAT VE PAKET NUMARALARI.. tarihli Blackberry-Bes Kurumsal Kampanya Taahhütnamesi kapsamında BlackBerry Servisinden faydalanacak olan ŞİRKET e ait hatlar, seçilen paket numaraları, cihaz modelleri ve rengi aşağıdaki tabloda belirtilmelidir; TOT T Hat Numarası Kampanya Paket No Cihaz Modeli Cihaz Rengi* TOPLAM HAT SAYISI *Seçilen renkte cihaz olmaması durumunda TURKCELL tarafından FİRMA ya, stokta olan renkte cihaz temin edilecektir. Bu konuda FİRMA nın herhangi bir itirazı olmayacaktır. ŞİRKET Ünvanı: Yetkili İmza/İmzalar: 8

9 EK-3 BLACKBERRY-BES KURUMSAL KAMPANYA PAKETLERİ NO KAMPANYA PAKETLERİ Turkcell BlackBerry Servis Ücreti PAKET TAAHHÜT SÜRESİ 1 12 AYLIK, CİHAZSIZ, STANDART BLACKBERRY BES KULLANIMI TAAHHÜDÜ 2 12 AYLIK, CİHAZSIZ, BLACKBERRY MEGA PAKET KULLANIMI TAAHHÜDÜ TL(OtuzTürkLirasıOnKuruş) 12 AY TL(KırküçTürkLirası) 12 AY Aşağıdaki tabloda yer alan 3,4 numaralı Kampanya paketlerinde 9700 cihazı bulunmaktadır. NO KAMPANYA PAKETLERİ AYLIK TOPLAM FİYAT* Turkcell BlackBerry Cihaz Taksidi Turkcell BlackBerry Servis Ücreti PAKET TAAHHÜT SÜRESİ 3 12 AYLIK CİHAZLI TL TL TL 12 AY MEGA PAKET (YüzkırksekizT ürklirası) (YüzbeşTürkLir ası) (KırküçTürkLira sı) 4 24 AYLIK CİHAZLI TL TL TL 24 AY MEGA PAKET (DoksanbeşTür klirası) (EllialtıTürkLira sı) (OtuzdokuzTür klirası) Aşağıdaki tabloda yer alan 5,6 numaralı Kampanya paketlerinde 8520 cihazı bulunmaktadır. NO KAMPANYA PAKETLERİ AYLIK TOPLAM FİYAT* Turkcell BlackBerry Cihaz Taksidi Turkcell BlackBerry Servis Ücreti PAKET TAAHHÜT SÜRESİ 5 12 AYLIK CİHAZLI TL TL TL 12 AY MEGA PAKET (YüzikiTürkLira sı) (EllidokuzTürkL irası) (KırküçTürkLira sı) 6 24 AYLIK CİHAZLI TL TL TL 24 AY MEGA PAKET (YetmişTürkLir ası) (OtuzbirTürkLir ası) (OtuzdokuzTür klirası) *Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir ve tüm fiyatlar yurtiçi kullanım içindir. ŞİRKET Ünvanı: 9

10 Yetkili İmza/İmzalar: 10

MOBİLOFİS TURKCELLPDA KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

MOBİLOFİS TURKCELLPDA KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ MOBİLOFİS TURKCELLPDA KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 09 Ekim 2010 tarihinden itibaren düzenlenmekte olan MobilOfis TurkcellPDA

Detaylı

BLACKBERRY KURUMSAL KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY KURUMSAL KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY KURUMSAL KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(Taahhütnamede TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 04.10.2012 tarihinden itibaren düzenlenmekte olan BlackBerry Kurumsal

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 28.09.2011 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli

Detaylı

BİREYSEL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BİREYSEL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BİREYSEL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMEERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 08.01.2010 tarihinden itibaren

Detaylı

INTERNET PAKETLİ TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

INTERNET PAKETLİ TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ İMZA / KAŞE: INTERNET PAKETLİ TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 14.05.2011 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Internet

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 07.10.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli

Detaylı

OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ KAMPANYASI TAHHÜTNAMESİ

OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ KAMPANYASI TAHHÜTNAMESİ OFİSTEN HER YÖNE PAKETLERİ İLE HEDİYE CİHAZ KAMPANYASI TAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 26.04.2013-30.06.2013 tarihleri arasında düzenlenmekte

Detaylı

KURUMSAL TURKCELL MARKALI CİHAZ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TURKCELL MARKALI CİHAZ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TURKCELL MARKALI CİHAZ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 21.05.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Kurumsal

Detaylı

SONIM CİHAZLI BASKONUS PLUS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

SONIM CİHAZLI BASKONUS PLUS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ SONIM CİHAZLI BASKONUS PLUS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 19.12.2011 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Sonim Cihazlı

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 09.10.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli M2M Kampanyası

Detaylı

TEMLİKLİ M2M SERVİS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TEMLİKLİ M2M SERVİS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TEMLİKLİ M2M SERVİS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 30.06.2014 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Temlikli M2M Servis Kampanyası

Detaylı

YENİ BİREYSEL İPHONE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

YENİ BİREYSEL İPHONE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; YENİ BİREYSEL İPHONE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 01.03.2012 tarihinden itibaren

Detaylı

KONTRATLI SMS PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KONTRATLI SMS PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI SMS PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 18.01.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte

Detaylı

INTERNET PAKETLİ TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

INTERNET PAKETLİ TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ INTERNET PAKETLİ TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 14.05.2011 tarihinden itibaren

Detaylı

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Samsung

Detaylı

KURUMSAL İNTERNET PAKETLİ iphone KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL İNTERNET PAKETLİ iphone KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL İNTERNET PAKETLİ iphone KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 07.12.2011 tarihinden

Detaylı

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Samsung

Detaylı

KURUMSAL KONTRATLI MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL KONTRATLI MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL KONTRATLI MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.04.2013 tarihinden itibaren düzenlenen KURUMSAL KONTRATLI

Detaylı

NOKIA BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

NOKIA BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ NOKIA BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Nokia

Detaylı

AKILLI TELEFON FESTİVALİ TARİFE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

AKILLI TELEFON FESTİVALİ TARİFE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; AKILLI TELEFON FESTİVALİ TARİFE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 03.09.2012 tarihinden

Detaylı

KURUMSAL KONTRATLI MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL KONTRATLI MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL KONTRATLI MODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.04.2013 tarihinden itibaren düzenlenen KURUMSAL KONTRATLI

Detaylı

ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 04.10.2012 tarihinden itibaren sunulmakta olan ADSL Lİ ESNAF

Detaylı

KONTRATLI İNTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KONTRATLI İNTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI İNTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 12.10.2010 tarihinden itibaren

Detaylı

T-SERİSİ BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

T-SERİSİ BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ T-SERİSİ BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Samsung

Detaylı

KONTRATLI İNTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KONTRATLI İNTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI İNTERNET PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 12.10.2010 tarihinden itibaren

Detaylı

INTERNET PAKETLİ TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

INTERNET PAKETLİ TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ INTERNET PAKETLİ TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 14.05.2011 tarihinden itibaren

Detaylı

YENİ İŞTECEP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

YENİ İŞTECEP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; YENİ İŞTECEP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell Plaza Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı 34430 İstanbul adresinde mukim TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (Taahhütname içinde

Detaylı

TURKCELL AKILLI YARDIMCIM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TURKCELL AKILLI YARDIMCIM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL AKILLI YARDIMCIM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 20.02.2014 tarihinden itibaren düzenlenen Turkcell Akıllı

Detaylı

iphone BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

iphone BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ iphone BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan iphone

Detaylı