SERBEST BÖLGELER BİLGİSAYAR UYGULAMA PROGRAMI ÇALIŞMALARI BAŞLADI STUDIES ON THE FREE ZONES COMPUTER IMPLEMENTATION PROGRAM HAVE BEGUN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERBEST BÖLGELER BİLGİSAYAR UYGULAMA PROGRAMI ÇALIŞMALARI BAŞLADI STUDIES ON THE FREE ZONES COMPUTER IMPLEMENTATION PROGRAM HAVE BEGUN"

Transkript

1 TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİ TURKISH FREE ZONES DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3 AYLIK RAPORU Eylül-2005 THE UNDERSECRETARIAT FOR FOREIGN TRADE GENERAL OF FREE ZONES QUARTERLY REPORT September SERBEST BÖLGELER BİLGİSAYAR UYGULAMA PROGRAMI ÇALIŞMALARI BAŞLADI STUDIES ON THE FREE ZONES COMPUTER IMPLEMENTATION PROGRAM HAVE BEGUN Serbest bölgelerde gerçekleştirilen ticarete ilişkin sağlıklı verilerin oluşturulmasını, serbest bölgelerden yurt dışına satış yapan serbest bölge kullanıcılarının bu rakamları ihracatlarına yansıtabilmelerini sağlayacak ve DİE ye veri aktarımını kolaylaştıracak WEB tabanlı Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı nın (SBBUP) yazılımı Cybersoft C/S Enformasyon Teknolojileri Ltd. Şti. tarafından üstlenilmiştir. Söz konusu programın tamamıyla 2006 yılının ilk yarısında uygulamaya sunulması planlanmaktadır. Yazılımda ihtiyaç duyulacak unsurları belirlemek ve serbest bölge işleyişi hakkında anılan firmayı bilgilendirmek amacıyla Genel Müdürlüğümüz, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ve serbest bölge müdürlükleri personelinin de dahil olduğu bir analiz grubu oluşturulmuştur. Bu program ile serbest bölge işlemlerinin hızlandırılmasına ve denetimin güçlendirilmesine de olanak sağlanacaktır. Genel Müdürlüğümüz ile Serbest Bölge Kurucu ve İşleticileri/İşleticileri arasında 7 Eylül 2005 tarihinde İstanbul da yapılan koordinasyon toplantısında Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı da (SBBUP) ele alınmıştır. Serbest Bölge Kurucu ve İşletici/İşletici Şirketler düzenledikleri ayrı bir oturumda programın yazılım maliyetinin Bölge Kurucu ve İşletici/İşletici Şirketlerce karşılanmasına ilişkin esasları belirlemişlerdir. Koordinasyon toplantısının ortak oturumlarında ayrıca Serbest Bölgeler Kanunu nda yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin hususlar ve Serbest Bölge Kurucu ve İşletici/İşletici Şirketler arasında işbirliğinin geliştirilmesi konuları da tartışılmıştır. Cybersoft C/S Information Technologies Inc. undertook the designing of the WEB based Free Zones Computer Software Implementation Program. The program will provide the collection of healthier data regarding the trade in the free zones, the reflection of the sales from free zones to abroad in the export figures of the zone users and the facilitation of the data transfer to the State Statistics Institute. The new program is planned to be put in use entirely by the first half of To determine the issues that will be needed in the designing of the program and to inform the firm on the operation of the free zones, an analysis group including officials from the Directorate General of Free Zones, Directorate General of Economic Research and Assessment and free zone directorates has been formed. Through this program enhancing the control and acceleration of the free zones transactions will be possible. Authorities from the Directorate General of Free Zones and Free Zone Founder and Operator/Operator Companies met in Istanbul on September 7, 2005 for the coordination meeting. The Free Zones Computer Software Implementation Program was among the subjects that was disscussed in the meeting. Free Zone Founder and Operator/Operator Companies convened in a seperate session to determine the principles of financing the new software program by the Founder and Operator/Operator Companies. In the joint sessions of the coordination meeting, issues regarding the implementation of the changes in the Free Zones Law and ways of developing cooperation among the Free Zone Founder and Operator/Operator Companies were also disscussed. TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİNDEN BÖLGE ÜLKELERİNE TEKNİK DESTEK TECHNICAL ASSISTANCE TO THE REGION COUNTRIES FROM THE TURKISH FREE ZONES

2 2 SERBEST BÖLGELER ÜÇ AYLIK RAPORU FREE ZONES QUARTERLY REPORT Serbest bölgeler, doğrudan yabancı yatırım çekmek ve dışa açılma politikaları uygulamak isteyen gelişme yolundaki ülkeler için takip edilen önemli stratejilerden biri olmuştur. Çeşitli formlar almakla birlikte, yatırımcılar ve dış ticaretle iştigal eden firmalar için ülke genelinden daha geniş teşviklerin sağlandığı yerler olarak tanımlanabilecek olan serbest bölgeler, pek çok gelişmekte olan ülkede olumlu sonuçlar vermiştir. Sovyetler Birliği nin 1991 yılında dağılmasıyla bağımsızlıklarını kazanmaya başlayan Orta Asya ve Kafkasya ülkeleri için de serbest bölgeler, ekonomik açılımın ve doğrudan yabancı yatırım çekmenin yollarından biri olarak ön plana çıkmıştır. Türkiye de ilk defa 18 yıl önce faaliyete geçen serbest bölgeler yakaladıkları başarılarla, bölge ülkelerinin ilgisini çekmeye devam etmektedir. Bu kapsamda, 26 Mayıs-1 Haziran 2005 tarihleri arasında 9 kişiden oluşan Tacikistan heyeti Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Genel Müdürlüğümüz organizasyonu ile Ege, İstanbul Deri ve Endüstri ve İstanbul Trakya Serbest Bölgelerini ziyaret etmiş ve kendilerine serbest bölgeler mevzuatı ile serbest bölge uygulamaları konusunda brifing verilmiş ve ülkemizin bu konudaki tecrübeleri aktarılmıştır. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı organizasyonu ile ülkemize gelen Azerbaycan Yatırımların Teşviki ve Danışmanlık Kurumu Başkan Vekili ve beraberindeki heyete 1 Nisan 2005 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde bir eğitim semineri düzenlenmiştir. Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Yatırımların Teşviki ve Danışmanlık Kurumunun serbest bölgelere çalışma ziyaretinde bulunma talebi üzerine, Ağustos 2005 tarihleri arasında Ege, İzmir Menemen Deri ve Antalya Serbest Bölgelerini kapsayan bir program düzenlenmiş ve serbest bölgelerimizin yerinde incelenmesi imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, Moğolistan ile IV. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu protokolü hükümleri çerçevesinde, serbest bölgeler alanında işbirliğini artırmak üzere bir mutabakat zaptı imzalanması gündemdedir. Böylelikle Altanbulag serbest bölgesi ile serbest bölgelerimiz arasında işbirliği olanaklarının artırılması kolaylaşacaktır. Stratejik önemlerinin yanı sıra ticari ve ekonomik ağırlıkları da gittikçe artan bu ülkelerle işbirliği olanaklarının artırılmasında serbest bölgelerin de Free zones have been one of the important strategies that is pursued by the developing countries to attract foreign direct investment and to open-up their economies. Despite taking various forms, free zones which can be defined as places where the investors and firms engage in foreign trade are provided with broader incentives than the rest of the country, have yielded positive results in many of the developing countries. For the Central Asian and Caucasian Countries that became independent following the disintegration of the Soviet Union in 1991, free zones have come forward as one of the methods to open-up the economy and attract FDI. The free zones in Turkey, which became operative first 18 years ago, through the achievements they have reached, continue to draw the attention of the region countries. A delegation of nine officers from Tajikistan paid visits to Aegean, Istanbul Leather and Industry and Istanbul Thrace Free Zones between May 26-June by the organization of Turkish Cooperation and Development Administration and Directorate General of Free Zones. During the visit the delegation was informed on the free zones legislation of Turkey and Turkish experience on free zones. For the delegation headed by Acting Chairman of Azerbaijan Investment Promotion and Consultency Agency that was invited to Turkey by Turkish Cooperation and Development Administration, a seminar was held on April 1, 2005 at the Directorate General of Free Zones. Upon the request of Azerbaijan Investment Promotion and Consultency Agency, a program that includes study visits to Aegean, Izmir Menemen Leather and Antalya Free Zones was held on August 23-28, 2005 and the delegation from the abovementioned Agency found the opportunity to view the free zones in operation. Moreover, within the provisions of the Fourth Joint Economic Session Protocol, the signing of a memorandum of understanding between Turkey and Mongolia is on the agenda. Thereby, to increase the cooperation between Altanbulag Free Zone and the Turkish Free Zones will be easier. It is very pleasing that Turkish free zones have a role in deepening the cooperation with the countries that have an increasing commercial and economic weight

3 3 SERBEST BÖLGELER ÜÇ AYLIK RAPORU FREE ZONES QUARTERLY REPORT rolünün bulunması memnuniyet vericidir. Bu çerçevede, Gürcistan dan önümüzdeki dönemde ülkemizi ziyaret etmesi beklenen heyet ile bu yöndeki çalışmaların hız kazanacağı düşünülmektedir. besides their strategic importance. It is expected that the studies to this end will continue with the visit of a delegation from Georgia. SERBEST BÖLGELER TİCARET HACMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ THE EVALUATION OF THE FREE ZONES TRADE VOLUME 2005 yılının dokuz aylık döneminde ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 6,3 oranında bir artış kaydederek 16 milyar dolardan 17 milyar dolara ulaşmıştır yılı dokuz aylık döneminde serbest bölgeler ticaret hacminde İstanbul Deri ve Endüstri, Ege, İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Trakya Serbest Bölgeleri ilk dört sırada yer almaktadır yılı Eylül ayı sonu itibariyle serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmaların sayısı olmuştur. Kullanıcılarımız arasında olan yabancı sermayeli firmaların sayısı 635 tir. Diğer taraftan, kullanıcılarımızın yüzde 19,5 ini oluşturan üretici firmaların sayısı ise 758 den 770 e yükselmiştir yılı dokuz aylık döneminde gerçekleşen ticaretin ülke grupları itibariyle dağılımı incelendiğinde, AB ülkelerinin yüzde 30,7, diğer OECD ülkelerinin yüzde 6,4, Türk Cumhuriyetlerinin yüzde 1,6 ve Türkiye nin yüzde 47 oranında bir paya sahip olduğu görülmektedir yılının ilk dokuz aylık döneminde sanayi ürünleri sektöründeki ticaret toplam ticaret hacminin yüzde 97,3 ünü oluşturmuş ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artışla 15,4 milyar dolardan 16,6 milyar dolara yükselmiştir. Sanayi ürünleri ticaretinde ilk sırada toplam ticaret hacminde yaklaşık yüzde 21,8 lik pay ile makina sanayi ürünleri yer almaktadır. Yüzde 19 ile tekstil-konfeksiyon sektörü ve yüzde 13,3 ile otomotiv sanayi ürünleri makina sanayi ürünlerini izlemektedir. The trade volume of free zones in the nine months period of 2005 reached US $ 17 billion from US $ 16 billion with an increase rate of 6,3 percent as compared to the same period of the previous year. Istanbul Leather and Industry, Aegean, Istanbul Ataturk Airport and Istanbul Thrace Free Zones are at the first four ranks in the free zones trade volume realized in the past nine months of By the end of September of 2005, the number of users that operate in the Turkish free zones are The number of foreign companies among the users is 635. On the other hand, the number of manufacturer firms, which constitutes 19,5 percent of the total users, increased to 770 from 758. When the trade volume of free zones in the first nine months of 2005 is examined with respect to the country groups, it is observed that the share of EU countries is 30,7 percent, other OECD countries is 6,4 percent, Turkic Republics is 1,6 percent and Turkey is 47 percent. By the end of September 2005 trade in industrial products constituted 97,3 percent of the total trade volume rose to US $ 16,6 billion from US $ 15,4 billion with an increase rate of 7,3 percent as compared to the same period of the previous year. In industrial products trade, the machinery industry with a share of 21,8 percent takes the first place. The textiles and clothing industry with 19 percent and automotive products with 13,3 percent follow the machinery industry.

4 4 SERBEST BÖLGELER ÜÇ AYLIK RAPORU FREE ZONES QUARTERLY REPORT İSTANBUL KIYI BANKACILIĞI MERKEZİ KURULUŞ KARARI YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI THE DECREE THAT ESTABLISHED ISTANBUL OFF-SHORE BANKING CENTER WAS REPEALED Ülkemizde 1980 yılından itibaren izlenmeye başlanan liberal ekonomi politikaları çerçevesinde, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 90/1210 sayılı kuruluş kararı ile özellikle kıyı bankacılığı faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan bankalar ve Türkiye'de fiilen bankacılık faaliyetinde bulunmayan yabancı banka şubelerinin faaliyetlerine açık bir kıyı bankacılığı merkezi kurulmuştur. Türk mali sistemin etkinliğinin artırılması ve yeni finansal araçların kullanıma sokulmasına katkıda bulunması amacıyla kurulan bu merkez, söz konusu dönemde finansal piyasaların kıyı bankacılığına elverişli olmaması nedeniyle faaliyete geçememiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ile Serbest Bölgelerde Banka Kurulması ve Yabancı Bankaların Şube Açma Esaslarına Dair tarih ve 90/999 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nın yürürlükten kaldırılmasıyla da kıyı bankacılığı olanağı ortadan kalkmıştır. Merkezin kuruluş kararı, Bakanlar Kurulu nun 2005/9219 sayı ve 25/7/2005 tarihli Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. Within the liberal economic policies that was launched in 1980 s, an off-shore banking center, open to the banks that are particularly established for off-shore banking and to the branches of the foreign banks that do not have banking operations in Turkey was established by the Decree of Council of Ministers, dated November 30, 1990 and no. 90/1210. The center which was established to enhance the efficiency of the Turkish financial system and to contribute to the introduction of the new financial tools, could not commence its operations due to the inconvenience of the financial markets for the offshore banking at the time. The Regulation on the Establishment and Activities of the Banks which is published on the Official Gazette dated June , numbered and repealed the Decree of Council of Ministers, dated September 18, 1990 and no. 90/999 on the establishment of the foreign banks branches, ruled out the possibility of off-shore banking. The establishment decision of the off-shore banking center was repealed by the Decree of Council of Ministers, dated 25/7/2005, no. 2005/9219.

5 5 SERBEST BÖLGELER ÜÇ AYLIK RAPORU FREE ZONES QUARTERLY REPORT BÖLGELER İTİBARİYLE YILLIK TİCARET HACİMLERİ (1000 ABD $) ANNUAL TRADE VOLUME OF FREE ZONES (1000 US $) BÖLGELER/ZONES (I-IX) 2005 (I-IX ) İST-DERİ/IST-LEATHER 2,324, ,827, ,076, ,891, ,301,507 4,839, EGE/AEGEAN 1,291, ,828, ,642, ,241, ,340,411 2,732, İST-AHL/IST-AHL 2,193, ,475, ,022, ,723, ,568,398 2,495, İST. TRAKYA/IST THRACE 237, , ,145, ,689, ,189,428 1,632, MERSİN 1,337, ,643, ,766, ,720, ,148,586 1,617, BURSA 82, , ,108, ,223, ,621,489 1,557, AVRUPA/EUROPE 212, , , , , , ANTALYA 185, , , , , , KAYSERİ 27, , , , , , MENEMEN 251, , , , , , DENİZLİ 3,543 41,030 1, , , , KOCAELİ 9,249 29, , , , GAZİANTEP 54, , , , , , ADANA-YUMURTALIK 59, , , , ,891 64, SAMSUN 12, , , , ,789 53, RİZE 16, , , , ,950 16, TRABZON 36, , , , ,978 12, TUBİTAK-MAM TEK. 5,158 9, , ,416 6, MARDİN 5, , , , ,733 4, D. ANADOLU/EAST ANATOLIA 1, TOPLAM-TOTAL 8,331, ,102, ,608, ,110, ,088,120 17,099, İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi/Istanbul International Stock Exchange Free Zone (Yalnızca menkul kıymet alım-satımı yapılmaktadır/only securities are traded) Serbest Bölgelerimizde Çalışan Personel Sayısı Number Of Employees In Free Zones Bölgeler Zones İşçi Worker Büro Personeli Office Staff Diğer Other Toplam Total Mersin 5, ,655 Antalya 3, ,175 Ege 11, ,616 İst. AHL ,827 Trabzon Menemen 1, ,647 İst.Deri 1, ,125 İst. Trakya ,249 Mardin D.Anadolu Rize Samsun Avrupa ,825 Gaziantep Kayseri Adana-Yum Bursa ,936 Denizli TÜBİTAK-MAM Kocaeli Toplam/Total 31,077 4,363 2,694 38,134 Avrupa/ Europe 5 Burs a 9 İst.Deri/ Leather Menemen 7 4 İst. AHL/ Atatürk Airport 5 Diğer/Other 9 Mersin 18 Ege /Ae ge an 32 Antalya 11

6 6 SERBEST BÖLGELER ÜÇ AYLIK RAPORU FREE ZONES QUARTERLY REPORT TİCARET HACMİNİN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (1000 ABD $) BREAKDOWN OF THE TRADE VOLUME BY COUNTRIES (1000 US $) 2005 Ocak-Eylül (January-September) Ü l k e l e r / C o u n t r i e s Bölgelere Giriş Inflow to Zones Bölgelerden Çıkış Outflow from Zones T o p l a m T o t a l I. OECD ve AB ÜLKELERİ/OECD and EU COUNTRIES 4,095, ,246, ,342, A. AB (25) ÜLKELERİ/EU (25) COUNTRIES 3,229, ,019, ,249, B. DİĞER OECD ÜLK./OTHER OECD COUNT. 865, , ,092, II. DİĞER AVR. ÜLK./OTHER EURO.COUNT. 34, , , III. BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU/CIS 257, , , IV. KUZEY AFRİKA VE ORTADOĞU/N. AFRİCA and M. EAST 247, , , V. DİĞER ÜLKELER/OTHER COUNTRIES 984, , ,363, VI. TÜRKİYE/TURKEY 2,350, ,688, ,039, T O P L A M / T O T A L 7,969, ,130, ,099, S e k t ö r l e r / S e c t o r s TİCARET HACMİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI ( 1000 ABD $) BREAKDOWN OF THE TRADE VOLUME BY SECTORS (1000 US $) 2005 Ocak-Eylül (January-September) Yurtiçinden Bölgelere Domestic market to Zones Bölgelerden Yurtiçine Zones to Domestic Market Yurtdışından Bölgelere Abroad to Zones Bölgelerden Yurtdışına Zones to Abroad T o p l a m T o t a l I. TARIM/AGRICULTURE 60, , , , , A-BİTKİ. ÜRÜN./VEGETAB. PRO. 38, , , , , B-HAY. ÜRÜN./LIVESTOCK PRO. 19, , , , , C-SU ÜRÜNLERİ/FISHERY PRO. 1, , , , D-ORMAN. ÜRÜN./FORESTRY PRO. 1, , , II. MADEN.-TAŞ./MINING&QUARR. 9, , , , , III. SANAYİ/INDUSTRY 2,280, ,580, ,456, ,318, ,636, A-İŞL.TAR.Ü./PROCESSED AGR.PRO. 62, , , , , B-İŞL.PET.Ü./PRO.PETROLEUM PRO. 4, , , , , C-SANAYİ ÜRÜN./INDUST. PRO. 2,214, ,442, ,108, ,000, ,765, T O P L A M / T O T A L 2,350, ,688, ,618, ,441, ,099,

7 7 SERBEST BÖLGELER ÜÇ AYLIK RAPORU FREE ZONES QUARTERLY REPORT SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ VE İŞLETİCİ/KURUCU İŞLETİCİ ŞİRKETLERİNİN ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARALARI ADDRESSES, TELEPHONE AND TELEFAX NUMBERS OF THE TURKISH FREE ZONE S AND THE FREE ZONE OPERATOR-FOUNDER/OPERATOR FIRMS SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ SERBEST BÖLGE İŞLETİCİ/KURUCU FREE ZONE S İŞLETİCİ ŞİRKETLERİ FREE ZONE OPERATOR COMPANIES ADANA-YUMURTALIK SERBEST BÖLGE TAYSEB-ADANA YUMURTALIK MÜDÜRLÜĞÜ ADANA-YUMURTALIK FREE ZONE P.K Ceyhan/ADANA Tel: (0322) (0322) (Direct) Faks: (0322) ANTALYA SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA FREE ZONE P.K Yeniliman ANTALYA Tel : (0242) (0242) (Direct) Faks: (0242) ant-freezone.org..tr AVRUPA SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EUROPE FREE ZONE P.K Çorlu / TEKİRDAĞ Tel : (0282) (4 Hat/Lines) (0282) (Direct) Faks: (0282) asb.com.tr BURSA SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BURSA FREE ZONE P.K. 35 Gemlik / BURSA Tel : (0224) (0224) (Direct) Faks: (0224) DENİZLİ SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DENIZLI FREE ZONE P.K Çardak /DENİZLİ Tel: (0258) (0258) (Direct) Faks: (0258) E- mail DOĞU ANADOLU SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM-EASTERN ANATOLIA FREE ZONE 25 Temmuz Fuar Alanı ERZURUM Tel : (0442) / (442) Faks: (0442) EGE SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EGE FREE ZONE SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. TAYSEB-ADANA YUMURTALIK FREE ZONE FOUNDER & P.K Ceyhan/ADANA Tel: (0322) Faks: (0322) eb.com ASBAŞ ANTALYA SER.BÖL.İŞL.A.Ş. ASBAS-ANTALYA FREE ZONE P.K Yeniliman- ANTALYA Tel : (0242) Faks: (0242) E- AVRUPA SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. EUROPE FREE ZONE FOUNDER & OPERATOR CO. P.K Çorlu / TEKİRDAĞ Tel: (0282) (15 Hat) E- Faks: (0282) BUSEB-BURSA SER. BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. BUSEB-BURSA FREE ZONE FOUNDER & P.K BURSA Tel: (0 224) Faks: (0 224) DENSER-DENİZLİ SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. DENSER-DENIZLI FREE ZONE FOUNDER & Çardak /DENİZLİ Tel: (0258) E- Faks: (0258) DASBAŞ-DOĞU ANADOLU SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. DASBAS-EASTERN ANATOLIA FREE ZONE FOUNDER & 23 Temmuz Fuar Alanı ERZURUM Tel: (0442) Faks: (0442) ESBAŞ-EGE SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. ESBAS-AEGEAN FREE ZONE FOUNDER &

8 8 SERBEST BÖLGELER ÜÇ AYLIK RAPORU FREE ZONES QUARTERLY REPORT Akçay Cad. No:144/ Gaziemir/İZMİR Tel : (0232) , / ( 232) (Direct) Faks: (0232) superonline.com GAZİANTEP SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZIANTEP FREE ZONE P.K GAZİANTEP Tel : (0342) (4 Hat/Lines) (342) (Direct) Faks: (0342) İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ISTANBUL ATATURK AIRPORT FREE ZONE Havalimanı Yeşilköy/İSTANBUL Tel : (0212) (3 Hat/Lines) / (212) Faks: (0212) İSTANBUL DERİ VE ENDÜSTRİ SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ISTANBUL LEATHER AND INDUSTRY FREE ZONE Aydınlı-Orhanlı Mevkii Tuzla/ İSTANBUL Tel : (0216) / (216) (Direct) Faks: (0216) İSTANBUL ULUSLARARASI MENKUL KIYMETLER SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ISBTANBUL INTERNATIONAL STOCK EXCHANGE FREE ZONE DIRECTOATE Reşitpaşa Mh. Tuncay Artun Cd Emirgan/İSTANBUL Tel: (0212) / (212) (Direct) Faks:(0212) İSTANBUL TRAKYA SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ISTANBUL THRACE FREE ZONE Karatoprak Mevkii Nato Karşısı Ferhatpaşa Mahallesi Çatalca/İSTANBUL Tel : (0212) (20 Hat/Lines) / (0212) (Direct) Faks: (0212) İZMİR MENEMEN DERİ SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ IZMIR MENEMEN LEATHER FREE ZONE Maltepe Köyü, Panaz Mevkii, Menemen, İZMİR Tel : (0232) / (0232) (Direct) Akçay Cad.No:144/ Gaziemir/İZMİR Tel: (0232) Faks: (0232) E- GASBAŞ-GAZİANTEP SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. GASBAS-GAZIANTEP FREE ZONE FOUNDER & P.K GAZİANTEP Tel : (0342) E- Faks : (0342) İSBİ-İST.AHL. SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. ISBI-ISTANBUL ATATURK AIRPORT FREE ZONE FOUNDER & Havalimanı Yeşilköy/İSTANBUL Tel : (0212) / (0212) Faks : (0212) DESBAŞ-İST.DER. VE END. SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. DESBAS-ISTANBUL LEATHER & INDUSTRY FREE ZONE FOUNDER & Aydınlı-Orhanlı Mevkii Tuzla/İSTANBUL Tel: (0216) (3 Hat/Lines) E- Faks (0216) İSTANBUL ULUSLARARASI MENKUL KIYMETLER BORSASI ISTANBUL INTERNATIONAL STOCK EXCHANGE Reşitpaşa Mh. Tuncay Artun Cd Emirgan/İSTANBUL Tel: (0212) Faks:(0212) İSBAŞ-İST.TRAKYA SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. ISBAS-ISTANBUL THRACE FREE ZONE FOUNDER & Karatoprak Mevkii Ferhatpaţa Mah.Nato Karşısı Çatalca/İSTANBUL Santral: (0212) (20 Hat/Lines) Faks : (0212) İDESBAŞ-İZMİR MENEMEN DERİ SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. IDESBAS-IZMIR MENEMEN LEATHER FREE ZONE FOUNDER & Maltepe Köyü Panaz Tepe Mevkii Menemen/İZMİR Tel: (0232)

9 9 SERBEST BÖLGELER ÜÇ AYLIK RAPORU FREE ZONES QUARTERLY REPORT Faks : (0232) KAYSERİ SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERI FREE ZONE P.K.105 KAYSERİ Tel : (0352) / (0352) (Direct) Faks: (0352) KOCAELİ SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELI FREE ZONE Yeni Köy Arpalı Mevkii P.K. 33 Gölcük/KOCAELİ Tel: (0262) / (0262) ( Direct) Faks: (0262) MARDİN SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MARDIN FREE ZONE Organize Sanayi Bölgesi İstasyon/MARDİN Tel : (0482) / (0482) (Direct) Faks: (0482) MERSİN SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERSIN FREE ZONE P.K.15 MERSİN Tel : (0324) (4 Hat/Lines) / (0324) Faks: (0324) RİZE SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ RIZE FREE ZONE Engindere Mah. Küçük Sanayi Sitesi Yanı, RİZE Tel : (0464) / (464) (Direct) Faks: ( 0464) SAMSUN SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN FREE ZONE Limaniçi SAMSUN Tel : (0362) / (362) (Direct) Faks: (0362) TRABZON SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON FREE ZONE Limaniçi TRABZON Tel : (0462) / (0462) (Direct) Faks: (0462) Faks:(0232) E- KAYSER-KAYSERİ SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. KAYSER-KAYSERI FREE ZONE FOUNDER & Ankara Yolu 15.Km. Ambarlı Mevkii 105 KAYSERİ Tel : (0352) Faks: (0352) E- KOSBAŞ-KOCAELİ SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. KOSBAS-KOCAELI FREE ZONE FOUNDER & Kocaeli Serbest Bölgesi Yeniköy/Kocaeli Tel: (0262) Faks: (0262) MASBAŞ-MARDİN SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. MASBAS-MARDIN FREE ZONE FOUNDER & Organize San.Böl MARDİN Tel: (0482) Faks: (0482) MESBAŞ-MERSİN SER.BÖL.İŞL.AŞ. MESBAS-MERSIN FREE ZONE P.K. 01 MERSİN Tel : (0324) (9 Hat/Lines) Faks: (0324) RİSBAŞ-RİZE SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. RISBAS-RIZE FREE ZONE FOUNDER & Engindere Mah. Küçük San.Sitesi Yanı RİZE Tel: (0464) Faks :(0464) SASBAŞ-SAMSUN SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. SASBAS-SAMSUN FREE ZONE FOUNDER & Limaniçi SAMSUN Tel: (0362) Faks: (0362) TRANSBAŞ-TRABZON SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. TRANSBAS-TRABZON FREE ZONE FOUNDER & Trabzon Limanı TRABZON Tel: (0462) Faks: (0462)

10 10 SERBEST BÖLGELER ÜÇ AYLIK RAPORU FREE ZONES QUARTERLY REPORT TÜBİTAK MAM TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUBITAK MAM TECHNOLOGY FREE ZONE P.K Gebze/KOCAELİ Tel : (0262) (Pbx) Faks: (0262) teknoloji. Hazırlayan: Dış Ticaret Müsteşarlığı, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, Dışilişkiler ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı Emek/Ankara Tel: (0.312) Faks: (0.312) E-Posta: TUBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ TUBITAK MARMARA RESEARCH CENTER P.K Gebze/KOCAELİ Tel: (0262) (Pbx) Faks: (0262) E- Prepared by the Undersecretariat for Foreign Trade, General Directorate of Free Zones, Department of External Relations and Promotion Emek/Ankara/Turkey Tel:(90.312) Fax: (90.312)

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI. Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI. Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü Serbest Bölgenin Tanımı Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Türkiye Serbest Bölgelerinin Kalkınmaya Etkisi

Türkiye Serbest Bölgelerinin Kalkınmaya Etkisi Türkiye Serbest Bölgelerinin Kalkınmaya Etkisi Gizem Türkgenci* Hiç şüphesiz, ihracatın sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ekonomik kalkınma sürecinin hızlandırılmasına somut bir katkıda bulunacaktır.

Detaylı

Gümrüklere göre ithalat Imports by customs offices. (Değer: Bin $ / Value: Thousand $)

Gümrüklere göre ithalat Imports by customs offices. (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) Gümrüklere göre ithalat Imports by customs offices (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) Yıl Kodu Gümrük adı Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Year Code Customs

Detaylı

İZMİR DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRME TOPLANTILARI : FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM. 26 Şubat 2015 - İZMİR

İZMİR DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRME TOPLANTILARI : FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM. 26 Şubat 2015 - İZMİR İZMİR DE GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ GELİŞTİRME TOPLANTILARI : FİNANSMAN KAYNAKLARINA ERİŞİM 26 Şubat 2015 - İZMİR Sunum Planı 2 DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ 3 DÜNYA HİZMET İHRACATI

Detaylı

Freizonen in der Türkei

Freizonen in der Türkei Freizonen in der Türkei Freihandelszonen sind spezielle Gebiete, die innerhalb der türkischen Landesgrenzen liegen, aber nicht von türkischen Zöllen betroffen sind. Zweck dieser Zonen ist die Steigerung

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

TÜRKİYE DE SERBEST BÖLGELER

TÜRKİYE DE SERBEST BÖLGELER DIŞ TİCARET DÜNYASI/3 TÜRKİYE DE SERBEST BÖLGELER DIŞ TİCARET ŞUBESİ EE / 21 Nisan 2010 YÖNETİCİ ÖZETİ TÜRKİYE DE SERBEST BÖLGELER GİRİŞ Serbest Bölgeler; ülkenin siyasi sınırları içinde olmakla beraber,

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE LOCAL CUSTOMS OFFICES +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25

MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE LOCAL CUSTOMS OFFICES +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25 MINISTRY OF AND TRADE LOCAL 1 Liman Mahallesi P.K. 30 07070 ANTALYA +90 242 259 13 21 +90 242 259 13 25 +90 242 259 09 39 antgumbm@gumruk.gov.tr BATI AKDENİZ ( ANTALYA ) 1- Antalya Gümrük Müdürlüğü 2-

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

DRS Dijital, dünya çapında firmalarla işbirliği içinde bulunarak medikal sektöründe etkinliğini arttırmayı hedeflemiştir.

DRS Dijital, dünya çapında firmalarla işbirliği içinde bulunarak medikal sektöründe etkinliğini arttırmayı hedeflemiştir. www.drsdijital.com Hakk m zda About Us 2010 yılında kurulan DRS Dijital, çevreye, doğaya ve insana saygı, kaynakların verimli kullanımı,müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle çalışanlarımız arasındaki

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC.

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. BASIN PRESS YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. SUPERSTRUCTURE ÜST YAPI INFRASTRUCTURE ALTYAPI ELETRICAL AND ELECTRONICAL WORKS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA

Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA Gültekin Gürdal E-mail ggurdal3@hotmail.com gultekingurdal@iyte.edu.tr EĞİTİM Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA ( Master of Business Administration ) English Language

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

SERBEST BÖLGE İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI

SERBEST BÖLGE İTHALAT VE İHRACAT UYGULAMALARI ARAŞTIRMA / İNCELEME ISITMA HAVA KOŞULLANDIRMA HAVALANDIRMA SU ŞARTLANDIRMA SU ARITIMI ENERJİ OTOMATİK KONTROL BİNA OTOMASYON İŞ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON MALİYE / FİNANS MÜHENDİSLİK GELİŞTİRME PAZARLAMA

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

Gümrüklere göre ihracat Exports by customs offices

Gümrüklere göre ihracat Exports by customs offices Gümrüklere göre ihracat Exports by customs offices (Değer: Bin $ / Value: Thousand $) Yıl Kodu Gümrük Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Year Code Customs

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö. BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞLİÖ-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Figen Yeşilada 2. Date of birth: 24.02.1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Faculty of

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde iktisat yüksek lisans eğitimi tezli ve

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNİN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEKİ PAYI

ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNİN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEKİ PAYI Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi 6 (1-2) (2005), 171-178 ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNİN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİNDEKİ PAYI Tarık GEDİK Kadri Cemil AKYÜZ Derya USTAÖMER KTÜ Orman Fakültesi, Orman

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2- Apak, S., Türkiye de Bankacılık Sistemi, Gelişimi ve Sorunları Mufad Dergisi, Sayı:9, Ocak (2001).

ÖZGEÇMİŞ. 2- Apak, S., Türkiye de Bankacılık Sistemi, Gelişimi ve Sorunları Mufad Dergisi, Sayı:9, Ocak (2001). ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI ÜNVANI BÖLÜMÜ : SUDİ APAK : PROF.DR. : İşletme ANABİLİM DALI : Muhasebe ve Finansman ADRES : Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 22030 EDİRNE TEL

Detaylı

TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI

TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI TÜRKİYE DE YAZILIM SEKTÖRÜ KONFERANSI Derya FINDIK Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Anabilim Dalı 29 Aralık 2011 TEKPOL ün Tanıtımı Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları (TEKPOL) 1 Ocak 1998

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII NOVEMBER 2011 NUMBER: 81 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO INVITATION TO 1 st BALKAN CHAMPIONSHIPS FOR CADETS IN FREE STYLE, GRECO-ROMAN AND FEMALE WRESTLING OCTOBER 23 25, 2015 BURSA / TURKIYE Dear President, The 1 st Balkan Championships for Cadet in Free Style,

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

www.medisoftmedikal.com

www.medisoftmedikal.com www.medisoftmedikal.com Hakk m zda About Us Medisoft, Türkiye genelinde hastane ameliyathanelerinde kullanılan cerrahi setlerin (Her türlü cerrahi motorlar, kabloları, başlıkları, cerrahi teleskoplar,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE. Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri:

AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE. Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri: AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri: 1) AUTO KING İstanbul Maslak Adres : Atatürk Oto Sanayi Sitesi, 2.Kısım, 12.Sok. no:437,

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference

2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 21 EKİM 2015 / 21 OCTOBER 2015 2. ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİİ YENİ YATIRIMLAR VE İNOVASYON KONFERANSI 2nd International Defence Industry New Investments & Innovation Conference 5*The Green Park Hotel,

Detaylı

GÜMRÜK UYGULAMALARI AÇISINDAN SERBEST BÖLGELER WORKSHOP U

GÜMRÜK UYGULAMALARI AÇISINDAN SERBEST BÖLGELER WORKSHOP U GÜMRÜK UYGULAMALARI AÇISINDAN SERBEST BÖLGELER WORKSHOP U 22 ARALIK 2004 Swissotel Cenk Ulu- MBA,E.Gümrük Uzmanı, Kıdemli Müdür www.vergiportali.com Serbest Bölgeler Tanımı Serbest Bölgelerin Yasal Çerçevesi

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

500 BÜYÜK FİRMA İÇİNDE YABANCI SERMAYE KAYNAKLI FİRMALARIN 2003 PERFORMANSI

500 BÜYÜK FİRMA İÇİNDE YABANCI SERMAYE KAYNAKLI FİRMALARIN 2003 PERFORMANSI İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları 47. Seri / Yıl 2005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan 500 BÜYÜK FİRMA İÇİNDE YABANCI SERMAYE KAYNAKLI FİRMALARIN 2003 PERFORMANSI

Detaylı

AYLAR-Months OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN January February March April May June

AYLAR-Months OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN January February March April May June 20-TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPAN VATANDAŞLARIN GİRİŞ KAPILARINA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI(2008*) Distribution of Turkish Citizens Returning to Turkey by Provinces of Entry and Months (2008*) GİRİŞ KAPILARI VE VASITA

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program

TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program TOBB ETÜ Co-Op with Erasmus Placement Program Dr. Erdogan Dogdu Ms. Fisun Talay Erasmus Coordinator External Relations Dept. edogdu@etu.edu.tr ftalay@etu.edu.tr 28 March 2013 Berlin TD-IHK Seminar Content

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Elif KURTCU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

www.tuncelsilikon.com.tr

www.tuncelsilikon.com.tr www.tuncelsilikon.com.tr Hakk m zda About Us Tuncel Silikon San. Tic. Ltd. Şti. 1991 yılında Ankara da faaliyete geçmiş olup imalattan silikon satış ve kauçuk malzemeler satışıyla hizmet vermektedir.

Detaylı

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan 12.01.2000 Çarşamba Sayı: 23931 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

Natural Stone Collection

Natural Stone Collection Natural Stone Collection The Place Where Your Projects Come True... MYM Natural Stone is a manufacturer and exporter company in marble industry with its experienced staff since 2006. Located in Afyonkarahisar

Detaylı

Yıllık Rapor Annual Factbook

Yıllık Rapor Annual Factbook Yıllık Rapor Annual Factbook 2011 Bu yayın İstatistik Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. This publication is prepared by Statistics Department. Genel bilgilendirme amacıyla azami özen gösterilerek hazırlanan

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Bekir GEZER Ulaştırma Operasyonel Programı Başkanı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamında Sayın Bakanımız Feridun BİLGİN in himayelerinde ve AB Delegasyonu Maslahat Güzarı Sayın Bela SZOMBATI

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER: TKDK, kalkınma, kırsal, destek, hibe, proje, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 50

ANAHTAR KELİMELER: TKDK, kalkınma, kırsal, destek, hibe, proje, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 50 ÖZET: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme (TKDK) İl Koordinatörlüğü; İl Koordinatörü ve Proje Başvuru Yönetimi, Yerinde Kontrol, Ödeme Talep İşlemleri ve Destek Hizmetleri Birimi olmak üzere 4 ayrı birimden

Detaylı

Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012

Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu. İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012 Sermaye Piyasaları, Halka Arz Seferberliği ve İMKB nin Gelecek Vizyonu İbrahim TURHAN Borsa Başkanı 12 Temmuz 2012 Sunum Planı Türk Sermaye Piyasalarının ve İMKB nin Genel Görünümü Halka Arz Seferberliği

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

SERBEST BÖLGELER VE DIŞ TĐCARET ĐLĐŞKĐSĐ: GAZĐANTEP SERBEST BÖLGESĐ ÖRNEĞĐ

SERBEST BÖLGELER VE DIŞ TĐCARET ĐLĐŞKĐSĐ: GAZĐANTEP SERBEST BÖLGESĐ ÖRNEĞĐ Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi Electronic Journal of Social Sciences Güz-2014 Cilt:13 Sayı:51 (34-51) www.esosder.org ISSN:1304-0278 Autumn-2014 Volume:13 Issue:51 Öz 1 SERBEST BÖLGELER VE DIŞ TĐCARET

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik Unvanı Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı İrfan DELİ Doğum Yeri ve Tarihi: Çivril/Denizli -- 06.04.1986 Bölüm: E-Posta Matematik irfandeli20@gmail.com, irfandeli@kilis.edu.tr AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

Market Access Studies

Market Access Studies Market Access Studies In line with the goal of full membership of Turkey to the EU, in parallel with the ongoing studies of the EU on market access and in order to contribute to the activities conducted

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

EYLÜL/SEPTEMBER 2014

EYLÜL/SEPTEMBER 2014 EYLÜL/SEPTEMBER 2014 WWW.SAMEKS.ORG 1 MÜSİAD Satın Alma Müdürleri Endeksi 30 Eylül 2014, Salı Eylül ayında sanayi sektörü canlanırken, hizmet sektörü hız kaybetti. Sanayi ve hizmet sektörlerini içeren

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

Firmamız hem yurt içi hem de yurt dışı Pazar. Our Firm was established in 1984 to meet the. Hakk m zda. About Us

Firmamız hem yurt içi hem de yurt dışı Pazar. Our Firm was established in 1984 to meet the. Hakk m zda. About Us www.bioanalyse.com Hakk m zda About Us Firmamız hem yurt içi hem de yurt dışı Pazar ihtiyacını karşılamak amacıyla 1984 yılında kurulmuştur. Kalitesiyle olduğu gibi adıyla da yurt dışında imaj yaratabilmek

Detaylı

AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE. Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri:

AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE. Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri: AUTO KING MİNİ ONARIM SERVİS MERKEZLERİ -TÜRKİYE Franchisor (Beken Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş) Servis Merkezleri: 1) AUTO KING İstanbul Maslak Adres : Atatürk Oto Sanayi Sitesi, 2.Kısım, 12.Sok. no:437,

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Melih ÖZÇALIK Unvanı: Doç.Dr. Doğum Tarihi ve Yeri: 26.11.1982 İzmir Yabancı Dil: İngilizce (YDS: 76,25) e-posta: melih.ozcalik@cbu.edu.tr Telefon: (0 236) 233 06

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. 03.04.2012 / 03653 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. 03.04.2012 / 03653 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA (Gümrükler Genel Müdürlüğü) Sayı :B.07.0-MGM.0.45/030-03 Konu :Gümrük vergi tahsilatı T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü 03.04.2012 / 03653 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA (Gümrükler Genel Müdürlüğü) Gümrük vergilerinin

Detaylı

www.grupdental.com.tr

www.grupdental.com.tr www.grupdental.com.tr Hakk m zda About Us Diş Hekimliği alanındaki yerli üretimin yetersizliği ile yerli ve yenilikçi üretime duyulan ihtiyacı göz önünde bulundurarak bu alandaki açığı kapatmak üzere

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal www.yuratek.com Hakk m zda About Us Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal sektöründe hizmet vermekteyiz. Yurtiçinde hastane, poliklinik ve özel muayenehaneler ile yurt dışında çeşitli firmalara hizmet

Detaylı

-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _.

-~-~- -----~ \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _. -~-~- -----~ li T \1 j \ ~ J j \ \J r~ J ;..\ ;::: rj J' ıj j \ \1 ;::: J..r.l :_)..r.l J :J. :.J --.1 J.l J..r.l J _. TÜRKiYE'DE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI Türkiye'de özellikle 1950 sonrasında çıkarılan

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Selahattin SARI 2. Doğum Tarihi: 01.07.1950 3. Ünvanı: Prof.Dr., 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maliye AİTİ A. 1979 Yüksek Lisans İktisat Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ. YABANCI ÖĞRENCĠ BAġVURU FORMU *

FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ. YABANCI ÖĞRENCĠ BAġVURU FORMU * FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ PHOTO 34083 Fatih, İstanbul TÜRKİYE Telefon : +90 212 521 81 00 Faks : +90 212 521 84 84 E-posta : intoffice@fatihsultan.edu.tr Web:

Detaylı

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities January February March 2013 IYLA Trainings and Activities In the months of January February March 2013, various local trainings on 5 different subjects were conducted. In total, our trainers conducted

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Software R&D Center. Generate future softwares

Software R&D Center. Generate future softwares Software R&D Center Generate future softwares WHO WE ARE? Served in Bursa R&D Center and İstanbul Service Office with more than 70 qualified staff, Litera is a turkish software company that established

Detaylı

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 19, s. 445-449 FİNANSMAN SORUNLARINA

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Evli - 1 çocuklu : YRD. DOÇ. DR. 5. İletişim Bilgileri : gulcinelifyucel@gmail.com gulcinelif.yucel@yeniyuzyil.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : Evli - 1 çocuklu : YRD. DOÇ. DR. 5. İletişim Bilgileri : gulcinelifyucel@gmail.com gulcinelif.yucel@yeniyuzyil.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : GÜLÇİN ELİF YÜCEL 2. Doğum Tarihi : 05.02.1984 3. Medeni Hali 4. Unvanı : Evli - 1 çocuklu : YRD. DOÇ. DR. 5. İletişim Bilgileri : gulcinelifyucel@gmail.com gulcinelif.yucel@yeniyuzyil.edu.tr

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

TAYVAN - FİLİPİNLER ELEKTRİK-ELEKTRONİK SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

TAYVAN - FİLİPİNLER ELEKTRİK-ELEKTRONİK SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DEĞERLENDİRME RAPORU TAYVAN - FİLİPİNLER ELEKTRİK-ELEKTRONİK SEKTÖREL TİCARET HEYETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Ülkemiz ile Tayvan ve Filipinler arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi amacıyla 03 Mayıs - 11 Mayıs 2014 tarihleri

Detaylı

Oya Özengin Türkiye de hisse senedi piyasası ve döviz piyasası arasındaki oynaklığın yayılma etkisi, 2008

Oya Özengin Türkiye de hisse senedi piyasası ve döviz piyasası arasındaki oynaklığın yayılma etkisi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Saadet Kasman 2. Doğum Tarihi : 20.12. 1969 3. Unvanı : Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Ekonomi Vanderbilt University, ABD 2002 Y.Lisans Ekonomi

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı