SERBEST BÖLGELER BİLGİSAYAR UYGULAMA PROGRAMI ÇALIŞMALARI BAŞLADI STUDIES ON THE FREE ZONES COMPUTER IMPLEMENTATION PROGRAM HAVE BEGUN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERBEST BÖLGELER BİLGİSAYAR UYGULAMA PROGRAMI ÇALIŞMALARI BAŞLADI STUDIES ON THE FREE ZONES COMPUTER IMPLEMENTATION PROGRAM HAVE BEGUN"

Transkript

1 TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİ TURKISH FREE ZONES DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI SERBEST BÖLGELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3 AYLIK RAPORU Eylül-2005 THE UNDERSECRETARIAT FOR FOREIGN TRADE GENERAL OF FREE ZONES QUARTERLY REPORT September SERBEST BÖLGELER BİLGİSAYAR UYGULAMA PROGRAMI ÇALIŞMALARI BAŞLADI STUDIES ON THE FREE ZONES COMPUTER IMPLEMENTATION PROGRAM HAVE BEGUN Serbest bölgelerde gerçekleştirilen ticarete ilişkin sağlıklı verilerin oluşturulmasını, serbest bölgelerden yurt dışına satış yapan serbest bölge kullanıcılarının bu rakamları ihracatlarına yansıtabilmelerini sağlayacak ve DİE ye veri aktarımını kolaylaştıracak WEB tabanlı Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı nın (SBBUP) yazılımı Cybersoft C/S Enformasyon Teknolojileri Ltd. Şti. tarafından üstlenilmiştir. Söz konusu programın tamamıyla 2006 yılının ilk yarısında uygulamaya sunulması planlanmaktadır. Yazılımda ihtiyaç duyulacak unsurları belirlemek ve serbest bölge işleyişi hakkında anılan firmayı bilgilendirmek amacıyla Genel Müdürlüğümüz, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ve serbest bölge müdürlükleri personelinin de dahil olduğu bir analiz grubu oluşturulmuştur. Bu program ile serbest bölge işlemlerinin hızlandırılmasına ve denetimin güçlendirilmesine de olanak sağlanacaktır. Genel Müdürlüğümüz ile Serbest Bölge Kurucu ve İşleticileri/İşleticileri arasında 7 Eylül 2005 tarihinde İstanbul da yapılan koordinasyon toplantısında Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı da (SBBUP) ele alınmıştır. Serbest Bölge Kurucu ve İşletici/İşletici Şirketler düzenledikleri ayrı bir oturumda programın yazılım maliyetinin Bölge Kurucu ve İşletici/İşletici Şirketlerce karşılanmasına ilişkin esasları belirlemişlerdir. Koordinasyon toplantısının ortak oturumlarında ayrıca Serbest Bölgeler Kanunu nda yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin hususlar ve Serbest Bölge Kurucu ve İşletici/İşletici Şirketler arasında işbirliğinin geliştirilmesi konuları da tartışılmıştır. Cybersoft C/S Information Technologies Inc. undertook the designing of the WEB based Free Zones Computer Software Implementation Program. The program will provide the collection of healthier data regarding the trade in the free zones, the reflection of the sales from free zones to abroad in the export figures of the zone users and the facilitation of the data transfer to the State Statistics Institute. The new program is planned to be put in use entirely by the first half of To determine the issues that will be needed in the designing of the program and to inform the firm on the operation of the free zones, an analysis group including officials from the Directorate General of Free Zones, Directorate General of Economic Research and Assessment and free zone directorates has been formed. Through this program enhancing the control and acceleration of the free zones transactions will be possible. Authorities from the Directorate General of Free Zones and Free Zone Founder and Operator/Operator Companies met in Istanbul on September 7, 2005 for the coordination meeting. The Free Zones Computer Software Implementation Program was among the subjects that was disscussed in the meeting. Free Zone Founder and Operator/Operator Companies convened in a seperate session to determine the principles of financing the new software program by the Founder and Operator/Operator Companies. In the joint sessions of the coordination meeting, issues regarding the implementation of the changes in the Free Zones Law and ways of developing cooperation among the Free Zone Founder and Operator/Operator Companies were also disscussed. TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİNDEN BÖLGE ÜLKELERİNE TEKNİK DESTEK TECHNICAL ASSISTANCE TO THE REGION COUNTRIES FROM THE TURKISH FREE ZONES

2 2 SERBEST BÖLGELER ÜÇ AYLIK RAPORU FREE ZONES QUARTERLY REPORT Serbest bölgeler, doğrudan yabancı yatırım çekmek ve dışa açılma politikaları uygulamak isteyen gelişme yolundaki ülkeler için takip edilen önemli stratejilerden biri olmuştur. Çeşitli formlar almakla birlikte, yatırımcılar ve dış ticaretle iştigal eden firmalar için ülke genelinden daha geniş teşviklerin sağlandığı yerler olarak tanımlanabilecek olan serbest bölgeler, pek çok gelişmekte olan ülkede olumlu sonuçlar vermiştir. Sovyetler Birliği nin 1991 yılında dağılmasıyla bağımsızlıklarını kazanmaya başlayan Orta Asya ve Kafkasya ülkeleri için de serbest bölgeler, ekonomik açılımın ve doğrudan yabancı yatırım çekmenin yollarından biri olarak ön plana çıkmıştır. Türkiye de ilk defa 18 yıl önce faaliyete geçen serbest bölgeler yakaladıkları başarılarla, bölge ülkelerinin ilgisini çekmeye devam etmektedir. Bu kapsamda, 26 Mayıs-1 Haziran 2005 tarihleri arasında 9 kişiden oluşan Tacikistan heyeti Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Genel Müdürlüğümüz organizasyonu ile Ege, İstanbul Deri ve Endüstri ve İstanbul Trakya Serbest Bölgelerini ziyaret etmiş ve kendilerine serbest bölgeler mevzuatı ile serbest bölge uygulamaları konusunda brifing verilmiş ve ülkemizin bu konudaki tecrübeleri aktarılmıştır. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı organizasyonu ile ülkemize gelen Azerbaycan Yatırımların Teşviki ve Danışmanlık Kurumu Başkan Vekili ve beraberindeki heyete 1 Nisan 2005 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde bir eğitim semineri düzenlenmiştir. Azerbaycan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Yatırımların Teşviki ve Danışmanlık Kurumunun serbest bölgelere çalışma ziyaretinde bulunma talebi üzerine, Ağustos 2005 tarihleri arasında Ege, İzmir Menemen Deri ve Antalya Serbest Bölgelerini kapsayan bir program düzenlenmiş ve serbest bölgelerimizin yerinde incelenmesi imkanı sağlanmıştır. Ayrıca, Moğolistan ile IV. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu protokolü hükümleri çerçevesinde, serbest bölgeler alanında işbirliğini artırmak üzere bir mutabakat zaptı imzalanması gündemdedir. Böylelikle Altanbulag serbest bölgesi ile serbest bölgelerimiz arasında işbirliği olanaklarının artırılması kolaylaşacaktır. Stratejik önemlerinin yanı sıra ticari ve ekonomik ağırlıkları da gittikçe artan bu ülkelerle işbirliği olanaklarının artırılmasında serbest bölgelerin de Free zones have been one of the important strategies that is pursued by the developing countries to attract foreign direct investment and to open-up their economies. Despite taking various forms, free zones which can be defined as places where the investors and firms engage in foreign trade are provided with broader incentives than the rest of the country, have yielded positive results in many of the developing countries. For the Central Asian and Caucasian Countries that became independent following the disintegration of the Soviet Union in 1991, free zones have come forward as one of the methods to open-up the economy and attract FDI. The free zones in Turkey, which became operative first 18 years ago, through the achievements they have reached, continue to draw the attention of the region countries. A delegation of nine officers from Tajikistan paid visits to Aegean, Istanbul Leather and Industry and Istanbul Thrace Free Zones between May 26-June by the organization of Turkish Cooperation and Development Administration and Directorate General of Free Zones. During the visit the delegation was informed on the free zones legislation of Turkey and Turkish experience on free zones. For the delegation headed by Acting Chairman of Azerbaijan Investment Promotion and Consultency Agency that was invited to Turkey by Turkish Cooperation and Development Administration, a seminar was held on April 1, 2005 at the Directorate General of Free Zones. Upon the request of Azerbaijan Investment Promotion and Consultency Agency, a program that includes study visits to Aegean, Izmir Menemen Leather and Antalya Free Zones was held on August 23-28, 2005 and the delegation from the abovementioned Agency found the opportunity to view the free zones in operation. Moreover, within the provisions of the Fourth Joint Economic Session Protocol, the signing of a memorandum of understanding between Turkey and Mongolia is on the agenda. Thereby, to increase the cooperation between Altanbulag Free Zone and the Turkish Free Zones will be easier. It is very pleasing that Turkish free zones have a role in deepening the cooperation with the countries that have an increasing commercial and economic weight

3 3 SERBEST BÖLGELER ÜÇ AYLIK RAPORU FREE ZONES QUARTERLY REPORT rolünün bulunması memnuniyet vericidir. Bu çerçevede, Gürcistan dan önümüzdeki dönemde ülkemizi ziyaret etmesi beklenen heyet ile bu yöndeki çalışmaların hız kazanacağı düşünülmektedir. besides their strategic importance. It is expected that the studies to this end will continue with the visit of a delegation from Georgia. SERBEST BÖLGELER TİCARET HACMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ THE EVALUATION OF THE FREE ZONES TRADE VOLUME 2005 yılının dokuz aylık döneminde ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 6,3 oranında bir artış kaydederek 16 milyar dolardan 17 milyar dolara ulaşmıştır yılı dokuz aylık döneminde serbest bölgeler ticaret hacminde İstanbul Deri ve Endüstri, Ege, İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Trakya Serbest Bölgeleri ilk dört sırada yer almaktadır yılı Eylül ayı sonu itibariyle serbest bölgelerde faaliyet gösteren firmaların sayısı olmuştur. Kullanıcılarımız arasında olan yabancı sermayeli firmaların sayısı 635 tir. Diğer taraftan, kullanıcılarımızın yüzde 19,5 ini oluşturan üretici firmaların sayısı ise 758 den 770 e yükselmiştir yılı dokuz aylık döneminde gerçekleşen ticaretin ülke grupları itibariyle dağılımı incelendiğinde, AB ülkelerinin yüzde 30,7, diğer OECD ülkelerinin yüzde 6,4, Türk Cumhuriyetlerinin yüzde 1,6 ve Türkiye nin yüzde 47 oranında bir paya sahip olduğu görülmektedir yılının ilk dokuz aylık döneminde sanayi ürünleri sektöründeki ticaret toplam ticaret hacminin yüzde 97,3 ünü oluşturmuş ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artışla 15,4 milyar dolardan 16,6 milyar dolara yükselmiştir. Sanayi ürünleri ticaretinde ilk sırada toplam ticaret hacminde yaklaşık yüzde 21,8 lik pay ile makina sanayi ürünleri yer almaktadır. Yüzde 19 ile tekstil-konfeksiyon sektörü ve yüzde 13,3 ile otomotiv sanayi ürünleri makina sanayi ürünlerini izlemektedir. The trade volume of free zones in the nine months period of 2005 reached US $ 17 billion from US $ 16 billion with an increase rate of 6,3 percent as compared to the same period of the previous year. Istanbul Leather and Industry, Aegean, Istanbul Ataturk Airport and Istanbul Thrace Free Zones are at the first four ranks in the free zones trade volume realized in the past nine months of By the end of September of 2005, the number of users that operate in the Turkish free zones are The number of foreign companies among the users is 635. On the other hand, the number of manufacturer firms, which constitutes 19,5 percent of the total users, increased to 770 from 758. When the trade volume of free zones in the first nine months of 2005 is examined with respect to the country groups, it is observed that the share of EU countries is 30,7 percent, other OECD countries is 6,4 percent, Turkic Republics is 1,6 percent and Turkey is 47 percent. By the end of September 2005 trade in industrial products constituted 97,3 percent of the total trade volume rose to US $ 16,6 billion from US $ 15,4 billion with an increase rate of 7,3 percent as compared to the same period of the previous year. In industrial products trade, the machinery industry with a share of 21,8 percent takes the first place. The textiles and clothing industry with 19 percent and automotive products with 13,3 percent follow the machinery industry.

4 4 SERBEST BÖLGELER ÜÇ AYLIK RAPORU FREE ZONES QUARTERLY REPORT İSTANBUL KIYI BANKACILIĞI MERKEZİ KURULUŞ KARARI YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI THE DECREE THAT ESTABLISHED ISTANBUL OFF-SHORE BANKING CENTER WAS REPEALED Ülkemizde 1980 yılından itibaren izlenmeye başlanan liberal ekonomi politikaları çerçevesinde, Bakanlar Kurulu nun tarih ve 90/1210 sayılı kuruluş kararı ile özellikle kıyı bankacılığı faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan bankalar ve Türkiye'de fiilen bankacılık faaliyetinde bulunmayan yabancı banka şubelerinin faaliyetlerine açık bir kıyı bankacılığı merkezi kurulmuştur. Türk mali sistemin etkinliğinin artırılması ve yeni finansal araçların kullanıma sokulmasına katkıda bulunması amacıyla kurulan bu merkez, söz konusu dönemde finansal piyasaların kıyı bankacılığına elverişli olmaması nedeniyle faaliyete geçememiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ile Serbest Bölgelerde Banka Kurulması ve Yabancı Bankaların Şube Açma Esaslarına Dair tarih ve 90/999 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nın yürürlükten kaldırılmasıyla da kıyı bankacılığı olanağı ortadan kalkmıştır. Merkezin kuruluş kararı, Bakanlar Kurulu nun 2005/9219 sayı ve 25/7/2005 tarihli Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. Within the liberal economic policies that was launched in 1980 s, an off-shore banking center, open to the banks that are particularly established for off-shore banking and to the branches of the foreign banks that do not have banking operations in Turkey was established by the Decree of Council of Ministers, dated November 30, 1990 and no. 90/1210. The center which was established to enhance the efficiency of the Turkish financial system and to contribute to the introduction of the new financial tools, could not commence its operations due to the inconvenience of the financial markets for the offshore banking at the time. The Regulation on the Establishment and Activities of the Banks which is published on the Official Gazette dated June , numbered and repealed the Decree of Council of Ministers, dated September 18, 1990 and no. 90/999 on the establishment of the foreign banks branches, ruled out the possibility of off-shore banking. The establishment decision of the off-shore banking center was repealed by the Decree of Council of Ministers, dated 25/7/2005, no. 2005/9219.

5 5 SERBEST BÖLGELER ÜÇ AYLIK RAPORU FREE ZONES QUARTERLY REPORT BÖLGELER İTİBARİYLE YILLIK TİCARET HACİMLERİ (1000 ABD $) ANNUAL TRADE VOLUME OF FREE ZONES (1000 US $) BÖLGELER/ZONES (I-IX) 2005 (I-IX ) İST-DERİ/IST-LEATHER 2,324, ,827, ,076, ,891, ,301,507 4,839, EGE/AEGEAN 1,291, ,828, ,642, ,241, ,340,411 2,732, İST-AHL/IST-AHL 2,193, ,475, ,022, ,723, ,568,398 2,495, İST. TRAKYA/IST THRACE 237, , ,145, ,689, ,189,428 1,632, MERSİN 1,337, ,643, ,766, ,720, ,148,586 1,617, BURSA 82, , ,108, ,223, ,621,489 1,557, AVRUPA/EUROPE 212, , , , , , ANTALYA 185, , , , , , KAYSERİ 27, , , , , , MENEMEN 251, , , , , , DENİZLİ 3,543 41,030 1, , , , KOCAELİ 9,249 29, , , , GAZİANTEP 54, , , , , , ADANA-YUMURTALIK 59, , , , ,891 64, SAMSUN 12, , , , ,789 53, RİZE 16, , , , ,950 16, TRABZON 36, , , , ,978 12, TUBİTAK-MAM TEK. 5,158 9, , ,416 6, MARDİN 5, , , , ,733 4, D. ANADOLU/EAST ANATOLIA 1, TOPLAM-TOTAL 8,331, ,102, ,608, ,110, ,088,120 17,099, İMKB Uluslararası Menkul Kıymetler Serbest Bölgesi/Istanbul International Stock Exchange Free Zone (Yalnızca menkul kıymet alım-satımı yapılmaktadır/only securities are traded) Serbest Bölgelerimizde Çalışan Personel Sayısı Number Of Employees In Free Zones Bölgeler Zones İşçi Worker Büro Personeli Office Staff Diğer Other Toplam Total Mersin 5, ,655 Antalya 3, ,175 Ege 11, ,616 İst. AHL ,827 Trabzon Menemen 1, ,647 İst.Deri 1, ,125 İst. Trakya ,249 Mardin D.Anadolu Rize Samsun Avrupa ,825 Gaziantep Kayseri Adana-Yum Bursa ,936 Denizli TÜBİTAK-MAM Kocaeli Toplam/Total 31,077 4,363 2,694 38,134 Avrupa/ Europe 5 Burs a 9 İst.Deri/ Leather Menemen 7 4 İst. AHL/ Atatürk Airport 5 Diğer/Other 9 Mersin 18 Ege /Ae ge an 32 Antalya 11

6 6 SERBEST BÖLGELER ÜÇ AYLIK RAPORU FREE ZONES QUARTERLY REPORT TİCARET HACMİNİN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI (1000 ABD $) BREAKDOWN OF THE TRADE VOLUME BY COUNTRIES (1000 US $) 2005 Ocak-Eylül (January-September) Ü l k e l e r / C o u n t r i e s Bölgelere Giriş Inflow to Zones Bölgelerden Çıkış Outflow from Zones T o p l a m T o t a l I. OECD ve AB ÜLKELERİ/OECD and EU COUNTRIES 4,095, ,246, ,342, A. AB (25) ÜLKELERİ/EU (25) COUNTRIES 3,229, ,019, ,249, B. DİĞER OECD ÜLK./OTHER OECD COUNT. 865, , ,092, II. DİĞER AVR. ÜLK./OTHER EURO.COUNT. 34, , , III. BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU/CIS 257, , , IV. KUZEY AFRİKA VE ORTADOĞU/N. AFRİCA and M. EAST 247, , , V. DİĞER ÜLKELER/OTHER COUNTRIES 984, , ,363, VI. TÜRKİYE/TURKEY 2,350, ,688, ,039, T O P L A M / T O T A L 7,969, ,130, ,099, S e k t ö r l e r / S e c t o r s TİCARET HACMİNİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI ( 1000 ABD $) BREAKDOWN OF THE TRADE VOLUME BY SECTORS (1000 US $) 2005 Ocak-Eylül (January-September) Yurtiçinden Bölgelere Domestic market to Zones Bölgelerden Yurtiçine Zones to Domestic Market Yurtdışından Bölgelere Abroad to Zones Bölgelerden Yurtdışına Zones to Abroad T o p l a m T o t a l I. TARIM/AGRICULTURE 60, , , , , A-BİTKİ. ÜRÜN./VEGETAB. PRO. 38, , , , , B-HAY. ÜRÜN./LIVESTOCK PRO. 19, , , , , C-SU ÜRÜNLERİ/FISHERY PRO. 1, , , , D-ORMAN. ÜRÜN./FORESTRY PRO. 1, , , II. MADEN.-TAŞ./MINING&QUARR. 9, , , , , III. SANAYİ/INDUSTRY 2,280, ,580, ,456, ,318, ,636, A-İŞL.TAR.Ü./PROCESSED AGR.PRO. 62, , , , , B-İŞL.PET.Ü./PRO.PETROLEUM PRO. 4, , , , , C-SANAYİ ÜRÜN./INDUST. PRO. 2,214, ,442, ,108, ,000, ,765, T O P L A M / T O T A L 2,350, ,688, ,618, ,441, ,099,

7 7 SERBEST BÖLGELER ÜÇ AYLIK RAPORU FREE ZONES QUARTERLY REPORT SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ VE İŞLETİCİ/KURUCU İŞLETİCİ ŞİRKETLERİNİN ADRES, TELEFON VE FAKS NUMARALARI ADDRESSES, TELEPHONE AND TELEFAX NUMBERS OF THE TURKISH FREE ZONE S AND THE FREE ZONE OPERATOR-FOUNDER/OPERATOR FIRMS SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ SERBEST BÖLGE İŞLETİCİ/KURUCU FREE ZONE S İŞLETİCİ ŞİRKETLERİ FREE ZONE OPERATOR COMPANIES ADANA-YUMURTALIK SERBEST BÖLGE TAYSEB-ADANA YUMURTALIK MÜDÜRLÜĞÜ ADANA-YUMURTALIK FREE ZONE P.K Ceyhan/ADANA Tel: (0322) (0322) (Direct) Faks: (0322) ANTALYA SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA FREE ZONE P.K Yeniliman ANTALYA Tel : (0242) (0242) (Direct) Faks: (0242) ant-freezone.org..tr AVRUPA SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EUROPE FREE ZONE P.K Çorlu / TEKİRDAĞ Tel : (0282) (4 Hat/Lines) (0282) (Direct) Faks: (0282) asb.com.tr BURSA SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BURSA FREE ZONE P.K. 35 Gemlik / BURSA Tel : (0224) (0224) (Direct) Faks: (0224) DENİZLİ SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DENIZLI FREE ZONE P.K Çardak /DENİZLİ Tel: (0258) (0258) (Direct) Faks: (0258) E- mail DOĞU ANADOLU SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ERZURUM-EASTERN ANATOLIA FREE ZONE 25 Temmuz Fuar Alanı ERZURUM Tel : (0442) / (442) Faks: (0442) EGE SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EGE FREE ZONE SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. TAYSEB-ADANA YUMURTALIK FREE ZONE FOUNDER & P.K Ceyhan/ADANA Tel: (0322) Faks: (0322) eb.com ASBAŞ ANTALYA SER.BÖL.İŞL.A.Ş. ASBAS-ANTALYA FREE ZONE P.K Yeniliman- ANTALYA Tel : (0242) Faks: (0242) E- AVRUPA SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. EUROPE FREE ZONE FOUNDER & OPERATOR CO. P.K Çorlu / TEKİRDAĞ Tel: (0282) (15 Hat) E- Faks: (0282) BUSEB-BURSA SER. BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. BUSEB-BURSA FREE ZONE FOUNDER & P.K BURSA Tel: (0 224) Faks: (0 224) DENSER-DENİZLİ SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. DENSER-DENIZLI FREE ZONE FOUNDER & Çardak /DENİZLİ Tel: (0258) E- Faks: (0258) DASBAŞ-DOĞU ANADOLU SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. DASBAS-EASTERN ANATOLIA FREE ZONE FOUNDER & 23 Temmuz Fuar Alanı ERZURUM Tel: (0442) Faks: (0442) ESBAŞ-EGE SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. ESBAS-AEGEAN FREE ZONE FOUNDER &

8 8 SERBEST BÖLGELER ÜÇ AYLIK RAPORU FREE ZONES QUARTERLY REPORT Akçay Cad. No:144/ Gaziemir/İZMİR Tel : (0232) , / ( 232) (Direct) Faks: (0232) superonline.com GAZİANTEP SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GAZIANTEP FREE ZONE P.K GAZİANTEP Tel : (0342) (4 Hat/Lines) (342) (Direct) Faks: (0342) İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ISTANBUL ATATURK AIRPORT FREE ZONE Havalimanı Yeşilköy/İSTANBUL Tel : (0212) (3 Hat/Lines) / (212) Faks: (0212) İSTANBUL DERİ VE ENDÜSTRİ SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ISTANBUL LEATHER AND INDUSTRY FREE ZONE Aydınlı-Orhanlı Mevkii Tuzla/ İSTANBUL Tel : (0216) / (216) (Direct) Faks: (0216) İSTANBUL ULUSLARARASI MENKUL KIYMETLER SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ISBTANBUL INTERNATIONAL STOCK EXCHANGE FREE ZONE DIRECTOATE Reşitpaşa Mh. Tuncay Artun Cd Emirgan/İSTANBUL Tel: (0212) / (212) (Direct) Faks:(0212) İSTANBUL TRAKYA SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ISTANBUL THRACE FREE ZONE Karatoprak Mevkii Nato Karşısı Ferhatpaşa Mahallesi Çatalca/İSTANBUL Tel : (0212) (20 Hat/Lines) / (0212) (Direct) Faks: (0212) İZMİR MENEMEN DERİ SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ IZMIR MENEMEN LEATHER FREE ZONE Maltepe Köyü, Panaz Mevkii, Menemen, İZMİR Tel : (0232) / (0232) (Direct) Akçay Cad.No:144/ Gaziemir/İZMİR Tel: (0232) Faks: (0232) E- GASBAŞ-GAZİANTEP SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. GASBAS-GAZIANTEP FREE ZONE FOUNDER & P.K GAZİANTEP Tel : (0342) E- Faks : (0342) İSBİ-İST.AHL. SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. ISBI-ISTANBUL ATATURK AIRPORT FREE ZONE FOUNDER & Havalimanı Yeşilköy/İSTANBUL Tel : (0212) / (0212) Faks : (0212) DESBAŞ-İST.DER. VE END. SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. DESBAS-ISTANBUL LEATHER & INDUSTRY FREE ZONE FOUNDER & Aydınlı-Orhanlı Mevkii Tuzla/İSTANBUL Tel: (0216) (3 Hat/Lines) E- Faks (0216) İSTANBUL ULUSLARARASI MENKUL KIYMETLER BORSASI ISTANBUL INTERNATIONAL STOCK EXCHANGE Reşitpaşa Mh. Tuncay Artun Cd Emirgan/İSTANBUL Tel: (0212) Faks:(0212) İSBAŞ-İST.TRAKYA SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. ISBAS-ISTANBUL THRACE FREE ZONE FOUNDER & Karatoprak Mevkii Ferhatpaţa Mah.Nato Karşısı Çatalca/İSTANBUL Santral: (0212) (20 Hat/Lines) Faks : (0212) İDESBAŞ-İZMİR MENEMEN DERİ SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. IDESBAS-IZMIR MENEMEN LEATHER FREE ZONE FOUNDER & Maltepe Köyü Panaz Tepe Mevkii Menemen/İZMİR Tel: (0232)

9 9 SERBEST BÖLGELER ÜÇ AYLIK RAPORU FREE ZONES QUARTERLY REPORT Faks : (0232) KAYSERİ SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERI FREE ZONE P.K.105 KAYSERİ Tel : (0352) / (0352) (Direct) Faks: (0352) KOCAELİ SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELI FREE ZONE Yeni Köy Arpalı Mevkii P.K. 33 Gölcük/KOCAELİ Tel: (0262) / (0262) ( Direct) Faks: (0262) MARDİN SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MARDIN FREE ZONE Organize Sanayi Bölgesi İstasyon/MARDİN Tel : (0482) / (0482) (Direct) Faks: (0482) MERSİN SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MERSIN FREE ZONE P.K.15 MERSİN Tel : (0324) (4 Hat/Lines) / (0324) Faks: (0324) RİZE SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ RIZE FREE ZONE Engindere Mah. Küçük Sanayi Sitesi Yanı, RİZE Tel : (0464) / (464) (Direct) Faks: ( 0464) SAMSUN SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN FREE ZONE Limaniçi SAMSUN Tel : (0362) / (362) (Direct) Faks: (0362) TRABZON SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON FREE ZONE Limaniçi TRABZON Tel : (0462) / (0462) (Direct) Faks: (0462) Faks:(0232) E- KAYSER-KAYSERİ SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. KAYSER-KAYSERI FREE ZONE FOUNDER & Ankara Yolu 15.Km. Ambarlı Mevkii 105 KAYSERİ Tel : (0352) Faks: (0352) E- KOSBAŞ-KOCAELİ SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. KOSBAS-KOCAELI FREE ZONE FOUNDER & Kocaeli Serbest Bölgesi Yeniköy/Kocaeli Tel: (0262) Faks: (0262) MASBAŞ-MARDİN SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. MASBAS-MARDIN FREE ZONE FOUNDER & Organize San.Böl MARDİN Tel: (0482) Faks: (0482) MESBAŞ-MERSİN SER.BÖL.İŞL.AŞ. MESBAS-MERSIN FREE ZONE P.K. 01 MERSİN Tel : (0324) (9 Hat/Lines) Faks: (0324) RİSBAŞ-RİZE SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. RISBAS-RIZE FREE ZONE FOUNDER & Engindere Mah. Küçük San.Sitesi Yanı RİZE Tel: (0464) Faks :(0464) SASBAŞ-SAMSUN SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. SASBAS-SAMSUN FREE ZONE FOUNDER & Limaniçi SAMSUN Tel: (0362) Faks: (0362) TRANSBAŞ-TRABZON SER.BÖL.KUR.İŞL.A.Ş. TRANSBAS-TRABZON FREE ZONE FOUNDER & Trabzon Limanı TRABZON Tel: (0462) Faks: (0462)

10 10 SERBEST BÖLGELER ÜÇ AYLIK RAPORU FREE ZONES QUARTERLY REPORT TÜBİTAK MAM TEKNOLOJİ SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUBITAK MAM TECHNOLOGY FREE ZONE P.K Gebze/KOCAELİ Tel : (0262) (Pbx) Faks: (0262) teknoloji. Hazırlayan: Dış Ticaret Müsteşarlığı, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, Dışilişkiler ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı Emek/Ankara Tel: (0.312) Faks: (0.312) E-Posta: TUBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ TUBITAK MARMARA RESEARCH CENTER P.K Gebze/KOCAELİ Tel: (0262) (Pbx) Faks: (0262) E- Prepared by the Undersecretariat for Foreign Trade, General Directorate of Free Zones, Department of External Relations and Promotion Emek/Ankara/Turkey Tel:(90.312) Fax: (90.312)

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU

2013 FAALİYET RAPORU 213 FAALİYET RAPORU Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Preface 5 TSB Hakkında Tarihçe TSB Birlik Organları

Detaylı

Türkiye Serbest Bölgelerinin Kalkınmaya Etkisi

Türkiye Serbest Bölgelerinin Kalkınmaya Etkisi Türkiye Serbest Bölgelerinin Kalkınmaya Etkisi Gizem Türkgenci* Hiç şüphesiz, ihracatın sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması ekonomik kalkınma sürecinin hızlandırılmasına somut bir katkıda bulunacaktır.

Detaylı

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar.

Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB)

Detaylı

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik

legal assurance küresel rekabet gücü global competitiveness teknoloji sustainability international direct investment sürdürülebilirlik 1 Faaliyet Raporu Annual Report 2014 küresel rekabet gücü global competitiveness international direct investment sürdürülebilirlik sustainability arge r&d added value legal assurance küresel bilgi global

Detaylı

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Türkiye nin En Hızlı Büyüyen Şirketi * Turkey s Fastest Growing Company* FAALİYET RAPORU 10 ANNUAL REPORT * FORTUNE dergisinin yayınladığı araștırmada, son 3 yıllık ekonomik verilere göre Türkiye nin En

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU REPUBLIC OF TURKEY PRIME MINISTRY UNDERSECRETARIAT OF TREASURY INSURANCE SUPERVISORY BOARD ÖNSÖZ PREFACE SUNUŞ FOREWORD SİGORTA DENETLEME KURULU

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE 1 2 3 2015-2019 YÖNETİM KURULUNUN 28.11.2014 TARİH VE 30/588 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Aralık 2014 AS ACCEPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN DECISION

Detaylı

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE

ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE ULUSlARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INTERNATIONAL INVESTORS ASSOCIATION OF TURKEY ULUSLARARASI YATIRIM LİGİNDE TÜRKİYE potansiyeli ARALIK 2013 SAYI: 49 / December 2013 ISSUE: 49 TURKEY s potential ın ınternatıonal

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2008 Vizyonumuz Türkiye nin uluslararası doğrudan yatırımlar için cazip bir ülke konumunda olması ve istikrarlı bir iş ortamı oluşturulmasına yönelik çabalara öncülük etmek.

Detaylı

BOTAŞ. Faaliyet Raporu. Annual Report. www.botas.gov.tr

BOTAŞ. Faaliyet Raporu. Annual Report. www.botas.gov.tr BOTAŞ Faaliyet Raporu Annual Report www.botas.gov.tr Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2007 Individual Pension System Progress Report Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 2007 Individual Pension System Progress Report 2007 bes2007gr@egm.org.tr

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2010 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2010 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 21 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR ŞUBAT 2014 SAYI: 15. Hazar ın 2013 Performansı. краткое изложение

HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR ŞUBAT 2014 SAYI: 15. Hazar ın 2013 Performansı. краткое изложение HAZAR W RLD HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR ŞUBAT 2014 SAYI: 15 2013 Performance of the Caspian Hazar ın 2013 Performansı краткое изложение www.hazarworld.com ÖNSÖZ / EDITORIAL Türkiye, dünya enerji

Detaylı

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2012 İKİNCİ YARI 2012. Accelerating success. Başarıyı hızlandırın.

TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 2012 İKİNCİ YARI 2012. Accelerating success. Başarıyı hızlandırın. TURKEY REAL ESTATE REVIEW SECOND HALF 212 İKİNCİ YARI 212 Accelerating success. Başarıyı hızlandırın. COLLIERS INTERNATIONAL RESEARCH We have the pleasure of introducing to you our latest research on the

Detaylı

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI A FULLY LIBERAL GAS MARKET SÖYLEŞİ / INTERVIEW Ahmet Çağrı Çiçek EPDK/EMRA Çiğdem Ş. Dilek Global

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR ŞUBAT 2014 SAYI: 15. Hazar ın 2013 Performansı. краткое изложение

HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR ŞUBAT 2014 SAYI: 15. Hazar ın 2013 Performansı. краткое изложение HAZAR W RLD HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR ŞUBAT 2014 SAYI: 15 2013 Performance of the Caspian Hazar ın 2013 Performansı краткое изложение www.hazarworld.com ÖNSÖZ / EDITORIAL Türkiye, dünya enerji

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 214 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Sunuş Tarihçe 6 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 7 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 8 Finansal Gösergeler 1 Yönetim Kurulu

Detaylı

Serbest bölgelerin Türkiye nin komşu ülkeleriyle dış ticaretini artırmanın yanında bölge barışına da dolaylı katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Serbest bölgelerin Türkiye nin komşu ülkeleriyle dış ticaretini artırmanın yanında bölge barışına da dolaylı katkı sağlayacağı düşünülüyor. 52 52 Serbest bölgelerin Türkiye nin komşu ülkeleriyle dış ticaretini artırmanın yanında bölge barışına da dolaylı katkı sağlayacağı düşünülüyor. Ali DİKİLİ Dış Ticaret Müsteşarlığı Serbest Bölgeler Genel

Detaylı

YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:96 OCAK/JANUARY 2011

YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:96 OCAK/JANUARY 2011 YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:96 OCAK/JANUARY 2011 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE YILDIR TÜRKİYE Yİ AYDINLATAN

Detaylı

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ Association of International Forwarding and Logistics Service Providers

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ Association of International Forwarding and Logistics Service Providers UTİKAD ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ Association of International Forwarding and Logistics Service Providers TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2015 JULY - AuGUST - september 2015

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2004 Değerli Üyelerimiz, Yoğun geçen ve önemli gelişmelerin yaşandığı bir çalışma dönemini daha geride bıraktık. 2004

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET ve TAAHHÜT A.Ş. Turkish Electricity Trading and Contracting Co. Inc. 2013 FAALİYET RAPORU ACTIVITE REPORT

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET ve TAAHHÜT A.Ş. Turkish Electricity Trading and Contracting Co. Inc. 2013 FAALİYET RAPORU ACTIVITE REPORT TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET ve TAAHHÜT A.Ş. Turkish Electricity Trading and Contracting Co. Inc. FAALİYET RAPORU ACTIVITE REPORT Enerji Sanayilesmenin ve Kalkınmanın Temel Tasıdır. Türkiye Elektrik Ticaret

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Eylül 1998 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Eylül 1998 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Eylül 1998 ÇARŞAMBA Sayı: 23451 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 98/11490

Detaylı

CLEPA geleceğine İstanbul da yön verdi

CLEPA geleceğine İstanbul da yön verdi YILYEAR: 13 SAYIISSUE: 59 MAYISMAY- HAZİRANJUNE 2011 CLEPA geleceğine İstanbul da yön verdi CLEPA shaped its future in Istanbul TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS &

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 11 Şubat 2000 CUMA Sayı: 23961 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı:

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı