Acinetobacter baumannii İzolatlarında bla OXA Genlerinin Dağılımı: Çok Merkezli Bir Çalışma*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Acinetobacter baumannii İzolatlarında bla OXA Genlerinin Dağılımı: Çok Merkezli Bir Çalışma*"

Transkript

1 Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2013; 47(4): Acinetobacter baumannii İzolatlarında bla OXA Genlerinin Dağılımı: Çok Merkezli Bir Çalışma* Distribution of bla OXA Genes in Acinetobacter baumannii Strains: A Multicenter Study İhsan Hakkı ÇİFTCİ 1, Gülşah AŞIK 2, Engin KARAKEÇE 3, Lütfiye ÖKSÜZ 4, Server YAĞCI 5, Emel SESLİ ÇETİN 6, Mehmet ÖZDEMİR 7, Ali Rıza ATASOY 1, Esra KOÇOĞLU 8, Mustafa GÜL 9, Muhammet Güzel KURTOĞLU 10, Fatma KÖKSAL ÇAKIRLAR 11, Adnan SEYREK 12, Mustafa BERKTAŞ 13, Bilge GÜLTEPE 14, Ahmet AYYILDIZ 15 1 Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya. 1 Sakarya University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Sakarya, Turkey. 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyonkarahisar. 2 Afyon Kocatepe University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Afyonkarahisar, Turkey. 3 Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Sakarya. 3 Sakarya Education and Research Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Sakarya, Turkey. 4 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul. 4 Istanbul University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Istanbul, Turkey. 5 Denizli Devlet Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Denizli. 5 Denizli State Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Denizli, Turkey. 6 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Isparta. 6 Suleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Isparta, Turkey. 7 Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya. 7 Necmettin Erbakan University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Konya, Turkey. 8 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bolu. 8 Abant Izzet Baysal University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Bolu, Turkey. 9 Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kahramanmaraş. 9 Sutcu Imam University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Kahramanmaras, Turkey. 10 Konya Numune Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Konya. 10 Konya Numune Hospital, Medical Microbiology Laboratory, Konya, Turkey. 11 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul. 11 Istanbul University, Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Istanbul, Turkey. 12 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ. 12 Firat University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Elazig, Turkey 13 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Van. 13 Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Van, Turkey 14 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul. 14 Bezmialem Vakif University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Istanbul, Turkey. 15 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum. 15 Ataturk University Faculty of Medicine, Department of Medical Microbiology, Erzurum, Turkey. İletişim (Correspondence): Doç. Dr. İhsan Hakkı Çiftci, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye. Tel (Phone): , E-posta ( ):

2 Çiftci H, Afl k G, Karakeçe E, Öksüz L, Ya c S, Sesli Çetin E, Özdemir M, Atasoy AR, Koço lu E, Gül M, Kurto lu MG, Köksal Çak rlar F, Seyrek A, Berktafl M, Gültepe B, Ayy ld z A. * Bu çalışmanın bir bölümü (OXA tipi direnç genlerinin tanımlanması için multipleks RT PCR kiti geliştirilmesi), Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığınca (Proje No: ) desteklenmiştir. Geliş Tarihi (Received): Kabul Ediliş Tarihi (Accepted): ÖZET Acinetobacter cinsi içerisinde hastane enfeksiyonlarının en önemli etkeni Acinetobacter baumannii dir. Bu gram-negatif kokobasil, antimikrobiyal tedavide kullanılan çoğu antibiyotiğe dirençli olup aynı zamanda karbapenemlere de direnç geliştirme kapasitesindedir. Bu çalışmanın amacı, A.baumannii nin OXA alt grupları için multipleks gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (qpcr) kiti tasarlamak ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanan A.baumannii izolatlarında OXA alt gruplarının dağılımını araştırmaktır. Çalışmaya, çeşitli illerdeki (Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Elazığ, Erzurum, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Sakarya, Van) 13 üniversite ve devlet hastanesinin mikrobiyoloji laboratuvarlarında, tarihleri arasında izole edilen toplam 834 A.baumannii klinik izolatı dahil edilmiştir. İzolatlar, konvansiyonel yöntemler ve otomatize sistemler [Vitek2 (biomerieux, ABD) ve Phoenix (BD Diagnostic, MD)] kullanılarak tanımlanmış; duyarlılık testleri otomatize sistemler ve disk difüzyon yöntemiyle yapılmıştır. Tüm örneklere bla OXA-51-like, bla OXA-23-like genleri için qpcr uygulanmış; ayrıca, bla OXA-24-like geni araştırılmasında konvansiyonel PCR yöntemi kullanılmıştır. Çalışmamızda saptanan antibiyotik direnç oranları; amoksisilin-klavulanat için %96.8, siprofloksasin için %86.8, gentamisin için %74.7, amikasin için %71.7, sefaperazon-sulbaktam için %73.5, imipenem için %72.1 ve meropenem için %73 olarak izlenmiştir. Altı yüz iki (%72.2) izolat hem imipenem hem de meropeneme dirençli bulunmuştur. A.baumannii izolatları için en etkili antibiyotiğin, %100 duyarlılık oranı ile kolistin olduğu görülmüştür. İzolatların tümünde bla - OXA-51-like geni pozitif bulunmuş; ancak bla OXA-24-like geni hiçbir izolatta gösterilememiştir. Toplam bla OXA-23- like ve bla gen pozitiflikleri sırasıyla %53.7 ve %12.5 olarak saptanmıştır. Karbapeneme dirençli izolatların bla OXA-23-like OXA-58-like gen pozitiflikleri ise sırasıyla %74.4 ve %17.3 olarak tespit edilmiştir. Yirmi beş izolat hem bla OXA-23-like hem de bla OXA-58-like gen pozitifliği göstermiştir. bla OXA-24-like hariç, karbapeneme dirençli izolatların tamamında OXA tipi genler saptanmıştır. Çalışmaya katılan merkezlerin bla OXA-23- like gen pozitiflik oranları farklı bulunmuştur. Ek olarak, çalışma sürecinde bla OXA-58-like gen pozitifliği azalırken, bla OXA-23-like gen pozitifliği ile birlikte karbapenem direncinin arttığı belirlenmiştir. Sonuç olarak, karbapenemler dahil antimikrobiyal tedavide kullanılan çoğu antibiyotiğe yüksek direnç gösteren A.baumannii izolatlarının kolistine duyarlılığı devam etmektedir. Hem bla OXA-23-like hem de bla OXA-58- genleri karbapeneme dirençli A.baumannii klinik izolatlarında oldukça yaygın olmakla birlikte, yıllar içindeki bla OXA-23-like like pozitif izolatların artışı dikkat çekicidir. Günümüzde, hastane kaynaklı enfeksiyonların önlenmesi için dirençli bakterilerin hızlı tanısında, multipleks qpcr en uygun yöntemdir. Bu çalışmada geliştirilen multipleks qpcr kiti karbapeneme dirençli A.baumannii klinik izolatlarında bla OXA-23-like, bla OXA-58-like ve bla OXA-51-like genlerinin hızlı tanısı ve sıklığının ortaya konmasında yararlı olabilir. Anahtar sözcükler: Acinetobacter baumannii; karbapenem direnci; OXA; multipleks gerçek zamanlı PCR. ABSTRACT Acinetobacter baumannii is the most important agent of nosocomial infections within the Acinetobacter genus. This gram-negative coccobacillus is intrinsically resistant to many antibiotics used in antimicrobial therapy, and capable of developing resistance including carbapenems. The objective of this study was to develop a multiplex real time polymerase chain reaction (qpcr) kit for OXA subgroups in A.baumannii, and to investigate the distribution of OXA subgroups in A.baumannii strains isolated from geographically different regions of Turkey. A total of 834 A.baumannii clinical isolates collected from different state and university medical centers in 13 provinces (Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Elazig, Erzurum, 593

3 Acinetobacter baumannii zolatlar nda bla OXA Genlerinin Da l m : Çok Merkezli Bir Çal flma Isparta, Istanbul, Kahramanmaras, Konya, Sakarya, Van) between , were included in the study. The isolates were identified by conventional methods and automated systems [Vitek2 (biomerieux, ABD) and Phoenix (BD Diagnostic, MD)]. The susceptibility profiles of the isolates were studied with automated systems and standard disc diffusion method. All samples were subjected to qpcr to detect bla OXA-51-like, bla OXA-23-like genes. A conventional PCR method was also used to detect blagene. The resistance rates observed during the study period were as follows: 96.8% for amoxicillin-clavulanate, 86.8% for ciprofloxacin, 74.7% for gentamicin, 71.7% for amikacin, 73.5% for ce- OXA-24-like faperozone-sulbactam, 72.1% for imipenem and 73% for meropenem. Six hundred and two (72.2 %) isolates were resistant to both imipenem and meropenem. Colistin was found to be the most effective antibiotic against A.baumannii isolates with 100% susceptibility rate. All isolates were positive for bla OXA- 51-like gene, however bla gene could not be demonstrated in any isolate. Total positivity rates of OXA-24-like bla OXA-23-like genes were found as 53.7% and 12.5%, respectively, while these rates were 74.4% and 17.3% in carbapenem-resistant isolates, respectively. Twenty-five isolates were positive for both bla OXA-23-like genes. All of the carbapenem-resistant isolates have OXA type genes with the exception of bla OXA-24-like gene. The positivity rates for bla OXA-23-like genes varied for each center. In addition, there was a decrease in the frequency of bla OXA-58-like gene, however both bla OXA-23-like gene and carbapenem resistance rates increased during the study period. In conclusion, high rates of resistance to carbapenems were also remarkable but A.baumannii strains keep on sensitivity to colistin. Both bla OXA-23-like genes were shown to be widespread in carbapenemresistant A.baumannii clinical isolates. However, bla OXA-23-like gene positive strains were increased throughout the study. Currently, multiplex qpcr is the best way for rapid diagnosis of resistant bacteria for prevention of hospital-acquired infections. The multiplex qpcr kit developed in this study could be useful for rapid diagnosis and identify the frequencies of bla OXA-23-like genes in carbapenem-resistant A.baumannii clinical isolates. Key words: Acinetobacter baumannii; carbapenem resistance; OXA; multiplex real-time PCR. GİRİŞ Acinetobacter türleri çeşitli çevresel ortamlarda yaşayabilme ve yüzeylere tutunabilme özellikleri nedeniyle fırsatçı enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Cins içerisinde Acinetobacter baumannii, başta ventilatörle ilişkili pnömoni, sepsis, menenjit, yumuşak doku ve idrar yolu olmak üzere pek çok enfeksiyona neden olabilen önemli bir insan patojenidir 1. A.baumannii enfeksiyonları için geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı, büyük cerrahi girişim, hastanede ya da yoğun bakımda uzun süre yatarak tedavi olma, yanık, immün yetmezlik ve malignensi gibi durumlar risk faktörleri olarak ifade edilebilir 2. Son yıllarda hastane enfeksiyonu etkenleri arasında önemi artan A.baumannii, çeşitli direnç mekanizmaları ile aminoglikozidlere, sefalosporinlere, kinolonlara ve karbapenemlere direnç kazanarak tedavide güçlüklere neden olmaktadır. Her geçen gün daha sık enfeksiyon etkeni olarak izole edilmeleri, artan direnç oranları ve sınırlı sayıda tedavi seçeneği nedeniyle sorun giderek büyümektedir. Halen A.baumannii enfeksiyonlarına karşı son seçenek olarak elde tutulan kolistin ve polimiksin B ye karşı direnç bildirimlerinde de artış söz konusudur 3,4. Diğer gram-negatif bakterilerde olduğu gibi, A.baumannii izolatlarında karbapenemleri de kapsayan beta-laktam antibiyotiklere direnç gelişimi söz konusudur. Bu dirençten sıklıkla OXA türü beta-laktamazlar sorumlu tutulmaktadır. Ayrıca OXA türü beta-laktamaz üreten A.baumannii izolatlarının çoğu, sadece karbapenem- 594

4 Çiftci H, Afl k G, Karakeçe E, Öksüz L, Ya c S, Sesli Çetin E, Özdemir M, Atasoy AR, Koço lu E, Gül M, Kurto lu MG, Köksal Çak rlar F, Seyrek A, Berktafl M, Gültepe B, Ayy ld z A. lere değil, kolistin ve tigesiklin dışında kalan ve klinikte yaygın kullanımı olan diğer tüm antibiyotiklere de dirençlidir 5. A.baumannii de karbapenem direnci birden fazla mekanizmayla ortaya çıkabilse de direnç en sık beta-laktamaz enzimleri yoluyla gerçekleşmektedir. Bu enzimler D grubu beta-laktamaz sınıfına ait dört OXA alt kümesinde ifade edilmektedir. Bu kümeleri temsilen de genellikle doğal olarak bulunan OXA-51 ve kazanılmış OXA-23, OXA-24 ve OXA-58 öne çıkmaktadır 6. Gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (qpcr), etken mikroorganizmaların hızla tanımlanması ve/veya miktarının belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır 7. Uygulama alanları her geçen gün genişleyen bu yöntem, antibiyotik direncinin erken belirlenmesine de imkan vermektedir. Son yıllarda hastane enfeksiyonlarına neden olan dirençli etkenlerinin erken tanısı için çok sayıda ticari kit üretilmiş ve kullanıma sunulmuştur 8,9. Bu çalışmanın amacı, A.baumannii nin OXA alt gruplar için multipleks qpcr kiti tasarlamak ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden toplanan A.baumannii izolatlarında OXA alt gruplarının dağılımı araştırmaktır. GEREÇ ve YÖNTEM Acinetobacter baumannii İzolatları Çalışmaya, farklı coğrafi bölgelerden (Afyonkarahisar, Ankara, Bolu, Elazığ, Erzurum, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Sakarya, Van) seçilen 13 üniversite ve devlet hastanesinin tıbbi mikrobiyoloji laboratuvarlarında tarihleri arasında yatan hastalardan alınan trakeal aspirat, kan, idrar ve yara yeri örneklerinden izole edilen 834 A.baumannii klinik izolatı alındı. İzolatların 753 (%90.3) ü yoğun bakım ve 81 (%9.7) i nöroloji, genel cerrahi ve dahiliye servislerinde uzun dönem yatarak tedavi gören hastalardan izole edilmişti. Aynı hastadan izole edilen suşlardan sadece biri çalışmaya dahil edildi. Kültür, Antibiyogram ve Tanımlama İzolatlar Vitek2 (biomerieux, ABD) ve Phoenix (BD Diagnostic, MD) otomatize sistemleri ve konvansiyonel yöntemlerle (Gram boyama, oksidaz testi, üç şekerli demirli besiyerinde üreme ve hareket özelliği) tanımlandı. Antibiyotik duyarlılık çalışmaları otomatize sistemler ve disk difüzyon yöntemi ile yapıldı. Phoenix sonucu bildirilen 107 izolata ait duyarlılık sonuçları Vitek2 sistemi ile tekrarlandı ve ek olarak imipenem ve meropenem disk difüzyon yöntemiyle test edildi. Disk difüzyon çalışmalarında imipenem ve meropenem duyarlılıkları için Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) sınır değerleri dikkate alındı 10. Referans suş olarak A.baumannii ATCC kullanıldı. Primer ve Prob Tasarımı Çalışmada kullanılacak primer ve probları belirlemek için, A.baumannii OXA-23, OXA- 24, OXA-51 ve OXA-58 alt gruplarına ait farklı diziler National Center for Biotechnology Information (NCBI) veri bankasından alındı. ClustalW programı ile sıralanan diziler, Jalview programı ile ilgili dizi grupları içerisinde değişmeyen ve diğer gruplardan 595

5 Acinetobacter baumannii zolatlar nda bla OXA Genlerinin Da l m : Çok Merkezli Bir Çal flma farklılık gösteren bölgeler gözetilerek, Vector NTI programının da yardımıyla primer ve prob alternatifleri belirlendi. Çalışma multipleks qpcr olarak optimize edileceğinden ilgili primer ve probların birbirleriyle etkileşimi Vector NTI programı ile araştırılarak uygun olan diziler sentezletildi. Primer ve probların Tm dereceleri kendi içlerinde birbirine yakın tutuldu, ancak probların Tm derecelerinin primerlerden en az 6-7 C daha fazla olmasına özen gösterildi. Ek olarak çoğalan bölgelerin birbirinden ayrımı için problar farklı boyalarla işaretli olarak sentezlendi (Tablo I). PCR protokollerinin doğrulanması için; sentezletilen primer kontrolü bla OXA-23-like, bla OXA-, 24-like bla ve bla genleri için bağımsız PCR ile yapıldı. Çalışmada kullanılan OXA-51-like OXA-58-like primer büyüklükleriyle uyumlu agaroz jel elektroforez görüntüsü veren PCR ürünleri dizilenerek NCBI veri bankası dizileriyle karşılaştırıldı. Dizileme ile bla OXA-23-like ve bla OXA-58-like genleri için oluşturulan multipleks qpcr deneylerinde kullanılacak problar kontrol edildi. Nükleik Asit İzolasyonu ve Moleküler Çalışmalar DNA eldesi için, 1/100 triton X içeren 250 µl lizis tamponu içine saat inkübe edilmiş saf kültürlerden 2-3 koloni eklenerek süspanse edildi. Hazırlanan bakteri süspansiyonu 10 dakika kaynatıldı ve rpm de 5 dakika santrifüj edildi. Süpernatanın 50 µl si dikkatlice alınarak moleküler çalışmalarda kullanılmak üzere -20 C de saklandı. Tüm örneklere bla OXA-23-like genleri için multipleks qpcr uygulandı. bla OXA-24-like geni araştırılmasında konvansiyonel PCR yöntemi kullanıldı. qpcr optimizasyonu ve konvansiyonel PCR sonuçlarının değerlendirilmesinde agaroz jel elektroforez yöntemi kullanıldı. BULGULAR Çalışmaya alınan 834 klinik A.baumannii izolatının Vitek2 ile yapılan antibiyotik duyarlılık testleri sonucunda; %96.8 amoksisilin-klavulanat, %86.8 siprofloksasin, %74.7 gentamisin, %73.5 sefaperazon-sulbaktam, %73 meropenem, %72.2 imipenem ve %71.7 Tablo I. Çalışmada Kullanılan Primerler Alt gruplar Primer yönü Dizi GeneBank No Prob OXA-23 F 5 CGGTCTTGATCTCATGCAAA-3 GQ HEX R 5 -CCCAACCAGTCTTTCCAAAA-3 OXA-24 F1 5 -GGTTAGTTGGCCCCCTTAAA-3 AJ R1 5 -AGTTGAGCGAAAAGGGGATT-3 F2 5 -GGTTAGTTGGCCCCCTTAAA-3 Woodford ve ark R2 5 -AGTTGAGCGAAAAGGGGATT-3 OXA-51 F 5 -TCAGCAAGAGGCACAGTTTG-3 EU FAM R 5 -GCTGAACAACCCATCCAGTT-3 OXA-58 F 5 -AATTGGCACGTCGTATTGGT-3 EU Cy5 R 5 -CCCCTCTGCGCTCTACATAC-3 596

6 Çiftci H, Afl k G, Karakeçe E, Öksüz L, Ya c S, Sesli Çetin E, Özdemir M, Atasoy AR, Koço lu E, Gül M, Kurto lu MG, Köksal Çak rlar F, Seyrek A, Berktafl M, Gültepe B, Ayy ld z A. amikasin direnci saptanmıştır. Vitek2 ile 602 (%72.2) suş hem imipenem hem de meropeneme dirençli bulunmuş; tüm A.baumannii izolatlarının kolistine duyarlı olduğu saptanmıştır. Disk difüzyon yöntemiyle tespit edilen imipenem ve meropenem direnci ise sırasıyla %74.8 (624/834) ve %75.7 (631/834) oranındadır. A.baumannii enfeksiyonları için tedavi alternatifi olan imipenem ve meropeneme direnç, çalışmaya katılan hastaneler arasında farklılıklar göstermiştir (Tablo II). Benzer durum, çalışmada irdelenen yıllar açısından da gözlenmiştir. İmipenem ve meropenem için direnç 2008 yılına kıyasla 2011 yılında ciddi artış göstermiştir. Konvansiyonel PCR çalışmalarında bla OXA-23-like genleri için pozitiflikler saptanmıştır. Beklenen baz büyüklüğünde agaroz jel elektroforez görüntüsü veren PCR ürünlerinin kontrol amaçlı dizilenerek NCBI veri bankası dizileriyle karşılaştırma yapılmış ve birebir uyum izlenmiştir. Ancak, gerek NCBI dizileri esas alındığında gerekse sentezlenen ya da literatürde bildirilen primer çiftleri kullanıldığında, bla OXA-24-like geni için pozitiflik gösterilememiştir. Optimize edilen multipleks qpcr çalışmalarında bla OXA-23-like pozitiflikleri saptanmıştır. Yalnızca bla OXA-51-like çalışmaya katılan tüm izolatlarda pozitif bulunmuştur. Çalışmaya katılan merkezlerin bla OXA-23-like gen pozitiflik oranları arasında farklar saptanmakla birlikte, tüm izolatlar için bla OXA-23-like gen pozitiflikleri sırasıyla %53.7 (n= 448) ve %12.5 (n= 104) olarak belirlenmiştir (Tablo II). Karbapeneme dirençli izolatlar arasında bla OXA-23-like gen pozitiflik oranları sırasıyla %74.4 (n= 448) ve %17.3 (n= 104) olarak bulunmuştur. Yirmi beş izolat hem bla- hem de bla gen pozitifliği göstermiştir. OXA-23-like OXA-58-like Çalışma sürecinde bla OXA-58-like gen pozitifliğinde sınırlı oranda bir azalma gözlenmiştir. Özellikle 2011 yılında saptanan %6.1 (n= 6) oranındaki bla OXA-58-like pozitifliği dikkat çekici bulunmuştur. Ek olarak, bla OXA-23-like gen pozitifliklerinde yıllar içinde önemli bir artış söz konusudur. Bilhassa 2008 yılı izolatlarına oranla 2011 yılı izolatlarında üç kat yüksek oranda bla OXA-23-like gen pozitifliği saptanmıştır. Direnç ile ilişkili gen bölgelerinin oranındaki bu artış, imipenem ve meropenem direncindeki artışla da paralellik göstermektedir. TARTIŞMA Son yıllarda antibiyotiklere dirençli Acinetobacter türlerinin neden olduğu hastane enfeksiyonlarında artış göze çarpmaktadır. Bu durum tedavide kullanılabilecek antibiyotiklerin etkisiz kalmasına yol açarak mikroorganizmanın kontrol edilmesini ve gelişen enfeksiyonların tedavisini güçleştirmektedir. Beta-laktam ajanlardan karbapenemler çok geniş etki spektrumları, antimikrobiyal aktivite, iyi bir klinik etkinlik ve olumlu güvenlik profili ile birçok ciddi enfeksiyonun ampirik tedavisinde ilk tercih olarak değerlendirilmektedir 1,3,5. Ülkemizde yapılan çalışmaların sonuçlarına göre, A.baumannii izolatlarında karbapenemlere direnç oranları %80 e yaklaşmıştır 12. Altı yıllık süre içinde 1532 Acinetobacter izolatı ile İspanya da yapılan bir araştırmada, yıllar içerisinde birçok antibiyotiğe karşı direncin en az iki kat arttığı, imipenem direncinin ise %1.3 den %80 e ulaştığını bildirilmiştir 13. Çalışmamız sürecinde de direnç oranlarında önemli artış gözlenmiş ve karba- 597

7 Acinetobacter baumannii zolatlar nda bla OXA Genlerinin Da l m : Çok Merkezli Bir Çal flma Tablo II. Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii İzolatlarında OXA 23, OXA 58 ve Antibiyotik Direnç Durumu OXA bla-23-like OXA bla-58-like Antibiyotik Direnci Pozitif Negatif Pozitif Negatif MEM (%) IPM (%) Şehir/Yıl İzolat sayısı n (%) n (%) n (%) n (%) R I S R I S Afyonkarahisar/ (4.8) 40 (95.2) 7 (16.7) 35 (83.3) Kahramanmaraş/ (50) 16 (50) 1 (3.1) 31 (96.9) Van/ (19.4) 50 (80.6) 12 (19.4) 50 (80.6) Afyonkarahisar/ (24.1) 60 (75.9) 16 (20.3) 63 (79.7) İstanbul/ (63.4) 15 (36.6) 9 (22) 32 (78) Konya/ (90.8) 6 (9.2) 0 65 (100) Bolu/ (67.4) 14 (32.6) 0 43 (100) Afyonkarahisar/ (74.3) 27 (25.7) 2 (1.9) 103 (98.1) Ankara/ (30) 35 (70) 11 (22) 39 (78) Erzurum/ (44.9) 27 (55.1) 10 (20.4) 39 (79.6) Isparta/ (38.3) 58 (61.7) 29 (30.9) 65 (69.1) Konya/ (89.2) 8 (10.8) 1 (1.4) 73 (98.4) Van/ (77.8) 4 (22.2) 0 18 (100) Elazığ/ (50) 8 (50) 4 (25) 12 (75.5) Sakarya/ (71.7) 13 (28.3) 2 (154) 44 (84.6) İstanbul/ (77.2) 5 (22.8) 0 18 (100) Toplam (53.7) 386 (46.3) 104 (12.5) 730 (87.5) IPM: İmipenem; MEM: Meropenem; R: Dirençli; I: Orta dirençli; S: Duyarlı. 598

8 Çiftci H, Afl k G, Karakeçe E, Öksüz L, Ya c S, Sesli Çetin E, Özdemir M, Atasoy AR, Koço lu E, Gül M, Kurto lu MG, Köksal Çak rlar F, Seyrek A, Berktafl M, Gültepe B, Ayy ld z A. penem direncinin %70 in üzerine çıktığını saptanmıştır. Ek olarak çalışmalarda meropenem direncinin imipeneme oranla daha yüksek olduğu da bildirilmektedir 14. Benzer şekilde çalışmamızda da meropenem direnci imipeneme oranla daha yüksek bulunmuştur. Çalışmamızda OXA alt tiplerinin araştırılması amacıyla multipleks qpcr uygulanan 834 izolatın tamamında bla OXA-51-like geninin varlığı gösterilmiştir. A.baumannii türüne özgül bla OXA-51-like geninin tüm izolatlarda tespit edilmiş olması, çalışmaya dahil edilen izolatların tanımlanmasını moleküler olarak doğrular niteliktedir. Buna karşın iki farklı primer kullanılarak yapılan konvansiyonel PCR çalışmalarında, ülkemizde yapılan diğer çalışmalarla uyumlu olarak, çalışmaya dahil edilen hiçbir izolatta bla OXA-24-like gen pozitifliği gösterilememiştir 15,16 (Tablo III). Yurt içi ve yurt dışından yapılan çalışmalarda, bla OXA-23-like için % arasında pozitiflik oranları bildirilmektedir (Tablo III). Çalışmamızda, ülkemizin farklı bölgelerinden toplanan 834 A.baumannii izolatı ile yapılan multipleks qpcr çalışmaları sonucunda %53.7 oranında bla OXA-23-like gen pozitifliği saptanmıştır. Karbapeneme dirençli 602 A.baumannii izolatı ile yapılan multipleks qpcr çalışmaları sonucunda da %74.4 (448/602) oranında yüksek bla OXA-23-like gen pozitifliği tespit edilmiştir. Pozitiflik oranında yıllar içinde gözlenen artış da dikkat çekicidir. Bu yüksek oran, ülkemizdeki karbapeneme dirençli A.baumannii izolatlarında, direncin temel nedeninin bla OXA-23-like gen pozitifliği olabileceğini düşündürmektedir. Karbapenem direncinden sorumlu olup Çin 19, Kore 20 ve Tayvan 21 hariç pek çok ülkeden bildirimi yapılan bla OXA-58-like geni için, çalışmamıza dahil edilen tüm izolatlarda %12.8 oranında pozitiflik elde edilmiştir. Karbapeneme dirençli 602 A.baumannii izolatı ile yapılan multipleks qpcr çalışmaları sonucunda da %17.3 (104/602) oranında bla OXA-58-like gen pozitifliği saptanmıştır. Bölgesel farklılıklar göze çarpmakla birlikte, yıllar içinde bla- OXA-58-like pozitifliğinde azalma söz konusudur. Özellikle 2011 yılı izolatları arasında bla OXA- 58-like gen pozitifliğinin %6.1 e gerilemesi dikkat çekicidir. Bu durumun, bla OXA-23-like pozitif izolatların, hastanelerin yoğun bakım ünitelerindeki kolonizasyonundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Çalışmamızda hem bla OXA-23-like hem de bla OXA-58-like pozitif bulunan 25 A.baumannii izolatının tamamı, literatürle uyumlu olarak karbapenemlere dirençli bulunmuştur 20. Hastane enfeksiyonlarına neden olan dirençli etkenlerin hızla tanımlanması için son yıllarda moleküler testlere sıkça başvurulmaktadır 8,9. Ancak dirençli A.baumannii izolatlarının erken tanısı için henüz yaygın olarak kullanılan testler bulunmamaktadır. Araştırma amaçlı yapılan çalışmalarda bildirilen multipleks PCR nin en önemli olumsuzlukları; PCR ve elektroforez basamaklarından oluşması, zaman alıcı olması ve hem uygulama hem de değerlendirme aşamalarında nitelikli elemana ihtiyaç duyulmasıdır 11. Bu çalışmada geliştirilen ve kullanıma hazır hale getirilen multipleks qpcr kiti, tek basamaktan oluşmakta, hızlı sonuçlanmakta ve uygulama ve değerlendirme aşamalarında nitelikli personele ihtiyaç duymamaktadır. Sonuç olarak, karbapenemler dahil antimikrobiyal tedavide kullanılan çoğu antibiyotiğe yüksek direnç gösteren A.baumannii izolatlarının kolistine duyarlılığı devam etmektedir. Hem bla OXA-23-like hem de bla OXA-58-like genleri, karbapeneme di- 599

9 Acinetobacter baumannii zolatlar nda bla OXA Genlerinin Da l m : Çok Merkezli Bir Çal flma Tablo III. OXA Gen Dağılımının Yıllara Göre Ulusal ve Uluslararası Verileri Kaynak Yer Yıl Sayı bla OXA-23 (%) bla OXA-24 (%) bla OXA-51 (%) bla OXA-58 (%) Park ve ark. 20 Kore * Marque ve ark. 22 Avrupa ** Vahaboğlu ve ark. 23 Türkiye ** Villegas ve ark. 18 Kolombiya * Wang ve ark. 19 Çin ** Feizabadi ve ark. 24 İran ** Towner ve ark. 25 ARPAC ** Lee ve ark. 26 Güney Kore ** Mendes ve ark. 27 SENTRY a Papa ve ark. 17 Yunanistan * Morovat ve ark. 28 İran * Ergin ve ark. 15 Türkiye * Nowak ve ark. 29 Polonya *** Yang ve ark. 21 Tayvan b Cicek ve ark. 16 Türkiye Bu çalışma Türkiye * *** * A.baumannii; ** Acinetobacter spp.; *** Karbapeneme dirençli A.baumannii; a: Çok ilaca dirençli 230 izolatta OXA geni bakılmıştır; b: Çok ilaca dirençli 192 izolatta OXA geni bakılmıştır. 600

10 Çiftci H, Afl k G, Karakeçe E, Öksüz L, Ya c S, Sesli Çetin E, Özdemir M, Atasoy AR, Koço lu E, Gül M, Kurto lu MG, Köksal Çak rlar F, Seyrek A, Berktafl M, Gültepe B, Ayy ld z A. rençli A.baumannii klinik izolatlarında oldukça yaygın olmakla birlikte, yıllar içindeki blapozitif izolatların artışı dikkat çekicidir. Günümüzde, hastane kaynaklı enfeksiyonların önlenmesi için dirençli ajanların hızlı tanısında multipleks qpcr en iyi yoldur. Bu ça- OXA-23-like lışmada geliştirilen multipleks qpcr kiti karbapeneme dirençli A.baumannii klinik izolatlarında bla OXA-23-like genlerinin hızlı tanısı ve sıklığının ortaya konmasında yararlı olabilir. KAYNAKLAR 1. Coelho J, Woodford N, Turton J, Livermore DM. Multiresistant Acinetobacter in the UK: how big a threat? J Hosp Infect 2004; 58(3): Çetin ES, Tetik T, Kaya S, Arıdoğan BC. Polimiksin B nin imipeneme dirençli Acinetobacter baumannii suşlarına karşı in-vitro aktivitesi. ANKEM 2011; 25(2): Çiftci İH, Aşık G. Acinetobacter baumannii nin antibiyotik direnç mekanizmaları. ANKEM 2011; 25(3): Ko KS, Suh JY, Kwon KT, et al. High rates of resis-tance to colistin and polymyxin B in subgroups of Acinetobacter baumannii isolates from Korea. J Antimicrob Chemother 2007; 60(5): Coelho J, Woodford N, Afzal-Shah M, Livermore D. Occurrence of OXA-58-like carbapenemases in Acinetobacter spp. collected over 10 years in three continents. Antimicrob Agent Chemother 2006; 50(2): Towner JK. Molecular basis of antibiotic resistance in Acinetobacter spp. pp: In: Gerischer U (ed), Acinetobacter Molecular Biology. 2008, Caister Academic Press, UK. 7. Nadkarni MA, Martin FE, Jacques NA, Hunter N. Determination of bacterial load by real-time PCR using a broad-range (universal) probe and primers set. Microbiology 2002; 148(1): Renwick L, Holmes A, Templeton K. Multiplex real-time PCR assay for the detection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus and Panton-Valentine leukocidin from clinical samples. Methods Mol Biol 2013; 943(2): Cantarelli V, Cavalcante B, Pilger DA, et al. Rapid detection of Van genes in rectal swabs by real time PCR in Southern Brazil. Rev Soc Bras Med Trop 2011; 44(5): Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing. Twenty-first Informational Supplement. CLSI Document M100-S21, CLSI, Wayne, PA. 11. Woodford N, Ellington MJ, Coelho JM, et al. Multiplex PCR for genes encoding prevalent OXA carbapenemases in Acinetobacter spp. Int J Antimicrob Agents 2006; 27(4): Kuşçu F, Öztürk DB, Tütüncü EE ve ark. Çoğul antibiyotik dirençli Acinetobacter baumannii izolatlarında tigesiklin duyarlılık oranlarının E-test yöntemiyle araştırılması. Klimik Derg 2009; 22(2): Ruiz J, Nunez ML, Perez J, Simarro E, Martinez- Campos L, Gomez J. Evolution of resistance among clinical isolates of Acinetobacter over a 6-year period. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1999; 18(4): Balcı M, Bitigen M, Kandemir B, Türk Arıbaş E, Erayman I. Nozokomiyal Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılığı. Ankem 2010; 24(1): Ergin A, Hascelik G, Eser OK. Molecular characterization of oxacillinases and genotyping of invasive Acinetobacter baumannii isolates using repetitive extragenic palindromic sequence-based polymerase chain reaction in Ankara between 2004 and Scand J Infect Dis 2013; 45(1): Cicek AC, Saral A, Iraz M, et al. OXA- and GES-type β-lactamases predominate in extensively drug-resistant Acinetobacter baumannii isolates from a Turkish University Hospital. Clin Microbiol Infect 2013 July 19. doi: / [Epub ahead of print] 17. Papa A, Koulourida V, Souliou E. Molecular epidemiology of carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii in a newly established Greek hospital. Microb Drug Resist 2009; 15(4): Villegas MV, Kattan JN, Correa A, et al. Dissemination of Acinetobacter baumannii clones with OXA-23 carbapenemase in Colombian hospitals. Antimicrob Agent Chemother 2007; 51(6):

11 Acinetobacter baumannii zolatlar nda bla OXA Genlerinin Da l m : Çok Merkezli Bir Çal flma 19. Wang H, Guo P, Sun H, et al. Molecular epidemiology of clinical isolates of carbapenem-resistant Acinetobacter spp. from Chinese hospitals. Antimicrob Agent Chemother 2007; 51(11): Park KO, Son HC, Bae IK, Jeong SH. Molecular epidemiology of infection caused by OXA-23 or IMP-1 beta-lactamase-producing Acinetobacter baumannii. Korean J Clin Microbiol 2005; 8(2): Yang SC, Chang WJ, Chang YH, et al. Prevalence of antibiotics resistance and OXA carbapenemases genes in multidrug-resistant Acinetobacter baumannii isolates in central Taiwan. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2010; 29(5): Marque S, Poirel L, Heritier C, et al. Regional occurrence of plasmid-mediated carbapenem-hydrolyzing oxacillinase OXA-58 in Acinetobacter spp. in Europe. J Clin Microbiol 2005; 43(9): Vahaboğlu H, Budak F, Kasap M, et al. High prevalence of OXA-51 type class D β-lactamases among ceftazidime-resistant clinical isolates of Acinetobacter spp.: co-existence with OXA-58 in multiple centers. J Antimicrob Chemother 2006; 58(3): Feizabadi MM, Fathollahzadeh B, Taherikalani M, et al. Antimicrobial susceptibility patterns and distribution of bla OXA genes among Acinetobacter spp. isolated from patients at Tehran hospitals. Jpn J Infect Dis 2008; 61(4): Towner KJ, Levi K, Vlassiadi M; ARPAC Steering Group. Genetic diversity of carbapenem-resistant isolates of Acinetobacter baumannii in Europe. Clin Microbiol Infect 2008; 14(2): Lee K, Kim MN, Choi TY, et al; KONSAR Group. Wide dissemination of OXA-type carbapenemases in clinical Acinetobacter spp. isolates from South Korea. Int J Antimicrob Agents 2009; 33(6): Mendes RE, Bell JM, Turnidge JD, Castanheira M, Ronald N, Jones RN. Emergence and widespread dissemination of OXA-23, -24/40 and -58 carbapenemases among Acinetobacter spp. in Asia-Pacific nations: report from the SENTRY Surveillance Program. J Antimicrob Chemother 2009; 63(1): Morovat T, Bahram F, Mohammad E, Setareh S, Feizabadi MM. Distribution of different carbapenem resistant clones of Acinetobacter baumannii in Tehran Hospitals. New Microbiol 2009; 32(3): Nowak P, Paluchowska P, Budak A. Distribution of bla OXA genes among carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii nosocomial strains in Poland. New Microbiol 2012; 35(3):

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması

Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae suşlarında OXA-48 direnç geninin araştırılması İsmail Davarcı¹, Seniha Şenbayrak², Mert Ahmet Kuşkucu³, Naz Oğuzoğlu Çobanoğlu², Nilgün Döşoğlu², Rıza Adaleti²,

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 13 ƘŰƬƑƊ Özgün Araştırma / Original Article Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde 2008-2009 Yıllarında İzole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms

Detaylı

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması

Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Enterobacteriaceae Ġzolatlarında Karbapenemazların Saptanmasında Modifiye Hodge Testi ve Carba NP Testlerinin Karşılaştırılması Gülçin BAYRAMOĞLU 1, Gülşen ULUÇAM 1, Çiğdem GENÇOĞLU ÖZGÜR 2, Ali Osman

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 95 Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 12: 95-100 / Mayıs 2011 Afyon Kocatepe Üniversitesi İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları Bacteria Isolated

Detaylı

ACINETOBACTER BAUMANNII KLİNİK İZOLATLARININ TİGESİKLİN VE KARBAPENEME KARŞI İN VİTRO DUYARLILIKLARI*

ACINETOBACTER BAUMANNII KLİNİK İZOLATLARININ TİGESİKLİN VE KARBAPENEME KARŞI İN VİTRO DUYARLILIKLARI* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2010; 44: 641-645 ACINETOBACTER BAUMANNII KLİNİK İZOLATLARININ TİGESİKLİN VE KARBAPENEME KARŞI İN VİTRO DUYARLILIKLARI* IN VITRO TIGECYCLINE AND CARBAPENEM

Detaylı

JCEI / 2015; 6 (3): 279-285

JCEI / 2015; 6 (3): 279-285 JCEI / 2015; 6 (3): 279-285 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2015.03.0533 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Yoğun bakım ünitelerinden izole edilen Pseudomonas

Detaylı

Direnç hızla artıyor!!!!

Direnç hızla artıyor!!!! Direnç hızla artıyor!!!! http://www.cdc.gov/drugresistance/about.html Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ) Fizyolojik bakımdan stabil olmayan hastaların yaşam fonksiyonlarının düzeltilmesi Altta yatan hastalığın

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİNDE 2008 YILINDA YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI*

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİNDE 2008 YILINDA YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* ANKEM Derg 009;(4):77-8 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİNDE 008 YILINDA YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI* Ahmet MANSUR*, Çiğdem KUZUCU*, Yasemin

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI Araştırma ANKEM Derg 2013;27(1):7-12 doi:10.5222/ankem.2013.007 HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI Funda GÖZÜTOK 1, Fatma MUTLU

Detaylı

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI ANKEM Derg 00;4(4):5- ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI Murat ARAL, Serpil DOĞAN, Nuriye İsmihan Ece PAKÖZ Kahramanmaraş

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarında Beta-Laktamaz Kaynaklı Direncin Moleküler Karakterizasyonu*

Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarında Beta-Laktamaz Kaynaklı Direncin Moleküler Karakterizasyonu* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(3): 365-376 Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarında Beta-Laktamaz Kaynaklı Direncin Moleküler Karakterizasyonu* Molecular

Detaylı

KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ

KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA ANTİBİYOTİK DİRENCİ ANKEM Derg 2011;25(1):22- kalabilirler. Toprak, gıda, su, eşya, hava gibi çevreden izole edilen Acinetobacter kökenlerinin sağlıklı insanların ağız florasında, üst solunum yollarında, genitoüriner sistem

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI*

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI* ANKEM Derg 2009;23(3):127-132 HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ ACINETOBACTER SUŞLARININ ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI* Mehmet ÖZDEMİR*, İbrahim ERAYMAN**, N.Seval GÜNDEM*, Mahmut BAYKAN*,

Detaylı

ABSTRACT ÖZET. Araştırma Makalesi/Original Article. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi

ABSTRACT ÖZET. Araştırma Makalesi/Original Article. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Araştırma Makalesi/Original Article Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde derin trekeal aspirat örneklerinden izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi

Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Klinik Örneklerden İzole Edilen E.coli Suşlarının Kümülatif Antibiyotik Duyarlılıklarının Belirlenmesi Mine Aydın Kurç,Özge Tombak,Dumrul Gülen,Hayati Güneş,Aynur Eren Topkaya Antibiyotik duyarlılık raporlarının

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Türlerinin Antibiyotiklere Direnci

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Türlerinin Antibiyotiklere Direnci Türk Mikrobiyol Cem Derg 43(4):138-143, 2013 doi:10.5222/tmcd.2013.138 Araştırma Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas Türlerinin Antibiyotiklere Direnci Fatma ESENKAYA TAŞBENT*, Metin DOĞAN**,

Detaylı

Klinik Örneklerden İzole Edilen Çoğul Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarında Kolistin, Polimiksin B ve Tigesiklinin İn Vitro Etkinliği

Klinik Örneklerden İzole Edilen Çoğul Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarında Kolistin, Polimiksin B ve Tigesiklinin İn Vitro Etkinliği Türk Mikrobiyol Cem Derg ():-8, 0 doi:0./tmcd.0.0 Araştırma Klinik Örneklerden İzole Edilen Çoğul Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarında Kolistin, Polimiksin B ve Tigesiklinin İn Vitro Etkinliği Lütfiye

Detaylı

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları

İdrar Örneklerinden İzole Edilen Escherichia coli Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu BetaLaktamaz Üretimi ve Antibiyotiklere Direnç Oranları ODÜ Tıp Dergisi/ODU Journal of Medicine (2014):e36-e40 ODÜ Tıp Dergisi / ODU Journal of Medicine http://otd.odu.edu.tr Araştırma yazısı Research Article Odu Tıp Derg (2014) 2: 36-40 Odu J Med (2014) 2:

Detaylı

BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN NONFERMENTATİF GRAM NEGATİF BASİLLERİN DAĞILIMI VE DİRENÇ PROFİLLERİ*

BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN NONFERMENTATİF GRAM NEGATİF BASİLLERİN DAĞILIMI VE DİRENÇ PROFİLLERİ* ANKEM Derg 215;29(2):66-72 doi:1.5222/ankem.215.66 Araştırma BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN NONFERMENTATİF GRAM NEGATİF BASİLLERİN DAĞILIMI VE DİRENÇ PROFİLLERİ Gülşen

Detaylı

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI*

HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI* ANKEM Derg 009;3(3):1-16 HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS SUŞLARININ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI* Mehmet ÖZDEMİR*, İbrahim ERAYMAN**, Hatice TÜRK DAĞI*, Mahmut BAYKAN*, Bülent BAYSAL* *Selçuk

Detaylı

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları

Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Gram Negatif Kan İzolatları: Karbapenemlere Duyarlılık ve Fenotipik/Genotipik Direnç Mekanizmaları 1. ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 12-16 KASIM 2011, ANTALYA

Detaylı

Abant Medical Journal

Abant Medical Journal doi: 10.5505/abantmedj.2016.75437 Abant Medical Journal Orijinal Makale/ Original Article Volume Cilt 5 Issue Sayı 3 Year Yıl 2016 Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarında

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Oranlarının Araştırılması

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Oranlarının Araştırılması Özgün Araşt rma / Original Article 49 Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotiklere Direnç Oranlarının Araştırılması Evaluation of Antibiotic Resistance in

Detaylı

Kolistine Dirençli E. coli Suşuyla Gelişen ÜSİ Olgusu ve Sonuçlar

Kolistine Dirençli E. coli Suşuyla Gelişen ÜSİ Olgusu ve Sonuçlar Kolistine Dirençli E. coli Suşuyla Gelişen ÜSİ Olgusu ve Sonuçlar Dr. Okan Derin Kocaeli VM Medical Park Hastanesi Sunum Planı Gerekçe Hastane kökenli Gram negatif enterik patojenlerde direncin epidemiyolojisi

Detaylı

Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem. İn vitro Veriler. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem. İn vitro Veriler. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Antimikrobiyal tedavide yeni yaklaşım: Doripenem İn vitro Veriler Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Karbapenemler GRUP 1 Ertapenem GRUP 2 Imipenem Meropenem Biapenem Panipenem

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi ndeki Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları

Bir Üniversite Hastanesi ndeki Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları T A D Bir Üniversite Hastanesi ndeki Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları Antibiotic Susceptibility of Pseudomonas Aeruginosa Strains in a University Hospital Velat Şen 1, Fesih

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotik Direnç Profilleri

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotik Direnç Profilleri Türk Mikrobiyol Cem Derg ():5560, 0 doi:0.5/tmcd.0.055 Araştırma Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter baumannii Suşlarının Antibiyotik Direnç Profilleri Ayşe Gül Özseven *, Emel Seslİ

Detaylı

PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA BD PHOENIX SİSTEMİ İLE SAPTANAN KARBAPENEM DİRENCİNİ RAPORLAYALIM MI?

PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA BD PHOENIX SİSTEMİ İLE SAPTANAN KARBAPENEM DİRENCİNİ RAPORLAYALIM MI? Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2010; 44: 197-202 PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA BD PHOENIX SİSTEMİ İLE SAPTANAN KARBAPENEM DİRENCİNİ RAPORLAYALIM MI?* SHALL

Detaylı

Araştırma. Metin DOĞAN 1, Fatma Esenkaya TAŞBENT 2, Bahadır FEYZİOĞLU 1, Mahmut BAYKAN 1

Araştırma. Metin DOĞAN 1, Fatma Esenkaya TAŞBENT 2, Bahadır FEYZİOĞLU 1, Mahmut BAYKAN 1 ANKEM Derg 2014;28(4):138-143 doi:10.5222/ankem.2014.138 Araştırma ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER TÜRLERİNİN KOLİSTİN, TİGESİKLİN VE DİĞER ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DİRENÇ PROFİLLERİNİN

Detaylı

İmipeneme Dirençli Acinetobacter baumannii İzolatlarında Kolistin-Ampisilin/Sulbaktam Kombinasyonu Etkinliğinin Değerlendirilmesi*

İmipeneme Dirençli Acinetobacter baumannii İzolatlarında Kolistin-Ampisilin/Sulbaktam Kombinasyonu Etkinliğinin Değerlendirilmesi* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2013; 47(1): 147-151 İmipeneme Dirençli Acinetobacter baumannii İzolatlarında Kolistin-Ampisilin/Sulbaktam Kombinasyonu Etkinliğinin Değerlendirilmesi* Evaluation

Detaylı

Klinik Örneklerinden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları

Klinik Örneklerinden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları Klinik Örneklerinden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları Klinik Örneklerinden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları Elçin Akduman

Detaylı

Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Emrah Salman, Zeynep Ceren Karahan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Antibiyotik kullanımına bağlı ishal etkeni olan Clostridium difficile, nozokomiyal diyarenin en sık

Detaylı

* 1. Uluslararası Orta Asya İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (ICCAID, 30 Ekim - 2 Kasım 2006, Bişkek, Kırgızistan) nde poster olarak sunulmuştur.

* 1. Uluslararası Orta Asya İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (ICCAID, 30 Ekim - 2 Kasım 2006, Bişkek, Kırgızistan) nde poster olarak sunulmuştur. MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜL 2008; BÜLTENİ 42: 1-7 1 HASTANE KÖKENLİ BAKTERİYEMİ ETKENİ OLAN KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARININ DİRENÇ PATERNLERİ VE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA LAKTAMAZ ÜRETİMİ: 2001-2005

Detaylı

Bir eğitim ve araştırma hastanesinde yoğun bakımlardan izole edilen nonfermentatif gram-negatif mikroorganizmaların direnç profilleri

Bir eğitim ve araştırma hastanesinde yoğun bakımlardan izole edilen nonfermentatif gram-negatif mikroorganizmaların direnç profilleri JCEI / 2014; 5 (3): 391-396 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2014.03.0426 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Bir eğitim ve araştırma hastanesinde yoğun bakımlardan

Detaylı

Karbapeneme Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarının PFGE Yöntemiyle Genotiplendirilmesi

Karbapeneme Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarının PFGE Yöntemiyle Genotiplendirilmesi Karbapeneme Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarının PFGE Yöntemiyle Genotiplendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Affan DENK Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hst. ve Klin. Mik. Araştırmacılar Yasemin

Detaylı

PSEUDOMONAS AERUGINOSA İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRMESİ: ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE AZALAN DUYARLILIK*

PSEUDOMONAS AERUGINOSA İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRMESİ: ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE AZALAN DUYARLILIK* ANKEM Derg 2010;24(4):188-192 PSEUDOMONAS AERUGINOSA İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRMESİ: ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE AZALAN DUYARLILIK* Elif AKTAŞ, H. Agah TERZİ, Canan KÜLAH, Füsun

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara. MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜL 2008; 42: BÜLTENİ 321-329 321 KISA BİLDİRİ YOĞUN BAKIM VE SERVİS HASTALARINDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA VE ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIK

Detaylı

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI Araştırma ANKEM Derg 15;29(3):99-104 doi: 10.5222/ankem.15.099 ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI Seray TÜMER 1, Özlem KİRİŞCİ 1, Esra

Detaylı

Karbapenem Dirençli Acinetobacter baumannii Klinik İzolatlarında Sınıf D Beta Laktamaz Varlığının Araştırılması

Karbapenem Dirençli Acinetobacter baumannii Klinik İzolatlarında Sınıf D Beta Laktamaz Varlığının Araştırılması Türk Mikrobiyol Cem Derg 6():887 06 doi:0.5/tmcd.06.8 Araştırma Karbapenem Dirençli Acinetobacter baumannii Klinik İzolatlarında Sınıf D Beta Laktamaz Varlığının Araştırılması Demet GÜR VURAL* Belma DURUPINAR**

Detaylı

Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul

Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul Sorunlu Mikroorganizmalar Nonfermentatif bakteriler Acinetobacter sp. Stenotrophomonas

Detaylı

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA 2

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, ANKARA 2 ANKEM Derg 2016;30(1):24-30 doi: 10.5222/ankem.2016.024 Araştırma NOZOKOMİYAL İNFEKSİYON ETKENİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DİRENÇ DURUMU: ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

Detaylı

Pınar ZARAKOLU*, Gülşen HASÇELİK**, Serhat ÜNAL*

Pınar ZARAKOLU*, Gülşen HASÇELİK**, Serhat ÜNAL* MİKROBİYOL MİKROBİYOLOJİ BÜLT 2006; 40: BÜLTENİ 147-154 147 HASTANE ENFEKSİYONU ETKENİ GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİMİKROBİYAL AJANLARA KARŞI DUYARLILIK DURUMU: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ERİŞKİN

Detaylı

Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae

Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae Dr. Onur KARATUNA Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji A.D. Acıbadem Labmed Tıbbi Laboratuvarları Sunum Akışı Karbapenemaz Üreten Enterobacteriaceae

Detaylı

KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN NONFERMENTATİF GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI*

KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN NONFERMENTATİF GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI* Araştırma ANKEM Derg 2014;28(3):79-85 doi:10.5222/ankem.2014.079 KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN NONFERMENTATİF GRAM NEGATİF BAKTERİLERİN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIKLARI* Esra GÜLTEKİN, M. Hamidullah

Detaylı

Karbapenemlere dirençli Bacteroides fragilis grubu bakterilerin varlığını araştırmak için rektal sürüntü örnekleriyle tarama

Karbapenemlere dirençli Bacteroides fragilis grubu bakterilerin varlığını araştırmak için rektal sürüntü örnekleriyle tarama Karbapenemlere dirençli Bacteroides fragilis grubu bakterilerin varlığını araştırmak için rektal sürüntü örnekleriyle tarama Öncü Akgül, Nurver Ülger, Gülşen Altınkanat Gelmez, Hüseyin Bilgin, Nilüfer

Detaylı

Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL

Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu KLİMİK AYLIK TOPLANTISI 19 KASIM 2015, İSTANBUL ABR antimikrobiyal ilaçların kullanımı ile artan doğal bir süreçtir Dirençli kökenler yayılarak varlıklarını sürdürür Günlük kullanımdaki

Detaylı

Özgün Çalışma/Original Article. Mikrobiyol Bul 2008; 42:

Özgün Çalışma/Original Article. Mikrobiyol Bul 2008; 42: Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2008; 42: 537-544 TÜRKİYE DE HASTANE İZOLATI GRAM-NEGATİF BAKTERİLERDE YENİ BETA-LAKTAM ANTİBİYOTİKLERE DİRENÇ VE GSBL TİPLERİ: ÇOK MERKEZLİ HİTİT SÜRVEYANSININ

Detaylı

YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI

YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI ANKEM Derg 2009;23(3):005 YATAN HASTALARDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI Mete EYİGÖR, Murat TELLİ, Yasin TİRYAKİ, Yavuz OKULU, Neriman AYDIN Adnan Menderes

Detaylı

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER TÜRLERİNDE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARININ İNCELENMESİ

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER TÜRLERİNDE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARININ İNCELENMESİ ANKEM Derg 202;26(2):80-85 doi:0.5222/ankem.202.080 Araştırma ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER TÜRLERİNDE ANTİBİYOTİK DİRENÇ ORANLARININ İNCELENMESİ Meryem IRAZ, Ayşenur CEYLAN, Yasemin

Detaylı

İdrar kültürlerinden soyutlanan Enterobacteriaceae türlerinin GSBL üretimi ile ertapenem ve diğer antibiyotiklere direncinin belirlenmesi

İdrar kültürlerinden soyutlanan Enterobacteriaceae türlerinin GSBL üretimi ile ertapenem ve diğer antibiyotiklere direncinin belirlenmesi Dicle Tıp Dergisi / 2014; 41 (3): 474-478 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.03.0457 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE İdrar kültürlerinden soyutlanan Enterobacteriaceae türlerinin

Detaylı

Abant Medical Journal

Abant Medical Journal doi: 10.5505/abantmedj.2014.74946 Abant Medical Journal Orijinal Makale / Original Article Volume Cilt 3 Issue Sayı 3 Year Yıl 2014 On Yıllık Dönemde S.aureus Suşlarının Antibiyotik Direnç Durumundaki

Detaylı

Epidemiyolojik Çalışmalar

Epidemiyolojik Çalışmalar GRAM NEGATİF BAKTERİLERDE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI : EPİDEMİYOLOJİ Dr. Ş. Barçın ÖZTÜRK Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Epidemiyolojik Çalışmalar

Detaylı

İnvazif Enfeksiyonlara Neden Olan GSBL Pozitif Enterobacteriaceae e İzolatlarında Karbapenem Direnci*

İnvazif Enfeksiyonlara Neden Olan GSBL Pozitif Enterobacteriaceae e İzolatlarında Karbapenem Direnci* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2014; 48(1): 59-69 İnvazif Enfeksiyonlara Neden Olan GSBL Pozitif Enterobacteriaceae e İzolatlarında Karbapenem Direnci* Carbapenem Resistance in ESBL Positive

Detaylı

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları

Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Enfeksiyon odaklarından izole edilen Gram negatif ve Gram pozitif bakterilerde antimikrobiyal duyarlılık sonuçları Doç. Dr. Gönül Şengöz 13 Haziran 2015 KAYIP DİLLERİN FISILDADIKLARI SERGİSİ-İSTANBUL Antimikrobiyal

Detaylı

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ

KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ KISITLI ANTİBİYOTİK BİLDİRİMİ YAYIN TARİHİ 01/07/2011 REVİZYON TAR.-NO 00 BÖLÜM NO 04 STANDART NO 11 DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTÜ 00 Kısıtlı Bildirim : Duyarlılık test sonuçları klinikteki geniş spektrumlu antimikrobik

Detaylı

Klebsiella İzolatlarının Antimikrobiyal Direnç Oranlarının Değerlendirilmesi

Klebsiella İzolatlarının Antimikrobiyal Direnç Oranlarının Değerlendirilmesi Türk Mikrobiyol Cem Derg 45(2):6874, 2015 doi:10.5222/tmcd.2015.068 Araştırma Klebsiella İzolatlarının Antimikrobiyal Direnç Oranlarının Değerlendirilmesi Hakan TEMİZ*, Erdal ÖZBEK**, Demet GÜR VURAL*,

Detaylı

Ankara Numune Training and Research Hospital, Medical Microbiology Clinic, Ankara, Turkey.

Ankara Numune Training and Research Hospital, Medical Microbiology Clinic, Ankara, Turkey. Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2015; 49(2): 249-258 Nozokomiyal Çok İlaca Dirençli Acinetobacter baumannii İzolatlarında Oksasilinaz Genlerinin Multipleks PCR ile Araştırılması ve Klonal

Detaylı

Gereç ve yöntem. Şişli Hamidiye Etfal EAH- 700-yataklı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi -29 yataklı Bir izolasyon odası Üç farklı bölüm

Gereç ve yöntem. Şişli Hamidiye Etfal EAH- 700-yataklı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesi -29 yataklı Bir izolasyon odası Üç farklı bölüm Amaç Şişli Hamidiye Etfal EAH yenidoğan yoğun bakım ünitesinde üç haftalık süreçte üç hastanın idrar örneğinden karbapenem dirençli Klebsiella oxytoca üremesi üzerine yapılan salgın incelemesi Gereç ve

Detaylı

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Vankomisin Dirençli Enterokokların Antibiyotik Duyarlılıkları

Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Vankomisin Dirençli Enterokokların Antibiyotik Duyarlılıkları doi:10.5222/tmcd.2014.056 Araştırma Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Vankomisin Dirençli Enterokokların Antibiyotik Duyarlılıkları Neval AĞUŞ, Mümtaz Cem ŞİRİN, Nisel YILMAZ, Pınar ŞAMLIOĞLU, Yeşer

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

Araştırma. Harun AĞCA 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 3, (EYLÜL) 2011,

Araştırma. Harun AĞCA 2011 DEÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT 25, SAYI 3, (EYLÜL) 2011, 169 Araştırma Escherichia Coli Ve Klebsiella Pneumoniae Suşlarının Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üretimleri Ve Antibiyotik Duyarlılık Oranları EXTENDED SPECTRUM BETA LACTAMASE PRODUCTION AND ANTIBIOTIC

Detaylı

flora Escherichia coli İzolatlarına Üriner Sistem İnfeksiyonlarından İzole Edilen Fosfomisinin İn Vitro Etkinliği

flora Escherichia coli İzolatlarına Üriner Sistem İnfeksiyonlarından İzole Edilen Fosfomisinin İn Vitro Etkinliği flora K L İ N İ K Ç A L I Ş M A/ R E S E A R C H A R T I C L E Üriner Sistem İnfeksiyonlarından İzole Edilen Escherichia coli İzolatlarına Fosfomisinin İn Vitro Etkinliği In Vitro Activity of Fosfomycin

Detaylı

Meropenem E-test, Bacteroides fragilis Suşlarında Karbapenem Direnç Geni cfia Varlığını Tahmin Etmede Kullanılabilir mi?*

Meropenem E-test, Bacteroides fragilis Suşlarında Karbapenem Direnç Geni cfia Varlığını Tahmin Etmede Kullanılabilir mi?* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2011; 45(3): 385-391 Meropenem E-test, Bacteroides fragilis Suşlarında Karbapenem Direnç Geni cfia Varlığını Tahmin Etmede Kullanılabilir mi?* Can Meropenem

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI

SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI KLEBSİELLA ENFEKSİYONLARI VE KLİNİK ÖNEMİ Dr. Aysun Yalçı Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana

Detaylı

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kan Kültürlerinden Üreyen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları

Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kan Kültürlerinden Üreyen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları flora K L İ N İ K Ç A L I Ş M A/ R E S E A R C H A R T I C L E FLORA 2016;21(1):27-32 Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kan Kültürlerinden Üreyen Mikroorganizmalar ve Antimikrobiyal

Detaylı

Gelişen teknoloji Tanı ve tedavide kullanım Uygulanan teknikler çok gelişmiş bile olsalar kendine özgü komplikasyon riskleri taşımaktadırlar

Gelişen teknoloji Tanı ve tedavide kullanım Uygulanan teknikler çok gelişmiş bile olsalar kendine özgü komplikasyon riskleri taşımaktadırlar Gelişen teknoloji Tanı ve tedavide kullanım Uygulanan teknikler çok gelişmiş bile olsalar kendine özgü komplikasyon riskleri taşımaktadırlar 2 Hastanın hastanede yatış süresini uzatmakta Tedavi maliyetini

Detaylı

Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı?

Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı? Makrolid dirençli Staphylococcus aureus ile kolonize kistik fibrozis hastalarında MLS B direnç genlerinde yıllar içerisinde değişim var mı? Muharrem ÇİÇEK, Banu SANCAK, Burçin ŞENER Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS

Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS Kandan izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılık : EARSS 2003-2009 D. Gülmez 1, D. Gür 2, G. Hasçelik 1, EARSS-Türkiye Çalışma Grubu 1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi

Detaylı

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik Duyarlılıkları Serap GENÇER*, Nur BENZONANA*, Serdar ÖZER*, İsmihan KUZU*, Yaman ÖZYURT** * Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Toplum başlangıçlı Escherichia coli

Toplum başlangıçlı Escherichia coli Toplum başlangıçlı Escherichia coli nin neden olduğu üriner sistem infeksiyonlarında siprofloksasin direnci ve risk faktörleri: Prospektif kohort çalışma Türkan TÜZÜN 1, Selda SAYIN KUTLU 2, Murat KUTLU

Detaylı

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ

Acinetobacter Salgını Kontrolü. 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter Salgını Kontrolü 07.03.2014 Uzm. Hem. H. Ebru DÖNMEZ Acinetobacter baumannii Hastalarda kolonize olarak ciddi enfeksiyonlara, septik şoka ve ölümlere yol açan nonfermentatif, gram-negatif

Detaylı

Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Özgün Araştırma / Original Article 61 2010-2015 Yılları Arasında Kan Kültürlerinde Üreyen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları Microorganisms Isolated From Blood Cultures During 2010-2015 and

Detaylı

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar

Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Febril Nötropenik Hastada Antimikrobiyal Direnç Sorunu : Kliniğe Yansımalar Prof.Dr.Halit Özsüt İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Detaylı

OLGU SUNUMLARI. Dr. Aslı Çakar

OLGU SUNUMLARI. Dr. Aslı Çakar OLGU SUNUMLARI Dr. Aslı Çakar Antibiyotik MİK (µg/ml) S/I/R Olgu 1 Tarih: 04.12.2013 Amikasin 8 S Yaş: 23 Cinsiyet: Kadın Amoksisilin-Klavulanat R Servis:? Ampisilin-Sulbaktam >16/8 R Örnek türü: İdrar

Detaylı

BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİNDE HASTANE İNFEKSİYONLARI, ETKEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİ

BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİNDE HASTANE İNFEKSİYONLARI, ETKEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİ Araştırma ANKEM Derg 2011;25(4):237243 doi:.5222/ankem.2011.237 BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİNDE HASTANE İNFEKSİYONLARI, ETKEN MİKROORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DİRENÇLERİ Hatice TÜRK DAĞI 1, Duygu MERT

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE 2011 YILINDA SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ*

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE 2011 YILINDA SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ* Araştırma ANKEM Derg ;6():4 doi:./ankem.. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ NDE YILINDA SAĞLIK HİZMETİ İLE İLİŞKİLİ İNFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ* Vicdan KÖKSALDI MOTOR,

Detaylı

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE

STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE STANDARDİZASYON KURUMLARI VE TÜRKİYE (yalnızca CLSI mı?) Dr.ELViN DiNÇ OKMEYDANI E.A.H ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KLİNİĞİ Antibiyotik tedavisi gerektiren bir enfeksiyonda rolü olan

Detaylı

KARBAPENEM DİRENÇLİ KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARINDA OXA-48 VE KPC VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI

KARBAPENEM DİRENÇLİ KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARINDA OXA-48 VE KPC VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI Araştırma ANKEM Derg 2013;27(2):49-54 doi:10.5222/ankem.2013.049 KARBAPENEM DİRENÇLİ KLEBSIELLA PNEUMONIAE SUŞLARINDA OXA-48 VE KPC VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI İhsan Hakkı ÇİFTCİ 1, Engin KARAKEÇE 1, Gülşah

Detaylı

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN KARBAPENEME DİRENÇLİ ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA SINIF 1 İNTEGRON TAŞIYICILIĞININ ARAŞTIRILMASI*

KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN KARBAPENEME DİRENÇLİ ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA SINIF 1 İNTEGRON TAŞIYICILIĞININ ARAŞTIRILMASI* Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2010; 44: 547-552 KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN KARBAPENEME DİRENÇLİ ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA SINIF 1 İNTEGRON TAŞIYICILIĞININ ARAŞTIRILMASI* INVESTIGATION

Detaylı

Gülfem Ece. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. DOI: 10.4274/Haseki.1044

Gülfem Ece. Özgün Araştırma / Original Article. Abstract. DOI: 10.4274/Haseki.1044 Özgün Araştırma / Original Article DOI: 10.4274/Haseki.1044 Kan Kültüründe Üreyen İzolatların Dağılım ve Antibiyotik Duyarlılık Profilinin İncelenmesi The Evaluation of the Distribution and Antimicrobial

Detaylı

Dr. Emel UZUNOĞLU, Giresun Ömer Hekim Tıp Fakültesi

Dr. Emel UZUNOĞLU, Giresun Ömer Hekim Tıp Fakültesi Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nde Yatan Hastalara Ait Klinik Örneklerden İzole Edilen Myroides Türlerinin Genotiplendirilmesi ve Suşlar Arasındaki Klonal İlişkinin Araştırılmasına

Detaylı

Meryem IRAZ ÖZET SUMMARY

Meryem IRAZ ÖZET SUMMARY ANKEM Derg 9;(4):-5 MALATYA DEVLET HASTANESİ NDE KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI VE KLEBSIELLA SPP. SUŞLARINDA GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ POZİTİFLİĞİ İLE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI

Detaylı

Comparison of Susceptibility of Escherichia coli Strains Isolated from Urinary System Infections to Ciprofloxacin and Other Antibiotics

Comparison of Susceptibility of Escherichia coli Strains Isolated from Urinary System Infections to Ciprofloxacin and Other Antibiotics Araştırma Makalesi/Original Article ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI SUŞLARININ SİPROFLOKSASİN VE DİĞER ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DUYARLILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Comparison

Detaylı

Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olan Acinetobacter baumannii İzolatları Arasındaki Klonal İlişkinin Rep-PCR ile Araştırılması*

Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olan Acinetobacter baumannii İzolatları Arasındaki Klonal İlişkinin Rep-PCR ile Araştırılması* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2014; 48(2): 316-324 Hastane Enfeksiyonu Etkeni Olan Acinetobacter baumannii İzolatları Arasındaki Klonal İlişkinin Rep-PCR ile Araştırılması* Investigation

Detaylı

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Klorheksidin

Detaylı

Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması

Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması Gram-Negatif Bakterilerde Direncin Laboratuvar Tanısı ve Yorumlanması Dr. Özlem Kurt-Azap Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Sunum planı Antimikrobiyal

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar

Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar 9 Ocak 2015, Gaziantep Yoğun Bakım Ünitesinde Dirençli Gram Negatif İnfeksiyonlar Dr. Süda TEKİN KORUK Koç Üniversitesi Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul Sunum içeriği

Detaylı

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Gram-Negatif Suşlarda Doripenem Duyarlılığı

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Gram-Negatif Suşlarda Doripenem Duyarlılığı ARAŞTIRMA/RESEARCH ARTICLE Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinden İzole Edilen Gram-Negatif Suşlarda Doripenem Duyarlılığı Gülfem ECE 1, Pınar ŞAMLIOĞLU 1, Şükran KÖSE 1, Gürsel

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Doç. Dr. Bilgin ARDA Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD OLGU 1 53 yaşında kadın hasta Multiple Miyelom VAD 5 kür Kemoterapiye yanıt yok (%70 plazma hücreleri)

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Endotrakeal Aspirat Örneklerinden İzole Edilen Bakterilerin Tanımlanması ve Antibiyotik Duyarlılıkları

Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Endotrakeal Aspirat Örneklerinden İzole Edilen Bakterilerin Tanımlanması ve Antibiyotik Duyarlılıkları Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastaların Endotrakeal Aspirat Örneklerinden İzole Edilen Bakterilerin Tanımlanması ve Antibiyotik Duyarlılıkları Özlem Aydemir 1, Tayfur Demiray 1, Mehmet Köroğlu 2, Yusuf

Detaylı

HASTANE KÖKENLİ ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARINDA TİGESİKLİN DUYARLILIĞININ E-TEST YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI*

HASTANE KÖKENLİ ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARINDA TİGESİKLİN DUYARLILIĞININ E-TEST YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI* Araştırma ANKEM Derg 2011;25(2):79-83 doi:10.5222/ankem.2011.079 HASTANE KÖKENLİ ACINETOBACTER BAUMANNII İZOLATLARINDA TİGESİKLİN DUYARLILIĞININ E-TEST YÖNTEMİYLE ARAŞTIRILMASI* Aytekin ÇIKMAN, Mehmet

Detaylı

MICROORGANISMS ISOLATED FROM URINE SPECIMENS IN THE BACTERIOLOGY LABORATORY, ULUDAĞ UNIVERSITY HOSPITAL, BETWEEN 1999 AND 2002

MICROORGANISMS ISOLATED FROM URINE SPECIMENS IN THE BACTERIOLOGY LABORATORY, ULUDAĞ UNIVERSITY HOSPITAL, BETWEEN 1999 AND 2002 İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2005; 19 (1): 91-96 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI NDA 1999-2002 YILLARI ARASINDA İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR

Detaylı

HİPERVİRÜLAN ESCHERİCHİA COLİ ST131 KLONU ÜLKEMİZDE YENİ Mİ?

HİPERVİRÜLAN ESCHERİCHİA COLİ ST131 KLONU ÜLKEMİZDE YENİ Mİ? HİPERVİRÜLAN ESCHERİCHİA COLİ ST131 KLONU ÜLKEMİZDE YENİ Mİ? Elif Aktaş, Nezahat Gürler, Nafia Canan Gürsoy, Barış Otlu, Bahar Akgün Karapınar, Zuhal Kalaycı Çekin, Gülsüm İnanç, Emin Bulut, Çiğdem Kayacan

Detaylı

HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGUDA KLEBSİELLA PNEUMONİAE İLE GELİŞEN BAKTEREMİ OLGUSU VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ

HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGUDA KLEBSİELLA PNEUMONİAE İLE GELİŞEN BAKTEREMİ OLGUSU VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGUDA KLEBSİELLA PNEUMONİAE İLE GELİŞEN BAKTEREMİ OLGUSU VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ Dr. Seyit Ali BÜYÜKTUNA CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ OLGU SUNUMU K, 67 yaşında Özgeçmiş: AML (2013 yılında

Detaylı

Türkiye de Durum: Klimik Verileri

Türkiye de Durum: Klimik Verileri Türkiye de Antimikrobiyal Direnç ve Antibiyotik Yönetimi Türkiye de Durum: Klimik Verileri Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi-İstanbul

Detaylı

Rektal Sürüntü Örneklerinde Karbapeneme Dirençli Klebsiella pneumoniae Taranmasında Klasik Yöntemlerle Ertapenemli EMB Besiyerinin Karşılaştırılması

Rektal Sürüntü Örneklerinde Karbapeneme Dirençli Klebsiella pneumoniae Taranmasında Klasik Yöntemlerle Ertapenemli EMB Besiyerinin Karşılaştırılması Özgün Çalışma/Original Article Mikrobiyol Bul 2012; 46(4): 546-552 Rektal Sürüntü Örneklerinde Karbapeneme Dirençli Klebsiella pneumoniae Taranmasında Klasik Yöntemlerle Ertapenemli EMB Besiyerinin Karşılaştırılması

Detaylı

Bir Yıllık Sürede İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması: Kesitsel Bir Çalışma

Bir Yıllık Sürede İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması: Kesitsel Bir Çalışma İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2012; 1: 41-5. Orijinal Araştırma Makalesi Bir Yıllık Sürede İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılığının Araştırılması: Kesitsel

Detaylı

ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA

ORIGINAL ARTICLE / ÖZGÜN ARAŞTIRMA 182 Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi Ö. Deveci / ve ark. İdrar kültürlerinde beta-laktamaz sıklığı Cilt/Vol 1, No 3, 182-186 Journal of Clinical and Experimental Investigations ORIGINAL ARTICLE

Detaylı