Genç Kalemler dergisinin 191 l de Selanik te yayımlanmaya başlanması, Tanzimat edebiyatında ilk işaretleri görülen Türkçülük hareketlerini de

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genç Kalemler dergisinin 191 l de Selanik te yayımlanmaya başlanması, Tanzimat edebiyatında ilk işaretleri görülen Türkçülük hareketlerini de"

Transkript

1 11. SINIF

2 Genç Kalemler dergisinin 191 l de Selanik te yayımlanmaya başlanması, Tanzimat edebiyatında ilk işaretleri görülen Türkçülük hareketlerini de hızlandırmıştır. Ömer Seyfettin in Genç Kalemler in ilk sayısında yayımladığı Yeni Lisan makalesiyle sade Türkçe bir dava olarak ilk kez bu dergide ele alınmış olur. Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp Yeni Lisan makalesi etrafında doğan yeni hareketin öncüleri olurlar.

3 Genç Kalemler in ardından çıkan Türk Yurdu ve Yeni Mecmua gibi dergiler, Ziya Gökalp in sosyolojik çalışmaları, Halide Edip in Yeni Turan romanı Türkçülük akımın gelişmesini, edebiyat ortamının değişmesini ve Milli Edebiyat Akımı nın doğuşunu Sağlar. Batı taklitçiliğinden kaçınarak, milli konulara yönelme, yeni ve millibir edebiyat ortaya koyma amacı güdülmüştür. Türk kültürü ve tarihi el değmemiş bir hazine olarak kabul edilmiştir. Sade bir dili savunmuşlar, dilde karşılığı bulunan ve dilimize fazla oturmayan Arapça ve Farsça sözcükler kullanılmamıştır.

4 Toplum için sanat anlayışı çerçevesinde eserler ortaya konmuştur. Şiir dili olarak İstanbul Türkçesi esas alınmış ve şiirler sade bir Türkçeyle yazılmıştır. Halk edebiyatı esas alınmış ve sadece hece ölçüsü kullanılmıştır. Tam ve zengin uyağın yanında yarım uyak da kullanılmıştır. Halkın yaşamı ve sorunlarının yanı sıra bireysel konular da işlenmiştir. Roman ve hikayelerde toplumsal konulara realist bir bakışla yer verilmiştir. Roman ve hikayelerde sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

5 Bu dönemle birlikte hikaye ve romanlarda İstanbul dışına çıkılmış ve Anadolu anlatılmıştır. Anadolu nun edebiyata girmesiyle birlikte memleket edebiyatı da başlamıştır. Tiyatroda bu dönemle birlikte canlanmalar görülür. Özel ve resmi (Darülbedayi) tiyatrolar kurulmuştur. İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci ve Musahipzade Celal sadece tiyatro eserleri vermişlerdir. Edebiyat tarihi ve eleştiri alanlarında Fuat Köprülü, Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin gibi isimler eserler ortaya koymuşlardır.

6 Dönemin Sanatçıları: Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin,Falih Rıfkı Atay, Aka Gündüz, Peyami Safa

7 MiLLİ MÜCADELE DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

8 Kurtuluş Savaşı nı anlatan ve bu savaşa yazdıklarıyla katılan sanatçıların eserleriyle oluşan Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı, dil ve sanat görüşü bakımından Milli Edebiyat döneminin devamı niteliğindedir. Cumhuriyet Sonrası Türk Edebiyatının alt yapısını oluşturan Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatında vatan, bağımsızlık, Türk tarihindeki kahramanlıklar, Kurtuluş Savaşı ve onun halktaki yansıması ve Atatürk konu edilmiştir. Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatında hece ölçüsüyle Kurtuluş Savaşı nı desteklemek amacıyla milli duyguları ele alan, moral verici, orduyu coşturucu şiirler yazılmıştır. (Dönemin önemli şairleri: Faruk Nafiz, Halide Nusret, Mehmet Emin, Kemalettin Kamu...)

9 Milli Mücadele Dönemi Turk Edebiyatı romanlarında işgal altındaki kentler (İstanbul, Izmir...), aydın-halk çatışması, yanlış batılılaşma işlenmiş, idealize tipler yaratılmıştır. (Dönemin önemli romancıları: Halide Edip, Yakup Kadri, Reşat Nuri, Refik Halit...) Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı hikayelerinde savaşa ait gözlemler, Türk insanının, askerinin kahramanlığı ve fedakarlığı anlatılmıştır. (Dönemin önemli hikayecileri:halide Edip, Yakup Kadri)

10 Dergi ve gazetelerde Kurtuluş Savaşı nı konu edinen makale, fıkra ve denemeler kaleme alınmış, halkı coşturucu söylevler verilmiştir. (Dönemin önemli makale, fıkra ve deneme yazarları, söylevcileri : Yakup Kadri Ruşen Eşref, Yahya Kemal, Falih Rıfkı, Halide Edip, Hamdullah Suphi, Mehmet Akif...)

11 Milli Mücadele Yıllarında veya Sonrasında Yazılmış Milli Mücadele Konulu Önemli Eserler Git Bahar/ Halide Nusret / Şiir İstiklal Marşı / Mehmet Akif / Şiir Dumlupınar Yolunda / Kemalettin Kamu / Şiir Üç Şehitler Destanı / Fazıl Hüsnü Dağlarca / Şiir Kuvayi Milliye Destanı / Nazım Hikmet / Şiir Dağa Çıkan Kurt/Halide Edip Adıvar/Öykü (Savaş yıllarında yazılmıştır.) Milli Savaş Hikayeleri / Yakup Kadri / Öykü (Savaş yıllarında yazılmıştır.) Vurun Kahpeye / Halide Edip / Roman Ateşten Gömlek / Halide Edip / Roman (Savaş yıllarında yazılmıştır.)

12 Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara / Yakup Kadri / Roman Yeşil Gece / Reşat Nuri Güntekin / Roman Çete / Refik Halit / Roman Esir Şehrin İnsanları, Yorgun Savaşçı / Kemal Tahir/ Roman Küçük Ağa / Tarık Buğra / Roman Kalpaklılar / Samim Kocagöz / Roman Kurtlar Sofrası /,Attila İlhan / Roman Vatan Yolunda / Yakup Kadri / Anı Türk ün Ateşle İmtihanı / Halide Edip / Anı Ergenekon / Yakup Kadri / Makale

13 ÖMER SEYFETTİN ( ) Maupassant tarzı olay hikayeciliğinin bizdeki en büyük ismidir. Hikayeciliği meslek olarak gören ilk sanatçıdır. Genç Kalemler dergisinde yayımlanan Yeni Lisan makalesiyle dilin sadeleştirilmesi gerektiğini savunmuştur. Uzun cümlelerden, söz oyunlarından, yabancı sözcük ve tamlamalardan kaçınmış, konuşma ve yazı dili arasında bir uyum kurmaya çalışmıştır. Toplum için sanat anlayışıyla milli değerlere yönelmenin önderliğini yapmıştır. Realist bir yazardır. HikayeIerinde milii bilinci uyandırma ve güçlendirme amacı taşımıştır.

14 Mizahtan da yararlanarak toplumdaki aksayan yönleri eleştirmiştir; bu bakımdan hikayeleri toplumsal hiciv karakteri taşır. Hikayeleri teknik açıdan zayıftır, tasvirlere, psikolojik tahlillere önem vermez, daha çok olayı ön plana çıkarır. Türk tarihi, toplum sorunları, çocukluk anıları ve balkanlardaki Türkler, başlıca konulardır. Hikayelerinde menkıbe, efsane, destan, halk fıkraları ve tarihten yararlanmıştır. Kitaplaştırmadığı az sayıda şiirleri de vardır.

15 ESERLERİ: Hikaye: Ashab-ı Kehfimiz, İlk Düşen Ak, Yüksek Ökçeler,Bomba, Bahar ve Kelebekler, Beyaz Lale, Aşk Dalgası,Gizli Mabet, Tarih Ezeli Bir Tekerrür, Pembe İncili Kaftan,Kaşağı, Falaka, Kızıl Elma Neresi, Başını Vermeyen Şehit,Diyet, And, Teke Tek, Kütük, Efruz Bey, Yalnız Efe...

16 ALİ CANİP YÖNTEM ( ) Fecr-i Ati topluluğundan Genç Kalemler dergisine geçmiştir. Hem heceyi hem de aruzu kullanmıştır. Eleştirileri, makaleleri ve edebiyat tarihi araştırmalarıyla tanınmıştır. ESERLERİ: Şiir: Geçtiğim Yol Makale: Mil Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey le Münakaşalarım Antoloji: Türk Edebiyatı Antolojisi

17 ZİYA GÖKALP ( ) Türkçülük akımını sistemleştiriştir ve Türk milliyetçiliği fikrini Türkiyecilik, Oğuzculuk ve Türkmencilik, Turancılık devrelerine ayırmıştır. Şair ve yazar kimliği kadar sosyolog olarak da önemlidir; sosyoloji çalışmalarında Emile Durkheim den etkilenmiştir. Türk sosyolojisinin kurucusu olarak görülmüştür. İslamiyet öncesi Türk tarihiyle ilgili araştırmalar yapmıştır. Konuşma dilinin aynı zamanda yazı dili olmasını, edebi eserlerde İstanbul ağzının esas alınmasını ve heceyi kullanmak gerektiğini savunmuştur.

18 ESERLERİ: Dergi: Yeni Mecmua, Küçük Mecmua Şiir: Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık Makale; Türkleşmek İslamlaşmak Muassırlaşmak inceleme: Türkçülüğün Esasları, Türk Medeniyeti Tarihi Mektup: Malta Mektupları

19 MEHMET EMİN YURDAKUL ( ) Türk Şairi, MilIi Şair unvanlarıyla anılmıştır. Milli duyguları dile getirdiği ilk şiiri Cenge Giderken le heceyle şiir yazma eğiliminin öncülüğünü yapmıştır. Anadolu insanının acılarını, düşmana karşı mücadelesini coşkun bir dille anlatan ilk şairdir. Bütün şiirlerinde sade bir dil ve hece ölçüsü kullanmıştır.

20 ESERLERİ: Şiir: Türkçe Şiirler, Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Ordunun Destanı, Aydın Kızları, Zafer Yolunda, Ankara, Turan a Doğru, isyan ve Dua

21 AHMET HİKMET MÜFTÜOĞLU ( ) Önceleri Servet-i Fünun topluluğu içinde yer aldı. Yeni Lisan hareketini benimsedikten sonra milli konularda sade bir dille eserler yazmıştır. ESERLERİ: Hikaye: Haristan ve Gülistan; Çağlayanlar Roman: Gönül Hanım

22 MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ ( ) Edebiyata Fecr-i Ati yle ve şiirle girdi, sonraları Milli Edebiyat a katıldı. Türk kültürü, dili ve uygarlığıyla ilgili önemli çalışmalar yaptı. Türk edebiyat tarihi alanında dünyaca ünlü bir bilim adamıdır. Ordinaryüs Profesör ünvanını almıştır. Hoca Ahmet Yesevi ve Yunus Emre yi tanıtt

23 ESERLERİ: Edebiyat tarihi Makale: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edebiyatı Tarihi, Azeri Edebiyatına Ait İncelemeler, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları, Türk Saz Şairleri...

24 HALİDE NUSRET ZORLUTUNA Kurtuluş Savaşı yıllarında yayımlanan Git Bahar şiiriyle ünlenmiştir. Heceyle, sade bir dille, anlaşılır şiirler yazmıştır. Cumhuriyet sonrasında da Hisar dergisi çevresinde bulunmuştur ESERLERİ: Şiir: Geceden Taşan Dertler, Yayla Türküsü

25 YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU ( ) Eserlerinde Türk toplumunun Tanzimat tan Cumhuriyet dönemine geçirdiği dönüşümleri anlatmıştır. Fecr-i Ati den Milli edebiyata geçen bir sanat çizgisi izlemiştir. 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarını, Türk toplumunun yaşamını ve sorunlarını işledi. Romanlarını sağlam bir teknikle kaleme almış, karakterleri başarıyla canlandırmıştır. Toplum için sanat anlayışıyla ağır olan dilini sadeleştirmiştir.

26 Türk edebiyatına tezli roman düşüncesini -özellikle Yaban la- getirmiştir. Realizmden etkilenmiştir. İlk romanı olan Kiralık Konak ta Tanzimat tan 1. Dünya Savaşı nın sonuna bir ailenin üç kuşağını; Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore de İstanbul un mütareke yıllarını; Yaban da Ahmet Celal karakterinden hareketle Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Anadolu yu ve aydın-halk kopukluğunu; Panaroma da Cumhuriyet in ilk yıllarındaki yenilikleri, Atatürk ün ölümünden sonraki yılları anlatı

27 ESERLERİ: Roman: Kiralık Konak, Nur Baba, Yaban, Ankara, Sodom ve Gomore, Hüküm Gecesi, Panaroma, Nur Baba, Hep 0 Şarkı,Bir Sürgün Hikaye: Bir Serencam, Milli Savaş Hikayeleri, Rahmet Mensur Şiir: Erenlerin Bağından, Okun Ucundan Anı: Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Vatan Yolunda, Politikada 45 Yıl Ulus gazetesinde Kurtuluş Savaşıyla ilgili yazdığı makaleleri: Ergenekon Biyografi: Atatürk

28 HALİDE EDİP ADIVAR ( ) Roman, hikaye ve anı türlerinde eserler vermiştir, Tekniği zayıf olmakla beraber tasvir ve tahlilleri güçlü romanlarıyla tanınmıştır. Süssüz, kısa cümleli romanlarında güçlü kişilikli kadın kahramanlar ön plandadır. Aşk ve kadın psikolojisini işlediği ilk romanlarından (Handan, Seviye Talip...) sonra Türkçülük hareketinin ve MilIi mücadelenin etkisiyle toplumsal konulara yönelmiştir. Kurtuluş Savaşı sürecini anlattığı Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye gibi romanlarıyla sevilmiştir. Ateşten Gömlek Türk edebiyatında Kurtuluş Savaşını işleyen ilk romandır.

29 4 Sinekli Bakkaldan sonraki romanlarında sosyal çevre tasvirlerine büyük önem vermiştir. Realizmden etkilenmiştir. ESERLERİ: Roman: Seviye Talip, Handan, Son Eseri, Yeni Turan, Ateşten Gömlek, Kalp Ağrısı, Vurun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Tatarcık, Yol Palas Cinayeti... Hikaye: Dağa Çıkan Kurt, Harap Mabedler, İzmir den Bursa ya, Kubbede Kalan Hoş Seda Anı: Türkün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev

30 REFİK HALİT KARAY ( ) Deneme, fıkra, mizah, hiciv, roman ve hikaye türlerinde eserler vermiştir. Türkçeyi büyük bir ustalıkla kullanmıştır. Beyrut ve Halep te 15 yıl sürgün hayatı yaşamıştır. Sürgün hayatında tanıdığı Anadolu yu ve Anadolu dışındaki yerleri anlamıştır. Türk edebiyatında bir yazarın Anadolu yu yakından tanı yarak, içinde bulunarak Anadolu yu anlattığı ilk hikayeler olan Memleket Hikayeleri ile tanındı. Kirpi takma adıyla mizahi hicivler yazmıştır. Realizmden etkilenmiştir.

31 ESERLERİ: Roman: Yezidin Kızı, Sürgün, Bugünün Saraylısı, Kadınlar Tekkesi, Yeraltında Dünya Var, Istanbul un İç yüzü, Çete,Nilgün Hikaye: Memleket Hikayeleri, Gurbet Hikayeleri Mizah: Kirpinin Dedikleri Tiyatro: Deli

32 REŞAT NURİ GÜNTEKİN ( ) Roman, öykü, gezi, eleştiri ve tiyatro türlerinde eserler vermiştir. Sade bir dille yazdığı eserlerinde Türkçeyi tüm canlılığıyla kullanmıştır. İstanbullu idealist bir genç kızın, Feride nin, öğretmen olarak gittiği Anadolu da yaşadıklarını anlattığı Çalıkuşu yla sevilmiştir. Yaprak Dökümü nde Batılılaşmanın Türk aile yapısı üzerindeki olumsuz etkisini; Yeşil Gece de Kurtuluş Savaşı yılları ve sonrasında dini istismar eden kişilerin eleştirisini romanlaştırır.

33 Öğretmenliğinden dolayı tanıdığı Anadolu yu, gözlemci yönüyle yansıtmıştır. Romantizm ve realizm akımlarından etkilenmiştir. Görevi sırasındaki gözlemlerini anlattığı Anadolu Notları gezi türünün en önemli eserlerindendir.

34 ESERLERİ: Roman: Çalıkuşu, Gizli El, Acımak, Damga, Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Bir Kadın Düşmanı, Yeşil Gece, Yaprak Dökümü, Kızılcık Dalları, Eski Hastalık, Değirmen, Miskinler Tekkesi, Harabelerin Çiçeği, Kavak Yelleri, Son Sığınak, Kan Davası Hikaye: Olağan İşler, Leyla ile Mecnun, Sönmüş Yıldızlar, Tanrı Misafiri Gezi Kitabı: Anadolu Notları Oyun: Hançer, Balıkesir Muhasebecisi, Tanrıdağı Ziyafeti, Hülleci, Ümidin Güneşi. Ayrıca Yaprak Dökümü romanı tiyatroya uyarlanmıştır.

35 FALİH RIFKI ATAY ( ) Fıkra, anı, makale ve gezi yazılarıyla tanınmıştır. Kurtuluş Savaşı yıllarını, Batılılaşmayı, Cumhuriyeti konu edinmiştir. Yakından tanıdığı Atatürk le ilgili anı türünde verdiği eserleriyle ve gezi kitaplarıyla ün yapmıştır. ESERLERİ: Anı: Ateş ve Güneş, Zeytindağı, Çankaya, Atatürk ün Hatıraları, Babamız Atatürk Gezi: Deniz Aşırı, Taymis Kıyıları, Tuna Kıyıları, Hind, Bizim Akdeniz, Yolcu Defteri, Yeni Rusya

36 PEYAMİ SAFA ( ) Psikolojik roman türünün usta ismidir. Roman tekniği oldukça gelişmiştir. Batılı olamayan ama Doğulu da kalamamış Türk toplumunu konu edinmiştir; bu konu Fatih Harbiye romanında daha da öne çıkar. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu hasta bir gencin psikolojisini anlattığı otobiyografik bir romandır, Olaylardan çok psikolojik tahlillere önem vermiştir. Ekonomik nedenlerle kaleme aldığı eserlerinde Server Bedi takma adını kullanmıştır.

37 ESERLERİ: Roman: Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Matmazel Noraliya nın Koltuğu, Bir Tereddüdün Romanı, Sözde Kızlar, Fatih-Harbiye, Yalnızız, Mahşer

38 BEŞ HECECİLER (Halit Fahri Ozansoy, Enis Behiç Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon, Faruk Nafiz Çamlıbel) Şiire aruzla başlamışlardır. Özellikle Ziya Gökalp ten etkilenerek Milli edebiyat akımına yönelmişlerdir. Anadolu yu ve Anadolu insanının yaşamını coşkuyla yansıtmışlardır. Süsten uzak, günlük konuşma dıliyle şiirler yazmışlardır. Ağırlıklı olarak hece ölçüsünü ve dörtlüğü kullanmışlardır.

39 HALİT FAHRİ OZANSOY ( ) Aruzla şiire başlamış sonraları heceyle şiirler yazmış ve Beş Hececiler e katılmıştır. Bir öğretmen olan şair, şiirlerinde aşk, ölüm, hüzün konularını sıkça işlemiştir. ESERLERİ: Şiir: Cenk Duyguları, Rüya, Efsaneler Tiyatro: Sönen Kandiller (Manzum) Roman: Sulara Giden Köprü Anı: Edebiyatçılar Geçiyor

40 ENİS BEHİÇ KORYÜREK ( ) Şiire arzula başlamış Ziya Gökalp in etkisiyle heceyi kullanmaya başlamıştır. Gemiciler şiiri başta olmak üzere, Türk denizciliğiyle ilgili şiirleriyle tanınmıştır. Son yıllarında tasavvufi şiirler de yazmıştır. ESERLERİ: Şiir: Miras, Güneşin Ölümü, Varidat-ı Süleyman (Tasavvufi)

41 YISUF ZİYA ORTAÇ ( ) Hem heceyle hem de aruzla şiirler yazmıştır. Türk edebiyatının önemli mizah yazarlarındandır. Akbaba adlı mizah dergisini çıkarmıştır. ESERLERİ: Şiir: Akından Akına, Cenk Ufukları, Yanardağ, Kuş Cıvıltıları (Çocuk Şiirleri) Anı: Portreler, Bizim Yokuş (Gazetecilik Anıları) Roman: Göç, Uç Katlı Ev Fıkra: Beşik, Ocak, Sarı Çizmeli Mehmet Ağa Gezi Yazısı: Göz Ucuyla Avrupa

42 ORHAN SEYFİ ORHON ( ) Şiire aruzla başlamış sonraları heceyle yazmaya başlamıştır. Hece ölçüsüyle gazel biçiminde şiirler de yazmıştır. Peri Kızı ile Çoban Hikayesi adlı manzum masalıyla sevilmiştir. Mizah çalışmaları da vardır. ESERLERİ: Şiir: Fırtına ve Kar, Peri Kızı ile Çoban Hikayesi, Gönülden Sesler Mizah-hiciv hikayeieri: Asri Kerem, Düğün Gecesi Makaleleri: Dün-Bugün-Yarın Fıkra: Kulaktan Kulağa

43 FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL ( ) Aruz ölçüsüyle yazdığı ilk şiirlerden sonra daha çok heceyi kullanmaya başlamıştır. Aruzu tamamıyla terk etmeyen şair her iki vezni de ustaca kullanmıştır. Sanat adlı şiiriyle memleketçi edebiyat anlayışının öncülüğünü yapmıştır Hem bireysel duygularını hem de memleket konularını şiirlerinde işlemiştir.

44 Düş ile gerçeği kaynaştırdığı epik ve lirik özellikteki şiirler yazmıştır. Realist-romantik özellikler taşır. Han Duvarları şiiriyle sevilmiş bir şairdir. ESERLERİ: Şiir: Dinle Neyden. Şarkın Sultanları, Çoban Çeşmesi, Sudaki Halkalar, Han Duvarları, Zindan Duvarları, Akıncı Türküleri... Tiyatro: Canavar, Akın, Özyurt, Kahraman, Yayla Kartalı... (Çoğu manzumdur) Roman: Yıldız Yağmuru, Ayşe nin Doktoru

45 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİNDEKi BAĞIMSIZ SANATÇILAR MEHMET AKİF ERSOY ( ) İstiklal Marşı nın şairidir. Şiirlerinde güzellikten çok doğruluğa önem verir: Sözüm doğru olsun, odun gibi olsun tek. demiştir. Toplumcu bir sanattan yanadır. Toplumun içinde bulunduğu sıkıntılardan İslamiyetle kurtulabileceğini savunmuştur. İstiklal Marşı ve Çanakkale Şehitleri şiirinde olduğu gibi kahramanlıkları milli ve dini duygularla anlatmıştır.

46 Küfe, Mahalle Kahvesi, Seyfi Baba, Meyhane toplumsal konulu önemli şiirleridir. Aruz ölçüsünü Türkçeye başarıyla uygulamıştır. Manzum hikayeciliğin usta ismidir. İstiklal Marşı nı orduya hediye ettiği için Safahat a almamıştır. ESERİ Şiir: Safahat (Yedi bölümden oluşur: Safahat, Hakkın Sesleri, Süleymaniye Kürsüsünde, Fatih Kürsüsünde, Hatıralar, Gölgeler, Asım)

47 YAHYA KEMAL ( ) Divan şiiriyle Batı şiirini ustalıkla kaynaştırmıştır. Fransız tarihçi Albert Sorel in etkisiyle Türk tarihine yönelmiştir. Aruzu Türkçeye ustalıkla uygulamıştır. Hece ölçüsüyle yazdığı tek şiiri Ok tur. Şiirlerinde İstanbul sevgisi öne çıkar. Klasik Türk müziğine hayranlığıyla da tanınır. İstanbul, aşk, tabiat, ölüm, musiki, sonsuzluk, rintlik, deniz başlıca konularıdır.

48 Aruzla ve divan nazım şekilleriyle modern şiirler yazmıştır. Dili mükemmel kullanmaya, sözcük seçimine, dize bütünlüğüne, ahenge ve kat iyeye büyük önem vermiştir. Parnasizmin bizdeki temsilcisidir. Nev Yunanilik (Neo Klasik) ve sembolizmden de etkilenmiştir. Bütün kitapları öldükten sonra yayımlanmıştır.

49 ESERLERİ: Şiir: Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Rubailer ve Hayyam Rubailerini Türkçe Söyleyiş Deneme: Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Edebiyata Dair, Siyasi ve Edebi Portreler Anı: Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hatıralarım

50 KONUYLA İLGİLİ SORULAR 1. Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal ait değildir? A) Eski Şiirin Rüzgarıyla B) Kendi Gök Kubbemiz C) Süleymaniye Kürsüsünde D) Siyasi ve Edebi Hatıralarım E) Eğil Dağlar

51 2...Avrupa da Bir Cevelan da, uzun bir tren yolculuğunu ve Avrupa kentlerini anlatır. Ali Bey in Seyahat Jurnali, Cenap Şahabettin in Avrupa Mektupları devrilerinin çok okunan ge kitaplarındandır. Cumhuriyet devrinde öne çıkan gezi yazarlarına baktığımızda, göze ilk çarpan isimlerden biri. olur. Denizaşırı, Tuna Kıyıları, Taymis Kıyıları, Hind, Yolcu Defteri, Bizim Akdeniz, şu an dahi okuyucuya büyük keyıf veren kitaplar,. Anadolu Notları ile edebiyatçı kimliğiyle gezginliğini birleştirir. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Ahmet Mithat Efendi Falih Rıfkı Atay Reşat Nuri Güntekin B) Namık Kemal Halikarnas Balıkçısı Reşat Nuri Güntekin C) Ahmet Mithat Efendi Reşat Nuri Güntekin Falih Rıfkı Atay D) Namık Kemal Halikarnas Balıkçısı Falih Rıfkı Atay E) Ahmet Mithat Efendi Falih Rıfkı Atay Halikarnas Balıkçısı

52 3. Aşağıdakilerden hangisi Milli edebiyat dönemi için söylenemez? A)Sanatçılar sade bir dille eser vermeyi amaçlamışlardır. B)Doğa ve vatan sevgisi başlıca temalardır. C)Roman ve hikayelerde olaylar İstanbul da geçer. D)Milli kaynaklara yönelmeyi esas almışlardır. E)Yeni Lisan makalesinin yayımlanmasıyla başlar.

53 4. Aşağıdakilerden hangisi Peyami Safa ya ait değildir? A) Bir Tereddüdün Romanı B) Dokuzuncu Hariciye Koğuşu C) )Matmazel Noraliya nın Koltuğu D) Kendi Gök Kubbemiz E) Fatih-Harbiye

54 5. 1. Fatih- Harbiye de Doğu Batı sorununu, iki kültür arasında bocalamaları anlatır. Il. Sodom ve Gomore de Kurtuluş Savaşı yıllarında işgal altındaki İstanbul daki ahlak bozuklukları konu edinir. Numaralandırılmış cümlelerde hakkında bilgi verilen romanlar aşağıdaki sanatçılardan hangilerine aittir? A) Peyami Safa -- Halide Edip Adıvar B) Ahmet Hamdi Tanpınar Yakup Kadri Karaosmanoğlu C) Peyami Safa Ahmet Hamdi Tanpınar D) Peyami Safa - Yakup Kadri Karaosmanoğlu E) Reşat Nuri Güntekin Halide Edip Adıvar

55 6. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Mehmet Emin Yurdakul şiirlerinde heceyi kullanmıştır. B) Ömer Seyfettin, olay hikayeieri kaleme almıştır. C)Yeni Lisan makalesi Genç Kalemler de yayımlanmıştır. D) Efruz Bey in yazarı Ali Canip Yöntem dir. E)Ziya Gökalp, sosyoloji alanındaki çalışmalarıyla da tanınır,

56 7. Aşağıdaki şairlerden hangisi Beş Hececiler içerisinde yer almaz? A) Yusuf Ziya Ortaç B) Orhon Seyfi Orhon C) Enis Behiç Koryürek D) Cevdet Kudret Solok E) Halit Fahri Ozansoy

57 8. Aşağıdakilerden hangisinde Türk edebiyatı sanatçılarıyla ilgili yanlış bir verilmiştir? A) Yahya Kemal in hece ölçüsüyle yazdığı bir şiiri vardır. B) Mehmet Akif nazmı nesre yaklaştıran şiirler yazmıştır. C) Hüseyin Rahmi eserlerinde sokağın dilini yansıtmıştır. D) Ömer Seyfettin in konusunu tarihten alan eserleri vardır. El Cenap Şahabettin, şiir dilini konuşma diline yaklaştırmıştır.

58 9. Şiiri, düşüncelerini topluma yaymada bir araç olarak gören...; bu bakımdan.akımına da karşı durur. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilebilir? A) Cenap Şahabettin sembolizm B) Abdulhak Hamit parnasizm C) Tevfik Fikret parnasizm D) Ahmet Haşim romantizm E) Mehmet Akif sembolizm

59 10. Aşağıdakilerden hangisinde Halide Edip Adıvar ın anı türündeki eserleri bir arada verilmiştir? A) Dağa Çıkan Kurt, Harap Mabedler B) Türkün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev C) Kubbede Kalan Hoş Seda, İzmir den Bursa ya D) Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye E) Sinekli Bakkal, Handan

60 11. Aşağıdakilerden hangisi Faruk Nafiz Çamlıbel in bir eseridir? A) Miskinler Tekkesi B) Canavar C) Miras D) Yalnızız E) Çağlayanlar

61 12. Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır? A) Fehim Bey ve Biz-Abdülhak Şinasi Hisar B) Safahat- Mehmet Akif Ersoy C) Aziz İstanbuI-Yahya Kemal Beyatlı D) Fatih Harbiye - Peyami Safa E) Çankaya - Halide Edip Adıvar

62 13. Aşağıda Türk edebiyatının bazı dönemleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Servet-i Fünun şairleri şiirlerinde nazım ve nesri birbirine yaklaştırmışlardır. B) Tanzimat birinci dönemi romancıları romantizm akımından etkilenmişlerdir. C) Divan şiirinde genellikle dış dünya ele alınmış ve somut konular işlenmiştir. D) Milli edebiyat dönemi eserlerinde gerçekliğe yaklaşma amacı güdülmüştür. E) Fecr-i Aticiler Sanat şahsi ve muhteremdir. görüşünü benimsemişlerdir.

63 14. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin e ait değildir? A) Kaşağı B) Pembe İncili Kaftan C) Beyaz Lale D) Bahar ve Kelebekler E) Kızıl Elma

64 15. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgi içermektedir? A) Ziya Gökalp, Türkçülük akımını sistemleştirmiştir. B) Yakup Kadri Toplum için sanat ı savunmuştur. C) Ömer Seyfettin, Atatürk le ilgili anılarını anlattığı eserleriyle tanınmıştır. D) Refik Halit Karay, deneme, fıkra, mizah, hiciv, roman ve hikayeler yazmıştır. E) Halide Edip, realizmi ön planda olan romanlar yazmıştır.

65 16. Aşağıdakilerden hangisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu nun farklı türdeki bir eseridir? A) Yaban B) Nur Baba C) Sodom ve Gomore D) Kiralık Konak E) Okun Ucundan

66 17. Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır? A) Abdülhak Şinasi Hisar- Boğaziçi Mehtapları B) Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Haristan ve Gülistan C) Mehmet Fuat Köprülü - Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar D) Orhan Seyfi Orhon - Peri Kızı ile Çoban Hikayesi E) Halit Fahri Ozansoy -Çoban Çeşmesi

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı. Tuğba TEZCAN. Danışman: Prof. Dr.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı. Tuğba TEZCAN. Danışman: Prof. Dr. HALİDE EDİB ADIVAR IN VURUN KAHPEYE, SİNEKLİ BAKKAL, TATARCIK; PEYAMİ SAFA NIN SÖZDE KIZLAR, CUMBADAN RUMBAYA, YALNIZIZ ROMANLARINDA DOĞU-BATI İKİLEMİNDE EĞİTİM PROBLEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Pamukkale

Detaylı

EDEBİYAT DERS NOTLARI

EDEBİYAT DERS NOTLARI EDEBİYAT DERS NOTLARI ŞİİR TÜRLERİ LİRİK ŞİİR:Duyguların coşkun bir dille anlatıldığı şiirlerdir. Akıldan çok hayal gücüne,duygusallığa hitap eder.(gurbet,ayrılık,hasret) Gurbet o kadar acı ki Ne varsa

Detaylı

BİLGİ YAYINLARI : 178 SÖZLÜK DİZİSİ : 4

BİLGİ YAYINLARI : 178 SÖZLÜK DİZİSİ : 4 BİLGİ YAYINLARI : 178 SÖZLÜK DİZİSİ : 4 Birinci Basım 1971 İkinci Basım Mart 1973 BİLGİ YAYINEVİ Gökdelen 8. kat 804. Teli.: 17 8019 Kızılay Ankara Tüneli Hilmi Cad. 9 4 /B Teli.: 1 2 81 31 Kavaklıdere

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMI E Ğ İ T İ M V E B İ L İ M B A K A N L I Ğ I EĞİTİMİ GELİŞTİRME BÜROSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III SINIF Üsküp, Haziran 2013 yılı ÜÇ YILLIK ORTA MESLEKÎ EĞİTİMİ I. GİRİŞ (Öğretim dersi ile

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 23 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 23 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ 23 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

TANZİMAT EDEBİYATI FETHİYE MEHMET ERDOĞAN ANADOLU LİSESİ (1860-1896) MÜCAHİD SERÇEK TÜRK ED. ÖĞRT.

TANZİMAT EDEBİYATI FETHİYE MEHMET ERDOĞAN ANADOLU LİSESİ (1860-1896) MÜCAHİD SERÇEK TÜRK ED. ÖĞRT. TANZİMAT EDEBİYATI (1860-1896) FETHİYE MEHMET ERDOĞAN ANADOLU LİSESİ MÜCAHİD SERÇEK TÜRK ED. ÖĞRT. Tanzimat Dönemi, 1839 da Gülhane Parkı nda okunan Tanzimat Fermanı ile başlar. Modern Avrupa düşünce ve

Detaylı

Osmanlı Devleti yükselme devrinde kendi uygarlıklarının Batınınkinden daha üstün olduğuna inanmış ve batıda olan yenilik ve reformlara kayıtsız

Osmanlı Devleti yükselme devrinde kendi uygarlıklarının Batınınkinden daha üstün olduğuna inanmış ve batıda olan yenilik ve reformlara kayıtsız TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI Hazırlayanlar: Nilay ATAÇ, Buket MUTLU, Ayşe Nur ÖZDEMİR, Pınar LİMANLIK Osmanlı Devleti yükselme devrinde kendi uygarlıklarının Batınınkinden daha üstün olduğuna inanmış ve batıda

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-23062012-1-1163-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-3 Türk Dili ve Edebiyatı Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 85 dakikadır.

Detaylı

ZEYYAT SELİMOĞLU NUN HİKÂYECİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

ZEYYAT SELİMOĞLU NUN HİKÂYECİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI ZEYYAT SELİMOĞLU NUN HİKÂYECİLİĞİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Halil İbrahim BAŞER YÜKSEK

Detaylı

TANZIMAT DÖNEMI EDEBIYATI (1860-1896) Tanzimat Dönemi Edebiyatı nın Oluşumu

TANZIMAT DÖNEMI EDEBIYATI (1860-1896) Tanzimat Dönemi Edebiyatı nın Oluşumu TANZIMAT DÖNEMI EDEBIYATI (1860-1896) Tanzimat Dönemi Edebiyatı nın Oluşumu Tanzimat Edebiyatı (1860-1896) Dönem Özellikleri Edebi Metinler Öğretici Metinler Hazırlık Dönemi (1839-1860) I. Dönem Tanzimat

Detaylı

12. SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI

12. SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI I. ÜNİTE: SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ Sanat eserlerinin ortaya çıkmasının birçok sebebi vardır. Sanatçı kendini diğer insanlara anlatabilmek için çeşitli yollar denemiştir çağlar boyunca. Kendini

Detaylı

TG 10 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

TG 10 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT TÜRKÇE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

6 Şubat 1968 tarihinde ilk televizyon oyunu olan Şair Evlenmesi canlı olarak yayımlandı.

6 Şubat 1968 tarihinde ilk televizyon oyunu olan Şair Evlenmesi canlı olarak yayımlandı. 6 Şubat: 6 Şubat 1968 tarihinde ilk televizyon oyunu olan Şair Evlenmesi canlı olarak yayımlandı. İbrahim Şinasi nin yazdığı ve aslen tek perdelik bir piyes olan eser 1860 yılında Tercümân-ı Ahvâl gazetesinde

Detaylı

TG 10 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 10 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 1 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 1 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 1 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

11. Sınıf. defter notları fatih kasva. tanzimat dönemi edebiyatı

11. Sınıf. defter notları fatih kasva. tanzimat dönemi edebiyatı 11. Sınıf defter notları fatih kasva tanzimat dönemi edebiyatı Fatih Kasva www.fatihkasva.com 29.10.2014 Tanzimat Edebiyatı (1860-1895) YENİLEŞME DÖNEMİ Osmanlı Devleti'ndeki yenileşme hareketleri 17.

Detaylı

TANZİMAT TAN GÜNÜMÜZE GAZETE-EDEBİYAT İLİŞKİSİ Selçuk ÇIKLA *

TANZİMAT TAN GÜNÜMÜZE GAZETE-EDEBİYAT İLİŞKİSİ Selçuk ÇIKLA * Türkbilig, 2009/18: 34-63. TANZİMAT TAN GÜNÜMÜZE GAZETE-EDEBİYAT İLİŞKİSİ Selçuk ÇIKLA * Özet: Tanzimat yıllarında edebiyatla ilgili konulardaki makale, haber, eleştiriler ile edebî eserlerin gazetelerde

Detaylı

uzman yaklaşımı türk dili ve edebiyatı Branş Analizi Murat AKÇAM

uzman yaklaşımı türk dili ve edebiyatı Branş Analizi Murat AKÇAM Branş Analizi türk dili ve edebiyatı Öğretmen adayları için ÖSYM tarafından ilk defa düzenlenen Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Türk Dili ve Edebiyatı Sınavı nda ağırlıklı olarak Eski Türkçe ve Eski

Detaylı

A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 45, ERZURUM 2011, 167-192. Dr.Mehmet. and Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi

A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 45, ERZURUM 2011, 167-192. Dr.Mehmet. and Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Tarihi A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 45, ERZURUM 2011, 167-192 TÜRK EDEBİYATI TARİHÇİLİĞİNDE MUSTAFA NİHAT ÖZÖN VE METİNLERLE MUASIR TÜRK EDEBİYATI TARİHİ Mustafa Nihat Özön as a s a Historian

Detaylı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü KADIN ŞAİRDE KADIN: ŞÜKÛFE NİHAL İN ŞİİRLERİ TÜRKÂN YEŞİLYURT KAYHAN

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü KADIN ŞAİRDE KADIN: ŞÜKÛFE NİHAL İN ŞİİRLERİ TÜRKÂN YEŞİLYURT KAYHAN Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü KADIN ŞAİRDE KADIN: ŞÜKÛFE NİHAL İN ŞİİRLERİ TÜRKÂN YEŞİLYURT KAYHAN Türk Edebiyatı Disiplininde Yüksek Lisans Derecesi Kazanma Yükümlülüklerinin

Detaylı

TANZİMAT TİYATROSU NA GENEL BAKIŞ Türk tarihindeki dramatik türün geçmişine ilişkin elimizde kesin bir bilgi olmamasına rağmen tiyatronun roman gibi

TANZİMAT TİYATROSU NA GENEL BAKIŞ Türk tarihindeki dramatik türün geçmişine ilişkin elimizde kesin bir bilgi olmamasına rağmen tiyatronun roman gibi TANZİMAT TİYATROSU NA GENEL BAKIŞ Türk tarihindeki dramatik türün geçmişine ilişkin elimizde kesin bir bilgi olmamasına rağmen tiyatronun roman gibi beşeri bir ihtiyaç olduğunu düşünerek başlangıcının

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ HİKÂYELERİNDE ANADOLU (1923-1950)

CUMHURİYET DÖNEMİ HİKÂYELERİNDE ANADOLU (1923-1950) CUMHURİYET DÖNEMİ HİKÂYELERİNDE ANADOLU (1923-1950) Hazırlayan: Polat SEL Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özcan AYGÜN Lisansütü eğitim,öğretim ve sınav yönetmeliğinin Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalı için

Detaylı

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU

PHNDQLN IRWRNRSL \D GD KHUKDQJL ELU Copyright Ç NDEK LER DİL ve ANLATIM - EDEBİYAT................................... 5-40 TARİH................................................................... 41-72 COĞRAFYA..........................................................

Detaylı

İlçede Yapılan Bilgi Yarışması Soruları

İlçede Yapılan Bilgi Yarışması Soruları İlçede Yapılan Bilgi Yarışması Soruları Soru 1 Edebiyat metninin dili günlük iletişim dilinden bütün bütüne ayrıymış gibi görüle gelmiştir bizde. İstiareli, aktarmalı, doğallıktan uzak bir dil olarak düşünülmüştür

Detaylı

MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA

MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA 1547 MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA * TAŞTAN, Zeki TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Türk şiiri, Tanzimat tan sonra üç kaynaktan beslenir: Batı edebiyatı, halk edebiyatı ve

Detaylı

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI HAZIRLAYAN FATMA SEZER YÜKSEK

Detaylı

SAYI 15 / 2012 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET

SAYI 15 / 2012 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET SAYI 15 / 2012 BU BİR SÜRELİ YAYINDIR PARA İLE SATILMAZ YÖNETİM İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına Sahibi Ahmet SELAMET Genel Yayın Yönetmeni Sabri DERELİ Yayın Danışma Kurulu Prof. Dr. Halil

Detaylı

İKÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KİTAPLIĞI

İKÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KİTAPLIĞI SIRA NO KONU/ TÜR YAZAR (soyadı, adı) KİTAP ADI BASIM BİLGİLERİ BULUNDUĞU RAF 1. Sözlük TÜRKMEN, Fikret Prof.Dr.Fikret Türkmen Armağanı İzmir, Kanyılmaz Matbaası 2005 Aralık. Sözlükler, 1 2. Sözlük Püsküllüoğlu,

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNİN İLK ON YILINDA ORTAK YÖNELİŞLER *

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNİN İLK ON YILINDA ORTAK YÖNELİŞLER * CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK ŞİİRİNİN İLK ON YILINDA ORTAK YÖNELİŞLER * Common Ways in the First Decade of the Republic Period Turkish Poetry Общие тенденции поэзии в первое десятилетие Турецкой республики Dinçer

Detaylı

HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ

HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ HALK EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ Dil, halkın konuştuğu dildir. Halk deyimlerine ve söyleyişleri kullanılır. Şairler, şiirlerini saz eşliğinde, belli bir ezgi ile söyler. Nazım birimi dörtlüktür. Hece

Detaylı