AÇIKÖĞRETİM TELEVİZYON PROGRAMLARINI İNTERNET ORTAMINDA YAYINLAMA HİZMETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AÇIKÖĞRETİM TELEVİZYON PROGRAMLARINI İNTERNET ORTAMINDA YAYINLAMA HİZMETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 AÇIKÖĞRETİM TELEVİZYON PROGRAMLARINI İNTERNET ORTAMINDA YAYINLAMA HİZMETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin MUTLU Öğretim Görevlisi Açıköğretim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Hülya AVDAN Öğretim Görevlisi Açıköğretim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Perihan İŞERİ Öğretim Görevlisi Açıköğretim Fakültesi, Anadolu Üniversitesi 1. ÖZET Açıköğretim Fakültesi, öğretim hizmeti sunduğu geniş öğrenci kitlesine ulaşmada, yoğun biçimde kitle iletişim araçlarından yararlanmaktadır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, kurulduğu yıl olan 1982 den bu yana, TRT 4 eğitim kanalı aracılığıyla yaptığı yayınlarla, televizyondan öğretimi destekleyici bir araç olarak yararlanmaktadır. Uzaktan Eğitimin hedef kitlesine ulaşmada kullandığı iletişim kanalları içinde televizyon, ayrıcalıklı yerini günümüzde de korumaktadır. Hızla ilerleyen internet teknolojisi ve artan internet kullanımı Açıköğretim bünyesinde bulunan televizyon programlarını kayıtlı öğrencilerin zamana ve mekâna bağımlı kalmadan TV programlarına erişmeleri için web ortamında yayınlamaktadır. Bu çalışmada Açıköğretim Fakültesi nce gerçekleştirilen TV programlarının Bilgisayar Destekli Eğitim biriminde e-televizyon hizmetinin tasarımı ve uygulamasında kullanılan yöntemler, karşılaşılan sorunlar ve elde edilen deneyimler incelenmiştir. 2. GİRİŞ Televizyon neredeyse her evde bulunan ve yaygın olarak kullanılan bir kitle iletişim aracıdır. Bu nedenle, televizyonu bir eğitim aracı olarak kullanmanın hem öğrenci hem de uzaktan öğretimci açısından olumlu yanları vardır. Ulaşma maliyetinin düşüklüğü ve uzaktan öğrenen bireyde aidiyet duygusu yaratmadaki katkıları bunların başında gelmektedir. 1 Uzaktan öğretim sistemlerinde televizyon; bant yayın aracılığıyla etkileşimsiz ya da çeşitli teknolojilerin yardımıyla etkileşimli olarak kullanılabilmektedir. Etkileşimsiz kullanımda, programlar önceden üretilerek videokaset olarak veya yayın aracılığıyla dağıtılır. Açıköğretim Fakültesi nde televizyon programları Televizyon Yapım Merkezi nde üretilmekte ve TRT kanallarında banttan yayınlanmaktadır. Günümüzde kitle iletişim araçlarının gelişen teknolojiye koşut olarak çeşitlenmesi ve ortak sunumlara olanaklar tanınması nedenleriyle; üretilen bir televizyon programının hedef kitlesine ulaşması artık bir televizyon ekranıyla sınırlı değildir. Sayısal teknolojinin getirdiği olanaklar, öğretim ortamları arasında kusursuz paylaşımlar sağladığından; öğrencinin televizyon yayınında izleyemediği bir dersi; web sitesinde, videokasette ya da ağ bağlantısı olmayan bir bilgisayarda disk üzerinden izleyebilmekte, dilediği sayıda yineleyebilmektedir. Öğrencilere gönderilecek (veya aynı zamanda öğrenci bürolarında bulundurulacak) video ve ses kasetleri, kalıcılığı ve istenildiği kadar tekrarı öğrencinin hizmetine sunmaktadır. Bu tek yanlı iletişime, bilgisayar teknolojisi aracılığıyla iki yönlülük kazandırılmıştır. Açıköğretimin yararlandığı öğretim gereçlerinden biri olan bilgisayar destekli öğretim, bu olanağı kullanıma sunmaktadır. Öğrenciler için televizyon programları öğrencilerin istekleri doğrultusunda VCD ya da DVD olarak dağıtılmaktadır. Öğrencilerin her zaman erişebilmelerini sağlamak amacı ile öğretim yılından itibaren TV programlarının web ortamında yayınına başlanmıştır Mayıs Açıköğretim e-öğrenme portalının hizmete girmesi ile e-televizyon hizmeti de bu portal içine alınmıştır. 3. UZAKTAN EĞİTİMDE TELEVİZYON Eğitimsel Televizyon (ETV, Educational Television) Televizyonun eğitimde yardımcı bir araç olarak kullanılmasını amaçlayan, eğitim programları yayımlayan televizyon koludur.(özön, 1981). Video tabanlı öğretim uzaktan öğrenmenin birçok türünde yaygın bir ortak paydadır. Her ne kadar basılı materyal kursları baştanbaşa daha geniş rol oynasa da, öğretim ulaştırılmasında siyah beyaz eğitimsel filmlerin ilk zamanlarından beri uzaktan öğrenmede video başlıca dayanak olmuştur 2. Internet öğretimsel amaçlar için videonun kullanılmasını yeniden canlandırmıştır. Bu yarış sesi doğal şekilde ulaştırmak için internet protokol paketlerinin kullanımı aktarım teknolojilerinin yaratılması üzerinedir. Geçen yüzyıl boyunca önde gelen varsayım videonun öğrenme için en önemli 1 Öğretim Teknolojisi Olarak Televizyonda Görselleştirme ve Sunuş: Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı Uygulamaları 2 Video-Based Instruction in Distance Learning: From Motion Pictures to the Internet, Handbook of distance education Erlbaum Associates,

2 bileşen olabilmesidir. Çok çeşitli uygulama biçimleri nedeniyle, televizyonun eğitim ortamları içerisinde özel bir önemi ve öğrenme-öğretme potansiyeli vardır. Tek yönlü ya da çift yönlü olabilen televizyonun farklı uygulama biçimleri olarak, eğitim yayıncılığı (educational broadcasting), eğitsel televizyon (instructional television), etkileşimli televizyon ve videokonferans gösterilebilir 3. Uzaktan eğitim teknolojileri genel olarak etkileşimli ve etkileşimli olmayan uzaktan öğrenme sistemleri olarak sınıflandırılabilir. Internet ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler uzaktan eğitimde maliyetin düşürülmesinin yanı sıra, etkileşim, zengin görsel materyal kullanımı ve eşzamanlı-farklı zamanlı uygulama olanakları da sağlamıştır. Etkileşimli uzaktan öğrenme sistemleri etkileşimin senkron ve asenkron biçimde olmasına göre iki kategoride ele alınabilir. Uzaktan eğitimde yayın (Multicast / Unicast-Broadcasting), ve Talep üzerine yayın (on Demand) türlerine göre etkileşim birebir çift yönlü, birden-çoğa tek yönlü olabildiği gibi günümüz teknolojileri ile birden-çoğa çift yönlü etkileşim ve iletişim mümkün olmaktadır. Uzaktan eğitim uygulamalarının birçoğunda farklı eğitim, öğretim fonksiyonları doğrultusunda değişik teknolojilerin karışımı kullanılmaktadır. Kullanılacak teknolojiler metin, ses, görüntü ve elektronik ortam gibi değişik ortamlarda farklı uzaktan eğitim amaçlı kullanım potansiyeline sahiptir. Ülkemizde Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen merkezi Açıköğretim sisteminin halihazırdaki öğrencilerinin sahip oldukları temel iletişim aracı televizyondur. Açıköğretim Fakültesinin programları, TRT tarafından yayınlanmaktadır. Günümüzde uzaktan öğretim sistemleri, iletişim teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak daha geniş coğrafi alanları kapsamakta olup, daha etkili şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Ders yayınları özellikle sınavlardan önceki haftalarda, önceden kaydedilmiş tek yönlü iletişime dayanan programlar olmaktan çıkarılarak, öğreticilerle öğrencilerin karşılıklı iletişimini sağlayan canlı yayınlar haline gelmiştir. Öğrencilerle öğretici merkez arasında yeni teknolojiler yoluyla iki yönlü bağlantı kuran bu uygulanış şekli, karşılıklı soru-cevap alışverişine ortam hazırladığı gibi, öğrencinin kendisini derslik içinde hissetmesini sağlaması nedeniyle eğitimde son derece önem kazanmıştır. 4. AÇIKÖĞRETİM TELEVİZYON PROGRAMLARI Açıköğretim Fakültesi nde tüm televizyon programları Açıköğretim Fakültesi Radyo ve Televizyon Yapım Merkezi nde üretilmektedir. Profesyonel yapım ve yayın sistemlerine sahip yapım merkezi iki adet stüdyo, analog ve dijital kurgu sistemleri, iki ve üç boyutlu animasyon üretilebilen iki adet elektronik grafik birimi, canlı yayın arabası, aktüel dış çekim için kamera, ışık, ses ekipmanları, dijital ses stüdyosu, bant çoğaltma ünitesi, dekor, makyaj birimlerinden oluşmaktadır. Yapım merkezinde yönetmenden teknik ekibe kadar toplam 200 e yakın deneyimli, uzman ve eğitimli personel görev yapmaktadır. Açıköğretim televizyon programları hazırlanırken, basılı malzeme içinden televizyon sunulabilecek konular, program koordinatörleri, editör, senaryo yazarı ve yönetmen, işbirliğiyle belirlenmektedir. Bundan sonraki aşamalar, senaryo yazımı, programların yapımı ve yayınlanmasıdır 4. Açıköğretim Fakültesi nin kuruluşundan bugüne kadar lisans, önlisans ve lisans tamamlama programlarına yönelik olarak hazırlanan televizyon programı sayısı yaklaşık 5000 dir. TRT nin 4. kanalında yayınlanan televizyon ders programlarında 508 öğretim üyesi görev almıştır. Yılda 24 hafta, haftada 37 saat ve yılda 888 saat televizyon yayını yapılmaktadır. Programlar yılda en az iki kez yayınlanmaktadır. Batı Avrupa Programlarında kayıtlı olan öğrenciler TRT yayınlarını izleyemediklerinden dolayı televizyon programları kendilerine DVD formatında gönderilmektedir TELEVİZYON PROGRAMLARININ İNTERNETTE DAĞITIMI Açıköğretim Sistemi Batı Avrupa Programları nda kayıtlı bulunan öğrencilere Avrupa ülkelerinde TV yayını yapılamadığından dolayı açıköğretim televizyon programları başlangıçta bir süre videokaset formatında gönderilmiştir. Açıköğretim televizyon programları Türkiye de açıköğretim sistemine kayıtlı öğrencilere de aynı dönemlerde istedikleri takdirde videokasetlerde gönderilmiştir. Günümüzde bu dağıtım VCD ve DVD formatıyla devam etmektedir. Bunun dışında döneminde bazı dersler için deneysel amaçlı olarak alıştırma yazılımlarıyla birlikte ünitelere ait sayısal videolar da internet ortamında yayınlanmıştır. Bu olanaklardan yararlanmış olan bilgisayar sahibi açıköğretim öğrencileri, açıköğretim televizyon programlarını bilgisayarlarında izleme konusunda deneyim kazanmışlardır. Türkiye deki internet altyapısındaki gelişmeler ve değişimler doğrultusunda birçok bilgisayar kullanıcısı ADSL hizmetlerinden yararlanmaya başlamıştır. Hızlı internet erişiminde sağlanan bu gelişmeden açıköğretim öğrencileri de etkilenmiş ve TRT kanallarında yayınlanan açıköğretim televizyon programlarının sayısal kopyalarını internetten indirmeyi talep etmeye başlamışlardır. 3 Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu Mart 1999 Raporu YÖK, 4 Demiray, E., Saglik, M., Gurses M., Ozgur, A. Z. and Candemir, A., Distance Education And Educational TV Producing Process, The Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE), January 2000, ISSN , Volume: 1, Number: 1 5 Mutlu, M. Emin, Özöğüt Erorta, Ö., Yılmaz, R. Design and Development of the E-Learning Services in the Open Education System in Turkey, EADTU- Working Conference 2005 Towards Lisbon 2010: Collaboration for Innovative Content in Lifelong Open and Flexible Learning, Roma, Kasım

3 Öğrencilerin bu talepleri dikkate alınarak öğretim yılında çok sayıda açıköğretim dersinin televizyon programları üniteler halinde sayısal videoya dönüştürülerek internetten yayınlanmaya başlanmıştır. Böylece öğrenciler TRT de kaçırdıkları ve sınırlı sayıda izleyebildikleri televizyon programlarını bilgisayarlarına indirerek, yıl boyunca defalarca izleme olanağına kavuşmuşlardır. Anadolu Üniversitesi nin ULAKNET (Ulusal Akademik İnternet Omurgası) üzerindeki 42 Mbps kapasitesindeki hatları kullanarak verilen bu hizmetten ayda den fazla ziyaretçinin 5 TB büyüklüğünde video indirdiği dönemler kaydedilmiştir. Öğrencilerin giderek artan talebi sonucunda Ulaknet hatları 70 Mbps a yükseltilmiş, ayrıca TT-NET (Ulusal Telekom Omurgası) üzerinden 34 Mbps kapasitesinde yeni bir hat tahsis edilmiştir 6. Şekil 1. İnternetten Yayınlanan Televizyon Programlarında Aylara Göre Ziyaretçi Sayısı Bu dönemde 2 milyon dan fazla televizyon programı öğrenciler tarafından bilgisayarlarına başarıyla indirilmiştir. 6. AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ E-TELEVİZYON HİZMETİ Her birisi ayrı bir sitede yayınlanan e-sınav, e-alıştırma, e-kitap gibi açıköğretim e-öğrenme hizmetleri Mayıs 2005 de Açıköğretim e-öğrenme Portalı altında toplandı. e-televizyon hizmeti de bu birleştirme sürecinde açıköğretim e- öğrenme portalı altına alındı. Böylece öğrenciler açıköğretim e-öğrenme portalında oturum açarak istedikleri derslere ait televizyon programlarına diğer e-öğrenme hizmetleriyle birlikte aynı anda erişebilir duruma geldiler. e-televizyon hizmetinde bulunan ders videoları bilgisayara kaydedilerek çevrimdışı izlenebildiği gibi, bilgisayara kaydedilmeden çevrimiçi olarak da izlenme özelliğine sahiptir. Öğrenciler bu hizmetlere T.C. Kimlik Numaraları ile ulaşabilmektedir. Mart 2006 tarihi itibariyle e-televizyon uygulamasında 156 derse ait 1145 program yayınlanmaktadır. Açıköğretim Fakültesi Radyo ve Televizyon Yapım Merkezi nde üretilen ders videoları BDE (Bilgisayar Destekli Eğitim) biriminde sayısallaştırılarak web ortamına aktarılmaktadırlar. Bu sayısallaştırma işlemi belirli aşamalardan geçerek hazırlanmaktadır. Bu bölümde önce sayısal çokluortam türlerinin özelliklerine yer verilmiş ve BDE biriminde videoların sayısallaştırılmasının nasıl gerçekleştirildiği ve hangi çokluortam türlerinin seçildiği incelenmiştir Video Sıkıştırma Standartları Dijital video verilerinin video donanımlarının, telekomünikasyon şebekelerinin ve bilgisayar temelli iletişim sistemlerinin sınırlı kapasiteleri içinde işlenebilmesi, iletilebilmesi ve yayınlanabilmesi için az yer kaplayacak ve hızlı iletilebilecek şekilde dijital video verilerinin orijinalden daha az sayıda bit ile ifade edilmesi yöntemlerine video sıkıştırma tekniği denilmektedir 7. Bulunduğumuz bilgi çağında, filmler ve sesler sayısal biçimlere taşındı. İnternetin büyümesi teknolojik gelişmelerin hızlı bir şekilde alevlenmesine, filmlerin Web ortamına taşınması, DVD oynatıcıların evlere girmesi ve MP3 müzik çalıcıların ceplerimize girmesini sağlamıştır. Yaygın olan veya gelişme aşamasında olup da gelecek vadeden video kodlama standartlardan belli başlıları aşağıda verilmiştir: QuickTime QuickTime çeşitli biçimlerdeki sayısal görüntü, ses, yazı, animasyon, müzik, resim dosyalarını işleyen, Apple Computer tarafından geliştirilen çoklu ortam teknolojisidir. Genel sanının aksine QuickTime sade bir oynatıcı olmaktan öte aynı zamanda bir çoklu ortam mimarisidir. Yeni içerik yaratma (planlanmış içeriğin elde edilmesi, kaydedilmesi), üretim (içeriğin dağıtılabilecek hale getirilmesi) ve dağıtım özelliklerine sahiptir. Bu süreçler kapsamında QuickTime'dan gerçek zamanlı yakalama, montaj, içe-dışa aktarma, sıkıştırma, son hazırlık, dağıtım, yayın ve ortam dosyalarını oynatma için yararlanılır. QuickTime MPEG, AVI, Sorenson, Cinepak, Flash, DV gibi birçok farklı sıkıştırma (codec) biçimlerini desteklemektedir. QuickTime filmlerini kullanmak için QuickTime Player yazılımının kurulu olması gerekmektedir. Mac kullanıcılarında QuickTime varsayılan yazılımlardandır. PC kullanıcılarının bu yazılımı ayrıca edinmeleri ve kurmaları 6 Ataç, E., Very Large Scale E-learning Practices in the Open Education System at Anadolu University EADTU- Working Conference 2005 Towards Lisbon 2010: Collaboration for Innovative Content in Lifelong Open and Flexible Learning, Roma, Kasım Baştan, S., Dijital Video Yayıncılığındaki Gelişmeler: Bilgisayar İle Televizyon Teknolojilerinin Birleşmesi 3

4 gerekmektedir. Windows altındaki kullanıcılara QuickTime yerine daha hızlı ve sağlam çalışan alternatiflere yönelmeleri tavsiye edilmektedir. Bu alternatiflerden biri QuickTime Alternative'dir MPEG Sıkıştırma (codec) MPEG (Motion Picture Experts Group) grubu 1980 lerde Leonardo Chiariglione nin önderliğinde International Standards Organization (ISO) tarafından biçimlendirilmiştir. ISO bu projeyle görüntü sıkıştırılmasında ve ses kodlama yöntemlerinde standartları oluşturmayı amaçlamıştır. MPEG isminin kullanımı MPEG tarafından geliştirilen ses ve görüntü sıkıştırılmasındaki algoritmaların hepsini belirtmekte kullanılır. Bunlar MPEG-1 (mp3 ses biçimi içerir); MPEG-2 ( DVD (digital video disc) ve HDTV (High Definition Television ) gibi diğer teknolojilerde de kullanılan bir formattır) ve MPEG-4 (yeni nesil video sıkıştırma (codec) i). MPEG-3 başlangıçta DVD lerde kullanmak için MPEG-2 uzantısı olarak tasarlanmıştır fakat sonunda tamamen MPEG-2 ile birleştirilmiştir. MPEG-1 Layer3 olarak adlandırılan kısaltma mp3 ses biçimi ile karıştırılmamalıdır. MPEG sıkıştırmalarının tümü QuickTime son sürümünde desteklenmektedir AVI Sıkıştırma (codec) AVI, Audio Video Interleave (Ses Görüntü Birleşimi) kısaltmasıdır, Kasım 1992'de Microsoft tarafından tanıtılan Windows için Görüntünün (ing. Video for Windows) bir parçası olan çoklu ortam içerik biçimidir Windows Media Player Documents (.WMV) Microsoft Windows Media Biçimi, PC'lerde, televizyon bağlantı kutularında ve taşınabilir aygıtlarda içerik akışı ve yükle ve çalıştır özellikli uygulamalar için kullanılabilecek en yüksek kalitede, en güvenlikli ve kapsamı dijital ortam biçimdir. Windows Media Biçimi, Windows Media Audio ve Video sıkıştırma (codec) bileşenlerinden, isteğe bağlı ve tümleşik bir dijital haklar yönetimi (DRM) sisteminden ve bir dosya kapsayıcısından oluşur (Windows Media) e-televizyon Üretim Biçimi ve Özellikleri Açıköğretim Fakültesi Radyo ve Televizyon Yapım Merkezi nde üretilen ders videoları BDE Birimine VHS ve DVD olmak üzere iki faklı türde iletilmektedir. VHS ve DVD olarak alınan videolar BDE biriminde bilgisayar, görüntü ve ekipmanları kullanılarak sayısallaştırılmaktadır. Bu videolar Windows Media Player Documents (.WMV) sıkıştırma standardı ile kodlanmaktadır. Videoların sıkıştırma işleminde en iyi ses ve görüntü sağlayacak en küçük dosya boyutu oluşturacak video sıkıştırılması seçilmektedir. e-televizyon hizmetinde yayında bulunan video dosyaları sıkıştırıldıktan sonra yaklaşık olarak dakikası 1 MB denk gelmektedir. Video süreleri 20 dakikayı geçmediği için video boyutları ortalama olarak 20 MB civarındadır. Sayısallaştırma işlemi yapıldıktan sonra video dosyaları sorumlusu tarafından denetlenerek yayına hazır olduğu onayı verilmektedir. Yayın sorumlusu yayına hazır olan derslerin e-televizyon dosyalarını sunucuya aktarır. Sunucu veritabanında ilgili dersleri e-televizyon hizmetini aktif hale getirmek ve ünite isimlerini girmek yine yayın sorumlusunun görevidir. Güncellemeler ve düzeltmeler oldukça yayın sorumlusu ile birlikte çalışılır. Sürecin işleyişi ile ilgili bir şema aşağıda verilmektedir. Şekil 2.e-Televizyon Üretim Süreci 4

5 e-televizyon hizmeti, e-öğrenme Portalında yayınlanmaya başladığı Mayıs 2005 ten Şubat 2006 ya kadar e-televizyon hizmetinden yararlanan farklı öğrenci sayıları ve yararlanma sayıları Şekil 2 de verilmiştir May.05 Haz.05 Tem.05 Ağu.05 Eyl.05 Eki.05 Kas.05 Ara.05 Oca.06 Şub.06 Öğrenci Sayısı Yararlanma Sayısı Şekil 3. Aylara Göre e-televizyon Hizmetine giriş yapan öğrenci ve yararlanma sayısı Şekil 2 deki yaralanma sayısı öğrencilerin e-öğrenme portalına giriş yaptıktan sonra e-televizyon hizmetine giriş sayı olarak hesaplanmaktadır. Açıköğretim sistemi e-televizyon hizmetinin yayına başladığı Mayıs 2005 tarihinden itibaren şekilde görüldüğü gibi açıköğretim sınav dönemleri olan Nisan dönemine yakın tarihlerde sistemde yoğunluk olmaktadır. e-televizyon hizmetinin oluşturduğu bu yoğunluktan dolayı daha önceki yıllarda olduğu gibi sistemi rahatlatmak ve diğer hizmetlerin kullanımını kolaylaştırmak için sınavlardan önceki günlerde e-televizyon hizmeti erişime kapatılmaktadır. Televizyon programlarının internetten yayını önemli miktarda bant genişliği kapasitesine ihtiyaç duyurmaktadır. Temmuz 2002 Mayıs 2005 döneminde gerçekleşen internet ortamındaki televizyon programı dağıtımının toplam boyutu 20 TB dir. Mayıs 2005 Şubat 2006 döneminde ise Açıköğretim e-öğrenme Portalında öğrenciye sunumu yapılan eğitsel içerik yayını 32,2 TB büyüklüğündedir. Bu miktarın yüzde 90 ını e-televizyon hizmetinden kaynaklanmaktadır. Artan talep nedeniyle Anadolu Üniversitesi UlakNet hatları Nisan 2006 da 70 Mbps den 102 Mbps ye, TT-NET hatları ise 34 Mbps den 200 Mbps ye çıkartılması planlanmıştır. 7. SONUÇ Açıköğretim sisteminin geleneksel bileşenlerinin internet ortamında yeniden tasarlanması öğrenciye sunulan öğrenme ortamının kalite ve verimliliğini artırmaktadır. Tüm e-öğrenme hizmetlerinin bir arada sunulduğu Açıköğretim e-öğrenme Portalının yapısı son derece esnektir. Öğrenci ders çalışırken, uzaktan eğitim yönergesine uyarak çalışmasını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmektedir. Kitap, televizyon programları ve alıştırma yazılımlarını birbirine paralel olarak takip edebilmekte, akademik danışmanına soru sorup yanıtını alabilmekte ve bütün bu çalışmalarını değerlendirmek amacıyla deneme sınavlarına bağlantı kurabilmektedir. Öğrencilere bu hizmetlerin sunulması amacıyla geleneksel ortamlarda eğitsel içerik üreten birimlerin ürün ve hizmetlerinin sayısallaştırılması ve yayınlanması için Bilgisayar Destekli Eğitim Birimi ile bu birimlerin işbirliği içerisinde çalışmalarını sağlayacak örgütsel yapılanmalar gerçekleştirilmesi gerekmiştir. Açıköğretim televizyon programları, televizyonda sınırlı kez seyredilebilmesi ve bu seyir anının öğrencilerin belirleyemediği gün ve saatlerde olması nedeniyle, öğrencilerin eğitsel hedeflere erişmelerinde yetersiz kalmaktadır. Aynı içerik internetten indirilerek, ders kitabı ve diğer e-öğrenme ortamlarıyla paralel olarak istenildiği kadar izlendiğinde ise eğitsel verimliliği yükselmektedir. Açıköğretim öğrencileri kayıtlı oldukları derslere ait televizyon programlarının kendi bilgisayarlarında bulunmasının sağladığı eğitsel avantajları fark etmekte gecikmemişlerdir. Şubat 2006 döneminde den fazla öğrencinin e- Televizyon hizmetinden den fazla yararlanmış olması bu ilginin bir sonucudur. 5

6 KAYNAKÇA Ataç, E., Very Large Scale E-learning Practices in the Open Education System at Anadolu University EADTU- Working Conference 2005 Towards Lisbon 2010: Collaboration for Innovative Content in Lifelong Open and Flexible Learning, Roma, Kasım Baştan, S., Dijital Video Yayıncılığındaki Gelişmeler: Bilgisayar İle Televizyon Teknolojilerinin Birleşmesi Demiray, E., Saglik, M., Gurses M., Ozgur, A. Z. and Candemir, A., Distance Education And Educational TV Producing Process, The Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE), January 2000, ISSN , Volume: 1, Number: 1 Michael Grahame Moore, William G. Anderson. Mahwah, N.J, Handbook of distance education Erlbaum Associates, 2003 Mutlu, M. Emin, Özöğüt Erorta, Ö., Yılmaz, R. Design and Development of the E-Learning Services in the Open Education System in Turkey, EADTU- Working Conference 2005 Towards Lisbon 2010: Collaboration for Innovative Content in Lifelong Open and Flexible Learning, Roma, Kasım Özön (1981). Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Öztürk, S., Sağlık Terlemez, M., Gürses, N., Öğretim Teknolojisi Olarak Televizyonda Görselleştirme ve Sunuş: Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı Uygulamaları, The Turkish Online Journal of Educational Technology TOJET, October 2003, ISSN: , Volume:2, Issue 4, Article 16 Türk Yükseköğretiminin Bugünkü Durumu Mart 1999 Raporu YÖK, 6

2. AÇIKÖĞRETİM e-öğrenme YAPIM VE SUNUM ALTYAPISI

2. AÇIKÖĞRETİM e-öğrenme YAPIM VE SUNUM ALTYAPISI Akademik Bilişim 2007 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya 31 Ocak-2 Şubat 2007 AÇIKÖĞRETİM e-öğrenme YAPIM VE SUNUM ALTYAPISI Mehmet Emin MUTLU, Mehmet Faruk GÜLEN, ve Gökhan Deniz DİNÇER (*) Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

Açıköğretim E-Öğrenme Yapım ve Sunum Altyapısı

Açıköğretim E-Öğrenme Yapım ve Sunum Altyapısı Akademik Bilişim 07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 31 Ocak - 2 Şubat 2007 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Açıköğretim E-Öğrenme Yapım ve Sunum Altyapısı Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim

Detaylı

Açıköğretimde e-öğrenmenin Yapıtaşları

Açıköğretimde e-öğrenmenin Yapıtaşları Açıköğretimde e-öğrenmenin Yapıtaşları Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Bu bildiri 20-22 Mayıs 2004 tarihlerinde Ankara da Ortadoğu Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen Bilgi Teknolojileri

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAYNAKÇASI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAYNAKÇASI AÖF ün 25. YILINDA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLE İLGİLİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR KAYNAKÇASI 1982-2007 (Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş Beşinci Baskı) Derleyenler Uğur DEMİRAY Özden

Detaylı

Açıköğretimde İnternete Dayalıalıştırma Yazılımları Tasarımı -Genel Matematik Dersi Örneği-

Açıköğretimde İnternete Dayalıalıştırma Yazılımları Tasarımı -Genel Matematik Dersi Örneği- Açıköğretimde İnternete Dayalıalıştırma Yazılımları Tasarımı -Genel Matematik Dersi Örneği- Öğr. Gör. M. Emin MUTLU Öğr. Gör. Özlem ÖZÖĞÜT Öğr. Gör. Nermin ÇETİNÖZ Öğr. Gör. Ruşen YILMAZ Özet Açıköğretim

Detaylı

İnternete Dayalı ve İnternet Destekli Açıköğretim Programlarında Sesli ve Görüntülü İletişim Ortamlarının Kullanımı

İnternete Dayalı ve İnternet Destekli Açıköğretim Programlarında Sesli ve Görüntülü İletişim Ortamlarının Kullanımı İnternete Dayalı ve İnternet Destekli Açıköğretim Programlarında Sesli ve Görüntülü İletişim Ortamlarının Kullanımı Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgisayar Destekli

Detaylı

E-ÖĞRENME ve MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ

E-ÖĞRENME ve MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ E-ÖĞRENME ve MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL - Anadolu Üniversitesi AÖF Dekanı 1. Giriş Geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğiyle birlikte insanlık tarım ve sanayi devriminden sonra üçüncü büyük

Detaylı

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, Ankara info@tankutaslantas.com ÖZET İletişim

Detaylı

Bu bir bilgi devrimidir

Bu bir bilgi devrimidir Anadolu Üniversitesi I-Tunes U da Açık Ders Materyali Sunmaya Başladı Bu bir bilgi devrimidir Etkileşimli e-kitap trtokul.anadolu.edu.tr itunes U Google Play Yeni e-öğrenme Portalı Açık ders malzemeleri

Detaylı

UZAKTAN ÖĞRETİM VEREN FAKÜLTELERE YÖNELİK BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM YAZILIMLARININ İNTERNET ÜZERİNDE YAYIMLANABİLİRLİĞİ

UZAKTAN ÖĞRETİM VEREN FAKÜLTELERE YÖNELİK BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM YAZILIMLARININ İNTERNET ÜZERİNDE YAYIMLANABİLİRLİĞİ UZAKTAN ÖĞRETİM VEREN FAKÜLTELERE YÖNELİK BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM YAZILIMLARININ İNTERNET ÜZERİNDE YAYIMLANABİLİRLİĞİ Öğr Grv. M. Emin MUTLU (Açıköğretim Fakültesi) Arş. Grv. Ruşen YILMAZ (Açıköğretim

Detaylı

Uzaktan ve Teknoloji Destekli Eğitimin Gelişimi

Uzaktan ve Teknoloji Destekli Eğitimin Gelişimi Uzaktan ve Teknoloji Destekli Eğitimin Gelişimi Serhat Çoban 1 1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Serhatcoban17@yahoo.com Özet: ve internet teknolojisinin toplumda gittikçe yaygınlaşan bir

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ E-ÖĞRENME UYGULAMALARININ SEKTÖREL AKTÖRLERİ, KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE YARARLANICILARINA İLİŞKİN ANALİTİK BİR BETİMLEME

TÜRKİYE DEKİ E-ÖĞRENME UYGULAMALARININ SEKTÖREL AKTÖRLERİ, KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE YARARLANICILARINA İLİŞKİN ANALİTİK BİR BETİMLEME TÜRKİYE DEKİ E-ÖĞRENME UYGULAMALARININ SEKTÖREL AKTÖRLERİ, KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE YARARLANICILARINA İLİŞKİN ANALİTİK BİR BETİMLEME Dr. Nurettin Şimşek Ankara Üniversitesi Özet Bu çalışmanın amacı,

Detaylı

İnternet Ortamında Bilgi Yönetimi Eğitimi : AÖF Bilgi Yönetimi Önlisans Programı Örneği

İnternet Ortamında Bilgi Yönetimi Eğitimi : AÖF Bilgi Yönetimi Önlisans Programı Örneği İnternet Ortamında Bilgi Yönetimi Eğitimi : AÖF Bilgi Yönetimi Önlisans Programı Örneği Yard. Doç. Dr. Mehmet Emin Mutlu, Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Erorta, Öğr. Gör. Salih Gümüş Özet: Kuruluşlarda bilgisayarlaşmanın

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE UZAKTAN EĞİTİM ve BİR PROJE ÖNERİSİ. Prof.Dr. M.Erdal BALABAN

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE UZAKTAN EĞİTİM ve BİR PROJE ÖNERİSİ. Prof.Dr. M.Erdal BALABAN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE UZAKTAN EĞİTİM ve BİR PROJE ÖNERİSİ Prof.Dr. M.Erdal BALABAN Işık Üniversitesi, Şubat 2012 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti... 1 1. Giriş... 2 2. YÜKSEKÖĞRETİMDE UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARI...

Detaylı

SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ

SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ Yalın Kılıç TÜREL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ, 2002 T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI

İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI İNTERNET TABANLI UZAKTAN ÖĞRENİM MODELİNİN BİLGİ HİZMETLERİNE YÖNELİK YÜKSEK ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANIMI USE OF INTERNET BASED DISTANCE LEARNING MODEL TOWARDS INFORMATION STUDIES AT HIGHER EDUCATION

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI Mobil Destekli Öğrenme Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Başarılarına, Yaşam Boyu Öğrenme

Detaylı

Uzaktan Eğitimde Çokluortam Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileşimli Çokluortam Uygulamarı ile EĞİTİMDE KALİTE ARTTIRIMI

Uzaktan Eğitimde Çokluortam Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileşimli Çokluortam Uygulamarı ile EĞİTİMDE KALİTE ARTTIRIMI Uzaktan Eğitimde Çokluortam Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileşimli Çokluortam Uygulamarı ile EĞİTİMDE KALİTE ARTTIRIMI Mustafa ALKAN- Telekomünikasyon Kurumu Özgür GENÇ- İTÜ-MYO Bilg. Bl. Hakan TEKEDERE-

Detaylı

HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PROGRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN WEB TABANLI ÖĞRENME MATERYALİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ VE ETKİLİLİĞİ HAKKINDAKİ

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİR KİŞİSEL ÖĞRENME ORTAMI ÇERÇEVESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİR KİŞİSEL ÖĞRENME ORTAMI ÇERÇEVESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM SİSTEMİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİR KİŞİSEL ÖĞRENME ORTAMI ÇERÇEVESİ Doç.Dr. Mehmet Emin Mutlu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Eskişehir memutlu@anadolu.edu.tr Özet

Detaylı

Muhittin Şahin Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7274 tarik.kisla@ege.edu.tr 2010 www.newwsa.com Izmir-Turkey

Muhittin Şahin Accepted: January 2010. ISSN : 1308-7274 tarik.kisla@ege.edu.tr 2010 www.newwsa.com Izmir-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 1, Article Number: 1C0110 Tarık Kışla Fırat Sarsar Yüksel Deniz Arıkan EDUCATION SCIENCES Emrah Meşhur Received: May 2009

Detaylı

ELEKTRONİK AKADEMİK UZAKTAN EĞİTİM DERGİSİ: TOJDE İÇERİK ANALİZİNE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME

ELEKTRONİK AKADEMİK UZAKTAN EĞİTİM DERGİSİ: TOJDE İÇERİK ANALİZİNE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME ELEKTRONİK AKADEMİK UZAKTAN EĞİTİM DERGİSİ: TOJDE İÇERİK ANALİZİNE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME Yard. Doç. Dr. Ayşe İNCEELLİ Yard. Doç. Dr. Özden CANDEMİR Prof. Dr. Uğur DEMİRAY Ekim 2004-Eskişehir BİR ONLİNE

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi nde Mobil Öğrenme Olanakları

Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi nde Mobil Öğrenme Olanakları Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi nde Mobil Öğrenme Olanakları Prof.Dr. Aydın Ziya ÖZGÜR Yrd.Doç.Dr. M. Emin MUTLU mdevlet 2009 1. Ulusal Mobil Devlet Konferansı 28-29 Mayıs 2009 Hilton Oteli,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AİLE HEKİMLERİNİN EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ (Düzce İli Örneği) Abdullah Alper ERTEM SAĞLIK EĞİTİMİ ANABİLİM

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖĞELERİN ÖĞRENMEYE KATKILARI

UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖĞELERİN ÖĞRENMEYE KATKILARI UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDAKİ GÖRSEL ÖĞELERİN ÖĞRENMEYE KATKILARI Anadolu Üniversitesi Uzaktan Öğretim Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi Feyyaz BODUR Eskişehir-2010 Elektronik ISBN 978-605-88794-0-9

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI DANIŞMAN: Doç. Dr.Seyfettin DALGIÇ

Detaylı

UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM KAPSAMINDA AÇILACAK DERSLERE/PROGRAMLARA İLİŞKİN GENEL İLKELER

UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM KAPSAMINDA AÇILACAK DERSLERE/PROGRAMLARA İLİŞKİN GENEL İLKELER UZAKTAN YÜKSEKÖĞRETİM KAPSAMINDA AÇILACAK DERSLERE/PROGRAMLARA İLİŞKİN GENEL İLKELER Bu doküman 14 Aralık 1999 tarih ve 23906 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Üniversitelerarası iletişim

Detaylı

SANAL SINIF UYGULAMALARININ MESLEKİ GELİ- ŞİME KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ 1

SANAL SINIF UYGULAMALARININ MESLEKİ GELİ- ŞİME KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ 1 Polis Bilimleri Dergisi Cilt:13 (4) Turkish Journal of Police Studies Vol: 13 (4) SANAL SINIF UYGULAMALARININ MESLEKİ GELİ- ŞİME KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ 1 The Evaluation

Detaylı