LCCTV Manual. Mesleki dil testleri tasarlamada yöntem. Language Competence Certification Tools for the Vocations

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LCCTV Manual. Mesleki dil testleri tasarlamada yöntem. Language Competence Certification Tools for the Vocations"

Transkript

1 LCCTV Manual Mesleki dil testleri tasarlamada yöntem Language Competence Certification Tools for the Vocations

2 Published by Westfälische Wilhelms-Universität Münster Arbeitsbereich Linguistik Hüfferstraße 27, Münster Copyright 2009 lcctv Project Consortium All rights reserved. Bu çalışma, Mesleki Dil Yeterliliği Sertifika Araçları (lcctv), Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesi kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir. Daha fazla bilgi için a bakınız. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon bu konuyu kapsayan bilgilerden oluşturulacak herhangi bir bilginin kullanımdan sorumlu tutulamaz. Typeset by Johannes Schwall and Prinzipalsatz Typographie Münster Printed in Germany by diedruckerei.de, Neustadt a. d. Aisch

3 Leonardo da Vinci Project Language Competence Certification Tools for the Vocations LCCTV Manual Mesleki dil testleri tasarlamada yöntem İçindekiler Proje Altyapısı 3 Yöntem 3 1 Endüstride değişik seviyelerde çalışmak için ihtiyaç duyulan becerileri ve yeterlikleri tanımlama Mesleki becerileri farklı seviyelerde yerine getirilmesi gereken dilbilimsel becerilere ve yeterliklere dönüştürme Kuruma özgü kelime dağarcığını derleme Her seviyede ön plana çıkarılan dilbilgisi yapılarını tanımlama Test maddeleri oluşturma Testleri deneme ve pilot çalışma yapma Mesleki Dil Yeterliliği Çerçeve Programı (LCFRV) 12 a1 İnşaat kurumu için ulusal kayıt (Bulgaristan) a2 Bir dilbilimsel beceriler ve yeterlikler tablosu, değerlendirme ölçütü ve inşaat kurumundaki 5 temel seviyeye uygun alıştırma türleri a3 Bir gemi mürettebatının iş seviyeleri a4 Denizcilik kurumundaki 3 temel seviye için (A, B ve C) bir dilbilimsel beceriler ve yeterlikler tablosu a5 Bir dilbilimsel beceri tablosu, değerlendirme ölçütü ve denizcilik kurumundaki A seviyesi için alıştırma türleri

4

5 Proje Altyapısı Yöntem Her kurumun kendi teknik dili olduğu için, her kurum kendi yabancı dil yeterliliği testlerine ihtiyaç duymaktadır. Testleri bir araya getirdiklerinde test yazarları ilk aşamada bağlamı koymayı gerekli bulmuştur. Fakat yabancı dil test yazarları nadiren bir kurumda uzmandırlar. Böylece belirli bir kurumda uzman olmayan bir yazar, adayın yabancı bir ülkede çalışması için yeteri kadar yabancı bir dilde kendini ifade edip anlayabildiğini gerçekten ölçen testleri nasıl yazar ve bağlamı anlayabilir ki? Bunun için sihirli bir formül yoktur. Test yazarları için diğer insanların iş bağlamının anlaşılması çok fazla okumayı, soru sormayı ve gözlemi gerektirir. Bu kurumlarda çalışıp yabancı dil öğrenenlerle düzenli iletişim kurmak, test yazarları için büyük bir yardım olur. Bazı iş bağlamları bizlere diğerlerinden daha yakındır ve bu yüzden de o konular üzerinde çalışılması daha kolaydır. Örneğin; tıp çok teknik bir dil haline gelmesine rağmen, hepimiz televizyonda tıpla ilgili dizileri görürüz, doktoru ziyaret ederiz, ilaç yutarız ve hastaneye gideriz. Tıp dilinin anlaşılması güçtür ve çok uzmanlık gerektirir fakat bir kliniğin kokusu ve sesi hayatımızın bir parçasıdır. İnşaat ve turizmde de bu aynıdır. Halıcılık ve Gemicilik gibi kurumlarda da bu kadar kolay değildir. Bir kurumun belgelemelerine sürekli maruz kalınmasıyla ve uzmanlarıyla sık iletişim halinde olunmasıyla bağlamsal bir benzerlik kazanılır. Bu anlamda, bir test yazarı, oldukça tesadüfî, kuruma özgü terimlerden oluşan bir dil derlemini oluşturabilir. Kurumla aşinalık arttığından kuruma özgü kavram ve pratikleri açıklamak için Avrupa Birliği nin kuruluş amaçlarından biri hem paranın hem de insanların Avrupa sınırlarına serbest ulaşımını sağlamaktır. İstatistiklerdeki gerçekler şu anda kadar değer sayıda Avrupalı işçilerin çalışmak amacıyla diğer Avrupa Birliği üye ülkelere gittiğini ve halen gitmekte olduğunu göstermektedir. Ancak göçmen işçilerin (yasal ve yasadışı) ev sahibi ülkenin dilini çok az bilmeleri hem kendi hem de gelecekteki işverenleri için çok büyük sorunlar doğurmaktadır. En azından işin gerçekleşmesi amacıyla dil bilgisine gerek olmadığı ya da çok az önem verildiği yabancı ülkelerde bazı iş olanakları vardır. Fakat pek çok durumda ileri seviyede dil yeterliliği bir zorunlu olup göçmen işçilerin yetenekli ve becerikli olmasına rağmen etkili bir şekilde çalışmaları için yabancı dil yeterliklerinin düşük olduğuna çok sık rastlanmaktadır. Bu da kalifiye insanların doğru değerlendirilmemesi ve düşük performans olarak sonuçlanmaktadır. Bazen yurtdışına işçi gönderen firmalara başvuranların mesleki dil yeterliliğini kontrol etmek için sınav yapmaktadırlar fakat pek çok durumda değerlendirmede başvuranların kişilerin genel İngilizce, Almanca, Fransızca, v.s. bilgileri olduğu söylenebilir. Test ettikleri dil, yapacakları işin mesleki dilini ve sözcük dağarcığını yansıtmamaktadır. Bu sorunlara ışık tutmak için Avrupa Birliği, sınırları aşarak akademik ve profesyonel amaçlarla niteliklerin ve yeterliklerin transferini kolaylaştıracak materyalleri sunmaya çalışmaktadır. Mesleki Dil Yeterliliği Sertifika Araçları (lcctv) projesi, bu işin bir parçasıdır. Niteliği ve yeterliliği netleştirmeye çalışmak için projenin katkılarından biri aşağıdaki el kitabıdır. Bu el kitabı mesleki yabancı dil yeterliliği testlerini ( performans testi olarak da adlandırılır) geliştirmek için aşama aşama hazırlanmış bir yaklaşımdır. El kitabının iş amacıyla testi cevaplayanların yabancı dil yeterlik seviyelerini belirleyebilen yabancı dil testleri hazırlaması, birinci ve üçüncü dereceden mesleki eğitiminde, sınav kurulunda ve panellerde yabancı dil öğretmenlerine yardımcı olması amaçlanmıştır. kurumsal terimleri kullanmak gerekli hale gelir ve test yazarı aşama aşama en azından teorik ve somut bir şekilde kurumda ve kurumun faaliyetlerinde uzman olur. Ancak bu uzmanlık, yine de gerekli olsa da herhangi bir gerçek alan deneyimi ile değil sadece kurumun uzmanlarıyla iletişim halinde olunduğunda kazanılır. Gereken bir diğer şey ise, dil öğrenme program bilgisi ve ne yapılması amaçlanarak yapılan test maddelerinin tasarlamak için gerekli yaratıcılıktır. Aşağıda dil yeterlik testi oluşturmak için takip edilecek basamakların bir özeti bulunmaktadır: 1) Bir kurumda değişik seviyelerde çalışmak için ihtiyaç duyulan mesleki becerileri ve yeterlikleri tanımlamak, 2) Mesleki becerileri, farklı seviyelerde yerine getirilmesi gereken dilsel becerilere ve yeterliklere dönüştürmek, 3) Kuruma özgü sözcük dağarcığı derlemek, 4) Kurumda her seviyenin iletişimine uygun özelliğe sahip dilbilgisi yapılarını tanımlamak, 5) Kullanılacak test türlerini belirleyip maddelerini geliştirmek, 6) Test maddelerini oluşturmak ve testin pilot çalışmasını yapmak. Bu aşamalar aşağıda açıklanmıştır: 3

6 Adım 1 Endüstride değişik seviyelerde çalışmak için ihtiyaç duyulan becerileri ve yeterlikleri tanımlama Endüstride genellikle beş ya da altı belirgin aşama oluşturmak mümkündür. Bu aşamaların isimleri kurumdan kuruma değişiklik gösterir (örneğin, denizcilikle hastabakıcılığı kıyaslandığında) fakat bunlar temelde aşağıdaki gibi sıralanabilir: a) Çırak / stajer b) Becerikli ve kalifiye işçi (yönetici olmayan) c) Birinci derece yönetici. Bu kişi performansları değerlendiren denetleyicidir. Bu tip pozisyonlardaki ünvanlar: ustabaşı, vardiya şefi, çavuş, bölüm başkanı, ve koğuş amiri. d) Orta derece yönetici: Bu kişi, günlük işlemleri değerlendiren denetleyiciyi yönetir. e) Kıdemli yönetici: Bu kişi, genellikle işçi alımlarını ve çıkarılmalarını ya da işçilerin terfi edilmelerini planlayıp işi yönlendiren sorumluluğa sahip otoritedir. İş tanımları, bu sıraların her birinin görevi hakkında bilginin derlenmesine yardımcı olması açısından büyük ölçüde ulaşılabilir. Test yazarları, her bir sıradaki iş hakkında diğer kaynaklardan çok fazla bilgi toplamanın yanında onları da kullanır. Hiyerarşileri ve görevlerin karmaşıklığını görmek, iş bağlamının iç yüzünü daha fazla kavranmasını sağladığı kadar test maddeleri için de fikirler verir. (Örnek ve açıklama için Ek 1 ve 3 ye bakınız.) Bu el kitabının amaçları için bir işin sorumluluk ve dil seviyesinin çalışırken yerine getirilmesine ihtiyaç duyulan yabancı bir dildeki yeterlik seviyesini yansıttığını varsayıyoruz. Bu yüzden, kıdemli yöneticiler, çeşitli insanlarla iletişim kurmaya ve karmaşık parçalarla ilgilenmeye ihtiyaç duyabileceği için yüksek seviyede yabancı dil yeterliliğine ihtiyaç duyarlar. Bu, çıraklık seviyesindeki bir işçinin yöneticisi gibi gelişmiş yabancı dil becerisi olmayacağı anlamına gelmez. Aslında Bulgaristan gibi ülkelerde bu duruma çok sık rastlanır. Eski nesil patronlar okulda yabancı dil dersi almamış olurken pek çok eski meslek okulunun, öğrencilerini cefr nin b1/b2 seviyesine getiren yabancı dil programları vardır. Adım 2 Mesleki becerileri farklı seviyelerde yerine getirilmesi gereken dilbilimsel becerilere ve yeterliklere dönüştürme Dil testleri, genel olarak amaçlarına göre belirlenen iki tür testten oluşur: başarı testleri ve yeterlik testleri. Başarı testleri öğretme ile ilgili olup öğrencinin hatırında tuttuğu, öğretilenlerin anlaşılıp anlaşılmadığını ve öğrencilerin aklındakilere başvurma yeteneğini ölçmek üzere tasarlanmıştır. Yeterlik/uzmanlık testleri ise bu elde yapılanları ilgilendiren testlerdir. Uzmanlık testleri, bizim durumumuzda iş ortamında konuşulan dilin kullanımına ve adayın baş etme yeteneğine bakar. Test yazarları, işçilerin içinde bulunacağı bağlamı ve işçilerin ne zaman ve nasıl iletişim kurmaya ihtiyaç duyacaklarını düşünmek zorundadırlar. Test yazarları, ya dinleme testleri için senaryo oluşturma, okuduğunu anlama maddesi için parça yazma ya da basit bir şekilde boşluk doldurma alıştırmaları için bireysel cümleler üretme amacı ile mini senaryolar ve hikâyeler oluşturmak zorundadır. Test yazarları, insanları bir kurumda telefon, faks ve öğle yemeği masasında iletişim kurarken hayal etmeye, kurumun çeşitli görevlerinde onları düşünmeye ve ne söylediklerini, yazdıklarını ve okuduklarını yakalamaya ve sonra onları test maddesine dönüştürmeye ihtiyaç duyarlar. Yabancı dil ders kitabı için alıştırma yazmak ile test maddesi yazmak arasında çok az bir fark vardır. Eğer bir fark varsa, o da test maddelerindeki şüphe seviyesi ve de onların doğru yazılmasıdır. Aşağıdaki tablo, (İnşaat sektörüne örnek) bir kurumdaki iş seviyeleri arasındaki ilişkiyi ve her iş seviyesinde gereken yabancı dil yeterliliğini anlatır. İlk dört sütundaki bilgiyi oluştururken, test yazarı ya farklı seviyelerdeki senaryolarda işçilerin iletişim görevlerini bilmeye ya da bu senaryoları hayal etmek için bir kurumla irtibat halinde olmaya ihtiyaç duyar. Bu iletişim vazifeleri, dil öğretimindeki ortak kullanımlı dilbilgisi programları ile birlikte testlerin temelini oluşturacaktır. 4

7 Görev/seviye İş alanları İş tanımı Mesleki yeterlik Çırak / vasıfsız işçi (Eğitim seviyesi: ilköğretim ve genellikle ortaöğretim eğitimi) Kalifiye işçi (Eğitim seviyesi: ilköğretim ve genellikle ortaöğretim eğitimi) Teknisyen/denetçi (Eğitim seviyesi: en azından ortaöğretim ve genellikle üçüncü seviye eğitimi) Şirket yöneticisi (Eğitim seviyesi: en az ortaöğretim eğitimi fakat son zamanlarda en azından üçüncü seviye eğitim) Mühendis, mimar (Eğitim seviyesi: üçüncü seviye) Bina, yol, demiryolu, baraj ve kanal yapımı ve bakımı Tuğla döşeme, duvarcılık, taş yontma, beton dökme gibi iş yapımı. Meslekler şunları kapsar: marangoz, doğramacı, çatı, yer döşeme ve yüzey tamirinde uzman, sıvacılar, camcılar, yalıtım işçileri, tesisatçı, boru hattı işçileri, elektrikçi ve boyacı. Hidroelektrik, yeraltı treni, su temini ve atımı, köprü, yol, baraj ve havaalanı yapımı gibi inşaat ve ilgili uzman işi. Görevler şunları içerebilir: taşıma ve haritacılık, arazi düzenleme, arazi ölçme v.s. İnşa, danışmanlık, proje yürütme, planlama ve tasarım İnşaat ve mühendislik projeleri yöneten işleri kapsar; mimar, şehir planlayıcısı, su bilimci, her tür mühendis ve uzman. Araştırma ve danışmanlık. Alet kullanarak ve takım işleyerek elle yapılan rutin görevleri içeren iş Vasıfsız işçi ve/veya belirli alt alanlarda genellikle eğitim ve nitelik olarak birkaç yıllık deneyim ile pekiştirilen beceri gerektiren iş. Bazen tasarım rolünü aldığı kadar inşaat, bakım ve tamir gerektiren inşaattaki teknik iş Şirket yönetimi (Sıklıkla kendi şirketlerini). Bu kişiler şirketin işlerini planlar, idare eder ve koordine eder, destekçilerle, müşterilerle ve diğer organizasyoncularla görüşmelere katılır, şirket kaynaklarının kullanımını planlar ve denetler. İşçilere iş verir. İnşaat ve tasarım projelerinin planlama, yönetim ve koordinasyonu. Mimari belge tasarımı, şehir planlaması ve peyzaj gibi araştırma ve incelemeleri analiz etme ve değerlendirme. Kazma, kireçleme, delme, araştırma ve ölçme, temizleme, yükleme, mermer döşeme, tuğla ve temel günlük takımları içeren diğer malzemeleri taşıma Aletle yapılan iş için belirli bilgi ve beceri, ürünün yapısı ve kullanımı kadar üretim sürecinin tüm aşamaları, gereken alet ve malzeme bilgisi. Sıklıkla danışmanlık ve eğitim rolleri gerektirir. Kavramlara, öğrenilen yöntemlere, sürece ve inşaatta uzman alanlardaki işlemlere başvurma yeteneği. Teknik işleri yerine getirmek, teknik olayları ve sistemleri gözlemleyip kontrol etmek gereklidir. Müşteriler ve destekçiler ile görüşmek gibi ticari aktiviteleri yerine getirir. Toplantılarda rapor verir ve tartışır. Teknik bilgi gereklidir fakat her zaman olmasa da pek çok şirket, inşaattaki uzmanlardan daha çok ticari uzmanlar tarafından yürütülür. Bir şirketin ürünlerinin ve hizmetlerinin tüm performansının hesaplanmak ve izlenen politikayı kesin ve açık olarak belirtmek. Hükümet otoritelerini kapsayan diğer organizasyonlardan önce şirketi temsil etmek. Teknik ve bilimsel makale hazırlamak ve yazmak zorunda olabilir. İletişim özellikleri Yönergeleri anlama, talep verme, basit formları doldurma Basit açıklamalar ve tanımlar yaparak, işle ilgili basit formları doldurarak aynı zamanda eğitim vererek anlama. Tavsiyeler verme, özetleme, matematik ve ölçme ile çalışma, teknik rapor yazma Fikirleri değiştirme, somut ya da teorik düzeyde tartışma, karar verme ve doğrulama, diğer partilerle görüşme, sözlü ve yazılı rapor alma. Yapılan analizlere bağlı olan tavsiyeleri ve fikirleri sunma ve kesin ve açık olarak belirtmek, tavsiye verip öneri sunmak, politik tartışma, yüksek kapasitede iş belgesi hazırlama Adım 3 Kuruma özgü kelime dağarcığını derleme Kuruma özgü kelime dağarcını oluşturan sayısız kaynak vardır. Bunlar aşağıdaki gibidir: 1) esp ve özel amaçlar için herhangi bir diğer dildeki ders kitapları ve öğretim malzemeleri (piyasada bulunan) 2) Kurumla ilgili terimleri içeren, kitap sonundaki sözlük bölümleri ve sözlükler 3) Kuruma ait (kurallar, uygulama kodları, sağlık ve güvenlik standartları, teknik maddeler, diğer gerçek belgeler) 4) Gazete, bülten, mektup, v.b. gibi uzman dergi ve diğer yayınlar 5) Örneğin İnşaat odası, profesyonel kurum, organizasyon ve birlikler gibi kendi kurum odalarının özel yayınları 6) Kurumu tanıtan ya da özetle anlatan anahtar kitapların ünite başlıkları, bölüm başlıkları ve alt başlıklar 7) Uzman web siteleri ve forumlar 8) Kuruma ilişkin sorunlarla ilgili konular üzerine yapılan konferans bildirileri 9) Kurumun değişik özelliklerinin tartışıldığı tv programları ve video materyalleri Tüm bunlar test yazarları için referans verilen gerekli kaynaklardır. Bunlara yoğunlaşarak test yazarı kurumsal bağlamı kavrayabilir ve materyaller, test maddelerine faydalı bir şekilde birleştirilerek cümleleri ve fikirleri meydana getirecektir. Ancak kelime dağarcığı oluşturma becerisi, herhangi sistematik süreçten daha çok muhtemelen deneyim ve isteğin birleşmesiyle olan bir durumdur. İngilizce dil yeterlik seviyesine göre kelime dağarcığı oluşturan büyük elt yayıncıları tarafından sağlanan kelime dağarcığı listesi olup son derece faydalıdır (Oxford 3000 kelime listesine bakınız: Oxford Üniversitesi baskısı). Bu tarz şeylerin Genel İngilizce kelime dağarcığı listesi olduğu kaydedilmelidir. Belirli mesleki kelime ve terimlerin listeleri için test yazarları çoğunlukla kendi başına bırakılır. 5

8 Adım 4 Her seviyede ön plana çıkarılan dilbilgisi yapılarını tanımlama Seviyeler arası birkaç uyarlama ve karşılaştırmalarla, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı na uyan iyi oluşturulmuş bir yabancı dil dersi için dilbilgisi programı, hem testin önemli öğesini oluşturacak hem de testin içinde test edilebilecek cümlelerin şekillerini ve yapılarını planlamak için bir çerçeve çizebilir. Aşağıdaki dilbilgisi maddeleri ve yapılarının listesi Penguen kitaplarının elt programından alınmıştır (Longman Corpus Network). Programın detayları İngiliz dili ile ilgili olmasına rağmen listedeki bölümlerin arkasında yatan ilke diğer dillerle transfer edebilmektir. 1) cefr seviye a1 Basit bir şart (koşul) cümlesi veya birleştirilmiş iki cümle Tekil ve çoğul haller İyelik halleri Zamirler, ad belirleyicileri, soru zamirleri, tanımlık (a, an, the) sayıları, iyelikler, miktar zarfları Sıfatların ortak yapısı Olumlu emir belirten fiiller Soru şekilleri Sıklık, yer ve zaman zarfları Bağlaçlar 2) cefr Seviye a2 Yukarıda belirtildiği gibi ve ona ek olarak: Miktar zarfları Fiillerin olumsuz emir halleri Tahmin ve amaç bildiren fiillerin geçmiş zaman hali Neden sonuç ilişkisi ile birleştirilmiş iki cümle Yukarıdaki gibi ve ek olarak: Belgisiz zamirler Miktar zarfları ve üleştirme zamirleri Üstünlük ve en iyi derecelerini gösteren sıfatlar Olumsuz sorular Gelecek anlamını verme Söz öbekli fiiller Düzensiz fiiller Belgisiz zamirler Dolaylı ve dolaysız konuşma 3) cefr Seviye b1 Yukarıda belirtildiği gibi ve ona ek olarak: İki ana cümleden daha fazla olan cümleler Şart (koşul) cümleleri Belgisiz zamirler Dönüşlüler ve ilgi bağlaçları İlgi cümleleri Pekiştirme sıfatları Daha karmaşık fiil biçimleri (İngilizcede: Yakın geçmiş zaman) Edilgen fiil biçimleri Zorunluluk ve öneriler Eklenti soruları 4) cefr Seviye b2 Yukarıda belirtildiği gibi ve ona ek olarak: Şart (koşul) cümlelerini kapsayan karmaşık cümleler İki taraflı zamirler (İngilizcede: her biri) Daha karmaşık sıfat ve zarfları derecelendiren sözcükler (İngilizcede: neredeyse, tıpkı) Basit edilgen fiil şekilleri Diğer daha karmaşık fiil şekilleri (İngilizcede: - miş li geçmiş zaman (Birine bir şey yaptırmak) / sürekli geçmiş zamanın edilgeni) Geçmiş zaman belirten fiiller ile aktarılan ifadeler 5) cefr seviye c1 Yukarıda belirtildiği gibi ve ona ek olarak: Daha karmaşık fiiller (İngilizcede: geçmiş zamanın hikayesi/ sürekli gelecek zaman) Şart (koşul) cümleleri ve sıfat cümlecikleri ile oluşturulan cümleler Adım 5 Test maddeleri oluşturma Testlerin diğer eğitim araçlarından hemen hemen daha yoğun bir şekilde analiz edilip eleştirilmesi şaşırtıcı değildir. Bununla birlikte, kariyer, umut ve hırs, şans ve gururu bir yana bırakılıp herkes bir testin gerçekten söylenilen şeyi test edeceğinden, gerektiğinden daha zor ya da kolay, ne uzun ne de çok kısa olmasından ve tam ve kuralına uygun bir ölçme olduğundan emin olmak istiyor. 1) Maddeler içerik ve amaç Test maddesi oluşturmak oldukça önemlidir. Maddeler, bir testin tüm özelliklerini tanımlar ve sayfaların uzunluğu, madde türleri hakkında detaylı bilgi sağlar. Test yayımcılarına göre test maddesi yazmak için görevlendirilen test yazarları için açık ve net madde yayımı olağan bir durumdur. Sürekliliği sağlamak için bu maddeleri defalarca kullanırlar böylece bu yılın sınavı geçen yıl olduğu ve gelecek yıl olacağı gibi farklı içerikte olsa tamamen aynıdır. Test maddeleri, testin yazıldığı zamandaki test maddelerini geliştirme üzerine kuruludur. Onlar, içerikle uyumluluk gösteren ve dil yeterliliğini ölçmek için benzer kapasiteye sahip olan test maddelerini oluşturan ve 6

9 düzenleyen test yazarına, rehberlik eden temel araçlardır. Test maddeleri, sürekli küçük eklemelerle ve değişikliklerle zamanla gelişen dökümanlardır. Alderson, Dil Testi Oluşumu ve Değerlendirmesi (Cambridge Üniversitesi Basımı) adlı kitabında test özelliklerinin aşağıdakileri kapsadığını söyler: Testin amacının açıkça vurgulanması Testi çözecek olanların tanıtılması Test seviyelerinin durumu Hâlihazırda var olan herhangi bir uygun yabancı dil ders kitabını referans verme Bölümlerin/kâğıtların numaraları Her bir bölüm/kâğıt için ayrılan süre Her bir bölüm/kâğıdın ağırlık oranı Test türleri hakkında detaylar Testin uzunluğu hakkında bilgi Test edilecek olan dil becerilerinin ve öğelerin ifade edilmesi Testi yapacak olanlar ve test maddeleri hakkında detaylı bilgi Puanlama ölçütü 2) Kuruma özgü profil Test olacak adayların net bir profilini çizmek amacıyla her seviyedeki tipik performansın ve her seviyedeki adayların gerçekte ne yapabilmesi gerektiğinin tanımı olması gereklidir. Bu dilbilimsel beceri ve iş performansı, cefr modeli kullanılarak iş temelli program çerçevesinde organize edilebilir. Bir modelle birlikte, Ek 2 inşaat sektöründeki 5 temel seviye için uygun dilbilimsel beceri ve yeterlik tablosunu sunar. Tablo, testin değerlendirmeyi amaçladığı dilbilimsel becerileri, en düşük seviyedeki dilbilimsel gereklilikleri, her beceri için test maddeleri (değerlendirme ölçütü ile birlikte) ve test maddelerini yazmak için kullanılabilecek test sorularının örneklerini kapsar. Ek 5 denizcilik sektörü ile a seviyesi için dilbilimsel beceri, değerlendirme ölçütü ve alıştırma türlerinin tablosunu sunarken Ek 4 denizcilik sektöründeki 3 temel seviye için dilbilimsel beceri ve yeterlik tablosunu sunar. 3) Test maddeleri Test seviyesi, testin uzunluğu ve test ettiği dil becerileri yanı sıra, test yazarları kullanmak için en iyi ve en uygun test madde türlerini düşünür. Test maddelerinin tasarımı test edilecek dil becerisine bağlıdır (konuşma becerisini test etmekle kelime dağarcığını test etmeyi karşılaştırın). Sözlü olmayan testlerde test maddeleri, özellikle en yaygın olan çoktan seçmeli düşük seviyede, sıklıkla alışılmış cevap formatındadır. Çoktan seçmeli test maddeleri oluşturmada genel yaklaşım, tipik şaşırmalara ve yanlış anlaşılmalara bağlı olarak umduğunuz cevapları sunmaktır. Test yazarları dilinde bu çeldirici olarak bilinir. Doğru seçenek anahtar olarak bilinir. Test maddeleri, herhangi bir test maddesinde; uzunluğu ve şeklinde kullanılacak çeldiricilerin sayısı hakkında net bilgi verir. Çoktan seçmeli test maddelerinde iyi kullanılan alternatifler kadar ortak değişiklikler vardır. Okuma ve dinlemeyi test etmek için N. Canham tarafından derlenen (oup 2006) ortak soru tiplerinin bir listesi aşağıda sunulmuştur: 4) Yabancı dil test sorularının ortak tipleri Okuma: Soru tipleri Çoktan seçmeli sorular Tamamlanmamış cümleler ile çoktan seçmeli sorular D/Y Örnek Bu seçeneklerden hangisi yazarın fikrini en iyi açıklar? Bölüm kapandı çünkü A, B, C, D Parçaya göre aşağıdaki ifadelerin doğru olup olmadığına karar veriniz. Kısa cevaplı sorular Hangi bölüm size için daha uygundur?... Cümle tamamlama Başlıkları eşleştirme Çoklu eşleştirme Bilgi transferi Kişisel cevap Yeniden fikir ileri sürme Dilbilgisine dikkat çekme Kelime bulma Yöneticiler... bölümü kapatmaya karar verdiler. Her başlığı A F doğru paragrafla/bölümle eşleştiriniz. Kullanmayacağınız bir başlık bulunmaktadır. Her soru için hangi şıkkın ifade edildiğini bulunuz. Hangi bölüm(ün) 1 yetersiz personeli vardır? 2 gelecek hafta kapanacak? Parçadaki bilgiye dayanarak tabloyu/ haritayı/formu/diyagramı tamamlayınız. Yazarın fikrine hangi açıdan katılıyorsunuz? Yazar elemanların tartışmalarıyla baş etme yolları öneriyor. Bu durumlarda en uygun çözümler hangileri olur? Parçada kullanılan şahıs zamirine örneklerin altını çiziniz. Aşağıdaki ifadelerle aynı anlama gelen parçadaki kelimeleri/sözcük öbeklerini bulunuz. 7

10 Dinleme: Soru tipi Çoktan seçmeli sorular D/Y Eşleştirme Bilgi transferi Cümle tamamlama Örnek Bölüm kapandı çünkü Konuşmacıya göre aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olup olmadığını bulunuz. Nerede çalıştıkları hakkında konuşan beş konuşmacıyı dinleyiniz. Her konuşmacıyı 1 5 açıkladıkları ifadelerle A F ile eşleştiriniz. Kayıttaki bilgiye dayanarak tabloyu/ haritayı/formu/diyagramı tamamlayınız. Yöneticiler... bölümü kapatmaya karar verdiler. Sözel becerileri, okuma ve dinleme gibi alıcı becerilere göre objektif olarak değerlendirmek daha zordur. Bunu yapmak için tasarlanan test maddeleri, basitten-sınav yapanlar soru sorar, aday cevap verir-hazırlanan sunumlar gibi zora doğru sıralanır. Ancak, tüm durumlarda test yazarları için mümkün oldukça çok parametre oluşturmak, testi çözenler için örnek cevaplar ve bir adayın performansını değerlendirmek için anlaşılır tanım listesi temin etmek gereklidir. Adım 6 Testleri deneme ve pilot çalışma yapma Testin ilk taslağı yapıldıktan sonra dikkatli ve eleştirel bir yayın süreci başlar. Test yazarları, genellikle testi meslektaşlarına ve sonra farklı seviyelerdeki ve farklı altyapıya sahip öğrencilere uygular. Uygunsuz ve hatalı kelime kullanımına bakarak son taslağı okuması için kurumdan birisini seçerler ve her zaman tartışmaya ya da çok fazla değişikliğe neden olan test maddeleri değiştirilip düzeltilir. Test yazarları son taslağa yaklaştıklarında bir grup öğrenciye pilot çalışma yapılarak veri toplanır. Testin anlaşılırlığı, zorluk seviyesi, yeri ve durumu açısından rubriği kontrol etmek için testin her maddesi analiz edilir. Testin pilot çalışması, Dil Testi ve Değerlendirmesinde İyi alıştırma Rehberi, EALTA tarafından tanımlanan aşağıdaki bazı önemli noktaları göz önünde bulundurmalıdır. Bunlar aşağıdakileri içerir: 1) Pilot çalışma örneği ölçüsü ve test popülâsyonu ile nasıl karşılaştırıldığı. 2) Pilot çalışma sırasında toplanan bilgi. (Örneğin: test hakkında öğretmenlerin görüşleri, test ve test maddeleri ya da seviyelerin uygunluğu v.s. hakkında öğrencilerin görüşleri) 3) Pilot çalışma verilerinin nasıl analiz edileceği. 4) Testteki değişimlere nasıl karar verileceği ve bu değişimlerin testin yeni şekli ile nasıl kaynaştırılacağı. Testin pilot çalışmasının; maddelerin gözden geçirilmesi, düzeltilmesi ve yayına hazırlanması ve soruların yazar görüşleriyle ve test belirtkeleriyle uyumunun sağlanması için sistematik işlemlere bağlı olması gerekir. Test belirtkelerinin önemli bir parçası, test edilen her beceri için belirtilen rubriklerdir. Aşağıdaki tablo her seviye ve beceri için belirtilen rubrikleri detaylandırmaktadır. 8

11 A1 Testi yapanlar şu yeteneklerine göre değerlendirilirler: Yavaş ve anlaşılır konuşulduğunda işle ilgili kelimeleri ve basit yapıları tanımlar Sözlü yönergeleri anladığını gösterir Sözlü uyarılara doğru bir şekilde cevap verir (dinleme bölümünün kapsamı ile birlikte) İşle ilgili bilgileri tanımlar İş durumuyla ilgili kısa ve basit yazılı mesajlardaki anahtar noktaları anlar İletişimi engellemeyecek bir durumda iş ortamında doğru bir şekilde cevap verir Bir konuşmada kendisinin anlaşılması için tam terminoloji (sözcüğün tam karşılığı) ya da başka kelimeleri kullanır Uygun dilbilgisi yapılarını kullanarak kişisel ya da işle ilgili bilgi edinir ve soru sorar Çok basit kelimelerle bile olsa makinenin ya da bir aletin kullanım şeklini açıklar Çok basit birbiri ardına gelen işaretleri kullanarak sürecin işleyişini açıklamak (örneğin, ilk olarak, ikincisi, daha sonra, ondan sonra, gelecekte, v.b. ) Kendisi ya da iş arkadaşları hakkında kişisel bilgi vermek Çok basit ve kısa cümleler bile olsa işle ilgili gerçek bilgiyi sağlar İşe başvuru ya da göçmen formu doldurmak gibi resmi amaçlar için kişisel bilgiyi sağlar A2 Testi yapanlar şu yeteneklerine göre değerlendirilirler: Normal bir hızla konuşulduğunda büyük ölçüde işle ilgili kelimeleri tanımlar İşle ilgili bilgileri, yönergeleri ve uyarıları doğru bir şekilde anlayıp cevap verebilir Parçadaki işle ilgili bilgileri tanımlar (örneğin, ürün/materyalin tanımı ve kullanım bilgileri) Direk işle ilgili konular hakkında kısa ve basit yazılı mesajlardaki anahtar noktaları anlar Bir şekilde iletişimi engellemeyecek uygun dilbilgisi yapılarını kullanarak işle ilgili bilgi edinir ve soru sorar Kendisinin anlaşılması amacıyla tam terminoloji (sözcüğün tam karşılığı) ya da başka kelimeleri kullanarak anahtar detayları açıklar İş malzemelerini ya da iş sürecini öbekleri ve basit cümleleri kullanarak açıklar İş arkadaşlarına ya da daha alt seviyedeki elemanlara basit komutlar verir Hemfikir olma ya da olmama gibi tutumları açıklar İşle ilgili doğru bilgiyi verip basit ve kısa cümlelerle tavsiyede bulunur İş başvurusu ya da göçmen formu doldurma gibi resmi durumlarda için kişisel bilgilerini verir B1 Testi yapanlar şu yeteneklerine göre değerlendirilirler: İşle ilgili tanım, açıklama ve önerileri ya da görevin nasıl yerine getirilmesiyle ilgili tavsiyeleri anahtar kelimeleri daha uzun ve akıcı bir hızla takip edip tanımlar Ardışık ifadeler kullanılarak belirtilen olay örgüsünü açıklar (örneğin, ilk başta, sonra, gelecekte, bunu yaptıktan sonra, bunu yapmadan önce, bunu yapar yapmaz, önce değil, son olarak, v.b.) Sadece ana temayı takip etmekle kalmaz aynı zamanda daha uzun ve daha karmaşık teknik belgeleri ve işle ilgili düzenlemeleri tanımlar Herhangi bir ciddi ihmal olmadan istenildiği gibi tanım, açıklama ya da eğitim sağlar Anahtar detaylar hakkında soru sorarak ya da uygun açıklamalar yaparak ve üzerinde tartışılan çeşitli maddelerin önemini vurgulamak için uygun noktaları belirterek çalışma pratiği üzerine tartışmalara katılır. İletişimle ilgili birbiri ardına gelen öğeleri belirterek yapılandırılmış/ iyi organize edilmiş belirli bir süreç içerindeki bilgiyi verir (örneğin, işin önemi, aciliyeti, gerekliliği, v.s.) Uygun kelime dağarcığı ve dilbilgisini kullanarak açık, mantıklı ve uygun birbiri ardına gelen yönergeleri oluşturur Fikir belirtir ve herhangi bir ciddi hata yapmadan bu fikrin nedenlerini açıklar İşle ilgili doğru bilgiyi herhangi bir ciddi hata yapmadan yazılı şekilde aktarır (örneğin, zaman kaydı, malzeme listesi ya da malzeme kayıt formu gibi) Herhangi bir ciddi dilbilgisi ve iletişim hatası olmadan işin çeşitli özelliklerini yazılı formla rapor eder B2 Testi yapanlar şu yeteneklerine göre değerlendirilirler: Uzun konuşmaları ve işle ilgili sunumları anlar. Üstü kapalı detayları anladığı gibi belirgin detayları da kavrar Uzun ve oldukça karmaşık konuşmalardaki anahtar detayları tanımlar Fikirleri ve/veya tutumları tanımlayıp onları nedenleriyle destekler Tablo/harita/form/ diyagramdaki bilgileri aktarıp organize eder Gerçek bilgiyi inceler ve uzun bir parça içerisindeki ana temayı ve anahtar fikirleri tanımlar Bulgular, yorumlar ve tavsiyeler gibi önemli kısımları tanımlar Sorulara cevap vermek için fikirlere detaylı açıklama getirir Uygun dilbilimsel noktaları kullanarak tartışma ya da konuşmadaki bir fikri doğrular Yorumlayarak bir kararı doğrular İşle ilgili bir konu üzerinde görüşüp bir karara ulaşır Detaylı tanım yapar ya da herhangi bir ciddi ihmal olmadan oldukça detaylı sunum yapar. İşle ilgili bir problem üzerine bakış açısını doğrular Çözümleri karşılaştırır ve amacını belirten uygun dilbilimsel işaret kullanarak tavsiyelerde bulunur. Uygun plan, yapı kullanarak düzgün bir şekilde doğrulanmış tavsiyeleri ve itirazları hazırlar ve fikirleri açıklamak için kaydeder. Bulguları rapor eder, yorum yapar ve herhangi bir ciddi hata yapmadan tavsiyelerde bulunur. İşle ilgili bilgiyi özetler ve herhangi bir dilbilgisi ve /veya iletişim hatası yapmadan işle ilgili formda onu sunar. C1 Testi yapanlar şu yeteneklerine göre değerlendirilirler: Uzun konuşmaları ve işle ilgili sunumları anlar. Farkları ve anlık detayları ayırt eder Konunun önemine bağlı sonuç çıkarır Fikirleri ve/veya tutumları ve bunların nedenlerini tanımlar Uzun ve karmaşık parçaları anlayıp tanımlar Yazarın görüşünden sonuç çıkarır ve anahtar fikri/detayı tanımlar İşle ilgili konuşmalarda ve tartışmalarda fikrini kesin ve açık olarak belirtir İlgili kişiden fikir alırken o fikri değerlendirerek sunar Herhangi bir ciddi hata yapmaksızın görevini açıklayıp yorum yapar ve /veya öneride bulunur Yapılandırılmış bir şekilde noktaları vererek ve herhangi bir ciddi hata olmadan sonuçları ekleyerek detaylı bir tanım ve/veya fikir oluşturur İşte karmaşık bir konu ile ilgili fikri doğrular Yazılı bir tavsiye formunda avantajları ve dezavantajları karşılaştırarak ve/veya çözüm önererek profesyonel bir fikri açıklar Uygun kelime dağarcığı ve dilbilgisini doğru kullanarak oldukça resmi bir şekilde sorun/problemini belirtir, onaylama talep eder ve destek için teşekkür eder Yazma Sözel üretim Sözlü etkileşim Okuma Dinleme 9