EK:4 TEKNĐK ŞARTNAME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EK:4 TEKNĐK ŞARTNAME"

Transkript

1 EK:4 TEKNĐK ŞARTNAME 1. GENEL 1.1. SĐSTEM TANITIMI VE GEREKSĐNĐMLER: Bu şartnamenin 1. Genel başlığı altındaki maddeler istekli için ön bilgilerin verildiği şartlar olup ihaleye teklif verecek olan istekli, bu şartları peşinen kabul etmiş sayılacaktır. Bu nedenle söz konusu maddelere birebir cevap verilmesi gerekmemektedir. Ancak Teknik Şartnamenin 2.Teknik Şartlar başlığını müteakip tüm maddelerine şartnamede istenilen doğrultuda birebir eksiksiz cevap verilecek olup, şartname maddelerine anlaşıldı, kabul edildi, not edildi, karşılıyor vb. ifadelerle kısa cevaplar verilmeyecektir. Açıklama gerektiren maddelere istenilen doğrultuda detaylı olarak cevap verilecektir Satın alınacak cihazlardan oluşacak sistemin blok şeması Şekil 1 de görülmektedir. Firmalar tekliflerini bu şekili temel alarak hazırlayacaklardır Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak belirtilecektir) ihtiyacı olan Telekom 34 mbps SDH hatları üzerinden tv program iletim sistemi için kullanılacak cihazların genel olarak fonksiyonel ve performans özellikleri aşağıdaki tabloda, TRT nin minimum gereksinimlerinin sınırları ise detaylı olarak cihaz ana başlıkları altında tanımlanmıştır. Tablo SIRA NO 1 ALIMI ĐSTENEN MAL VEYA HĐZMETĐN AÇIK TANIMI MPEG-2 SD/HD Kodlayıcı (Encoder) (Aşağıdaki özellikleri içerir) ; 1 SDI I/P, 1 HD-SDI I/P (giriş) 2 stereo analog audio I/P, 2 adet AES /EBU digital audio I/P Dolby Digital ve Dolby E iletimi Standart yapılandırmada mümkünse 1 CV (analog) I/P, MĐKTAR 4 adet 3 adet ASI O/P, 1 adet IP O/P (Özellikler: UDP/IP or RTP/UDP/IP encapsulation of MPEG-2 transport stream output); (SMPTE 2022 Pro MPEG FEC) MPEG-2 SD/HD Kod Çözücü (Decoder) (Aşağıdaki özellikleri içerir) ; 1 adet ASI I/P, 1 adet IP I/P, 2 1 ASI O/P, 4 adet 1 adet SDI O/P, 1 adet HD/SDI O/P (SDI ile aynı konnektörden de alınabilir) 2 stereo analog audio O/P, 2 adet AES /EBU digital audio O/P Dolby Digital ve Dolby E iletimi Standart yapılandırmada mümkünse 1 CV analog O/P 3 Mux & Media Converter (M&M Converter) (3 ASI giriş, 3 ASI çıkış G703 E3 ana (trunk) giriş-çıkış arayüzlü, IP ana (trunk) giriş-çıkış opsiyonu aktif 4 adet 5 Yönetim bilgisayarı 2 adet 6 Ethernet Anahtar 2 adet 7 42 RU Rak 2 adet 8 Eğitim 2 gün 1

2 1.1.4 Satın alınacak sistem yeni açılacak olan TRT Eğitim (Eskişehir) kanalının Eskişehir-Ankara arasındaki ileitmleri için kullanılacaktır. Đletim sisteminde öncelikle Telekom SDH hatları kullanılacaktır. Gerektiğinde IP ağlar üzerinden de iletim yapılacaktır. Satın alınacak cihazlar 7/24 saat bazında çalışmaya uygun olacaklardır. Cihazların montajı ve entegrasyonu yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Ancak montaj ve entegrasyon sırasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgi akışı koşulsuz olarak ihaleyi kazanan yüklenici firmaya TRT tarafından sağlanacaktır. Satın alınacak sistem kapasite ve performans testleri yapıldıktan sonra sorunsuz çalışır vaziyette TRT ye teslim edilecektir. 1.3 Satın alınacak teçhizatın işletmesi için eğitim alınacak olup bu şartnamenin ilgili maddesinde detaylandırılmıştır. 1.4 Đstekli, teknik şartnamede tarif edilen ya da tarif edilmeyen, fakat cihazların kendisinden beklenen şekliyle tam performans çalışabilmesi için gereken her türlü malzemeyi, teçhizatı (arabirim, yazılım, aksesuarlar vs.) ve gerekli montaj kitlerini teklif edecektir. Teklif edilmeyen (veya yeteri sayıda teklif edilmeyen) bu türden malzemelerin teklif edilmemesi durumunda fiyata dahil edildiği kabul edilecektir. 1.5 Đstekli, teklif etmiş olduğu tüm cihazlara (encoder, IRD, M&M Converter, anahtar, bilgisayar vb.) ilişkin katalog bilgileri (data sheet) ve kullanım kitaplarını (manual) teklifle birlikte CD ortamında TRT ye verecektir. 1.6 Đstekli, teklifindeki tüm cihazlar için fiyatlarını ayrı ayrı belirtecektir. 1.7 Satın alınacak kodek cihazlarının Türkiye ye ithali aynı zamanda Bilgi Teknolojileri ve Đletişim Kurumu ve daha başka kamu ve tüzel kuruluşların izinlerini de gerektiriyorsa bu kuruluşlardan istenilen belgelerin temininde yapılacak tüm harcamalar teklif fiyatına dahil edilecektir. Đhaleyi kazanan firma satın alınacak teçhizata ait CE, Telekomünikasyon ve benzeri Uygunluk Belgelerini sevkiyattan önce ve her türlü masrafları kendine ait olmak üzere temin edecektir. Bu durumu firma teklifinde taahhüt edecektir. 2. TEKNĐK ŞARTLAR 2.1 Satın alınacak teçhizat içerisinde yer alan tüm cihaz ve malzemeler; Uluslararası standartlara göre üretilmiş olup, 24 saat çalışma koşullarına uyumlu olacaktır. Uluslararası yayıncılık ve standart gereklerini karşılayacaklardır. Kendilerinden beklenilen yayın kalite ve güvenirliliğini sağlayacak olup, minimum ölçüde ayar ve bakım gerektirecek yapıda olacaktır. Cihazların tam performans çalışması için gerekli her türlü önlemler alınacaktır. Uluslararası şok ve vibrasyon standart gereklerini karşılayacaktır. Topraklama terminaline sahip olacaktır. Topraklama uluslararası standartlara uygun yapıda olacak ve operatörü elektrik şokuna karşı koruyacak tam koruma özelliğine sahip olacaktır. Cihazların ve rakların TRT topraklamasına bağlantısı yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Yüksek voltaj ve elektrik şok riski içeren yerlerde gerekli uyarı etiketlerine sahip olacaktır. 220 ± 10 % VAC ve 50 ± 5 % Hz mono-faz şehir şebekesinde çalışacaktır. Cihazların etiketlendirilmeleri ve menülerinde Türkçe veya Đngilizce dili kullanılacaktır. Teklif edilecek tüm elektronik cihazlar 19 rack boyutlarında teklif edilecek olup, her bir cihaz operatör tarafından kodekler için lokal olarak ön panellerinden ve web arayüzü (browser) yoluyla, diğer cihazlar için ise lokal olarak ön panellerinden veya web arayüzü yoluyla kontrol edilmeye uygun yapıda olacaktır. Cihazlar raklara montaj aparatları ile birlikte verileceklerdir ve firmaca montajı yapılacaktır. 2

3 2.2 Satın alınacak cihazların detaylı çalışma, kullanım ve menü sistemlerinin yer aldığı aşağıda adedi verilen sayılarda basılı doküman olarak hazırlanmış kullanım kitapları, yüklenici tarafından tutanakla TRT ye teslim edilecek olup, söz konusu kitaplar cihazlara ilişkin en son üretim, donanım ve yazılım bilgilerini de kapsayacaktır. 4 adet kodlayıcı (encoder) kullanım kitabı 4 adet IRD (decoder) kullanım kitabı 4 adet M&M Converter kullanım kitabı 3 adet ethernet anahtar (SW) kullanım kitabı 2.3 Yüklenici firma, satın alınacak cihazlara garanti süresi sonrasında, ücreti karşılığında en az 5 (beş) yıl süre ile yedek parça, tamir, bakım ve teknik destek hizmeti sağlayacaktır. Satın alınacak olan kodek cihazlarının diğer teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir. Teklif edilecek cihazlar aşağıda belirtilen teknik özelliklerden daha iyi özelliklere sahipse cihazlara ait üstün nitelikler değerlendirme sırasında göz önünde bulundurulacaktır. 2.4 Teklif edilen her rak için gerekli güç miktarı belirtilecektir. Bu güce göre seçilmesi gereken 3 fazlı sigorta amperajı (3X.A) şeklinde belirtilecektir. 2.5 MPEG KODLAYICI (ENCODER) Gerekmesi halinde kodlayıcı cihazının bu şartnamede belirtilen video ve audio sıkıştırma, iletim format ve standartlarında yayın yapabilmesini teminen ilgili tüm izin ve lisanslar yurtiçi ve uluslararası kurum, kuruluş, organizasyon, laboratuar vb alınmış olarak TRT ye teslim edilecektir Kodlayıcı cihazı başlangıçta mpeg2 4:2:2 örneklemeli SD yayın iletimi için kullanılacaktır. Gereksinim duyulduğunda mpeg2 4:2:2 örneklemeli HD iletime geçilecek olup, kodlayıcı cihazı bu özelliklere sahip olacak şekilde teklif edilecektir SD ve HD iletim için tek bir kasa içinde encoder teklif edemeyen firmalar, SD için ayrı, HD için ayrı cihaz teklif edebilirler Kodlayıcı cihazı, aşağıda karakteristikleri verilen SMPTE 259M standardında en az 1 adet SD-SDI (Serial Digital Interface) video girişine sahip olacaktır. Giriş seviyesi: 800 mv p.p(peak to peak) ± %10 Format : Rec.ITU-R 656 Konnektör tipi ve empedansı : BNC, dişi 75 Ω Desteklenen video çözünürlükleri : video formatlarında Kodlayıcı cihazı, SMPTE 292M standardında en az 1 adet HD-SDI video girişine sahip olacaktır. Desteklenecek HD formatları 1080i/25 ve 720p/50 dir. Kodlayıcı cihazının sağlaması gereken formatlar: o 50 Hz çerçeve hızında 1280x720 satırlı ardışıl (progressive) format (Referans: SMPTE 296M) o 25 Hz çerçeve hızında 1920x1080 satırlı tarak geçmeli (interlaced) format (Referans: SMPTE 274M) Kodlayıcı cihazının SDI ve HD-SDI girişleri ayrı ayrı veya aynı konnektör olabilir. Aynı konnektör olması durumunda, seçim yapmak suretiyle SD veya HD giriş seçilebilecektir 3

4 2.5.7 SD iletim formatında kodlayıcı video veri oranı (bit rate) seçimi 4-20 mbps aralığını kapsayacaktır HD iletim için video veri oranı (bit rate) seçimi mbps aralığını kapsayacaktır Encoder cihazının standart yapılandırması ile 1 adet analog composite video girişine sahip olup olmadığı belirtilecektir. Sahipse ana karakteristikleri aşağıdaki gibi olacaktır. Standart :ITU-R Video standard : PAL-B/G, 625 satır Konnektör tipi ve empedansı : BNC,dişi 75 Ω Giriş seviyesi : 1 Vpp ± %10 Chroma/luminance gecikmesi : maksimum ±30 ns (VITS line 17 paterni kullanılarak VM 700 video test cihazı ile yapılacak ölçüm neticesinde) Ayrıca kodlayıcı cihazı NTSC (525 satır) sinyallerini kodlama özelliğine de sahip olup olmadığı belirtilecektir SD/HD-SDI ve sağlanabiliyorsa analog (Composite video,cv) giriş sinyallerinin seçimi, kodlayıcı cihazının menüsünden operatör tarafından ve gerekli durumlarda Ankara da konuşlandırılacak bilgisayarla web arayüzü (browser) üzerinden yapılacaktır Kodlayıcı cihazı, aşağıda karakteristikleri belirtilen en az 4 adet analog mono (2 stereo çifti) ses (audio) girişine sahip olacaktır. Standart yapılandırma ile daha fazla sayıda ses girişi sağlayan firmalar tekliflerinde belirteceklerdir. Analog ses giriş frekans aralığı : 20 Hz ile 15 khz arası Giriş seviyesi : nominal 0 dbm veya +6 dbm Empedans :600 Ω balanced (başka seçim varsa belirtilecek) Clipping seviyesi : minimum 12 db Konnektör tipi: XLR-3 (başka tip ise çevirici kablo ile verilecek) Frekans cevabı (frequency response): 20 Hz-15 khz arası ± 1 db (ref:1 khz,+6 dbu) THD 1 % Crosstalk 60 db (10 khz frekansta) Noise ratio (unweighted) 60 db Kodlayıcı cihazı, aşağıda karakteristikleri belirtilen en az 2 adet AES/EBU digital ses girişine sahip olacaktır. Standart yapılandırma ile daha fazla sayıda ses girişi sağlayanlar belirteceklerdir. AES/EBU audio ara yüzü: EBU Tech Spec. karşılayacaktır. Empedans: 110 Ω balanced veya 75 Ω unbalanced Konnektör tipi :XLR 3 (110 Ω için) veya BNC (75 Ω için), (karşılanamıyorsa gerekli çevirici konnektörlü kablo verilecek) Cihaz aynı anda 2 stereo analog ve 2 adet digital ses iletmeyecek, istenen ses tipi seçilerek ya analog ya da digital ses iletilecektir. Bu nedenle anaog ve digital ses girişleri için aynı konnnektör de kullanılabilir. Ancak iletilecek ses tipi ön panel ve web arayüzden seçilebilmelidir Kodlayıcı cihazı, SD/HD-SDI standardındaki digital video sinyalleri üzerinden, embedded audio sinyallerini taşıyabilme kapasitesine sahip olacaktır. 4

5 Cihaz, HD-SDI sinyalinin içerisine embedded olarak gömülmüş olan ve cihaza giriş öncesi harici olarak daha önce kodlanmış olan (pass-thru) en az 1 adet surround Dolby Digital 5.1 sesi iletecektir Kodlayıcı cihazı, MPEG-1 LayerII (Musicam) audio kodlama standart gereklerini karşılayacak olup, aşağıda belirtilen teknik değerlere sahip olacaktır. Audio örnekleme aralığı Desteklenen audio kodlama modları Audio data rate seçim aralığı : 48 khz (başka seçim varsa belirtilecektir) : seçilebilir mono, stereo, dual mono : seçilebilir 128,192, 256 ve 384 kbps (dual mono ve stereo audio kodlama modları için) Kodlayıcı cihazına girilen analog, AES/EBU ve embedded ses sinyallerinin seçimi, audio kodlama modları ve audio data rate değerlerinin seçimi cihazın menüsünden operatör tarafından ve web browser üzerinden yapılabilecektir HD yayın iletiminde pass through Dolby Digital (AC-3) 2.0, 5.1 ve Dolby E özellikleri kullanılabileceğinden dolayı cihaz bu ses kodlamalarını ve iletim tiplerini sağlayacak şekilde teklif edilecektir. Belirtilen ses iletimlerinin sağlanması için gerekmesi durumunda kodlayıcı cihazda ilgili analog ve sayısal ses iletme özellikleri ve konnektörleri istekli tarafından teklif edilmiş ve aktivasyonları yapılmış olacaktır Dolby Digital ses ve/veya Dolby-E nin SDI video içine gömülü olacak şekilde TRT tarafından teslim edildiği düşünülerek, cihazın bu sinyali iletileceği gözönünde bulundurulacak ve kodlayıcı cihazının ilgili ses opsiyon özellikleri bunlara göre aktif olacaktır. Kodlayıcı cihazı, bu şartnamede belirtilen Dolby ses ve kodlama türlerinin iletimi için gerekli özelliklere (konnektör, yazılım vb.) sahip olacaktır Kodlayıcı cihazının SD iletim için MPEG-2 4:2:0 ML video kodlama formatını standart konfigürasyonu (teklif edilen cihaz) ile sağlayıp sağlayamadığı belirtilecektir Kodlayıcı cihazı için diğer teknik özellikler aşağıdaki gibi olacaktır. GOP(Group of pictures) yapısı : IBBP, IBP, IP, adaptif, (başka seçim varsa belirtilecektir) GOP uzunluğu : 12 (başka seçim varsa belirtilecektir) Aspect ratio : seçilebilir 4:3 ve 16:9 ASI Paket uzunluğu : seçilebilir 188 ve 204 byte Kodlayıcı cihazı, EN standardında en az 3 (üç) adet 75 Ω, ASI Asynchronous Serial Interface) BNC (copper) çıkışına sahip olacaktır. Standart yapılandırma ile sağlayamayanlar profesyonel yapıda bölücü/dağıtıcı vs. kullanarak 3 adet çıkış sayısını sağlayacaklardır Kodlayıcı cihazı, en az 1 (bir) adet IP (Internet Protocol) çıkışa sahip olacaktır. Standart yapılandırma ile 1 adetten fazla IP çıkışı sağlayan firmalar tekliflerinde çıkış sayısını belirteceklerdir. IP çıkış RJ 45 fiziksel port ile sağlanacaktır. IP üzerinden iletimde kodlayıcının IP çıkışı metro ethernet anahtarının bir portuna bağlanacak olup bu bağlantı için iki ucu hazırlanmış 10 m uzunlukta 3 adet ara kablosu istekli tarafından sağlanacaktır. Kablonun türü (düz ya da çapraz ethernet kablosu) belirtilecektir Cihazdaki IP çıkış aşağıdaki özellikleri sağlayacaktır. IP paketler içinde MPEG TS (Transport Stream) iletilecektir. Bir IP paket içine konabilecek TS sayısı (1 den 7 ye kadar) seçilebilecektir. TS paket uzunlukları 188 olacaktır. 204 destekleniyorsa belirtilecektir. 5

6 Mpeg TS paketler RTP/UDP/IP ve/veya UDP/IP sırasında sarmalanabileceklerdir (encapsualtion). (MPEG/RTP/UDP/IP veya MPEG/UDP/IP seçiminin yapılabilmesi) Kodlayıcı cihazı IP çıkışı, SMPTE 2022 Pro Mpeg FEC standartına uyumlu şekilde FEC (Forward Error Correction) özelliğine sahip olacaktır IP üzerinden iletimde, kodlayıcının IP çıkışının standart cat5 veya cat6 ethernet kablosu ile metro ethernet anahtarına (switch) bağlanacağı gözönüne alınarak maksimum kablo mesafesi belirtilecektir Kodlayıcı cihazına hem kontrol hem de IP çıkış için IP, Subnet mask ve gateway adresleri verilebilecektir Kodlayıcı cihazı aynı anda IP ve ASI çıkışlarını verecektir. Örneğin ASI çıkış toplam veri oranı 10 mbps seçilmişse aynı veri oranlı çıkış IP den de alınabilecektir. Aynı anda iki çıkışın aktif edilmesi durumunda IP çıkış için ayrı, ASI için ayrı veri oranı seçilip seçilemediği belirtilecektir. Örneğin ASI çıkış toplam veri oranı 10 mbps seçilmişken, IP çıkışdan 8 mbps çıkış alınabilir mi gibi Kodlayıcı cihazı, uzaktan web browser aracılığı veya başka bir yönetim sistemi ile kontrol ve izlemesinin yapılabilmesi için 1 adet kontrol-yönetim (Control veya Management) portuna sahip olacaktır. Web browser üzerinden kontrol edilmeye imkan verecek yazılım ve arayüzleri içerecektir. Web arayüzü (browser) ile erişimde kullanıcı adı (username) ve şifre (password) olacak ve yönetici (admin) olarak cihaza bağlanan kişi tarafından istenen şekilde cihaza erişim için kullanıcı ismi ve şifresi (password) değiştirilebilecektir Kodlayıcı cihazı, önceden oluşturulan farklı yapılandırma (konfigürasyon) parametrelerinin hafızada saklanabilmesi ve gerektiğinde hafızadan geri çağrılabilmesi amacıyla en az 5 farklı konumlu hafıza ve hafızadan geri çağırma özelliğine sahip olacaktır. Bu özellik ön panelden yapılabilmelidir Kodlayıcı cihazı, EBU Technical Specification Tech 3292 de belirtilen BISS 1 (Basic Interoperability Scrambling System) şifreleme özelliğini sağlayacaktır Kodlayıcı cihazı, kendi içerisinden audio ve video test sinyallerini üretecektir. Kodlayıcının üretmiş olduğu video ve audio test sinyallerinin neler olduğu belirtilecektir Kodlayıcı cihazına uygulanan analog, digital ve Dolby audio sinyallerine gerektiğinde, cihaz üzerinden dudak senkronizasyonu (lip sync) için ayar yapılacak olup, ayar aralığı (geciktirme) ms cinsinden belirtilecektir Kodlayıcı cihazı üzerinde oluşan ve yayın trafiğini etkileyen arıza ve alarm durumlarında arıza ve alarmın ne olduğu cihazın ön panelinde bulunacak gösterge üzerinden veya web browser üzerindeki ilgili menüden operatör tarafından görülebilmelidir. Yayın trafiğini etkileyecek arıza ve alarm durumları için, cihazın buzer vb sesli uyarı sistemi kullanılarak, bu mümkün değilse cihazın alarm röle çıkışları kullanılarak veya başka bir yöntemle cihazın operatörü sesli olarak uyarması sağlanacaktır. Ankara da ve Eskişehir de ikişer adetten toplam 4 adet kodlayıcının her birindeki arıza durumu için sesli alarm alınacaktır. Sesli alarm üretilmesiyle ilgili alarm bağlantı şeması (pin diyagramı, röle kontakları vb. gösteren) veya firmanın kullanacağı başka bir yöntem varsa yöntemde kullanılan bağlantı şemaları TRT ye sistem kabulünden önce teslim edilecektir Kodlayıcı cihazlarının aşağıda belirtilen durumları için sesli alarm üretilecektir. o Video kodlama kartında arıza meydana gelmesi, o Audio kodlama kartında arıza meydana gelmesi, o Cihaz içi çalışma sıcaklığının 65 dereceyi geçmesi, 6

7 o Video girişi kesildiğinde, o Audio girişi kesildiğinde o 2.6 MPEG-2 KOD ÇÖZÜCÜ (DECODER) Kod çözücü cihazı bu şartnamede özellikleri belirtilen mpeg2 kodlayıcı ile birlikte uyumlu çalışacak şekilde teklif edilecektir Şekil 1. de görüldüğü üzere kod çözücü cihazının ASI ve IP girişleri olacaktır. Aynı kasa içinde bu girişleri sağlayamayan firmalar ayrı cihaz kullanabileceklerdir Cihazın IP girişi kodlayıcıdan gelen IP paketlerini alabilecek şekilde uyumlu çalışacaktır Cihazın IP girişinin özelliğinin kullanılması durumunda; kod çözücü cihazın menülerinde web browser veya başka bir kontrol ile cihaza erişilerek, Packets Per Frame: (Bir IP frame içindeki Mpeg TS paket sayısı) RTP Enabled or Disabled: Lost Packets: FEC Mode: o Columns (L): o Column UDP port number o Rows (D): o Rows UDP port number Corrected Packets: Uncorrected Packets: IP Packet Loss Ratio: IP Packet Delay Variation(Latency): UDP Port Number: Decoder received packets: (örnek: ) gibi verilerin görülmesi istenecektir. Ancak burada belirtilen verilerin görülmesini sağlayamayacak cihaz teklif edilmişse hangi verilerin görülemediği açıkça belirtilecektir Kod çözücü SDI ve/veya HD-SDI çıkışı embedded audio ile çıkış verebilecektir adet SYNC girişi olacaktır. SYNC girişi, SD ve HD için ayrı ayrı ya da tek bir konnektör olabilir Kod çözücü cihazına hem kontrol hem de IP veri çıkışı için IP, Subnet mask ve gateway adresleri verilebilecektir Kod çözücü cihazı üzerinde oluşan ve yayın trafiğini etkileyen arıza ve alarm durumlarında arıza ve alarmın ne olduğu cihazın ön panelinde bulunacak gösterge üzerinden veya web browser üzerindeki ilgili menüden operatör tarafından görülebilmelidir Sistemde kullanılacak kod çözücü cihazlarının alarm röle çıkışlarını kullanarak veya firma kendine uygun gördüğü bir yöntemle; her bir kod çözücünün o TS (Transport Stream) girişi kesildiğinde, o Video çıkışı alınamadığında, o Audio çıkışı alınamadığında, o Cihaz iç çalışma sıcaklığının 65 derecenin üstüne çıktığında 7

8 operatörü sesli olarak uyaracak olup uyarı için gerekli aksesuarlar (buzer, röleli sistem kullanımı vs gibi) her iki uç noktadaki (Eskişehir ve Ankara) sistem tasarımı içinde olacaktır Sesli alarm üretilmesiyle ilgili alarm bağlantı şeması (pin diyagramı, röle kontakları vb. gösteren) veya firmanın kullananacağı başka bir yöntem varsa yöntemde kullanılan bağlantı şemaları TRT ye sistem kabulünden önce teslim edilecektir Kod çözücü cihazda (web arayüzü veya ön paneli ile erişilerek) kodlayıcıdan gelen video, audio ve Transport Stream ile ilgili bilgilerden veri oranları (bit rate), kodlama türü (video için mpeg-2 veya mpeg-4; audio için mpeg layer II, AAC, Dolby vb gibi) gibi bilgilerin görülüp görülemediği belirtilecektir Kod çözücü cihazı, önceden oluşturulan farklı yapılandırma (konfigürasyon) parametrelerinin hafızada saklanabilmesi ve gerektiğinde hafızadan geri çağrılabilmesi amacıyla en az 3 farklı konumlu hafıza ve hafızadan geri çağırma özelliğine sahip olacaktır HD için video bit oranının (transport stream değil) 20 mbps olarak seçilmesi durumunda, teklif edilecek kodlayıcı-kod çözücüler (kodek) resimde donma, bloklama yapmayacak, yayında kullanılabilecek şekilde çalışacaklardır. Teklif veren firma bu veri değerinde çalışmayı taahhüd etmiş sayılacaktır Yukarıda özellikleri bahsedilen mpeg-2 kodlayıcı ile kaskad (arka arkaya, seri) bağlandığında ve video bit oranının SD için 10±2 mbps, HD için 20±2 mbps değeri şeçildiğinde maksimum gecikme (latency) değerinin ortalama ne olduğu belirtilecektir. Bu değer kodlayıcı-kod çözücüler (encoder-decoder=kodek) kaskad ASI bağlantısı ve IP bağlantısı için aşağıda belirtildiği şekilde ayrı ayrı verilecektir. Kaskad bağlantıdan kodlayıcının ASI çıkışının kod çözücünün ASI girişine direk bağlandığı durum kastedilmektedir. Aynı durum IP için de geçerlidir. ASI IP SD (ms) HD (ms) Kod çözücü cihazının burada belirtilmeyen özellikleri, yukarıda özellikleri belirtilen mpeg-2 kodlayıcının ilgili çıkışı ile uyumlu çalışacak şekilde teklif edilecektir. Analog ve digital ses adetleri kodlayıcı cihazı adedine ( 2 analog stereo, 2 adet digital) uygun olacaktır Kod çözücü cihazı, kodlayıcıdan gelen Dolby ses ve kodlama türlerini iletecek şekilde yukarıda özellikleri belirtilen mpeg-2 kodlayıcının ilgili ses tipi ile uyumlu çalışacak şekilde teklif edilecektir Kod çözücü cihazı, EBU Technical Specification Tech 3292 de belirtilen BISS 1 (Basic Interoperability Scrambling System) şifreleme özelliğini sağlayacak olup teklif edilen kodlayıcı ile uyumlu şifreleme yapacaktır. 2.7 MUX&MEDIA (M&M) CONVERTER Şekil 1 de görüldüğü üzere sistemde 2 adet M&M Converter cihazı kullanılacaktır. Bu cihazlara rak yedek olacak şekilde 2 adet M&M Converter cihazı teklife dahil edilerek toplam 4 adet cihaz teklif edilecektir Otomatik yedeklemeli çift güç kaynaklı olacaktır. 8

9 2.7.3 Cihazların her biri en az 3 adet ASI sinyaline giriş ve 3 adet ASI sinyaline çıkış imkanı tanıyacaktır Cihazların ana (trunk) giriş ve çıkışı G703 E3 olacaktır. Bunun yanında IP trunk çıkış opsiyonu da aktif olacaktır. G703 trunk çıkış ile IP trunk çıkışı aynı anda sağlanacaktır. Benzer şekilde cihaz kasası üzerinde G703 E3 trunk girişi ile birlikte IP trunk girişi olacak, kullanıcı isteği trunk giriş tipini seçebilecektir M&M Converter cihazlarının G703 giriş ve çıkışları E3= mbps hızında çalışacak olup, bu band genişliği içinde veri iletimi için kullanılabilecek net veri oranı (payload) en az 30 mbps olup bu değerin altında teklif edilen sistemler ve kabullerde bu oranı sağlayamayan sistemler kabul edilmeyecektir Eskişehir den Ankara ya doğru iletimler için sistemin çalışması aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır. Teklif edilecek M&M Converter cihazları bu çalışma şekillerini sağlayacaktır. Bu çalışma şekillerinin oluşturulması bu şartnamede belirtilen bilgisayarlı izleme ve kontrol sistemi (BĐKS) ile sağlanacaktır Encoder 1 ve 2 iletimde değil : Tüm band genişliği 30 mb veya daha yüksek bir kapasitede (daha yüksek kapasitede iletim sağlanabiliyorsa kapasite belirtilecektir) dosya transferi ve yönetime ayrılmış olacak, Encoder 1 iletimde (örneğin 10 mb ile), 2 iletimde değil: (encoder 1 için ayrılan band genişliği) = 20 mb band genişliği dosya transferi ve yönetime ayrılmış olacak, Encoder 2 iletimde ( örneğin 10 mb ile), 1 iletimde değil: (encoder 2 için ayrılan band genişliği) =20 mb band genişliği dosya transferi ve yönetime ayrılmış olacak, Encoder 1 ve 2 iletimde (örneğin her biri 10 mb ile): (encoder 1+encoder 2 için ayrılan band genişliği) =10 mb band genişliği dosya transferi ve yönetime ayrılmış olacak, Benzer durum Ankara tarafından Eskişehir e iletimler için de sağlanacaktır Media Converter cihazları üzerinden 1, 2, 3 ve 4 nolu kodlayıcılar (encoder) ve karşılıkları olan IRD ler iletimdeyken aynı zamanda (eş zamanlı) tek yönlü ve/veya iki yönlü IP dosya transferi de mümkün olacaktır. Hem dosya transferi, hem de cihazların yönetimi için tek bir band genişliği ayrılacaktır. Ayrılacak band genişliği (minimum 512 kb ve katları şeklinde veya 256 kb artırımlı şekilde) ayarlanabilir olacaktır. Eğer dosya transferine ayrı, cihazların yönetimi için ayrı bir band genişliği ayarlama imkanı varsa belirtilecektir. Hem dosya transferi, hem de cihazların yönetimi için ayrılan band genişliği, kodlayıcıların iletimde olup olmadıklarına göre 30 mbps hızına kadar çıkabilir. Hem dosya transferi, hem de cihazların yönetimi için sistemde gösterilen anahtarlar (switch, SW) kullanılacaktır Media Converter gibi sistemde kullanılan cihazların telekom SDH sistemine bağlantısı, kodlayıcı girişleri, kod çözücü çıkışları video&audio bağlantıları için gerekli kablo, konnektör vb aksesuarlar yüklenici firma tarafından tedarik edilip, yerine montajı yapılıp uç bağlantıları yapılacaktır. Gerçek kablo uzunluğu Eskişehir de ve Ankara da firmaca yerinde tespit edilecektir. SD iletim için döşenen kabloların ve gerekli olması durumunda konnektörlerin HD iletim için de kullanılacağı gözönünde bulundurulmalıdır Cihazın Telekom SDH E3 devreleri ile uyumlu çalışması tamamen firma sorumluğundadır. 9

10 Rakta yedekde bekleyecek cihazların kablajı da bu şartnamede belirtildiği şekilde yapılmış olacaktır. 2.8 BĐLGĐSARLI ĐZLEME (MONĐTÖR) VE KONTROL SĐSTEMĐ (BĐKS) Eskişehir de Eğitim Kanalı devamlılık stüdyosuna konacak bir dizüstü bilgisayar teklif edilecektir. Bu bilgisayar ile Ankara daki kodlayıcı, kod çöcücü, M&M Converter, anahtar cihazlarına web arayüzü ile 34 mbps E3 band içinden (in-band) erişilebilecek ve bu cihazların izleme (monitör) ve yapılandırmaları (konfigürasyonları) yapılabilecektir. Benzer şekilde bu bilgisayar kullanılarak Eskişehir deki cihazlar monitör edilebilecek, gerektiğinde yapılandırmaları (konfigürasyonları) yapılabilecektir. Tüm izleme ve yapılandırmalar cihazların web arayüzü ile yapılacaktır. Bu nedenle teklif edilen tüm cihazların web arayüz desteğinin olması gerekmektedir. Web arayüzü ile yapamayan firmalar ayrıca bir yönetim yazılımı teklif ederek NMS (Network Management System) kurabilirler. Bu bilgisayar ile sistem rakı arasındaki gerekli uzunluktaki haberleşme kablosunun montajını firma yapacaktır. Teklif edilen bilgisayar ayrıca bu şartnamenin maddesinde belirtilen çalışma şekillerinin oluşturulmasında kullanılacak olup devamlılık stüdyosunda ilgili operatör önüne konacaktır. Gerektiğinde bu dizüstü bilgisayar yerinden alınıp sistem rakı yanına götürülerek ilgili haberleşme kablosu bağlanacak ve Ankara ve Eskişehir deki tüm sistem cihazları rakın önünden kontrol ve izleme yapılabilecektir Ankara da Eğitim Kanalı devamlılık stüdyosuna konacak bir bilgisayar teklif edilecektir. Bu bilgisayar ile Eskişehir deki kodlayıcı, kod çöcücü, M&M Converter, anahtar cihazlarına web arayüzü ile 34 mbps E3 band içinden erişilebilecek ve bu cihazların izleme (monitör) ve yapılandırmaları (konfigürasyonları) yapılabilecektir. Benzer şekilde bu bilgisayar kullanılarak Ankara daki cihazlar monitör edilebilecek, gerektiğinde yapılandırmaları (konfigürasyonları) yapılabilecektir. Tüm izleme ve yapılandırmalar cihazların web arayüzü ile yapılacaktır. Bu nedenle teklif edilen tüm cihazların web arayüz desteğinin olması gerekmektedir. Web arayüzü ile yapamayan firmalar ayrıca bir yönetim yazılımı teklif ederek NMS (Network Management System) kurabilirler. Bu bilgisayar ile sistem rakı arasındaki gerekli uzunluktaki haberleşme kablosunun montajını firma yapacaktır. Teklif edilen bilgisayar ayrıca bu şartnamenin maddesinde belirtilen çalışma şekillerinin oluşturulmasında kullanılacak olup devamlılık stüdyosunda ilgili operatör önüne konacaktır. Gerektiğinde bu dizüstü bilgisayar sistem rakı yanına götürülerek ilgili haberleşme kablosu bağlanacak ve Ankara ve Eskişehir deki tüm sistem cihazları rakın önünden kontrol ve izleme yapılabilecektir Ankara ya konacak bilgisayar ile monitör veya kontrol (yönetim) amaçlı Eskişehir deki cihazlara erişilmek istendiğinde, Şekil 1 den anlaşılacağı üzere bu erişim M&M Converter 1 ve M&M Converter 2 cihazları üzerinden ve band içinden (in-band) olacaktır. Ayrıca bir IP devre kurulmayacaktır. E3 band genişliği içinden yönetim ve dosya transferine için ayrılacak band genişliği miktarı ayarlanabilecektir. Hem dosya transferi, hem de cihazların yönetimi için tek bir band genişliği ayrılacaktır. Ayrılacak band genişliği (minimum 512 kb ve katları şeklinde veya 256 kb artırımlı şekilde) ayarlanabilir olacaktır. Eğer dosya transferine ayrı, cihazların yönetimi için ayrı bir band genişliği ayarlama imkanı varsa belirtilecektir. Ayrı ayrı band genişiğinin ayarlanabilmesi mümkünse, yönetim için 256 kb gibi bir değerden başlayabilir. Bu değer mümkün değilse 512 kb gibi bir değer ayarlanacaktır ve bunun katları veya 256 kb artırımlı şeklinde ayarlanabilir olacaktır. Hem dosya transferi, hem de cihazların yönetimi için ayarlanan band genişliği yayın durumunda (encoder1 ve 2 nin aktif yapılıp yapılmama durumuna göre) operatörün maddesinde belirtilen çalışma şekillerine göre vereceği komutlarla değişebilecektir. 10

11 2.8.4 Bu şartnamenin maddesinde belirtilen çalışma şekillerinin sağlanması için Eskişehir deki operatör önündeki bilgisayarda aşağıdaki şekilde belirtilen bir ekran olacaktır. Bu ekrana göre operatörün işlem sırası şöyle olacaktır Encoder 1 iletime alınmak istendiğinde encoder 1 yanındaki UP butonuna basılacak ve bu buton ve encoder 1 kutusu yeşil renge dönüşecek. DOWN butonu beyaz renkte olacak, Encoder 2 iletime alınmak istendiğinde encoder 2 yanındaki UP butonuna basılacak ve bu buton ve encoder 2 kutusu yeşil renge dönüşecek. DOWN butonu beyaz renkte olacak, Encoder 1 iletimden kesilmek istendiğinde encoder 1 yanındaki DOWN butonuna basılacak ve bu buton ve encoder 1 kutusu kırmızı renge dönüşecek. UP butonu beyaz renkte olacak. Mümkünse DOWN butonuna basıldıktan sonra ekranda: encoder 1 iletimden kesilecek, devam etmek istiyor musunuz? Evet-Hayır gibi bir ön uyarı çıkması sağlanacak Encoder 2 iletimden kesilmek istendiğinde encoder 2 yanındaki DOWN butonuna basılacak ve bu buton ve encoder 2 kutusu kırmızı renge dönüşecek. UP butonu beyaz renkte olacak. Mümkünse DOWN butonuna basıldıktan sonra ekranda: encoder 2 iletimden kesilecek, devam etmek istiyor musunuz? gibi bir ön uyarı çıkması sağlanacaktır Burada belirtilen basit bir operatör çalışmasını butonlarla sağlayamayan firmalar, cihaz web arayüzlerinden veya NMS yönetim sistemi kullanarak en fazla 2-3 adımda belirtilen çalışma şekillerini oluşturma imkanı sağlayacaklardır. Bu çalışma şeklini tekliflerinde açıklayacaklardır Eskişehir deki çalışma şekli için belirtilen operatörün işlem sırası, Ankara daki operötör tarafından aşağıdaki şekilde görülen Ankara daki encoder 3 ve 4 için de benzer şekilde uygulanabilecek olup; belirtilen operatör çalışmasını sağlayamayan firmalar, cihaz web arayüzlerinden veya NMS yönetim sistemi en fazla 2-3 adımda belirtilen çalışma şekillerini oluşturma imkanı sağlayacaklardır. Bu çalışma şeklini tekliflerinde açıklayacaklardır. 11

12 2.8.5 Cihazların kontrol ve izlemesinin web browser aracılığı ile yapılması durumu için, Ankara ve Eskişehir tarafında konuşlandırılacak, kontrol ve izleme yapacak iki adet dizüstü tipi bilgisayarın sahip olduğu donanım özellikleri (Đşlemcisi, işletim sistemi, bellek, anakart, sabit disk, RAM, ekran kartı, LCD ekran boyutu, ses kartı, CD/DVD-RW sürücü, ağırlık, boyutlar vb) detaylı olarak belirtilecektir. 2.9 DĐĞER ÖZELLĐKLER Đstekli teklif edilen sistemde kullanılacak cihazların yerleşimi için Ankara ve Eskişehir de 42 RU yüksekliğinde 2 adet rak teklif edecektir. Rakların iç kablajı, audio&video patch panelleri, E3 G703 bağlantı konnektörü, enerji bağlantı giriş soketleri, topraklama sistemine bağlantı kabloları vb herşey hazır halde yapılmış olarak sistem teslim yerine getirilecek veya tüm bu işler sistem kurulum yerinde TRT gözetiminde firma tarafınca yapılacaktır. TRT gözetiminde yerinde yapılması durumunda da rak iç bağlantıları, gerekli MDU, video ve audio bağlantı (patch) panelleri, ağırlık taşıyacak L tipi taşıyıcılar, video ve audio kablolar, konnektörler vs. firma tarafından temin edilecektir Bu şartnamenin eki Şekil 1 de görülen ftp serverlar ile anahtar 1 (Switch 1) ve anahtar 2 arasındaki gerekli uzunluktaki kabloların (cat 5 veya cat 6 olup idarece belirtilecektir) montajını da firma yapacaktır Sistem montajı sırasında rak altında kablo geçişleri vs için yer döşemelerin kesilmesi gerekmesi durumunda firma tarafından özenle gerçekleştirilecektir Đstekli teklif edeceği raklardaki cihaz yerleşimini gösteren şemayı teklif sırasında TRT ye verecektir Rak yedek M&M Converter cihazlarının bağlantıları rak içinde aşağıdaki şekilde yapılmış olacaktır. Bu bağlantıların yapılmasının amacı ana cihaz arızalandığında minimum kablo bağlantısı yaparak yedekte bekleyen cihazı devreye almaktır Kodlayıcıların 1 adet ASI çıkışı asıl M&M Converter cihazının ASI girişine giderken kodlayıcıların diğer ASI çıkışı rakta yedek olarak bekleyen ve montajı yapılmış yedek M&M Converter cihazının ASI girişine bağlanacaktır Yedek cihaz ASI çıkışları, IRD lerin ASI girişine bağlanabilecek uzunlukta ve ana cihazdan gelen bağlanmış kablonun yanında bir kablo ile boşta olacaktır Yönetim portu anahtara bağlanmış olacaktır. 12

13 Ana cihaz E3 bağlantıları (kablo uzunlukları) kolaylıkla yedek cihaza aktarılabilecek şekilde olacaktır Yedek cihaza kolay geçişi sağlayacak ancak burada belirtilmeyen kablo bağlantıları varsa firma bu kabloları da gerekli uzunlukta ve miktarda montajını yapacaktır Ana ve yedek cihazların rak içi yerleşimi, bağlantıların kolay yapılabilmesini temin edecek şekilde seçilecektir ALTERNATĐF TEKLĐF Bu şartnamede belirtilen türde çalışacak cihaz tipleri seçilmek kaydıyla istekli alternatif teklif verebilir. Özellikle bu şartnamede özellikleri ve çalışma şekli belirtilen M&M Converter cihazı gibi cihazlar yerine 2 ayrı cihazdan oluşacak sistemler teklif edilmeyecektir. Örneğin ASI giriş ve çıkışları için ayrı bir cihaz, ASI den G703 e veya tam tersi olarak çalışan ayrı bir cihaz kullanarak M&M Converter cihazına benzer bir çalışma ile teklif edilen sistemler kabul edilmeyecektir Đstekli, kodlayıcı, kod çözücü ve M&M Converter cihazları için yukarıda belirtilen giriş ve çıkış durumlarını sağlamak kaydıyla alternatif teklif verebilir Verilen alternatif teklif için bu şartnamenin birebir cevap istenen teknik maddeleri için gerekli cevaplar verilecektir Alternatif teklif verilmesi durumunda teklif mektubunda alternatif ve ana teklif açık olarak belirtilecektir EĞĐTĐM Bu iş kapsamında 1 gün Eskişehir, 1 gün Ankara olmak üzere 2 tam günlük eğitim alınacaktır Eğitimler geçici kabulden sonra idare ile istekli firmanın belirleyeceği uygun tarihlerde verilecektir. Eğitim tarihleri en az 7 gün önceden idareye yazılı bildirilecektir Firma eğitime gelmeden en az 10 gün önce bir eğitim dokümanı hazırlayacak olup bu dokümanı TRT ye gönderecek ve varsa TRT nin dokümanda bulunmasını istediği ilaveleri ve düzeltmeleri yapacaktır. Eğitime bu ilave ve düzeltmeler yapılmış olarak gelinecektir Eğitimdetüm sistemin genel tanıtımı ve çalışma şekli anlatılacaktır Eğitim dokümanında sistemde kullanılan teçhizatın her biri (encoder, decoder, Media Converter, anahtar, yönetim sistemi,..) tanıtılacaktır Sistemle ilgili genel olası arızalar ve bulma yöntemleri anlatılacaktır Sistem yapılandırmalarının nasıl yapıldığı anlatılacaktır. 13

EK-4 TEKNİK ŞARTNAME (TELEKOM SDH DEVRELERİ ÜZERİNDEN KATKI DEVRELERİ SİSTEMİ) 1. İŞİN TANIMI VE İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır)

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ALIMI İSTENEN MAL VEYA HİZMETİN AÇIK TANIMI UP-LİNK TEÇHİZATI

TEKNİK ŞARTNAME ALIMI İSTENEN MAL VEYA HİZMETİN AÇIK TANIMI UP-LİNK TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI ve KAPSAMI 1.1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak belirtilecektir) uydu iletim sistemlerinde kullanılmak amacıyla aşağıdaki teçhizat tablosundaki

Detaylı

ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH-34023 TEKNİK ŞARTNAME

ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH-34023 TEKNİK ŞARTNAME ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH-34023 TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM 1.1. Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL Bu Teknik Şartnamenin amacı; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu nun (TRT) ihtiyaçları çerçevesinde,

Detaylı

TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI

TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI 1 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT 1 Avrupa yayının yapılmasını sağlamak üzere gerekli olan Sistemin (bütünleşik server sistemi ve diğer video,

Detaylı

4 ADET REJİLİ UP-LINK ARACI (VİDEO, SES VE UP-LİNK TEÇHİZATI) İLE 2 ADET ARACIN KAROSERİNİN UP-LİNK ARACI OLARAK YAPIMININ TEKNİK ŞARTNAMESİ

4 ADET REJİLİ UP-LINK ARACI (VİDEO, SES VE UP-LİNK TEÇHİZATI) İLE 2 ADET ARACIN KAROSERİNİN UP-LİNK ARACI OLARAK YAPIMININ TEKNİK ŞARTNAMESİ 4 ADET REJİLİ UP-LINK ARACI (VİDEO, SES VE UP-LİNK TEÇHİZATI) İLE 2 ADET ARACIN KAROSERİNİN UP-LİNK ARACI OLARAK YAPIMININ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2009 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 4 2. GENEL ŞARTLAR 4 3. SİSTEM STANDARTLARI

Detaylı

ARI STÜDYOSU VIDEO VE AUDIO TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ARI STÜDYOSU VIDEO VE AUDIO TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ ARI STÜDYOSU VIDEO VE AUDIO TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 0 1 AMAÇ... 2 2 GENEL ŞARTLAR... 2 3 SİSTEM STANDARTLARI... 3 4 SİSTEM TANIMI VE AKIŞI... 3 5 VİDEO TEÇHİZATI... 6 5.1 Video Router ve Aksesuarları

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

SPSDB7-15-IH-53663 SİPARİŞ İŞARETLİ İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SPSDB7-15-IH-53663 SİPARİŞ İŞARETLİ İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SPSDB7-15-IH-53663 SİPARİŞ İŞARETLİ İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İSTANB UL C ve D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZA TI ALIM I İŞİ VİDEO K ISM I TEK

Detaylı

2 ADET REJİLİ UP-LINK ARACI RESİM, SES VE UPLİNK TEÇHİZATI ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET REJİLİ UP-LINK ARACI RESİM, SES VE UPLİNK TEÇHİZATI ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET REJİLİ UP-LINK ARACI RESİM, SES VE UPLİNK TEÇHİZATI ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2011 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 4 2. GENEL ŞARTLAR 4 3. SİSTEM STANDARTLARI 5 4. VİDEO TEÇHİZATI 5 4.1 Video /

Detaylı

TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi Teknik Şartname

TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi Teknik Şartname 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı TRT İstanbul Televizyonu nda kurulması planlanan İngilizce Kanalı için satın alınacak disk tabanlı kayıt, yapım ve yayın sistemlerine ilişkin teknik özellikleri ve fonksiyonel

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ EK-4 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

BTDB7-14-IH-41486 TRT İNGİLİZCE KANALI İÇİN KULLANILACAK İSTANBUL BOĞAZİÇİ (E) STÜDYOSU NUN EK SES TEÇHİZATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BTDB7-14-IH-41486 TRT İNGİLİZCE KANALI İÇİN KULLANILACAK İSTANBUL BOĞAZİÇİ (E) STÜDYOSU NUN EK SES TEÇHİZATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT İNGİLİZCE KANALI İÇİN KULLANILACAK İSTANBUL BOĞAZİÇİ (E) STÜDYOSU NUN EK SES TEÇHİZATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 1 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ 2. GENEL ŞARTLAR 3.SİSTEM STANDARTLARI 4-KURULUM VE MONTAJ 5.CİHAZ

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI RADYO VE TV VERİCİ İSTASYONLARI UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Proje no: VİD 2009/14 1/14 RADYO VE TV VERİCİ İSTASYONLARI

Detaylı

TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS:

TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS: 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu şartname, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı nda kurulmak üzere satın alınacak olan sayısal arşiv sisteminin; fonksiyonel ve teknik özelliklerinin belirlenmesi, projelendirmesi, montajı,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. KONU : Bu Teknik Şartname ITU ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. standartlarına uygun, tamamen solid state yarı iletken devre elemanlarından

Detaylı

TRT ADNAN ÖZTRAK KONFERANS SALONU VİDEO, SES VE IŞIK TEÇHİZATININ MONTAJ VE EĞİTİM DAHİL SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT ADNAN ÖZTRAK KONFERANS SALONU VİDEO, SES VE IŞIK TEÇHİZATININ MONTAJ VE EĞİTİM DAHİL SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT ADNAN ÖZTRAK KONFERANS SALONU VİDEO, SES VE IŞIK TEÇHİZATININ MONTAJ VE EĞİTİM DAHİL SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2011 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ 2 GENEL ŞARTLAR 3 SİSTEM STANDARTLARI 4 SİSTEM TANIMI VE

Detaylı

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR...

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR... TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEYLİKOVA (ESKİŞEHİR) MALZEME DEPOSUNUN GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI İÇİN KAPALI DEVRE KAMERA (CCTV) SİSTEMİ KURULMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -NİSAN 2014- - Sayfa 1/16 - İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

2015 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK T.İ.M. MERKEZİ GAZ İZLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. 1. Amaç

2015 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK T.İ.M. MERKEZİ GAZ İZLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. 1. Amaç 1. Amaç 2015 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK T.İ.M. MERKEZİ GAZ İZLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi (ARTİM) de ocak havası, CH 4,

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ALAN ŞĐDDETĐ ÖLÇÜ ALETĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ALAN ŞĐDDETĐ ÖLÇÜ ALETĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI ALAN ŞĐDDETĐ ÖLÇÜ ALETĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Proje no: VĐD-2014/02 TEKNĐK ŞARTNAME 1. GENEL: Bu şartnamenin amacı Đdari Şartname çerçevesinde TRT

Detaylı

TRT AVAZ STÜDYOSU GRAFİK ANİMASYON VE GÖRÜNTÜ KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT AVAZ STÜDYOSU GRAFİK ANİMASYON VE GÖRÜNTÜ KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT AVAZ STÜDYOSU GRAFİK ANİMASYON VE GÖRÜNTÜ KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu teknik şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun TRT Avaz Kanal Koordinatörlüğü bünyesinde bulunan TRT AVAZ

Detaylı

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ, SAYAÇ, MODEM, YAZILIM TEMİNİ VE MONTAJ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 19363 01.10.2012 Konu : Disk Depolama Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız Disk Depolama Sistemi Alımı kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın alınacaktır. Tekliflerinizin

Detaylı

DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI

DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI GAZDAŞ Sayfa: 1 / 9 SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI Rev:00 / 04.06.2013 DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI

Detaylı

NAKLEN YAYIN KAMERA SİSTEMLERİ, LENS, TAŞIYICI SİSTEMLER VE AKSESUARLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

NAKLEN YAYIN KAMERA SİSTEMLERİ, LENS, TAŞIYICI SİSTEMLER VE AKSESUARLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NAKLEN YAYIN KAMERA SİSTEMLERİ, LENS, TAŞIYICI SİSTEMLER VE AKSESUARLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartname, 1 adet Naklen Yayın Aracı ve 7 adet up-link aracında kullanılmak üzere alınacak Naklen Yayın Kamera

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI AKTİF CİHAZ VE PASİF KABLOLAMA EKİPMANLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi Haziran -2013 t Yedekleme Sistemi ve Kule Tipi Sunucu Alım Teknik Şartnamesi

Detaylı