ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ"

Transkript

1 ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ A- ELEMENTLERĐN SINIFLANDIRILMASI ( SAAT) - Elementler ve Özellikleri - Element Çeşitleri - Elementlerin Sembolleri - Elektronların Çekirdek Etrafında Bulunduğu Yerler - Elektron Dizilimi (Dağılımı) - Nötr Atom ve Đyon Halindeki Atom - Periyodik Çizelge (Tablo) 8- Periyodik Çizelgenin Bulunuşunun (Elementlerin Sınıflandırılmasının) Tarihi Gelişimi 9- Periyodik Çizelgenin Genel Özellikleri 0- Periyodik Çizelgede Değişen Özellikler - Elementlerin Sınıflandırılması - Periyodik Çizelgedeki Elementlerin Özellikleri

2 ÜNĐTE : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ A- ELEMENTLERĐN SINIFLANDIRILMASI : - Elementler ve Özellikleri : a) Elementler : Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklık aynıdır. Fakat bir elementin atomları ile başka bir elementin atomlarının büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklıkları farklıdır. Aynı elementten yapılan farklı maddeler de aynı cins atomlardan oluşurlar. Elementi oluşturan atomların birbirine olan uzaklığı elementin katı, sıvı ve gaz haline göre değişebilir. b) Elementlerin Özellikleri : - En küçük yapı birimleri atomlardır. - Aynı cins atomlardan oluşurlar. - Kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamazlar. - Saf maddelerdir. - Sembollerle gösterilirler. - Element Çeşitleri : a) Atomik Yapıdaki Elementler : Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada tek başlarına bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere atomik yapılı elementler denir. Atomik yapılı elementlerin en küçük taneciği atomlardır. Örnek: Demir, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, altın gibi metal elementleri atomik yapılıdır. Demir Atomu Bakır Atomu Demir Elementi Bakır Elementi b) Moleküler Yapıdaki Elementler : Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada ikili (veya daha fazla sayıda atomdan oluşan karmaşık yapılı) gruplar halinde bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere moleküler yapılı elementler denir. Moleküler yapılı elementlerin en küçük taneciği moleküllerdir. Örnek: Hidrojen, oksijen, iyot, karbon, fosfor, kükürt, azot gibi ametal elementleri moleküler yapılıdır. Hidrojen Molekülü Hidrojen Atomu Hidrojen Elementi Oksijen Molekülü Oksijen Atomu Oksijen Elementi

3 - Elementlerin Sembolleri : Günümüzde bilinen element vardır. Bu elementlerin 9 tanesi doğada bulunurken geri kalanı da laboratuarlarda elde edilen yapay elementlerdir. Elementler sembollerle gösterilir ve her elementin kendine özgü sembolü vardır. Element sembolü yazılırken; Sembol tek harfli ise büyük harfle yazılır. Sembol iki veya üç harfli ise ilk harf daima büyük, diğer harfler küçük yazılır. No Elementin Adı Sembolü No Elementin Adı Sembolü - Hidrojen H - Demir Fe - Helyum He 8- Nikel Ni - Lityum Li 9- Bakır Cu - Berilyum Be 0- Çinko Zn - Bor B - Gümüş Ag - Karbon C 0- Kalay Sn - Azot N - Đyot I 8- Oksijen O 9- Altın Au 9- Flor F 80- Cıva Hg 0- Neon Ne 8- Kurşun Pb - Sodyum Na - Magnezyum Mg - Krom Cr - Alüminyum Al - Brom Br - Silisyum Si - Kripton Kr - Fosfor P - Ksenon Xe - Kükürt S - Baryum Ba - Klor Cl 8- Platin Pt 8- Argon Ar 8- Radon Rn 9- Potasyum K 88- Radyum Ra 0- Kalsiyum Ca 9- Uranyum U 90- Toryum Th 8- Ununoktiyum Uuo - Elektronların Çekirdek Etrafında Bulunduğu Yerler : Bir atomdaki elektronlar, çekirdekten farklı uzaklıklarda bulunur ve elektronların yerleri kesin olarak belli değildir. Atomda ( ) yüklü elektronlar çekirdeğin etrafında bazı bölgelerde sürekli dolanırlar. Elektronların çekirdeğin etrafında dolandığı bu bölgelere katman, yörünge, enerji düzeyi, enerji seviyesi veya kabuk denir. Elektronların kabuklarda bulunma ihtimalinin olduğu bölgelere elektron bulutu denir. Katmanlar, düz bir zemin değildir, küresel bir yapıya sahiptir. Atomlarda bulunan katmanların sayısı sabit değildir ve atomdaki elektron sayısına göre katman sayısı da değişir. Atomlarda en az, en fazla katman bulunabilir ve her katman ancak belirli sayıda elektron bulundurabilir. Katmanlar K, L, M, N, O, P, Q harfleri ya da,,,,,, sayıları ile gösterilirler. Bir katman ancak belirli sayıda elektron alabilir. Elektronlar bir katmanı doldurunca bir sonraki katmana yerleşirler. Elektronlar önce çekirdeğe en yakın katmanı doldururlar. Bu nedenle bir atomda elektronlar, çekirdekten farklı uzaklıklarda bulunabilirler. Bir katmanda bulunabilecek, bir katmanın alabileceği en çok elektron sayısı.n formülü ile bulunur. Bu formülde n, katman sayısını veya katman numarasını gösterir.

4 Katmanlarda Bulunabilecek Elektron Sayıları;. Katmanda ; n = ise ; = n =. =. = e elektron alabilir.. Katmanda ; n = ise ; = n =. =. = 8 elektron alabilir.. Katmanda ; n = ise ; = n =. =. 9 = 8 elektron alabilir.. Katmanda ; n = ise ; = n =. =. = e elektron alabilir.. Katmanda ; n = ise ; = n =. =. = 0e elektron alabilir.. Katmanda ; n = ise ; = n =. =. = e 8 elektron alabilir.. Katmanda ; n = ise ; = n =. =. 9 = 9 8 elektron alabilir. - Elektron Dizilimi (Dağılımı) : Atomda ( ) yüklü elektronlar çekirdek etrafındaki katmanlarda sürekli dolanırlar, ve her katmanda belirli sayıda elektron bulunur. Bir atomun elektron diziliminde, elektronların bulunduğu en son kabuğa değerlik kabuğu veya valans bandı denir. Değerlik kabuğunda bulunan elektron sayısına değerlik elektron sayısı (d.e.s.) denir. Bir atomun değerlik kabuğunda en çok 8 e veya bazen e bulunabilir. Değerlik kabuğunda 8 e veya bazen e bulunduran atomlara kararlı atom, bulundurmayanlara ise kararsız atom denir. a) Atomlar ve Özellikleri : Bilinen elementlerin atomlarından sadece soy gaz atomlarının (asillerin) değerlik kabuklarında 8 e veya bazen e vardır ve bu nedenle soy gazlar (asiller) kararlı atomlardır. atomların elektron alma veya verme kapasiteleri doludur. atomlar; oldukları için elektron almaz, vermez ya da elektronlarını ortaklaşa kullanmazlar. Bu nedenle de kimyasal bağ yapmaz, kimyasal tepkimelere girmezler, bileşik veya molekül oluşturmayıp doğada tek atomlu halde yani atomik halde bulunurlar. Elektron alıp vermedikleri için katman sayıları, bu nedenle de hacimleri değişmez. Helyumun değerlik kabuğunda e bulunur ve tek katmanlıdır. Helyum dışındaki diğer soy gazların (Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) değerlik kabuğunda 8 e bulunur ve en az iki katmanlıdır. b) Kararsız Atomlar ve Özellikleri : Soy gazların dışındaki atomların yani metallerin ve ametallerin değerlik kabuklarında 8 e veya bazen e bulunmaz ve bu nedenle metaller ve ametaller kararsız atomlardır. Kararsız atomlar; hale geçebilmek için elektron alabilir, verebilir ya da elektronlarını ortaklaşa kullanabilirler. Bu nedenle de kimyasal bağ yaparlar, kimyasal tepkimelere girerler, molekül ya da bileşik oluşturarak doğada tek atomlu halde değil atom grupları yani molekül halinde bulunurlar. Kararsız atomlar elektron aldıklarında veya verdiklerinde hacimleri de değişir. c) Yapıya Ulaşma : Kararsız haldeki atomların kararlı hale geçebilmek yani soy gazlara benzemek yani değerlik kabuklarında 8 e veya bazen e bulundurabilmek için elektron almalarına, vermelerine ya da elektronlarını ortaklaşa kullanmalarına kararlı yapıya ulaşma denir. Kararsız atomların He soy gazına benzemek yani birinci kabuğunda e bulundurmak için elektron alma, verme ya da ortaklaşa kullanmalarına dublete ulaşma, bu kurala da dublet kuralı denir.

5 Kararsız atomların He dışındaki soy gazlara (Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) benzemek yani değerlik kabuklarında 8 e bulundurmak için elektron alma, verme ya da ortaklaşa kullanmalarına oktede ulaşma, bu kurala da oktet kuralı denir. Kararsız haldeki atomların kararlı hale geçerken aldıkları, verdikleri ya da ortaklaşa kullandıkları elektronlar sadece değerlik kabuklarındaki elektronlardır. haldeki atomların değerlik kabuklarında 8 e veya bazen e vardır ve bu atomların enerjileri karasız atomlara göre daha azdır. Atomlar daima daha düşük enerjili durumu tercih ederler ve bu nedenle soy gazlara benzemeye çalışırlar yani değerlik kabuklarında 8 e veya bazen e bulundurmak isterler. Kapasite e p + n 0 Kapasite e e Kapasite K L M Kapasite e N O Kapasite 0e e e Kapasite Kapasite 9 e e e P Q - Nötr Atom ve Đyon Halindeki Atom : Proton sayısı elektron sayısına eşit olan atomlara nötr atom denir. Proton sayısı elektron sayısına eşit olmayan atom ya da atom gruplarına iyon ya da iyon halindeki atom denir. Proton sayısı elektron sayısından yani (+) yük sayısı ( ) sayısından fazla olan atoma (+) pozitif yüklü iyon ya da katyon denir. Kararsız haldeki nötr atom kararlı hale geçebilmek için dışarıya elektron verirse, elektron yani ( ) yük sayısı, proton yani (+) yük sayısından az olur ve nötr atom (+) pozitif yüklü iyon haline geçer. Proton sayısı elektron sayısından yani (+) yük sayısı ( ) sayısından az olan atoma ( ) negatif yüklü iyon ya da anyon denir. Kararsız haldeki nötr atom kararlı hale geçebilmek için dışarıdan elektron alırsa, elektron yani ( ) yük sayısı, proton yani (+) yük sayısından fazla olur ve nötr atom ( ) negatif yüklü iyon haline geçer. Kararsız haldeki nötr atomların kararlı hale geçebilmek yani soy gazlara benzemek yani değerlik kabuklarında 8 e veya bazen e bulundurabilmek için veya iyon haline geçebilmek için aldıkları, verdikleri veya ortaklaşa kullandıkları elektron sayısına değerlik ya da yük ya da iyon yükü denir. Değerlik b ile gösterilir ve elementin sembolünün sağ üst köşesine yazılır. Nötr ve Đyon Halindeki Atomlarda Tanecik Sayıları Arasındaki Đlişki : X, herhangi bir elementin sembolü ise; Kütle Numarası A Nötron Sayısı n Atom Numarası Z X b Değerlik (Yük) A n Z(p) X b e

6 Đyon Halindeki Atomlar Đçin; Nötr Halindeki Atomlar Đçin; Atom Numarası = Proton Sayısı Z = p Atom Numarası = Proton Sayısı Z = p Proton sayısı = Çekirdek Yükü p = Ç.Y. Proton sayısı = Çekirdek Yükü p = Ç.Y. Kütle No = Atom No + Nötron Sayısı A = Z + n Kütle No = Atom No + Nötron Sayısı A = Z + n Kütle No= Proton Say.+ Nötron Sayısı A = p + n Kütle No= Proton Say.+ Nötron Sayısı A = p + n Proton Sayısı Elektron Sayısı p e Proton Sayısı = Elektron Sayısı p = e Z = p = Ç.Y. e Z = p = Ç.Y. = e Değerlik=Proton Sayısı Elektron Sayısı b = p e - Periyodik Çizelge (Tablo=Sistem) : Elementlerin artan proton sayılarına (atom numaralarına) göre veya benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre dizildiği tabloya periyodik tablo, periyodik çizelge veya periyodik sistem denir. Periyodik tabloda bulunan elementler belirli fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre sınıflandırıldığı için periyodik tabloya periyodik sistem de denilmektedir. 8- Periyodik Çizelgenin Bulunuşunun (Elementlerin Sınıflandırılmasının) Tarihi Gelişimi: Elementlerin sınıflandırılması ile ilgili birçok bilim adamı çalışma yapmış ve kendilerine göre elementleri sınıflandırarak çeşitli periyodik çizelgeler oluşturmuşlardır. Döbereiner, benzer özellik gösteren elementleri üçlü gruplar halinde sınıflandırmıştır. Chancourtois, benzer fiziksel özellik gösteren elementleri dikey sıralarda olacak şekilde sarmal olarak sıralamıştır. Newlands, o devirde bilinen elementi artan atom ağırlıklarına göre sıralamış, ilk 8 elementten sonra benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerin tekrar ettiğini fark etmiştir. Mendeleyev ve Meyer birbirlerinden habersiz, aynı dönemlerde elementleri sınıflandırmış ve elementlerle ilgili aynı sıralamayı bulmuşlardır. Đlk periyodik çizelge 89 yılında Rus kimyacı Dimitri Mendeleyev tarafından yapılmıştır. Mendeleyev in yaptığı çizelgeye benzer çizelge 8 yılında Alman Lothar Meyer tarafından yapılmıştır. Meyer elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre yani atom hacimlerine yani atom çaplarına göre sıralarken, Mendeleyev elementleri artan atom ağırlıklarına (kütlelerine) göre sıralamıştır. Mendeleyev, hidrojen elementini, bilinen elementlerin özelliklerine benzemediği için ayrı bırakmış, sonraki elementleri ise artan atom kütle numaralarına göre bir satırda toplamış ve özellikleri benzer olan elementleri alt alta sıralamıştır. Bilinmeyen ve var olduğunu düşündüğü elementlerin ise yerlerini boş bırakmıştır. Günümüzde kullanılan periyodik çizelge 99 yılında Đngiliz Henry Moseley tarafından düzenlenmiştir. Moseley, elementleri, artan atom numaralarına yani proton sayılarına göre periyodik çizelgeye yerleştirmiştir. Periyodik çizelgede, Moseley den sonra son değişiklik Glenn Seaborg tarafından yapılmıştır. Seaborg, periyodik çizelgenin altına iki sıra (Lantanitler ve Aktinitler) ekleyerek periyodik çizelgeye son şeklini vermiştir.

7 9- Periyodik Çizelgenin Genel Özellikleri : a) Periyotlar ve Özellikleri : Periyodik çizelgede yatay sıralara periyot denir. Periyodik çizelgede tane periyot bulunur. Her periyot A grubundaki metal atomu ile başlar, grubundaki soy gaz atomu ile biter. Yalnızca. periyot ametal ile başlar ve soy gaz ile biter.. periyot henüz tamamlanmamıştır.. periyotta,. ve. periyotta 8,. ve. periyotta 8,. periyotta element bulunur.. periyot henüz tamamlanmamıştır.. ve. periyottaki elementlerin bir kısmı alt tarafta lantanitler ve aktinitler olarak gösterilmiştir.. Periyot H ile başlar ve He ile biter.. Periyot Li ile başlar ve Ne ile biter.. Periyot Na ile başlar ve Ar ile biter.. Periyot K ile başlar ve Kr ile biter.. Periyot Rb ile başlar ve Xe ile biter.. Periyot Cs ile başlar ve Rn ile biter.. Periyot Fr ile başlar. H Li Na K Rb Cs Fr He Ne Ar Kr Xe Rn Uuo b) Gruplar ve Özellikleri : Periyodik çizelgede düşey (dikey) sütunlara grup denir. Periyodik çizelgede kimyasal özellikleri aynı olan yani değerlik kabuklarında aynı sayıda elektron bulunduran elementler alt alta dizilmiştir yani aynı grupta yer almıştır. Periyodik çizelgede aynı grupta bulunan elementlerin sertlik, parlaklık iletkenlik, elektron alma isteği, elektron verme isteği gibi kimyasal özellikleri birbirine benzer. Periyodik çizelgede 8 tane A grubu, 8 tane B grubu olmak üzere toplam 8 grup vardır. 8B grubu defa tekrarlanmıştır. A grubuna alkali metaller denir. A grubuna toprak alkali metaller denir. A grubuna toprak metalleri denir. A grubuna karbon grubu denir. A grubuna azot grubu denir. A grubuna oksijen grubu denir. A grubuna halojenler denir. grubuna soy gazlar (asal gazlar) denir. B grubu elementlerine geçiş elementleri (geçiş metalleri) denir.

8 A H A Alkali Metaller Toprak Alkali Metaller B B B B B 8B 8B 8B B B Elementleri A A A A A He B C N O F Toprak Karbon Grubu Azot Grubu Oksijen Grubu Halojenler Soy (Asal) Gazlar Lantanitler Aktinitler 0- Periyodik Çizelgede Değişen Özellikler : a) Periyotlarda Soldan Sağa Gidildikçe Değişen Özellikler : - Atom numarası artar. - Kütle numarası (genelde) artar. - Proton sayısı artar. - Elektron sayısı artar. - Yörünge sayısı değişmez. - Değerlik elektron sayısı artar. - n metal özelliği azalır. 8- Ametallerin ametal özelliği artar. 9- Elektron verme zorlaşır. 0- Elektron alma kolaylaşır. - Elektron ilgisi artar. - Atom çapı küçülür. - Đyonlaşma enerjisi artar. b) Gruplarda Yukarıdan Aşağı Đnildikçe Değişen Özellikler : - Atom numarası artar. - Kütle numarası artar. - Proton sayısı artar. - Elektron sayısı artar. - Yörünge sayısı artar. - Değerlik elektron sayısı değişmez. - n metal özelliği artar. 8- Ametallerin ametal özelliği azalır. 9- Elektron verme kolaylaşır. 0- Elektron alma zorlaşır. - Elektron ilgisi azalır. - Atom çapı büyür. - Đyonlaşma enerjisi azalır. 8

9 - Elementlerin Sınıflandırılması : Elementler fiziksel özelliklerine göre katı, sıvı ve gaz olarak gruplandırılırlar. Elementler benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre metaller, ametaller ve yarı metaller olarak gruplandırılırlar. Periyodik tabloda bulunan elementler, görünüm, fiziksel hal, sertlik, yumuşaklık, gibi fiziksel özelliklerine göre ve iletkenlik, iletkenliğin sıcaklıkla değişimi, kararlılık, iyon yükü gibi kimyasal özelliklerine göre gruplandırılmıştır. Elementlerin sınıflandırılması, elementlerin özelliklerinin daha kolay anlaşılmasını ve kullanım alanlarının daha kolay tespit edilmesini sağlar. Periyodik çizelgedeki elementlerden benzer özellikte olanlar birbirlerine yakın olarak yerleştirilmiştir. a) Metaller : Değerlik kabuklarında (son yörüngelerinde),, gibi az sayıda elektron bulunduran elementlere metaller denir. Metaller, dayanıklı, ağır ve parlak maddelerdir. Özellikleri : - Isı ve elektriği iyi iletirler. - Tel ve levha haline gelebilirler. (Cıva dışında). - Dövülerek şekil verilebilir, bükülebilir ve işlenebilirler. - Yüzeyleri parlaktır, ışığı yansıtırlar. - Üzerine vurulduğunda çınlama sesi çıkartırlar. - Oda sıcaklığında ( 0 C de) cıva sıvı, diğerleri katı haldedir. - Erime ve kaynama sıcaklıkları yüksektir. 8- Periyodik cetvelin sol tarafında bulunurlar. 9- Kendi aralarında bileşik oluşturamayıp alaşım denilen homojen karışımları oluştururlar. Cu + Sn = Bronz (Tunç) Pb + Sn = Lehim Cu + Zn = Pirinç Fe + Ni + Cr + C + = Çelik 0- Ametallerle iyonik yapılı bileşik oluştururlar ve bileşik oluştururken elektron vererek (+) (+, +, +) değerlikli iyon yani katyon olurlar. - Elektron verme istekleri yüksektir. - Canlıların yapısında az miktarda bulunurlar (Ca, Fe, Mg, Na) - Gaz haline geçtiklerinde tek atomlu halde (ATOMĐK HALDE) bulunurlar. Çeşitleri : Fe Pb Cu Zn Hg Li K Na Mg Ca Pt Sn Cr Ni Mn 9

10 A A B B B B B 8B 8B 8B B B A A A A A b) Ametaller : Değerlik kabuklarında (son yörüngelerinde),, gibi çok sayıda elektron bulunduran elementlere ametaller denir. Özellikleri : - Isı ve elektriği iyi iletemezler. - Tel ve levha haline gelemezler. - Dövülerek şekil verilemezler, kırılgandırlar. - Yüzeyleri mattır, parlak değildir, ışığı yansıtmazlar. - Oda sıcaklığında ( 0 C de) katı, sıvı, gaz halinde bulunabilirler. - Erime ve kaynama sıcaklıkları düşüktür. - Periyodik cetvelin sağ tarafında bulunurlar (H hariç). 8- Kendi aralarında kovalent yapılı bileşikleri, metallerle iyonik yapılı bileşikleri oluştururlar. 9- Metallerle iyonik yapılı bileşik oluştururken elektron alarak ( ) (,, ) değerlikli iyon yani anyon olurlar. 0- Elektron alma istekleri yüksektir. - Canlıların yapısında bol miktarda bulunurlar. - Doğada tek atomlu halde değil molekül halinde bulunurlar. Çeşitleri : H C N O F Cl Br I P S Se He Ne Ar Kr Xe Rn A A B B B B B 8B 8B 8B B B A A A A A 0

11 c) Yarı Metaller : Bazı özellikleri metallere, bazı özellikleri ametallere benzediği için hem metal, hem de ametal özelliği gösterebilen elementlere yarı metaller denir. Yarı metaller, bazı fiziksel özellikleri yönünden metallere, bazı kimyasal özellikleri yönünden de ametallere benzer. Özellikleri : - Isı ve elektriği metallerden az, ametallerden fazla iletirler. - Tel ve levha haline gelebilirler. - Đşlenebilirler, kırılgan değillerdir. - Yüzeyleri parlak veya mat olabilir. - Oda sıcaklığında katı haldedirler. - Erime ve kaynama sıcaklıkları metallerden düşük, ametallerden yüksektir. - Periyodik cetvelde metallerle ametaller arasında bulunurlar. 8- Bileşik oluştururken (+) veya ( ) değerlik alabilirler. Çeşitleri : B Si Ge As Sb Te Po At A A B B B B B 8B 8B 8B B B A A A A A d) Soy Gazlar (Asal Gazlar) : Değerlik kabuklarında (son yörüngelerinde) 8 elektron (sadece He elektron) bulunduran ve kararlı halde olan elementlere soy gazlar denir. Özellikleri : - Değerlik kabuklarında 8 elektron (sadece He elektron) bulundururlar ve kararlı haldedirler. - oldukları için elektron almaz, vermez ya da ortaklaşa kullanmazlar. - oldukları için doğada tek atomlu (ATOMĐK) halde bulunurlar. - oldukları için molekül ya da bileşik oluşturmazlar, kimyasal bağ yapmazlar ve kimyasal tepkimelere girmezler. - Oda sıcaklığında ( 0 C de) hepsi gaz halinde bulunurlar. - Periyodik cetvelin en sağında ( grubunda) bulunurlar. - Yalıtkandırlar. Çeşitleri : He Ne Ar Kr Xe Rn

12 A A B B B B B 8B 8B 8B B B A A A A A - Periyodik Çizelgedeki Elementlerin Özellikleri : Elementlerin Özellikleri Elementler Isı ve Elektrik Đletkenliği Sağlamlık Sertlik Parlaklık Kolay Şekil Alabilme Tel ve Levha Haline Gelebilme Elektron Vermeye Yatkınlık Oda Sıcaklığında Katı Halde Bulunma Isı ve Elektrik Yalıtkanlığı Kırılganlık Matlık Elektron Almaya Yatkınlık Oda Sıcaklığında Sıvı Halde Bulunma Oda Sıcaklığında Gaz Halde Bulunma Lityum Sodyum Potasyum Berilyum Magnezyum Kalsiyum Demir Nikel Bakır Çinko Gümüş Altın Alüminyum Hidrojen Azot Fosfor Oksijen Kükürt Flor Klor Brom Đyot Helyum Neon Argon

13 A Alkali Metaller H Hidrojen Li Lityum Na Sodyum 9 9 K Potasyum A Top.Alkali Metaller 9 Be Berilyum Mg Magnezyum 0 0Ca Kalsiyum B Sc Skandiyum B 8 Ti Titan B V Vanadyum B Cr Krom Kütle Numarası Atom Numarası B Mn Mangan H Hidrojen Elementin Adı 8B Fe Demir 8B 9 Co Kobalt Elementin Sembolü 8B 9 8 Ni Nikel B 9Cu Bakır B 0 Zn Çinko A Toprak B Bor Al Alüminyum 0 Ga Galyum A Karbon Grubu C Karbon 8 Si Silisyum Ge Germanyum A Azot Grubu N Azot P Fosfor As Arsenik A Oksijen Grubu 8O Oks,jen S Kükürt 9 Se Selenyum A Halojenl er F 9 9 Flor Cl Klor 80 Br Brom Soy Gazlar He Helyum 0 0 Ne Neon 0 8 Ar Argon 8 Kr Kripton 8 Rb Rubidyum 88 8Sr Stronsiyum 88 9Y Đtriyum 9 Zr 0 Zirkonyum 9 Nb Niyobyum 9 Mo Molibden 99 Tc Teknetyum 0 Ru Rutenyum 0 Rh Rodyum 0 Pd Paladyum 08 Ag Gümüş 8 Cd Kadmiyum 9In Đndiyum 9 0Sn Kalay Sb Antimon 8 Te Tellür I Đyot Xe Xenon Cs Sezyumn Ba Baryum 9 La Lantan 8 Hf Hafniyum 8 Ta Tantal 8 W Tungsten 8 Re Renyum 90 Os Osmiyum 9 Ir Đridyum 9 8 Pt Platin 9 9 Au Altın 0 80 Hg Cıva 0 8 Tl Talyum 0 8 Pb Kurşun 09 8 Bi Bizmut 09 8 Po Polonyum 0 8 At Astatin 8 Rn Radon 8 Fr Fransiyum 88 Ra Radyum 89 Ac Aktinyum Rf 0 Rutherfordiyum Db 0 Dubniyum Sg 0 Seaborgiyum Bh 0 Bohriyum Hs 08 Hassiyum Mt 09 Meitneryum 9 Ds 0 Darmstadtiyum 80 Rg Röntgenyum Uub Ununbiyum Uut Ununtriyum Uuq Ununquadiyum Uup Uuh Uus Uuo 8 Ununpentiyum Ununseptiyum Ununheksiyum Ununoktiyum METALLER GEÇĐŞ METALLERĐ LANTANĐTLER 0 8 Ce Seryum 9 Pr Praseodim 0 Nd Neodim Pm Prometyum 0 Sm Samaryum Eu Europyum Gd Gadolinyum 9 Tb Terbiyum Dy Disprosyum Ho Holmiyum 8 Er Erbiyum 9 9 Tm Tulyum 0 Yb Đterbiyum Lu Lütesyum YAPAY ELEMENTLER YARI METALLER AKTĐNĐTLER 90 Th Toryum 9 P a Protaktinyum 8 9 U Uranyum 9 Np Neptünyum 9 Pu Plütonyum 9 Am Amerikyum 9 Cm Küriyum 9 Bk Berkelyum Cf 98 Kaliforniyum Es 99 Akustayuyum Fm 00 Fermiyum 8 Md 0 Mendelevyum 9 No 0 Nobelyum Lr 0 Lavrensiyum AMETALLER SOY GAZLAR A Alkali Metaller A Top.Alkali Metaller Kütle Numarası Atom Numarası Elementin Adı H Hidrojen Elementin Sembolü A Toprak A Karbon Grubu A Azot Grubu A Oksijen Grubu A Halojenl er Soy Gazlar B B B B B 8B 8B 8B B B METALLER GEÇĐŞ METALLERĐ LANTANĐTLER YAPAY ELEMENTLER YARI METALLER AKTĐNĐTLER AMETALLER SOY GAZLAR

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

Nadir ve Kıymetli Metaller Metalurjisi. Y.Doç.Dr. Işıl KERTİ

Nadir ve Kıymetli Metaller Metalurjisi. Y.Doç.Dr. Işıl KERTİ Nadir ve Kıymetli Metaller Metalurjisi Y.Doç.Dr. Işıl KERTİ Ders içeriği 1. Giriş ve Periyodik cetvel 2. Kıymetli Metaller (Ag, Au, Pt, ) 3. Kıymetli Metaller (Ag, Au, Pt, ) 4. Kıymetli Metaller (Ag, Au,

Detaylı

Periyodik Tablo(sistem)

Periyodik Tablo(sistem) Periyodik Tablo(sistem) Geçmişten Günümüze Periyodik Tablo Bilim adamları elementlerin sayısı arttıkça bunları benzer özelliklerine göre sıralamaya çalışmışlardır.(bunu süpermarketlerdeki ürünlerin dizilişlerine

Detaylı

ARES PERİYODİK SİSTEM MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 1.PERĠYODĠK SĠSTEM 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ. Geçmişten Günümüze Periyodik Sistem

ARES PERİYODİK SİSTEM MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 1.PERĠYODĠK SĠSTEM 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ. Geçmişten Günümüze Periyodik Sistem ARES EĞĠTĠM MERKEZĠ *Metni yazın+ MADDENĠN YAPISI VE ÖZELLĠKLERĠ 1.PERĠYODĠK SĠSTEM 8.SINIF FEN BĠLĠMLERĠ PERİYODİK SİSTEM DİMİTRİ İVANOVİÇ MENDELEYEV (Dimitri İvanoviç Mendelyef) (1834-1907) Elementleri

Detaylı

Periodic Table of the. Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4.

Periodic Table of the. Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4. PERİYODİK SİSTEM Periodic Table of the s d p Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Li Be B C

Detaylı

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı.

Detaylı

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar s, p, d Elementleri Hidrojen 1A Grubu: Alkali metaller 2A Grubu: Toprak Alkali Metaller 3A Grubu: Toprak Metalleri 4A Grubu 5A Grubu 6A Grubu: Kalkojenler 7A Grubu: Halojenler B Grubu: Geçiş Metalleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

İyonlar. İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir.

İyonlar. İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir. İyonlar İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir. 1 Atomlardan İyon Oluşumu ve İyon Bir atomdan iyon denilen yüklü bir parçacık oluşturulabilir. Bunun için, nötral

Detaylı

KĐMYA DERSĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI PERĐYODĐK CETVEL PERİYODİK CETVEL

KĐMYA DERSĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI PERĐYODĐK CETVEL PERİYODİK CETVEL KĐMYA DERSĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI PERĐYODĐK CETVEL PERİYODİK CETVEL Periyodik Cetvel, elementleri gösteren ve özellikleriyle ilgili bilgi veren bir tablodur. Bu tabloda elementler belirli bir düz-

Detaylı

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE Saf madde Karışımlar Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar ELEMENT Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeye element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Elementler

Detaylı

8.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Elementlerin Sınıflandırılması

8.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Elementlerin Sınıflandırılması KONU: Elementlerin Sınıflandırılması Element: Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Elementler sembollerle gösterilir. 7. Sınıfta 20 elementi görmüştük. Bu yirmi element şunlardı, Elementin

Detaylı

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI Element: Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Elementler sembollerle gösterilir. 7. Sınıfta 20 elementi görmüştük. Bu yirmi element şunlardı, Elementin

Detaylı

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK PERĐYODĐK ÇĐZELGE Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 8.1. PERĐYODĐK ÇĐZELGENĐN GELĐŞMESĐ 8.2. ELEMENTLERĐN PERĐYODĐK SINIFLANDIRILMASI Katyon ve Anyonların Elektron Dağılımları 8.3.FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLERDEKĐ

Detaylı

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır.

Element atomlarının atom ve kütle numaraları element sembolleri üzerinde gösterilebilir. Element atom numarası sembolün sol alt köşesine yazılır. Atom üç temel tanecikten oluşur. Bunlar proton, nötron ve elektrondur. Proton atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü taneciktir. Nötron atomun çekirdeğin bulunan yüksüz taneciktir. ise çekirdek etrafında

Detaylı

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler Element ve Bileşikler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların

Detaylı

İyonlar. İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir.

İyonlar. İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir. İyonlar İyon? Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir. 1 Atomlardan İyon Oluşumu ve İyon Bir atomdan iyon denilen yüklü bir parçacık oluşturulabilir. Bunun için, nötral

Detaylı

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE

ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEKTRONLARIN DİZİLİMİ, KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ELEMENTLER ELEMENTLER METALLER AMETALLER SOYGAZLAR Hiçbir kimyasal ayırma yöntemi ile kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddelere element

Detaylı

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM. Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırılması

Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM. Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırılması Serüveni 2.ÜNİTE:ATOM VE PERİYODİK SİSTEM Elementlerin periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırılması METALLER Metaller doğada..atomlu halde ya da bileşikleri halinde bulunur. Oda sıcaklığında..hariç

Detaylı

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar.

Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin büyük bir kısmı tabiatta saf hâlde bulunmaz. Çoğunlukla başka elementlerle bileşikler oluşturmuş şekilde bulunurlar. Elementlerin bileşik oluşturma istekleri onların kararlı yapıya ulaşma

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM. Kimya Ders Notu

PERİYODİK SİSTEM. Kimya Ders Notu PERİYODİK SİSTEM Kimya Ders Notu PERİYODİK SİSTEM Elementler atom numaralarının artışına göre arka arkaya sıralanırken benzer özellikte olanların alt alta getirilmesiyle oluşturulan tabloya (periyodik

Detaylı

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Elementler çok sayıda

Detaylı

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg

PERİYODİK CETVEL Mendeleev Henry Moseley Glenn Seaborg PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel elementleri sınıflandırmak için hazırlanmıştır. İlkperiyodik cetvel Mendeleev tarafından yapılmıştır. Mendeleev elementleri artan kütle numaralarına göre sıralamış ve

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6

1H: 1s 1 1.periyot 1A grubu. 5B: 1s 2 2s 2 2p 1 2.periyot 3A grubu. 8O: 1s 2 2s 2 2p 4 2.periyot 6A grubu. 10Ne: 1s 2 2s 2 2p 6 PERİYODİK CETVEL Periyodik cetvel, benzer kimyasal özellik gösteren elementlerin alt alta gelecek şekilde artan atom numaralarına göre sıralandıkları çizelgelerdir. Periyodik cetveli oluşturan yatay satırlara

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

Elektronların Dizilişi ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dizilişi ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dizilişi ve Kimyasal Özellikleri ELEKTRON ALIŞVERİŞİ VE SONUÇLARI: Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı,

Detaylı

ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM

ELEMENTLERİN SEMBOLLERİ VE ATOM ELEMENT VE SEMBOLLERİ SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundurmayan maddelere denir. ELEMENT: İçerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. Yani elementlerin yapı yaşı atomlardır. BİLEŞİK: En

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları 1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ 1.7. İyon Yükleri ve Yükseltgenme Basamakları Yüksüz bir atomun yapısındaki pozitif (+) yüklü protonlarla negatif () yüklü elektronların sayıları birbirine eşittir. Yüksüz

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ A ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ (4 SAAT) 1 Elementler 2 Elementlerin Özellikleri 3 Element Çeşitleri 4 Elementlerin Sembolleri 5 Sembol

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6

PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ#6 Periyodik sistemde yatay sıralara Düşey sütunlara.. adı verilir. 1.periyotta element, 2 ve 3. periyotlarda..element, 4 ve 5.periyotlarda.element 6 ve 7. periyotlarda

Detaylı

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI

GÜLEN MUHARREM PAKOĞLU ORTAOKULU FEN BİLİMLERİ 8 SORU BANKASI 1- John Newlands: Bilinen elementleri artan atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Alexandre Beguyer de Chancourtois: İlk periyodik çizelgeyi oluşturmuştur. Elementler dışında bazı iyon ve bileşiklere de

Detaylı

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Atomların katmanlarında belirli sayılarda elektron bulunmaktadır. Ancak bir atom, tek katmanlıysa ve bu katmanda iki elektronu varsa kararlıdır. Atomun iki

Detaylı

TARIK ÖLMEZ FEN-atik Facebook Grubu

TARIK ÖLMEZ  FEN-atik Facebook Grubu 1) Periyodik sistemin tarihsel süreci ile ilgili araştırma yapan Suden bir bilim adamı hakkında Benzer özellik gösteren elementleri üçerli gruplar hâlinde göstermiştir. şeklinde bir bilgiye ulaşıyor. 3)

Detaylı

Serüveni PERİYODİK SİSTEM TARİHÇESİ

Serüveni PERİYODİK SİSTEM TARİHÇESİ Serüveni PERİYODİK SİSTEM TARİHÇESİ PERİYODİK SİSTEM Antoine-Laurent de Lavoisier 1789 yılında, dünyanın ilk modern kimya kitabı olarak kabul edilen Kimyanın Bilimsel İncelemesi adlı kitabı yazdı. Bu kitapta

Detaylı

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri a) ELEMENTLER Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ

Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ Serüveni PERİYODİK ÖZELLİKLER DEĞİŞİMİ PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ ATOM YARIÇAPI Çekirdeğin merkezi ile en dış kabukta bulunan elektronlar arasındaki uzaklık olarak tanımlanır. Periyodik tabloda aynı

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ Elementlerin Periyodik Çizelgedeki Konumları ve Özellikleri

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ Elementlerin Periyodik Çizelgedeki Konumları ve Özellikleri 1.6. Elementlerin Periyodik Çizelgedeki Konumları ve Özellikleri Elementlerin periyodik çizelgedeki konumu ile kimyasal ve fiziksel davranışları sistematik olarak incelenebilir. Periyodik çizelgede elementler

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

PERİYODİK SİSTEM. Bu gruplarda ortadaki elementin atom kütlesi diğer iki elementin atom kütlelerinin ortalamasına hemen hemen eşit olmaktadır.

PERİYODİK SİSTEM. Bu gruplarda ortadaki elementin atom kütlesi diğer iki elementin atom kütlelerinin ortalamasına hemen hemen eşit olmaktadır. PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ DÖBEREİNER İN TRİADLAR KURALI PERİYODİK SİSTEM Elementlerin benzer kimyasal özelliklerine göre üçerli gruplar [(Ca, Sr, Ba), (Cl, Br, I), (S, Se, Te) gibi] halinde sınıflandırılmasıdır.

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

ATOMUN YAPISI. Özhan ÇALIŞ. Bilgi İletişim ve Teknolojileri

ATOMUN YAPISI. Özhan ÇALIŞ. Bilgi İletişim ve Teknolojileri ATOMUN YAPISI ATOMLAR Atom, elementlerin en küçük kimyasal yapıtaşıdır. Atom çekirdeği: genel olarak nükleon olarak adlandırılan proton ve nötronlardan meydana gelmiştir. Elektronlar: çekirdeğin etrafında

Detaylı

KONU ANLATIMLI ÇALIŞMA YAPRAĞI

KONU ANLATIMLI ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMLI ÇALIŞMA YAPRAĞI PERĐYODĐK CETVEL 1) Periyodik cetvel elementlerin artan atom numaralarına göre dizilimini gösteren bir tablodur.bu tabloda belli kimyasal özellikleri birbirine yakın olan

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

Periyodik Tablo. Elementleri artan atom numaralarına ve tekrar eden fiziksel kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır.

Periyodik Tablo. Elementleri artan atom numaralarına ve tekrar eden fiziksel kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır. Periyodik Tablo Elementleri artan atom numaralarına ve tekrar eden fiziksel kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır. 1828 Berzelius elementleri sembolize etmek için harfleri kullandı. 1829 Döbereiner

Detaylı

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir.

SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. . ATOMUN KUANTUM MODELİ SCHRÖDİNGER: Elektronun yeri (yörüngesi ve orbitali) birer dalga fonksiyonu olan n, l, m l olarak ifade edilen kuantum sayıları ile belirlenir. Orbital: Elektronların çekirdek etrafında

Detaylı

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ

ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ ELEKTRONLARIN DĠZĠLĠMĠ Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı. Çünkü her üçünün de en dıştaki katmanları tamamen dolu durumdadır. 1.Katmanda en çok 2

Detaylı

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri

ATOM BİLGİSİ Atom Modelleri 1. Atom Modelleri BÖLÜM2 Maddenin atom adı verilen bir takım taneciklerden oluştuğu fikri çok eskiye dayanmaktadır. Ancak, bilimsel bir (deneye dayalı) atom modeli ilk defa Dalton tarafından ileri sürülmüştür.

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

Hayat Kurtaran Radyasyon

Hayat Kurtaran Radyasyon Hayat Kurtaran Radyasyon GÜNLÜK HAYAT KONUSU: Kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi KĐMYA ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ: Radyoterapi bazı maddelerin radyoaktif özellikleri dolayısıyla ışımalar yapması esasına dayanan

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR

PERİYODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR PERİODİK CETVEL-ÖSS DE ÇIKMIŞ SORULAR 1. Bir elementin periyodik cetveldeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Atom ağırlığı B) Değerliği C) Atom numarası D) Kimyasal özellikleri E) Fiziksel

Detaylı

MOL KAVRAMI I. ÖRNEK 2

MOL KAVRAMI I.  ÖRNEK 2 MOL KAVRAMI I Maddelerin taneciklerden oluştuğunu biliyoruz. Bu taneciklere atom, molekül ya da iyon denir. Atom : Kimyasal yöntemlerle daha basit taneciklere ayrılmayan ve elementlerin yapıtaşı olan taneciklere

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 4 PERİYODİK SİSTEM

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Elementler ve Sembolleri Atomun Yapısı Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikleri Kimyasal Bağ Bileşikler ve Formülleri Karışımlar Bu ünitede

Detaylı

enerji seviyeli bir orbital tamamen elektron giremez (Aufbau İlkesi).

enerji seviyeli bir orbital tamamen elektron giremez (Aufbau İlkesi). GENEL KİMYA Elementlerin Elektronik Yapıları Bir atomda elektronların düzenlenme şekline atomun elektronik yapısı denir. Elektronlar, orbitalleri üç kurala uyarak doldururlar. Bunlar: Elektronlar, orbitalleri

Detaylı

Kimya EğitimiE. Ders Sorumlusu Prof. Dr. Đnci MORGĐL

Kimya EğitimiE. Ders Sorumlusu Prof. Dr. Đnci MORGĐL Kimya EğitimiE Ders Sorumlusu Prof. Dr. Đnci MORGĐL Konu:Metallerin Reaksiyonları Süre: 4 ders saati Metallerin Su Đle Reaksiyonları Hedef : Metallerin su ile verdikleri reaksiyonları kavratabilmek. Davranışlar:

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Maddenin Yapısı ve Özellikleri Eski çağlarda yaşayan insanlar, doğada bulunan bütün maddelerin; Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır. Farklı elementlerin atomları ise birbirinden farklıdır.

Detaylı

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 2.1) Kripton(Kr) atomunun yarıçapı 1,9 Å dur. a) Bu uzaklık nanometre (nm) ve pikometre (pm) cinsinden nedir? b) Kaç tane kripton atomunu yanyana dizersek uzunlukları 1,0 mm

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Atomun Yapısı Saçlarımızın elektriklenmesi, araba kapısına çarpan parmak uçlarımızın elektriksel yük boşalmasından dolayı karıncalanması, cam çubuğun kumaşa sürtüldükten sonra kâğıdı çekmesi, kazağımızı

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞ KOVALANT BAĞ POLAR KOVALENT BAĞ APOLAR KOVALENT BAĞ Atomlar bağ yaparken, elektron dizilişlerini soy gazlara benzetmeye çalışırlar. Bir atomun yapabileceği bağ sayısı, sahip

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDE VE ÖZELLİKLERİ ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI KİMYASAL BAĞLAR KİMYASAL TEPKİMELER TÜRKİYE DE KİMYA ENDÜSTRİSİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDE VE ÖZELLİKLERİ ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI KİMYASAL BAĞLAR KİMYASAL TEPKİMELER TÜRKİYE DE KİMYA ENDÜSTRİSİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDE VE ÖZELLİKLERİ ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI KİMYASAL BAĞLAR KİMYASAL TEPKİMELER TÜRKİYE DE KİMYA ENDÜSTRİSİ Hazırlayan: Arif Özgür ÜLGER Muğla-2016 MADDE NEDİR? Uzayda

Detaylı

Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Ünite MADDENİN MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Sayfa No Elementlerin Sınıflandırılması... 116 Test 1... 116 Test... 119 Test... 1 Test 4... 14 Test 5... 16 Etkinlik (1 6)... 18 19

Detaylı

PERİYODİK CETVEL VE ÖZELLİKLERİ

PERİYODİK CETVEL VE ÖZELLİKLERİ PERİYODİK CETVEL VE ÖZELLİKLERİ 1 PERİYODİK CETVEL VE ÖZELLİKLERİ Günümüze kadar yapılan araştırmalar 112 elementin bulunduğunu ortaya çıkartmıştır. Bunların 90 tanesi doğada mevcut olup diğerleri yapay

Detaylı

Bölüm 2: Atomik Yapı & Atomarası Bağlar

Bölüm 2: Atomik Yapı & Atomarası Bağlar Bölüm 2: Atomik Yapı & Atomarası Bağlar Bağlanmayı ne sağlar? Ne tip bağlar vardır? Bağların sebep olduğu özellikler nelerdir? Chapter 2-1 Atomun yapısı (Birinci sınıf kimyası) atom electronlar 9.11 x

Detaylı

ATOM BİLGİSİ I ÖRNEK 1

ATOM BİLGİSİ I  ÖRNEK 1 ATOM BİLGİSİ I Elementlerin özelliklerini ta ıyan en küçük yapıta ı atomdur. Son çözümlemede, bütün maddelerin atomlar toplulu u oldu unu söyleyebiliriz. Elementler, aynı tür atomlardan, bile ik ve karı

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bazı elementleri

Detaylı

GRUPLARDA ELEMENTLER

GRUPLARDA ELEMENTLER GRULARDA ELEMENTLER Li e N 8 9 Ne 0 i 8 9 0 c Ti V r Mn e o Ni 8 u 9 Zn 0 e r r 8 Y 9 Zr 0 Nb Mo Tc Ru Rh d Ag d 8 9 n 0 b Xe a f Ta Re s r t 8 Au 9 g 80 Tl 8 b 8 i 8 o 8 At 8 Rn 8 r 8 Ra 88 Rf 0 Db 0

Detaylı

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı:

PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Kovalent yarıçap: Van der Waals yarıçapı: İyon yarıçapı: PERİYODİK ÖZELLİKLER 1.ATOMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE ATOM YARIÇAPI: Elementlerin fiziksel ( erime ve kaynama noktaları, yoğunluk, iletkenlik vb.) ve kimyasal özellikleri ( elektron alma ve verme ) atom yarıçaplarıyla

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

PERĐYODĐK ÇĐZELGEDE ELEMENTLERĐN SINIFLANDIRILMASI

PERĐYODĐK ÇĐZELGEDE ELEMENTLERĐN SINIFLANDIRILMASI PERĐYODĐK ÇĐZELGEDE ELEMENTLERĐN SINIFLANDIRILMASI (SÜRE: 10 DERS SAATĐ) Atomları tanıyarak bunların birbirleriyle ilişkileri kavratılır.bazı atomların kararlı yapıda oldukları,bazı atomların ise karalı

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

1- ELEMENTLER: 2. BÖLÜM SAF MADDELER. saf madde denir.

1- ELEMENTLER: 2. BÖLÜM SAF MADDELER. saf madde denir. 2. BÖLÜM SAF MADDELER Saf madde: Aynı cins taneciklerden oluşan ( yani aynı cins atomlardan ya da aynı cins moleküllerden oluşan ) maddelere saf madde denir. SAF MADDELER - Elementler - Bileşikler olmak

Detaylı

ÜNİTE 2. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler

ÜNİTE 2. Amaçlar. İçindekiler. Öneriler ÜNİTE 2 Atomun Yapısı Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Atomun yapısını bilecek, Atom numarası ve atomu oluşturan parçacıkları tanıyacak, Atomların periyodik cetveldeki yerlerini bilecek, Periyod ve

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

ELEMENTLER. Elementi oluşturan atomların birbirine olan uzaklığı elementin katı, sıvı ve gaz haline göre değişebilir.

ELEMENTLER. Elementi oluşturan atomların birbirine olan uzaklığı elementin katı, sıvı ve gaz haline göre değişebilir. ELEMENTLER Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükleri

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK

Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ. Yrd.Doç.Dr. Emre YALAMAÇ İÇERİK İÇERİK Elementlere, Bileşiklere ve Karışımlara atomik boyutta bakış Dalton Atom Modeli Atom Fiziğinde Buluşlar - Elektronların Keşfi - Atom Çekirdeği Keşfi Günümüz Atom Modeli Kimyasal Elementler Periyodik

Detaylı

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla kimyasal bağlar Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları

Detaylı

Elektronlar n Dizilimi ve Kimyasal Özellikler

Elektronlar n Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Elektronlar n Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Anahtar Kavramlar iyon katyon anyon TANEC KLER N DÜNYASI Hikâyemizde bulunan karakterlerin gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kloryum, Natrium ve Asiller

Detaylı

BİL BAKALIM BEN KİMİM BİL BAKALIM BEN KİMİM

BİL BAKALIM BEN KİMİM BİL BAKALIM BEN KİMİM BİL BAKALIM BEN KİMİM (Aşağıda verilen açıklamalarda anlatılan kişilerin kim olduğunu alttaki kutucuklara yazınız.) - ağırlıklarına göre bir element tablosu hazırlamıştır.keşfedilmemiş elementlerin yerlerini

Detaylı

Maddenin Yapısı ve Özellikleri

Maddenin Yapısı ve Özellikleri Maddenin Yapısı ve Özellikleri Madde ve Özellikleri Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddenin şekil almış haline cisim denir. Cam bir madde iken cam bardak bir cisimdir. Maddeler

Detaylı

1.5. Periyodik Özellikler

1.5. Periyodik Özellikler 1.5. Periyodik Özellikler 9. sınıfta öğrendiğiniz gibi Mendeleyev in (Mendeliiv) periyodik tablo ile ilgili çalışmalarını değerlendiren Henry Moseley (Henri Mozli), günümüzde kullanılan modern periyodik

Detaylı

Malzemelerin Atom Yapısı

Malzemelerin Atom Yapısı Malzemelerin Atom Yapısı Ders içeriği Atom modeli Atom ağırlığı Elektron düzeni Elementlerin periyodik sistemi Malzeme Bilimi Slaytları 2/42 Atom modeli Bütün maddeler kimyasal elementlerden oluşur. Elementler

Detaylı

MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI ve ÖZELLİKLERİ ÜNİTE : MADDENİN YAPISI ve Üniteye Giriş ÖZELLİKLERİ Her madde kendinden küçük atomlardan oluşmuştur. Ancak her madde aynı atomlardan oluşmamıştır. Maddeyi oluşturan atomlar

Detaylı

kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın

kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın PERİYODİK CETVEL Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. Modern periyotlu dizge, elementleri artan

Detaylı

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR Aytekin Hitit Malzemeler neden farklı özellikler gösterirler? Özellikler Fiziksel Kimyasal Bahsi geçen yapısal etkenlerden elektron düzeni değiştirilemez. Ancak diğer

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz.

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR İki atom veya atom grubu

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar Elektronların Dizilimi Elektronlar çekirdek çevresindeki yörüngelerde dönerek hareket ederler. Çekirdeğe en yakın yörünge 1 olmak üzere dışa doğru 2, 3,4... olarak

Detaylı