ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ"

Transkript

1 ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ A- ELEMENTLERĐN SINIFLANDIRILMASI ( SAAT) - Elementler ve Özellikleri - Element Çeşitleri - Elementlerin Sembolleri - Elektronların Çekirdek Etrafında Bulunduğu Yerler - Elektron Dizilimi (Dağılımı) - Nötr Atom ve Đyon Halindeki Atom - Periyodik Çizelge (Tablo) 8- Periyodik Çizelgenin Bulunuşunun (Elementlerin Sınıflandırılmasının) Tarihi Gelişimi 9- Periyodik Çizelgenin Genel Özellikleri 0- Periyodik Çizelgede Değişen Özellikler - Elementlerin Sınıflandırılması - Periyodik Çizelgedeki Elementlerin Özellikleri

2 ÜNĐTE : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ A- ELEMENTLERĐN SINIFLANDIRILMASI : - Elementler ve Özellikleri : a) Elementler : Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklık aynıdır. Fakat bir elementin atomları ile başka bir elementin atomlarının büyüklükleri ve atomların arasındaki uzaklıkları farklıdır. Aynı elementten yapılan farklı maddeler de aynı cins atomlardan oluşurlar. Elementi oluşturan atomların birbirine olan uzaklığı elementin katı, sıvı ve gaz haline göre değişebilir. b) Elementlerin Özellikleri : - En küçük yapı birimleri atomlardır. - Aynı cins atomlardan oluşurlar. - Kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamazlar. - Saf maddelerdir. - Sembollerle gösterilirler. - Element Çeşitleri : a) Atomik Yapıdaki Elementler : Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada tek başlarına bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere atomik yapılı elementler denir. Atomik yapılı elementlerin en küçük taneciği atomlardır. Örnek: Demir, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, altın gibi metal elementleri atomik yapılıdır. Demir Atomu Bakır Atomu Demir Elementi Bakır Elementi b) Moleküler Yapıdaki Elementler : Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada ikili (veya daha fazla sayıda atomdan oluşan karmaşık yapılı) gruplar halinde bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere moleküler yapılı elementler denir. Moleküler yapılı elementlerin en küçük taneciği moleküllerdir. Örnek: Hidrojen, oksijen, iyot, karbon, fosfor, kükürt, azot gibi ametal elementleri moleküler yapılıdır. Hidrojen Molekülü Hidrojen Atomu Hidrojen Elementi Oksijen Molekülü Oksijen Atomu Oksijen Elementi

3 - Elementlerin Sembolleri : Günümüzde bilinen element vardır. Bu elementlerin 9 tanesi doğada bulunurken geri kalanı da laboratuarlarda elde edilen yapay elementlerdir. Elementler sembollerle gösterilir ve her elementin kendine özgü sembolü vardır. Element sembolü yazılırken; Sembol tek harfli ise büyük harfle yazılır. Sembol iki veya üç harfli ise ilk harf daima büyük, diğer harfler küçük yazılır. No Elementin Adı Sembolü No Elementin Adı Sembolü - Hidrojen H - Demir Fe - Helyum He 8- Nikel Ni - Lityum Li 9- Bakır Cu - Berilyum Be 0- Çinko Zn - Bor B - Gümüş Ag - Karbon C 0- Kalay Sn - Azot N - Đyot I 8- Oksijen O 9- Altın Au 9- Flor F 80- Cıva Hg 0- Neon Ne 8- Kurşun Pb - Sodyum Na - Magnezyum Mg - Krom Cr - Alüminyum Al - Brom Br - Silisyum Si - Kripton Kr - Fosfor P - Ksenon Xe - Kükürt S - Baryum Ba - Klor Cl 8- Platin Pt 8- Argon Ar 8- Radon Rn 9- Potasyum K 88- Radyum Ra 0- Kalsiyum Ca 9- Uranyum U 90- Toryum Th 8- Ununoktiyum Uuo - Elektronların Çekirdek Etrafında Bulunduğu Yerler : Bir atomdaki elektronlar, çekirdekten farklı uzaklıklarda bulunur ve elektronların yerleri kesin olarak belli değildir. Atomda ( ) yüklü elektronlar çekirdeğin etrafında bazı bölgelerde sürekli dolanırlar. Elektronların çekirdeğin etrafında dolandığı bu bölgelere katman, yörünge, enerji düzeyi, enerji seviyesi veya kabuk denir. Elektronların kabuklarda bulunma ihtimalinin olduğu bölgelere elektron bulutu denir. Katmanlar, düz bir zemin değildir, küresel bir yapıya sahiptir. Atomlarda bulunan katmanların sayısı sabit değildir ve atomdaki elektron sayısına göre katman sayısı da değişir. Atomlarda en az, en fazla katman bulunabilir ve her katman ancak belirli sayıda elektron bulundurabilir. Katmanlar K, L, M, N, O, P, Q harfleri ya da,,,,,, sayıları ile gösterilirler. Bir katman ancak belirli sayıda elektron alabilir. Elektronlar bir katmanı doldurunca bir sonraki katmana yerleşirler. Elektronlar önce çekirdeğe en yakın katmanı doldururlar. Bu nedenle bir atomda elektronlar, çekirdekten farklı uzaklıklarda bulunabilirler. Bir katmanda bulunabilecek, bir katmanın alabileceği en çok elektron sayısı.n formülü ile bulunur. Bu formülde n, katman sayısını veya katman numarasını gösterir.

4 Katmanlarda Bulunabilecek Elektron Sayıları;. Katmanda ; n = ise ; = n =. =. = e elektron alabilir.. Katmanda ; n = ise ; = n =. =. = 8 elektron alabilir.. Katmanda ; n = ise ; = n =. =. 9 = 8 elektron alabilir.. Katmanda ; n = ise ; = n =. =. = e elektron alabilir.. Katmanda ; n = ise ; = n =. =. = 0e elektron alabilir.. Katmanda ; n = ise ; = n =. =. = e 8 elektron alabilir.. Katmanda ; n = ise ; = n =. =. 9 = 9 8 elektron alabilir. - Elektron Dizilimi (Dağılımı) : Atomda ( ) yüklü elektronlar çekirdek etrafındaki katmanlarda sürekli dolanırlar, ve her katmanda belirli sayıda elektron bulunur. Bir atomun elektron diziliminde, elektronların bulunduğu en son kabuğa değerlik kabuğu veya valans bandı denir. Değerlik kabuğunda bulunan elektron sayısına değerlik elektron sayısı (d.e.s.) denir. Bir atomun değerlik kabuğunda en çok 8 e veya bazen e bulunabilir. Değerlik kabuğunda 8 e veya bazen e bulunduran atomlara kararlı atom, bulundurmayanlara ise kararsız atom denir. a) Atomlar ve Özellikleri : Bilinen elementlerin atomlarından sadece soy gaz atomlarının (asillerin) değerlik kabuklarında 8 e veya bazen e vardır ve bu nedenle soy gazlar (asiller) kararlı atomlardır. atomların elektron alma veya verme kapasiteleri doludur. atomlar; oldukları için elektron almaz, vermez ya da elektronlarını ortaklaşa kullanmazlar. Bu nedenle de kimyasal bağ yapmaz, kimyasal tepkimelere girmezler, bileşik veya molekül oluşturmayıp doğada tek atomlu halde yani atomik halde bulunurlar. Elektron alıp vermedikleri için katman sayıları, bu nedenle de hacimleri değişmez. Helyumun değerlik kabuğunda e bulunur ve tek katmanlıdır. Helyum dışındaki diğer soy gazların (Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) değerlik kabuğunda 8 e bulunur ve en az iki katmanlıdır. b) Kararsız Atomlar ve Özellikleri : Soy gazların dışındaki atomların yani metallerin ve ametallerin değerlik kabuklarında 8 e veya bazen e bulunmaz ve bu nedenle metaller ve ametaller kararsız atomlardır. Kararsız atomlar; hale geçebilmek için elektron alabilir, verebilir ya da elektronlarını ortaklaşa kullanabilirler. Bu nedenle de kimyasal bağ yaparlar, kimyasal tepkimelere girerler, molekül ya da bileşik oluşturarak doğada tek atomlu halde değil atom grupları yani molekül halinde bulunurlar. Kararsız atomlar elektron aldıklarında veya verdiklerinde hacimleri de değişir. c) Yapıya Ulaşma : Kararsız haldeki atomların kararlı hale geçebilmek yani soy gazlara benzemek yani değerlik kabuklarında 8 e veya bazen e bulundurabilmek için elektron almalarına, vermelerine ya da elektronlarını ortaklaşa kullanmalarına kararlı yapıya ulaşma denir. Kararsız atomların He soy gazına benzemek yani birinci kabuğunda e bulundurmak için elektron alma, verme ya da ortaklaşa kullanmalarına dublete ulaşma, bu kurala da dublet kuralı denir.

5 Kararsız atomların He dışındaki soy gazlara (Ne, Ar, Kr, Xe, Rn) benzemek yani değerlik kabuklarında 8 e bulundurmak için elektron alma, verme ya da ortaklaşa kullanmalarına oktede ulaşma, bu kurala da oktet kuralı denir. Kararsız haldeki atomların kararlı hale geçerken aldıkları, verdikleri ya da ortaklaşa kullandıkları elektronlar sadece değerlik kabuklarındaki elektronlardır. haldeki atomların değerlik kabuklarında 8 e veya bazen e vardır ve bu atomların enerjileri karasız atomlara göre daha azdır. Atomlar daima daha düşük enerjili durumu tercih ederler ve bu nedenle soy gazlara benzemeye çalışırlar yani değerlik kabuklarında 8 e veya bazen e bulundurmak isterler. Kapasite e p + n 0 Kapasite e e Kapasite K L M Kapasite e N O Kapasite 0e e e Kapasite Kapasite 9 e e e P Q - Nötr Atom ve Đyon Halindeki Atom : Proton sayısı elektron sayısına eşit olan atomlara nötr atom denir. Proton sayısı elektron sayısına eşit olmayan atom ya da atom gruplarına iyon ya da iyon halindeki atom denir. Proton sayısı elektron sayısından yani (+) yük sayısı ( ) sayısından fazla olan atoma (+) pozitif yüklü iyon ya da katyon denir. Kararsız haldeki nötr atom kararlı hale geçebilmek için dışarıya elektron verirse, elektron yani ( ) yük sayısı, proton yani (+) yük sayısından az olur ve nötr atom (+) pozitif yüklü iyon haline geçer. Proton sayısı elektron sayısından yani (+) yük sayısı ( ) sayısından az olan atoma ( ) negatif yüklü iyon ya da anyon denir. Kararsız haldeki nötr atom kararlı hale geçebilmek için dışarıdan elektron alırsa, elektron yani ( ) yük sayısı, proton yani (+) yük sayısından fazla olur ve nötr atom ( ) negatif yüklü iyon haline geçer. Kararsız haldeki nötr atomların kararlı hale geçebilmek yani soy gazlara benzemek yani değerlik kabuklarında 8 e veya bazen e bulundurabilmek için veya iyon haline geçebilmek için aldıkları, verdikleri veya ortaklaşa kullandıkları elektron sayısına değerlik ya da yük ya da iyon yükü denir. Değerlik b ile gösterilir ve elementin sembolünün sağ üst köşesine yazılır. Nötr ve Đyon Halindeki Atomlarda Tanecik Sayıları Arasındaki Đlişki : X, herhangi bir elementin sembolü ise; Kütle Numarası A Nötron Sayısı n Atom Numarası Z X b Değerlik (Yük) A n Z(p) X b e

6 Đyon Halindeki Atomlar Đçin; Nötr Halindeki Atomlar Đçin; Atom Numarası = Proton Sayısı Z = p Atom Numarası = Proton Sayısı Z = p Proton sayısı = Çekirdek Yükü p = Ç.Y. Proton sayısı = Çekirdek Yükü p = Ç.Y. Kütle No = Atom No + Nötron Sayısı A = Z + n Kütle No = Atom No + Nötron Sayısı A = Z + n Kütle No= Proton Say.+ Nötron Sayısı A = p + n Kütle No= Proton Say.+ Nötron Sayısı A = p + n Proton Sayısı Elektron Sayısı p e Proton Sayısı = Elektron Sayısı p = e Z = p = Ç.Y. e Z = p = Ç.Y. = e Değerlik=Proton Sayısı Elektron Sayısı b = p e - Periyodik Çizelge (Tablo=Sistem) : Elementlerin artan proton sayılarına (atom numaralarına) göre veya benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre dizildiği tabloya periyodik tablo, periyodik çizelge veya periyodik sistem denir. Periyodik tabloda bulunan elementler belirli fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre sınıflandırıldığı için periyodik tabloya periyodik sistem de denilmektedir. 8- Periyodik Çizelgenin Bulunuşunun (Elementlerin Sınıflandırılmasının) Tarihi Gelişimi: Elementlerin sınıflandırılması ile ilgili birçok bilim adamı çalışma yapmış ve kendilerine göre elementleri sınıflandırarak çeşitli periyodik çizelgeler oluşturmuşlardır. Döbereiner, benzer özellik gösteren elementleri üçlü gruplar halinde sınıflandırmıştır. Chancourtois, benzer fiziksel özellik gösteren elementleri dikey sıralarda olacak şekilde sarmal olarak sıralamıştır. Newlands, o devirde bilinen elementi artan atom ağırlıklarına göre sıralamış, ilk 8 elementten sonra benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerin tekrar ettiğini fark etmiştir. Mendeleyev ve Meyer birbirlerinden habersiz, aynı dönemlerde elementleri sınıflandırmış ve elementlerle ilgili aynı sıralamayı bulmuşlardır. Đlk periyodik çizelge 89 yılında Rus kimyacı Dimitri Mendeleyev tarafından yapılmıştır. Mendeleyev in yaptığı çizelgeye benzer çizelge 8 yılında Alman Lothar Meyer tarafından yapılmıştır. Meyer elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre yani atom hacimlerine yani atom çaplarına göre sıralarken, Mendeleyev elementleri artan atom ağırlıklarına (kütlelerine) göre sıralamıştır. Mendeleyev, hidrojen elementini, bilinen elementlerin özelliklerine benzemediği için ayrı bırakmış, sonraki elementleri ise artan atom kütle numaralarına göre bir satırda toplamış ve özellikleri benzer olan elementleri alt alta sıralamıştır. Bilinmeyen ve var olduğunu düşündüğü elementlerin ise yerlerini boş bırakmıştır. Günümüzde kullanılan periyodik çizelge 99 yılında Đngiliz Henry Moseley tarafından düzenlenmiştir. Moseley, elementleri, artan atom numaralarına yani proton sayılarına göre periyodik çizelgeye yerleştirmiştir. Periyodik çizelgede, Moseley den sonra son değişiklik Glenn Seaborg tarafından yapılmıştır. Seaborg, periyodik çizelgenin altına iki sıra (Lantanitler ve Aktinitler) ekleyerek periyodik çizelgeye son şeklini vermiştir.

7 9- Periyodik Çizelgenin Genel Özellikleri : a) Periyotlar ve Özellikleri : Periyodik çizelgede yatay sıralara periyot denir. Periyodik çizelgede tane periyot bulunur. Her periyot A grubundaki metal atomu ile başlar, grubundaki soy gaz atomu ile biter. Yalnızca. periyot ametal ile başlar ve soy gaz ile biter.. periyot henüz tamamlanmamıştır.. periyotta,. ve. periyotta 8,. ve. periyotta 8,. periyotta element bulunur.. periyot henüz tamamlanmamıştır.. ve. periyottaki elementlerin bir kısmı alt tarafta lantanitler ve aktinitler olarak gösterilmiştir.. Periyot H ile başlar ve He ile biter.. Periyot Li ile başlar ve Ne ile biter.. Periyot Na ile başlar ve Ar ile biter.. Periyot K ile başlar ve Kr ile biter.. Periyot Rb ile başlar ve Xe ile biter.. Periyot Cs ile başlar ve Rn ile biter.. Periyot Fr ile başlar. H Li Na K Rb Cs Fr He Ne Ar Kr Xe Rn Uuo b) Gruplar ve Özellikleri : Periyodik çizelgede düşey (dikey) sütunlara grup denir. Periyodik çizelgede kimyasal özellikleri aynı olan yani değerlik kabuklarında aynı sayıda elektron bulunduran elementler alt alta dizilmiştir yani aynı grupta yer almıştır. Periyodik çizelgede aynı grupta bulunan elementlerin sertlik, parlaklık iletkenlik, elektron alma isteği, elektron verme isteği gibi kimyasal özellikleri birbirine benzer. Periyodik çizelgede 8 tane A grubu, 8 tane B grubu olmak üzere toplam 8 grup vardır. 8B grubu defa tekrarlanmıştır. A grubuna alkali metaller denir. A grubuna toprak alkali metaller denir. A grubuna toprak metalleri denir. A grubuna karbon grubu denir. A grubuna azot grubu denir. A grubuna oksijen grubu denir. A grubuna halojenler denir. grubuna soy gazlar (asal gazlar) denir. B grubu elementlerine geçiş elementleri (geçiş metalleri) denir.

8 A H A Alkali Metaller Toprak Alkali Metaller B B B B B 8B 8B 8B B B Elementleri A A A A A He B C N O F Toprak Karbon Grubu Azot Grubu Oksijen Grubu Halojenler Soy (Asal) Gazlar Lantanitler Aktinitler 0- Periyodik Çizelgede Değişen Özellikler : a) Periyotlarda Soldan Sağa Gidildikçe Değişen Özellikler : - Atom numarası artar. - Kütle numarası (genelde) artar. - Proton sayısı artar. - Elektron sayısı artar. - Yörünge sayısı değişmez. - Değerlik elektron sayısı artar. - n metal özelliği azalır. 8- Ametallerin ametal özelliği artar. 9- Elektron verme zorlaşır. 0- Elektron alma kolaylaşır. - Elektron ilgisi artar. - Atom çapı küçülür. - Đyonlaşma enerjisi artar. b) Gruplarda Yukarıdan Aşağı Đnildikçe Değişen Özellikler : - Atom numarası artar. - Kütle numarası artar. - Proton sayısı artar. - Elektron sayısı artar. - Yörünge sayısı artar. - Değerlik elektron sayısı değişmez. - n metal özelliği artar. 8- Ametallerin ametal özelliği azalır. 9- Elektron verme kolaylaşır. 0- Elektron alma zorlaşır. - Elektron ilgisi azalır. - Atom çapı büyür. - Đyonlaşma enerjisi azalır. 8

9 - Elementlerin Sınıflandırılması : Elementler fiziksel özelliklerine göre katı, sıvı ve gaz olarak gruplandırılırlar. Elementler benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre metaller, ametaller ve yarı metaller olarak gruplandırılırlar. Periyodik tabloda bulunan elementler, görünüm, fiziksel hal, sertlik, yumuşaklık, gibi fiziksel özelliklerine göre ve iletkenlik, iletkenliğin sıcaklıkla değişimi, kararlılık, iyon yükü gibi kimyasal özelliklerine göre gruplandırılmıştır. Elementlerin sınıflandırılması, elementlerin özelliklerinin daha kolay anlaşılmasını ve kullanım alanlarının daha kolay tespit edilmesini sağlar. Periyodik çizelgedeki elementlerden benzer özellikte olanlar birbirlerine yakın olarak yerleştirilmiştir. a) Metaller : Değerlik kabuklarında (son yörüngelerinde),, gibi az sayıda elektron bulunduran elementlere metaller denir. Metaller, dayanıklı, ağır ve parlak maddelerdir. Özellikleri : - Isı ve elektriği iyi iletirler. - Tel ve levha haline gelebilirler. (Cıva dışında). - Dövülerek şekil verilebilir, bükülebilir ve işlenebilirler. - Yüzeyleri parlaktır, ışığı yansıtırlar. - Üzerine vurulduğunda çınlama sesi çıkartırlar. - Oda sıcaklığında ( 0 C de) cıva sıvı, diğerleri katı haldedir. - Erime ve kaynama sıcaklıkları yüksektir. 8- Periyodik cetvelin sol tarafında bulunurlar. 9- Kendi aralarında bileşik oluşturamayıp alaşım denilen homojen karışımları oluştururlar. Cu + Sn = Bronz (Tunç) Pb + Sn = Lehim Cu + Zn = Pirinç Fe + Ni + Cr + C + = Çelik 0- Ametallerle iyonik yapılı bileşik oluştururlar ve bileşik oluştururken elektron vererek (+) (+, +, +) değerlikli iyon yani katyon olurlar. - Elektron verme istekleri yüksektir. - Canlıların yapısında az miktarda bulunurlar (Ca, Fe, Mg, Na) - Gaz haline geçtiklerinde tek atomlu halde (ATOMĐK HALDE) bulunurlar. Çeşitleri : Fe Pb Cu Zn Hg Li K Na Mg Ca Pt Sn Cr Ni Mn 9

10 A A B B B B B 8B 8B 8B B B A A A A A b) Ametaller : Değerlik kabuklarında (son yörüngelerinde),, gibi çok sayıda elektron bulunduran elementlere ametaller denir. Özellikleri : - Isı ve elektriği iyi iletemezler. - Tel ve levha haline gelemezler. - Dövülerek şekil verilemezler, kırılgandırlar. - Yüzeyleri mattır, parlak değildir, ışığı yansıtmazlar. - Oda sıcaklığında ( 0 C de) katı, sıvı, gaz halinde bulunabilirler. - Erime ve kaynama sıcaklıkları düşüktür. - Periyodik cetvelin sağ tarafında bulunurlar (H hariç). 8- Kendi aralarında kovalent yapılı bileşikleri, metallerle iyonik yapılı bileşikleri oluştururlar. 9- Metallerle iyonik yapılı bileşik oluştururken elektron alarak ( ) (,, ) değerlikli iyon yani anyon olurlar. 0- Elektron alma istekleri yüksektir. - Canlıların yapısında bol miktarda bulunurlar. - Doğada tek atomlu halde değil molekül halinde bulunurlar. Çeşitleri : H C N O F Cl Br I P S Se He Ne Ar Kr Xe Rn A A B B B B B 8B 8B 8B B B A A A A A 0

11 c) Yarı Metaller : Bazı özellikleri metallere, bazı özellikleri ametallere benzediği için hem metal, hem de ametal özelliği gösterebilen elementlere yarı metaller denir. Yarı metaller, bazı fiziksel özellikleri yönünden metallere, bazı kimyasal özellikleri yönünden de ametallere benzer. Özellikleri : - Isı ve elektriği metallerden az, ametallerden fazla iletirler. - Tel ve levha haline gelebilirler. - Đşlenebilirler, kırılgan değillerdir. - Yüzeyleri parlak veya mat olabilir. - Oda sıcaklığında katı haldedirler. - Erime ve kaynama sıcaklıkları metallerden düşük, ametallerden yüksektir. - Periyodik cetvelde metallerle ametaller arasında bulunurlar. 8- Bileşik oluştururken (+) veya ( ) değerlik alabilirler. Çeşitleri : B Si Ge As Sb Te Po At A A B B B B B 8B 8B 8B B B A A A A A d) Soy Gazlar (Asal Gazlar) : Değerlik kabuklarında (son yörüngelerinde) 8 elektron (sadece He elektron) bulunduran ve kararlı halde olan elementlere soy gazlar denir. Özellikleri : - Değerlik kabuklarında 8 elektron (sadece He elektron) bulundururlar ve kararlı haldedirler. - oldukları için elektron almaz, vermez ya da ortaklaşa kullanmazlar. - oldukları için doğada tek atomlu (ATOMĐK) halde bulunurlar. - oldukları için molekül ya da bileşik oluşturmazlar, kimyasal bağ yapmazlar ve kimyasal tepkimelere girmezler. - Oda sıcaklığında ( 0 C de) hepsi gaz halinde bulunurlar. - Periyodik cetvelin en sağında ( grubunda) bulunurlar. - Yalıtkandırlar. Çeşitleri : He Ne Ar Kr Xe Rn

12 A A B B B B B 8B 8B 8B B B A A A A A - Periyodik Çizelgedeki Elementlerin Özellikleri : Elementlerin Özellikleri Elementler Isı ve Elektrik Đletkenliği Sağlamlık Sertlik Parlaklık Kolay Şekil Alabilme Tel ve Levha Haline Gelebilme Elektron Vermeye Yatkınlık Oda Sıcaklığında Katı Halde Bulunma Isı ve Elektrik Yalıtkanlığı Kırılganlık Matlık Elektron Almaya Yatkınlık Oda Sıcaklığında Sıvı Halde Bulunma Oda Sıcaklığında Gaz Halde Bulunma Lityum Sodyum Potasyum Berilyum Magnezyum Kalsiyum Demir Nikel Bakır Çinko Gümüş Altın Alüminyum Hidrojen Azot Fosfor Oksijen Kükürt Flor Klor Brom Đyot Helyum Neon Argon

13 A Alkali Metaller H Hidrojen Li Lityum Na Sodyum 9 9 K Potasyum A Top.Alkali Metaller 9 Be Berilyum Mg Magnezyum 0 0Ca Kalsiyum B Sc Skandiyum B 8 Ti Titan B V Vanadyum B Cr Krom Kütle Numarası Atom Numarası B Mn Mangan H Hidrojen Elementin Adı 8B Fe Demir 8B 9 Co Kobalt Elementin Sembolü 8B 9 8 Ni Nikel B 9Cu Bakır B 0 Zn Çinko A Toprak B Bor Al Alüminyum 0 Ga Galyum A Karbon Grubu C Karbon 8 Si Silisyum Ge Germanyum A Azot Grubu N Azot P Fosfor As Arsenik A Oksijen Grubu 8O Oks,jen S Kükürt 9 Se Selenyum A Halojenl er F 9 9 Flor Cl Klor 80 Br Brom Soy Gazlar He Helyum 0 0 Ne Neon 0 8 Ar Argon 8 Kr Kripton 8 Rb Rubidyum 88 8Sr Stronsiyum 88 9Y Đtriyum 9 Zr 0 Zirkonyum 9 Nb Niyobyum 9 Mo Molibden 99 Tc Teknetyum 0 Ru Rutenyum 0 Rh Rodyum 0 Pd Paladyum 08 Ag Gümüş 8 Cd Kadmiyum 9In Đndiyum 9 0Sn Kalay Sb Antimon 8 Te Tellür I Đyot Xe Xenon Cs Sezyumn Ba Baryum 9 La Lantan 8 Hf Hafniyum 8 Ta Tantal 8 W Tungsten 8 Re Renyum 90 Os Osmiyum 9 Ir Đridyum 9 8 Pt Platin 9 9 Au Altın 0 80 Hg Cıva 0 8 Tl Talyum 0 8 Pb Kurşun 09 8 Bi Bizmut 09 8 Po Polonyum 0 8 At Astatin 8 Rn Radon 8 Fr Fransiyum 88 Ra Radyum 89 Ac Aktinyum Rf 0 Rutherfordiyum Db 0 Dubniyum Sg 0 Seaborgiyum Bh 0 Bohriyum Hs 08 Hassiyum Mt 09 Meitneryum 9 Ds 0 Darmstadtiyum 80 Rg Röntgenyum Uub Ununbiyum Uut Ununtriyum Uuq Ununquadiyum Uup Uuh Uus Uuo 8 Ununpentiyum Ununseptiyum Ununheksiyum Ununoktiyum METALLER GEÇĐŞ METALLERĐ LANTANĐTLER 0 8 Ce Seryum 9 Pr Praseodim 0 Nd Neodim Pm Prometyum 0 Sm Samaryum Eu Europyum Gd Gadolinyum 9 Tb Terbiyum Dy Disprosyum Ho Holmiyum 8 Er Erbiyum 9 9 Tm Tulyum 0 Yb Đterbiyum Lu Lütesyum YAPAY ELEMENTLER YARI METALLER AKTĐNĐTLER 90 Th Toryum 9 P a Protaktinyum 8 9 U Uranyum 9 Np Neptünyum 9 Pu Plütonyum 9 Am Amerikyum 9 Cm Küriyum 9 Bk Berkelyum Cf 98 Kaliforniyum Es 99 Akustayuyum Fm 00 Fermiyum 8 Md 0 Mendelevyum 9 No 0 Nobelyum Lr 0 Lavrensiyum AMETALLER SOY GAZLAR A Alkali Metaller A Top.Alkali Metaller Kütle Numarası Atom Numarası Elementin Adı H Hidrojen Elementin Sembolü A Toprak A Karbon Grubu A Azot Grubu A Oksijen Grubu A Halojenl er Soy Gazlar B B B B B 8B 8B 8B B B METALLER GEÇĐŞ METALLERĐ LANTANĐTLER YAPAY ELEMENTLER YARI METALLER AKTĐNĐTLER AMETALLER SOY GAZLAR

Periodic Table of the. Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4.

Periodic Table of the. Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4. PERİYODİK SİSTEM Periodic Table of the s d p Elements I A II A III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B III A IV A V A VI A VII A VIII A 1 1 2 1 H H He 1.008 1.008 4.0026 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Li Be B C

Detaylı

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar

s, p, d Elementleri f Elementleri Asal Gazlar s, p, d Elementleri Hidrojen 1A Grubu: Alkali metaller 2A Grubu: Toprak Alkali Metaller 3A Grubu: Toprak Metalleri 4A Grubu 5A Grubu 6A Grubu: Kalkojenler 7A Grubu: Halojenler B Grubu: Geçiş Metalleri

Detaylı

KĐMYA DERSĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI PERĐYODĐK CETVEL PERİYODİK CETVEL

KĐMYA DERSĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI PERĐYODĐK CETVEL PERİYODİK CETVEL KĐMYA DERSĐ ÇALIŞMA YAPRAĞI KONU ANLATIMI PERĐYODĐK CETVEL PERİYODİK CETVEL Periyodik Cetvel, elementleri gösteren ve özellikleriyle ilgili bilgi veren bir tablodur. Bu tabloda elementler belirli bir düz-

Detaylı

8.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Elementlerin Sınıflandırılması

8.Sınıf Fen ve Teknoloji. KONU: Elementlerin Sınıflandırılması KONU: Elementlerin Sınıflandırılması Element: Aynı cins atomlardan oluşan saf maddelere element denir. Elementler sembollerle gösterilir. 7. Sınıfta 20 elementi görmüştük. Bu yirmi element şunlardı, Elementin

Detaylı

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

PERĐYODĐK ÇĐZELGE. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK PERĐYODĐK ÇĐZELGE Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 8.1. PERĐYODĐK ÇĐZELGENĐN GELĐŞMESĐ 8.2. ELEMENTLERĐN PERĐYODĐK SINIFLANDIRILMASI Katyon ve Anyonların Elektron Dağılımları 8.3.FĐZĐKSEL ÖZELLĐKLERDEKĐ

Detaylı

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3.

PERİYODİK CETVEL. Yanıt : D. www.kimyahocam.com. 3 Li : 1s2 2s 1 2. periyot 1A grubu. 16 S : 1s2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 3. PERİODİK CETVEL Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları temel alınarak düzenlenmiş bir sistemdir. Periyodik cetvelde, nötr atomlarının elektron içeren temel enerji düzeyi sayısı aynı olan elementler

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

Periyodik Tablo. Elementleri artan atom numaralarına ve tekrar eden fiziksel kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır.

Periyodik Tablo. Elementleri artan atom numaralarına ve tekrar eden fiziksel kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır. Periyodik Tablo Elementleri artan atom numaralarına ve tekrar eden fiziksel kimyasal özelliklerine göre sınıflandırır. 1828 Berzelius elementleri sembolize etmek için harfleri kullandı. 1829 Döbereiner

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Elementler ve Sembolleri Atomun Yapısı Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikleri Kimyasal Bağ Bileşikler ve Formülleri Karışımlar Bu ünitede

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2

Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 Çalışma Soruları 2: Bölüm 2 2.1) Kripton(Kr) atomunun yarıçapı 1,9 Å dur. a) Bu uzaklık nanometre (nm) ve pikometre (pm) cinsinden nedir? b) Kaç tane kripton atomunu yanyana dizersek uzunlukları 1,0 mm

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji

7. Sınıf Fen ve Teknoloji KONU: Maddenin Yapısı ve Özellikleri Eski çağlarda yaşayan insanlar, doğada bulunan bütün maddelerin; Bir elementin bütün atomları birbirinin aynıdır. Farklı elementlerin atomları ise birbirinden farklıdır.

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementi oluşturmak için aynı tip atomlar bir araya gelir. Bir elementin bütün atomları birbiriyle aynı iken, farklı elementlerin atomları birbirinden farklıdır. Bazı elementleri

Detaylı

Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Ünite MADDENİN MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Sayfa No Elementlerin Sınıflandırılması... 116 Test 1... 116 Test... 119 Test... 1 Test 4... 14 Test 5... 16 Etkinlik (1 6)... 18 19

Detaylı

GRUPLARDA ELEMENTLER

GRUPLARDA ELEMENTLER GRULARDA ELEMENTLER Li e N 8 9 Ne 0 i 8 9 0 c Ti V r Mn e o Ni 8 u 9 Zn 0 e r r 8 Y 9 Zr 0 Nb Mo Tc Ru Rh d Ag d 8 9 n 0 b Xe a f Ta Re s r t 8 Au 9 g 80 Tl 8 b 8 i 8 o 8 At 8 Rn 8 r 8 Ra 88 Rf 0 Db 0

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ Prof. Dr. Bektaş TEPE Canlıların Savunma Amaçlı Kimyasal Üretimi 2 Bu ünite ile; Canlılık öğretisinde kullanılan kimyasal kavramlar Hiyerarşi düzeyi Hiyerarşiden sorumlu atom

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Atomun sembolünün

Detaylı

Elementler ve Sembolleri

Elementler ve Sembolleri Elementler ve Sembolleri SAF MADDE: Kendisinden başka madde bulundur-mayan maddelere denir. ELEMENT: İçerisinde tek cins atom bulunduran maddelere denir. Yani elementlerin yapı yaşı atom-lardır. BİLEŞİK:

Detaylı

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU BU KILAVUZDAN YETERİNCE YARARLANABİLMEK İÇİN; KILAVUZU İNCELEMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) SORULARINI CEVAPLAYIN VE CEVAPLARINIZI CEVAP ANAHTARI İLE

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASININ TARİHSEL GELİŞİMİ Dimitri Mendeleyev sıralamayı artan atom ağırlıklarına göre yapmıştır. Bu sıralama günümüzde kullanılan sıralamaya yakın bir sıralamadır. Elementler

Detaylı

Bazı atomlarda proton sayısı aynı olduğu halde nötron sayısı değişiktir. Bunlara izotop denir. Şekil II.1. Bir atomun parçaları

Bazı atomlarda proton sayısı aynı olduğu halde nötron sayısı değişiktir. Bunlara izotop denir. Şekil II.1. Bir atomun parçaları 8 II. MİNERALLER II.1. Element ve Atom Elementlerin en ufak parçasına atom denir. Atomlar, proton, nötron ve elektron gibi taneciklerden oluşur (Şekil II.1). Elektron negatif, proton pozitif elektrik yüküne

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız.

Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. Oksijen, flor ve neon elementlerinin kullanıldığı alanları araştırınız. 3.2 KİMYASAL BAĞLAR Çevrenizdeki maddeleri inceleyiniz. Bu maddelerin neden bu kadar çeşitli olduğunu düşündünüz mü? Eğer bu çeşitlilik

Detaylı

TÜBĐTAK-BAYG. Orbitaller, içten dışa doğru, aşağıdaki gibi gruplandırılır: (1s)(2s,2p)(3s,3p)(3d)(4s,4p)(4d)(4f)(5s,5p)

TÜBĐTAK-BAYG. Orbitaller, içten dışa doğru, aşağıdaki gibi gruplandırılır: (1s)(2s,2p)(3s,3p)(3d)(4s,4p)(4d)(4f)(5s,5p) 1. Magnezyum metali N 2 gazı içinde ısıtıldığında, açık sarı renkli bir A bileşiği elde edilmektedir. A bileşiği hidroliz olunca (su ile tepkimeye girince), renksiz B gazı oluşmakta ve bu gazın sudaki

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 Genel Kimya 101 Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 İyonik Bağ; İyonik bir bileşikteki pozitif ve negatif iyonlar arasındaki etkileşime iyonik bağ denir Na Na + + e - Cl + e

Detaylı

izotop MALZEME BILGISI B2

izotop MALZEME BILGISI B2 1. Giriş 2. Temel Kavramlar 3. Atomlarda Elektronlar 4. Periyodik Tablo 5. Bağ Kuvvetleri ve Enerjileri 6. Atomlararası Birincil Bağlar 7. İkincil bağlar veya Van Der Waals Bağları 8. Moleküller Bu özelliklerinden

Detaylı

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 DEMİR DIŞI METALLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ Demir dışı metaller (non-ferrous metals) arasında temel olarak bakır, çinko, kurşun, alüminyum, nikel,

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 WEBSİTE www2.aku.edu.tr/~hitit Dersler İÇERİK Metalik Malzemelerin Genel Karakteristiklerİ Denge diyagramları Ergitme ve döküm Dökme demir ve çelikler

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM. Metaller, Ametaller ve Yarı metaller

FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ / PERİYODİK SİSTEM. Metaller, Ametaller ve Yarı metaller Metaller, Ametaller ve Yarı metaller 1 Elementler gösterdikleri benzer özelliklere göre metaller, yarı metaller ve ametaller olarak sınıflandırılabilirler. Periyodik tabloda metal, ametal ve yarı metallerin

Detaylı

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar

Fen ve Teknoloji 8 KİMYASALBAĞLAR. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Yük (değerlik e - sayısı) O 8 = 2) 6) Anahtar Kavramlar KİMYASALBAĞLAR Anahtar Kavramlar Kovalent Bağ İyonik Bağ KAZANIM 2.1 Metallerin elektron vermeye, ametallerin elektron almaya yatkın olduğunu fark eder. Oksijen atomunun periyodik çizelgedeki yerini bulalım.

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMASÖTİK KİMYA ANABİLİMDALI GENEL KİMYA II DERS NOTLARI (ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ) Hazırlayan: Doç. Dr. Yusuf ÖZKAY 1. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN KONU ANLATIMI FĐGEN HASRET BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN 1) METAL ĐLE AMETALDEN OLUŞAN BĐLEŞĐKLERĐN METALĐN ADI + AMETALĐN ADI + ÜR EKĐ ***Ametal oksijen ise oksit; azot ise nitrür; kükürt

Detaylı

PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ

PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ PERİYODİK SİSTEMİN TARİHÇESİ Periyodik cetvel günümüzdeki tüm elementleri belirli bir düzende sıralayan bir sistemdir. Günümüzde 92 tanesi doğada varolan, diğerleri ise yapay yollarla elde edilmiş olan

Detaylı

Enerji Band Diyagramları

Enerji Band Diyagramları Yarıiletkenler Yarıiletkenler Germanyumun kimyasal yapısı Silisyum kimyasal yapısı Yarıiletken Yapım Teknikleri n Tipi Yarıiletkenin Meydana Gelişi p Tipi Yarıiletkenin Meydana Gelişi Yarıiletkenlerde

Detaylı

2007-2008 GÜZ YARIYILI MALZEME I Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş Malzemelerin İç Yapısı 01.10.2007 1 ÖĞRETİM ÜYELERİ ve KAYNAKLAR Yrd.Doç.Dr. Şeyda POLAT Yrd.Doç.Dr. Ömer YILDIZ Ders Kitabı : Malzeme

Detaylı

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN İŞLETME FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI İŞLETME RUHSATINA İLİŞKİN DÖNEM(*) İŞLETME FAALİYET RAPORU

DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN İŞLETME FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL). NUMARALI İŞLETME RUHSATINA İLİŞKİN DÖNEM(*) İŞLETME FAALİYET RAPORU DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN İŞLETME FAALİYET RAPOR FORMATI İLÇE (İL) SAHASI. NUMARALI İŞLETME RUHSATINA İLİŞKİN DÖNEM(*) İŞLETME FAALİYET RAPORU TEKNİK SORUMLUNUN (Jeoloji Mühendisi) Adı Soyadı : Oda Sicil

Detaylı

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI HATIRLAYALIM

ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI HATIRLAYALIM ELEMENTLERİN SINIFLANDIRILMASI HATIRLAYALIM MADDE: Boşlukta yer kaplayan (hacim) ve kütlesi olan tanecikli yapılara madde denir. ATOM: Maddenin yapıtaşına ATOM denir. Tüm maddeler atomlardan oluşur. MOLEKÜL:

Detaylı

Atomdan e koparmak için az ya da çok enerji uygulamak gereklidir. Bu enerji ısıtma, sürtme, gerilim uygulama ve benzeri şekilde verilebilir.

Atomdan e koparmak için az ya da çok enerji uygulamak gereklidir. Bu enerji ısıtma, sürtme, gerilim uygulama ve benzeri şekilde verilebilir. TEMEL ELEKTRONİK Elektronik: Maddelerde bulunan atomların son yörüngelerinde dolaşan eksi yüklü elektronların hareketleriyle çeşitli işlemleri yapma bilimine elektronik adı verilir. KISA ATOM BİLGİSİ Maddenin

Detaylı

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Bilim insanları, eski çağlarda doğadaki her şeyin dört temel elementten meydana geldiğine ve bu elementlerin hava, su, toprak ve ateş olduğuna inanırlardı.milattan önce başlayan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

KİMYA -ATOM MODELLERİ-

KİMYA -ATOM MODELLERİ- KİMYA -ATOM MODELLERİ- ATOM MODELLERİNİN TARİHÇESİ Bir çok bilim adamı tarih boyunca atomun yapısı ile ilgili pek çok fikir ortaya atmış ve atomun yapısını tanımlamaya çalışmış-tır. Zaman içerisinde teknoloji

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM)

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM) Tel: 0382 288 2691 e-posta: asubtam@aksaray.edu.tr İnt.: http://asubtam.aksaray.edu.tr/ İçindekiler Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS)... 2 Gaz Kromatografisi Flame Ionization Detector (GC-FID)...

Detaylı

MALZEME-DEPOZİT VE SU BÖLÜMÜ

MALZEME-DEPOZİT VE SU BÖLÜMÜ MALZEME-DEPOZİT VE SU BÖLÜMÜ Malzeme ve su analizleri yaş yöntemle ve enstrümental analizle yapılır. Malzeme Analizleri 20652001 Demir bazlı malzeme analizleri(i) 708 Karbon çeliği Karbon(C), Kükürt(S),

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

PER YOD K S STEM. Elementler artan atom kütlelerine göre s raland klar nda baz özellikler periyodik olarak tekrarlanmaktad r.

PER YOD K S STEM. Elementler artan atom kütlelerine göre s raland klar nda baz özellikler periyodik olarak tekrarlanmaktad r. PER YOD K S STEM Atomlar n elektron yap s n n bilinmesi sayesinde bir atomun hangi halde bulundu u tespit edilebildi i gibi, atomun fiziksel ve kimyasal özellikleri hakk nda da birçok bilgiye ula labilmektedir.

Detaylı

GENEL KİMYA 04.01.2012. Elektromagnetik Radyasyon (Işıma) Elektromagnetik Radyasyon (Işıma) Elektromagnetik Radyasyon (Işıma)

GENEL KİMYA 04.01.2012. Elektromagnetik Radyasyon (Işıma) Elektromagnetik Radyasyon (Işıma) Elektromagnetik Radyasyon (Işıma) Elektromagnetik Radyasyon (Işıma) GENEL KİMYA Elektromagnetik radyasyon, elektriksel ve magnetik alanların birbirine dik yönde yayılması ile meydana gelir. 2 Elektromagnetik Radyasyon (Işıma) Elektromagnetik

Detaylı

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2...

Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2... Aşağıdaki bileşiklerde atomlar arasmda oluşan bağlan noktalı yerlere yazınız. (fi» jh» w& 12^S»ııNa, çf, 17CI) ı. ch4... 2.... 3. MgCI2... 4. NaF... Bileşik Formülleri Bileşik formüllerinin yazılması İki

Detaylı

Fotovoltaik Teknoloji

Fotovoltaik Teknoloji Fotovoltaik Teknoloji Bölüm 4: Fotovoltaik Teknolojinin Temelleri Fotovoltaik Hücre Fotovoltaik Etki Yarıiletken Fiziğin Temelleri Atomik Yapı Enerji Bandı Diyagramı Kristal Yapı Elektron-Boşluk Çiftleri

Detaylı

TABLO 1- RADYOİZOTOPLAR İÇİN A 1 ve A 2 SINIR DEĞERLERİ Radyoizotop (Atom numarası)

TABLO 1- RADYOİZOTOPLAR İÇİN A 1 ve A 2 SINIR DEĞERLERİ Radyoizotop (Atom numarası) Ek-1 TABLO 1- RADYOİZOTOPLAR İÇİN A 1 ve A 2 SINIR DEĞERLERİ Radyoizotop (Atom numarası) A 1 (TBq) A 2 (TBq) 1 Muaf madde için radyoaktivite konsantrasyonu Bq/g Muaf taşıma için radyoaktivite sınırı Bq

Detaylı

NİTE 1 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. gösterilir. olabilir. olabilir. içerir. arasında oluşur olabilir. olabilir. gösterilir.

NİTE 1 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ. gösterilir. olabilir. olabilir. içerir. arasında oluşur olabilir. olabilir. gösterilir. NİTE 1 MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİLERİ gösterilir olabilir olabilir olabilir içerir arasında oluşur olabilir i ç e r e b i l i r gösterilir düzen içinde sıralanır olabilir aynı cins atomlar içerir arasında

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

Altın Bakır Gümüş Kurşun ђ Demir

Altın Bakır Gümüş Kurşun ђ Demir SİMYADAN KİMYAYA KİMYASAL MADDELERİN ORTAYA ÇIKIŞI İnsanlar, tarihin ilk evrelerinden itibaren her açıdan gelişim göstermişlerdir. Bu sürecin aşağıdaki mekanizmadan oluştuğu söylenebilir. İnsan, maddi

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE - 1/5 Hız ve Debi Pitot Tüpü Metodu TS ISO 10780 EMİSYON 1 İslilik Nem Partikül Madde CO, O 2 CO 2 NO NO X, NO 2 Renk Karşılaştırma (Bacharach)

Detaylı

HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI

HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI HALİÇ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARI Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Bacagazı/Emisyon (TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 Şartlarına Uygun ) TS EN ISO/IEC 17025:2010 - Deney Laboratuvarı Deney Metodu

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ

TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ TIG GAZALTI KAYNAK YÖNTEMİNDE KULLANILAN GAZLAR VE ÖZELLİKLERİ PROF. DR. HÜSEYİN UZUN HOŞGELDİNİZ 1 NİÇİN KORUYUCU GAZ KULLANILIR? 1- Ergimiş kaynak banyosunu, havada mevcut olan gazların zararlı etkilerinden

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

DENIZ SUYU YETERLIK TESTLERI

DENIZ SUYU YETERLIK TESTLERI ÇEVRE SEKTÖRÜ DENEYLER DENIZ SUYU YETERLIK LERI KODU ÇMO/DNZSU/06 ÇMO/DNZSU/07 YETERLL K CNS Denizsuyu Yeterlilik testi Denizsuyu Yeterlilik testi PARAMETRE LER Arsenik (As) Selenyum (Se) Civa (Hg) Kadmiyum

Detaylı

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler.

ELEMENT Aynı tür atomlardan oluşmuş saf maddelere element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Aynı tür atomlardan oluşurlar. 2. Saf ve homojendirler. SAF MADDE: Aynı cins atom ya da moleküllerden oluşmuş maddelere, saf medde ÖR. Elementler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı cins atomlardan oluşmuşlardır. Bileşikler saf maddelerdir. Çünkü; hepsi aynı

Detaylı

Örnek hazırlama birimi

Örnek hazırlama birimi DEFAM Örnek hazırlama birimi CİHAZLAR Cihaz Adı : Mikro dalga örnek bozundurma Cihaz Markası: (CEM Mars6) Analizler : Atıksu, gıda, toprak, petrol, maden, cevher, boya, alaşım, metal örneklerin ICP-OES

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

METAL ÜRETİM TEKNİKLERİ

METAL ÜRETİM TEKNİKLERİ ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Fehmi Nair Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü

Detaylı

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007

2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007 2006-07 Öğretim Yılı Merkezi Ölçme-Değerlendirme I.Dönem Sonu 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Sınavı Sınav Başlama Saati:08:30 Tarih:15 Ocak 2007 İsim/ Soy isim: Sınıf:.. SORULAR Aşağıdaki şekilden faydalanarak

Detaylı

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1-

ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- ÜNİTE 3 ELEMENTLER ve ÖZELLİKLERİ Sayfa -1- Sayfa - 2- Sayfa - 3 - Sayfa - 4 - Sayfa - 5 - Sayfa - 6 - Sayfa - 7-4 Sayfa - 8 - NaCl (Sodyum Klorür) Yemek Tuzu Ġyonik Bağlı bileşik molekülleri bir örgü

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : İBB Geri Kazanım ve Kompost Tesisi Işıklar Köyü Mevkii Ege sok. No: 5 Kemerburgaz EYÜP 34075 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02122065017 Faks

Detaylı

Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve

Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve Amaçlar 4 ÜNİTE Bileşik Formüllerinin Yazılması,İsimlendirilmeleri ve Mol Kavramı Bu üniteyi çalıştıktan sonra, Bileşik isimlendirilmelerindeki kuralları, Kovalent bileşiklerin isimlendirilmelerini, İyonik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN / TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

Metaller. Grup 1: Alkali Metaller. Grup 1: Alkali Metaller. Alkali Metaller. Alkali Metaller. Alev Renkleri. Alkali metaller en aktif metallerdir.

Metaller. Grup 1: Alkali Metaller. Grup 1: Alkali Metaller. Alkali Metaller. Alkali Metaller. Alev Renkleri. Alkali metaller en aktif metallerdir. Metaller Grup 1: Alkali metaller, doğada nispeten bol bulunurlar. Bu elementlerin bazı bileşikleri tarih öncesi yıllardan beri bilinmekte ve kullanılmaktadır. Alkali metal bileşiklerini sıradan olaylarla

Detaylı

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir.

BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI. Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI Bileşikleri isimlendirmek için elementlerin ve bazı köklerin değerliklerinin ve isimlerinin bilinmesi gerekir. Bileşiklerin İsimlendirilmesi: 1.METAL-AMETAL(İYONİK ) BİL. İSİMLENDİRİLMESİ

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com

ELEKTROKİMYA II. www.kimyahocam.com ELEKTROKİMYA II ELEKTROKİMYASAL PİLLER Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimelerinde elektron alışverişinden yararlanılarak, kimyasal bağ enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülebilir. Kimyasal enerjiyi,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : 52/18 Sokak No: 4 Poligon 35350 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0232 285 31 62 Faks : 0232 224 59 89 E-Posta : julideserdaroglu@hotmail.com Website

Detaylı

3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo

3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo 3. Ünite MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ Periyodik Tablo Madde: Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Atom: Maddenin en küçük yapıtaşıdır. Element: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : ODTÜ- Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68

Detaylı

www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte

www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte www.ilketkinlik.com www.ilketkinlik.com/blog www.muzikkitabisarkilari.com www.ingilizcedefteri.com Online Test www.ilketkinlik.com/sinavilketkinlikte atomu ile ilgili şu bilgiler veriliyor; Kütle numarası

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

Ç l e i l k i l k e l r e e e Uyg u a l na n n n Yüz ü ey e y Ser Se tle l ş e t ş ir i me e İ şl ş e l m l r e i

Ç l e i l k i l k e l r e e e Uyg u a l na n n n Yüz ü ey e y Ser Se tle l ş e t ş ir i me e İ şl ş e l m l r e i Çeliklere Uygulanan Yüzey Sertleştirme İşlemleri Bazı uygulamalarda kullanılan çelik parçaların hem aşınma dirençlerinin, hem de darbe dayanımlarının yüksek olması istenir. Bunun için parçaların yüzeylerinin

Detaylı

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

STOKĐYOMETRĐ. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK STOKĐYOMETRĐ Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK 3. Stokiyometri 3.1. Atom Kütlesi 3.1.1.Ortalama Atom Kütlesi 3.2. Avagadro Sayısı ve Elementlerin Mol Kütleleri 3.3. Molekül Kütlesi 3.4. Kütle Spektrometresi

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur.

- Periyodik tablonun sol tarafında daha çok metaller, sağ tarafında ise daha çok ametaller bulunur. ÖĞRENME ALANI: Maddenin Yapısı ve Özellikleri 3.ÜNİTE: Maddenin Yapısı ve Özellikleri GEÇMİŞTEN KALANLAR: 6 ve 7.Sınıfta atomun yapısını görmüştük bu bilgileri özetlersek: > Atom numarası, atomun proton

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER İletkenlik Elektrik iletkenlik, malzeme içerisinde atomik boyutlarda yük taşıyan elemanlar (charge carriers) tarafından gerçekleştirilir. Bunlar elektron veya elektron boşluklarıdır.

Detaylı

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI)

TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) TEMEL KĐMYA YASALARI A. KÜTLENĐN KORUNUMU YASASI (LAVOISIER YASASI) Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre: X + Y Z + T tepkimesinde X ve Y girenler

Detaylı

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK

ASĐTLER ve BAZLAR. Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK ASĐTLER ve BAZLAR Yrd.Doç.Dr. İbrahim İsmet ÖZTÜRK Asit-Baz Kimyası Asit-baz kavramı, farklı tanımlarla sürekli kapsamı genişletilen ender kavramlardan biridir. Đlk zamanlarda, tadı ekşi olan maddeler

Detaylı

Demir, atom numarası 26 olan kimyasal element. Simgesi Fe dir. Demir, yerkabuğunda en çok bulunan metaldir. Yerkürenin merkezindeki sıvı çekirdeğin

Demir, atom numarası 26 olan kimyasal element. Simgesi Fe dir. Demir, yerkabuğunda en çok bulunan metaldir. Yerkürenin merkezindeki sıvı çekirdeğin Demir, atom numarası 26 olan kimyasal element. Simgesi Fe dir. Demir, yerkabuğunda en çok bulunan metaldir. Yerkürenin merkezindeki sıvı çekirdeğin de tek bir demir kristali olduğu tahmin edilmekle birlikte,

Detaylı

Bileşiklerin Adlandırılması

Bileşiklerin Adlandırılması Bileşiklerin Adlandırılması Bileşiklerin formülleriyle gösterilmesi dışında, kendilerine atanan isimleri de vardır. Bu isimler, belirgin bir sistematiğe göre kurulmasaydı, milyonlarca bileşik için milyonlarca

Detaylı

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir.

3) Oksijenin pek çok bileşiğindeki yükseltgenme sayısı -2 dir. Ancak, H 2. gibi peroksit bileşiklerinde oksijenin yükseltgenme sayısı -1 dir. 5.111 Ders Özeti #25 Yükseltgenme/İndirgenme Ders 2 Konular: Elektrokimyasal Piller, Faraday Yasaları, Gibbs Serbest Enerjisi ile Pil-Potansiyelleri Arasındaki İlişkiler Bölüm 12 YÜKSELTGENME/İNDİRGENME

Detaylı

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu

Atom. Atom 9.11.2015. 11 elektronlu Na. 29 elektronlu Cu Atom Maddelerin en küçük yapı taşlarına atom denir. Atomlar, elektron, nötron ve protonlardan oluşur. 1.Elektronlar: Çekirdek etrafında yörüngelerde bulunurlar ve ( ) yüklüdürler. Boyutları çok küçüktür.

Detaylı

CALLİSTER - SERAMİKLER

CALLİSTER - SERAMİKLER CALLİSTER - SERAMİKLER Atomik bağı ağırlıklı olarak iyonik olan seramik malzemeler için, kristal yapılarının atomların yerine elektrikle yüklü iyonlardan oluştuğu düşünülebilir. Metal iyonları veya katyonlar

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12 EK LİSTE-1/12 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot SM 4500 O G İletkenlik Laboratuvar Yöntemi SM 2510 B Koku

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 5 Metaller, Bakır ve Magnezyum Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Cu Copper 29 Bakır 2 Dünyada madenden bakır üretimi, Milyon ton Yıl Dünyada madenden bakır

Detaylı