C# VE OOP KILAVUZU EK B

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C# VE OOP KILAVUZU EK B"

Transkript

1 EK B C# VE OOP KILAVUZU Bu kısım, T-SQL'i bir programlama dili olarak bilenler için C# diline hızlı bir başlangıç maksatlı eklenmiştir. Ünitenin sonlarına doğru nesneye dayalı programlamanın genel bir özetini ve takip eden sayfalarda da 3N katman mimarisi için örnek bir uygulama bulabilirsiniz. C# İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ KILAVUZU C# ile Merhaba Dünya Bu bölüm, daha önceden herhangi bir dilde (ki buraya kadar okudunuzsa en azından T- SQL diye bir dili kullanmayı biliyor olmalısınız) kodlar yazmış ama C# ile henüz tanışmamış programcılar için hızlı bir başlangıç kılavuzu olarak hazırlanmıştır. Bu bölüm C# dili gibi geniş bir kavramın sadece kitap içeriğindeki program parçacıklarını kodlayabilecek kadarını kapsamaktadır. Kitap içeriği C#'ı sadece yönetilmiş olarak (.NET Framework dahilinde) ele almaktadır. C# ile dört farklı çalışabilir program yazılabilir: Komut satırı uygulaması, ASP.NET uygulaması Windows Formları Uygulaması. ve WPF uygulamaları Bunun dışında, C# ile.net platformu için kendiliğinden çalışamayacak ama bir başka program tarafından yüklenebilecek programlar (dll uzantılı assembly'ler) kodlamak mümkündür. SQL Server içerisindeki CLR bileşeni bu türden kodları çalıştırabilen ortamlardan biridir. CLR ortamı, C# dili ile de programlanabilen bir yönetilmiş (managed) ortamdır. Managed ortam, sistem kaynaklarını programcı yerine kontrol eden ortam demektir..net CLR ortamını kullanarak çalışacak en basit komut satırı C# programı aşağıdaki şekilde kodlanabilir: using System; public class MerhabaCSharp public static void Main() Console.WriteLine("Merhaba C#"); İlk örneği yazıp derleyip çalıştırabilmek, bir dili öğrenmenin yarısıdır denir. İlk C# örneğinizi test etmek için, Visual Studio.NET ile bir komut satırı uygulaması başlatabileceğiniz gibi,.net Framework SDK kurulumuyla birlikte gelen csc.exe C# derleyicisini kullanabilirsiniz.

2 Şekil B.1: MerhabaCsharp projesinin başlatılması Şekil B.2: İlk C# programının çalıştırılması. Sınıflar Yazmak Bir dili güçlü kılan noktalardan biri de kendisi ile birlikte gelen hazır kütüphanenin genişliğidir. Çünkü bu kütüphane sayesinde programcı daha az kod yazarak daha fazla iş çıkartabilir. Bu şekilde bir dil ile gelen hazır kütüphaneye temel kütüphane (base library) denir. C#,.NET Framework ile gelen C# kütüphanesini temel kütüphane olarak kullanır. Bir dil ile programlar geliştirirken, dil içerisinde yer alan sınıfların hiyerarşik olarak düzenlenmesi gerekebilir. Bu tür durumlar için C# isim uzayı (namespace) deyimini destekler. Mesela System.Data isim uzayı içerisinde veri yönetimi ile ilgili sınıflar yer alır. Bir sistem kütüphanesini, sadece kod yazarken kendi programımızın parçasıymış gibi kullanabilmek için, using deyimi ile ihtiyaç duyduğumuz kütüphaneyi içeren isim uzayına atıfta bulunmak yeterlidir. C# nesneye dayalı bir dildir. Bu nedenle, C# içerisinde yazılan bütün programların bir tür içerisinde bulunması zorunluluktur. Bizim örneğimizde bu nedenle MerhabaCSharp sınıfı yer almakta. Bir sınıfın dışarıdan bakıldığında iki temel türden elemanı olabilir: alan ve metot. Alan, bir değer atanabilen ve değeri okunabilen sınıf bileşenidir. Sınıf içerisinde fonksiyonellikleri yerine getirecek bileşene de metot denir. Nesneye dayalı programlamada metot, bir sınıf içerisinde yazılmış stored procedure'ler gibi düşünülebilir. Özellikler için örnek vermek gerekirse, bir nesnenin Boy, En, Renk gibi parametrik değerler alacak bileşenleridir. Metodlar bir işlevi yerine getirirler. Yazdır, Topla, Çarp, Çıkart, Birlestir gibi C#'da bir programın çalıştırılabilir olması için bir sınıfının Main() adlı metodu olması gerekir. Yukarıdaki örnekte bu türden bir metot yer almaktadır. Örnek 1: En basit olarak marka bilgilerini saklayacak bir Class şu şekilde tanımlanabilir:

3 //Marka.cs public class Marka public int markakod; public string markaad; public MarkaBilgileriniYaz() Console.WriteLine("MarkaKodu:0 \t MarkaAdı:1", markakod, markaad); Örneğimizde, markakod ve markaad birer özellik iken MarkaBilgileriniYaz() bir metoddur. Yazmış olduğunuz sınıflar Int gibi yeni bir türdür. Bu türlerde değişkenler tanımlayabilirsiniz. Herhangi bir sınıf türünden tanımlanan değişkene nesne denir. İpucu: C#'da açıklama tek satır eklemek için // ve çok satır açıklama eklemek çin /*..*/ işaretlerini kullanabilirsiniz. Bloklar tanımlamak için şeklinde açılır kapanır kıvırcıklar kullanılır. Şekil B.3: Marka sınıfının kullanılması Örnek 2: Çalıştırabildiğimiz ilk nesne içeren örneğimizi şu şekilde değiştirelim: using System; public class MerhabaCSharp public static void Main() Marka yenimarka = new Marka(); yenimarka.markakod=500; yenimarka.markaad="verivizyon"; yenimarka.markabilgileriniyaz(); public class Marka public int markakod; public string markaad; public void MarkaBilgileriniYaz() Console.WriteLine("MarkaKodu:0 \t MarkaAdı:1", markakod, markaad); Örneğimizde, Marka sınıfının özelliklerinin ve metodunun kullanılmasını görebilirsiniz. Değişkenler Değerler ve Veri Tipleri Sınıflarda özellik tanımlarken ve kod yazarken, değişkenler kullanılır. Değişkenlerin ne amaçla kullanıdlığını T-SQL ile Programlamak adlı bölümde öğrenmiştik; kendilerine aktarılan değeri tutup kendi adı ile bu değere erişim tanımlamak. Değişkenin adı değişmez ama değerine her zaman atama yapılabilir. T-SQL'de olduğu gibi, C# için de değişkenlerin tipi vardır. C#'ta veri tipleri iki farklı grupta ele alınır: Değer tipler ve Referans tipler.

4 Değer tiplerin değerleri de kendileri ile birlikte Stack denilen bölgede tutulur. Bu bölge hızlı erişim sağlar ancak, bu bölgede saklanacak bir tipin ne kadar alan gerektirdiğini tam olarak bilmek gerekir. Tablo B.1: C#'da yer alan değer tipleri Değişken Türü sbyte short int long byte ushort uint ulong float double char decimal bool Açıklama 8-bit işaretli tam sayı 16-bit işaretli tam sayı 32-bit işaretli tam sayı 64-bit işaretli tam sayı 8-bit işaretsiz tam sayı 16-bit işaretsiz tam sayı 32- bit işaretsiz tam sayı 64-bit işaretsiz tam sayı Tek duyarlıklı kayan noktalı sayı (yaklaşık değer ondalık) Çift duyarlıklı kayan noktalı sayı (daha büyük yaklaşık değer ondalık) 2-bytelık Unicode temelli tek harf saklayabilen değişken 28 basamak duyarlıklı kesin değer kaydedebilen ondalık sayı. true veya false değeri alabilir. Değer tipli bir değişkene doğrudan değer ataması yapılabilir. Örnek 3: a değişkenine a=0 değeri atanabilir. int a; a=0; Dikkat: C#'da bir değişken, ilk olarak değer atanmadan, başka bir işlemde kullanılamaz, sadece tanımlanabilir. Şekil B.4: CLR ortamında bir değer tip değişken stack bölgesinde tutulurken, referans tip değişkenin sadece kendisi stack bölgesinde tutulur. Değeri Heap bölgesinde tutulur ve değişken buraya bir refarans içerir. Referans tipler, sınıf gibi boyutu her atamada farklı değerler alabilecek tipler için idealdir. Referans tiplere doğrudan atama yapılamaz. Çünkü referans tipler, değerlerini Heap denilen özel bir bölgede tutarak o bölgedeki değere referans içerirler. new operatörü, heap bölgesinden yeni bir adres tahsis ederek bu bölgenin adresini, atıfta bulunulan değişkenin değeri ile eşleştirir. Örnek 4:

5 yenimarka adında bir değişkenin stack bölgesinde tanımlanması ve heap bölgesinden yeni bir adres alınması. int x, y; int z=0; Marka yenimarka ; // marka türünde bir değişkeni stack bölgesine at yenimarka = new Marka(); // heap bölgesinden bir adresi bu değişkene tahsis et. Şekil B.5: Stack ve Heap bölgelerindeki değişken ve değerlerin davranışları Stack bölgesindeki değikenlere doğrudan null değeri atanabilir veya saha dışına çıkıldığında bu değişkenler silinebilir. Bu tür durumlarda, Heap bölgesindeki ayrılmış alan öksüz kalacaktır. Heap bölgesindeki öksüz alanlar, hafıza limitleri zorlanmaya başlandığında Garbage Collector adı verilen özel.net Framework bileşeni tarafından otomatik olarak temizlenirler. Temizlenme esnasında nesnelerin Finalize() metodları çalıştırılır. İpucu: String tipi, C#'ta referans tipli olmasına rağmen, değer tipli gibi davranır. Bunun arka planda yansıması olarak sık değişen string tipteki veriler fazla hafıza tüketirler. Bu nedenle, fazla değişen string değişkenler yerine System.Text sınıfı içerisinde yer alan StringBuilder sınıfını kullanabilirsiniz. String tiplerin başlangıç ve bitişleri "" ile belirtilir. Ancak string ifadenin kendi içerisinde de bir " geçerse, bu derleyicinin sentaksı anlamasını imkansız kılar. Bu nedenle bazı durumları uç durumlar olarak ele almak gerekir. Bu türden karakterler ve işlevlerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Tablo B.2: Uç (escape) karakter ve karşılıkları. Uç Karakter Karşılığı \' Tek tırnak \" Çift Tırnak \\ Ters bölü \0 Null \a Alert (bip sesi) \b Backspace \f form besleme \n Alt satır r Satır başı t Yatay tab (3 karkater boşluk) v Düşey tab (3 satır alta geçme)

6 Uç karakterleri doğrudan bir string ifade içerisinde vermek istiyorsanız string ifadenin işareti koymak gerekir. Örnek 5: string uckarakterler ' ve \t gibi karakterler her zaman bir metin içinde geçmeyebilir" Tür Dönüşümleri C# açısından tür dönüşümlerini iki ana başlık altında ele alabiliriz: Bilinçsiz Tür Dönüşümü ve Bilinçli Tür Dönüşümleri. Bilinçsiz tür dönüşümü, doğrudan bir atama işlemi ile dönüşümün yapılabilmesidir. Örnek 6: Bilinçsiz dönüşüm, sadece uygun tiplerden büyük olan küçük olana atandığında yapılabilir. int i =0; sbyte j=1; i=j; // j sbyte değeri bir int türden değişkene atandığı için kendiliğinden dönüştü. Bu türden dönüşümü büyük türün küçük türe atanması halinde problem çıkartacaktır. Uyumlu tipleri birbirine doğrudan tür belirterek de dönüştürmek mümkündür: Örnek 7: int i =5000; sbyte j=1; j=(sbyte)i; // i önce sbyte türüne dönüştürüldü. Arkasından j sbyte tipli değişkene aktarıldı. Ancak bu türden dönüşümler yaparken, veri kaybına özellikle dikkat etmek gerekir. C#'da uyumsuz türleri birbirine dönüştürmek için Convert sınıfını kullanabilirsiniz. Convert sınıfının hemen her türü bir diğer türe dönüştürecek uygun metodları vardır. Örnek 8: String türden, sayı içeren bir değeri Int türüne dönüştürebiliriz. string syas="23"; int iyas; iyas = Convert.ToInt32(sYas); // veya Int32.Parse(sYas) da eşdeğer bir yöntemdir. Değer ve Referans Tipler Arası Dönüşüm: Boxing ve Unboxing Bazen, adres temelli bir değişkeni değer tipli gibi veya tam tersi değer tipli bir değişkeni adres temelli gibi kullanmak gerekebilir. Mesela bir metot, dışarıdan nesne bekliyordur ama elimizdeki değer int (Stack değişken)dir veya bir nesne int bekliyordur ama elimizdeki int değeri bir nesnede tutuluyordur. Değer tipli bir değişkenin adres tipe (Object) çevrilmesine Boxing denir. Örnek 9: int x=3; object o = x; // artık 3 değeri heap'te tutulmuyor Adres temelli değer taşıyan bir değişkeni, değer türüne döndürmeye de Unboxing denir.

7 Örnek 10: int y= (int) o; Döngüler ve Karar Yapıları T-SQL'de gördüğümüz döngü ve karar yapılarının çok daha gelişmişleri C# dilinde de vardır. Kitap içerisindeki örnekleri anlayabilmeniz için, sadece if-else, for ve while yapılarının kullanımını bilmeniz yeterli olacaktır. if-else Karar Yapısı Belli şartlarda çalışacak program parçacıkları oluşturmak için şu şekilde kullanabilirsiniz. int x=20 if (x == 20) Console.WriteLine("x == 20 imiş"); else Console.WriteLine("x!= 20 imiş"); for Döngü Yapısı Bazı ifadelerin n kere çalışması gerekiyorsa for yapısı kullanılır. Örnek 11: Ekrana 1-20 arasındaki sayıları yazdıracak şekilde bir C# programı şu şekilde yazılabilir: for (int i = 0; i < 20; i++) System.Console.WriteLine (i); while Yapısı Bazen, belli şartların hâsıl olması için kaç döngü atılacağı belli olmayan ifadeler olabilir. Bu tür ifadeleri while yapısı ile şartlar oluşuncaya kadar tekrarlatabiliriz. int x = 99; while (x > 36) System.Console.WriteLine( "Henüz x değeri 36dan büyük.. "); x--; İpucu: Döngüleri bir defaya mahsus yarıda kesmek için continue ve geri kalan tüm döngüleri bırakıp döngüyü kesmek için break ifadelerini kullanabilirsiniz. Nesnelerle Çalışmak Yazmış olduğunuz sınıflar Int gibi yeni bir türdür. Bu türlerde değişkenler tanımlayabilirsiniz. Herhangi bir sınıf türünden tanımlanan değişkene nesne denir. Programlamada Nesnel Yaklaşım, günlük hayatta etrafımızdaki araçları kullanmaya bakış açımızı yansıtmak üzere geliştirilmiştir.

8 Günlük hayatta, belli amaç için kullandığımız her şey nesnedir. Program geliştirirken, aslında gerçek dünyadan problemleri modelleriz. Nesne, "kapalı bir kutudur". Belli bir işlevi yerine getirmek için tasarlanmıştır. Nesneyi kullanabilmek için girdiler veririz. Nesne işleyişi, bizim değil tasarlayanların bilgisi dahilindedir. Biz iç işeyişini bilmeden ne verdiğimizde ne alacağımızı bilerek kullanırız. Yani nesne, bilmediğimiz işlemler yapar ve bize bir çıktı verir. Sınıflarda Erişim Seviyelerini Anlamak Nesneler sınıflar halinde programlanırlar. Yani nesnelerin tanımları, sınıflarda saklıdır. Ya da tersten bakacak olursak, bir sınıftan nüsha çıkartıldığında bunun adı nesne olur. Bir "kapalı kutunun" iç işleyişini problemsiz olarak yerine getirebilmesi, dış dünyadan soyutlanmış olmasına bağlıdır. Mesela bir cep telefonunu düşünün. Kablolarına erişip kısa devreler yaptırarak da pekâlâ bir şeyler yaptırabilirsiniz. Ama üretici firması, bu 'kapalı kutu' yani telefon'un işlevini istikrarlı olarak yerine getirebilmesi için, bir çok iç işleyişini bir kılıfın arkasında saklamış ve bize sadece tutarlı, amaca uygun kullanım girdilerinde bulunabileceğimiz tuşlar tasarlayıp bu tuşlara erişmemize olanak sağlamıştır. İşte programlama dünyasındaki nesneler de kullanılmadan önce tanımlanırlar. Yani sınıf halinde kodlanırlar. Sınıf halinde kodlama aşamasında, hangi metotların, hangi özelliklerin dışarıdan erişilebilir olacağı, hangi elemanların sadece iç işleyişle ilgili olduğundan dış dünyadan erişilemez ve bilinemez olması gerektiğine karar veririz. Bu türden karar verme işlemini belirleyebileceğimiz anahtar kelimeleri ve işlevlerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz. Tablo B.3: nesnelerin elemanlarına erişimi belirleyen kelimelerden sık kullanılanları. Erişim Belirleyici Kullanım Yeri İşlevi public Sınıf, özellik, metot Dışarıdan erişilebilir bir eleman belirlemede kullanılır private Sınıf, özellik, metot Elemanın sadece nesnenin iç işleyişi için gereksinim duyulduğunu, dışarıdan erişilmemsi gerektiğini anlatır Örnek 12: Daha önceki örneklerde şu şekilde kodladığımız marka sınıfında, markakod ve markaad alanlarına doğrudan erişimi kapatalım: public class Marka private int markakod; private string markaad; private void MarkaBilgileriniYaz() Console.WriteLine("MarkaKodu:0 \t MarkaAdı:1", markakod, markaad); Artık şu ifade düzgün olarak çalışamayacaktır: using System; public class MerhabaCSharp public static void Main() Marka yenimarka = new Marka(); yenimarka.markakod=500;

9 yenimarka.markaad="verivizyon"; yenimarka.markabilgileriniyaz(); Şekil B.6: Erişim seviyeleri, sınıf dışarısından, sınıf elemanlarına erişimleri belirler. Şekil B.7: Marka Sınıfı Çünkü markakod ve markaad sütunlarına doğrudan erişim kapatılmıştır. Bu sınıfın ilgili alanlarına kontrollü bir erişim sağlamak için, property adı verilen yarı metod-yarı değişken yapılar kullanabiliriz. Örnek 13: Nesne değişkenlerine erişimlerini düzenlemek üzere property'leri kullanabilirsiniz. public class Marka private int markakod; private string markaad; public int MarkaKod get return markakod; set if (value > 0) markakod = value; public string MarkaAd get return markaad; set markaad = value; public void MarkaBilgileriniYaz() Console.WriteLine("MarkaKodu:0 \t MarkaAdı:1", MarkaKod,MarkaAd); Dikkat edilirse, artık markakod ve markaad sütunlarına atanan değerler belli bir kontrole tabi tutulabilecek durumdadır. (mesela markakod değerinin sıfırdan küçük olmaması gerektiği kontrol edilmekte) Bu tür bir sınıf şu şekilde nesneleştirip kullanılabilir: using System; public class MerhabaCSharp

10 public static void Main() Marka verivizyon = new Marka(); verivizyon.markakod = 500; verivizyon.markaad = "Verivizyon"; verivizyon.markabilgileriniyaz(); Marka seckin = new Marka(); // kurala uymayan bir atamayı, // nesne kabul etmeyecektir seckin.markakod = -1; seckin.markaad = "Seçkin Yayın A.Ş."; seckin.markabilgileriniyaz(); Şekil B.8: Programın çıktısı Şekil B.9: Sınıflardan nesne türetilmesi Yapıcı (Constructor) Kavramını Anlamak Bir sınıftan nesne nüshalandırılması aşamasında, sınıfa ait bir metodun devreye girmesi gerekir. Bu metod, Sınıf ile aynı adı taşır. Dönen değer almaz. Genel olarak public'tir. En genel manada, bir nesnenin hazırlanması (initialisation) maksadıyla kullanılır Örnek 14: Yeni bir marka oluşturulurken, bu markaya ait başlangıç verilerinin otomatik olarak atanabilir olmasını istersek, public class Marka private int markakod; private string markaad; public Marka(int markakod, string markaad) MarkaKod = markakod; MarkaAd = markaad; public int MarkaKod get return markakod; set if (value > 0) markakod = value;

11 Şekil B.10: Programın çalışması public string MarkaAd get return markaad; set markaad = value; public void MarkaBilgileriniYaz() Console.WriteLine("MarkaKodu:0 \t MarkaAdı:1", MarkaKod, MarkaAd); Bu türden bir sınıfı kolayca şu şekilde kullanabiliriz: using System; public class MerhabaCSharp public static void Main() Marka verivizyon = new Marka(500,"Verivizyon"); verivizyon.markabilgileriniyaz(); Marka seckin = new Marka(501,"Seçkin Yayın A.Ş"); seckin.markabilgileriniyaz(); Herhangi bir anda, sınıftaki elemanların 'o' anda üstünde çalışılırkenki hali ile nesne için nüshalanmış kopyalarını kastetmek üzere this anahtar sözcüğünü kullanabilirsiniz. Örnek 15: Marka sınıfının, MarkaBilgileriniAl adında aşağıdaki gibi bir metodu olsun: public void MarkaBilgileriniAl(int MarkaKod, int MarkaAd) this.markakod=markakod; this.markaad=markaad; Metodları Aşırı Yüklemek T-SQL ile Stored Procedure'ler gibi prosedürel rutinler kodlarken, isteğe bağlı parametreler için default değerler verebiliyorduk. C# bu türden bir seçenek sunmaz. Bunun yerine aynı adda farklı sayıda veya tipte parametreler alan metodlar tanımlayabiliriz. Bu işleme Metot Aşırı Yükleme (Method Overloading) denir. Aynı adda ama farklı imzada iki method aşırı yüklenmiştir denir. Bir durum için method adı çağrıldığında, parametre olarak verilen değer ve değişkenlerin tip ve sayısına göre uygun olan method otomatik olarak devreye girer. Constructor metotlar da neticede bir metot olduğundan aşırı yüklenebilirler.

12 Örnek 16: Daha önceden, marka sınıfının oluşturulabilmesi için boş bir yapıcı metot derleyici tarafından otomatik olarak ekleniyordu. Ancak artık biz kendimiz bir yapıcı metot ekledik. Halen Marka sınıfının hiçbir özelliği verilmeden de nesne türetiminde kullanılması isteniyorsa, ikinci bir constructor metodu boş olarak bile olsa tanımlanabilir. Aksi halde derleyici tarafından böyle bir metod otomatik olarak oluşturulamaz. public class Marka private int markakod; private string markaad; public Marka() // boş yapıcı metot public Marka(int markakod, string markaad) MarkaKod=markaKod; MarkaAd=markaAd; public int MarkaKod getreturn markakod; set if (value > 0) markakod = value; public string MarkaAd get return markaad; set markaad = value; public void MarkaBilgileriniYaz() Console.WriteLine("MarkaKodu:0 \t MarkaAdı:1", MarkaKod, MarkaAd); Static Kavramını Anlamak Mademki nesneleri, sınıflardan çoğaltarak kullanıyoruz, bu durumda her nesne için sınıfın içerisindeki her şeyi kopyalatmaya gerek var mıdır? Gereksiz şeyleri hafızada gereksiz yere çoğaltmasak da olur mu? Gibi soruları kendinize sormuş olabilirsiniz. Nesneye dayalı programlama, her şeyin illa da bir nesne üstünden erişilebilir olmasını zorunlu kılmaz. Bazı elemanlara sınıf üstünden erişilebilir. Mesela, markaların marka kodlarının belli bir değerin altında kalmaması gerekiyor diyelim. Bu türden bir parametrenin her bir sınıf ile çoğaltılması yerine sadece sınıfın bir parçası olarak kalması daha akıllıca olacaktır. Örnek 17: Marka sınıfına, minimum marka kodunu işaretlemek üzere static bir alan ekleyelim. public class Marka public static int minimummarkakod = 0; private int markakod; private string markaad; public Marka() // boş yapıcı metot

13 public Marka(int markakod, string markaad) MarkaKod=markaKod; MarkaAd=markaAd; public int MarkaKod getreturn markakod; set if (value > 0) markakod = value; public string MarkaAd get return markaad; set markaad = value; public void MarkaBilgileriniYaz() Console.WriteLine("MarkaKodu:0 \t MarkaAdı:1", MarkaKod, MarkaAd); Örneğimizde sadece bir değişkeni static olarak tanımlandık. Bir metodu, bir özelliği de static olarak tanımlamak mümkündür. Ancak unutulmaması gereken nokta, statik tanımlanan elemanlara nesne üstünden ulaşılamaz, doğrudan sınıf üstünden ulaşılabilir. using System; public class MerhabaCSharp public static void Main() Marka verivizyon = new Marka(); verivizyon.markakod=500; verivizyon.markaad="verivizyon"; verivizyon.markabilgileriniyaz(); Marka seckin = new Marka(); // kurala uymayan bir atamayı, // nesne kabul etmeyecektir seckin.markakod = 501; seckin.markaad = "Seçkin Yayın A.Ş."; Console.WriteLine("bir marka kodu 0 değerinden büyük olmalıdır", Marka.minimumMarkaKod); Şekil B.11: Static bir alana sınıf üstünden erişilmesi.

14 Şekil B.12: Static sınıf elemanları, nesnelerle birlikte çoğaltılmaz, sınıf üstünden erişilebilir. Dikkat: Static üyeler, nesneye erişemezler. Nesneler, statik üyelere erişebilirler. Elbette ne nesneye dayalı programlama, ne de C# bu kadarlık bir bilgi ile tam olarak kullanılamaz ancak burada verilenler, size sadece kitap içeriğini anlayabilecek seviyeye getirme amaçlıdır. Özetle Nesneye Dayalı Programlama Nesne yönelimli programlamanın temelini Class'lar oluşturur. Bir class, günlük anlamda bildiğimiz nesne'nin kodlanarak tanımlamasıdır. Nesnelerle çalışma teorisinin temelinde, içeriğinin nasıl çalıştığını bilmeden onu kullanabilme mantığı yatar. Araba, DVD Player gibi... nasıl yaptıklarını bilmeyiz ama ne yaptıklarını biliriz. 1. Bir class genel olarak şu yapıdan ibarettir (örnek için bölümün ilerleyen kısmında yer alan sınıflara bakabilirsiniz. ) Method'lar, property'ler veya değişkenler (field) içerebilir (bunların her birine member denir) Method, prosedürel programlamada bildiğimiz fonksiyon'un işlevini class'larda yerine getirir. Property prosedürel programlamada bildiğimiz değişken'in işlevini class'larda yerine getirir. Bu işlev için, değişken de kullanılabilir. Property'ler yazılabilir ve okunabilir olabilir. Sadece okunabilir veya sadece yazılabilir tanılanması mümkündür. Ancak değişkenleri okunabilir yapmak için, Method'lar yerine, property (özellik) adı verilen yarı method yarı değişken yapı kullanılabilir. Method'lar ve değişkenler, sadece sınıf içerisinden erişilebilir veya bütün sınıflardan yahutta bütün assemly'lerden erişilebilir olabilir veya erişilemez olarak kodlanabilir. Bunlar için, Public, Private, Internal, External... gibi deyimler (Erişim Tanımlayıcıları) kullanılır. Methodlar, ayı adda ama farklı girdi veya çıktı parametrede üst üste tanımlanabililir. (method overloading) Bu durumda, class'ın kullanımı aşamasında, çağrılış şekline en uygun method otomatik olarak algılanır ve devreye girer. 2. Class'lar yazıldıktan sonra, kütüphanelerde saklanırlar. MFC,.NET gibi belli bir geliştirme ortamı ile birlikte gelen kütüphanelere, temel kütüphane (base librarybase class) denir. Bu ve kullanıcı tarafından geliştirilmiş kütüphaneler, isim uzayı (namespace) denilen nokta notasyonlu yapılarla düzenlenir. Namespace kavramı, fiziksel değil mantıksal bir kavramdır. Yani, farklı dokümanlarda birbiri ile aynı seviyede class'lar olabilir. Düzenlenmiş Class'lara erişim, isim uzayından sonra sınıf adı gelecek şekilde bir notasyon ile sağlanır. (System.Data gibi) C# gibi dillerde, kütüphane sınıflarını, uygulamanın içerisindeymiş gibi doğrudan nesne adıyla çağırmak mümkündür. Ancak bunun için uygulamanın en başında, isim uzayları ve alt isim uzayları nokta notasyonu ile sınıf adına kadar veya belli bir

15 seviyeye kadar belirtilebilir. Geri kalanlar, (sınıf adı veya isim uzayının tamamı belirtilmedi ise, belirtilmeyen kısmı) kod içerisinde belirtilerek, sınıflara erişilebilir. (using System.Data gibi) 3. Class'lar yeni class'lar türetilirken şu şekilde kullanılarak kolaylıklar sağlarlar: Yeni bir class'ın çekirdeğini oluşturabilirler. (Implementation Inheritance) ve Bazı class'lar miras almaya karşı korumaya alınabilir (Sealed Class) Bazı class'lar miras alınmadan kullanılamaz tanımlanabilir (Abstract Class) Bazı class'lar, miras alındıktan sonra, methodlarını geçersiz kılacak aynı adda yeni bir metod tanımlanabilir (method overriding) Kendisinden türeyecek class'ların yapıları hakkında söz sahibi olabilirler (Interface Inheritance) 4. Class'lar Bir Uygulama geliştirirken, şu şekilde kolaylıklar sağlarlar: Bazı class elemanları, static deyimi ile tanımlanmamışlardır ve nüshalandırma (instantiating) ile yeni class nüshası çıkartılarak, kullanılırlar. ASP biliyorsanız veya yukarıdaki ASP'li örneğe bakarsanız, ADODB.Connection'ı düşünün. Hep nüshalandırarak kullanılır. Bazı methodlar ve propertiy'ler, değişkenler çoğaltılamaz olabilir (static) Bu tür method'lar kullanılırken, class'lar nüshalandırmaksızın, orijinal namespace ve sınıfın adı ile kullanılırlar. Yukarıdaki örnekte, Response.Write'i hatırlayın... hep aynı isim ile kullandık. Aşağıdaki örnekte, güvenlik işlemleri için geliştireceğimiz, MD5 ile özet alan Class da bu türdendir. Class'lar, ebebeynleri ile aynı türdenmiş gibi davranabilirler. Böylece, temelde aynı class'tan türetildikleri halde farklı türlerde olup aynı türmüş gibi davranan class'lar elde edilebilir. (Polimorfizm) 3n Katmanlı Mimari ve Sınıfların Rolü Üç-n Katman Mimarisi, özellikle nesneye dayalı programlama ile birlikte güç bulmuş, veritabanı programlamanın esas dinamiklerini oluşturan bir programlama eğilimi hatta trendidir. Bu nedenle, tam manasıyla bilinmesinde yarar vardır. Burada, Nesneye dayalı programlamada kullanılan teriminolojinin anlaşılır bir özetini yapmaya çalıştım. Geniş bilgi için, bu konuda bir kitap okumanızda yarar olabilir. Üç Katmanı Tasarlamak Üç katman mimarisinin en alt katmanını, buraya kadar öğrendiğimiz tekniklerle geliştirdiğimiz, Veri katmanı oluşturur. Veri katmanı ile temasta bulunan, uygulamanın en alt katmanına iş katmanı denir ve prensip olarak class'lardan oluşur. Class'lar, meseleye çok iyi vakıf kişiler tarafından tasarlanabilirler. Class'ları tasarlamak için geliştirilmiş standart yollar var. Bunlardan en genel olanı UML (Unified Modeling Language)'dir. Bu konuda yeni iseniz, nesneye dayalı bir dil ile kodlama işinin temellerini kavradıktan sonra UML ile de haşir neşir olmanız, yararlı olacaktır. Arkasından, genel olarak karşılaşılan sorunlara yaklaşım tarzları hakkında bilgi edinmek için Tasarım Desenleri (Design Pattern) öğrenmeniz, bu yoldaki son nokta olacaktır. Tasarım Deseni, sadece nesneye dayalı programlamaya uygulanmasa da, nesneye dayalı programlama için, bir çok tasarım desenini bir çok nesneye dayalı dilde bulmak mümkündür (C++, Java, C#). Bütün bu detayları, size bırakıp projemizin genel olarak, üç katmana dağılımını inceleyelim:

16 Tablo B.4: En üst katmanı oluştururan sunum katmanının görevi, iş katmanı ile kullanıcıyı etki-leştirmektir. Su-num katmanı doğrudan veritabanına erişmez! Bu işlemler için, iş katmanında geliştirilmiş Class'ları nüshalandırarak kullanabilir. Katman İşlevi Projemizde Yer Alacak Dosya- Bileşen Adları Sunum İş Veri Kullanıcı ile etkileşim, iş katmanında kodlanmış nesneleri nüshalandırıp kullanmak. Sunum ve Veritabanı katmanları ile etkileşim. İş kurallarının sağlanması Tablolar, Trigger'lar, Stored Procedure'ler, Constraintler ve diğer veritabanı bileşenleri ile kurgulanmış veri mantığının sağlanması Login.aspx, Login.aspx.cs KullaniciVT.cs Guvenlik.cs tblkullanici, SP$yetkilendir Buraya kadar öğrendiklerimiz çerçevesinde bir üç katman mimari yaklaşımı ile, daha önce, ASP-ADO ile gerçeklediğimiz örneğimizi yeniden ele alalım: Veri katmanını biliyoruz. tblkullanici adında bir tablomuz var. Bu tabloya erişip verilerin doğruluğunu onaylayan, SP$yetkilendir adında stored procedure kodladık, bu nedenle. Üç katman ile çalışırken, bilmemiz gereken şey, SP$yetkilendir'dir. Öteki kısımlar artık veri katmanında kalmıştır. Neticede, veri katmanı ile ilgili işlemleri bitirdiğimizi varsayabiliriz. İş Katmanını Tasarlamak Bir sonraki katman olan iş katmanını tasarlamaya geçelim. Bu iş için, nesneye dayalı programlamaya tam destek sağlayan, Managed C# dilini kullanacağız. Managed ve Unmanaged kavramları kafanızı karıştırabilir. Aralarında ufak bir fark vardır: Managed ortamda, sistemden hafıza gibi kaynak alma ve sisteme bu kaynağı, işi bittiğinde iade etme işini, çalıştırma ortamı yerine getirir. JVM ve.net Framework bu türden ortamlardır. Ama ortam, her zaman böyle olmayabilir. Şayet işletim sistemi ile kaynak alış-verişini programcının kendisi yürütüyorsa, (ki bu durumda programcıya çok fazla iş düşer ve sistemde daha fazla hata ihtimali vardır!) bu türden çalıştırma ortamına da Unmanaged ortam denir. C# bir dil olarak her iki ortamı da destekler. Ancak.NET ortamı, C#'ın bütün meziyetlerini gösterebileceği bir ortam değildir. Buna rağmen, biz.net ortamında çalışacağız. Veritabanına erişip kullanıcı ile ilgili işlemleri yerine getirecek bir sınıfa ihtiyacımız var. Bu sınıfa KullaniciVT adını verelim. Class adlarının ilk harfi büyük harfle başlatılır. Bu bir zorunluluk değildir ama töre olmuş bir kodlama tarzıdır. Şimdi ilk sınıfımızı kodlayalım: Bu sınıfın amacı, Web'den gelen verileri her seferinde özetlemek (Digest)tir. Bir üyemiz ilk kaydolduğunda, seçtiği şifresi veritabanımızda saklanmaz. Bunun yerine, özeti saklanır. Daha sonra, yetkilendirmek için geldiğinde de şifresinin özeti alınır. Böylelikle, her seferinde gelen veririn daha önceki veri olup olmadığı bilinir, ama en önemli tarafı, ne olduğu asla bilinemez. Çünkü özet alma ile şifreleme yapan, SHA, MD5 gibi algoritamalar, tek yönlü veri dönüşümünü esas alan, ters yönde bir dönüşüme asla müsaade etmeyen algoritmalardır. ///Guvenlik.cs using System; using System.Security.Cryptography; using System.Text; using System.Text.RegularExpressions; namespace Verivizyon.Bilesenler

17 public class Guvenlik public static string OzetCek(string gercekduzmetin) Byte[] gercekbytemetin = new UnicodeEncoding().GetBytes(gercekDuzMetin); Byte[] ozetbytemetin = ((HashAlgorithm) CryptoConfig.CreateFromName("MD5")).ComputeHash(gercekByteMetin); return BitConverter.ToString(ozetByteMetin); İpucu: C#'ta fonksiyon yoktur. Bunun yerine, class'ların method'larını kullanacağız. Ancak bir methodu, gerçek manada sabit bir fonksiyon gibi her yerde nüshalandırmadan kullanmak istiyorsanız, static deyimi ile tanımlayabilirsiniz. Takip eden sınıfları, aşağıdaki gibi kodlayalım ///dosya:kullanicivt.cs using System; using System.Configuration; using System.Data; using System.Data.SqlClient; namespace Verivizyon //KullaniciVT, kullanicilarla veritabani // arasinda iliskiyi kuran, //is mantigi saglayicisidir. public class KullaniciDetay public string kullaniciad; /*Kullanicida bulunan ozellikler *.. * */ public class YetkilendirmeBilgi /* * Yetkilendirilen kisiye ait, kullanici kodu, isim, soyad * son giris tarihi gibi bilgileri encapsulate etmede kullanilir. * */ public string kullanicikod; public string isim; public string songiristarih; public class KullaniciVT public KullaniciDetay KullanicininBilgileri(int kullanicikod)

18 /* kullanici bilgilerini veritabanindan cek * kullanicidetay class'indan bir nusha al * vertabanindan gelen verileri bu nushaya yukle * neticeyi, methodu cagirana dondur * */ KullaniciDetay KullaniciBilgileri= new KullaniciDetay(); return KullaniciBilgileri; public YetkilendirmeBilgi KullaniciYetkilendir(string kullaniciad, string sifre) // Bir adet connection ve bir adet command nesnesi olusturalim SqlConnection Conn = new SqlConnection(ConfigurationSettings.AppSettings["DSN"]); // DSN parametresi, web.config dosyasinda, // sekildeki gibi tutulmaktadir. SqlCommand Cmd = new SqlCommand("SP$yetkilendir", Conn); Cmd.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure; Cmd.Connection = Conn; Cmd.CommandType = System.Data.CommandType.StoredProcedure; Cmd.Connection = Conn; // Parameter Cmd.Parameters.Add(new System.Data.SqlDbType.Int, 4)); = System.Data.ParameterDirection.ReturnValue; // Parameter Cmd.Parameters.Add(new System.Data.SqlDbType.VarChar, 50)); = System.Data.ParameterDirection.Input; = kullaniciad; // Parameter Cmd.Parameters.Add(new System.Data.SqlDbType.VarChar, 50)); = System.Data.ParameterDirection.Input; = sifre; // Parameter Cmd.Parameters.Add(new System.Data.SqlDbType.Int, 4)); = System.Data.ParameterDirection.Output; // Parameter Cmd.Parameters.Add(new

19 System.Data.SqlDbType.VarChar, 12)); = System.Data.ParameterDirection.Output; // Parameter Cmd.Parameters.Add(new System.Data.SqlDbType.VarChar, 30)); = System.Data.ParameterDirection.Output; Conn.Open(); Cmd.ExecuteNonQuery(); string KullaniciKod= if (KullaniciKod=="0") Conn.Close(); return null; else YetkilendirmeBilgi YetkiBilgileri= new YetkilendirmeBilgi(); YetkiBilgileri.kullaniciKod = YetkiBilgileri.sonGirisTarih = Conn.Close(); return YetkiBilgileri; public string KullaniciEkle(KullaniciDetay yenikullanici) /* Kullanici bilgilerini yenikullanici nüshasindan al * Command nesnesine aktar * ifadeyi calistir. * neticesini cagrildigi yere dondur. * */ return null; KullaniciDetay ve YetkilendirmeBilgi sınıfları, veri kılıflaması (encapsulation) için kullanılmaktadır. Amaç, verilerin belli bir formatta bütün olarak aktarılabilmesini sağlamaktır. Bu amaç için, C#'ta struct tipi değişkenler de kullanılabilirdi ancak, biz class'larla bu işi gerçekleştirdik. İpucu: struct, küçük veri yapılarının aktarılmasında daha başarılıdır. Class ise referans bazlı çalıştığından, büyük verileri aktarırken tercih edilebilir bir kılıflama (encapsulation) yöntemidir.

20 Şekil B.13: Veritabanı erişimi ile ilgili ifadelerin, XML formatında uygulamanın konfigürasyon bilgilerini tutan web.config dosyasına eklenmesi KullaniciVT sınıfının birçok metodu yeralmakta. Çünkü, ele aldığımız örnekte, bütün işlemler bu sınıfa düşmekte. Ancak sınıfın sadece örnekte gerekli olan kısımlarını gerçekledik, diğer taraflarını basitliği korumak için gerçeklemedik. Bu metodlardan, KullaniciYetkilendir, dışarıdan aldığı iki parametreyi kullanarak, SP$yetkilendir stored procedure'üne erişip veri katmanı ile bilgileri kontrol edebilmektedir. Sonuçta, yetkilendirme işlemi olursa, YetkilendirmeBilgi sınıfından bir nüsha alınmakta ve bu nüshaya doldurulan veriler (encapsulation) çağrıldığı yere, gönderilmektedir. Yetkilendirme olmazsa, null değeri gönderilmektedir. Peki bu sınıf veritabanına hangi bağlantı ifadesini kullanarak erişmektedir? web.config dosyasına DSN adı ile bir bağlantı ifadesi şu şekilde eklenebilir: web.config' de yer alan bu bilgiler, aşağıdaki şekilde erişilip kullanılmaktadır. SqlConnection Conn = new SqlConnection(ConfigurationSettings.AppSettings["DSN"]); Ancak, bu ifadeleri kullanabilmek için, ilgili isimuzaylarını (namespace) yüklemeniz gerekir. Bu işten sorumlu içerik, using System.Configuration; deyimi ile, ilgili temel sınıfların (base class) bulunduğu kütüphaneyi projemizin parçası haline getirdik. Büyük uygulamalarda, iş katmanı, içerisinde yer verilen bütün sınıflar ve methodlarla kendi başına bir proje olarak ele alınır ve bir dll haline getirilerek kullanılır. Bütün iş katmanını içine alan bu yapıya, Application Framework (Uygulama Omurgası) adı verilir. Sunum Katmanını Tasarlamak Bu sınıfları gerçekledikten sonra, iş katmanındaki işlemlerimizi bitirmiş olduk. Sıra geldi, sunum katmanına. Sunum katmanında, bu iki dosyada yer alan sınıfları türetip kullanacağız. Bu türetme işleminin, bir önceki ASP örneğinde Connection nesnesini kullanmaktan bir farkı bulunmamakta. Büyük uygulamalarda, iş katmanı, içerisinde yer verilen bütün sınıflar ve methodlarla, namespace yardımıyla da düzenlenerek, kendi başına bir proje olarak ele alınır ve bir dll haline getirilerek kullanılır. Bütün iş katmanını içine alan bu yapıya, Application Framework (Uygulama Omurgası) adı verilir. Ardından, kullanıcıdan verileri alabilecek ve verilerinin doğru olup olmadığını ona aktarabilecek bir aspx dosyasını aşağıdaki şekilde tasarlayalım.

21 Şekil B.14: Yeni bir Form başlatıp adını, login.aspx olarak değiştirelim ve bir Label, iki Textbox ve bir adet de Button nesnesi ekleyelim. Page language="c#" Codebehind="login.aspx.cs" AutoEventWireup="false" Inherits="Verivizyon.WebForm1" %> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" > <!--dosya: login.aspx--> <HTML> <HEAD> <title>üye Giriş Sayfası</title> <meta name="generator" Content="Microsoft Visual Studio.NET 7.1"> <meta name="code_language" Content="C#"> <meta name="vs_defaultclientscript" content="javascript"> <meta name="vs_targetschema" content="http://schemas.microsoft.com/intellisense/ie5"> </HEAD> <body> <form id="form1" method="post" runat="server"> <asp:label id="lblsonuc" runat="server"> </asp:label><br> Kullanici Adiniz<asp:TextBox id="txtkullanici" runat="server"> </asp:textbox><br> Sifreniz <asp:textbox id="txtsifre" runat="server" TextMode="Password"></asp:TextBox> <asp:button id="btnsubmit" runat="server" Text="Giris"> </asp:button> </form> </body> </HTML> Codebehind dosyası, Visual Studio tarafından otomatik oluşturulmakta. Bizim tüm yapmamız gereken, butonu çift tıklamak ve içerisine şu kodları eklemek: // yetkilendirmeyi yapacak sinifi olusturalim Verivizyon.KullaniciVT kullanici = new KullaniciVT(); //yetkilendirme sonucunu encapsulate edecek sinifi //olusturalim Verivizyon.YetkilendirmeBilgi yetkilendirmebilgi= new YetkilendirmeBilgi(); //YetkilendirmeBilgi.KullaniciYetkilendir() metodunu // nasıl çağırdığımıza ve // Şifrenin nasıl özetinin çekildiğine dikkat edin... yetkilendirmebilgi = kullanici.kullaniciyetkilendir(txtkullanici.text, Verivizyon.Bilesenler.Guvenlik.OzetCek(TxtSifre.Text)); if(yetkilendirmebilgi!= null) LblSonuc.Text = "Merhaba <b>" + yetkilendirmebilgi.isim +

22 "</b> sitemize en son <b>" + yetkilendirmebilgi.songiristarih + "</b> tarihinde giris yaptiniz" ; Görüldüğü üzere, veritabanına doğrudan bir erişim yer almamaktadır. Sadece, bir alt katmanda oluşturulan sınıflar nüshalandırıldı (instantaiting) ve bu nesneler kullanıldı. Uygulama ilk başladığında, ilgili mesajı kullanıcılarımıza göstermek için, şu kodu da ekleyebiliriz: private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) if (!IsPostBack) LblSonuc.Text = "Lütfen Kullanici adi ve sifrenizi giriniz."; Şekil B.15: Projenin çalışan hali

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA - 1 482BK0074 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Her Yönüyle ilk C# Programımız C# dili ortaya çıkalı daha hiç birşey yapmayan varsa ya da birşeyler yapıp da ne yaptığından emin olmayan varsa işte bu yazı tam size göre. Bu yazımızda klasik Merhaba Dünya

Detaylı

www.muhendisiz.net class IlkKod { public static void main() { Console.WriteLine("Bir Sonraki Yazida Gorusmek Uzere"); } } C YE GİRİŞ (1)

www.muhendisiz.net class IlkKod { public static void main() { Console.WriteLine(Bir Sonraki Yazida Gorusmek Uzere); } } C YE GİRİŞ (1) C YE GİRİŞ (1) C# Bölümünden herkese merhaba. Bundan böyle düzenli olarak bu bölümde temelden başlamak suretiyle C# ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Amacımız belli bir konu sırası ile mümkün olduğunca

Detaylı

Java ile. Nesneye Yönelik Programlama. Oğuz Aslantürk

Java ile. Nesneye Yönelik Programlama. Oğuz Aslantürk Java ile Nesneye Yönelik Programlama Oğuz Aslantürk 1 Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş... 9 1.1 Modelleme... 9 1.2 Bilgisayar Programları ve Modelleme... 10 1.3 Nesneye Yönelik Modelleme... 11 1.3.1

Detaylı

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI

C# ve ASP.NET DERS NOTLARI FATİH TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ C# ve ASP.NET DERS NOTLARI DERS ÖĞRETMENLERİ SEMA AYDOĞDU MUSTAFA ALTINOK HAKKI AYDIN (4062339/lnvxdb) KONYA 2010 1 C# İLE ASP.NET ASP.NET NEDİR? Asp.net Microsoft

Detaylı

JAVA Eğitim Notları JAVA ile Programlama Giriş Bu eğitimde iyi bir java programcısı olmak için gerekli olan tüm bilgileri yoğun uygulamalar çerçevesinde inceleyeceğiz. Bu bilgileri öğrenirken aslında bilgisayar

Detaylı

C# ve T-SQL Geliştiriciler için Java ve Oracle. Yalçın Kaya. Editör C. Banu Üçüncüoğlu 19-0

C# ve T-SQL Geliştiriciler için Java ve Oracle. Yalçın Kaya. Editör C. Banu Üçüncüoğlu 19-0 YAZILIM VE VERİTABANI C# ve T-SQL Geliştiriciler için Java ve Oracle Yalçın Kaya Editör C. Banu Üçüncüoğlu 19-0 C# ve T-SQL Geliştiriciler için Java ve Oracle Yalçın Kaya Editör: C. Banu Üçüncüoğlu Kapak

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA KOMUTLARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA KOMUTLARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GÖRSEL PROGRAMLAMA KOMUTLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

BU DÖKÜMAN KAAN ASLAN TARAFINDAN C VE SİSTEM PROGRAMCILARI DERNEĞİNDE VERİLEN C# İLE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA KURSUNDAKİ DERS İÇERİSİNDE TUTULAN

BU DÖKÜMAN KAAN ASLAN TARAFINDAN C VE SİSTEM PROGRAMCILARI DERNEĞİNDE VERİLEN C# İLE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA KURSUNDAKİ DERS İÇERİSİNDE TUTULAN BU DÖKÜMAN KAAN ASLAN TARAFINDAN C VE SİSTEM PROGRAMCILARI DERNEĞİNDE VERİLEN C# İLE NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA KURSUNDAKİ DERS İÇERİSİNDE TUTULAN NOTLARDAN OLUŞMAKTADIR. NOTLAR ÜZERİNDE HİÇBİR DÜZELTME

Detaylı

Veritabanı Programlama

Veritabanı Programlama Temmuz 2003 Veritabanı Programlama Yaşar Gözüdeli Veritabanı Programlama Eğitim dizisi Veritabanı Programlama 1 Temmuz 2003 Yaşar GÖZÜDELİ Bu ek kopyalanamaz, satılamaz. Her hakkı saklıdır. BYTE ın okurlarına

Detaylı

EĞİTİM : ADO.NET. Bölüm : Veriye Erişim Teknolojileri & SQL Server.Net Veri Sağlayıcısı. Konu : Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri

EĞİTİM : ADO.NET. Bölüm : Veriye Erişim Teknolojileri & SQL Server.Net Veri Sağlayıcısı. Konu : Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri EĞİTİM : ADO.NET Bölüm : Veriye Erişim Teknolojileri & SQL Server.Net Veri Sağlayıcısı Konu : Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri Veri ve Veriye Erişim Teknolojileri Birçok uygulama bazı bilgileri geçici

Detaylı

Yazılımcılar İçin SQL Server 2008 ve Veritabanı Programlama

Yazılımcılar İçin SQL Server 2008 ve Veritabanı Programlama Yazılımcılar İçin SQL Server 2008 ve Veritabanı Programlama Yaşar Gözüdeli YAZILIMCILAR İÇİN SQL SERVER 2008 ve VERİTABANI PROGRAMLAMA 4. BASKI Ankara, 2009 Yazılımcılar İçin SQL Server 2008 ve Veritabanı

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

http://alikoker.name.tr JAVA NEDİR?

http://alikoker.name.tr JAVA NEDİR? Java ve Yazılım Tasarımı ; Bölüm- 1 JAVA NEDİR? Java platformu bilgisayar ağının varlığı da göz önüne alınarak uygulamaların/programların farklı işletim sistemleri üzerinde çalıştırılabilmesi düşüncesiyle

Detaylı

JAVA PLATFORMU. Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26

JAVA PLATFORMU. Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26 JAVA PLATFORMU Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26 Dil ve Platform Programlama Dili Java bir programlama dilidir. En basit tanımıyla

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK KODLA TEMEL UYGULAMALAR 482BK0135 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ASP.NET DERS NOTLARI

ASP.NET DERS NOTLARI ASP.NET DERS NOTLARI ASP.NET İN KURULUMU Asp.Net sayfalarını çalıştırabilmek için şunlara ihtiyaç vardır. a).net Framework (Microsoft işletim sistemini net uyumlu yapmak için kullanılır) b) En az IIS 5.X

Detaylı

Veritabanı Programlama 2

Veritabanı Programlama 2 Şubat 2004 Veritabanı Programlama 2 Yaşar Gözüdeli Veritabanı Programlama 2 Eğitim dizisi Veritabanı Programlama 2 Şubat 2004 Yaşar GÖZÜDELİ Bu ek kopyalanamaz, satılamaz. Her hakkı saklıdır. BYTE ın

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ ANİMASYONLAR 482BK0140 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

UZAKTAN BİLGİSAYAR KONTROLÜ

UZAKTAN BİLGİSAYAR KONTROLÜ T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN BİLGİSAYAR KONTROLÜ BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR Erden SAÇAN Tolunay ÖZBAY Bitirme Yöneticisi : Yrd.Doç.Dr Hasan

Detaylı

Java'nın Özellikleri

Java'nın Özellikleri Önsöz Kitap Hakkında Bu kitap Java'ya yeni başlayanlar veya az bilenler için yazılmıştır. Java'da şu veya bu şekilde kod yazabilen, fakat dilin temel yapısını henüz tam olarak anlamadığını düşünenler için

Detaylı

A'dan Z'ye Java. HTML'de Java

A'dan Z'ye Java. HTML'de Java A'dan Z'ye Java Java sayesinde; animasyonlar, kayan yazılar, web sayfalarında chat, hesap makinesi, oyunlar, şifreleme programları, interaktif web sayfaları, müzik, kelime işlemci, küçük internet appletleri,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI - 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

http://alikoker.name.tr TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ C/C++ WxÜá aéàätüð Doç.Dr. Kaan Erarslan Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi

http://alikoker.name.tr TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ C/C++ WxÜá aéàätüð Doç.Dr. Kaan Erarslan Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ C/C++ WxÜá aéàätüð DoçDr Kaan Erarslan Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi ÖNSÖZ 2 Günümüz programlama dilleri içinde C/C++ kadar işletim sistemlerinin, yazım editörlerinin,

Detaylı

EĞİTİM : LINQ to SQL. Bölüm : LINQ e Genel Bakış. Konu : LINQ Nedir? Page 1 of 25

EĞİTİM : LINQ to SQL. Bölüm : LINQ e Genel Bakış. Konu : LINQ Nedir? Page 1 of 25 EĞİTİM : LINQ to SQL Bölüm : LINQ e Genel Bakış Konu : LINQ Nedir? Page 1 of 25 LINQ, program ve veri arasındaki ilişkiyi başka bir boyuta taşıyan devrimsel bir programlama metodolojisidir. LINQ, bir programalama

Detaylı

ACTIONSCRIPT 3.0'ı Öğrenme

ACTIONSCRIPT 3.0'ı Öğrenme ACTIONSCRIPT 3.0'ı Öğrenme Yasal bildirimler Yasal bildirimler Yasal bildirimler için bkz. http://help.adobe.com/tr_tr/legalnotices/index.html. iii İçindekiler Bölüm 1: ActionScript 3.0'a giriş ActionScript

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I DERS NOTLARI

İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I DERS NOTLARI İNTERNET PROGRAMCILIĞI-I DERS NOTLARI.NET (Dat Net Diye Okunur) FRAMEWORK NET Framework, Microsoft tarafından geliştirilen, açık İnternet protokolleri ve standartları üzerine kurulmuş komple bir uygulama

Detaylı

PHP. Hüseyin Kaya. Nisan 2001

PHP. Hüseyin Kaya. Nisan 2001 PHP Hüseyin Kaya Nisan 2001 1 Giriş Rasmus Lerdorf, tarihin ilk dönemlerinde yani Internet in henüz yayıldığı 1990 ların ortalarına doğru iş arıyordu; hayat öyküsünü bir kişisel sayfada yayınlamak ve başvuracağı

Detaylı

ASP YE GİRİŞ...1 STATİK SAYFA NEDİR?... 1 DİNAMİK SAYFA NEDİR?...

ASP YE GİRİŞ...1 STATİK SAYFA NEDİR?... 1 DİNAMİK SAYFA NEDİR?... İÇİNDEKİLER ASP YE GİRİŞ...1 STATİK SAYFA NEDİR?... 1 DİNAMİK SAYFA NEDİR?... 1 ASP SAYFALARININ ÇALIŞMA İLKESİ... 2 ASP'NİN DİLİ... 3 YAZILIM KURALLARI... 3 DEĞİŞKENLER... 4 Dizi Değişkenleri... 4 REDIM

Detaylı

------------------------------------------------------------*/

------------------------------------------------------------*/ 20-03-2002 Sınıf Tasarımında Dosya Organizasyonu Genellikle bir sınıfın fiziksel organizasyonu iki dosya halinde yapılır. Sınıfın ismi X olmak üzere X.h ve X.cpp dosyaları. X.h dosyasının içerisine nesne

Detaylı