ERMENİ SOYKIRIMI : E M P E R Y A L İ S T İ F T İ R A!..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ERMENİ SOYKIRIMI : E M P E R Y A L İ S T İ F T İ R A!.."

Transkript

1 ERMENİ SOYKIRIMI : E M P E R Y A L İ S T İ F T İ R A!.. CHP Altındağ İlçe Başkanlığı Dr. Ahmet SALTIK ADD Bilim-Danışma Kurulu Yazmanı 03 Mayıs 2013 / ANKARA

2 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 2 Türkiye Cumhuriyeti e Prof.Dr. Ahmet SALTIK 2

3 lerde tarihsel arkadüzlem Ekim ayının son günlerinde, Osmanlı üniforması giymiş Alman savaş filosu (Göben ve Breslau) başta Sivastopol olmak üzere, Çarlık Rusyası nın Karadeniz limanlarını bombalayınca, Ruslar Osmanlı Devleti ne savaş ilan etti. Rus orduları Kafkasya dan ilerlerken, Ermenilerden oluşturulan birlikler Rusların safında Türk Ordularına saldırıyordu. Yetmedi, Osmanlı vatandaşı Ermeniler de hem Rusya ve hem de Batılı emperyalistler tarafından ayaklandırılıyordu. Yaşar MÜJDECİ, E. Hv. Plt. Korgeneral ( ) Prof.Dr.Ahmet SALTIK 3

4 lerde tarihsel arkadüzlem.. Hınçak ve Taşnaksutyun Ermeni çeteleri Doğu Anadolu daki yerleşimleri yakıp-yıkıyor, düne dek birlikte yaşadıkları Müslüman halkı Kürt - Türk ayırd etmeksizin hunharca katlediyordu. Ordumuz hem cepheden hem de cephe gerisinden saldırılara uğrayarak, iki ateş arasında kalmıştı. Ermeni çetelerinin teröründen kurtulabilmek için, iki milyon dolayında vatandaşımız Batı ve Güney illerine göç etmek zorunda kaldı. Yaşar MÜJDECİ, E. Hv. Plt. Korgeneral ( ) Prof.Dr.Ahmet SALTIK 4

5 1915 lerde tarihsel arkadüzlem te, Çanakkale Cephesinde en şiddetli savaşlar oluyordu. Doğu daki Ermeni ayaklanmasının, Hınçak ve Taşnaksutyun terörünün bastırılması; Müslümanların mal ve can güvenliklerinin sağlanması; Türk Ordusu nun cephe gerisinin güven altına alınması için, 27 Mayıs 1915 te yayımlanan Tehcir Yasası ile, Doğu Anadolu daki Ermeni azınlığın güneydeki Osmanlı vilayetlerine (Halep ve Lübnan bölgelerine) göç ettirilmesine karar verildi. Ermenilerin tehciri ve iskânı için belirlenen vilayetler, Osmanlı Devletinin verimli ve bayındır bölgeleriydi. Yaşar MÜJDECİ, E. Hv. Plt. Korgeneral ( ) Prof.Dr.Ahmet SALTIK 5

6 1915 lerde tarihsel arkadüzlem.. Tehcir (zorunlu göç) sırasında, tıpkı Müslümanların Ermeni zulmünden kaçışlarında yaşandığı gibi, yokluk-kıtlık ve hastalıklar zayiata neden oldu. Üçyüzbin dolayında Ermeni yaşamını yitirdi (1914 nüfus sayımında Osmanlı uyruğu 13,5 milyon Müslümanın yanında 1,3 milyon Ermeni azınlığı vardı). Ermeni savları ise; tehcir nedeniyle Ermeni zayiatını 2 milyona dek vardırmakta. Yaşar MÜJDECİ, E. Hv. Plt. Korgeneral ( ) Prof.Dr.Ahmet SALTIK 6

7 Atatürk'ün Amiral Bristol'e Ermeni soykırımı ile ilgili mektubu "Topraklarımızın müttefiklerce işgal edilmesi halkımıza zarar verdi. Oysa biz Mondros Ateşkesi ile barış sağlanacağını düşünüyorduk. Durumun değişeceğini ve barış görüşmeleri yapılmasıyla ilgili adil ve yansız kararlar alınmasını bekliyorduk. Ama kendi çıkarlarının peşinde koşanlar Anadolu'da 20 bin Ermeni nin öldürüldüğü yalanını uydurdu. (7 Mart 1920) Prof.Dr.Ahmet SALTIK 7

8 Atatürk'ün Amiral Bristol'e Ermeni soykırımı ile ilgili mektubu (7 Mart 1920) Müttefiklerin ve Amerikan yönetiminin bu yalanlara inanmayacağını düşünüyorduk, çünkü gizli servisleri bütün Anadolu'da faaliyet gösteriyor. Herkes, Maraş ve Urfa'daki çatışmalarda Türkler, Fransızlar ve onların safında savaşan Ermenilerin kayıp verdiğini biliyor. Ama b u b i r k a t l i a m d e ğ i l! Ermeni askerlerinin Müslümanlara saldırmasına yerel halkın gösterdiği direnişin doğal sonucu Prof.Dr.Ahmet SALTIK 8

9 Atatürk'ün SÖYLEV de kaydettikleri : Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan beri Ermeniler, gerek Ermenistan içinde, gerek sınıra yakın yerlerde, Türkleri toplu olarak öldürmekten bir an geri durmuyorlardı sonbaharında Ermenilerce yapılan zulümler dayanılmaz bir kerteye geldi ve Ermenistan seferine karar verildik. 9 Haziran 1920 tarihinde, Doğu bölgesinde geçici seferberlik ilan ettik. 15'nci Kolordu Komutanın Kazım Karabekir Paşa'yı Doğu Cephesi Komutanı yaptık Haziranında, Ermeniler, Oltu'da kurulan, mahalli Türk yönetimine karşı hareketle, o bölgeyi ele geçirdiler Prof.Dr.Ahmet SALTIK 9

10 Atatürk'ün SÖYLEV de kaydettikleri : Dışişleri Bakanlığımız tarafından Ermenilere 7 Temmuz 1920'de bir ültimatom verildi. Ermeniler aynı şekilde hareketlerine devam ettiler. Sonunda, seferberlikten üç buçuk dört ay kadar sonra, Ermenilerin Kötek, Bardiz bölgelerinde toplanan kuvvetlerimize taarruzu ile savaşa başlandı. Ermeniler, 24 Eylül 1920 sabahı Bardiz cephesinden baskın şeklinde yaptıkları genel bir saldırı (taarruz) ile başarıya ulaştılar Ermeniler geri püskürtülüp girdikleri bölgelerden atıldılar. Ordumuz 28 Eylül sabahı ileri harekete geçti Prof.Dr.Ahmet SALTIK 10

11 10 Ağustos 1920, Hain Padişah VI. M. Vahidettin in Sadrazamı Tevfik Paşa tarafından Paris te imzalanan, Türkiye yi parçalayan Sevr haritası Prof.Dr.Ahmet SALTIK 11

12 Atatürk'ün SÖYLEV inde Ermeni sorunu Ermeni Patriği Zaven Efendi de, Mavri Mira heyetile hemfikir olarak çalışıyor. Ermeni hazırlığı da tümüyle Rum hazırlığı gibi ilerliyor... Hilafetle birlikte Türkiye deki Ortodoks ve Ermeni kiliseleri, patrikhaneleri ve Musevi hahamhanelerinin kaldırılması lazımdır. Hilafet ve bu muhtelif patrikhaneler asırlardan beri ruhani yetkilerinin sınırları dışında çok büyük ayrıcalıklar aldılar. Halkın anlayışına dayanarak bahşedilen hukuk dışı ayrıcalıklar ile Cumhuriyet idaresinin uygulanması mümkün değildir. ( , New York Herald Tribune muhabirine demeç) Prof.Dr.Ahmet SALTIK 12

13 Atatürk'ün SÖYLEV inde Ermeni sorunu Efendiler, Ermeniler, 24 Eylül 1920 sabahı Bardız Cephesinden baskın biçiminde yaptıkları genel saldırıda başarı sağladılar. Doğu cephesinin bu hoş olmayan raporunu okurken, Celalettin Arif Bey'in de aynı günlü ültimatomunu alıyordum! Ermeniler geri püskürtüldüler. Ordumuz 28 Eylül sabahı ileri yürüyüşe geçti. O gün de Erzurum'dan elli imzalı telgraf Ankara'ya saldırıyordu. Ne kötü raslantı!.. Sanki bu baylar, bize karşı Ermenilerle sözleşmiş gibi! Prof.Dr.Ahmet SALTIK 13

14 Atatürk'ün SÖYLEV inde Ermeni sorunu Efendiler, savaş alanında buyruk bekleyen Doğu ordumuz, 28 Ekim günü Kars üzerine yürüdü. Düşman direnmeksizin Kars'ı bıraktı. 7 Kasım'da birliklerimiz Arpaçay'a kadar olan bölgeyi ve Gümrü'yü aldı. Ermeniler bir gün önce savaşı bırakmak ve barış yapmak için başvurmuşlardı. Bu, Ulusal Hükümet'in yaptığı ilk antlaşmadır. Ermenistan, Gümrü Antlaşmasıyla, Osmanlı Devleti'nin 1877 savaşında yitirmiş olduğu yerleri de vize, ulusal hükümete bırakmış ve aradan çıkarılmıştır Prof.Dr.Ahmet SALTIK 14

15 Atatürk'ün SÖYLEV inde Ermeni sorunu Sevr, Kafkasya'da Türk - Ermeni sınırını saptanmasını Amerikan Cumhurbaşkanı Wilson'a bırakmış, O da Giresun'un doğusundan, Erzincan'ın batı ve güneyinden Bitlis ve Van gölü güneyine giden çizgiyi sınır olarak göstermişti. Lozan'da bu sorun ortadan kalkmıştır. Sevr, Fırat'ın doğusunda ve Ermenistan, Suriye ve Irak arasında bir özerk Kürt bölgesi öngörüyordu. Lozan'da elbette söz konusu edilmemiştir. Sevr; İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya hatta Ermenistan ve Yunanistan'a yargısal, ekonomik ve mali ayrıcalıklar tanıyorken, Lozan bu gibi bağlayıcı hükümlerin tümünü kaldırmıştır Prof.Dr.Ahmet SALTIK 15

16 Atatürk'ün SÖYLEV inde Ermeni sorunu İstanbul daki idare merkezlerinden verilmiş olan direktife uyarak, Erzurum Şubesi, Doğu illerinde Türkün haklarını korumakla birlikte göç ettirme (tehcir) sırasında yapılan kötü muamelelerde milletin hiç mi hiç parmağı olmadığını ve Ermeni mallarının Rus istilasına kadar korunduğunu, buna karşın Müslümanların pek gaddarca hareketlere uğradıklarını ve hatta emre aykırı olarak göç ettirilmekten alıkonulan kimi Ermenilerin koruyucularına karşı uygun gördükleri muameleleri kanıtlanmış belgelerle uygarlık dünyasına gösterip iletmeye ve Doğu illerine karşı dikilen ihtiraslı bakışlarını etkisiz bırakmak için çalışmaya karar veriyor. (Erzurum Şubesi nin bildirisi) Prof.Dr.Ahmet SALTIK 16

17 Atatürk'ün Amiral Bristol'e Ermeni soykırımı ile ilgili mektubu Müttefikler insanlara eşit davransa, Ermenileri kimi görevlere atayıp silahlandırmasa, çatışmalar çıkmazdı. Müttefik ordularına ve Amerikan yönetimine Ermeni katliamı propagandasıyla ilgili gerçek konusunda Dünya kamuoyunu aydınlatma ve T ü r k h a l k ı n ı n a d ı n ı a l ç a k v e i ğ r e n ç s u ç l a m a l a r d a n t e m i z l e m e çağrısında bulunuyoruz. (7 Mart 1920) Prof.Dr.Ahmet SALTIK 17

18 Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu, Hollandalı Parlamenter Camiel Eurlings in hazırladığı Türkiye raporunu oylayarak kabul etti. İşte AB nin AP raporu! 1. Sözde Ermeni soykırımı tanınsın. 2. Pontuslu Rumlara ve Süryanilere soykırım yapıldı. 3. Terörün önlenmesi için Güneydoğu Anadolu daki seçilmiş kişiler muhatap alınsın... Eylül Prof.Dr.Ahmet SALTIK 18

19 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 19 AB nin 10 Emri (1) 1. Türkiye Kıbrıs'ta işgalcidir. Türk Ordusu Kıbrıs'tan çıkarılacaktır. AB'ne alınan Rum Yönetimi bütün Kıbrıs'ı temsil edecektir. 2. Ege sorunu, AB üyesi olan Yunanistan'ın istemlerine uygun çözülecektir. 3. Türkiye'nin güneydoğusu özerlik, federasyon vs. adı altında Kürdistan yapılacak ve Türkiye'den ayrılacaktır. 4. İstanbul'daki Fener Patrikhanesi ''Ekümenik'' olacak, Dünya Ortodoksluğunun merkezi haline getirilecektir. 5. Türkiye, yılları arasında E r m e n i s o y k ı r ı m ı y a p t ı ğ ı n ı ve böylece Ulusal Kurtuluş Savaşımızın aslında bir soykırım olduğunu, bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'nin soykırımla kurulduğunu kabul edecektir.

20 AB nin 10 Emri (2) 6. Lozan Antlaşması geçersizdir. 7. Türkiye'nin Müslüman olmayan azınlıklarının dışında, Kürt ve Alevi gibi çeşitli etnik azınlıklar ve dinsel cemaatler olduğu kabul edilecektir. 8. Azınlıklar ve cemaatler etnik-dinsel kimlikleriyle TBMM de temsil edilecektir. 9. Türkiye'de azınlıklar kendi derneklerini, kendi partilerini, kendi okullarını kurabilecektir. 10.Fırat ve Dicle suları uluslararası denetime teslim edilecektir. Bu istemler, u y u m y a s a l a r ı adı altında TBMM'den geçirilmek istenmektedir Prof.Dr.Ahmet SALTIK 20

21 AB eliyle Türkiye ye sinsi yöntemlerle Sevr dayatılıyor.. Hatta AB açıkça Türkiye için Yugoslavya modeli dayatıyor.. Federasyon ve parçalanma Prof.Dr.Ahmet SALTIK 21

22 İngiliz tarihçi Prof. Dr. Norman STONE: Ermeniler soykırıma uğramadı! 'Ermeni soykırımı emperyalist bir komplo.'.. böyle dile getirmişti Doğu Perinçek ve bunu İsviçre'de söylemeyi tercih etmişti. İsviçre, 1915 te Osmanlı Ermenilerinin soykırımdan geçtiğini yadsıyan herhangi birine hapis cezası öngören bir yasayı kabul etmişti ve Perinçek, salt buna karşı çıktı diye polis tarafından sorguya çekilmişti. Ne yazık ki öbür ülkelerde de benzer olaylar oluyor ve şimdi de Fransız parlamentosu İsviçre'den daha sert bir yasayı onayladı: Bir yıl hapis ve ağır para cezası. Bu saçma, gülünç ve de rezilce bir iş - tarihin karalanması ve ondan geri kalmayan popülist politikalar. Aslında mali açıdan da çok kirli bir iş. Prof. Norman STONE (Koç Üniv.) um-prof-dr-norman-stoneermeni-soykirimi-yoktur-vehapse-girmeyehazirim&habersayfa=2, Prof.Dr.Ahmet SALTIK 22

23 İngiliz tarihçi Prof. Dr. Norman STONE E r m e n i s o y k ı r ı m ı y o k t u r ve h a p s e g i r m e y e h a z ı r ı m! Diaspora Ermenileri, "tarihçilerin" soykırım davasını kabul ettiğini söylüyor. Ortada, diasporanın çizgisini onaylayan "soykırım uzmanları birliği" olarak nitelendirilen saçma bir örgüt var; ancak bunlar kim ve ne tür ehliyetlere sahipler? Ruanda, Bosna ve hatta Auschwitz hakkında bir şeyler biliyor olmak, onlara 1915'teki Anadolu'yu tartışma yetkisi vermez... Prof. Norman STONE (Koç Üniv.) o?haberno=439908&title=yorumprof-dr-norman-stone-ermenisoykirimi-yoktur-ve-hapsegirmeye-hazirim&habersayfa=2, Prof.Dr.Ahmet SALTIK 23

24 İngiliz tarihçi Prof. Dr. Norman STONE E r m e n i s o y k ı r ı m ı y o k t u r ve h a p s e g i r m e y e h a z ı r ı m!.. uğradığı kaza dolayısıyla kendisine ödenen zarar miktarı bir milyon $! Kaliforniya'da Ermenilerin soyundan gelen diaspora üyelerinin sınıf eylemleri de, 1915 e giden savlar nedeniyle Deutsche Bank'ı silkeledi ve 17 milyon $ topladı; daha sonra aynı şeyi bir Fransız sigorta şirketiyle denemeye çalıştılar. Tümüyle emin olabiliriz ki, Türkiye'nin "soykırımı tanıması" durumunda mali iddialar da peşi sıra gelecektir. Prof. Norman STONE (Koç Üniv.) o?haberno=439908&title=yorumprof-dr-norman-stone-ermenisoykirimi-yoktur-ve-hapsegirmeye-hazirim&habersayfa=2, Prof.Dr.Ahmet SALTIK 24

25 İngiliz tarihçi Prof. Dr. Norman STONE Türkler soykırım yapmadı Prof.Dr.Ahmet SALTIK 25 Ancak Türkiye, bunu reddederse, tümüyle doğru bir zeminde kalacaktır. Söylenmesi gereken ilk şey, "soykırım" işi hiçbir zaman kanıtlanmadı. Gösterilen en iyi kanıtlar dolaylı düzeyde ve İngilizler, İstanbul'u işgali sırasında hiçbir zaman doğrudan bir kanıt ya da belge bulamadı. İngilizler, Türklere karşı kanıt bulmak amacıyla önde gelen kimi Türkleri Malta'da tutsak etti; ancak hiçbir şey bulamadılar. İngilizler, Amerikalılara bir şey bilip bilmediklerini sorduklarında aldıkları yanıt yalnızca 'hayır'dı. Prof. Norman STONE (Koç Üniv.) do?haberno=439908&title=yoru m-prof-dr-norman-stone-ermenisoykirimi-yoktur-ve-hapsegirmeye-hazirim&habersayfa=2,

26 İngiliz tarihçi Prof. Dr. Norman STONE Türkler soykırım yapmadı Prof.Dr.Ahmet SALTIK 26 Sonuç; olduğu savlanan "soykırımın" hiçbir zaman doğru düzgün bir mahkeme sürecine konu olmamasıdır. İngilizler, Türk tutsakları bıraktı, adi bir biçimde Malta'dan ülkelerine dönebilmeleri için yol parasını ödemedi. Bu olayın ardındaki nedenin milliyetçi Türklerin İngiliz yetkililerini rehin tuttuğu yönünde karşı savlar da var; ancak gerçek şu ki; yasa adamları açık bir biçimde tutsaklarını yargılamak için ellerinde yeterli kanıtın bulunmadığını söyledi. Prof. Norman STONE (Koç Üniv.) do?haberno=439908&title=yoru m-prof-dr-norman-stone-ermenisoykirimi-yoktur-ve-hapsegirmeye-hazirim&habersayfa=2,

27 İngiliz tarihçi Prof. Dr. Norman STONE Gerçek şu ki, ortada bir "soykırım" kanıtı yok! Diaspora Ermenileri, "tarihçilerin" soykırım davasını kabul ettiğini söylüyor.. Ortada, diasporanın çizgisini onaylayan "soykırım uzmanları birliği" olarak nitelenen saçma bir örgüt var; ancak bunlar kim ve ne tür ehliyete sahipler? Ruanda, Bosna ve hatta Auschwitz hakkında bir şeyler biliyor olmak onlara 1915'teki Anadolu'yu tartışma salahiyeti vermez, ayrıca Osmanlı uzmanları hiçbir şekilde "soykırıma" ikna olmamışlardır. Aslında, diaspora çizgisini hiçbir zaman kabul etmeyen ayrı bir tarihçiler "takımı" var Prof. Norman STONE (Koç Üniv.) do?haberno=439908&title=yoru m-prof-dr-norman-stone-ermenisoykirimi-yoktur-ve-hapsegirmeye-hazirim&habersayfa=2, Prof.Dr.Ahmet SALTIK 27

28 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 28 İngiliz tarihçi Prof. Dr. Norman STONE Gerçek şu ki, ortada bir "soykırım" kanıtı yok!.. Fransa'da Selanik tarihçisi ve müthiş bir bilgin olan Gilles Veinstein, L'Histoire'de 1993 yılında yayınlanan o ünlü makaledeki kanıtı yeniden inceledi. O zaman da Ermeni diasporası hop oturup hop kalkıyordu ve Veinstein, tarafsızca, takdire şayan bir şekilde soykırım iddiaları ve aksi argümanları özetledi. Gerçek şu ki, ortada bir "soykırım" kanıtı yok, bir bakıma Ermenilerin imha edildiğini gösteren hiçbir belge ortaya çıkmadı. Ancak düzmece bir kanıt var. Prof. Norman STONE (Koç Üniv.) do?haberno=439908&title=yoru m-prof-dr-norman-stone-ermenisoykirimi-yoktur-ve-hapsegirmeye-hazirim&habersayfa=2,

29 İngiliz tarihçi Prof. Dr. Norman STONE Gerçek şu ki, ortada bir "soykırım" kanıtı yok! Fransız ya da başka bir parlamentonun, yanıtın ne olduğuna dair hüküm vermesi açıkça kepazeliktir! Ancak dahası kötüdür çünkü Ermeni diasporası aşırı derecede intikamcı. Örneğin, Gilles Veinstein tarafsız makalesine ödül olarak bir iftira kampanyası ile karşı karşıya kaldı. Veinstein, seminerler vermeleri için ülkedeki en iyi uzmanları seçen College de France için aday olmuştu. Ancak, Ermeni diasporası ona karşı bir kampanya başlattı, her nedense özellikle matematikçiler arasında. Prof. Norman STONE (Koç Üniv.) do?haberno=439908&title=yoru m-prof-dr-norman-stone-ermenisoykirimi-yoktur-ve-hapsegirmeye-hazirim&habersayfa=2, Prof.Dr.Ahmet SALTIK 29

30 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 30 İngiliz tarihçi Prof. Dr. Norman STONE Gerçek şu ki, ortada bir "soykırım" kanıtı yok! Ekonomi profesörlerinden birine, bir bütün olarak Fransız tarihçilerin Veinstein'i desteklediği ve soykırım tezini sevmedikleri söylenince O nun yanıtı, "Onların tümü Osmanlıcı" oldu, sanki bu onları ehliyetsiz kılıyormuş gibi Gerçek şu ki; Ermeni diasporası bu iddialarını doğru düzgün bir mahkeme sürecine taşımadı. Prof. Norman STONE (Koç Üniv.) do?haberno=439908&title=yoru m-prof-dr-norman-stone-ermenisoykirimi-yoktur-ve-hapsegirmeye-hazirim&habersayfa=2,

31 İngiliz tarihçi Prof. Dr. Norman STONE T ü r k i y e n e y a p m a l ı? Prof.Dr.Ahmet SALTIK 31 Eğer Fransız yasası onaylanırsa, o zaman Türkler eyleme geçmek için hazır olmalı, aksi takdirde tazminat için devasa rakamlar ödeme riski ile karşı karşıya kalacaktır. Örgütlenmek gerekmektedir. Ben gönüllü olarak Fransa'da sıkıntı çıkarabilirim: Halka açık bir konferans vermek ve tüm "Ermeni soykırımı" tezi içinde neyin yanlış olduğuna işaret etmek benim için çok kolay olurdu -aslında sadece Veinstein'in makalesini de okuyabilirim.. (ya da o dönemin önde gelen adı Alman General Bronsart von Schellendorf'un makalesini) Prof. Norman STONE (Koç Üniv.) do?haberno=439908&title=yoru m-prof-dr-norman-stone-ermenisoykirimi-yoktur-ve-hapsegirmeye-hazirim&habersayfa=2,

32 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 32 İngiliz tarihçi Prof. Dr. Norman STONE T ü r k i y e n e y a p m a l ı? Fransız hükümeti muhtemelen, bir süre için beni cezaevine koymak için yeteri kadar kafasını sıyırmış olacaktır. Aslında bu suçu, çok sayıda Afrikalının köle ticaretine dahil edildiğine işaret etmek olan ve bazı kölelerin bu ticaretin kendilerini yamyamlıktan koruduğu için götürülmeye gönüllü olduğunu yazdığı için cezalandırılan saygın bir Fransız tarihçiye de yapılmıştı. Prof. Norman STONE (Koç Üniv.) do?haberno=439908&title=yoru m-prof-dr-norman-stone-ermenisoykirimi-yoktur-ve-hapsegirmeye-hazirim&habersayfa=2,

33 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 33 İngiliz tarihçi Prof. Dr. Norman STONE T ü r k i y e n e y a p m a l ı?. Ancak birisinin çıkıp da, Fransız Parlamentosu nun yetkisinin saçma bir biçimde suistimal edilmesine ve neredeyse yüz yıl önce ve iki bin km uzaktaki ve dilini bugün yalnızca çok az insanın konuşabildiği bir ülkedeki bir olay hakkında tarihçilere ne söylemeleri gerektiğini dikte eden bir parlamentoya karşı bir duruş benimsemesi gerekmektedir. Prof. Norman STONE (Koç Üniv.) do?haberno=439908&title=yoru m-prof-dr-norman-stone-ermenisoykirimi-yoktur-ve-hapsegirmeye-hazirim&habersayfa=2,

34 ABD li tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy : Ermeniler soykırıma uğramadı! SOYKIRIMI YALANLADI ABD Lousville Üniversitesi profesörü McCarthy, kendisine yöneltilen sorular üzerine ilk açıklamasını Türkçe yaptı : Maalesef yanlışlıktan korkuyorum, onun için İngilizce cevap vereceğim diyen Justin McCarthy, soykırım iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Prof. McCarthy, Ermeni soykırımı yoktu. Bir savaş vardı. Bu savaşta Ermeni isyancılar yönetime karşı ayaklandı. Yönetim tepki verdi, Ermeniler öldü. Bazen Türkler tarafından öldürüldüler. Ama Türkler de Ermeniler tarafından öldürüldü. Ermeniler den çok daha fazla Türk öldü. dedi. Prof. Dr. Justin McCarthy NTV-MSNBC, 21 Mart 2005 TBMM, 26 Mart Prof.Dr.Ahmet SALTIK 34

35 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 35 ABD li tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy : Ermeniler soykırıma uğramadı! Şunu anımsamamız gerekir ki; Osmanlı İmparatorluğunun varlığı tehdit altındaydı; Sırbistan, Bosna, Romanya, Yunanistan ve Bulgaristan Avrupalıların müdahaleleri nedeniyle zaten yitirilmişti. Avrupalılar, Osmanlı İmparatorluğunu 1878 de bölmeye karar vermişlerdi ve 1890 da bu planı yürürlüğe koydular. Salt Rusya dan korkuyordu. İşte, Ermeni isyancıları da bunu istiyordu. Osmanlıların Ermeni isyancılarını hapse atmasını ve idam etmesini bekliyorlardı... Prof. Justin McCarthy NTV-MSNBC, 21 Mart 2005 TBMM;

36 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 36 ABD li tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy : Ermeniler soykırıma uğramadı! Bu durumda Avrupa daki gazeteciler masum Ermenilerin öldürüldüğü haberleri yayacaklar ve Ermenilerin siyasal özgürlüğünün olmadığını yazacaklardı. Müslümanların Ermeni kışkırtmasına ve saldırılarına Ermenileri öldürerek tepki vermesini istiyorlardı. Avrupa gazeteleri ölen Müslümanları değil, ölen Ermenileri haber yapacaktı ve bu nedenle, kamuoyu bu şekilde İngiliz ve Fransızların Rusya yla işbirliği yaparak imparatorluğu çökertmesine olanak sağlanacaktı.. Prof. Justin McCarthy NTV-MSNBC, 21 Mart 2005 TBMM;

37 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 37 ABD li tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy : Ermeniler soykırıma uğramadı! Tehcir edilen kişilerin %80 den çoğu yaşamda kaldı. Prof. Halaçoğlu burada zaten; O da söyleyebilir doğru mu, değil mi. Bu, tabiî, soykırım değil %80 i yaşamda kalmışsa. Halkın %80 inin yaşamda kaldığı soykırım olmaz. Örneğin Yahudilerin %kaçı yaşamda kaldı, ona bir bakalım. Bu bilgiler yayınlanmadan önce bile zaten soykırım olmadığını biliyorduk. Neden; çünkü, İstanbullu, İzmirli, Edirneli Ermeniler tehcire tabi tutulmadı, yaşamda kaldılar. Prof. Justin McCarthy TBMM;

38 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 38 ABD li tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy : Ermeniler soykırıma uğramadı!...gerçek bir soykırıma bakalım. Örneğin Hitler Almanyasına bakalım. Gerçekten soykırım yaptı Yahudilere değil mi? Peki, Berlin de yaşayan Yahudilere ne oldu; yaşamda kaldılar mı savaşta; hayır, kamplarda öldürüldüler. Büyük kentlerdeki Yahudiler ne oldu; yaşamda kaldılar mı; hayır, öldürüldü hepsi. Peki, İstanbul Ermenileri ne oldu; herkes gibi bunlar da savaşta yaşadılar ve hâlâ da yaşıyorlar. Demek ki soykırım değil bu... Prof. Justin McCarthy TBMM;

39 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 39 ABD li tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy : Ermeniler soykırıma uğramadı! Ayrıca, bir şey söyleyeyim size. Osmanlılar çok zekiler, eğer Ermenileri öldürmek isteselerdi, %80i yaşamda kalamazdı Ermeniler. Çok basit (Alkışlar). Bir de, bir şey daha söylemek istiyorum. Türkler 1071 de, işte Ermenistan denilen topraklara girdiler ve Ermeni sorunu 1915 te başladı. Burada bulanan, 1071 de yaşayan Ermenilerin soyu 1915 e dek sürdü. Türkler katliam yapan manyaklardır diyebilmek için, dokuz yüzyıl düşündüler öyle mi karar verdiler?! Prof. Justin McCarthy TBMM;

40 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 40 ABD li tarihçi Prof. Dr. Justin McCarthy : Ermeniler soykırıma uğramadı! Dokuz yüzyıl düşündüler; ha, tamam öldürelim Ermenileri mi dediler?! (Alkışlar) Evet, son soruydu değil mi bu? Evet, son soru olduğuna göre, ben, hepinize çok teşekkür etmek istiyorum beni buraya davet ettiğiniz için. Tabiî ki, Cumhuriyet Halk Partisine teşekkür ederim davet ettiği için. İnşallah yakında görüşürüz. Teşekkür ederim. Prof. Justin McCarthy TBMM;

41 İkiyüzlü Emperyalist Batı nın iğrenç psikolojik savaşı sürüyor Prof.Dr.Ahmet SALTIK 41

42 Ermenistan ın ilk Başbakanı Kaçaznuni nin kitabı bir itirafnamedir : Soykırım yapılmadı! Kitap Ermenistan da yasaklandı, Avrupa kütüphanelerinden toplatıldı. Son olarak, çuval dolusu ciddi arşiv belgesine ulaşan Ermeni araştırmacısı Mehmet Perinçek tutuklandı?! Prof.Dr.Ahmet SALTIK 42

43 ABD, Türkiye yi bölme niyetinde! E. Alb. Ralph Peters, Haziran Prof.Dr.Ahmet SALTIK 43

44 ERMENİSTAN ın İLK BAŞBAKANI OHANES KAÇAZNUNİ nin İTİRAFLARI : 1923 PARTİ KONFERANSINA RAPOR Bu kitap Ermenistan'ın ilk Başbakanı Kaçaznuni'nin 1923'te parti konferansında sunduğu tebliğ metni olarak Mehmet Perinçek tarafından Rus arşivlerinde bulunmuş ve Kaynak Yayınlarınca bastırılmıştır. Bu kitabi Avrupa'da parlamenterlere göndermeli. Umarız devlet aklı ya da sivil toplum örgütleri de böylesi bir belgeseli birçok dilde çevirip tüm dünya yayın organlarına, AB meclisi üyelerinine, sivil toplum kuruluşlarına, kitapçılara, kütüphanelere gönderirler. Gerçeği dünyanın bilmesi gerek Prof.Dr.Ahmet SALTIK 44

45 ERMENİSTAN ın İLK BAŞBAKANI OHANES KAÇAZNUNİ nin İTİRAFLARI : Türklere biz savaş açtık! Uluslararası çalışan Ermeni lobilerinin sözde soykırım savlarını, Ermenistan'ın ilk Başbakanı Ohannes Kaçaznuni yalanlandı. Kaçaznuni'nin 1923 te Bükreş'te yapılan Ermeni sorunu ile ilgili Taşnak Partisi toplantısında sunduğu rapor, gerçekleri tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Kaçaznuni'nin Osmanlı döneminde yaşananları anlattığı ve imzasını taşıyan rapor, Türk Hava Kurumu (THK) tarafından Rusça'dan Türkçe'ye çevrilerek kitaplaştırıldı. Rus arşivlerinden derleyen Mehmet Perinçek, Çeviri : Türk Hava Kurumu Baskı: Kaynak yayınları Prof.Dr.Ahmet SALTIK 45

46 ERMENİSTAN ın İLK BAŞBAKANI OHANES KAÇAZNUNİ nin İTİRAFLARI : Türklere biz savaş açtık! O p e r a s y o n a k a t ı l d ı k sonbaharında, Türkiye henüz savaşan taraflardan birine katılmadığı dönemde, Güney Kafkasya'da büyük gürültü içinde ve enerjik biçimde Ermeni gönüllü birlikleri oluşturulmaya başlandı. Yalnızca birkaç haftada Ermeni devrimci Taşnaksutyun Partisi hem bu birliklerin kurulmasına hem de Türkiye'ye karşı gerçekleştirdikleri askerî operasyonlara aktif olarak katıldı. Rus arşivlerinden derleyen Mehmet Perinçek, Çeviri : Türk Hava Kurumu Baskı: Kaynak yayınları Prof.Dr.Ahmet SALTIK 46

47 ERMENİSTAN ın İLK BAŞBAKANI OHANES KAÇAZNUNİ nin İTİRAFLARI : Türklere karşı ayaklandık! Barışı sabote ettik.. Türklere karşı ayaklandık. Barışı sabote etmek için savaştık bile. Artık hepimiz Türklerin düşmanı olan İtilaf devletlerinin kampındaydık. Türkiye'den "denizden denize Ermenistan" talep etmekteydik. İtilaf devletlerinin ordularını Türkiye'ye göndermeleri ve hâkimiyetimizi temin etmeleri için Avrupa ve Amerika'ya resmî çağrılar yaptık. Nihayet şu da var ki, var olduğumuz sürece aralıksız olarak Türklerle. Ö l dük ve öldürdük. Artık, Türklere nasıl güven telkin edebiliriz ki? Rus arşivlerinden derleyen Mehmet Perinçek, Çeviri : Türk Hava Kurumu Baskı: Kaynak yayınları Prof.Dr.Ahmet SALTIK 47

48 ERMENİSTAN ın İLK BAŞBAKANI OHANES KAÇAZNUNİ nin İTİRAFLARI : Tehcir doğruydu ve gerekliydi.. Gerçekleri göremedik Askerî operasyonlara katıldık. Kandırıldık ve Rusya'ya bağlandık. Tehcir doğruydu ve gerekliydi. Gerçekleri göremedik, olayların nedeni biziz. Türklerin millî mücadelesi haklıydı. Barışı reddetmemiz ve silahlanmamız büyük bir hataydı. Türklere karşı ayaklandık ve savaştık. Sevr Antlaşması gözümüzü kör etmişti. İsyanımızın temelinde İtilaf devletlerinin bize vaat ettiği büyük Ermenistan hayali vardı. Ama biz hiçbir zaman devlet olamadık. Türkiye Ermenistan'ı diye bir devletin hayalden öte olmadığı gerçeğini göremedik... Rus arşivlerinden derleyen Mehmet Perinçek, Çeviri : Türk Hava Kurumu Baskı: Kaynak yayınları Prof.Dr.Ahmet SALTIK 48

49 ERMENİSTAN ın İLK BAŞBAKANI OHANES KAÇAZNUNİ nin İTİRAFLARI : Tehcir doğruydu ve gerekliydi.. A k l ı m ı z d u m a n l a n m ı ş t ı.. Biz Ermeniler kayıtsız şartsız Rusya'ya yönelmiş durumdaydık. Herhangi bir gerekçe yokken zafer havasına kapılmıştık. Sadakatimiz, çalışmalarımız ve yardımlarımız karşılığında Çar hükümetinin Ermenistan'ın bağımsızlığını bize armağan edeceğinden emindik. Aklımız dumanlanmıştı. Biz kendi isteklerimizi başkalarına mal ederek, sorumsuz kişilerin sözlerine büyük önem vererek, kendimize yaptığımız hipnozun etkisiyle, gerçekleri anlayamadık ve hayallere kapıldık. Rus arşivlerinden derleyen Mehmet Perinçek, Çeviri : Türk Hava Kurumu Baskı: Kaynak yayınları Prof.Dr.Ahmet SALTIK 49

50 ERMENİSTAN ın İLK BAŞBAKANI OHANES KAÇAZNUNİ nin İTİRAFLARI : Tehcir doğruydu ve gerekliydi.. Türkler doğru yaptı yaz ve sonbahar döneminde Türkiye Ermenileri zorunlu bir tehcire tâbi tutuldu. Türkler ne yaptıklarını biliyorlardı ve bugün pişmanlık duymalarını gerektirecek bir husus bulunmamaktadır. Bu yöntem en kesin ve uygun olanıydı. Kızgınlık ve korku içinde bulunan biz Ermeniler, 'suçlu' arıyorduk ve suçluyu Rus Hükümeti ve kalleşçe politikaları olarak belirledik. Rus arşivlerinden derleyen Mehmet Perinçek, Çeviri : Türk Hava Kurumu Baskı: Kaynak yayınları Prof.Dr.Ahmet SALTIK 50

51 ERMENİSTAN ın İLK BAŞBAKANI OHANES KAÇAZNUNİ nin İTİRAFLARI : Tehcir doğruydu ve gerekliydi.. Siyasal açıdan olgunlaşmamış ve dengesiz insanlara özgü bir şaşkınlık içinde, bir uçtan öbürüne savrulmaktaydık. Rus Hükümeti'ne karşı dünkü inancımız ne denli körü körüne ve temelsizse, bugünkü suçlamalarımız da o denli körü körüne ve temelsizdi. Siyasal bir parti (Taşnaksutyun) olarak biz, sorunumuzun Rusları ilgilendirmediğini ve onların gerektiğinde cesetlerimizi çiğneyerek geçip gidebileceklerini unutmuştuk.. Rus arşivlerinden derleyen Mehmet Perinçek, Çeviri : Türk Hava Kurumu Baskı: Kaynak yayınları Prof.Dr.Ahmet SALTIK 51

52 ERMENİSTAN ın İLK BAŞBAKANI OHANES KAÇAZNUNİ nin İTİRAFLARI : Tehcir doğruydu ve gerekliydi.. Barış teklifini reddettik arasında emperyalistlerle savaşlarında bozguna uğrayan Türkler, direnerek 2 yılda kendilerine geldiler. Yeni genç ve milliyetperver duygularla hareket eden bir kuşak ortaya çıkarak, Anadolu'da kendi ordusunu yeniden toplamaya başlamıştı. Türkiye'de ulusal bilinç ve kendini savunma içgüdüsü uyanmıştı. Onlar küçük Asya'da bağımsızlıklarını bir biçimde sağlamak için Sevr Antlaşması'na askerî güçle karşı koymak zorundaydılar. Rus arşivlerinden derleyen Mehmet Perinçek, Çeviri : Türk Hava Kurumu Baskı: Kaynak yayınları Prof.Dr.Ahmet SALTIK 52

53 ERMENİSTAN ın İLK BAŞBAKANI OHANES KAÇAZNUNİ nin İTİRAFLARI : Tehcir doğruydu ve gerekliydi.. Bizim bu dönemde barışı reddetmemiz ve silahlanmamız büyük bir hataydı. Çok geçmeden sınırlarımıza askerî operasyonlar başladığında, Türkler bizimle bir araya gelmeyi ve görüşmelere başlamayı önerdiler; bu teklifi geri çevirdik. Bu büyük bir hataydı. Bu, görüşmelerin kesinlikle başarıyla sonuçlanacağı anlamına gelmezdi ama bu görüşmelerde barışçı bir sonuca ulaşma olasılığı vardı. Rus arşivlerinden derleyen Mehmet Perinçek, Çeviri : Türk Hava Kurumu Baskı: Kaynak yayınları Prof.Dr.Ahmet SALTIK 53

54 ERMENİSTAN ın İLK BAŞBAKANI OHANES KAÇAZNUNİ nin İTİRAFLARI : Tehcir doğruydu ve gerekliydi.. Herkes bizi kandırdı! "Kaderden yakınmak ve felaketlerimizin nedenlerini kendi dışımızda aramak acıklı bir durumdur. Bu bizim (hastalıklı) millî psikolojimizin karakteristik bir özelliğidir ve Taşnaksutyun Partisi de bundan kaçamamıştır. Sanki uzak görüşlü olmamız bir kahramanlıktı.. Çünkü isteyen herkes, Fransızlar, İngilizler, Amerikalılar, Gürcüler, Bolşevikler tek sözcükle bütün dünya bizi kolayca aldattı, atlattı ve ihanet etti. Oysa bizler safça bu savaşın Ermeniler için yapıldığına inandırılmıştık." B a r ı ş ı s a b o t e e t t i k.. Osmanlı'dan, Akdeniz'e uzanan bir Ermenistan talep ettik. Derhal gönüllü birlikleri oluşturduk, T ü r k l e r e k a r ş ı a y a k l a n d ı k v e s a v a ş t ı k. İsyanımızın temelinde İtilaf Devletlerinin bize vadettiği E r m e n i s t a n h a y a l i vardı, gerçeği göremedik. Rus arşivlerinden derleyen Mehmet Perinçek, Çeviri : Türk Hava Kurumu Baskı: Kaynak yayınları Prof.Dr.Ahmet SALTIK 54

55 ERMENİSTAN ın İLK BAŞBAKANI KAÇAZNUNİ nin İTİRAFLARI Prof. Halaçoğlu : Bu itiraflar gerçeğin ta kendisidir.. TTK eski başkanı Prof. Yusuf HALAÇOĞLU, Ermenistan'ın ilk başbakanı Kaçaznuni'nin itiraflarının gerçeğin ta kendisi olduğunu söyledi : "1923'te başbakanlık görevine gelen Kaçaznuni, aynı yıl Bükreş'te Ermeni sorununun ele alındığı Taşnak Parti Konferansı'nda, şimdi Türk Hava Kurumu tarafından kitaplaştırılan 128 sayfalık raporu tebliğ olarak sunmuştur. Bu konferansa katılan SSCB ve Avrupalı temsilcilerin huzurunda Kaçaznuni, bütün gerçekleri açıklamıştı. Kaçaznuni, buradaki konuşmasında, 'İtilaf devletleri bizi hep Anadolu'da bir Ermenistan hayaliyle kandırdı... Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Prof.Dr.Ahmet SALTIK 55

56 ERMENİSTAN ın İLK BAŞBAKANI KAÇAZNUNİ nin İTİRAFLARI Prof. Halaçoğlu : Bu itiraflar gerçeğin ta kendisidir.. Bu boş hayale kapılarak Taşnak çeteleri kurup, 7 cephede savaşan Osmanlı ordularına silah ve mühimmat götüren birliklere saldırdık. Sonuçta İtilaf devletleri verdiği sözü tutmadı. Biz de Osmanlı'ya ihanetimizin bedelini tehcir ile ödedik. Böyle yapmasaydık belki de bu tehcir olayı başımıza gelmezdi.' diyerek bugünkü sözde soykırım iddialarını ortaya atanlara tokat gibi bir yanıt vermiştir. Türk Hava Kurumu'nun bunu kitaplaştırması, «sözde soykırım» savlarını savunan devletlere de ibret olacak bir harekettir. Bunda emeği geçenleri takdir ediyorum ve kendilerini destekliyorum." Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Prof.Dr.Ahmet SALTIK 56

57 R u s D e v l e t A r ş i v l e r i n d e n.. Mehmet Perinçek : 150 Belgede Ermeni Meselesi.. HEPSİ RESMİ RAPOR HEM DE ERMENİ DEVLETİNE AİT! Ermenistan hükümetinin arşivlerini araştırmacılara neden açmadığı şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. İşte belge, işte rapor! Hem de resmî raporlar! Hepsi de Ermeni devlet ve ordusuna ait! Bu raporlar şu olguları bir kez daha doğruluyor: yılları arasında bölgede yaşanan olaylar, bir soykırım değil, fakat savaştır. 2. Bu savaşta Ermeni silahlı güçleri, emperyalist orduların emrinde Türk nüfusunu kırmış, sürmüş ve mallarını yağmalamıştır. Bunun ötesinde asker toplayabilmek için Ermeni halkına da ağır şiddet uygulamıştır. 3. Türkiye, emperyalizme ve ateşe sürdüğü güçlere karşı vatan savunması yapmış, haklı bir savaş vermiştir. İstanbul Üniv. Araştırma Gör. M e h m e t P e r i n ç e k, den bu yana 2 yıldır tutuklu?! B u «d e v l e t a k l ı» m ı?? Prof.Dr.Ahmet SALTIK 57

58 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 58 R u s D e v l e t A r ş i v l e r i n d e n.. Mehmet Perinçek : 150 Belgede Ermeni Meselesi.. Ermeni sorunu tartışmaları yıllardır sürüyor. Mehmet Perinçek, Rus arşivlerinde yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda bulduğu belgelerle, bu tartışmalara çok önemli katkılarda bulunuyor. Rus Devlet Arşivlerinden 150 Belgede Ermeni Meselesi bu konuda en zengin kaynak olan Rus arşivlerinden 150 belgeyi özgün olarak okuyuculara sunuyor. - Ermeniler Osmanlı İmparatorluğu'nda hangi koşullarda yaşıyordu? - Çarlık Rusyası'nın, İngiltere ve Fransa'nın Ermeni sorununda rolü neydi? İstanbul Üniv. Araştırma Gör. M e h m e t P e r i n ç e k, den bu yana 2 yıldır tutuklu?! B u «d e v l e t a k l ı» m ı??

59 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 59 R u s D e v l e t A r ş i v l e r i n d e n.. Mehmet Perinçek : 150 Belgede Ermeni Meselesi.. - Rus askeri mahkemeleri 1. Dünya Savaşı'nda Ermenileri neden yargıladı? - Çarlık generalleri Ermeni çeteleri hakkında neler diyordu? -Ermenistan'ın ilk başbakanı, Taşnak Partisi için hazırladığı raporda ne yazdı? -Bolşeviklerin Ermeni meselesindeki tavrı neydi? Mehmet Perinçek'in Çarlık generallerinin çok gizli raporlarını, Ermeni yetkililerin yazışmalarını, Sovyet Politbürosu'nun tutanaklarını tarayarak bulduğu belgeler yalnızca ülkemizde değil, başta Rusya ve İran olmak üzere bütün dünyada tartışma yaratıyor. İstanbul Üniv. Araştırma Gör. M e h m e t P e r i n ç e k, den bu yana 2 yıldır tutuklu?! B u «d e v l e t a k l ı» m ı??

60 R u s D e v l e t A r ş i v l e r i n d e n.. Mehmet Perinçek : 150 Belgede Ermeni Meselesi.. Rus arşivlerinde yıllarca inceleme yapan araştırmacı Mehmet PERİNÇEKin bularak kayda almış olduğu Ermeni'lerin yaptığı katliamları anlatan arşiv bilgilerini paylaşmalıyız. Değerli araştırmacı Mehmet Perinçek, özgürlük ve bağımsızlık savaşçısı babası Doğu Perinçek ve ülkemizin öbür aydınlarıyla birlikte Silivri'de tutsaktır. Tüm Silivri tutsaklarının en kısa zamanda gerçek adalet ve yargı ile özgürlüklerine kavuşmalarını diliyor, değerli Mehmet Perinçek'i araştırmaları için kutluyoruz. İstanbul Üniv. Araştırma Gör. M e h m e t P e r i n ç e k, den bu yana 2 yıldır tutuklu?! B u «d e v l e t a k l ı» m ı?? Prof.Dr.Ahmet SALTIK 60

61 R u s D e v l e t A r ş i v l e r i n d e n.. Mehmet Perinçek : 150 Belgede Ermeni Meselesi.. TAŞNAK SUBAYININ RESMİ RAPORU: "TÜRKLERİ KUYUYA DOLDURUP HEPSİNİ AĞIR KAYALARLA EZDİM" "Basar-Geçar'daki Türk nüfusu ayırt etmeden imha ettim. Bazen kurşunlara yazık olmasın dersin ya.. Bu köpeklere karşı en etkili yol, çarpışmadan sonra sağ kalanları toplayıp kuyuların içine tıkmak ve bir daha dünyada bulunmamaları için yukarıdan ağır kayalarla ezmek. Ben de öyle yaptım. Bütün erkekleri, kadınları ve çocukları topladım, benim tarafımdan atıldıkları kuyuların içinde kayalarla ezerek hepsinin hayatına son verdim." 1938 İstroriçeskie Zapiski dergisinin 2. sayısı İstanbul Üniv. Araştırma Gör. M e h m e t P e r i n ç e k, den bu yana 2 yıldır tutuklu?! B u «d e v l e t a k l ı» m ı?? Prof.Dr.Ahmet SALTIK 61

62 R u s D e v l e t A r ş i v l e r i n d e n.. Mehmet Perinçek : 150 Belgede Ermeni Meselesi.. Taşnak hükümeti komiseri V. Agamyan, firarla suçlanan Ermenilerin eşlerini, annelerini ve kız kardeşlerini toplayıp, çırılçıplak soyarak, onları köy meydanında bütün insanların gözü önünde kaz yürüyüşünü taklit etmek zorunda bırakmıştır. Taşnak yetkilisi, daha sonra çıplak kadınları dövdükten sonra saatlerce suyun içinde tutmuş ve geceleyin ırzlarına geçmiştir Emperyalistlerin iğrenç oyunları.. Bin yıldır birlikte kardeşçe yaşayan halkları birbirine kırdırarak bölüp parçalamak ve dünya egemenliğini sürdürmek.. «Divida et impera».. Hepimiz çok uyanık olmalıyız. Çare ULUS DEVLET tir A t a t ü r k de bunu yaptı Prof.Dr.Ahmet SALTIK 62

63 R u s D e v l e t A r ş i v l e r i n d e n.. Mehmet Perinçek : 150 Belgede Ermeni Meselesi.. «Gümrü bölgesi Ermenileri Taşnak subayını düşmanca karşılamış ve hatta birkaç kez Türklere teslim etmeye kalkmışlar. Birçok köyde halk tepkili ve askeriyeyi düşman olarak görüyor. (.) Türkler, Ermeni köylerinde ekmek ve tuzla karşılanmış. Köylerde kadınlar kazanlarda yemekler hazırlamışlar. Subayım, yemeği kimin için hazırladıklarını sorduğunda şöyle yanıt vermişler: 'Tabii ki Türkler için, sizin için değil.» Emperyalistlerin iğrenç oyunları.. Bin yıldır birlikte kardeşçe yaşayan halkları birbirine kırdırarak bölüp parçalamak ve dünya egemenliğini sürdürmek.. «Divida et impera».. Hepimiz çok uyanık olmalıyız. Çare ULUS DEVLET tir A t a t ü r k de bunu yaptı.. Prof.Dr.Ahmet SALTIK 63

64 R u s D e v l e t A r ş i v l e r i n d e n.. Mehmet Perinçek : 150 Belgede Ermeni Meselesi.. ERMENİ YARBAYI MELİK-ŞAHNAZAROV'UN RAPORU Taşnakların Baş-Gyarninsk birliği komutanı Yarbay Melik-Şahnazarov, Ermenistan Devlet Arşivi f. 67, d. 644, y. 1-2 numaralarıyla kayıtlı, 7 Kasım 1918 tarihli acil damgalı raporda, bölgenin bütün köylerini bombaladıklarını, 30 Türk köyünü ele geçirdiklerini ve geri kalan 29 köyü de bombalamak amacıyla harekât izni istediğini bildirmektedir. Bu rapor Tümen komutanlığına gönderilmiştir. Merkezden onay alan Taşnak birliği, Baş-Gyarninsk bölgesindeki onlarca Azeri köyünü yerle bir etmiş, kadın, çocuk, yaşlı, genç yüzlerce insanı öldürmüş ve mallarını yağmalamıştır. Emperyalistlerin iğrenç oyunları.. Bin yıldır birlikte kardeşçe yaşayan halkları birbirine kırdırarak bölüp parçalamak ve dünya egemenliğini sürdürmek.. «Divida et impera».. Hepimiz çok uyanık olmalıyız. Çare ULUS DEVLET tir A t a t ü r k de bunu yaptı Prof.Dr.Ahmet SALTIK 64

65 R u s D e v l e t A r ş i v l e r i n d e n.. Mehmet Perinçek : 150 Belgede Ermeni Meselesi.. Ermenistan Devlet Arşivi'nde f. 67/199, d. 139, y. 230 numarada kayıtlı başka bir belgede ise, Taşnak hükümetinin asker vermeyi reddeden Berd, Verhniy Karmir, Ahbyur köylerine ve Şamşadinsk bölgesinin öbür köylerine cezalandırma amacıyla gönderdiği özel müfrezelerin uygulamaları anlatılıyor. Taşnak hükümetinin, boyun eğmeyen köylüleri cezalandırmak için Zangi nehrinin kolunu kapattığı ve bölgedeki köyleri susuz bıraktığı Ermeni hâkim güçlerinin gazetelerinden olan Jogavurd'un 29 Haziran 1920 tarihli 102. sayısında aktarılmaktadır. Bu cezalandırmanın sonucunda birçok insan ölmüş, tarladaki ürünler mahvolmuştur. E r z u r u m u n A l a c a k ö y ü s a k i n i T ü r k, ç e ş i t l i b i n a l a r a d o l d u r u l m u ş v e b e n z i n d ö k ü l e r e k y a k ı l m ı ş l a r d ı r. S a b a h 0 6 : 0 0 d a f o t o ğ r a f ç e k i l d i ğ i n d e, ş e h i t l e r c e n a z e t a r l a s ı g i b i g ö r ü n t ü l e n m i ş t i r. Emperyalistlerin iğrenç oyunları.. Bin yıldır birlikte kardeşçe yaşayan halkları birbirine kırdırarak bölüp parçalamak ve dünya egemenliğini sürdürmek.. «Divida et impera».. Hepimiz çok uyanık olmalıyız. Çare ULUS DEVLET tir A t a t ü r k de bunu yaptı Prof.Dr.Ahmet SALTIK 65

66 R u s D e v l e t A r ş i v l e r i n d e n.. Mehmet Perinçek : 150 Belgede Ermeni Meselesi.. E R M E N İ M İ L L İ B Ü R O S U N U N Ç A R I I. N İ K O L AY ' A B A Ş V U R U S U Ermeni arşivlerinde, Taşnak yönetimi ile emperyalistler arasındaki ilişkinin boyutlarını yansıtan çok sayıda belge var. Örneğin Ermeni Milli Bürosu'nun 1. Dünya Savaşı'nın hemen başında Çar II. Nikolay'a başvurusu, Taşnak yönetiminin emperyalizme ne denli bel bağladığını yansıtmaktadır: "Yeni şanlı Rus silahı olmak ve Rusya'nın Doğu'daki tarihsel görevini yerine getirmek vatan borcumuz olmaktadır. Kalbimiz bu istekle yanmaktadır. Rus bayrağı, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında özgürce dalgalanacaktır. Sizin iradeniz, yüce devletiniz Türkiye boyunduruğu altındaki halklara özgürlük verecektir." Emperyalistlerin iğrenç oyunları.. Bin yıldır birlikte kardeşçe yaşayan halkları birbirine kırdırarak bölüp parçalamak ve dünya egemenliğini sürdürmek.. «Divida et impera».. Hepimiz çok uyanık olmalıyız. Çare ULUS DEVLET tir A t a t ü r k de bunu yaptı Prof.Dr.Ahmet SALTIK 66

67 ABD nin 21. Yüzyıl Milli Güvenlik Siyaset Belgeseli (Prof. Dr. Nezih Erverdi) Temel hedefler : a. Büyük İsrail'in oluşturulması b. Büyük Ermenistan'nın oluşturulması c. Büyük Kürdistan'ın kurulmasıdır!?! Daha uzun erimli, olanaklı ise ulaşılabilir hedefler : a. İstanbul merkezli ortodoks devletinin kurulması b. Pontus Rum ve Ege Yunan devletleri kurulması c. Konya merkezli hilafet devleti kurulmasıdır!?! Prof.Dr. Ahmet SALTIK 67

68 Fransız Ulusal Meclisi'nin, Ermeni soykırım savlarını tanımayanlara hapis ve para cezası öngören tasarıyı kabul etmesini* protesto için Türk yurttaşlığına geçme başvurusu yapan Fransız tarihçi Jean Michel Thibaux; Atatürk'e de hayran olduğunu belirterek "Atatürkçü düşünce sistemini hep rehber edindim. AB'nin en büyük hedefi, Türkiye'de Atatürkçü düşünceyi yok etmektir." dedi. *(Söz konusu yasa, Anayasa Konseyince iptal edildi; Şubat 2012) Prof.Dr.Ahmet SALTIK 68

69 JB Tito nun beklentisi.. 12 Mart 1978 de Yugoslavya Devlet Başkanı Josip Broz Tito nun yaptığı konuşma Sevr özlemcilerine ve uyumakta olan Türk halkına bir uyarı niteliğindedir : Ülkemiz kristal bir küredir. Bu küreyi ellerimle tutarak değil alttan nefesimle üfleyerek havada tutuyorum. Umarım benim nefesim tükendiğinde birisi bu görevi devralır. Yoksa kristal küre yere düşer ve tuz buz olur. İşte o zaman dünyanın yazgısının korunması başka bağımsız ülkelere kalır. Nasır, benim dostumdur ancak ondan önce dünyanın geleceğinin korunması Anadolu ya düşer. Anadolu da Kemalistler tarafından kurulan devletin temeli bağımsızlıktır. Bu yüzden Anadolu, dünyanın yazgısını kurtarma görevini omuzlarına alır Prof.Dr.Ahmet SALTIK 69

70 Prof.Dr.Ahmet SALTIK 70 SOYKIRIM Suçu BM Tarafından 1948 de Tanımlandı Soykırım (Genocide), rastgele kullanılabilecek sıradan bir suçlama değildir. Bu ağır suçun tanımı, BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi nde yapılmıştır. Ulusal, etnik veya dinsel bir kümenin tümüyle yok edilmesi kastıyla karşılaşmasıdır. Bu eylemin kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanması gereklidir. Ortada böyle bir mahkeme kararı yoktur. Ancak, Hitler Almanya sında Yahudilere yönelik toplu öldürme eylemleri, Nürnberg Mahkemesi tarafından soykırım olarak kesin hükme bağlanmıştır ve hukuksal olarak doğrudur. Uluç Gürkan, Ermeni Sorununu Anlamak (Önyargıları Aşmak ve Nefretten Arınmak), Destek yay. 1. Bs. İstanbul, 2011

71 1948 Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesi Soykırım suçu nun hukuksal çerçevesine gelince : Hukuksal zemini tanımlayan metin, 1948 Birleşmiş Milletler Soykırım Sözleşmesidir. Bu uluslararası hukuk metnine göre; soykırım suçunun tüzel kişilere değil, gerçek kişilere atılması gerekmektedir. Ayrıca işlendiğinde suç olarak tanımlanmamış herhangi bir eylemin, geriye dönerek suç olarak tanımlanması, Ceza hukukunun en temel ilkelerinden olan suçun yasallığı ilkesine aykırıdır. Ek olarak, eylem sahibinin bir suç işleme kastıyla söz konusu davranışı sergilemesi gereklidir ki, bu öge de karşılık bulmamaktadır. Aşağıda da değinildiği gibi, bir askeri zorunlukla adeta nefsi müdafa yapılarak tehcir zorunluğu yaşanmıştır. (Uluç Gürkan, Ermeni Sorununu Anlamak (Önyargıları Aşmak ve Nefretten Arınmak), Destek yay. 1. Bs. İstanbul, 2011) Prof.Dr.Ahmet SALTIK 71

72 SOYKIRIM Suçlaması Tehcir travmasına sapkın bir tepki.. Nitekim ünlü tarihçiler Bernard Lewis ve Justin McCarty Ermeni Soykırımı suçlamasını bu nedenle yadsırken, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı topraklarında yaşananları bir savaş trajedisi (karşılıklı kırım) olarak tanımlamıştır. Sözde Ermeni Soykırımı suçlamaları, bunca açık hukuksal gerçeklik ve gerekliliğe karşın yine de, halkı ve ülkesiyle Türkiye ye yükleniyor. Gerçekte bu suçlama hiçbir hukuksal geçerlik taşımayıp; Sosyal psikolojik açıdan bir yansıtma, tehcir travmasına sapkın bir tepkidir. (Uluç Gürkan, Ermeni Sorununu Anlamak (Önyargıları Aşmak ve Nefretten Arınmak), Destek yay. 1. Bs. İstanbul, 2011) Prof.Dr.Ahmet SALTIK 72

73 İngiliz arşivlerinde de belge yok! Soruşturmayı yürüten Londra daki İngiliz Kraliyet Başsavcılığı, işgal altındaki Osmanlı arşivinin yanında, İngiltere ve Amerika da da bu kişiler aleyhine hukuksal olarak geçerli hiçbir katliam / kırım kanıtı bulamamıştır. Bu nedenle kovuşturmaya yer olmadığı hükmüne vararak İttihat ve Terakki yöneticilerinin serbest bırakılmalarını sağlamıştır. (Uluç Gürkan, Ermeni Sorununu Anlamak (Önyargıları Aşmak ve Nefretten Arınmak), Destek yay. 1. Bs. İstanbul, 2011) Prof.Dr.Ahmet SALTIK 73

74 SOYKIRIM Suçlaması Tehcir travmasına sapkın bir tepki.. Bu sorun için doğru bir adres de Uluslararası Adalet Divanı'dır. Haksız suçlamayı hukuksal olarak çürütmek gerekir. Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı na, "Fransa Senatosu'nun aldığı karar yasal mıdır?" sorusunu yöneltmelidir. Şimdiye dek belli kaygılarla böyle bir girişim yapılmamıştır. Gelinen yerde artık bu girişim sonuç alıcı olabilir. Gerekli lobicilik altyapısı sağlanarak, olgunlaştırılmış bir başvuru Uluslararası Adalet Divanı nın önüne konmalıdır. (Anayasa Konseyi bu garabet yasayı iptal etti!) Uluç Gürkan, Ermeni Sorununu Anlamak (Önyargıları Aşmak ve Nefretten Arınmak), Destek yay. 1. Bs. İstanbul, 2011) Ahmet Saltık, Uluslararası Hukuk Açısından Ermeni Soykırımı ve Atatürk ün Görüşleri ( Prof.Dr.Ahmet SALTIK 74

75 SOYKIRIM Suçlamasına Atatürk ün tarihsel yorumu.. Ermeni diasporasının son zamanlarda giderek artan soykırım iddialarını, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, uzun yıllar önce Dünya efkârı, Ermeni ahalinin tehciri hususunda almaya mecbur kaldığımız karar için bize karşı haklı bir ithamda bulunamaz. sözleriyle yanıtlamıştı. Dünyanın, Ermeni tehciri konusunda Türk devletine karşı haklı bir ithamda bulunamayacağını belirten Atatürk, o dönemde yaşananları, Bize karşı yapılmış olan iftiraların aksine, tehcir edilmiş olanlar hayattadır ve bunlardan ekserisi şayet İtilaf Devletleri bizi tekrar harp etmeye zorlamasa idi evlerine dönmüş olurlardı. sözleriyle anlatmıştı Prof.Dr.Ahmet SALTIK 75

76 SOYKIRIM Suçlamasına Atatürk ün tarihsel yorumu.. İngilizlerin sulh zamanında ve harp sahasından uzak olarak İrlanda'ya reva gördüğü muameleye hemen hemen kayıtsız bir şekilde bakan dünya efkarı, Ermeni ahalinin tehciri hususunda almaya mecbur kaldığımız karar için bize karşı haklı bir ithamda bulunamaz. Bize karşı yapılmış olan iftiraların aksine, tehcir edilmiş olanlar hayattadır ve bunlardan ekserisi şayet İtilaf Devletleri bizi tekrar harp etmeye zorlamasa idi evlerine dönmüş olurlardı. Gerek umumi harp sırasında gerek mütarekeden sonra Ermeniler ve Rumlar tarafından Müslüman ahaliye yapılan mezalim üzerinde durmak uzun bir hikaye olur Prof.Dr.Ahmet SALTIK 76

77 SOYKIRIM Suçlamasına Atatürk ün tarihsel açıklamaları.. Ulu Önder, bu gerçek dışı propagandanın öncülüğünü yapan Lloyd George ve George Clemenceau'ya şu çarpıcı sözlerle yanıt vermişti: Milletimiz aleyhinde söylenenler bütünüyle iftiradır. Milletimizin zalim olduğu iddiası baştan başa yalandır. Hiçbir millet, milletimizden daha çok yabancı unsurların inanç ve adetlerine riayet etmemiştir. Hatta denilebilir ki, başka dinlere mensup olanların dinine ve milliyetine riayetkar olan yegane millet bizim milletimizdir. Fatih, İstanbul'da bulduğu dini ve milli teşkilatı olduğu gibi bıraktı. Rum Patriği, Bulgar Eksarhı ve Ermeni Kategikosu gibi Hıristiyan din reisleri imtiyaza sahip oldu. Kendilerine her türlü serbestlik verildi. İstanbul'un fethinden beri, Müslüman olmayanların mazhar bulundukları bu geniş imtiyazlar milletimizin dinen ve siyaseten dünyanın en büyük müsaadekar ve civanmert bir milleti olduğunu ispat eden en büyük delilidir Prof.Dr.Ahmet SALTIK 77

78 S O N U Ç Prof.Dr.Ahmet SALTIK 78 Tehcir bir zorunluluktu. Tehcir de Ermenilere katliam yapılmamıştır. Tehcir edilenler hayattadır. Tehcir, Ermeni çetelerinin Türklere yaptığı katliamlardan doğan kin ve düşmanlıktan dolayı, bir yönüyle Ermenilerin hayatını kurtarmıştır. 1. Dünya ve Kurtuluş Savaşı sırasında katliama uğrayan, asıl soykırım girişimine tabi tutulan Türklerdir. Türkleri ve Ermenileri, birbirlerini kırmaları için Doğu da önce Ruslar, sonra İngilizler, Güney de Fransızlar kışkırtmışlardır. Ermeni kırımı yalandır, uydurmadır, iftiradır, İngiliz propagandasıdır. Ermenilere kırım yaptınız konulu saldırılar, tarihi gerçeklere değil, siyasi emellere dayanmaktadır. Siyasi emel topraktır, Türkiye nin Doğusunda Kafkas Seddi oluşturmaktır. Bu projede, Kürtçülük ve Ermenicilik birer vasıtadır ve paralel kullanılmaktadırlar. İsmet Görgülü, Atatürk ten Ermeni Konusu-Belgelerle, Bilgi Yayınevi, Genişletilmiş 2. Basım, 2006

79 ÖZGÜVENİMİZ TAMDIR; BİLİNE! Gökkubbede özgür ve bağımsız yaşamayı sürdüreceğimiz gibi, tüm insanlık ailesinin emperyalizmin-sömürünün pençesinden kurtarılarak özgürleştirilmesine de hizmet edeceğiz! Beka hakkı evrenseldir! Azmimizdir, sevdamızdır; en güçlü silahımızdır bu inaç ve kararlılığımız! Emperyalistlerin ödünü patlatmaktadır bu gizilgücümüz; korkmaları yerindedir! Prof.Dr.Ahmet SALTIK 79

80 Ermenilerin ünlü "3 T Formülü" Her yıl 24 Nisan Maalesef "konu" hala yapay olarak güncel tutulmakta. 24 Nisan 1915, her yıl, ülkemizin ensesinde Demokles'in kılıcı gibi sallanmakta. Öte yandan sözde soykırımın 100. yılına 2 yıl var ve Diaspora "bu kadim sorunu" artık hal'etmek kararında! Türkiye önce bu emperyalist koronun mide bulandıran iftirasını "Tanıyacak"; ardında öbür 2 T gelecek : 1. T a n ı m a 2. T a z m i n a t 3. T o p r a k i s t e m i.. Ermenilerin ünlü " 3 T Fo r m ü l ü " bu.. Türkiye stratejik sığlıklarda kafasını yarmadan, gerçek bir stratejik derinlikle sorunu ciddiye almalı ve gereklerini özenle yerine getirmeli Prof.Dr.Ahmet SALTIK 80

81 Yurtta barış, dünyada barış! Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Prof.Dr.Ahmet SALTIK 81

82 Yurtta barış, dünyada barış! Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

83 Türkiye de kadınların ¼ ü sigara içiyor ve kadınlarda da akciğer kanseri başta olmak üzere kanser hızla artıyor.. GVS Prof.Dr.Ahmet SALTIK 83

84 CHP Altındağ da konferans : Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniv. Öğr. Üyesi - ADD Bilim Kurulu Üyesi 3 Mayıs 2013, Cuma, saat 18:00 Altındağ Cad. No:38 D:1-2, Ankara İletişim :

85 Teşekkür ederim , Ankara Dr. Ahmet SALTIK, Prof.Dr.Ahmet SALTIK 85

Ovanes Kaçaznuni (Ermenistan'ın İlk Başbakanı) TAŞNAK PARTİSİ'NİN YAPACAĞI BİR ŞEY YOK (1923 Parti Konferansı'na Rapor)

Ovanes Kaçaznuni (Ermenistan'ın İlk Başbakanı) TAŞNAK PARTİSİ'NİN YAPACAĞI BİR ŞEY YOK (1923 Parti Konferansı'na Rapor) Ovanes Kaçaznuni (Ermenistan'ın İlk Başbakanı) TAŞNAK PARTİSİ'NİN YAPACAĞI BİR ŞEY YOK (1923 Parti Konferansı'na Rapor) Bu kitabın yayın hakları Analiz Basım Yayın Tasarım Uygulama Ltd. Şti.nindir. Teknik

Detaylı

... YAPACAGI BIR ŞEY YOK. Ovanes Kaçaznuni. (1923 Parti Konferansı'na Rapor) TAŞNAK PARTISI'NIN. Çeviri: Arif Acaloğlu. (Ermenistan'ın İlk Başbakanı)

... YAPACAGI BIR ŞEY YOK. Ovanes Kaçaznuni. (1923 Parti Konferansı'na Rapor) TAŞNAK PARTISI'NIN. Çeviri: Arif Acaloğlu. (Ermenistan'ın İlk Başbakanı) Ovanes Kaçaznuni (Ermenistan'ın İlk Başbakanı)... TAŞNAK PARTISI'NIN \.1 YAPACAGI BIR ŞEY YOK (1923 Parti Konferansı'na Rapor) Çeviri: Arif Acaloğlu Bu kitabın yayın hakları Analiz Basım Yayın Tasarım

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

ERMENİLERİN SURİYE YE NAKLİ : SÜRGÜN MÜ, SOYKIRIM MI? BELGELER

ERMENİLERİN SURİYE YE NAKLİ : SÜRGÜN MÜ, SOYKIRIM MI? BELGELER ERMENİLERİN SURİYE YE NAKLİ : SÜRGÜN MÜ, SOYKIRIM MI? BELGELER Yusuf HALAÇOĞLU İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... IV SUNUŞ... V ERMENİ MESELESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE ERMENİ KOMİTELERİNİN FAALİYETLERİ... 1 NEDEN

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1

HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER CİLT 1 1978 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YAYINI-163 KİTAP ADI HOŞGÖRÜDEN YOL AYRIMINA ERMENİLER Cilt-1 YAYINA HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ Doç. Dr. Şakir BATMAZ Yrd.

Detaylı

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar

rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar rapor Bir eşitlik arayışı: Türkiye de azınlıklar Türkiye, Diyarbakır da bir Kürt kızı. Carlos Reyes-Manzo/Andes Haber Ajansı. Teșekkür Bu rapor, Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ve Diyarbakır Barosu

Detaylı

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu

OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu OSMANLI DAN BUGÜNE KÜRTLER VE DEVLET Kürt milliyetçiliğinin geç doğumu Taraf / AYŞE HÜR Milli Mücadele nin başlarında, Mustafa Kemal, Kürt aşiret reislerine çektiği telgraflarda ordu komutanlarına ve Sovyet

Detaylı

BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi-

BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi- BU DOSYAYI KALDIRIYORUM -Ermeni Meselesi- Gözden geçirilmiş ilâveli 2. Baskı 376 Sayfa Yunus ZEYREK Ankara 2011 Bu kitabın mevcudu vardır. Fiyatı: Posta ücreti dâhil: 20 TL. İsteme adresi: zeyrek.y@gmail.com

Detaylı

Kıyamete Kadar mı Savaşacağız?

Kıyamete Kadar mı Savaşacağız? Kıyamete Kadar mı Savaşacağız? hem de komşularına hayatı haram etmişlerdir. 1828 Osmanlı-Rus Harbi nden itibaren içlerinde beslenen Türk kiniyle hareket etmekte, yeni nesillerini yüz yıldan beri bu kinle

Detaylı

Rus ve Ermeni Tehdidine Karşı Kuzey Azerbaycan da Kurulan İlk Türk Siyasi Teşekküller

Rus ve Ermeni Tehdidine Karşı Kuzey Azerbaycan da Kurulan İlk Türk Siyasi Teşekküller Rus ve Ermeni Tehdidine Karşı Kuzey Azerbaycan da Kurulan İlk Türk Siyasi Teşekküller Taşnaksütyun un örgütlü hareketine karşı dağınık bir halde mücadele etmeye çalışan Müslüman aydın gruplar, özellikle

Detaylı

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu

İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ. Sedat Kızıloğlu Sedat Kızıloğlu İSRAİL DEVLETİ NİN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDİLER ve SİYONİZM İN GELİŞİMİ Sedat Kızıloğlu Özet Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi

Detaylı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Bağımsız Türkiye

Detaylı

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965)

Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Atatürk Sonrası Türkiye de İç ve Dış Politikada Gelişmelere Genel Bir Bakış (1938-1965) Sait DİNÇ 1 - İç Politika ve Etkileri ( 1938 1950 ) 10 Kasım 1938 de Atatürk ün vefatı ile Türkiye de yeni bir dönem

Detaylı

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkence Karşıtı Örgütü (OMCT), ortak programları İnsan Hakları Savunucularının

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ CYPRUS ISSUE UNTIL THE FOUNDATION OF TURKISH REPUBLIC OF NORTH CYPRUS G.Ü. KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, Cilt 5, Sayı 1, (2004), 101-112 101 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NİN KURULUŞUNA KADAR KIBRIS MESELESİ Yavuz GÜLER Gazi Üniversitesi,Kırşehir Eğitim Fakültesi İlköğretim

Detaylı

Zulm ile Âbâd Olanın Ahiri Berbâd Olur insan Bir Günlüğüne Gazze li Olmalı!

Zulm ile Âbâd Olanın Ahiri Berbâd Olur insan Bir Günlüğüne Gazze li Olmalı! Zulm ile Âbâd Olanın Ahiri Berbâd Olur insan Bir Günlüğüne Gazze li Olmalı! GÜNDEM İÇİNDEKİLER Sözün Bittiği Yerdeyiz... METİN ALPASLAN DOSYA 20 "Laik/Cumhuriyet" Bağlamında Müslümanı Ötekileştirmek MUSTAFA

Detaylı

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.

ATATÜRK ANADOLU'DA. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. ATATÜRK ANADOLU'DA Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Baskı: Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Mayıs

Detaylı

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ

ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ ORTA DOĞU DAKİ GELİŞMELERİN IŞIĞINDA TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK PERSPEKTİFİ 05 KASIM 2012 Editör: Özgür TONUS ADOM YAYINI NO: 02 Sempozyum Kayıt Deşifresi: Aslıhan İLHAN Cansu TAHAN Elif TEKİN Fatih

Detaylı

Türk-Ermeni İlişkilerinde Başka Bir Sorun: Metsamor Nükleer Santrali ve Türkiye ye Etkileri

Türk-Ermeni İlişkilerinde Başka Bir Sorun: Metsamor Nükleer Santrali ve Türkiye ye Etkileri Türk-Ermeni İlişkilerinde Başka Bir Sorun: Metsamor Nükleer Santrali ve Türkiye ye Etkileri Mevlüt Yüksel* Özet Türk-Ermeni ilişkilerinde görmezden gelinen önemli bir sorun daha vardır. Bu sorun Ermenistan

Detaylı

bogaziçi bülteni yıl: 9 sayı: 31

bogaziçi bülteni yıl: 9 sayı: 31 bogaziçi bülteni yıl: 9 sayı: 31 Avrupa Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu AVRUPA ÇALIŞMALARI MERKEZİ NEDİR? Boğaziçi Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Merkezi Prof. Dr. Süheyla Artemel ve Nedret Kuran Burçoğlu

Detaylı

Hamparsum Boyacıyan veya Haçinli Murat ın Tarihi Yol Hikâyesidir

Hamparsum Boyacıyan veya Haçinli Murat ın Tarihi Yol Hikâyesidir Hamparsum Boyacıyan veya Haçinli Murat ın Tarihi Yol Hikâyesidir Cezmi Yurtsever* Hamparsum Boyacıyan ile ilgili Ermeni, Batılı ve Türk kaynaklarından elde ettiğim bilgiler, Haziran 2014 içinde Osmanlı

Detaylı

Hatırlarsınız, geçen kış, Rusya ile Ukrayna arasında fiyat anlaşmazlığı

Hatırlarsınız, geçen kış, Rusya ile Ukrayna arasında fiyat anlaşmazlığı Kasım 2006 Sayı: 2 Türkiye ve AB de enerji politikalarında yeni açılımlara doğru Seda Köknel TESEV Dış Politika Programı AB Bülteni Editörü Tren kazasına giden yolda Kıbrıs sorunu s. 4-5 Sylvia Tiryaki,

Detaylı

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı?

Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Avrupa da Türkiye: Bir sözden fazlası mı? Bağımsız Türkiye Komisyonu Raporu Eylül 2004 Bağımsız Türkiye Komisyonu Martti Ahtisaari (Bașkan) Finlandiya Cumhurbașkanı (E) Kurt Biedenkopf Saksonya Eyaleti

Detaylı

12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN SİYASAL ETKİLERİ VE ÖNEMİ Siyasal Hayatımızda Çatışma Çözümüne Bir Başarı Örneği

12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN SİYASAL ETKİLERİ VE ÖNEMİ Siyasal Hayatımızda Çatışma Çözümüne Bir Başarı Örneği Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2012/2, Sayı:16 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2012/2, Number:16 12 TEMMUZ BEYANNAMESİ NİN

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT

PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT PROF.DR. ÖMER ÇAHA İLE MÜLAKAT DÜNYADA VAN GAZETESİ 7 Haziran da yapılacak olan genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi nden (Ak Parti) Van Milletvekili Aday Adayı olan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim

Detaylı

Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları

Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları Atacan Şahin / Siyasal İletişim Enstitüsü 1-) 1946 Seçimleri Türkiye de çok partili hayata geçişin ilk denemesi olan 1946

Detaylı

BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI

BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI 15-16 HAZİRAN İKİ UZUN GÜN VE BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Adres: Tünel Yolu Cad. No:2 81110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0 216) 380

Detaylı