İÇİNDEKİLER. -2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. -2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER -2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız Yıl :4 Sayı:46 - HAZİRAN 2013 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Alper KINIK Sorumlu Müdür & Genel Yayın Yönetmeni Alper KINIK Genel Koordinatör Burcu KINIK - 3 O. Selçuk YILMAZ / 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE KANUNU VE MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK AMİR HÜKÜMLERİ UYARINCA MEMURLARININ MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMALARI SIRASINDA DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR -8 Sedat TURAN / SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN MALİ İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİNİN BELEDİYELER AÇISINDAN İNCELENMESİ Grafik Uygulama & Dizgi Songül ÜÇDAL Basım ve Yönetim Yeri İDE YÖNETİŞİM - YAYINCILIK Sertifika No: /4 Sk. No:11/114 Katlıotopark İş Merkezi Yenişehir - İZMİR Tel : 0(232) Faks : 0(232) Baskı Tarihi 21 HAZİRAN Ülker Erdoğan ARACI / OLGULARIN SAVAŞI: YÖNETİM Mİ? YÖNETİŞİM Mİ? - 17 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay - 23 Soru - Cevap [MAYIS 2013] DERGİ ABONELİĞİ İÇİN Ziraat Bnk. Efes Şb. Hs. No : TR Vakıfbank Gıda Sitesi Şb. Hs. No: TR Halkbank Toptancılar Şb. Hs. No : TR İşbank Karşıyaka Şb. Hs. No : TR Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı - 36 Pratik Bilgiler 1

2 Ahmet ÖNEY... Alper KINIK... Dr. Alptekin AKTALAY... Erol GÖKSU... Av. Enis DİNÇEROĞLU... Prof. Dr. Ertuğrul ERDİN... Fethi AYTAÇ... Av. Fırat ÜNVER... Mehmet TÜTÜNCÜ... Prf. Dr. Meltem CANİKLİOĞLU... DR. Pınar Yazır ÖZGÜR... Sedat TURAN... Selçuk SAVCI... Prof. Dr. Yaşar UYSAL... Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN... DANIŞMA KURULU YAZARLARIMIZ Ahmet ALTUNTAŞ... İzmir Mahalli İdareler Müdürü... Ahmet ÖNEY... E. Çal. ve Sos. Güv. Bak. Başmüf. & İde Yönetişim Danışmanı... Dr. Alptekin AKTALAY... Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku A.B.D. Öğretim Üyesi... Av. Burcu BİRLİK... Avukat Celal KAPAN... Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi Erol GÖKSU... Av. Esra OKUMUŞ... Dinçeroğlu Hukuk Bürosu Fethi AYTAÇ... E. Vali Halil İbrahim BULDAŞ... Mahalli İdareler Gen. Müd. Şb. Müdürü- Yerel Yön. Uzm İsmet Kayıhan KAZANCIOĞLU... İde Yönetişim Mali Müşaviri & Muhasebe Müdürü Mehmet ÖZBUDAK... Yeminli Mali Müşavir Prf. Dr. Meltem CANİKLİOĞLU... Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi... O. Selçuk YILMAZ... E. Çal. ve Sos. Güv. Bak. B.müf. & İde Yönetişim Danışmanı... İde Yönetişim Yayıncılık Genel Müdürü Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku A.B.D. Öğretim Üyesi... E. Mülkiye Başmüfettişi... Ege Belediyeler Birliği Hukuk Danışmanı Dokuz Eylül Üniv. Çevre Müh. Bölümü Öğretim Üyesi E. Vali E. İzmir Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Harita Mühendisi Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi... Öğrenci Eğitim Koçu İde Yönetişim Danışmanı Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil Fak. İktisat Böl. Öğretim Üyesi D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil. Fak. Kamu Yön. Böl. Öğretim Üyesi... E. Mülkiye Başmüfettişi... İç Denetçi - B.Şehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü... DR. Pınar Yazır ÖZGÜR... Öğrenci Eğitim Koçu Sedat TURAN... İde Yönetişim Danışmanı..... S. Selçuk SAVCI... Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Prof. Dr. Yaşar UYSAL... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil Fak. İktisat Böl. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil. Fak. Kamu Yön. Böl. Öğretim Üyesi... Öğr. Gör. Ülker Erdoğan ARACI... İzmir Üniversitesi Turizm ve Otel İşl. Prog. Öğr. Gör... * Danışma Kurulu ve Yazarlarımız bölümünde yer alan isimler alfabetik olarak sıralanmıştır. * Dergimizde yer alan makalelerdeki fikirler yazarına aittir. İlanların her türlü sorumluluğu ilan verene aittir. 2

3 [ M A K A L E ] O. Selçuk YILMAZ İç Denetçi - İzmir B.Şehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE KANUNU VE MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK AMİR HÜKÜMLERİ UYARINCA MEMURLARININ MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMALARI SIRASINDA DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR Anayasamızın 129. maddesindeki Kanunla belirtilen istisnalar ifadesi gereğince; Yasayla belirlenen bazı istisnai durumlarda memurlar, görevleri sırasında işledikleri bazı suçlar nedeniyle izin alınmadan yargılanabilmektedir. Bu istisnalardan en önemlisi; 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu dur sayılı Yasanın 1. Maddesinde, yasanın amacı, Rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele cümlesinden olarak; bu Kanunda sayılanların mal bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerin yenilenmesini, mal edilmelerin denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde uygulanacak hükümleri, bu Kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlardan dolayı kamu görevlileri ve suç ortakları hakkında takip ve muhakeme usulünü düzenlemektir. şeklinde belirlenmiştir. Yönetmeliğin 1. maddesinde ise yönetmeliğin amacının 3628 sayılı Kanun gereğince verilecek olan mal bildiriminin şeklini, düzenleniş biçimini, sayısını, neleri kapsayacağını, merciine nasıl ulaştırılacağını ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usulleri düzenlemek olduğu vurgulanmıştır Sayılı Kanun dayanağını, hem Anayasamızın 129. maddesinden, hem de kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma sürelerinin kanunla düzenleneceği hükmünü içeren Anayasamızın 71. maddesinden almaktadır Sayılı Yasaya göre, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin işledikleri; * Mal bildiriminde bulunmama, *Gerçeğe aykırı açıklama, gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunma, *Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme*devlet idaresi aleyhinde irtikap, rüşvet, ihtilas, zimmete para geçirme, *Görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık; *Kamunun güveni aleyhinde resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, *Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme, Suçları, 4483 sayılı yasada öngörülen özel soruşturma yöntemlerine göre değil, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda belirtilen usullere göre soruşturulur. Bu düzenleme ile; -Devletin saygınlığının ve kamu otoritesine güvenin korunması, -Devlet tarafından kamu otoritesini kullanma yetkisi verilen kişilerin bu otoriteyi kamu yararı dışında kendisine veya bir başkasına menfaat sağlamak amacıyla kullanmasının önlenmesi, -Kanuna ve genel ahlaka aykırı şekilde edindikleri malların geri alınması ve kamu mallarının korunması, Hedeflenmiştir sayılı Yasa; 4483 sayılı yasanın sınırlarını daraltarak, yasa kapsamına giren suçlarda, Cumhuriyet Savcılığına idarenin ön incelemesine gerek duymaksızın doğrudan Soruşturma başlatma yetkisi vermiştir sayılı Yasa gereğince verilecek olan mal bildiriminin şeklini, düzenleniş biçimini, neleri kapsayacağını, merciine nasıl ulaştırılacağını ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usulleri düzenlemek amacıyla da tarih ve sayılı Resmi Gazete de Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK DÜZENLEMELERİ; A- MAL BİLDİRİMİNDE BULUNACAKLAR: Yasanın 2. maddesinde ve Yönetmeliğin 3. maddesinde mal bildiriminde bulunacaklar şu şekilde sıralanmıştır. 1) Her türlü seçimle işbaşına gelen kamu görevlileri ve dışarıdan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri 2) Noterler, 3) THK(Türk Hava Kurumu) genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında, Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkanları, 3

4 4) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri, (NOT; Kamu hizmeti gören memurlar tanımından; kadro ve görev ünvanı ne olursa olsun 657 Sayılı Devlet memurları Kanununa tabi olan personel anlaşılmalıdır. Sözleşmeli personel, işçi niteliği taşımayan diğer görevlileri kapsamında yer almaktadır. Dolayısıyla sözleşmeli personel de mal bildiriminde bulunmak durumundadır. Kadrolu işçiler ve hizmet alımı kapsamındaki şirket personeli bu kanuna tabi değildir.) 5) Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında görevli olanlar ile bunların yönetim ve denetim kurulu üyeleri ( 5590 sayılı kanuna göre kurulan Ticaret ve Sanayi odaları v.s oda ve borsaların oda ve borsa meclisi ile yönetim kurulu üyeleri dahil) 6) Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idari organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler kamu yararına sayılan dernek yönetici ve denetçileri, 7) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları, 8) Özel kanunlara göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar (Konfederasyon, Sendika ve sendika şubesi başkan ve üyeleri) Bu kanun hükümlerine göre mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar. Özel kanunlara göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar da bu kanun hükümlerine tabidir. Önceki yasal düzenlemeler karşısında mal bildiriminde bulunacakların kapsamı 3628 sayılı Yasa ile daha da genişletilmiştir. B-HEDİYE VE HİBE; Hediye ve hibeye ilişkin hususlar Yasanın 3. Maddesi, Yönetmeliğin 14. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; 3628 sayılı Yasanın 2. Maddesinde sayılan kamu görevlileri, (ve bunların eşleri) milletlerarası protokol, muamele ve nezaket kuralları uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple, yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir özel veya tüzel kişi veya kuruluştan; aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı aldıkları tarihten itibaren 1 ay içerisinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmeliğin 14. maddesine göre; Hediyeyi alan kişi bunun değerinin 10 aylık asgari ücret toplamını aştığını belirlemesi halinde, yurtiçinde aldıkları tarihten, yurtdışında ise yurda geliş tarihinden itibaren 10 gün içinde bulundukları İl Defterdarlığına değer takdiri için Kurumları vasıtasıyla göndermesi gerekmektedir. 10 aylık asgari ücret toplamını aştığını belirlenmesi halinde eşya artık kurumun taşınır eşya kaydına alınmak durumundadır. (Demirbaş kaydı) Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir. 1- Haksız Mal Edinme: Yönetmeliğin 2. maddesine göre;mevzuata ve genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilemeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar haksız mal edinme sayılmaktadır. 2- Eşlerin Mal Bildirimi; Her ikisi de Yönetmeliğin 3. madde kapsamında bulunan eşlerin her biri ayrı ayrı mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar. Bu takdirde eşlerden her biri eşi ile kendi velayeti altında çocukların mallarını da bildirmeleri gerekir. 3- Birden fazla Mal Bildirimi; Yönetmeliğin 5. maddesine göre; Kamu görevlerinden asli görevleri uhdelerinde kalmak kaydıyla ikinci bir görevi de yürütenler (Yönetim kurulu, Danışma kurulu üyeliği gibi) yada vekaleten tedvir edenler sadece asli görevlerinden dolayı tek bildirimde bulunurlar. Kamu Görevlisi olmayıp, 3628 sayılı kanuna göre birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler, bu mercilerden sadece birine mal bildiriminde bulunurlar. Ancak mal bildiriminde bulunulan mercii diğer kuruma da bilgi vermek zorundadır. C) MAL BİLDİRİMİNİN KONUSU Mal bildiriminin konusu Yasanın 5. Maddesinde Yönetmeliğin de 8. Maddede açıklanmıştır. Yasanın 2. maddesinde sayılanların kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan; a) Taşınmaz mallar (arsa ve yapı kooperatif his- 4

5 seleri dahil), b) Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından, (ödeme yapılmayanlar ise 1. derece devlet memurlarına yapılan ödemenin 5 katından ) fazla değer ve tutarındaki; 1) Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları, (Kambiyo Senetleri; Bono, Poliçe, Çek) 2) Hisse senedi ve tahvilleri,(menkul Kıymetler) 3) Altın ve mücevheratı, (Bfu bölümde kapsamlı bir beyanda bulunulması yerinde olacaktır. Örneğin 16 adet çeyrek altın, 2 adet yarım altın, 1 adet 14 ayar 16 gr bilezik, 2 adet 22 ayar 14 er gram bilezik vs ve sonra hepsinin total değerinin karşılık olarak yazılması yerinde bir beyan olacaktır.) 4) Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinesi ve diğer ziraat makineleri, inşaat ve iş makineleri, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları, 5) Hakları, (İhtira beratı-patent, alameti farika marka, telif hakkı.) 6) Alacakları, 7) Borçları 8) Gelirleri, Mal bildirimine konu teşkil eder. Mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan olunur. MAL BİLDİRİMİN KONUSU İLE İLGİLİ YÖNLENDİ- RİCİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR; 1. Mal bildiriminin konusu Yasanın 5. Maddesinde Yönetmeliğin de 8. Maddesinde açıklanmıştır. Yasanın 2. maddesinde sayılanların kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan, anlatımı kapsamında ki; velayeti ile bakmakla yükümlü olma halinin birbiri ile karıştırılmaması gerekir. Zira anne ve babanın çocuk üzerindeki velayet hakkı 18 yaşın doldurulması ile sona ermektedir. Çocuğun rüştünü ispat etmesi yani 18 yaşını doldurması velayetin sona ermesi hali demektir. Ancak Genel Sağlık Sigortası kapsamında bakmakla yükümlü olma hali 18 yaş sonrasında kimi hallerde devam edebilmektedir. 2. Mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınarak beyan olunur. Yani rayiç değer üzerinden beyan olunmalıdır. Burada tapu üzerindeki değer, tapu alım satım ve emlak vergi değerleriyle ilgili belediye rayiç bedelleri daha düşük olduğundan mal bildiriminde bu değerler kesinlikle dikkate alınmamalıdır. 3. Taşınmaz mallar ve arsa ve kooperatif hisseleri değeri ne olursa olsun beyan edilmelidir. Burada taşınmazların beyanında maaşın beş katıyla ilintili herhangi bir düzenleme yoktur. 4. Her ay tasarruf olunan altın (Örneğin her ay çeyrek altın tasarrufunda bulunulması ya da bankada bir hesapta tasarruf amaçlı bulundurulan nakit tutarların maaşın 5 katını geçmesi halinde mal varlığında dikkate alınacak bir değişme hali söz konusu olacağından hem düzenleme gereği hem de etik açıdan ek mal bildirim beyanında bulunulması yerinde olacaktır. 5. Taşınmazlar hariç her biri maaşın 5 katını geçmeyen bir den fazla mal varlıklarının değeri toplamda maaşın 5 katını geçiyorsa ayrı ayrı değerleri gösterilmek suretiyle mal bildirim formunda belirtilebilir. D)-MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMANIN ZAMANI; Yasanın 6. Maddesinde Yönetmeliğin ise 9. maddesine göre, Mal bildirimlerinin; 1) Bu kanun kapsamındaki göreve ilk atanmada, göreve giriş için gerekli belgelerle birlikte, 2) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde, 3) Yasada sayılan diğer görevlerde, atamayı ve göreve başlamayı takip eden bir ay içinde, 4) Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde, 5) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde, Verilmesi zorunludur. Maddenin önemli hususları: Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde, görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde ilgililerin mal bildirimi vermelerinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.yasanın 6.maddesinin, Yönetmeliğin 9. maddesinin son fıkrasında; mal bildirimlerinin, bu kanun kapsamındaki göreve atanmada, göreve giriş için gerekli belgelerle birlikte yazılı mal bildirimi verilmedikçe ilgili kimsenin göreve atamasının yapılamayacağı ifade edilmiştir. 1- Mal varlığındaki önemli değişiklik; Yönetmeliğin 10. maddesine göre; 3 üncü maddede sayılan görevlerde bulunanlar, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar. 8. maddede gösterilen mahiyet ve miktardaki malın iktisabı ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli değişiklik sayılır. (Örnek 1: Sadece tek başına maaşın beş katını geçecek şekilde bankadan kredi çekilmesi bile mal varlığında önemli bir değişiklik sayılır. Örnek 2: Anne ve babanın hibe boyutundaki karşılıksız para yardımları maaşın beş katını geçmesi halinde bile formdaki gelirler hanesine gerekli açıklama düşülerek beyanda bulunulabilir. Örnek 3: Ya da memurun arkadaşından senetsiz, elden aldığı borç maaşın 5 katını geçmesi halinde yine 30 gün içerisinde beyan olunmalıdır.) 5

6 Ek Mal bildirimlerinde sürelere uymak gerekmektedir. Bu önemli bir konudur mal varlığında bir değişme söz konusu olduğunda edinme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ek mal bildiriminde bulunulması gerekmektedir. Sürelere uyulması adli ve idari bir soruşturmaya muhatap olunmaması bakımından son derece önemlidir. Ayrıca gayrimenkul/taşınmaz ediniminde değeri ne olursa olsun ek mal Bildiriminde bulunulmalıdır. Zira gayrimenkul/taşınmaz mal edinimi maaşın 5 katı ile ilgili değildir. Değeri ne olursa olsun buna bakılmaksızın bildirilmelidir. 2- Mal Bildirim Formu nun Şekli ve Doldurulması, Formun Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar; Yönetmeliğin 12. maddesinde; İlgililer ekli mal bildirimi formu nu el yazısı ile okunaklı bir şekilde arkalı önlü tek nüsha olarak doldurur ve tarih belirtmek suretiyle imzalar. Hükmü bulunmaktadır. Yönetmelik ekindeki örneğe uygun olan Mal Bildirim Formu nun El yazısı ile doldurulması gerekir. Mal Bildirim Formu nda yer alan Nüfus Cüzdan Seri No ibareleri Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası olarak değiştirildiğinden, yükümlülerin 05/02/2010 tarihinden itibaren verecekleri mal bildirim beyannamelerinin bu bölümlerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralarını yazmaları gerekmektedir. Zira tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlığın 2006/33 nolu Genelgesinde de ; Kişiler adına düzenlenecek olan her türlü form, beyanname, kimlik kartı, vergi kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport gibi bütün tanıtıcı belgelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına yer verilir Türkiye Cumhuriyet kimlik numarası kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü işlem ve kayıtlarında esas alınır denilmektedir. Ek mal bildirim beyannamelerinde de ; Ad, Soyadı imza ve TC Kimlik No bilgileri mutlaka bulunmak durumundadır. Tek kağıt olarak doldurulmayan, tarihsiz veya imzasız bildirimler, beyan sahibi ve beyan tarihi hakkında bilgi vermeyeceği için geçersiz kabul edilir. Ön ve arka bölüm tek yaprak doldurularak verilmelidir. Taşınmaz Mal Bilgileri bölümünde yer alan adres tam olarak yazılacak, ada ve parsel de belirtilecektir. Mal bildiriminde yer alan Edinme Tarihi gün, ay ve yıl olarak belirtilecektir. Bildirimler, üzerinde adı, soyadı ve kurum sicil numarası yazılı kapalı bir zarf içinde görev yaptığı kuruma gizlilik ilkesine uygun olarak teslim edilecektir. Genel ve Ek Mal Bildirimi Formlarında (bölümlerde belirtilen unsurların) tüm edinimlerin belirtilmesi gerekmektedir. (Ek Mal Bildirimlerinde değişen bilgilerin yanı sıra bir önceki yenileme beyanında beyan olunmuş olan değişmeyen bilgileri de içerecek şekilde son haliyle düzenlenmelidir.) Mal Bildirimi Formlarında beyan edilen malların rayiç değerleri ile edinme şeklinin ve tarihlerinin yazılması konusunda gerekli dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir. E-BİLDİRİMLERİN YENİLENMESİ Yasanın 7. maddesinde Bu kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler, yeni bildirimler yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılırlar denilmek suretiyle mal bildirimlerinin hangi zamanlarda yenileneceği ve bildirimlerin kontrolü konusuna temas edilmiştir. F-BİLDİRİMLERİN VERİLECEĞİ MAKAMLAR Kanunun 8. maddesinde, Yönetmeliğin 6. maddesinde mal bildirimlerinin verileceği merciler sayılmıştır. 1) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için özlük işleriyle ilgili sicil ve belge raporlarının bulunduğu makam, 2) Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların genel müdürleri, yönetim ve denetim kurulu için ilgili bakanlık, 3) Görevlerinden ayrılanlar için bu görevlerinde iken bildirimlerini vermeleri gereken makam, 4) Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluşlarının özlük işleri ile ilgili makam, Yönetmeliğin 7. Maddesinde Yasanın 6. Maddesinde belirtilen mercilerin, mal bildirimlerinin süresi içinde verilmesini sağlamakla sorumlu olduklarını, bu mercilerin mal bildirimlerinin verilmesini izlemek için birim veya personel görevlendirmesi gerektiğini hükme bağlamıştır. G-GİZLİLİK İLKESİ Yasanın bildirimlerin gizliliği başlığını taşıyan 9. maddesine göre; -Mal bildirimlerinin özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bildirimde bulunanın özel dosyasında saklanması. -Bildirimlerin içeriği hakkında 20. madde hükmü dışında hiçbir şekilde açıklama yapılmaması ve bil- 6

7 gi verilmemesi, -Mal bildirimlerindeki bilgilerin ve kayıtların esas alınarak içeriği hakkında yayında bulunulmaması, Gerekmektedir. H-SÜRESİ İÇİNDE MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMA Yönetmeliğin 16. maddesine göre; Yönetmelikte belirtilen süreler içinde mal bildiriminde bulunmayanlara bildirim vereceği mercilerce yazılı olarak ihtarda bulunulur. Bu ihtar ilgilisine Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren 1 ay içinde bildirimde bulunmayanlar hakkında gerekli işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına Suç duyurusunda bulunulur. Müfettiş ve Muhakkikler de, soruşturma ile ilgili verdikleri süre zarfında mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunurlar. 1- Süresinde Mal Bildiriminde Bulunmama Halinde Disiplin Cezası Uygulanması; Süresi içinde mal bildiriminde bulunmayan kişi, 657 sayılı Kanunun 125. maddesinin (D) fıkrasının (j) bendinde ifade edilen Belirlenen durum ve sürelerde bildirimde bulunmamak fiilinden dolayı Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası ile tecziye edilir. 2- Mal Bildirimlerinin Karşılaştırılması; Yeni ve ek bildirimler Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen yetkili merciler tarafından daha önceki bildirimleri ile karşılaştırılır. Yapılan karşılaştırma sonucunda gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya haksız mal edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar hakkında yetkili mercilerce Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. 3- Mal Bildirimini Açıklamak ve Bilgi Vermek Mal bildirimleri, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bildirimde bulunanın özel dosyasında saklanır. Bildirimlerin içeriği hakkında, soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kişi ve merciler dışında kimseye hiçbir şekilde açıklama yapılamaz ve bilgi verilemez (md.9). Buna aykırı davrananlar cezalandırılır (Md, 11). 4- Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunmak Mal bildiriminde bulunanlar, gerçeğe uygun bildirimde bulunmak zorundadır. Bildirimlerin incelenmesi sonucunda gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar cezalandırılır, (Md.12). 5- Haksız Mal Edinme, Kaçırma veya Gizleme Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilemeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilmeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar haksız mal edinme sayılır, (Md.4).Haksız mal edinene hapis ve para cezası verilir. Haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyene de aynı ceza verilir, (Md.13). Haksız edinilmiş olan malların zoralımına karar verilir. Bu malların elde edilememesi veya bir malın tümünün haksız mal edinme konusu teşkil etmemesi sebepleri ile zoralımın mümkün olmadığı hallerde haksız edinilen değere eşit bedelinin hazineye ödenmesine karar verilir. Bu bedel Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre tahsil olunur(md.14). 6- Soruşturma ve Kovuşturmaya Yetkili Kişi ve Mercilere Bilgi Vermemek Kanunun bilgi verme zorunluluğu başlığını taşıyan 20. maddesindeki özel kanunlarında aksine bir hüküm mevcut olsa bile ilgili gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları bu kanuna göre soruşturma ve kavuşturmaya yetkili kişi ve mercilerce istenen bilgileri makul sürede eksiksiz vermek zorundadır. Aksine davranan kişiler hakkında üç aydan altı aya kadar hapis cezası verilir hükmü yer almaktadır. Sonuç olarak; Yukarıda mal bildiriminde bulunulması ile ilgili amir yasal düzenlemeler ve dikkat edilecek hususlar ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Uygulamada fiili olarak Birçok memurun disiplin cezasına maruz kaldığı konulardan birisi de süresinde verilmeyen ek mal beyanıdır. Genel olarak hangi sürelerde/ne zaman ve hangi durumlarda ek mal beyanı verileceği bilinmemekte ve gözden kaçırıldığı için de memuru her bakımdan olumsuz düzeyde etkileyebilecek disiplin cezası verilebilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu husus uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Bu nedenle memurların kamu kurum ve kuruluşlarında mal bildiriminde bulunulması konusunda önemi doğrultusunda hizmet içi eğitimlere tabi tutularak bu konuda sorumluluk ve yükümlülüklerinin kendilerine özenle anlatılması gerekmektedir. Kamu görevinin yürütülmesinin önem ve hassasiyeti kamusal alanda görev yapan kamu görevlilerine mal bildiriminde bulunma sorumluluk ve yükümlülüğünü zorunlu kılmıştır. O. Selçuk YILMAZ İç Denetçi İzmir B.Şehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü E mail; 7

8 [ M A K A L E ] Sedat TURAN İde Yönetişim Danışmanı SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN MALİ İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİNİN BELEDİYELER AÇISINDAN İNCELENMESİ Sayıştay Başkanlığı tarafından tarihinde Düzenlilik Denetimi Rehberinin ikinci versiyonu yayınlanmış ve Sayıştay Başkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş idi. Bu kez Sayıştay Başkanlığı tarafından Sayıştay denetimiyle ilgili, Mali İstatistikleri Değerlendirme Rehberi hazırlanmış ve Sayıştayın internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. MALİ İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun dördüncü kısım, ikinci bölümü mali istatistiklerle ilgilidir. Kapsam, temel ilkeler ve kurumsal çevre başlıklı 52 inci, Malî istatistiklerin hazırlanması ve açıklanması başlıklı 53 üncü, Malî istatistiklerin değerlendirilmesi başlıklı 54 üncü maddeleri ile 6085 sayılı Sayıştay Kanununun Mali istatistikleri değerlendirme raporu başlıklı 40 ıncı maddesinde düzenlenen hükümler uyarınca Maliye Bakanlığınca yayımlanan mali istatistiklerin Sayıştay tarafından değerlendirilmesinde kullanılmak, Sayıştay Kanununun Denetim süreci 37 inci maddesi ve Yetki başlıklı 80 inci maddelerine göre hazırlanan Mali İstatistikleri Değerlendirme Rehberi tarihli Başkanlık Oluru ve 2013/6 sayılı Genelge ile yürürlüğe konulmuştur sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 52, 53 ve 54 üncü maddeleri Mali İstatistikler ile ilgilidir sayılı Kanunun Kapsam, temel ilkeler ve kurumsal çevre başlıklı 52 inci maddesi; Kapsam, temel ilkeler ve kurumsal çevre Madde 52- Malî istatistikler, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî işlemlerini kapsar. Malî istatistikler, uluslararası standartlara uygun olarak bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki eğitimi almış personel tarafından muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak hazırlanır. Malî istatistiklerin hazırlanmasında kamu idarelerinin yöneticileri uygun kurumsal çevrenin oluşturulması için gerekli önlemleri alır. Bu Kanunda yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tanımına bağlı kalmaksızın; mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla, uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumunun da görüşünü almak suretiyle, ayrıca genel yönetim sektörü adıyla bir kapsam belirlemeye ve bu kapsamdaki kamu idarelerinin mali verilerini almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. Şeklindedir. Mali istatistiklerin hazırlanması ve açıklanması başlıklı 53 üncü maddesi ise; Malî istatistiklerin hazırlanması ve açıklanması Madde 53- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler, Maliye Bakanlığınca derlenir. Merkezî yönetim kapsamı dışındaki kamu idareleri malî istatistiklerini belirlenmiş ilkelere uygun olarak hazırlar ve belirlenen süreler içinde Maliye Bakanlığına gönderir. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler, Maliye Bakanlığınca aylık olarak yayımlanır. Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelere ait malî istatistikler ile merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler Maliye Bakanlığınca birleştirilerek, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler elde edilir ve üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır. Malî istatistiklerin anlaşılabilir ve kullanıcılar için kolayca ulaşılabilir olması esastır. 52 nci maddenin son fıkrasına göre belirlenen kamu idarelerinden, mali istatistiklerine esas verilerini süresinde göndermeyenlere Maliye Bakanlığınca bir ay ek süre verilir. Ek süre sonunda da verilerin gönderilmemesi halinde, Maliye Bakanlığının talebi üzerine, ilgili kamu idaresinin üst yöneticileri tarafından mali hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemeler toplamı tutarında idari para cezası verilir. İdari para cezası uygulanmış olması bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İdari para cezaları, bu Kanunun 73 üncü maddesi hükümlerine göre tahsil edilir. Şeklindedir sayılı Kanunun Mali istatistiklerin değer- 8

9 lendirilmesi başlıklı 54 üncü maddesi; Malî istatistiklerin değerlendirilmesi Madde 54- Bir yıla ait malî istatistikler izleyen yılın Mart ayı içinde; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından Sayıştay tarafından değerlendirilir ve bu amaçla düzenlenen değerlendirme raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Maliye Bakanlığına gönderilir. Bu raporda yer alan değerlendirmelere ilişkin olarak Maliye Bakanı gerekli önlemleri alır. Şeklindedir sayılı Sayıştay Kanununun 40 ıncı maddesi Mali İstatistikleri değerlendirme raporu başlığını taşımaktadır. Adı geçen madde hükmü ise; Mali istatistikleri değerlendirme raporu MADDE 40 (1) Maliye Bakanlığınca yayımlanan bir yıla ait malî istatistikler izleyen yılın mart ayı içinde; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından denetim grup başkanlıklarınca değerlendirilir. (2) Bu amaçla düzenlenen değerlendirme raporu, Sayıştay Başkanınca Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşü de alındıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve Maliye Bakanlığına gönderilir. Bu raporda yer alan değerlendirmelere ilişkin olarak Maliye Bakanı gerekli önlemleri alır. Şeklindedir. Ayni Kanunun Denetim süreci başlıklı 37 inci maddesi ise; Denetim süreci MADDE 37 (1) Denetimler; a) Denetimin planlanması, b) Denetim programının hazırlanması ve uygulanması, c) Sonuçların ve tavsiyelerin raporlanması, ç) Raporların, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması ve ilgili kamu idaresine gönderilmesi, d) Raporların izlenmesi, aşamalarından oluşur. (2) Denetim sürecine ilişkin hususlar, kanunlar dikkate alınmak ve genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarından yararlanmak suretiyle hazırlanacak yönetmelik, standart ve rehberlerde belirtilir. Şeklindedir. Mali İstatistikleri Değerlendirme Rehberi 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 37/2 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden Sayıştay tarafından hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin onyedinci bölümü Mali raporlama ile ilgilidir. Adı geçen Yönetmeliğin 420 inci maddesi gereğince belediyeler tarafından toplam 19 adet mali tablo düzenlenmektedir. Mali tabloların isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 1) MİZAN CETVELİ 2) BİLANÇO 3) FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 4) BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 5) NAKİT AKIM TABLOSU 6) MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DEĞİŞİM TABLOSU 7) İÇ BORÇ DEĞİŞİM TABLOSU 8) DIŞ BORÇ DEĞİŞİM TABLOSU 9) ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU 10) GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 11) GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMA- SI TABLOSU 12) GİDERLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRIL- MASI TABLOSU 13) GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMA- SI TABLOSU 14) BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIF- LANDIRILMASI TABLOSU 15) BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIF- LANDIRILMASI TABLOSU 16) BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIF- LANDIRILMASI TABLOSU 17) BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLAN- DIRILMASI TABLOSU 18) BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIF- LANDIRILMASI TABLOSU 19) BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLER TABLOSU Bu tablolar Sayıştay denetiminin ve Mali İstatistikleri Değerlendirme Rehberinin temelini teşkil etmektedir. Sayıştay Başkanlığınca yayınlanan Düzenlilik Denetimi rehberinin amacı, belediyelerce hazırlanan mali tabloların Sayıştay ca değerlendirilmesinde ve raporlanmasında uyulması gereken usul ve esasların belirlemektir. Mali istatistiklerin Sayıştay ca değerlendirilmesinin hedefi, bir mali yıla ait yayımlanan mali tabloların bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkelerine uygun olarak muhasebe verilerine dayanılarak hazırlanmasına ve zamanında yayımlanmasına katkı sağlamaktır. Mali tablolar Sayıştay denetçileri tarafından; 9

10 hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımlarından değerlendirilir. Hazırlanma Bakımından Değerlendirme Kamu mali istatistiklerinin hazırlanmasında kullanılan yöntemler ve iç kontroller gözden geçirilir. Kamu mali istatistiklerinin hazırlanmasında kullanılan yöntemler değerlendirilirken, belediye kayıtlarından alınan verilerin birleştirilme ve hesap planlarının birbirleri ile uyumlu olup olmadıkları hususları dikkate alınır. Hesap planları uyumlu olmayanların birleştirilmesi veya konsolidasyonu ile ilgili yapılan çalışmalarda gerekli açıklamaların dipnot ve açıklamalar kısmında yer alıp almadıkları, bir uyumlaştırma bulunup bulunmadığı değerlendirilir. Bu bakımdan sektör alt sektörler ile bu sektörlere bağlı sosyal tesis, fon vb. öncelikle planları incelenir. Öte yandan, mali istatistiklerin hazırlanması açısından verilerin derlenme usulleri de gözden geçirilir. Derlenen kayıt ve verilerin zamanında, doğru ve tam olarak intikal süreçleri ile bu süreçlerde yetki ve sorumlulukların belli edilmiş olup olmadıkları incelenir. Kullanılan bilişim sistemleri ile diğer iç kontrollere ilişkin gerekli test işlemleri de yapılır. İç kontroller ve bilişim sistemlerine ait kontroller, Düzenlilik Denetimi Rehberinde yer alan usul ve esaslara göre yürütülür Yayımlanma Bakımından Değerlendirme Bu süreç, yayımlanan mali istatistiklerin yayımlanma araçlarının ve takviminin değerlendirilmesini içerir. Mali istatistiklerin nerede hangi usulle yayımlanacakları zaman içerisinde değişebilmekle birlikte, belirlenen usullerle yayımlanıp yayımlanmadıkları değerlendirilir. Örneğin resmi gazetede, resmi bültenlerde veya internet üzerinde kamuoyuna açıklama usulleri benimsenmiş olabilir. Bu usullere uyulup uyulmadığı değerlendirilmelidir. Yayımlanma zamanına ilişkin değerlendirmede, mevzuatla öngörülmüş bir takvim var ise buna uyulup uyulmadığı değerlendirilir. Bu belirleme kanun, yönetmelik vb. mevzuatla yapılmış olabileceği gibi, herhangi bir organa veya kuruma da yetki verilmesi şeklinde de olabilir. Birden çok mevzuatla düzenlenen veya kararlaştırılan istatistik yayımlanma takvimleri arasındaki çelişkiler bulunuyor ise, bunların da değerlendirilmek suretiyle uyumlulaştırılması tavsiye edilmelidir. Doğruluk ve Güvenilirlik Bakımından Değerlendirme Doğruluk ve güvenilirlik bakımından değerlendirme, bütçe tiplerine göre tasnifli olan istatistiklerin ait oldukları belediye verilerinin doğru ve güvenilir olmasından başlayarak, üretilen bu verilerin derlenme ve birleştirme/konsolidasyonu aşamalarına kadar güvenilirliğinin değerlendirilmesini içerir. Doğruluk ve güvenilirlik bakımından değerlendirmede, verilerin derlenmesinde uygulanan usul ve yöntemlerin doğruluğu ve güvenilirliği ile bu usullerin güvenli bir iç kontrol sistemine sahip olup olmadığı araştırılır. Sayıştay, uygulanan veri derleme usulü ile bu derlemede kullanılan araçların ve gerektiğinde bilişim sistemlerinin güvenilirliğini de değerlendirir. Derleme usulleri ve bu usulde kullanılan bilişim sistemlerinin denetimlerini, düzenlilik denetimi rehberlerinde yer verilen iç kontrollerin denetimi ve bilişim sistemlerinin denetimi ile ilgili denetim teknikleri çerçevesinde yerine getirir. Bu değerlendirmede, belediyeye ait mali tablolar ve muhasebe kayıtları esas olup, yapılan analizlerde kullanılan başka veriler bulunuyor ise bunların kaynaklarının resmi istatistik kapsamındaki verilerden olmasına dikkat edilir. Bu kapsamda yapılacak bir diğer değerlendirme ise, yayımlanan mali analizlerde kullanılan formüllerin uygunluk ve doğruluğunun değerlendirilmesidir. Kullanılan formüller maddi doğrulama ve yeniden hesaplama gibi usullerle teyit edilmelidir. İstatistiklerinin doğruluk ve güvenilirlik bakımından değerlendirilmesinde, önceki yıllarda Sayıştay ca verilmiş denetim görüşleri dikkate alınır. Muhasebe standartlarına uygunluk Mali istatistikler, belediyenin mali işlemlerinin muhasebe kayıtlarından üretilir. Mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması, uluslararası muhasebe ve raporlama standartlarına uygun olarak düzenlenen muhasebe yönetmelikleri ile belirlenmektedir. Muhasebe yönetmeliklerinde belirlenen mali raporların hangilerinin genel yönetim sektörü ve alt sektörler itibarıyla yayımlanarak kullanıcıların ihtiyaçlarının karşılanacağına dair kurallar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından koordine edilen Resmi İstatistik Programı ile açıklanmaktadır yıllarına ait Resmi İstatistik Programına göre Genel Yönetimin Mizan, Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu, Gelir-Gider (Faaliyet) Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Yıllık Bilanço, Fonksiyonel Harcama, Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin (GFS) yayımlanması uygun bulunmuştur. Kamu mali istatistiklerinin içeriklerinin ve açıklamaların belirlenmesinde Devlet Muhasebe ve Raporlama Standartları dikkate alınmalıdır. Yapılacak değerlendirme sonucunda Sayıştay denetçileri tarafından raporlanacaktır. Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun içeriği ise; 10

11 Sunuş 1. MALİ İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME ESASLARI 1.1. Tanımlar 1.2. Amaç ve Hedef 1.3. Kapsam 1.4. Değerlendirmenin Özellikleri 1.5. Değerlendirmede Kullanılacak Veri Kaynakları 1.6. Mali İstatistiklerin Değerlendirilmesi 1.7. Düzenlenecek Raporlar 2. MALİ İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2.1. Hazırlanma Bakımından Değerlendirme 2.2. Yayımlanma Bakımından Değerlendirme 2.3. Doğruluk ve Güvenilirlik Bakımından Değerlendirme 2.4. Önceden Belirlenmiş Standartlara Uygunluk Bakımından Değerlendirme 3. RAPORLAMA Rapor Örneği 1 Rapor Örneği 2 Rapor Örneği 3 4. İZLEME Şeklindedir. Mali İstatistikleri Değerlendirme Rehberi Sayıştay Baş kanlığının internet sitesinde yayınlanmış ve yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Küçük büyük ayırımı yapılmaksızın tüm belediyeler bu rehberin kapsamında bulunduğundan mali tabloların mevzuatına uygun bir şekilde hazırlanması ve rehbere uygun bir şekilde de Sayıştay denetimi için mali hizmetler biriminde bekletilmesi gerekmektedir. Mali İstatistikleri Değerlendirme Rehberi tam metin halinde aşağıya çıkartılmıştır. Belge Adı: SDR.2, Mali İstatistikleri Değerlendirme Rehberi Versiyon No: 2013/1 Versiyon Tarihi Mart 2013 Mali İstatistikleri Değerlendirme Rehberi, Denetim Planlama ve Koordinasyon Kurulunun tarih ve 2013/7 sayılı toplantısında görüşülerek kabul edilmiş ve tarihinde Sayıştay Başkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. İçindekiler Sunuş...i 1. MALİ İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME ESASLARI Tanımlar Amaç ve Hedef Kapsam Değerlendirmenin Özellikleri Değerlendirmede Kullanılacak Veri Kaynakları Mali İstatistiklerin Değerlendirilmesi Düzenlenecek Raporlar MALİ İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Hazırlanma Bakımından Değerlendirme Yayımlanma Bakımından Değerlendirme Doğruluk ve Güvenilirlik Bakımından Değerlendirme Önceden Belirlenmiş Standartlara Uygunluk Bakımından Değerlendirme RAPORLAMA...9 Rapor Örneği 1;...9 Rapor Örneği 2;...9 Rapor Örneği 3; İZLEME...11 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Sayıştay ın denetim alanı genişlemiş ve denetim görevinin genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarına uygun olarak yerine getirilmesi esası benimsenmiştir. Benimsenen mali saydamlık ve hesap verebilirlik kavramları ile ilgili tüm tarafların kamu idarelerinin mali durumları hakkında bilgi sahibi olmaları ve kararlarını bu bilgiler ışığında verebilmelerinin sağlanması amacıyla kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bilgilendirme ihtiyaçları uluslararası karşılaştırmaya imkân verecek şekilde verilerin hazırlanması ve yayımlanması gereğini ortaya çıkarmıştır ki bu da, mali istatistik kavramını gündeme getirmektedir. Genel yönetim sektörü ve buna bağlı alt sektörler olarak derlenecek ve kamuoyu ile paylaşılacak bu istatistiklerin bağımsız bir denetim organı tarafından değerlendirilmesi çağdaş yönetim anlayışının bir gereği olmakla birlikte, bu değerlendirme yayımlanan istatistiklere olan güveni artıracaktır. Bu gereklilik doğrultusunda, yayımlanan bir yıla ait malî istatistiklerin; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından değerlendirilmesi görevi Sayıştay a verilmiştir. Mali istatistikler ile ilgili hususlar 5018 sayılı Kanunun 52, 53 ve 54. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddelere göre geniş anlamda mali istatistik, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî işlemlerini kapsar ve uluslararası standartlara uygun olarak bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki eğitimi almış personel tarafından muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak hazırlanır. Bununla beraber kamu mali istatistiklerinin ka- 11

12 nunlarda belirtilen şekilde değerlendirilebilmesi için, mali istatistiğin konusunu oluşturan mali verilerin hazırlanması, yayımlanması, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından, yetki ve görev kargaşasına yol açmayacak şekilde yapılandırılması gerekmektedir. Sayıştay, düzenleyeceği değerlendirme raporları aracılığı ile güvenilir mali istatistik üretilmesi ve yayımlanmasına katkı sağlayacaktır. Mali İstatistikleri Değerlendirme Rehberi, süreç içerisinde olabilecek değişikliklere göre yeniden gözden geçirilmesi gereken bir dokümandır. Bu vesile ile rehberin hazırlanmasında emeği geçen tüm mensuplarımıza teşekkür eder, rehberin kullanıcılar için faydalı olması dileklerimle saygılarımı sunarım. Doç. Dr Recai AKYEL Başkan 1. MALİ İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME ESASLARI 1.1. Tanımlar Mali istatistikler: Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tüm mali işlemlerini, Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri: 5018 sayılı Kanuna ekli I, II, III, ve IV sayılı cetvellerdeki kamu idareleri ile mahalli idareleri, Genel yönetim sektörü: Maliye Bakanlığınca, 5018 sayılı Kanunun 52 nci maddesi gereğince uluslararası standartlara göre tanımlanan genel yönetim sektörünü, Alt sektör: Genel yönetim sektörü içerisinde sınıflanan idarelerin, bütçe türü ve kaynaklarına göre ikincil düzey sınıflamasını, Mali işlemler: Kamu idarelerinin gelir, gider, varlık ve yükümlülükleri (garanti- kefalet vb. koşullu yükümlülükler dahil) ile öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan bütün iş ve işlemleri, Kamu idaresi hesapları: Mali işlemlerin, standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun olarak oluşturulmuş hesap planlarındaki hesaplara kaydedilmesi ve yapılan kayıtların mali raporlama standartlarına göre raporlanmasını, Kamu idareleri mali raporları: Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nde tanımlanan mali tablolar ile dipnot ve açıklamaları, Veri derleme: Verinin elde edilmesi ve toplanmasını, ifade eder Amaç ve Hedef Bu rehberin amacı Maliye Bakanlığınca yayımlanan mali istatistiklerin Sayıştay ca değerlendirilmesinde ve raporlanmasında uyulması gereken usul ve esasların belirlenmesidir. Mali istatistiklerin Sayıştay ca değerlendirilmesinin hedefi, bir mali yıla ait yayımlanan istatistiklerin uluslararası standartlara uygun olarak bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkelerine uygun olarak muhasebe verilerine dayanılarak hazırlanmasına ve zamanında yayımlanmasına katkı sağlamaktır Kapsam Bu rehberin kapsamı, Maliye Bakanlığı nca yayımlanan bir yıla ait mali istatistiklerin değerlendirilmesidir Değerlendirmenin Özellikleri Mali istatistikler muhasebe verilerinden üretilir. Bu yönüyle mali istatistiklerin, istatistik terminolojisine göre idari kayıtlara ve idarelere ait mali rapor ve tablolara dayanmadıkları dikkate alınır. Hazırlanma ve derleme süreçlerinin değerlendirilmesini içerir. Değerlendirme sonuçlarının raporlanmasına imkân sağlar. Bir yıla ait mali istatistiklerin izleyen yılın mart ayında değerlendirilmesi şeklinde yürütülür. Mali İstatistiklerin değerlendirilmesi hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımlarından yapılır. Yayımlanan istatistiklerin sektör ve/veya alt sektörler itibarıyla değerlendirilmeleri, Başkanlıkça görevlendirilecek grup ve/veya ekipler tarafından yürütülür Değerlendirmede Kullanılacak Veri Kaynakları Mali istatistikleri değerlendirmede aşağıdaki veri kaynaklarından yararlanılır: Mali Rapor ve Tablolar: Mali istatistiklerin ait olduğu sektör sınıflamasındaki idarelerin muhasebe sistemi ve hesap planına göre tutmak zorunda olduğu kayıtlar ve hazırlamakla mükellef olduğu mizan, bilanço, faaliyet sonuçları tablosu gibi mali raporlar. Resmi İstatistik Programı (RİP): 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan beşer yıllık periyotlarla hazırlanması ve yayımlanması gereken istatistiklerin yer aldığı program. Resmi İstatistikler: Resmi İstatistik Programı çerçevesinde hazırlanan ve yayımlanan istatistikler. 12

13 Mali İstatistikler: Maliye Bakanlığınca 5018 sayılı Kanunda öngörülen ve Resmi İstatistik Programı kapsamında Makroekonomik İstatistikler ana konusu başlığı altında programlanan istatistikler. Devlet Muhasebe Standartları: Devlet Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Devlet Muhasebesi Standartları. Dış Teyide İlişkin Belgeler: Mali istatistiklerin hazırlanmasında kullanılan dış kaynaklardan elde edilen kayıt, veri ve istatistikler. Kurum Tarafından Üretilen Diğer Bilgi ve Belgeler: Mali istatistiklerin ait olduğu sektör sınıflamasındaki idarelerin hazırladıkları raporlar, yıllık faaliyet raporları, denetim raporları. Yazılı ve Sözlü Bilgiler: Mali istatistiklerin ait olduğu sektör sınıflamasındaki idarelerin yönetici ve çalışanlarından veya üçüncü şahıslarla yapılan görüşmelerden elde edilen yazılı ve sözlü bilgiler. Diğer Kaynaklar: Genel yönetim sektörü veya alt sektörler itibarıyla idarelere ait diğer bilgi ve belgeler ile yazılı ve görsel basında yer alan haber, yazı ve yorumlar Mali İstatistiklerin Değerlendirilmesi Kamu sektörüne ait istatistikleri kamu sektörü ve/veya alt sektörler itibarıyla değerlendirmek üzere Başkanlıkça gerekli görevlendirmeler yapılır. Mali istatistikler; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımlarından değerlendirilir. İstatistikleri değerlendirme prosedürleri, görev süresince denetim kanıtı elde etmeye yönelik izlenecek yol ve yöntemleri gösterir. Bu prosedürler değerlendirmenin farklı aşamalarında birlikte ya da tek başına uygulanabilir. Değerlendirme prosedürleri; kontrol testleri, analitik prosedürler ve doğrudan maddi doğrulama prosedürlerinden oluşur. Kontrol testleri, istatistik derleme usullerinin istatistiklerde önemli hata oluşmasını önleyecek şekilde kurulup kurulmadığına ve etkin olarak işleyip işlemediğine ilişkin değerlendirme kanıtı elde etmek amacıyla test edilmeleridir. Analitik prosedürler, mali ve mali olmayan verilerin kendi içinde ve diğer verilerle aralarındaki rasyonel ilişkilere dayanarak, mali bilgilerin değerlendirilmesidir. Doğrudan maddi doğrulama prosedürleri, denetçi tarafından istatistiklerin tamlığı, doğruluğu ve güvenilirliğine ilişkin olarak gerçekleştirilen değerlendirme süreçlerini kapsar ve mali raporlardan istatistiklere yansıyabilecek hataları ortaya çıkarmak üzere değerlendirme kanıtları elde etmek için mali istatistikler ve mali tablolar üzerinde yapılan detaylı incelemelerdir. Denetçi yukarıda yer alan prosedürleri uygularken; kayıt ve belgelerin incelenmesi, gözlem, yazılı veya sözlü bilgi alma, karşılaştırma, teyit, yeniden hesaplama, yeniden uygulama, bilgisayar destekli denetim tekniklerinden bir ya da bir kaçını kullanarak değerlendirme kanıtı toplar Düzenlenecek Raporlar Hazırlanan mali istatistikleri değerlendirme raporu mart ayı sonuna kadar Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşü alınmak üzere Başkanlığa sunulur. Kurulda raporun görüşülmesi sırasında açıklamalarda bulunmak üzere raporun bir nüshası Başkanlıkça Maliye Bakanlığına gönderilir. Kurul tarafından görüş verilen rapor Sayıştay Başkanı tarafından nisan ayı sonuna kadar TBMM ne sunulur, bir nüshası da Maliye Bakanlığına gönderilir. 2. MALİ İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Kamu mali istatistikleri Sayıştay tarafından hazırlanma, yayımlanma, doğruluk ve güvenilirlik ile önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından değerlendirilir Hazırlanma Bakımından Değerlendirme Kamu mali istatistiklerinin hazırlanmasında kullanılan yöntemler ve iç kontroller gözden geçirilir. Kamu mali istatistiklerinin hazırlanmasında kullanılan yöntemler değerlendirilirken, idari kayıtlardan alınan verilerin birleştirilme usulleri ve hesap planlarının birbirleri ile uyumlu olup olmadıkları hususları dikkate alınır. Hesap planları uyumlu olmayanların birleştirilmesi veya konsolidasyonu ile ilgili yapılan çalışmalarda gerekli açıklamaların dipnot ve açıklamalar kısmında yer alıp almadıkları, bir uyumlaştırma anahtarının bulunup bulunmadığı değerlendirilir. Bu bakımdan sektör ve alt sektörler ile bu sektörlere bağlı sosyal tesis, fon vb. öncelikle hesap planları incelenir. Öte yandan, mali istatistiklerin hazırlanması açısından verilerin derlenme usulleri de gözden geçirilir. Derlenen kayıt ve verilerin zamanında, doğru ve tam olarak intikal süreçleri ile bu süreçlerde yetki ve sorumlulukların belli edilmiş olup olmadıkları incelenir. Kullanılan bilişim sistemleri ile diğer iç kontrollere ilişkin gerekli test işlemleri de yapılır. İç kontroller ve bilişim sistemlerine ait kontroller, Düzenlilik Denetimi Rehberinde yer alan usul ve esaslara göre yürütülür Yayımlanma Bakımından Değerlendirme Ülkemizde Genel Yönetim sektörüne ait mali istatistikler Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmak- 13

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.08.1990, No: 90/748 Dayandığı Kanunun Tarihi : 19.04.1990, No: 3628 Yayımlandığı R.Gazetenin tarihi : 15.11.1990,

Detaylı

B. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik

B. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik B. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.08.1990, No: 90/748 Dayandığı Kanunun Tarihi : 19.04.1990, No: 3628 Yayımlandığı R.Gazetenin tarihi : 15.11.1990,

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNE İLİŞKİN REHBER

MAL BİLDİRİMİNE İLİŞKİN REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT MAL BİLDİRİMİNE İLİŞKİN REHBER Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 71 inci maddesinde; kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma sürelerinin

Detaylı

- 2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 3 O. Selçuk YILMAZ / - 7 Öner TÖRER / - 9 Soru - Cevap. - 12 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı

- 2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 3 O. Selçuk YILMAZ / - 7 Öner TÖRER / - 9 Soru - Cevap. - 12 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı İÇİNDEKİLER - 2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız Yıl :6 Sayı:70 TEMMUZ - 2015 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Alper KINIK

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 7133 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU Kanun Numarası : 3628 Kabul Tarihi : 19.4.1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4.5.1990 Sayı : 20508 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

-2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 14 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay. - 24 Soru - Cevap. - 25 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 26 Pratik Bilgiler

-2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 14 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay. - 24 Soru - Cevap. - 25 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 26 Pratik Bilgiler İÇİNDEKİLER -2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız Yıl :4 Sayı:41 - OCAK 2013 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Alper KINIK -3

Detaylı

- 2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 3 O. Selçuk YILMAZ / - 6 Soru - Cevap. - 7 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 10 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay

- 2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 3 O. Selçuk YILMAZ / - 6 Soru - Cevap. - 7 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 10 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay İÇİNDEKİLER - 2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız Yıl :6 Sayı:61 - EYLÜL 2014 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Alper KINIK

Detaylı

- 2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 3 O. Selçuk YILMAZ / - 5 Soru - Cevap. - 7 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 10 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay

- 2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız. - 3 O. Selçuk YILMAZ / - 5 Soru - Cevap. - 7 Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı. - 10 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay İÇİNDEKİLER - 2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız Yıl :6 Sayı:67 NİSAN - 2015 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Alper KINIK

Detaylı

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Editör / Ahmet ÖNEY 4 Ahmet ÖNEY / Belediyelerin Personel Alımı. 6 Mehmet ÖZBUDAK / İflas Erteleme ve Şüpheli

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Editör / Ahmet ÖNEY 4 Ahmet ÖNEY / Belediyelerin Personel Alımı. 6 Mehmet ÖZBUDAK / İflas Erteleme ve Şüpheli 1 İÇİNDEKİLER Yıl : 1 Sayı : 4 Aralık 2009 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Gökalp KINIK Sorumlu Müdür & Genel Yayın Yönetmeni

Detaylı

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Dr. Pınar Yazır ÖZGÜR / Sınav Kaygısından. Kim Korkar? 4 Sedat TURAN / Belediye Encümenlerinin

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Dr. Pınar Yazır ÖZGÜR / Sınav Kaygısından. Kim Korkar? 4 Sedat TURAN / Belediye Encümenlerinin 1 İÇİNDEKİLER Yıl : 2 Sayı : 16 Aralık 2010 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Gökalp KINIK Sorumlu Müdür & Genel Yayın Yönetmeni

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2)

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2) KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2) Kanun no : 5018 DÖRDÜNCÜ KISIM : KAMU HESAPLARI VE MALİ İSTATİSTİKLER BİRİNCİ BÖLÜM : KAMU HESAPLARI MUHASEBE SİSTEMİ Madde 49 - Muhasebe sistemi; mali raporların

Detaylı

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Editör / Ahmet ÖNEY 4 Ahmet ÖNEY / Kamu Görevlilerinin Genel. 7 Fadime ERSİN / Türkiye'de Biyoçeşitliliğinin

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Editör / Ahmet ÖNEY 4 Ahmet ÖNEY / Kamu Görevlilerinin Genel. 7 Fadime ERSİN / Türkiye'de Biyoçeşitliliğinin 1 İÇİNDEKİLER Yıl : 1 Sayı : 5 Ocak 2010 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Gökalp KINIK Sorumlu Müdür & Genel Yayın Yönetmeni

Detaylı

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Ahmet ÖNEY / Bürokrasinin Azaltılması ve. 6 Sedat TURAN / 3194 Sayılı İmar Kanununda,

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Ahmet ÖNEY / Bürokrasinin Azaltılması ve. 6 Sedat TURAN / 3194 Sayılı İmar Kanununda, 1 İÇİNDEKİLER Yıl : 1 Sayı : 6 Şubat 2010 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Gökalp KINIK Sorumlu Müdür & Genel Yayın Yönetmeni

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 İÇİNDEKİLER MADDE...SAYFA BİRİNCİ KISIM...... 1 GENEL HÜKÜMLER...... 1 BİRİNCİ BÖLÜM...... 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar...... 1 Amaç...1...

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU. 24.01.2006 İç Kontrol Dairesi Başkanlığı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU. 24.01.2006 İç Kontrol Dairesi Başkanlığı 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 24.01.2006 İç Kontrol Dairesi Başkanlığı 1 KANUN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003 tarihinde kabul edilerek

Detaylı

Açıklamalı İçtihatlı - Örnekli MAL BEYANI

Açıklamalı İçtihatlı - Örnekli MAL BEYANI Açıklamalı İçtihatlı - Örnekli MAL BEYANI -Mal Beyanı -Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele -Mal Beyanının Amacı -Kimler Mal Beyanında Bulunmak Zorundadır? -Kapsama Giren ve Girmeyen Kişiler Kimlerdir? -Kapsama

Detaylı

S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015

S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015 S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015 ŞUBAT AYI SONUNA KADAR MAL BİLDİRİMLERİ VERİLMELİDİR 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu nda Amaç; bu kanunda sayılanların

Detaylı

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) HAKKINDA RAPOR

BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) HAKKINDA RAPOR BELEDİYE VERİLERİNE AİT İSTATİSTİKLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ (MAPPING) HAKKINDA RAPOR Doç. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz 08.11.2012 Çalışmanın hazırlanma sürecinde Sayın Ferhat Emil in görüş ve önerileri yanında somut

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

Derneğimizin yeni bir hizmeti olan Mali Hizmetler Bülteni yayın hayatına başlamıştır

Derneğimizin yeni bir hizmeti olan Mali Hizmetler Bülteni yayın hayatına başlamıştır Derneğimizin yeni bir hizmeti olan Mali Hizmetler Bülteni yayın hayatına başlamıştır 2014 / Yıl 1, Tanıtım Sayısı Makaleler Mevzuat Değişiklikleri Pratik Bilgiler Derneğimiz Yönetim Kurulunca gerçekleştirilen

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 9 Ocak 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26751 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2007/13012 Ekli Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2013 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 9 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM... 5 GENEL HÜKÜMLER... 5 BİRİNCİ BÖLÜM... 5 AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR... 5 Amaç... 5 Kapsam... 5 Tanımlar... 5 İKİNCİ BÖLÜM... 6 KAMU MALİYESİ... 6 Kamu maliyesi... 6 Kamu maliyesinin

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Editör / Ahmet ÖNEY 4 Ahmet ÖNEY / İşçi Çok Memur Yok 7 Av. Fadime ERSİN / Gümrük Birliği ve Avrupa

2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız 3 Editör / Ahmet ÖNEY 4 Ahmet ÖNEY / İşçi Çok Memur Yok 7 Av. Fadime ERSİN / Gümrük Birliği ve Avrupa 1 İÇİNDEKİLER Yıl : 1 Sayı : 3 Kasım 2009 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Gökalp KINIK Sorumlu Müdür & Genel Yayın Yönetmeni

Detaylı