İÇİNDEKİLER. -2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER. -2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER -2 Danışma Kurulu / Yazarlarımız Yıl :4 Sayı:46 - HAZİRAN 2013 Ayda bir yayınlanır / Yaygın-süreli-ulusal Mevzuat dergisi İde Yönetişim Yayıncılık Ltd. Şti. adına İmtiyaz Sahibi Alper KINIK Sorumlu Müdür & Genel Yayın Yönetmeni Alper KINIK Genel Koordinatör Burcu KINIK - 3 O. Selçuk YILMAZ / 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE KANUNU VE MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK AMİR HÜKÜMLERİ UYARINCA MEMURLARININ MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMALARI SIRASINDA DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR -8 Sedat TURAN / SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN MALİ İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİNİN BELEDİYELER AÇISINDAN İNCELENMESİ Grafik Uygulama & Dizgi Songül ÜÇDAL Basım ve Yönetim Yeri İDE YÖNETİŞİM - YAYINCILIK Sertifika No: /4 Sk. No:11/114 Katlıotopark İş Merkezi Yenişehir - İZMİR Tel : 0(232) Faks : 0(232) Baskı Tarihi 21 HAZİRAN Ülker Erdoğan ARACI / OLGULARIN SAVAŞI: YÖNETİM Mİ? YÖNETİŞİM Mİ? - 17 Resmi Gazete / Geçtiğimiz Ay - 23 Soru - Cevap [MAYIS 2013] DERGİ ABONELİĞİ İÇİN Ziraat Bnk. Efes Şb. Hs. No : TR Vakıfbank Gıda Sitesi Şb. Hs. No: TR Halkbank Toptancılar Şb. Hs. No : TR İşbank Karşıyaka Şb. Hs. No : TR Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı - 36 Pratik Bilgiler 1

2 Ahmet ÖNEY... Alper KINIK... Dr. Alptekin AKTALAY... Erol GÖKSU... Av. Enis DİNÇEROĞLU... Prof. Dr. Ertuğrul ERDİN... Fethi AYTAÇ... Av. Fırat ÜNVER... Mehmet TÜTÜNCÜ... Prf. Dr. Meltem CANİKLİOĞLU... DR. Pınar Yazır ÖZGÜR... Sedat TURAN... Selçuk SAVCI... Prof. Dr. Yaşar UYSAL... Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN... DANIŞMA KURULU YAZARLARIMIZ Ahmet ALTUNTAŞ... İzmir Mahalli İdareler Müdürü... Ahmet ÖNEY... E. Çal. ve Sos. Güv. Bak. Başmüf. & İde Yönetişim Danışmanı... Dr. Alptekin AKTALAY... Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku A.B.D. Öğretim Üyesi... Av. Burcu BİRLİK... Avukat Celal KAPAN... Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi Erol GÖKSU... Av. Esra OKUMUŞ... Dinçeroğlu Hukuk Bürosu Fethi AYTAÇ... E. Vali Halil İbrahim BULDAŞ... Mahalli İdareler Gen. Müd. Şb. Müdürü- Yerel Yön. Uzm İsmet Kayıhan KAZANCIOĞLU... İde Yönetişim Mali Müşaviri & Muhasebe Müdürü Mehmet ÖZBUDAK... Yeminli Mali Müşavir Prf. Dr. Meltem CANİKLİOĞLU... Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi... O. Selçuk YILMAZ... E. Çal. ve Sos. Güv. Bak. B.müf. & İde Yönetişim Danışmanı... İde Yönetişim Yayıncılık Genel Müdürü Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku A.B.D. Öğretim Üyesi... E. Mülkiye Başmüfettişi... Ege Belediyeler Birliği Hukuk Danışmanı Dokuz Eylül Üniv. Çevre Müh. Bölümü Öğretim Üyesi E. Vali E. İzmir Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşaviri Harita Mühendisi Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi... Öğrenci Eğitim Koçu İde Yönetişim Danışmanı Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil Fak. İktisat Böl. Öğretim Üyesi D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil. Fak. Kamu Yön. Böl. Öğretim Üyesi... E. Mülkiye Başmüfettişi... İç Denetçi - B.Şehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü... DR. Pınar Yazır ÖZGÜR... Öğrenci Eğitim Koçu Sedat TURAN... İde Yönetişim Danışmanı..... S. Selçuk SAVCI... Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi Prof. Dr. Yaşar UYSAL... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil Fak. İktisat Böl. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN... D.E.Ü. İkt. ve İdari Bil. Fak. Kamu Yön. Böl. Öğretim Üyesi... Öğr. Gör. Ülker Erdoğan ARACI... İzmir Üniversitesi Turizm ve Otel İşl. Prog. Öğr. Gör... * Danışma Kurulu ve Yazarlarımız bölümünde yer alan isimler alfabetik olarak sıralanmıştır. * Dergimizde yer alan makalelerdeki fikirler yazarına aittir. İlanların her türlü sorumluluğu ilan verene aittir. 2

3 [ M A K A L E ] O. Selçuk YILMAZ İç Denetçi - İzmir B.Şehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü 3628 SAYILI MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE KANUNU VE MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK AMİR HÜKÜMLERİ UYARINCA MEMURLARININ MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMALARI SIRASINDA DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR Anayasamızın 129. maddesindeki Kanunla belirtilen istisnalar ifadesi gereğince; Yasayla belirlenen bazı istisnai durumlarda memurlar, görevleri sırasında işledikleri bazı suçlar nedeniyle izin alınmadan yargılanabilmektedir. Bu istisnalardan en önemlisi; 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu dur sayılı Yasanın 1. Maddesinde, yasanın amacı, Rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele cümlesinden olarak; bu Kanunda sayılanların mal bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerin yenilenmesini, mal edilmelerin denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde uygulanacak hükümleri, bu Kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlardan dolayı kamu görevlileri ve suç ortakları hakkında takip ve muhakeme usulünü düzenlemektir. şeklinde belirlenmiştir. Yönetmeliğin 1. maddesinde ise yönetmeliğin amacının 3628 sayılı Kanun gereğince verilecek olan mal bildiriminin şeklini, düzenleniş biçimini, sayısını, neleri kapsayacağını, merciine nasıl ulaştırılacağını ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usulleri düzenlemek olduğu vurgulanmıştır Sayılı Kanun dayanağını, hem Anayasamızın 129. maddesinden, hem de kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma sürelerinin kanunla düzenleneceği hükmünü içeren Anayasamızın 71. maddesinden almaktadır Sayılı Yasaya göre, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin işledikleri; * Mal bildiriminde bulunmama, *Gerçeğe aykırı açıklama, gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunma, *Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme*devlet idaresi aleyhinde irtikap, rüşvet, ihtilas, zimmete para geçirme, *Görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık; *Kamunun güveni aleyhinde resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, *Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme, Suçları, 4483 sayılı yasada öngörülen özel soruşturma yöntemlerine göre değil, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda belirtilen usullere göre soruşturulur. Bu düzenleme ile; -Devletin saygınlığının ve kamu otoritesine güvenin korunması, -Devlet tarafından kamu otoritesini kullanma yetkisi verilen kişilerin bu otoriteyi kamu yararı dışında kendisine veya bir başkasına menfaat sağlamak amacıyla kullanmasının önlenmesi, -Kanuna ve genel ahlaka aykırı şekilde edindikleri malların geri alınması ve kamu mallarının korunması, Hedeflenmiştir sayılı Yasa; 4483 sayılı yasanın sınırlarını daraltarak, yasa kapsamına giren suçlarda, Cumhuriyet Savcılığına idarenin ön incelemesine gerek duymaksızın doğrudan Soruşturma başlatma yetkisi vermiştir sayılı Yasa gereğince verilecek olan mal bildiriminin şeklini, düzenleniş biçimini, neleri kapsayacağını, merciine nasıl ulaştırılacağını ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usulleri düzenlemek amacıyla da tarih ve sayılı Resmi Gazete de Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK DÜZENLEMELERİ; A- MAL BİLDİRİMİNDE BULUNACAKLAR: Yasanın 2. maddesinde ve Yönetmeliğin 3. maddesinde mal bildiriminde bulunacaklar şu şekilde sıralanmıştır. 1) Her türlü seçimle işbaşına gelen kamu görevlileri ve dışarıdan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri 2) Noterler, 3) THK(Türk Hava Kurumu) genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında, Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkanları, 3

4 4) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri, (NOT; Kamu hizmeti gören memurlar tanımından; kadro ve görev ünvanı ne olursa olsun 657 Sayılı Devlet memurları Kanununa tabi olan personel anlaşılmalıdır. Sözleşmeli personel, işçi niteliği taşımayan diğer görevlileri kapsamında yer almaktadır. Dolayısıyla sözleşmeli personel de mal bildiriminde bulunmak durumundadır. Kadrolu işçiler ve hizmet alımı kapsamındaki şirket personeli bu kanuna tabi değildir.) 5) Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında görevli olanlar ile bunların yönetim ve denetim kurulu üyeleri ( 5590 sayılı kanuna göre kurulan Ticaret ve Sanayi odaları v.s oda ve borsaların oda ve borsa meclisi ile yönetim kurulu üyeleri dahil) 6) Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idari organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler kamu yararına sayılan dernek yönetici ve denetçileri, 7) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları, 8) Özel kanunlara göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar (Konfederasyon, Sendika ve sendika şubesi başkan ve üyeleri) Bu kanun hükümlerine göre mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar. Özel kanunlara göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar da bu kanun hükümlerine tabidir. Önceki yasal düzenlemeler karşısında mal bildiriminde bulunacakların kapsamı 3628 sayılı Yasa ile daha da genişletilmiştir. B-HEDİYE VE HİBE; Hediye ve hibeye ilişkin hususlar Yasanın 3. Maddesi, Yönetmeliğin 14. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; 3628 sayılı Yasanın 2. Maddesinde sayılan kamu görevlileri, (ve bunların eşleri) milletlerarası protokol, muamele ve nezaket kuralları uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple, yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir özel veya tüzel kişi veya kuruluştan; aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı aldıkları tarihten itibaren 1 ay içerisinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmeliğin 14. maddesine göre; Hediyeyi alan kişi bunun değerinin 10 aylık asgari ücret toplamını aştığını belirlemesi halinde, yurtiçinde aldıkları tarihten, yurtdışında ise yurda geliş tarihinden itibaren 10 gün içinde bulundukları İl Defterdarlığına değer takdiri için Kurumları vasıtasıyla göndermesi gerekmektedir. 10 aylık asgari ücret toplamını aştığını belirlenmesi halinde eşya artık kurumun taşınır eşya kaydına alınmak durumundadır. (Demirbaş kaydı) Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir. 1- Haksız Mal Edinme: Yönetmeliğin 2. maddesine göre;mevzuata ve genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilemeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar haksız mal edinme sayılmaktadır. 2- Eşlerin Mal Bildirimi; Her ikisi de Yönetmeliğin 3. madde kapsamında bulunan eşlerin her biri ayrı ayrı mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar. Bu takdirde eşlerden her biri eşi ile kendi velayeti altında çocukların mallarını da bildirmeleri gerekir. 3- Birden fazla Mal Bildirimi; Yönetmeliğin 5. maddesine göre; Kamu görevlerinden asli görevleri uhdelerinde kalmak kaydıyla ikinci bir görevi de yürütenler (Yönetim kurulu, Danışma kurulu üyeliği gibi) yada vekaleten tedvir edenler sadece asli görevlerinden dolayı tek bildirimde bulunurlar. Kamu Görevlisi olmayıp, 3628 sayılı kanuna göre birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler, bu mercilerden sadece birine mal bildiriminde bulunurlar. Ancak mal bildiriminde bulunulan mercii diğer kuruma da bilgi vermek zorundadır. C) MAL BİLDİRİMİNİN KONUSU Mal bildiriminin konusu Yasanın 5. Maddesinde Yönetmeliğin de 8. Maddede açıklanmıştır. Yasanın 2. maddesinde sayılanların kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan; a) Taşınmaz mallar (arsa ve yapı kooperatif his- 4

5 seleri dahil), b) Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından, (ödeme yapılmayanlar ise 1. derece devlet memurlarına yapılan ödemenin 5 katından ) fazla değer ve tutarındaki; 1) Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları, (Kambiyo Senetleri; Bono, Poliçe, Çek) 2) Hisse senedi ve tahvilleri,(menkul Kıymetler) 3) Altın ve mücevheratı, (Bfu bölümde kapsamlı bir beyanda bulunulması yerinde olacaktır. Örneğin 16 adet çeyrek altın, 2 adet yarım altın, 1 adet 14 ayar 16 gr bilezik, 2 adet 22 ayar 14 er gram bilezik vs ve sonra hepsinin total değerinin karşılık olarak yazılması yerinde bir beyan olacaktır.) 4) Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinesi ve diğer ziraat makineleri, inşaat ve iş makineleri, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları, 5) Hakları, (İhtira beratı-patent, alameti farika marka, telif hakkı.) 6) Alacakları, 7) Borçları 8) Gelirleri, Mal bildirimine konu teşkil eder. Mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan olunur. MAL BİLDİRİMİN KONUSU İLE İLGİLİ YÖNLENDİ- RİCİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR; 1. Mal bildiriminin konusu Yasanın 5. Maddesinde Yönetmeliğin de 8. Maddesinde açıklanmıştır. Yasanın 2. maddesinde sayılanların kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan, anlatımı kapsamında ki; velayeti ile bakmakla yükümlü olma halinin birbiri ile karıştırılmaması gerekir. Zira anne ve babanın çocuk üzerindeki velayet hakkı 18 yaşın doldurulması ile sona ermektedir. Çocuğun rüştünü ispat etmesi yani 18 yaşını doldurması velayetin sona ermesi hali demektir. Ancak Genel Sağlık Sigortası kapsamında bakmakla yükümlü olma hali 18 yaş sonrasında kimi hallerde devam edebilmektedir. 2. Mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınarak beyan olunur. Yani rayiç değer üzerinden beyan olunmalıdır. Burada tapu üzerindeki değer, tapu alım satım ve emlak vergi değerleriyle ilgili belediye rayiç bedelleri daha düşük olduğundan mal bildiriminde bu değerler kesinlikle dikkate alınmamalıdır. 3. Taşınmaz mallar ve arsa ve kooperatif hisseleri değeri ne olursa olsun beyan edilmelidir. Burada taşınmazların beyanında maaşın beş katıyla ilintili herhangi bir düzenleme yoktur. 4. Her ay tasarruf olunan altın (Örneğin her ay çeyrek altın tasarrufunda bulunulması ya da bankada bir hesapta tasarruf amaçlı bulundurulan nakit tutarların maaşın 5 katını geçmesi halinde mal varlığında dikkate alınacak bir değişme hali söz konusu olacağından hem düzenleme gereği hem de etik açıdan ek mal bildirim beyanında bulunulması yerinde olacaktır. 5. Taşınmazlar hariç her biri maaşın 5 katını geçmeyen bir den fazla mal varlıklarının değeri toplamda maaşın 5 katını geçiyorsa ayrı ayrı değerleri gösterilmek suretiyle mal bildirim formunda belirtilebilir. D)-MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMANIN ZAMANI; Yasanın 6. Maddesinde Yönetmeliğin ise 9. maddesine göre, Mal bildirimlerinin; 1) Bu kanun kapsamındaki göreve ilk atanmada, göreve giriş için gerekli belgelerle birlikte, 2) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde, 3) Yasada sayılan diğer görevlerde, atamayı ve göreve başlamayı takip eden bir ay içinde, 4) Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde, 5) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde, Verilmesi zorunludur. Maddenin önemli hususları: Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde, görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde ilgililerin mal bildirimi vermelerinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.yasanın 6.maddesinin, Yönetmeliğin 9. maddesinin son fıkrasında; mal bildirimlerinin, bu kanun kapsamındaki göreve atanmada, göreve giriş için gerekli belgelerle birlikte yazılı mal bildirimi verilmedikçe ilgili kimsenin göreve atamasının yapılamayacağı ifade edilmiştir. 1- Mal varlığındaki önemli değişiklik; Yönetmeliğin 10. maddesine göre; 3 üncü maddede sayılan görevlerde bulunanlar, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar. 8. maddede gösterilen mahiyet ve miktardaki malın iktisabı ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli değişiklik sayılır. (Örnek 1: Sadece tek başına maaşın beş katını geçecek şekilde bankadan kredi çekilmesi bile mal varlığında önemli bir değişiklik sayılır. Örnek 2: Anne ve babanın hibe boyutundaki karşılıksız para yardımları maaşın beş katını geçmesi halinde bile formdaki gelirler hanesine gerekli açıklama düşülerek beyanda bulunulabilir. Örnek 3: Ya da memurun arkadaşından senetsiz, elden aldığı borç maaşın 5 katını geçmesi halinde yine 30 gün içerisinde beyan olunmalıdır.) 5

6 Ek Mal bildirimlerinde sürelere uymak gerekmektedir. Bu önemli bir konudur mal varlığında bir değişme söz konusu olduğunda edinme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ek mal bildiriminde bulunulması gerekmektedir. Sürelere uyulması adli ve idari bir soruşturmaya muhatap olunmaması bakımından son derece önemlidir. Ayrıca gayrimenkul/taşınmaz ediniminde değeri ne olursa olsun ek mal Bildiriminde bulunulmalıdır. Zira gayrimenkul/taşınmaz mal edinimi maaşın 5 katı ile ilgili değildir. Değeri ne olursa olsun buna bakılmaksızın bildirilmelidir. 2- Mal Bildirim Formu nun Şekli ve Doldurulması, Formun Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar; Yönetmeliğin 12. maddesinde; İlgililer ekli mal bildirimi formu nu el yazısı ile okunaklı bir şekilde arkalı önlü tek nüsha olarak doldurur ve tarih belirtmek suretiyle imzalar. Hükmü bulunmaktadır. Yönetmelik ekindeki örneğe uygun olan Mal Bildirim Formu nun El yazısı ile doldurulması gerekir. Mal Bildirim Formu nda yer alan Nüfus Cüzdan Seri No ibareleri Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası olarak değiştirildiğinden, yükümlülerin 05/02/2010 tarihinden itibaren verecekleri mal bildirim beyannamelerinin bu bölümlerine Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaralarını yazmaları gerekmektedir. Zira tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlığın 2006/33 nolu Genelgesinde de ; Kişiler adına düzenlenecek olan her türlü form, beyanname, kimlik kartı, vergi kimlik kartı, sürücü belgesi, pasaport gibi bütün tanıtıcı belgelerde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına yer verilir Türkiye Cumhuriyet kimlik numarası kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü işlem ve kayıtlarında esas alınır denilmektedir. Ek mal bildirim beyannamelerinde de ; Ad, Soyadı imza ve TC Kimlik No bilgileri mutlaka bulunmak durumundadır. Tek kağıt olarak doldurulmayan, tarihsiz veya imzasız bildirimler, beyan sahibi ve beyan tarihi hakkında bilgi vermeyeceği için geçersiz kabul edilir. Ön ve arka bölüm tek yaprak doldurularak verilmelidir. Taşınmaz Mal Bilgileri bölümünde yer alan adres tam olarak yazılacak, ada ve parsel de belirtilecektir. Mal bildiriminde yer alan Edinme Tarihi gün, ay ve yıl olarak belirtilecektir. Bildirimler, üzerinde adı, soyadı ve kurum sicil numarası yazılı kapalı bir zarf içinde görev yaptığı kuruma gizlilik ilkesine uygun olarak teslim edilecektir. Genel ve Ek Mal Bildirimi Formlarında (bölümlerde belirtilen unsurların) tüm edinimlerin belirtilmesi gerekmektedir. (Ek Mal Bildirimlerinde değişen bilgilerin yanı sıra bir önceki yenileme beyanında beyan olunmuş olan değişmeyen bilgileri de içerecek şekilde son haliyle düzenlenmelidir.) Mal Bildirimi Formlarında beyan edilen malların rayiç değerleri ile edinme şeklinin ve tarihlerinin yazılması konusunda gerekli dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir. E-BİLDİRİMLERİN YENİLENMESİ Yasanın 7. maddesinde Bu kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler, yeni bildirimler yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılırlar denilmek suretiyle mal bildirimlerinin hangi zamanlarda yenileneceği ve bildirimlerin kontrolü konusuna temas edilmiştir. F-BİLDİRİMLERİN VERİLECEĞİ MAKAMLAR Kanunun 8. maddesinde, Yönetmeliğin 6. maddesinde mal bildirimlerinin verileceği merciler sayılmıştır. 1) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için özlük işleriyle ilgili sicil ve belge raporlarının bulunduğu makam, 2) Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların genel müdürleri, yönetim ve denetim kurulu için ilgili bakanlık, 3) Görevlerinden ayrılanlar için bu görevlerinde iken bildirimlerini vermeleri gereken makam, 4) Mal bildirimi verecek son merciler için, kendi kuruluşlarının özlük işleri ile ilgili makam, Yönetmeliğin 7. Maddesinde Yasanın 6. Maddesinde belirtilen mercilerin, mal bildirimlerinin süresi içinde verilmesini sağlamakla sorumlu olduklarını, bu mercilerin mal bildirimlerinin verilmesini izlemek için birim veya personel görevlendirmesi gerektiğini hükme bağlamıştır. G-GİZLİLİK İLKESİ Yasanın bildirimlerin gizliliği başlığını taşıyan 9. maddesine göre; -Mal bildirimlerinin özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bildirimde bulunanın özel dosyasında saklanması. -Bildirimlerin içeriği hakkında 20. madde hükmü dışında hiçbir şekilde açıklama yapılmaması ve bil- 6

7 gi verilmemesi, -Mal bildirimlerindeki bilgilerin ve kayıtların esas alınarak içeriği hakkında yayında bulunulmaması, Gerekmektedir. H-SÜRESİ İÇİNDE MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAMA Yönetmeliğin 16. maddesine göre; Yönetmelikte belirtilen süreler içinde mal bildiriminde bulunmayanlara bildirim vereceği mercilerce yazılı olarak ihtarda bulunulur. Bu ihtar ilgilisine Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren 1 ay içinde bildirimde bulunmayanlar hakkında gerekli işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına Suç duyurusunda bulunulur. Müfettiş ve Muhakkikler de, soruşturma ile ilgili verdikleri süre zarfında mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunurlar. 1- Süresinde Mal Bildiriminde Bulunmama Halinde Disiplin Cezası Uygulanması; Süresi içinde mal bildiriminde bulunmayan kişi, 657 sayılı Kanunun 125. maddesinin (D) fıkrasının (j) bendinde ifade edilen Belirlenen durum ve sürelerde bildirimde bulunmamak fiilinden dolayı Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası ile tecziye edilir. 2- Mal Bildirimlerinin Karşılaştırılması; Yeni ve ek bildirimler Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen yetkili merciler tarafından daha önceki bildirimleri ile karşılaştırılır. Yapılan karşılaştırma sonucunda gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya haksız mal edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar hakkında yetkili mercilerce Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. 3- Mal Bildirimini Açıklamak ve Bilgi Vermek Mal bildirimleri, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bildirimde bulunanın özel dosyasında saklanır. Bildirimlerin içeriği hakkında, soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kişi ve merciler dışında kimseye hiçbir şekilde açıklama yapılamaz ve bilgi verilemez (md.9). Buna aykırı davrananlar cezalandırılır (Md, 11). 4- Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunmak Mal bildiriminde bulunanlar, gerçeğe uygun bildirimde bulunmak zorundadır. Bildirimlerin incelenmesi sonucunda gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar cezalandırılır, (Md.12). 5- Haksız Mal Edinme, Kaçırma veya Gizleme Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilemeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilmeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar haksız mal edinme sayılır, (Md.4).Haksız mal edinene hapis ve para cezası verilir. Haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyene de aynı ceza verilir, (Md.13). Haksız edinilmiş olan malların zoralımına karar verilir. Bu malların elde edilememesi veya bir malın tümünün haksız mal edinme konusu teşkil etmemesi sebepleri ile zoralımın mümkün olmadığı hallerde haksız edinilen değere eşit bedelinin hazineye ödenmesine karar verilir. Bu bedel Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre tahsil olunur(md.14). 6- Soruşturma ve Kovuşturmaya Yetkili Kişi ve Mercilere Bilgi Vermemek Kanunun bilgi verme zorunluluğu başlığını taşıyan 20. maddesindeki özel kanunlarında aksine bir hüküm mevcut olsa bile ilgili gerçek ve tüzel kişiler veya kamu kurum ve kuruluşları bu kanuna göre soruşturma ve kavuşturmaya yetkili kişi ve mercilerce istenen bilgileri makul sürede eksiksiz vermek zorundadır. Aksine davranan kişiler hakkında üç aydan altı aya kadar hapis cezası verilir hükmü yer almaktadır. Sonuç olarak; Yukarıda mal bildiriminde bulunulması ile ilgili amir yasal düzenlemeler ve dikkat edilecek hususlar ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Uygulamada fiili olarak Birçok memurun disiplin cezasına maruz kaldığı konulardan birisi de süresinde verilmeyen ek mal beyanıdır. Genel olarak hangi sürelerde/ne zaman ve hangi durumlarda ek mal beyanı verileceği bilinmemekte ve gözden kaçırıldığı için de memuru her bakımdan olumsuz düzeyde etkileyebilecek disiplin cezası verilebilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu husus uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Bu nedenle memurların kamu kurum ve kuruluşlarında mal bildiriminde bulunulması konusunda önemi doğrultusunda hizmet içi eğitimlere tabi tutularak bu konuda sorumluluk ve yükümlülüklerinin kendilerine özenle anlatılması gerekmektedir. Kamu görevinin yürütülmesinin önem ve hassasiyeti kamusal alanda görev yapan kamu görevlilerine mal bildiriminde bulunma sorumluluk ve yükümlülüğünü zorunlu kılmıştır. O. Selçuk YILMAZ İç Denetçi İzmir B.Şehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü E mail; 7

8 [ M A K A L E ] Sedat TURAN İde Yönetişim Danışmanı SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN MALİ İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİNİN BELEDİYELER AÇISINDAN İNCELENMESİ Sayıştay Başkanlığı tarafından tarihinde Düzenlilik Denetimi Rehberinin ikinci versiyonu yayınlanmış ve Sayıştay Başkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş idi. Bu kez Sayıştay Başkanlığı tarafından Sayıştay denetimiyle ilgili, Mali İstatistikleri Değerlendirme Rehberi hazırlanmış ve Sayıştayın internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. MALİ İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun dördüncü kısım, ikinci bölümü mali istatistiklerle ilgilidir. Kapsam, temel ilkeler ve kurumsal çevre başlıklı 52 inci, Malî istatistiklerin hazırlanması ve açıklanması başlıklı 53 üncü, Malî istatistiklerin değerlendirilmesi başlıklı 54 üncü maddeleri ile 6085 sayılı Sayıştay Kanununun Mali istatistikleri değerlendirme raporu başlıklı 40 ıncı maddesinde düzenlenen hükümler uyarınca Maliye Bakanlığınca yayımlanan mali istatistiklerin Sayıştay tarafından değerlendirilmesinde kullanılmak, Sayıştay Kanununun Denetim süreci 37 inci maddesi ve Yetki başlıklı 80 inci maddelerine göre hazırlanan Mali İstatistikleri Değerlendirme Rehberi tarihli Başkanlık Oluru ve 2013/6 sayılı Genelge ile yürürlüğe konulmuştur sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 52, 53 ve 54 üncü maddeleri Mali İstatistikler ile ilgilidir sayılı Kanunun Kapsam, temel ilkeler ve kurumsal çevre başlıklı 52 inci maddesi; Kapsam, temel ilkeler ve kurumsal çevre Madde 52- Malî istatistikler, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî işlemlerini kapsar. Malî istatistikler, uluslararası standartlara uygun olarak bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki eğitimi almış personel tarafından muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak hazırlanır. Malî istatistiklerin hazırlanmasında kamu idarelerinin yöneticileri uygun kurumsal çevrenin oluşturulması için gerekli önlemleri alır. Bu Kanunda yer alan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri tanımına bağlı kalmaksızın; mali istatistiklerin derlenmesi amacıyla, uluslararası sınıflandırmalara uygun olarak, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumunun da görüşünü almak suretiyle, ayrıca genel yönetim sektörü adıyla bir kapsam belirlemeye ve bu kapsamdaki kamu idarelerinin mali verilerini almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. Şeklindedir. Mali istatistiklerin hazırlanması ve açıklanması başlıklı 53 üncü maddesi ise; Malî istatistiklerin hazırlanması ve açıklanması Madde 53- Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler, Maliye Bakanlığınca derlenir. Merkezî yönetim kapsamı dışındaki kamu idareleri malî istatistiklerini belirlenmiş ilkelere uygun olarak hazırlar ve belirlenen süreler içinde Maliye Bakanlığına gönderir. Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler, Maliye Bakanlığınca aylık olarak yayımlanır. Sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idarelere ait malî istatistikler ile merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler Maliye Bakanlığınca birleştirilerek, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler elde edilir ve üçer aylık dönemler itibarıyla yayımlanır. Malî istatistiklerin anlaşılabilir ve kullanıcılar için kolayca ulaşılabilir olması esastır. 52 nci maddenin son fıkrasına göre belirlenen kamu idarelerinden, mali istatistiklerine esas verilerini süresinde göndermeyenlere Maliye Bakanlığınca bir ay ek süre verilir. Ek süre sonunda da verilerin gönderilmemesi halinde, Maliye Bakanlığının talebi üzerine, ilgili kamu idaresinin üst yöneticileri tarafından mali hizmetler birimi yöneticisi ile muhasebe yetkilisine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dâhil yapılan bir aylık net ödemeler toplamı tutarında idari para cezası verilir. İdari para cezası uygulanmış olması bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İdari para cezaları, bu Kanunun 73 üncü maddesi hükümlerine göre tahsil edilir. Şeklindedir sayılı Kanunun Mali istatistiklerin değer- 8

9 lendirilmesi başlıklı 54 üncü maddesi; Malî istatistiklerin değerlendirilmesi Madde 54- Bir yıla ait malî istatistikler izleyen yılın Mart ayı içinde; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından Sayıştay tarafından değerlendirilir ve bu amaçla düzenlenen değerlendirme raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Maliye Bakanlığına gönderilir. Bu raporda yer alan değerlendirmelere ilişkin olarak Maliye Bakanı gerekli önlemleri alır. Şeklindedir sayılı Sayıştay Kanununun 40 ıncı maddesi Mali İstatistikleri değerlendirme raporu başlığını taşımaktadır. Adı geçen madde hükmü ise; Mali istatistikleri değerlendirme raporu MADDE 40 (1) Maliye Bakanlığınca yayımlanan bir yıla ait malî istatistikler izleyen yılın mart ayı içinde; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından denetim grup başkanlıklarınca değerlendirilir. (2) Bu amaçla düzenlenen değerlendirme raporu, Sayıştay Başkanınca Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşü de alındıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve Maliye Bakanlığına gönderilir. Bu raporda yer alan değerlendirmelere ilişkin olarak Maliye Bakanı gerekli önlemleri alır. Şeklindedir. Ayni Kanunun Denetim süreci başlıklı 37 inci maddesi ise; Denetim süreci MADDE 37 (1) Denetimler; a) Denetimin planlanması, b) Denetim programının hazırlanması ve uygulanması, c) Sonuçların ve tavsiyelerin raporlanması, ç) Raporların, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması ve ilgili kamu idaresine gönderilmesi, d) Raporların izlenmesi, aşamalarından oluşur. (2) Denetim sürecine ilişkin hususlar, kanunlar dikkate alınmak ve genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarından yararlanmak suretiyle hazırlanacak yönetmelik, standart ve rehberlerde belirtilir. Şeklindedir. Mali İstatistikleri Değerlendirme Rehberi 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 37/2 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden Sayıştay tarafından hazırlanmış ve yürürlüğe konulmuştur tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin onyedinci bölümü Mali raporlama ile ilgilidir. Adı geçen Yönetmeliğin 420 inci maddesi gereğince belediyeler tarafından toplam 19 adet mali tablo düzenlenmektedir. Mali tabloların isimleri aşağıya çıkartılmıştır. 1) MİZAN CETVELİ 2) BİLANÇO 3) FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 4) BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 5) NAKİT AKIM TABLOSU 6) MALİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DEĞİŞİM TABLOSU 7) İÇ BORÇ DEĞİŞİM TABLOSU 8) DIŞ BORÇ DEĞİŞİM TABLOSU 9) ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU 10) GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 11) GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMA- SI TABLOSU 12) GİDERLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRIL- MASI TABLOSU 13) GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMA- SI TABLOSU 14) BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIF- LANDIRILMASI TABLOSU 15) BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIF- LANDIRILMASI TABLOSU 16) BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIF- LANDIRILMASI TABLOSU 17) BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLAN- DIRILMASI TABLOSU 18) BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIF- LANDIRILMASI TABLOSU 19) BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLER TABLOSU Bu tablolar Sayıştay denetiminin ve Mali İstatistikleri Değerlendirme Rehberinin temelini teşkil etmektedir. Sayıştay Başkanlığınca yayınlanan Düzenlilik Denetimi rehberinin amacı, belediyelerce hazırlanan mali tabloların Sayıştay ca değerlendirilmesinde ve raporlanmasında uyulması gereken usul ve esasların belirlemektir. Mali istatistiklerin Sayıştay ca değerlendirilmesinin hedefi, bir mali yıla ait yayımlanan mali tabloların bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkelerine uygun olarak muhasebe verilerine dayanılarak hazırlanmasına ve zamanında yayımlanmasına katkı sağlamaktır. Mali tablolar Sayıştay denetçileri tarafından; 9

10 hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımlarından değerlendirilir. Hazırlanma Bakımından Değerlendirme Kamu mali istatistiklerinin hazırlanmasında kullanılan yöntemler ve iç kontroller gözden geçirilir. Kamu mali istatistiklerinin hazırlanmasında kullanılan yöntemler değerlendirilirken, belediye kayıtlarından alınan verilerin birleştirilme ve hesap planlarının birbirleri ile uyumlu olup olmadıkları hususları dikkate alınır. Hesap planları uyumlu olmayanların birleştirilmesi veya konsolidasyonu ile ilgili yapılan çalışmalarda gerekli açıklamaların dipnot ve açıklamalar kısmında yer alıp almadıkları, bir uyumlaştırma bulunup bulunmadığı değerlendirilir. Bu bakımdan sektör alt sektörler ile bu sektörlere bağlı sosyal tesis, fon vb. öncelikle planları incelenir. Öte yandan, mali istatistiklerin hazırlanması açısından verilerin derlenme usulleri de gözden geçirilir. Derlenen kayıt ve verilerin zamanında, doğru ve tam olarak intikal süreçleri ile bu süreçlerde yetki ve sorumlulukların belli edilmiş olup olmadıkları incelenir. Kullanılan bilişim sistemleri ile diğer iç kontrollere ilişkin gerekli test işlemleri de yapılır. İç kontroller ve bilişim sistemlerine ait kontroller, Düzenlilik Denetimi Rehberinde yer alan usul ve esaslara göre yürütülür Yayımlanma Bakımından Değerlendirme Bu süreç, yayımlanan mali istatistiklerin yayımlanma araçlarının ve takviminin değerlendirilmesini içerir. Mali istatistiklerin nerede hangi usulle yayımlanacakları zaman içerisinde değişebilmekle birlikte, belirlenen usullerle yayımlanıp yayımlanmadıkları değerlendirilir. Örneğin resmi gazetede, resmi bültenlerde veya internet üzerinde kamuoyuna açıklama usulleri benimsenmiş olabilir. Bu usullere uyulup uyulmadığı değerlendirilmelidir. Yayımlanma zamanına ilişkin değerlendirmede, mevzuatla öngörülmüş bir takvim var ise buna uyulup uyulmadığı değerlendirilir. Bu belirleme kanun, yönetmelik vb. mevzuatla yapılmış olabileceği gibi, herhangi bir organa veya kuruma da yetki verilmesi şeklinde de olabilir. Birden çok mevzuatla düzenlenen veya kararlaştırılan istatistik yayımlanma takvimleri arasındaki çelişkiler bulunuyor ise, bunların da değerlendirilmek suretiyle uyumlulaştırılması tavsiye edilmelidir. Doğruluk ve Güvenilirlik Bakımından Değerlendirme Doğruluk ve güvenilirlik bakımından değerlendirme, bütçe tiplerine göre tasnifli olan istatistiklerin ait oldukları belediye verilerinin doğru ve güvenilir olmasından başlayarak, üretilen bu verilerin derlenme ve birleştirme/konsolidasyonu aşamalarına kadar güvenilirliğinin değerlendirilmesini içerir. Doğruluk ve güvenilirlik bakımından değerlendirmede, verilerin derlenmesinde uygulanan usul ve yöntemlerin doğruluğu ve güvenilirliği ile bu usullerin güvenli bir iç kontrol sistemine sahip olup olmadığı araştırılır. Sayıştay, uygulanan veri derleme usulü ile bu derlemede kullanılan araçların ve gerektiğinde bilişim sistemlerinin güvenilirliğini de değerlendirir. Derleme usulleri ve bu usulde kullanılan bilişim sistemlerinin denetimlerini, düzenlilik denetimi rehberlerinde yer verilen iç kontrollerin denetimi ve bilişim sistemlerinin denetimi ile ilgili denetim teknikleri çerçevesinde yerine getirir. Bu değerlendirmede, belediyeye ait mali tablolar ve muhasebe kayıtları esas olup, yapılan analizlerde kullanılan başka veriler bulunuyor ise bunların kaynaklarının resmi istatistik kapsamındaki verilerden olmasına dikkat edilir. Bu kapsamda yapılacak bir diğer değerlendirme ise, yayımlanan mali analizlerde kullanılan formüllerin uygunluk ve doğruluğunun değerlendirilmesidir. Kullanılan formüller maddi doğrulama ve yeniden hesaplama gibi usullerle teyit edilmelidir. İstatistiklerinin doğruluk ve güvenilirlik bakımından değerlendirilmesinde, önceki yıllarda Sayıştay ca verilmiş denetim görüşleri dikkate alınır. Muhasebe standartlarına uygunluk Mali istatistikler, belediyenin mali işlemlerinin muhasebe kayıtlarından üretilir. Mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması, uluslararası muhasebe ve raporlama standartlarına uygun olarak düzenlenen muhasebe yönetmelikleri ile belirlenmektedir. Muhasebe yönetmeliklerinde belirlenen mali raporların hangilerinin genel yönetim sektörü ve alt sektörler itibarıyla yayımlanarak kullanıcıların ihtiyaçlarının karşılanacağına dair kurallar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından koordine edilen Resmi İstatistik Programı ile açıklanmaktadır yıllarına ait Resmi İstatistik Programına göre Genel Yönetimin Mizan, Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu, Gelir-Gider (Faaliyet) Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Yıllık Bilanço, Fonksiyonel Harcama, Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin (GFS) yayımlanması uygun bulunmuştur. Kamu mali istatistiklerinin içeriklerinin ve açıklamaların belirlenmesinde Devlet Muhasebe ve Raporlama Standartları dikkate alınmalıdır. Yapılacak değerlendirme sonucunda Sayıştay denetçileri tarafından raporlanacaktır. Mali İstatistikleri Değerlendirme Raporunun içeriği ise; 10

11 Sunuş 1. MALİ İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME ESASLARI 1.1. Tanımlar 1.2. Amaç ve Hedef 1.3. Kapsam 1.4. Değerlendirmenin Özellikleri 1.5. Değerlendirmede Kullanılacak Veri Kaynakları 1.6. Mali İstatistiklerin Değerlendirilmesi 1.7. Düzenlenecek Raporlar 2. MALİ İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2.1. Hazırlanma Bakımından Değerlendirme 2.2. Yayımlanma Bakımından Değerlendirme 2.3. Doğruluk ve Güvenilirlik Bakımından Değerlendirme 2.4. Önceden Belirlenmiş Standartlara Uygunluk Bakımından Değerlendirme 3. RAPORLAMA Rapor Örneği 1 Rapor Örneği 2 Rapor Örneği 3 4. İZLEME Şeklindedir. Mali İstatistikleri Değerlendirme Rehberi Sayıştay Baş kanlığının internet sitesinde yayınlanmış ve yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Küçük büyük ayırımı yapılmaksızın tüm belediyeler bu rehberin kapsamında bulunduğundan mali tabloların mevzuatına uygun bir şekilde hazırlanması ve rehbere uygun bir şekilde de Sayıştay denetimi için mali hizmetler biriminde bekletilmesi gerekmektedir. Mali İstatistikleri Değerlendirme Rehberi tam metin halinde aşağıya çıkartılmıştır. Belge Adı: SDR.2, Mali İstatistikleri Değerlendirme Rehberi Versiyon No: 2013/1 Versiyon Tarihi Mart 2013 Mali İstatistikleri Değerlendirme Rehberi, Denetim Planlama ve Koordinasyon Kurulunun tarih ve 2013/7 sayılı toplantısında görüşülerek kabul edilmiş ve tarihinde Sayıştay Başkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. İçindekiler Sunuş...i 1. MALİ İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME ESASLARI Tanımlar Amaç ve Hedef Kapsam Değerlendirmenin Özellikleri Değerlendirmede Kullanılacak Veri Kaynakları Mali İstatistiklerin Değerlendirilmesi Düzenlenecek Raporlar MALİ İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Hazırlanma Bakımından Değerlendirme Yayımlanma Bakımından Değerlendirme Doğruluk ve Güvenilirlik Bakımından Değerlendirme Önceden Belirlenmiş Standartlara Uygunluk Bakımından Değerlendirme RAPORLAMA...9 Rapor Örneği 1;...9 Rapor Örneği 2;...9 Rapor Örneği 3; İZLEME...11 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Sayıştay ın denetim alanı genişlemiş ve denetim görevinin genel kabul görmüş uluslararası denetim standartlarına uygun olarak yerine getirilmesi esası benimsenmiştir. Benimsenen mali saydamlık ve hesap verebilirlik kavramları ile ilgili tüm tarafların kamu idarelerinin mali durumları hakkında bilgi sahibi olmaları ve kararlarını bu bilgiler ışığında verebilmelerinin sağlanması amacıyla kamuoyunun zamanında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bilgilendirme ihtiyaçları uluslararası karşılaştırmaya imkân verecek şekilde verilerin hazırlanması ve yayımlanması gereğini ortaya çıkarmıştır ki bu da, mali istatistik kavramını gündeme getirmektedir. Genel yönetim sektörü ve buna bağlı alt sektörler olarak derlenecek ve kamuoyu ile paylaşılacak bu istatistiklerin bağımsız bir denetim organı tarafından değerlendirilmesi çağdaş yönetim anlayışının bir gereği olmakla birlikte, bu değerlendirme yayımlanan istatistiklere olan güveni artıracaktır. Bu gereklilik doğrultusunda, yayımlanan bir yıla ait malî istatistiklerin; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından değerlendirilmesi görevi Sayıştay a verilmiştir. Mali istatistikler ile ilgili hususlar 5018 sayılı Kanunun 52, 53 ve 54. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddelere göre geniş anlamda mali istatistik, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî işlemlerini kapsar ve uluslararası standartlara uygun olarak bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde; yeterli mesleki eğitimi almış personel tarafından muhasebe kayıtlarındaki verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak hazırlanır. Bununla beraber kamu mali istatistiklerinin ka- 11

12 nunlarda belirtilen şekilde değerlendirilebilmesi için, mali istatistiğin konusunu oluşturan mali verilerin hazırlanması, yayımlanması, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından, yetki ve görev kargaşasına yol açmayacak şekilde yapılandırılması gerekmektedir. Sayıştay, düzenleyeceği değerlendirme raporları aracılığı ile güvenilir mali istatistik üretilmesi ve yayımlanmasına katkı sağlayacaktır. Mali İstatistikleri Değerlendirme Rehberi, süreç içerisinde olabilecek değişikliklere göre yeniden gözden geçirilmesi gereken bir dokümandır. Bu vesile ile rehberin hazırlanmasında emeği geçen tüm mensuplarımıza teşekkür eder, rehberin kullanıcılar için faydalı olması dileklerimle saygılarımı sunarım. Doç. Dr Recai AKYEL Başkan 1. MALİ İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME ESASLARI 1.1. Tanımlar Mali istatistikler: Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin tüm mali işlemlerini, Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri: 5018 sayılı Kanuna ekli I, II, III, ve IV sayılı cetvellerdeki kamu idareleri ile mahalli idareleri, Genel yönetim sektörü: Maliye Bakanlığınca, 5018 sayılı Kanunun 52 nci maddesi gereğince uluslararası standartlara göre tanımlanan genel yönetim sektörünü, Alt sektör: Genel yönetim sektörü içerisinde sınıflanan idarelerin, bütçe türü ve kaynaklarına göre ikincil düzey sınıflamasını, Mali işlemler: Kamu idarelerinin gelir, gider, varlık ve yükümlülükleri (garanti- kefalet vb. koşullu yükümlülükler dahil) ile öz kaynağın artmasına veya azalmasına neden olan bütün iş ve işlemleri, Kamu idaresi hesapları: Mali işlemlerin, standart bir muhasebe sistemi ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun olarak oluşturulmuş hesap planlarındaki hesaplara kaydedilmesi ve yapılan kayıtların mali raporlama standartlarına göre raporlanmasını, Kamu idareleri mali raporları: Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nde tanımlanan mali tablolar ile dipnot ve açıklamaları, Veri derleme: Verinin elde edilmesi ve toplanmasını, ifade eder Amaç ve Hedef Bu rehberin amacı Maliye Bakanlığınca yayımlanan mali istatistiklerin Sayıştay ca değerlendirilmesinde ve raporlanmasında uyulması gereken usul ve esasların belirlenmesidir. Mali istatistiklerin Sayıştay ca değerlendirilmesinin hedefi, bir mali yıla ait yayımlanan istatistiklerin uluslararası standartlara uygun olarak bütünlük, güvenilirlik, kullanışlılık, yöntemsel geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkelerine uygun olarak muhasebe verilerine dayanılarak hazırlanmasına ve zamanında yayımlanmasına katkı sağlamaktır Kapsam Bu rehberin kapsamı, Maliye Bakanlığı nca yayımlanan bir yıla ait mali istatistiklerin değerlendirilmesidir Değerlendirmenin Özellikleri Mali istatistikler muhasebe verilerinden üretilir. Bu yönüyle mali istatistiklerin, istatistik terminolojisine göre idari kayıtlara ve idarelere ait mali rapor ve tablolara dayanmadıkları dikkate alınır. Hazırlanma ve derleme süreçlerinin değerlendirilmesini içerir. Değerlendirme sonuçlarının raporlanmasına imkân sağlar. Bir yıla ait mali istatistiklerin izleyen yılın mart ayında değerlendirilmesi şeklinde yürütülür. Mali İstatistiklerin değerlendirilmesi hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımlarından yapılır. Yayımlanan istatistiklerin sektör ve/veya alt sektörler itibarıyla değerlendirilmeleri, Başkanlıkça görevlendirilecek grup ve/veya ekipler tarafından yürütülür Değerlendirmede Kullanılacak Veri Kaynakları Mali istatistikleri değerlendirmede aşağıdaki veri kaynaklarından yararlanılır: Mali Rapor ve Tablolar: Mali istatistiklerin ait olduğu sektör sınıflamasındaki idarelerin muhasebe sistemi ve hesap planına göre tutmak zorunda olduğu kayıtlar ve hazırlamakla mükellef olduğu mizan, bilanço, faaliyet sonuçları tablosu gibi mali raporlar. Resmi İstatistik Programı (RİP): 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununa göre Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan beşer yıllık periyotlarla hazırlanması ve yayımlanması gereken istatistiklerin yer aldığı program. Resmi İstatistikler: Resmi İstatistik Programı çerçevesinde hazırlanan ve yayımlanan istatistikler. 12

13 Mali İstatistikler: Maliye Bakanlığınca 5018 sayılı Kanunda öngörülen ve Resmi İstatistik Programı kapsamında Makroekonomik İstatistikler ana konusu başlığı altında programlanan istatistikler. Devlet Muhasebe Standartları: Devlet Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Devlet Muhasebesi Standartları. Dış Teyide İlişkin Belgeler: Mali istatistiklerin hazırlanmasında kullanılan dış kaynaklardan elde edilen kayıt, veri ve istatistikler. Kurum Tarafından Üretilen Diğer Bilgi ve Belgeler: Mali istatistiklerin ait olduğu sektör sınıflamasındaki idarelerin hazırladıkları raporlar, yıllık faaliyet raporları, denetim raporları. Yazılı ve Sözlü Bilgiler: Mali istatistiklerin ait olduğu sektör sınıflamasındaki idarelerin yönetici ve çalışanlarından veya üçüncü şahıslarla yapılan görüşmelerden elde edilen yazılı ve sözlü bilgiler. Diğer Kaynaklar: Genel yönetim sektörü veya alt sektörler itibarıyla idarelere ait diğer bilgi ve belgeler ile yazılı ve görsel basında yer alan haber, yazı ve yorumlar Mali İstatistiklerin Değerlendirilmesi Kamu sektörüne ait istatistikleri kamu sektörü ve/veya alt sektörler itibarıyla değerlendirmek üzere Başkanlıkça gerekli görevlendirmeler yapılır. Mali istatistikler; hazırlanma, yayımlanma, doğruluk, güvenilirlik ve önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımlarından değerlendirilir. İstatistikleri değerlendirme prosedürleri, görev süresince denetim kanıtı elde etmeye yönelik izlenecek yol ve yöntemleri gösterir. Bu prosedürler değerlendirmenin farklı aşamalarında birlikte ya da tek başına uygulanabilir. Değerlendirme prosedürleri; kontrol testleri, analitik prosedürler ve doğrudan maddi doğrulama prosedürlerinden oluşur. Kontrol testleri, istatistik derleme usullerinin istatistiklerde önemli hata oluşmasını önleyecek şekilde kurulup kurulmadığına ve etkin olarak işleyip işlemediğine ilişkin değerlendirme kanıtı elde etmek amacıyla test edilmeleridir. Analitik prosedürler, mali ve mali olmayan verilerin kendi içinde ve diğer verilerle aralarındaki rasyonel ilişkilere dayanarak, mali bilgilerin değerlendirilmesidir. Doğrudan maddi doğrulama prosedürleri, denetçi tarafından istatistiklerin tamlığı, doğruluğu ve güvenilirliğine ilişkin olarak gerçekleştirilen değerlendirme süreçlerini kapsar ve mali raporlardan istatistiklere yansıyabilecek hataları ortaya çıkarmak üzere değerlendirme kanıtları elde etmek için mali istatistikler ve mali tablolar üzerinde yapılan detaylı incelemelerdir. Denetçi yukarıda yer alan prosedürleri uygularken; kayıt ve belgelerin incelenmesi, gözlem, yazılı veya sözlü bilgi alma, karşılaştırma, teyit, yeniden hesaplama, yeniden uygulama, bilgisayar destekli denetim tekniklerinden bir ya da bir kaçını kullanarak değerlendirme kanıtı toplar Düzenlenecek Raporlar Hazırlanan mali istatistikleri değerlendirme raporu mart ayı sonuna kadar Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşü alınmak üzere Başkanlığa sunulur. Kurulda raporun görüşülmesi sırasında açıklamalarda bulunmak üzere raporun bir nüshası Başkanlıkça Maliye Bakanlığına gönderilir. Kurul tarafından görüş verilen rapor Sayıştay Başkanı tarafından nisan ayı sonuna kadar TBMM ne sunulur, bir nüshası da Maliye Bakanlığına gönderilir. 2. MALİ İSTATİSTİKLERİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Kamu mali istatistikleri Sayıştay tarafından hazırlanma, yayımlanma, doğruluk ve güvenilirlik ile önceden belirlenmiş standartlara uygunluk bakımından değerlendirilir Hazırlanma Bakımından Değerlendirme Kamu mali istatistiklerinin hazırlanmasında kullanılan yöntemler ve iç kontroller gözden geçirilir. Kamu mali istatistiklerinin hazırlanmasında kullanılan yöntemler değerlendirilirken, idari kayıtlardan alınan verilerin birleştirilme usulleri ve hesap planlarının birbirleri ile uyumlu olup olmadıkları hususları dikkate alınır. Hesap planları uyumlu olmayanların birleştirilmesi veya konsolidasyonu ile ilgili yapılan çalışmalarda gerekli açıklamaların dipnot ve açıklamalar kısmında yer alıp almadıkları, bir uyumlaştırma anahtarının bulunup bulunmadığı değerlendirilir. Bu bakımdan sektör ve alt sektörler ile bu sektörlere bağlı sosyal tesis, fon vb. öncelikle hesap planları incelenir. Öte yandan, mali istatistiklerin hazırlanması açısından verilerin derlenme usulleri de gözden geçirilir. Derlenen kayıt ve verilerin zamanında, doğru ve tam olarak intikal süreçleri ile bu süreçlerde yetki ve sorumlulukların belli edilmiş olup olmadıkları incelenir. Kullanılan bilişim sistemleri ile diğer iç kontrollere ilişkin gerekli test işlemleri de yapılır. İç kontroller ve bilişim sistemlerine ait kontroller, Düzenlilik Denetimi Rehberinde yer alan usul ve esaslara göre yürütülür Yayımlanma Bakımından Değerlendirme Ülkemizde Genel Yönetim sektörüne ait mali istatistikler Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmak- 13

14 tadır. Mali istatistiklerin hazırlanmasına ilişkin sektör sınıflamasında ESA 95 (Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar) sistemi esas alınmış olup, bu sisteme göre Genel Yönetim Sektörü; merkezi yönetim, mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörlerine ayrılmıştır. Alt sektörlere ait idarelerden say2000i muhasebe otomasyon sistemine dahil olanların verileri bu sistemden çekilmekte, dahil olmayanların verileri ise haftalık ve aylık olarak ilgili idareler tarafından Maliye Bakanlığına gönderilmektedir. Maliye Bakanlığı bu iki usul ile sektörel bazda toplanan verileri derlemektedir. Bu süreç, yayımlanan mali istatistiklerin yayımlanma araçlarının ve takviminin değerlendirilmesini içerir. Mali istatistiklerin nerede hangi usulle yayımlanacakları zaman içerisinde değişebilmekle birlikte, belirlenen usullerle yayımlanıp yayımlanmadıkları değerlendirilir. Örneğin resmi gazetede, resmi bültenlerde veya internet üzerinde kamuoyuna açıklama usulleri benimsenmiş olabilir. Bu usullere uyulup uyulmadığı değerlendirilmelidir. Yayımlanma zamanına ilişkin değerlendirmede, mevzuatla öngörülmüş bir takvim var ise buna uyulup uyulmadığı değerlendirilir. Bu belirleme kanun, yönetmelik vb. mevzuatla yapılmış olabileceği gibi, herhangi bir organa veya kuruma da yetki verilmesi şeklinde de olabilir. Birden çok mevzuatla düzenlenen veya kararlaştırılan istatistik yayımlanma takvimleri arasındaki çelişkiler bulunuyor ise, bunların da değerlendirilmek suretiyle uyumlulaştırılması tavsiye edilmelidir Doğruluk ve Güvenilirlik Bakımından Değerlendirme Doğruluk ve güvenilirlik bakımından değerlendirme, bütçe tiplerine göre tasnifli olan istatistiklerin ait oldukları idarelerin verilerinin doğru ve güvenilir olmasından başlayarak, üretilen bu verilerin derlenme ve birleştirme/konsolidasyonu aşamalarına kadar güvenilirliğinin değerlendirilmesini içerir. Doğruluk ve güvenilirlik bakımından değerlendirmede, verilerin derlenmesinde uygulanan usul ve prosedürlerin doğruluğu ve güvenilirliği ile bu usullerin güvenli bir iç kontrol sistemine sahip olup olmadığı araştırılır. Ülkemizde hazırlanacak olan istatistiklerin yayımlanma takvimi ve yayımlama araçları Resmi İstatistik Programı (RİP) ile belirlenmektedir. Bu belirlemelerde yasalarla belirlenmiş çerçeve dikkate alınmaktadır. Sayıştay, uygulanan veri derleme usulü ile bu derlemede kullanılan araçların ve gerektiğinde bilişim sistemlerinin güvenilirliğini de değerlendirir. Derleme usulleri ve bu usulde kullanılan bilişim sistemlerinin denetimlerini, düzenlilik denetimi rehberlerinde yer verilen iç kontrollerin denetimi ve bilişim sistemlerinin denetimi ile ilgili denetim teknikleri çerçevesinde yerine getirir. Bu değerlendirmede, kamu idarelerine ait mali tablolar ve muhasebe kayıtları esas olup, yapılan analizlerde kullanılan başka veriler bulunuyor ise bunların kaynaklarının resmi istatistik kapsamındaki verilerden olmasına dikkat edilir. Uluslar arası bazı verilere dayanılarak yapılan analizler var ise uluslar arası istatistik kaynakları kullanılmalıdır. Bu kapsamda yapılacak bir diğer değerlendirme ise, yayımlanan mali analizlerde kullanılan formüllerin uygunluk ve doğruluğunun değerlendirilmesidir. Kullanılan formüller maddi doğrulama ve yeniden hesaplama gibi usullerle teyit edilmelidir. İstatistiklerinin doğruluk ve güvenilirlik bakımından değerlendirilmesinde, önceki yıllarda Sayıştay ca verilmiş denetim görüşleri dikkate alınır Önceden Belirlenmiş Standartlara Uygunluk Bakımından Değerlendirme Sektörel sınıflamaya uygunluk Kamu mali istatistikleri 5018 sayılı Kanunda tanımlanan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali işlemlerini içermekle birlikte Maliye Bakanlığının bu kapsamı uluslar arası standartlara göre yeniden belirleme yetkisi bulunduğundan yapılan değerlendirmede bu husus göz önünde bulundurulur. Denetçi bu kapsamın uluslar arası sınıflamalara uygunluğunu gözden geçirir. Bu sınıflamalarda dikkate alınacak uluslar arası normlar Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sistemi (ESA 95), Birleşmiş Milletler Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA 93) ve IMF Kamu Mali İstatistikleri Sistemi (GFSM 2001) dir. Sektör ve alt sektörlere ait mali verilerin konsolidasyonunda, mali tabloların konsolide edilmesine dair ulusal ve uluslar arası muhasebe ve raporlama standartlarının dikkate alınmış olup olmadıkları da kontrol edilir. Aynı sektör ve alt sektörlerin birbirlerine olan borç ve alacakları ile diğer hususların mükerrer gösterimine dikkat edilmelidir. Muhasebe standartlarına uygunluk Mali istatistikler, genel yönetim sınıflamasında yer alan idarelerin mali işlemlerinin muhasebe kayıtlarından üretilir. Mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve rapor- 14

15 lanması, uluslararası muhasebe ve raporlama standartlarına uygun olarak düzenlenen muhasebe yönetmelikleri ile belirlenmektedir. Muhasebe yönetmeliklerinde belirlenen mali raporların hangilerinin genel yönetim sektörü ve alt sektörler itibarıyla yayımlanarak kullanıcıların ihtiyaçlarının karşılanacağına dair kurallar ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından koordine edilen Resmi İstatistik Programı ile açıklanmaktadır yıllarına ait Resmi İstatistik Programına göre Genel ve Merkezi Yönetimin Mizan, Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu, Gelir-Gider (Faaliyet) Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Yıllık Bilanço, Fonksiyonel Harcama, Genel Yönetim Mali İstatistiklerinin (GFS) yayımlanması uygun bulunmuştur. Kamu mali istatistiklerinin içeriklerinin ve açıklamaların belirlenmesinde Devlet Muhasebe ve Raporlama Standartları dikkate alınmalıdır. Bu içeriklerin belirlenmesinde uluslar arası normlar ise Avrupa Birliği Hesap Sistemi (ESA 95), Birleşmiş Milletler Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA 93) ve IMF Kamu Mali İstatistikleri Sistemi (GFSM 2001) dir. Ülkemizde Genel Yönetim sektörü ve alt sektörleri, Avrupa Ulusal ve Bölgesel Hesaplar Sistemi (ESA 95) standartları çerçevesinde belirlenmiştir. Genel Yönetim sektörünün kapsamı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, T.C. Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu nun görüşleri alınarak Maliye Bakanlığı tarafından genel yönetim mali istatistikleri genel tebliğleri ile belirlenmektedir. Bu tasnife göre Genel Yönetim Sektörü; Merkezi Yönetim Alt Sektörü, Mahalli İdareler Alt Sektörü, Sosyal Güvenlik Kurumları Alt sektörü olmak üzere üç alt sektörden oluşmaktadır. Alt sektörlerde yer alan idareler genel tebliğler ekinde sayılmaktadır. 3. RAPORLAMA Yukarıda açıklanan değerlendirme sürecinin sonunda mali istatistiklere ilişkin Sayıştay değerlendirmesi aşağıda yer alan örneklere göre raporlanır. Rapor Örneği 1; Yayımlanan 20 yılına ait mali istatistikler istatistiki yöntemler kullanılarak maliye Bakanlığınca derlenmiş, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve RİP nda belirlenen./../2011 tarihinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce muhasebat.gov.tr. adresinde yayımlanmış, ayrıca basılı Genel Yönetim Mali İstatistikleri Kitabı olarak basılı yayımlanarak ilgili kütüphane ve kurumlar ile uluslar arası Kuruluşlara (IMF; AB Statistik Office) gönderilmiş olan istatistikler, doğru, güvenilir ve önceden belirlenmiş olan sektörel sınıflamaya ve hesap planlarına uyumludur. Rapor Örneği 2; Bazı nedenlerden ötürü zamanında yayımlanamamış olan mali istatistikler hakkında düzenlenmesi gereken değerlendirme raporu şu şekilde olmalıdır. Yayımlanan 20 yılına ait mali istatistikler istatistiki yöntemler kullanılarak maliye Bakanlığınca derlenmesi gereken Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve RİP nda belirlenen./../2011 tarihinde yayımlanması gereken Genel Yönetim Sektörü Mali İstatistikleri anılan tarihlerde yayımlanmamıştır. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler ve yapılan araştırmalar ışığında yayımlanmaması, Nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bahse konu nedenlerin giderilerek Mali istatistiklerin zamanında yayımlanması sağlanmalıdır. Rapor Örneği 3; Bazı nedenlerle yayımlanan raporlar doğru ve güvenilirliği zedeleyici bir süreç sonunda yayımlanmış ise düzenlenecek rapor örneği, Yayımlanan 20 yılına ait mali istatistikler istatistiki yöntemler kullanılarak maliye Bakanlığınca derlenmiş, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve RİP nda belirlenen./../2011 tarihinde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce muhasebat.gov.tr. adresinde yayımlanmış, ayrıca basılı Genel Yönetim Mali İstatistikleri Kitabı olarak basılı yayımlanarak ilgili kütüphane ve kurumlar ile uluslar arası Kuruluşlara (IMF; AB Statistik Office) gönderilmiş olan istatistikler, önceden belirlenmiş olan sektörel ve hesap planlarına uyumlu olmakla birlikte, - sektöre ait muhasebe verilerine dayanmadığı, bunun yerine tahmine dayalı verilere müracaat edildiğinden doğruluğu ve güvenilirliği tartışmalıdır. Öneri; -Anılan sektöre ait istatistik derleme usullerinin muhasebe verilerine dayanmasını zorunlu kılacak tedbirler alınmalıdır. Sayıştay Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca düzenlenen değerlendirme raporu, Sayıştay Başkanınca Rapor Değerlendirme Kurulunun görüşü de alındıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve Maliye Bakanlığına gönderilir. 4. İZLEME Sayıştay Kanununun 40 ıncı maddesi uyarınca Maliye Bakanlığına gönderilen raporda yer alan değerlendirmelere ilişkin olarak Maliye Bakanının gerekli önlemleri alıp almadığı ve alınan tedbirlerle ilgili gelişmeler sonraki yıl değerlendirmesinde dikkate alınarak raporlanır. 15

16 [ M A K A L E ] Ülker Erdoğan ARACI İzmir Üniversitesi Öğr. Gör. OLGULARIN SAVAŞI: YÖNETİM Mİ? YÖNETİŞİM Mİ? Çok eski tarihlerden bu zamana dek, dünyanın geçirdiği değişim evreleri itinayla izlendiğinde, parçaların bir bütün halinde şekillendiği, odak noktanın insan olduğu ve gelişimin bir an bile kesilmediği gerçeği yadsınamaz bir olgu olarak gün yüzündedir. Yaşamanın genel geçer kuralı olarak nitelendirilen değişim, özel bir olgu değildir. İnsan, yaşam çevresini inceleyip denetleyerek egemenliği altında tutmaya çalışan, giderek değiştirebilen güçlü bir varlıktır. İnsan, yüzbinlerce yıldır süregelen evrim serüveniyle ateşi yakıp söndürmeyi öğrendiğinde, hayvanlarla bitkileri evcilleştirdiğinde, konutlar kentler yaptığında, türlü üretim işlerini makineleştirdiğinde, çevresini kendi yaşam koşullarına uygun duruma getirmekte kısaca değiştirmektedir. Kendiliğinden işlevsellik kazanan düzen, hergeçen gün yeni durumları yeni anlayışları ve yeni alışkanlıkları beraberinde getirmektedir. Düzenin ılımlı yaklaşımı, insanların uyumunu gerektiren bu doğrultuda şekillenen yapısı başlangıçta çok fazla yadırganmasada zamanla kutuplaşan insan yığınlarınca yorum farklılıklarına sebebiyet vermiş ve sonuç olarak da düzen işleyişi eleştirilere maruz kalmıştır. İnsanın şekillendirdiği ve yine insanın karşı durduğu düzen içerisinde, ideal olanın tespiti çoğu zaman karmaşıklaşmış labirent misali içinden çıkılamayan bir düğüme dönüşmüştür. Giderek kaybedilen öz yapı, sistemin de kendinden ödün vermesini gerekli kılmış, içinden çıkılamayacak paradigmalar zinciri yaratılmıştır. Yeni düşüncelerin, yeni davranış biçimlerinin, yeni fikirlerin, yeni siyasal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin çözümlenmesinde ve nitelenmesinde sistemin odak noktasını oluşturan insanın emeğinin ya da insanın bütün boyutlarının varlığının etkisi son derece yüksektir. Sistem dışında hiçbirşey kendiliğinden oluşmamaktadır. Sistemi de oluşturan insan faktörü ise, o noktada sistemin işlevsellik kazanmasında da kendiliğindenlik yargısı kesin olmamalıdır. Sistem bir realite ise insan da bu sistem içerisinde idealiteyi oluşturabilecek yegane güçtür. Yöneten de insandır, yönetilen de Fakat yönetmek nasıl bir ikilemdir? Yönetim anlayışının tüm işleyişin içerisinde barındırdığı kargaşanın oluşmasında ana olgu olarak yer ettiği gerçeği ortadadır. Sistemi şekillendiren insanın yönetim yaklaşımını da şekillendirmesi sonucu olacak ki, ideal olan yaklaşım yönetişim ortaya çıkarılmıştır. Yönetişimsel bakış açılarının varlığına rağmen takınılan kast sistemi yaklaşımları, yine insanın aklının alamayacağı entrikaların neticesidir. Sorunu yaratan da çözümü bulan da insan gerçeği, entrikaları oluşturan da insan gerçeği olunca, kendi kendine tezat düşme yargısı burada belirmekte ve özü yitirme sonucu kaybedilen bilinç olarak kendini göstermektedir. Yönetim anlayışının ivedi olarak terkedilmesi, işlevselliğinin yok oluşundandır. Her bir olgunun bir diğerinin yaratılışında etkin unsur olarak rol aldığı sistemde, yönetişimsel yönetimlerin neden ısrarla uygulanamadığı yine insan aklının algılayamadığı bir hengame olarak sırıtırken, yine sistemin kendiliğinden işleyişi, insan faktörünün değil sistemin üstünlüğünden olarak yorumlanmaktadır. Sonuç olarak, bireysel çıkarların hesabından kurtulunabildiği nokta da insan özüne dönecek ve sistem asıl işlevine kavuşacaktır. İnsan olmanın üstünlüğünün, bireysel çıkarların üstünlüğünden daha üstün olduğu gerçeği, at gözlüğüyle bakılan açılardan çıkıldığı noktada değer kazanacaktır! 16

17 RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY (MAYIS 2013) 1 Mayıs 2013 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete KANUN 6461 Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun [ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ] TEBLİĞLER 2013 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Genel Hükümler 4 Mayıs 2013 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete 2 Mayıs 2013 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete BAKANLAR KURULU KARARLARI 2013/4564 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne Ait 154 kv Gazipaşa-Alanya 2 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazlarda Direk Yerlerinin Mülkiyet Şeklinde, İletken Salınım Gabarisinin ise İrtifak Hakkı Kurulmak Suretiyle Adı Geçen Genel Müdürlük Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar YÖNETMELİKLER Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik TEBLİĞLER İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/8) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 353) 3 Mayıs 2013 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete KANUN 6462 Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun BAKANLAR KURULU KARARLARI 2013/ Sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 39 uncu Maddesiyle İhdas Edilen Uzman ve Uzman Yardımcısı Kadrolarının Tahsisi Hakkında Karar 2013/ Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 nci Maddesi Kapsamındaki Bankalar, Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Ticaret Odaları, Borsalar veya Bunların Teşkil Ettikleri Birlikler Personeli İçin Kurulmuş Bulunan Sandıkların İştirakçileri ile Aylık veya Gelir Bağlanmış Olanlar ile Bunların Hak Sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devredilmesine İlişkin Sürenin Bir Yıl Uzatılması Hakkında Karar BAKANLAR KURULU KARARLARI 2013/4601 Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar YÖNETMELİKLER Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Elektrik Piyasasında İnşaatına Başlanmış Olan Tesislere Yeni Üretim Lisansı Verilmesi Hakkında Yönetmelik Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Kadro ve Pozisyon İptal ve İhdas İşlemlerine İlişkin Tebliğ (2013/3) Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 6) Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 5 Mayıs 2013 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete 2013/ kv Osmaniye 2 Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar TEBLİĞLER İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2013/3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/9) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/10) 6 Mayıs 2013 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Şeker Depolama Kesintisi ve Prim Ödemeleri 17

18 Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Yönetmeliği 7 Mayıs 2013 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Gençlik Faaliyetlerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliği Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği 8 Mayıs 2013 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER EXPO 2016 Antalya Ajansının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliği 9 Mayıs 2013 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler ile İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği TEBLİĞLER Düz Havşa Başlı (Genel Baş Stili) Tip H veya Tip Z Yıldız Tornavida Yuvalı Vidalar ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO , TS EN ISO ) (No: MSG - MS /9) İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 10 Mayıs 2013 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete TEBLİĞLER Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Era Laboratuvarları A.Ş. nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ [ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ] No: YİG/ ) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2013-5) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türk Standartları Enstitüsü nün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG-15/ ) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2013-6) Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/16) Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/17) 11 Mayıs 2013 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİK KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 354) 12 Mayıs 2013 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI Anayasa Mahkemesinin E: 2012/40, K: 2012/158 Sayılı Kararı Anayasa Mahkemesinin E: 2012/1, K: 2013/1 Sayılı Kararı Anayasa Mahkemesinin E: 2012/19, K: 2013/17 Sayılı Kararı Anayasa Mahkemesinin E: 2013/5, K: 2013/46 Sayılı Kararı Anayasa Mahkemesinin E: 2013/20, K: 2013/50 Sayılı Kararı 14 Mayıs 2013 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete TBMM KARARI 1036 Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması ve Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar YÖNETMELİKLER Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Genel Havacılık Yönetmeliği (SHY-6B) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18

19 TEBLİĞLER Elektrik ve Elektronik Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (SGM ) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM/2013-4) Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/14) Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/18) Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/19) SAYIŞTAY KARARI Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı (E: 2013/1, K: 5354/1) 15 Mayıs 2013 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ(SGM-2013/6) Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile İlgiliÇevreye DuyarlıTasarım Gereklerine Dair Tebliğ(SGM-2011/18) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(SGM-2013/7) Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ(SGM-2012/6) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(SGM-2013/8) Kaynak Sarf Malzemeleri-Alaşımsız ve İnce Taneli Çeliklerin Elle Yapılan Metal Ark KaynağıİçinÖrtülü Elektrotlar-Sınıflandırma ile İlgili Tebliğ(TS EN ISO 2560) (No: MSG-MS-2013/11) Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğeİlişkin Bakanlar Kurulu KararıUygulama Tebliği (No: 2013/21) 16 Mayıs 2013 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete [ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ] BAKANLAR KURULU KARARLARI 2013/ /12/2005 Tarihli ve 5436 Sayılı- Kanunla İhdas Edilen İç Denetçi Kadrolarından (480) Adedinin Sınıf ve Derecelerinin Değiştirilerek Kamu Kurumlarına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar 2013/4626 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılmasına Dair Karar 2013/ kv Doruk HES TM-Dereli HES TM Enerji İletim HattıProjesi Kapsamında BazıTaşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele KamulaştırılmasıHakkında Karar YÖNETMELİKLER KarayollarıTrafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Mayıs 2013 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Aile ve Sosyal Politikalar BakanlığıAtama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik TEBLİĞLER İşYerleri-Yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren-Genel Kurallar ile İlgili Tebliğ(TS 11827) (No: MSG-MS-2013/10) İthalatta Gözetim Uygulanmasınaİlişkin Tebliğ(TebliğNo: 2007/13) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 3/1 NumaralıTicari AmaçlıSu Ürünleri AvcılığınıDüzenleyen Tebliğ(TebliğNo: 2012/65) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(No: 2013/24) Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ(Sayı: 2005/1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Sayı: 2013/7) 18 Mayıs 2013 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete TBMM KARARI 1037 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair Karar YÖNETMELİKLER EXPO 2016 Antalya Ajansı İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınavları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik TEBLİĞLER İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Teb- 19

20 liğ (No: 2013/8) Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/20) 21 Mayıs 2013 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2000/25/AT) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Vakıflar Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği 22 Mayıs 2013 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete [ RESMİ GAZETEDE GEÇTİĞİMİZ AY ] KANUNLAR 6463 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 6464 Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişiminin Kurumsal Çerçevesi Hususunda Mutabakat Muhtırasının ve Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 6465 Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 6466 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 6467 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 6468 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 6469 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankara da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 6470 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivya Çokuluslu Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 6471 Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasını Değiştiren Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 6472 Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının I Sayılı Protokolünün II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2010 Sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 6473 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 6474 Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Ekinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 1/2012 Sayılı Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyi Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun YÖNETMELİKLER Hammadde ve Şeker Fiyatları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Emniyet Genel Müdürlüğü Adına Yükseköğretim Kurumlarında Okutulacak Öğrencilere Dair Yönetmelik TEBLİĞLER İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/23) 23 Mayıs 2013 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete KANUN 6475 Posta Hizmetleri Kanunu BAKANLAR KURULU KARARLARI 2013/4715 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar YÖNETMELİKLER 2013/4714 Erat Sevkıyat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24 Mayıs 2013 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete YÖNETMELİKLER Organik Tarımın Esaslarıve Uygulanmasınaİliş- 20

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik Tarihi:10.08.1990 Sayısı:90/748 R.G. Tarihi:15.11.1990 R.G. Sayısı:20696 Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.08.1990, No: 90/748 Dayandığı Kanunun Tarihi

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.8.1990, No : 90/748 Dayandığı Kanunun Tarihi : 19.4.1990, No : 3628 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15.11.1990,

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA 2711 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.8.1990, No : 90/748 Dayandığı Kanunun Tarihi : 19.4.1990, No : 3628 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15.11.1990,

Detaylı

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik Bakanlar Kurulu :10/8/1990-90/748 Kararı Resmî Gazete :15.11.1990/20696 Ek ve Değişiklikler: 1) 7/12/1999-99/13770 B.K.K. 31.12.1999/2392 RG 2) 17/1/2000-2000/4

Detaylı

S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015

S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015 S i R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 13 27.01.2015 ŞUBAT AYI SONUNA KADAR MAL BİLDİRİMLERİ VERİLMELİDİR 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu nda Amaç; bu kanunda sayılanların

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Mal Bildirimi

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Mal Bildirimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Mayıs 2008 tarihli Ellialtıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Bulunulması Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (2) inci fıkrası gereğince

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.8.1990, : 90/748 Dayandığı Kanunun Tarihi : 19.4.1990, : 3628 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15.11.1990, : 20696

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 2711 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.8.1990, No : 90/748 Dayandığı Kanunun Tarihi : 19.4.1990, No : 3628 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15.11.1990,

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.8.1990, No : 90/748 Dayandığı Kanunun Tarihi : 19.4.1990, No : 3628 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 15.11.1990,

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNE İLİŞKİN REHBER

MAL BİLDİRİMİNE İLİŞKİN REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT MAL BİLDİRİMİNE İLİŞKİN REHBER Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 71 inci maddesinde; kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma sürelerinin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. SAYI : B.100.PER.0730023 5449 * 17.01.2005 KONU : Mal Bildirimi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. SAYI : B.100.PER.0730023 5449 * 17.01.2005 KONU : Mal Bildirimi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü SAYI : B.100.PER.0730023 5449 * 17.01.2005 KONU : Mal Bildirimi...VALİLİĞİNE (Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/4 Bilindiği üzere; 04.05.1990 tarih ve 20508

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU Kanun No. 3628 R. Gazete No. 20508 Kabulü: 19.4.1990 R.G. Tarihi: 4.5.1990 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

MAL BİLDİRİMİ. Mal bildirimi zorunluluğunun amacı rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele edilmesidir. (Kanun ve Yönetmelik Md:1)

MAL BİLDİRİMİ. Mal bildirimi zorunluluğunun amacı rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele edilmesidir. (Kanun ve Yönetmelik Md:1) MAL BİLDİRİMİ MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA ZORUNLULUĞU (Mal Bildirimleri 2005 Yılı Şubat Ayında Yenilenecektir) 1. KONU : 04.05.1990 tarih ve 20508 sayılı R.G. de yayımlanarak yürürlüğe giren 3628 sayılı Kanunla,

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

Mayıs 1990 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Kanun Numarası :3628

Mayıs 1990 Tarihli Resmi Gazete Sayı: Kanun Numarası :3628 Mayıs 1990 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 20508 Kanun Numarası :3628 BİRİCİ Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Kanunun amacı, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele cümlesinden olarak; bu kanunda sayılanların mal

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

MAL BİLDİRİMİ BEYANNAMESİ 2/43

MAL BİLDİRİMİ BEYANNAMESİ 2/43 1/43 MAL BİLDİRİMİ BEYANNAMESİ 2/43 04.05.1990 tarih ve 20508 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 15.11.1990 tarih ve 20696

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1

Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KAMU İİHALE KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 Kamu İhale Kurumu 2012 Yılı Denetim Raporu Sayfa 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU 7133 MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE KANUNU Kanun Numarası : 3628 Kabul Tarihi : 19.4.1990 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4.5.1990 Sayı : 20508 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 02/07/2012 SİRKÜLER NO : 2012/56 E.FATURA UYGULAMA KAPSAMINI GENİŞLETEN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 28 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 416 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu,

Resmî Gazete TEBLİĞ. b) Kanun: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu, 25 Ekim 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27035 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ GENEL TEBLİĞİ (MAHALLİ İDARELER MALİ VERİLERİ) (SIRA NO: 1) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİÇİİŞLERİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

DUYURU. Atama evrakları, sağlık ve adli sicil beyanlarına ilişkin örnek dilekçeler aşağıda gösterilmiştir.

DUYURU. Atama evrakları, sağlık ve adli sicil beyanlarına ilişkin örnek dilekçeler aşağıda gösterilmiştir. DUYURU Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan KPSS 206/2 yerleştirmeleri sonucunda Bakanlığımız kadrolarına atanmaya hak kazanan personelin atamalarının yapılabilmesi için, aşağıda belirtilen

Detaylı

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi

Detaylı

T.C. ERENLER KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : / / /01/2015 Konu: Mal Bildirim Formu...

T.C. ERENLER KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. Sayı : / / /01/2015 Konu: Mal Bildirim Formu... T.C. ERENLER KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 52741884/903.09.02/332288 13/01/2015 Konu: Mal Bildirim Formu...MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 29/12/2014 tarihli ve 81181707/903.09.02/7036263

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE CUMHURİİYET MERKEZ BANKASII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR BORNOVA BELEDİİYESİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 19.03.2013 DUYURU ÖMSS 2013 Yerleştirme Sonuçlarına göre Kurumumuza yerleştirilenler ile ilgili duyuru ve ekleri ilişiktedir. İlgililere

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI

5018 SAYILI KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SORULARI 1. 5018 sayılı Kanun kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsar. b) Avrupa Birliği fonlarından sağlanan

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

içindekiler KAMU İDARELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI Hüsna Doğan AFET YÖNETİMİ VE PLANLAMASINDA STRATEJİK KAYNAK; İNSAN Murad Tiryakioğlu

içindekiler KAMU İDARELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI Hüsna Doğan AFET YÖNETİMİ VE PLANLAMASINDA STRATEJİK KAYNAK; İNSAN Murad Tiryakioğlu içindekiler KAMU İDARELERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI Hüsna Doğan AFET YÖNETİMİ VE PLANLAMASINDA STRATEJİK KAYNAK; İNSAN Murad Tiryakioğlu MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Mahmut

Detaylı

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.08.1990, No: 90/748 Dayandığı Kanunun Tarihi : 19.04.1990, No: 3628 Yayımlandığı R.Gazetenin tarihi : 15.11.1990,

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GELİİR İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI

İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRÜĞÜ ANKARA - 2013 İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI Sertaç BEZCİ Maliye Uzmanı ÇERÇEVE Dayanak Sürecin işleyişi Cezanın muhatapları Muhataplar ile ilgili özel durumlar

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 28.05.2013 DUYURU 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi hükmü gereğince İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde boş bulunan 36

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

B. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik

B. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik B. Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.08.1990, No: 90/748 Dayandığı Kanunun Tarihi : 19.04.1990, No: 3628 Yayımlandığı R.Gazetenin tarihi : 15.11.1990,

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE HALK SAĞLIIĞII KURUMU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSU) 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOĞU KARADENİİZ PROJESİİ BÖLGE KALKIINMA İİDARESİİ BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00;

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI

MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 19.11.2012/195-1 MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINI UYGULAYACAK ŞİRKETLERE İLİŞKİN KURUL KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Kamu Gözetimi Muhasebe

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TANIITMA FONU 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL // 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII YARGIITAY BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA ÖSYM TARAFINDAN KPSS-2012-1 SONUCUNA GÖRE YERLEŞTİRİLENLERİN İŞ TALEP FORMU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINA ÖSYM TARAFINDAN KPSS-2012-1 SONUCUNA GÖRE YERLEŞTİRİLENLERİN İŞ TALEP FORMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN 2012/1 KPSS SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU A- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR Kurumumuz hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için merkez teşkilatımızda boş bulunan 5 adet mütercim

Detaylı

Sayı :B.100.PER /01/2010 *** Konu : Mal Bildirimleri GENELGE 2010 / 5

Sayı :B.100.PER /01/2010 *** Konu : Mal Bildirimleri GENELGE 2010 / 5 Sayı :B.100.PER.0.73.00.23 20/01/2010 *** 11807 Konu : Mal Bildirimleri GENELGE 2010 / 5 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ ( DUS )

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ ( DUS ) DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ ( DUS ) ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATAMALARINDA İSTENEN EVRAKLAR AÇIKTAN VE N A K L E N (Halen Kamu Kurumlarında Çalışmakta

Detaylı

Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 2001.

Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 2001. Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 2001. TÜRKİYE DE SİYASAL YOZLAŞMALARIN KAPSAMINA İLİŞKİN HUKUKİ NORMLAR Bu yazımızda ülkemizde siyasal yozlaşmalar konusunda

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA (Personel Dairesi Başkanlığı) ANKARA

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA (Personel Dairesi Başkanlığı) ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA (Personel Dairesi Başkanlığı) ANKARA Devlet Personel Başkanlığınca, Bakanlığınız. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü emrine.... kadrosuna 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Defne Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün

Detaylı

BEYANLARIM. 2- Tüm adaylar Adli Sicil Kaydının bulunup bulunmadığını gösterir belge getireceklerdir.

BEYANLARIM. 2- Tüm adaylar Adli Sicil Kaydının bulunup bulunmadığını gösterir belge getireceklerdir. EK-1 BEYANLARIM Askerlik Durumu Sağlık Durumu 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 4/A maddesine göre herhangi bir kurumda çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa kurumu-unvanı ve özlük numarası T.C No: Adı

Detaylı

KAMU HİZMET ENVANTERİ

KAMU HİZMET ENVANTERİ KAMU HİZMET ENVANTERİ 602.040.000 k planlama çalışmaları Bakanlık stratejik planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarında koordinasyon hizmeti sunmak Kanunu (Md.9,60) 2-5436 sayılı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00:

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44

01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 01.03.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/44 KONU: Elektronik fatura düzenlemeleri ile elektrik ve gaz dağıtım şirketleri için getirilen, abone ve tüketim bilgilerinin

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

LOJMAN TALEP DİLEKÇESİ SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE / SAMSUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE /

LOJMAN TALEP DİLEKÇESİ SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE / SAMSUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE / LOJMAN TALEP DİLEKÇESİ SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE / SAMSUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE /.. İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE /. İLÇE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TABİPLİĞİNE.... Müdürlüğünde / Tabipliğinde...... kadrosunda...

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Kurumumuz kadrolarına açıktan atanmaya hak kazanan adaylar hakkında duyuru

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği. Sayı : B.05.0.HUK /11/2012 Konu : Yardımlarda Mülki İdare Amirine Bildirim.

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği. Sayı : B.05.0.HUK /11/2012 Konu : Yardımlarda Mülki İdare Amirine Bildirim. BAKANLIK MAKAMINA İlgi : Dernekler Dairesi Başkanlığının 12.09.2012 tarih ve B.05.0.DDB.0.02.01.00 3441 sayılı yazısı. GÖRÜŞ İSTENİLEN KONU : Dernekler Dairesi Başkanlığının İlgi yazısıyla; dernekler ile

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YOZGAT BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi

Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi Belediyeler ve Kamu Mali Yönetim Sistemi 16 Nisan 2011 Mehmet BÜLBÜL Daire Başkanı Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü mbulbul06@gmail.com www.bumko.gov.tr/kontrol Kamu Mali Yönetim

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. DEFNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 -(1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın 2015/8

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Sayı : B.07.0.İMİ.0.24/ J % Konu : İç Kontrol Eylem Planı 14.4 Nolu Raporlamaya İlişkin Eylem OV02/2012 BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu

Detaylı