DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK"

Transkript

1 DAVRANIŞ TÜZÜĞÜ DÜRÜSTLÜKLE ÖNCÜLÜK As of September 2010

2 DAVRANIŞ TÜZÜĞÜNE GİRİŞ Biz, karmaşık ve geniş kapsamlı kurallarla tanımlanmış bir iş ortamında etkinlik gösteren küresel bir şirketiz. Çalışanlarımız dünya üzerinde farklı ülkelerde çalışıyorlar ve yaşıyorlar. Lottomatica Grubu Yönetim Kurulunca onaylanmış olan bu Davranış Tüzüğü (bu Tüzük ), Lottomatica Group S.p.A ve bağlı ortaklıkları ile kontrolü altındaki iştiraklerinin ( Şirket veya Lottomatica ) bünyesindeki tüm çalışanlardan, yöneticilerden, görevlilerden ve danışmanlardan ile bu kuruluş ile iş yapan veya bu kuruluş adına hareket eden üçüncü şahıslardan, acentelerden ve temsilcilerden beklenen davranış standartları ve dürüstlük konusunda bilgi verir. İşbu Tüzük bir işe alım sözleşmesi yerine geçmez ve Şirket ile çalışanları arasında sözleşmeye bağlı herhangi bir hak oluşturmaz. Yine de tüm çalışanlar bu Tüzüğe uymakla yükümlüdür. Bu Tüzüğe veya diğer Şirket politikalarına uymayan çalışanlar, ilgili yasaların veya iş sözleşmelerinin izin verdiği ölçüde disiplin cezalarına maruz kalabilirler. Bu Tüzüğe öngörülen biçimde uyum göstermeyen üçüncü şahıslara, acentelere ve temsilcilere ilgili yasalar ve sözleşme hükümlerine uygun yaptırımlar uygulanabilir. Bu Tüzük, Şirket in etkinlik gösterdiği çeşitli ülkelerin kültürel, sosyal ve ekonomik farklılıklarına uygun olarak işle ilgili tüm etkinliklerimize ve şirket operasyonlarımıza küresel düzeyde uygulanmak üzere oluşturulmuştur. Yerel yasa ve yönetmeliklerin bu Tüzüğün hükümlerinden farklı yükümlülükler içermesi durumunda bu yükümlülükler öncelik kazanacaktır. TEMEL İLKELER Şirket, tüm iş ilişkilerinde Dürüstlük, Güven, Saygı ve Mükemmellik ilkelerine bağlıdır. Biz dünya çapında iş dünyasını düzenleyen ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uygun hareket ederiz; ve tüm yüklenicilerimizin, danışmanlarımızın ve iş yaptığımız diğer üçüncü şahısların da aynı biçimde davranmasını bekleriz. İşle ilgili tüm operasyon ve işlemlerimizde etkinliklerimizi temel ilkelerimizle uyumlu biçimde düzenleriz. Tüm ilişkilerimizde ve iş yerlerimizde dürüstlükle hareket ederiz ve çalışanlarımızın işle ilgili etkinlikleri ile kişisel etkinlikleri arasında oluşabilecek her türlü çıkar çatışmasından kaçınırız. Mali, fiziksel ve fikri mülkiyet varlıkları da dahil olmak üzere Şirketimizin toplam özvarlığının korunmasına kendimizi adamışızdır ve verilen tüm bilgilerin doğruluğunu ve şeffaflığını garanti ederiz. Herkese saygı, adalet ve itibar eilerek davranılan güvenli bir iş yeri, fırsat eşitliği, çeşitlilik, iletişim ve yeniliğe olanak tanıyan bir kültürün devamlılığını sağlamaktayız. Kurumsalsosyal sorumluluk almayı ve özellikle de müşterilerimizin vatandaşlarına eğitsel, kültürel, sosyal yardımlaşmaya ait ve insani fırsatlar sunmalarına olanak tanımalarını sağlamaya kendimizi adadık. 2

3 İÇİNDEKİLER Dürüstlük Sayfa Numarası Davranış Standardı 4 Dürüstlük Taahhütü 4 İstihdamda Adalet, Çeşitlilik ve Taciz 4 Çıkar Çatışması 5 Kaygıların dile getirilmesi ve Misillemenin Yasaklanması 5 İş Uygulamaları Piyangolara Katılım 6 Şans Oyunlarına Katılım 6 Fikri Mülkiyet 6 Elektronik Ortamlar ve İletişim Sistemleri 7 Belge ve Kayıtların Doğruluğu, Saklanması ve İmha Edilmesi 7 Basın Açıklamaları ve Medya 7 Gizlilik 7 İş İlişkileri Düzenleyici Kurumlarla İşbirliği 8 İş Nezaketi 8 İşle İlgili Ağırlama Organizasyonları 8 Armağanlar 8 Siyasi Bağışlar 9 İş Ortamı 8 Haziran 2001 Tarihli ve 231 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 9 Rekabet Yasaları ve Rekabet Hakkında Bilgi Toplanması 11 İçeriden Bilgi Edinme 11 Borsada Manipülasyon 11 Uygunsuz Ödemeler 12 Para Aklamanın Önlenmesi 12 Küresel Uyum ve Yönetim Küresel İş Kuralları 12 Küresel Uyum ve Yönetim Planı 13 İletişim Yolları 14 Uyum Bölümü Dürüstlük Hattı Hukuk Bölümü İnsan Kaynakları Bölümü Politika ve Prosedürler Bu Tüzüğün Bir Kopyasını Nereden Bulabilirim? Yasal Referanslar 15 3

4 DÜRÜSTLÜK Davranış Standardı Şirket tüm etkinliklerini ahlaka uygun biçimde, dürüstlük, güven, saygı ve adil iş ilişkileri yoluyla yürütür. Şirketi etkileyen her kararımızda davranışlarımıza bu değerler yön vermelidir. İşi yürütürken maruz kaldığımız baskılardan bağımsız olarak sorumluluk ve dürüstlükle hareket etmek bizim görevimizdir. Bu da Şirketin işlerini yürütürken uygunsuz bir görüntü verebilecek davranışlardan dahi kaçınmamız gerektiği anlamına gelir. Dürüstlük Taahhütü Kurallara uymak herkesin sorumluluğudur. Tüm ilgili yasa ve yönetmeliklere uymakla yükümlüyüz. Yerel yasalar tarafından yasaklanmamışsa, istihdamın bir koşulu olarak tüm çalışanlarımızın bu Tüzüğe ve tüm Şirket politikalarına uyma taahhütlerini doğrulamalarını öngörürüz. İlgili yasa ve yönetmeliklere aykırı bir davranış, Şirket in iş dünyasındaki prestijine zarar verebilir ve müşterilerin, hissedarların ve çalışanların güvenini yitirmesine neden olabilir. Bu nedenle de herhangi bir zamanda uygun iş davranışları konusunda bir sorunuz olduğunda veya belirli bir durum konusunda kararsızlık duyduğunuzda, ya da bu tüzüğün hükümlerinden herhangi birisinin yorumlanmasına gereksinim duyduğunuzda yöneticinizden veya Uyum, Hukuk veya İnsan Kaynakları Bölümlerinin temsilcilerinden yardım istemelisiniz. Yukarıda belirtilenlerin ışığında bu tüzüğü, Şirket in politikaları ve işle ilgili sorumluluklarımızla ilgili yasa ve yönetmelikleri öğrenmek ve anlamak için zaman ayırmalıyız. Ayrıca bu politikaları, yasaları ve yönetmelikleri anladığımızdan emin olmak için eğitimlere katılmamız da istenebilir. İstihdamda Adalet, Çeşitlilik ve Taciz Şirket herkesin adalet, haysiyet ve saygıyla davranıldığı bir iş ortamı oluşturmayı ilke edinmiştir. Şirket hiç kimseye ırkı, rengi, inancı, dini, ulusal kökeni, yaşı, engeli, cinsiyeti, cinsel tercihi, cinsel kimliği, medeni hali, askerlik durumu, gazilik statüsü veya ilgili yasa ve yönetmeliklere göre yasaların koruması altındaki herhangi bir başka durumundan dolayı ayrımcılık uygulamayacaktır. Şirket çalışanları tarafından veya Şirket çalışanlarına karşı her tür taciz yasaklanmıştır. Yasaklanan davranışlar aşağılayıcı veya küçümseyici şakalardaveya yergilerde bulunma, korkutma, istenmeyen cinsel yaklaşımlar veya istihdam kararlarıyla bağlantılı olarak cinsel çıkar sağlama taleplerini de kapsar. Cinsel ima içeren ve bir çalışanın işindeki performansını olumsuz etkileyen, ya da tehdit edici, düşmanca veya hakaret içeren bir iş ortamı oluşturan sözel veya fiziksel herhangi bir davranış kabul edilemez. Şirket ayrıca güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmayı da ilke edinmiştir ve tüm çalışanların işe geldiklerinde işiyle ilgili aktiviteleri güvenli ve etkin biçimde yürütmesine engel olacak herhangi bir maddenin etkisi altında olmamasını şart kılar. 4

5 Çıkar Çatışması İşle ilgili sorumluluklarımız ile veya Şirket in çıkarları ile çelişkili olan veya çelişkili gibi görünen davranışlardan, ilişkilerden ve durumlardan kaçınmalıyız. Kişisel etkinliklerinizin veya çıkarlarınızın Şirket e karşı sorumluluklarınızla çeliştiği her durum veya düzenleme bir çıkar çatışması sayılır. Dışarıda bir çıkar çatışmasına veya bir çıkar çatışması görüntüsüne neden olabilecek herhangi bir etkinlik veya ilişki öncelikle müdürünüz tarafından onaylanmalı ve ardından da Yetkili Uyum Görevlisi veya atadığı kişiye bildirilmelidir. Aşağıdaki durumlar çıkar çatışmasına örnektir: Şirket dışında işle ilgili sorumluluklarınızla çelişebilecek herhangi bir çalışma, iş, mesleki veya diğer bir aktivite ile uğraşmanız; Mevcut veya gelecekteki bir Şirket müşterisiyle, tedarikçisiyle veya rakibi ile ilgili doğrudan veya dolaylı olarak önemli bir maddi çıkar sahibi olmanız veya bu işlerde bir çalışan, danışman, görevli veya yönetici olarak hizmet vermeniz; Şirketin işlerini siz, bir akrabanız veya bir yakınınızın sahip olduğu veya yönettiği bir tedarikçiye yönlendirmeniz; Gizli Şirket bilgilerini kullanmanız, Şirket iş fırsatlarından faydalanmanız veya Şirket varlıklarını uygunsuz biçimde kendi çıkarınız, bir akrabanız veya bir yakınınız için kullanmanız. Sosyal yardım işleri gibi iş dışı etkinliklere katılmanız veya siyasi roller üstlenmeniz, eğer kişisel katılımınız Şirket onayı olmadan Şirket için yükümlülük oluşturuyorsa veya sizin etkinliğiniz Şirket in kararları üzerinde uygun olmayan bir etkiye sahip olduğu görüntüsünü yaratıyorsa bir çıkar çatışmasına yol açabilir. Bu liste, olası çıkar çatışmaları kapsayan tam bir liste değildir ve yalnızca çıkar çatışmasına yol açabilecek ilişki ve etkinliklerden bazı örnekler vermektedir. Herhangi bir etkinliğin bir çıkar çatışmasına yol açıp açmayacağı konusunda sorularınız olması durumunda, bu türden bir etkinliğe girişmeden önce onay almak için Yetkili Uyum Görevlisi veya atadığı kişiyle temas kurmalısınız. Kaygıların Dile Getirilmesi ve Misillemeye Karşı Önlemler Yasaların veya yönetmeliklerin ihlali de dahil olmak üzere, bu Tüzüğe karşı varlığından kuşkulanılan veya varlığı bilinen ihlalleri derhal bildirmek hepimizin sorumluluğu ve görevidir. Etik veya uyum ile ilgili kaygılar olağan bildirim kanalları yoluyla bildirilmelidir. Kaygıların dile getirilmesi veya hatalı davranışların bildirimi, özellikle de bir arkadaş veya amir ile ilgili olduğunda, kişisel etik kurallarının ihlali gibi görünebilir. Fakat sessiz kalmak ve kaygı veren konuyu bildirmemek Şirket e ciddi zararlar gelmesine, müşterilerin güveninin yitirilmesine veya para cezaları veya diğer cezaların verilmesine neden olabilir. Yasalar, yönetmelikler veya Tüzüğün kuşkulanılan veya bilinen ihlallerinde durumun bildirileceği yolların tam bir listesi için lütfen bu tüzüğün sonunda bulunan İletişim Yolları bölümüne başvurun. Şirket kuşkulanılan veya bilinen bir ihlali iyi niyetle bildiren bir kişiye karşı misilleme veya ayrımcılık uygulamaz. 5

6 İŞ UYGULAMALARI Piyangolara Katılım Hiçbir çalışan (Lottomatica nın İtalya daki çalışanları hariç), temsilci veya danışman Şirket in şans oyunu hizmeti veya ürünleri sunduğu hiçbir yetki bölgesinde bir şans oyununa katılamaz veya doğrudan veya dolaylı olarak çıkar talep edemez. Çalışanlar ve danışmanlar birinci dereceden aile bireylerini (anne, baba, eş, kardeş ve çocuklar) ile ev halkının üyelerini farklı yetki bölgelerindeki ulusal veya yerel yasalar, yönetmelikler veya Şirket in sözleşmelerinin benzer sınırlamalar getirebileceği konusunda bilgilendirmelidirler. Nadiren, çalışanlar ve danışmanlar oyunun işleriyle ilgili olması, ilgili yasa ve sözleşmelerin izin vermesi ve şahsın müdürü veya Baş Uyum Görevlisi veya atadığı kişiden önceden onay alması koşuluyla müşteri için olan şans oyunları oynayabilirler. Böyle bir oyundan elde edilen herhangi bir kazanç müşteriye iade edilmelidir. Şans Oyunlarına Katılım Hiçbir çalışan, ilgili sözleşme hükümleri, yönetmelikler veya lisanslar tarafından yasaklanan şans oyunu tesislerinde bahis oynayamaz veya kumar aktivitelerine katılamaz. Bu türden kurumların listesi Spielo Atronic ve GTECH in Uyum Bölümü internet sitelerinde bulunabilir. İtalya da yerleşik çalışanların ve danışmanların tümünün İtalya da kumar ile ilgili etkinliklere katılımı yasaklanmıştır. Fakat nadiren çalışanlar ve danışmanlar oyunun işleriyle ilgili olması, ilgili yasa ve sözleşmelerin izin vermesi ve bireyin müdürü veya Baş Uyum Görevlisi veya atadığı kişiden önceden onay alınması koşuluyla kumar makineleriyle oynayabilirler. Fikri Mülkiyet Şirket in telif haklarını, patentlerini, ticari markalarını ve ticari sırlarını da kapsayan fikri mülkiyet hakları Şirket ve Şirketin devamlı başarısı için son derece değerlidir. Fikri mülkiyet, Şirket in ürettiği varlıkların en önemlilerinden biridir. Bu varlıklara bilgisayar yazılımları ve kaynak kodları, mühendislik tasarımları ve çizimleri, araştırma ve geliştirme, gizli süreçler ve teknik bilgiler, pazarlama planları, vb. gibi mülkiyet hakkına tabi son derece değerli bilgiler de dahildir. Şirket in fikri mülkiyetinin kaybı, çalınması, izinsiz olarak ifşa edilmesi veya kötüye kullanılması Şirket in işini tehlikeye atar ve Şirket e zarar verir. Herbirimiz Şirket in fikri mülkiyetini koruma amaçlı politika ve prosedürlere uyarak bunları korumakla yükümlüyüz. Bu yükümlülük,çalışanın Şirket ten ayrılmasından sonra da devam eder. Şirket ayrıca başkalarının fikri mülkiyetine de saygı duyar. Hakları saklı yazılım, belge veya diğer materyallerin sahiplerinden izin alınmadan çoğaltılması Şirket politikasına aykırıdır. Şirket, yazılım tedarikçilerinin lisans sözleşmelerinde belirtilen sınırlamalarına saygı gösterir ve ilgili lisans sözleşmesinin kopyalamaya izin verdiği haller dışında kopyalanmış yazılım veya belge kullanmaz veya kopyalamaz. Tüm çalışanlar (i) Şirket in gizli bilgilerini, hizmet(ler)ini veya ürün(ler)ini temel alan veya bunlarla ilgili olan; ve (ii) Şirket te çalıştıkları sürede veya işten ayrıldıktan sonraki bir yıl içinde ürettikleri, herhangi bir fikir, buluşa dair bilgi, kavram veya nesnenin sahip oldukları veya elde ettikleri tüm haklarını, yerel yasa ve yönetmeliklerin bu bölümün hükümlerinden farklı zorunluluklar içerdiği durumlar haricinde, Şirket e devretmeyi kabul ederler 6

7 Elektronik Ortamlar ve İletişim Sistemleri Elektronik posta, intranet, internet erişimi ve sesli mesajıda kapsayan tüm elektronik ortamlar ve iletişim sistemleri, Şirketin özvarlığıdır ve işle ilgili uygun amaçlar için kullanılmalıdır. Şirket in elektronik ortamlar ve iletişim sistemlerinin kullanımını düzenleyen ve bu türden araçların Şirket in prestijnin lekelenmesi, verimliliğinin azalması ve mali cezalar alması gibi zararlar gelmesini önlemek için bu tür cihazların doğru kullanımının önemini ortaya koyan politikaları vardır. İlgili yasalar tarafından yasaklanmamışsa veya ne olursa olsun Şirket ile çalışanları arasındaki ilişkinin gizliliğinin uygun biçimde korunması ilkesine uygun olarak, Şirket in sağladığı elektronik ortamlar ve iletişim sistemleri üzerinde oluşturulmuş veya saklanan herhangi bir kişisel iletişime veya veriye Şirket in erişimine ve kontrolüne izin verilmiştir. Belge ve Kayıtların Doğruluğu, Saklanması ve İmha Edilmesi Şirketin defterleri ve kayıtları eksiksiz, adil ve doğru olacak ve tüm yasal bildirim gerekliliklerine uygun olacaktır.. Herhangi bir işlemin gerçek niteliğini bilinçli olarak gizleyen veya farklı gösteren hiçbir giriş yapılmayacaktır. Şirket, devlet kurumlarına, müşterilere veya hissedarlara gönderilen veya bunlar için tutulan mali raporlar veya diğer belgelerde yanlış veya aldatıcı ifadeler kullanmayacak ve kullanılmasına izin vermeyecektir. Şirket fiziksel, mali ve fikri mülkiyet varlıklarının korunması ve yönetim kararlarının, riskleri de göz önüne alan sağlam mali ve ekonomik analizleri temel almasını sağlamak için etkin iş süreçleri ve dahili bir kontrol sistemi uygulamaktadır. Tüm kayıtlar, Şirket in politikaları ile ilgili tüzük ve yasal gerekliliklere sıkı biçimde uyularak saklanacak ve imha edilecektir. Kayıtları ve belgeleri politikalarda belirlenen tarihten önce silemeyiz veya imha edemeyiz; hatta eğer imha politikası, bir hukuki süreç veya soruşturma tehdidi bulunması veya bu türden bir sürecin devam etmesi nedeniyle askıya alınmışsa, bunları silmemiz veya yok etmemiz tamamen yasaklanmıştır. Basın Açıklamaları ve Medya Çalışanlar Şirket in işleri, beklentileri ve aldığı sonuçlar hakkında basına açıklama yapmamalıdırlar. Muhabirler, gazeteciler, yazarlar, yorumcular, yatırımcılar, simsarlar ve analistler de dahil olmak üzere medya veya maliye dünyasından bir temsilciyle Şirket hakkında tüm iletişim, Şirket in Şirket İşleri Bölümü nün iznine tabidir. Tüm basın açıklamaları Lottomatica Şirket İşleri Bölümü tarafından ve Lottomatica Hukuk Bölümü ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile işbirliği içinde yapılır. Bu kuralın istisnaları Şirket in kendisi tarafından yayınlanan olağan basın açıklamaları ile Şirket in şans oyunu operatörü olan ve bir operatör olarak veya ruhsat ya da imtiyazlarının getirdiği yasal zorunluluklar nedeniyle bu bilgileri sağlamakla yükümlü olan bağlı ortaklıkları tarafından yapılanlardır. Gizlilik Şirket kişisel gizliliği korumayı ilke edinmiştir ve kişisel bilgileri Şirket in nezareti ve idaresi altında bulunan herkesin gizlilik haklarını korumaktaki sorumluluğunun farkındadır. Şirket, işi ile ilgili olmayan hassas kişisel bilgileri kastılı olarak toplamayacak ve saklamayacaktır. Her birimiz, kişisel olarak tanımlanabilecek ve hassasiyet taşıyan bilgileri uygunsuz veya izinsiz olarak kullanılmaktan veya ifşa edilmekten korumaya özen göstermeliyiz. Tüm şirket operasyonları, adil ve sorumlu gizlilik ve bilgi koruma prosedürlerini uygulamaya koymalıdır ve bu prosedürler ve ilgili yasalara uyulmasını güvenceye almak için sorumlu adımlar atmalıdır. 7

8 İŞ İLİŞKİLERİ Düzenleyici Kurumlarla İşbirliği Şirket, iş aktivitelerini denetleyen çeşitli düzenleyici kurumlarla işbirliği yapmayı ilke edinmiştir. Şirket adına hareket eden herbirimiz, Şirket in bu düzenleyici kurumlara karşı iş yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamalı ve en üst düzeyde yardıma ve hızlı yanıtlar vermeye hazır bulunmalıyız. İş Nezaketi Armağanlar ve ağırlama organizasyonları, iş ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için tasarlanmış nezaket gereklilikleridir. Yine de, Şirket le iş ilişkisi bulunan veya iş ilişkisi kurmayı amaçlayan kişilere armağan verirken ya da bu kişileri ağırlarken aşırılıkları önlememiz gereklidir. Kişisel armağanlar, çıkarlar, eğlence veya hizmetlerin talep edilmesi veya bunlara aracılık edilmesi asla kabul edilemez. Armağanlar ve eğlence, ya da değerli herhangi bir varlık için yapılan masraflar derhal bildirilmeli ve Şirket in defter ve kayıtlarına doğru olarak işlenmelidir. İşle İlgili Ağırlama Organizasyonları Mevcut veya gelecekteki iş ortaklarının uygun düşen ağırlama biçimleri (ör. davet, yemek, spor karşılaşması veya tiyatro) iş hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırma amacıyla yapıldığı açık olan durumlarda genel olarak kabul görür. Bununla ilgili giderler makul ve kabul edilebilir düzeyde ve zevk sınırları dahilinde olmalı ve yasalar veya Şirket politikasınca yasaklanmış olmamalıdır. Bu organizasyonlar sırasında işle ilgili konular tartışılmalı ve Şirket çalışanları hazır bulunmalıdır. İş ortakları bazen eğitim ve öğretim fırsatlarını size veya Şirket e yönelik bir maliyet oluşmadan yolculuk ve konaklamayı da kapsayacak biçimde genişletebilirler. Yine bazı durumlarda satıcının hesabına yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgi alacağınız bir organizasyona davet edilebilirsiniz. Satıcı hesabına yapılan bu türden davetleri kabul etmeniz genel olarak tavsiye edilmez. Yine de, bazen bu türden bir organizasyonda sizin hazır bulunmanız bir iş ilişkisinin kurulabilmesi için önem taşıyabilir ve Şirket açısından yararlı olabilir. Böyle durumlarda daveti kabul etmeden önce müdürünüz ve Baş Uyum Görevlisi nin veya onun görevlendirdiği kişinin iznini almalısınız. Organizasyona katılımınız onaylanırsa, Şirket ulaşım ve konaklama giderlerinizi karşılamalıdır. Armağanlar Çalışanların Şirket le iş ilişkisi bulunan veya iş ilişkisi kurmayı amaçlayan kişilerle doğrudan veya dolaylı olarak armağan alışverişinde bulunması Şirket politikasınca teşvik edilmez. Fakat yasalar veya Şirket politikasınca yasaklanmayan durumlarda şu şartlarla tanıtım amaçlı armağanlar verilmesi veya kabul edilmesi söz konusu olabilir: (1) Armağan işle ilgili bir amaçla makul biçimde bağlantılı ise; (2) Armağanın Baş Uyum Görevlisi veya onun görevlendirdiği kişi tarafından özel olarak onaylanmadığı halde değeri en fazla 100 Euro ise ve armağanı kabul eden tarafın işle ilgili bir seçimini etkileme amacını taşımıyorsa; ve (3)Armağanın kabul edilmemesi nezaketsiz bir davranış olarak algılanacak veya Şirket e karşı olumsuz bir önyargı oluşturacak ise, armağan kabul edilmelidir. Birçok ulus veya devlet yönetimlerinin armağanlar ve diğer işle ilgili nezaket amaçlı uygulamaları düzenleyen sert kural ve yasaları vardır. Hepimiz bu yönetimlerle iş yaparken bu türden kural ve yasaları tanımakla yükümlüyüz. Birçoğumuz hükümet yetkilileri ve görevlileri ve hükümet kurumlarıyla etkileşimde bulunabilir. Hükümet bünyesindeki müşterilerimizin mal ve hizmet alımları ile ilgili yasa ve düzenlemelere uymak hepimizin yükümlülüğüdür. Devlet yetkilileri ve görevlilerine hizmet ücreti ödenmesi ve değerli varlık sunulmasını düzenleyen yasalar, yönetmelikler ve devlet etik kuralları değişken ve karmaşıktır. Şirketin Sorumlu Müdürü veya Şirketin bireysel bağlı ortaklıklarından birinin İcra Kurulu Başkanının (veya Şirket tarafından atanmış bir başka yetkilinin) önceden onayı alınmadan herhangi bir devlet yetkilisine veya görevlisine hiçbir armağan, herhangi bir ödeme ya da değerli bir varlık sunulamaz veya önerilemez. Bağlı ortaklıklardan benimsedikleri kendi armağan 8

9 politikası gereği bir talep gelmesi durumunda bunun Şirket in Küresel Uyum ve Yönetim Planı na uygunluğu Yetkili Uyum Görevlisi tarafından da onaylanmalıdır. Siyasi Bağışlar Şirket fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak, ya da Şirket varlıklarının veya tesislerinin dünyanın herhangi bir yerindeki devlet yetkilileri, siyasi partiler veya siyasi adayların çıkarı için kullanılması, önceden Uyum ve Hukuk Bölümlerinin temsilcilerinden Şirket prosedürlerine uygun biçimde onay alınmadığı takdirde yasaklanmıştır. Şirket hiçbir durumda çalışanları, temsilcileri veya danışmanları tarafından yapılan siyasi bağışları geri ödemez. Çalışanlar, partilerle veya siyasetle bağlantıları, ya da kişisel siyasi bağışlar yapmaları veya yapmayı reddetmeleri nedeniyle ayrımcı bir davranışa maruz kalmazlar. İŞ ORTAMI 8 Haziran 2001 Tarihli ve 231 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Bir İtalyan şirketi olarak Lottomatica, diğer yasa ve yönetmeliklerle 231/2001 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ye ( 231 sayılı Kararname ) de tabidir. 231 sayılı Kararname ye göre, şirketler ve diğer tüzel kişilikler yönetimleri altındaki müdürler, yöneticiler, çalışanlar veya danışmanların, şirket veya tüzel kişiliğin çıkarına veya yararına işlediği bazı suçlar nedeniyle ciddi yaptırımlara maruz kalabilirler. 231 sayılı Kararname kapsamındaki suçların önlenmesi için tasarlanmış Uyum programlarının benimsenmesi, bu türden suçların işlenmesi durumunda Şirketi yasal yükümlülük altında kalmaktan koruyabilir. Öngörülen en ciddi yönetimsel yaptırımlar, ruhsatların ve imtiyazların askıya alınması ya da iptali yoluyla hak mahrumiyeti, bazı sözleşmelere girme yasağı, finansman ve katkılardan mahrum edilme veya bunların iptali ile mal ve hizmetlere reklam yasağının yanı sıra kayda değer miktarda para cezalarıdır. 231 sayılı Kararname ayrıca İtalya dışındaki ülkelerdeki kamu savcısının cezai takibat başlatmaması veya yapılan eylemin bu ülkede ilgili yasalara göre suç unsuru oluşturmaması durumunda İtalya dışında işlenen suçlar için de uygulanabilir. 231 sayılı Kararname kapsamındaki suçlardan biri işlendiğinde, Şirket: a) Suçun işlenmesinden önce Yönetim Kurulunun bu türden suçları önlemek üzere uyum programları oluşturduğunu ve yürürlüğe koyduğunu; b) Yönetim Kurulu tarafından Şirket bünyesinde bir Denetim Mercii atandığını ve bağımsız kontrol güçleri tarafından uyum programlarının etkinliğini izlemekle görevlendirildiğini; c) Suçu işleyenlerin uyum programlarını ihlal ettiğini; d) Denetim Merciinin uyum programlarını yeterli biçimde kontrol ettiğini; kanıtladığı takdirde yükümlülükten kurtulur. Herbirimiz, aşağıda belirtilen suçlarla bağlantılı olarak 231 sayılı Kararname ile ilgili bilinen veya kuşkulanılan ihlalleri Denetim Merciine gecikmeden bildirmekle yükümlüyüz: Kamusal Yönetime karşı işlenen suçlar (ör. rüşvet, irtikap ve sahtecilik); Belirli şirket suçları (ör. şirketle ilgili sahte haberleşmeler, muhasebe/maliye sahteciliği, muvazaalı sermaye oluşumu, hisse manipülasyonları); Kalpazanlık, damga pulu ve şirket ticari marka ve işaretlerinin sahteciliği; Terörizm; 9

10 Bireylere karşı suçlar; İçeriden bilgi edinme ve borsanın manipülasyonu; İş yerinde sağlık ve güvenlik kurallarının ihlali sonucunda ölüme sebebiyet verme ve kaza sonucu oluşan ciddi yaralanmalar; Kara para aklama suçları; Bilgi teknolojisi suçları; Suç işleme amaçlı komplo kurma suçları; Sanayi ve ticarete karşı işlenen suçlar (ör. tehdit ve şiddet yoluyla yasa dışı rekabet, üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarını ihlal eden ürünlerin üretimi); Fikri mülkiyet suçları. Söz konusu eylem İtalya da yapılmışsa veya herhangi bir durumda İtalya merkezli Grubun bir şirketine ait üçüncü şahıslar, acente veya temsilcilerin katılımı ile işlenmişse, bu konudaki bildirim e- posta adresine yapılacaktır. Bu ihlallerden birini isimsiz olarak rapor etmekiçin lütfen (bu Tüzüğün sonunda bulabileceğiniz İletişim Yolları bölümünde belirtilen) Dürüstlük Hattı nı kullanın. Rekabet Yasaları ve Rekabet Hakkında Bilgi Toplanması Antiröst, tekel, dürüst ticaret veya kartel yasaları olarak da bilinen rekabet yasalarının amacı, pazarda eşit koşullara sahip bir oyun alanının oluşturulması ve dürüst rekabetin teşvik edillmesidir. Şirket pazarda güçlü bir rekabet için dürüstlükle çalışırken, iş yaptığı tüm yetki alanlarında rekabet ve antitröst yasalarına uyacaktır. Şirket adına hareket eden hiç kimse, rekabeti sınırlama veya ortadan kaldırma amaçlı, ya da ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlamasına dair bilgi alışverişinde bulunmak için resmi veya gayri resmi hiçbir anlaşmaya taraf olmayacaktır. Yasa dışı anlaşmalar fiyatları sabitleme veya kontrol etme; ürün, pazar, bölge, müşteri ve tedarikçileri belirleme; bir ürünün yeniden satış fiyatını saptama veya ürünlerin satışının Şirket e ait başka ürünleri satın alma anlaşması karşılığı yapılmasını da kapsar. Şirket, rakipleri üzerine pazarlama ve işle ilgili bilgilerin toplanması için yalnızca uygun ve yasal olan yolları kullanacaktır. Şirket bir rakibin eski veya güncel çalışanlarından gizli bilgi almaz veya alınmasını teşvik etmez. Antitröst yasalarına aykırı hareket eden şirket ve bireyler ağır cezalara çarptırılabilirler. Bu nedenle de, muhtemel antitröst suçlamalarıyla ilgili bir süreç oluşmadan önce bu konuda sorusu olabilecek hepimizin Hukuk Bölümünden bir temsilci ile temas kurması sorumluluğumuz gereğidir. İçeriden Bilgi Edinme Şirket in hisse senetleri Milano Borsasında halka açık olarak işlem görmektedir. İçeriden bilgi edinme, bir şirket hakkında hisselerinin fiyatını etkileyebilecek ve halka açıklanmamış bilgilere sahipken şirketin hisselerini alıp satma işlemi veya bu türden bilgilerin iletilme veya açıklanması olarak tanımlanır. İçeriden bilgi edinme bazı şahıslara pazarda haksız bir avantaj sağladığından yasalara aykırıdır. Şirket, dünya çapında halka sunulan hisseler için adil ve açık pazarlar oluşturmayı ilke edinmiştir. İçeriden edinilen bilgi, olağan bir yatırımcının hisse, senet ve opsiyonlar da dahil olmak üzere menkul kıymetlerin satışı konusundaki kararını etkilemesi olası, halka açıklanmamış somut bilgidir. Şirket hakkında halka açıklanmamış, içeriden elde edilmiş bilgiye sahipken Şirket hisselerini alıp satmamız veya başkalarını bu türden hisselerin alım satımı için yönlendirmemiz yasaklanmıştır. İçeriden edinilen bilgi Lottomatica ya veya Lottomatica ile iş yapan müşterilere, satıcılara veya iş ortakları gibi diğer şirketlere de ait olabilir. 10

11 Borsada Manipülasyon Borsada Manipülasyon suç mali enstrümanların fiyatlarında anlamlı değişimler sağlaması somut biçimde olası olan sahte bilgiler yayan veya göstermelik işlemler veya başka aldatmacalar düzenleyen şahısları hedef alır. Bu nedenle, aşağıda belirtilenler yasaklanmıştır: (i) İnternet de dahil olmak üzere medyada mali enstrümanlarla ilgili sahte veya aldatıcı işaretler oluşturması muhtemel bilgi, söylenti veya sahte ya da aldatıcı haberler yaymak; (ii) Mali enstrümanların arzı, talebi veya fiyatı konusunda sahte veya yanıltıcı işaretler veren veya verebilecek alım- satım işlemleri yapmak veya emirleri vermek; (iii) Bir veya birkaç mali enstrümanın fiyatının anormal veya yapay düzeylerde kalmasını sağlayan alım-satım işlemleri yapmak veya alım-satım emirleri vermek; (iv) Muvazaalı işlemler veya diğer hile ve aldatmacalar içeren alım-satım işlemleri yapmak veya alım-satım emirleri vermek; veya (v) Mali enstrümanların arzı, talebi veya fiyatı konusunda sahte veya yanıltıcı işaretler veren, veya verebilecek diğer muvazaalı işlemleri yapmak. Uygunsuz Ödemeler Mevcut veya potansiyel bir müşteri, tedarikçi veya devlet yetkilisi veya görevlisine iş almak veya alınan işi korumak ya da uygunsuz bir avantaj sağlamak amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak değerli herhangi bir ödeme veya havale (ör. para, mal veya hizmet) vermemize, vaat etmemize, teklif etmemize veya üçüncü bir şahısa bunları yaptırmamıza izin verilmez. Şirket in işlerini yürütürken rüşvet, komisyon veya diğer yasa dışı veya uygun olmayan ödemeler yapılması kesinlikle yasaklanmıştır. Bu yasak mutlaktır ve bu türden bir ödeme, borç veya benzeri bir uygulamayı engellemek üzere konulmuş yasaların bulunup bulunmadığından bağımsız olarak Şirket in iş yaptığı tüm ülkelerde ve her zaman geçerlidir. Ödemeleri kolaylaştırma amacı güdülen ve Uyum veya Hukuk Bölümlerinden bir temsilci tarafından önceden onay verilmesi gereken son derece sınırlı bir alan haricinde, bu konuda söz konusu ödemenin miktar veya biçimine veya yapılan ödemenin gerçek nedenini gizlemek için düzenlenen tertip veya düzenlere bakılmaksızın hiçbir istisna yapılamaz Para Aklamanın Önlenmesi Şirket yalnızca yasal iş etkinlikleriyle meşgul olan ve fonları yasal kaynaklardan elde edilen muteber müşteriler ve tedarikçilerle iş yapar. Yasa dışı yollardan elde edilen veya yasa dışı amaçlarla kullanılacak paranın, yasal kaynaklardan elde edilmiş gibi gösterileceği veya bu parayı yasa dışı amaçlarla kullanacak olanlarla arasındaki bağlantının izlenemeyeceği biçimde işlemden geçirildiği süreç para aklama olarak adlandırılmaktadır. Para aklama amacını güden mali işlemlerin gözden kaçırılması Şirket in dürüstlüğüne ve adına büyük zarar verebilir. Şirket dünya çapında para aklama ile ilgili tüm yasalara uymayı ilke edinmiştir. Bir İtalyan şirketi olarak Şirket diğer yasa ve yönetmeliklerin yanı sıra özellikle de Avrupa Birliği nin ilgili direktiflerinde para aklamanın önlenmesi ve mali sistemin dürüstlüğünün ortaya konması ile ilgili olarak anılan ilkeleri benimseyen 231/2007 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin hükümlerine tabidir. KÜRESEL UYUM VE YÖNETİM Küresel İş Kuralları Şirket dünya çapında iş alanını düzenleyen yasa ve yönetmeliklere uymayı ilke edinmiştir. Şirket in iş yaptığı ülkelerin yasaları genellikle Şirket operasyonlarını, iş etkinliklerini ve şirketin dünya çapındaki çalışanlarını kapsayacak genişlikte düzenlenmiştir. 231 sayılı kararname, ABD Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Yasası ( FCPA ) ve OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesini de kapsayan ve yabancı ülkelerde devlet yetkililerine rüşvet verilmesini yasaklayarak, düzgün kayıtların tutulmasını ve iç muhasebe denetimini öngören rüşveti önleme amaçlı yasalar özel bir önem taşımaktadır. 11

12 Ayrıca başka ülkeler tarafından başlatılan kısıtlayıcı ticari uygulamalar veya boykotlara katılımı veya bunlarla işbirliğini yasaklayan İtalyan ve ABD yasaları ve yanı sıra bazı ürünler, hizmetler, teknik veriler ve yazılımların başka ülkelere ihracatını veya bunların ABD dışındaki bir ülkeden diğerine tekrar ihraç edilmesini engelleyen yasalar da bulunmaktadır. Şirket FCPA yı ABD de olsun, ABD dışında olsun çoğunluk hissesine sahip olduğu tüm bağlı ortaklıklarında geçerli kabul eder. ABD dışında işlem yapılmasını gerektiren ortak girişimler veya benzeri düzenlemelere katılmayı öneren operasyonlarda FCPA ya uyumla ilgili düzenlemelerin sözleşmeye eklenmesi gerekip gerekmediği Hukuk Bölümünden bir temsilciye danışılmalıdır. Küresel Uyum ve Yönetim Planı Küresel şans oyunu yasa ve yönetmeliklerinin, dünya genelindeki şans oyunu yetkililerinin ve ilgili devlet kurum ve kuruluşlarının yoğun denetimine tabi bir kuruluş olan Şirket, en yüksek iş ahlakı ve dürüstlük standartları ile küresel iş operasyonlarını düzenleyen yasa ve yönetmeliklere uymayı taahhüt etmiştir. Bu taahhüt, Şirket in Küresel Uyum ve Yönetim Planı ile ortaya konulmuştur. Planın amacı, yasaların ve Şirketin politika ve prosedürlerinin ihlallerini önlemek, belirlemek ve düzeltmektir. Planın unsurları,etik iş standartlarının belirlenmesini, bu standartların bildirilmesini, olası istisnaların bildirilmesini ve Plan ın uygulanmasını destekleyen bir organizasyon yapısının izlenmesini, denetlenmesini ve işletilmesi için bir mekanizma oluşturulmasını da içermektedir. 12

13 İLETİŞİM YOLLARI Uyumla ilgili bir kaygınızı veya herhangi bir konu, ya da özel olarak 231 sayılı Kararname ile ilgili bir yasa ihlalini bildirmek için lütfen aşağıdakilerden birisiyle temas kurunuz: Telefon: (401) veya (39) Yazılı Başvuru: Uyum Bölümü: Uyum Bölümü ve/veya Denetim Mercii: Compliance Department Compliance Department and/or Supervisory Body GTECH Corporation Gruppo Lottomatica GTECH Center Viale del Campo 10 Memorial Boulevard Boario 56/d Providence, RI USA Roma, Italia. E-posta: Bağımsız bir hizmet sağlayıcı tarafından işletilen Dürüstlük Hattı, etik olmayan veya yasa dışı olan davranışların gizlilik içinde ve isimsiz olarak bildirilmesi amacıyla kurulmuştur. DÜRÜSTLÜK HATTI İtalya dan aranacak numara: ABD den aranacak numara: İngilizce için 1 e basın. İspanyolca için 2 ye basın. Fransızca için 3 e basın. Lehçe için 4 e basın. Almanca için 5 e basın. Hukuk Bölümleri ve İnsan Kaynakları Bölümleri ve Politika ve Prosedürler Şirket, bu Tüzükte yer alan prensiplere ekpolitika ve prosedürler de uygulamaktadır. Bu materyallere ve adreslerinden erişilebilir. Bu Tüzüğün Bir Kopyasını Nereden Bulabilirim? Bu Tüzük Lottomatica nın internet sitesinden (www.gruppolottomatica.com) veya GTECH internet sitesinden (www.gtech.com) elde edilebilir ve bilgisayarınıza indirilebilir. Tüzüğün bir kopyası Uyum Bölümünden de temin edilebilir. 13

14 YASAL REFERANSLAR İtalyan Kanun Hükmünde Kararnamesi 58/1998 ya da TUF : İtalya yasalarına göre kayıtlı şirketlerin disipline edilmeleri ve düzenlenmeleri için temel referans, Finansal Aracılık için Konsolide Edilmiş Yasa dır. İtalyan Kanun Hükmünde Kararnamesi no. 231/2001 ya da " 231 sayılı Kararname": Bu yasa, İtalyan hukuk sistemine şirketler ve diğer kuruluşlara müdürleri, yöneticileri veya kendi idare ve denetimleri altındaki (ör. çalışanlar, acenteler, tedarikçiler gibi) kişiler tarafından şirket çıkarına olan veya şirkete avantaj sağlayan işlenmiş bazı suçlar için idari sorumluluk (pratikte cezai sorumluk) rejimini tanıtır. Bu sorumluluk, suçu işleyen bireyin sorumluluğuna ek olarak getirilmiştir. Öngörülen en ciddi yönetimsel yaptırımlar aktivitelere yasaklama getirilmesi, ruhsatların ve imtiyazların askıya alınması ya da iptali, Kamu veya bağlantılı kuruluşlar ile sözleşme yasağı, finansman ve katkılardan mahrum edilme veya bunların iptali,mal ve hizmetlere reklam yasağının getirilmesi ve ağır para cezalarıdır. İtalyan Kanun Hükmünde Kararnamesi no. 196/2003 ya da İtalyan Gizlilik Tüzüğü : İtalyan Gizlilik Garantörü nün (31 Aralık 1996 tarihinde çıkarılan yasa ile gizliliğin korunması konusundaki yasalara istinaden kontrol amaçlı olarak kurulan İtalyan Yetkili Kurumu) ana görevlerinin tanımını da içeren, gizlilik yasalarına dair Konsolide Edilmiş Yasa: a) Kişisel verilerin işlenmesinin ilgili tüm gizlilik yasalarına uygun biçimde yürütülmesinin sağlanması; b) Gizlilik konularını ve veri güvenlik önlemlerini düzenleyen yasaların yayınlanması; ve c) Gizlilik hakkını tehlikeye sokan durumlarda kişisel verilerin işlenmesinin önlenmesi. İtalyan Kanun Hükmünde Kararnamesi no. 30/2005 ya da "Fikri Mülkiyet Tüzüğü": İtalyan hukuk sisteminde fikri mülkiyetle ilgili yasaları yeniden düzenleyerek bunların dayanağını ortaya koyan ve İtalyan devletinin yasalarını, fikri mülkiyet konusundaki AB yasaları ve uluslararası yasalar ile koordine eden 10 Şubat 2005 tarihli ve 30 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve onun ardından gelen yasa değişiklikleri. İtalyan Kanun Hükmünde Kararnamesi no. 231/2007: Finans sisteminin kara para aklamak ve terörü finanse etmek için kullanılmasının önlenmesini konu alan 2005/60/CE AB direktifinin uygulanması ile uygulanma önlemlerini konu alan 2006/70/CE direktifi. ABD Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Yasası ya da FCPA : Şirketin dünya çapındaki operasyonlarına uygulanabilen FCPA; Şirket, çalışanları, danışmanları ve iştiraklerinin bir devlet yetkilisine, siyasi parti veya adaya, bir işi almak veya alınan işi korumak ya da Şirket in çıkarlarını korumak veya başka bir uygunsuz avantaj sağlamak amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak değerli herhangi bir varlık vermesini, ödemesini,, vaat etmesini, teklif etmesini veya izin vermesini yasaklar. FCPA in ayrıca ABD merkezli şirketlerle çoğunluk hissesine sahip oldukları ortaklıklarının yaptıkları işlemlerin doğru ve eksiksiz kayıtlarını tutmalarını öngören muhasebe kaydı tutma üzerine hükümleri de bulunmaktadır. FCPA nın ihlalinin sonuçları hem şirket, hem de ilgili bireyler için ağırdır. Antitröst ve Rekabet Yasaları: Her hukuk sisteminde yer alan ve şirketlerin ayrı ayrı veya birlikte sıkı rekabet anlaşmaları yaparak, üstün pozisyonunu kötüye kullanarak ve üstün bir pozisyona ulaşmak için yaptıkları eylemlerle olağan ekonomik rekabete zarar vermelerini önleyerek iktisadi pazarlarda rekabeti koruyan yasalar dizisi. OECD Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi Sözleşmesi: Amacı Sözleşmeye üye olan ülkelerde yerleşik şirketler tarafından yürütülen uluslararası ticaret işlemlerinde rüşvete karşı yaptırımları destekleyerek gelişmekte olan ülkelerde yolsuzlukları azaltmak olan uluslararası sözleşme. 14