STRATEJİ GELİŞTİRME VE KALKINMA I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİ GELİŞTİRME VE KALKINMA I"

Transkript

1 K A L K I N M A D A V E R İ M L İ L İ K Ürün Yönetimi-1: Ürün Yönetimi Nedir? s. 29 Stratejik Ürün Planlama ve Ürün / Teknoloji Yol Haritaları - I s. 33 Kalkınma Sürecinde Türkiye s. 36 Verimlilik, Büyüme ve Kalkınma - I s. 44 T. C. B İ L İ M, S A N AY İ V E T E K N O L O J İ B A K A N L I Ğ I A Ğ U S T O S , Y ı l 2 6, S a y ı EMEK - ANKARA - PP - 2 STRATEJİ GELİŞTİRME VE KALKINMA I

2 SU VERİMLİLİĞİ ADLI 720 NO'LU KİTABIN İKİNCİ BASIMI YAYIMLANDI... Bir yanda, nüfus artışı ve değişen tüketim alışkanlıkları su talebinin artmasına neden olurken öte yanda, küresel ısınma, iklim değişikliği ve endüstriyel kirlilik su kaynaklarının azalmasına ve su kalitesinin düşmesine neden olmaktadır. Artan su talebini, su arzını sürekli olarak artırarak karşılayabilmek mümkün olmadığından mevcut su kaynaklarının etkin kullanılması gerekmektedir. Bu gereksinim doğrultusunda hazırlanan çalışma, water efficiency (su verimliliği) kavramını ele almaktadır. Çalışmada, suyun kentlerde ve sanayide verimli kullanımı incelenmiş, dünyadaki uygulamalar araştırılmış ve örneklendirilmiştir. Bu çalışma ile su verimliliği konusunda tüm paydaşların başvurabileceği ve yararlanabileceği bir kaynak oluşturmak amaçlanmıştır. Araştırma, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Günay Kocasoy danışmanlığında, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü uzmanı Özlem Durmuş tarafından yürütülmüştür. Birinci baskısı Nisan 2011'de Mülga Milli Prodüktivite Merkezi tarafından gerçekleştirilen kitabın gözden geçirilmiş ikinci baskısının konunun tüm paydaşları için yararlı olmasını dileriz. Bakanlığımızın 720 Nolu Su Verimliliği başlıklı yayınına Verimlilik Genel Müdürlüğü'nden Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Sevgin Fettahoğlu ile bağlantıya geçilerek ulaşılabilecektir.

3 K A L K I N M A D A V E R İ M L İ L İ K T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN AYLIK YAYIN ORGANIDIR AĞUSTOS 2014 YIL: 26 SAYI: 308 Bu dergi adet basılmaktadır. ISSN: Yayın Türü: Yerel Süreli Türkçe - İngilizce SAHİBİ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA GENEL MÜDÜR Anıl YILMAZ GENEL KOORDİNATÖR Dilek BİRBİL SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Cangül TOSUN YAZI KURULU Dilek BİRBİL - Cangül TOSUN - Lütfiye BALKAYA İNGİLİZCE SAYFA SORUMLUSU Gülçin MANZAK AYDIN - Şirin Müge KAVUNCU WEB SİTESİ SORUMLUSU Aytunç AYHAN FOTOĞRAFLAR Hakan CANBAKIŞ - Özgür YURDAKADİM DAĞITIM SORUMLUSU Mehtap EMRE (312) / 331 Anahtar dergisinin PDF dosyalarını her ay düzenli olarak e-posta hesabınıza gönderilmesini istiyorsanız, konu alanına Anahtar yazıp adresine boş bir e-posta atabilirsiniz. Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler yazarlarına aittir. YÖNETİM YERİ T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gelibolu Sokak No:5 Kavaklıdere ANKARA Tel: (312) (10 Hat) Faks: (312) Faks (Dergi): (312) e-posta: İnternet: GRAFİK TASARIM VE UYGULAMA BASKI KORZA YAYINCILIK BASIM SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Büyük Sanayi 1. Cad. 95/1 İskitler - ANKARA Tel: (312) Faks: (312) Ülkelerin kalkınmasının arka planında bilim, teknoloji ve sanayi politikaları ve stratejilerinin olduğu gerçeğinin farkında olan Bakanlığımız; büyüme, gelişme ve kalkınma konularında gerçekleştirdiği çalışmalarla önemli sorumluluklar üstlenmektedir Türkiye Sanayi Stratejisinde yer alan vizyonumuz; orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya nın üretim üssü olarak belirlenmiş olup bu vizyon kapsamında anılan dönemde Türkiye Sanayi Stratejisi nin genel amacı, Türk Sanayisinin rekabet edebilirliği ve verimliliği yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojik ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşüm olarak belirlenmiştir. Buradan da görülebileceği gibi; kalkınmanın en önemli faktörleri olan, nitelikli iş gücü, ileri teknoloji, yüksek verimlilik ve katma değerli üretim gibi alanlarda temel politikaların belirlenmesi ve uygulanmasında Bakanlığımıza çok önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir hedeflerini yakalayabilmemiz için sayılan tüm bu alanlarda kamu ve özel kesimle birlikte, akademik ve sivil toplum kuruluşlarının yakın işbirliğine gitmesi çok yararlı olacaktır. Diğer yandan mikro ölçekte kurumlar ve işletmeler seviyesinde başarı anahtarlarının yine strateji geliştirme ve uygulamadaki yetkinlik olduğunu görüyoruz. İşletmelerin faaliyet gösterdikleri iş alanlarına yönelik öngörülerini ekonomik gerçeklere yaklaştırma düzeyi ve bu yönde doğru stratejik planlar yapabilme ve bu stratejileri uygulama becerisi geliştirmeleri rekabet üstünlüğü yakalamalarının ön koşulu olarak görülmektedir. Bakanlığımızın 2014 yılı için ilkini gerçekleştirdiği Verimlilik Proje Ödülleri de stratejik yönetim anlayışını benimsemiş ve bu yönde projeler geliştiren işletme ve kuruluşların bir adım önde olduklarını bir kez daha kanıtladı. Dergimizin bu sayısından başlayarak Aralık sayısına kadar Verimlilik Proje Ödülü kazanmış işletme ve kuruluşların projelerini tanıtacağız. Strateji Geliştirme ve Kalkınma temasıyla yayımladığımız Anahtar dergisinin Ağustos sayısına makaleleri ile destek veren tüm yazarlara ve uzmanlarımıza teşekkür eder, projeleri ile ödül alan kurum ve kuruluşların yönetici ve çalışanlarını bir kez daha kutlarım. Anıl YILMAZ Genel Müdür BASILDIĞI TARİH Anahtar dergisinin Ağustos 2014 sayısı tarihinde basılmıştır. 01

4 İÇİNDEKİLER Yıllık Verimlilik İstatistikleri: / İlknur PULAK TARAS 2014 Verimlilik Proje Ödülleri: Parlatılmış Porselen Karo Yüzeyleri İçin Düşük Maliyetli-Yüksek Performanslı Koruyucu Kaplama Geliştirilmesi Projesi 2014 Verimlilik Proje Ödülleri: Atlas Motor Yaratıcı Teknoloji Projesi 2014 Verimlilik Proje Ödülleri: Yüksek Kapasiteli Merkezi VoIP Santral Tasarımı Projesi 2014 Verimlilik Proje Ödülleri: Termal ve Fotovoltaik Güneş Enerjisi Destekli Otonom Kurutma Kabini Projesi Solarbooster Sundry 2014 Verimlilik Proje Ödülleri: Kamuda Bir İlk! Sağlıkta Sözleşmeli Yöneticilerin ve Sağlık Tesislerinin Etkinlik ve Verimliliğinin Karne Uygulaması İle Çok Boyutlu Değerlendirmesi Projesi Veri Zarflama Analizi İle İllerin Bölgelerinde TÜBİTAK ve KOSGEB Projelerindeki Etkinliğinin Ölçülmesi Dr. Rasim AKPINAR - Enver ÇAKIN Ürün Yönetimi - I: Ürün Yönetimi Nedir? Dr. Nilgün FEŞEL Stratejik Ürün Planlama ve Ürün/Teknoloji Yol Haritaları - I / Şakir KARAKAYA 02

5 36 Kalkınma Sürecinde Türkiye Sinan BORLUK Verimlilik Alanında Politika Geliştirme - III Beşeri Sermayenin Gelişimi - I Ahmet Emre ÇOBAN Verimlilik, Büyüme ve Kalkınma - I Dr. Halit SUİÇMEZ Karadeniz Çayı Dünya Pazarına Çıkmak İçin Kolları Sıvadı Bilişim, Bilim ve Teknoloji Haberler Temiz Üretim (Eko - Verimlilik) Strategy Formulation and Development Sanayi Göstergeleri Industry Indicators Bilim ve Teknoloji Göstergeleri Science and Technology Indicators Ulusal ve Uluslararası Verimlilik İstatistikleri / National and International Productivity Statistics Ulusal Verimlilik İstatistikleri National Productivity Statistics 03

6 YILLIK VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ YILLIK VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ: İlknur PULAK TARAS / Sanayi ve Teknoloji Uzmanı (Verimlilik Genel Müdürlüğü) 2003 yılından bu yana RİP (Resmi İstatistik Programı) kapsamında yer alan Yıllık Verimlilik İstatistikleri, her yıl Haziran ayının son iş gününde yayımlanmaktadır. Bu kapsamda 3 temel başlıkta toplanan istatistikler Çalışan Kişi Başına Katma Değer, Çalışılan Saat Başına Katma Değer, Birim Emek Maliyeti olup bunların endeksleri ve önceki yıla göre değişimlerini kapsamaktadır. İstatistiklere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nın web sitesinden ulaşılabilmektedir. İstatistiklerin hesaplanmasında, çıktı değişkeni olarak Faktör Maliyetiyle Katma Değer, girdi değişkenleri olarak Çalışan Sayısı, Çalışılan Saat, Emek Maliyeti kullanılmaktadır. Bu değişkenler TÜİK tarafından yayımlanan Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri altında yer almaktadır. 2009, 2010, 2011 yıllarına ilişkin olarak, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması Nace Rev.2 ye göre Sanayi ve Hizmet sektörlerini kapsayacak şekilde 836 farklı faaliyet kolu için hesaplanan yıllık verimlilik istatistikleri, sektörler bazında incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 2009 yılı için çalışan kişi başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en yüksek değer 97174,40 TL olarak Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Bilgi ve İletişim sektörü 77288,69 TL, Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri sektörü 35109,24 TL, Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü 32596,99 TL, Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler sektörü 31653,61 TL ile takip etmektedir yılı için çalışan kişi başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en düşük değer 3718,92 TL olarak Diğer Hizmet Faaliyetleri sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri sektörü 8241,91 TL, Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor sektörü 9974,51 TL, İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri sektörü 11434,54 TL Gayrimenkul Faaliyetleri sektörü 11618,99 TL ile takip etmektedir. 04 Şekil Yılı İçin Çalışan Kişi Başına Katma Değer

7 2009 yılı için çalışılan saat başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en yüksek değer 46,28 TL olarak Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Bilgi ve İletişim sektörü 36,23 TL, Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri sektörü 16,74 TL, Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü 15,20 TL, Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler sektörü 14,90 TL ile takip etmektedir. Şekil Yılı İçin Çalışılan Saat Başına Katma Değer Şekil Yılı İçin Birim Emek Maliyeti 2009 yılı için çalışılan saat başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en düşük değer 1,72 TL olarak Diğer Hizmet Faaliyetleri sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri sektörü 3,82 TL, Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor sektörü 4,71 TL, İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri sektörü 5,33 TL Gayrimenkul Faaliyetleri sektörü 5,38 TL ile takip etmektedir yılı için birim emek maliyeti verileri ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en yüksek değer 2,59 TL olarak Diğer Hizmet Faaliyetleri sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor sektörü 2,07 TL Gayrimenkul Faaliyetleri sektörü 1,72 TL Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri sektörü 1,47 TL, Eğitim sektörü 1,44 TL ile takip etmektedir yılı için birim emek maliyeti verileri ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en düşük değer 0,44 TL olarak Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Bilgi ve İletişim sektörü 0,55 TL, İnşaat sektörü 0,56 TL, Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler sektörü 0,63 TL, İmalat sektörü 0,72 TL ile takip etmektedir. 05

8 YILLIK VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ Şekil Yılı İçin Çalışan Kişi Başına Katma Değer ve Bir Önceki Yıla Göre Değişimi 2010 yılı için çalışan kişi başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en yüksek değer ,09 TL olarak Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Bilgi ve İletişim sektörü 78127,66 TL, Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü 35642,96 TL, Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri sektörü 33607,52 TL, Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler sektörü 26859,33 TL ile takip etmektedir yılı için çalışan kişi başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en düşük değer 3273,81 TL olarak Diğer Hizmet Faaliyetleri sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri sektörü 9022,04 TL, İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri sektörü 10990,40 TL, Eğitim sektörü 12203,27 TL Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor sektörü 15493,69 TL ile takip etmektedir yılı için çalışan kişi başına katma değerin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en yüksek artış % 72,04 olarak Gayrimenkul Faaliyetleri sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor sektörü % 55,33, Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı sektörü % 29,52, Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri sektörü % 9,47, Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü % 9,34 ile takip etmektedir yılı için çalışan kişi başına katma değerin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en yüksek azalış % 18,72 olarak İnşaat sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler sektörü % 15,15, Diğer Hizmet Faaliyetleri sektörü % 11,97, Eğitim sektörü % 7,01, Ulaştırma ve Depolama sektörü % 5,49 ile takip etmektedir. 06

9 Şekil Yılı İçin Çalışılan Saat Başına Katma Değer ve Bir Önceki Yıla Göre Değişimi 2010 yılı için çalışılan saat başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en yüksek değer 61,07 TL olarak Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Bilgi ve İletişim sektörü 36,63 TL, Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü 16,55 TL, Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri sektörü 15,64 TL, Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler sektörü 12,73 TL ile takip etmektedir yılı için çalışılan saat başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en düşük değer 1,52 TL olarak Diğer Hizmet Faaliyetleri sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri sektörü 4,18 TL, İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri sektörü 5,12 TL, Eğitim sektörü 5,85 TL Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor sektörü 7,28 TL ile takip etmektedir yılı için çalışılan saat başına katma değerin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en yüksek artış % 73,18 olarak Gayrimenkul Faaliyetleri sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor sektörü % 54,56, Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı sektörü % 31,96, Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri sektörü % 9,29, Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü % 8,86 ile takip etmektedir yılı için çalışılan saat başına katma değerin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en yüksek azalış % 18,33 olarak İnşaat sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler sektörü % 14,56, Diğer Hizmet Faaliyetleri sektörü % 11,45, Eğitim sektörü % 8,67, Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri sektörü % 6,59 ile takip etmektedir. 07

10 YILLIK VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ Şekil Yılı İçin Birim Emek Maliyeti ve Bir Önceki Yıla Göre Değişimi 2010 yılı için birim emek maliyeti verileri ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en yüksek değer 3,26 TL olarak Diğer Hizmet Faaliyetleri sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Eğitim sektörü 1,66 TL Ulaştırma ve Depolama sektörü 1,51 TL, Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor sektörü 1,51 TL, Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri sektörü 1,46 TL ile takip etmektedir yılı için birim emek maliyeti verileri ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en düşük değer 0,38 TL olarak Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Bilgi ve İletişim sektörü 0,57 TL, İnşaat sektörü 0,73 TL Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü 0,74 TL, İmalat sektörü 0,76 TL ile takip etmektedir yılı için birim emek maliyetinin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en yüksek artış % 30,57 olarak İnşaat sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Diğer Hizmet Faaliyetleri sektörü % 25,85, Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler sektörü % 21,51, Eğitim sektörü % 15,02, Ulaştırma ve Depolama sektörü % 13,76 ile takip etmektedir yılı için birim emek maliyetinin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en yüksek azalış % 29,30 olarak Gayrimenkul Faaliyetleri sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor sektörü % 27,02, Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı sektörü % 13,61, Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü % 5,17, Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri sektörü % 0,71 ile takip etmektedir. 08

11 Şekil Yılı İçin Çalışan Kişi Başına Katma Değer ve Bir Önceki Yıla Göre Değişimi 2011 yılı için çalışan kişi başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en yüksek değer 99221,21 TL olarak Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Bilgi ve İletişim sektörü 86505,93 TL, Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri sektörü 39463,74 TL, Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü 38235,55 TL, İmalat sektörü 26515,04 TL ile takip etmektedir yılı için çalışan kişi başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en düşük değer 2845,63 TL olarak Diğer Hizmet Faaliyetleri sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri sektörü 9040,03 TL, İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri sektörü 11157,52 TL, Eğitim sektörü 12238,88 TL, Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı sektörü 14907,50 TL ile takip etmektedir yılı için çalışan kişi başına katma değerin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en yüksek artış % 17,43 olarak Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Bilgi ve İletişim sektörü % 10,72, Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri sektörü % 10,17, Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor sektörü % 8,01, Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü % 7,27 ile takip etmektedir yılı için çalışan kişi başına katma değerin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en yüksek azalış % 23,99 olarak Gayrimenkul Faaliyetleri sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi Ve Dağıtımı sektörü % 21,17, Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler sektörü % 13,36, Diğer Hizmet Faaliyetleri sektörü % 13,08, Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı sektörü % 9,64 ile takip etmektedir. 09

12 YILLIK VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ Şekil Yılı İçin Çalışılan Saat Başına Katma Değer ve Bir Önceki Yıla Göre Değişimi 2011 yılı için çalışılan saat başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en yüksek değer 47,85 TL olarak Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Bilgi ve İletişim sektörü 40,68 TL, Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri sektörü 18,67 TL, Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü 17,86 TL, İmalat sektörü 12,28 TL ile takip etmektedir yılı için çalışılan saat başına katma değer verileri ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en düşük değer 1,32 TL olarak Diğer Hizmet Faaliyetleri sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri sektörü 4,60 TL, İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri sektörü 5,22 TL, Eğitim sektörü 5,86 TL, Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı sektörü 6,92 TL ile takip etmektedir yılı için çalışılan saat başına katma değerin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en yüksek artış % 19,38 olarak Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Bilgi ve İletişim sektörü % 11,05, Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri sektörü % 10,04, Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor sektörü % 8,90, Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü % 7,94 ile takip etmektedir yılı için çalışılan saat başına katma değerin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en yüksek azalış % 24,18 olarak Gayrimenkul Faaliyetleri sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi Ve Dağıtımı sektörü % 21,64, Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler sektörü % 13,55, Diğer Hizmet Faaliyetleri sektörü % 13,46, Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı sektörü % 9,41 ile takip etmektedir. 10

13 Şekil Yılı İçin Birim Emek Maliyeti ve Bir Önceki Yıla Göre Değişimi 2011 yılı için birim emek maliyeti verileri ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en yüksek değer 4,05 TL olarak Diğer Hizmet Faaliyetleri sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor sektörü 1,98 TL, Eğitim sektörü 1,83 TL, Ulaştırma ve Depolama sektörü 1,76 TL, Gayrimenkul Faaliyetleri sektörü 1,51 TL ile takip etmektedir yılı için birim emek maliyeti verileri ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en düşük değer 0,49 TL olarak Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Bilgi ve İletişim sektörü 0,55 TL, Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri sektörü 0,71 TL Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü 0,75 TL, İmalat sektörü 0,79 TL ile takip etmektedir yılı için birim emek maliyetinin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en yüksek artış % 30,65 olarak Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı sektörü % 28,76, Gayrimenkul Faaliyetleri sektörü % 24,20, Diğer Hizmet Faaliyetleri sektörü % 23,91, Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı sektörü % 20,31 ile takip etmektedir yılı için birim emek maliyetinin bir önceki yıla göre değişimi ana faaliyet kısımları itibarıyla incelendiğinde en yüksek azalış % 9,54 olarak Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri sektöründe gerçekleşmiştir. Bunu Bilgi ve İletişim sektörü % 2,59 ile takip etmektedir. 11

14 2014 VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ Büyük İşletme/Ar-Ge ve Ürün İyileştirme Kategorisi Birincilik Ödülü PARLATILMIŞ PORSELEN KARO YÜZEYLERİ İÇİN DÜŞÜK MALİYETLİ-YÜKSEK PERFORMANSLI KORUYUCU KAPLAMA GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. / AR-GE MERKEZİ) konusudur. Açılan porlar da leke tutmaya neden olmaktadır. Oluşan gözenekli yapısı dolayısı ile özellikle kahve, çay, şarap vb. kirleticilerin gözeneklere girmesi ile kalıcı lekeler oluşmaktadır. Eczacıbaşı Yapı Gereçleri San. Tic. A.Ş. Ar-Ge Merkezi nin ödülünü Fabrika Müdürü Ahmet DEVECİOĞLU ve ekibi aldı. Porselen karolar su emme değeri % 0.5 ten az olan, beyaz ya da pigment ilavesiyle renklendirilebilen, sırlı ya da sırsız üretilebilen karolardır. Porselen karoların pişirilme rejimleri ve kompozisyonlarına bağlı olarak, düşük su emme, yüksek aşınma direnci ve mekanik mukavemetleri değerlerine sahip olması porselen karoya olan ilgiyi artırmıştır. Teknik özellikleri bu kadar gelişmiş olan porselen karoların estetik özelliklerini geliştirmek ve albenisini artırmak için de çalışmalar yapılmaktadır. Bu amaçla, en çok başvurulan yöntemlerden biri de parlatma (yüzey taşlama) işlemidir. Parlatma işlemi ürünün estetik özelliklerini geliştirmektedir fakat leke dayanımını olumsuz etkilemektedir. Çünkü parlatma etkisiyle karo bünyesinde kalan kapalı (izole) porların açılması söz Bu sorunları çözmek için firmalar parlatılmış porselen karo yüzeylerine koruyucu bir malzeme (protect) uygulaması yapmaktadır. Ancak bu ürün ithal edildiği için maliyeti oldukça yüksektir. Koruyucu kaplamanın pahalı olmasının yanı sıra prosesin getirdiği dezavantajlar da vardır. Koruyucu kaplama malzemesinin karo yüzeyine dağıtılarak fırça yardımı ile gözeneklere dolması sağlanmaktadır. Uygulama sonrası yüzeyde arta kalan malzeme ise yüzeyde kuruyup kalmadan önce alınmaya çalışılmaktadır. Ancak bazen proses kontrol edilememekte ve koruyucu malzeme yüzeyde kalarak karonun parlaklığını kapatmakta ve müşteri şikayeti olarak gelmektedir. Koruyucu kaplama malzemesi giderlerinin yanında 12

15 müşteri şikayetlerine ayrılan zaman ve giderler de firmaları olumsuz etkilemektedir. Ayrıca proseste atık koruyucu kaplama malzemesi oluşmakta, proses yavaş işlemekte ve yavaş olması dolayısı ile daha fazla karbon salınımına neden olmaktadır. Koruyucu malzeme ithal edilen bir malzeme olduğu için viskozitesi, donma süresi vb. özelliklerine müdahale edilememekte ve bu da daha etkili bir proses oluşturmamıza engel olmaktadır. Tüm bu sorunlar elde ettiğimiz ürünün katma değerini azaltmakta ve özellikle yurt dışındaki porselen karo üreticileri ile rekabet şansımızı azaltmaktadır. Sorunları çözebilmek ve katma değeri yüksek ürünler üreterek sektörün birleşik ölçekte belli bir rekabet gücüne ulaşabilmesine katkı sağlamak amacıyla Parla lmış Porselen Karo Yüzeyleri için Düşük Maliyetli-Yüksek Performanslı Koruyucu Kaplama Geliş rilmesi Projesi geliştirilmiştir. Proje kapsamında birbirini takip eden üç iş paketi halinde çalışılmıştır. İlk iş paketinde ikinci iş paketi için bizi yönlendirecek şekilde mevcut durum analizleri yapılmıştır. Bu kapsamda ilk olarak parlatma işlemi sonrası porselen karoların mikro yapıları incelenmiş, karoların leke tutmasını engellemek için doldurulması gereken por boyut ve dağılımları belirlenmiştir. İkinci olarak mevcut durumda kullanılan kaplayıcı malzeme ve piyasada mevcut olan diğer malzemeler parlatılmış porselen karo yüzeylerine uygulanarak testleri yapılmıştır. Böylece hem parlatılmış porselen karo yüzeyi ve mikroyapısı tam olarak anlaşılmış hem de hangi dolgu maddelerinin daha iyi sonuçlar verdiği karşılaştırmalı bir şekilde tespit edilmiştir. İkinci iş paketinde ise birinci iş paketinde belirlenen porları kapatabilecek özellikte sol-jel kaplama malzemesi geliştirmek için reçete çalışmaları, uygulamaları ve analizleri yapılmıştır, uygun proses şartları belirlenmiştir. İstenilen özellikleri sağlayan reçete ve proses şartları belirlendikten sonra üçüncü iş paketinde pilot ölçekli denemeler yapılmıştır, iyileştirme çalışmaları ile birlikte endüstriyel üretime geçilmiştir. Çözelti uygulanmış karolar EN BIA uluslararası standartlarına göre test edilmiştir. Bu standarta göre karoların leke dayanımı kromoksit yeşili, zeytin yağı ve alkol iyodür çözeltisine karşı test edilmektedir. Standartın belirlediği lekelere ilave olarak günlük kullanımda karşılaşılabilecek diğer lekelere karşı da testler yapılmıştır. Lekelendiricilerin uygulandığı karo Şekil 1 de, test yöntemine göre temizleme prosedürü uygulanmış karo yüzeyi Şekil 2 de görülmektedir. Çözeltinin dayanımını test etmek amacı ile yüzeyler aşındırılmıştır, aşındırma işlemi sonrası yapılan leke testleri ve elektron mikroskobu görüntüleri çözeltinin porlara tamamen dolduğunu göstermiştir. Geliştirilen dolgu malzemesi ithal ürünler ile kıyaslandığında % 80 maliyet düşüşü sağlamıştır. Şekil 1. Yüzeyine Lekelendirici Uygulanmış Karoya Ait Digital Görüntü Şekil 2. EN BIA Standardına Göre Leke Testi Tamamlanmış Karo Yüzeyine Ait Digital Görüntü 13

16 2014 VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ ATLAS MOTOR YARATICI TEKNOLOJİ PROJESİ (ARÇELİK A.Ş. ELEKTRİK MOTORLARI İŞLETMESİ) Büyük İşletme/Ar-Ge ve Ürün İyileştirme Kategorisi İkincilik Ödülü Arçelik Elektrik Motorları ve Kurucu İşletmesi Ürün Direktörü Mehmet SAVAŞ ödülü, Bakan Fikri IŞIK'tan aldı. Türkiye nin patent şampiyonu olan Arçelik yaratıcı fikirlerini ürüne dönüştürme geleneğini çamaşır yıkama motoru alanında da sürdürmektedir. Yeni nesil çamaşır yıkama motoru Atlas bu geleneğin en güzel örneklerinden biridir. Arçelik bir yandan inovatif projeler üretirken diğer yandan da dünyaya saygılı, dünyada saygın vizyonuyla uyumlu olacak şekilde çevresel etkilerin de düşünüldüğü işlerin altına imza atmaktadır. 14

17 ilgili derinlemesine çalışmalar yapmıştır. Bu araştırmaların sonunda tüketici tarafında verimli, sessiz ve uzun ömürlü ürün beklentisinin yüksek olduğu görülmüştür. Bu nedenle projenin birincil hedefleri bu beklentileri karşılamak üzerine kurulmuştur. Proje sonunda hedeflerin tamamı yakalanmış hatta bu hedeflerin üzerine de çıkılmıştır. Atlas motorun kullanıldığı çamaşır yıkama makinaları dünya rekorlarını kırmaya aday ürünlerdir. Fırçasız ve mıknatıslı bir motor olan Atlas, çamaşır makinası üzerinde tüketicinin tüm ergonomik ihtiyaçları göz önünde bulundurularak geliştirilmiş bir çözümdür. Arçelik çevre politikası ilkelerinden biri olan Dünyada en verimli ürünler üretmede sektöre örnek olmak Atlas projesinin öncelikli hedeflerinden biri olmuştur. Beyaz eşyalar konutlardaki elektrik tüketiminin yaklaşık % 55 ini oluşturmaktadır. Konutlarda tüketilen enerji ise Türkiye elektrik tüketiminin % 13,2 sidir. Bu nedenle çamaşır makinasının enerji seviyesi tüketici için son derece önemli bir duruma gelmektedir. Tahrik sisteminde kullanacağınız motor ise bu enerji seviyesinin belirlenmesinde önemli bir paya sahiptir. Konvansiyonel çözüm olarak kullanılan fırçalı motorlar mıknatıslı motorlara göre daha verimsiz sistemlerdir. Atlas motor bu tip sistemleri hem maliyet hem de performans açısından alternatif olmaktan çıkarmaktadır. Proje tamamlandığında Arçelik bu projeye ilişkin 5 adet patent başvurusu yapmış bulunmaktadır. Böylece şirketin yaratıcı düşünceyi destekleme ve fikri haklar konusundaki tavrı da ortaya konmuş olmaktadır. Arçelik Atlas motor ile uzun ömürlü, esnek tasarım kabiliyetine sahip, mevcut çözümlerle aynı maliyette olduğu için ulaşılabilir teknolojik bir ürün yaratmıştır. Motorun üretildiği hatlardaki otomasyonu da yüksek tutarak üretim maliyetleri de minimize edilmiştir. Arçelik Atlas Çamaşır Yıkama Motoru projesi hazırlanırken pazarın ne istediği ile 15

18 2014 VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ Büyük İşletme/Ar-Ge ve Ürün İyileştirme Kategorisi Üçüncülük Ödülü YÜKSEK KAPASİTELİ MERKEZİ VOIP SANTRAL TASARIMI PROJESİ (NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.) NETAŞ Genel Müdürü Müjdat ALTAY ödülü, Bakan Fikri IŞIK'tan aldı. Bilişim alanındaki yenilikçi ve yaratıcı çözümlerle ulusal ve uluslararası pazarda kurumlara, kamu ve savunma sanayisine katma değerli çözümler üreten, sistem entegrasyonu ve teknoloji hizmetleri sunan Netaş, sahip olduğu bilgi ve deneyimle iş verimliliğinin artışı için çalışmalar yürütmektedir. 47 yıllık deneyime sahip Netaş, bilişim teknolojileri alanındaki faaliyetlerini, yeni nesil teknolojilerde derin bilgi birikimine sahip, yaklaşık 700 kişilik Ar-Ge biriminin katkılarıyla sürdürmektedir Verimlilik Proje Ödüllerinde Yüksek 1 Kapasiteli Yeni Nesil Merkezi Santral Tasarımı projesiyle Büyük Ölçekli İşletme Ar-Ge ve Ürün İyileştirme alanında üçüncülük ödülünü kazanan Netaş, proje kapsamında internet üzerinden sesli iletişim (VoIP) sağlayan mevcut C20 santralinin kapasitesini artırarak yeni nesil yüksek kapasiteli VoIP santral tasarımı gerçekleştirmiştir. Şekil 1'de verilen C20 santrali üzerinde hatların, ağ geçitlerinin ve trankların (santralin diğer santrallerle bağlantısını sağlayan birimler) kapasitelerinin ve sayılarının artırılmasına yönelik yazılım ve süreç geliştirmeleri yapılmıştır. Bu projeyle müşterilere enerji verimliliği ve zaman tasarrufu, işletim bakım kolaylığı ve maliyet avantajı sağlanmıştır. 1 Bu çalışma, TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (TEYDEB) tarafından numaralı proje olarak desteklenmektedir. 16

19 Yeni C20 Hatlara Servis Atama Tablosunda Geliştirmeler Çekirdek C20 Bağlantı Düğüm Sayısının Artımı Hat Servis ve Çağrı Yönlendirme Tablolarında Kapasite Artırımı Ağ Geçit Denetliyicisi Yeni Nesil Merkezi C20 Santralde İşletim Yönetimi Tasarımları C20 İşletim Yönetimi Desteklenen SIP Trank Sunucusunun Sayısının Artırılması 1 den 3 e çıkarılmıştır. Yeni yazılım ve donanımla trank portu desteği 150 binden 400 bine çıkarılmıştır. Bu artış sayesinde, sistemin tüm etkileşim yapılarındaki temel tablolar, servisler, işletim yönetimi mimarileri ve yazılımları yeniden tasarlanmış ve bu kapsamlı değişiklikler nedeniyle yeni emülasyon ve simülasyon araçları ile gelişmiş ve detaylı testler yapılmıştır. Hat Oturum Sunucusu C20 abone ve trank kapasitesinde, işlem hacminde ve Şekil 1'de gösterilen santrala bağlı bileşenlerin (ağ geçidi, SIP trank sunucusu) sayısındaki artış, gerekli işletim yönetimi değişikliklerini ve veri Hat Ağ Geçidi SIP Trank Sunucusunun Yeni Donanım Üzerinde Desteklenmesi SIP Trank Sunucusu Şekil 1. Yüksek Kapasiteli Yeni Nesil Merkezi C20 Santrali haberleşmesini yönetecek yenilikçi yazılım algoritmaları ile gerçekleştirilmiştir. Hat sayısı uluslararası santrallerde 500 binden 1.25 milyona, santrali diğer santrallere bağlayan SIP trank sunucusu desteği Proje kapsamında geliştirilen yenilikçi algoritmalar ile Ar-Ge süreçlerinde % 50, iş gücünde % 35 tasarruf elde edilmiştir. Proje yenilikçi algoritmalar sayesinde 300 kat daha az kod değişimi ile tamamlanmıştır. Test sürecinde eski nesil TDM donanımlarını emule edebilmek için yeni araçlar tasarlanmıştır. Bu test araçları sayesinde bir futbol sahasını kaplayacak TDM donanımlarının fonksiyonları sadece dört sunucu bilgisayara sığdırılmış olup elde edilen verimlilik artışı ile müşteriler ve Netaş Ar-Ge için önemli maliyet avantajı sağlanmıştır. Bununla birlikte test aracının ayrı bir ticari ürün olarak satılması çalışmaları da sürdürülmektedir. Ürünün müşterilere sağladığı verimliliği daha somut bir şekilde ifade etmek gerekirse, özellikle enerji ve kira giderlerinde getirdiği avantajdan söz etmek mümkündür. Eski nesil santraller 95 kw/gün enerjiden fazlasına ihtiyaç duyarken, tasarlanan yeni nesil yüksek kapasiteli santral sayesinde % 90 enerji tasarrufu ile sistemin yalnızca 13 kw/gün enerji ile çalışması sağlanmıştır. Bu sayede müşteriler, dağınık santrallerini birleştirerek, bina kira ve operasyonel giderlerinden büyük kazanım sağlayabileceklerdir. 17

20 2014 VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ Mikro İşletme Kategorisi Teşvik Ödülü TERMAL VE FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ OTONOM KURUTMA KABİNİ PROJESİ SOLARBOOSTER SUNDRY (ANIT CAM SAN TİC. LTD. ŞTİ. / SUNSTRIP) Anıt Cam Genel Müdür Yardımcısı Bartu BUGATUR ödülü, Bakan Fikri IŞIK'tan aldı. Sunstrip, ülkemizin güneş enerjisi potansiyelinden mümkün olduğunca yararlanabilmesine olanak sağlayan farklı uygulamalarda konumlanabilecek Doğru Akımlı Sirkulasyon Pompa İstasyonu, Monoblok Termal Kasa, yüzde yüz Termal Kontaklı Seçici Soğurucu, Trapez Dolgu Kollektör, Giydirme Cephelere Entegre Kollektör, Polimer Esaslı Soğurucular ve Hava Kollektörleri gibi, hepsi termal güneş enerjisi uygulamalarına bir yenisini ekleyerek Güneş Enerjisi Destekli Hibrid Endüstriyel Kurutma Kabini geliştirmiştir. Sunstrip Ar-Ge Grubu tarafından geliştirilen ve Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Destek Programı kapsamında Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından da desteklenen kabin tasarımında birçoğu ilk defa kullanılan mekanik ve tesisat detaylarının patent ve faydalı model 18

21 başvuruları yapılmıştır. Kabin tasarımı, tarımsal ve endüstriyel kurutma uygulamalarında termal ve fotovoltaik güneş enerjisinden eş zamanlı olarak faydalanma imkânı getirmektedir. Bu uygulamalar arasında meyve, sebze ve et ürünleri kurutma, çamaşırhane kurutma, boyahane kurutma, mekân ısıtma desteği gibi farklı uygulamalar öne çıkmaktadır. solarbooster SUNDRY, bünyesinde kapasitesi uygulamaya göre ölçeklendirilebilen özel reküperatörler ve Türkiye de ilk defa uygulanan patentli yekpare oniki metrekarelik polimer esaslı özel termal soğurucu paneller ve mafsallı PV entegrasyonları barındırmaktadır. Proje kapsamında, kurutucu fanlar ve kapalı devre termik devridaim pompası özel bir MPPT sürücü devresi ile kurgulanmış ve CFM debi değerleri ışınım şiddetine göre otomatik olarak ayarlanabilmektedir. Fanlar ve pompa ihtiyaç duyduğu enerjiyi, kasaya entegre edilmiş fotovoltaik modüllerden alabilmektedir. Kabin, uygulamanın ihtiyaç duyduğu hava debi ve rejimlerine göre farklı kapasitelerde imal edilebilmektedir. Emiş ve itiş hava giriş kanallarında filitrasyon özelliği bulunan kabin farklı uygulamalar için pozisyonlanabilir. Mobilite kazandırılmış kabin, uygulama bölgesine kolaylıkla sevk edilebilirken, işletmelerinde proses veya tüketim sıcak hava, ihtiyacı içerisinde olan kullanıcıların termal ve fotovoltaik güneş enerjisi katkısını sağlamalarını mümkün kılmaktadır. Termal ve fotovoltaik güneş enerjisi teknolojilerini tek bir kasa içerisinde optimizasyon ile entegre eden solarbooster SUNDRY projesi özellikle tarımsal ve endüstriyel ürün kurutma sürelerini minimize ederek, zararlı oluşumunun da önüne geçmektedir. 19

22 2014 VERİMLİLİK PROJE ÖDÜLLERİ Kamu Kategorisi İkincilik Ödülü KAMUDA BİR İLK! SAĞLIKTA SÖZLEŞMELİ YÖNETİCİLERİN VE SAĞLIK TESİSLERİNİN ETKİNLİK VE VERİMLİLİĞİNİN KARNE UYGULAMASI İLE ÇOK BOYUTLU DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ (TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU) hizmet sunumunun etkinlik ve verimliliğini değerlendirmek üzere Dengeli Karne Modelinden yola çıkarak Verimlilik Karne uygulamasına başlamıştır. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu nu temsilen Uzman Dr. Pınar KOÇATAKAN ödülü, Bakan Fİkri IŞIK'tan aldı. Verimlilik Karnelerinde; Balanced Score Card olarak bilinen, bir organizasyonda değer yaratan anahtar faktörleri anlamayı ve ölçmeyi amaçlayan, yöneticilerin operasyonları daha efektif biçimde ölçmelerini sağlayan, dengeli ölçüm seti, model alınmıştır. Türkiye için oluşturulan özgün Verimlilik Modeline kaynak kullanımı, Bakanlık politika ve hedeflerine uyum eklenmiştir yılında başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı nın ikinci basamağı olan Sağlık Sektörünün Yeniden Yapılanması Projesi ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu kurulmuş, hastane yönetimlerinin birleştirilmesi ile Kamu Hastane Birlikleri oluşturulmuş ve sözleşmeli yöneticileri atanmıştır. Amaç kamu hastanelerinin daha verimli kurumlar haline dönüşmesi ve sektörün diğer aktörleri ile rekabet edebilmesini sağlamaktır. Yapılanma değişikliğine neden olan 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede; Hastaneler; tıbbî ve malî kriterler ile kalite, hasta - çalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Kurumca belirlenecek usûl ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık sürelerle değerlendirmeye tabi tutulur maddesi yer almaktadır. Bu yaptırımdan yola çıkarak İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığına bağlı Verimlilik Dairesi; Kamu Hastane Birliklerinin ve yöneticilerinin kaynak kullanımının ve Kamu Hastane Birlikleri Verimlilik Karnesi; Sağlık Tesisi Karnesi ve Birlik Hedefleri bileşenlerinden oluşmaktadır. Sağlık tesisi karneleri 6 ana kriter grubundan oluşmaktadır: 1.Tıbbi 2.İdari 3.Mali 4.Kalite, hasta ve çalışan güvenliği ile memnuniyeti 5.Eğitim 6.İzlem ve veri doğrulama, kanıta dayalı gözlemsel değerlendirme Her boyuta 1000 puan verilerek toplam 6000 puan üzerinden hesaplamalar yapılmakta, sonuçta elde edilen puanların 20

23 TIBBİ İDARİ-MALİ HİZMET SUNUMU KAYNAK KULLANIMI POLİTİKA VE HEDEF HASTA ÇALIŞAN Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu hastane rollerine göre ağırlıklı ortalamalarının % 70 ile Birlik hedeflerinden (1000 puan) alınan puanın % 30 u alınarak Birlik puanı hesaplanmaktadır. Hesaplanan puana ( arası) göre A, B, C, D, E grubu verilmektedir. Böylece yapılan değerlendirmelerle tıbbi, idari-mali, hasta ve çalışan, eğitim, izlem boyutlarında değer yaratan anahtar faktörler tespit edilerek, bunların iyileştirip, geliştirilmesi için gerekli adımların atılması sağlanmaktadır. Sonuç olarak sağlık yöneticilerinin yönetsel becerileri ortaya konmakta, hastanelerin hizmet ve klinik kalitesi ile verimliliğinin süreğen hale getirilip arttırma yönünde çalışmalara destek verilmektedir. Her göstergede farklı metotlar kullanılarak kabul edilebilir değerler (KED) belirlenmiş ve bu kabul edilebilir değerler karne ve gösterge kartlarında belirtilmiştir. Bazı göstergelerde KED sağlık tesisinin bulunduğu hizmet sınıfının ortalaması olarak kabul edilirken bazı göstergelerde ise Bakanlık ve Kurum Hedefleri KED olarak değerlendirilmiştir. Hizmet sınıflaması; sağlık tesislerinin hizmet rolleri, kapasiteleri, ürettikleri hizmetler ve hizmet çeşitlilikleri bakımından benzerliklerine göre yapılan bir gruplamadır. Hasta maliyetleri için belirlenmiş göstergelerde hastanenin Şekil 1. Verimlilik Modeli bulunduğu rolün ortalaması KED olarak kabul edilmiştir. Bazı göstergelere ise gözlemsel değerlendirme katsayısı eklenerek yerinde değerlendirme sonuçları karneye yansıtılmıştır. Hedefimiz kurulan 88 Kamu Hastaneleri Birliği ve bunlara bağlı sağlık tesislerinin kaynak kullanımı, etkinlik ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve arttırılması yönünde kılavuz olmaktı. Verimlilik karne değerlendirilmesi ile mevcut durum analizi yapıldı, başlangıçta sergilenen performans ve sonrasında yöneticilerin yaptıkları düzenleyici ve önleyici faaliyetler sonucunda gelinen durum karne analizleri sonucunda ortaya kondu. Sonuçta; kurumumuz tarafından yayınlanan karnelerde hastaneler için toplam 45 tane gösterge, (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Hastaneleri) ADSM ve ADSH lar için ise toplam 39 tane gösterge incelenerek oluşturulan Kriter gruplarının ulaşabilecekleri maksimum seviye 1000 puan olarak belirlenmiştir. Bugün TKHK'na Bağlı Sağlık Tesislerinin; 25 tane göstergeden oluşan tıbbi kriter grubunun ağırlıklı ortalaması bir yıllık değerlendirme döneminde % 6 lık artış olduğu, 25 tane göstergeden oluşan idari kriter grubunun ağırlıklı ortalamasında % 1 lik artış olduğu, 9 tane göstergeden oluşan mali kriter grubunun ağırlıklı ortalamasında % 52 lik artış olduğu, 8 tane göstergeden oluşan kalite kriter grubunun ağırlıklı ortalamasında % 12 lik artış olduğu, Toplamda 45 tane gösterge hesaplamasından oluşan hastane puanlarının ağırlık ortalamasından hesaplanan Birlik puanlarında ise % 6 lık artış olduğu tespit edilmiştir. Kurumun stratejik planında; Birlik puanlarında % 20 lik bir artış hedeflenmektedir. Verimlilik Karne Projesiyle kamuda bir ilk olan yönetici performansı, birlik ve sağlık tesisinin etkinlik ve verimlilik ölçümünün yapılabildiği çok boyutlu bir değerlendirme modelinin uygulanabilirliği kanıtlanmış oldu. Karne; sahadan gelen geribildirimlerle beslenen, uluslararası güncel uygulamaları takip eden ve araştıran, dinamik ve çok boyutlu bir uygulamadır. İleri dönemlerde her hastaneyi kendi altyapısı, insan kaynağı, hasta profili ve sahip olduğu şartlarda tek tek değerlendirme ve kendi gelişim sürecinde bir önceki durumuyla karşılaştırma imkânı sunan bir modelle çalışma alt yapısı düşünülmektedir. 21

24 MAKALE VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE İLLERİN BÖLGELERİNDE TÜBİTAK VE KOSGEB PROJELERİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ Dr. Rasim AKPINAR / Bilim, Sanayi ve Teknoloji İzmir İl Müdürü Enver ÇAKIN / KOBİ Uzmanı (KOSGEB İzmir Kuzey Hizmet Müdürlüğü) 1. Giriş Ülkelerin rekabet güçleri, pazarlanabilir mal ve hizmet üretiminin ötesinde bunların ne ölçüde ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer taşıdıklarına bağlı hale gelmiştir (TÜBİTAK, 2004). Ar-Ge çalışmalarının yüksek katma değer yaratacak nihai bir ürüne dönüşmesi sürecinde üniversite-sanayi-kamu işbirliği önemli yer tutmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin küresel ortamda rekabetçi konumlarını sürdürebilmeleri ve güçlendirebilmeleri, büyümelerini verimlilik artışlarına dayandırmalarına ve yeni mukayeseli üstünlük alanları yaratabilmelerine bağlıdır. Bu doğrultuda, yenilikçiliğe önem verilmesi, bilim ve teknoloji kapasitesinin artırılması, beşeri sermayenin geliştirilmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin biçimde kullanılabilmesi büyük önem taşımaktadır (DPT, 2006). Bu çerçevede yenilikçiliğe giden yol Ar-Ge ye verilen önemden geçmektedir. Türkiye de Ar-Ge harcamaları 2002 yılından itibaren sürekli olarak artış göstermiş; 2012 yılında, 2002 yılına oranla 3 kata yakın bir artış sağlamıştır. Bununla birlikte ülkemizde Ar-Ge harcamaları geçtiğimiz yıllarda belirgin artışlar kaydetse de yeterli seviyeye ulaşamamıştır. Gelinen noktada Avrupa Birliği Ar-Ge harcama oranının çok altında olduğumuz görülmektedir. Kalkınma Bakanlığı verilerine göre 2012 yılı itibarıyla Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payı % 0,86 iken, 27 ortaklı AB de bu oran ortalama % 2,01 olarak tahmin edilmektedir. Dünyada ekonomik ve sosyal ilişkilerin çapının ve hızının artması ve dahası teknolojik gelişmeler neticesinde günümüzde ülkelerin rekabet edebilirliği sürekli öğrenme, bilgi birikimi ve yenilik üretme kapasitesine bağlı hale gelmiştir. Bu meyanda kalkınma tartışmaları ulusal ölçekten bölge-yerel ölçeğine taşınmış; hem ulusal hem de küresel sistemin bir parçası olarak bölgeler-kentler kalkınmanın yeni birimleri/özneleri haline gelmiştir. Dolayısıyla kalkınma politikaları bölgesel/yerel ölçekte ele alınmaya başlamıştır. Bu çerçevede bölgelerin, kentlerin küresel ekonomide var olma, artan zenginlikten pay alabilme ve rekabet pozisyonu elde etme mücadelesinde öğrenme ve yenilikçilik kapasitesi önem kazanmıştır. Bu bağlamda, ülkeler yenilikçi yaklaşımın tüm ekonomiye yayılmasında önemli bir araç olan Ar-Ge çalışmalarını ve girişimciliği destekleyerek ekonomi politikalarını Ar-Ge ve yenilik zeminine oturtmaktadır. 2. Veri Zarflama Analizi Veri zarflama analizi, benzer girdiler kullanarak çıktı ya da çıktılar ortaya koymakla sorumlu karar birimlerinin göreceli etkinliklerini değerlendirmek için kullanılan ve doğrusal programlama tabanlı bir yöntem olarak tanımlanabilir (Yalçıner ve diğerleri 2004:530). Veri zarflama analizi, gözlemlenen girdi ve çıktıları kullanarak, ağırlıklı çıktıların ağırlıklı girdilere oranını hesaplar ve her bir karar biriminin göreli etkinliğini belirler. Bu yöntem geleneksel yöntemlerin çoklu girdi ve çoklu çıktıların değerlendirilmesi için sağlayamadıkları bütünselliği, toplam faktör verimliliği mantığı ile sağlayabilmektedir (Kutlar ve Babacan, 2008: 150). Bu süreçte, bazı birimler % 100 etkinliğe ulaşmakta ve göreceli etkin birimler olarak nitelendirilmektedirler. Diğer taraftan, etkinlik oranları % 100 ün altında olan birimler ise etkin sayılmamaktadır (Keh ve diğerleri, 2006: 268). Veri zarflama analizinin uygulanabilmesi için gerekli olan bazı adımlar vardır. Bu adımlar şunlardır (Aydemir, 2002: 88 91): Karar verme birimlerinin seçilmesi, Girdi ve çıktı kümelerinin seçilmesi, Verilerin güvenilirliği, Göreli verimliliğin ölçülmesi, Verimlilik değerleri, Başvuru grupları, Verimli olmayan karar birimleri için hedef belirlenmesi, Sonuçların değerlendirilmesidir. Veri zarflama analizini benzer amaçlı diğer yöntemlerden ayıran temel özellik, çok sayıda girdi ve çıktının olduğu durumlarda değerlendirme yapılabilmesini sağlamasıdır. Analiz sonucunda, her karar noktasının etkinlik değeri, etkin olmayan karar noktalarının hangi girdi/çıktı oranlarında etkinliklerinin nasıl artırılabileceği (senaryolar) ve referans olarak kullanılabilecek karar noktalarına ilişkin bilgiler elde edilir. 22

25 3. Metodoloji Bu çalışmanın amacı, ülkemizde illerin KOSGEB ve TÜBİTAK projelerinde veri zarflama analizi yaklaşımıyla kendi bölgeleri içinde göreceli performansını ölçmektir. Bu noktadan hareketle söz konusu illerle ilgili dört input kriteri ve dört output kriteri tanımlanmıştır. İnput Kriterleri 1. İllerin Nüfusu (TÜİK 2013 Yılı) 2. İllerin Aktif Sanayi Sicil Sayısı (BSTB 2014 Yılı) 3. İllerin Üniversite Sayısı (YÖK 2014 Yılı) 4. İllerin Öğretim Görevlisi Sayısı (YÖK 2014 Yılı) Output Kriterleri 1. İllerin TÜBİTAK tan Aldığı Destek Sayısı ( Yılı) 2. İllerin TÜBİTAK tan Aldığı Destek Miktarı ( Yılı) 3. İllerin KOSGEB ten Aldığı Destek Sayısı ( Yılı) 4. İllerin KOSGEB ten Aldığı Destek Miktarı ( Yılı) 4. Araştırmanın Kısıtları Her araştırmada olduğu gibi bu araştırmada da bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Bazı illerde girişimci ve işletmeler tarafından KOSGEB den destek alınmasına rağmen TÜBİTAK tan alınmamış, bazı illerde ise TÜBİTAK tan destek alınmasına rağmen KOSGEB den destek alınmamıştır. Bazı illerimizde ise her iki kurumdan da herhangi bir destek alınmamıştır. Adıyaman, Bartın, Bitlis, Çanakkale, Erzincan, Hakkâri, Karaman, Kars, Kırşehir, Kilis, Mardin, Tokat illerimizde sadece TÜBİTAK tan destek alınırken, Van da ise sadece KOSGEB den destek alınmıştır. Ağrı, Artvin, Bingöl, Gümüşhane, Mersin, Siirt, Tunceli, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır illerimizde de her iki kurumdan da herhangi bir destek alınmamıştır. Bu nedenle, sonuçların doğruluğu ve tutarlılığı açısından her iki kurumun da destek verdiği ortak iller baz alınarak analizler gerçekleştirilmiştir. Destek almayan illere KOSGEB ve TÜBİTAK tarafından destek verilmesi halinde önümüzdeki dönemlerde iller analizlere dâhil edilebilecektir. 5. Araştırmanın Analiz ve Bulguları Ele alınan 57 ilin verileriyle etkinlik skorlarını hesaplamada EMS (Efficiency Measurement System) programından faydalanılmıştır. Öncelikle 57 il birlikte analize dâhil edilerek çalışma yapılmış, bu analize yönelik etkinlik skorları incelendiğinde karar verme birimi sayısının çok fazla olmasından dolayı etkinlik skorları çok düşük çıkmış ve etkin olmayan il sayısı çok fazla olmuştur. Bu sonuçların doğru ve tutarlı olmadığı görülmüştür. Çünkü iller birbirleriyle karşılaştırıldığında heterojenlik çok yüksektir. Bu da analiz sonuçlarını etkilemektedir. Bu nedenle bölgesel gelişmişlik düzeylerinin farklı olmasından dolayı iller TÜİK tarafından belirlenen Düzey 1 bölge sınıflaması dikkate alınarak bölgesel bazda gruplandırılmış ve analizlere devam edilmiştir. Ayrıca, İstanbul-Batı Marmara-Doğu Marmara Bölgeleri, Orta Anadolu-Batı Anadolu Bölgeleri, Batı Karadeniz-Doğu Karadeniz Bölgeleri ve Güneydoğu Anadolu-Ortadoğu Anadolu-Kuzeydoğu Anadolu Bölgeleri Tablo 1. İstanbul-Batı Marmara-Doğu Marmara Bölgeleri (KOSGEB) İller Etkinlik Düzeyi 1 BALIKESİR 19,65 % 2 BİLECİK 18,22 % 3 BOLU 79,30 % 4 BURSA 79,09 % 5 DÜZCE 38,94 % 6 EDİRNE 53,63 % 7 ESKİŞEHİR 96,89 % 8 İSTANBUL 42,53 % 9 KIRKLARELİ 5,77 % 10 KOCAELİ 109,41 % 11 SAKARYA 131,86 % 12 TEKİRDAĞ 38,26 % 13 YALOVA 122,03 % Tablo 2. İstanbul-Batı Marmara-Doğu Marmara Bölgeleri (TÜBİTAK) İller Etkinlik Düzeyi 1 BALIKESİR 12,03 % 2 BİLECİK 78,58 % 3 BOLU 9,58 % 4 BURSA 79,83 % 5 DÜZCE 13,90 % 6 EDİRNE 1,73 % 7 ESKİŞEHİR 52,85 % 8 İSTANBUL 60,99 % 9 KIRKLARELİ 21,38 % 10 KOCAELİ 545,86 % 11 SAKARYA 18,52 % 12 TEKİRDAĞ 68,11 % 13 YALOVA 76,47 % 23

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; C D E F G H I J K M N

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2013 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 03/05/2013 tarihinde açıklanan, 2013 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine göre Endeks; Aylık

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları Bilecik İl Genel Meclis Salonu

BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları Bilecik İl Genel Meclis Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 24.04.2013 Bilecik İl Genel Meclis Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 31 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2014 verilerinin değerlendirildiği- 31. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 31 12 2014 Sayı 33 Genel Değerlendirme Ağustos 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ağustos 2014 verilerinin değerlendirildiği 33. sayısında

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Nisan ayı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 10 2014 Sayı 30 TEPAV İSTİHDAM İZLEME TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2014 verilerinin değerlendirildiği- 30. sayısında sigortalı ücretli

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı

1. BİLİŞİM. 1.1. Dünya da Bilişim Altyapısı 1. BİLİŞİM 1. Bilişim teknolojilerinin ülke kalkınmasında hızlandırıcı rolünden daha çok yararlanılması, bilgiye dayalı ekonomiye dönüşümler rekabet gücünün kazanılması, eğitim yoluyla insan gücü yaratılması

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 44 Genel Değerlendirme Temmuz 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eylül 2015 verilerinin değerlendirildiği- 44.

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 29 11 2014 Sayı 32 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni Temmuz 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Temmuz 2014 verilerinin değerlendirildiği- 32.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 307

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  307 2.9 Bölgesel Düzeyde Seçilmiş Özet Göstergeler Bu bölümde gerek İBBS Düzey-2, gerekse İBBS Düzey-3 e göre seçilmiş olan özet göstergeleri çok daha yalın bir şekilde yorumlayabilmek üzere, sınıf sayısı

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM 214-223 BÖLGE PLANI SÜRECİ Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 3.5.213 Merinos AKKM Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları ve yeni kriz alanları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Tüketici

Detaylı

KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması

KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması KOBİ LERDE SEKTÖR ve ÖLÇEK BAZINDA İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ: Türkiye - Avrupa Birliği Karşılaştırması Müge ÜNAL Hasan Çağdaş KARAKAŞ Kalkınma Bakanlığı 5. Ulusal Verimlilik Kongresi 6 Ekim 2015 Sunum Akışı 1.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Temmuz Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016

EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 EKONOMİK GELİŞMELER Mart 2016 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ

MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ enel Teşvi Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları üyük Ölçekli Yatırımların Teşviki S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S KDV İstisnası S Gümrük Vergisi Muafiyeti S Vergi

Detaylı

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları

Tablo Yılında İnternet Erişimi Olan Girişimlerin, İnterneti Kullanım Amaçları gayrimenkul faaliyetleri gösteren girişimlerde %7,9 oranı ile en düşük düzeyde gerçekleşmiştir. 2010 yılında İnternet erişimine sahip girişimlerin %78,1 i interneti bankacılık ve finansal hizmetler için,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 09.09.2015 Sayı 42 Genel Değerlendirme Mayıs 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2015 verilerinin değerlendirildiği- 42. sayısında sigortalı

Detaylı

1. EKONOMİK YAPI. 1.1. Temel Ekonomik Göstergeler

1. EKONOMİK YAPI. 1.1. Temel Ekonomik Göstergeler 1. EKONOMİK YAPI 1.1. Temel Ekonomik Göstergeler Bölge sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre 26 Bölge arasında son sırada bulunmaktadır. İller arasında bir karşılaştırma yapıldığında 81 il içersinde

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Sanayi Bilgi Notu

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Sanayi Bilgi Notu TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları Sanayi Bilgi Notu 1 BÖLÜM 1 Sektörel Yapı ve Önde Gelen Sektörler i. TR41 Bölgesi Sanayi Genel Görünümü Tablo 3.1 İşletme Büyüklükleri (%)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 İKTİSADİ RAPORLAMA VE İSTATİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mayıs Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan Mayıs ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenine

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek

81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek 81 İl için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Ülker Şener & Hülya Demirdirek TEPAV, 2014 2 Neden bu çalışmaya ihtiyaç duyduk? Kadınların durumunu il düzeyinde ortaya koyacak cinsiyete duyarlı verinin

Detaylı

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010

İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu. Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 2010 İleri Teknolojili Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yoğunluğu Prepared by: Siemens Turkey Strategy and Business Development, SBD Istanbul, March 200 Bilgisayarlı Tomografi milyon kişiye düşen cihaz sayısı İlk

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ekim/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ekim/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ağustos/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ağustos/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ

EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ SAYI 12 EKONOMİK GÖSTERGELER BÜLTENİ 2014 2. Çeyrek Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri YATIRIM TEŞVİK İSTATİSTİKLERİ (ENERJİ YATIRIMLARI HARİÇ) Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bölgemizde

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Temmuz/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Temmuz/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Kasım/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Kasım/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16.10.2015 Sayı 43 Genel Değerlendirme Haziran 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Haziran 2015 verilerinin değerlendirildiği- 43. sayısında

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Eylül/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Eylül/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL

ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL ÖĞRENCİ DOSTU ÜNİVERSİTE ŞEHİRLERİ: 2017 Prof. Dr. Engin KARADAĞ Prof. Dr. Cemil YÜCEL Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri 2017 yılında Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı nın [ÜniAr] kurucuları Eskişehir

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Mayıs/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Mayıs/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

TÜRKİYE DE VE KONYA DA ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ MEHMET ÖZÇELİK

TÜRKİYE DE VE KONYA DA ÖZEL SEKTÖR DESTEKLERİ MEHMET ÖZÇELİK GİRİŞ TÜRKİYE DE VE KONYA DA Ekonomide sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmek için girişimcilik, inovasyon, bilimsel ve teknolojik çalışmalar, ar-ge vb. faaliyetler devlet tarafından veya ulusal ya da

Detaylı

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir.

Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. MART 2017 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak mümkündür. SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI Hançerli

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Haziran/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Haziran/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Aralık/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Aralık/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013

EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013 EKONOMİK GELİŞMELER Ocak 2013 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

2015 TEMMUZ AYI ENFLASYON RAPORU

2015 TEMMUZ AYI ENFLASYON RAPORU 2015 TEMMUZ AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.08.2015 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Temmuz ayında Tüketici

Detaylı

2015 AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAPORU

2015 AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAPORU 2015 AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.09.2015 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Ağustos ayında

Detaylı

ÜRETİM PLANI 4.1 NACE

ÜRETİM PLANI 4.1 NACE ÜRETİM PLANI 4.1 NACE Kodu: 4.2 Üretim/Hizmet Sunum Sürecinin Aşamaları 4.3 İş Akış Şeması 4.4 Üretim/Hizmet Sunum Teknikleri, Standartlar, Spesifikasyonlar 4.5 Hukuki Gereksinimler (Ruhsat, izin vs.)

Detaylı

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ

ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ ÜLKEMİZDE VE DOĞU KARADENİZ HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ Prof. Dr. Hızır ÖNSOY K.T.Ü. İnş. Müh. Hidrolik Anabilim Dalı Öğr. Üyesi honsoy@ktu.edu.tr Dünya, ileri teknoloji ve sanayide, baş döndürücü

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

Mucit: Mehmet ARIKAN. Patent Başvuru No: TR 1999 1550. Buluş Başlığı: Otomatik Çivili Oto Lastiği

Mucit: Mehmet ARIKAN. Patent Başvuru No: TR 1999 1550. Buluş Başlığı: Otomatik Çivili Oto Lastiği Mucit: Mehmet ARIKAN Patent Başvuru No: TR 1999 1550 Buluş Başlığı: Otomatik Çivili Oto Lastiği her hafta yeni bir deneyim Kapalı inovasyon prensipleri Firmamız en yetenekli insanlarla çalışır

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU

TR42 DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI BİLGİ NOTU Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programları 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 6 farklı mali destek Programı 11 Kasım 2013 tarihinde ilan edilmesi planlanmaktadır. Toplam 25.100.000

Detaylı

2016 OCAK AYI ENFLASYON RAPORU

2016 OCAK AYI ENFLASYON RAPORU 2016 OCAK AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.02.2016 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Dr. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Ocak ayında Tüketici

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde;

TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; TÜBİTAK DESTEKLERİ 1. SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI (1501) Destek Kapsamı Bu destek programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi,

Detaylı

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya

TEYDEB. Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı. Mayıs 2017_Antalya TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Mayıs 2017_Antalya TÜBİTAK - TEYDEB TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB); Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI RAPOR BÜLTENİ İSTATİSTİK, ANALİZ VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri (TKHK, 13-) Tarih: 13/11/ Sayı : 12 Editör Aziz KÜÇÜK Hazırlayan Alpay KÖMBE Katkıda Bulunanlar Uğur TEKKANAT

Detaylı

Türkiye Kredi Haritası

Türkiye Kredi Haritası Türkiye Kredi Haritası 3 Aylık Bülten Eylül 2015 Türkiye Kredi Haritası 3Ç2015 Türkiye Kredi Haritası 3 Aylık Bülten BDDK nın çeyrek sonlarında yayınladığı kredi, mevduat ve nüfusa göre dağılım istatistikleri

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) Dr.Sait SEVİNÇ Kasım 2011 ANTALYA. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı MHRS Nedir? Merkezi Hastane Randevu Sistemi

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ Direktif Proje Yönetim Ofisi / Haziran.2016 TURQUALITY Destekleri Nedir? Firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı