END3061 SİSTEM ANALİZİ VE MÜHENDİSLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "END3061 SİSTEM ANALİZİ VE MÜHENDİSLİĞİ"

Transkript

1 END3061 SİSTEM STEM ANALİZİ VE MÜHENDİSLİĞİ BİLİŞİM M SİSTEMLERS STEMLERİ GİRİŞİŞ

2 SİSTEM STEM ANALİZİ VE MÜHENDM HENDİSLİĞİ BİLİŞİM M SİSTEMLERS STEMLERİNE GİRİŞG İŞ Geleceğin işi çevreleri için i in dramatik değişikliklerin ikliklerin oluşumu umu kaçınılmazd lmazdır. Küresel K ekonomi, yoğun bir mücadelem cadele-yarışma ve mutlak değişikli ikliği i beraberinde getirmektedir. Şirketler bilgiyi prodüktiviteyi arttırmak rmak için, i in, kaliteli ürün- servislerin dağı ğıtımı ve teslimatında, müşteri m sadakatinin sağlanmas lanmasında nda ve doğru kararların alınmas nmasında nda hayati bir kaynak olarak kullanmaktadırlar.

3 SİSTEM STEM ANALİZİ VE MÜHENDM HENDİSLİĞİ BİLİŞİM M SİSTEMLERS STEMLERİNE GİRİŞG İŞ AMAÇLAR İş operasyonlarında nda bilgi teknolojilerinin etkilerini tartışı ışınız. Bir bilgi sistemini tanımlay mlayın n ve komponentleri ve karakteristiklerini açıklaya klayın. Bilgi sistemlerinin ortak tiplerini teşhis edin ve bunları kimlerin kullandığı ığını açıklayın. Yapısal analiz ve nesneye-dayal dayalı analiz metodoloji arasındaki farkları belirleyiniz. Modelleme, prototyping ve CASE araçlar larını da içeren i sistem geliştirme tirme teknik ve araçlar larını açıklayınız. Bilgi teknolojisi departmanının n ve orada çalışan sistem analizcisinin rolünü tartışı ışın.

4 SİSTEM STEM ANALİZİ VE MÜHENDM HENDİSLİĞİ BİLİŞİM M SİSTEMLERS STEMLERİNE GİRİŞG İŞ Bilgi teknolojileri (IT) donanım, yazılım m ve telekomünikasyon sistemlerinin bir kombinasyonu olarak, is operasyonlarını destekler, verimliliği i artırır r ve yöneticilere y karar vermede yardımc mcı olur. IT deki hızlı gelişim im ile başa çıkabilmek için i in işverenler i verenler en iyi ve en parlak insanları bulmak için i in yarış ışma içindedirler. i indedirler. IT nin anahtar bir kısmk smı da sistem analiz ve tasarımını içermektedir ki bu da şirketlerin işi hedeflerini desteklemek için i in donanım, yazılım, veri, prosesler ve insanları verimli bir şekilde kullanarak IT sistemlerini geliştirme prosesidir.

5 İŞ SÜREÇ MODELLEMESİ IT uzmanları bir şirketin işi operasyonlarını başar arılı sistemler tasarlamak için i in çok ok iyi anlayıp kavramak zorundadırlar. rlar. Örnek olarak perakende satış yapan bir mağaza, aza, bir Internet auction (açık k arttırma) rma) sitesi ve bir otel zincirinin hepsi de kendine has IT gereksinimlerine sahiptirler. Sistem analizcileri iş süreç modellemesi adı verilen bir süreci, s bir şirketin operasyonlarını ve enformasyon ihtiyaçlar larını temsil etmek üzere zere kullanırlar.

6 İŞ SÜREÇ MODELLEMESİ İş Profilleri, Modeller ve SüreS reçler Bir iş profili,, bir şirketin tüm t m fonksiyonlarını,, süres reçlerini, organizasyonunu, ürünlerini, servislerini, müşterilerini, m tedarikçilerini, ilerini, rakiplerini, kısıtlark tlarını ve gelecek yönünüy tanımlamaktad mlamaktadır. Bir şirketin operasyonlarını anlamak için, i in, sistem analizcisi ilk olarak bir işi profili geliştirmeli ve sonra bir işi modelleri serisi yaratmalıdır. r. Bir iş modeli kendine özgü görevleri olan satış ışlar, muhasebe ve satın n alma gibi işi süreçlerini içeren i işi fonksiyonlarının n grafiksel gösterimidir. Bir iş süreci spesifik olayları,, işleri, i ve istenilen sonuçlar ları açıklar.

7 İŞ SÜREÇ MODELLEMESİ Süreç: Satış Siparişi Yönetimi Olay: Satış Siparişlerinin Alınması Alt Süreç: Müşteri Durumunu Kontrol Et Alt Süreç: Müşteri Kredisini Doğrula Sonuç:Satış Siparişleri Tamamlandı Alt Süreç: Müşteri Sipariş Verisini Gir Şirketler operasyonlarını basitleştirmek tirmek veya maliyetleri düşürmek istediklerinde, iş süreç yeniden yapıland landırması ile çalışırlar.

8 BİLGİ SİSTEM STEM BİLEB LEŞENLERİ Her sistem bir tür t r giriş verisine (Input( Data) ihtiyaç duyar. Örneğin otomobil motoru gaz pedalına bastığı ığınızda ve mikrodalga fırınınız f z pişme zamanı ve sıcakls caklık k kontrolü için in düğmelerine d bastığı ığınızda veri alır. Bir enformasyon sisteminde veri sistemin ham materyali olan temel gerçeklerden eklerden oluşur. ur. Enformasyon (bilgi) faydalı türde bir output a (çıktı) dönüşmüş veridir. Veriyi bilgiye dönüştürme d işine i ine processing (işlem) adı verilir. Bir bilgi sisteminin beş temel bileşeni eni vardır. r. Donanım, Yazılım, veri, süres reçler, ve insanlar.

9 BİLGİ SİSTEM STEM BİLEB LEŞENLERİ Donanım: : Donanım m bilgi sisteminin fiziksel katmanını ilgilendirir. Donanım m bilgisayarları, networkleri,, iletişim im ekipmanlarını, scannerları, digital capturing cihazlarını ve diğer teknoloji-tabanl tabanlı altyapı sistemlerini içerir. i Yazılım: : Yazılım m sistem yazılımı ve uygulama yazılımından oluşur. ur. Sistem yazılımı bilgisayarları kontrol eder ve işletim i sistemini, donanımla iletişim im kuran cihaz sürücülerini s ve veriyi farklı bir formata dönüştürmek d gibi işlerle i lerle uğrau raşan an faydaları, virus korumasını ve yedekleme yapılmas lmasını içerir. Uygulama yazılımı kullanıcılar ları destekleyen ve şirketlerin işi fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayan programları içerir. Kullanıcılar lar hesap tabloları, word processorleri ve veritabanı yönetim sistemleri ile bunların n verimliliklerini arttırır. r. Şirket çapında uygulamalar bordro sistemlerini, sipariş giriş sistemlerini, hesap alacak sistemlerini içerir. i

10 BİLGİ SİSTEM STEM BİLEB LEŞENLERİ Veri: : Bir bilgi sitemi veriyi faydalı bilgiye dönüştürür. d r. Süreçler: : SüreS reçler veya prosedürler, rler, kullanıcılar ların, yöneticilerin y ve IT çalışanlarının n yaptıklar kları işleri leri açıklar. a Bir spesifik işi modelini desteklemek için i in gerekli süres reçler, yazılı doküman manüellerinde ve online referans materyallerinde açıklana klanır. İnsanlar: : Bir bilgi sisteminin esas amacı yöneticilere ve şirket içi-dışıi kullanıcılara lara faydalı bilgiyi sağlamakt lamaktır. Kullanıcılar lar ya da son kullanıcılar lar çalışanları,, müşterileri, m terileri, satıcılar ları ve bilgi sistemiyle etkileşen en diğerlerini içerir. i İç kullanıcılar lar yöneticileri, y teknisyenleri, satış temsilcilerini ve şirket çalışanlarını içerir. DışD kullanıcılar lar siparişlerini şirketin web sitesinde takip eden müşterileri, m üretim çizelgelerini planlamak için i in bir müşteri m teri sistemi kullanan tedarikçileri ileri ve evlerinden e-postalare postalarını kontrol etmek için i in şirket intranetini kullanan şirket çalışanlarını kapsar. Sistemin başar arısı ya da başar arısızlığıığı genelde kullanıcılar ların n sistemin çıktısı ve operasyonlarının n onları tatmin derecesine bağlıdır.

11 Şirketlerin Kategorileri Geleneksel olarak şirketler üretime retime yönelik y veya servise yönelik y olarak tanımlanmaktad mlanmaktadır. Yeni bir kategori olarak ana işi kanalı internete bağı ğımlı şirketleri irketleri de sayabiliriz.

12 Sistem Geliştirme Teknikleri ve Araçlar ları İş operasyonlarını anlamanın n yanında, nda, sistem analizcisi modelleme, prototyping,, ve bilgisayar destekli sistem mühendislim hendisliği i (CASE) araçlar ları gibi farklı teknikleri kullanmayı bilmelidir. Kullanıcılar, lar, yöneticiler ve IT çalışanlarından ndan gelen girdinin herkesin ihtiyacını karşı şılayacak bir tasarıma sentezlenmesine imkan verecek şekilde bir takım m ortamı içinde inde çalışabilmelidirler. Ayrıca tasarım m ve fikirlerini sunabilmek için i in diğer yazılım m araçlar larını kullanabilmelidirler.

13 Sistem Geliştirme Teknikleri ve Araçlar ları Modelleme sistem geliştiricilerin analiz, test ve modifiye edebilecekleri bir konsept veya sürecin s grafiksel gösterimini g üretir. Prototyping,, bilgi sistemi veya bileşenlerinin enlerinin erken çalışan bir versiyonunun yaratılmas lmasını içerir. Bilgisayar Destekli Sistem MühendisliM hendisliği (CASE),, CASE Tools adı verilen güçg üçlü programlar kullanarak, sistem analizcisinin bilgi sistemlerini geliştirmesini tirmesini ve sürds rdürülebilmesini sağlayan layan bir tekniktir.

14 Sistem Geliştirme Teknikleri ve Araçlar ları

15 Sistem Geliştirme Metodolojilerine Genel Bakış Bilgisayar tabanlı bilgi sistemleri için i in en popüler metodolojiler incelenecektir. Popüler ve geleneksel bir method olan yapısal analizle beraber, daha yeni bir strateji olan nesneye dayalı analiz geniş bir kullanım alanı bulmuştur. Bir sistem analizcisi her iki metodun güçlü yanlarını veya zayıfl flıklarını iyi bilmelidir. Çünk nkü tek bir mükemmel m sistem geliştirme stratejisi olmadığı açıktır.

16 Sistem Geliştirme Metodolojilerine Genel Bakış Yapısal Analiz: : Bu geleneksel sistem geliştirme tirme tekniği zamanla test edilmiş ve anlaşı şılması kolaydır. Yapısal analiz 1960 larda evrimleşmi miştir. Bu teknik veriyi faydalı bilgiye dönüştürme süres reçlerle açıklamaktada klamaktadır, yapısal analiz süres reç merkezli bir tekniktir. SüreS reçleri modellemeye ek olarak, yapısal analiz veri organizasyonunu ve yapısını,, ilişkisel kisel veritabanı tasarımını ve kullanıcı arayüz konularını içermektedir. Yapısal analiz sistem geliştirme tirme yaşam am döngüsünü (SDLC) adı verilen bir faz serisini kullanarak, bir bilgi sistemini planlamak, analiz etmek, tasarlamak, uygulamak ve de desteklemekte kullanılır. Yapısal analiz bir sistemi grafikle açıklamada a kullanılan lan bir süreç setine dayanmaktadır. SüreS reç modellemesi verinin sürece rece akışı ışını,, veriyi dönüştüren d işi kurallarını ve bunun sonucundaki çıktısal data akışı ışını tanımlar.

17 Sistem Geliştirme Metodolojilerine Genel Bakış ÖĞRENCİLER Öğrenci Verisi Ders Verisi ÖĞRENCİ KAYDINI YAP Kayıt Verisi SINIF LİSTESİ DERSLER İki kaynaktan gelen giriş verisini kabul eden ve bunu çıkışış verisini dönüştüren süreci s gösteren, g bir okul kayıt t sistemi için i in bir süres reç modeli

18 Sistem Geliştirme Metodolojilerine Genel Bakış

19 Sistem Geliştirme Metodolojilerine Genel Bakış Nesneye Dayalı Analiz: Yapısal analiz süres reçler ve veriye ayrı bileşenlermi enlermiş gibi yaklaşı şırken, nesneye dayalı analiz veriyi ve veriyi işleyen i prosesleri nesne adı verilen şeylere birleştirir. Bir nesne bir class ın üyesidir ve class da benzer nesnelerin yığıy ığınıdır. Nesneler properties adı verilen karakteristiklere sahiptirler.

20 Sistem Geliştirme Metodolojilerine Genel Bakış İsim Adres T.C. Kimlik No KİŞİ İsim Adres T.C. Kimlik No ÖĞR. ÜYESİ İsim Adres T.C. Kimlik No ÖĞRENCİ Ofis No: Ofis Tel: Görüşme Saatleri: Ana Dal: Gano: Danışman:

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları

Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları 1 Yönetim Bilişim Sistemleri Çalışma Soruları 1. Bilgi sistemlerinin günümüz işletmeleri için niçin çok önemli olduğunu açıklayınız. Bilgi sistemleri günümüz işletmelerinin işlerini yapabilmeleri için

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE. YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Prof. Dr. Üstün ÖZEN İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Bilgi Sistemlerine Giriş: Temel Kavramlar

ÜNİTE ÜNİTE. YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Prof. Dr. Üstün ÖZEN İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Bilgi Sistemlerine Giriş: Temel Kavramlar Bilgi Sistemlerine Giriş: Temel Kavramlar İÇİNDEKİLER Veri, Enformasyon, Bilgi, Bilgelik Sistem, Sistem Sınıflandırmaları Bilgi Sistemleri Bilgi Sistemlerinin Türleri Fonksiyonel Perspektiften Sistemler

Detaylı

NİĞDE MESLEK YÜKSEKOKULU

NİĞDE MESLEK YÜKSEKOKULU Niğde Meslek Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Ders Notu NİĞDE MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNOLOJİK GELİŞME VE YENİLEKLER DERS NOTU (1) (Bu ders notu internet ortamı ve çeşitli kaynaklardaki verilerden derlenmiştir.)

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ (HYH106.1) (VER.1.11-05.01.2015) Bora Tüccaroğlu, PMP Akdeniz Karpaz Üniverstiesi Dersin Amacı Bu dersin amacı bilgi teknolojilerinin ve Yönetim Bilgi Sistemlerinin tarihsel gelişimini,

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 1 Bilgisayar Mühendisliği Nedir? Bilgisayar mühendisliği; bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımlarını içeren bir mühendislik

Detaylı

Etkili Bir CAD Lideri Olmak İçin

Etkili Bir CAD Lideri Olmak İçin B Ü L T E N Etkili Bir CAD Lideri Olmak İçin İzlenmesi Gereken On Strateji Genel bakış Başarılı mühendislik kuruluşlarında ortak olan iki önemli konu şunlardır: Bilgisayar destekli tasarım (CAD) teknolojisini

Detaylı

Bilal Akçay. 1 http://www.bilalakcay.com

Bilal Akçay. 1 http://www.bilalakcay.com Bilal Akçay 1 http://www.bilalakcay.com Bilgisayar Mühendisi kavramı artık genel bir alanı niteler oldu. Kimse okulu bitirdikten sonra Bilgisayar Mühendisi ünvanıyla çalışmıyor. Üstelik teknolojinin gelişmesiyle

Detaylı

Interneer Intellect Platformu. Interneer Intellect Platformu Kurumsal Teknoloji ve Mimarisinin Tanıtımı

Interneer Intellect Platformu. Interneer Intellect Platformu Kurumsal Teknoloji ve Mimarisinin Tanıtımı Platformu Platformu Kurumsal Teknoloji ve Mimarisinin Tanıtımı İÇİNDEKİLER BU TANITIM BELGESİ HAKKINDA... 3 HEDEF KİTLE... 3 KISACA INTERNEER... 4 GİRİŞ... 5 TEKNOLOJİ PLATFORMU... 6 Kurumsal platform...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ LOJİSTİK YÖNETİMİ 840UH0012 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3

ĠÇĠNDEKĠLER. BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 1 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM 1. GĠRĠġ 3 BÖLÜM 2. MALZEME ĠHTĠYAÇ PLANLAMASI (MRP) 4 2.1 Giriş 4 2.2 MRP ye Genel Bir Bakış 4 2.3 MRP nin Amaçları ve Felsefesi 5 2.4 MRP nin Girdileri 5 2.4.1 Ana Üretim Planı 6

Detaylı

E-İMZA ve UYGULAMALARI

E-İMZA ve UYGULAMALARI TODAİE E edevlet MERKEZİ UYGULAMALI E-İMZA E SEMİNER NERİ 16-17 17 KASIM 2011 E-DÖNÜŞÜM ve E-İMZA ve UYGULAMALARI KAYA BENSGHİR TODAİE Öğretim Üyesi tkaya@todaie.gov.tr Tel: 2317360/ 1803 TODAİE Kasım

Detaylı

ULUSLARARASILAŞMA, İŞ, İŞ PLANI NETİMİ

ULUSLARARASILAŞMA, İŞ, İŞ PLANI NETİMİ ULUSLARARASILAŞMA, İHRACATA GİRİŞG İŞ, İŞ PLANI HAZIRLAMA VE İHRACAT YÖNETY NETİMİ Bu proje Avrupa Birliği i tarafından finanse edilmekte, Ulusal Ajans tarafından takip edilmekte ve Makro tarafından yürütülmektedir.

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3001 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1954 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Hülya BAKIRTAŞ (Ünite 1, 4, 5, 6) Doç.Dr. R. Ayhan YILMAZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

EGE Danışmanlık Ltd. Şti.

EGE Danışmanlık Ltd. Şti. Eğitim Notu Konu : ISO 9000 2000 KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ STANDARDI Hazırlayan : Vahit YAVUZ* *EGE Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti. ANKARA- İZMİR İSTANBUL 1 KALİTE ; - Bir ürün veya hizmetin belirlenen veya

Detaylı

SyteLine 7 Genişletilmiş ERP

SyteLine 7 Genişletilmiş ERP SyteLine 7 Genişletilmiş ERP Satış ve tedarikten üretim ve sevkiyat aşamasına kadar MAPICS SyteLine 7, üretim süreçlerini, arzla talebi denkleştirecek ve ürünün müşteriye daima tam zamanında ulaşmasını

Detaylı

İşlem Destek Sistemleri. Yönetim Destek Sistemleri

İşlem Destek Sistemleri. Yönetim Destek Sistemleri Veri İşleme Sistemi İşlem Destek Sistemleri Süreç Kontrol Sistemi Bilgi Sistemleri Ofis Otomasyon Sistemi Yönetim Bilgi Sistemi Yönetim Destek Sistemleri Karar Destek Sistemi Üst Yönetim Bilgi Sistemi

Detaylı

A ARIS (Entegre Bilgi Sistemleri Mimarisi) Faaliyet

A ARIS (Entegre Bilgi Sistemleri Mimarisi) Faaliyet Bu bölümde iş süreci değişim toplumunda sıkça kullanılan veya atıfta bulunulan kelimeler, terimler, ifadeler ve kısaltmaların tanımları yer almaktadır. İş süreci değişim piyasası geliştikçe, bu terimler

Detaylı

yarın için şimdi kurumsal süreç yönetim çözümleri w w w. a l g o r i z m a. c o m

yarın için şimdi kurumsal süreç yönetim çözümleri w w w. a l g o r i z m a. c o m yarın için şimdi kurumsal süreç yönetim çözümleri Kısaca Algorizma Algorizma Business Solutions and Trading Ltd. Merkezi Birleşik Arap Emirlilerinde bulunan ve Türkiye'de İş ve Çözüm ortakları marifetiyle

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI

T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI Yazılım Mühendisliğinde Uygulama Geliştirmede Bir Çözüm:Yazılım Konfigürasyon Yönetimi Hazırlayan

Detaylı

Eğitim Konusu : Makine Mühendisi & TQM. Eğitim Uzmanı Yönetim Sistemleri Uzmanı, QMS.Baş Denetçi

Eğitim Konusu : Makine Mühendisi & TQM. Eğitim Uzmanı Yönetim Sistemleri Uzmanı, QMS.Baş Denetçi KALDER İzmir Şubesi EĞİTİM SEMİNERLERİ Eğitim Konusu : ÜRETİM PLANLAMA ve STOK YöNETiMi EĞiTiMi Eğitimin Tarihi : 27-01- 2010 Eğitim Yeri : Ege İhracatçı Birlikleri Eğitim Salonu, Alsancak - İZMİR Eğitmen

Detaylı

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI TEŞEBBÜS KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ VE SAP R/3 KULLANAN İMALAT İŞLETMELERİ YÖNETİCİLERİNİN PERFORMANSA İLİŞKİN ALGILARI

Detaylı

KAMU Sektörü / ÇÖZÜMLER / İŞ UYGULAMALARI

KAMU Sektörü / ÇÖZÜMLER / İŞ UYGULAMALARI KAMU Sektörü / ÇÖZÜMLER / SİSTEM ENTEGRASYONU E-KURUM UYGULAMALARI TAHSİLAT ÇÖZÜMLERİ İÇERİK YÖNETİM SİSTEMLERİ GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ SİSTEM YÖNETİMİ İŞ UYGULAMALARI KİOSK ÇÖZÜMLERİ Amaç daha fazla hizmetse...

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASINDA BAŞARI FAKTÖRLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Gülin İdil SÖNMEZTÜRK Anabilim Dalı : İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ Programı : İŞLETME

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of web sites of accommodation companies

KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Evaluation of web sites of accommodation companies KONAKLAMA İŞLETMELERİ WEB SİTE İÇERİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet M.İhsan ÇUBUKCU * ihsancubukcu@hotmail.com Günümüz ekonomisinin dijital ekonomi olarak adlandırıldığı bir ortamda yirmi birinci yüzyılın

Detaylı

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ

ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ. Eğitmen Cihangir HURŞİ ISO 9001:2000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ Eğitmen Cihangir HURŞİ ŞİTOĞLU 1 2 KALİTE Kalite, bir ürün veya hizmet ile ilgili özelliklerin, belirlenen veya olabilecek ihtiyaçları karşılama derecisidir. Kalite

Detaylı