Tablo 1: TMMOB Mimarlar Odası Arası Mesleki Denetim Verileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo 1: TMMOB Mimarlar Odası 1.1.2012-31.12.2012 Arası Mesleki Denetim Verileri"

Transkript

1 18. Mesleki Denetim Raporu TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 3 büyükkent bölge temsilciliği, 8 temsilcilik ve 1 mesleki denetim görevlisi (MDG) ile mesleki denetim uygulamasına devam etmektedir. Şubemiz mesleki denetim çalışmalarında şube bünyesinde 3, Bakırköy de 2, Kadıköy de 2, Kartal de 1, Yalova Temsilciliği nde 1 profesyonel mimar çalışanı ile hizmet vermektedir. Bunun dışında, mesleki denetim uygulaması, şube hinterlandındaki diğer temsilciliklerde ve bu alanda görevlendirilen mimarlarca dönüşümlü olarak gerçekleştirilmektedir. Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil işlemleri ve mesleki denetim uygulamaları, TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği ile yönetmelik uyarınca çıkarılan şartnameler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Mesleki denetim uygulamalarına yönelik veriler, şube bünyesinde düzenli olarak tutulmakta ve yıllara göre değişimler izlenerek, periyodik aralıklarla düzenlenen raporlarla, istatistik bilgiler diğer birimler ile paylaşılmaktadır. Merkezi idare tarafından yürürlüğe konulan yasa ve yönetmelik değişiklikleri nedeniyle mimari proje, TUS ve şantiye sayılarının son beş yıl içerisinde büyük oranlarda düştüğü görülmektedir. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve bağlı birimleri tarafından 2012 ve 2013 yıllarında gerçekleştirilen mimari proje, TUS ve şantiye mesleki denetimi verilerinin tüm şubelerde gerçekleştirilen işlemlerle karşılaştırılması Tablo 1 ve 2 de gösterilmiştir. Tablo 1: TMMOB Mimarlar Odası Arası Mesleki Denetim Verileri İstanbul Büyükkent Şubesi Alan Verilen Belge Proje TUS Şantiye Proje TUS Şantiye , , , Diğer Şubeler , , , Tüm Şubeler , , , İstanbul/Genel Oranı 20,20 3,70 22,58 17,91 6,10 22,57 394

2 Tablo 2: TMMOB Mimarlar Odası Arası Mesleki Denetim Verileri Alan Verilen Belge Proje TUS Şantiye Proje TUS Şantiye İstanbul Büyükkent Şubesi , , , Diğer Şubeler , , , Tüm Şubeler , , , İstanbul/Genel Oranı 22,72 2,93 26,83 21,82 4,63 24,66 Son beş yıllık veriler incelendiğinde, mimari proje mesleki denetimi sayısal olarak 2009 yılında gerçekleştirilen mimari proje mesleki denetim sayısı, 2006 yılının da gerisinde kalarak, bir önceki yıla oranla %20 oranında düşüşle adet olmuştur yılında gerçekleştirilen mimari proje mesleki denetim sayısı 2009 yılına göre %19,96 artarak olmuştur yılında da bir önceki yıla göre %6,20 oranında artışla adet olmuştur yılında 2011 yılına göre %21,05 oranında düşüşle adet olan proje mesleki denetimi 2013 yılında bir önceki yıla göre %28,01 lik düşüşle adet olarak gerçekleşmiştir. Mesleki denetimin proje alanı cinsinden yılları içerisindeki gelişimi için bkz. Grafik 1. Grafik 1 İstanbul Büyükkent Şube ve bağlı birimlerince gerçekleştirilen, Yıllarına ait proje, fenni mesuliyet ve şantiye şefliği hizmetlerinin mesleki denetim sayı ve alan bilgileri tablolarda belirtilmiştir (Bkz. Tablo 3 ve 4). 395

3 Birim Tablo 3: İstanbul Büyükkent Şube 2012 Yılı Mesleki Denetim Verileri Alan Proje TUS Şantiye Proje TUS Verilen Belge Şantiye Plan Telif Toplam İstanbul Büyükkent Şb , , , Trakya ,50 581, , Anadolu , , , Anadolu ,96 98, , Çerkezköy , , , Çorlu , , , Edirne , , , Keşan , , , Kırklareli , , , Lüleburgaz , , , Tekirdağ , , , Yalova , , , Toplam , , , Birim Tablo 4: İstanbul Büyükkent Şube 2013 Yılı Mesleki Denetim Verileri Alan Proje TUS Şantiye Proje TUS Verilen belge Şantiye Plan Telif Toplam İstanbul Büyükkent Şb , , , Trakya ,80 135, , Anadolu , , , Anadolu , , Çerkezköy ,31 916, Çorlu , , , Edirne , , , Keşan , , , Kırklareli ,19 267, Lüleburgaz , ,00 941, Tekirdağ , , , Yalova , , , Toplam , , , yılına ait proje mesleki denetiminin %75,36 sı İstanbul da (Büyükkent Şube %18,50; Bakırköy %26,79; Kadıköy %17,36; Kartal %12,70), %24,64 ü ise diğer temsilciliklerde gerçekleştirilmiştir (Grafik 2). 396

4 Grafik yılına ait proje mesleki denetiminin %83,28 i İstanbul da (Büyükkent Şube %22,50; Bakırköy %28,75; Kadıköy %18,97; Kartal %13,06); %16,72 i ise diğer temsilciliklerde gerçekleştirilmiştir (Grafik 3). Grafik ile 2013 yılları arasında gerçekleştirilen proje mesleki denetiminin adet cinsinden aylık dağılımı Grafik 4 te gösterilmiştir. Mimari proje mesleki denetim uygulamasının aynı dönemlere ( ) ait alansal değişimleri incelendiğinde 2009 yılında son beş yılın en düşük seviyesinde ve bir önceki yıla göre %17,58 oranında düşüşle ,41 m 2 olarak gerçekleşen, 2010 yılında 2009 a göre %56,13 oranında artışla 397

5 Grafik ,46 m 2 ile son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşan alansal değişim, 2011 yılında %4,12 oranında düşüşle ,05 m 2, 2012 yılında 2011 yılına göre %5,99 oranında düşüşle ,44 m 2 ve 2013 yılında bir önceki yıla oranla %43,06 oranında düşüşle ,13 m 2 olarak gerçekleşmiştir (Grafik 5). Grafik yılına ait proje mesleki denetiminin alansal olarak %84,70 i İstanbul da (Büyükkent Şube %36,02; Bakırköy %23,95; Kadıköy %13,66; Kartal %11,08), %15,30 u ise diğer temsilciliklerde gerçekleştirilmiştir (Grafik 6) yılında ise proje mesleki denetiminin alansal olarak %86,80 ü İstanbul da (Büyükkent Şube %29,93; Bakırköy %24,31; Kadıköy 398

6 Grafik 6 %19,88; Kartal %12,68), %13,20 si ise diğer temsilciliklerde gerçekleştirilmiştir (Grafik 7). Grafik yılında gerçekleştirilen mimari proje mesleki denetiminin sayısal olarak %83,83 ünün ( adet) ilk kez mesleki denetim yapılan projeler, %9,01 inin (1.452 adet) tadilat projeleri, %3,58 inin (577 adet) ilave projeler, %2,03 ünün (327 adet) eski eser projeler ve %1,56 sının (251 adet) ise fikir projeleri, telif kayıtları, mesleki kontrollük belgeleri ve yeni yapı rölöveleri oldukları görülmektedir (Grafik 8) yılında gerçekleştirilen mimari proje mesleki denetiminin sayısal 399

7 Grafik 8 olarak %85,60 ının (9.768 adet) ilk kez mesleki denetim yapılan projeler, %8,03 ünün (916 adet) tadilat projeleri; %2,55 inin (291 adet) ilave projeler; %2,79 unun (318 adet) eski eser projeler ve %1,03 ünün (118 adet) fikir projeleri, telif kayıtları, mesleki kontrollük belgeleri ve yeni yapı rölöveleri oldukları görülmektedir (Grafik 9). Grafik 9 Son beş yıllık mesleki denetim verilerine göre şube çevresinde 2010 yılına kadar gerçekleştirilen TUS mesleki denetiminde çok küçük sayısal değişim olmuştur yılında Yapı Denetim Yönetmeliğinin tüm Türkiye de uygu- 400

8 lanmaya başlanması nedeniyle 2010 yılında TUS mesleki denetimi son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Şube çevresinde mesleki denetim uygulanan TUS sayısı 2009 yılında, 2008 yılına oranla %11,30 oranında artışla adet, 2010 yılında 2009 yılına oranla %37,59 artışla adet, 2011 yılında bir önceki yıla oranla %46,90 düşüşle 2029 adet, 2012 yılında 2011 yılına göre %49,19 oranında düşüşle 1031 adet TUS düzenlenirken bu sayı 2013 yılında bir önceki yıla göre %67,41 oranda düşüş ile 336 adet olarak gerçekleşmiştir (Grafik 10). Grafik 10 Geçmiş yıllarda ilgili belediyenin isteği doğrultusunda düzenlenen Şantiye Şefi Sicil Durum Belgesi, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği nde yapılan değişiklik ve Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgelerinin Kullanılmasına Grafik

9 İlişkin Mecburi Standart Tebliği ekinde yapılan açıklamalar sonucunda, 2008 yılından itibaren artan bir oranda düzenlenmeye başlamıştır. Şubemizde 2009 yılında %82,38 lik bir artışla adet, 2010 yılında 2009 yılına oranla %16,48 artışla 4015 adet, 2011 yılında bir önceki yıla oranla %40,07 artışla 5624 adet, 2012 yılında 2011 e göre %53,43 lük düşüşle 2619 adet ve 2013 yılında ise 2012 yılına göre %38,30 oranında düşüşle 1616 adet şantiye belgesi düzenlenmiştir (Grafik 11). 402