BÖLÜM ÖLÇÜLENDİRME TEKNİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 12 12. ÖLÇÜLENDİRME TEKNİKLERİ"

Transkript

1 BÖLÜM ÖLÇÜLENDİRME TEKNİKLERİ AutoCAD çizimlerinde nesneler oluşturulduktan sonra boyutlarını tanımlayabilmek için ölçülendirilmeleri gerekir. AutoCAD2000 ile ölçülendirme daha pratik ve görsel hale getirilmiştir. Ölçülendirme ayarların açılan diyalog kutusundan, değişiklikleri görerek ayarlanabilir. Şekil Ölçülendirme Özellikleri Şekil 12.2 Ölçülendirme Araç Çubuğu DIM ve DIM1 Ölçülendirme erişim modları. Komut Satırından: Dim veya Dim1

2 DIM komutu girildikten sonra çizim özelliğine göre bir ölçülendirme tekniğinin tanımlanması gerekir. Command: Dim Dim: Angular Select arc, circle, line, or <specify vertex>: Select second line: Select second line: DIMALIGNED Açılı doğrusal objeleri boyutlandırmak için kullanılır. Dimension toolbar: Dimension menu: Aligned Komut Satırından: Dimaligned DIMALIGNED komutu ile nesne elemanları üzerindeki açılı yüzeylerin ölçüleri tanımlanır. Options (seçenekler): Extension Line Origin (başlangış çizgisini uzatma) Object Selection (nesne seç) Extension Line Origin seçeneği ile ölçülendirme açılı doğrunun birinci ve ikinci noktalarını tanımlayarak yapılır. Select Object: Nesne seç Dimension Line Location: Ölçü çizgisi yerini tanımlayın Mtext: Çoklu yazı ekleme

3 Text: Yazı ekleme Angle: Açı değeri ile ölçülendirme Command: Dimaligned Specify first extension line origin or <select object>: (birinci noktayı tanımla) Specify second extension line origin: (ikinci noktayı tanımla) Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: (ölçü çizgisi yerini tanımlayın veya yeni bir değer için seçeneklerden birini seçin) Dimension text = Şekil Dimaligned Komutunun Kullanımı Object Selection seçeneği ile ölçülendirilecek doğrusal nesne tanımlanır. Command: Dimaligned Specify first extension line origin or <select object>: Select object to dimension: (doğru üzerinde bir nokta tanımla P1) Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: Dimension text = 31.07

4 Şekil Dimaligned Komutunun Kullanımı DIMANGULAR Nesne elemanları arasındaki açı değerini tanımlama. Dimension toolbar: Dimension menu: Angular Komut Satırından: Dimangular DIMANGULAR komutu çizim üzerinde mevcut bulunan elemanların açısal değerlerini tayin eder. İki çizgi arasındaki açıyı tanımlama, bir yayın açısal değeri, bir çemberin merkezinden herhangi bir noktayı tanımlayarak bu komut kullanılabilir. DIMANGULAR komutu girildikten sonra açısal doğrunun birinci noktası ve ikinci noktası tanımlanır, açısal değer kendiliğinden hesaplanır. Daha sonra ölçü çizgisinin yeri tanımlanır. İsteğe bağlı olarak Mtext ve Text seçenekleri ile ölçü yazısı yerine başka yazılar veya açısal değerler verilebilir. Options (seçenekler): Arc Selection (yay seçme) Circle Selection (çember seçme) Line Selection (çizgi seçme) Three-Point Specification (üç nokta tanımlama)

5 Aşağıdaki şekli çizerek komut kullanımını inceleyin. Command: Dimangular Select arc, circle, line, or <specify vertex>: Select second line: Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: Dimension text = 135 Command: Dimangular Select arc, circle, line, or <specify vertex>: Specify second angle endpoint: Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: Dimension text = 103 Command: Dimangular Select arc, circle, line, or <specify vertex>: Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: Dimension text = 83 Şekil Dimangular Komutunun Kullanımı

6 12.4. DIMCENTER Merkez işareti veya eksen çizgisi oluşturur. DIMCENTER komutu çember veya yayların orta noktasını belirlemek için kullanılır. Objelerin merkezine konacak çizgi tipini ve büyüklüğünü tanımlamak gerekir. Dimension Style Manager diyalog kutusundan merkeze konacak çizginin tipi ve büyüklüğü tanımlanır. Size: Eksen çizmede kullanılacak sembolün büyüklük değeri verilir. Mark: Size seçeneğinde belirtilen büyüklük değeri ile merkez noktayı tanımlar. Line:line seçeneği aktif yapılırsa, verilen size değeri ile çember veya yaya merkezi tanımlayan doğrular çizer. Çember veya yaydan size değerinin ½ mesafesi kadar dışarı çıkar. None: None seçeneği aktif yapılırsa, merkez veya eksen çizgisi tanımlanmaz. Dimension toolbar: Dimension menu: Center Mark Komut Satırından: Dimcenter

7 Şekil Dimcenter Komutunun Kullanımı DIMCONTINUE Ardışık/ sürekli ölçülendirme yapar. DIMCONTINUE komutu ile en son yapılmış ölçülendirilmiş veya daha önceden yapılmış bir ölçülendirmeyi seçerek seçilen ölçülendirmeye paralel ardışık/sürekli ölçülendirme yapmak için kullanılır. Dimension toolbar: Dimension menu: Continue Komut Satırından: Dimcontinue Options (seçenekler): No Prior Dimension (önceden çizilmiş ölçülendirme yok) Linear or Angular Dimension ( doğrusal veya açısal ölçülendirme) Ordinate Dimension ( sıralı ölçülendirme) Şekil Dımcontınue Komutunun Kullanımı

8 12.6. DIMDIAMETER Çap değeri vererek ölçülendirme DIMDIAMETER komutu ile çember, daire, yay gibi çizim elemanlarının çap değeri tanımlanır. Dimension toolbar: Dimension menu: Diameter Komut Satırından: Dimdiameter Options (seçenekler): Dimension Line Location (ölçü çizgisi yeri) Mtext (çoklu yazı ekleme) Text (yazı ekleme) Angle (açı değeri verme) Şekil Dimdiameter Komutunun Kullanımı Command: Dimdiameter Select arc or circle: (çember veya yay seç) Dimension text = 110 (ölçü değeri)

9 Şekil : Dimdiameter Komutunun Kullanımı Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: (ölçü çizgisini tanımla veya seçeneklerden birini seç, komutu tamamlayıp çıkmak için ENTER tuşuna bas.) DIMRADIUS Yarıçap değeri vererek ölçülendirme DIMRADIUS komutu ile çember, yay gibi objelerin yarıçap değerinin tanımlamak için kullanılır. Dimension toolbar: Dimension menu: Radius Komut Satırından: Dimradius Şekil Dimradius Komutunun Kullanımı Command: Dimradius Select arc or circle: (yay veya çemberi seçin) Dimension text = 51 (ölçü değeri) Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: (ölçü çizgisi yerini tanımlayın veya seçeneklerden birini girin komutu tamamlayıp çıkmak için ENTER tuşuna tıklayın

10 12.8. DIMLINEAR Doğrusal ölçülendirme. DIMLINEAR komutu ile doğrusal nesnelerin boyut ölçüleri tanımlanır. Ölçülendirilecek nesnelerin iki noktasını tanımlayarak veya nesneyi seçerek ölçülendirme yapılabilir. DIMLINEAR komutu ile Horizontal (yatay), Vertical (dikey) ölçülendirme yapılabilir. Dimension toolbar: Dimension menu: Linear Komut Satırından: Dimlinear Options: Extension Line Origins Object Selection Command: Dimlinear Specify first extension line origin or <select object>: (objenin birinci noktasını tanımlayın) Specify second extension line origin: (ikinci noktayı tanımlayın) Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/ Horizontal/ Vertical/Rotated]: (ölçü çizgisi mesafesini tanımlayın veya seçeneklerden birini girin komutu tamamlayın çıkmak için ENTER tuşuna basın) Dimension text = 137 (ölçü değeri) DIMLINEAR komutu ile objelerin ölçü değerleri AutoCAD tarafından otomatik olarak belirlenir. Bu değerler kabul edebilir veya Mtext, Text, Angle seçenekleri ile yazı veya açı eklenebilir.

11 12.9. DIMLINEAR (Horizontal) Nesne elemanlarının yatay eksende olan mesafelerini tanımlar. Mevcut UCS ye göre X ekseninde olan boyutu ölçülendirir. DIMLINEAR komutu girildikten sonra nesnenin tanımlanması gerekir, nesne doğrultunun iki noktasını tanımlayarak veya objeyi seçerek tanımlanabilir. Dimension toolbar: Dimension menu: Linear Komut Satırından: Dimlinear Command: Dimlinear Specify first extension line origin or <select object>: (birinci noktayı tanımla veya objeyi seçmek için S seçeneğini girin) Specify second extension line origin: (ölçü çizgisinin ikinci noktasını tanımlayın) Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/ Rotated]: (ölçü çizgisinin yerini tanımlayın veya seçeneklerden birini girin) Dimension text = (ölçü değeri) DIMLINEAR (Vertical): Dikey Ölçülendirme. Mevcut UCS ye göre objelerin Y ekseninde olan boyutunu ölçülendirmek için kullanılır. Dimension toolbar: Dimension menu: Linear Komut Satırından: Dimlinear

12 Command: Dimlinear Specify first extension line origin or <select object>: (ölçü doğrultusunun birinci noktasını tanımla) Specify second extension line origin: (ölçü çizgisinin ikinci noktasını tanımla) Specify dimension line location or[mtext/text/angle/horizontal/vertical/ Rotated]: V (dikey ölçülendirme için V seçiniz) Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: ( ölçü noktasının yerini tanımlayın veya seçeneklerden birini girin) Dimension text = (ölçü değeri) LEADER Açıklayıcı bilgiler tanımlar. LEADER komutu ile bağlantı noktalarına, fatura kısımlarına açıklayıcı yazı eklemek için kullanılır. Dimension menu: Leader Komut Satırından: Leader LEADER komutu girildikten sonra başlangıç noktasını tanımlanır veya Settings (ayarlar) seçeneği ile Leader değişkenleri ayarlanır. Birinci nokta tanımlandıktan sonra ikinci nokta tanımlanır. Yazının eklenmesi ile ENTER tuşuna basılarak komuttan çıkılır LEADER SETTİNGS DİYALOG KUTUSU Leader komutu girildikten sonra S (Settings) seçeneği girilerek diyalog kutusu görüntülenir. Leader Settings Diyalog Kutusu ile Annotation (açıklayıcı notlar), Leader Line and Arrow (leader çizgisi ve ok)ve Attachment (bağlama) ile ilgili bilgiler belirlenir.

13 Annotation (açıklayıcı notlar) seçeneği ile açıklayıcı notlar belirlenir. Annotation Type bölümünde Mtext (çoklu yazı ekleme), Copy an Object (bir nesne kopyalama), Tolarance (tolerans kutusu ekleme), Block Reference (referans bloklama), None (açıklayıcı bilgi yok) gibi seçenekler belirlenir. Şekil Leader Ayar Menüsü Mtext options, seçeneğinde Prompt for width (yazı genişlikle sevketmek), Always left just (yazıyı sürekli soldan kaydır), Frame text (yazıyı çerçeve içine almak) gibi seçenekler tayin edilir. Annotation Reuse seçeneğinde None (yazıyı tekrar kullanma), Reuse Next (belirlenen yazıyı bundan sonra yeniden kullan), Reuse Current (güncel olan yazıyı yeniden kullan) gibi seçenekler tayin edilir. Leader Line and Arrow diyalog kutusunda Leader Line (leader çizgisi), Arrowhead (ok başlığı), Number of Points (nokta sayısı), Angle Constraints (çizginin açısal yönlendirilmesi) gibi değişkenler belirlenir.

14 Şekil Leader Çizgisi ve Ok Leader Line seçeneğinde leader çizgisinin Straight (düz) veya Spline (eğri çizgi) olması belirlenir. Number Of Points seçeneğinde No Limit (sınır yok) veya Maximum sekmesinde maksimum çizgi sayısı belirlenir. Arrowhead seçeneğinde ok başı tipinin belirlenmesi gerekir. Angle Constraints seçeneğinde First Segment (birinci çizginin açısı), Second Segment (ikinci çizginin açısı) değişkenleri tanımlanır. Şekil Geometrik Tolerans Menüsü Geometric Tolerans değerleri ile Leader kullanımı.

15 Attachment diyalog kutusu ile Multi-line Text Attachment (çoklu çizgilere yazı seçenekleri), Underline bottom line (son çizgi altı çizgili) değişkenleri belirlenir. Underline bottom line seçeneği işaretlenirse belirtme yazısının altında bir çizgi oluşacaktır. Şekil Leader Attachment Menüsü Şekil Leader Uygulamaları

16 DIMBASELINE Referans çizgiye göre ölçülendirir. DIMBASELINE komutu ile, seçilen referans ölçü çizgisine göre ölçülendirme yapmak için kullanılır. Dimension toolbar: Dimension menu: Baseline Komut Satırından: Dimbaseline DIMBASELINE komutu girildikten sonra başlangıç ölçü çizgisi tanımlanır. Diğer ölçülerin son noktaları tanımlanarak referans noktasına göre ölçü değerleri belirlenir. Verilen bir ölçüyü geri almak için Undo seçeneği, farklı bir referans tanımlamak için Select seçeneğini girin. DIMBASELINE komutu için geçerli değişkenleri DDIM (ölçü düzenleme seçeneği) komutundan ayarlanır. Options (seçenekler): Second Extension Line Origin (ikinci ölçü başlangıç çizgisi) Undo (geri) Select (seç) Command: Dimbaseline Select base dimension: Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Dimension text = Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:

17 Dimension text = Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Dimension text = Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>: Select base dimension: Şekil : Dimbaseline Uygualaması TOLERANCE Tolerans değerleri ekleme. TOLERANCE komutu ile çizime tolerans sembol ve değerleri eklenir. Dimension toolbar: Dimension menu: Tolerance Komut Satırından: Tolerance TOLERANCE komutu girildiğinde Geometric Tolerance diyalog kutusu ekrana gelir. Bu diyalog kutusu ile Sym (sembol), Tolerance (tolerans), Datum (referans harfi), Project Tolerance Zone (tolerans bölgesini tanımlar), Height (yansıtılmış tolerans bölgesi değeri), Datum Identifier (ölçüde başlangıç noktası tanımlama), Material Condition (malzeme durumu) gibi seçenekler belirlenir.

18 TOLERANCE KOMUTU SEÇENEKLERİ: Options (seçenekler) Sym (sembol) Tolerance 1 (tolerans 1) Tolerance 2 (tolerans 2) Datum 1 (1. referans harfi) Datum 2 (2. referans harfi) Datum 3 (3. referans harfi)height (yansıtılmış tolerans bölgesi değeri) Projected Tolerance Zone (tolerans bölgesini tanımlama) Datum Identifier (ölçüde başlangıç noktası tanımlama) Symbol (sembol), seçeneğinde Symbol diyalog kutusu ekrana gelir. Seçilecek sembolün üzerine tıklayarak sembol seçilir. Şekil Sembol kütüphanesi Mevcut Sembollerin Özellikleri: Doğruluk Düzlemsellik Dairesellik (şekil toleransları) Silindiriklik

19 Bir çizginin profili Bir yüzeyin profili Paralellik Diklik (doğrultu toleransları) Eğiklik Bir eksenin konumu Eş merkezlilik ve eş eksenlilik (yer toleransları) Simetriklik Salgı Toplam salgı (hareket toleransları) Material Condition diyalog kutusunda malzeme durumu belirlenir. M Maksimum malzeme şartı L Limit (en az) malzeme şartı S Unsur büyüklüğü önemli değil Şekil Toleransların Gösterimi

20 DIMENSION STYLE Ölçülendirme tekniklerini belirler. Dimension toolbar: Format menu: Dimension Style Dimension menu: Style Komut Satırından: Dimstyle Dimension Style komutu girildikten sonra Dimension Style Manager diyalog kutusu ekrana gelir. Bu diyalog kutusu ile Set Current (güncel set), New (yeni), Modify (değişiklik yapmak), Override (hakkını vermemek), Compare (karşılaştırmak), List (liste) gibi seçeneklere cevap verilir. Şekil Ölçülendirme Tipi Yöneticisi AutoCAD2000 gelişen ölçülendirme değişkenleri ile kullanıcıya, yapılan değişkenleri model resim üzerinde uygulayarak büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Yapılan değişiklikler Preview (ön görünüş) bölümünde görünmektedir.

21 Set Current seçeneği, Styles bölümünde mevcut olan ölçülendirme sitillerinden biri seçilerek güncel hale getirmek için kullanılır. New seçeneği yeni bir ölçülendirme tekniği tanımlamak için kullanılır. Şekil Yeni Ölçülendirme Sitili Oluşturma New Style Name kısmına yeni sitilin ismi girilir. Start With kısmında daha önceden mevcut olan sitillerden başlayarak yeni sitilin başlangıç referansı tanımlanır. Use for kısmında oluşturulacak yeni sitilin hangi ölçülendirmeler için kullanılacağı tespit edilir. Bütün bir ölçülendirme için kullanılabilir veya açılacak alt seçeneklerden biri belirlenebilir. Continue sekmesi tıklanarak yeni oluşturulacak ölçülendirme sitili özelliklerinin tanımlanması için devam edilir. Modify seçeneği, ölçülendirme tekniğinde değişiklik yapmak için kullanılır. Modify seçeneği girildiği zaman Override Current Style diyalog kutusu ekrana gelir. Bu diyalog kutusu ile Lines and Arrows (çizgiler ve oklar), Text (yazı), Fit (uygunluk), Primary Units (temel birimler), Alternate Units (değişimli birimler), Tolerances (toleranslar) gibi değişkenler belirlenir. Lines and Arrows (çizgiler ve oklar) seçeneğinde ölçü çizgisi ve ok değişkenleri tanımlanır. Dimension Lines (ölçü çizgileri) seçeneğinde Color (renk), Lineweight (çizgi kalınlığı), Extend beyond ticks (işaretler ötesi uzantı), Basaline spacing (dimbasaline komutu ile ölçülendirme de ölçü çizgisi boşluğu), Suppress (gizle), Dim Line 1 (birinci çizgiyi gizle), Dim Line 2 (ikinci çizgiyi gizle) seçeneklerinde belirtilen değişkenler belirlenir

22 Şekil Ölçülendirme Çizgileri ve Oklar. Extension Lines (ölçü uzantı çizgileri) seçeneğinde Color (renk), Lineweight (çizgi kalınlığı), Extend beyond dim lines (ölçü çizgisinden sonraki uzantı), Offset from origin (orijinden uzaklık), Suppress (gizle), Ext Line 1 (birinci uzantı çizgisini gizle), Ext Line 2 (ikinci uzantı çizgisini gizle) değişkenleri belirlenir. Arrowheads (ok başları) seçeneğinde 1. ve 2. ok başlarının tipi belirlenir. Leader (Leader ölçü oku), Arrow size (ok büyüklüğü) değişkenleri belirlenir. Center Marks for Circles (dairelerin merkez işareti), Type (tip), Size (büyüklük) değişkenleri tanımlanır.

23 Şekil Ölçülendirme Yazı Menüsü Text seçeneğinde yazı ile ilgili değişkenler tanımlanır. Text Appearence (yazı görünümü) bölümünde, Text style (yazı sitili), Text color (yazı rengi), Text height (yazı yüksekliği), Fraction height scale (yükseklik kısmı ölçeği), Draw frame around text (yazı etrafını çerçeveleme) değişkenleri belirlenir. Şekil Yazı Sitilleri

24 Text style seçeneğinin yanında bulunan sekmeye tıklanarak Text Style diyalog kutusu ekrana gelir. Bu diyalog kutusu ile Style name bölümünde önceden oluşturulan yazı sitillerinden biri seçilir veya New seçeneği ile yeni bir yazı sitili oluşturulabilir. Rename (yeniden isimlendirmek), Delete (silme). Font seçeneğinde Font name (font ismi), Font Style (kalın, kalın italik, normal, italik gibi seçenekler), Height (yazı yüksekliği) Use Big Font (büyük font kullan) gibi değişkenler. Effects (efektler) seçeneğinde Upside down (alt üst), Backwards (sondan başa), Vertical (dikey), Widht Factör (kalınlık faktörü), Oblique Angle (eğiklik açısı) gibi değişkenler tanımlanır. Preview bölümünde yazı ile ilgili yapılan değişiklikler görüntülenir. Apply seçeneği ile yapılan değişiklikler uygulanır. Cancel seçeneği ile diyalog kutusundan çıkılır. Text hakkında bilgi almak için Help (yardım) komutundan yararlanılabilir. Text Placement (yazı yerinin belirlenmesi) bölümünde, Vertical (dikey), kısmında Above (çizginin üstünde), Centered (çizginin ortasında), Outside (çizginin dışında) değişkenleri. Horizontal (yatay) bölümünde, Centered (çizgi ortasında), At Ext Line 1 (1. uzatma çizgisinde), At Ext Line 2 (2. uzatma çizgisinde), Over Ext Line 1 (1. uzatma çizgisinin altında), Over Ext Line 2 (2. uzatma çizgisinin altında) değişkenleri ile Offset from dim line (yazının ölçü çizgisinden olan mesafe) değişkenleri belirlenir. Text Alignment (yazı düzenleme) bölümünde yazının çizim üzerindeki konumu belirlenir. Horizontal (yazının yatay durması), Aligned with dimension line (ölçü çizgisine göre düzenleme), ISO Standard (ISO standartları) değişkenleri belirlenir. Tüm değişkenler tanımlandıktan sonra OK düğmesine tıklayarak komuttan çıkılır. Değişkenleri kabul etmeyip komuttan çıkmak için Cancel düğmesine basılır.

25 Fit (uygunluk) seçeneğinde Fit Options (uygunluk ayarları), Text Placement (yazı yeri belirleme), Scale for Dimension Features (ölçülendirme bölüm ölçeği), Fine Turning (küçük düzenlemeler) gibi değişkenler tanımlanır. Fit Options bölümünde uzatma çizgileri arasında yazı ve okların her ikisi için yeterli yer olanağı yoksa, uzatma çizgilerinin dışına taşımak için aşağıdaki seçeneklerden öncelikli olanı seçilir. Either the text or the arrows, whichever fits best seçeneğinde en iyi sığdırma için yazı veya oklardan her hangi birini seç, Arrows (ilk olarak okların taşınması), Text (ilk olarak yazının taşınması), Both text and arrows (yazı ve okların birlikte taşınması), Always keep text between ext lines (uzatma çizgileri arasında her zaman yazıyı sakla) değişkenleri ile Suppress arrows if they don t fit inside the extension lines (oklar uzatma çizgileri arasına sığmıyorsa, okları gizle) değişkenleri belirlenir. Şekil Uygunluk Menüsü Text Placement (yazı konumlama) seçenek yazının pozisyon dışında olduğu zaman yazının yerini belirlemek için kullanılır. Beside the dimension lines (yazı ölçü çizgisinin yanında), Over the dimension line, with a leader (bir

26 liderle ölçü çizgisinin üstünde), Over the dimension line, without a leader (lidersiz ölçü çizgisinin üstünde) gibi değişkenler belirlenir. Scale for Dimension Features (ölçülendirme bölümleri için skala değerleri) bölümünde, Use overall scale of (tam skala değerlerini kullan), Scale dimension to layout (ölçülendirme bölümleri için skala değerleri) değişkenleri belirlenir. Fine Tuning (küçük düzenlemeler) bölümünde, Place text manually when dimensioning (ölçülendirirken yazı yerini elle ayarlamak), Always draw dim line between ext lines (uzatma çizgileri arasına sürekli ölçü çizgisi çiz) değişkenleri belirlenir. Şekil Temel Birimler Menüsü Primary Units (temel birimler) seçeneğinde Linear Dimensions (doğrusal ölçülendirmeler), Measurement Scale (ölçü skala değeri), Zero Suppresion (sıfır saklamak) Angular Dimensions (açısal ölçülendirmeler) değişkenleri belirlenir.

27 Linear Dimensions bölümünde, Unit format (scientific, decimal, engineering, architectural, fractional, windows desktop gibi ölçü birimlerinden birini seçme), Precision (doğruluk hassasiyeti için virgülden sonra kaydırma değeri), Fraction Format (küçük parça formatı), Decimal Separator (ondalık ayırma biçimi), Round off (yuvarlatma değeri), Prefix (önek), Suffix (sonek) değişkenleri belirlenir. Measurement Scale (ölçü skala değeri) bölümünde, Scale factor (skala faktör değeri), Apply to layout dimensions only (yalnız layout ölçülendirmelerine uygula) Zero Suppresion (sıfırı saklı tutmak) bölümünde, sıfırın saklı tutulup tutulmaması belirlenir. Angular Dimensions (açısal ölçülendirme) bölümünde, Units Format (decimal degress, degress minutes seconds, gradian, radian gibi birim formatlarından biri seçilir), Precision (doğruluk hassasiyeti için virgülden sonra kaydırma değeri) değişkenleri belirlenir. Şekil Alternate Units Menüsü

28 Alternate Units seçeneği tıklandığı zaman Desplay altertate units (değişimli birimleri göster) seçeneği ekrana gelir. Bu seçenek tıklanırsa değişimler için seçenekler oluşacaktır. Bu seçeneklerin Primary Units seçeneklerinden farklı olarak Multiplier for alt units (birimler çarpanı) değişkeninde mevcut ölçü değerlerinde bir sayı çarpanı kullanma değeri girilir. Placement (konum) bölümündü, After primary value (esas değerden sonra), Below primary value (esas değerin altında) değişkenleri tespit edilir. Şekil Toleranslar Menüsü Tolerances seçeneğinde Tolerance Format (tolerans formatı) değişkeni tespit edilir. Method (none, Symmetrical, Deviation, Limits, Basic gibi metotlardan biri seçilir), Precision (doğruluk hassasiyeti için virgülden sonra kaydırma değeri), Upper value (üst değer), Lower value (alt değer), Scaling for height (yükseklik için skala değeri), Vertical position (Bottom, Middle, Top gibi dikey pozisyon biçimi) değişkenleri belirlenir.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MAKİNE TEKNOLOJİSİ ÖZELLİK VE TANIMLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI BİLGİSAYARLA ZEMİN KAT PLANI ÇİZİMİ 482BK0047 Ankara, 12 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM 1 Bilgisayar Destekli Tasarıma Giriş Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD-Computer Aided Design) programları, inşaat, mimari, elektrik - elektronik uygulamalarının yanında makine

Detaylı

Bayram Kepenek Makina Mühendisi http://kepenek.com.tr.tc bkepenek@hotmail.com AUTOCAD 2006 EĞİTİM NOTLARI BAYRAM KEPENEK - MART2006 2

Bayram Kepenek Makina Mühendisi http://kepenek.com.tr.tc bkepenek@hotmail.com AUTOCAD 2006 EĞİTİM NOTLARI BAYRAM KEPENEK - MART2006 2 BAYRAM KEPENEK MART 2006 Bu notlar, Mart 2006 tarihinde MMO Burdur Temsilciliğinde düzenlenen Bilgisayar ve Autocad2006 Kursu sırasında hazırlanmıştır. Konular derste anlatılanların hatırlanması için bir

Detaylı

Teknik çizimde belirli çizim araç ve gereçleri kullanılmaktadır. Kısaca bu araç ve gereçlerden bahsedecek olursak;

Teknik çizimde belirli çizim araç ve gereçleri kullanılmaktadır. Kısaca bu araç ve gereçlerden bahsedecek olursak; TEKNİK ÇİZİM ve TASARIM 1. Genel Bilgiler 1.1. Tanım: Yerbilimleri uygulamalarında teknik çizim, arazi çalışmalarında yapılan gözlemlerin veya laboratuvar çalışmaları sonucu elde edilen tanımlamaların

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PLASTİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYARLA ÇİZİM TEKNİKLERİ - 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

AutoCAD. Autocad Versiyon Tarihçesi

AutoCAD. Autocad Versiyon Tarihçesi 1 AutoCAD AutoCAD, tüm dünyada başta mühendisler ve mimarlar tarafından kullanılan, dünyaca tanınan yazılım firması Autodesk tarafından hazırlanan, bilgisayar destekli çizim-tasarım yazılımıdır. Gerek

Detaylı

SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME

SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOLIDWORKS İLE KATI MODELLEME DİPLOMA ÇALIŞMASI Çalışmayı yapan: Taner GÖRGÜLÜ Çalışmayı yürüten: Yrd. Doç. Dr. Gülabi DEMİRDAL

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ÇİZİMİ 482BK0103 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Bilgisayar Destekli Tasarım Ders Notları

Bilgisayar Destekli Tasarım Ders Notları İZOMETRİK ÇİZİM İzometrik çizim;, bir cisme 30 açı ile bakıp düzlem üzerine düşen yansımasını çizme işlemidir. İzometrik çizimler düzlem üzerine çizildiğinden, nesnelerin X ve Y eksenindeki boyutlarının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÖLÇÜLENDİRME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

General System Options

General System Options General System Options Open last used document(s) at start up:never yada Always şıkları seçilebilir.always şıkkı seçildiğinde en son kullanılan dosyalar SolidWorks programı çalıştırıldığında otomatik olarak

Detaylı

BÖLÜM 09. Teknik Resim Görünüşleri

BÖLÜM 09. Teknik Resim Görünüşleri BÖLÜM 09 Teknik Resim Görünüşleri Autodesk Inventor 2008 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK Giriş Parçanın modellenmesinden sonra, imalat resimlerini Autodesk Inventor ile alabilirsiniz. İstenen

Detaylı

BÖLÜM 7. Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu

BÖLÜM 7. Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu BÖLÜM 7 7. ÇİZİMİN DÜZENLENMESİ Şekil 7.1. Modify Araç Çubuğu 7.1. ERASE Seçilen nesneleri siler. ERASE komutu ile, çizime son şeklini vermek, fazla çizilen elemanları kaybetmek amacıyla Autocad2000 de

Detaylı

AutoCAD Ders Notları 2011

AutoCAD Ders Notları 2011 AutoCAD Ders Notları 2011 AutoDesk Ltd. Đsviçre şirketinin 1980'lerin başından beri programlayın çeşitli sürümleri ile geliştirdiği bir Computer Aided Design (CAD = Bilgisayar desktekli tasarım) yazılımıdır.

Detaylı

Konu 02: Çizim Komutları

Konu 02: Çizim Komutları Konu 02: Çizim Komutları Ölçülü çizim için çalışma birimini belirlemek çizime başlamadan önce yapılması gereken bir işlemdir. FORMAT menüsünden UNITS seçilerek ulaşılır. Mimari projelerde çoğunlukla yandaki

Detaylı

AutoCAD 2004 Express Tools

AutoCAD 2004 Express Tools AutoCAD 2004 Express Tools AutoCAD R14 ile dağıt ılmaya başlanan ve AutoCAD 2000 ile geliştirilmeye devam eden "Express Tools", AutoCAD 2004 lisansında yer alır. Katman yönetimi, ölçülendirme, çizim, nesne

Detaylı

AUTOCAD2007 ÇİZİM PROGRAMI

AUTOCAD2007 ÇİZİM PROGRAMI AUTOCAD2007 ÇİZİM PROGRAMI ÇĠZĠM DOSYASI OLUġTURMA: Başlat menüsünden yada masaüstünden Autocad 2007 ikonuna basarak programı çalıştırdığımızda Autocad2007 açılış gösteriminden çizim programını çalıştırırınız.

Detaylı

Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi

Ümmehan Elginkan Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi İÇİNDEKİLER AutoCAD...10 Programın çalıştırılması...10 AutoCAD Arabirimi...10 AutoCAD penceresi...11 Çizim penceresi...13 Komut penceresi...13 Menu Browser (Menü tarayıcısı)...14 Metin penceresi (Text

Detaylı

Menüden Browse kutucuğu seçilir.block seçilir ve okey tuşuna basılır.

Menüden Browse kutucuğu seçilir.block seçilir ve okey tuşuna basılır. İKİ BOYUTLU ÇİZİM DRAW MENÜSÜ KOMUTLARI Line: Çizgi çizmek için line simgesine tıklanır.ekran üzerinde bir nokta işaretlenir.mouse ile yön belirtilerek ikinci nokta belirlenir ve komuttan çıkılır. Açılı

Detaylı

ÖLÇÜLENDİRME (DİMENSİON) VE ÇEKME MENÜLER (Pull-Down menüler)

ÖLÇÜLENDİRME (DİMENSİON) VE ÇEKME MENÜLER (Pull-Down menüler) ÖLÇÜLENDİRME (DİMENSİON) VE ÇEKME MENÜLER (Pull-Down menüler) ÖLÇÜLENDİRME- DİMENSİON Komut girişi : dimaligned Aligned Dimension : Tıklanılan iki nokta arasının, açıyı da hesaba katarak ölçüsünün alınmasını

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA YAPIMI UYGULAMALARI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA YAPIMI UYGULAMALARI S.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTA YAPIMI UYGULAMALARI Prof.Dr. İ. Öztuğ BİLDİRİCİ Bu ders notu 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren kullanılacaktır. Uygulamalarda

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MOBİLYA VE DEKORASYON EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MOBİLYA VE DEKORASYON EĞİTİMİ BÖLÜMÜ 1 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MOBİLYA VE DEKORASYON EĞİTİMİ BÖLÜMÜ AUTOCAD PAKET PROGRAMINDA İLERİ DÜZEYDE İÇ MEKÂN TASARIMI, TEKNİK ÇİZİM(NET RESİM, KESİT, DETAY) HAZIRLANMASI VE GÖRSELLEŞTİRME

Detaylı

General (Genel) SYSTEM OPTIONS

General (Genel) SYSTEM OPTIONS General (Genel) SYSTEM OPTIONS Reset All: Tüm ayarları kurulum ayarlarına geri döndürür. Open Last Document(s) at start up: Program başlatıldığında son açılan dosyanın karşınıza gelmesini sağlar. Never

Detaylı

H.Şeyma Kahraman CAD/CAE CONSULTANT Mechanical Engineer skahraman@biltim.com 1

H.Şeyma Kahraman CAD/CAE CONSULTANT Mechanical Engineer skahraman@biltim.com 1 H.Şeyma Kahraman CAD/CAE CONSULTANT Mechanical Engineer skahraman@biltim.com 1 SIEMENS NX 8 TASARIM ÖZELLİKLERİ Direct Sketch Araç Çubuğunun Geliştirilmesi Taslak çizim oluşturmada büyük kolaylık sağlayan

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) METAL TEKNOLOJİSİ KATI MODELLEME ANKARA,2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

AUTOCAD2007 ÇİZİM PROGRAMI 3 BOYUTLU ÇİZİM:

AUTOCAD2007 ÇİZİM PROGRAMI 3 BOYUTLU ÇİZİM: AUTOCAD2007 ÇİZİM PROGRAMI 3 BOYUTLU ÇİZİM: I- 3 BOYUT TASARIMI: Cismi iki boyutlu olarak çizerken, sanki kağıt üzerine çiziyormuş gibi düşünürüz. Kağıt üzerinde cismin eni ve boyu vardır. Ama cismin eni

Detaylı

4MCAD Kullanım Kılavuzu

4MCAD Kullanım Kılavuzu 4MCAD Kullanım Kılavuzu Copyright 1999-2013 4M. All rights reserved. İçindekiler Bölüm 1 Giriş 1 4MCAD ve diğer CAD Programları 2 AutoCAD (dwg) Çizimlerinin Kullanılması 3 4MCAD te AutoCAD Komutlarının

Detaylı

Yapılmış olan tüm bu işlemleri IGES, DXF, DWG, SAT(ACIS), STL, STEP, VDA, VRML, parasolid dosyalarından kayıt veya transfer yapılabilir.

Yapılmış olan tüm bu işlemleri IGES, DXF, DWG, SAT(ACIS), STL, STEP, VDA, VRML, parasolid dosyalarından kayıt veya transfer yapılabilir. GİRİŞ SolidWorks yenilikçi, kullanımı kolay, Windows için hazırlanmış 3 boyutlu tasarım programıdır. SolidWorks her türlü makine, tesis, ürün tasarımında kullanıcıya Windows un kolaylıklarını kullanarak

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-I ( AUTOCAD ) DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-I ( AUTOCAD ) DERS NOTLARI BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM-I ( AUTOCAD ) DERS NOTLARI Ögr. Gör. Vehbi BALAK Sayfa 1 AutoCAD programını nasıl çalıştırız? Masa üstünde yandaki simge farenin sol tuşu ile çift tıklanarak veya Başlat Programlar

Detaylı