UZAY UYGULAMALARINDA KULLANILAN TEKSTİLLER THE TEXTILES USED IN SPACE APPLICATIONS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UZAY UYGULAMALARINDA KULLANILAN TEKSTİLLER THE TEXTILES USED IN SPACE APPLICATIONS"

Transkript

1 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), Mayıs 2009, Karabük, Türkiye UZAY UYGULAMALARINDA KULLANILAN TEKSTİLLER THE TEXTILES USED IN SPACE APPLICATIONS Hatice Aylin KARAHAN a, Emine UTKUN b, *, Ozan TOPRAKÇI c a North Carolina State University Fiber and Polymer Science Department, NC, E:Posta: USA b, * Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu, Türkiye, E:Posta: c North Carolina State University Fiber and Polymer Science Department, NC, USA, E:Posta: Özet: Keşfetme ve merak duyguları insanoğlunun ilk olarak çevresini sonrasında dünyayı ve uzayı algılamasına, tanımasına, tanımlamasına neden olan en önemli sebeplerdendir. Uzayla ilgili ilk çalışmalar uzayın yapısının anlaşılması ve canlıların uzaya gönderilebilmesi üzerine iken, günümüzde ikinci çağını yasayan uzay teknolojisi, fizik, matematik, kimya, malzeme bilimi, bilgisayar, mekanik, elektronik, biyoloji ve tekstil gibi birçok farklı disiplini arkasına alarak uzayda yeni konstrüksiyonların kurulabilirliği ve canlıların biyolojik adaptasyonu üzerinde yoğunlaşmıştır. Uzay uygulamalarında kullanılan materyallerin temelde hafiflik, yüksek dayanım, yüksek aşınma direnci, yüksek korozyon direnci, güç tutuşurluk, yüksek dinamik deformasyon özellikleri sergilemeleri gerekmektedir. Bu özelliklerin tek bir materyalle elde edilebilmesi hem teknik hem de ekonomik sebepler yüzünden oldukça zordur. Bu yüzden, kompozitler, braiding, kaplama ve laminasyon gibi farklı tekniklerle elde edilmiş yapılar kullanılmaktadır. Bu noktada esnek ve dayanıklı olması yanında istenilen formlarda üretilebilme gibi avantajları sayesinde tekstil materyallerinin önemi her gecen gün artmaktadır. Tekstil yapıları (lif, dokuma, örme, nonwoven, braiding) her türlü kompozit-lamine yapıda destek, takviye bileşeni olarak kullanılabilse de en önemli uzay tekstilleri EMU (Extravehicular Mobility Unit) olarak adlandırılan astronot kıyafetleri ve Mars ın kesif projelerindeki iniş sistemlerinde kullanılan paraşüt ve airbaglerdir. Bu çalışmada uzay uygulamalarında kullanılan tekstil yapıları ve bu alanda gerçekleşen son çalışmalar hakkında bilgi verilecektir. Abstract: The feelings of discovery and curiosity are the most important reasons to have the humans perceive, know and define first his environment and then the world and the space. While the first studies about space are on understanding the structure of it and being sent the living to space, the space technology which is experiencing its second era today is focused on establishments of new constructions and the biological adaptation of living thing by getting some different disciplines like physics, maths, chemistry, science of materials, computer, mechanics, electronicsi biology and textile to its back. It is required for some materials used in space applications to display the features of lightness, high endurance, resistance to erosion, corrosion, hard ignition and high dinamic deformation at base. It is rather difficult to obtain these features with only one material because of both technical and economical reasons. For this reason, different structures made from different techniques like composites, braiding, covering and lamination are used. At this point, textile materials are becoming important day by day thanks to being produced in desired shapes besides to their flexibility and endurance. Although textile structures (fiber, weaving, knitting, nonwoven, braiding) are used as a support and reinforcement component in every kind of composite laminated structure, the most important space textiles are the astronaut clothes called EMU (Extravehicular Mobility Unit) and the parachutes and airbags used in landing systems of discovery projects in Mars. In this study, there will be given some information about the textile structures used in space applications and the last researches made in this field. 1. Giriş Uzay kavramı çok disiplinli bir alanda incelendiği için, tanımı da değişken olabilmektedir. Fakat uzay genellikle dünya atmosferi dışında kalan her şey olarak tanımlanmaktadır. Bilindiği gibi atmosfer farklı özellikteki katmanlardan oluşmaktadır. Her katmanın kendine has özellikleri bulunmaktadır. Dünya merkezinden uzaklaşıp, atmosferin dışına çıkıldıkça aşırı sıcaklık değişiklikleri, yüksek vakum, mikrogravity, plazma (iyonlar, elektronlar, nötral türler, uyarılmış atomlar, atomik oksijen, yüksek enerji yüklü parçacıklar), zararlı kozmik ışınlar, uçuşan cisimler, mikro-makrometeroidler gibi birçok dış faktörle karşılaşma ve bu faktörlerden zarar görme olasılığı artmaktadır. Bu faktörlerden birisinin veya bir kaçının sinerjik etkileşimi sonucunda materyallerde aşınma, kütle kaybı, yapısal modifikasyon, degradasyon gibi geri dönüşümü olmayan değişimler meydana gelebilmektedir. Bu nedenle uzayda canlı veya cansız varlıkların herhangi bir aktivitede bulunabilmesi veya fonksiyon gösterebilmesi için uzay koşullarına adapte olabilmesi ve bu zararlı etkilerden korunması gerekmektedir. IATS 09, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

2 2. EMU (Extravehicular Mobility Unit) Astronotlar bulundukları ortama ve görevlerine göre farklı giysiler giymektedirler. Uzay istasyonunda çalışan bir astronot, günlük antrenmanları sırasında dünyada giyilen günlük spor giysileri tercih ederken, uzay mekiğinde teknik işlerden sorumlu bir astronot bakım sırasında kendisine maksimum faydayı sağlayan, kullandığı ekipmanları üzerinde kolayca taşıyabilecek fazla sayıda cep ve cırt cırt içeren teknik giysiler tercih etmektedir. Uzay mekiğinin inişi ve kalkışı sırasında ise LES (Launch and Entry Suits) olarak adlandırılan basınç ayarlaması olan giysileri giymektedirler. Uzay mekiğinin dışında veya uzayda görev yapan astronotlar ise diğer giysilerden oldukça farklı olan EMU (Extravehicular Mobility Unit - Mekik Dışı Hareketlilik Birimi ) olarak adlandırılan birçok komponentten oluşan dünyanın en pahalı ve teknik giysilerinden birisi olan giysileri giymektedirler. EMU kendi içinde değişebilen parçalara sahip modüler bir yapıdadır. Temelde üst gövde, alt gövde, kollar, kask ve eldivenlerden oluşmaktadır. Parçalar ayrı ayrı olup, her bedene göre uygun bir şekilde entegre edilmektedir. Bu sayede tekrar kullanılabilirlik ve maliyet açısından avantaj sağlamaktadır [6]. Şekil 1. EMU uzay giysisi ve kisimlari [6] EMU farklı katmanlardan ve komponentlerden oluşmaktadır. Her katmanın ve komponentin temel fonksiyonu, astronotların uzaydaki zor şartlardan etkilenmemesini sağlamaktır. EMU nun sağlaması gereken temel fonksiyonlar [6-9]: Düşük iç basınç, Dünya atmosferi deniz seviyesinden 120 km.ye kadar % 20 oksijen ve % 80 nitrojenden oluşmaktadır. 5,500 m de, atmosfer yerde olduğunun yarısı oranında yoğundur ve m. nin üstündeki yüksekliklerde havadaki oksijen miktarı öyle azdır ki basınçlı oksijen maskeleri işe yaramaz m eşiğinin üzerinde, insanlar nefes almak için gerekli oksijeni sağlayan ve vücut sıvılarını likit durumda tutmak için vücut etrafında basınç oluşturan uzay giysileri giymelidir. Çünkü bu yükseklikte toplam hava basıncı, vücut sıvılarının aşırı ısınmasını engellemeye yetmemektedir. Yüksek gerilme kuvveti, Hava geçirmezlik, Hareketlilik, Solunabilir oksijen, Isı regülâsyonu, Bir uzay giysisi astronotu ayrıca uzayın aşırı ısısından da korumaktadır. Uzayda ısı her yerde sabit değildir. Bu durumda, giysinin yaşam destek sistemi çalışan ve terlemekte olan astronotun ürettiği ısı ve nemin transferini sağlamalıdır. Bu olay genelde astronotun hemen cildinin üzerine geçirilen bir iç giysi içinde dolaşan soğuk su ile sağlanmaktadır. Ultraviyole radyasyonuna karşı koruma, Partikül radyasyonuna karşı koruma, Küçük mikrometeroidlere karşı koruma, Fizyolojik atıkların depolaması EMU nun Parçaları EMU on üç tabakadan oluşmaktadır; iç soğutma giysisi (iki kat), basınç giysisi (iki kat) termal mikrometeroid giysi (sekiz kat) ve dış kaplamadır (bir kat). Bu tabakalarda naylon tricot, spandex, üretan-kaplı naylon, dakron, neopren-kaplı naylon, mylar, gortex, kevlar, nomex gibi dayanıklı malzemeler kullanılmaktadır.

3 Termal Mikrometeroid Giysi (TMG- Thermal Micrometeoroid Garment) Termal mikrometeroid giysi (TMG) uzay giysisinin dış tabakasıdır. TMG nin üç fonksiyonu vardır; yalıtım, zararlı güneş radyasyonundan ve mikrometeroidlerden korumak [10]. Şekil 2. Uzay giysisini oluşturan tabakaların kesiti [6] TMG neopren kaplı naylon ripstopdan oluşan bir tabaka ile başlar. Bu mikrometeroidlere karşı korumanın en iç tabakasıdır. Ardından, termal radyasyon koruması için beş tabaka alüminyum kaplı Mylar;, dört tabaka dokunmamış Dakron onu takip eder ki bunlar termal boşluk yaratmaktadır, bunu iki tabaka alüminyum kaplı Kapton film ve Beta kumaşı izler. Teflon kaplı Beta kumaşının en dış tabakası yanmaz özelliktedir ve aşındırıcı olarak bilinen ay tozuna karşı yüksek direnç göstermektedir. Bu tabaka dizler ve diğer bölgelerde Teflon yamaları ile desteklenmiştir EMU için TMG yedi tabaka alüminyum kaplı Dakron ile lamine edilmiş Mylar içerir ve Kapton kullanılmaz. En dış tabaka beyaz Ortho kumaşıdır, Goretex, Kevlar ve Nomex in kombinasyonu ile yapılmıştır. Bu tabaka -300 den +300 Fahrenayt a kadar dayanıklıdır. Dış tabaka güneşin zararlı termal radyasyonunun çoğunu yansıtarak hem mikrometeroid hem de termal koruma sağlamaktadır [10-12] Soğutma ve Havalandırma Giysisi (LCVG- Liquid Cooling and Ventilation Garment) Şekil 3. Sıvı soğutma ve havalandırma giysisi ve yapısı [14, 15] EEH- EMU Elektrikli Kayış EEH astronot tarafından giysi içine giyilen bir takım iletişim kablosundan oluşan bir donanımdır. Giysinin çantasında bulunan radyo ve enstrümanlarla bağlantı ile iletişim ve astronotun yaşamsal işaretlerinin kontrolünü sağlar (solunum oranı, kalp hızı, ateş, vs.) [14, 15] İletişim Taşıyıcısı (CCA- Communications Carrier Assembly) CCA astronot tarafından giyilen kumaş bir beredir. İletişimin sağlanması için mikrofonlar ve hoparlörler içermektedir. Giysi içinde hands-free radyo iletişimini mümkün kılmaktadır [14, 15]. Uzay yürüyüşleri esnasındaki hareketlilik astronotun ürettiği vücut ısısını artırır. Uzay tamamen bir boşluktur, ısı iletim yolu ile kaybedilemez ve yalnızca termal radyasyon yoluyla dağıtılabilir ki bu çok daha yavaş bir süreçtir. Böylelikle, uzay çok soğuk olsa dahi aşırı ısı yükselmesi mümkün değildir Şekil 3 de gösterildiği gibi LCVG tüm vücudu saran bir iç çamaşırı gibidir ve amacı mekik dışı aktivitelerde stabil bir vücut ısısı sağlamaktır. Esnek tüplerden dolasan soğuk su vücudun ısısını almakta ve ısının aşırı derecede artmasına engel olmakta, astronotun daha konforlu bir şekilde çalışabilmesini sağlamaktadır. Su daha sonra öncül yaşam destek sistemine veya PLSS ye döner ve ısıyı uzaya yansıtır ve yeniden dolaşıma girmeden önce soğumaktadır [6, 11]. NASA nın mekik dışı hareketlilik biriminde kullanılan LCVG, ilk olarak naylon bir tricot ve spandex ile yapılmıştır. Suyun taşındığı tüpler ise polivinil klorürdür [13].

4 Kollar Kol birimleri omuz, üst kol ve dirsek bağlantı dönüşlerini içerir böylece astronot kollarını pek çok yöne hareket ettirebilir. Kol birimleri pek çok ölçüdedir böylelikle EMU farklı astronotlarca kullanılabilir. Kol birimleri Şekil 5 de görüldüğü gibi bağlantı halkaları ile birleştirilmektedir Bacaklar Şekil 4. İletişim taşıyıcısı [15] Alt Gövde (LTA- Lower Torso Assembly) Alt gövde tek parçalı bir birimdir ve EMU nun alt yarısını içerir, bunlar pantolon, diz, bilek, botlar ve alt bel kısmıdır. EMU nun üst kısmına metal bir birleşim halkası ile bitişmektedir [15] Üst Gövde (HUT- Hard Upper Torso) Üst gövde yelek şeklinde sert fiberglas malzemeden yapılmış bir kabuktur. Kollar, alt gövde, kask, yaşamdestek çantası ve kontrol modülünü içeren pek çok yapıyı desteklemektedir. Ayrıca mini bir alet taşıyıcısını da tutabilir. Parçalar üst gövdeye halkalar ile bağlanmaktadır [15, 16] Absorpsiyon Giysisi (MAG- Maximum Absorption Garment) Uzay yürüyüşü yapan astronotlar yaklaşık olarak yedi saate kadar uzay yürüyüşü yapabilmektedir. Bu zaman içinde, vücutları idrar üretir fakat hem uzay giysilerini hem de hava kilitlerini ve uzay gemisini basınçlı hale getirmek ve basınçsız hale geri çevirmek o kadar çok zaman alır ki, astronotlar geminin içine girip tuvaleti kullanamazlar. Bu nedenle, her yürüyüşe çıkan astronot geniş, emici bir çocuk bezini idrar ve dışkıyı toplaması için giysisinin içine giymektedir [15]. Bacaklar; pantolon ve bot montajlarından oluşur. Botlar bot bağlantıları ile pantolona, pantolon yelek büklümü ile yelek montajına ve yelek montajı da vücut kapanışına bağlıdır Eldivenler Eldivenler astronot ile yapılan iş arasındaki aktif ara yüzdür. Bu yüzden, yüksek oranda dokunma yeteneğini muhafaza ederken pek çok fonksiyonu da yerine getirmelidirler. Eldivenler ayrıca doğal çevreye ve iş yeri tehlikelerine karşı koruyucu bir bariyer oluşturmalıdır. Her bir eldiven iç lastik, koruyucu dış tabaka ve ısı dengeleyici ara katman olmak üzere üç farklı yapıdan oluşmaktadır. Eldivenlerde ayrıca parmak uçları ve avuç içleri kauçuk ile kaplanmaktadır. Bu sayede hem yalıtım hem koruma sağlanmakta hem de kullanılan teçhizatın kayması önlenmektedir. Eldivenler kollara monte edilmektedir. Standart boyutta oldukları gibi özel astronotlar için ölçüye göre yapılabilmektedir. Bunların dışında eldivenin üzerine yerleştirilen kontrol düğmeleri ile kıyafetin diğer bölgeleri de kontrol edilebilmektedir [15, 19]. Tüm kol birimleri gibi, eldivenlerde de hareket olayı için el bileği mil yataklarına sahiptir. Astronotlar ayrıca daha rahat etmek için dış eldivenlerin içine ince kumaştan eldivenler giyerler. Dış eldivenler üzerlerinde aletleri bağlamak için halkalar barındırmaktadır [15, 19, 20]. Şekil 7 de mekik EVA eldivenleri katmanlı olarak görülmektedir. Parmak uçları dört farklı malzeme içermektedir. RTV 157 aşındırma dayanıklılığı için kullanılan bir dış kaplamadır. Nomex kumaşı çok güçlü ve dayanıklı bir kumaştır ve RTV ye bağlıdır. Nomex keçe hem termal koruma hem sıyrılma koruması için kullanılmıştır. Son olarak, parmak başlığı RTV 630 astronotun parmak uçlarının, dokunma duygusunun ve korunmasının artırılması için kullanılmıştır. Parmak ardındaki tabaka dört farklı malzemeye sahiptir. Teflon, sıyrılma ve termal koruma sağlamakta, mylar ise güneşten gelen radyasyonu yansıtmaktadır. Üç mylar tabakasının her birinin arasında bulunan ince tabaka çift camlarda olduğu gibi bir yalıtım sağlamaktadır. Şifon malzeme eldivenin kısıtlanmasına karşı yıpranmadan mylar tabakayı korumaktadır. Parmakların önü RTV 157 ile kaplıdır, bunun amacı kavrama ve dokunmayı artırmak ve termal dayanıklılık sağlamaktır. Nomex kumaşı ayrıca üstün yapışma ve giyim özellikleri sebebiyle kullanılmaktadır [21]. Şekil 5. Maksimum emici giysi [15], Üst gövde [16], Kollar [17], Bacaklar [18]

5 Şekil 8. Mekik Dışı Görüş Sistemi(EVA)[15, 22] Besin çantası (IDB- In-suit Drink Bag) Şekil 6. İç, orta ve dış eldivenler [20] Uzay giysisi içinde yedi saate kadar çalışan astronotlar suya ve besine ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle uzay giysisinin içine monte edilmiş plastik bir kese bulunmaktadır. Bu kese astronotun ağzının yanında yer alan küçük bir tüp ya da kamışa sahiptir. Ayrıca, kask içinde bir bölmede astronotun uzay yürüyüşünde acıkma ihtimaline karşın pirinç, meyve ve gevrek içeren bir gofret bulunmaktadır [23, 24] Kask Şekil 7. EVA eldiveni [21] Öncül Yaşam-Destek Sistemi (PLSS- Primary Life-Support Subsystem) PLSS astronot tarafından kullanılan sırt çantasıdır; oksijen tankları, karbondioksit filtreleri, su soğutma, radyo teçhizatı, elektrik gücü, havalandırma fanları ve uyarı sistemleri içerir [116]. PLSS yedi saate kadar oksijen desteği ve karbondioksit atımı sağlar. EMU batarya 11 çinko pilin birleşiminden oluşmaktadır. Batarya yaklaşık 27 amp-saat elektrik akımı sağlamakta ve mekik içinde yeniden şarj edilebilmektedir [25]. Kask saydam, darbeye dayanıklı polikarbonat malzemeden imal edilmiştir, bağlantı halkası ile üst gövdeye birleştirilmektedir. Kask astronotun başı ile beraber hareket etmek yerine sabit kalmaktadır bu yüzden kaskın arkasında konfor sağlayan pedler bulunmaktadır. Kaskın ön kısmı, yürüyüş sırasında görüntü netliğinin kaybedilmemesi için özel bir yüzey işlemine tabi tutulur. Kaskın içinde oksijen, astronotun başının üstünden yüzüne doğru akmaktadır. Karbondioksit atımını sağlamak için de bir arıtma valfi vardır [15] Mekik Dışı Görüş Sistemi (EVA- Extravehicular Visor Assembly) VA kaskın üzerinde bulunmakta ve astronotu parlak güneş ışınlarına karşı korumaktadır. Bununla beraber şu parçalara sahiptir; güneş ışınlarını filtrelemek için metalikaltın visor, termal koruma sağlayan kaplama, ayarlanabilir siper, dört adet baş lambası ve kamera. Şekil 9. Giyecek-içi içecek çantası [23, 24]. Şekil 10. Öncül yaşam destek alt sistemi [25].

6 İkincil Oksijen Çantası (SOP- Secondary Oxygen Pack) SOP bir acil durum oksijen çantasıdır ve sırt çantasındaki PLSS nin altında bulunmaktadır. 408 atm tank basıncında toplam 2,6 lb (1,2 kg) taşıyan iki oksijen tankı içermektedir. Bu 30 dakikalık oksijendir ve astronotun mekiğe geri dönmesi için yeterlidir. Bu oksijen kaynağı giysi içindeki oksijen basıncı 0,23 atm nin altına düştüğünde otomatik olarak açılmaktadır [15] Görüntüleme ve Kontrol Modülü (DCM- Display and Control Module) DCM göğüste yer alan bir parçadır. PLSS yi çalıştırmak için gerekli tüm düğmeleri, ölçme aletlerini, valfları ve LCD görüntülemelerini içerir. DCM bazen kol ucuna yerleştirilmiş bir ayna yardımı ile astronot tarafından görülebilir [15] Uzay Giysisi Nasıl Giyilir? Uzay giysisi giymek karmaşık bir süreçtir. Şekil 11 de görülebileceği gibi giymeden önce astronotlar likit soğutma ve havalandırma giysisini, iletişim aletlerini, eldivenleri giymektedirler. Uzay görevi başlamadan önce bu giysilerin yanında astronotlar uzay ortamına uygun olarak vücutlarını alıştırmalıdırlar. 3. Paraşütler Şekil 11. EMU giyen bir astronot [26] Şekil 12. Orion paraşüt sistemi [30] Paraşütler sistemin özelliklerine bağlı olarak tekli, ikili ya da üçlü olabilmektedir. Şekil 12 de Ares 1 paraşüt sistemi görülmektedir. Sistem, birincil ve ikincil paraşütlerden oluşmaktadır. Öncül paraşütlerin görevi hızın yavaşlatılıp, diğer paraşütlerin daha dengeli bir şekilde açılması ve çalışmasını sağlamaktır [31]. Paraşütler için en önemli kriterler hafiflik, stabilite ve kumaşın hava geçirgenlik özellikleridir. Stabiliteyi artırması acısından dokuma ripsop kumaşlar tercih edilmektedir. Paraşütlerde genellikle PET (Dacron), UHMWPE (Spectra), aramid lifleri (Kevlar) ve aromatik polyester (Vectran) lifleri kullanılmaktadır. Uzay paraşütlerinde genellikle polyester ve naylon dayanıklı baz kumaş olarak kullanılırken, paraşütün ipleri için Kevlar kullanılmaktadır [32]. Uzay paraşütlerinde en önemli kriterlerden birisi de uzun süren paketleme sonrasında özelliklerin bozulmaması ve strelizasyon sonunda özelliklerinin değişmemesidir [33]. Bir paraşütün verimliliği, bulunduğu atmosferin yoğunluğuna, rüzgârın hızına, uyguladığı kuvvete, paraşütün boyutuna ve taşıdığı yüke bağlıdır. Şekil 12 de görülen paraşütler 280 m² lik bir alandan daha fazla hava hapsedebilme yeteneğine ve kilogramlık yükü taşıyabilme kapasitesine sahiptir [34]. Paraşüt, atmosferde düşen objenin hareketini yavaşlatmak veya frenlemek için kullanılan bir araç olarak tanımlanabilmektedir. Paraşütler, atmosferdeki objeyi veya kişiyi yavaşlatmak için kullanılabileceği gibi, roketlerde, uzay araçlarında, uçaklarda veya yüksek hızlı yüzey taşıtlarının frenleme sistemlerine de entegre edilebilmektedir Paraşüt; yavaş düşüşü sağlamalı, kumaş ve dikiş iplikleri yeterli mukavemete sahip olmalı, mümkün olduğu kadar hafif ve düşük alana sahip olmalı, şeklini kaybetmemeli, düşüş esnasında dengesini yitirmemelidir [27-29]. Şekil 13. Mars ın kesif projelerinde kullanılan paraşütler (test sırasında) [33, 35]

7 Paraşütler dikildikten sonra, dünyada bulunan mikroorganizmaların uzaya taşınmaması için dezenfekte edilmekte ve daha sonra sisteme monte edilmektedir. Sistemde bulunan sensör ve yazılımlar sayesinde belli yükseklikte açılarak hızı yavaşlatmaktadırlar. Hava yastıklarının daha etkin bir iniş sağlaması ise cihazın zarar görmesini engellemektedir. Mars Pathfinder (MPF) and Mars Exploration Rover (MER) Projelerinde Kullanılan Hava Yastıklarının Yapıları Sekil 15 de görüldüğü gibi, hava yastıkları tetrahedron seklinde donanımın dört yanını sarmaktadır. Hava yastıkları birbirlerine hava kanalları ile bağlıdır. Yapılan hesaplalar ve deneyler sonunda en stabil ve koruyucu yapı altı loplu yapı ile elde edilmiştir. Bu sayede kullanılan madde miktarında azalma olmuş, minimum ağırlık elde edilmiştir. Sistem üç adet gaz jeneratörü içermektedir [40-42]. Şekil 14. Paraşütlerin entegrasyonu [36] 4. Hava Yastıkları Hava yastığı, otomobillerde çarpışma anında saniyenin 1/10'undan kısa sürede açılıp bir gaz ile şişerek yolcunun yaralanmasını önleyen, esnek malzemeden yapılmış bir koruma sistemidir [37, 38]. Hava yastıkları otomobil endüstrisi dışında, uzay projelerinde de kullanılmaktadır. İlk olarak Ay projelerinden olan Luna 9 ve Luna 13 için hava yastıklı iniş sitemleri tasarlanmıştır. Bu iniş sistemi aerobrake, paraşüt, roket ve hava yastıklarından oluşmaktaydı. Hava yastıkları aynı şekilde Mars keşif projelerinde de kullanılmıştır. Mars atmosferine giren Pathfinderin paraşütler sayesinde hızı yavaşlamakta, frenleme sistemi ve hava yastıkları sayesinde de güvenli bir şekilde inişi tamamlamaktadır [39]. Hava yastıkları için kullanılan malzemelerde aranılan temel özellikler [38]: Yüksek yırtılma, dikiş-kayma mukavemeti, Gaz oluşumu için kullanılan kimyasal maddelere dayanım, Kontrol edilebilir hava geçirgenliği, Sıkıştırılabilirlik, Yastık açıldıktan sonra içindeki gazların difüzyonuna olanak sağlayacak yapı, Yastığın şişmesi sırasında ortaya çıkacak olan ısıya karşı yeterli termal dayanım, Kesim ve dikim kolaylığı, Şekil 15. Hava yastıkları ve geometrisi [40] Hava yastıklarının üretiminde kullanılan kumaşlar çok katlı lamine yapılardır [40, 41]: Baz kumaş, Gazın dışarı çıkmasını engelleyen kaplanmış kumaş, Aşınma, patlama ve yırtılmaya karsı dayanıklı kaplanmış kumaş. Bunlara ilave olarak uzay uygulamalarında kullanılan hava yastıklarında başka özellikler de aranmaktadır [40, 41]: Hafiflik, Düşük sıcaklıkta elastikiyet gösterme, Uzun sure paketli kaldıktan sonra kolayca eski haline dönebilme, Düşük sürtünme katsayısı

8 Aktif karbondioksit ve nem aktarımını birleştiren giysi duvarı Bukalemun giysisi ortaya çıkmakta olan bilgi teknolojisi, malzeme teknolojisi ve biyomimetik dizayn kavram ve yaklaşımları arasında bir bağdır. Bukalemun giysisi için gerekli olan araçlar [44]: Şekil 16. Paketlenmiş hava yastıkları [41] Baz kumaş olarak kullanılan Vectran HS aromatik bir polyester lifi olup, sıvı kristalin yapıya sahiptir. Vectran HS yüksek sıcaklık-sterilizasyon dayanımı, yüksek kimyasal stabilite, 330 C nin üzerindeki erime noktası, yüksek UV dayanımı ve yüksek aşınma direnci ile bu tür uygulamalar için oldukça uygundur [40, 41, 43]. Gazın dışarıya çıkmasını önleyen tabaka silikon kaplı Vectran kumaştır. Kaplama malzemesi olarak silikon kauçuk kullanılmaktadır [40, 41]. Aşınma, patlama ve yırtılmaya dayanıklı tabaka olarak da Vectran kumaş kullanılmıştır. Yapılan simülasyon çalışmaları sonucunda hangi bölgelerin maksimum aşınmaya maruz kalacağı belirlenmiş ve bu bölgelere destek kumaşlar entegre edilmiştir [40, 41]. Sekil 16 dan görüldüğü gibi, hava yastıklarının panele monte edilmesi ve birbirlerine bağlanması için tendon adı verilen ipler kullanılmıştır. Dış tendonlarda Vectran HS, iç tendonlarda ise Kevlar 129 kullanılmıştır [40, 41]. 5. Uzay Tekstilleri İçin Gelecek Trendleri 5.1 Uzay Giysileri İçin Gelecek Trendleri Uzay giysileri için planlanan en önemli gelişmelerin amacı uzay ortamına uygun, adapte olabilen yeni polimerler, sistemler kullanarak bu giysileri daha rahat ve fonksiyonel hale getirmektir. Bukalemun Giysisi Bukalemun giysi (EVA) konsepti, uzay giysisini çevresel koşullara adapte olabilen ve tepki verebilen bir sisteme dönüştürür. Bu sistem giyen kişiyi yalnızca uzay ortamından izole etmekle kalmaz, aynı zamanda çevre ile ilişki kurmasını da sağlamaktadır [44]. EVA, soğutma sistemi, basınçlı yapı, yaşam destek sistemi, nefes alan gaz ve diğerleri gibi koruyucu tabakalara sahiptir. Tüm bunlar boyut ve kütleyi artırmakta, konfor ve hareket kabiliyetini azaltmakta, çalışma zamanını sınırlamaktadır. Bukalemun giysisi şunları amaçlamaktadır: [44]: Entegre ısı pompalama, yönlendirilebilir gölgeleme ve enerji toplama, Aktif giysi uyumu, Pasif karbondioksit ve nem kontrolü sağlayan giysi duvarı, Çevresel yetenekleri artırmak için mikro ısı pompaları, Giysi korumasını ve hareket performansını artırmak için mekanik-aktif malzemeler, Metabolik CO2 ve H2O ziyanını engelleyecek kimyasal destekli iletim, Metabolik ve güneş enerjisini yakalamak için enerji toplama donanımları, Atık ısının değerlendirilmesi için gerekli yapılar, Enerji depolama teknikleri, Yapay fotosentezden esaslı biyomimetik kimyasal dönüşüm mekanizmaları, Metabolik atık ürünlerden solunabilir oksijen eldesi için gerekli sistemler. Yukarıda belirtilen yenilikler şu şekilde elde edilecektir [44]: Nano-Kompozitler, Dizayn metodolojileri, Fabrikasyon teknolojileri, Aktif şekil değiştiren malzemeler, Enerji toplama malzemeleri, Kimyasal olarak aktif materyaller, Sistem bütünleşmesi ve kontrol teknolojileri. Biyo-Giysi Gelecekte kullanılacak uzay giysileri için bir başka yaklaşım da biyo-giysidir. Bu giysi geleneksel uzay giysilerinde standart olduğu gibi iç basıncın gaz ile elde edilmesinin aksine elastik yapılar yoluyla mekanik basınç sağlamayı hedeflemektedir. Biyo-Giysi Profesör Dava Newman yönetiminde Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde gerçekleştirilen deneysel bir uzay aktivite giysisidir. Çalışma NASA İleri Kavramlar Enstitüsünce desteklenmektedir [45-47]. Biyo-giysinin temel yapısı bir hat boyunca yerleştirilen elastik bir şerit ile meydana getirilmiştir. Şerit bu hat boyunca esnemeyeceğinden, en azından normal hareketlerde, giysiyi giyen kişi hareket ettiğinde dahi uygulanan basınç sabit olacaktır. Bu şekilde giysi tarafından uygulanan karşı basıncı etkin olarak kontrol edilebilmektedir. Biyo-giysi takımında şimdiye dek naylonspandex, elastik ve ürethan gibi farklı malzemeler kullanarak alt bacak prototipleri oluşturulmuştur. Bir deneysel tasarımda, şeritler arasında Kevlar kumaşı kullanılmıştır, bunlar esnemenin sınırlandığı alanlardadır [45-47]. Biyo-giyside temel hedefler; daha hafif, esnek, gelişmiş bir yapı elde etmek, kolay giyip çıkarmayı sağlamaktır [48,49]. Biyo-giysi [48,49]: 1. Basınç ayarlayıcı tabaka, 2. Basınçlı kask,

9 3. Eldivenler ve botlar, 4. Sert gövde kabuğu, 5. Yaşam destek sırt çantasından oluşmaktadır. Şekil 18 de Mars taki bir astronot rahat elastik biyo-giysiyi giyerken gösterilmiştir [47]. Şekil 17. Biyo-giysinin İllüstrasyonu[48] 6. Sonuç Şekil 19. Şişirilebilir iniş sistemi [53] Şekil 18. Biyo-giysi giyen bir astronotun İllüstrasyonu [47] 5.2 İniş Sistemleri İçin Gelecek Trendleri Yukarıda bahsedilen uzay paraşütleri ve hava yastıkları Mars ın kesif projelerinde başarılı bir şekilde kullanılmış olsa da yük taşıma kapasiteleri açısından yeterli değildir (Yaklaşık 600 kg). İnsanoğlunun Mars ın keşfi ve inşa edilmesi üzerine çalışmaları göz önünde bulundurulursa, bu sistemlerin yeterli olmayacağı aşikârdır. Bu yüzden son yapılan çalışmalar, yük tasıma kapasitesi yüksek iniş sistemleri üzerine yoğunlaşmıştır. Gelişme aşamasında olan bu sistemler paraşüt ve hava yastıklarının bir çeşit kombinasyonudur. Bu yavaşlatıcı sistemlerin hipersonik veya supersonik hızlarda açılabilen-şişebilen ve stabilitesini kolaylıkla sağlayabilen sistemler olması hedeflenmektedir. Literaturde inflatable aeroshell şişirilebilen koruyucu kalkan olarak gecen bu sistemler belli bir mesafede şişmekte ve stabil bir iniş sağlamaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar halen devam etmektedir [50-52]. İnsanın keşif arzusu uzaya yapılan yolculukların asıl nedenidir. İnsanlar uzay hakkında daha çok şey öğrenmek için 1950 lerden beri çalışmaktadır. Bu dönemdeki en önemli nokta uygulanabilir, uzay ile uyumlu aletlerin ve yapıların tasarımıdır. Diğer malzemeler ile karşılaştırıldığında, tekstil yapıları esnek, güçlü yapısı, aşırı şartlara dayanma yeteneği ve farklı formlara uyumluluğu nedeniyle uzay uygulamalarında avantaja sahiptir. Yukarıda belirtilen son sistemler başarı ile kullanılmıştır, fakat konfor özelliklerindeki eksiklikler, yüksek enerji gereksinimi ve düşük kapasite gibi bazı dezavantajlara sahiptir. Şişirilebilir koruma kalkanları, biyogiysi ve bukalemun giysisi gibi son gelişmeler yenilikçi konseptlerdir fakat uygulanabilmeleri için uzun çalışmalar gerekmektedir. Bu sistemlerin başarıya ulaşması uzay teknolojisinde yeni bir çağın başlaması anlamına gelmektedir. Kaynaklar [1] Grossman, E., Gouzman, I., Viel-Inguimbert, V., and Diguirard, M., Journal of Space Craft and Rockets 40, 110, (2003). [2] Houdayer, A., Cerny, G., Klemberg-Sapieha, J.E., Czeremuszkin, G., Wertheimer, M.R. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research p , [3] Verker, R., Grossman, E., Eliaz, N., Gouzman, I., Eliezer, S., Frankel, M., Maman, S., Ground Simulation of Hypervelocity Space Debris Impact on Polymers, Protection of Materials and Structures from the Space Environment, ICPMSE-7, Springer, ISBN , p , [4] _0.html [5] rameset.exclude.html [6] Space Suit Evolution From Custom Tailored To Off- The-Rack [7] Personal communication, James Skipper, NASA/JSC Crew Systems Division, December 14, [8] [9]

10 [10] Garment [11] Carson, M., A., Rouen, M., N., Lutz, C., C., McBarron, J., W. II. Biomedical Results of Apollo - Section VI - Chapter 6 - Extravehicular Mobility Unit. Lyndon B. Johnson Space Center. [12] [13] Freudenrich, C., C.,How Spacesuits Work, [14] s/longund.jpg [15] [16] [17] Arms.html [18] egs.html [19] Gloves.html [20] html [21] [22] pollo/astronautes/scaphandre/a7l%20leva%2001.jp g [23] [24] [25] [26] nning.jpg [27] ogy [28] [29] [30] on_sequence.jpg [31] hute.htm [32] arachute.html [33] arachute.html [34] html [35] n7_cropbrowse.html [36] [37] [38] Walter Fung, Mike Hardcastle, Textiles in Automotive Engineering, The textile Ins., Woodhead Publishing, Cambiridge, England, 2001 [39] pbag.html [40] Cadogan, D., Sandy, C., Grahne, M., Development and Evaluation of the Mars Pathfinder Inflatable Airbag Landing System, Acta Astronautica Vol. 50, No. 10, pp , [41] Stein, J., Sandy C., Recent Developments in Inflatable Airbag Impact Attenuation Systems for Mars Exploration AAAF-061 ILC Dover, Inc. supportfiles/merairbagarcachon2003.pdf [42] [43] [44] Hodgson E., W., Bender, A., Goldfarb, J., Hansen, H., Quinn, G., Sribnik, F., Thibaud-Erkey, C., A Chameleon Suit to Liberate Human Exploration of Space Environments, NASA Institute for Advanced Concepts, Contract # , Hamilton Sundstrand Space Systems International, Hodgson.pdf [45] [46] [47] stss.html [48] Newman, D., J., Hoffman, J., Bethke, K., Blaya, J., Carr, C., Marquez, J., Pitts B., An Astronaut Bio-Suit System for Exploration Missions, MIDÉ Technologies, Trotti & Associates, Inc., 23 April rkshopdjn.pdf [49] Brensinger, C., Carr, C., Pitts, B., Saleh, J., Newman, D., J., An Astronaut Bio-Suit System:Exploration- Class Missions MIT Department of Aeronautics and Astronautics Harvard-MIT Division of Health Science and Technology oct01/630newman.pdf [50] Coen, P., Povinelli, L., Civinskas, K., C., Fundamental Aeronautics Program Supersonics Project Entry, Descent, and Landing Overview, June 22, _edl.pdf [51] Witkowski, A., Brown, G., Mars Deployable Decelerators, Capability Roadmap Summary, IEEEAC paper No: 1585, Version 7, Jan 5, 2006 [52] Carrera, E., Montefiore, L., Beruto, E., Augello, G., Adami, M., Hromadkova, A., Gabellini, E., Design, Analysis and Manufacturing of a Re-Entry Capsule made by Inflatable Structures [53] _eng.pdf

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Erman COŞKUN AKILLI TEKSTİLLER VE GENEL ÖZELLİKLERİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2007 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

TEKNİK TEKSTİLLER VE KULLANIM ALANLARI (BÖLÜM 2)*

TEKNİK TEKSTİLLER VE KULLANIM ALANLARI (BÖLÜM 2)* TEKNİK TEKSTİLLER VE KULLANIM ALANLARI (BÖLÜM 2)* TECHNICAL TEXTILES AND APPLICATIONS (PART 2) Teks. Yük. Müh. Diren MECİT TÜBİTAK Tekstil Araştırma Merkezi Yard. Doç. Dr. Güldemet BAŞAL Ege Ü. Tekstil

Detaylı

FARKLI LİF TİPLERİYLE ÜRETİLEN LAMİNE KUMAŞLARIN PERFORMANSININ İNCELENMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Osman Gazi ARMAĞAN

FARKLI LİF TİPLERİYLE ÜRETİLEN LAMİNE KUMAŞLARIN PERFORMANSININ İNCELENMESİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Osman Gazi ARMAĞAN İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI LİF TİPLERİYLE ÜRETİLEN LAMİNE KUMAŞLARIN PERFORMANSININ İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Osman Gazi ARMAĞAN Anabilim Dalı: Tekstil Mühendisliği

Detaylı

AHŞAP İSKELET YAPI SİSTEMİNİN ISI VE BUHAR GEÇİŞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Tez Yöneticisi YRD. DOÇ. DR. ESMA MIHLAYANLAR

AHŞAP İSKELET YAPI SİSTEMİNİN ISI VE BUHAR GEÇİŞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Tez Yöneticisi YRD. DOÇ. DR. ESMA MIHLAYANLAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AHŞAP İSKELET YAPI SİSTEMİNİN ISI VE BUHAR GEÇİŞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Tez Yöneticisi YRD. DOÇ. DR. ESMA MIHLAYANLAR Hazırlayan MERAL YÜCEL (DALKIRAN)

Detaylı

T.C. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÇEV 346. Yakıt Pilleri. Ders Notları. Prof. Dr.

T.C. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÇEV 346. Yakıt Pilleri. Ders Notları. Prof. Dr. T.C. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÇEV 346 Yakıt Pilleri Ders Notları Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIM 011 1. Giriş Kömür ve petrol gibi fosil yakıtlar sanayi

Detaylı

MATERYAL, ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE KUMAŞ YAPISININ TERMAL KONFORA ETKİLERİ ÖZET

MATERYAL, ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE KUMAŞ YAPISININ TERMAL KONFORA ETKİLERİ ÖZET 1 9 9 2 TMMOB TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası UCTEA The Chamber Of Textile Engineers The Journal Of Textiles and Engineers YIL 17 SAYI 80 MATERYAL, ÜRETİM TEKNOLOJİSİ VE KUMAŞ YAPISININ TERMAL KONFORA

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

Test TS EN ISO/1EC 17025 AB-0249-T BELGE KAYIT NO Y-20/159/2010 ŞİRKETİ

Test TS EN ISO/1EC 17025 AB-0249-T BELGE KAYIT NO Y-20/159/2010 ŞİRKETİ BELGE KAYIT NO Y-20/159/2010 Test TS EN ISO/1EC 17025 AB-0249-T GÜMÜŞSU A N O N İ M ARITMA ŞİRKETİ ARITMA - ÇEVRE LABORATUVARI - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LABORATUVARI - SATIŞ HİZMETLERİ - AR-GE DENİZLİ

Detaylı

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD 17 SDU International Technologic Science pp. 17-29 Mechanical Technology ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ Mehmet KOZAK, Şerife KOZAK ÖZET Bu çalışma kapsamında enerji depolama ve enerji depolama yöntemlerinin

Detaylı

Enerji Verimli Yapı Kabuğunun Yangın Anındaki Davranışı:Cephe Yangınları

Enerji Verimli Yapı Kabuğunun Yangın Anındaki Davranışı:Cephe Yangınları Nilay Özeler Kanan 1 Enerji Verimli Yapı Kabuğunun Yangın Anındaki Davranışı:Cephe Yangınları Konu Başlık No: 2 Çatı ve Cephe Sistemlerinin Performansları ÖZET Sürdürülebilirliğin inşası dünya genelinde

Detaylı

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır.

Dünya ile Güneş arasındaki mesafe 150 milyon km'dir. Dünya'ya güneşten gelen enerji, Dünya'da bir yılda kullanılan enerjinin 20 bin katıdır. 62 5.1 GÜNEŞ ENERJİSİ VE TEKNOLOJİLERİ Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci ile (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) açığa çıkan ışıma enerjisidir. Dünya atmosferinin dışında güneş

Detaylı

Giydirme Cepheli Büro Binalarında Cam Seçimi

Giydirme Cepheli Büro Binalarında Cam Seçimi Giydirme Cepheli Büro Binalarında Cam Seçimi Suat Soyyiğit 1 Esra Bostancıoğlu 2 Konu Başlık No: 2 ÖZET Giydirme cepheler, günümüzde yaygın olarak kullanılan ve çeşitli şekillerde üretilebilen yapı bileşenleridir.

Detaylı

www.acpyapi.com.tr acp@acpyapi.com.tr

www.acpyapi.com.tr acp@acpyapi.com.tr www.acpyapi.com.tr acp@acpyapi.com.tr VİZYON ACP YAPI ELEMANLARI on beş yılı aşkın sektör tecrübesi ile çağdaş yapı malzemeleri ve otomasyon sistemleri konusunda CE belgesi ve ISO sertifikalarına sahip

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TEKNİK TEKSTİL SEKTÖR ARAŞTIRMASI

İSTANBUL TİCARET ODASI TEKNİK TEKSTİL SEKTÖR ARAŞTIRMASI İSTANBUL TİCARET ODASI TEKNİK TEKSTİL SEKTÖR ARAŞTIRMASI Hazırlayan : Ayşın Özdizdar İstanbul, 2004 1 1- ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 1.1 Tanımı Kavram olarak çoğumuzun hayatının dışında gördüğü, ancak bugün

Detaylı

KOMPOZİT SEKTÖR RAPORU

KOMPOZİT SEKTÖR RAPORU İSTANBUL TİCARET ODASI KOMPOZİT SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Ozan Arıcasoy Aralık, 2006 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No 1. ÜRÜN TANIMI VE KAPSAMI 4 1.1 Kompozit Tarihçesi 4 1.2 Yoğun Olarak Kullanılan

Detaylı

DIŞ CEPHE MANTOLAMA MALZEMELERİNİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

DIŞ CEPHE MANTOLAMA MALZEMELERİNİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI DIŞ CEPHE MANTOLAMA MALZEMELERİNİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Sevcan ÖZGÜVEN DANIŞMAN Doç.Dr. Tayfun UYGUNOĞLU İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Ocak, 2015 Bu tez çalışması

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

BİLDİRİ ÖZETLERİ UÇAK HİDROLİK SİSTEMLERİ TASARIM FAALİYET SÜREÇLERİ

BİLDİRİ ÖZETLERİ UÇAK HİDROLİK SİSTEMLERİ TASARIM FAALİYET SÜREÇLERİ BİLDİRİ ÖZETLERİ UÇAK HİDROLİK SİSTEMLERİ TASARIM FAALİYET SÜREÇLERİ GEMİLERDE HİDROLİK TAHRİKLİ YALPA SÖNÜMLEYİCİ SİSTEMİN MODELLENMESİ, BENZETİMİ VE DENETLEYİCİ TASARIMI I. OTURUM / 22 EKİM 2014 / 15.00-16.30

Detaylı

3M İş Güvenliği ve Çevre Koruma Ürünleri

3M İş Güvenliği ve Çevre Koruma Ürünleri 3M İş Güvenliği ve Çevre Koruma Ürünleri Güvenlik Rehberi Korumanıza Sağlığınızı Yardım Ediyoruz Güvenlik birinci sırada Giriş Dünyanın, lider güvenlik ve koruyucu ekipman sağlayıcılarından biri olarak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ GENEL TANIM TRA1(Erzurum/Erzincan/Bayburt) bölgesindeki mesleki ve teknik eğitim kurumları, iş sağlığı ve güvenliği mesleki eğitim

Detaylı

BALİSTİK LİFLER (Bölüm 1)

BALİSTİK LİFLER (Bölüm 1) BALİSTİK LİFLER (Bölüm 1) BALLISTIC FIBERS (Part 1) Arş. Gör. Ahmet ÇAY Ege Ü. Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Müh. Z. Evrim KANAT TÜBİTAK Tekstil Araştırma Merkezi* Araş. Gör. Gamze SÜPÜREN Ege Ü.

Detaylı

ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H.

ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H. ANKARA ŞARTLARINDA GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİR ORTAMIN DÖŞEMEDEN ISITILMASI VE SİSTEMİN ISIL PERFORMANSININ BELİRLENMESİ ALİ H. ABDULKAREM YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ. YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BAZALT ELYAFLARIN BETON YOLLARDA KULLANILABĠLĠRLĠĞĠ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ Nagihan ÇEVĠK Anabilim Dalı: ĠnĢaat Mühendisliği Programı: UlaĢtırma Tez DanıĢmanı:

Detaylı

HASTANELERDE ve SAĞLIK MERKEZLERİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK

HASTANELERDE ve SAĞLIK MERKEZLERİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 13 Sayı: 25 Bahar 2014 s. 113-133 HASTANELERDE ve SAĞLIK MERKEZLERİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK Hale GEZER 1 Geliş: 19.12.2013 Kabul: 12.03.2014 ÖZET Hastaneler

Detaylı

KAPALI ATRİUM TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KAPALI ATRİUM TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAPALI ATRİUM TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ by Pınar TOKABAŞ October, 2005 İZMİR KAPALI ATRİUM TASARIMI VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

- ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA -

- ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA - T.C ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ - ENDÜSTRİYEL HAVALANDIRMA - NİHAT EĞRİ a CİHAT İMANCI b MEHMET SALİH AKPOLAT

Detaylı

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ

DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi DÖRT ROTORLU İNSANSIZ HAVA ARACININ YÜKSEKLİK VE KONUM KONTROLÜ Cemil ALTIN Tez Danışmanı Yrd. Doç.

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Çiğdem ERSAN Danışman: Prof. Dr. Muzaffer

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ DEPOLAMA OLANAKLARI VE BİR YÖNTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Hakan UZUN YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği A.B.D. Danışman: Prof. Dr.-İng.

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN KAYNAKLI BAĞLANTILARIN DEĞİŞKEN ve ÇOK EKSENLİ YÜKLER ALTINDAKİ ULTRA DÜŞÜK ÇEVRİMLİ (UDÇY) YORULMA DAVRANIŞI Araştırma

Detaylı