Prof. Dr. FERİDUN YENİSEY e Armağan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. FERİDUN YENİSEY e Armağan"

Transkript

1 Prof. Dr. FERİDUN YENİSEY e Armağan Cilt I Beta

2 Yayın No : 3153 Armağan Dizisi : 18 Ekim İSTANBUL ISBN (Takım No) ISBN (Cilt I) Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye ait tir. Her hak k sak l d r. Hiç bir bö lü mü ve pa rag ra f k s men ve ya ta ma men ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : Beta Bas m A.fi. Bask -Cilt : Ertem Basım Yayın Dağıtım San. Tic. Ltd. Şti. Eskişehir Yolu 40. Km. Başkent Organize Sanayi Bölgesi 22. Cadde No: 6, Malıköy - Sincan / Ankara Tel: (Sertifika No ) Kapak Tasar m : Gülgonca Çarpık Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.Ş. (Sertifika No ) Narl bahçe Sokak No. 11 Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 PROF.DR. FERİDUN YENİSEY E ARMAĞAN HAKEM HEYETİ Prof. Dr. Köksal Bayraktar, Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Prof. Dr. Adnan Deynekli, Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Prof. Dr. Nuray Ekşi, Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Prof. Dr. Gülsen Güneş, Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Prof. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu, Okan Üniversitesi (İstanbul) Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Prof. Dr. Emre Öktem, Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) Prof. Dr. Hatice Özdemir Kocasakal, Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) Prof. Dr. A. Can Tuncay, Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Prof. Dr. Samim Ünan, Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) Prof. Dr. Hakan Üzeltürk, Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) Prof. Dr. Özlem Yenerer Çakmut, Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) Prof. Dr. Hamide Zafer, Marmara Üniversitesi (İstanbul) Doç. Dr. Sıtkı Anlam Altay, Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) Doç. Dr. H. Murat Develioğlu, Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) Doç. Dr. Mehmet Erdem, Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) Doç. Dr. Kadir Emre Gökyayla, Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Yrd. Doç. Dr. Olgun Akbulut, Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) Yrd. Doç. Dr. Güçlü Akyürek, MEF Üniversitesi (İstanbul) Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sinan Altunç, Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Yrd. Doç. Dr. Asiye Selcen Ataç, Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Yrd. Doç. Dr. Zafer Kahraman, Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Yrd. Doç. Dr. Aslı Makaracı, Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Yrd. Doç. Dr. Ceren Zeynep Pirim, Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) Yrd. Doç. Dr. Ayşe Şahin, Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) YAYIN KURULU Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu Yrd. Doç. Dr. M. Sinan Altunç Yrd. Doç. Dr. Ceren Zeynep Pirim

4

5

6

7 PROF. DR. FERİDUN YENİSEY 17 Eylül 1944 te Muğla da doğan Feridun Yenisey, St. Georg Avusturya Lisesi nin ardından, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun oldu yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku kürsüsüne asistan olarak atandı. İstinaf konusunda yazdığı tezi ile 1978 yılında Doktor ve 1983 yılında Doçent ünvanını aldı yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Profesörlük kadrosuna atandı yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Kürsüsüne geçti yıllarında şimdiki ismiyle Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi nin kurucu dekanlığını; yılları arasında, yine kurucusu olduğu Marmara Üniversitesi İnsan Hakları Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi nin Müdürlüğünü yaptı ve yine aynı yıllar arasında Marmara Üniversitesi Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. 20 Eylül 2001 tarihinde Marmara Üniversitesi nden ayrıldı ve 1 Mayıs 2002 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak atanan Prof. Dr. Feridun Yenisey 2009 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi nin Dekanlığı nı da yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde, 17 Ekim 2002 tarihinde resmen açılan Avrupa Birliği Hukuku ve Amerikan Hukuku Sertifika Programları nı (Professional Legal Training Center for European Union Law and American Law) kurdu. Bu program daha sonra Global Hukuk Eğitim Programları Direktörlüğü (IGUL) adını alarak, 2013 yılına kadar sürdürdüğü çalışmalar kapsamında hakim, savcı, avukat, kolluk ve adliye mensuplarına yönelik olarak eğitim ve seminerler hazırladı. Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilen Prof. Dr. Feridun Yenisey, aynı zamanda çeşitli tarihlerde yurtdışında da pek çok okulda görev yaptı ve dersler verdi. Avusturya da (Institut für Strafrecht und Kriminologie der Universität Wien), Federal Almanya da ve Amerika Birleşik Devletleri nde bulundu ve yıllarında Kansas Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde ders verdi ve araştırmalar yaptı. Burada Rice Professor olarak Comparative Criminal Law, History of Criminal Law ve Research Workshop on Islamic Criminal Law dersleri ver-

8 VIII di. South Texas College of Law Üniversitesi nin uluslararası hukuk danışmanlığını yaptı. Ders verdiği diğer okullar arasında; Syracuse University College of Law ( ), Ohio State University College of Law (1994), William Mitchell College of Law (2003) ve Atlanta s John Marshall Law School yer alıyor. Son olarak 2014 yılında Georgia State University School of Law da bulundu. Öğrencileri yalnızca hukukçular olmayan Prof. Dr. Yenisey, İstanbul daki polis okullarında ve Harp Akademileri Komutanlığı nda da dersler verdi ve Polis Yüksek Okullarının kuruluşunu tasarlayan komisyonda görev aldı. Jandarma ve polise yönelik olarak yapılan çok sayıdaki seminer çalışmalarında Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer ile birlikte hizmet verdi yılları arasında Avusturya hükümeti tarafından sağlanan burs ile Viyana Üniversitesi Ceza Hukuku Enstitüsü nde Prof. Dr. Dr. h.c. Manfred Burgstaller ile birlikte International Validity of Criminal Judgements konulu çalışmada ve DAAD tarafından sağlanan burs ile 2009 yılında Freiburg Üniversitesi nde polis güçlerine ilişkin araştırmada görev aldı. International Criminal Law konulu araştırma nedeniyle Freiburg daki Max-Planck Enstitüsü nde bulundu. 80 li ve 90 lı yıllarda her yıl bazı aylarda bu merkezi ziyaret etti. Buradan pek çok bilim insanının da ülkemize gelmesi için sağlam ilişkiler kurulmasını sağladı. Kriminolojik anket türünde bilimsel araştırmalar da yapmış olan Prof. Dr. Yenisey in bu alandaki çalışmaları arasında; Max-Planck Enstitüsü ve Tesev tarafından desteklenen Ceza Adalet Sisteminin işleyişi üzerine Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer le birlikte yaptığı iki araştırma, British Council tarafından desteklenen, Türkiye de yakalama ve gözaltına alma uygulamalarının incelendiği diğer bir araştırma ve 2013 yılında yine Max-Planck Enstitüsü, Harvard Kennedy School ve Bahçeşehir Üniversitesi tarafından ortaklaşa yürütülen Türkiye de Tutuklama Uygulamaları konulu anket çalışması bulunmaktadır. Prof. Dr. Yenisey, yılları arasında Adli Tıp Kurumu üyeliği, yılları arasında Dışişleri Bakanlığı na, İnsan Hakları ile ilgili konularda danışmanlık yaptı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun tasarılarında da komisyon üyesi olarak rol aldı. Çıkar Amaçlı Örgüt Suçları Hakkındaki Kanun ile, Yakalama Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği ni hazırlayan komisyonda üye olarak bulundu ve Türk Ceza Kanunu nun Ön Tasarısı ile Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Tasarısını hazırlayan komisyonda da başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

9 IX Görev yaptığı fakültelerde ve okullarda; Ceza Hukuku (Genel ve Özel Hükümler), Ceza Muhakemesi Hukuku, Uluslararası Ceza Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Karşılaştırmalı Ceza Hukuku, Kriminoloji, İstihbarat Hukuku ve Kolluk Hukuku dersleri verdi. Prof. Dr. Feridun Yenisey halen Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Usul Hukuku anabilim dalında öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Hukuk camiasındaki tartışılmaz derecede önemli yerinin yanı sıra, Prof. Dr. Feridun Yenisey aynı zamanda sporcu kimliği ile de tanınmaktadır. Türkiye nin ilk judocuları arasındadır ve Türkiye nin ilk judo milli takımında yer almıştır. 5. Dan Judocudur. Görev yaptığı tarihlerde İstanbul Üniversitesi nde Mediko Sosyal bünyesinde de judoya ilişkin faaliyetlerde bulunmuş, bu sporun tanınması ve öğrenilmesi için çalışmıştır. Prof. Dr. Feridun Yenisey, Dilek Yenisey ile evli, Ahmet ve Mehmet Yenisey in babasıdır. İngilizce Yayınlarından Bazıları: Criminal Law in Turkey, Monograph for International Encyclopaedia of Laws, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, Boston (Fourth updated edition is published in 2012). (Eds); Criminal Law in the Global Risk Society, Series of the Max- Planck Institute for Foreign and international Criminal Law and Bahcesehir University Joint Research Group, Volume T-1, Istanbul (with Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber) Turkish Criminal Procedure Code, Beta Yayıncılık, Istanbul Combating Terror, Kansas Extraterritorial Jurisdiction and the New Turkish Criminal Code, Published in Memoriam Prof. Dr. Aslan Gündüz, by Marmara University, Efficiency of the Turkish Criminal Justice System Before 1991, in: Ceza Hukuku Reformu, Umut Vakfı Yayınları, İstanbul Conference on Comparative Law - Recent Developments in European, American and Turkish Law: Team Kansas Goes to Turkey, The University of Kansas Law Review, Volume 45, No. 3, May (with the others) Fight with Organized Crime and Terrorism, in: Hukuk Devletinde Terör ve Organize Suçla Mücadele, Umut Vakfı, İstanbul 1996

10 X (This book which has been published by Umut Foundation in 1996 consists of the Symposium held by the University of Marmara on June 1995 in Sultanahmet and is a result of joint works of Marmara University School of Law and The British Council.) Juvenile Delinquency in Turkey, Publisher: Messmer/Otto, Restorative Justice on Trial, Kluwer Academic Publishers, Dortrecht, Boston, London The Relation Between the Organisation of the Judicature and Criminal Procedure AIDP Turkey s National Report on Topic III, Almanca Yayınlarından Bazıları: Die Videoüberwachung des öffentlichen Raumes in der Türkei, in: Dirk Heckmann Hrsg., Verfassungsstaatlichkeit im Wandel - Festschrift für Thomas Würtenberger zum 70. Geburtstag, Duncker&Humblot Berlin 2013, S. 629ff. Zum türkischen Geldwäschegesetz, Ulrich Sieber u.a. Hrsg, Strafrecht und Wirtschaftsstrafrecht Dogmatik, Rechtsvergleich Rechtstatsachen - Festschrift für Klaus Tiedemann zum 70. Geburtstag, Heymann Köln- München 2008, 1191ff. Der Begriff des fair trial im türkischen Recht unter Berücksichtigung der höchstrichterlichen Rechtsprechung, Andreas Hoyer Hrsg, Festschrift für Friedrich-Christian Schroeder zum 70. Geburtstag, C.F. Müller Heidelberg 2006, S. 895ff. Zum türkischen Geldwäschegesetz, Thomas Weigend/Georg Küpper Hrsg., Festschrift für Hans-Joachim Hirsch zum 70. Geburtstag am 11. April 1999, de Gruyter Berlin 1999, S. 809ff. Organisierte Kriminalität in der Türkei (Organized Crime in Turkey); in Rechtsstaat in der Bewährung, Band 33, C. F. Muller Zum türkischen Straf- und Strafprozessrecht: Entwicklungen zwischen 1983 und 1995 (Developments in turkish criminal law between 1983 and 1995), Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft Band 109 (1997) Heft 1. Vorläufige Festnahme und Untersuchungshaft im türkischen Strafrecht (Arrest and Pre-Trial Detention in the Turkish Criminal Procedure Law); Report submitted to the Symposium held 24-

11 XI , in Polen: Human Rights and Pre-Trial Detention; Published in: Dünkel/Vagg, Untersuchungshaft und Untersuchungshaftvollzug-Waiting for Trial, Freiburg i. Br Menschenrechte im Strafverfahren (Human Rights and the Criminal Procedure), AIDP Turkey s National Report, Spain (mit Prof. Dr. Erol Cihan) Die Rechtliche Stellung des im Ausland straffällig gewordenen Türken in der Türkei (Legal position of a Turkish Citizen in Turkey, who had been convicted abroad); Informationsbrief Ausländerrecht, Heft 4, April 1988, S. 125 ff. Zur strafrechtlichen Entwicklung in der Türkei (Recent Developments in the field of Criminal Law in Turkey) Juristenzeitung 1985, S. 378 ff. (mit Dr. Silvia Tellenbach) Die Entwicklung im türkishen Strafrecht von 1960 bis 1983 (Developments in the Turkish Criminal Law from 1960 till 1983), Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 96 (1984) Heft 1, S. 243 ff. Türkçe Yayınlarından Bazıları: Ceza Muhakemesi Hukuku, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul (Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu ile birlikte). Açıklamalı Ceza Muhakemesi Kanunu, Beta Yayıncılık, İstanbul (Prof. Dr. Nurullah Kunter ve Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu ile birlikte). Ceza Adalet Sistemi Mevzuatı, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul (Diğerleriyle birlikte). Anayasadan Mali ve Vergisel Beklentiler, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul (Prof. Dr. Gülsen Güneş ve Yrd. Doç. Dr. Z. Ertunç Şirin ile birlikte). Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 18. Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul (Prof. Dr. Nurullah Kunter ve Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu ile birlikte). Kolluk Hukuku, Beta Yayıncılık, İstanbul Strafgesetzbuch; Alman Ceza Kanunu, Beta Yayıncılık, İstanbul (Dr. Gottfried Plagemann ile birlikte). Kolluk Güçleri Açısından TCK-CMK Semineri ve 5681 Sayılı Kanunla Değişen Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2007.

12 XII Uluslararası Ceza Divanı, Arıkan Yayınevi, İstanbul Yeni Ceza Adalet Sistemi, Ulus Yayınevi, İstanbul Polis ve Hukuku, Ulus Yayınevi, İstanbul Ceza Hukuku Külliyatı, Arıkan Yayınevi, İstanbul (Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu ile birlikte). Yeni Ceza Hukuku, Beta Yayıncılık, İstanbul Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu ile birlikte). Soruşturma Evresi Cep Kanunu, Beta Yayıncılık, İstanbul (Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu ile birlikte). İnfaz Hukukunun İnsan Hakları Yönü, İnfaz Hukukunun Sorunları Sempozyumu, , Ankara Ceza Adalet Sisteminin Etkinliği 1998, Tesev Yayınları, İstanbul (Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer ile birlikte). Karşılaştırmalı Türk Ceza Muhakemesi Kanunu ve 1999 Tasarısı, Gerekçeler, Alkım Yayınları, İstanbul (Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer ile birlikte). Dürüst Yargılanma Hakkı (Fair Trial), İkinci Bası; Alkım Yayınevi, İstanbul Üçüncü Bası; Beta Yayıncılık, İstanbul (Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich-Christian Schroeder ve Prof. Dr. Wolfgang Peukert ile birlikte). Karşılaştırmalı Türk Ceza Kanunu ve 1997 Tasarısı, Gerekçeler, Alkım Yayınları, İstanbul (Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer ile birlikte). Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, Beta Yayıncılık, İstanbul (Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer ve Prof. Dr. Nur Centel ile birlikte). Ceza Kanunları Kompendium, Beta Yayıncılık, İstanbul (Prof. Dr. Kayıhan İçel ile birlikte). (Ed) Adli Kolluk Kuruluş ve Görevleri, Antalya Barosu, Antalya Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayıncılık, İstanbul (Prof. Dr. Erol Cihan ile birlikte). İnsan Hakları Açısından Arama, Elkoyma, Yakalama ve İfade Alma, AÜSBF İnsan Hakları Merkezi Yayını No. 12, Ankara Karşılaştırmalı ve Uygulamalı Ceza Kanunları, İstanbul (Prof. Dr. Kayıhan İçel ile birlikte).

13 XIII Uygulanan ve Olması Gereken Ceza Muhakemesi Hukuku, Hazırlık Soruşturması ve Polis, Beta Yayıncılık, İstanbul Uygulanan ve Olması Gereken Ceza Muhakemesi Hukuku, Duruşma ve Kanunyolları, Beta Yayıncılık, İstanbul Cezada Kanunyolu Reformu, YD. Özel Sayı, c.15, Ocak Ekim 1989/1-4. Milletlerarası Ceza Hukuku, Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri ve Mevzuatı, Beta Yayıncılık, İstanbul Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf ve Tekrar Kabulü Sorunu, İÜHFY, İstanbul Arama, Elkoyma ve İletişimin Denetlenmesi, Beta Yayıncılık, İstanbul. (Prof. Dr. Nurullah Kunter ile birlikte).

14

15 SUNUŞ ve TEŞEKKÜR Bu Armağan, Hocamız Prof. Dr. Feridun Yenisey in ceza hukukuna yapmış olduğu katkılar nedeniyle kendisine olan şükran borcumuzu ifade etmek için hazırlandı. Akademik hayatını 2002 yılından bu yana Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde yürütmekte olan Hocamız, Fakültemizde bir süreliğine Dekanlık görevini de üstlendi. Değerli Hocamız, bilimsel çalışmalarını her zaman Fakültenin ve tüm öğrencilerin yararını düşünerek sürdürdü ve kendisini tanıyan tanımayan tüm hukukçulara bu konuda örnek teşkil etti. Hocamız uluslararası ilişkilere daima önem verdi ve Fakültemizin de uluslararası alandaki çalışmalarına ve yabancı üniversitelerle işbirliği yapmasına ön ayak oldu. Bu amaçla özellikle ABD ve Almanya da misafir öğretim üyesi sıfatıyla dersler verdi, bu sayede gittiği ülkelerde hem Türk hukukunun hem de Fakültemizin en iyi şekilde tanınmasını sağladı. Nitekim Hocamızın yurtdışında birlikte çalıştığı veya Türkiye de ağırladığı birçok yabancı meslektaşımızın Armağan a çalışmalarını göndermek istemesi, bu işbirliğinin ne kadar faydalı olduğunu göstermiştir. Hocamız karşılaştırmalı hukukun önemini çok iyi bildiği için, Fakülte bünyesinde Global Hukuk Programları Direktörlüğü nün (IGUL) kurulmasına liderlik yaptı. Bu birim sayesinde, avukat, hakim, savcı, kolluk görevlisi gibi hukuk uygulayıcıları ile birlikte birçok bilimsel çalışma yapılıp; yine Türkiye nin neredeyse tüm illerinde konferanslar, seminerler, sempozyumlar düzenlendi. Bu çalışmaların hepsinin fikir babası ve uygulayıcısı Hocamız Prof. Dr. Feridun Yenisey oldu. Bu Armağan, Hocamıza 70. doğum günü armağanı olarak düşünüldü. Aslında Hocamızın sürprizlerden ve doğum günlerinden hiç hoşlanmadığını bilsek de, bu Armağan ı mümkün olduğunca kendisinden gizli olarak hazırlamaya gayret ettik. Yazarların isteği doğrultusunda, bu Armağan da yer alan makalelerin bir kısmı hakem incelemesinden geçti ve bu husus makalelerin ilk dipnotunda belirtildi. Hocamızın tüm meslek yaşamı boyunca hazırlamış olduğu eserlerin ve yaptığı çalışmaların sayısı o denli fazladır ki, özgeçmişini hazırlarken bunlardan ancak tespit edebildiklerimize yer verildi.

16 XVI Makaleleri ve anı yazıları ile Armağan a katkıda bulunan tüm yazarlara; hakem değerlendirmesi yapan tüm meslektaşlarımıza; Hocamıza Armağan hazırlama fikrinin oluşumdan bu yana gerek yol göstericiliği ve gerekse yazışmalarda, tashihlerde ve yazıların toplanmasında çok büyük katkısı olan Dr. Silvia Tellenbach a, bu Armağan da yer alan Almanca makalelerin özetlerini tercüme eden Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu ve Mehmet Arslan a; İngilizce makalelerin özetlerini tercüme eden Fakültemiz öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. İsmail Pamuk ve Ar. Gör. Güner Hande Ulutürk e ve ayrıca Dilşad Sağlam a; İngilizce ve Almanca makalelerin özetlerinin tercümelerini yapmalarının yanı sıra makalelerin tashihlerinde de büyük emek sarf eden Kamu Hukuku Doktora öğrencimiz Av. Ayşe Özge Atalay a ve Ahmet Yenisey e ne kadar teşekkür etsek az gelir. Ayrıca, Armağan ın basımını büyük bir istekle üstlenen Beta Yayıncılık Yönetim Kurulu başkanı Sayın Seyhan Satar a, dizgi işlemlerini titizlikle yürüten Gülgonca Çarpık ve Veysel Coşkun ile tüm Beta çalışanlarına teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yayın Kurulu Prof.Dr. Ayşe Nuhoğlu Yrd.Doç.Dr. M. Sinan Altunç Yrd.Doç.Dr. C. Zeynep Pirim

17 İÇİNDEKİLER ANILAR Sevgili Feridun Hocam Enver YÜCEL... XXXI Prof.Dr. Feridun Yenisey e Dair Prof. Dr. Şenay YALÇIN...XXXIII Hocam Prof.Dr. Feridun Yenisey Prof.Dr. Ayşe NUHOĞLU... XXXV Prof.Dr. Feridun Yenisey Prof.Dr. Köksal BAYRAKTAR...XXXIX An Encomium to Feridun Yenisey Prof.Dr. Denis BİNDER... XLIII A Tribute to Prof. Dr. Feridun Yenisey Prof. Eric JANUS / Carolyn CHALMER /Prof. John SONSTENG... XLV From Criminal Law to Urban Law and Policy Prof. Julian Conrad JUERGENSMEYER / Prof. Ryan Max ROWBERRY... XLIX Feridun Yenisey & the KU Law School Prof. Stephen W. MAZZA / Prof.Dr. Michael H. HOEFLICH...LIII Feridun Yenisey Prof.Dr. Bahri ÖZTÜRK...LIX A Tribute to Prof. Dr. Feridun Yenisey Prof. Frank Tom READ...LXI Feridun ve Ben; İçimdeki Feridun Prof.Dr. Doğan SOYASLAN...LXV

18 XVIII Bir Sınıf Arkadaşının Anılarıyla Prof. Dr. Feridun Yenisey Prof.Dr. Durmuş TEZCAN... LXIX Judo Öğretmenim Feridun Yenisey Prof.Dr. Aziz Can TUNCAY...LXXIII Geçmiş Zaman Olur Ki! Prof.Dr. Erdener YURTCAN... LXXV Prof.Dr. Feridun Yenisey e En Derin Saygılarımla Prof.Dr. Hamide ZAFER...LXXVII Değerli Dost ve Ağabey im Feridun Yenisey Hocam a Yrd.Doç.Dr. Burhan Caner HACIOĞLU... LXXXI Hakim Murat AYDIN... LXXXIII Prof.Dr. Feridun Yenisey Hoca nın Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Çalışmaları Kapsamında Savunma Mesleği ne Katkıları Avukat Rifat ÇULHA... LXXXVII Dear Feridun Sally Evans LOCKWOOD... XCIII Osman ÖZTÜRK...XCV MAKALELER I. CİLT CEZA GENEL HUKUKU Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Sorumluluk İçin En Az Taksirle Hareket Etme Durumu Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR...3 Straftatbegriff der personalen Straftatlehre und Deliktsaufbau Prof. Dr. Georg FREUND...13 Are Prisons an Effective Means of Crime Prevention? The Importance of Alternatives Prof.Dr.Dr. h.c. mult. Helmut KURY, / Dr. Dr. Evelyn SHEA...33

19 XIX Die Sicherungsverwahrung in Deutschland nach den Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs Für Menschenrechte und des Bundesverfassungsgerichts Prof. Dr. Heinz SCHÖCH...65 Suç, Suçun Öz Nitelikleri ve Tanımı Prof. Dr. Sami SELÇUK...85 Das Strafrecht der Informationsgesellschaft Prof.Dr.Dr. h.c. mult. Ulrich SİEBER İhmali Suçlar Yrd. Doç. Dr. Güçlü AKYÜREK Robotlar, Yapay Zeka ve Ceza Hukuku Yrd.Doç. Dr. Mehmet Sinan ALTUNÇ Elverişsiz Teşebbüs ve Ters Tipiklik Hatası Yrd. Doç. Dr. Koray DOĞAN Malvarlığına Yönelik Saldırılara Karşı Meşru Savunma ve Yaşam Hakkı Dr. Seydi KAYMAZ Conjugal Visit - Eş Ziyareti Uygulaması Ar.Gör. Mert NOMER Dolandırıcılık ve Sahtecilik Suçlarında Suçların İçtimaı ve Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanması Dr. Haluk ÇOLAK İşlenemez Suç Uğur GÜNER CEZA ÖZEL HUKUKU Kasten Yaralama Suçu (TCK M.86) Prof.Dr. Ahmet GÖKCEN / Yrd.Doç. Dr. Murat BALCI Kişiyi Özgürlüğünden Yoksun Kılma Suçu Prof.Dr. Serap KESKİN KİZİROĞLU Karar Tahlili Prof.Dr. Doğan SOYASLAN...449

20 XX İftira Suçu Prof.Dr. Ersan ŞEN / Av. Ertekin AKSÜT Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu (TCK M.195) Prof.Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT Countering the Financing of Terrorism in Turkish Law Ass.Prof.Dr. E. Eylem AKSOY RETORNAZ Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi Suçu (TCK M. 98) Yrd.Doç.Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Karşılıksız Yararlanma Suçu Benefiting from a Service without Compensation Yrd.Doç.Dr. Burhan Caner HACIOĞLU / Arş.Gör. Özlem ÇELİK Data Protection in Turkish Criminal Law Yrd.Doç.Dr. Hasan SINAR Gürültü Kabahati (Kabahatler Kanunu m. 36) Dr. Gülfem PAMUK Anayasa Mahkemesi nin İptal Kararı Işığında Suçu Bildirmeme Suçunun İncelenmesi (TCK Md. 278) Av. Ayşe Özge ATALAY Çevreyi Kirletme Kabahati (Kk. M. 41) Ar. Gör. Kerim ÇAKIR Fuhuş Yaptırmak Özelinde İnsan Ticareti Suçu Tahir Hami TOPAÇ / Atilla BULUT CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsverkehrsdaten und die Richtlinie 2006/24 EG Prof.Dr.Dres. h.c. Hans-Jörg ALBRECHT European Constitutionalism and Criminal Procedure Prof.Dr.Dr. h.c. mult. Rainer ARNOLD...795

21 XXI Adversatorisch versus Inquisitorisch - Auf der Suche nach optimalen Verfahrensstrukturen Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Albin ESER Influence of Mediation on Transformation of Legal Representation Prof. Dr. Ewa GMURZYNSKA The Fourth Amendment and the Digital Revolution Prof. David J. GOTTLIEB Criminal Procedure in Transition Prof. John W. HEAD Durchsuchung und Beschlagnahme in Presseunternehmen Prof.Dr. Bernd HEINRICH Der Schutz der Psyche angesichts neuer Bildgebender Technologien Prof.Dr.Dr. Eric HILGENDORF Die Beschränkung der Geltendmachung von Verfahrensgarantien in der Revisionsinstanz Prof. Dr. Hans KUDLICH / Dr. Mustafa T. OĞLAKCIOĞLU Das Problem der Verfahrensdauer im Strafverfahren und einige prozessuale Gründe in der türkischen forensischen Praxis Prof.Dr.Dr. h.c. mult. Hans-Heiner KÜHNE Moleküler Genetik İncelemeler ve DNA Veri Bankalarının Değerlendirilmesi Prof.Dr. Ayşe NUHOĞLU MOBESE Sisteminin Türk Hukukundaki Durumu Prof.Dr. Veli Özer ÖZBEK Festschreibung des paternalistischen deutschen Strafprozessmodells für alle Ewigkeit? Prof. Dr. Walter PERRON Corporate (Unit) Criminal Law in the People s Republic of China Prof.Dr. Silvio RIONDATO

22 XXII Der Missbrauch von Strafverfahren im Lichte der Europäischen Menschenrechtskonvention Prof.Dr.Dr.h.c. Friedrich-Christian SCHROEDER Tutuklama Koruma Tedbirine İlişkin Bazı Hususların Bireysel Başvuru Kararları Kapsamında Gözden Geçirilmesi Prof.Dr. Hamide ZAFER Yargılama Sırasında Fiilin veya Fiilin Hukuki Niteliğinin Değişmesinin Ceza Muhakemesine Etkisi Doç.Dr. Hakan KARAKEHYA Die Anwendung der Neurowissenschaften im Strafverfahren Dr. habil. Attilio NISCO Konzepte und Paradoxe der Untersuchungshaft in Deutschland Dr. Johanna Rinceanu, LL.M Zum Strafprozessrecht der Islamischen Republik Iran unter besonderer Berücksichtigung der Strafprozessordnung von 2014 Dr. Silvia TELLENBACH Mali Hakların Kullanma Yetkisini Devralanın Şikâyet Hakkı (Lisans Alanın Şikâyet Hakkı) Yrd.Doç.Dr. Asiye Selcen ATAÇ Ceza Muhakemesinde Şüpheli ve Sanığın Çevirmenden Ücretsiz Yararlanma Hakkı ve Anadilde Savunma İmkanı Yrd.Doç.Dr. R. Barış ERMAN Mukayeseli Hukukta Soruşturma ve Kovuşturma Mecburiyeti Hv.Yrd.Doç.Dr.Öğ.Alb. Mustafa ŞİMŞEK Ceza Muhakemesi Koruma Tedbirlerinde Ölçülülük Yrd.Doç.Dr. Erdal YERDELEN / Arş. Gör. Yavuz Selim DEĞERLİ The Roadmap of Digital Forensic Law of Turkey Dr. İhsan BAŞTÜRK Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Öğr.Gör. Fahrettin DEMİRAĞ

23 XXIII Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kararlarında Tanıkların Korunması Öğr.Gör. Abdülkadir KAYA Kamu Davası ve Toplumsal Algılar Ar.Gör. Özlem ÇELİK / Arş. Gör. Sercan TOKDEMİR Çifte Atıfet Yasağı Prohibition of Double Favour Caner GÜRÜHAN İfade Alma- Sorgu Kuralları ve Bu Kurallara Aykırılık Halinde Elde Edilen Beyanların Hukuki Değeri Ar.Gör. Serkan MERAKLI Common Law Ceza Yargılamasında Bir Delil Değerlendirme Aracı Olarak Kötü Karakter Ar.Gör. S. Numan ÖZCAN Ceza Muhakemesi Sistemleri ile Ceza Adalet Sürecindeki İki Model Arasındaki İlişki Ar.Gör. Aras TÜRAY Anayasa Mahkemesi (AYM) nin Güncel Kararları Çerçevesinde Tutuklama Kurumuna Bakış Ar.Gör. G. Hande ULUTÜRK II. CİLT DİĞER KAMU HUKUKU Protecting Privacy in the Digital Age Prof. Kathleen M. BURCH Law Enforcement Use of Drones & Privacy Rights in the United States Prof. John M. BURKOFF Ev İçi Şiddete Karşı Kadına Sağlanan Yasal Koruma Prof.Dr. Nur CENTEL İnsanlık Dışı Davranış Yasağı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Subaşı ve Çoban Türkiye Davası Kararı Prof.Dr. Ali Rıza ÇINAR

24 XXIV Making a Case for Legal Writing Instruction... Worldwide Prof. Diane Penneys EDELMAN Vergi Mahremiyeti İlkesi ve Sayıştay Prof.Dr. Gülsen GÜNEŞ Terrorism, Freedom and Security Prof.Philip B. HEYMANN Siyasi Partilerde Disiplin Suçları ve Cezaları Prof.Dr. Korkut KANADOĞLU Turkey and the Supreme Court of the United States Prof. Stephen R. McALLISTER The Rules of the Congregation Prof. Michael MEARS Exporting American Legal Education, Part II Prof. James E. MOLITERNO Das internationale Wirtschaftsstrafrecht Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Klaus TIEDEMANN Vergi Davalarında Duruşma Prof.Dr. Hakan ÜZELTÜRK İdari Yargı Kararlarının Uygulanmasında Yeni Düzenleme Prof.Dr. Turan YILDIRIM Seyirden Yasaklanma Tedbiri ve Bu Tedbirin Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesinde Rolü Doç.Dr. Yusuf Solmaz BALO Ötanazi ve Hekim Yardımlı İntihar Eylemleri Doç.Dr. Ali Kemal YILDIZ Anwendungsprobleme des Tatbestandes der Mafiaartigen Vereinigung und der Prozess gegen die sogenannte Staat-Mafia Verhandlung in Italien Dr. Habil. Rocco ALAGNA Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğünün Unsurları ve Kolluğun Zor Kullanma Yetkisi Yrd.Doç.Dr. Aysun ALTUNKAŞ

25 XXV Ticari Ortaklıklar Bünyesinde İşlenen Vergi Suçlarında Failin Tespitine İlişkin Düşünceler Yrd.Doç.Dr. Ali Hakan EVİK Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu nun 57. Maddesi Çerçevesinde Hakkında Sınır Dışı Kararı Alınan Yabancıların İdari Gözetimi Yrd.Doç.Dr. Burak HUYSAL / Ar. Gör. Begüm ŞERMET Özel Hukuk Tüzel Kişileri Üzerinde Diplomatik Koruma Hakkına Sahip Olan Devletin Tespiti Yrd.Doç.Dr. Ceren Zeynep PİRİM / Ar.Gör. Şule SÖKÜCÜ YILDIZ Kamu Görevlisine Rücu Meselesi Üzerine Kısa Bir Değerlendirme Yrd.Doç.Dr. Ahmet YAYLA Gedanken zum Begriff der Menschenwürde Dr.Dr. Altan HEPER Yeni Tunus Anayasası nın Yazım Süreci ve Sürecin Sonuca Yansıması Dr. Serkan KÖYBAŞI Uluslararası Hukuk Öncesi Dönemde Jus Ad Bellum Öğr.Gör. Mehmet C. UZUN Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ndaki İkamet Düzenlemeleri ile İlgili Bazı Meseleler Ar.Gör. A. İpek SARIÖZ BÜYÜKALP TCK Uygulanmasında Kamu Zararı Av. Cüneyd ALTIPARMAK İnternet Ortamında Yayınlar ve 5651 Sayılı Kanun Av. Fikret İLKİZ ÖZEL HUKUK Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Tahkimde Yargılama Usulü Prof.Dr. Adnan DEYNEKLİ

26 XXVI Some Assessments and Evaluations on Current Developments in Immigration Law Doç.Dr. Çetin ARSLAN Taşınmazı Satan Malikin Taşınmazın Kullanma Hakkını Bir Süre Daha Muhafaza Etmesine Dair Anlaşmalar ve Sonuçları Doç. Dr. Emre GÖKYAYLA Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Özel Sigorta Sözleşmelerine Etkileri Yrd.Doç.Dr. Oğuz CANER Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümleriyle Karşılaştırmalı Olarak 1999 Fıdıc Kırmızı Kitap Kurallarının Kabul Edildiği İnşaat Sözleşmelerinde İşin Kabulü ve Yüklenicinin Ayıptan Doğan Sorumluluğu Yrd.Doç.Dr. Zafer KAHRAMAN Sayılı Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirket ile İlgili Bazı Düzenlemelerine İlişkin Tesbitler Yrd.Doç.Dr. Emin Cem KAHYAOĞLU Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun un Türk Eşya Hukuku İlkeleri Işığında Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK Yrd.Doç.Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK Çalışma Yaşamında Engelli Bireyin İstihdam Sorunları ve Yasal Yükümlülükler Yrd.Doç.Dr. F. Burcu SAVAŞ Ceza Hukuku Kurallarının Borçlar Kanununda Düzenlenen Haksız Fiil Hükümleri ile İlişkisi Yrd.Doç.Dr. Öz SEÇER İsviçre Federal Mahkemesi nin Tarihli Kararı nda (Atf 134 III 497) Öngörülen Denkleştirme Talebinin Tek Satıcılık Sözleşmesine Kıyasen Uygulanma Koşullarının Türk Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. Ayşe ŞAHİN

27 XXVII 6052 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un Sigorta Sözleşmelerine Etkisi Üzerine Bir İnceleme Ar.Gör. Evrim AKGÜN Hâkimiyetin Kötüye Kullanılması (TTK M.202/2) Ar.Gör. Dudu Derya BAŞLAMIŞLI Türk Borçlar Kanunu na Göre Vekilin Vekâlet İlişkisi Çerçevesinde Aldıklarını Verme Borcu Ar.Gör. Ş. Deren GÜNDÜZ İş Sözleşmelerinde İbraname ve Cezai Şartın Türk Borçlar Kanunu Açısından Değerlendirilmesi Ar.Gör. Şebnem KILIÇ Karar İncelemesi Ar.Gör. Deniz MERAKLI YAYLA Cinsiyet Değiştirme Ameliyatı Geçirmemiş Transeksüel Yapıdaki Bireylerin Karşı Cinsten Öz Ad Alabilmelerine İlişkin Farklı Hukuk Sistemlerindeki Gelişmeler Ar.Gör. Gülen Sinem TEK

28

29 ANILAR

30

31 Enver YÜCEL * Sevgili Feridun Hocam, Benim alanım eğitimdir. Dünyaya eğitim penceresinden bakar; dünü, bugünü, yarını o gözle değerlendiririm. Her insanının kendince bir konumu olduğunu; insanları, hayatı ve ilişkileri kendi durduğu noktadan, kendi açısından görüp değerlendirdiğini de bilirim ve saygıyla karşılarım. Buna rağmen, bana Dünya düzeninin sağlanması ve sürdürülmesinde en önemli etken sizce nedir? diye sorulsa, cevabım tereddütsüz, Hak kavramı olurdu. İnsanlar; zorunlu olarak bir arada yaşamaya başlamalarından itibaren üretmek, tüketmek, almak, vermek, paylaşmak ve bunları her kişinin vicdanında kabul görecek bir düzene koymak zorunda kalmışlardır. Hak, işte bu ezeli ve ebedi evrensel düzeni anlatan kavramdır. Başka uğraşların içinde olmakla hiç kimsenin dışında kalamayacağı bu kavram, her insan için olduğu gibi benim için de vazgeçilmezdir, baş tacıdır. Adalet hak kavramının akla ilk gelen anlamı; hukuk da çoğulu. İnsanlığın engin deneyimlerinden süzülerek söylenmiş Adalet mülkün temelidir. sözü, bir mahkeme dekoru değildir elbette. O söz; geçmişten günümüze, toplumların neden hukuk ve adalet içinde olabildikleri ölçüde mutlu, müreffeh ve uygar olduklarının mükemmel bir manifestosudur. Sevgili Hocam, Bir eğitimci olmama rağmen haddimi aşarak hukuk konusunda düşüncelerimi yazıyor oluşumun bir nedeni, tanıştığımız yaklaşık on beş yıldır yakından izlediğim çalışmalarınızın bende uyandırdığı heyecandır. Uluslararası Ceza Hukuku ve Ceza Usulü alanındaki engin deneyim, birikim ve bilgilerinizi; insanlığın huzur ve güven içinde mutlu yaşaması yolunda dünyanın her köşesine yorulmadan koşarak bıkmadan ulaştırmanızdan, gerçekten çok etkileniyorum. Alanınızda sahip olduğunuz büyük potansiyel ve onları aktarmaktaki titizliğiniz, sabrınız, kararlılığınız; sadece öğrencilerinize değil, her kademeden * Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı.

32 XXXII bütün çalışma arkadaşlarınıza ışık tutmakta, örnek olmakta ve şevk vermektedir. Yurt içinde ve yurt dışında; hukuk konularının en üst düzeyde ele alındığı politik veya akademik alanlarda sözü dinlenen saygın bir insan olmanızın yanı sıra; yurdumuzun yürek yakan çatışmalar yaşanmış en çetin noktalarına bile gözünü kırpmadan ulaşıp oralarda da hukukun öncelikle bir insan hakları konusu olduğunu; özellikle ceza hukukunun bu noktadan ele alınması gerektiğini ortaya koyuşunuza pek çok kez tanık oldum. Kendilerine insan hakları, suç, ceza konularında dersler veya konferanslar verdiğiniz; yasalardaki değişiklikleri ve bunların ruhunu aktardığınız her kademeden güvenlik mensubunun, sizi dinledikten sonra attığı her adımda hukuka uygunluğu daha çok gözettiğinden eminim. Hukuk devletine katkılarınız büyüktür. Değerli Dostlarım, Bilindiği gibi, hukukun ahbaplık, dostluk gibi bir anlamı da vardır. Düşüncelerimi biraz da Feridun Bey le yıllar süren hukukumuza dayanarak yazdım Çünkü bilirim ki konu hukuk olunca Feridun Yenisey bütün varlığıyla, oradadır. Bahçeşehir üniversitesi Hukuk Fakültesinin kuruluşundan beri kendisiyle birlikte çalışmaktayız. Dostuz. Yıllar önce, Uğur Dershanesi olan şimdiki Barbaros Kütüphanesi binamızda Süheyl Batum Hocam tarafından tanıştırılmıştık. Gülümseyen, ağırbaşlı dik duruşu ve dinç yapısıyla insanda daha ilk anda bir entelektüel ile karşı karşıya olduğu izlenimini uyandıran bu değerli dostumu kazanmama vesile olan Süheyl Batum Hocama teşekkür borçluyum. Yıllar içinde daima karşılıklı sevgi ve saygı içinde gelişen yakın çalışma arkadaşlığımız süresinde; Feridun Bey in insanları, doğayı -özellikle deniziçok sevdiğini öğrendim. Onun; İstanbul Üniversitesindeki öğrencilik yıllarında, parlak başarılar kazanmış bir sporcu, şampiyon bir judocu olduğunu da biliyorum. Ve hiç şaşırmıyorum: Zira içi güzellikler ve erdemlerle dolu bilge bir yüreğin üstüne sporun, insan sevgisinin ve hukukun madalyası elbette çok yakışacaktır. Sağlık ve mutluluk içinde nice yıllar, Sevgili Hocam.

33 Prof. Dr. Şenay YALÇIN * Prof. Dr. Feridun Yenisey e Dair Prof. Dr. Feridun Yenisey i, 1998 deki kuruluşundan beri hizmet vermekte olduğum Bahçeşehir Üniversitesi nde (BAU da), 2002 yılında tanıdım. Sayın Yenisey, Bahçeşehir Üniversitesi nin en kıdemli hocaları arasında yer almaktadır. Yaşamını adalete ve hukuka adayan saygıdeğer öğretim üyemiz; ilkelerinden ödün vermeyen, mücadeleci, üretken ve hümanist kişiliğiyle, kelimenin tam anlamıyla duayen bir hukukçudur. Prof. Dr. Feridun Yenisey; ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek bilgi, beceri ve tecrübesiyle sayısız yazı, kitap ve eser kaleme almış; kariyeri boyunca pek çok değerli hukukçu yetiştirmiş; akademik dünyaya ve insanlığa büyük hizmetlerde bulunmuştur yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültemizin Dekanlığını da yapan Sayın Yenisey; 2004 ten bu yana, öncü bir girişim ile kurduğu Global Hukuk Programları Direktörlüğü IGUL un, Eş Direktörlüğünü yapmıştır. Sayın Yenisey; IGUL da birçok başarılı etkinlik gerçekleştirmiş ve birçok ilk e imza atmıştır. Hakim, savcı, avukat ve özellikle kolluk görevlilerinin global hukuk dünyasıyla tanışmalarını sağlamak; onların hem yurt içinde hem de yurt dışında mesleki becerilerini geliştirmelerine olanaklar yaratmak, bunların çarpıcı bir örneğidir. Hukuk Fakültemiz bugün, Sayın Yenisey in; Max-Planck, Harvard Kennedy School, Amerikan Barolar Birliği vb. kurum ve platformlarla özverili çabalar sonucu kurduğu ve yıllar boyunca geliştirdiği uluslararası ölçekte değerli iş birlikleriyle, takdire şayan bir fakülte haline gelmiştir. BAU nun kurucu üyesi olduğu Uluslararası * Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü.

34 XXXIV Hukuk Okulları Derneğinin hayata geçirilmesi de Saygıdeğer Hocamızın yol göstericiliğinde gerçekleştirilmiştir. Yalnız BAU nun değil, Türkiye nin de çok değerli bir bilim insanı olan Prof. Dr. Feridun Yenisey, adını Türk hukuk tarihine altın harflerle yazdırmıştır. 70 inci doğum günü vesileyle; kendisini tanımaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istediğim Prof. Dr. Feridun Yenisey i, üniversitemizi onurlandıran üstün hizmetlerinden ve başarılarından dolayı bütün kalbimle kutlarım. Sevgili Hocama; sevdikleriyle ve yakınlarıyla birlikte sağlık ve huzur içinde yaşayacağı uzun bir ömür dilerim.

35 Prof.Dr. Ayşe NUHOĞLU * Hocam Prof.Dr. Feridun Yenisey Birçok hukukçunun hocalığını yapan Türk ceza ve ceza muhakemesi hukukuna büyük katkısı olan, hocaların hocası Prof.Dr. Feridun Yenisey e bu Armağanı hazırlamakla Hocamıza olan sevgi, saygı ve özellikle bizlerin gelişmesindeki emeklerine, minnetlerimizin ve teşekkürlerimizin bilimsel bir yapıtla kalıcı olmasını istedik. Feridun Hoca her şeyden önce olağanüstü bir eğitimcidir. Pek çok öğretim üyesi yetiştirmiş, lisansüstü ve doktora sınavlarında, doktora tezlerinde, doçentlik sınavlarında ve hatta profesörlük takdim tezlerinin kabulüne kadar geçen kadar aşamalarda öğrencilerinin daima yanında yeralmıştır. Feridun Hoca diğer dallar yanında özellikle ceza muhakemesi hukuku alanında sadece ülkemizde değil, dünyada tanınan, yetkin bir hukuk otoritesidir. Çalışma ve ortaya koyduğu eserlerle ünü ülkemizin sınırlarını aşan ve birçok ülkede bilinen ve görüşlerine değer verilen bir akademisyendir. Feridun Hoca nın dünyanın sayılı bilim adamlarından biri olarak yabancı ülkelerde de tanınması onun özelliklerinin, büyüklüğünün ve farklılığının tüm dünyadaki kanıtıdır. Feridun Hoca yı ilk kez 1990 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ne profesör olarak atandığında tanıdım. Hoca ilk görünüşte çok sert, soğuk ve ciddi bir insan izlenimi verdiği için, diğer asistan arkadaşlarla birlikte yıllarca Hoca dan çok çekindik. Fakat zamanla anladım ki, Feridun Hoca nın hayat felsefesine aslında hoşgörü, dostluk, sevecenlik ve kişi özgürlüğüne saygı egemendi. Feridun Hoca nın dersleri farklı bir heyecanla dinlenir, dersi konferans şeklinde açık bir dille anlatır, öğrencinin dikkatini çekebilmek için olaylardan yola çıkarak, önce örnek olay verip, bu olay üzerinden soru sorarak ders anlatmayı tercih eder. Feridun Hocayı diğer hocalardan ayırd eden yönü ise kendine özgü ciddiyetidir. Hiç kimseyi azarlamadan, kır- * Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı.

36 XXXVI madan sağlam bir otorite kurar. Öğrenci ile arasında hep bir mesafe vardır, pek espri yapmamasına rağmen öğrencinin halinden de anlar ve gerektiğinde öğrenciyi rahatlatır; espriler yapar, kendi hayatından örnekler verir, polis Amerika da beni durdurdu, kimlik sordu gibi yaşadığı olaylardan örnekler vererek öğrencinin konuyu kalıcı bir şekilde öğrenmesini sağlar. Feridun Hoca nın kıskançlık, hırs, kin gibi duyguları yoktur, Hoca, kim olursa olsun başkaları hakkında herhangi bir olumsuz söz etmez ve yanında ettirmez de. Feridun Hoca nın çalışkanlığı beni çok etkilemiştir. Hiç bitmeyen bir enerji ile ve istekle sürekli okur ve yazar, İngilizce ve Almancası mükemmel olup, resmi yazışmaları dahi bir çırpıda yazdırır. Feridun Hoca bilimsel çalışmaları yanında gerçek bir aksiyon adamıdır. Düzenlediği paneller, sempozyumlar, konferanslar bir bilim şöleni oluşturduğu gibi, yabancı ülkelerde ve Türkiye de verdiği sayısız konferanslarda insanları, insan hakları, ceza muhakemesi ve çağdaş düşünce çerçevesinde aydınlatışı hep örnek davranış biçimleridir. Hocanın önemli özelliklerinden biri de az ve öz konuşmasıdır. Çok nazik ve kibardır, özellikle akademik ortamda konuşmanın içerik ve dilinin üst seviyede olmasına önem verir. Bütün çalışmalarımda ve meslek hayatımda Feridun Hoca bana, çalışmanın, bilimi sevmenin, toplum için yararlı olmanın bir çeşit yaşama sevinci olduğunu öğretti. Hoca ile birlikte geçirdiğiniz her an, Hocadan pek çok yeniliği duyabilirsiniz. Bu bir Amerikan mahkeme kararı veya amerikan dergisinden okuduğu bir güncel inceleme veya bir avrupa bilimsel dergisinden bir hukuksal araştırmanın sonucu veya kanun değişikliği olabilir. Hoca genellikle düzenlediği toplantılardan sonra panelistleri Heybeliada daki evine davet eder, Hoca nın eşi Dilek Hanım da hiç bitmeyen enerjisi ile misafirlerini ağırlar. Heybeliada da kişilik gerek bilimsel gerekse insan ilişkileri açısından olağanüstü olan akşam yemeklerini unutmam mümkün değildir. Feridun Hoca insanları kırmaz, kendisi kırılmaz, teşvik eder, cesaretlendirir, iyi işler için elinden gelen katkıyı yapar. Yıllar önce ilk otomobil kullanmaya başladığımda, otobana çıkmaya korkarken, Feridun Hoca yanıma oturdu ve Haydi otobana dedi. İlk kez otobanda

37 XXXVII araç kullanabileceğim konusunda beni cesaretlendirdi. Bilimsel konularda da hep teşvik etmiş, cesaretlendirmiştir. Yaklaşık 25 yıllık bir hoca-öğrenci ilişkisinden sonra artık Hoca nın beni ve eşimi ailesinin birer ferdi olarak gördüğüne yürekten inanıyor ve bundan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Sevgili Hocam, iyi ki varsınız, iyi ki sizinle çalışma onur ve şansını bana verdiniz, size, Dilek Hanım, Ahmet, Mehmet ve tüm ailenizle birlikte sağlıklı uzun ömür diliyorum.

38

39 Prof.Dr. Köksal BAYRAKTAR * Prof.Dr. Feridun Yenisey: Türk Ceza Yargılamasındaki Önemli Bilim Adamı İnternetin, cep ve milletler arası telefonlarının olmadığı dönemlerde, haberleşmenin mektup ve telgraf ile yapılabildiği yıllarda; 1971 de, İstanbul Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Enstitüsü nün unutulmaz sekreteri Nermin Hanım dan Strasbourg a, bana, gönderilmiş bir mektupta şöyle bir cümle vardı: Bugünlerde Ceza Usul kürsüsüne yeni bir asistan alındı. Çok iyi bir çocuk. Adı Feridun, bilmem hatırlar mısın Doktor Hüseyin Bey in oğlu... Mektupta sözü edilen Feridun Yenisey i o yıllarda yakın akrabası Adnan Tezel dolayısıyla tanıyordum. Adnan, benim, öğrenci kuruluşlarında; TMTF (Türkiye Milli Talebe Federasyonu) ve TMGT de (Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı) Dış Münasebetler Komisyonlarında beraber çalıştığım yakın arkadaşımdı. Feridun da Adnan ın kuzeniydi. Adnan, Feridun un babası Doktor Hüseyin Yenisey ile birlikte Üniversite Mediko Sosyal inin kuruluşunda ve gelişmesinde de çalışmıştı. Hatta, öğrenciliğimizin son yıllarında Adnan, Hüseyin Bey ile beraber bazı Avrupa ülkelerine gitmiş; üniversitelerin sağlık kuruluşlarının çalışma şekillerini de araştırmıştı. Bugün, İstanbul Üniversite sinde ayrı bir birim olarak öğrencilere ve öğretim üyelerine sağlık hizmetleri vermeye devam eden Mediko Sosyal in temelini yıllarca önce Doktor Hüseyin Bey atmıştı. Feridun Yenisey i ve ailesini yakından tanımam bu ilişkilere dayanıyordu. Fransa dan 1971 de döndüğümde Feridun, Nurullah Bey in ve Öztekin Bey in asistanıydı. Çok sessiz, sakin, fazla kimseyle konuşmayan ama çok düzenli bir yaşayış içinde olan, çok yardımsever bir kişi idi. Sessizliği ve içe dönüklüğü ile taban tabana zıt bir faaliyeti de kendisi ile beraber Enstitü ye getirmişti. Prof. Dr. Öztekin Tosun başta olmak üzere Nermin Hanım ve pek çok kişiye judonun ne kadar önemli bir spor olduğunu anlatmış ve bu alanda Türkiye şampiyonu * Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi.

40 XL da olduğu için herkesi judocu yapmıştı. Ceza Hukuku Enstitüsü, judo giysilerinden ve rengarenk kemerlerinden geçilmiyordu. Şimdi geriye dönüyorum ve ünlü Varna gezimizi hatırlıyorum. Nurullah Beyin tavsiyesi ile ben, Füsun Sokullu, Şükrü Alpaslan ve Feridun; hep birlikte Varna ya Genç Cezacılar Toplantısına gitmiştik. Varna daki bir hafta unutulmazdı. Şükrü ve Füsun İngilizce, Feridun Almanca ve ben Fransızca konuşuyorduk. Türk grubu, Genç Cezacılar Toplantısı nın bir çeşit merkezi olmuştu. Sunduğumuz bildiriler, yaptığımız müdahaleler gerçekten çok yerindeydi ve bizim için iyi bir tecrübe olmuştu. Feridun, doktora tezini istinaf üzerine yaptı. O tarihlerde istinaf kanun yolu çok tutulmamasına, eleştirilmesine rağmen Feridun; dirençle bu konunun üzerinde durdu, yıllarca istinaf ile ilgili olumlu yazılar yazdı, konuşmalar yaptı, bildiriler sundu ve nihayet 2005 yılındaki CMK değişikliğinde bu kavramı kanuna sokmayı başardı. İstinaf, bence Feridun un ceza yargılaması konusundaki yapıcı yaklaşımlarının ilk adımıdır. Yargılama nasıl kısaltılabilir? Hangi metotlarla Türk mahkemelerini etkin biçime sokmak mümkün olabilir? Türk ceza yargılamasını düzeltmek için neler yapmalıdır? Feridun, bu soruların cevaplarını yıllarca araştırdı. Yüzlerce dosya üzerinde anketler yaptı. Pek çok genç ceza hukukçusu ile birlikte çalışıp yeni düşüncelerini ortaya koymaya çalıştı. Bu arada Alman hukuku ile yakın ilişkiler kurdu. Öyle ki, Ceza Hukuku Enstitüsü ne giren genç asistanların pek çoğunu Almanya ya yönlendirdi ve onların Almanca öğrenmelerini sağladığı gibi Alman hukuku ile yakından tanışmalarını sağladı. Bu çabaların yanı sıra Feridun, pek çok düşüncesinde hukukun toplum içerisinde çok etkin bir işleve sahip olmasını ve bu konuda radikal adımların da atılması gerekliliğini öne sürmekten geri durmadı. Bugün, CMK da yer alan pek çok kurumun Türk Hukukuna girmesinde en önemli çalışmaları başlatan ya da devam ettiren kişinin Prof. Dr. Feridun Yenisey olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu doğrultuda Anadolu da düzenlenen pek çok etkinlikte, sempozyum ve panelde Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer ile birlikte güncel gelişmeleri Türk hukuk dünyasına açıkladı. Gece gündüz çalışmaları, hep yargılama sistemimizi daha ileriye götürmek içindir. Bu açıdan önceki yılların çalışmalarını da devam ettirmenin bir görev olduğunu düşünerek Prof.

41 XLI Dr. Nurullah Kunter in dev eseri Ceza Muhakemesi Hukuku nun son basılarını özverili çalışmalarla hep Feridun yaptı. İstanbul Üniversitesi nden sonra Marmara Hukuk a geçti. Kısa bir Yeditepe Üniversitesi deneyi, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile son buldu. Bahçeşehir deki çalışmalarını artık olgunluk dönemi çalışmaları olarak nitelemek mümkündür. İGUL (Global Hukuk Eğitim Birimi) bir araştırma, inceleme ve hukuk dünyasına bilgileri yayma birimi durumuna geldi. Uygulayıcıların, genç hukukçuların, öğretim üyelerinin katıldıkları paneller, kurslar hukuk dünyamız için çok yararlı oldu. Bahçeşehir, bir anlamda Feridun un özlediği dünyayı kurduğu bilim yuvasıdır. Max Planck Enstitüsü kitaplığı, yoğun çalışmalar, Amerikan ve Alman Üniversiteleri ile yakın ilişkiler hep burada gerçekleşti.. Prof.Dr. Feridun Yenisey in çabalarını Türk Ceza Yargılaması Hukukunu daha ilerilere doğru yöneltmek şeklinde özetlemek mümkündür...

42

43 Prof.Dr. Denis BİNDER * An Encomium to Feridun Yenisey Feridun Yenisey is that we in the west call an eminence grise, the wise man, the sage we go to for advice and learning. He is a font of knowledge and wisdom, based on learning, but more significantly on experience. The younger generation might refer to Feridun as a Yoda. He is a distinguished academician, an advisor to government A scholar who reaches 70 has accumulated a trove of knowledge and experience. Some will quietly retire and fade into the sunset, thereby depriving the world of their wisdom. Feridun is one who continues to share by teaching, lecturing, consulting, and mentoring. Professor Yenisey is also the epitome of the Modern Turk envisioned by Ataturk nine decades ago. The professor is as much a citizen of the world as a citizen of Turkey. Anchored in Istanbul, to wit Heybeliada, he is comfortable in Germany and the United States. To see his impressive library is to see inside the erudite man of the world. His knowledge: children s rights, criminal law, comparative law, human rights, terrorism, but most significantly, an advocate for the rule of law. He was instrumental in modernizing Turkey s criminal law. It is reflected in establishing the Institute for Global Understanding of the Law. All soft-spoken; that is the key for the sage gently express themselves and lead. However, let us recognize that Feridun Yeniey s most significant act was marrying his delightful wife, Dilek. Kudos * Professor at Dale E. Fowler School of Law, Chapman University.

44

45 Prof. Eric JANUS * Carolyn CHALMERS ** Prof. John SONSTENG *** A tribute to Prof. Dr. Feridun Yenisey On behalf of William Mitchell College of Law in St. Paul, Minnesota, we are pleased to write this brief essay in celebration of our dear friend Feridun Yenisey s seventieth birthday. Prof. Yenisey honored our law school with invitations, beginning in 2001, to teach at Bahcesehir, to assist in founding IGUL, to participate in presentations to bar associations throughout Turkey and to establish joint summer programs. Over the years, seven of our faculty and the Chief Justice of the Minnesota Supreme Court visited Turkey at Prof. Yenisey s invitation to teach. Of course, we know of Professor Yenisey s important work modernizing and interpreting Turkey s Criminal Code. On many of our visits to Turkey, he would be called away from Istanbul to consult with government officials in Ankara. We saw the respect he was given wherever he went. If he was on the program, we were sure to have a large, attentive audience. We also know of his scholarly productivity. On many long bus rides and ferry rides with him, we never saw him prefer a novel or a newspaper to the Turkish Criminal Code. But we want to comment on Professor Yenisey s work as a teacher of students, police, practicing lawyers and judges throughout Turkey. We want to highlight his special contributions to continuing education for lawyers and judges, to internationalizing the Bahçeşehir law curriculum, and to broadening the experience of his students through translating, hosting and lecturing with us. And, of course, we want to acknowledge the profound influence on us, our colleagues and * President and Dean, William Mitchell College of Law, St. Paul, Minnesota. ** Director (retired), Office for Dispute Resolution, University of Minnesota. *** Professor of Law, William Mitchell College of Law.

PROF. DR. SARPER SÜZEK E ARMAĞAN

PROF. DR. SARPER SÜZEK E ARMAĞAN PROF. DR. SARPER SÜZEK E ARMAĞAN I İSTANBUL 2011 Yay n No : 2584 Armağan Dizisi : 13 Ekim 2011 - İstanbul ISBN 978-605 - 377-606 - 2 (Takım No) ISBN 978-605 - 377-607 - 9 (Cilt I) Editör Doç. Dr. Süleyman

Detaylı

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Dergisi. Hasan Erdem Şişmangil. Irmak Dirik ve Kemal Kenanoğlu Melda Soymen

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Dergisi. Hasan Erdem Şişmangil. Irmak Dirik ve Kemal Kenanoğlu Melda Soymen Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrenci Dergisi JUSTITIA MAKALELER 1 EDİTÖR DEN 2 KULÜP TEN 3 FAKÜLTE DEN Borçlar Hukuku Teoman Akünal 4 Ceza Hukuku Nur Centel 5 Constitutional Law Guest Teachers: A.

Detaylı

CEZA HUKUKUNDA HAKSIZ TAHRİK

CEZA HUKUKUNDA HAKSIZ TAHRİK Dr. Gülşah BOSTANCI BOZBAYINDIR CEZA HUKUKUNDA HAKSIZ TAHRİK İstanbul - 2013 Beta Yayın No : 3020 Hukuk Dizisi : 1479 1. Baskı - Aralık 2013 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-047 - 9 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ 2014

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ 2014 T. C. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ 2014 Prof. Dr. M. Refik KORKUSUZ Arş. Gör. M. Halit KORKUSUZ Hukuk Öğretiminde Üç Önemli Kilometre Taşı; Mukayeseli Hukuk Eğitimi, Hukuk Öğrenimi

Detaylı

PROF. DR. SADIK KIRBAŞ A ARMAĞAN KİTAP

PROF. DR. SADIK KIRBAŞ A ARMAĞAN KİTAP T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. SADIK KIRBAŞ A ARMAĞAN KİTAP Editörler Prof. Dr. Mustafa KOÇAK Prof. Dr. Suat TEKER Eylül 2011 i OKAN ÜNİVERSİTESİ-Eylül 2011 Adres: Okan Üniversitesi, Akfırat Kampusü

Detaylı

Hukuk Fakültesi 2015-2016

Hukuk Fakültesi 2015-2016 Hukuk Fakültesi 2015-2016 Dekanın Mesajı Değerli Arkadaşlar, Öncelikle adaleti sağlamaya ilişkin mesleki eğitim ve öğretimin yapıldığı Hukuk Fakültesi nde okuma düşüncesinde olan sizleri gönülden kutluyorum.

Detaylı

4 Baromuza Ziyaretler

4 Baromuza Ziyaretler Bu Sayıda Başlarken Av. Bülent ŞARLAN Çanakkale Baro Başkanı 3 Baromuzun Ziyaretleri Çanakkale Barosunda Yeni Dönem 4 Baromuza Ziyaretler 8 12 Baromuz Seminerleri 17 Temsiller 22 Basın Açıklamaları 20

Detaylı

PROF.DR. İLHAN UNATA ARMAĞAN

PROF.DR. İLHAN UNATA ARMAĞAN PROF.DR. İLHAN UNATA ARMAĞAN M ülkiyeliler Birliği Yayın No: 2012/1 M ülkiyeliler Birliği A rm ağanlar Dizisi: 10 Bu kitapta yayınlanan eserlerin sorumlulukları sadece eser sahibine aittir. Yayın Kurulu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İŞ HUKUKU NDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ İŞ HUKUKU NDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI AVRUPA ÇALIŞMALARI PROGRAMI DOKTORA TEZİ AVRUPA BİRLİĞİ İŞ HUKUKU NDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI Gözde KAYA Danışman Yrd.

Detaylı

DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 76 SEMPOZYUM DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 138. YIL

DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 76 SEMPOZYUM DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 138. YIL DANIŞTAY TASNİF VE YAYIN BÜROSU YAYINLARI NO: 76 SEMPOZYUM DANIŞTAY VE İDARİ YARGI GÜNÜ 138. YIL 11 12 MAYIS 2006 DANIŞTAY MATBAASI - 2008 İÇİNDEKİLER Açış Konuşması Sumru ÇÖRTOĞLU.... 1 Birinci Oturum

Detaylı

Yıl: 73 Sayı: 2015/1 ISSN 1300-9885

Yıl: 73 Sayı: 2015/1 ISSN 1300-9885 Yıl: 73 Sayı: 2015/1 ISSN 1300-9885 BİR GELİNCİĞİ DE SEN DESTEKLE! GELİNCİK YAZ 4306 YA GÖNDER TÜM OPERATÖRLER Gelincik Projesine göndereceğiniz her SMS ile 5TL lik bağışta bulunabilirsiniz. ANKARA BAROSU

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN 8. MADDESİ IŞIĞINDA TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ. Yüksek Lisans Tezi.

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN 8. MADDESİ IŞIĞINDA TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ. Yüksek Lisans Tezi. T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN 8. MADDESİ IŞIĞINDA TELEKOMÜNİKASYON YOLUYLA YAPILAN İLETİŞİMİN DENETLENMESİ Yüksek Lisans

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 102 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 102 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 102 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI I Prof.Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Öğretim Üyesi CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI AÇIKLAMALI ve YARGITAY, ANAYASA MAHKEMESİ ve AVRUPA

Detaylı

KHAS37 NİSAN - MAYIS 2010 REKTÖR AYDIN: ÜNİVERSİTE TERCİHİNİZİ YAPMADAN KADİR HAS I MUTLAKA GÖRÜN

KHAS37 NİSAN - MAYIS 2010 REKTÖR AYDIN: ÜNİVERSİTE TERCİHİNİZİ YAPMADAN KADİR HAS I MUTLAKA GÖRÜN KHAS37 NİSAN - MAYIS 2010 REKTÖR AYDIN: ÜNİVERSİTE TERCİHİNİZİ YAPMADAN KADİR HAS I MUTLAKA GÖRÜN 2 GÜNDEM BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Mustafa Aydın Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi

Detaylı

TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ

TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU DERNEĞİ BÜLTENİ BULLETIN OF MEDICAL ETHICS AND LAW SOCIETY Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Yayın Organıdır. Yılda iki kez yayınlanır. Yıl :1 Sayı:1 Ocak 2006 TIP ETİĞİ VE TIP HUKUKU

Detaylı

ONBİRİNCİ BAHAR ŞENLİKLERİ

ONBİRİNCİ BAHAR ŞENLİKLERİ İz Bırakan 50 Öğrenci Seçildi LAP Poster Şenlikleri Atılım Üniversitesi nin 2010-2011 öğretim yılıyla başlatmış olduğu 50 İz Bırakan Öğrenci programı kapsamında, okulumuzun 50 İz Bırakan Öğrencisi belli

Detaylı

Değerli Akademisyenler

Değerli Akademisyenler Değerli Akademisyenler Merhaba, 1984 te başladığımız yayın hayatımızda 30. yılımızı geride bıraktık. Bu süre zarfında binlerce kitap yayınladık, öğrencilerin ve akademisyenlerin çalışma masalarına, kütüphanelerine

Detaylı

ISBN 978 975 19 4100-8 (basılı nüsha)

ISBN 978 975 19 4100-8 (basılı nüsha) ISBN 978 975 19 4100-8 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

HASAN SİPAHİ ÇANAKKALE BARO DERGİSİ. V. Genç Avukatlar Kurultayı 2016 Yılında Çanakkale de. Bursa dan İzmir e Adalet için Yürüdük.

HASAN SİPAHİ ÇANAKKALE BARO DERGİSİ. V. Genç Avukatlar Kurultayı 2016 Yılında Çanakkale de. Bursa dan İzmir e Adalet için Yürüdük. ÇANAKKALE BARO DERGİSİ Yıl: 3 Sayı: 14 Avukatlar Haftası Etkinlikleri Sahibi Çanakkale Barosu Adına Baro Başkanı Av. Bülent ŞARLAN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hakan ÜZENLİ Yayın Kurulu BARO BAŞKANIMIZ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ ETKİNLİK DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI Doktora Tezi AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ: TÜRKİYE DE İŞ SAĞLIĞI VE

Detaylı

SPORDA ŞİDDET VE ÖNLENMESİ

SPORDA ŞİDDET VE ÖNLENMESİ TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ NİN SPOR HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR - IV SPORDA ŞİDDET VE ÖNLENMESİ KONULU PANELİ 20 MART 2011 PAZAR OLİMPİYATEVİ - ATAKÖY aa aaa aaaa TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ NİN

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİ TEZ DANIŞMANI PROF. DR. DOĞAN SOYASLAN HAZIRLAYAN ASLI NACAR ANKARA 2008 ÖZET ANAYASA

Detaylı

Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu

Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi CEZA HUKUKUNDA ZORUNLULUK DURUMU Ankara

Detaylı

Ekvador Cumhurbaşkanı Üniversitemizdeydi

Ekvador Cumhurbaşkanı Üniversitemizdeydi 1-31 Mart 2012 Baskı Tarihi: 17 Nisan 2012 Sayı: 153 www.ankara.edu.tr Ekvador Cumhurbaşkanı Üniversitemizdeydi Cumhuriyetin Kurduğu ilk Üniversite... REKTÖRDEN Sevgili Ankara Üniversiteliler, Son aylarda

Detaylı

BİR GELİNCİĞİ DE SEN DESTEKLE! GELİNCİK YAZ 4306 YA GÖNDER TÜM OPERATÖRLER

BİR GELİNCİĞİ DE SEN DESTEKLE! GELİNCİK YAZ 4306 YA GÖNDER TÜM OPERATÖRLER BİR GELİNCİĞİ DE SEN DESTEKLE! GELİNCİK YAZ 4306 YA GÖNDER TÜM OPERATÖRLER Gelincik Projesine göndereceğiniz her SMS ile 5TL lik bağışta bulunabilirsiniz. Ankara Barosu Dergisi nde yayımlanmakta olan makaleler

Detaylı

Cilt 2, Sayı 1, Yıl 2012 ISSN 2146-1708

Cilt 2, Sayı 1, Yıl 2012 ISSN 2146-1708 Cilt 2, Sayı 1, Yıl 2012 ISSN 2146-1708 YAYININ ADI HACETTEPE HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ YIL 2012 CİLT (2) SAYI (1) AY HAZİRAN YAYIN SAHİBİNİN ADI Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı adına Prof.Dr.

Detaylı

Yıl: 71 Sayı: 2013/3 ISSN: 1300-9885 ANKARA BAROSU DERGİSİ

Yıl: 71 Sayı: 2013/3 ISSN: 1300-9885 ANKARA BAROSU DERGİSİ Yıl: 71 Sayı: 2013/3 ISSN: 1300-9885 ANKARA BAROSU DERGİSİ BİR GELİNCİĞİ DE SEN DESTEKLE! GELİNCİK YAZ 4306 YA GÖNDER TÜM OPERATÖRLER Gelincik Projesine göndereceğiniz her SMS ile 5TL lik bağışta bulunabilirsiniz.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 101 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 101 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 101 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

28 ŞUBAT 1997 ASKERİ DARBESİ VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİLERİ İsmail GÜLMEZ Yüksek Lisans Tezi Tarih Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr.

28 ŞUBAT 1997 ASKERİ DARBESİ VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİLERİ İsmail GÜLMEZ Yüksek Lisans Tezi Tarih Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. 28 ŞUBAT 1997 ASKERİ DARBESİ VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİLERİ İsmail GÜLMEZ Yüksek Lisans Tezi Tarih Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Yavuz ÖZDEMİR 2014 (Her Hakkı Saklıdır) T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı