MATLAB/SIMULINK E BAŞLANGIÇ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MATLAB/SIMULINK E BAŞLANGIÇ"

Transkript

1 MATLAB/SIMULINK E BAŞLANGIÇ Hazırlayan: YUSUF ONUR KOÇBERBER Yokocbeber(at)etu edu tr TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ v v2.

2 İçindekiler Matlab a Başlangıç... 3 Vektörler... 4 Matrisler... 6 Çizgeler... 9 Polinomlar Transfer Fonksiyonu ve Durum Uzayı Gösterimi Analiz Simulink

3 Matlab a Başlangıç Yeni M File Simulink Workspace Çalışma Klasörü Command Window Komut Geçmişi Kılavuz boyunca sık kullanılacak Matlab elemanları yukarıda işaretlenmiştir. Çalışma klasörü olarak belirtilen Current Directory aksi belirtilmedikçe yapılan tüm çalışmaların kaydedildiği klasördür. Birbirine bağlı m dosyaları çalıştırılacaksa tüm dosyaların bu klasörde olması gerekmektedir aksi takdirde m dosyası içinde dosyanın bilgisayardaki konumu tam olarak belirtilmelidir. Çalışmalar sırasında yararlı bir kaç komut: clc: Command window u temizlemektedir. whos: Workspace deki değişkenlerle ilgili bilgileri göstermektedir (özellikle iki değişkenin boyutu uyuşmadığında kontrol etmek amacıyla kullanılır) clear Değişkenİsmi: İlgili değişkeni workspace den siler. help Fonksiyonİsmi: İlgili fonksiyon hakkında özet bir yardım gösterir. syms Değişkenİsmi: ilgili değeri değişken yapar (türev, integral gibi sembollerin kullanıldığı işlemler için). 3

4 Vektörler Vektörler 1xn boyutlu matrislerdir. Bir vektör tanımlamak için: Command Window a >> a = [ ] komutunu giriniz. Böylece aşağıdaki sonuç elde edilir. Görüldüğü üzere a değeri Workspace penceresinde yerini almıştır. Bu pencereden işlemler sırasında kullanılan tüm parametreler ve onlarla ilgili çeşitli bilgiler (boyutu, en büyük değeri, en küçük değeri, boyu vs.) görülebilir. Benzer şekilde 0 ile 100 arasında eşit dağılmış 5 elemanlı bir vektör yaratmak için >> a=0:20:100 Sonuç: a = a=0:20:100 gösterimi 0 dan başlayarak 100 e kadar her adımda bir sonraki elemana 20 eklemektedir. a vektörünün ilk elemanına ulaşmak istenildiğinde a(1) komutu kullanılmaktadır. >> a(1) ans = 0 Not: Çoğu programlama dillerinin aksine MATLAB dizilerin ilk elemanını 0 değil 1 olarak indekslemektedir. Bu sebepten dolayı ilk elemana ulaşmak için a(1) komutu kullanılmıştır. 4

5 Çarpım A vektörünü ile birlikte ikinci bir b vektörü yaratalım. >> b= a - 5 b = A ile b vektörünü çarpıp c adlı yeni bir matrise atamak istiyoruz. Bu durumda c= a * b komutunu kullanırsak; >> c= a * b??? Error using ==> mtimes Inner matrix dimensions must agree. Yukarıdaki hata ile karşılaşılır. Bunun nedeni * işleci matris çarpımı yapmaktadır yani iki tane 1xn boyutundaki matrisi çarpmak mümkün değildir. Burada vektör çarpımı yapılması gerekmektedir. Vektör Çarpımı işleci.* şeklindedir. >> c= a.* b c = Görüldüğü üzere a ve b vektörlerinde konum itibariyle karşılıklı elemanlar birbirleriyle çarpılmıştır. Not: Benzer şekilde kuvvet işleçi de (^) vektör işlemleri için.^ şeklinde kullanılmalıdır. 5

6 Matrisler Matrisin tanımlanması: Matrisler tanımlanırken değişik yollar bulunmaktadır. En genel yol yeni bir satır için ; kullanılmasıdır. >> a=[1 2 ; 3 4] a = Bir başka yol ise: >> b = [ ] b = Matris değerleri girilirken workspace deki değer isimleri veya sanal sayılar kullanılabilir. Sanal sayılar için i veya j kullanılabilir. Not: Eğer i veya j değişkenine daha önce başka değer atamışsanız bu değişkeni sqrt( 1) e eşitlemeniz yeterlidir. Matrisin Transpozu Daha önceden tanımlanan b matrisinin transpozunu almak için ; >> b' ans =

7 Matrisin Tersi Daha önceden tanımlanan b matrisinin tersini almak için ; >> inv(b) ans = Matrisin Özdeğeri Daha önceden tanımlanan b matrisinin özdeğerlerini bulmak için ; >> eig(b) ans = Vektör veya matris tanımlarken, kolaylık amacıyla tüm elemanları 0 tanımlamak için zeros, tüm elemanları 1 tanımlamak için ones, tüm elemanları rastgele sayılardan oluşturmak için rand fonkisyonu kullanılabilir. >> zeros (5,1) ans = Dizilere uygulanan fonkisyonlar length(a): a dizisinin eleman sayısı yani uzunluğu size(a): a dizisinin boyutu sum(a): a matrisinin sütun başına eleman toplamı (eğer sadece sütün veya satır matrisiyse tüm elemanların toplamını verir) kd(n): kd dizisinin n. eleman değeri A(n,:): A matrisinin sadece n. satırı A(:,n): A matrisinin sadece n. sütunu 7

8 A : A matrisinin transpozu yani devriği det(a): A matrisinin determinantı inv(a) : A matrisinin tersi diag(a): A matrisinin ana diagonel (çapraz) elemanları [v,d]=eig(a): A matrisinin özvektörleri ve özdeğerleri Elemanter işlemler: Eleman eleman işlem demektir ve. (nokta) işleci kullanılır: Çarpma:.*, Bölme:./, Üs alma:.^ 8

9 Çizgeler Matlab daki en önemli fonksiyonlardan biri plot fonksiyonudur. Plot(x,y) şeklinde belirtilen bu komutta x değerleri çizgenin yatay eksenine, y değerleri çizgenin düşey eksenine çizilecektir. Örneğin; >> t=0:0.1:5 şeklinde zaman değerlerimizi belirleyelim, >> y=sin(2*pi*t) >>plot (t,y) Bu noktadan sonraki komutları m dosyasına yazmak daha yararlı olacaktır çünkü bir çok komutu arkaya tek satırlık komut penceresine yazmak zaman kaybettirmektedir. Yeni bir m dosyası açmak için File>New>M File Gelen editörün içine yeni değerleri tanımlayınız : t=0:0.1:10; y= 2.^(10-t); plot (t,y,'r:') title ('çizge 1') xlabel (' x ekseni') ylabel ('y ekseni') Dosyayı kaydedip Debug>Run dosyaismi veya kısayol olarak F5 tuşuna basınız. 9

10 Örnekte görüldüğü üzere plot fonksiyonuna eklenen r: terimi grafiği kırmızı ve noktalı yapmıştır. Başka renkler için g,b,c,m,y,k,w gibi belirteçleri, değişik şekiller için., o, x, ^, +, *., belirteçleri deneyebilirsiniz. Örneğin g grafiği yeşil ve çizgili b* mavi ve yıldızlı göstermektedir. Xlabel ve Ylabel fonksiyonları ile x ve y eksenine eksen ismi formatında istenilen isimler verilebilir. Aynı m dosyasının en sonuna axis tight komutunu ekleyip m dosyasını tekrar çalıştırınız. Görüldüğü üzere grafiğin eksenleri çizdirilen fonksiyonun minimum ve maksimum değerlerine göre ayarlanmıştır. Axis komutu grafiklerin daha anlaşılır olması için önemli bir araçtır ve her zaman plot tan sonra kullanılır. Bu komutun bir diğer kullanımı ise axis([xmin, xmax, ymin, ymax]) şeklindedir. Bu sayede görmek istediğimiz grafiğin eksenlerinin en küçük ve en büyük değerleri ayarlanabilir. Birden Çok Grafiği Yönetmek Birden fazla grafiği (aynı x ekseni baz olmak üzere) üst üste çizmek için; Örneğin: x,y1,y2,.yn için; 1.yol: plot(x,y1,x,y2,..x,yn) 2.yol: plot(x,y1), hold on, plot(x,y2,..x,yn) Çoklu grafiği etiketlemek için: 1.yol: Grafik üzerinde metin ekleme yapılır. 2.yol: legend( 1.grafikmetin, 2.grafikmetin.) fonksiyonu kullanılır. Birden fazla grafiği farklı pencerelerde (aynı veya farklı x ekseni baz olmak üzere) çizmek için subplot(m,n,p) fonksiyonu kullanılır. Bu fonksiyon matris düzeninde çizim alanı açar ve grafikler yine plot fonksiyonu ile çizilir. 10

11 Örnek: Hold on komutu ile grafiklerin üst üste çizilmesi t = 0:0.01:1 ; x= 0:0.1:10; y = x.^(t); plot(t,y,'b:') hold on z = sin(2*pi*t); plot(t,z,'r+') w = y.*z; plot(t,w,'g--') legend('x^{t}','sin(2*\pi*t)','x^{t}sin(2*\pi*t)') axis tight grid on Örnek: Aynı grafiklerin subplot komutu ile ayrı ayrı pencerelerde çizilmesi; subplot (3,1,1) t = 0:0.01:1; x= 0:0.1:10; y = x.^(t); plot(t,y,'b:') title ('x^{t}') legend('x^{t}') grid on subplot (3,1,2) z = sin(2*pi*t); plot(t,z,'r+') legend ('sin(2*\pi*t)') title ('sin(2*\pi*t)') grid on 11

12 subplot (3,1,3) w = y.*z; plot(t,w,'g--') legend('x^{t}sin(2*\pi*t)') title ('x^{t}sin(2*\pi*t)') grid on Polinomlar Matlab polinomları bir vektör ile tanımlar. Örnek olarak ; 3s 4 +6s 3 3s 2 +10s+1 Polinomu aşağıdaki vektör ile tanımlanır. >> A=[ ] A = Eğer arada eksik katsayılar varsa bu katsayılar 0 ile gösterilir. Örnek olarak; 7s >> A=[ ] A =

13 Polinomun değerini bulmak için polyval fonksiyonu kullanılabilir. Örneğin a=[ ] polinomunun s=3 teki değerini bulmak için ; >> polyval([ ],3) ans = 577 Aynı yöntemi kullanarak polinom çizdirilebilir. Örnek: t=-5:0.1:3 A=[ ] plot(t,polyval(a,t)) Görüldüğü üzere grafik y=0 eksenini 4 kere kesmektedir. Köklerin tam yeri roots komutu ile tespit edilebilir. >> roots (A) ans =

14 Transfer Fonksiyonu ve Durum Uzayı Gösterimi Transfer fonksiyonunu belirtmek için öncelikle pay ve paydayı tanımlamak gerekmektedir. Bunun için >> num=[1] num = 1 >> den=[ ] den = >> tf(num,den) Transfer function: s^ s^ s Aynı şekilde bu transfer fonksiyonun durum uzayı gösterimlerinden biri aşağıdaki gibidir. y= Bu gösterimi Matlab a aktarmak için ss(a,b,c,d) şeklinde bir gösterim kullanılmalıdır. >> a=[0 1 0 ; 0 0 1; ] a = >> b=[0 ;1 ; -14 ] >> c=[1 0 0 ] >> d=[0] a,b,c,d matrisleri tanımlandıktan sonra ss komutu ile gösterim tamamlanır. 14

15 >> ss(a,b,c,d) a = x1 x2 x3 x x x b = u1 x1 0 x2 1 x3-14 c = x1 x2 x3 y d = u1 y1 0 Transfer fonksiyonundan durum uzayı gösterimi veya durum uzayı gösteriminden transfer fonksiyonu elde edilebilir. Daha önceki örnekte transfer fonksiyonu num ve den isimleri ile tanımlanmıştı. Durum uzayı gösterimini A,B,C,D matrislerine aktarmak için ; >> [A,B,C,D]=tf2ss(num,den) A = B = C = D =

16 Aynı şekilde durum uzayı gösteriminden transfer fonksiyonu çıkarılabilir. Bunun için ss2tf komutu kullanılır. Yukarıdaki örneklerde kullandığımız a,b,c,d matrislerini kullanırsak; >> [pay,payda]=ss2tf(a,b,c,d) pay = payda =

17 Analiz Elde edilen gösterimleri analiz etmek için Bode çizgesi Adım cevabı Dürtü cevabı Kutuplar ve sıfırlar bulunabilir. Daha önceden elde ettiğimiz pay ve payda değişkenlerini sistemin_transfer_fonksiyonu isimli bir değişkene atayalım. >> sistemin_transfer_fonksiyonu=tf(num,den) Transfer function: s^ s^ s Bode çizgesi için; >>bode(sistemin_transfer_fonksiyonu) -40 Bode Diagram Magnitude (db) Phase (deg) Frequency (rad/sec) Grafikte istenilen noktalara tıklanarak ilgili değerler alınabilir. 17

18 Adım cevabı için ; >>step(sistemin_transfer_fonksiyonu) 8 x 10-3 Step Response Amplitude Time (sec) Yüzde aşım, yükselme zamanı,tepe değeri gibi değerler grafikte ilgili yerlere tıklanarak ölçülebilir fakat 2007 ve sonrası sürümlerde stepinfo komutu bulunmaktadır. >> stepinfo(sistemin_transfer_fonksiyonu) ans = RiseTime: SettlingTime: SettlingMin: SettlingMax: Overshoot: Undershoot: 0 Peak: PeakTime:

19 Dürtü cevabı için; >> impulse(sistemin_transfer_fonksiyonu) 14 x 10-3 Impulse Response Amplitude Time (sec) Sistemin kutupları pole komutu ile bulunur. >> pole(sistemin_transfer_fonksiyonu) ans = i i Sistemin sıfırları tzero komutu ile bulunur. >> tzero(sistemin_transfer_fonksiyonu) ans = Empty matrix: 0-by-1 Bu örnekte sistemin sıfırı olmadığından boş matris çıkmıştır. 19

20 Simulink Simulink modelleme ve benzetim için geliştirilmiş grafiksel ara yüze sahip bir Matlab uzantısıdır.simulinkte sistemler ekran üzerine blok diyagramlar halinde çizilmektedir.transfer fonksiyonu blokları, toplayıcılar gibi blokların dışında osiloskop, fonksiyon üreteci gibi sanal giriş/çıkış cihazları da bulunmaktadır. Simulink, Matlab içinde çalışan bir program olduğundan iki program arasında rahatlıkla veri transferi yapılabilir. Bu kılavuzda her bloğun tek tek tanıtılmasından ziyade örnekler üzerinden gidilecektir. Programın başlatılması; Matlab içerisinde command window a simulink yazılmalıdır. >>simulink Simulink Library Browser penceresi açıldıktan sonra ekleneceği boş ekran elde edilir. File>New>Model seçilerek blokların Simulink Library Browser penceresinden bloklar sürükle bırak şeklinde açılan boş model sayfasına eklenmelidir. 20

21 Örnek 1: Öncelikle Simulink>sources kütüphanesinden step bloğunu Simulink>continuous kütüphanesinden derivative bloğunu Simulink>math Operations kütüphanesinden add ve gain bloğunu Simulink>commonly used blocks kütüphanesinden scope bloğunu tasarım ekranına ekleyiniz. Blokların girişlerinden farenin tuşuna basılı tutarak sonraki bloğun girişine gittiğiniz takdirde bloklar bağlanır fakat kısa yol olarak ilk bloğu seçtikten sonra ctrl tuşuna basılı tutarak hedef blok üzerine tıklandığı takdirde bloklar kendiliğinden bağlanır. Scope bloğu üzerine iki tıklayarak, parameters sekmesinden, Scope Parametreleri 3 farklı veriyi aynı anda gözlemek amacıyla, number of axes alanını 3 yapınız. Bloklar bağlanıldığında aşağıdaki şekildeki gibi bir görüntü oluşması gerekmektedir. 21

22 Simülasyon ayarlarını yapmak için, Simulation > Configuration Parameters penceresini açınız. Sistemi sabit adım ile çözmek için gelen pencereden, Solver options Type seçeneğini Fixed Step olarak seçiniz. Fixed step size olarak sırasıyla 1, 0.01 ve auto değerleri kullanılacaktır. Şekilde görülen Simulation Stop Time alanına benzetimin kaç saniye süreceği girilmelidir. Simülasyon süresini 2 olarak girdikten sonra şekilde görülen start simulation tuşuna tıklayarak veya kısayol olarak ctrl+t ile benzetimi başlatınız. Adım aralığı : 1 Adım aralığı : 0.01 Adım aralığı : auto 22

23 Örnek 2: Öncelikle Simulink>sources kütüphanesinden step bloğunu Simulink>continuous kütüphanesinden transfer fcn bloğunu Simulink>commonly used blocks kütüphanesinden scope bloğunu tasarım ekranına ekleyiniz. Adım cevabı bulunacak transfer fonksiyonu aşağıdaki gibidir Transfer Fcn bloğunun değerlerini değiştirmek için üzerine iki tıklayınız, numerator coefficient ve denominator coefficient alanları ile sırasıyla pay ve paydanın değerleri vektör şeklinde tanımlanmaktadır. 23

24 Scope bloğuna iki kere tıklayarak sonucu görüntüleyiniz. Sonucun tam olarak görüntülenmesi için şekilde görülen autoscale butonuna tıklayınız. Örnek 3: PID ve Subsystem Oluşturma Öncelikle şekilde görülen blok şemayı kurunuz. Kazançların değerlerini P terimi için Kp, I terimi için Ki ve D terimi için Kd şeklinde değiştirildiğine dikkat ediniz. Daha sonra şema üzerindeki tüm elemanları seçtikten sonra sağ tıklayıp create subsystem seçeneğini seçiniz. 24

25 Subsystem haline dönüşen blok üzerine tekrar sağ tıklayarak mask subsystem seçeneğini seçiniz. Gelen pencerenin Parameters sekmesinden Add butonu ile yeni parametreler ekleyiniz. Variable alanına daha önce ismi değiştirilen blokların ismini girmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde ilgili bloğun değerine dışarıdan erişilemeyecektir. Add Butonu Elde edilen subsystem adlı bloğun ismini PID olarak değiştiriniz ve aşağıdaki blok şemayı kurunuz. 25

26 PID bloğuna tıkladığınızda Kp, Kd ve Ki değerlerini girebildiğinizi göreceksiniz.farklı Kp, Kd, Ki değerleri ile bu terimlerin sisteme etkisini gözleyebilirsiniz. Scope bloğundan çıkan grafiğin yükselme zamanı, yüzde aşımı gibi değerleri zoom to y axis yakınlaştırma butonları ile ölçebileceğiniz gibi grafiğin değerlerini Matlab ın workspace bölümüne göndererek daha önce anlatılan stepinfo komutunu kullanabilirsiniz. Scope Parametreleri Yakınlaştırma butonları Grafik verisini workspace alanına aktarmak için şekilde gösterildiği gibi scope parameters butonuna tıklayıp data history sekmesini seçmek gerekmektedir. Save data to workspace seçeneği işaretlenerek gönderilecek olan verinin workspace de hangi değişken ismi ile tanımlanacağını belirtmek gerekir bu isim varsayılan şekilde ScopeData olarak belirlenmiştir. Format kısmından Array seçilerek değişkenin nx2 lik bir matris şeklinde belirtilmesi sağlanmalıdır. Bu değişkenin n uzunluğundaki satır kısmı benzetim uzunluğu ile doğru orantılıdır. 1.kolonu zaman değerleri yani x ekseni, 2.kolonu ise bu zaman karşılığında alınan değerleri belirtmektedir yani y eksenidir. Stepinfo(Y ekseni,x ekseni) şeklinde kullandığından doğru sonuç almak için aşağıdaki şekilde kullanılmalıdır. 26

27 >> stepinfo(scopedata(:,2),scopedata(:,1)) ans = RiseTime: SettlingTime: SettlingMin: SettlingMax: Overshoot: Undershoot: 0 Peak: PeakTime: Örnek 4: Aşağıdaki blok şemayı kurunuz. Daha önceki örnekte olduğu gibi scope parameters penceresine gidilerek axes alanı 3 yapılmalıdır. Bu sayede scope penceresi 3 e bölünecektir. Eğer grafikleri üst üste çizdirmek istiyorsanız mux elemanını kullanabilirsiniz. Tellerin üzerine çift tıklayarak isimlendirebilirsiniz, bu sayede scope ekranındaki grafikleri tespit etmek daha kolay olmaktadır. Simulation time alanını 20 yaparak benzetimi başlatınız. Görüldüğü üzere scope ekranı 3 farklı pencereye bölünmüş ve hepsinin başlığı bulunmaktadır. 27

28 28

SAYISAL ANALİZ Matlab a Giriş Derleme Ders Notları. Öğr. Gör. Arzu ERENER email:ae76@hotmail.com.tr

SAYISAL ANALİZ Matlab a Giriş Derleme Ders Notları. Öğr. Gör. Arzu ERENER email:ae76@hotmail.com.tr SAYISAL ANALİZ a Giriş Derleme Ders Notları Öğr. Gör. Arzu ERENER email:ae76@hotmail.com.tr 1. Kaynakça Sayısal Analiz 1. Octave http://www.gnu.org/software/octave/download.html 2. http://www.mathworks.com/products/matlab/

Detaylı

MATLAB Yardımcı Ders Notları

MATLAB Yardımcı Ders Notları Yeni Başlayanlar için MATLAB Yardımcı Ders Notları Doç. Dr. Cüneyt AYDIN Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul-2012 İçindekiler Giriş Matris işlemleri Sayı Formatları Temel Lineer Cebir İşlemleri Diziler

Detaylı

MATLAB Eklentileri MATLAB Compiler MATLAB C Math Library Araçkutuları Control System. Communications

MATLAB Eklentileri MATLAB Compiler MATLAB C Math Library Araçkutuları Control System. Communications GİRİŞ MATLAB; (MATrix LABoratuvary); ilk defa 1985 de C.B. Moler tarafından geliştirilmiş ve özellikle de matris esaslı matematik ortamında kullanılabilen etkileşimli bir paket programlama dili olarak

Detaylı

304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4

304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4 304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4 Hazirlayanlar Ars.Gör.Tolga Ensari & Ögr.Gör.Koray Özpolat Istanbul Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisligi Bölümü 2002-2003 Güz Yariyili, Ekim 2002 IÇINDEKILER

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Kontrol Sistemlerinin Temelleri Hazırlayan: Kazım EVECAN Kontrol Sistemleri. Şekil1

Dumlupınar Üniversitesi Kontrol Sistemlerinin Temelleri Hazırlayan: Kazım EVECAN Kontrol Sistemleri. Şekil1 Kontrol Sistemleri Kısaca elde edilmek istenen veriyi yada verileri düzenlemek ve kumanda etmek amacıyla bir araya gelmiş elemanlar topluluğuna kontrol sistemi denilir. Kontrol sistemleri günümüzde yaygın

Detaylı

MATLAB'A GİRİŞ. Contents

MATLAB'A GİRİŞ. Contents MATLAB'A GİRİŞ Contents Genel bakış Basit hesaplamalar Değişken atama ve bunlarla işlemler Yardım komutları Değişkenleri görme ve silme Ekranı temizleme Matris işlemleri Matrisler için dört işlem, üst

Detaylı

TOBB ETU IEEE ÖĞRENCİ KOLU. PSIPCE A BAŞLANGIÇ Y.Onur KOÇBERBER. 2006 Yenileme:2007 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

TOBB ETU IEEE ÖĞRENCİ KOLU. PSIPCE A BAŞLANGIÇ Y.Onur KOÇBERBER. 2006 Yenileme:2007 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği TOBB ETU IEEE ÖĞRENCİ KOLU PSIPCE A BAŞLANGIÇ Y.Onur KOÇBERBER 2006 Yenileme:2007 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 1 İÇİNDEKİLER PSPICE Nedir?... 3 SCHEMATIC ÇİZME... 5 SİMÜLASYON VE GRAFİK AYARLARI...

Detaylı

İçindekiler 1. PROTEUS DESIGN SUİTE 8 PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 4 1.1. PROGRAMIN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN GEREKLİ DONANIM VE YAZILIMLAR... 4 1.2.

İçindekiler 1. PROTEUS DESIGN SUİTE 8 PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 4 1.1. PROGRAMIN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN GEREKLİ DONANIM VE YAZILIMLAR... 4 1.2. İçindekiler 1. PROTEUS DESIGN SUİTE 8 PROGRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 4 1.1. PROGRAMIN ÇALIŞABİLMESİ İÇİN GEREKLİ DONANIM VE YAZILIMLAR... 4 1.2. PROTEUS DESIGN SUİTE 8 İLE GELEN YENİLİKLER... 4 1.3.

Detaylı

MAK1010 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

MAK1010 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 28.5.23 MAK MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Grafik çiziminde kullanılacak verilerin hazırlanması: Bunu için veriler ya MATLAB ortamında vektörleştirme kuralına göre ya da el ile tek tek girilerek

Detaylı

Önsöz. Osman Tutaysalgır. osmantutaysalgir@hotmail.com

Önsöz. Osman Tutaysalgır. osmantutaysalgir@hotmail.com sin sqrt quad trapz find plot fprintf all any fminbnd diff sum ode cos tan acos atan feval factorial exp log abs round rand linspace median std imr ead fopen imwrite eye zeros ones pl ot fplot ceil surf

Detaylı

2 LAPLACE VE TERS LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ... 6 LİNEER ZAMANLA DEĞİŞMEYEN SİSTEMLER (LİNEAR TİME INVARİANT SYSTEMS (LTI))...

2 LAPLACE VE TERS LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ... 6 LİNEER ZAMANLA DEĞİŞMEYEN SİSTEMLER (LİNEAR TİME INVARİANT SYSTEMS (LTI))... İçerik Tablosu KONTROL SİSTEMLERİNİN TEMELLERİ... 2 TEMELLERİ...2 LAPLACE VE TERS LAPLACE DÖNÜŞÜMÜ... 6 DÖNÜŞÜMÜ...6 LİNEER ZAMANLA DEĞİŞMEYEN SİSTEMLER (LİNEAR TİME INVARİANT SYSTEMS (LTI))... 8 (LTI))...8

Detaylı

EDL103 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

EDL103 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 8. HAFTA EDL103 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu MICROSOFT EXCEL A - MİCROSOFT OFFİCE EXCEL 2010

Detaylı

E-Views Ana Sayfa. Temel Kullanım Bilgileri

E-Views Ana Sayfa. Temel Kullanım Bilgileri . Ana Menü Eviews ilk açıldığında ana menü ve boş çalışma alanı görülür. Bir nesne penceresi faal ise ana menünün alt kalemleri değişir. 2. Komut Penceresi Menüleri kullanmadan komut yazarak Eviews da

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU ÇELİK YAPILAR

ÜÇ BOYUTLU ÇELİK YAPILAR STEEL ÜÇ BOYUTLU ÇELİK YAPILAR B Ö L Ü M 1 İ Ç İ N D E K İ L E R BÖLÜM 1. İÇİNDEKİLER BÖLÜM 2. GİRİŞ Bölüm 2-1 SİSTEM VE YAZILIM GEREKSİNİMLERİ 2 KURULUM 2 PROGRAMIN YAPISI 3 ÇALIŞMA ORTAMI İLE İLK TEMAS

Detaylı

1. Başlat> Tüm Programlar > ArcGIS 10 > ArcMap 10 üzerine çift tıklayınız.

1. Başlat> Tüm Programlar > ArcGIS 10 > ArcMap 10 üzerine çift tıklayınız. ArcGIS 10 Uygulama 1 : 1. Başlat> Tüm Programlar > ArcGIS 10 > ArcMap 10 üzerine çift tıklayınız. ArcMap arayüzü açıldığında karşınıza ilk olarak aşağıdaki pencere çıkacaktır. Harita çıktı işlemlerine

Detaylı

Excel i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Office/ Microsoft Excel komutları sırasıyla seçilir (Şekil 1). Şekil 1. Excel i çalıştırma

Excel i çalıştırmak için Başlat/Programlar/Microsoft Office/ Microsoft Excel komutları sırasıyla seçilir (Şekil 1). Şekil 1. Excel i çalıştırma 1. EXCEL E GİRİŞ Excel programı; kullanımı oldukça kolay olan güçlü bir tablo ve grafik programıdır. Matematiksel işlemler, tablo ve grafik çizimleri için en ideal programlardan biridir. Satır ve sütunlardan

Detaylı

MICROSOFT EXCEL 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ

MICROSOFT EXCEL 2010 BAŞLANGIÇ SEVİYESİ EĞİTİM İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University MICROSOFT EXCEL 2010 Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr Adres: GİSAM No:9 Tel: 2103571 E-posta: its@metu.edu.tr

Detaylı

Hazırlayan: Hasan Tınmaz. Hesap Tablosu Uygulaması 1

Hazırlayan: Hasan Tınmaz. Hesap Tablosu Uygulaması 1 Modül 6: Hesap Tablosu Uygulaması Hazırlayan: Hasan Tınmaz Bu konuyu bitirdiğinizde; o Elektronik Tablolama uygulamalarının ne işe yaradığını öğrenebilecek, o Elektronik tablolama uygulamasının sayfa görünümünü

Detaylı

İDARİ PERSONEL MİCROSOFT EXCEL 2010 İLERİ SEVİYE KURS PROGRAMI İÇERİĞİ

İDARİ PERSONEL MİCROSOFT EXCEL 2010 İLERİ SEVİYE KURS PROGRAMI İÇERİĞİ Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University İDARİ PERSONEL MİCROSOFT EXCEL 2010 İLERİ SEVİYE KURS PROGRAMI İÇERİĞİ Instructional Technology Support Office Web adresi: http://its.metu.edu.tr

Detaylı

Bu kitabın tüm hakları ESPOR DIJITAL Şirketine aittir. Ürün ile birlikte verilir. Kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, kopya

Bu kitabın tüm hakları ESPOR DIJITAL Şirketine aittir. Ürün ile birlikte verilir. Kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, kopya Bu kitabın tüm hakları ESPOR DIJITAL Şirketine aittir. Ürün ile birlikte verilir. Kaynak gösterilmeksizin kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. 2 ESPOR DIJITAL

Detaylı

Cadsoft EAGLE v4.1. Easily Applicable Graphical Layout Editor. Bilgisayar Destekli Baskıdevre Tasarım Programı. Muhammed Ozan AKI

Cadsoft EAGLE v4.1. Easily Applicable Graphical Layout Editor. Bilgisayar Destekli Baskıdevre Tasarım Programı. Muhammed Ozan AKI Cadsoft EAGLE v4.1 Easily Applicable Graphical Layout Editor Bilgisayar Destekli Baskıdevre Tasarım Programı Muhammed Ozan AKI 1 Cadsoft EAGLE v4.1 Easily Applicable Graphical Layout Editor Bilgisayar

Detaylı

MICROSOFT EXCEL GIRIŞ

MICROSOFT EXCEL GIRIŞ MICROSOFT EXCEL GIRIŞ Microsoft Excel programı, Windows altında çalışan bir tablo işlemcisidir. Bu tablo üzerinde yazmış olduğunuz rakamlar, kelimeler ve tarih gibi bir takım veriler üzerinde, işinize

Detaylı

PICE KULLANIM KILAVUZU

PICE KULLANIM KILAVUZU Günlük hayatımızda bilgisayarlar her alanda kullanıldığı gibi elektrik-elektronik alanında da en büyük yardımcılarımızdandır. Elektrik-elektronik alanında çalışanlar için birçok yardımcı program kullanılmaktadır.

Detaylı

Sistem Benzetimi Arena Laboratuar Notları

Sistem Benzetimi Arena Laboratuar Notları Sistem Benzetimi Arena Laboratuar Notları Murat M. Günal Deniz Harp Okulu Endüstri Mühendisliği Bölümü Ağustos - 2012 İçindekiler 1 Arena Genel Tanıtım... 3 2 Basit Kuyruk Modeli... 5 2.1 Tanım... 5 2.2

Detaylı

MATLAB'dan doğrusal sistemlerin matematiksel modellemesi için transfer fonksiyonu, sıfırkutup-kazanç, durum uzayı vs. gösterimler kullanılabilir.

MATLAB'dan doğrusal sistemlerin matematiksel modellemesi için transfer fonksiyonu, sıfırkutup-kazanç, durum uzayı vs. gösterimler kullanılabilir. Contents MATLAB'da doğrusal sistem modelleri Transfer fonksiyonu gösterimi Transfer fonksiyonu ile ilgili bazı faydalı komutlar Transfer fonksiyonunun sıfırlar, kutuplar ve kazanç (zpk) olarak ifadesi

Detaylı

Şekil 1. Formül Çubuğu. Aktif Hücre

Şekil 1. Formül Çubuğu. Aktif Hücre MİCROSOFT EXCEL 2003 DERS NOTLARI Excel programı çalışma alanına girilen veriler üzerinde hesap yapabilme, verileri tabloya dönüştürebilme tablolar içindeki verileri grafiklerle destekleyebilme, verileri

Detaylı

C 6713 DSK SETİ İLE GERÇEK ZAMANLI KİŞİ AYIRMA

C 6713 DSK SETİ İLE GERÇEK ZAMANLI KİŞİ AYIRMA T.C. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi C 6713 DSK SETİ İLE GERÇEK ZAMANLI KİŞİ AYIRMA BİTİRME PROJESİ Hazırlayanlar: Z. Burcu KURİL - 1316030069 R. Fatih ÜSTOK - 1316030043 Proje Yöneticisi:

Detaylı

AMP KolayMetraj. Kullanım Kılavuzu

AMP KolayMetraj. Kullanım Kılavuzu AMP KolayMetraj Kullanım Kılavuzu AMP Yazılım Genel Müdürlük İstanbul 2014 İçindekiler Kullanım kılavuzu sembolleri-düzenleri... 7 Yeni Proje... 8 Proje Aç... 10 Proje Yenileme... 10 Çizim Yönetimi...

Detaylı

Eğitim Kılavuzu. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr

Eğitim Kılavuzu. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr Bina Tasarım Sistemi Eğitim Kılavuzu [ Probina Orion Bina Tasarım Sistemi, betonarme bina sistemlerinin analizini ve tasarımını gerçekleştirerek tüm detay çizimlerini otomatik olarak hazırlayan bütünleşik

Detaylı

Yükleme ve Kurulum. www.probina.com.tr

Yükleme ve Kurulum. www.probina.com.tr İçindekiler Yükleme ve Kurulum... 2 Teşekkür... 3 Başlarken... 4 Kullanıcı Arayüzü... 4 İlk Adımlar... 6 Proje Parametreleri... 7 Pafta Çerçevesi Seçimi... 9 Kat Bilgilerinin Girilmesi... 9 Yeni Kat Ekleme...

Detaylı