ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI VE İNTERNETİ BİLME VE KULLANMA AMAÇLARI (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI VE İNTERNETİ BİLME VE KULLANMA AMAÇLARI (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)"

Transkript

1 ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI VE İNTERNETİ BİLME VE KULLANMA AMAÇLARI (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Sadettin SARI Yrd. Doç. Dr., Paukkale Üniversitesi, Eğiti Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitii Bölüü, İncilipınar DENİZLİ Ali Rıza ERDEM Yrd. Doç. Dr., Paukkale Üniversitesi, Eğiti Fakültesi, İlköğreti Bölüü, İncilipınar DENİZLİ GİRİŞ İçinde bulunduğuuz çağ bilgi çağı olarak adlandırılaktadır. Teklojik gelişeleri takip etekte zorlandığıız bir dönei yaşıyoz. Değişiin hızı baş döndürücü, getirdiği yenilikler ucizevidir. Sir Francis Bacon bir zaanlar, "Bilginin kendisi bir güçtür" deiştir. Toplular sahip oldukları bilgi birikileri kadar güçlüdür. Bilgi hidrojen bobasından yapay kalbe kadar değişik binlerce alanda hayatııza giriştir. lerin egabyte lık büyük sabit bellekleri, larda gigabyte lık kapasitelere ulaşıştır. İyon ışınları yoluyla icro işlee yönteleriyle gelecek teklojileri. yüzyılda her santie yaklaşık terabyte lık depolaa kapasiteleri olan uazza gelişelere ikan hazırlaaktadır. Milli kütüphanedeki tü bilgiler ve daha katını bin TL lik bir disk alanına kaydetek ükün olacaktır. Dahası, organik bellekler üzerinde yapılan çalışalar sınırsız kapasiteler yaratacaktır. Bu çağ her insana istediği iktarda bilgiyi, ikronlarla ifade edilen zaan dililerinde, her yerde ve her zaan erişilebilir hale getiriştir. Günüüzde bilişi ve iletişi teklojilerindeki gelişeler sayesinde bilginin iletilesi, paylaşılası ve sunuu her geçen gün büyük bir hız ve gelişeyle deva etektedir. Gün geçtikçe daha fazla işle kapasitesine sahip bilgisayarlar ve artan ihtiyaçlar paralelinde çeşitli yan donanılar üretilektedir. Teklojinin iletişi ve bilişi alanının her santii için yenilikler getiriş olasına rağen topluların belki de en hayati işlevi olan eğiti alanında kullanılaları son derece sınırlıdır. BİLGİSAYAR PROGRAMLARI VE İNTERNET Üniversite öğrencileri eslek edinek için aldıkları ön lisans, lisans düzeyinde aldıkları hizet öncesi eğitide bilgisayar progralarından ve internetten kullana bilgileri düzeyinde çeşitli aaçlarla kullanaktadırlar.bilgisayar progralarından en çok kullanılanı ise Microsoft Office prograıdır. Bu progradaki uygulaalar şunlardır: Rapor veya ödev hazırlaaya yarayan kelie işle prograları (Word) Sunu prograları yoluyla asetat yada bilgisayar yoluyla sunu hazırlanası ( Power Point sunuları) Kayıtları düzenleek ve saklaak için veri tabanı progralarının kullanılası ( Access) Hesap tablolarının sayısal bilgileri tutakta, hesaplaa yapakta veya grafik oluşturada kullanılası (Excel) En çok kullanılanı işleti sistei Microsoft Windows tur. Eğitide çeşitli aaçlarla yazılılar kullanılaktadır. Teel istatistiki işleleri yapabilek için kullanılan progra ise SPSS ve SAS prograıdır. İNTERNET büyüklüğü, arkası, işleti sistei,yazılıları ne olursa olsun binlerce, ilyonlarca bilgisayarın ve kullanıcının buluştuğu bir buluşa ktası dır. Bu buluşa ktasına erişen her kise istediği bilgiyi,görüntüyü veya sesi elde edebilekte ve birbirlerine ileti veya ektup gönderebilektedir. İnternetin sağladığı olanaklar ise şunlardır: WEB sayfası (www-world wide web) Araa otorları ile araştıra Elektronik posta (e-ail) Dosya transfer protokolü( ftp-file transfer protocol) Haber gpları (Netnews) İnternet yoluyla da etkileşili eğiti Gürol ve Sevindik in Fırat Üniversitesi nde görev yapan öğreti eleanlarının interneti kullana düzeyleri ile görüşleri konulu araştırasının sonuçlarına göre: Öğreti eleanlarının eğitide internetin kullanıına ilişkin görüşler olulu bir sonucu gösterektedir.

2 Öğreti eleanlarının taaına yakını erkektir; taaına yakınının bürosunda bilgisayar bulunaktadır; çoğunluğunun idari görevi bulunaaktadır; yarısına yakını öğreti üyesidir; Çoğunluğu üç yıldır internete bağlanaktadır; çoğunluğu günde - arası internete bağlanaktadır Öğreti eleanların çoğunluğu, sırasıyla interneti akadeik araştıralar, e-ail ve edyayı takip etek için kullanaktadır. Öğreti eleanları en çok e-ail, internetten dosya transferi ve bu dosyaları kullanayı bilektedir. En çok da web sayfası oluşturayı bileektedirler. Bununla birlikte, öğreti eleanların bir kısı interneti iyi kullanırken, bir kısı da hiç bileektedir. İnternetin teknik terilerine ilişkin olarak öğreti eleanları en çok ail, araa otorları ve download kavralarını bilektedirler. Bununla birlikte, öğreti eleanların bir kısı terileri iyi düzeyde bilirken, bir kısı da hiç bileektedir. Öğreti eleanları en çok sohbet yapakta uzan iken, en çok da web tasarıı konusunda eğitie ihtiyaç duyaktadırlar. Öğreti eleanlarının çoğunluğu internetin eğitide kullanıına ilişkin görüşlere katılı gösterişlerdir. Proble Cülesi Araştırada ele alınan proble Öğreti Eleanlarının Bilgisayar Progralarını ve İnterneti Bile ve Kullana Aaçları (Paukkale Üniversitesi Örneği) dır. Bu çerçevede ele alınan alt probleler ise şunlardır.. Paukkale Üniversitesi öğreti eleanlarının a. Bilgisayar progralarını bile düzeyi b. Bilgisayar progralarını kullana aaçları. Paukkale Üniversitesi öğreti eleanlarının a. İnterneti bile düzeyi b. İnterneti kullana aaçları YÖNTEM Bu araştıra Paukkale Üniversitesi öğreti eleanlarının bilgisayar ve interneti kullana düzeyleri ve aaçlarının ne olduğunu belirleeye yönelik bir araştıra olduğu için betisel bir araştıradır. Bu araştırada du tespiti yapılıştır. Evren ve Örnekle Araştıra yapılan konuda evreni Paukkale Üniversitesinde görev yapan öğreti eleanları oluşturaktadır. Evrende toplada Mart itibarıyla 7 öğreti eleanı bulunaktadır. Tablo Evrendekilerin Listesi Biri Prof Doç. Yrd Doç Öğ.Gör. Okutan Araş.Gör. Uzan TOPLAM Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları 7 7 Enstitüler 7 7 Ortak Zonlu Dersler Birii 7 7 TOPLAM 7 Evrendekilerin taaına erişek ükün oladığından evreni tesil eden örnekle seçilerek veriler bu örnekleden toplanıştır. Evrenden seçilen örnekle. anidarlık düzeyi esas alınarak seçiliştir. Birilerdeki öğreti eleanı sayısının % i rando yoluyla seçilerek örneklee alınıştır. Tablo Örneklelerin Listesi Biri Prof Doç. Yrd.Doç Öğ.Gör Okutan Araş.Gör. Uzan TOPLAM Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Enstitüler Ortak Zonlu

3 Dersler Birii TOPLAM 7 Verilerin Toplanası Araştırada elde edilen veriler geliştirilen anket aracılığıyla toplanıştır. Anket ODTUde YÖK /Dünya Bankası Milli Eğitii Geliştire Projesi çerçevesinde eğiti fakülteleri Bilgisayar ve Öğreti Teklojileri Bölüü ne öğreti üyesi yetiştire aacıyla düzenlenen Eğiticilerin Eğitii Sertifika Prograı nda kullanılan doküanlardan yararlanılarak geliştiriliştir. Anket genel bilgiler hariç bölüden oluşaktadır. Anketin Bölüleri sayısı Bilgisayar kullanıını bile düzeyi İnternet kullanıını bile düzeyi Bilgisayar kullana aaçları İnternet kullana aaçları Anket soları seçeneklidir. Bilgisayar ve internet kullanıını bile düzeyi ile ilgili anket solarının seçenekleri şunlardır: Aşina Değili - Öyle bir işlevin var olduğunu biliyorsunuz veya biliyor olsanız bile nasıl yapılacağı konusunda bir bilginiz yok. Biraz Aşinayı - Öyle bir işlevin var olduğunu biliyorsunuz, bir kaç kere yaptınız veya birisini yaparken gördünüz ve o işlevi kullanaya ihtiyacınız olursa onu "çözebileceğiniz/yapabileceğiniz" konusunda kendinize güveniyorsunuz. Bunu yaparken "yardı" enüsüne veya sizi "yönlendirecek" birine ihtiyacınız olabilir. Biraz Biliyo - İşlev(ler)i daha önce kullandınız ve bazen hata yapsanız bile, dışarıdan yardı aladan yapabilirsiniz. Yanlış yapsanız bile, denee-yanıla yoluyla "çözebileceğinizi/yapabileceğinizi" biliyorsunuz. Biliyo - İşlev(ler)i hiçbir sonla karşılaşadan çabukça yapabiliyorsunuz ve başka birine söz konusu işlevi yerine getirede yardıcı olabilirsiniz. Bilgisayar ve internet kullana aaçları ile ilgili anket solarının seçenekleri şunlardır: Bazen: haftada bir kereden az; Sıklıkla: haftada en az bir kere, ancak günlük olarak değil; Günlük: günde yaklaşık bir kere; Günlük+: günde bir kereden fazla. Anket oluştulurken uzan görüşünden yararlanılıştır. Ayrıca pilot uygulaa yapılarak anket solarının anlaşılırlığı istatistiki olarak gözden geçiriliştir. Örnekle gbuna uygulanan anketin SPSS ile yapılan alfa güvenilirlik düzeyi. 7 dir. Verilerin çözülenesi Uygulanan anket optik okuyucu foru şeklinde düzenleniştir. Optik anket forları doldulduktan sonra optik okuyucu tarafından okunuş ve elde edilen sonuçlar SPSS prograı kullanılarak çözüleniştir. Alt problelere cevap araak için Frekans Yüzde Aritetik kullanılıştır. Çözülenen veriler geliştirilen yeni bir ölçekle yolanıştır. Yeni ölçekle anketteki süreksiz seçenekler sürekli hale getiriliştir.anketteki seçenek aralık sayısı seçenek sayısına bölünüştür. :=.7 Çıkan sayı seçeneklere ilave edilerek yeni ölçek geliştiriliş ve sonuçlar buna göre yolanıştır. Buna göre bilgisayar ve internet kullanıını bile düzeyi ile ilgili anket solarının sonuçları aşağıdaki gibi yolanıştır..-.7 Aşina Değili.7-. Biraz Aşinayı.-. Biraz Biliyo.-. Biliyo Bilgisayar ve internet kullana aaçları ile ilgili anket solarının sonuçları aşağıdaki gibi yolanıştır.

4 .-.7 Bazen:.7-. Sıklıkla.-. Günlük.-. Günlük+ BULGULAR VE YORUM Araştıranın bulguları genel bilgiler ve araştırada ele alınan alt problelere göre düzenleniş ve yolanıştır. Genel bilgiler Örneklee alınan deneğin u kadın, ü erkektir. Tablo Örnekledekilerin Cinsiyete Göre Dağılıı Cinsiyet F % Kadın 7. Erkek. TOPLAM. Örneklee alınan deneğin sı profesör, u doçent, ü yardıcı doçent, ü öğreti görevlisi, si okutan, 7 si uzan ve si araştıra görevlisidir. Tablo Örnekledekilerin Unvana Göre Dağılıı Unvan F % Profesör. Doçent. Yardıcı Doçent. Öğreti Görevlisi. Okutan. Uzan 7. Araştıra Görevlisi. TOPLAM. Örneklee alınan deneğin fakültelerde, sı yüksekokullarda, eslek yüksekokullarında, i enstitüde, sı ortak zonlu dersler biriinde görev yapaktadır. Tablo Örnekledekilerin Görev Yerlerine Göre Dağılıı Görev Yeri F % Fakülte. Yüksekokul. Meslek Yüksekokulu. Enstitü. Ortak Zonlu. Dersler Birii TOPLAM. Örneklee alınan deneğin ü lisans, si yüksek lisans, 7 si doktora, i post-doktora ezunudur. i cevap vereiştir. Tablo Örnekledekilerin Mezuniyetlerine Göre Dağılıı Mezuniyet F % Cevap yok. Lisans. Yüksek Lisans. Doktora 7. Post-doktora.7 TOPLAM. Örneklee alınan deneğin, nün bilgisayarı yok, nün evde bilgisayarı var, nin üniversitede sadece kendi kullanıında bilgisayarı var, i üniversitede bilgisayarı ortak olarak kullanaktadır, i internet-

5 kafedeki bilgisayarlardan yararlanaktadır, ünün he evde he de üniversitede sadece kendi kullanıında bilgisayarı vardır, nün he evde he de üniversitede ortak kullandığı bilgisayarı var, si üniversitede ortak ve internet kafelerdeki bilgisayarları kullanaktadır, nün he evde, he üniversitede kendi kullanıında he de üniversitede ortak kullanıda olan bilgisayarları kullanaktadır, i de he evde, he üniversitede ortak kullanıda he de internet kafelerdeki bilgisayarlardan yararlanaktadır. ü cevap vereiştir. Tablo 7 Örnekledekilerin Bilgisayardan Yararlanaya Göre Dağılıı Bilgisayar Kullana F % Cevap yok. Bilgisayarı kullanıyor. Bilgisayarı evde kullanıyor. Üniversitede sadece kendi kullanıında 7. Üniversitede ortak kullanıda. Bilgisayarı İnternet-kafelerde kullanıyor. He evde he de üniversitede sadece kendi kullanıında. He evde he de üniversitede ortak kullanıda. Üniversitedeki ortak ve internet kafelerde kullanıyor. He evde, he üniversitede kendi kullanıında he de üniversitede ortak kullanıda. He evde, he üniversitede ortak he de internet kafelerde kullanıyor. TOPLAM. Örneklee alınan deneğin, unun bilgisayar progralarını kullana hakkında hiçbir bilgisi yok, i bilgisayar progralarını kullanabileyi kendi kendine öğreniş, u bilgisayar progralarını kullanabile konusunda teel düzeyde kurs alış, i bilgisayar progralarını kullanabile konusunda ileri düzeyde kurs alıştır. Tablo Örnekledekilerin Bilgisayar Progralarını Kullanayı Öğrene Duuna Göre Dağılıı Bilgisayar Progralarını Kullanayı Öğrene Duu F % Bilgisayar progralarını kullana hakkında hiçbir bilgisi yok. Bilgisayar progralarını kullanabileyi kendi kendine öğreniş 7. Bilgisayar progralarını kullanabile konusunda teel düzeyde kurs alış.7 Bilgisayar progralarını kullanabile konusunda ileri düzeyde kurs alış.7 TOPLAM. Örneklee alınan deneğin i internete bağlanaaktadır, ı internete evinden, i internete üniversiteden, i internet kafalerden, i internete he evinden he de üniversiteden, i internete he evinden he üniversiteden he de internet kafelerden, i internete he üniversiteden he de internet kafelerden bağlanaktadır. Tablo Örnekledekilerin İnternete Bağlandığı Yere Göre Dağılıı İnternete Bağlandığı Yer F % Bağlanıyor.7 Evinden bağlanıyor. Üniversiteden bağlanıyor. Kafalerden bağlanıyor. He evinden he de üniversiteden bağlanıyor. He evinden he üniversiteden he de internet kafelerden bağlanıyor.7 He üniversiteden he de internet kafelerden bağlanıyor. TOPLAM. Örneklee alınan deneğin i internete yıldır, si yıldır, si yıldır, ı yıldır, si + yıl internete bağlanaktadır. ü cevap vereiştir. Tablo Örnekledekilerin İnternete Bağlandığı Yıla Göre Dağılıı İnternete Bağlandığı Yıl F % Cevap yok. yıldır.7 yıldır 7.7 yıldır 7.7

6 yıldır. + yıldır. TOPLAM. Örneklee alınan deneğin 7 i günde internete saatten az, si - saat arası, ü - saat arası, ı - saat arası, i 7 + saat bağlanaktadır. sı cevap vereiştir. Tablo Örnekledekilerin Günde Ortalaa İnternete Bağlandığı Süreye Göre Dağılıı İnternete Günde Ortalaa Bağlandığı Süre F % Cevap yok. saatten az 7. - saat arası. - saat arası 7. - saat arası. 7 + saat. TOPLAM. Alt Problelere İlişkin Bulgular Araştırada ele alınan alt problelere ilişkin bulgular ve you aşağıda veriliştir.. Alt Problee İlişkin Bulgular Araştırada ele alınan birinci alt proble Paukkale Üniversitesi öğreti eleanlarının a. Bilgisayar progralarını bile düzeyi b. Bilgisayar progralarını kullana aaçlarıdır. Paukkale Üniversitesi öğreti eleanlarının yaygın olarak kullandıkları bilgisayar progralarından Microsoft Ofis (Word, Access, Excell, PowerPoint), işleti sisteleri, eğiti yazılıları ve istatistik progralarını bile düzeylerine ilişkin bulgular tablo da gösteriliştir. Tablo Paukkale Üniversitesi Öğreti Eleanlarının Bilgisayar Progralarını Bile Düzeyleri Anket soları Bir doküan oluşturabilir veya açabiliri Kes, kopyala, yapıştır gibi basit koutları kullanabiliri Koyu, italik, altı çizgili, yazı karakteri değiştire, yazı rengini değiştire gibi basit foratlaa işlelerini yapabiliri Nesne eklee, nesne boyutunu değiştire ve nesnenin yerini değiştire gibi biraz daha karaşık işleleri yapabiliri Word Aşina Biraz değili aşinayı Biraz biliyor u Biliyo Cevap laayan Aritetik Anlaı Biliyo Biliyo Biliyo Biliyo Anket soları Bir veritabanı dosyası oluşturabilir veya açabiliri Veritabanıda alan oluşturabilir veya varolan alanda düzelte Accsess Aşina Biraz Biraz Biliyo değili aşinayı biliyo Cevap laa yan Aritetik Anlaı Biraz biliyo Biraz biliyo

7 yapabiliri 7 Veritabanına veri girebiliri..7. Veritabanı rapo oluşturabiliri Biraz biliyo..7. Biraz biliyo Anket soları Bir tablo işleci dosyasını veritabanıyla birleştirebiliri Bir çalışa sayfası oluşturabilir veya açabiliri Grafik ekleek veya satır yada sütunların boyutunu değiştirek suretiyle çalışa sayfasının foratını değiştirebiliri Forüller ve ileri seviyede düzelte işlevlerini kullanabiliri Rapor oluşturabilir ve çıktı alabiliri Anket soları Powerpoint gibi bir progra kullanarak basit bir sunu hazırlayabiliri Aşina değili Excell Biraz Biraz aşinayı biliyor u Biliyo Cevap laa yan Aritetik Anlaı Biraz biliyo Biliyo Biliyo PowerPoint Aşina Biraz Biraz değili aşinayı biliyo... Biraz biliyo..7. Biliyo Biliyo Cevap laayan... 7 Aritetik Anlaı... Biraz biliyo Anket soları Bir işleti sisteini ( Windows //XP/Mac /OS vb.) etkin bir şekilde kullanabiliri. Birden fazla işleti sisteini etkin olarak kullanabiliri 7 iki veya daha fazla pencere veya progra arasında çalışabile gibi çoklu görevleri anlıyor ve kullanabiliyo Bir koutu yerine getirek için bir, iki veya daha fazla tuşa basa gibi kısa yol tuşlarını nasıl kullanacağınızı biliyo Masaüstünü (desktop) nasıl kuracağıı ve tanılayacağıı biliyo İşleti Sisteleri Aşina Biraz Biraz değili aşinayı biliyo Biliyo Cevap laayan Aritetik Anlaı.7.7. Biraz biliyo..7. Biraz biliyo... Biraz biliyo.. Biraz biliyo... Biraz biliyo 7

8 Dahili faks/ode kullanayı biliyo Biraz biliyo Anket soları Öğreti için öğreti ateryali yoluyla rehberlik eden ve yönlendiren bire-bir öğreti prograları kullanabiliri Öğreti için video oyunlar gibi gerçek hayatı benzeştiren benzeşi (siulasyon) prograları kullanabiliri Öğreti için so sop dönüt sağlayan alıştıra-uygulaa prograları kullanabiliri Anket soları SPSS, Excel veya SAS gibi progralar kullanak suretiyle teel istatistik uygulaaları (frekans, yüzde, t-testleri, ANOVA gibi) yapabiliri SPSS veya SAS gibi progralar kullanak suretiyle çok değişkenli analiz yapabiliri Eğiti Yazılıları Aşina Biraz Biraz değili aşinayı biliyor u Biliyo Cevap laayan İstatistik Prograları Aşina Biraz Biraz değili aşinayı biliyor u Aritetik Anlaı...7 Biraz biliyo..7. Biraz biliyo..7.7 Biraz biliyo Biliyo Cevap laayan Aritetik Anlaı..7. Biraz aşina yı. 7.. Biraz aşina yı Tabloya göre Paukkale Üniversitesi öğreti eleanları Ofis progralarından Wordu bilekte ve yaygın olarak kullanaktadır. Access, Excell ve PowerPoint progralarını biraz bilekte ve dışarıdan yardı aladan kullanaktadır. İşleti sistelerini ve eğiti yazılılarını biraz bilekte ve dışarıdan yardı aladan kullanaktadır. İstatistik progralarına biraz aşinadırlar ve yardı enüsüne/kullanıda yönlendirecek birine ihtiyaç duyaktadır. Paukkale Üniversitesi öğreti eleanlarının yaygın olarak kullandıkları bilgisayar progralarından Microsoft Ofis, işleti sisteleri ve istatistik progralarını kullana aaçlarına ilişkin bulgular tablo de gösteriliştir. Tablo Paukkale Üniversitesi Öğreti Eleanlarının Bilgisayar Progralarını Kullana Aaçları Anket soları Aritetik Anlaı Bazen Sıklıkla Günlük Günlük + Cevapla ayan Sunu/ gösteri (deo) Bazen yapak 7 Masaüstü yayıncılık Bazen 7 Alıştıra/uygulaa Sıklıkla Ölçe/değerlendire Sıklıkla

9 7 Bire-bir öğreti. Telekoünikasyon. 7 Web sayfası oluştura. 7 Internet te araştıra. Diğer öğretisel aaçlar Bazen..... Sıklıkla Bazen Günlük Sıklıkla Tabloya göre Paukkale Üniversitesi öğreti eleanları bilgisayar progralarını Internet te araştıra için her gün kullanaktadır. Alıştıra/uygulaa, ölçe/değerlendire, telekoünikasyon ve diğer öğretisel aaçlar için haftada en az bir kere kullanaktadır. Sunu/gösteri (deo) yapak, asaüstü yayıncılık, bire-bir öğreti, web sayfası oluştura aaçları için haftada bir kere bile kullanaaktadır.. Alt Problee İlişkin Bulgular Araştırada ele alınan birinci alt proble Paukkale Üniversitesi öğreti eleanlarının a. İnterneti bile düzeyi b. İnterneti kullana aaçlarıdır. Paukkale Üniversitesi öğreti eleanlarının interneti bile düzeylerine ilişkin bulgular tablo de gösteriliştir. Tablo Paukkale Üniversitesi Öğreti Eleanlarının İnterneti Bile Düzeyleri Anket soları Aritetik E-posta göndereyi ve alayı biliyo 7 Internet'ten dosya yükleeyi ve açayı biliyor Dosya ekleeyi veya FTP (Dosya Transfer Protokolü) yoluyla dosya transfer eteyi biliyo internet üzerinde canlıetkileşili görsel veya işitsel iletişi araçlarını kullanayı biliyo Bir internet Servis Sağlayıcının (ISP) nasıl seçildiğini biliyo Internete nasıl erişildiğini biliyo Hyperlink, araa oto, gopher ve benzeri internet araçlarının nasıl kullanıldığını biliyo Sık kullanılanların nasıl oluştulduğunu ve bunları kullanayı biliyo Göz Gezdirici (Browser) seçeneklerinizi değiştirebiliri Aşina Biraz Biraz değili aşinayı biliyor u Biliyo Cevap laayan Anlaı Biliyo Biliyo Biraz biliyo Biraz biliyo...77 Biraz biliyo Biliyo... Biraz biliyo... Biliyo...7 Biraz biliyo

10 Görsel veya işitsel plug-in'leri yükleyip kullanabiliri Dosya birleştire, dosya transfer ete, tablo oluştura veya düzelte gibi ileri düzey kelie işleci fonksiyonlarını anlayabiliyo Biraz aşina yı...7. Biraz biliyo 7 Tabloya göre Paukkale Üniversitesi öğreti eleanları: E-posta göndereyi ve alayı, Internet'ten dosya yükleeyi ve açayı, Internete nasıl erişildiğini bilekte ve yaygın olarak kullanaktadır. Dosya ekleeyi veya FTP (Dosya Transfer Protokolü) yoluyla dosya transfer eteyi, internet üzerinde canlı-etkileşili görsel veya işitsel iletişi araçlarını kullanayı, Bir internet Servis Sağlayıcının (ISP) nasıl seçildiğini, internet araçlarının nasıl kullanıldığını, Göz Gezdirici (Browser) kullanasını, dosya işlelerini biraz bilekte ve dışarıdan yardı aladan kullanaktadır. Görsel veya işitsel plug-in'leri yükleyip kullanabileye biraz aşinadır ve yardı enüsüne/kullanıda yönlendirecek birine ihtiyaç duyaktadır. Paukkale Üniversitesi öğreti eleanlarının interneti kullana aaçlarına ilişkin bulgular tablo de gösteriliştir. Tablo Paukkale Üniversitesi Öğreti Eleanlarının İnterneti Kullana Aaçları Anket soları Aritetik Anlaı Bazen Sıklıkla Günlük Günlük + Cevapla ayan Internet te araştıra Günlük + E-Posta Günlük + Web Sayfası Bazen yayınlaa 7 Çoklu orta Bazen Oluştura hbet Bazen Oyun eğlence Bazen Tartışalara Bazen katılı 7 Öğreti Günlük Medyayı izlee Günlük E-ticaret Bazen Tabloya göre Paukkale Üniversitesi öğreti eleanları İnterneti: Internet te araştıra ve E-Posta aacıyla günde bir kereden fazla kullanaktadır. Öğreti ve Medyayı izlee aacıyla her gün kullanaktadır. Web Sayfası yayınlaa, çoklu orta oluştura, sohbet, oyun eğlence, tartışalara katılı ve E-ticaret için haftada bir kere bile kullanaaktadır. SONUÇ VE ÖNERİLER Araştıranın sonuçlarına göre Paukkale Üniversitesi öğreti eleanları:. Ofis progralarını, işleti sistelerini ve eğiti yazılılarını bilekte ve kullanaktadırlar. %7. i bu prograları kendi kendine öğreniştir.. İstatistik progralarına biraz aşinadırlar ve yardı enüsüne/kullanıda yönlendirecek birine ihtiyaç duyaktadır.

11 . Bilgisayar progralarıyla Internet te araştıra, alıştıra/uygulaa, ölçe/değerlendire, telekoünikasyon ve diğer öğretisel aaçlar için yaygın olarak kullanılaktadır.. Bilgisayar progralarıyla sunu/gösteri (deo) yapak, asaüstü yayıncılık, bire-bir öğreti, web sayfası oluştura aaçları için pek kullanılaaktadır.. İnternette E-posta göndereyi ve alayı, Internet'ten dosya yükleeyi ve açayı, internet araçlarının nasıl kullanıldığını bilekte ve kullanaktadır.. İnternette görsel veya işitsel plug-in'leri yükleyip kullanabileye biraz aşinadır ve yardı enüsüne/kullanıda yönlendirecek birine ihtiyaç duyaktadır. 7. İnterneti Internet te araştıra ve E-Posta aacıyla yaygın olarak kullanaktadır.. İnterneti Web Sayfası yayınlaa, çoklu orta oluştura, sohbet, oyun eğlence, tartışalara katılı ve E- ticaret için pek kullanılaaktadır.. Araştıranın sonuçlarına göre olası öneriler şunlar olabilir:. Paukkale Üniversitesi öğreti eleanlarına istatistik progralarını kullanabile konusunda gerekli rehberlik ve orta sağlanalıdır.. Paukkale Üniversitesi öğreti eleanlarının bilgisayar progralarını sunu/gösteri (deo) yapak, asaüstü yayıncılık, bire-bir öğreti, web sayfası oluştura aaçları için kullanaları özendirilelidir. KAYNAKLAR ALKAN. Mustafa & Hakan TEKEDERE Bilişi Topluuna Doğ Bilişici Eğiti GÜROL, Mehet & Tuncay SEVİNDİK Fırat Üniversitesi Öğreti Eleanlarının İnternet Kullanı Düzeyleri Ve Görüşlerinin Belirlenesi ŞAHİN İset Bilişi Teklojileri ve Öğreti de Alternatif Yaklaşılar DİP NOTLAR - İset ŞAHİN Bilişi Teklojileri ve Öğreti de Alternatif Yaklaşılar - Mustafa ALKAN, Hakan TEKEDERE Bilişi Topluuna Doğ Bilişici Eğiti - Mehet GÜROL, Tuncay SEVİNDİK Fırat Üniversitesi Öğreti Eleanlarının İnternet Kullanı Düzeyleri Ve Görüşlerinin Belirlenesi

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ Aralık 2010

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ Aralık 2010 EK 7: ÖĞRENCİ MEMNUNİYET DÜZEYİ T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİMDE KALİTE ÇALIŞMALARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARI: AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI ÖĞRENCİ MEMNUNİYET

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

Öğrenme Hikâyesi uygulanmasına hazırlık olarak

Öğrenme Hikâyesi uygulanmasına hazırlık olarak 1.1.1 Hazırlık Öğrene Hikâyesi uygulanasına hazırlık olarak (Ulusal koordinatör veya BİT Koordinatörü tarafından yürütülen) Kaç eğiti oturuu / atölye çalışalarına katıldınız? -den Değerlen dire Kriterler

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ The Journal of Acadeic Social Science Studies International Journal of Social Science Volue 6 Issue 3, p. 1217-1230, March 2013 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ THE SIGNIFICANCE

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ WEB TEMELLİ ÖĞRENME VE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ WEB TEMELLİ ÖĞRENME VE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ WEB TEMELLİ ÖĞRENME VE İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

2015 YILLIK İŞ PLANI

2015 YILLIK İŞ PLANI Sayfa No: / 6 AMAÇ HEDEF. HİZMET ALANIMIZDA BULUNAN EDREMİT, AKÇAY, ALTINOLUK VE HAVRAN İLÇELERİNDE ÜYELERİMİZ VE HALKLA İLETİŞİMİMİZİ GÜÇLENDİRMEK ÜYELERİMİZİN ODAMIZA BAKIŞ AÇILARINI OLUMLU HALE GETİRMEK

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI art Kau İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Duru Öngörülen veya ler veya Taala Açıklaa Uygulaa Sonucu (*),

Detaylı

İLK DEFA ÖĞRETMEN OLARAK ATANANLAR İÇİN UYUM EĞİTİMİ PROGRAMI (06-16 EYLÜL 2011)

İLK DEFA ÖĞRETMEN OLARAK ATANANLAR İÇİN UYUM EĞİTİMİ PROGRAMI (06-16 EYLÜL 2011) İLK DEFA ÖĞRETMEN OLARAK ATANANLAR İÇİN UYUM EĞİTİMİ PROGRAMI (06-16 EYLÜL 2011) EĞİTİM KONULARI ÖĞRETİM TARİH SAAT LER SÜRE EĞİTİM YÖNTEMİ GÖREVLİSİ 1 Açılış Konuşaları Uzaktan Öer DİNÇER 09.00-09.45

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Bilgi Teknolojileri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

ENFORMATİK Dersin Amacı

ENFORMATİK Dersin Amacı ENFORMATİK - 2015 Dersin Amacı Bilgisayar ve donanımlarını tanıtmak, Temel bilgi teknolojisi kavramlarını ve uygulamalarını tanıtmak, İşletim sistemini etkin bir şekilde kullanmak, İnternet ve İnternet

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI İÇERİK 2 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK Ders izlencesi Bilgisayara giriş Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarların sınıflandırılması Bilgisayar nasıl çalışır?

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI 206-207 ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kısmi Zamanlı statüde öğrenci çalıştırılacaktır. Çalışma süresi haftalık en fazla 5 saat olup

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI DERS NOTLARI Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders Notları-

Detaylı

KAYMA MOD DENETLEYİCİ KULLANILARAK AKTİF GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTİMİ

KAYMA MOD DENETLEYİCİ KULLANILARAK AKTİF GÜÇ FAKTÖRÜ DÜZELTİMİ P A M U K K A E Ü N İ E R İ T E İ M Ü H E N D İ İ K F A K Ü T E İ P A M U K K A E U N I E R I T Y E N G I N E E R I N G F A U T Y M Ü H E N D İ İ K B İ İ M E R İ D E R G İ İ J O U R N A O F E N G I N E

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27

İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 BÖLÜM-2. WİNDOWS XP İŞLETİM SİSTEMİ...27 İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1. BİLGİSAYARIN TANIMI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ...1 1.1. GİRİŞ...1 1.2. BİLGİSAYARIN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ...3 1.3. BİLGİSAYARIN FONKSİYONLARI...3 1.4. BİLGİSAYARIN YAPISI VE BİLGİSAYARI

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE MICROSOFT POWER POINT - I TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE ÜNİTE MICROSOFT POWER POINT - I TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜNİTE 11 MICROSOFT POWER POINT - I İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Genel bilgiler PowerPoint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Boş sunu

Detaylı

İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği)

İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA AMAÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (Elazığ İli Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 13, Sayı: 2, Sayfa: 129-146, ELAZIĞ-2003 İNTERNET KAFELERE GİDEN BİREYLERİN ÖĞRENİM DÜZEYLERİ İLE İNTERNETİ KULLANMA

Detaylı

EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 10 th International Conference on Knowledge, Econoy and Manageent; 11 th International Conference of the ASIA EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ / TOTAL QUALITY MANAGEMENT OF EDUCATION Bilal Çankır / Kırklareli

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr 29 KMÜ Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.ku.edu.tr Karaanoğlu Mehetbey Üniversitesi (KMÜ) Öğrencilerinin Barına Sorunlarının Tespiti ve Değerlendirilesi *

Detaylı

Dosya ve Klasör İşlemleri

Dosya ve Klasör İşlemleri Öğr.Gör.Günay TEMÜR Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Dosya ve Klasör İşlemleri Dosya ve Klasör İşlemleri 1 Dosya ve Klasör Nedir? 2 Bilinen Dosya Uzantıları 3 Yeni Klasör Oluşturmak 4 Dosya ve Klasörleri Yeniden

Detaylı

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU 1 2 KURS MODÜLLERİ 1. BİLGİSAYAR KULLANIMI 3 1. Bilişim (Bilgi ve İletişim) Kavramı Bilişim, bilgi ve iletişim kelimelerinin bir arada kullanılmasıyla meydana gelmiştir. Bilişim, bilginin teknolojik araçlar

Detaylı

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy

EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy EĞİTİMDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Halil Ersoy Sunum İçeriği Bilgisayar Nedir? Eğitim ve Öğretimde Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli Öğretim ve Türleri Yönetimde Bilgisayar Kullanımı

Detaylı

EYLÜL 2012 ENFORMATİK. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 ENFORMATİK. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 ENFORMATİK İÇERİK Ders izlencesi Muafiyet sınavı hakkında bilgi Bilgisayara giriş 2 Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarların sınıflandırılması Bilgisayar nasıl çalışır? Bit-Byte

Detaylı

Akademik Dünyada Özgür Yazılım. Akademik Dünyada. Onur Tolga Şehitoğlu 10-02-2007

Akademik Dünyada Özgür Yazılım. Akademik Dünyada. Onur Tolga Şehitoğlu 10-02-2007 Akademik Dünyada Özgür Yazılım Onur Tolga Şehitoğlu 10-02-2007 1 Özgür Yazılım Nedir? Neden Özgür Yazılım? 2 Masaüstü İşletim Sistemi Ofis Uygulamaları 3 Görüntüleme 4 Bilimsel Araçlar Octave SciLab R

Detaylı

Yazılım/Donanım Farkı

Yazılım/Donanım Farkı Yazılım Nedir? Bilgisayarın kullanılmasını sağlayan her türlü programa ise yazılım adı verilir. Örneğin resim yapmamızı sağlayan Paint, internete girmemizi sağlayan Chrome gibi.. Yazılım/Donanım Farkı

Detaylı

DOSYALAR VE KLASÖRLER

DOSYALAR VE KLASÖRLER DOSYALAR VE KLASÖRLER Dosya ve klasörlerin yapılarının anlaşılması önemlidir. Çoğunlukla klasörlerimiz Windows Başlat menüsünde bulunan Kütüphaneler klasörüne kaydedilir (Windows 7 de dokümanlar, müzik,

Detaylı

Bilimsel Süreç Becerilerinin Ortaöğretim 10., 11., 12. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programlarında Temsil Edilme Durumları

Bilimsel Süreç Becerilerinin Ortaöğretim 10., 11., 12. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programlarında Temsil Edilme Durumları Bilisel Süreç Becerilerinin Ortaöğreti 10., 11., 12. Sınıf Kiya Dersi Öğreti Progralarında Tesil Edile Duruları Yrd. Doç. Dr. Abdullah AYDIN Ahi Evran Üniversitesi, Eğiti Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretenliği

Detaylı

Bilimsel ve Teknik Dokümantasyon. Yrd. Doç.Dr. Özlem Bayram ozlembayr@gmail.com

Bilimsel ve Teknik Dokümantasyon. Yrd. Doç.Dr. Özlem Bayram ozlembayr@gmail.com Bilimsel ve Teknik Dokümantasyon Yrd. Doç.Dr. Özlem Bayram ozlembayr@gmail.com Enformason Teknolojisi: Đnternet Bilgisayar ağı: Birden fazla bilgisayar arasındaki programların paylaşılabilmesine izin veren

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

4 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü

4 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü İNTERNET DESTEKLİ MATERYAL GELİŞTİRME DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN İNTERNETİ KULLANMA DURUMLARI Doç.Dr. Aytekin İŞMAN 1 Yrd.Doç.Dr. Çetin BAYTEKİN 2 Arş.Gör. Mübin KIYICI 3 Arş.Gör. M.Barış HORZUM 4 Özet: Bilgisayar

Detaylı

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ Gündüz GÜRHAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilileri ve Teknolojisi Enstitüsü İnciraltı/İzir E-Posta:gunduz.gurhan@deu.edu.tr

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Bilgisayara Giriş Dersin Kodu BİL104 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS kredisi 6 Haftalık Ders

Detaylı

BİR ÖZGÜR YAZILIM İLE E-ÖĞRENME PORTALI: MOODLE. Arda Çetin arda@beykoz.edu.tr

BİR ÖZGÜR YAZILIM İLE E-ÖĞRENME PORTALI: MOODLE. Arda Çetin arda@beykoz.edu.tr BİR ÖZGÜR YAZILIM İLE E-ÖĞRENME PORTALI: MOODLE Arda Çetin arda@beykoz.edu.tr DÜNYADAKİ EĞİTİM MODELLERİ Geçmişte kalan modeller Sınava hazırlık modeli (Allama Iqbal OU, Pakistan) Mektupla eğitim modeli

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Ofis Yazılımları Ders No : 0690220030 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

İŞİM M 2011 SEMPOZYUMU

İŞİM M 2011 SEMPOZYUMU ENGELSİZ Z BİLİŞİB İŞİM M 2011 SEMPOZYUMU OTİST STİK ÇOCUKLARA BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ ÖĞRETİLMESİ EREN SARI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ Otistik Çocuklara Bilgisayar Programlarının Öğretilmesi Bilgisayar,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI 1. ETKİNLİĞİN ADI Bilgisayar Kursu (Temel Bilgisayar Kullanımı) 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI 1. Bilgisayarı

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI 07-08 ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kısmi Zamanlı statüde öğrenci çalıştırılacaktır. Çalışma süresi haftalık en fazla 5 saat olup

Detaylı

Dersin İçeriği (Temel Bilgi Teknolojileri)

Dersin İçeriği (Temel Bilgi Teknolojileri) Bilgisayara Giriş Bilgisayarların Tarihçesi İlk Bilgisayarlar Kişisel Bilgisayarlar ve Sonrası Bilgisayarların Yapısı ve Bileşenleri Bilişim Sistemleri ve Etkileri Bilgisayar ve Donanım Donanım Birimleri

Detaylı

EndNote Web Hızlı Başvuru kartı

EndNote Web Hızlı Başvuru kartı EndNote Web Hızlı Başvuru kartı THOMSON SCIENTIFIC Web öğrencilere ve araştırmacılara çalışmalarını yazarken yardımcı olacak şekilde tasarlanmış Web tabanlı bir servistir. ISI Web of Knowledge, EndNote,

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA MYSQL - PHPMYADMIN. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Mysql Nedir.

İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA MYSQL - PHPMYADMIN. Hazırlayan Fatih BALAMAN. İçindekiler. Hedefler. Mysql Nedir. İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 10. HAFTA İçindekiler MYSQL - PHPMYADMIN Mysql Nedir PhpMyAdmin Nedir PhpMyAdmin Arayüzü Hedefler Mysql' in görevini söyleyebilir PhpMyAdmin' in kullanım amacını söyler Hazırlayan

Detaylı

Anahtar Kelimeler: İletişim Teknolojileri, Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Sekreter.

Anahtar Kelimeler: İletişim Teknolojileri, Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Sekreter. Uludağ Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğrencilerinin İletişim Teknolojilerini Kullanım Düzeyleri Pelin Uyar 1, Özhan Bigubey 2 1 Uludağ Üniversitesi,

Detaylı

ENFORMATİK. Enformatik Bölümü

ENFORMATİK. Enformatik Bölümü 2015 ENFORMATİK İÇERİK Ders izlencesi Bilgisayara giriş 2 Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarların sınıflandırılması Bilgisayar nasıl çalışır? Bit-Byte kavramı Ders İzlencesi 3 Dersin amacı

Detaylı

2016 YILLIK İŞ PLANI

2016 YILLIK İŞ PLANI YILLIK İŞ PLANI Sayfa No: / 3 SU AMAÇ HEDEF. HİZMET ALANIMIZDA BULUNAN EDREMİT, AKÇAY, ALTINOLUK VE HAVRAN İLÇELERİNDE ÜYELERİMİZ VE HALKLA İLETİŞİMİMİZİ GÜÇLENDİRMEK ÜYELERİMİZİN ODAMIZA BAKIŞ AÇILARINI

Detaylı

Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir?

Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Başlangıç Düşünelim? Günlük hayatta bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Bilgisayar Bilgisayar, kendisine verilen bilgiler

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM (SOFTWARE) VE İŞLETİM SİSTEMLERİ

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM (SOFTWARE) VE İŞLETİM SİSTEMLERİ TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM (SOFTWARE) VE İŞLETİM SİSTEMLERİ YAZILIM (SOFTWARE) YAZILIM TÜRLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ İŞLETİM SİSTEMLERİ UNIX UNIX LINUX LINUX DAĞITIMLARI GÖRÜNÜMLERİ

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ ( )

TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ ( ) SÜ İİBF Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi 63 TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ (992-23) Doğan UYSAL * Savaş ERDOĞAN ** Mehet MUCUK *** Özet Bu çalışa turiz gelirleri

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 56 3 6 Ders Dili Türkçe Zorunlu

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Access 2013 önceki sürümlerden farklı görünmektedir, dolayısıyla öğrenme eğrisini en aza indirmenize yardımcı olmak üzere bu kılavuzu hazırladık. Ekran boyutunu değiştirme

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İNTERNET VE E-POSTA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 3 PROGRAMIN DAYANAĞI... 3

Detaylı

Mendeley Eğitim. Sunanın Adı :Kocaeli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sunu Tarihi : 2016

Mendeley Eğitim. Sunanın Adı :Kocaeli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sunu Tarihi : 2016 Mendeley Eğitim Sunanın Adı :Kocaeli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sunu Tarihi : 2016 Mendeley Genel Bakış Mendeley yayınları düzenlemenizi, okumanızı, not almanızı ve atıf vermenizi

Detaylı

Üniversite (Ön Lisans) Afyon Kocatepe Üniversitesi 3.34 / 4

Üniversite (Ön Lisans) Afyon Kocatepe Üniversitesi 3.34 / 4 Burak Yılmazsoy Adres Bilgileri : Türkiye - Muğla - Yatağan - Bozüyük Ev Telefonu : 90 (252) 574 71 73 Cep Telefonu : 90 (544) 529 33 45 E-Posta : burakyilmazsoy@hotmail.com Kişisel Web Sayfası : http://www.burakyilmazsoy.com

Detaylı

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ ÖZET Genel Bilgiler Moodle nedir? Sistem Gereksinimleri Moodle Sisteminin Kurulumu Ders ve kategori eklenmesi Bir dersin sistem özellikleri İstatistikler Sonuç ve öneriler

Detaylı

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI 5.1 Sprinkler Sistei Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2 Tehlike Sınıfına Göre Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2.1 Ön Hesaplı Boru Sistelerinde Su İhtiyacı 5.2.2 Ta

Detaylı

GABOR ENTROPİ YÖNTEMİ İLE KISA SÜRELİ BEYİN SİNYALLERİNİN ANALİZİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM.

GABOR ENTROPİ YÖNTEMİ İLE KISA SÜRELİ BEYİN SİNYALLERİNİN ANALİZİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM. Özet GABOR ENTROPİ YÖNTEMİ İLE KISA SÜRELİ BEYİN SİNYALLERİNİN ANALİZİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM Hasan ÖZTÜRK *, Gülden KÖKTÜRK ** * Dokuz Eylül Üniversitesi, Makina Müh. Böl., Bornova, 35100 İzir hasan.ozturk@deu.edu.tr

Detaylı

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi

Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması. Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi Dersin Adı-Kodu: Bilgisayar II Yarıyıl Teori Uyg. Lab. Programın Adı: Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer Toplam Kredi AKTS Kredisi I (Güz) 28 28 - - - 56 3 6 Ders Dili Türkçe

Detaylı

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI ECDL BAŞLANGIÇ Bilgisayarı Kullanmak ve Dosyaları Yönetmek 1) Bilgisayar ı doğru şekilde kapatıp, açmak için uygun metodu uygulayınız.(bilgisayarı kapatın ve tekrar açın.)

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANI TANIM Çalıştığı kurumun tanınmasını, çalışmalarına karşı insanlarda olumlu izlenimler uyandırmasını, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasını ve saygınlığını artırmasını sağlamak

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

E-Posta Hesapları ve Anında Mesajlaşma Yazılımları

E-Posta Hesapları ve Anında Mesajlaşma Yazılımları E-Posta Hesapları ve Anında Mesajlaşma Yazılımları Bu derste neler öğreneceğiz? E-posta Nedir? Hangi amaçla kullanılır? Yararları nelerdir? Anında mesajlaşma yazılımı nedir? Anında mesajlaşma yazılımlarını

Detaylı

İÇERİK. Dersin işlenişi Bilgisayara giriş

İÇERİK. Dersin işlenişi Bilgisayara giriş 2017 GUZ TBT Giris İÇERİK Dersin işlenişi Bilgisayara giriş Bilgisayar nedir? Bilgisayarın tarihçesi Bilgisayarların sınıflandırılması Bilgisayar nasıl çalışır? Bit-Byte kavramı 2 Enformatik Bölümü Dersin

Detaylı

BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1)

BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1) Ders 4 BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 Yazılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik araçların, birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2

İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 İnternet ve İnternet Tarayıcıları BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ DERS NOTU - 2 Ağlar ve Internet Ağ, iletişim aygıtları ve iletim ortamı yoluyla, genellikle kablosuz olarak bağlanan bilgisayar ve aygıtların

Detaylı

Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları

Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları 1. Günlük yaşantıda bilgisayar hangi alanlarda kullanılmaktadır? 2. Bilgisayarın farklı tip ve özellikte olmasının sebepleri neler olabilir? Donanım Yazılım Bilişim

Detaylı

MerlonErasmus Otomasyon Sistemi

MerlonErasmus Otomasyon Sistemi MerlonErasmus Otomasyon Sistemi MerlonErasmus Modülleri Öğrenci Hareketliliği Gelen Gelen Öğrenim Formu Gelen Staj Formu Giden Giden Öğrenim/Staj Formu Personel Hareketliliği Gelen Personel Formu Giden

Detaylı

17.04.2012 BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR DONANIMI BİLGİSAYAR

17.04.2012 BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR DONANIMI BİLGİSAYAR BİLGİSAYAR 1 BİLGİSAYAR DONANIMI DONANIM BİLGİSAYAR YAZILIM A) HARDWARE / DONANIM: Bilgisayar denilen bütünün yalnızca mekanik olan kısımlarıdır. 1. Kasa a. İşlemci (Bilgiyi işler) * IBM (International

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 2015-2016 ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 2015-2016 ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI 05-06 ÖĞRETİM YILI KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRILMASI İLANI Üniversitemiz akademik ve idari birimlerinde Kısmi Zamanlı statüde öğrenci çalıştırılacaktır. Çalışma süresi haftalık en fazla 5 saat olup

Detaylı

Tıp Fakülteleri ve Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Uzmanlık Öğrencilerinin Dağılımı ile ilgili örnekler

Tıp Fakülteleri ve Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Uzmanlık Öğrencilerinin Dağılımı ile ilgili örnekler Tıp Faküleleri ve Eğii ve Araşıra Hasaneleri Uzanlık Öğrencilerinin Dağılıı ile ilgili örnekler Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye de 100000 Kişiye Düşen Heki Sayısı Prof Dr Mehe Ali MALAS İzir Kaip Çelebi

Detaylı

TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ

TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ V. Ulusal Üreti Araştıraları Sepozyuu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, - Kası 0 TAMSAYILI PROGRAMLAMA İLE PORTFÖY ÇEŞİTLENDİRME PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ Ein Başar BAYLAN İstanbul Ticaret Üniversitesi Özet Portföy

Detaylı

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009

Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 Mobil İnternet Kullanımı ve 3G Araştırması Temmuz 2009 www.webrazzi.com 2/16 Rapor Hakkında Bu araştırma Türkiyeʼde mobil internet kullanımı ve 3Gʼnin bilinirliğini ölçmek amacıyla Webrazzi okuyucuları

Detaylı

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak MS POWERPOINT 2010 1.Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Bilgi Teknolojileri ENF101 1. 4+0 4 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Temel Bilgi Teknolojileri ENF101 1. 4+0 4 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Temel Bilgi Teknolojileri ENF101 1. 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Instructional Technologies Support Office Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri Semboller, Ses Ekleme, Video Ekleme Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi Paukkale University Journal of Engineering Sciences Sakarya Üniversitesi için rüzgâr enerjisi potansiyel belirlee çalışası Study to deterine wind energy

Detaylı

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Karadeniz Teknik

Detaylı

Internet ve World Wide Web

Internet ve World Wide Web Internet ve World Wide Web Bilişim Discovering Computers Teknolojileri 2010 Temelleri 2011 Living in a Digital World Dijital Bir Dünyada Yaşamak Internet Internet, milyonlarca şirketin, devlet ve öğretim

Detaylı

2012-2013 AKADEMİK YILI. Ders Öğretim Elemanı ve Ders Yardımcısı

2012-2013 AKADEMİK YILI. Ders Öğretim Elemanı ve Ders Yardımcısı 2012-2013 AKADEMİK YILI 1. SINIF 1.DÖNEM (Güz) A BÖTE 101 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 8 Öğr. Gör. Mefule Gökçe Enformatik Bölüm Başkanlığı A BÖTE 103 Matematik I 2 2 3 6 Yrd. Doç. Dr. Fatih

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DARBE GENLİK MODÜLASYON ÇIKIŞI

YÜKSEK HIZLI DARBE GENLİK MODÜLASYON ÇIKIŞI YÜKSEK HIZLI DARBE GENLİK MODÜLASYON ÇIKIŞI PW: PWM çıkışı ( 0 = Y0 1 = Y2 2 = Y4 3 = Y6 ) OP: çıkış polaritesi ; 0 = Noral 1 = Ters RS: Çözünürlük; 0 = 1/100 (1%) 1 = 1/1000 (0.1%) Pn: Çıkış frekansının

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 E-posta hesabı açma

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash

Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10. Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash Ekle Menüsü İşlevleri ÜNİTE 10 Ekle Menüsü Tablolar Resimler ve Çizimler Bağlantılar Metin ve Simgeler Media Flash Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Microsoft Powerpoint temel işlemleri hakkında bilgiler verildikten

Detaylı

Ortam ve Hava Şartlarının Alınan Sinyal Gücüne Etkisinin İncelenmesi

Ortam ve Hava Şartlarının Alınan Sinyal Gücüne Etkisinin İncelenmesi Orta ve Hava Şartlarının Alınan Sinyal Gücüne Etkisinin İncelenesi Uğur Bekçibaşı 1, Kubilay Taşdelen 2 1 Süleyan Deirel Üniversitesi, ElektronikHaberleşe Mühendisliği Bölüü, Isparta 2 Süleyan Deirel Üniversitesi,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI -ETKİNLİĞİN ADI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI. Görevlendirme

Detaylı

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu MS POWERPOINT 2010 PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları ve taslaklar

Detaylı

1. VERİ TABANI ARAÇLARI

1. VERİ TABANI ARAÇLARI 1.1. Veri Tabanı Yazılımı 1. VERİ TABANI ARAÇLARI Veri tabanı yazılımı veri tabanının bilgiyi verimli bir şekilde düzenleyebilmesini, gerektiği zaman bilgiye ulaşılabilmesini sağlayan, birden çok kullanıcıya

Detaylı

8Ak 1. Bu onaylı teknik şartname yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

8Ak 1. Bu onaylı teknik şartname yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer. T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI ANKARA YAZILIM LİSANSI TEDARİKİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARTNAME NU.: 201-0000-7010-147-000 TARİH 8Ak 1. Bu onaylı teknik şartname yayım tarihinden itibaren

Detaylı

Vodafone dan Office 365. Satış temsilcisi ismi Tarih

Vodafone dan Office 365. Satış temsilcisi ismi Tarih Vodafone dan Office 365 Satış temsilcisi ismi Tarih Yeni Office 365 Paketleri Bir işletmenin tüm temel çalışma ihtiyaçlarını karşılayacak üretkenlik paketi Sadece Office uygulamalarını güncellemek isteyen

Detaylı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI. Bilgisayar I ve Bilgi İletişim Teknolojileri Dersi Öğr.Gör. Günay TEMUR

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI. Bilgisayar I ve Bilgi İletişim Teknolojileri Dersi Öğr.Gör. Günay TEMUR TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI Bilgisayar I ve Bilgi İletişim Teknolojileri Dersi Öğr.Gör. Günay TEMUR BİLGİSAYARIN TANIMI VE TARİHÇESİ Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle mantıksal ve aritmetiksel

Detaylı

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser

A Statistical Study for Determination of Surface Roughness of AISI 304 Stainless Steel and EN 5754 Aluminum Alloy Machined by Fiber Laser Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, o:, 0 7-6 Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, o:, 0 7-6 TEKOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastiralar.co e-i:04-44 Makale Article AII

Detaylı

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013

Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013 Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Daire Başkanlığı Tüneller Şubesi Müdürlüğü OCAK 2013 TÜNELLER ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ AMACI 1-Yapılacak tünellerin, projelendire kriterlerini belirleek ve teknik

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ MICROSOFT POWERPOINT ve MICROSOFTPOWERPOINT ÇALIŞMA SORULARI 1. Powerpoint ne tür bir programdır? a) Sunu Tasarım Programıdır b) Tablo - Grafik Programıdır c) Kelime

Detaylı

2.3.5.1. HESAP MAKİNESİ PROGRAMI... 98 2.3.5.2. WORDPAD... 99 2.3.5.3. PAINT... 99 2.3.6 BİLGİSAYARDA TAŞINABİLİR BELLEK ELEMANLARINI TANIMAK...

2.3.5.1. HESAP MAKİNESİ PROGRAMI... 98 2.3.5.2. WORDPAD... 99 2.3.5.3. PAINT... 99 2.3.6 BİLGİSAYARDA TAŞINABİLİR BELLEK ELEMANLARINI TANIMAK... İÇİNDEKİLER BÖLÜM-1:BİLGİSAYAR KULLANMAYA BAŞLARKEN TEMEL KAVRAMLAR...11 AMAÇ:... 12 1.1. GİRİŞ... 13 1.2. BİLGİSAYAR TERMİNOLOJİSİ... 14 1.2.1. TANIMLAR... 15 1.2.1.1. TEMEL TANIMLAR... 15 1.2.1.2. DİĞER

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM İNTERNET

BİRİNCİ BÖLÜM İNTERNET BİRİNCİ BÖLÜM İNTERNET 1. İnternet... 1 1.1. Tanımı ve Tarihçesi... 1 1.2. İnternette Kullanılan Kavramlar... 3 1.2.1. Alan Adları(Domain Name)... 3 1.2.2. İnternette Kullanılan Terimler... 4 1.3.İnternet

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı