ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI VE İNTERNETİ BİLME VE KULLANMA AMAÇLARI (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI VE İNTERNETİ BİLME VE KULLANMA AMAÇLARI (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)"

Transkript

1 ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLGİSAYAR PROGRAMLARINI VE İNTERNETİ BİLME VE KULLANMA AMAÇLARI (PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Sadettin SARI Yrd. Doç. Dr., Paukkale Üniversitesi, Eğiti Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitii Bölüü, İncilipınar DENİZLİ Ali Rıza ERDEM Yrd. Doç. Dr., Paukkale Üniversitesi, Eğiti Fakültesi, İlköğreti Bölüü, İncilipınar DENİZLİ GİRİŞ İçinde bulunduğuuz çağ bilgi çağı olarak adlandırılaktadır. Teklojik gelişeleri takip etekte zorlandığıız bir dönei yaşıyoz. Değişiin hızı baş döndürücü, getirdiği yenilikler ucizevidir. Sir Francis Bacon bir zaanlar, "Bilginin kendisi bir güçtür" deiştir. Toplular sahip oldukları bilgi birikileri kadar güçlüdür. Bilgi hidrojen bobasından yapay kalbe kadar değişik binlerce alanda hayatııza giriştir. lerin egabyte lık büyük sabit bellekleri, larda gigabyte lık kapasitelere ulaşıştır. İyon ışınları yoluyla icro işlee yönteleriyle gelecek teklojileri. yüzyılda her santie yaklaşık terabyte lık depolaa kapasiteleri olan uazza gelişelere ikan hazırlaaktadır. Milli kütüphanedeki tü bilgiler ve daha katını bin TL lik bir disk alanına kaydetek ükün olacaktır. Dahası, organik bellekler üzerinde yapılan çalışalar sınırsız kapasiteler yaratacaktır. Bu çağ her insana istediği iktarda bilgiyi, ikronlarla ifade edilen zaan dililerinde, her yerde ve her zaan erişilebilir hale getiriştir. Günüüzde bilişi ve iletişi teklojilerindeki gelişeler sayesinde bilginin iletilesi, paylaşılası ve sunuu her geçen gün büyük bir hız ve gelişeyle deva etektedir. Gün geçtikçe daha fazla işle kapasitesine sahip bilgisayarlar ve artan ihtiyaçlar paralelinde çeşitli yan donanılar üretilektedir. Teklojinin iletişi ve bilişi alanının her santii için yenilikler getiriş olasına rağen topluların belki de en hayati işlevi olan eğiti alanında kullanılaları son derece sınırlıdır. BİLGİSAYAR PROGRAMLARI VE İNTERNET Üniversite öğrencileri eslek edinek için aldıkları ön lisans, lisans düzeyinde aldıkları hizet öncesi eğitide bilgisayar progralarından ve internetten kullana bilgileri düzeyinde çeşitli aaçlarla kullanaktadırlar.bilgisayar progralarından en çok kullanılanı ise Microsoft Office prograıdır. Bu progradaki uygulaalar şunlardır: Rapor veya ödev hazırlaaya yarayan kelie işle prograları (Word) Sunu prograları yoluyla asetat yada bilgisayar yoluyla sunu hazırlanası ( Power Point sunuları) Kayıtları düzenleek ve saklaak için veri tabanı progralarının kullanılası ( Access) Hesap tablolarının sayısal bilgileri tutakta, hesaplaa yapakta veya grafik oluşturada kullanılası (Excel) En çok kullanılanı işleti sistei Microsoft Windows tur. Eğitide çeşitli aaçlarla yazılılar kullanılaktadır. Teel istatistiki işleleri yapabilek için kullanılan progra ise SPSS ve SAS prograıdır. İNTERNET büyüklüğü, arkası, işleti sistei,yazılıları ne olursa olsun binlerce, ilyonlarca bilgisayarın ve kullanıcının buluştuğu bir buluşa ktası dır. Bu buluşa ktasına erişen her kise istediği bilgiyi,görüntüyü veya sesi elde edebilekte ve birbirlerine ileti veya ektup gönderebilektedir. İnternetin sağladığı olanaklar ise şunlardır: WEB sayfası (www-world wide web) Araa otorları ile araştıra Elektronik posta (e-ail) Dosya transfer protokolü( ftp-file transfer protocol) Haber gpları (Netnews) İnternet yoluyla da etkileşili eğiti Gürol ve Sevindik in Fırat Üniversitesi nde görev yapan öğreti eleanlarının interneti kullana düzeyleri ile görüşleri konulu araştırasının sonuçlarına göre: Öğreti eleanlarının eğitide internetin kullanıına ilişkin görüşler olulu bir sonucu gösterektedir.

2 Öğreti eleanlarının taaına yakını erkektir; taaına yakınının bürosunda bilgisayar bulunaktadır; çoğunluğunun idari görevi bulunaaktadır; yarısına yakını öğreti üyesidir; Çoğunluğu üç yıldır internete bağlanaktadır; çoğunluğu günde - arası internete bağlanaktadır Öğreti eleanların çoğunluğu, sırasıyla interneti akadeik araştıralar, e-ail ve edyayı takip etek için kullanaktadır. Öğreti eleanları en çok e-ail, internetten dosya transferi ve bu dosyaları kullanayı bilektedir. En çok da web sayfası oluşturayı bileektedirler. Bununla birlikte, öğreti eleanların bir kısı interneti iyi kullanırken, bir kısı da hiç bileektedir. İnternetin teknik terilerine ilişkin olarak öğreti eleanları en çok ail, araa otorları ve download kavralarını bilektedirler. Bununla birlikte, öğreti eleanların bir kısı terileri iyi düzeyde bilirken, bir kısı da hiç bileektedir. Öğreti eleanları en çok sohbet yapakta uzan iken, en çok da web tasarıı konusunda eğitie ihtiyaç duyaktadırlar. Öğreti eleanlarının çoğunluğu internetin eğitide kullanıına ilişkin görüşlere katılı gösterişlerdir. Proble Cülesi Araştırada ele alınan proble Öğreti Eleanlarının Bilgisayar Progralarını ve İnterneti Bile ve Kullana Aaçları (Paukkale Üniversitesi Örneği) dır. Bu çerçevede ele alınan alt probleler ise şunlardır.. Paukkale Üniversitesi öğreti eleanlarının a. Bilgisayar progralarını bile düzeyi b. Bilgisayar progralarını kullana aaçları. Paukkale Üniversitesi öğreti eleanlarının a. İnterneti bile düzeyi b. İnterneti kullana aaçları YÖNTEM Bu araştıra Paukkale Üniversitesi öğreti eleanlarının bilgisayar ve interneti kullana düzeyleri ve aaçlarının ne olduğunu belirleeye yönelik bir araştıra olduğu için betisel bir araştıradır. Bu araştırada du tespiti yapılıştır. Evren ve Örnekle Araştıra yapılan konuda evreni Paukkale Üniversitesinde görev yapan öğreti eleanları oluşturaktadır. Evrende toplada Mart itibarıyla 7 öğreti eleanı bulunaktadır. Tablo Evrendekilerin Listesi Biri Prof Doç. Yrd Doç Öğ.Gör. Okutan Araş.Gör. Uzan TOPLAM Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları 7 7 Enstitüler 7 7 Ortak Zonlu Dersler Birii 7 7 TOPLAM 7 Evrendekilerin taaına erişek ükün oladığından evreni tesil eden örnekle seçilerek veriler bu örnekleden toplanıştır. Evrenden seçilen örnekle. anidarlık düzeyi esas alınarak seçiliştir. Birilerdeki öğreti eleanı sayısının % i rando yoluyla seçilerek örneklee alınıştır. Tablo Örneklelerin Listesi Biri Prof Doç. Yrd.Doç Öğ.Gör Okutan Araş.Gör. Uzan TOPLAM Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Enstitüler Ortak Zonlu

3 Dersler Birii TOPLAM 7 Verilerin Toplanası Araştırada elde edilen veriler geliştirilen anket aracılığıyla toplanıştır. Anket ODTUde YÖK /Dünya Bankası Milli Eğitii Geliştire Projesi çerçevesinde eğiti fakülteleri Bilgisayar ve Öğreti Teklojileri Bölüü ne öğreti üyesi yetiştire aacıyla düzenlenen Eğiticilerin Eğitii Sertifika Prograı nda kullanılan doküanlardan yararlanılarak geliştiriliştir. Anket genel bilgiler hariç bölüden oluşaktadır. Anketin Bölüleri sayısı Bilgisayar kullanıını bile düzeyi İnternet kullanıını bile düzeyi Bilgisayar kullana aaçları İnternet kullana aaçları Anket soları seçeneklidir. Bilgisayar ve internet kullanıını bile düzeyi ile ilgili anket solarının seçenekleri şunlardır: Aşina Değili - Öyle bir işlevin var olduğunu biliyorsunuz veya biliyor olsanız bile nasıl yapılacağı konusunda bir bilginiz yok. Biraz Aşinayı - Öyle bir işlevin var olduğunu biliyorsunuz, bir kaç kere yaptınız veya birisini yaparken gördünüz ve o işlevi kullanaya ihtiyacınız olursa onu "çözebileceğiniz/yapabileceğiniz" konusunda kendinize güveniyorsunuz. Bunu yaparken "yardı" enüsüne veya sizi "yönlendirecek" birine ihtiyacınız olabilir. Biraz Biliyo - İşlev(ler)i daha önce kullandınız ve bazen hata yapsanız bile, dışarıdan yardı aladan yapabilirsiniz. Yanlış yapsanız bile, denee-yanıla yoluyla "çözebileceğinizi/yapabileceğinizi" biliyorsunuz. Biliyo - İşlev(ler)i hiçbir sonla karşılaşadan çabukça yapabiliyorsunuz ve başka birine söz konusu işlevi yerine getirede yardıcı olabilirsiniz. Bilgisayar ve internet kullana aaçları ile ilgili anket solarının seçenekleri şunlardır: Bazen: haftada bir kereden az; Sıklıkla: haftada en az bir kere, ancak günlük olarak değil; Günlük: günde yaklaşık bir kere; Günlük+: günde bir kereden fazla. Anket oluştulurken uzan görüşünden yararlanılıştır. Ayrıca pilot uygulaa yapılarak anket solarının anlaşılırlığı istatistiki olarak gözden geçiriliştir. Örnekle gbuna uygulanan anketin SPSS ile yapılan alfa güvenilirlik düzeyi. 7 dir. Verilerin çözülenesi Uygulanan anket optik okuyucu foru şeklinde düzenleniştir. Optik anket forları doldulduktan sonra optik okuyucu tarafından okunuş ve elde edilen sonuçlar SPSS prograı kullanılarak çözüleniştir. Alt problelere cevap araak için Frekans Yüzde Aritetik kullanılıştır. Çözülenen veriler geliştirilen yeni bir ölçekle yolanıştır. Yeni ölçekle anketteki süreksiz seçenekler sürekli hale getiriliştir.anketteki seçenek aralık sayısı seçenek sayısına bölünüştür. :=.7 Çıkan sayı seçeneklere ilave edilerek yeni ölçek geliştiriliş ve sonuçlar buna göre yolanıştır. Buna göre bilgisayar ve internet kullanıını bile düzeyi ile ilgili anket solarının sonuçları aşağıdaki gibi yolanıştır..-.7 Aşina Değili.7-. Biraz Aşinayı.-. Biraz Biliyo.-. Biliyo Bilgisayar ve internet kullana aaçları ile ilgili anket solarının sonuçları aşağıdaki gibi yolanıştır.

4 .-.7 Bazen:.7-. Sıklıkla.-. Günlük.-. Günlük+ BULGULAR VE YORUM Araştıranın bulguları genel bilgiler ve araştırada ele alınan alt problelere göre düzenleniş ve yolanıştır. Genel bilgiler Örneklee alınan deneğin u kadın, ü erkektir. Tablo Örnekledekilerin Cinsiyete Göre Dağılıı Cinsiyet F % Kadın 7. Erkek. TOPLAM. Örneklee alınan deneğin sı profesör, u doçent, ü yardıcı doçent, ü öğreti görevlisi, si okutan, 7 si uzan ve si araştıra görevlisidir. Tablo Örnekledekilerin Unvana Göre Dağılıı Unvan F % Profesör. Doçent. Yardıcı Doçent. Öğreti Görevlisi. Okutan. Uzan 7. Araştıra Görevlisi. TOPLAM. Örneklee alınan deneğin fakültelerde, sı yüksekokullarda, eslek yüksekokullarında, i enstitüde, sı ortak zonlu dersler biriinde görev yapaktadır. Tablo Örnekledekilerin Görev Yerlerine Göre Dağılıı Görev Yeri F % Fakülte. Yüksekokul. Meslek Yüksekokulu. Enstitü. Ortak Zonlu. Dersler Birii TOPLAM. Örneklee alınan deneğin ü lisans, si yüksek lisans, 7 si doktora, i post-doktora ezunudur. i cevap vereiştir. Tablo Örnekledekilerin Mezuniyetlerine Göre Dağılıı Mezuniyet F % Cevap yok. Lisans. Yüksek Lisans. Doktora 7. Post-doktora.7 TOPLAM. Örneklee alınan deneğin, nün bilgisayarı yok, nün evde bilgisayarı var, nin üniversitede sadece kendi kullanıında bilgisayarı var, i üniversitede bilgisayarı ortak olarak kullanaktadır, i internet-

5 kafedeki bilgisayarlardan yararlanaktadır, ünün he evde he de üniversitede sadece kendi kullanıında bilgisayarı vardır, nün he evde he de üniversitede ortak kullandığı bilgisayarı var, si üniversitede ortak ve internet kafelerdeki bilgisayarları kullanaktadır, nün he evde, he üniversitede kendi kullanıında he de üniversitede ortak kullanıda olan bilgisayarları kullanaktadır, i de he evde, he üniversitede ortak kullanıda he de internet kafelerdeki bilgisayarlardan yararlanaktadır. ü cevap vereiştir. Tablo 7 Örnekledekilerin Bilgisayardan Yararlanaya Göre Dağılıı Bilgisayar Kullana F % Cevap yok. Bilgisayarı kullanıyor. Bilgisayarı evde kullanıyor. Üniversitede sadece kendi kullanıında 7. Üniversitede ortak kullanıda. Bilgisayarı İnternet-kafelerde kullanıyor. He evde he de üniversitede sadece kendi kullanıında. He evde he de üniversitede ortak kullanıda. Üniversitedeki ortak ve internet kafelerde kullanıyor. He evde, he üniversitede kendi kullanıında he de üniversitede ortak kullanıda. He evde, he üniversitede ortak he de internet kafelerde kullanıyor. TOPLAM. Örneklee alınan deneğin, unun bilgisayar progralarını kullana hakkında hiçbir bilgisi yok, i bilgisayar progralarını kullanabileyi kendi kendine öğreniş, u bilgisayar progralarını kullanabile konusunda teel düzeyde kurs alış, i bilgisayar progralarını kullanabile konusunda ileri düzeyde kurs alıştır. Tablo Örnekledekilerin Bilgisayar Progralarını Kullanayı Öğrene Duuna Göre Dağılıı Bilgisayar Progralarını Kullanayı Öğrene Duu F % Bilgisayar progralarını kullana hakkında hiçbir bilgisi yok. Bilgisayar progralarını kullanabileyi kendi kendine öğreniş 7. Bilgisayar progralarını kullanabile konusunda teel düzeyde kurs alış.7 Bilgisayar progralarını kullanabile konusunda ileri düzeyde kurs alış.7 TOPLAM. Örneklee alınan deneğin i internete bağlanaaktadır, ı internete evinden, i internete üniversiteden, i internet kafalerden, i internete he evinden he de üniversiteden, i internete he evinden he üniversiteden he de internet kafelerden, i internete he üniversiteden he de internet kafelerden bağlanaktadır. Tablo Örnekledekilerin İnternete Bağlandığı Yere Göre Dağılıı İnternete Bağlandığı Yer F % Bağlanıyor.7 Evinden bağlanıyor. Üniversiteden bağlanıyor. Kafalerden bağlanıyor. He evinden he de üniversiteden bağlanıyor. He evinden he üniversiteden he de internet kafelerden bağlanıyor.7 He üniversiteden he de internet kafelerden bağlanıyor. TOPLAM. Örneklee alınan deneğin i internete yıldır, si yıldır, si yıldır, ı yıldır, si + yıl internete bağlanaktadır. ü cevap vereiştir. Tablo Örnekledekilerin İnternete Bağlandığı Yıla Göre Dağılıı İnternete Bağlandığı Yıl F % Cevap yok. yıldır.7 yıldır 7.7 yıldır 7.7

6 yıldır. + yıldır. TOPLAM. Örneklee alınan deneğin 7 i günde internete saatten az, si - saat arası, ü - saat arası, ı - saat arası, i 7 + saat bağlanaktadır. sı cevap vereiştir. Tablo Örnekledekilerin Günde Ortalaa İnternete Bağlandığı Süreye Göre Dağılıı İnternete Günde Ortalaa Bağlandığı Süre F % Cevap yok. saatten az 7. - saat arası. - saat arası 7. - saat arası. 7 + saat. TOPLAM. Alt Problelere İlişkin Bulgular Araştırada ele alınan alt problelere ilişkin bulgular ve you aşağıda veriliştir.. Alt Problee İlişkin Bulgular Araştırada ele alınan birinci alt proble Paukkale Üniversitesi öğreti eleanlarının a. Bilgisayar progralarını bile düzeyi b. Bilgisayar progralarını kullana aaçlarıdır. Paukkale Üniversitesi öğreti eleanlarının yaygın olarak kullandıkları bilgisayar progralarından Microsoft Ofis (Word, Access, Excell, PowerPoint), işleti sisteleri, eğiti yazılıları ve istatistik progralarını bile düzeylerine ilişkin bulgular tablo da gösteriliştir. Tablo Paukkale Üniversitesi Öğreti Eleanlarının Bilgisayar Progralarını Bile Düzeyleri Anket soları Bir doküan oluşturabilir veya açabiliri Kes, kopyala, yapıştır gibi basit koutları kullanabiliri Koyu, italik, altı çizgili, yazı karakteri değiştire, yazı rengini değiştire gibi basit foratlaa işlelerini yapabiliri Nesne eklee, nesne boyutunu değiştire ve nesnenin yerini değiştire gibi biraz daha karaşık işleleri yapabiliri Word Aşina Biraz değili aşinayı Biraz biliyor u Biliyo Cevap laayan Aritetik Anlaı Biliyo Biliyo Biliyo Biliyo Anket soları Bir veritabanı dosyası oluşturabilir veya açabiliri Veritabanıda alan oluşturabilir veya varolan alanda düzelte Accsess Aşina Biraz Biraz Biliyo değili aşinayı biliyo Cevap laa yan Aritetik Anlaı Biraz biliyo Biraz biliyo

7 yapabiliri 7 Veritabanına veri girebiliri..7. Veritabanı rapo oluşturabiliri Biraz biliyo..7. Biraz biliyo Anket soları Bir tablo işleci dosyasını veritabanıyla birleştirebiliri Bir çalışa sayfası oluşturabilir veya açabiliri Grafik ekleek veya satır yada sütunların boyutunu değiştirek suretiyle çalışa sayfasının foratını değiştirebiliri Forüller ve ileri seviyede düzelte işlevlerini kullanabiliri Rapor oluşturabilir ve çıktı alabiliri Anket soları Powerpoint gibi bir progra kullanarak basit bir sunu hazırlayabiliri Aşina değili Excell Biraz Biraz aşinayı biliyor u Biliyo Cevap laa yan Aritetik Anlaı Biraz biliyo Biliyo Biliyo PowerPoint Aşina Biraz Biraz değili aşinayı biliyo... Biraz biliyo..7. Biliyo Biliyo Cevap laayan... 7 Aritetik Anlaı... Biraz biliyo Anket soları Bir işleti sisteini ( Windows //XP/Mac /OS vb.) etkin bir şekilde kullanabiliri. Birden fazla işleti sisteini etkin olarak kullanabiliri 7 iki veya daha fazla pencere veya progra arasında çalışabile gibi çoklu görevleri anlıyor ve kullanabiliyo Bir koutu yerine getirek için bir, iki veya daha fazla tuşa basa gibi kısa yol tuşlarını nasıl kullanacağınızı biliyo Masaüstünü (desktop) nasıl kuracağıı ve tanılayacağıı biliyo İşleti Sisteleri Aşina Biraz Biraz değili aşinayı biliyo Biliyo Cevap laayan Aritetik Anlaı.7.7. Biraz biliyo..7. Biraz biliyo... Biraz biliyo.. Biraz biliyo... Biraz biliyo 7

8 Dahili faks/ode kullanayı biliyo Biraz biliyo Anket soları Öğreti için öğreti ateryali yoluyla rehberlik eden ve yönlendiren bire-bir öğreti prograları kullanabiliri Öğreti için video oyunlar gibi gerçek hayatı benzeştiren benzeşi (siulasyon) prograları kullanabiliri Öğreti için so sop dönüt sağlayan alıştıra-uygulaa prograları kullanabiliri Anket soları SPSS, Excel veya SAS gibi progralar kullanak suretiyle teel istatistik uygulaaları (frekans, yüzde, t-testleri, ANOVA gibi) yapabiliri SPSS veya SAS gibi progralar kullanak suretiyle çok değişkenli analiz yapabiliri Eğiti Yazılıları Aşina Biraz Biraz değili aşinayı biliyor u Biliyo Cevap laayan İstatistik Prograları Aşina Biraz Biraz değili aşinayı biliyor u Aritetik Anlaı...7 Biraz biliyo..7. Biraz biliyo..7.7 Biraz biliyo Biliyo Cevap laayan Aritetik Anlaı..7. Biraz aşina yı. 7.. Biraz aşina yı Tabloya göre Paukkale Üniversitesi öğreti eleanları Ofis progralarından Wordu bilekte ve yaygın olarak kullanaktadır. Access, Excell ve PowerPoint progralarını biraz bilekte ve dışarıdan yardı aladan kullanaktadır. İşleti sistelerini ve eğiti yazılılarını biraz bilekte ve dışarıdan yardı aladan kullanaktadır. İstatistik progralarına biraz aşinadırlar ve yardı enüsüne/kullanıda yönlendirecek birine ihtiyaç duyaktadır. Paukkale Üniversitesi öğreti eleanlarının yaygın olarak kullandıkları bilgisayar progralarından Microsoft Ofis, işleti sisteleri ve istatistik progralarını kullana aaçlarına ilişkin bulgular tablo de gösteriliştir. Tablo Paukkale Üniversitesi Öğreti Eleanlarının Bilgisayar Progralarını Kullana Aaçları Anket soları Aritetik Anlaı Bazen Sıklıkla Günlük Günlük + Cevapla ayan Sunu/ gösteri (deo) Bazen yapak 7 Masaüstü yayıncılık Bazen 7 Alıştıra/uygulaa Sıklıkla Ölçe/değerlendire Sıklıkla

9 7 Bire-bir öğreti. Telekoünikasyon. 7 Web sayfası oluştura. 7 Internet te araştıra. Diğer öğretisel aaçlar Bazen..... Sıklıkla Bazen Günlük Sıklıkla Tabloya göre Paukkale Üniversitesi öğreti eleanları bilgisayar progralarını Internet te araştıra için her gün kullanaktadır. Alıştıra/uygulaa, ölçe/değerlendire, telekoünikasyon ve diğer öğretisel aaçlar için haftada en az bir kere kullanaktadır. Sunu/gösteri (deo) yapak, asaüstü yayıncılık, bire-bir öğreti, web sayfası oluştura aaçları için haftada bir kere bile kullanaaktadır.. Alt Problee İlişkin Bulgular Araştırada ele alınan birinci alt proble Paukkale Üniversitesi öğreti eleanlarının a. İnterneti bile düzeyi b. İnterneti kullana aaçlarıdır. Paukkale Üniversitesi öğreti eleanlarının interneti bile düzeylerine ilişkin bulgular tablo de gösteriliştir. Tablo Paukkale Üniversitesi Öğreti Eleanlarının İnterneti Bile Düzeyleri Anket soları Aritetik E-posta göndereyi ve alayı biliyo 7 Internet'ten dosya yükleeyi ve açayı biliyor Dosya ekleeyi veya FTP (Dosya Transfer Protokolü) yoluyla dosya transfer eteyi biliyo internet üzerinde canlıetkileşili görsel veya işitsel iletişi araçlarını kullanayı biliyo Bir internet Servis Sağlayıcının (ISP) nasıl seçildiğini biliyo Internete nasıl erişildiğini biliyo Hyperlink, araa oto, gopher ve benzeri internet araçlarının nasıl kullanıldığını biliyo Sık kullanılanların nasıl oluştulduğunu ve bunları kullanayı biliyo Göz Gezdirici (Browser) seçeneklerinizi değiştirebiliri Aşina Biraz Biraz değili aşinayı biliyor u Biliyo Cevap laayan Anlaı Biliyo Biliyo Biraz biliyo Biraz biliyo...77 Biraz biliyo Biliyo... Biraz biliyo... Biliyo...7 Biraz biliyo

10 Görsel veya işitsel plug-in'leri yükleyip kullanabiliri Dosya birleştire, dosya transfer ete, tablo oluştura veya düzelte gibi ileri düzey kelie işleci fonksiyonlarını anlayabiliyo Biraz aşina yı...7. Biraz biliyo 7 Tabloya göre Paukkale Üniversitesi öğreti eleanları: E-posta göndereyi ve alayı, Internet'ten dosya yükleeyi ve açayı, Internete nasıl erişildiğini bilekte ve yaygın olarak kullanaktadır. Dosya ekleeyi veya FTP (Dosya Transfer Protokolü) yoluyla dosya transfer eteyi, internet üzerinde canlı-etkileşili görsel veya işitsel iletişi araçlarını kullanayı, Bir internet Servis Sağlayıcının (ISP) nasıl seçildiğini, internet araçlarının nasıl kullanıldığını, Göz Gezdirici (Browser) kullanasını, dosya işlelerini biraz bilekte ve dışarıdan yardı aladan kullanaktadır. Görsel veya işitsel plug-in'leri yükleyip kullanabileye biraz aşinadır ve yardı enüsüne/kullanıda yönlendirecek birine ihtiyaç duyaktadır. Paukkale Üniversitesi öğreti eleanlarının interneti kullana aaçlarına ilişkin bulgular tablo de gösteriliştir. Tablo Paukkale Üniversitesi Öğreti Eleanlarının İnterneti Kullana Aaçları Anket soları Aritetik Anlaı Bazen Sıklıkla Günlük Günlük + Cevapla ayan Internet te araştıra Günlük + E-Posta Günlük + Web Sayfası Bazen yayınlaa 7 Çoklu orta Bazen Oluştura hbet Bazen Oyun eğlence Bazen Tartışalara Bazen katılı 7 Öğreti Günlük Medyayı izlee Günlük E-ticaret Bazen Tabloya göre Paukkale Üniversitesi öğreti eleanları İnterneti: Internet te araştıra ve E-Posta aacıyla günde bir kereden fazla kullanaktadır. Öğreti ve Medyayı izlee aacıyla her gün kullanaktadır. Web Sayfası yayınlaa, çoklu orta oluştura, sohbet, oyun eğlence, tartışalara katılı ve E-ticaret için haftada bir kere bile kullanaaktadır. SONUÇ VE ÖNERİLER Araştıranın sonuçlarına göre Paukkale Üniversitesi öğreti eleanları:. Ofis progralarını, işleti sistelerini ve eğiti yazılılarını bilekte ve kullanaktadırlar. %7. i bu prograları kendi kendine öğreniştir.. İstatistik progralarına biraz aşinadırlar ve yardı enüsüne/kullanıda yönlendirecek birine ihtiyaç duyaktadır.

11 . Bilgisayar progralarıyla Internet te araştıra, alıştıra/uygulaa, ölçe/değerlendire, telekoünikasyon ve diğer öğretisel aaçlar için yaygın olarak kullanılaktadır.. Bilgisayar progralarıyla sunu/gösteri (deo) yapak, asaüstü yayıncılık, bire-bir öğreti, web sayfası oluştura aaçları için pek kullanılaaktadır.. İnternette E-posta göndereyi ve alayı, Internet'ten dosya yükleeyi ve açayı, internet araçlarının nasıl kullanıldığını bilekte ve kullanaktadır.. İnternette görsel veya işitsel plug-in'leri yükleyip kullanabileye biraz aşinadır ve yardı enüsüne/kullanıda yönlendirecek birine ihtiyaç duyaktadır. 7. İnterneti Internet te araştıra ve E-Posta aacıyla yaygın olarak kullanaktadır.. İnterneti Web Sayfası yayınlaa, çoklu orta oluştura, sohbet, oyun eğlence, tartışalara katılı ve E- ticaret için pek kullanılaaktadır.. Araştıranın sonuçlarına göre olası öneriler şunlar olabilir:. Paukkale Üniversitesi öğreti eleanlarına istatistik progralarını kullanabile konusunda gerekli rehberlik ve orta sağlanalıdır.. Paukkale Üniversitesi öğreti eleanlarının bilgisayar progralarını sunu/gösteri (deo) yapak, asaüstü yayıncılık, bire-bir öğreti, web sayfası oluştura aaçları için kullanaları özendirilelidir. KAYNAKLAR ALKAN. Mustafa & Hakan TEKEDERE Bilişi Topluuna Doğ Bilişici Eğiti GÜROL, Mehet & Tuncay SEVİNDİK Fırat Üniversitesi Öğreti Eleanlarının İnternet Kullanı Düzeyleri Ve Görüşlerinin Belirlenesi ŞAHİN İset Bilişi Teklojileri ve Öğreti de Alternatif Yaklaşılar DİP NOTLAR - İset ŞAHİN Bilişi Teklojileri ve Öğreti de Alternatif Yaklaşılar - Mustafa ALKAN, Hakan TEKEDERE Bilişi Topluuna Doğ Bilişici Eğiti - Mehet GÜROL, Tuncay SEVİNDİK Fırat Üniversitesi Öğreti Eleanlarının İnternet Kullanı Düzeyleri Ve Görüşlerinin Belirlenesi

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

İlköğretim Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

İlköğretim Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma İlköğretim Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma ÖZET Doç.Dr. Hacer Tor Öğr.Gör. Dr. Orhan Erden Günümüzde bilimle, bilgi teknolojisi arasında doğrudan bir ilişki

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006 2010) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Mayıs 2009 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ (2006

Detaylı

Editör Ali Güneş. Uygulamalı Örneklerle

Editör Ali Güneş. Uygulamalı Örneklerle Editör Ali Güneş BİLGİSAYAR I - II (TEMEL BİLGİSAYAR BECERİLERİ) Uygulamalı Örneklerle Bilişim Teknolojileri Temel Kavramları, Genel Olarak İşletim Sistemleri ve Bilgisayar Kullanımı, Kelime İşlemci, Elektronik

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Soner Mehmet ÖZDEMİR* Ertuğrul USTA**

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Soner Mehmet ÖZDEMİR* Ertuğrul USTA** İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Soner Mehmet ÖZDEMİR* Ertuğrul USTA** Özet: Bu çalışmada, sınıf öğretmeni adaylarının İnternet

Detaylı

Sakarya İli Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Yönündeki Yeterlilikleri

Sakarya İli Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Yönündeki Yeterlilikleri Sakarya İli Öğretmenlerinin Eğitim Teknolojileri Yönündeki Yeterlilikleri Doç.Dr. Aytekin İŞMAN Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölüm Başkanı Eğitim Fakültesi - Sakarya Üniversitesi Giriş Geçtiğimiz

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON MERKEZİ. Genel Bilgi

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON MERKEZİ. Genel Bilgi BÖLÜM 4 KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON MERKEZİ BİLGİ İŞLEM MERKEZİ LABORATUVARLAR ATÖLYELER MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ PSİKOLOJİ EĞİTİM MERKEZİ HAYAT BOYU ÖĞRENME ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Detaylı

Günümüzde; Eğitim, Sağlık, Sanayi, Ticaret, Bankacılık gibi pek çok alanda bilişim teknolojilerinin kullanımı vazgeçilmez olmuştur.

Günümüzde; Eğitim, Sağlık, Sanayi, Ticaret, Bankacılık gibi pek çok alanda bilişim teknolojilerinin kullanımı vazgeçilmez olmuştur. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Bilgi: Öğrenme, araştırma ya da gözlem yolu ile elde edilen gerçekler. - Öğrendiğimiz her kavram bir bilgidir. (Masa, Kalem, Kitap v.b.) - Duyu organlarımız ile öğrendiğimiz

Detaylı

BİLGİSAYAR I-II. Temel Bilgisayar Becerileri 6. BASKI. Editör: Ali Güneş. Leyla Bektaş M. Kemal Karaman

BİLGİSAYAR I-II. Temel Bilgisayar Becerileri 6. BASKI. Editör: Ali Güneş. Leyla Bektaş M. Kemal Karaman BİLGİSAYAR I-II Temel Bilgisayar Becerileri Editör: Ali Güneş Uğur Başboğaoğlu H. Coşkun Çelik Cem Çuhadar Şerafettin Daban Özcan Özgür Dursun Leyla Bektaş M. Kemal Karaman Mübin Kıyıcı Aydın Kiper Abdullah

Detaylı

İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU

İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU 451 İKİNCİ KISIM İNTERNET KULLANIMININ BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANIMI 1.1. KULLANICI PROFİLLERİ VE KULLANIM ŞEKİLLERİ Son yıllarda bilgi teknolojilerindeki hızlı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR BİLİMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ NDEKİ İNTERNET LABORATUARLARINI

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AYRIK ZAMANLI SİSTEMLER

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AYRIK ZAMANLI SİSTEMLER Otoatik Kontrol Ulusal oplantısı, OK013, 6-8 ylül 013, Malatya AYRIK ZAMANLI SİSMLR 131 Otoatik Kontrol Ulusal oplantısı, OK013, 6-8 ylül 013, Malatya FPGA ile Seri Port asarıı ve Uygulaası Hüseyin Oktay

Detaylı

7. ÜNİTE. Üniteye Hazırlık

7. ÜNİTE. Üniteye Hazırlık İnternet ve İletişim 7. ÜNİTE İnternet ve İletişim Üniteye Hazırlık 1. İnternet bağlantısı için neler yapmamız gereklidir? Araştırınız. 2. İnternet i kullanarak hangi işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz?

Detaylı

EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI

EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI EĞİTİMCİLER İÇİN YENİ BİR WEB ARACI Veli AKÇAKAYA Sabancı Üniversitesi Bilgi Teknolojisi akcakaya@sabanciuniv.edu Yrd.Doç.Dr. Taner TANRISEVER Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi taner@balikesir.edu.tr

Detaylı

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bagımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI 1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KAFELERDEN YARARLANMA

Detaylı

SANAL SINIF UYGULAMALARININ MESLEKİ GELİ- ŞİME KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ 1

SANAL SINIF UYGULAMALARININ MESLEKİ GELİ- ŞİME KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ 1 Polis Bilimleri Dergisi Cilt:13 (4) Turkish Journal of Police Studies Vol: 13 (4) SANAL SINIF UYGULAMALARININ MESLEKİ GELİ- ŞİME KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ: EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ 1 The Evaluation

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ OCAK 2013 Cilt 7 Sayı 4 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 3 2 1 7 T.C. BAŞBAKANLIK Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 Haziran 2010 i ÖNSÖZ Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda yürütülen e-dönüşüm Türkiye Projesi,

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ. EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ORTA ÖĞRETİM KADEMESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN İNTERNET BAĞIMLILIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ YÜKSEK

Detaylı

ÜNİVERSİTE TARİH VE TÜRKÇE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK

ÜNİVERSİTE TARİH VE TÜRKÇE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK ÜNİVERSİTE TARİH VE TÜRKÇE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet AKSÜT, Onur ER, Songül ATEŞ, Sevgi BALABAN Anahtar kelimeler Araştırma, bilişim teknolojileri,

Detaylı

FARKLI ALANLARDA BILGISAYAR

FARKLI ALANLARDA BILGISAYAR Bilgisayarımız ve Uygun Çalışma Ortamı Çalışma ortamı uyumu kolaylaştıracak, serbestçe hareketlere imkan sağlayacak ve donanımları alacak genişlikte olmalıdır. Sık kullanılan materyaller kişinin önünde

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNTERNET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: GÜNÜN FIRSATLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Detaylı

İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER...

İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 4 I.A. MİSYON VE VİZYON... 4 I.A.1.MİSYON... 4 I.A.2.VİZYON... 4 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 I.B.1. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÖREVLERİ... 5 I.B.2. ÜNİVERSİTE

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

Bİ LGİ SAYAR DONANİMİ

Bİ LGİ SAYAR DONANİMİ EHP1112 Bİ LGİ SAYAR DONANİMİ 1. HAFTA BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Doygun DEMİROL - 1 - İçindekiler 1 Bilgisayara Giriş... 2 1.1 Bilgisayar Nedir?... 2 1.2 Bilgisayarlarla

Detaylı

SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ

SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SANAL SINIF EĞİTİM MERKEZİ YAZILIM PROJESİ Yalın Kılıç TÜREL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK-BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELAZIĞ, 2002 T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANIMI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANIMI: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ BİLİM DALI İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YÜKSEKÖĞRENİM KURUMLARINDA ÖĞRETİM AMAÇLI KULLANIMI:

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 263

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 263 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 33, Ağustos 2012 263 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GELENEKSEL VE İNTERNET GAZETECİLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Hakan ÇETİN, Dr.,

Detaylı