Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL 1.1. SİSTEM TANITIMI VE GEREKSİNİMLER: Bu şartnamenin 1.1. Sistem Tanıtımı ve Gereksinimler ve 2. Montaj Alanları, Montaj ve Diğer Teknik Gereksinimler başlığı altındaki maddeler istekli için ön bilgilerin verildiği şartlar olup ihaleye teklif verecek olan istekli, bu şartları peşinen kabul etmiş sayılacaktır. Bu nedenle söz konusu maddelere birebir cevap verilmesi gerekmemektedir. Ancak teknik şartnamenin 3.Teknik Şartlar başlığını müteakip tüm maddelerine şartnamede istenilen doğrultuda birebir eksiksiz cevap verilecek olup, şartname maddelerine anlaşıldı, kabul edildi, not edildi, karşılıyor, üreticiden cevap bekleniyor vb. ifadelerle kısa cevaplar verilmeyecektir. Açıklama gerektiren tüm maddelerine istenilen doğrultuda detaylı cevap verilecektir Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (bundan sonra TRT olarak belirtilecektir) tarafından Türksat 3A uydusu batı ışını üzerinden High Definition (HD-Yüksek Tanımlamalı) televizyon yayın iletim imkanı sağlayacak 1 adet HD uydu yer istasyonu sisteminin projelendirmesi, kurulumu, entegrasyonu tüm uydu ve sistem performans testleri dahil (anten hariç- Türksat 3A uydusuna yönlendirilmiş mevcut 4.8m Vertex marka antenin boştaki horizontal çıkış portu kullanılacaktır) çalışır vaziyette satın alınması işidir Sistem tanıtımı ve sistemin genel fonksiyonel özellikleri aşağıda belirtilmektedir: Türksat 3A uydusunun batı ışınından TRT tarafından kiralanacak transpondera SCPC (Single Carrier Per Channel- Kanal Başına Tek Taşıyıcı) formatında TRT Or-an sitesinden çıkılarak, Türksat 3A uydusu batı kapsama alanı dahilinde bulunan ve uygun HD uyumlu yayın alış sistemine sahip izleyicilere doğrudan uydu üzerinden HD yayının ulaştırılması hedeflenmektedir. Satın alınacak uydu yer istasyonu teçhizatı, TRT Or-an Sitesi Devamlılık uydu yer istasyonu binasında bulunan sistem salonuna, ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafından kurulacaktır. Satın alınacak teçhizat TRT ye ait olacak ve işletmesi ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafından verilecek sistem eğitimden sonra TRT personelince yapılacaktır. Satın alınacak sistem içerisinde yer alan ve detayları 12.3 maddesinde belirtilen cihazların kontrolü, arıza durumlarındaki otomatik yedeklemesi, cihazlara ait (sistem parametrelerinin girişlerinin yapıldığı) menülerin görüntülenmesi bilgisayar üzerinden yapılacaktır (Bundan sonra yer istasyonundaki Bilgisayarlı Monitör ve Kontrol Sistemi kısaca BMKS olarak ifade edilecektir). TRT Oran Sitesi Devamlılık uydu yer istasyonu binasındaki sistem rackı üzerinde gerekli monitör ve kontrolleri sağlayan 1 adet BMKS bulunacaktır. Ayrıca söz konusu binadan yaklaşık 200m kablo mesafesi uzaklıktaki Ana Kumanda Merkezinde de önceden yetkilendirilmiş operatörün sisteme müdahale etmesine imkân sağlayan (operatörün monitör ve kontrol ile ilgili sistem parametrelerine uzaktan erişimine müsaade eden) BMKS ağına bağlı olarak çalışan 1 adet bilgisayar sistemi (toplam 1set) daha bulunacaktır Satın alınacak uydu yer istasyonu sistemine ait malzeme ve teçhizat Kurumumuz ihtiyacını karşılayacak minimum konfigürasyonda teklif edilecektir. Kurulum, entegrasyon 1

2 ve bağlantı amacıyla gerekli tüm IF, L band, RF kabloları, dalga kılavuz, kit ve dalga kılavuz geçiş adaptörleri, bilgisayardan kontrol amaçlı haberleşme ve alarm kabloları, server, modemler, çeviriciler, hublar, splitter, yedekleme anahtarları, birleştiriciler, filtreler, cihazlara ait giriş/çıkış ara yüzleri, kablo ve sabitleyicileri, sabitleme kitleri, geçiş adaptörleri, her türlü konnektör, zayıflatıcı, bağlantı aparatları, topraklama terminal, bara ve kabloları vb. malzeme ve ekipmanlar yeterli sayıda sağlanacaktır. Söz konusu malzemelerin fiyatları, bu malzeme ile ilgili cihazın fiyatına veya işe dahil edilecektir. 2. MONTAJ ALANLARI, MONTAJ ve DİĞER TEKNİK GEREKSİNİMLER: 2.1 Satın alınacak uydu yer istasyonu teçhizatının kurulacağı mevcut TRT Or-an Sitesi Devamlılık uydu yer istasyonu binasının aşağıda belirtilen fiziksel ve teknik alt yapısı hali hazırda kurulu bulunmaktadır. 10x15x3.25 (WxLxH) metre boyutlarında sistem odası, Sistem odasına bitişik, giriş/çıkışı sistem odasından bağımsız 3x7x3.25(WxLxH) metre boyutlarında UPS ve enerji panolarının bulunduğu enerji odası, Binanın bodrumunda bağımsız havalandırma ve klima sistemi, Yer istasyonu binasının zemini, her alandan kablo geçişine uygun, yerden yükseltilmiş 40x40 cm boyutlarında tek parça bloklardan meydana getirilmiş kompütür taban döşemesi şeklindedir. 2.2 Sistem kurulum ve testler sırasında sistem salonundaki mevcut alt yapı, diğer çalışan sistemlerde ortaya çıkabilecek her türlü arıza, hasar ve problemler ile çevrede oluşabilecek zararlar ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafından tüm masraf ve her türlü sorumluluk kendisine ait olmak üzere ücretsiz olarak giderilecektir. 2.3 Uydu yer istasyonu teçhizatı içerisinde yer alan cihazlar için gerekli UPS destekli enerji ve klimatik koşullar TRT tarafından sağlanacaktır. Bu sistemlere rezerve edilmiş elektrik panolarındaki sigorta bağlantıları, kablolama ve cihazlara enerji dağıtımı TRT elemanlarının gözetiminde ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Söz konusu enerji dağıtım ve bağlantılarında birinci sınıf malzeme kullanılacaktır. 2.4 Satın alınacak teçhizat içerisindeki tüm elektronik cihaz, BMKS, malzeme ve otomatik yedekleme üniteleri ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafından, 1 adet 19 standart rack dolabı (yan kapakları sökülüp takılabilir) içerisine, tüm kablo bağlantıları ve kablajı yapılmış, havalandırması, fanı ve cihaz enerji dağıtım üniteleri çalışır vaziyette TRT ye teslim edilecektir. Uydu yer istasyonu binası ile Ana Kumanda Merkezi arasındaki yer altı galerilerinin güzergâhı takip edilerek yedekli olarak çekilecek BMKS ler arası minimum kayıplı 2 adet haberleşme kablosunun tesisi yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. Rack içerisindeki tüm kablo ve konnektör bağlantıları belirli bir düzende ve sırada numaralandırılmış ve etiketlendirilmiş şekilde herhangi bir arıza ve problem anında kabloların kolaylıkla giriş ve çıkış noktalarının takibi amacıyla düzenli bir şekilde yapılacaktır. Cihazlar rack içerisine L tipi cihaz taşıma kitleri veya slider kitler veya cihaz tavalarıyla birlikte birbirleri üzerine baskı yapmayacak biçimde yerleştirilecektir. Rack içerisinde hava sirkülâsyonunun en iyi şekilde sağlanarak cihazların birbirleri üzerine temas etmemesi amacıyla rackın uygun yerlerine gerekli boyutlarda boş paneller yerleştirilecek ve rack ile aynı renkte boyanacaktır. Tüm cihazlar rack içerisindeki topraklama baralarına irtibatlanacak olup, rackın topraklaması tüm sistemlere ait ana topraklama hattına bağlanacaktır. HD MPEG-4 encoder ve encoder yedekleme ünitesinin kısmi olarak satın alınması (bkz İdari Şartname Madde 21-Kısmi teklif verilmesi) durumunda, söz konusu cihazlar için ayrıca 19 rack teklif edilmeyecek ve cihazların racka yerleşimi ve düzenlenmesiyle ilgili yukarıda belirtilen tüm işler ihalenin IF ve RF teçhizatı (bkz idari şartname Madde 21-Kısmi teklif verilmesi) bölümünü kazanan 2

3 yüklenici firma tarafından yapılacak olup, HD MPEG-4 encoder ve encoder yedekleme ünitesinin racka yerleştirilmesi amacıyla rack üzerinde gerekli boşluklar bırakılacaktır. İhaleyi kazanan yüklenici firmaya ek maliyet getirmeksizin cihazların rack üzerine yerleşim planında TRT tarafından değişiklik yapılabilir. 2.5 Uydu yer istasyonundaki tüm cihazların giriş/çıkış kablo ve dalga kılavuz bağlantıları, taşımış oldukları sinyaller, giriş/çıkış sinyal seviyesi, adı, etiketlendirilmeleri vb. bilgileri gösteren toplam 2 adet blok şema autocad veya benzer özelliklerdeki başka bir bilgisayar programında A3 boyutlarında çizilip, yırtılmaz türde renkli basılı doküman olarak ve elektronik ortamda yüklenici firma tarafından (kısmi alım yapılması durumunda ihalenin IF ve RF teçhizatını kazanan yüklenici tarafından) teslimat sırasında idareye verilecektir. 2.6 İstekli, teknik şartnamede tarif edilen ya da tarif edilmeyen, fakat sistemin ve sistem içerisindeki tüm cihazların kendisinden beklenen şekliyle tam performans çalışabilmesi için gereken her türlü malzemeyi, teçhizatı (arabirim, yazılım, aksesuarlar vs.) teklif edecektir. Teklif edilmeyen (veya yeteri sayıda teklif edilmeyen) bu türden malzemelerin teklif edilmemesi durumunda fiyata dahil edildiği kabul edilecektir. 2.7 Aşağıdaki teçhizat tablosunda ihale kapsamında satın alınacak mal ve hizmetler genel hatlarıyla tablo halinde gösterilmektedir. SIRA NO ALIMI İSTENEN MAL VEYA HİZMETİN AÇIK TANIMI HD UYDU YER İSTASYONU SİSTEMİ TEÇHİZATI MİKTAR 1 HD MPEG-4 ENCODER 2 ADET 2 ENCODER YEDEKLEME ÜNİTESİ 1 ADET 3 DVB-S2 MODÜLATÖR 2 ADET 4 MODÜLATÖR YEDEKLEME ÜNİTESİ 1 ADET 5 UP-CONVERTER 2 ADET 6 INDOOR HPA 2 ADET 7 UP-CONVERTER VE HPA YEDEKLEME ÜNİTESİ (1:1) 1 SET 8 BİLGİSAYARLI MONITOR ve KONTROL SİSTEMİ (BMKS) 1 SET 9 IRD 1 ADET 10 OTOMATİK GÜÇ KONTROL SİSTEMİ 1 SET 3. TEKNİK ŞARTLAR 3.1 OPERASYONEL GEREKSİNİMLER Satın alınacak teçhizat içerisinde yer alan tüm cihaz ve malzemeler; Uluslararası standartlara göre üretilmiş olup 24 saat çalışma koşullarına uyumlu olacaktır. Uluslar arası yayıncılık ve standart gereklerini karşılayacaklardır. CE işaretli uygunluk belgesine sahip olacaklardır. Kendilerinden beklenilen yayın kalite ve güvenirliliğini sağlayacak olup, minimum ölçüde ayar ve bakım gerektirecek yapıda olacaktır. Uluslararası şok ve vibrasyon standart gereklerini karşılayacaktır. 3

4 Teknik şartnamede belirtilmemiş olsa bile sistemin bütünlüğü ve en iyi koşullarda çalışmasına olanak sağlayacak tüm aksesuar ve parçaları kapsayacaktır. Topraklama terminaline sahip olacaktır. Sistem topraklaması uluslararası standartlara uygun yapıda olacak olup, sistemin tam performans çalışması için gerekli her türlü tüm önlemler alınacaktır. Operatörü elektrik şoku ve radyasyondan koruyacak tam koruma özelliğine sahip olacaktır Yüksek voltaj ve elektrik şok riski içeren yerlerde gerekli uyarı etiketlerine sahip olacaktır. 220 ± 10 % VAC ve 50 ± 5 % Hz mono-faz şehir şebekesinde çalışacaktır. Cihazların etiketlendirilmeleri ve menülerinde Türkçe veya İngilizce dili kullanılacaktır. Teklif edilecek encoder, modülatör, up-converter ve HPA cihazları ile yedekleme üniteleri her biri birbirlerinden bağımsız ayrı cihaz olarak ve 19 rack boyutlarında teklif edilecek olup, her bir cihaz ve yedekleme üniteleri operatör tarafından lokal olarak ön panellerinden kontrol edilmeye uygun yapıda olacaktır Satın alınacak teçhizat içerisindeki tüm cihaz, ünite, malzeme ve bilgisayar sistemleri yedekleme özellikleri, kapasiteleri ve performans testleri yapıldıktan sonra sorunsuz çalışır vaziyette TRT ye teslim edilecektir İstekli, teklif edeceği teçhizat içerisindeki cihazların racka yerleşimini gösteren ölçülü rack çizim diyagramları ile cihazlara ilişkin giriş/çıkış noktaları, bağlantı ara yüzleri, noktaları vb. çizimleri ihtiva eden sistem blok diyagramını teklifiyle birlikte TRT ye verecektir. Kısmi teklif verilmesi durumunda ihalenin HD MPEG-4 encoder ve encoder yedekleme ünitesi kısmına (1.grup kısmi teklif) teklif veren istekli ölçülü rack çizim diyagramını vermeyecek, ihalenin IF ve RF teçhizatı kısmına (2.grup kısmi teklif) teklif veren istekli, teklif edeceği diğer cihazlarla birlikte HD MPEG-4 encoder ve encoder yedekleme ünitesinin rack üzerine yerleşimini ölçülü rack yerleşim diyagramında gösterecektir İhaleye teklif veren istekli, daha önce uydu üzerinden teklif edilen encoder cihazı kullanılarak hizmete verilmiş olan HD yayınlara ilişkin referans listesini TRT ye verecektir. Söz konusu referans listesi aşağıdaki bilgileri içerecektir. (Aşağıdaki bilgiler ihalenin sadece IF ve RF teçhizatı için kısmi teklif veren istekli tarafından verilmeyecektir) Yayıncı kuruluşun adı, HD yayında kullanılan encoder cihazının marka ve model numarası, Uydu üzerinden yapılan HD yayınların isimleri TRT gerek görmesi halinde söz konusu yayıncı kuruluşlardan yayın ve parametrelerle ve cihazların performanslarıyla ilgili doğrudan veya ihaleye teklif veren istekli firma aracılığıyla detaylı bilgi alma hakkına sahiptir İstekli, teklif etmiş olduğu tüm cihazlara ilişkin katalog bilgileri ve kullanım kitaplarını teklifle birlikte CD ortamında TRT ye verecektir Satın alınacak teçhizat içerisindeki tüm cihazların detaylı çalışma, kullanım ve menü sistemlerinin yer aldığı toplam 3(üç) set basılı doküman olarak hazırlanmış kullanım kitapları, yüklenici tarafından TRT ye sağlanacak olup, söz konusu kitaplar cihazlara ilişkin en son üretim, donanım ve yazılım bilgilerini de kapsayacaktır. HPA cihazlarına ait toplam 2(iki) set tamir-bakım (servis) kitabı yüklenici tarafından sağlanacaktır. 4 SİNYAL İLETİM YOLU 4.1 TRT HD Devamlılık Stüdyosundan uydu yer istasyonu binası sistem salonuna kadar TRT tarafından getirilen ve burada yüklenici firmaya teslim edilecek SMPTE 292M standardındaki birbirleriyle eşdeğer 2 adet HD-SDI video sinyalleri (Dolby sesleri embed edilmiş), 1+1 yedekli sistem konfigürasyonunda çalışan encoder cihazlarına girilecektir. 4

5 4.2 Her bir encoder tarafından kodlanan video ve audio sinyalleri çıkışta MPEG 4 Part 10 standardında ASI stream olarak, encoder yedekleme ünitesi üzerinden 1+1 yedekli sistem konfigürasyonunda çalışan modülatör cihazlarına karşılıklı olarak doğrudan veya bir dağıtım paneli üzerinden uygulanacaktır sistem konfigürasyonunda yedekli çalışan DVB-S2 modülatör cihazlarında EN DVB-S2 standardında 8PSK modülasyon işlemine tabii tutulan IF çıkış sinyalleri, modülatör yedekleme ünitesi üzerinden 1+1 sistem konfigürasyonunda yedekli olarak çalışan up-converter (IF to Ku band) cihazlarına karşılıklı olarak doğrudan veya bir dağıtım paneli üzerinden yönlendirilecektir. 4.4 Her bir up-converter cihazı, girişine uygulanan IF sinyalini iletim yapılacak uydu frekansına çıkartacak olup, frekans çevirim işleminden sonra asıl up-converter sinyali iletimde olan asıl (on-line) Ku band indoor HPA ya, yedek up-converter in sinyali ise yedek (hotstandby) konumunda bekletilen HPA ya karşılıklı olarak doğrudan veya dağıtım paneli üzerinden zincir yapısında uygulanacaktır. Aynı çıkış yoluna denk gelen asıl up-converter ve HPA cihazlarının çıkışı up-converter ve HPA yedekleme ünitesi vasıtasıyla antene, yedek up-converter ve HPA cihazlarının çıkışı ise en az 750 W güce dayanıklı yapıdaki suni yüke (dummy load) gidecektir. 4.5 Bu ihale kapsamında veriş anteni satın alınmayacaktır. Sinyalin uyduya çıkılması için, hali hazırda Kurumumuz yayınlarının Türksat 3A uydusu doğu ışını üzerinden iletiminde kullanılan 4,8 m Vertex KPK 4 portlu Ku band anten sisteminin boştaki yatay(horizontal) çıkış portu kullanılacaktır. Up-converter ve HPA yedekleme ünitesi içerisinde yer alan dalga kılavuzu anahtarlama ünitesinin antene yönlendirilecek olan çıkış portunun, mevcut antenin uyduya çıkış portuna olan bağlantısı (tüm bağlantı ekipmanları ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafından temin edilerek) kompüter taban döşeme altından yüklenici firma tarafından (kısmi alım yapılması durumunda ihalenin IF ve RF teçhizatını kazanan firma tarafından) yapılacak olup, aradaki mesafe yaklaşık 5 metredir. Satın alınacak olan uydu yer istasyonu sistemi içerisinde yer alan cihazların teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir. Teklif edilecek cihaz ve malzemeler aşağıda belirtilen teknik özelliklerden daha iyi özelliklere sahipse, bu durum değerlendirme sırasında göz önünde bulundurulacaktır. 5 HD MPEG-4 ENCODER: 5.1 Encoder aşağıda karakteristikleri verilen 1 adet HD-SDI video girişine sahip olacaktır. Giriş seviyesi : 800 mv p.p (peak to peak) ± %10 HD digital arayüz : SMPTE 292M Konnektor tipi ve empedansı : BNC dişi, 75 Ω Geri dönüş kaybı (return loss) : >15 db Desteklenen video formatları : seçilebilir 1080i (interlace-satırlı tarak geçmeli) ve 720p (progressive-satırlı ardışıl) Çerçeve hızları(frame rate) : seçilebilir fps ve fps Desteklenen video çözünürlükleri : 1080i x 25 fps : 720p x 50 fps Görüntü oranı (aspect ratio) : 16:9 (başka seçim varsa belirtilecektir) Girişine uygulanacak sinyalin taşınacağı kablo uzunluğu : en az 80 mt. mesafede HD-SDI iletimine uygun standartlarda kablo kullanılarak encoder cihazına uygulanacak 1,485 Gb/s HD-SDI sinyali sorunsuz iletecektir. 5

6 5.2 Encoder aşağıda belirtilen taramalı format gereklerini karşılayacaktır. 50 Hz çerçeve hızında 1280x720 satırlı ardışıl format (Referans: SMPTE 296M) 25 Hz çerçeve hızında 1920x1080 satırlı tarak geçmeli format (Referans: SMPTE 274M) 5.3 Encoder MPEG-4 Part 10 (ISO/IEC /H.264/AVC) video sıkıştırma standardında 4:2:0 L4 ve video kodlama formatlarına sahip olacaktır. MP (Main Profile) ve HP (High Profile) formatlarının seçimi cihazın menüsü veya web browser üzerinden operatör tarafından yapılacaktır. 5.4 MPEG-4 Part 10 video sıkıştırma için ve video kodlama formatlarında sabit bit hızında (Constant Bit Rate-CBR) video data rate değeri 3 ile 20 Mbit/s aralığında olacaktır. Daha düşük alt ve daha yüksek üst sınır video data rate değerine sahip cihaz teklif edilebilir. 5.5 TRT HD Devamlılık stüdyosundan gelen TV sinyallerinin seslerinin en son iletim ortamına embedded olarak taşınması sebebiyle encoder cihazı, SMPTE 292M HD-SDI standardındaki digital video çıkış sinyalleri üzerinden, SMPTE 299M embedded audio sinyallerini taşıyabilme kapasitesine sahip olacaktır. 5.6 Encoder cihazı HD-SDI sinyalinin içerisine embedded olarak gömülmüş olan ve encoder cihazına giriş öncesi harici olarak daha önce kodlanmış olan (pass-thru) en az 1 adet surround Dolby Digital 5.1 sesi iletecektir. Encoder cihazı üzerinden iletilebilecek HD-SDI sinyali içerisine gömülmüş pass-thru surround Dolby Digital 5.1 standardındaki seslerin maksimum sayısı belirtilecektir. 5.7 TRT HD Devamlılık stüdyosunda gönderilen HD program kaynak ve materyallerine ait, HD-SDI sinyali üzerinde gömülü Dolby Digital pass-thru sinyalinin, surround 5.1 sinyali olmaması durumunda, HD devamlılık stüdyosundan söz konusu HD-SDI sinyali üzerindeki embedded ses, pass-thru Dolby Digital stereo formunda yer istasyonuna gönderilecektir. Dolby Digital sesin surround 5.1 veya stereo formunda yer istasyonuna gönderilmesi HD devamlılık stüdyosunda yapılacaktır. Ancak encoder cihazının söz konusu Dolby kodlanmış pass-thru surround 5.1 ve Dolby Digital stereo seslerin iletimini encoder üzerinden herhangi bir ek ayarlama ve menü parametresini değiştirmeksizin iletmeye uygun yapıda olacaktır. 5.8 Encoder aşağıda özellikleri verilen en az 2 adet AES/EBU ses girişine sahip olacaktır. AES/EBU audio ara yüzü : EBU Tech Spec. karşılayacaktır. Empedans : 110 Ω balanced veya 75 Ω unbalanced Konnektör tipi : XLR 3 (110 Ω için) veya BNC (75 Ω için) 5.9 Encoder, MPEG-1 LayerII (Musicam) audio kodlama standart gereklerini karşılayacak olup, Musicam audio kodlama standardı için aşağıda belirtilen teknik değerlere sahip olacaktır. Audio örnekleme oranı : 48 khz (başka seçim varsa belirtilecektir) Desteklenen audio kodlama modları : seçilebilir stereo ve dual mono Audio data rate seçim aralığı : seçilebilir 128, 192, 256 ve 384 kbps 5.10 Dolby Digital 5.1 pass-thru ve MPEG-1 Layer II audio kodlama modlarının seçimi cihazın menüsü veya web browser üzerinden operatör tarafından yapılacaktır Encoder cihazına uygulanan ses sinyallerine gerektiğinde, encoder üzerinden dudak senkronizasyonu için gecikme verilecek, gecikme ayar aralığı ms cinsinden belirtilecektir. 6

7 5.12 Encoder üzerinde EN standardında en az 2 adet 75 Ω, ASI BNC copper çıkışı bulunacaktır. Söz konusu ASI çıkışlarından 1 tanesi encoder yedekleme ünitesine, diğeri ise encoder cihazının lokal olarak test edilmesi amacıyla kullanılacaktır. ASI stream çıkışına ait data rate aralığı belirtilecektir Encoder cihazı, BISS (Basic Interoperability Scrambling System) şifreleme özelliğine sahip olacaktır. BISS şifreleme modları BISS mode 1 ve BISS-E olacak olup, şifreleme modu seçimi cihazın menüsünden operatör tarafından yapılacaktır Encoder cihazı SMPTE 292M HD-SDI standardındaki video sinyalleri içerisine gömülü teletext bilgilerinin iletimine olanak tanıyacaktır Encoder kendi içerisinden audio ve video test sinyallerini üretecektir Encoder cihazı 1 adet referans (SYNC) video sinyal girişine sahip olacaktır Encoder cihazı gerektiğinde BMKS den bağımsız web browser üzerinden kontrol edilmeye imkan verecek yazılım ve arayüzlere sahip olacaktır Encoder cihazı, önceden oluşturulan farklı konfigürasyon parametrelerinin hafızada saklanabilmesi ve gerektiğinde hafızadan geri çağrılabilmesi amacıyla en az 3 farklı konumlu hafıza ve hafızadan geri çağırma özelliğine sahip olacaktır Encoder video, audio, PMT(Program Map Table) ve PCR(Program Clock Reference) PID değerlerinin ön panelinden ve web browser arayüzü üzerinden operatör tarafından manual olarak girilebilmesine olanak tanıyacaktır Encoder cihazının uyduya çıkılan yayının alış parametrelerini içeren (uydu pozisyonu, alış polarizasyonu, frekans, symbol rate, FEC vb.) NIT (Network Information Table) bilgilerinin düzenlenerek, ek multiplexer veya PSI&SI üretici ve işleyici cihazları kullanılmaksızın ASI stream içerisinden iletmeye imkân verip vermediği belirtilecektir DVB MPEG-4 program bilgileri ile PSI ve SI tabloların üretilmesi ve işlenmesi doğrudan encoder cihazının kendi içerisinden veya BMKS üzerinde alt uygulama olarak çalışabilecek yapıda PSI&SI üretici ve işleyici tarafından yapılacaktır. BMKS nin arızalanması veya herhangi bir nedenle devre dışı kalması durumunda encoder cihazları arıza öncesi en son PSI ve SI tablolarını üretmeye devam edecek veya tüm PSI ve SI tabloları encoder üzerinde kayıtlı olarak saklanacak ve encoder üzerinden çalıştırılacaktır. HD yayını alan mevcut uydu alıcılarında veya yayın alış parametrelerine göre yeni yayın alışı yapacak ev tipi uydu alıcılarında BMKS nin devre dışı kalması sebebiyle yayın akış ve alışları kesinlikle kesintiye uğramayacaktır. Encoder kendi içerisinden veya BMKS üzerinde alt uygulama olarak çalışacak yapıdaki PSI&SI üretici ve işleyici dışında PSI/SI tablolarını üretemiyorsa, PSI ve SI tablolarının üretimi ve işlenmesi için kesinlikle BMKS den ayrı harici bir PSI/SI üretici ve işleyici ile harici bilgisayar teklif edilmeyecektir Encoder cihazının standart konfigürasyonu içinde embedded olarak HD-SDI sinyalinin içerisine gömülmüş olan ve encoder cihazına giriş öncesi harici olarak daha önce kodlanmış olan(pass-thru) en az 1 adet Dolby E ses sinyalini standart konfigürasyonunda menü seçimine bağlı olarak iletmeye imkân tanıyıp tanımadığı belirtilecektir. Şayet cihaz, standart donanımı içerisinde Dolby E ses sinyalini iletme özelliğine sahip değilse ve ileride bu özelliğe ihtiyaç duyulması halinde ek yazılım, donanım eklentisi yapılarak veya aktivasyon şifresi girilerek söz konusu bu özellik cihaza ücreti karşılığında kazandırılabilmelidir. Dolby E ses sinyali iletim özelliği cihazının standart donanımı 7

8 içerisinde yer almıyor, ancak cihaza ücreti mukabil opsiyon eklentisi suretiyle kazandırılıyorsa, söz konusu özellik bu ihale kapsamında satın alınmayacak ve encoder cihazı fiyatına dahil edilmeyecektir Gerekmesi halinde encoder cihazının yukarıda belirtilen video ve audio sıkıştırma, iletim format ve standartlarında yayın yapabilmesini teminen ilgili tüm izin ve lisanslar yurtiçi ve uluslararası Kurum, kuruluş, organizasyon, laboratuar vb alınmış olarak TRT ye teslim edilecektir. 6. ENCODER YEDEKLEME ÜNİTESİ: 6.1 Her bir encoder tarafından kodlanan video ve audio bileşenleri çıkışta MPEG 4 Part 10 standardında ASI çıkış olarak, en az 2 adet ASI giriş portuna sahip encoder yedekleme ünitesine yönlendirilecektir. Söz konusu encoder yedekleme ünitesi üzerinden sistemde yer alan 2 adet encoder cihazından herhangi birisi çıkış yoluna gidecek asıl encoder, diğer encoder cihazı ise yedek encoder cihazı olarak hem BMKS üzerinden hem de encoder yedekleme ünitesi ön panelinden operatör tarafından ayarlanabilmelidir. Asıl encoder cihazının arızalanması durumunda, BMKS ve encoder yedekleme ünitesi tarafından sağlam olarak yedekte bekleyen encoder cihazı arızalanan asıl encoder cihazı yerine otomatik olarak çıkışa seçilecektir. 6.2 Encoder yedekleme ünitesinin çıkışında, asıl encoder olarak konfigüre edilen encoder cihazına ait ASI çıkışı olacaktır. Encoder yedekleme ünitesi, asıl encoder cihazına ait ASI çıkışının 1+1 sistem konfigürasyonunda yedekli çalışan modülatör cihazlarına uygulanabilmesini teminen birbirleriyle aynı özelliklerde en az 3(üç) adet ASI çıkış portuna sahip olacaktır veya ASI çıkışı profesyonel niteliklerde 1:3 ASI splitter (bölücü) ile eşdeğer 3(üç) adet ASI sinyaline bölünecektir. 6.3 Encoder cihazının enerji besleme ünitesinde arıza olması, girişinden uygulanan HD-SDI video kaynağının kaybolması, encoder ASI stream çıkışında problem yaşanması veya ASI stream çıkışının kesintiye uğraması, encoder içerisindeki video kodlama kartı veya modülünde arıza meydana gelmesi, encoder cihazı üzerinde normalden aşırı veri akış hızı olması, encoder cihazı içerisindeki sıcaklığın normal çalışma aralığının dışına çıkması ve bu durumun cihazın normal çalışmasını etkilemesi durumlarında sağlam olarak yedekte bekleyen encoder cihazı, asıl encoder cihazının yerine otomatik olarak çıkışa seçilecektir. 6.4 Encoder yedekleme ünitesi, girişinden uygulanan encoder cihazlarına ait ASI streamlerin paket yapısında kesinlikle bozulmaya ve kesintiye sebebiyet vermeyecektir. 6.5 Encoder yedekleme ünitesinin enerjisinin kesilmesi, herhangi bir nedenle arızalanması veya devre dışı kalması durumunda BMKS, sadece encoder yedekleme ünitesindeki mevcut arızayı göstererek herhangi bir yedekleme veya zincir değiştirme girişiminde bulunmayacak sistemde yer alan encoder dahil diğer tüm cihazlar en son mevcut konumlarını koruyacaklardır. 6.6 Encoder yedekleme ünitesinin encoder cihazlarına bağlantısı için gerekli haberleşme, alarm, uzaktan kontrol ve yedekleme amaçlı tüm kablolar ile gerekli diğer adaptör ve konnektörler de yeterli sayıda teklif edilecektir. Kontrol, haberleşme ve alarm kablolarının iç pin bağlantıları ile taşıdığı bilgiler teslimat sırasında TRT ye verilecektir. 8

9 7. DVB-S2 MODÜLATÖR 7.1 Modülatör, DVB-S2 (EN302307) standart gereklerini karşılayacak olup iletim modu CCM (Constant Coding and Modulation) olacaktır. Modülatör için aşağıdaki teknik değerlerin ne olduğu ve belirtilmesi gereken diğer teknik değerlerinde istenilen birimler cinsinden açıklanması gerekmektedir. Modülasyon standardı : DVB-S2 (başka seçim varsa belirtilecektir) Modülasyon tipi : 8 PSK (başka seçim varsa belirtilecektir) IF çıkış frekans aralığı : 50 ile 180 MHz arası IF frekans adım aralığı : maksimum 1 khz IF çıkış seviye ayar aralığı :-20 ile +5 dbm arası IF çıkış seviye adım aralığı : maksimum 0.1 db LDPC Hata düzeltme (Inner FEC coding ): 8 PSK için 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 Dış kodlama : BCH kodlaması FEC frame tipi : seçilebilir normal (64800) ve kısa (16200) bit Pilot eklentisi (alıcı senkronizasyonu için) : menüden açılıp, kapatılabilir yapıda DVB-S2 spektrum roll-off faktör : 25% ve 20% (başka seçim varsa belirtilecektir) IF frekans kararlılığı : maksimum ±1 khz Symbol rate aralığı : 1 ile 30 Msymb/sn Symbol rate adım aralığı : maksimum 1 ksymb/sn Zamana bağlı kazanç kararlılığı : maksimum ±0.5 db/24 hr Sıcaklığa bağlı kazanç kararlılığı : maksimum ±0.5 db Giriş stream arayüzü :EN standardında en az 1 adet ASI copper Giriş ve çıkış konnektor tip ve empedansı : BNC dişi, 75 Ω 7.2 Modülatör cihazı, önceden oluşturulan farklı konfigürasyon parametrelerinin hafızada saklanabilmesi ve gerektiğinde hafızadan geri çağrılabilmesi amacıyla en az 3 farklı konumlu hafıza ve hafızadan geri çağırma özelliğine sahip olacaktır. 7.3 Modülatör cihazı gerektiğinde BMKS den bağımsız web browser üzerinden kontrol edilmeye imkan verecek yazılım ve arayüzlere sahip olacaktır. 7.4 Modülatör cihazı test amaçlı kullanılmak üzere sabit veya değişken frekanslı L band monitör portuna sahip olacak veya modülatör üzerinde IF monitör portu varsa IF den L band dönüştürücü teklif edilerek L band monitör port özelliği sağlanacaktır. Söz konusu L band monitör portunun teknik özellikleri (frekans veya frekans aralığı, seviye, konnektör tipi vb) belirtilecektir. 8. MODÜLATÖR YEDEKLEME ÜNİTESİ 8.1 DVB-S2 modülatör cihazlarındaki modülasyon işlemi sonrası, IF sinyaline dönüştürülen modülatör çıkış sinyalleri en az 2 adet IF giriş portuna sahip modülatör yedekleme ünitesine uygulanacaktır. Söz konusu modülatör yedekleme ünitesi üzerinden sistemde yer alan 2 adet modülatör cihazından herhangi birisi çıkış yoluna gidecek asıl modülatör, diğer modülatör cihazı ise yedek modülatör cihazı olarak hem BMKS üzerinden hem de modülatör yedekleme ünitesi ön panelinden operatör tarafından manuel olarak ayarlanabilmelidir. 8.2 Modülatör yedekleme ünitesinin çıkışında, asıl modülatör olarak konfigüre edilen modülatör cihazına ait IF çıkış sinyali olacaktır. Söz konusunu ünite, asıl modülatör 9

10 cihazına ait IF çıkış sinyalinin 1+1 sistem konfigürasyonunda yedekli çalışan up-converter cihazlarına uygulanabilmesini teminen birbirleriyle aynı özelliklerde 3(üç) adet IF çıkış portuna sahip olacak (çıkış portları arasındaki fark maksimum ±0.5 db) veya IF çıkış sinyali 1:3 IF splitter (bölücü) ile 3(üç) adet IF sinyaline bölünecektir. Şayet IF bölücü kullanılacaksa teklif edilecek bölücü aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır. IF giriş/çıkış konektör tipi ve empedansı : BNC dişi, 75 Ω Çalışma frekans aralığı : MHz aralığını kapsayacak Araya girme kaybı (insertion loss) : maksimum 6 db Çıkış portları arasındaki fark : maksimum ±0.5 db 8.3 Modülatör yedekleme ünitesi; çıkıştaki asıl zincirde yer alan modülatör cihazının enerji besleme ünitesinde arıza olması, modülatör girişindeki encoder ASI stream kaynağında problem yaşanması veya kesilmesi, modülatör üzerinde aşırı stream akışı oluşması (over flow), modülatör syntheiser ve PLL devrelerinde arıza oluşması ve modülatör içerisindeki sıcaklığın normal çalışma aralığının dışına çıkması ve bu durumun cihazın normal çalışmasını etkilemesi durumunda sağlam olarak yedekte bekleyen modülatör cihazı otomatik olarak arızalı modülatör cihazının yerine çıkışa seçilecektir. 8.4 Modülatör yedekleme ünitesinin enerjisinin kesilmesi, herhangi bir nedenle arızalanması veya devre dışı kalması durumunda BMKS nin sadece modülatör yedekleme ünitesindeki mevcut arızayı göstererek herhangi bir yedekleme veya zincir değiştirme girişiminde bulunmayacak sistemde yer alan modülatör dahil diğer tüm cihazlar en son mevcut konumlarını koruyacaklardır. 9. UP-CONVERTER 9.1 Up-converter çıkış seviyesi gerektiğinde değiştirilebiliyor olmalıdır. Up-converter çıkış seviyesi, kablo, konnektör ve diğer kayıplar ile 10.4 maddesindeki HPA kazancı değerleri de göz önüne alınarak belirtilen sınırlar dışında herhangi bir gürültü, spurious ve diğer bozucu sinyallerin ortaya çıkmasına meydan vermeksizin, HPA cihazını 10.4 maddesinde belirtilen çıkış gücüne ulaştıracak yeterli seviyede olacaktır. Up-converterin kazanç veya zayıflatma ayar aralığı db olarak belirtilecektir. 9.2 Up-converter için aşağıdaki teknik değerlerin ne olduğu ve belirtilmesi gereken diğer teknik değerlerinde istenilen birimler cinsinden açıklanması gerekmektedir. Giriş frekans aralığı : 140±40 MHz (başka seçim varsa belirtilecektir) Çıkış RF frekans ayar aralığı : GHz Nominal IF giriş seviye aralığı : belirtilecektir dbm RF çıkış seviyesi : belirtilecektir dbm RF çıkış seviye adım aralığı : maksimum 0.1 db Çıkış RF frekans adım aralığı : sentözörlü 125 khz Zamana bağlı RF frekans kararlılığı : maksimum ± 5x10-9 /24 hr Sıcaklığa bağlı RF frekans kararlılığı : maksimum ± 5x10-8 (0-50 o C aralıkta 30dk sonra) Zamana bağlı kazanç kararlılığı : maksimum ± 0.5 db/24 hr (sabit sıcaklıkta) Sıcaklığa bağlı kazanç kararlılığı : maksimum ± 1 db Faz gürültüsü (phase noise) : IESS faz gürültü profil gereklerini karşılayacak Sinyale bağlı(signal related) spurious çıkışı: maksimum -60 dbc IF giriş konnektör tipi ve empedansı : BNC dişi, 75 Ω RF çıkış konnektör tipi ve empedansı : SMA veya N tip dişi, 50 Ω 10

11 9.3 Up-converter cihazı gerektiğinde BMKS den bağımsız web browser üzerinden kontrol edilmeye imkan verecek yazılım ve arayüzlere sahip olacaktır. 10. INDOOR HPA (HIGH POWER AMPLIFIER) 10.1 HPA cihazı, up-converter cihazı üzerinden girişine uygulanan RF sinyaline 10.4 maddesinde belirtilen değerlerde kazanç verecek olup, kazanç kontrolü HPA üzerinden veya HPA giriş seviyesini aşmayacak şekilde up-converter üzerinden yapılacaktır. HPA cihazı üzerinden ayarlanabilen çıkış güç seviyesi ayar aralığı db olarak belirtilecektir HPA ölçüm ve test amacıyla ana çıkışına müdahale edilmeksizin ana çıkış seviyesine göre belirli bir oranda zayıflatılmış RF monitor portuna sahip olacaktır. Zayıflatma oranı yaklaşık db olarak belirtilecek olup, söz konusu monitör portu HPA nın ön panelinde olacaktır. Çalışma frekansına göre zayıflatma oranlarını gösteren tablo, sevkiyat öncesi HPA cihazlarının ön tarafına yapıştırılacaktır Teklif edilecek HPA cihazları için aşağıdaki teknik değerlerin ne olduğu ve belirtilmesi gereken diğer teknik değerlerinde istenilen birimler cinsinden açıklanması gerekmektedir. HPA tipi : Indoor TWT TWT çıkış gücü : minimum 400 W TWT flanş (flange) çıkış gücü : minimum 350 W Maksimum RF giriş seviyesi : belirtilecektir dbm Çalışma frekans aralığı : GHz Sabit giriş seviyesi ve sıcaklıkta zamana bağlı kazanç kararlılığı : maks. ± 0.5 db/24 saat Sıcaklığa bağlı kazanç kararlılığı(30 dak.ısınma süresi sonrası) : maksimum ± 1 db 50 Ω daki giriş/çıkış VSWR : maksimum 1.4:1 Maksimum operasyonel yük (load) VSWR : 2.0:1 Tam çıkış gücündeki harmonik çıkış: : maksimum -60 dbc Intermodulation (eşit iki taşıyıcıyla 7 db backoff çıkışta) : maksimum -22 dbc Phase noise (faz gürültüsü) : IESS faz gürültü profili gereklerini karşılayacak. Gürültü ve spurious(veriş bandı içerisinde) : maks. 65 dbw/4 khz Large sinyal kazancı ( tam çıkış gücündeki kazanç) : minimum 65 db Small sinyal kazancı( SSG) : minimum 70 db Small sinyal kazanç değişimi( SSG variation) : maks. 1 db p.p/80 Mhz Güç faktörü : minimum 0.95 RF giriş/monitor port konnektör tipi ve empedansı : SMA veya N tipi dişi,50ω Çıkış konnektör tipi : WR HPA cihazları 1+1 yedekli sistem konfigürasyonunda çalışırken, her iki HPA cihazına ait uyduya gönderilen güç (ilerleyen güç-forward power) Watt ve dbm, yansıyan güç (reflected power) Watt veya dbm, helix akımı (helix current) ma, helix gerilimi (helix gerilimi) kv olarak menü seçimine bağlı olarak veya toplu halde HPA cihazları üzerinde bulunacak gösterge ve BMKS üzerinde görülebilmelidir. BMKS üzerinden HPA cihazları gerektiğinde veriş (transmit) ve bekleme (standby) konumlarına alınabilmeye uygun yapıda olacaktır. Ayrıca HPA çıkış gücü doğrudan değer girilmek veya HPA kazancını değiştirilmek suretiyle BMKS üzerinden ayarlanabilmeye uygun yapıda olacaktır HPA nın açma kapama anahtarının (AC power switch) HPA nın ön kısmında olması durumunda, istem dışı müdahalelerin önüne geçmek amacıyla söz konusu anahtarın üzerinde koruma kapağı olacaktır. 11

12 10.6 HPA cihazındaki herhangi bir alarm veya arıza durumunda alarm veya arızanın ne olduğu HPA üzerindeki gösterge ve BMKS bilgisayar ekranında görülecektir HPA cihazı üzerinde oluşan en son geçmiş alarm ve hatalara HPA menüsü veya BMKS aracılığıyla erişilecektir. En son erişilebilen alarm ve hataların sayısı belirtilecektir HPA cihazlarının sıcak hava çıkışlarının bina dışına atılmasını teminen, uygun kesitli sıcak hava çıkış boruları HPA ile birlikte teklif edilecek olup, fiyatı HPA fiyatına dahil edilecektir. HPA cihazlarına ait sıcak hava çıkışlarının bina dışına atılması, gerekli yalıtım ve işçilik işleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır. 11. UP-CONVERTER VE HPA YEDEKLEME ÜNİTESİ 11.1 Teklif edilecek up-converter ve HPA yedekleme ünitesi, 1+1 yedekli sistem konfigürasyonunda çalışacak 2 adet up-converter ve HPA cihazlarının, diğer gerekli tüm arabirimlerle birlikte zincir yapısında yedekleme işlevini yerine getirecektir Up-converter ve HPA yedekleme ünitesi; dalga kılavuzu anahtarlama ünitesi (waveguide switch unit), en az 750 Watt güce dayanıklı suni yük, rigid (katı) dalga kılavuzları, kit ve adaptörleri, yedekleme özellikli kontrol paneli veya kontrol ünitesi, gerekli haberleşme, kontrol, alarm kabloları, gerekli montaj kit ve diğer arabirimleri içerecektir sistem konfigürasyonunda yedekli çalışacak HPA cihazları ve yük arasında, WR-75 tipinde rigid (katı) dalga kılavuz, adaptör ve kitleri kullanılacaktır. Dalga kılavuzlarının iç yapı malzemesi bakır veya pirinç olacaktır. Arıza kaynağı olabilecek, kırılgan, yüksek güçte eriyerek yansımaya ve deformasyona sebep olabilecek tutya, alüminyum döküm vb. malzemeler ile yapılmış dalga kılavuzu, anahtarlama ünitesi ile montaj malzemeleri kesinlikle teklif edilmeyecektir. Mekanik bağlantılarda kullanılacak civata, somun, pul vb. malzemeler oksitlenmeyen özelliklere sahip olacaktır. Söz konusu up-converter ve HPA yedekleme ünitesi içerisinde yer alan gerekli tüm birimlerin (dalga kılavuzları, kit ve adaptörleri, yük, dalga kılavuzu anahtarlama ünitesi, tüm kablolar ve gerekli arabirimler) gerekli tüm tutturucu, sabitleyici, kit ve aparatlarda up-converter ve HPA yedekleme ünitesi ile birlikte teklif edilecek ve fiyatları söz konusu yedekleme ünitesine dahil edilecektir Her bir up-converter cihazı, modülatör yedekleme ünitesi üzerinden girişine uygulanan çıkıştaki asıl modülatör cihazına ait IF sinyallerini iletim yapılacak uydu frekansına çıkartacak olup, frekans çevirim işleminden sonra asıl up-converter cihazına ait RF sinyali asıl HPA cihazına, yedek up-converter cihazına ait RF sinyali ise yedek HPA cihazına karşılıklı olarak zincir yapısında uygulanacaktır. Asıl HPA nın çıkışı otomatik up-converter ve HPA yedekleme ünitesi vasıtasıyla antene, yedek HPA nın çıkışı ise en az 750W güce dayanıklı yapıdaki suni yüke gidecektir. Asıl zincir yolu üzerindeki up-converter ve HPA ların herhangi birisinde arıza olması durumunda,yedek zincir yolu üzerindeki sağlam up-converter ve HPA ların ikisi birden otomatik up-converter ve HPA yedekleme ünitesi ve sistemdeki diğer birimler üzerinden anten çıkışına seçilecektir. Dolayısıyla upconverter ve HPA cihazları birbirleriyle doğrudan veya otomatik up-converter ve HPA yedekleme ünitesi üzerinden haberleşeceklerdir. Söz konusu up-converter ve HPA yedekleme ünitesi üzerinden sistemde yer alan ve aynı zincir yoluna denk gelen upconverter ve HPA cihazlarından ikisi birlikte çıkış yoluna gidecek asıl up-converter ve HPA olarak, diğer up-converter ve HPA ise yedek olarak hem BMKS üzerinden hem de up-converter ve HPA yedekleme ünitesi ön panelinden operatör tarafından manuel olarak konfigure edilebilmelidir. Up-converter ve HPA yedekleme ünitesi içerisindeki kontrol paneli veya kontrol ünitesinin herhangi bir nedenle devre dışı kalması durumunda, antene 12

13 ve yüke yönlendirilen cihazlar mevcut konumlarını korumalı, kesinlikle farklı konuma geçmemelidirler. HPA cihazlarının antene ve yüke yönlendirilmesi, dalga kılavuzu anahtarlama ünitesi üzerinde bulunacak olan manual seçim anahtarı üzerinden de gerektiğinde operatör tarafından da kolaylıkla yapılabilmelidir HPA cihazlarının çıkışındaki ilerleyen güç ve yansıyan güç değerlerinin arıza eşik değerleri, HPA üzerinden veya HPA cihazına önceden dışarıdan harici bilgisayar bağlantısı yapılmak suretiyle ayarlanabilir yapıda olacaktır. Asıl HPA cihazı üzerindeki yüksek yansıyan güç (high reflected power), aşırı ilerleyen güç (high forward power) ve düşük ilerleyen güç (low forward power) arıza eşik değerlerinin önceden ayarlanan değerleri aşması durumunda, up-converter ve HPA yedekleme ünitesi ve diğer birimler tarafından sağlam olarak yedekte bekleyen up-converter ve HPA birlikte antene, asıl upconverter ve HPA ise zincir olarak otomatik olarak suni yüke yönlendirilecektir. HPA cihazının varsa eşik değerleri önceden ayarlanabilen yapıdaki diğer arızalarının neler olduğu belirtilecektir. Ayrıca HPA cihazlarının eşik değerleri önceden ayarlanabilir yapıdaki alarmlarının neler olduğu belirtilecek olup, söz konusu önceden ayarlanabilir alarm eşik değerlerinin aşılması durumunda, antene ve yüke giden HPA cihazları mevcut konumlarını koruyacaklardır. HPA cihazları sesi açılıp kapatılabilir yapıda sesli arıza uyarı özelliğine sahip olacaktır. Ayrıca antene giden asıl HPA cihazının TWT tüpü üzerindeki sıcaklığın aşırı yükselerek, cihazın aşırı TWT sıcaklığı (TWT over temperature) arızası üretmesi, helix akımı ve helix gerilimi değerlerinin cihazın sorunsuz ve güvenli çalışması için önceden belirlenen sınırların (üretim sırasındaki veya ayarlanabilir yapıda ise önceden belirlenen arıza eşik değeri) dışına çıkması, HPA besleme ünitesinin arızalanması (power supply fault) durumlarında da yedek HPA cihazı yedek up-converter cihazı ile birlikte otomatik olarak antene yönlendirilecektir. Otomatik yönlendirme sırasında HPA cihazları üzerinde kesinlikle aşırı yansıma ve ark oluşmayacaktır. Asıl up-converter cihazının RF çıkışının kesilmesi, up-converter üzerinde syntheiser ve PLL arızası meydana gelmesi, up-converter enerji besleme devresinde arıza oluşması, up-converter üzerindeki sıcaklığın çalışma aralıklarının dışına çıkması ve bu durumun cihazın normal çalışmasını etkilemesi durumunda up-converter ve HPA yedekleme ünitesi ve diğer birimler tarafından sağlam olarak yedekte bekleyen up-converter yedek HPA cihazı ile birlikte antene, arızalı duruma düşen asıl up-converter, kendisine karşılık gelen HPA ile birlikte zincir olarak otomatik olarak suni yüke yönlendirilecektir yedekli sistem konfigürasyonunda çalışan asıl ve yedek HPA cihazlarından hangi HPA nın antene hangi HPA nın yüke yönlendirilmiş olduğu, hem yedekleme özellikli kontrol paneli veya kontrol ünitesi hem de BMKS ekranı üzerinden bir bakışta görülebilir yapıda olacaktır Teklif edilecek up-converter ve HPA yedekleme ünitesinin aşağıdaki teknik değerleri birebir karşılaması gerekmekte olup, söz konusu ünite için belirtilmesi gereken diğer teknik değerlerinde istenilen birimler cinsinden açıklanması gerekmektedir. Çalışma frekans aralığı : GHz Toplam uygulanabilir güç kapasitesi : en az 750 Watt Toplam kayıp : belirtilecektir db Anahtarlama süresi : belirtilecektir sn 13

14 yedekli sistem konfigürasyonunda çalışan HPA cihazlarına ait yüksek güçteki RF çıkış sinyallerinin dalga kılavuzu anahtarlama ünitesi ve rigid dalga kılavuzları üzerinden antene ve yüke yönlendirilmesi öncesi, rigid dalga kılavuzları üzerinde antene yönlendirilen asıl HPA cihazına ilişkin çıkış gücünün ve yansıyan gücün ölçülebilmesini teminen, ilerleyen RF güç (forward RF power) ve yansıyan RF güç (reflected RF power) ölçüm portları (coupler) ile yüke yönlendirilen yedek HPA cihazının çıkış RF gücünün rigid dalga kılavuzu üzerinden geçtikten sonraki seviyesini ölçmek amacıyla yük noktası RF güç ölçüm portu bulunacaktır. Söz konusu ölçüm portlarının teknik karakteristikleri aşağıda belirtilmiştir (Her bir RF güç ölçüm noktalarının zayıflatma değerleri belirtilen değerler içinde kalmak şartıyla birbirinden farklı olabilir) RF güç ölçüm noktaları konnektör tipi ve empedansı : SMA veya N tip dişi, 50 Ω RF güç ölçüm noktaları zayıflatması (coupling faktör) : min. 28, maksimum 42 db 11.9 Up-converter ve HPA ları yedekleyen up-converter ve HPA yedekleme ünitesinin faz birleştirici (phase combined) özelliğine sahip olmasına gerek duyulmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu ünite sadece otomatik yedekleme amaçlı olarak kullanılacaktır Up-converter ve HPA yedekleme ünitesi içerisinde yer alan tüm birimler ve bu birimlerin BMKS, up-converter ve HPA cihazlarına bağlantısı için gerekli haberleşme, alarm, uzaktan kontrol ve yedekleme amaçlı uç konnektörleri yapılmış yeterli uzunluğa sahip tüm kablolar ile gerekli diğer adaptör ve konnektörler de yeterli sayıda teklif edilecektir. 12. BİLGİSAYARLI MONİTOR VE KONTROL SİSTEMİ ( BMKS ) 12.1 BMKS, uydu yer istasyonu sisteminde yer alan ve detayları bu şartnamenin 12.3 maddesinde tarif edilen elektronik cihazların kontrollerinden, diğer arabirimlerle birlikte otomatik yedeklemelerinden ve gerçek zamanlı durumlarının izlenmesinden sorumlu olacaktır BMKS toplam 2 adet bilgisayar sisteminden oluşacaktır. BMKS deki bilgisayarlardan bir adeti yer istasyonunda diğeri ise uydu yer istasyonu binasından 200m. uzaklıktaki Ana Kumanda Merkezinde bulunacaktır. Uydu yer istasyonunda yer alan tüm cihaz, yedekleme üniteleri ve çevre birimleri tek bir BMKS ile kontrol edilecek olup, uydu yer istasyonu sistemi içerisindeki belli grup cihazları kontrol edebilen yapıya sahip birden fazla BMKS kesinlikle teklif edilmeyecektir. Yer istasyonunda bulunan BMKS ne ait bilgisayar sisteminin monitör ve kasası 19 boyutundaki cihaz rackının içine yerleştirilecektir. Ana Kumanda Merkezinde bulunacak BMKS ne ait monitör, kasa ve diğer çevre birimleri operatör masasına yerleştirilecektir. Her iki bilgisayar sistemi üzerinden de aşağıda detayları verilen cihazların kontrol ve izleme amaçlı fonksiyonları denetlenebilmelidir. Ana Kumanda Merkezinden yer istasyonunda bulunan cihazların kontrol edilebilmesi amacıyla yer İstasyonu ve Ana Kumanda Merkezindeki bilgisayar sistemleri arasındaki haberleşme ve kontrol kablolarının, çekilmesi, gerekli her türlü çevirici, adaptör, modem, hub ve switchlerin temini ihaleyi kazanan yüklenici firmanın sorumluluğunda olacaktır. Söz konusu malzemelerin fiyatı BMKS fiyatına dahil edilecektir. Yer istasyonu ve Ana Kumanda Merkezi binasına yerleştirilecek bilgisayar sistemlerinin monitörleri daha az yer kaplaması sebebiyle 15 LCD monitör olarak teklif edileceklerdir. Teklif edilecek BMKS, satın alınacak teçhizat içerisindeki cihazları sorunsuz olarak en iyi performans koşulları altında çalıştırmaya uyumlu konfigürasyonda teklif edilecek olup bilgisayar sistemlerinin sahip olduğu donanım özellikleri (Intel Pentium IV CPU, hard disk, RAM, ana kart, ekran kartı, ses kartı, CD/DVD-RW sürücü vb) detaylı olarak belirtilecektir. 14

15 Uydu yer istasyonu sisteminde yer alan yedekli cihazların herhangi bir nedenle arızalanması veya cihazlar üzerinde ortadan kaldırılamayacak türden bir alarm görülmesi durumunda, gerçek zamanlı olarak sistemdeki cihazların durum fonksiyonlarını izleyen BMKS, ortaya çıkan arıza veya alarmı otomatik olarak algılayacaktır. Şayet arızalı cihaz asıl zincirdeki cihaz ise yedekte bekleyen cihaz, operatör müdahalesine gerek olmaksızın arızalı cihazın yerine otomatik olarak devreye alınacaktır. Arıza durumlarındaki cihazlar arası geçişler minimum sürede yapılacaktır. Arıza durumlarındaki otomatik yedek cihaza geçiş sonrası arızalı cihaz ve yedekleme üniteleri BMKS tarafından yeni duruma göre konfigüre edilecektir. BMKS sistemindeki bir durum penceresinde veya log dosyasında cihazdaki arızanın meydana geliş zamanı, nedeni, yedek cihaza geçiş problemsiz olarak sağlanıp sağlanamadığı vb. gibi durumlar görülecektir. Yukarıda tarif edilen BMKS yapısına uygun bir sistem, cihazlardan alarm ve durum bilgilerini toplayan kabloları, bilgisayar sistemleri, dönüştürücü ve çevre birimleri (ethernet, modem, hub, terminal server) gerekli tüm arayüz birimleri, her türlü lisanslı yazılımlarıyla birlikte teklif edilecek olup orijinal yazılımlar CD ortamında ihaleyi kazanan yüklenici tarafından TRT ye verilecektir. Teklif edilecek BMKS nin çalışma prensibi detaylı olarak açıklanacaktır Uydu yer istasyonu sisteminde yer alan encoder, modülatör, up-converter ve HPA cihazlarının yedeklemesi herhangi bir arıza veya alarm durumunun ortaya çıkmasına bağlı olarak BMKS, yedekleme üniteleri ve diğer çevre birimleri tarafından otomatik olarak yapılacaktır.ayrıca yedekleme üniteleri üzerinden çıkış yoluna giden ilgili cihazların seçimi ve otomatik güç kontrol sistemi de BMKS üzerinden kontrol edilecek olup, IRD nin BMKS üzerinden kontrol ve izlenme zorunluluğu bulunmamaktadır BMKS, uydu yer istasyonunda yer alan ve yukarıda detayları belirtilen her bir cihazı ve yedekleme ünitelerini bilgisayar ekranında grafik veya kutu ikon olarak gösterecek (cihazlar arasındaki giriş/çıkış bağlantıları temsili ok veya çizgilerle belirtilecektir), istenildiği takdirde cihazların mevcut temel durum ve kontrol parametrelerine ulaşma ve parametrelerini değiştirmeye imkân tanıyacaktır. Herhangi bir arıza durumu sebebiyle otomatik yedekleme sonrası devre dışı kalan veya yedekte durduğu halde arızalanan cihazlar mevcut konumlarından farklı renkle temsil edileceklerdir Ana Kumanda Merkezi ve uydu yer istasyonundaki BMKS ye ait bilgisayar kasaları yedek enerji besleme(power supply) ünitelerine sahip olacaklardır. Asıl enerji besleme ünitesinin arızalanması durumunda yedek enerji besleme ünitesi devreye girecek ve yedek enerji besleme ünitesi üzerinden her iki BMKS kesintisiz olarak çalışmayı sürdürecektir Herhangi bir nedenle yer istasyonu binasındaki veya Ana Kumanda Merkezindeki bilgisayar sistemlerinden herhangi birisinin veya her ikisinin arızalanması durumunda yayın trafiği kesintisiz devam edecek, söz konusu arıza sebebiyle yer istasyonundaki hiçbir cihazın ve yedekleme ünitesinin konfigürasyonu kendiliğinden değişmeyecektir BMKS nin kısmen veya tamamen devre dışı kalması durumunda detayları bu şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen arıza durumlarının söz konusu cihazlar üzerinde oluşması halinde, encoder cihazlarının encoder yedekleme ünitesi, modülatör cihazlarının modülatör yedekleme ünitesi, up-converter ve HPA cihazlarının up-converter ve HPA yedekleme ünitesi üzerinden yedeklenmesi ve yedekliliği devam ettirilecektir BMKS, yer istasyonundaki cihazların parametrelerinin belirli kişi veya kişiler tarafından önceden verilmiş yetkiler çerçevesinde değiştirilebilmesi amacıyla kullanıcı adı ve şifresine göre tanımlı yetki atama sistemine sahip olacaktır. Kullanıcı adı ve parolasını 15

TEKNİK ŞARTNAME ALIMI İSTENEN MAL VEYA HİZMETİN AÇIK TANIMI UP-LİNK TEÇHİZATI

TEKNİK ŞARTNAME ALIMI İSTENEN MAL VEYA HİZMETİN AÇIK TANIMI UP-LİNK TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI ve KAPSAMI 1.1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak belirtilecektir) uydu iletim sistemlerinde kullanılmak amacıyla aşağıdaki teçhizat tablosundaki

Detaylı

EK-4 TEKNİK ŞARTNAME (TELEKOM SDH DEVRELERİ ÜZERİNDEN KATKI DEVRELERİ SİSTEMİ) 1. İŞİN TANIMI VE İSTENEN GENEL ÖZELLİKLER 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak kısaltılacaktır)

Detaylı

ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH-34023 TEKNİK ŞARTNAME

ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH-34023 TEKNİK ŞARTNAME ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH-34023 TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM 1.1. Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

4 ADET REJİLİ UP-LINK ARACI (VİDEO, SES VE UP-LİNK TEÇHİZATI) İLE 2 ADET ARACIN KAROSERİNİN UP-LİNK ARACI OLARAK YAPIMININ TEKNİK ŞARTNAMESİ

4 ADET REJİLİ UP-LINK ARACI (VİDEO, SES VE UP-LİNK TEÇHİZATI) İLE 2 ADET ARACIN KAROSERİNİN UP-LİNK ARACI OLARAK YAPIMININ TEKNİK ŞARTNAMESİ 4 ADET REJİLİ UP-LINK ARACI (VİDEO, SES VE UP-LİNK TEÇHİZATI) İLE 2 ADET ARACIN KAROSERİNİN UP-LİNK ARACI OLARAK YAPIMININ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2009 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 4 2. GENEL ŞARTLAR 4 3. SİSTEM STANDARTLARI

Detaylı

ARI STÜDYOSU VIDEO VE AUDIO TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ARI STÜDYOSU VIDEO VE AUDIO TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ ARI STÜDYOSU VIDEO VE AUDIO TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2013 0 1 AMAÇ... 2 2 GENEL ŞARTLAR... 2 3 SİSTEM STANDARTLARI... 3 4 SİSTEM TANIMI VE AKIŞI... 3 5 VİDEO TEÇHİZATI... 6 5.1 Video Router ve Aksesuarları

Detaylı

IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL Bu Teknik Şartnamenin amacı; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu nun (TRT) ihtiyaçları çerçevesinde,

Detaylı

TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI

TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI TRT TEKNİK ŞARTNAME TRT1 AVRUPA YAYINI İÇİN SİSTEM ALIMI 1 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT 1 Avrupa yayının yapılmasını sağlamak üzere gerekli olan Sistemin (bütünleşik server sistemi ve diğer video,

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI RADYO VE TV VERİCİ İSTASYONLARI UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Proje no: VİD 2009/14 1/14 RADYO VE TV VERİCİ İSTASYONLARI

Detaylı

BTDB7-14-IH-41486 TRT İNGİLİZCE KANALI İÇİN KULLANILACAK İSTANBUL BOĞAZİÇİ (E) STÜDYOSU NUN EK SES TEÇHİZATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BTDB7-14-IH-41486 TRT İNGİLİZCE KANALI İÇİN KULLANILACAK İSTANBUL BOĞAZİÇİ (E) STÜDYOSU NUN EK SES TEÇHİZATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT İNGİLİZCE KANALI İÇİN KULLANILACAK İSTANBUL BOĞAZİÇİ (E) STÜDYOSU NUN EK SES TEÇHİZATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 1 İÇİNDEKİLER 1.AMAÇ 2. GENEL ŞARTLAR 3.SİSTEM STANDARTLARI 4-KURULUM VE MONTAJ 5.CİHAZ

Detaylı

TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi Teknik Şartname

TRT İngilizce Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi Teknik Şartname 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı TRT İstanbul Televizyonu nda kurulması planlanan İngilizce Kanalı için satın alınacak disk tabanlı kayıt, yapım ve yayın sistemlerine ilişkin teknik özellikleri ve fonksiyonel

Detaylı

2 ADET REJİLİ UP-LINK ARACI RESİM, SES VE UPLİNK TEÇHİZATI ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET REJİLİ UP-LINK ARACI RESİM, SES VE UPLİNK TEÇHİZATI ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET REJİLİ UP-LINK ARACI RESİM, SES VE UPLİNK TEÇHİZATI ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2011 İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM 4 2. GENEL ŞARTLAR 4 3. SİSTEM STANDARTLARI 5 4. VİDEO TEÇHİZATI 5 4.1 Video /

Detaylı

2015 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK T.İ.M. MERKEZİ GAZ İZLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. 1. Amaç

2015 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK T.İ.M. MERKEZİ GAZ İZLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. 1. Amaç 1. Amaç 2015 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK T.İ.M. MERKEZİ GAZ İZLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi (ARTİM) de ocak havası, CH 4,

Detaylı

SPSDB7-15-IH-53663 SİPARİŞ İŞARETLİ İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SPSDB7-15-IH-53663 SİPARİŞ İŞARETLİ İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ SPSDB7-15-IH-53663 SİPARİŞ İŞARETLİ İSTANBUL C, D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İSTANB UL C ve D STÜDYOLARI İÇİN SES VE VİDEO TEÇHİZA TI ALIM I İŞİ VİDEO K ISM I TEK

Detaylı

TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS:

TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS: 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu şartname, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı nda kurulmak üzere satın alınacak olan sayısal arşiv sisteminin; fonksiyonel ve teknik özelliklerinin belirlenmesi, projelendirmesi, montajı,

Detaylı

DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI

DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI GAZDAŞ Sayfa: 1 / 9 SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI Rev:00 / 04.06.2013 DAĞITIM LİSANS BÖLGESİNDEKİ SERBEST TÜKETİCİLERİN SEVKİYAT KONTROL MERKEZİ İLE HABERLEŞME USUL VE ESASLARI

Detaylı

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK- 4 IP AĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü nün bir ucu İzmir diğer ucu Ankara (Devamlılık fiber odası) olmak üzere, üzerinden video&audio

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRT ORAN KAMPÜSÜ VERİ İLETİŞİM ALTYAPISI AKTİF CİHAZ VE PASİF KABLOLAMA EKİPMANLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAPSAM Bu

Detaylı

TRT ADNAN ÖZTRAK KONFERANS SALONU VİDEO, SES VE IŞIK TEÇHİZATININ MONTAJ VE EĞİTİM DAHİL SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT ADNAN ÖZTRAK KONFERANS SALONU VİDEO, SES VE IŞIK TEÇHİZATININ MONTAJ VE EĞİTİM DAHİL SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT ADNAN ÖZTRAK KONFERANS SALONU VİDEO, SES VE IŞIK TEÇHİZATININ MONTAJ VE EĞİTİM DAHİL SATIN ALINMASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2011 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ 2 GENEL ŞARTLAR 3 SİSTEM STANDARTLARI 4 SİSTEM TANIMI VE

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. KONU : Bu Teknik Şartname ITU ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. standartlarına uygun, tamamen solid state yarı iletken devre elemanlarından

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR...

KONU VE GENEL AÇIKLAMALAR... 3 1.1 AMAÇ... 3 1.2 KAPSAM... 3 1.3 GENEL AÇIKLAMALAR... TCDD 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BEYLİKOVA (ESKİŞEHİR) MALZEME DEPOSUNUN GÜVENLİĞİ VE KORUNMASI İÇİN KAPALI DEVRE KAMERA (CCTV) SİSTEMİ KURULMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ -NİSAN 2014- - Sayfa 1/16 - İÇİNDEKİLER 1.

Detaylı

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ FUTBOL FEDARASYONU LEVENT NETWORK ALT YAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER: 1- KABLOLAMA ALT YAPISI UTP CAT5E DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH CORDLAR PRİZLER UTP CAT6 DATA KABLOSU PATCH PANELLER PATCH

Detaylı

TRT AVAZ STÜDYOSU GRAFİK ANİMASYON VE GÖRÜNTÜ KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT AVAZ STÜDYOSU GRAFİK ANİMASYON VE GÖRÜNTÜ KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT AVAZ STÜDYOSU GRAFİK ANİMASYON VE GÖRÜNTÜ KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu teknik şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun TRT Avaz Kanal Koordinatörlüğü bünyesinde bulunan TRT AVAZ

Detaylı

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ

ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ. ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ. SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ANKARA SANAYĠ ODASI I. ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekesġ YAPIM ĠġĠ ĠHALESĠ SCADA TEKNĠK ġartnamesġ ġubat-2011 ANKARA 138 ĠÇĠNDEKĠLER 1. GENEL... 141 1.1 Kalite Belgeleri, Referanslar ve

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ EK-4 TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI NOKTADAN NOKTAYA SDH TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1 1 KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

EK 6 TRT NAKLEN YAYIN ARAÇLARI TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

EK 6 TRT NAKLEN YAYIN ARAÇLARI TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ EK 6 TRT NAKLEN YAYIN ARAÇLARI TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 2010 1. AMAÇ...1 2. GENEL ŞARTLAR... 1 3. SİSTEM STANDARTLARI... 2 4. SİSTEM TANIMI ve AKIŞI... 3 5. CANLI YAYIN ARACI ÖZELLİKLERİ... 9 5.1. Dizaynla

Detaylı

NAKLEN YAYIN KAMERA SİSTEMLERİ, LENS, TAŞIYICI SİSTEMLER VE AKSESUARLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

NAKLEN YAYIN KAMERA SİSTEMLERİ, LENS, TAŞIYICI SİSTEMLER VE AKSESUARLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NAKLEN YAYIN KAMERA SİSTEMLERİ, LENS, TAŞIYICI SİSTEMLER VE AKSESUARLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartname, 1 adet Naklen Yayın Aracı ve 7 adet up-link aracında kullanılmak üzere alınacak Naklen Yayın Kamera

Detaylı

2.3. Sistem: Teklif edilecek teçhizat, yazılım, çevre birimi ve hizmetlerin tümü.

2.3. Sistem: Teklif edilecek teçhizat, yazılım, çevre birimi ve hizmetlerin tümü. YasaVizyon YasaVizyon Sistemi Teknik Şartname Sürüm : 4.11.00 Sürüm 4.11.00 Sayfa 1 / 25 1. AMAÇ VE KAPSAM 1.1. Bu dokümanın amacı; teknik özellikleri, performans gereksinimleri, kurulum ve destek hizmetleri

Detaylı