Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL 1.1. SİSTEM TANITIMI VE GEREKSİNİMLER: Bu şartnamenin 1.1. Sistem Tanıtımı ve Gereksinimler ve 2. Montaj Alanları, Montaj ve Diğer Teknik Gereksinimler başlığı altındaki maddeler istekli için ön bilgilerin verildiği şartlar olup ihaleye teklif verecek olan istekli, bu şartları peşinen kabul etmiş sayılacaktır. Bu nedenle söz konusu maddelere birebir cevap verilmesi gerekmemektedir. Ancak teknik şartnamenin 3.Teknik Şartlar başlığını müteakip tüm maddelerine şartnamede istenilen doğrultuda birebir eksiksiz cevap verilecek olup, şartname maddelerine anlaşıldı, kabul edildi, not edildi, karşılıyor, üreticiden cevap bekleniyor vb. ifadelerle kısa cevaplar verilmeyecektir. Açıklama gerektiren tüm maddelerine istenilen doğrultuda detaylı cevap verilecektir Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (bundan sonra TRT olarak belirtilecektir) tarafından Türksat 3A uydusu batı ışını üzerinden High Definition (HD-Yüksek Tanımlamalı) televizyon yayın iletim imkanı sağlayacak 1 adet HD uydu yer istasyonu sisteminin projelendirmesi, kurulumu, entegrasyonu tüm uydu ve sistem performans testleri dahil (anten hariç- Türksat 3A uydusuna yönlendirilmiş mevcut 4.8m Vertex marka antenin boştaki horizontal çıkış portu kullanılacaktır) çalışır vaziyette satın alınması işidir Sistem tanıtımı ve sistemin genel fonksiyonel özellikleri aşağıda belirtilmektedir: Türksat 3A uydusunun batı ışınından TRT tarafından kiralanacak transpondera SCPC (Single Carrier Per Channel- Kanal Başına Tek Taşıyıcı) formatında TRT Or-an sitesinden çıkılarak, Türksat 3A uydusu batı kapsama alanı dahilinde bulunan ve uygun HD uyumlu yayın alış sistemine sahip izleyicilere doğrudan uydu üzerinden HD yayının ulaştırılması hedeflenmektedir. Satın alınacak uydu yer istasyonu teçhizatı, TRT Or-an Sitesi Devamlılık uydu yer istasyonu binasında bulunan sistem salonuna, ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafından kurulacaktır. Satın alınacak teçhizat TRT ye ait olacak ve işletmesi ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafından verilecek sistem eğitimden sonra TRT personelince yapılacaktır. Satın alınacak sistem içerisinde yer alan ve detayları 12.3 maddesinde belirtilen cihazların kontrolü, arıza durumlarındaki otomatik yedeklemesi, cihazlara ait (sistem parametrelerinin girişlerinin yapıldığı) menülerin görüntülenmesi bilgisayar üzerinden yapılacaktır (Bundan sonra yer istasyonundaki Bilgisayarlı Monitör ve Kontrol Sistemi kısaca BMKS olarak ifade edilecektir). TRT Oran Sitesi Devamlılık uydu yer istasyonu binasındaki sistem rackı üzerinde gerekli monitör ve kontrolleri sağlayan 1 adet BMKS bulunacaktır. Ayrıca söz konusu binadan yaklaşık 200m kablo mesafesi uzaklıktaki Ana Kumanda Merkezinde de önceden yetkilendirilmiş operatörün sisteme müdahale etmesine imkân sağlayan (operatörün monitör ve kontrol ile ilgili sistem parametrelerine uzaktan erişimine müsaade eden) BMKS ağına bağlı olarak çalışan 1 adet bilgisayar sistemi (toplam 1set) daha bulunacaktır Satın alınacak uydu yer istasyonu sistemine ait malzeme ve teçhizat Kurumumuz ihtiyacını karşılayacak minimum konfigürasyonda teklif edilecektir. Kurulum, entegrasyon 1

2 ve bağlantı amacıyla gerekli tüm IF, L band, RF kabloları, dalga kılavuz, kit ve dalga kılavuz geçiş adaptörleri, bilgisayardan kontrol amaçlı haberleşme ve alarm kabloları, server, modemler, çeviriciler, hublar, splitter, yedekleme anahtarları, birleştiriciler, filtreler, cihazlara ait giriş/çıkış ara yüzleri, kablo ve sabitleyicileri, sabitleme kitleri, geçiş adaptörleri, her türlü konnektör, zayıflatıcı, bağlantı aparatları, topraklama terminal, bara ve kabloları vb. malzeme ve ekipmanlar yeterli sayıda sağlanacaktır. Söz konusu malzemelerin fiyatları, bu malzeme ile ilgili cihazın fiyatına veya işe dahil edilecektir. 2. MONTAJ ALANLARI, MONTAJ ve DİĞER TEKNİK GEREKSİNİMLER: 2.1 Satın alınacak uydu yer istasyonu teçhizatının kurulacağı mevcut TRT Or-an Sitesi Devamlılık uydu yer istasyonu binasının aşağıda belirtilen fiziksel ve teknik alt yapısı hali hazırda kurulu bulunmaktadır. 10x15x3.25 (WxLxH) metre boyutlarında sistem odası, Sistem odasına bitişik, giriş/çıkışı sistem odasından bağımsız 3x7x3.25(WxLxH) metre boyutlarında UPS ve enerji panolarının bulunduğu enerji odası, Binanın bodrumunda bağımsız havalandırma ve klima sistemi, Yer istasyonu binasının zemini, her alandan kablo geçişine uygun, yerden yükseltilmiş 40x40 cm boyutlarında tek parça bloklardan meydana getirilmiş kompütür taban döşemesi şeklindedir. 2.2 Sistem kurulum ve testler sırasında sistem salonundaki mevcut alt yapı, diğer çalışan sistemlerde ortaya çıkabilecek her türlü arıza, hasar ve problemler ile çevrede oluşabilecek zararlar ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafından tüm masraf ve her türlü sorumluluk kendisine ait olmak üzere ücretsiz olarak giderilecektir. 2.3 Uydu yer istasyonu teçhizatı içerisinde yer alan cihazlar için gerekli UPS destekli enerji ve klimatik koşullar TRT tarafından sağlanacaktır. Bu sistemlere rezerve edilmiş elektrik panolarındaki sigorta bağlantıları, kablolama ve cihazlara enerji dağıtımı TRT elemanlarının gözetiminde ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Söz konusu enerji dağıtım ve bağlantılarında birinci sınıf malzeme kullanılacaktır. 2.4 Satın alınacak teçhizat içerisindeki tüm elektronik cihaz, BMKS, malzeme ve otomatik yedekleme üniteleri ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafından, 1 adet 19 standart rack dolabı (yan kapakları sökülüp takılabilir) içerisine, tüm kablo bağlantıları ve kablajı yapılmış, havalandırması, fanı ve cihaz enerji dağıtım üniteleri çalışır vaziyette TRT ye teslim edilecektir. Uydu yer istasyonu binası ile Ana Kumanda Merkezi arasındaki yer altı galerilerinin güzergâhı takip edilerek yedekli olarak çekilecek BMKS ler arası minimum kayıplı 2 adet haberleşme kablosunun tesisi yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. Rack içerisindeki tüm kablo ve konnektör bağlantıları belirli bir düzende ve sırada numaralandırılmış ve etiketlendirilmiş şekilde herhangi bir arıza ve problem anında kabloların kolaylıkla giriş ve çıkış noktalarının takibi amacıyla düzenli bir şekilde yapılacaktır. Cihazlar rack içerisine L tipi cihaz taşıma kitleri veya slider kitler veya cihaz tavalarıyla birlikte birbirleri üzerine baskı yapmayacak biçimde yerleştirilecektir. Rack içerisinde hava sirkülâsyonunun en iyi şekilde sağlanarak cihazların birbirleri üzerine temas etmemesi amacıyla rackın uygun yerlerine gerekli boyutlarda boş paneller yerleştirilecek ve rack ile aynı renkte boyanacaktır. Tüm cihazlar rack içerisindeki topraklama baralarına irtibatlanacak olup, rackın topraklaması tüm sistemlere ait ana topraklama hattına bağlanacaktır. HD MPEG-4 encoder ve encoder yedekleme ünitesinin kısmi olarak satın alınması (bkz İdari Şartname Madde 21-Kısmi teklif verilmesi) durumunda, söz konusu cihazlar için ayrıca 19 rack teklif edilmeyecek ve cihazların racka yerleşimi ve düzenlenmesiyle ilgili yukarıda belirtilen tüm işler ihalenin IF ve RF teçhizatı (bkz idari şartname Madde 21-Kısmi teklif verilmesi) bölümünü kazanan 2

3 yüklenici firma tarafından yapılacak olup, HD MPEG-4 encoder ve encoder yedekleme ünitesinin racka yerleştirilmesi amacıyla rack üzerinde gerekli boşluklar bırakılacaktır. İhaleyi kazanan yüklenici firmaya ek maliyet getirmeksizin cihazların rack üzerine yerleşim planında TRT tarafından değişiklik yapılabilir. 2.5 Uydu yer istasyonundaki tüm cihazların giriş/çıkış kablo ve dalga kılavuz bağlantıları, taşımış oldukları sinyaller, giriş/çıkış sinyal seviyesi, adı, etiketlendirilmeleri vb. bilgileri gösteren toplam 2 adet blok şema autocad veya benzer özelliklerdeki başka bir bilgisayar programında A3 boyutlarında çizilip, yırtılmaz türde renkli basılı doküman olarak ve elektronik ortamda yüklenici firma tarafından (kısmi alım yapılması durumunda ihalenin IF ve RF teçhizatını kazanan yüklenici tarafından) teslimat sırasında idareye verilecektir. 2.6 İstekli, teknik şartnamede tarif edilen ya da tarif edilmeyen, fakat sistemin ve sistem içerisindeki tüm cihazların kendisinden beklenen şekliyle tam performans çalışabilmesi için gereken her türlü malzemeyi, teçhizatı (arabirim, yazılım, aksesuarlar vs.) teklif edecektir. Teklif edilmeyen (veya yeteri sayıda teklif edilmeyen) bu türden malzemelerin teklif edilmemesi durumunda fiyata dahil edildiği kabul edilecektir. 2.7 Aşağıdaki teçhizat tablosunda ihale kapsamında satın alınacak mal ve hizmetler genel hatlarıyla tablo halinde gösterilmektedir. SIRA NO ALIMI İSTENEN MAL VEYA HİZMETİN AÇIK TANIMI HD UYDU YER İSTASYONU SİSTEMİ TEÇHİZATI MİKTAR 1 HD MPEG-4 ENCODER 2 ADET 2 ENCODER YEDEKLEME ÜNİTESİ 1 ADET 3 DVB-S2 MODÜLATÖR 2 ADET 4 MODÜLATÖR YEDEKLEME ÜNİTESİ 1 ADET 5 UP-CONVERTER 2 ADET 6 INDOOR HPA 2 ADET 7 UP-CONVERTER VE HPA YEDEKLEME ÜNİTESİ (1:1) 1 SET 8 BİLGİSAYARLI MONITOR ve KONTROL SİSTEMİ (BMKS) 1 SET 9 IRD 1 ADET 10 OTOMATİK GÜÇ KONTROL SİSTEMİ 1 SET 3. TEKNİK ŞARTLAR 3.1 OPERASYONEL GEREKSİNİMLER Satın alınacak teçhizat içerisinde yer alan tüm cihaz ve malzemeler; Uluslararası standartlara göre üretilmiş olup 24 saat çalışma koşullarına uyumlu olacaktır. Uluslar arası yayıncılık ve standart gereklerini karşılayacaklardır. CE işaretli uygunluk belgesine sahip olacaklardır. Kendilerinden beklenilen yayın kalite ve güvenirliliğini sağlayacak olup, minimum ölçüde ayar ve bakım gerektirecek yapıda olacaktır. Uluslararası şok ve vibrasyon standart gereklerini karşılayacaktır. 3

4 Teknik şartnamede belirtilmemiş olsa bile sistemin bütünlüğü ve en iyi koşullarda çalışmasına olanak sağlayacak tüm aksesuar ve parçaları kapsayacaktır. Topraklama terminaline sahip olacaktır. Sistem topraklaması uluslararası standartlara uygun yapıda olacak olup, sistemin tam performans çalışması için gerekli her türlü tüm önlemler alınacaktır. Operatörü elektrik şoku ve radyasyondan koruyacak tam koruma özelliğine sahip olacaktır Yüksek voltaj ve elektrik şok riski içeren yerlerde gerekli uyarı etiketlerine sahip olacaktır. 220 ± 10 % VAC ve 50 ± 5 % Hz mono-faz şehir şebekesinde çalışacaktır. Cihazların etiketlendirilmeleri ve menülerinde Türkçe veya İngilizce dili kullanılacaktır. Teklif edilecek encoder, modülatör, up-converter ve HPA cihazları ile yedekleme üniteleri her biri birbirlerinden bağımsız ayrı cihaz olarak ve 19 rack boyutlarında teklif edilecek olup, her bir cihaz ve yedekleme üniteleri operatör tarafından lokal olarak ön panellerinden kontrol edilmeye uygun yapıda olacaktır Satın alınacak teçhizat içerisindeki tüm cihaz, ünite, malzeme ve bilgisayar sistemleri yedekleme özellikleri, kapasiteleri ve performans testleri yapıldıktan sonra sorunsuz çalışır vaziyette TRT ye teslim edilecektir İstekli, teklif edeceği teçhizat içerisindeki cihazların racka yerleşimini gösteren ölçülü rack çizim diyagramları ile cihazlara ilişkin giriş/çıkış noktaları, bağlantı ara yüzleri, noktaları vb. çizimleri ihtiva eden sistem blok diyagramını teklifiyle birlikte TRT ye verecektir. Kısmi teklif verilmesi durumunda ihalenin HD MPEG-4 encoder ve encoder yedekleme ünitesi kısmına (1.grup kısmi teklif) teklif veren istekli ölçülü rack çizim diyagramını vermeyecek, ihalenin IF ve RF teçhizatı kısmına (2.grup kısmi teklif) teklif veren istekli, teklif edeceği diğer cihazlarla birlikte HD MPEG-4 encoder ve encoder yedekleme ünitesinin rack üzerine yerleşimini ölçülü rack yerleşim diyagramında gösterecektir İhaleye teklif veren istekli, daha önce uydu üzerinden teklif edilen encoder cihazı kullanılarak hizmete verilmiş olan HD yayınlara ilişkin referans listesini TRT ye verecektir. Söz konusu referans listesi aşağıdaki bilgileri içerecektir. (Aşağıdaki bilgiler ihalenin sadece IF ve RF teçhizatı için kısmi teklif veren istekli tarafından verilmeyecektir) Yayıncı kuruluşun adı, HD yayında kullanılan encoder cihazının marka ve model numarası, Uydu üzerinden yapılan HD yayınların isimleri TRT gerek görmesi halinde söz konusu yayıncı kuruluşlardan yayın ve parametrelerle ve cihazların performanslarıyla ilgili doğrudan veya ihaleye teklif veren istekli firma aracılığıyla detaylı bilgi alma hakkına sahiptir İstekli, teklif etmiş olduğu tüm cihazlara ilişkin katalog bilgileri ve kullanım kitaplarını teklifle birlikte CD ortamında TRT ye verecektir Satın alınacak teçhizat içerisindeki tüm cihazların detaylı çalışma, kullanım ve menü sistemlerinin yer aldığı toplam 3(üç) set basılı doküman olarak hazırlanmış kullanım kitapları, yüklenici tarafından TRT ye sağlanacak olup, söz konusu kitaplar cihazlara ilişkin en son üretim, donanım ve yazılım bilgilerini de kapsayacaktır. HPA cihazlarına ait toplam 2(iki) set tamir-bakım (servis) kitabı yüklenici tarafından sağlanacaktır. 4 SİNYAL İLETİM YOLU 4.1 TRT HD Devamlılık Stüdyosundan uydu yer istasyonu binası sistem salonuna kadar TRT tarafından getirilen ve burada yüklenici firmaya teslim edilecek SMPTE 292M standardındaki birbirleriyle eşdeğer 2 adet HD-SDI video sinyalleri (Dolby sesleri embed edilmiş), 1+1 yedekli sistem konfigürasyonunda çalışan encoder cihazlarına girilecektir. 4

5 4.2 Her bir encoder tarafından kodlanan video ve audio sinyalleri çıkışta MPEG 4 Part 10 standardında ASI stream olarak, encoder yedekleme ünitesi üzerinden 1+1 yedekli sistem konfigürasyonunda çalışan modülatör cihazlarına karşılıklı olarak doğrudan veya bir dağıtım paneli üzerinden uygulanacaktır sistem konfigürasyonunda yedekli çalışan DVB-S2 modülatör cihazlarında EN DVB-S2 standardında 8PSK modülasyon işlemine tabii tutulan IF çıkış sinyalleri, modülatör yedekleme ünitesi üzerinden 1+1 sistem konfigürasyonunda yedekli olarak çalışan up-converter (IF to Ku band) cihazlarına karşılıklı olarak doğrudan veya bir dağıtım paneli üzerinden yönlendirilecektir. 4.4 Her bir up-converter cihazı, girişine uygulanan IF sinyalini iletim yapılacak uydu frekansına çıkartacak olup, frekans çevirim işleminden sonra asıl up-converter sinyali iletimde olan asıl (on-line) Ku band indoor HPA ya, yedek up-converter in sinyali ise yedek (hotstandby) konumunda bekletilen HPA ya karşılıklı olarak doğrudan veya dağıtım paneli üzerinden zincir yapısında uygulanacaktır. Aynı çıkış yoluna denk gelen asıl up-converter ve HPA cihazlarının çıkışı up-converter ve HPA yedekleme ünitesi vasıtasıyla antene, yedek up-converter ve HPA cihazlarının çıkışı ise en az 750 W güce dayanıklı yapıdaki suni yüke (dummy load) gidecektir. 4.5 Bu ihale kapsamında veriş anteni satın alınmayacaktır. Sinyalin uyduya çıkılması için, hali hazırda Kurumumuz yayınlarının Türksat 3A uydusu doğu ışını üzerinden iletiminde kullanılan 4,8 m Vertex KPK 4 portlu Ku band anten sisteminin boştaki yatay(horizontal) çıkış portu kullanılacaktır. Up-converter ve HPA yedekleme ünitesi içerisinde yer alan dalga kılavuzu anahtarlama ünitesinin antene yönlendirilecek olan çıkış portunun, mevcut antenin uyduya çıkış portuna olan bağlantısı (tüm bağlantı ekipmanları ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafından temin edilerek) kompüter taban döşeme altından yüklenici firma tarafından (kısmi alım yapılması durumunda ihalenin IF ve RF teçhizatını kazanan firma tarafından) yapılacak olup, aradaki mesafe yaklaşık 5 metredir. Satın alınacak olan uydu yer istasyonu sistemi içerisinde yer alan cihazların teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir. Teklif edilecek cihaz ve malzemeler aşağıda belirtilen teknik özelliklerden daha iyi özelliklere sahipse, bu durum değerlendirme sırasında göz önünde bulundurulacaktır. 5 HD MPEG-4 ENCODER: 5.1 Encoder aşağıda karakteristikleri verilen 1 adet HD-SDI video girişine sahip olacaktır. Giriş seviyesi : 800 mv p.p (peak to peak) ± %10 HD digital arayüz : SMPTE 292M Konnektor tipi ve empedansı : BNC dişi, 75 Ω Geri dönüş kaybı (return loss) : >15 db Desteklenen video formatları : seçilebilir 1080i (interlace-satırlı tarak geçmeli) ve 720p (progressive-satırlı ardışıl) Çerçeve hızları(frame rate) : seçilebilir fps ve fps Desteklenen video çözünürlükleri : 1080i x 25 fps : 720p x 50 fps Görüntü oranı (aspect ratio) : 16:9 (başka seçim varsa belirtilecektir) Girişine uygulanacak sinyalin taşınacağı kablo uzunluğu : en az 80 mt. mesafede HD-SDI iletimine uygun standartlarda kablo kullanılarak encoder cihazına uygulanacak 1,485 Gb/s HD-SDI sinyali sorunsuz iletecektir. 5

6 5.2 Encoder aşağıda belirtilen taramalı format gereklerini karşılayacaktır. 50 Hz çerçeve hızında 1280x720 satırlı ardışıl format (Referans: SMPTE 296M) 25 Hz çerçeve hızında 1920x1080 satırlı tarak geçmeli format (Referans: SMPTE 274M) 5.3 Encoder MPEG-4 Part 10 (ISO/IEC /H.264/AVC) video sıkıştırma standardında 4:2:0 L4 ve video kodlama formatlarına sahip olacaktır. MP (Main Profile) ve HP (High Profile) formatlarının seçimi cihazın menüsü veya web browser üzerinden operatör tarafından yapılacaktır. 5.4 MPEG-4 Part 10 video sıkıştırma için ve video kodlama formatlarında sabit bit hızında (Constant Bit Rate-CBR) video data rate değeri 3 ile 20 Mbit/s aralığında olacaktır. Daha düşük alt ve daha yüksek üst sınır video data rate değerine sahip cihaz teklif edilebilir. 5.5 TRT HD Devamlılık stüdyosundan gelen TV sinyallerinin seslerinin en son iletim ortamına embedded olarak taşınması sebebiyle encoder cihazı, SMPTE 292M HD-SDI standardındaki digital video çıkış sinyalleri üzerinden, SMPTE 299M embedded audio sinyallerini taşıyabilme kapasitesine sahip olacaktır. 5.6 Encoder cihazı HD-SDI sinyalinin içerisine embedded olarak gömülmüş olan ve encoder cihazına giriş öncesi harici olarak daha önce kodlanmış olan (pass-thru) en az 1 adet surround Dolby Digital 5.1 sesi iletecektir. Encoder cihazı üzerinden iletilebilecek HD-SDI sinyali içerisine gömülmüş pass-thru surround Dolby Digital 5.1 standardındaki seslerin maksimum sayısı belirtilecektir. 5.7 TRT HD Devamlılık stüdyosunda gönderilen HD program kaynak ve materyallerine ait, HD-SDI sinyali üzerinde gömülü Dolby Digital pass-thru sinyalinin, surround 5.1 sinyali olmaması durumunda, HD devamlılık stüdyosundan söz konusu HD-SDI sinyali üzerindeki embedded ses, pass-thru Dolby Digital stereo formunda yer istasyonuna gönderilecektir. Dolby Digital sesin surround 5.1 veya stereo formunda yer istasyonuna gönderilmesi HD devamlılık stüdyosunda yapılacaktır. Ancak encoder cihazının söz konusu Dolby kodlanmış pass-thru surround 5.1 ve Dolby Digital stereo seslerin iletimini encoder üzerinden herhangi bir ek ayarlama ve menü parametresini değiştirmeksizin iletmeye uygun yapıda olacaktır. 5.8 Encoder aşağıda özellikleri verilen en az 2 adet AES/EBU ses girişine sahip olacaktır. AES/EBU audio ara yüzü : EBU Tech Spec. karşılayacaktır. Empedans : 110 Ω balanced veya 75 Ω unbalanced Konnektör tipi : XLR 3 (110 Ω için) veya BNC (75 Ω için) 5.9 Encoder, MPEG-1 LayerII (Musicam) audio kodlama standart gereklerini karşılayacak olup, Musicam audio kodlama standardı için aşağıda belirtilen teknik değerlere sahip olacaktır. Audio örnekleme oranı : 48 khz (başka seçim varsa belirtilecektir) Desteklenen audio kodlama modları : seçilebilir stereo ve dual mono Audio data rate seçim aralığı : seçilebilir 128, 192, 256 ve 384 kbps 5.10 Dolby Digital 5.1 pass-thru ve MPEG-1 Layer II audio kodlama modlarının seçimi cihazın menüsü veya web browser üzerinden operatör tarafından yapılacaktır Encoder cihazına uygulanan ses sinyallerine gerektiğinde, encoder üzerinden dudak senkronizasyonu için gecikme verilecek, gecikme ayar aralığı ms cinsinden belirtilecektir. 6

7 5.12 Encoder üzerinde EN standardında en az 2 adet 75 Ω, ASI BNC copper çıkışı bulunacaktır. Söz konusu ASI çıkışlarından 1 tanesi encoder yedekleme ünitesine, diğeri ise encoder cihazının lokal olarak test edilmesi amacıyla kullanılacaktır. ASI stream çıkışına ait data rate aralığı belirtilecektir Encoder cihazı, BISS (Basic Interoperability Scrambling System) şifreleme özelliğine sahip olacaktır. BISS şifreleme modları BISS mode 1 ve BISS-E olacak olup, şifreleme modu seçimi cihazın menüsünden operatör tarafından yapılacaktır Encoder cihazı SMPTE 292M HD-SDI standardındaki video sinyalleri içerisine gömülü teletext bilgilerinin iletimine olanak tanıyacaktır Encoder kendi içerisinden audio ve video test sinyallerini üretecektir Encoder cihazı 1 adet referans (SYNC) video sinyal girişine sahip olacaktır Encoder cihazı gerektiğinde BMKS den bağımsız web browser üzerinden kontrol edilmeye imkan verecek yazılım ve arayüzlere sahip olacaktır Encoder cihazı, önceden oluşturulan farklı konfigürasyon parametrelerinin hafızada saklanabilmesi ve gerektiğinde hafızadan geri çağrılabilmesi amacıyla en az 3 farklı konumlu hafıza ve hafızadan geri çağırma özelliğine sahip olacaktır Encoder video, audio, PMT(Program Map Table) ve PCR(Program Clock Reference) PID değerlerinin ön panelinden ve web browser arayüzü üzerinden operatör tarafından manual olarak girilebilmesine olanak tanıyacaktır Encoder cihazının uyduya çıkılan yayının alış parametrelerini içeren (uydu pozisyonu, alış polarizasyonu, frekans, symbol rate, FEC vb.) NIT (Network Information Table) bilgilerinin düzenlenerek, ek multiplexer veya PSI&SI üretici ve işleyici cihazları kullanılmaksızın ASI stream içerisinden iletmeye imkân verip vermediği belirtilecektir DVB MPEG-4 program bilgileri ile PSI ve SI tabloların üretilmesi ve işlenmesi doğrudan encoder cihazının kendi içerisinden veya BMKS üzerinde alt uygulama olarak çalışabilecek yapıda PSI&SI üretici ve işleyici tarafından yapılacaktır. BMKS nin arızalanması veya herhangi bir nedenle devre dışı kalması durumunda encoder cihazları arıza öncesi en son PSI ve SI tablolarını üretmeye devam edecek veya tüm PSI ve SI tabloları encoder üzerinde kayıtlı olarak saklanacak ve encoder üzerinden çalıştırılacaktır. HD yayını alan mevcut uydu alıcılarında veya yayın alış parametrelerine göre yeni yayın alışı yapacak ev tipi uydu alıcılarında BMKS nin devre dışı kalması sebebiyle yayın akış ve alışları kesinlikle kesintiye uğramayacaktır. Encoder kendi içerisinden veya BMKS üzerinde alt uygulama olarak çalışacak yapıdaki PSI&SI üretici ve işleyici dışında PSI/SI tablolarını üretemiyorsa, PSI ve SI tablolarının üretimi ve işlenmesi için kesinlikle BMKS den ayrı harici bir PSI/SI üretici ve işleyici ile harici bilgisayar teklif edilmeyecektir Encoder cihazının standart konfigürasyonu içinde embedded olarak HD-SDI sinyalinin içerisine gömülmüş olan ve encoder cihazına giriş öncesi harici olarak daha önce kodlanmış olan(pass-thru) en az 1 adet Dolby E ses sinyalini standart konfigürasyonunda menü seçimine bağlı olarak iletmeye imkân tanıyıp tanımadığı belirtilecektir. Şayet cihaz, standart donanımı içerisinde Dolby E ses sinyalini iletme özelliğine sahip değilse ve ileride bu özelliğe ihtiyaç duyulması halinde ek yazılım, donanım eklentisi yapılarak veya aktivasyon şifresi girilerek söz konusu bu özellik cihaza ücreti karşılığında kazandırılabilmelidir. Dolby E ses sinyali iletim özelliği cihazının standart donanımı 7

8 içerisinde yer almıyor, ancak cihaza ücreti mukabil opsiyon eklentisi suretiyle kazandırılıyorsa, söz konusu özellik bu ihale kapsamında satın alınmayacak ve encoder cihazı fiyatına dahil edilmeyecektir Gerekmesi halinde encoder cihazının yukarıda belirtilen video ve audio sıkıştırma, iletim format ve standartlarında yayın yapabilmesini teminen ilgili tüm izin ve lisanslar yurtiçi ve uluslararası Kurum, kuruluş, organizasyon, laboratuar vb alınmış olarak TRT ye teslim edilecektir. 6. ENCODER YEDEKLEME ÜNİTESİ: 6.1 Her bir encoder tarafından kodlanan video ve audio bileşenleri çıkışta MPEG 4 Part 10 standardında ASI çıkış olarak, en az 2 adet ASI giriş portuna sahip encoder yedekleme ünitesine yönlendirilecektir. Söz konusu encoder yedekleme ünitesi üzerinden sistemde yer alan 2 adet encoder cihazından herhangi birisi çıkış yoluna gidecek asıl encoder, diğer encoder cihazı ise yedek encoder cihazı olarak hem BMKS üzerinden hem de encoder yedekleme ünitesi ön panelinden operatör tarafından ayarlanabilmelidir. Asıl encoder cihazının arızalanması durumunda, BMKS ve encoder yedekleme ünitesi tarafından sağlam olarak yedekte bekleyen encoder cihazı arızalanan asıl encoder cihazı yerine otomatik olarak çıkışa seçilecektir. 6.2 Encoder yedekleme ünitesinin çıkışında, asıl encoder olarak konfigüre edilen encoder cihazına ait ASI çıkışı olacaktır. Encoder yedekleme ünitesi, asıl encoder cihazına ait ASI çıkışının 1+1 sistem konfigürasyonunda yedekli çalışan modülatör cihazlarına uygulanabilmesini teminen birbirleriyle aynı özelliklerde en az 3(üç) adet ASI çıkış portuna sahip olacaktır veya ASI çıkışı profesyonel niteliklerde 1:3 ASI splitter (bölücü) ile eşdeğer 3(üç) adet ASI sinyaline bölünecektir. 6.3 Encoder cihazının enerji besleme ünitesinde arıza olması, girişinden uygulanan HD-SDI video kaynağının kaybolması, encoder ASI stream çıkışında problem yaşanması veya ASI stream çıkışının kesintiye uğraması, encoder içerisindeki video kodlama kartı veya modülünde arıza meydana gelmesi, encoder cihazı üzerinde normalden aşırı veri akış hızı olması, encoder cihazı içerisindeki sıcaklığın normal çalışma aralığının dışına çıkması ve bu durumun cihazın normal çalışmasını etkilemesi durumlarında sağlam olarak yedekte bekleyen encoder cihazı, asıl encoder cihazının yerine otomatik olarak çıkışa seçilecektir. 6.4 Encoder yedekleme ünitesi, girişinden uygulanan encoder cihazlarına ait ASI streamlerin paket yapısında kesinlikle bozulmaya ve kesintiye sebebiyet vermeyecektir. 6.5 Encoder yedekleme ünitesinin enerjisinin kesilmesi, herhangi bir nedenle arızalanması veya devre dışı kalması durumunda BMKS, sadece encoder yedekleme ünitesindeki mevcut arızayı göstererek herhangi bir yedekleme veya zincir değiştirme girişiminde bulunmayacak sistemde yer alan encoder dahil diğer tüm cihazlar en son mevcut konumlarını koruyacaklardır. 6.6 Encoder yedekleme ünitesinin encoder cihazlarına bağlantısı için gerekli haberleşme, alarm, uzaktan kontrol ve yedekleme amaçlı tüm kablolar ile gerekli diğer adaptör ve konnektörler de yeterli sayıda teklif edilecektir. Kontrol, haberleşme ve alarm kablolarının iç pin bağlantıları ile taşıdığı bilgiler teslimat sırasında TRT ye verilecektir. 8

9 7. DVB-S2 MODÜLATÖR 7.1 Modülatör, DVB-S2 (EN302307) standart gereklerini karşılayacak olup iletim modu CCM (Constant Coding and Modulation) olacaktır. Modülatör için aşağıdaki teknik değerlerin ne olduğu ve belirtilmesi gereken diğer teknik değerlerinde istenilen birimler cinsinden açıklanması gerekmektedir. Modülasyon standardı : DVB-S2 (başka seçim varsa belirtilecektir) Modülasyon tipi : 8 PSK (başka seçim varsa belirtilecektir) IF çıkış frekans aralığı : 50 ile 180 MHz arası IF frekans adım aralığı : maksimum 1 khz IF çıkış seviye ayar aralığı :-20 ile +5 dbm arası IF çıkış seviye adım aralığı : maksimum 0.1 db LDPC Hata düzeltme (Inner FEC coding ): 8 PSK için 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 Dış kodlama : BCH kodlaması FEC frame tipi : seçilebilir normal (64800) ve kısa (16200) bit Pilot eklentisi (alıcı senkronizasyonu için) : menüden açılıp, kapatılabilir yapıda DVB-S2 spektrum roll-off faktör : 25% ve 20% (başka seçim varsa belirtilecektir) IF frekans kararlılığı : maksimum ±1 khz Symbol rate aralığı : 1 ile 30 Msymb/sn Symbol rate adım aralığı : maksimum 1 ksymb/sn Zamana bağlı kazanç kararlılığı : maksimum ±0.5 db/24 hr Sıcaklığa bağlı kazanç kararlılığı : maksimum ±0.5 db Giriş stream arayüzü :EN standardında en az 1 adet ASI copper Giriş ve çıkış konnektor tip ve empedansı : BNC dişi, 75 Ω 7.2 Modülatör cihazı, önceden oluşturulan farklı konfigürasyon parametrelerinin hafızada saklanabilmesi ve gerektiğinde hafızadan geri çağrılabilmesi amacıyla en az 3 farklı konumlu hafıza ve hafızadan geri çağırma özelliğine sahip olacaktır. 7.3 Modülatör cihazı gerektiğinde BMKS den bağımsız web browser üzerinden kontrol edilmeye imkan verecek yazılım ve arayüzlere sahip olacaktır. 7.4 Modülatör cihazı test amaçlı kullanılmak üzere sabit veya değişken frekanslı L band monitör portuna sahip olacak veya modülatör üzerinde IF monitör portu varsa IF den L band dönüştürücü teklif edilerek L band monitör port özelliği sağlanacaktır. Söz konusu L band monitör portunun teknik özellikleri (frekans veya frekans aralığı, seviye, konnektör tipi vb) belirtilecektir. 8. MODÜLATÖR YEDEKLEME ÜNİTESİ 8.1 DVB-S2 modülatör cihazlarındaki modülasyon işlemi sonrası, IF sinyaline dönüştürülen modülatör çıkış sinyalleri en az 2 adet IF giriş portuna sahip modülatör yedekleme ünitesine uygulanacaktır. Söz konusu modülatör yedekleme ünitesi üzerinden sistemde yer alan 2 adet modülatör cihazından herhangi birisi çıkış yoluna gidecek asıl modülatör, diğer modülatör cihazı ise yedek modülatör cihazı olarak hem BMKS üzerinden hem de modülatör yedekleme ünitesi ön panelinden operatör tarafından manuel olarak ayarlanabilmelidir. 8.2 Modülatör yedekleme ünitesinin çıkışında, asıl modülatör olarak konfigüre edilen modülatör cihazına ait IF çıkış sinyali olacaktır. Söz konusunu ünite, asıl modülatör 9

10 cihazına ait IF çıkış sinyalinin 1+1 sistem konfigürasyonunda yedekli çalışan up-converter cihazlarına uygulanabilmesini teminen birbirleriyle aynı özelliklerde 3(üç) adet IF çıkış portuna sahip olacak (çıkış portları arasındaki fark maksimum ±0.5 db) veya IF çıkış sinyali 1:3 IF splitter (bölücü) ile 3(üç) adet IF sinyaline bölünecektir. Şayet IF bölücü kullanılacaksa teklif edilecek bölücü aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır. IF giriş/çıkış konektör tipi ve empedansı : BNC dişi, 75 Ω Çalışma frekans aralığı : MHz aralığını kapsayacak Araya girme kaybı (insertion loss) : maksimum 6 db Çıkış portları arasındaki fark : maksimum ±0.5 db 8.3 Modülatör yedekleme ünitesi; çıkıştaki asıl zincirde yer alan modülatör cihazının enerji besleme ünitesinde arıza olması, modülatör girişindeki encoder ASI stream kaynağında problem yaşanması veya kesilmesi, modülatör üzerinde aşırı stream akışı oluşması (over flow), modülatör syntheiser ve PLL devrelerinde arıza oluşması ve modülatör içerisindeki sıcaklığın normal çalışma aralığının dışına çıkması ve bu durumun cihazın normal çalışmasını etkilemesi durumunda sağlam olarak yedekte bekleyen modülatör cihazı otomatik olarak arızalı modülatör cihazının yerine çıkışa seçilecektir. 8.4 Modülatör yedekleme ünitesinin enerjisinin kesilmesi, herhangi bir nedenle arızalanması veya devre dışı kalması durumunda BMKS nin sadece modülatör yedekleme ünitesindeki mevcut arızayı göstererek herhangi bir yedekleme veya zincir değiştirme girişiminde bulunmayacak sistemde yer alan modülatör dahil diğer tüm cihazlar en son mevcut konumlarını koruyacaklardır. 9. UP-CONVERTER 9.1 Up-converter çıkış seviyesi gerektiğinde değiştirilebiliyor olmalıdır. Up-converter çıkış seviyesi, kablo, konnektör ve diğer kayıplar ile 10.4 maddesindeki HPA kazancı değerleri de göz önüne alınarak belirtilen sınırlar dışında herhangi bir gürültü, spurious ve diğer bozucu sinyallerin ortaya çıkmasına meydan vermeksizin, HPA cihazını 10.4 maddesinde belirtilen çıkış gücüne ulaştıracak yeterli seviyede olacaktır. Up-converterin kazanç veya zayıflatma ayar aralığı db olarak belirtilecektir. 9.2 Up-converter için aşağıdaki teknik değerlerin ne olduğu ve belirtilmesi gereken diğer teknik değerlerinde istenilen birimler cinsinden açıklanması gerekmektedir. Giriş frekans aralığı : 140±40 MHz (başka seçim varsa belirtilecektir) Çıkış RF frekans ayar aralığı : GHz Nominal IF giriş seviye aralığı : belirtilecektir dbm RF çıkış seviyesi : belirtilecektir dbm RF çıkış seviye adım aralığı : maksimum 0.1 db Çıkış RF frekans adım aralığı : sentözörlü 125 khz Zamana bağlı RF frekans kararlılığı : maksimum ± 5x10-9 /24 hr Sıcaklığa bağlı RF frekans kararlılığı : maksimum ± 5x10-8 (0-50 o C aralıkta 30dk sonra) Zamana bağlı kazanç kararlılığı : maksimum ± 0.5 db/24 hr (sabit sıcaklıkta) Sıcaklığa bağlı kazanç kararlılığı : maksimum ± 1 db Faz gürültüsü (phase noise) : IESS faz gürültü profil gereklerini karşılayacak Sinyale bağlı(signal related) spurious çıkışı: maksimum -60 dbc IF giriş konnektör tipi ve empedansı : BNC dişi, 75 Ω RF çıkış konnektör tipi ve empedansı : SMA veya N tip dişi, 50 Ω 10

11 9.3 Up-converter cihazı gerektiğinde BMKS den bağımsız web browser üzerinden kontrol edilmeye imkan verecek yazılım ve arayüzlere sahip olacaktır. 10. INDOOR HPA (HIGH POWER AMPLIFIER) 10.1 HPA cihazı, up-converter cihazı üzerinden girişine uygulanan RF sinyaline 10.4 maddesinde belirtilen değerlerde kazanç verecek olup, kazanç kontrolü HPA üzerinden veya HPA giriş seviyesini aşmayacak şekilde up-converter üzerinden yapılacaktır. HPA cihazı üzerinden ayarlanabilen çıkış güç seviyesi ayar aralığı db olarak belirtilecektir HPA ölçüm ve test amacıyla ana çıkışına müdahale edilmeksizin ana çıkış seviyesine göre belirli bir oranda zayıflatılmış RF monitor portuna sahip olacaktır. Zayıflatma oranı yaklaşık db olarak belirtilecek olup, söz konusu monitör portu HPA nın ön panelinde olacaktır. Çalışma frekansına göre zayıflatma oranlarını gösteren tablo, sevkiyat öncesi HPA cihazlarının ön tarafına yapıştırılacaktır Teklif edilecek HPA cihazları için aşağıdaki teknik değerlerin ne olduğu ve belirtilmesi gereken diğer teknik değerlerinde istenilen birimler cinsinden açıklanması gerekmektedir. HPA tipi : Indoor TWT TWT çıkış gücü : minimum 400 W TWT flanş (flange) çıkış gücü : minimum 350 W Maksimum RF giriş seviyesi : belirtilecektir dbm Çalışma frekans aralığı : GHz Sabit giriş seviyesi ve sıcaklıkta zamana bağlı kazanç kararlılığı : maks. ± 0.5 db/24 saat Sıcaklığa bağlı kazanç kararlılığı(30 dak.ısınma süresi sonrası) : maksimum ± 1 db 50 Ω daki giriş/çıkış VSWR : maksimum 1.4:1 Maksimum operasyonel yük (load) VSWR : 2.0:1 Tam çıkış gücündeki harmonik çıkış: : maksimum -60 dbc Intermodulation (eşit iki taşıyıcıyla 7 db backoff çıkışta) : maksimum -22 dbc Phase noise (faz gürültüsü) : IESS faz gürültü profili gereklerini karşılayacak. Gürültü ve spurious(veriş bandı içerisinde) : maks. 65 dbw/4 khz Large sinyal kazancı ( tam çıkış gücündeki kazanç) : minimum 65 db Small sinyal kazancı( SSG) : minimum 70 db Small sinyal kazanç değişimi( SSG variation) : maks. 1 db p.p/80 Mhz Güç faktörü : minimum 0.95 RF giriş/monitor port konnektör tipi ve empedansı : SMA veya N tipi dişi,50ω Çıkış konnektör tipi : WR HPA cihazları 1+1 yedekli sistem konfigürasyonunda çalışırken, her iki HPA cihazına ait uyduya gönderilen güç (ilerleyen güç-forward power) Watt ve dbm, yansıyan güç (reflected power) Watt veya dbm, helix akımı (helix current) ma, helix gerilimi (helix gerilimi) kv olarak menü seçimine bağlı olarak veya toplu halde HPA cihazları üzerinde bulunacak gösterge ve BMKS üzerinde görülebilmelidir. BMKS üzerinden HPA cihazları gerektiğinde veriş (transmit) ve bekleme (standby) konumlarına alınabilmeye uygun yapıda olacaktır. Ayrıca HPA çıkış gücü doğrudan değer girilmek veya HPA kazancını değiştirilmek suretiyle BMKS üzerinden ayarlanabilmeye uygun yapıda olacaktır HPA nın açma kapama anahtarının (AC power switch) HPA nın ön kısmında olması durumunda, istem dışı müdahalelerin önüne geçmek amacıyla söz konusu anahtarın üzerinde koruma kapağı olacaktır. 11

12 10.6 HPA cihazındaki herhangi bir alarm veya arıza durumunda alarm veya arızanın ne olduğu HPA üzerindeki gösterge ve BMKS bilgisayar ekranında görülecektir HPA cihazı üzerinde oluşan en son geçmiş alarm ve hatalara HPA menüsü veya BMKS aracılığıyla erişilecektir. En son erişilebilen alarm ve hataların sayısı belirtilecektir HPA cihazlarının sıcak hava çıkışlarının bina dışına atılmasını teminen, uygun kesitli sıcak hava çıkış boruları HPA ile birlikte teklif edilecek olup, fiyatı HPA fiyatına dahil edilecektir. HPA cihazlarına ait sıcak hava çıkışlarının bina dışına atılması, gerekli yalıtım ve işçilik işleri yüklenici firma tarafından yapılacaktır. 11. UP-CONVERTER VE HPA YEDEKLEME ÜNİTESİ 11.1 Teklif edilecek up-converter ve HPA yedekleme ünitesi, 1+1 yedekli sistem konfigürasyonunda çalışacak 2 adet up-converter ve HPA cihazlarının, diğer gerekli tüm arabirimlerle birlikte zincir yapısında yedekleme işlevini yerine getirecektir Up-converter ve HPA yedekleme ünitesi; dalga kılavuzu anahtarlama ünitesi (waveguide switch unit), en az 750 Watt güce dayanıklı suni yük, rigid (katı) dalga kılavuzları, kit ve adaptörleri, yedekleme özellikli kontrol paneli veya kontrol ünitesi, gerekli haberleşme, kontrol, alarm kabloları, gerekli montaj kit ve diğer arabirimleri içerecektir sistem konfigürasyonunda yedekli çalışacak HPA cihazları ve yük arasında, WR-75 tipinde rigid (katı) dalga kılavuz, adaptör ve kitleri kullanılacaktır. Dalga kılavuzlarının iç yapı malzemesi bakır veya pirinç olacaktır. Arıza kaynağı olabilecek, kırılgan, yüksek güçte eriyerek yansımaya ve deformasyona sebep olabilecek tutya, alüminyum döküm vb. malzemeler ile yapılmış dalga kılavuzu, anahtarlama ünitesi ile montaj malzemeleri kesinlikle teklif edilmeyecektir. Mekanik bağlantılarda kullanılacak civata, somun, pul vb. malzemeler oksitlenmeyen özelliklere sahip olacaktır. Söz konusu up-converter ve HPA yedekleme ünitesi içerisinde yer alan gerekli tüm birimlerin (dalga kılavuzları, kit ve adaptörleri, yük, dalga kılavuzu anahtarlama ünitesi, tüm kablolar ve gerekli arabirimler) gerekli tüm tutturucu, sabitleyici, kit ve aparatlarda up-converter ve HPA yedekleme ünitesi ile birlikte teklif edilecek ve fiyatları söz konusu yedekleme ünitesine dahil edilecektir Her bir up-converter cihazı, modülatör yedekleme ünitesi üzerinden girişine uygulanan çıkıştaki asıl modülatör cihazına ait IF sinyallerini iletim yapılacak uydu frekansına çıkartacak olup, frekans çevirim işleminden sonra asıl up-converter cihazına ait RF sinyali asıl HPA cihazına, yedek up-converter cihazına ait RF sinyali ise yedek HPA cihazına karşılıklı olarak zincir yapısında uygulanacaktır. Asıl HPA nın çıkışı otomatik up-converter ve HPA yedekleme ünitesi vasıtasıyla antene, yedek HPA nın çıkışı ise en az 750W güce dayanıklı yapıdaki suni yüke gidecektir. Asıl zincir yolu üzerindeki up-converter ve HPA ların herhangi birisinde arıza olması durumunda,yedek zincir yolu üzerindeki sağlam up-converter ve HPA ların ikisi birden otomatik up-converter ve HPA yedekleme ünitesi ve sistemdeki diğer birimler üzerinden anten çıkışına seçilecektir. Dolayısıyla upconverter ve HPA cihazları birbirleriyle doğrudan veya otomatik up-converter ve HPA yedekleme ünitesi üzerinden haberleşeceklerdir. Söz konusu up-converter ve HPA yedekleme ünitesi üzerinden sistemde yer alan ve aynı zincir yoluna denk gelen upconverter ve HPA cihazlarından ikisi birlikte çıkış yoluna gidecek asıl up-converter ve HPA olarak, diğer up-converter ve HPA ise yedek olarak hem BMKS üzerinden hem de up-converter ve HPA yedekleme ünitesi ön panelinden operatör tarafından manuel olarak konfigure edilebilmelidir. Up-converter ve HPA yedekleme ünitesi içerisindeki kontrol paneli veya kontrol ünitesinin herhangi bir nedenle devre dışı kalması durumunda, antene 12

13 ve yüke yönlendirilen cihazlar mevcut konumlarını korumalı, kesinlikle farklı konuma geçmemelidirler. HPA cihazlarının antene ve yüke yönlendirilmesi, dalga kılavuzu anahtarlama ünitesi üzerinde bulunacak olan manual seçim anahtarı üzerinden de gerektiğinde operatör tarafından da kolaylıkla yapılabilmelidir HPA cihazlarının çıkışındaki ilerleyen güç ve yansıyan güç değerlerinin arıza eşik değerleri, HPA üzerinden veya HPA cihazına önceden dışarıdan harici bilgisayar bağlantısı yapılmak suretiyle ayarlanabilir yapıda olacaktır. Asıl HPA cihazı üzerindeki yüksek yansıyan güç (high reflected power), aşırı ilerleyen güç (high forward power) ve düşük ilerleyen güç (low forward power) arıza eşik değerlerinin önceden ayarlanan değerleri aşması durumunda, up-converter ve HPA yedekleme ünitesi ve diğer birimler tarafından sağlam olarak yedekte bekleyen up-converter ve HPA birlikte antene, asıl upconverter ve HPA ise zincir olarak otomatik olarak suni yüke yönlendirilecektir. HPA cihazının varsa eşik değerleri önceden ayarlanabilen yapıdaki diğer arızalarının neler olduğu belirtilecektir. Ayrıca HPA cihazlarının eşik değerleri önceden ayarlanabilir yapıdaki alarmlarının neler olduğu belirtilecek olup, söz konusu önceden ayarlanabilir alarm eşik değerlerinin aşılması durumunda, antene ve yüke giden HPA cihazları mevcut konumlarını koruyacaklardır. HPA cihazları sesi açılıp kapatılabilir yapıda sesli arıza uyarı özelliğine sahip olacaktır. Ayrıca antene giden asıl HPA cihazının TWT tüpü üzerindeki sıcaklığın aşırı yükselerek, cihazın aşırı TWT sıcaklığı (TWT over temperature) arızası üretmesi, helix akımı ve helix gerilimi değerlerinin cihazın sorunsuz ve güvenli çalışması için önceden belirlenen sınırların (üretim sırasındaki veya ayarlanabilir yapıda ise önceden belirlenen arıza eşik değeri) dışına çıkması, HPA besleme ünitesinin arızalanması (power supply fault) durumlarında da yedek HPA cihazı yedek up-converter cihazı ile birlikte otomatik olarak antene yönlendirilecektir. Otomatik yönlendirme sırasında HPA cihazları üzerinde kesinlikle aşırı yansıma ve ark oluşmayacaktır. Asıl up-converter cihazının RF çıkışının kesilmesi, up-converter üzerinde syntheiser ve PLL arızası meydana gelmesi, up-converter enerji besleme devresinde arıza oluşması, up-converter üzerindeki sıcaklığın çalışma aralıklarının dışına çıkması ve bu durumun cihazın normal çalışmasını etkilemesi durumunda up-converter ve HPA yedekleme ünitesi ve diğer birimler tarafından sağlam olarak yedekte bekleyen up-converter yedek HPA cihazı ile birlikte antene, arızalı duruma düşen asıl up-converter, kendisine karşılık gelen HPA ile birlikte zincir olarak otomatik olarak suni yüke yönlendirilecektir yedekli sistem konfigürasyonunda çalışan asıl ve yedek HPA cihazlarından hangi HPA nın antene hangi HPA nın yüke yönlendirilmiş olduğu, hem yedekleme özellikli kontrol paneli veya kontrol ünitesi hem de BMKS ekranı üzerinden bir bakışta görülebilir yapıda olacaktır Teklif edilecek up-converter ve HPA yedekleme ünitesinin aşağıdaki teknik değerleri birebir karşılaması gerekmekte olup, söz konusu ünite için belirtilmesi gereken diğer teknik değerlerinde istenilen birimler cinsinden açıklanması gerekmektedir. Çalışma frekans aralığı : GHz Toplam uygulanabilir güç kapasitesi : en az 750 Watt Toplam kayıp : belirtilecektir db Anahtarlama süresi : belirtilecektir sn 13

14 yedekli sistem konfigürasyonunda çalışan HPA cihazlarına ait yüksek güçteki RF çıkış sinyallerinin dalga kılavuzu anahtarlama ünitesi ve rigid dalga kılavuzları üzerinden antene ve yüke yönlendirilmesi öncesi, rigid dalga kılavuzları üzerinde antene yönlendirilen asıl HPA cihazına ilişkin çıkış gücünün ve yansıyan gücün ölçülebilmesini teminen, ilerleyen RF güç (forward RF power) ve yansıyan RF güç (reflected RF power) ölçüm portları (coupler) ile yüke yönlendirilen yedek HPA cihazının çıkış RF gücünün rigid dalga kılavuzu üzerinden geçtikten sonraki seviyesini ölçmek amacıyla yük noktası RF güç ölçüm portu bulunacaktır. Söz konusu ölçüm portlarının teknik karakteristikleri aşağıda belirtilmiştir (Her bir RF güç ölçüm noktalarının zayıflatma değerleri belirtilen değerler içinde kalmak şartıyla birbirinden farklı olabilir) RF güç ölçüm noktaları konnektör tipi ve empedansı : SMA veya N tip dişi, 50 Ω RF güç ölçüm noktaları zayıflatması (coupling faktör) : min. 28, maksimum 42 db 11.9 Up-converter ve HPA ları yedekleyen up-converter ve HPA yedekleme ünitesinin faz birleştirici (phase combined) özelliğine sahip olmasına gerek duyulmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu ünite sadece otomatik yedekleme amaçlı olarak kullanılacaktır Up-converter ve HPA yedekleme ünitesi içerisinde yer alan tüm birimler ve bu birimlerin BMKS, up-converter ve HPA cihazlarına bağlantısı için gerekli haberleşme, alarm, uzaktan kontrol ve yedekleme amaçlı uç konnektörleri yapılmış yeterli uzunluğa sahip tüm kablolar ile gerekli diğer adaptör ve konnektörler de yeterli sayıda teklif edilecektir. 12. BİLGİSAYARLI MONİTOR VE KONTROL SİSTEMİ ( BMKS ) 12.1 BMKS, uydu yer istasyonu sisteminde yer alan ve detayları bu şartnamenin 12.3 maddesinde tarif edilen elektronik cihazların kontrollerinden, diğer arabirimlerle birlikte otomatik yedeklemelerinden ve gerçek zamanlı durumlarının izlenmesinden sorumlu olacaktır BMKS toplam 2 adet bilgisayar sisteminden oluşacaktır. BMKS deki bilgisayarlardan bir adeti yer istasyonunda diğeri ise uydu yer istasyonu binasından 200m. uzaklıktaki Ana Kumanda Merkezinde bulunacaktır. Uydu yer istasyonunda yer alan tüm cihaz, yedekleme üniteleri ve çevre birimleri tek bir BMKS ile kontrol edilecek olup, uydu yer istasyonu sistemi içerisindeki belli grup cihazları kontrol edebilen yapıya sahip birden fazla BMKS kesinlikle teklif edilmeyecektir. Yer istasyonunda bulunan BMKS ne ait bilgisayar sisteminin monitör ve kasası 19 boyutundaki cihaz rackının içine yerleştirilecektir. Ana Kumanda Merkezinde bulunacak BMKS ne ait monitör, kasa ve diğer çevre birimleri operatör masasına yerleştirilecektir. Her iki bilgisayar sistemi üzerinden de aşağıda detayları verilen cihazların kontrol ve izleme amaçlı fonksiyonları denetlenebilmelidir. Ana Kumanda Merkezinden yer istasyonunda bulunan cihazların kontrol edilebilmesi amacıyla yer İstasyonu ve Ana Kumanda Merkezindeki bilgisayar sistemleri arasındaki haberleşme ve kontrol kablolarının, çekilmesi, gerekli her türlü çevirici, adaptör, modem, hub ve switchlerin temini ihaleyi kazanan yüklenici firmanın sorumluluğunda olacaktır. Söz konusu malzemelerin fiyatı BMKS fiyatına dahil edilecektir. Yer istasyonu ve Ana Kumanda Merkezi binasına yerleştirilecek bilgisayar sistemlerinin monitörleri daha az yer kaplaması sebebiyle 15 LCD monitör olarak teklif edileceklerdir. Teklif edilecek BMKS, satın alınacak teçhizat içerisindeki cihazları sorunsuz olarak en iyi performans koşulları altında çalıştırmaya uyumlu konfigürasyonda teklif edilecek olup bilgisayar sistemlerinin sahip olduğu donanım özellikleri (Intel Pentium IV CPU, hard disk, RAM, ana kart, ekran kartı, ses kartı, CD/DVD-RW sürücü vb) detaylı olarak belirtilecektir. 14

15 Uydu yer istasyonu sisteminde yer alan yedekli cihazların herhangi bir nedenle arızalanması veya cihazlar üzerinde ortadan kaldırılamayacak türden bir alarm görülmesi durumunda, gerçek zamanlı olarak sistemdeki cihazların durum fonksiyonlarını izleyen BMKS, ortaya çıkan arıza veya alarmı otomatik olarak algılayacaktır. Şayet arızalı cihaz asıl zincirdeki cihaz ise yedekte bekleyen cihaz, operatör müdahalesine gerek olmaksızın arızalı cihazın yerine otomatik olarak devreye alınacaktır. Arıza durumlarındaki cihazlar arası geçişler minimum sürede yapılacaktır. Arıza durumlarındaki otomatik yedek cihaza geçiş sonrası arızalı cihaz ve yedekleme üniteleri BMKS tarafından yeni duruma göre konfigüre edilecektir. BMKS sistemindeki bir durum penceresinde veya log dosyasında cihazdaki arızanın meydana geliş zamanı, nedeni, yedek cihaza geçiş problemsiz olarak sağlanıp sağlanamadığı vb. gibi durumlar görülecektir. Yukarıda tarif edilen BMKS yapısına uygun bir sistem, cihazlardan alarm ve durum bilgilerini toplayan kabloları, bilgisayar sistemleri, dönüştürücü ve çevre birimleri (ethernet, modem, hub, terminal server) gerekli tüm arayüz birimleri, her türlü lisanslı yazılımlarıyla birlikte teklif edilecek olup orijinal yazılımlar CD ortamında ihaleyi kazanan yüklenici tarafından TRT ye verilecektir. Teklif edilecek BMKS nin çalışma prensibi detaylı olarak açıklanacaktır Uydu yer istasyonu sisteminde yer alan encoder, modülatör, up-converter ve HPA cihazlarının yedeklemesi herhangi bir arıza veya alarm durumunun ortaya çıkmasına bağlı olarak BMKS, yedekleme üniteleri ve diğer çevre birimleri tarafından otomatik olarak yapılacaktır.ayrıca yedekleme üniteleri üzerinden çıkış yoluna giden ilgili cihazların seçimi ve otomatik güç kontrol sistemi de BMKS üzerinden kontrol edilecek olup, IRD nin BMKS üzerinden kontrol ve izlenme zorunluluğu bulunmamaktadır BMKS, uydu yer istasyonunda yer alan ve yukarıda detayları belirtilen her bir cihazı ve yedekleme ünitelerini bilgisayar ekranında grafik veya kutu ikon olarak gösterecek (cihazlar arasındaki giriş/çıkış bağlantıları temsili ok veya çizgilerle belirtilecektir), istenildiği takdirde cihazların mevcut temel durum ve kontrol parametrelerine ulaşma ve parametrelerini değiştirmeye imkân tanıyacaktır. Herhangi bir arıza durumu sebebiyle otomatik yedekleme sonrası devre dışı kalan veya yedekte durduğu halde arızalanan cihazlar mevcut konumlarından farklı renkle temsil edileceklerdir Ana Kumanda Merkezi ve uydu yer istasyonundaki BMKS ye ait bilgisayar kasaları yedek enerji besleme(power supply) ünitelerine sahip olacaklardır. Asıl enerji besleme ünitesinin arızalanması durumunda yedek enerji besleme ünitesi devreye girecek ve yedek enerji besleme ünitesi üzerinden her iki BMKS kesintisiz olarak çalışmayı sürdürecektir Herhangi bir nedenle yer istasyonu binasındaki veya Ana Kumanda Merkezindeki bilgisayar sistemlerinden herhangi birisinin veya her ikisinin arızalanması durumunda yayın trafiği kesintisiz devam edecek, söz konusu arıza sebebiyle yer istasyonundaki hiçbir cihazın ve yedekleme ünitesinin konfigürasyonu kendiliğinden değişmeyecektir BMKS nin kısmen veya tamamen devre dışı kalması durumunda detayları bu şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen arıza durumlarının söz konusu cihazlar üzerinde oluşması halinde, encoder cihazlarının encoder yedekleme ünitesi, modülatör cihazlarının modülatör yedekleme ünitesi, up-converter ve HPA cihazlarının up-converter ve HPA yedekleme ünitesi üzerinden yedeklenmesi ve yedekliliği devam ettirilecektir BMKS, yer istasyonundaki cihazların parametrelerinin belirli kişi veya kişiler tarafından önceden verilmiş yetkiler çerçevesinde değiştirilebilmesi amacıyla kullanıcı adı ve şifresine göre tanımlı yetki atama sistemine sahip olacaktır. Kullanıcı adı ve parolasını 15

16 girmeyen hiçbir kişinin sisteme müdahale yetkisi olmayacaktır. Yetki atama sistemi üzerinden tanımlanabilecek kullanıcı sayısı en az 5(beş) olacaktır BMKS, detayları daha önce belirtilen uydu yer istasyonu teçhizatındaki herhangi bir cihazda ortaya çıkan arıza ve ortadan kaldırılamayacak yayın trafiğini etkileyen alarm durumuyla ilgili olarak yer istasyonu binasından 200m. uzaklıktaki operatörü, hem görsel hem de sesli olarak (ses açılıp kapatılabilir yapıda olacaktır) alarm ve arızanın kaynağı ile ilgili olarak anında uyaracaktır. Söz konusu amaca yönelik olarak her iki BMKS (yer istasyonu ve Ana Kumanda Merkezinde yer alan) bilgisayar kasaları içerinde yer alacak tümleşik (on board) hoparlör, ses kartı vb. donanımları ihtiva edecektir BMKS Windows işletim sistemiyle çalışacak olup, Windows işletim sisteminin adı ve versiyonu belirtilecektir. BMKS, operatörün minimum ve kısa süreli eğitimi sonucu kullanılacak yapıda olacaktır Gerektiğinde uydu yer istasyonundaki cihazlara önceden belirlenen yetkiler çerçevesinde BMKS üzerinden telefon hatları ve internet aracılığıyla direkt olarak uzaktan erişilip yazılım güncellemesinin yapılması, ortaya çıkan arızaların giderilebilmesi ve gerektiğinde sistem fonksiyonlarının denetlenmesi amacıyla yer istasyonundaki bilgisayar üzerinde gerekli modem, ethernet vb. kart ve çevre birimleri bulunacaktır Satın alınacak uydu yer istasyonundaki tüm cihazların BMKS ve çevre birimlerine bağlantısı, kontrol, haberleşme ve alarm kablolarının iç pin bağlantıları ile taşıdığı bilgiler teslimat sırasında TRT ye verilecektir HD MPEG-4 encoder ve encoder yedekleme ünitesinin kısmi olarak alınması durumunda, söz konusu cihazların BMKS ye entegrasyonu ihalenin IF ve RF teçhizatını alan yüklenici firma tarafından yapılacak olup, entegrasyon için gerekli tüm bilgi akışı ve koordinasyon iki yüklenici firma arasında sağlanacaktır. Bu amaç için HD MPEG-4 encoder ve encoder yedekleme ünitesinin BMKS ye entegrasyonu amacıyla BMKS, gerekli sürücü ve lisansları ihtiva edecektir. 13. IRD (INTEGRATED RECEIVER DECODER) 13.1 Teklif edilecek IRD, DVB-S2 (EN302307) standardında 8PSK formatında modülatörler tarafından modüle edilmiş, MPEG-4 uyumlu encoder cihazı tarafından kodlanmış SMPTE 292M standardındaki HD-SDI video sinyallerini sorunsuz olarak çözecektir. IRD üzerinde SMPTE 292M standardında en az 1 adet BNC 75 Ω HD-SDI video çıkışı olmalıdır IRD cihazı MPEG-4 Part 10 (H.264/AVC) video sıkıştırma standardında ve profil standartlarında 20 Mbit/sn ve daha düşük video rate değerlerinde (SMPTE 274M) ve 296M) video formatlarında kodlanmış HD yayınları çözebilmelidir IRD, SMPTE 292M HD-SDI standardındaki digital video çıkış sinyalleri üzerinden, SMPTE 299M standartlarında embedded audio sinyallerini taşıyabilme kapasitesine sahip olacaktır IRD, MPEG-1 Layer 2 Audio (Musicam) audio kodlama formatı altında kodlanmış ses sinyallerini çözecek olup, desteklenen audio kodlama modları mono, dual mono ve stereo olacaktır. Stereo modu 128, 192, 256 ve 384 kbit/sn bit hızlarını destekleyecektir. 16

17 13.5 IRD üzerinde 2 adet XLR-3 çıkış konnektör yapısına uygun balanced stereo çifti analog ve digital AES/EBU ses çıkışı olmalıdır IRD aynı zamanda Dolby Digital 5.1 pass through ve Dolby E standartlarında kodlanmış audio sinyallerinin harici kod çözücü tarafından çözülebilmesi amacıyla Dolby Digital 5.1 pass through ve Dolby E standartlarında kodlanmış audio sinyallerinin geçişine imkan tanıyacaktır IRD, encoder ASI çıkış sinyalinin IRD üzerinden test edilebilmesi amacıyla en az 1(bir) adet minimum 60 Mbit/s hızında transport stream data girişine uyumlu EN standardında 75 Ω BNC(dişi) ASI copper girişine sahip olacaktır IRD cihazı alış yapılan HD yayını SMPTE 259M standardında SD SDI standartlarına çevirebilmeli bu amaç için IRD üzerinde en az 1 adet BNC 75 Ω SD-SDI çıkışı olmalıdır IRD, en az 1(bir) adet 75 Ω BNC (dişi) ASI copper çıkışına sahip olacaktır IRD aşağıda belirtilen ana karakteristiklere sahip olacaktır: L band giriş sayısı : en az 2(iki) adet L band giriş frekans aralığı : 950 ile 2150 MHz L band frekans adım aralığı : maksimum 125 khz Giriş konnektör tipi ve empedansı : F tip dişi (female), 75 Ω Giriş RF seviye aralığı : 65 ile 25 dbm DVB-S2 demodülayon tipi : 8PSK (başka seçenek varsa belirtilecektir) DVB-S2 8 PSK için LDPC hata düzeltme : seçilebilir 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 DVB-S2 8 PSK için symbol rate aralığı : 1 ile 30 Msymb/sn Symbol rate adım aralığı : maksimum 1 ksymb/sn Pilot tonlar : otomatik algılama LNB voltaj ve lokal osilator seçimi : menüden 13V,18V,voltaj açık/kapalı seçilebilir 22 khz tone : menüden açık/kapalı seçilebilir IRD, çıkışındaki video sinyalinin irtibatlanacak sistemin video sinyalleri ile eş zamanlı çalışabilmesi için en az 1 adet BNC 75 Ω BNC referans video girişine sahip olacaktır Teklif edilecek IRD, BISS (Basic Interoperability Scrambling System) sinyalleri menüden doğru kodun girilmesine bağlı olarak çözecektir. IRD nin desteklediği BISS modları BISS Mode-1 ve BISS Mode-E olacaktır IRD, kendi içerisinden gerektiğinden test amaçlı kullanılmak üzere video test sinyali (pattern) üretme özelliğine sahip olacaktır IRD video satırlarındaki teletext bilgisinin geçişine imkân tanıyacaktır IRD video, audio, teletext ve data bileşenlerinin PID lerini gerektiğinde manual olarak girilebilmeye olanak tanıyacaktır IRD nin tüm kontrolleri ön panellerinde bulunan LCD gösterge (display) üzerinden yapılacaktır. IRD cihazı, Eb/No, sinyal seviyesi, network(ağ), servis bilgileri ile alarm ve arıza durumlarını göstermeye uygun yapıda olacaktır IRD gerektiğinde web browser üzerinden kontrol edilebilmeye uygun yazılım ve arayüzlere sahip olacaktır. 17

18 13.18 IRD cihazı, daha önceden oluşturulan farklı konfigürasyon parametrelerinin hafızada saklanabilmesi ve gerektiğinde hafızadan geri çağrılabilmesi (yüklenmesi) amacıyla en az 10 farklı konumlu hafıza ve hafızadan geri çağırma özelliğine sahip olacaktır TV sinyallerine ait seslere gerektiğinde IRD üzerinden dudak senkronizasyonu için en az ±40 ms gecikme verilebilmelidir IRD nin standart konfigürasyonu ile DVB-S (EN300421) standardında QPSK modüleli, MPEG-2 video sıkıştırma formatında 4:2:0 ve 4:2:2 kodlanmış SD video sinyallerini çözüp çözemediği belirtilecektir. Söz konusu özellikler IRD nin standart konfigürasyonunda yer almıyorsa bu ihale kapsamında satın alınmayacak ve fiyata dahil edilmeyecektir Gerekmesi halinde IRD cihazının yukarıda belirtilen video ve audio sıkıştırma, iletim format ve standartlarında yayın yapabilmesini teminen ilgili tüm izin ve lisanslar yurtiçi ve uluslararası Kurum, kuruluş, organizasyon, laboratuar vb alınmış olarak TRT ye teslim edilecektir. 14. OTOMATİK GÜÇ KONTROL SİSTEMİ 14.1 Otomatik güç kontrol sistemi, yağmur, kar fırtına vb. gibi kötü hava koşul etkileri ve buna bağlı sinyal düşmeleri elimine edecektir. Otomatik güç kontrol sistemi kötü hava koşulları sebebiyle sinyalde oluşabilecek minimum 10 db lik seviye düşmelerini düzeltecek yapıda olacaktır. Ortam koşulları kısmen veya tamamen düzeldiğinde, EIRP seviyesi Türksat Uydu Kontrol Merkezi tarafından izin verilen EIRP seviyesi değerini geçmeyecek şekilde izin verilen maksimum EIRP değerine otomatik olarak ayarlanacaktır Otomatik güç kontrol sistemi, güç seviye ayarlarını uydu beacon sinyali referans alınarak cihazların nominal çalışma seviye sınır aralık değerleri içerisinde kalmak koşuluyla uydu yer istasyonu sisteminde yer alan modülatör, up-converter veya HPA cihazlarının seviyelerinden birini veya birkaçını hava koşullarına bağlı olarak önceden belirlenen örnekleme zaman aralıklarında değiştirmek suretiyle yapacaktır. Otomatik güç kontrol sistemi üzerinden ayarlanabilir örnekleme zaman aralıklarının neler olduğu belirtilecektir Otomatik güç kontrol sistemi BMKS üzerinden kontrol edilebilir yapıda, gerektiğinde BMKS üzerinden ve otomatik güç kontrol sistemi içerisinde yer alan donanımlar üzerinden devreye alınıp devreden çıkartılabilmeye uygun olacaktır Otomatik güç kontrol sistemine alış geri besleme döngüsü için mevcut yayının uyduya çıkılacağı 4.8 metrelik anten sistemi kullanılacaktır. Ancak otomatik güç kontrol sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü beacon, tracking, uydu alıcısı, güç kontrol donanımı vb. cihazlar ile otomatik güç kontrolü yapacak gerekli tüm algoritmalar istekli tarafından teklif edilecek olup, fiyatı otomatik güç kontrol sistemine dahil edilecektir. Otomatik güç kontrol sistemi içerisinde yer alan donanımların (beacon, tracking, uydu alıcısı, güç kontrol donanımı vb. cihazlar) yedekli olması gerekmemekte olup, söz konusu cihaz ve donanımlar birbirleriyle tümleşik tek bir cihaz olarak ta teklif edilebilir Otomatik güç kontrol sistemi içerisinde yer alan beacon, tracking, uydu alıcısı, güç kontrol sistemi gibi donanımlar sinyaldeki değişimleri algılayabilecek hassasiyete sahip olacaktır Güç seviye ayarlarının yapıldığı cihaz veya cihazların her hangi bir nedenle arızalanması veya otomatik güç kontrol sistemi içerinde yer alan donanımların kısmen veya tamamen 18

19 devre dışı kalması durumunda otomatik güç kontrol sistemi herhangi bir operatör müdahalesine gerek olmaksızın kendiliğinden otomatik olarak devreden çıkacak, kesinlikle kararsız güç değişimleri ortaya çıkmayacaktır Otomatik güç kontrol sisteminin tüm çalışma ve seviye ayarlamaları Ankara ilinin iklim koşulları dikkate alınarak, ortam, iklim ve mevsim koşullarındaki değişimlere bağlı olarak operatör tarafından ek ayarlama ihtiyacı doğurmayacak bir yapıya sahip olacaktır Otomatik güç kontrol sistemi içerisinde yer alan elektronik cihaz ve alıcı gibi malzemeler yer istasyonundaki BMKS içerisindeki bilgisayar kasasına yerleştirilebilen tümleşik modül veya kart şeklinde teklif edilmeyecek olup, 19 rack boyutlarında teklif edileceklerdir. Yer istasyonundaki BMKS herhangi bir nedenle devre dışı kaldığında otomatik güç kontrol sistemi normal çalışma işlevini yerine getirmeye devam edecektir Otomatik güç kontrol sisteminin gerektiğinde ortam koşullarına bağlı seviye değişimlerini analiz etmek ve seviye değişimlerini incelemek amacıyla seviyedeki zamana bağlı değişimleri BMKS üzerinden grafiksel olarak göstermeye olanak verip vermediği belirtilecektir. 19

TEKNİK ŞARTNAME EK GENEL 1.1. SİSTEM TANITIMI VE GEREKSİNİMLER:

TEKNİK ŞARTNAME EK GENEL 1.1. SİSTEM TANITIMI VE GEREKSİNİMLER: TEKNİK ŞARTNAME EK- 2 1. GENEL 1.1. SİSTEM TANITIMI VE GEREKSİNİMLER: 1.1.1 Bu şartnamenin 1.1. Sistem Tanıtımı ve Gereksinimler ve 2. Montaj Alanları, Montaj ve Diğer Teknik Gereksinimler başlığı altındaki

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME EK- 2 1. GENEL 1.1. SİSTEM TANITIMI VE GEREKSİNİMLER: 1.1.1 Bu şartnamenin 1.1. Sistem Tanıtımı ve Gereksinimler başlığı altındaki maddeler istekli için ön bilgilerin verildiği şartlar

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME EK GENEL 1.1. SİSTEM TANITIMI VE GEREKSİNİMLER:

TEKNİK ŞARTNAME EK GENEL 1.1. SİSTEM TANITIMI VE GEREKSİNİMLER: TEKNİK ŞARTNAME EK- 2 1. GENEL 1.1. SİSTEM TANITIMI VE GEREKSİNİMLER: 1.1.1 Bu şartnamenin 1.1. Sistem Tanıtımı ve Gereksinimler başlığı altındaki maddeler istekli için ön bilgilerin verildiği şartlar

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ALIMI İSTENEN MAL VEYA HİZMETİN AÇIK TANIMI UP-LİNK TEÇHİZATI

TEKNİK ŞARTNAME ALIMI İSTENEN MAL VEYA HİZMETİN AÇIK TANIMI UP-LİNK TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI ve KAPSAMI 1.1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak belirtilecektir) uydu iletim sistemlerinde kullanılmak amacıyla aşağıdaki teçhizat tablosundaki

Detaylı

TEKNĐK ŞARTNAME TABLO

TEKNĐK ŞARTNAME TABLO TEKNĐK ŞARTNAME EK- 2 1. GENEL 1.1. SĐSTEM TANITIMI VE GEREKSĐNĐMLER: 1.1.1 Bu şartnamenin 1.1. Sistem Tanıtımı ve Gereksinimler başlığı altındaki maddeler istekli için ön bilgilerin verildiği şartlar

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI

TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI 1.1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak belirtilecektir) aşağıdaki teçhizat tablosunda yer alan uydu up-link teçhizatı (gerekli aksesuar, arabirim,

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ALIMI İSTENEN MAL VEYA HİZMETİN AÇIK TANIMI UP-LİNK TEÇHİZATI

TEKNİK ŞARTNAME ALIMI İSTENEN MAL VEYA HİZMETİN AÇIK TANIMI UP-LİNK TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI ve KAPSAMI 1.1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak belirtilecektir) uydu iletim sistemlerinde kullanılmak amacıyla aşağıdaki teçhizat tablosundaki

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME UYDU UP-LİNK TEÇHİZATI

TEKNİK ŞARTNAME UYDU UP-LİNK TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI 1.1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak belirtilecektir) İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde bulunan hizmet birimlerinde kullanılmak amacıyla aşağıdaki

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME ALIMI İSTENEN MAL VEYA HİZMETİN AÇIK TANIMI RADYO UP-LİNK TEÇHİZATI

TEKNİK ŞARTNAME ALIMI İSTENEN MAL VEYA HİZMETİN AÇIK TANIMI RADYO UP-LİNK TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAME 1. İŞİN TANIMI ve KAPSAMI 1.1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra TRT olarak belirtilecektir) Ankara Radyosu ve Çukurova Müdürlüğü ünitelerinde kullanılmak amacıyla aşağıdaki

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Proje no: VİD 2017/01

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Proje no: VİD 2017/01 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Proje no: VİD 2017/01 TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL: Bu şartnamenin amacı İdari şartname çerçevesinde

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Sipariş No: VĐD 2010/12 1 SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. GENEL Bu şartnamenin amacı; Đdari Şartname

Detaylı

EK-5 TRT BELGESEL VE TURİZM KANALI HD İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME

EK-5 TRT BELGESEL VE TURİZM KANALI HD İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME EK-5 TRT BELGESEL VE TURİZM KANALI HD İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. Amaç 2. İşin Tanımı 3. Genel Gereksinimler 4. Sistem 5. Kablolama ve Montaj 6. Eğitim 7. Garanti ve Teknik Destek Hizmetleri 1. AMAÇ

Detaylı

KÖLN STÜDYOSU UP-LİNK TEÇHİZATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

KÖLN STÜDYOSU UP-LİNK TEÇHİZATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ KÖLN STÜDYOSU UP-LİNK TEÇHİZATI ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL ŞARTLAR 1. TRT KÖLN stüdyosu yayın hizmetlerinde kullanılmak üzere özellikleri bu şartnamede belirtilen up-link techizatı satın alınacaktır.

Detaylı

7 ADET UP-LĐNK ARACI KAROSER TADĐLATI, UP-LĐNK TEÇHĐZAT ALIMI, MONTAJ VE EĞĐTĐM ĐŞĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

7 ADET UP-LĐNK ARACI KAROSER TADĐLATI, UP-LĐNK TEÇHĐZAT ALIMI, MONTAJ VE EĞĐTĐM ĐŞĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 7 ADET UP-LĐNK ARACI KAROSER TADĐLATI, UP-LĐNK TEÇHĐZAT ALIMI, MONTAJ VE EĞĐTĐM ĐŞĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ KAPSAM Bu şartnamenin amacı, TRT tarafından temin edilmiş olan 7 adet Mercedes 515 CDI panel van tipi

Detaylı

EK 1. İHALE DOKÜMANLARINDA YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER. İdari Şartnamedeki Değişiklikler: Madde 5.1.d. Bu madde boş bırakılmıştır.

EK 1. İHALE DOKÜMANLARINDA YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER. İdari Şartnamedeki Değişiklikler: Madde 5.1.d. Bu madde boş bırakılmıştır. EK 1. İHALE DOKÜMANLARINDA YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER Aşağıda eski ve yeni hali verilmiş şartname maddelerinin eski hallerinin yerine yeni halleri geçerli olacaktır. İdari Şartnamedeki Değişiklikler:

Detaylı

2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1

2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1 Referans: 2013/TUYAD- Merkezi Tv Dağıtım Sistemleri Malzeme ve Uygulama Şartname Standartları / Sürüm-1 İÇİNDEKİLER TABLOSU İçindekiler Tablosu... 0 1. HEADEND SİSTEM ORTAM STANDARTLARI:... 1 2. ANALOG

Detaylı

EK-6 TRT BELGESEL VE TURİZM KANALI HD İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME

EK-6 TRT BELGESEL VE TURİZM KANALI HD İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME EK-6 TRT BELGESEL VE TURİZM KANALI HD İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. Amaç 2. İşin Tanımı 3. Genel Gereksinimler 4. Sistem 5. Kablolama ve Montaj 6. Eğitim 7. Garanti ve Teknik Destek Hizmetleri 1. AMAÇ

Detaylı

10 ADET SPEKTRUM ANALİZÖR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

10 ADET SPEKTRUM ANALİZÖR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 10 ADET SPEKTRUM ANALİZÖR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL ŞARTLAR 1. İdari Şartname ve Sözleşme çerçevesinde TRT nin ihtiyacı olan aşağıda teknik özellikleri belirtilen 1 adet 1 MHz -30 GHz, 5 adet 100

Detaylı

BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. AMAÇ:

BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. AMAÇ: A. AMAÇ: BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun değişik birimlerinde ihtiyaç duyulan LCD Video Monitörlerin ve LCD Televizyon

Detaylı

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME

BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-14-IH-39607 TEKNİK ŞARTNAME BOĞAZİÇİ STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA SİSTEM ODASI ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi)

Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi) Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi) TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Modeller MA404 MA303 MA302 MA465 Versiyon : KK_MA_V3.2713 1 İçindekiler 1. Genel Tanıtım.3 2. Genel Özellikler..3 3. Kullanım

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SES KODEKLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ BTDB6-15-IH-53530 SES KODEKLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun (TRT) POTS (PSTN), ISDN, Ethernet ağları ve 3G/4G GSM hatları üzerinden ses yayını

Detaylı

2. TEKNİK GEREKSİNİMLER

2. TEKNİK GEREKSİNİMLER 1. GENEL TEKNİK ŞARTNAME Bu teknik şartnamenin amacı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT), IP (kablolu ve kablosuz), EDGE, 3. nesil (3G) cep telefonu servisleri ve 4. nesil (4G) mobil ağlar üzerinden,

Detaylı

SAYISAL FORMAT RESĐM KAYIT VE OKUMA CĐHAZLARI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

SAYISAL FORMAT RESĐM KAYIT VE OKUMA CĐHAZLARI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. AMAÇ SAYISAL FORMAT RESĐM KAYIT VE OKUMA CĐHAZLARI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ BTDB/-14-IH-44682 Bu şartnamenin amacı Sayısal Format Resim Kayıt ve Okuma Cihazlarına ilişkin teknik özellikleri ve fonksiyonel

Detaylı

YENİ HABER STÜDYOSU (KAE) GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YENİ HABER STÜDYOSU (KAE) GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YENİ HABER STÜDYOSU (KAE) GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1) AMAÇ Bu şartnamenin amacı, Yeni Haber Stüdyosu (KAE) Görüntü Sistemlerinin temini, kablolaması, montajı, devreye alınması ile test ve eğitim

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SES KODEKLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ SES KODEKLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL Bu teknik şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nun (TRT) IP, ISDN, 3G ve üzeri GSM hatları üzerinden ses yayını ve programı iletmek üzere ihtiyaç duyduğu

Detaylı

FİLM AKTARMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ

FİLM AKTARMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ FİLM AKTARMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamenin amacı, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan 16 ve 35mm lik pozitif ve negatif filmleri minimum HD çözünürlükte real time okuyan

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Sipariş No:VĐD-2009/22 1 SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. GENEL Bu şartnamenin amacı; Đdari Şartname

Detaylı

TEKNĐK ŞARTNAME 1. GENEL

TEKNĐK ŞARTNAME 1. GENEL 1. GENEL TEKNĐK ŞARTNAME Bu teknik şartnamenin amacı; Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT), IP, EDGE, 3. nesil (3G) cep telefonu servisleri ve 4. nesil (4G) mobil ağlar üzerinden, dış mekanlardan yapılan

Detaylı

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ...3 2. GENEL ŞARTLAR...3 3. SİSTEM STANDARTLARI...4 4. SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ...4

Detaylı

EK-2 TEKNİK ŞARTNAME

EK-2 TEKNİK ŞARTNAME EK-2 TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL 1.1. SİSTEM TANITIMI: 1.1.1 Bu şartnamenin 1.1. Sistem Tanıtımı ve 1.2. Operasyonel Gereksinimler başlığı altındaki maddeler istekli için ön bilgilerin verildiği şartlar olup

Detaylı

TEKNOMOBİL UYDU HABERLEŞME A.Ş. KULLANICI KILAVUZU Rev. 1.0 Satcom SCATEL

TEKNOMOBİL UYDU HABERLEŞME A.Ş. KULLANICI KILAVUZU Rev. 1.0 Satcom SCATEL UYDU HABERLEŞME A.Ş. KULLANICI KILAVUZU Rev. 1.0 Satcom SCATEL İÇİNDEKİLER GÜVENLİK UYARISI... 1 GİRİŞ... 2 1. SCATEL ÖZELLİKLERİ...3 2. ELEKTRİKSEL ARA YÜZLER... 4 2.1 D-SUB 50 PİNLİ DİŞİ BAĞLAYICI...4

Detaylı

ANAKUMANDA- DOĞAN KASAROĞLU- K BLOK A VE B STÜDYOLARI FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME

ANAKUMANDA- DOĞAN KASAROĞLU- K BLOK A VE B STÜDYOLARI FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1 / 5 Teknik Şartname SPSDB6-17-IH-75927 ANAKUMANDA- DOĞAN KASAROĞLU- K BLOK A VE B STÜDYOLARI FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAME 1. Bu şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (bundan sonra

Detaylı

ĠSTATĠSTĠKSEL ÇOKLAMA ÖZELLĠKLĠ UYDU HEAD-END SĠSTEMLERĠ. TEKNĠK ġartnamesġ

ĠSTATĠSTĠKSEL ÇOKLAMA ÖZELLĠKLĠ UYDU HEAD-END SĠSTEMLERĠ. TEKNĠK ġartnamesġ ĠSTATĠSTĠKSEL ÇOKLAMA ÖZELLĠKLĠ UYDU HEAD-END SĠSTEMLERĠ TEKNĠK ġartnamesġ 2012 ĠÇĠNDEKĠLER 1. ĠġĠN TANIMI ve KAPSAMI 4 2. GENEL ġartlar 5 3. SĠSTEM STANDARTLARI 9 4. SĠSTEM MĠMARĠSĠ ve SĠNYAL AKIġI 11

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi) TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller MA404 MA303 MA302 MA465. Versiyon : KK_MA_V2.

Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi) TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller MA404 MA303 MA302 MA465. Versiyon : KK_MA_V2. Ortak Anten Dağıtım Yükselticileri (MA-Serisi) TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Modeller MA404 MA303 MA302 MA465 Versiyon : KK_MA_V2.0507 TSE Belge No : 34/14.01.8563 1 1.Genel Tanıtım Toplu yerleşim birimlerinde,

Detaylı

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun çeşitli birimlerinde kullanılacak olan; (50-52)- inç (127-132 cm) Full HD LCD

Detaylı

TRT İNGİLİZCE KANAL STÜDYOSU GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT İNGİLİZCE KANAL STÜDYOSU GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ TRT İNGİLİZCE KANAL STÜDYOSU GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartnamenin amacı, TRT İngilizce Kanal Stüdyosu Görüntü Sistemlerinin temini, kablolaması, montajı, devreye alınması ile

Detaylı

CİHAZ HAKKINDA. KULLANILDIĞI YERLER - Otel - Hastahane - Toplu Konutlar - Okullar - Villalar - Siteler - ĠĢ merkezlerinde - ve AleĢveriĢ Merkezleri

CİHAZ HAKKINDA. KULLANILDIĞI YERLER - Otel - Hastahane - Toplu Konutlar - Okullar - Villalar - Siteler - ĠĢ merkezlerinde - ve AleĢveriĢ Merkezleri CİHAZ HAKKINDA Cok fazla sayıdaki yayının, dağıtım sistemlerine verilmek istenmesi durumunda, frekans spektrumu sınırlaması dolayısıyla yan kanal calışmanın kacınılmaz olduğu acıktır. Bu durumda modulatorlerin

Detaylı

UBOT Serisi. Optik Transmitter RF + IF (2 GHz)

UBOT Serisi. Optik Transmitter RF + IF (2 GHz) UBOT Serisi Optik Transmitter RF + IF (2 GHz) UBOT Ultra Genişbant Optik Transmitterları, 45~860MHz ve 950~2600MHz frekanslarındaki analog/dijital CATV ve SAT-IF sinyallerini optik işarete dönüştürerek,

Detaylı

EK:4 TEKNĐK ŞARTNAME

EK:4 TEKNĐK ŞARTNAME EK:4 TEKNĐK ŞARTNAME 1. GENEL 1.1. SĐSTEM TANITIMI VE GEREKSĐNĐMLER: 1.1.1 Bu şartnamenin 1. Genel başlığı altındaki maddeler istekli için ön bilgilerin verildiği şartlar olup ihaleye teklif verecek olan

Detaylı

HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HABER MERKEZİ KAYIT, YAPIM VE YAYIN SİSTEMİ VİDEO SUNUCULARININ HD YE YÜKSELTİLMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanlığında kullanılmakta olan mevcut

Detaylı

IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ IP, EDGE, 3G VE 4G ŞEBEKELERİNDEN SD VE HD YAYIN VE PROGRAM İLETİM TEÇHİZATI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL Bu Teknik Şartnamenin amacı; Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu nun (TRT) ihtiyaçları çerçevesinde,

Detaylı

VGA UTP 1X1 Extender with Audio KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : KX1100 İÇERİK. 1.0 Giriş...2. 2.0 Özellikler...2. 3.0 Kutu İçeriği...

VGA UTP 1X1 Extender with Audio KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : KX1100 İÇERİK. 1.0 Giriş...2. 2.0 Özellikler...2. 3.0 Kutu İçeriği... VGA UTP 1X1 Extender with Audio KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN KODU : KX1100 İÇERİK 1.0 Giriş.........2 2.0 Özellikler.........2 3.0 Kutu İçeriği.........3 4.0 Panel Açıklamaları.........3 5.0 Bağlantı ve Çalıştırma.........4

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ DAĞITIM ŞİRKETLERİNCE KURULACAK OSOS KAPSAMINA DAHİL EDİLECEK SAYAÇLARIN, HABERLEŞME DONANIMININ VE İLAVE TEÇHİZAT VE ALTYAPININ ORTAK ASGARİ 1. OSOS KAPSAMINDA KULLANILACAK SAYAÇLARIN ASGARİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ACD BİLGİ İŞLEM ACD KABLOSUZ VERİ TOPLAMA SİSTEMLERİ URT-V2 KABLOSUZ VERİ TOPLAMA TERMİNALİ DONANIM TEKNİK BELGESİ. URT-V2 Terminallerinin

ACD BİLGİ İŞLEM ACD KABLOSUZ VERİ TOPLAMA SİSTEMLERİ URT-V2 KABLOSUZ VERİ TOPLAMA TERMİNALİ DONANIM TEKNİK BELGESİ. URT-V2 Terminallerinin ACD BİLGİ İŞLEM URT-V2 KABLOSUZ VERİ TOPLAMA TERMİNALİ DONANIM TEKNİK BELGESİ URT-V2 Terminallerinin Donanım Özellikleri Genel Yetenekleri Terminal Dış Özellikler Montajda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Detaylı

Kataloğ Ses ve Görüntü Cihazları. 1. HDMI Splitter (Çoklayıcı) 2. HDMI Switch HDMI 5 In 1 Switch HDMI SWITCH UZAKTAN KUMANDALI 3 IN 1 OUT

Kataloğ Ses ve Görüntü Cihazları. 1. HDMI Splitter (Çoklayıcı) 2. HDMI Switch HDMI 5 In 1 Switch HDMI SWITCH UZAKTAN KUMANDALI 3 IN 1 OUT Kataloğ Ses ve Görüntü Cihazları 1. HDMI Splitter (Çoklayıcı) 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p Çözünürlükleri Destekler 1x2 HDMI SPLITTER 1x4 HDMI SPLITTER 1x8 HDMI SPLITTER 2. HDMI Switch

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH-34023 TEKNİK ŞARTNAME

ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH-34023 TEKNİK ŞARTNAME ARI STÜDYOSU İLE ANA KUMANDA ARASINDA FİBER OPTİK İLETİM SİSTEMİ BTDB6-13-IH-34023 TEKNİK ŞARTNAME 1. KAPSAM 1.1. Bu Teknik Şartname, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra TRT olarak

Detaylı

KISA MESAFE RADYO TELEMETRİ CİHAZLARI

KISA MESAFE RADYO TELEMETRİ CİHAZLARI TÜM SEBINETECH RADYO MODEMLERDE AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLER ORTAKTIR; KASA ÇALIŞMA SICAKLIĞI RF ÖZELLİKLERİ PERFORMANS ANTEN ARAYÜZÜ ÜRÜN SEÇİMİ Alüminyum kasa -10 C ~ +60 C Frekans: 433MHz, 25KHz kanal aralığı

Detaylı

İSTANBUL C ve D STÜDYOLARI İÇİN VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İSTANBUL C ve D STÜDYOLARI İÇİN VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ AMAÇ İSTANBUL C ve D STÜDYOLARI İÇİN VİDEO TEÇHİZATI ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 Bu şartnamenin amacı, Prodüksiyon Kaynakları Koordinatörlüğü İstanbul Yardımcılığı bünyesinde bulunan İstanbul C Stüdyosu

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:2

Zeyilname. Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname No:2 1/2 GİRİŞ SUNUCU, YIĞIN DEPOLAMA VE ÇEVRESEL BT EKİPMAN ALIMI (GA2.2) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları ile ilgili olarak düzenlenen işbu Zeyilname yukarıda

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2.12.1 KONU Tesiste kurulması planlanan Anons sistemi; acil anons, genel anons ve bölgesel anons

SAĞLIK BAKANLIĞI ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2.12.1 KONU Tesiste kurulması planlanan Anons sistemi; acil anons, genel anons ve bölgesel anons SAĞLIK BAKANLIĞI ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2.12.1 KONU Tesiste kurulması planlanan Anons sistemi; acil anons, genel anons ve bölgesel anons fonksiyonlarını aşağıda tanımlandığı şekilde gerçekleştirebilir

Detaylı

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1:TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1 GENEL

TEKNİK ŞARTNAME 1 GENEL TEKNİK ŞARTNAME 1 GENEL 1.1 Bu teknik şartname, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu nun (TRT), telekom 2 Mbit/s E1 ve IP devreleri üzerinden TRT İzmir Radyosu-TRT Ankara Oran Anakumanda Merkezi, TRT İzmir

Detaylı

KURANPORTÖR SİSTEMİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ

KURANPORTÖR SİSTEMİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ MEHMET ŞENLENMİŞ ELEKTRONİK BAŞ MÜHENDİSİ Üretim merkezlerinde üretilen elektrik enerjisini dağıtım merkezlerine oradan da kullanıcılara güvenli bir şekilde ulaştırmak için EİH (Enerji İletim Hattı) ve

Detaylı

VARIODYN D1 Sistem Tan ı ı t m ı ı

VARIODYN D1 Sistem Tan ı ı t m ı ı VARIODYN D1 Sistem Tanıtımı PA Anons-Sistemi Genel lanons Sistemi i EN 60849, VDE 0828 (Sistem normu) EN 54-16 (Ürün normu) VDE 0833 Bölüm 4 (Uygulama normu Almanya) TRVB 158 (Uygulama normu Avusturya)

Detaylı

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VICOTEC450 TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VICOTEC450 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

ÖN PANEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER

ÖN PANEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER ÖN PANEL FONKSİYONEL ÖZELLİKLER 1- ON/OFF Anahtarı : Cihazımızı komple kapatıp açmak için kullanılır. 2- SAT SELECT (Uydu Seçim) TuĢu : Uydu alıcılarına geçiş yapmak için kullanılır. 3- SIGNAL (SĠNYAL

Detaylı

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001

TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 TRİSTÖR MODÜL SÜRÜCÜ KARTI (7 SEG) KULLANIM KILAVUZU AKE-PE-TMS-001 1.CİHAZ ÖLÇÜLERİ 2.CİHAZ BAĞLANTI ŞEMASI 3.UYARILAR Cihazı kullanmaya başlamadan önce mutlaka kullanma kılavuzu okunmalıdır ve cihaz

Detaylı

SAYISAL FORMAT RESİM KAYIT VE OKUMA CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAYISAL FORMAT RESİM KAYIT VE OKUMA CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ SAYISAL FORMAT RESİM KAYIT VE OKUMA CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartnamenin amacı HD ve SD XDCAM Sayısal Format Resim Kayıt ve Okuma Cihazları, HD Sayısal Format Resim Kayıt ve Okuma Cihazları,

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

Telekom Devreleri Üzerinden Video İletim Sistemi Teknik Şartnamesi

Telekom Devreleri Üzerinden Video İletim Sistemi Teknik Şartnamesi Telekom Devreleri Üzerinden Video İletim Sistemi Teknik Şartnamesi EK-6 1 Sistem Genel Özellikleri 1. Satın alınacak sistem TRT TV programlarını Telekom devreleri üzerinden iletme amacıyla kullanılacaktır.

Detaylı

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Arşiv Dairesi Başkanlığının ihtiyacı olan sunucu, iş istasyonu ve LTO teyp kartuşu okuyucu/yazıcı satın alınması

Detaylı

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR

Doküman No: KK-PS R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU. Doc: KK-PS R2-TR Doküman No: KK-PS120-0117-R2-TR CODESEC PS120 GÜÇ KAYNAĞI ÜNİTESİ KURULUM VE KULLANICI KILAVUZU Doc: KK-PS120-0117-R2-TR DİZİN TEKNİK ÖZELLİKLER... 3 1. GENEL AÇIKLAMA... 4 2. TANIMLAR... 4 3. KURULUM,

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CSL710-R A/L-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50128973 CSL710-R40-2210.A/L-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

4K HDMI Genişletici Set, 4K2K/60 Hz

4K HDMI Genişletici Set, 4K2K/60 Hz 4K HDMI Genişletici Set, 4K2K/60 Hz Kullanma Kılavuzu DS-55204 Digitus 4K Çoğaltıcı Seti, 4K2K/60Hz hem yüksek çözünürlüklü grafikler hem de kesintisiz video oynatımı için en yüksek talepleri dahi karşılayan

Detaylı

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV4

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV4 STEREO FM VERİCİ delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:0216-348 65 21 D7220_RV4 7-2008-5-2010-2-2011 REV4 PC üzerinden frekans ve kişisel bilgi kaydı. RS232 ve RDS sistem girişli.stereo-mono seçme özellikli,yüksek

Detaylı

12 ADET PANELVAN ARACIN KAROSER TADİLATI, TEÇHİZAT ALIMI, CİHAZ AKTARIMI VE KURULUMU İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

12 ADET PANELVAN ARACIN KAROSER TADİLATI, TEÇHİZAT ALIMI, CİHAZ AKTARIMI VE KURULUMU İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 12 ADET PANELVAN ARACIN KAROSER TADİLATI, TEÇHİZAT ALIMI, CİHAZ AKTARIMI VE KURULUMU İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KAPSAM Bu şartnamenin amacı, TRT tarafından temin edilmiş olan 12 adet Mercedes 515 CDI panel

Detaylı

7. HAFTA KBT104 BİLGİSAYAR DONANIMI. KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

7. HAFTA KBT104 BİLGİSAYAR DONANIMI. KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 7. HAFTA KBT104 BİLGİSAYAR DONANIMI Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 Konu Başlıkları Diğer Birimler Ses Kartı Tv Kartı Fax-Modem Kartı Ethernet Kartı Kasa Güç Kaynağı

Detaylı

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI

Online teknik sayfa VISIC50SF TÜNEL SENSÖRLERI Online teknik sayfa VISIC50SF A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip VISIC50SF Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119610 CML720i-R05-400.A/CN-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5 STEREO FM VERİCİ delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5 2013 PC üzerinden frekans ve kişisel bilgi kaydı. RS232 ve RDS sistem girişli.stereo-mono seçme özellikli,yüksek performanslı

Detaylı

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter PERSONEL GEÇİŞ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ Parmak izi onaylama hızı 0.3 saniye veya daha az olmalıdır. Hata kabul oranı 0,00001 den daha yüksek olmamalıdır. Hatalı reddetme %0,01 veya daha az olmalıdır. Cihaz

Detaylı

IP İNTERKOM TESİSATI KISA TEKNİK ŞARTNAME A. Genel Bu şartname. Projesi için imalatı yapılacak olan IP İnterkom sisteminin kurulumu işlerinin teknik

IP İNTERKOM TESİSATI KISA TEKNİK ŞARTNAME A. Genel Bu şartname. Projesi için imalatı yapılacak olan IP İnterkom sisteminin kurulumu işlerinin teknik IP İNTERKOM TESİSATI KISA TEKNİK ŞARTNAME A. Genel Bu şartname. Projesi için imalatı yapılacak olan IP İnterkom sisteminin kurulumu işlerinin teknik özelliklerini, kontrolünü ve diğer hususlarla ilgili

Detaylı

Full HD Mini HDMI Genişletici

Full HD Mini HDMI Genişletici Full HD Mini HDMI Genişletici Kullanma Kılavuzu DS-55203 Ürün tanıtımı Bu HDMI Genişletici, çift olarak çalışan bir verici ünite (TX) ve bir de alıcı üniteden (RX) oluşur. Sıkıştırılmamış full HD1080p@60Hz

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı

SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 On-Off Seviye Kontrolörü Montaj ve Kullanım Kitapçığı SK 2400 MKK v10.02-tr 1 İÇİNDEKİLER 1. ÖNEMLİ NOTLAR... 3 2. TANIMLAMA... 4 3. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 4. MONTAJ ve KABLOLAMA... 5 4.1. Montaj...

Detaylı

EL300 ÇOK KANALLI SU KONTROL ÜNİTESİ TETHYS INSTRUMENTS 57, CHEMIN DU VIEUX CHÊNE, 38240 MEYLAN -FRANCE-

EL300 ÇOK KANALLI SU KONTROL ÜNİTESİ TETHYS INSTRUMENTS 57, CHEMIN DU VIEUX CHÊNE, 38240 MEYLAN -FRANCE- ÇOK KANALLI SU KONTROL ÜNİTESİ TETHYS INSTRUMENTS 57, CHEMIN DU VIEUX CHÊNE, 38240 MEYLAN -FRANCE- TEL : +33 4 76 41 86 39 - FAX : +33 4 76 41 92 27 MAIL : SALES@TETHYS-INSTRUMENTS.COM - WEB : WWW.TETHYS-INSTRUMENTS.COM

Detaylı

D I G I T A L HEADEND GRUBU ÜRÜNLER DVB-C (QAM) MODULATÖR ÜRÜN GRUBU. DVB-S/S2 CI/Modül giriş ASI ÇIKIŞLI DIGITAL HEADEND ÜRÜN GRUBU

D I G I T A L HEADEND GRUBU ÜRÜNLER DVB-C (QAM) MODULATÖR ÜRÜN GRUBU. DVB-S/S2 CI/Modül giriş ASI ÇIKIŞLI DIGITAL HEADEND ÜRÜN GRUBU TQM-C8442 TQM-C6642 TQM-C424CI TQM-01M THE-C04 TSM-200 HD TSM-100 SD 8SAT 4ASI giriş 4*Qam MUX DVB-C çıkış 6SAT 6ASI giriş 4qam MUX DVB-C çıkış 4SATCI 2 ASI giriş 4qam MUX DVB-C çıkış 2ASI giriş 1 Qam

Detaylı

SAYISAL FORMAT RESİM KAYIT VE OKUMA CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAYISAL FORMAT RESİM KAYIT VE OKUMA CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ SAYISAL FORMAT RESİM KAYIT VE OKUMA CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ BTDB7-11-IH-14442 Bu şartnamenin amacı Sayısal Format Resim Kayıt ve Okuma Cihazlarına ilişkin teknik özellikleri ve fonksiyonel

Detaylı

Teknik Katalog [Osiloskop]

Teknik Katalog [Osiloskop] Teknik Katalog [Osiloskop] [OX 7204] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90 (0)

Detaylı

RDA / RDAT OTOMASYON TİP AKÜ ŞARJ CİHAZI

RDA / RDAT OTOMASYON TİP AKÜ ŞARJ CİHAZI RDA / RDAT OTOMASYON TİP AKÜ ŞARJ CİHAZI Akü Şarj Cihazı Sabit Voltaj ve Sabit Akım prensibine göre çalışan tam kontrollü bir cihazdır. LCD panel üzerinden bütün ölçümler ve olay bilgileri izlenilebilir.

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML730i-R R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50119252 CML730i-R10-960.R/CV-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU TV Anten Sistemleri Kurulum ve Onarımı Elektrik Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri

DERS BİLGİ FORMU TV Anten Sistemleri Kurulum ve Onarımı Elektrik Elektronik Teknolojisi Haberleşme Sistemleri Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

DCS DCS ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ & YAZILIM

DCS DCS ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ & YAZILIM DCS RF İLE UZAKTAN KONTROL SİSTEMLERİ UZAKTAN MOTOR KONTROL SİSTEMLERİ SU DEPOSU & KUYU OTOMASYONU VERİ AKTARIM ÜNİTELER ( DATA TRANSFER ) RF ISM 433 / 868 /915 Mhz Alıcı & Verici ünitesi ( Etki alanı

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 9451 03/05/2012 Konu : Güvenlik Kamera Sistemi Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan Güvenlik Kamera Sistemi Alımı için kapalı zarfta teklif almak sureti ile satın

Detaylı

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ 1 GENEL 1.1 Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel

Detaylı

YAYIN İZLEME VE ÖLÇÜM SİSTEMLERİ. SAYISAL YAYINLARIN İZLENMESİ ve ÇÖZÜMLENMESİ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YAYIN İZLEME VE ÖLÇÜM SİSTEMLERİ. SAYISAL YAYINLARIN İZLENMESİ ve ÇÖZÜMLENMESİ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ EK-2 YAYIN İZLEME VE ÖLÇÜM SİSTEMLERİ SAYISAL YAYINLARIN İZLENMESİ ve ÇÖZÜMLENMESİ SİSTEMLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL 1.1 SiSTEM TANITIMI: 1.1.1 Bu şartnamenin 1.1. Sistem Tanıtımı ve 1.2. İşlevsel

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Model no. KX1075 - KX1076

KULLANIM KILAVUZU Model no. KX1075 - KX1076 FIBER VIDEO MEDIA DÖNÜŞTÜRÜCÜ SERİSİ KULLANIM KILAVUZU Model no. KX1075 - KX1076 Not: Ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz. Bu ürünün kullanım ömrü 7 yıldır. Garanti süresi 2 yıldır. EEE

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50126349 CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50123447 CML720i-R05-640.A/D3-M12 Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

GENEL MÜZİK YAYIN VE ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL MÜZİK YAYIN VE ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL MÜZİK YAYIN VE ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A. GENEL : A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. Sistem EN54-16 ve EN 60849 / IEC 60849 standartlarına tam olarak uymalıdır. Sistemi oluşturan tüm ekipmanlar ( CD,

Detaylı

kva KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

kva KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ kva KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖZET Bu şartname Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) nın teknik özelliklerini açıklamaktadır. KGK, elektrik kaynağının kesilmesi ya da bozulması sırasında kritik yüke

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser)

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser) Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici (Recloser) Üç kutuplu iki konumlu (açık - kapalı) Anahtarlama (kesme - kapama) vakum ortamında (vacuum interrupter) da hızlı tekrar kapamaya uygun tasarlanmıştır. Kesiciye

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Kablosuz HDMI AV Splitter&Switch. Model No. HDMI5G04 Ver.1.0

KULLANIM KILAVUZU Kablosuz HDMI AV Splitter&Switch. Model No. HDMI5G04 Ver.1.0 KULLANIM KILAVUZU Kablosuz HDMI AV Splitter&Switch Model No. HDMI5G04 Ver.1.0 ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bu belgede yazılı olan yönlendirmeleri ve bilgileri dikkatlice okuyunuz

Detaylı

HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu

HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu HDMI Matris Sviç, 4 x 2 Portlu KILAVUZ DS-48300 Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. En iyi performans ve emniyet için bu ürünü bağlamadan, kullanmadan veya ayarlamadan önce lütfen bu talimatları

Detaylı