1. Ulusal EMC Konferansı TASLAK PROGRAM. 14 Eylül 2011 Birinci GÜN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Ulusal EMC Konferansı TASLAK PROGRAM. 14 Eylül 2011 Birinci GÜN"

Transkript

1 1. Ulusal EMC Konferansı TASLAK PROGRAM 14 Eylül 2011 Birinci GÜN 08:00-10:00 KAYIT Fuaye (K-Blok) 10:00-11:00 AÇILIġ Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi (K-Blok) 11:00-11:45 DAVETLĠ KONUġMACI: Prof. Pyotr Ya. UFIMTSEV DIFFRACTION PRINCIPLES IN STEALTH TECHNOLOGY 11:45-12:30 DAVETLĠ KONUġMACI: Prof. Dr. Christos Christopoulos CHALLENGES OF COMPUTATIONAL ELECTROMAGNETICS FOR EMC APPLICATIONS 12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞĠ - Yemekhane (H-Blok) 14:00-18:00 KISA KURSLAR K K415 19:00-21:00 AÇILIġ KOKTEYLĠ Fuaye (K-Blok) 15 Eylül 2011 İkinci GÜN 08:30-10:30 1. OTURUM - Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi EMC KuruluĢlar / Standartlar 08:30-08:50 TÜBİTAK UME EMC Deney ve Ölçüm Kabiliyetleri Ramiz Hamid, Mustafa ÇetintaĢ, Soydan Çakır, Osman ġen ve SavaĢ Acak 08:50-09:10 MIL-STD-461F Genel Gereksinimlerine Bakış Hülya ÇINAR 09:10-09:30 Askeri Standartlarda Kara, Deniz, Hava Platformları için Sistem Testleri Yaklaşımı ve Test Yöntemleri Yakup ERDOĞAN 09:30-09:50 Askeri Standart MIL-STD 461E ile Ticari EMC Standartların Karşılaştırılması Hakan GÖKDOĞAN, Fatih ÜSTÜNER 09:50-10:10 AECTP-500 Gereksinimlerinin İncelenmesi Erdem AKPINAR 10:10-10:30 CE/CS Analyses in Geosynchronous Telecom Satellites 1 Erol Sanli, 1 M. Mehmet Nefes, 1 Ahmet F. Yagli, 1 Selman Demirel, 1 Erdem Demircioglu, 2 Murat H. Sazli 1 TURKSAT, 2 Ankara Üniversitesi 10:30-11:00 ÇAY/KAHVE ARASI Fuaye (K-Blok) 11:00-13:00 2. OTURUM - Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi EMC ve Kalibrasyon / Akreditasyon 11:00 11:20 TSE EMC ve Akreditasyon Berna YAVUZ ÇETĠNKAYA, Bülent ġentürk, Ahmet Turan HOCAOĞLU TSE Türk Standartları Enstitüsü 11:20 11: yılı Laboratuvarlar Arası EMC Karşılaştırma/Yeterlilik Deneyleri Bülent ġentürk, Berna YAVUZ ÇETĠNKAYA, Ahmet Turan HOCAOĞLU TSE Türk Standartları Enstitüsü 11:40 12:00 ANSI C63.5 Standardına Göre Anten Kalibrasyon ve Otomasyonu 1,2 Mustafa DOĞAN, 1 Ersan BARAN, 1 Fatih ÜSTÜNER 1 TÜBĠTAK BĠLGEM UEKAE, 2 Sabancı Üniversitesi 12:00 12:20 TSE Elektroteknik Laboratuvarı ve 2010 yılı Deney Sonuçları Analizi Ahmet Turan HOCAOĞLU, Bülent ġentürk, Berna YAVUZ ÇETĠNKAYA

2 TSE Türk Standartları Enstitüsü 12:20 12:40 ISO/EN Standardı Kapsamında Elektromanyetik Uyumluluk Laboratuarında Kalibrasyon Süreci 1,2 Yavuz ÖZTÜRK, 1 Ekrem DEMĠREL, 1 CoĢkun COġAR, 1 Fatih ÜSTÜNER 1, 2 GYTE 12:40 13:00 EMC Testlerinde Kullanılan İletim Hattı Kayıplarının Ölçülmesi Murat Celep, Cem Hayırlı ve Yakup Gülmez 13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞĠ - Yemekhane (H-Blok) 14:00-16:00 3. OTURUM - Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi EMC Test ve Ölçüleri 14:00-14:40 Overview of the CISPR Standards Martin Wiles (15 Eylül, 14:00-14:40) ETS-LINDGREN 14:40-15:00 Spectrum Analyzer Basic Serdar HEKĠMHAN (15 Eylül) SPARK Measurements 154:00-15:20 Radiated Emission Measurementsin OATS Renauld Duverne (15 Eylül) AGILENT 15:20-15:40 Uydularda EMC Test Yaklaşımı Gülçin YAVAġ, Ġzzet BAYIR 15:40-16:00 EMC Tests in Geosynchronous Telecom Satellites M. Mehmet Nefes, Selman Demirel, Erol Sanli, Senol Gulgonul, Erdem Demircioglu, Ahmet F. Yagli TURKSAT 16:00-16:30 ÇAY/KAHVE ARASI Fuaye (K-Blok) 16:30-18:30 4. OTURUM - Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi EMC Sorunları ve YaklaĢımlar 16:30-16:50 EMC Approach for Functional Safety of Aircrafts Hikmet Özge BACAK, Burak DURMAZ, Serkan AKYUZ TAI 16:50-17:10 Emisyon Testlerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanan Referans Kaynağın Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi Hakan GÖKDOĞAN, Fatih ÜSTÜNER 17:10-17:30 Işınımla Yayınım Testlerinde Masa Etkisi Osman ġen, Ramiz Hamid, Mustafa ÇetintaĢ, Mesut Öztürk, Aykut Ayaydın, SavaĢ Acak ve Soydan Çakır 17:30-17:50 Devre Seriminin Baskı Devreden Işımayla Yayılan Emisyonlar Üzerindeki Etkisi Fatih ÜSTÜNER, Ersan BARAN 17:50-18:10 Yarıklardan Sızan İstenmeyen Elektromanyetik Işımalar İçin Filtre Analizleri Koray SÜRMELĠ, Erkul BAġARAN, Bahattin TÜRETKEN 18:10-18:30 Çift Radyo Optik Rezonansın Zeeman Ayrışması İle RF Manyetik Alanların Tespiti 1 Soydan Çakır, 1 Ramiz Hamid, 1 Mustafa ÇetintaĢ, 2 Gonca Çakır, 1 Osman ġen 1 TUBITAK UME, 2 Kocaeli Üniversitesi 19:30-23:00 GALA YEMEĞĠ (Çengelköy VILLA BOSPHORUS) 16 Eylül 2011 Üçüncü GÜN 08:30-10:30 5. OTURUM - Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi Hava Araçlarında EMC 08:30-08:50 Hava Platformlarına Uygulanan sistem Seviyesi EMC Testleri Hacer KARAGÖL, Serkan AKYÜZ 08:50-09:10 Hava Araçlarında Kablolara Yönelik Elektromanyetik Girişim Tehditlerinin Deneysel İncelenmesi

3 1 Fatih ÜSTÜNER, 2 Nevzat TARIM, 1 Ersan BARAN 1, 2 EskiĢehir 1. Hava Ġkm Bkm Merk Komtnlığı 09:10-09:30 Hava Platformları ve Elektromanyetik Ortam Etkileri Tayyar ÖNAL, Hacer KARAGÖL, Serkan AKYÜZ 09:30-09:50 Uçaklarda Yıldırım Etkileri, Alınan Önlemler ve Doğrulama Faaliyetleri Tayyar ÖNAL, Serkan AKYÜZ 09:50-10:10 Hava Araçlarında Anten Yerleşim ve Etkileşimi BaĢak TULAY ARSLAN, Serkan AKYÜZ 10:10-10:30 Hava Aracı Elektrostatik Yük Analizi ve Alınması Gereken Önlemler Hikmet Özge BACAK, Serkan AKYÜZ 10:30-11:00 ÇAY/KAHVE ARASI Fuaye (K-Blok) 11:00-13:00 6. OTURUM - Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi EMC ve MODSIM 11:00-11:20 FEM Tabanlı Mikroşerit Anten Simülatörü S. Cumhur BAġARAN, Yalçın ALBAYRAK Akdeniz Üniversitesi 11:20-11:40 Dispersif ve Kayıplı Ortamda Keyfi Polarizasyonlu Antenler Arasındaki Elektromagnetik Etkileşimin İncelenmesi 1 Melih Celal Akmehmet, 2 Ġlhami Ünal, 2 Cahit Canbay 1 Otokar, 2 Yeditepe Üniversitesi 11:40-12:00 Pin Diyot ile Bandı Kontrol Edilebilen Ultra Geniş Bantlı Anten Tasarımı Cengizhan Mustafa DĠKMEN, Gonca ÇAKIR, Sibel ÇĠMEN Kocaeli Üniversitesi 12:00-12:20 Dairesel Kesitli Eksantrik Kılıflı İletkenden Dalga Saçılması Probleminin İkinci Türden Bir Lineer Denklem Sistemi Yorumu Fatih DĠKMEN, Sevda VATANSEVER Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 12:20-12:40 Improving Operational Performance of Antennas on Complex Platforms by Arranging Their Placements 1 Can Bayseferoğulları, 2 Gülbin Dural 1, 2 OTDÜ 12:40-13:00 Hava Platformu Üzerinde Haberleşme Antenleri Arası Etkileşim Analizi ve Ölçümleri Gönenç Afacan 13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞĠ - Yemekhane (H-Blok) 14:00-16:00 7. OTURUM - Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi EMC - BEM 14:00-14:20 A Review on SAR Reduction Techniques and Numerical Applications T. DÜZEL, F. AKLEMAN Istanbul Technical University 14:20 14:40 Mobil Telefonların Yaydığı Elektromanyetik Dalgaların E.coli nin Gelişimine Etkisi 1 Ayhan AKBAL, 2 Hasan H. BALIK 1 Fırat Üniversitesi, 2 Ġstanbul Arel Üniversitesi 14:40-15:00 Antalya Ölçeğinde Elektromanyetik Alan Seviyeleri ve Güvenlik Önlemleri ġükrü Özen Akdeniz Üniversitesi 15:00-15:20 İlköğretim Okullarında Biyoelektromanyetik Etkileşim Maruziyetinin Belirlenmesi 1 Osman ÇEREZCĠ, 1 ġuayb YENER, 1 Baha KANBEROĞLU, 2 Selim ġeker 1 Sakarya Üniversitesi, 2 Boğaziçi Üniversitesi 15:20-15:40 Meme Kanseri Tümörünün Tespit Edilmesi İçin Geliştirilen Mikrodalga Görüntüleme Sisteminin, Kalp Pili Kullananlar İçin Elektromanyetik Bağışıklık Açısından İncelenmesi Ġlhami Ünal 1, Bahattin Türetken 2, Umut BuluĢ 2, Cahit Canbay 1 1 Yeditepe Üniversitesi, 2 TÜBĠTAK-BĠLGEM-UEKAE 15:40-16:00 Orta Dalga AM Radyo Vericilerinin Büyük İletken Yapılarla Etkileşimi ve İnsan Sağlığına Etkileri Fatih ÜSTÜNER

4 16:00-16:30 ÇAY/KAHVE ARASI Fuaye (K-Blok) 16:30-18:30 8. OTURUM - Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi Sistem Seviyesinde EMC 16:30-16:50 The Effects of EMI on Navigation and Guidance of Unmanned Vehicles 1 Gurkan TUNA, 2 Kayhan GULEZ, 3 V. Cagri GUNGOR 1 Trakya University, 2 Yildiz Technical University, 3 Bahcesehir University 16:50-17:10 Impact of AC Drive System in Electrical Vehicles 17:10-17:30 A new passive filter for reduction of EMI effects on induction motor drive systems of electrical vehicles 1 Ibrahim Aliskan, 2T arik Veli Mumcu, 2 Gurkan Tuna, Kayhan Gulez 1, 3 Ali Ahmad Adam 1 Yildiz Technical University, 2 Trakya University, 3 Fatih University 17:30-17:50 A Survey of Inverter Output Filters Section A: Passive Filters 17:50-18:10 A Survey of Inverter Output Filters Section B: Active Filters 18:10-18:30 Yıldırımın Doğrudan ve Dolaylı Etkileri Ali KARAALĠ, Erdem AKPINAR 18:30-19:30 PANEL ve KAPANIġ Gözaçan Kültür ve Sanat Merkezi P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 POSTERLER Fuaye (K-Blok) Parabolik Reflektör Anten Tasarımı ve Performans Analizleri Ahmet SEFER, Levent SEVGĠ Tutarlı Dielektrik Özelliklere Sahip Anatomik Açıdan Gerçekçi Göğüs Fantomları Geliştirilmesi Konusuna Görüntü İşleme Temelli Bir Yaklaşım 1 Ahmet Hakan TUNÇAY, 2 Pelin ÖZMEN 1, 2 Kültür Üniversitesi Üç İletkenli İletim Hattı Modeli ve MatLab Tabanlı Diyafoni Hesaplayıcı Abdulkadir ÖZDAMAR, Levent SEVGĠ İletim Hatlarından Mikroşeritlere Filtre Tasarımı Mehmet Alper USLU, Levent SEVGĠ Periyodik Dipol Dizilerinin Zaman Domeni İncelemesinde Kaynak Fonksiyonu Gösterilimleri Çağatay ULUIġIK Yapısal Benzerlik İndeksi Metriği Üzerine Kurulu Dirac Video Kodlayıcı, İnsan Gözüne Uyumluluğu ve Genel Avantajları Deniz ÖZENLĠ Mobile Phone EMC Deterioration Due to Different Realistic Usage Patterns Salah I. Al-MOUSLY Ishik University, Erbil, Iraq Yüzeyaltında Gömülü Karmaşık Yapılı Nesnelerin Görüntülenmesi 1 Esin KARPAT, 2 Levent SEVGĠ 1 Uludağ Üniversitesi, 2 Mükemmel İletken Kama dan Saçılmanın Fizik Optik ve Kırınımın Fiziksel Teorisi ile İncelenmesi 1,2 Feray HACIVELĠOĞLU, 2 Levent SEVGĠ, 3 Pyotr YA. UFIMTSEV 1 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2, 3 Los Angeles, California Baskı Devrelerde Elektromanyetik Sızıntı ve Bilgisayar Simülasyonları 1 Gonca ÇAKIR, 2 Levent SEVGĠ 1 Kocaeli Üniversitesi, 2 Designing Frequency Response of Dielectric Loaded Waveguides 1 Serkan ġġmġek, 2 Ercan TOPUZ 1 Istanbul Technical University, 2 DoguĢ University Rüzgar Türbinlerinde EMC 1 Esin KARPAT, 2 Ġlker DURUKAN, 1 Fatih KARPAT 1 Uludağ Üniveristesi, 2 Texas Tech University

5 P13 P14 P15 P16 P17 P18 Güncel Standartlara Uygun Elektrostatik Deşarj Hedefi Tasarlanması ve Gerçeklenmesi Fatih Bulut, Yavuz ÖZTÜRK, Fatih ÜSTÜNER Tekne Kaynaklı İntermodulasyon Ölçme Yönteminin Tanıtılması Hakan GÖKDOĞAN, Ersan BARAN, Fatih ÜSTÜNER Çift Radyo Optik Rezonansı ile Çalışan Atomik Sensörü Kullanarak Mikrodalga Manyetik Alan Ölçümleri Mustafa ÇetintaĢ, Ramiz Hamid, Soydan Çakır, Osman ġen HAVA Araçlarında EMC, HIRF ve Yıldırım Sertifikasyon Yaklaşımı BaĢak TULAY ARSLAN, Serkan AKYÜZ Elektromanyetik Alan Prob Kalibrasyonları Osman ġen, Soydan Çakır, Mustafa ÇetintaĢ, SavaĢ Acak ve Ramiz Hamid Multiple Sclerosis(MS) hastalığının asıl nedeni, yeni kanıtlar Cahit CANBAY Yeditepe Üniversitesi WORKSHOP Correcting EMC Problems by Correct Electromagnetic Modeling Paul Duxbury (Workshop 14 Eylul :00 K-409) CST - UK

EMC 2013 2. ULUSAL ELEKTROMANYETIK UYUMLULUK KONFERANSI IŞIK ÜNIVERSITESI ISTANBUL. www.emcturkiye2013.org

EMC 2013 2. ULUSAL ELEKTROMANYETIK UYUMLULUK KONFERANSI IŞIK ÜNIVERSITESI ISTANBUL. www.emcturkiye2013.org 2. ULUSAL ELEKTROMANYETIK UYUMLULUK KONFERANSI EMC 203 IŞIK ÜNIVERSITESI ISTANBUL www.emcturkiye203.org IÇINDEKILER IÇINDEKILER PROF. DR. LEVENT SEVGI KONFERANS BAŞKANINDAN 02 KONFERANS BAŞKANINDAN 03

Detaylı

Sakarya Üniversitesinde EMC Eğitimi

Sakarya Üniversitesinde EMC Eğitimi 1069 Sakarya Üniversitesinde EMC Eğitimi 1 Suayb Yener, 1 Baha Kanberoğlu, 1 M. Kürşad Uçar ve 1 Osman Çerezci 1 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye Özet Elektromanyetik

Detaylı

23. SİNYAL İŞLEME VE İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI

23. SİNYAL İŞLEME VE İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI 23. SİNYAL İŞLEME VE İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI KONFERANS KURULLARI ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Cemil ÇELİK (İnönü Üniversitesi, Rektör) KURULTAY BAŞKANLARI Prof. Dr. A. Enis ÇETİN Doç. Dr. Mehmet Emin

Detaylı

09.45-10.45 Davetli Konuşmacı Prof. Dr. Andrew C. Singer Konuşması (Hasan Turan Konferans Salonu) 10:45-11:00 Çay-Kahve Arası 11:00-12:30 OTURUM 1-1

09.45-10.45 Davetli Konuşmacı Prof. Dr. Andrew C. Singer Konuşması (Hasan Turan Konferans Salonu) 10:45-11:00 Çay-Kahve Arası 11:00-12:30 OTURUM 1-1 SİU 2014 TEKNİK PROGRAMI I. GÜN 23 Nisan 2014, Çarşamba 08.00-09.00 KAYIT 08:45 9:45 AÇILIŞ (Hasan Turan Konferans Salonu) 1. Kurultay Başkanı Konuşması 08:45-08:50 2. Üniversite Yönetimi Hoş geldin konuşması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 5. Çalıştığı Kurumlar ve Akademik Unvanlar:

ÖZGEÇMİŞ. 5. Çalıştığı Kurumlar ve Akademik Unvanlar: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet BAYRAK ( Prof. Dr.) 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Konya, 23.02.1942 3. Medeni Hali : Evli, İki çocuk babası 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik

Detaylı

TOK 2013 TEKNİK PROGRAM ÇİZELGESİ

TOK 2013 TEKNİK PROGRAM ÇİZELGESİ TOK 2013 TEKNİK PROGRAM ÇİZELGESİ 26 Eylül 2013 Perşembe 27 Eylül 2013 Cuma 28 Eylül 2013 Cumartesi Sabah (09:00-12:00) 3. Oturum (13:30-15:15) 4. Oturum (15:30-17:15) 1. Oturum (08:30-10:15) 2. Oturum

Detaylı

SİU-2009 TEKNİK PROGRAMI

SİU-2009 TEKNİK PROGRAMI SİU-2009 TEKNİK PROGRAMI 1. Gün Genel Program (9 Nisan 2009) Saat Olay 09.00-09.30 Açılış 09.30-10.30 Davetli Konuşmacı: Kai Kuang Ma (Super-resolution Imaging) 10.30-10:45 Kahve Molası Salon 10.45-12:30

Detaylı

YÖK FORMATLI ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: 1978-1982 : Halil Bedii Yönetken İlkokulu, Bakırköy, İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl

YÖK FORMATLI ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: 1978-1982 : Halil Bedii Yönetken İlkokulu, Bakırköy, İstanbul. Derece Alan Üniversite Yıl YÖK FORMATLI ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Burak POLAT 2. Doğum Tarihi: 10.12.1971, Bakırköy, İstanbul 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1978-1982 : Halil Bedii Yönetken İlkokulu, Bakırköy, İstanbul

Detaylı

20. IEEE SİNYAL İŞLEME VE İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI LYKIA WORLD OTELİ, ÖLÜDENİZ, FETHİYE, MUĞLA 18-20 NİSAN 2012 TEKNİK PROGRAM

20. IEEE SİNYAL İŞLEME VE İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI LYKIA WORLD OTELİ, ÖLÜDENİZ, FETHİYE, MUĞLA 18-20 NİSAN 2012 TEKNİK PROGRAM 20. IEEE SİNYAL İŞLEME VE İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI LYKIA WORLD OTELİ, ÖLÜDENİZ, FETHİYE, MUĞLA 18-20 NİSAN 2012 TEKNİK PROGRAM SPONSORLAR Ana SPONSOR ALTIN GÜMÜŞ BRONZ 20. IEEE sinyal İşleme ve

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Electrical and Computer The University of Texas at Austin 1998

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Electrical and Computer The University of Texas at Austin 1998 CANER ÖZDEMİR ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜH. BÖL. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÇİFTLİKKÖY, MERSİN 33343 TEL: (324) 361-0001 /7150 FAX: (324) 361-0032 E-POSTA: cozdemir@mersin.edu.tr EĞİTİM Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu SEMPOZYUM PROGRAMI ASYU 2014 9-10 Ekim 2014, İzmir Düzenleyen Kuruluş İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Destekleyen Kuruluş Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

Elektromanyetik Alanın İnvitro Hemolitik Etkisi ve Total Antioksidan Kapasitede Oluşan Değişimler

Elektromanyetik Alanın İnvitro Hemolitik Etkisi ve Total Antioksidan Kapasitede Oluşan Değişimler BİLDİRİLER 299 EMANET 2013 Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu, 8-9 Kasım 2013, İstanbul Elektromanyetik Alanın İnvitro Hemolitik Etkisi ve Total Antioksidan Kapasitede Oluşan Değişimler Tuna

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı Elektromanyetik Araştırma Merkezi Proje Laboratuvarı ELEKTRONİK ve HABERLEŞME LABORATUVARI II ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK

Detaylı

8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 8 th International Computer & Instructional Technologies Symposium

8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 8 th International Computer & Instructional Technologies Symposium 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu 8 th International Computer & Instructional Technologies Symposium 18-20 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi /18-20 September 2014, Trakya University

Detaylı

ONURSAL BAŞKANLAR TOPLANTI EŞBAŞKANLARI YÜRÜTME KURULU

ONURSAL BAŞKANLAR TOPLANTI EŞBAŞKANLARI YÜRÜTME KURULU ONURSAL BAŞKANLAR Prof. Dr. Cemil Çelik (İnönü Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Mehmet Nimet Özdaş (TOK Kurucu Başkanı) Prof. Dr. İbrahim Eksin (TOK Başkanı) Prof. Dr. A. Talha Dinibütün (TOK Eski Başkanı)

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ve MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTEKON 2014

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ve MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTEKON 2014 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ve MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTEKON 2014 7. OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ (7 th AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES CONGRESS) 26-27 Mayıs 2014, Bursa (May 26-27

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM 2013 - KONFERANS PROGRAMI

AKADEMİK BİLİŞİM 2013 - KONFERANS PROGRAMI 1. Gün - 23 Ocak 2013 Çarşamba I. Oturum / 09:30-11:00 Salon A Konferans Açılış Salonu 1. Gün - 23 Ocak 2013 Çarşamba II. Oturum / 11:30-13:00 A Konferans Salonu B Likya C Myra D Aspendos E Perge AKADEMİK

Detaylı

IV. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU ÖZETLER KİTABI. Özetler. 16-19 Ekim 2012 ZONGULDAK

IV. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU ÖZETLER KİTABI. Özetler. 16-19 Ekim 2012 ZONGULDAK Özetler IV. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU LER KİTABI Özetler 16-19 Ekim 2012 ZONGULDAK IV. UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU LER KİTABI İLETİŞİM Bülent Ecevit

Detaylı

21 Ekim 2015 Çarşamba II. GÜÇ VE ENERJİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU

21 Ekim 2015 Çarşamba II. GÜÇ VE ENERJİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU TASLAK PROGRAM 21 Ekim 2015 Çarşamba 09.00-10.00 KAYIT ıv. elektrik tesisat ulusal kongre ve sergisi programı 10.00-11.00 AÇILIŞ KONUŞMALARI ANADOLU 11.00-11.40 AÇILIŞ TÖRENİ VE SERGİ ZİYARETİ 1. Gün 11.40-13.00

Detaylı

04 Ekim 2012 Perşembe

04 Ekim 2012 Perşembe 04 Ekim 2012 Perşembe 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:45 16:45 15:45 16:45 15:45 16:45 15:45 16:45 15:45 16:45 15:45 16:45 15:45 16:45 15:45 16:45 15:45 16:45 10:15 11:15 10:15

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ 2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA 09.00-10.00 Kayıt 10.00-10.45 Açılış Konuşmaları ve Destekleyen Firmalar İçin Ödül Töreni 10.45-11.00 Çay Arası 11.00-12.00 Çağrılı

Detaylı

09.09.2015 1. Gün Programı 08.30 Kayıt

09.09.2015 1. Gün Programı 08.30 Kayıt 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu Programı 9-11 Eylül 2015 TRABZON / TÜRKİYE 1. Gün Programı 08.30 Kayıt 09.30 11.30 Açılış Töreni ve Davetli Konuşmacılar Davetli Konuşmacı:

Detaylı

SAYI: 12 TARİH: 20.12.2011 KONU: II. İleri Teknolojiler Çalıştayı ( İTÇ 2011) Sonuç Raporu. II. İleri Teknolojiler Çalıştayı (İTÇ2011) Sonuç Raporu

SAYI: 12 TARİH: 20.12.2011 KONU: II. İleri Teknolojiler Çalıştayı ( İTÇ 2011) Sonuç Raporu. II. İleri Teknolojiler Çalıştayı (İTÇ2011) Sonuç Raporu - 1 - SAYI: 12 TARİH: 20.12.2011 KONU: II. İleri Teknolojiler Çalıştayı ( İTÇ 2011) Sonuç Raporu II. İleri Teknolojiler Çalıştayı (İTÇ2011) Sonuç Raporu II. İleri Teknolojiler Çalıştayı (İTÇ2011); Bahçeşehir

Detaylı

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI ASYU 2014 9-10 Ekim 2014, İzmir Düzenleyen Kuruluş İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Destekleyen Kuruluş Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

Main Programme. Hall 2 ÇINARCIK. Hall 1 YÜRÜYEN KÖŞK. Hall 3 TERMAL. Hall 4 ARMUTLU

Main Programme. Hall 2 ÇINARCIK. Hall 1 YÜRÜYEN KÖŞK. Hall 3 TERMAL. Hall 4 ARMUTLU Programme 22.05.2015 FRIDAY 21.05.2015 THURSDAY TIME ACTIVITY Main Programme 1 YÜRÜYEN KÖŞK 2 ÇINARCIK 3 TERMAL 4 ARMUTLU 5 KARACA ARBORETUM 08:30-10:00 Registration 10:00-11:15 Speakings of Beginning

Detaylı

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun nitelikli eleman yetiştirmek üzere 1986 yılında kurulmuştur. Havacılık Elektrik

Detaylı

11. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI

11. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI 11. TÜRKİYE BİLİMSEL HARİTA VE TEKNİK KURULTAYI 2-6 Nisan 2007 ODTÜ KÜLTÜR VE KONGRE MERKEZİ ANKARA İletişim Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1 Sokak No: 12/4 06440 Kızılay / ANKARA

Detaylı

teskon 2013 Kongre Programı (taslak)» 17 Nisan 2013, Çarşamba

teskon 2013 Kongre Programı (taslak)» 17 Nisan 2013, Çarşamba SAAT ANADOLU SALONU AKDENİZ SALONU EGE SALONU KARADENİZ SALONU MARMARA SALONU 08.30-09.00 KAYIT 09.00-10.30 AÇILIŞ OTURUMU 10.30-11.00 ARA OTURUM 1A AÇILIŞ KONFERANSI 11.00-12.30 11.00-11.45 11.45-12.30

Detaylı

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU

SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu uluslararası sivil havacılık standartlarına uygun nitelikli eleman yetiştirmek üzere 1986 yılında kurulmuştur. Havacılık Elektrik

Detaylı

4. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu Programı 28 Nisan 2011 Perşembe

4. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu Programı 28 Nisan 2011 Perşembe 4. Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu Programı 28 Nisan 2011 Perşembe Yer: Kırmızı Salon 9:00-9:30 Kayıt 9:30-10:10 Açılış: Prof. Dr. Ziya Burhanettin Güvenç, Yrd. Doç. Dr. Haluk Aygüneş 10:10-10:50 Davetli

Detaylı