SAMANDIRA YAZLIK SARAYI (DAMATRİS SARAYI)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAMANDIRA YAZLIK SARAYI (DAMATRİS SARAYI)"

Transkript

1 SAMANDIRA YAZLIK SARAYI (DAMATRİS SARAYI) Bizans İmparatorları II. Maurikios and Tiberius ( ) tarafından Samandıra da inşa edilen Damatris Sarayı, boyutları ve nitelikleri göz önüne alındığında Bizans tan günümüze ulaşan en önemli yapılardan biri olarak görülüyor. Sarayın adı Samandıra nın tarihteki ilk ismi olan Demeter den gelir. Yunan mitolojisinde Demeter Tarım ve Bereket Tanrıçası anlamına gelir ve insanlara ekip biçmeyi öğreten tanrıça olarak bilinir. Saray yapıldığı dönem içinde İstanbul dışında inşa edilmiş en büyük ve en önemli eser olma özelliğine sahip olmuştur. 14. yüzyılın yorgunluğuna rağmen saray hala tarihe meydan okumaktadır. Rivayetlere göre, Samandıra yabani hayvan çeşitliliği ile avlanma için de büyülü bir yer ve Bizans İmparatorlarının dinlenmek için kullandıkları en gözde mekanlardan biri imiş. Damatris sarayı, o zamanlar dinlenme alanlarına düşkünlükleri ve avlanmaya olan meraklarıyla tanınan Bizans İmparatorları II. Tiberus and Maurikios tarafından yaptırılmıştır. Günümüze dek ulaşan ve literatüre Damatris Sarayı olarak geçen saray avlanma ve dinlenme amaçlı inşa edilmesine rağmen İstanbul un Anadolu ya açılan kapısı olmuştur.

2 Anadolu ya yapılacak seferlerin yol güzergahında inşa edilmesi sebebiyle, saray Bizans Ordusu nun toplanma ve konaklama yeri olmuştur. Anadolu dan dönüşlerinde İmparatorlar başkente girmeden önce son gecelerini bu sarayda geçirirlerdi. İmparatorlar sefer dönüşü geceyi burada geçirirken haberciler bir gün önceden başkente ulaşır ve imparatoru karşılamak için gerekli hazırlıkları yaparlardı. Ancak, saray 12. ve 13. yüzyıllarda kullanılmaz hale gelir. Bugün, sarayın kalıntıları arasında haç biçiminde olan sarnıcı, sütun ve tonozları teşhis edilebilmektedir ve sarayın şu anki görülebilen kısmından çok daha büyük bir alanı kapladığı tahmin edilmektedir. Yapı malzemesi taş ve tuğla olan kompleks kalıntısında örtüde özellikle tuğla kullanımı görülmektedir. Taşıyıcı birimler, kemerler, masif duvarlar; kesme taş, kesme taş ve tuğlanın sıralı kullanıldığı almaşık teknik uygulaması gözlenmiştir. Yerleştiği alan, boyutları ve diğer özellikleri dikkate alındığında, Bizans'tan günümüze ulaşan en önemli yapılardan birisi olarak değerlendirilebilir. Sancaktepe ilçesinin imar planı esnasında sarayın bulunduğu bölge arkeolojik alan olarak ilan edilmiş ve Anıtlar Kurulu da bu alanı genişleterek bu alanda yapı inşasına izin vermemektedir. Sancaktepe Belediyesi yapılacak arkeolojik kazılarla birlikte saray hakkında daha fazla bilgi edinilebileceğini ve alanın restorasyonu neticesinde güzel bir açık hava müzesine dönüştürülebileceğini öngörmektedir. Ayrıca alanın genişletilerek bir meydan haline gelebileceği ve böylece hem Sancaktepe ye bir yaşam merkezi kurulabileceği hem de İstanbul un kültürel mirasına değerli bir varlığın kazandırılabileceği düşünülmektedir.

3 ABDURRAHMAN GAZİ TÜRBESİ Abdurrahman Gazi Osmanlı Devletinin kuruluşunda büyük hizmetleri geçmiş bir kumandan, Aydos kalesinin fatihidir. Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Ertuğrul Gazi zamanında başlayan devlet hizmetini Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi devirlerinde de devam ettirmiştir. Osmanlı beyliğinin diğer askeri şahsiyetleri olan Akça Koca, Samsa Çavuş ve Konur Alp, Akyazı, İznik ve İzmit ile meşgul olurken, Abdurrahman Gazi de İstanbul tarafındaki hisarlara akınlar düzenlemiştir. Bursa fethedilinceye kadar, Bizans sınırında uçbeyi olarak hizmetlerde bulundu senesinde Orhan Gazi, Abdurrahman Gazi ile Konur Alp i Aydos Kalesinin fethi ile görevlendirdi. Bu kalenin istihkamları çok sağlam olduğundan, kalenin fethi uzadı. Bu arada kale tekfurunun kızının gördüğü rüyadan sonra yazdığı mektup üzerine yapılan uygulanan taktik neticesinde kale fethedildi. Orhan Gazi kale tekfurunun Müslüman olan kızını Abdurrahman Gazi ile evlendirdi. Abdurrahman Gazi bundan sonra İznik üzerine akınlarda bulundu.

4

5 Abdurrahman Gazi 1329 senesinde vefat etmiştir. İsmi Eskişehir yakınında kendi adı ile anılan köyde yaşamakta, mezarı da İstanbul Sancaktepe'ye bağlı Abdurrahman Gazi mahallesinde bulunmaktadır. ARAP HEKİM CAMİİ Cami, Sancaktepe nin üç beldesinden biri olan Samadıra da bulunur. Caminin ne zaman yapıldığına dair kesin bir bilgi yoktur. Ancak Tahsin Özcan tarafından yapılan Osmanlı Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait Üsküdar şeriye sicillerinde Arap Hekim Camii ve vakfı ile ilgili hüccet kayıtları olduğu belirtilmiştir tarihleri arasında Arap Hekim Camii ve vakfı ile ilgili 48 belge tespit edilmiştir. (Samandıra Merkez Camii nin iç kısmından bir görünüm) Arşiv belgelerinde Samandıra Köyü Camii olarak geçen bir camii daha görülmektedir. Ancak, Tahsin Özcan, bu caminin de Arap Hekim Camii olduğunu belirtmektedir.

6 (Samandıra Merkez Camii minaresinin içten ve dıştan görünüşü. Minarenin iç kısmı orijinal haliyle günümüze ulaşmıştır.) SARI KADI (SARIGAZİ) MEHMET EFENDİ TÜRBESİ Sarıgazi Köyüne ismi verilen zatın türbesidir. Gebze den geldiği rivayet olunmaktadır. İstanbul un fethinde bulunmuştur. Kaynaklarda köyün kendisine mülk olarak verildiği belirtilmektedir. Halk arasında dolaşan rivayetlere göre türbenin bugünkü Sarıgazi Ticaret Lisesi nin bahçesinde bulunan üç eski ağacın ortasında olduğu düşünülmektedir. Lise bahçesinde türbenin olduğu varsayılan yer belirgin bir şekilde dikkat çekmektedir.

7 (Sarı Kadı Mehmet Efendi nin türbe yeri olduğu tahmin edilen yer) SARI KADIZADE ŞEYH MUSTAFA EFENDİ TÜRBESİ Türbe Sarıgazi de, Sarıgazi Köyü Camii diye bilinen caminin sağ tarafındadır. Mustafa Dede Sarı Kadı Mehmet Efendi nin oğludur ve babası ile birlikte İstanbul un fethinde bulunduğu rivayet edilmektedir. Fetih yıllarında Sarıgazi ye yerleşen Mustafa Dede, 1482 yılında vefat etmiş ve türbenin şu anki bulunduğu yere defnedilmiştir. Sandukasında destarlı külah vardır ve türbenin dışında eşi ve çocukları medfundur. Türbe yığma taştan yapılmıştır ve ahşap çatısı vardır. Kuzeye açılan kapısı önünde bir revak, kapısı üzerinde de bir kitabe vardır.

8 (Sarı Kadızade Şeyh Mustafa Efendi Türbesi)

9 (Sarı Kadızade Şeyh Mustafa Efendi Türbesi'nin iç kısmından bir görünüm) ŞEVKNİHAL USTA ÇEŞMESİ Çeşme, Sultan Abdülmecid'in saray ustalarından Şevknihal tarafından yaptırılmıştır.284 Sarıgazi'de, Önceleri bugün mevcut olmayan eski caminin karşısındaki meydanda idi. 1950'li yıllarda yıkılan çeşmenin kitabesi ve mermer taşları Sarı Kadızâde Şeyh Mustafa Dede türbesinin yanına nakledilmiştir. (Şevknihal Usta Çeşmesi kitabesi. Kitabe bugün Sarıgazi Camii avlusunda bulunmaktadır.) SARIGAZİ KÖYÜ KUYUSU Eskiden buğday tarlası içinde bulunan kuyu Sarıgazi Lisesi bahçesinde idi. Günümüzde 60. Yıl lköğretim Okulu temeli altında kalmıştır. Hicri 1289 (Miladi ) tarihi ve kitabesi olan, som mermerden yapılmış kuyunun bileziği, Sarıgazi Merkez camiine yakın bir yerde ikamet eden Mehmet Güneş tarafından Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü'ne bağışlanmıştır. Gerek belge ve gerek kalıntılardan Sarıgazi'de çok sayıda kuyunun olduğu anlaşılmaktadır. Bunların bir kısmı günümüze kadar hayatta kalabilmiş ve kullanılmakta iken bir kısmın da sadece kuyu bileziği veya kuyu ağzı denilen parçaları kalmıştır. Sarıgazi Camii avlusunda iki kuyu ağzı vardır. Muhtemelen başka yerlerdeki kapatılan kuyuların taşları buraya getirilmiştir.

10 Başka bir kuyu bileziği ise bugün veterinerlik binasının arka tarafında, bir parçası kırılmış olarak bulunarak, etrafı duvarla örülüp muhafaza altına alınmıştır. Bugün Merkez Camisinin su ihtiyacını karşılamakta kullanılmaktadır. (Sarıgazi Cami avlusunda bulunan ve halen kullanılan kuyu)

11 (Sarıgazi de bulunan ve müzeye bağışlanan bir kuyu bileziği.)

12 NAKŞİDİLİK VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ VEYA ATİK VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ Çeşme Sarıgazi köyü camiinin kıblesi yönündedir. İlk önce Valide-i Atik Nurbanu Sultan tarafından yaptırılmıştır tarihleri arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Zamanla harap olan çeşme, Sultan II. Mahmud'un annesi Nakşidil Valide Sultan tarafından 1809 yılında onarılmıştır. İ.Hakkı Konyalı, çeşmenin yanında Nurbânu Sultan tarafından yaptırılan bir şadırvanın olduğundan ve köylülerin enkazından istifade etmek için bu şadırvan ve çeşmeyi yıktıklarından bahsetmektedir. ÜÇÜNCÜ KADIN ÇEŞMESİ Çeşme Sarıgazi köyündeki mektebin önündedir. Tekke arkasındaki servi ağaçlarına dayalı kitabesi vardır. Çeşmenin, buradaki su yollarının tamiri esnasında Abdülmecid'in üçüncü kadını tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. (Üçüncü kadın çeşmesi) PAŞAKÖY RUM MAĞARASI Köy meydanındaki caminin arka tarafında bulunmaktadır. Milli mücadele döneminde faaliyet gösteren özellikle Paşaköy'lü Rum çete ve eşkıyalarını saklamak amacıyla yapılmıştır. Günümüzde hala mevcuttur.

13 SARIGAZİ KÖYÜ MESCİDİ VE CAMİİ ilçesine bağlanmasıyla 1972 yılında yapılan caminin adı Sarıgazi Merkez Camii olarak değiştirilmiştir.mescidin hangi tarihte yapıldığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak, bazı kaynaklarda İstanbul'un fethinde de bulunmuş ve köye adını veren Sarı Kadı'nın takriben 1554 yıllarında burada bir tekke yaptırdığı rivayet edilmektedir. Sarı Kadı mutlu asker diye tabir edilenlerden olup, İstanbul'un fethinde bulunmuştur. Bu tekke zamanla harap olmuş ve Sultan III. Murad'ın annesi, Sultan II. Selim'in hanımı Nurbanu Valide Sultan tarafından 1580'li yıllarda mescit olarak yeniden inşa edilmiştir. Büyük Türk tarihçilerinden İ. Hakkı Konyalı eserinde, mescidin Mimar Sinan'ın Hassa mimarbaşılığı zamanında yapılmış olduğunu belirtiyor Daha sonra Sultan III. Mustafa'nın hocası Bosnavî Osman Efendi'nin minber koyması ile mescit camiye dönüştürülmüştür. Sarıgazi'nin Sancaktepe ilçesine bağlanmasıyla 1972 yılında yapılan caminin adı Sarıgazi Merkez Camii olarak değiştirilmiştir. (Sarıgazi Merkez Cami İçinden bir görünüm)

14 (Sarıgazi Camii Beratı)

15 (Bu kitabe daha önce Hafız İsmail Hakkı Paşa adına yaptırılan mescidin kitabesidir. Mescit yıkıldıktan sonra Sarıgazi Camii duvarına eklenmiştir. Kitabenin Çevirisi: Kafkasya da şehit Hafız İsmail Hakkı Paşa Camii, 1331.) KARTAL MOTİFLİ SÜTUN BAŞLIĞI Kara Kuvvetleri eski kamutanlarından Orgeneral Refik Yılmaz, 1. Ordu Komutanlığı görevi sırasında Samandıra ile özel olarak ilgilenmiştir. 1. Ordu ile Samandıra'yı kardeş köy ilan etmiştir ve 1966 yıllarında Refik Yılmaz'ın teşvik ve gayretleriyle Samandıra köylülerinin de katılımıyla önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında imparatorluk simgesi olan kartal motifli sütun başlığı bulunmuştur. Sütun başlığı şimdi İstanbul Arkeoloji Müzesinde sergilenmektedir.

16 (İstanbul Arkeoloji Müzesi nde sergilenen Kartal motifli sütun başlığı)

17 (Sarıgazi de bulunan çeşme başlığı. Başlık halen Sarıgazi Camii içinde bulunmaktadır)

PAŞAKÖY SARIGAZİ SAMANDIRA

PAŞAKÖY SARIGAZİ SAMANDIRA 8 PAŞAKÖY SARIGAZİ SAMANDIRA 9 Cilt Birinci Nokta Basım BAfiKAN DAN... Değerli Sancaktepeli hemşehrilerim, Sancaktepe, yeni bir ilçe olmasına karşın oldukça köklü bir tarihe sahiptir. Yapılan araştırmalar,

Detaylı

Urfanın Kalbinde Gezi

Urfanın Kalbinde Gezi Urfanın Kalbinde Gezi Urfa Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Fırfırlı Camii, Selahattin Eyyübi Camii, Cevahir Konuk Evi, Halepli Bahçe Mozaikleri, Halil ür Rahman Gölü (Balıklı göl), Ayn Zeliha Gölü, Urfa Kalesi,

Detaylı

Aksiyon 38 / 19.10.2014 ZEYREK - CİBALİ

Aksiyon 38 / 19.10.2014 ZEYREK - CİBALİ Aksiyon 38 / 19.10.2014 ZEYREK - CİBALİ İçindekiler At Pazarı... 4 Bozdoğan (Valens) Kemeri... 4 Kadınlar Pazarı... 4 Kırkçeşme Hüsambey Tezgahçılar Camii... 5 Gazanfer Ağa Külliyesi... 5 Çinili Hamam...

Detaylı

MÜZELER MEVLANA MÜZESİ

MÜZELER MEVLANA MÜZESİ MÜZELER MEVLANA MÜZESİ Bu gün müze olarak kullanılmakta olan Mevlana Dergahının yeri, Selçuklu Sarayının gül bahçesi iken bahçe, Sultan Alaadin Keykubat tarafından Mevlana'nın babası Sultanü'l Ulema Bahaeddin

Detaylı

Aksiyon 37 / 21.09.2014 KADIRGA - KUMKAPI

Aksiyon 37 / 21.09.2014 KADIRGA - KUMKAPI Aksiyon 37 / 21.09.2014 KADIRGA - KUMKAPI İçindekiler Dede Efendi Evi... 3 Akbıyık Camii... 4 Nakilbent Sarnıcı... 4 Nakilbend Hasan Ağa Camii... 4 Sphendon... 5 Küçük Ayasofya Camii ve Külliyesi... 5

Detaylı

İÇİNDEKİLER 7 / 11 12 / 27 TEŞEKKÜR GİRİŞ 1. ADIYAMAN VE TURİZM

İÇİNDEKİLER 7 / 11 12 / 27 TEŞEKKÜR GİRİŞ 1. ADIYAMAN VE TURİZM İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR GİRİŞ 1. ADIYAMAN VE TURİZM 4 6 7 / 11 1.1 Genel Bilgiler 1.2 Adıyaman da Turizm Çeşitleri 1.2.1 Kültür Turizmi 1.2.2 Doğa Turizmi 1.2.3 Sağlık Turizmi 1.2.4 Gastronomi Turizmi 1.2.5

Detaylı

Z E Y T İ N B U R N U R E H B E R İ

Z E Y T İ N B U R N U R E H B E R İ ZEYTİNBURNU REHBERİ ZEYTİNBURNU REHBERİ Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları - 19 Yayın Koordinatörü Ömer Arısoy Mustafa Aydın Yayın Ekibi Yasin Tütüncü Asım Fahri Onur Kalınbacak Editör Mustafa Kula

Detaylı

ANADOLU İNANÇLARIN BEŞİĞİ

ANADOLU İNANÇLARIN BEŞİĞİ ANADOLU İNANÇLARIN BEŞİĞİ Hazırlayan: TÜRSAB Ar-Ge Departmanı / Mayıs 2006 Turizmin en önemli niş pazarlarından birisi olan kabul edilen inanç turizminde büyük bir potansiyeli olan Türkiye, küresel merak

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİ ESERLERİ. Uzm. Yusuf İLGAR

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİ ESERLERİ. Uzm. Yusuf İLGAR ÜÇÜNCÜ BÖLÜM OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİ ESERLERİ Uzm. Yusuf İLGAR 166 HER YÖNÜYLE ERKMEN 107. Merkez Camii I. ERKMEN CAMİ VE MESCİTLERİ Toplayan, cem ve telif eden, içine alan anlamlarına gelen cami

Detaylı

BEBKA PROJE ÇALIŞMALARI KAYNAKLAR

BEBKA PROJE ÇALIŞMALARI KAYNAKLAR 2012 İçindekiler 1. GENEL GÖRÜNÜM... 2 1.1 Coğrafya ve İklim... 2 1.2. İdari Yapı... 3 1.3. Tarih... 3 1.4. Nüfus... 4 1.5. Sosyal Yapı... 6 1.5.1. Eğitim... 6 1.5.2. Sağlık... 7 2. EKONOMİK GÖRÜNÜM...

Detaylı

III. BÖLÜM UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DAHİL EDİLMEK İSTENEN KENT MERKEZİ SINIRLARI VE BU SINIR İÇERİSİNDEKİ TARİHİ-KÜLTÜREL POTANSİYEL

III. BÖLÜM UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DAHİL EDİLMEK İSTENEN KENT MERKEZİ SINIRLARI VE BU SINIR İÇERİSİNDEKİ TARİHİ-KÜLTÜREL POTANSİYEL III. BÖLÜM UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNE DAHİL EDİLMEK İSTENEN KENT MERKEZİ SINIRLARI VE BU SINIR İÇERİSİNDEKİ TARİHİ-KÜLTÜREL POTANSİYEL İzmir in tarihi kent merkezi olarak düşünülen alan, Kuzeydoğusunda

Detaylı

Türkiye nin Manevi Başkenti, Şehitler Diyarı, Barışın Kenti ÇANAKKALE

Türkiye nin Manevi Başkenti, Şehitler Diyarı, Barışın Kenti ÇANAKKALE Türkiye nin Manevi Başkenti, Şehitler Diyarı, Barışın Kenti ÇANAKKALE Tarihçe TARİH ÖNCESİ DÖNEMLERDE ÇANAKKALE Asya ile Avrupa kıtaları arasında bir köprü konumundaki Çanakkale, insanlığın yerleşik hayata

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM 1894 T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ŞANLIURFA İL ÖZEL İDARESİ

Detaylı

Mavi Gözlü Şehir. röportaj. Tekirdağ

Mavi Gözlü Şehir. röportaj. Tekirdağ Mavi Gözlü Şehir röportaj Tekirdağ idarecinin sesi - Temmuz - Ağustos / 2013 95 Tekirdağ Valisi Ali YERLİKAYA Tekirdağ, Trakya nın En Büyük Kenti. Türkiye nin Batı Yakası, Marmara nın İncisi Tekirdağ da

Detaylı

VEZİRKÖPRÜ DE (SAMSUN) TARİHSEL KORUMA VE HALKIN KORUMA ÇALIŞMALARINA YAKLAŞIMI

VEZİRKÖPRÜ DE (SAMSUN) TARİHSEL KORUMA VE HALKIN KORUMA ÇALIŞMALARINA YAKLAŞIMI Cilt:5 Sayı:8 Şubat 2015 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com VEZİRKÖPRÜ DE (SAMSUN) TARİHSEL KORUMA VE HALKIN KORUMA ÇALIŞMALARINA YAKLAŞIMI HISTORICAL CONSERVATION IN VEZİRKOPRU (SAMSUN)

Detaylı

Saraçhane Bölgesinde Kentsel Dönüşüm, Tarihsel ve Sosyal Topografya

Saraçhane Bölgesinde Kentsel Dönüşüm, Tarihsel ve Sosyal Topografya Saraçhane Bölgesinde Kentsel Dönüşüm, Tarihsel ve Sosyal Topografya İstanbul Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Turgut SANER Ar. Gör. Bilge AR Duygu GÖÇMEN Ebru KÜMET Ertunç DENKTAŞ Soner ÖZIŞIK İÇİNDEKİLER:

Detaylı

ÜÇ KEMALLER DİYARI TEKİRDAĞ

ÜÇ KEMALLER DİYARI TEKİRDAĞ ÜÇ KEMALLER DİYARI TEKİRDAĞ Tekirdağ ve topraklarını Üç Kemaller Diyarı olarak nitelemek yanlış olmaz. Atatürk ün hürriyet aşkının ilk kıvılcımlarını aldığı vatan ve özgürlük şairi Namık Kemal Tekirdağ

Detaylı

İZMİR CAMİLERİ ALSANCAK HOCAZADE CAMİİ (ALSANCAK)

İZMİR CAMİLERİ ALSANCAK HOCAZADE CAMİİ (ALSANCAK) İZMİR CAMİLERİ ALSANCAK HOCAZADE CAMİİ (ALSANCAK) Alsancak semtinde Şair Eşref Bulvarı ile Ali Çetinkaya Bulvarı'nın kesiştiği köşede bulunan cami 1948-50 yılları arasında inşa edilmiştir. Hocazade Ahmet

Detaylı

Eğirdir Gezi Rehberi

Eğirdir Gezi Rehberi Eğirdir Gezi Rehberi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü : Kepeci Mah. 106 Cad. 1217 Sok. No:31 / ISPARTA Telefon : 0.246.232 57 71 223 27 98 Faks : 0.246.232 61 42 e-posta : kulturturizm@isparta.gov.tr Elektronik

Detaylı

KARA SURLARI ve FETİH

KARA SURLARI ve FETİH Aksiyon 39 / 23.11.2014 KARA SURLARI ve FETİH 2 İçindekiler İstanbul un Surları... 4 Topkapı... 9 Surp Nigoğayos Ermeni Kilisesi... 9 İstanbul un Fethi... 9 Takkeci İbrahim Çavuş Camii... 10 Topkapı Türk

Detaylı

ALTSO ALANYA EKONOMİK RAPOR 2012

ALTSO ALANYA EKONOMİK RAPOR 2012 2012 ALANYA EKONOMİK RAPOR ALTSO ALANYA EKONOMİK RAPOR 2012 Atatürk Caddesi No:19 ALANYA Tel : 0242 512 16 97 Fax : 0242 513 66 07 altso@altso.org.tr www.altso.org.tr 2013 ALTSO ALANYA EKONOMİK RAPOR 2012

Detaylı

istanbulturizmmerkezleri.org HALİÇ EYÜP

istanbulturizmmerkezleri.org HALİÇ EYÜP HALİÇ EYÜP EYÜ anbuş Miniatürk Santral İstanbul Vialand Rahmi Koç Müzesi Hasköy İskelesi Bulgar Kilisesi Dimitri Kantemir Müzesi Ahida Balat Sinagogu Yanbol Sinagogu Panagia Balinou Surp Hreşdagabed Ayios

Detaylı

istanbulturizmmerkezleri.org BOĞAZİÇİ (BEYKOZ-ANADOLU KAVAĞI)

istanbulturizmmerkezleri.org BOĞAZİÇİ (BEYKOZ-ANADOLU KAVAĞI) BOĞAZİÇİ (BEYKOZ-ANADOLU KAVAĞI) * Küçüksu Kasrı * Küçüksu Mihrişah Sultan Çeşmesi * Anadolu Hisarı * Göksu Mihrabat Korusu * Kanlıca * Kanlıca İskender Paşa Camii, Türbe ve Muvakkithane * Çubuklu * Hidiv

Detaylı

BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1

BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1 BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR...1 YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ...1 YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU...1 1.3 YARIŞMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER...1 YARIŞMANIN AMACI VE YARIŞMACILARDAN BEKLENENLER...2 YARIŞMAYA

Detaylı

Kültürlerin harmanlandığı Türkiye Cumhuriyeti nin Başkenti Ankara

Kültürlerin harmanlandığı Türkiye Cumhuriyeti nin Başkenti Ankara Kültürlerin harmanlandığı Türkiye Cumhuriyeti nin Başkenti Ankara Ankara 2013 ANKARA KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜ İmtiyaz Sahibi Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Editör Doğan ACAR Fotoğraflar Kültür ve Turizm

Detaylı

Tarihte Gebze Günümüzden Gebze Libzyssa dan Gebze ye Önemli kurum ve kuruluşlar Tarihi ve Turistik yerleri Yöresel Fotoğraflarla Gebze Tarihte Gebze

Tarihte Gebze Günümüzden Gebze Libzyssa dan Gebze ye Önemli kurum ve kuruluşlar Tarihi ve Turistik yerleri Yöresel Fotoğraflarla Gebze Tarihte Gebze Tarihte Gebze Gebze nin de içinde bulunduğu, eski Yunanlılar ın ve Romalılar ın Bitinya (Bithynie) dedikleri coğrafi bölgenin bilinen en eski tarihi, M.Ö. XII yüzyıla kadar dayanır. Bölge, özellikle Kocaeli

Detaylı

GİRESUN İLİ TURİZM REHBERİ. YAYLALAR, OTELLER, PLAJLAR, RESTORANLAR KAFELER, TARİHİ YAPILAR, CAMİİLER, TÜRBELER YÖRESEL TATLAR VE ÇOK daha fazlası...

GİRESUN İLİ TURİZM REHBERİ. YAYLALAR, OTELLER, PLAJLAR, RESTORANLAR KAFELER, TARİHİ YAPILAR, CAMİİLER, TÜRBELER YÖRESEL TATLAR VE ÇOK daha fazlası... 2012 GİRESUN İLİ TURİZM REHBERİ YAYLALAR, OTELLER, PLAJLAR, RESTORANLAR KAFELER, TARİHİ YAPILAR, CAMİİLER, TÜRBELER YÖRESEL TATLAR VE ÇOK daha fazlası... 1 Tarih, Doğa, Lezzet ve Eğlenceyi Buluşturan Merkez

Detaylı

ŞIRNAK VALİLİĞİ ŞIRNAK K Ü L T Ü R ENVANTERİ ŞIRNAK/2009

ŞIRNAK VALİLİĞİ ŞIRNAK K Ü L T Ü R ENVANTERİ ŞIRNAK/2009 T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ŞIRNAK VALİLİĞİ ŞIRNAK K Ü L T Ü R ENVANTERİ ŞIRNAK/2009 ŞIRNAK KÜLTÜR ENVANTERİ Yayın No: ISBN: 978-605-378-155-4 EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP Sanat Tarihçi YAYIN KURULU Yrd.

Detaylı

204 GÜNEYDO U ANADOLU REHBER

204 GÜNEYDO U ANADOLU REHBER MARDIN 11/15/07 8:42 PM Page 204 204 GÜNEYDO U ANADOLU REHBER Mardin, Eski şehir MARDIN 11/15/07 8:42 PM Page 205 MARD N 205 Mardin MARDIN 11/27/07 3:32 PM Page 206 206 GÜNEYDO U ANADOLU REHBER Bir bak

Detaylı

T.C. BARTIN. Kültür Varlıkları Envanteri. Bu envanter Bartın Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bastırılmıştır.

T.C. BARTIN. Kültür Varlıkları Envanteri. Bu envanter Bartın Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bastırılmıştır. T.C. BARTIN valiliği İL kültür ve turizm müdürlüğü BARTIN Kültür Varlıkları Envanteri 2011 Bu envanter Bartın Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bastırılmıştır. T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI

Detaylı