TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.BI Bina Veri Teması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.BI Bina Veri Teması"

Transkript

1 TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.BI Bina Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012

2 - 2 - Çevre ve Şehircilik Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Tarih: Belge Adı: TUCBS.BI Bina Veri Teması Belge numarası: TUCBS BI-001 Versiyon: 1.1 Tipi: TUCBS Uygulama Esasları Statüsü: Dili: Türkçe Editör: T. Yomralıoğlu, A. Kara, R. Nişancı Belge Gelişim Süreci: V TUCBS kurumsal veri gereksinim analizi V Veri teması UML/GML uygulama şemalarının hazırlanması V TUCBS paydaşlarının değerlendirmesine göre revizyonu Kaynak: T.C. Çevre ve Şehircilik Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel nün yetki ve sorumluluğunda, TÜRKSAT yüklenciliğinde, İTÜ ArıTeknokent A.Ş. alt yüklenicisi tarafından Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Standartlarinin Belirlenmesi Projesi kapsamında hazırlanmıştır.

3 - 3 - İçindekiler 1 TUCBS.BI Veri Teması Tanım Kapsam Gereksinim Analizi ve Uygulama Alanları TUCBS.BI Uygulama Şeması Mevcut durum İçerik TUCBS.BI UML Uygulama Şeması Diğer Temalarla İlişkisi TUCBS.BI Detay Kataloğu Referanslar EK-1 TUCBS.BI Kullanıcı Gereksinim Analizi EK-2 TUCBS.BI GML Şeması Şekiller Listesi Şekil 1 Bina Detay Tipleri... 9 Şekil 2 Bina Detay Tipleri Şekil 3 Bina Tema İçi İlişkiler Şekil 4 Bina Temalar Arası İlişkiler Tablo Listesi Tablo 1 Bina Veri Teması Uygulama / İş Listesi Tablo 2 Bina Veri Teması Uygulama Veri Gereksinim Analizi... 79

4 - 4-1 TUCBS.BI Veri Teması 1.1 Tanım Yapı; karada ve suda, daimi veya geçici, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ve bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve hareketli tesislerdir. Ayrıca bu tema kapsamındaki bina ise; kendi başına kullanabilen, üstü örtülü ve insanlarin içine girebilecekleri ve insanların oturma çalışma, eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarıyan, hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan sanayi, eğitim ve diğer kullanımlar için tasarlanmış yapılar olarak tanımlanmıştır. 1.2 Kapsam Bina veri model grubu, bina, bağımsız bölüm vb. bilgileri sağlayan coğrafi veri grubudur. Bina bilgisi ilgili alt blokları ile birlikte alan geometrisinde ifade edilmektedir. Farklı uygulamalarda ihtiyaç duyulan bina envanter bilgisini içermektedir. Bina veri teması, INSPIRE genişletilmiş 2B binaözelliklerini içermektedir. Yerel düzeydeki ihtiyaçları karşılayan ve CBS ortamında 3B veri temsilini sağlayan KBS deki detay sınıfıyla ilişkilidir. 1.3 Gereksinim Analizi ve Uygulama Alanları TUCBS projesi kapsamında kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulan Bina Veri Temasının, 11 bakanlığın; 32 genel müdürlüğünün 35 farklı daire başkanlığı tarafından; 76 farklı işte kullanıldığı belirlenmiştir. Mükerrer katmanların birleştirilmesi sonucu 75 farklı bina katmanının bu işleri yaparken kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca, verilen beyanlara göre, bu işler yapılırken 42 farklı mevzuatın kullanıldığı tespit edilmiştir. Tanımlanan 75 farklı işten 67 si mevcut durumda yapılan işler olarak beyanlara yansımıştır. TUCBS Projesi kapsamında yapılan Kurumsal Veri Gereksinim Analizleri sonucunda, Bina Veri Temasının aşağıda tanımlanan işlerde kullanıldığı ortaya çıkmıştır.

5 - 5 - Su Ürünleri Coğrafi Bilgi Sistemi, Atık Yönetim Sistemleri, Hava Kalitesi Değerlendirilmesi ve Haber Bültenlerinin Yayımlanması, Kıyı Tesisleri Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planlarının Hazırlanması, Kıyı Tesislerinin Kısmi /İşletme İzinlerinin Verilmesi, Gemi Atıklarının Yönetimi, Büyük Yakma Tesisleri Envanteri, Çevresel Bilgi Sistemi, İmar Planı Hazırlanması, Sayısal Hâlihazır Harita Üretimi, Altyapı Projeleri, Binalara Enerji Kimlik Belgesi Hazırlanması, İnşaat Projelerinin Kontrolü ve Onaylanması, Çevre Düzeni Planı Onayı, Türkiye Mekânsal Veri Envanteri (TÜMVERİ), Kentleri İzleme Sistemi (KENTİZ), Havaalanı Mânia Planlarının Hazırlanması, Gemi Söküm Yetki Belgelerinin Verilmesi, Demiryolu Bakım Çalışmaları, Mekânsal Adres Kayıt Sistemi, Taşınmaz Kültür Varlıkları Ulusal Envanter Sistemi (TUES), Petrol/Doğalgaz Boru Hattı İnşaatı ve İşletmesi,

6 - 6 - Ruhsat Bilgi Sistemi, Kamulaştırma Uygulaması, Sosyal Tesisler ve Kamusal Hizmet İçin Emlak Alım ve Satım Uygulaması, Enerji Kaynakları Potansiyeli Atlası Hazırlanması, Organize Sanayi Bölgesi Ve Küçük Sanayi Sitesi Yer Seçimi ve İmar Planları Onayı, Gap Eylem Planını İzleme ve Değerlendirmesi olarak tanımlanmıştır. 2 TUCBS.BI Uygulama Şeması 2.1 Mevcut durum Bina veri model grubu, yeryüzünde mülkiyet hakkına sahip en küçük homojen birim olan kadastro parselini ve ilişkili bina, bağımsız bölüm vb. bilgileri sağlayan coğrafi veri grubudur. Avrupa ve uluslararası ölçekte piyasaların ortak hareket edebilmesi, ülkeler arası taşınır ve taşınmaz malların değişiminin mümkün hale getirilmesi, gelişmiş ülkelerin öncelikli hedefleri arasındadır (Molen, 2002). ABS çalışması olarak kadastro verisinin ortak bir yapıda paylaşımı için, Avrupa Birliği Arazi Bilgi Sistemi (EULIS- The European Union Land Information System) projesi bu alanda ilk adım olarak kabul edilmektedir. Bu proje sekiz farklı arazi idare sistemindeki kayıtları tek portalda toplayarak kullanıcıların hizmetine sunmayı amaçlamaktadır (Ploeger ve van Loenen, 2005). OGC tarafından başlatılan Tapu ve Zilyetlik Özel Çalışma Grubu (Land Title and Tenure Special Interest Group), ABD Ulusal Bütünleşik Arazi Sistemi (US National Integrated Land System), AB de Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği (COST- Cooperation of Science and Technology) Araştırma Faaliyet Bildirgesi ve FIG tarafından yürütülen çalışmalar bunlardan bazılarıdır (Oosterom ve Lemmen, 2003). Bu bağlamda INSPIRE projesi kapsamında tüm Avrupa ülkelerinin üreteceği temel verilerden olan kadastro parseli ve bina coğrafi veri grupları için ortak standart geliştirilmektedir.

7 İçerik Ülkemizde bina verileri ile kadastro verileri birbirinden bağımsız olarak çalışmaktadır. Ancak kat irtifakı/mülkiyeti kurulmuş olan parsellerde bu ilişki parsel numarasından sağlanmaktadır. Ayrıca binanın sahip olduğu adres bilgisi de parselden bağımsızdır. TUCBS kapsamında oluşturulan bina veri teması en temel anlamda gerekli olan bina özelliklerini içeren, kadastro ve adres veri temaları ile ilişkileri detaylı olarak tanımlanmış bir modeldir. Bir bina için tanımlanması gerekli görülen özniteliklerin tanımlandığı bu veri temasında, INSPIRE ve ISO standartları da sağlanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda bina veri teması için belirlenen detay tipleri OzetYapi, OzetBina, DigerYapi, Bina, BinaBlok ve BinaBagımsızBolum olarak tanımlanmıştır. Bina veri model grubu, bina, bağımsız bölüm vb. bilgileri sağlayan coğrafi veri grubudur. Bina bilgisi ilgili alt blokları ile birlikte alan geometrisinde ifade edilmektedir. Farklı uygulamalarda ihtiyaç duyulan bina envanter bilgisini içermektedir. Bina veri teması, INSPIRE genişletilmiş 2B bina özelliklerini içermektedir. Yerel düzeydeki ihtiyaçları karşılayan ve CBS ortamında 3B veri temsilini sağlayan KBS deki detay sınıfıyla ilişkilidir. TUCBS projesi kapsamında kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda oluşturulan Bina Veri Temasının, 11 bakanlığın; 32 genel müdürlüğünün 35 farklı daire başkanlığı tarafından; 76 farklı işte kullanıldığı belirlenmiştir. Mükerrer katmanların birleştirilmesi sonucu 75 farklı bina katmanının bu işleri yaparken kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca, verilen beyanlara göre, bu işler yapılırken 42 farklı mevzuatın kullanıldığı tespit edilmiştir. Tanımlanan 75 farklı işten 67 si mevcut durumda yapılan işler olarak beyanlara yansımıştır. 2.3 TUCBS.BI UML Uygulama Şeması TUCBS Bina veri temasında tanımlanan detay tiplerinden en üst düzeyde bulunan OzetYapi, bir yapının tanımlanması gereken en temel özniteliklerini içeren bir detay tipidir. Burada tanımlanan tucbsno, tabloları birbirine bağlamak için tanımlanan bir nesne tanımlayıcısı olarak belirlenmiştir. Diğer temalarda olduğu gibi versiyonbaslangictarihi, versiyonbitistarihi ve versiyonno zamansal olarak verileri

8 - 8 - saklamak için tanımlanan öznitelikler olarak belirlenmiştir. Yine insaattarihi, yapiadi ve yapidurumu bu detay tipinde tanımlanan öncelikli öznitelikler olarak tanımlanmıştır. Bir diğer detay tipi olan OzetBina da daha fazla bina ayrıntılarına girilmiş, binanın tanımlanması gerekli görülen diğer öznitelikleri tanımlanmıştır. DigerYapi detay türü ise, OzetBina kapsamında tanımlanmamış bina yapılarının tanımlandığı eklentiler (müştemilat) (binalar arasındaki köprüler gibi) bir detay tipi olarak tanımlanmıştır. Taşınmazın kullanımını kolaylaştıran ek tesis Eklenti Sosyal tesis, yüzme havuzu, tenis kortu, ısı merkezi gibi taşınmaz mal veya bağımsız bölümler başka parsel veya bağımsız bölümlerin ortaklaşa kullanılan yeri olarak ayrılabilir. DigerYapi detay türü ve OzetBina detay tiplerinin her ikiside OzetYapi detay türüne genelleştirme ilişkisi ile taşınmışlardır. Bina detay tipi ise, adres veri temasında tanımlanmış Bina detay tipini ifade etmektedir. BinaBlok binanın diğer detay tipelerinde tanımlanmamış diğer alt bölümlerini, BinaBagimsizBolum detay tipi ise, binanin tümünü veya bir bölümünü diğer detay tiplerinden farklı olarak idari açıdan anlatan detay tipidir. Burada daire, kiler, garaj tanımlanabilecek özellikler olarak örneklendirilebilir. Birçok veri tipi ve kod listeleri ile zenginleştirilmiş Bina veri teması Şekil 1 te görülmekte, Şekil 2 te ise, OzetYapi ve OzetBina detay tiplerinin öznitelikleri gösterilmektedir.

9 - 9 - Şekil 1 Bina Detay Tipleri

10 class BI «featuretype» OzetBina class BI «featuretype» OzetYapi + insaattarihi: DateTime [0..1] + kullanimdurumu: KullanimDurumuDegeri + ortometrikyukseklik: Length + tucbsno: NesneTanimlayici + versiyonbaslangictarihi: DateTime + versiyonbitistarihi: DateTime [0..1] + versiyonno: CharacterString + yapiadi: CografiIsim [0..1] + yapidurumu: YapiDurumDegeri + yukseklik: BinaYukseklik + alan: BinaAlani [0..*] + bagimsizbolumsayisi: Integer [1..*] + cati: CatiTuru [0..*] + catimalzemesi: CatiMalzemesiTuru [0..*] + cephemalzemesi: CepheMalzemesiTuru [0..*] + deprem: DepremKatsayisi + dokuman: DokumanOzellik [0..*] + donati: DonatiTipi + enerjiverimliligi: EnerjiVerimliligiDegeri [0..1] + geometri: BinaGeometri [1..*] + isitmasistem: IsitmaSistemTipi + isitmayakit: IsitmaYakitTipi + tasiyicisistem: TasiyiciSistemTipi + temel: TemelTipi + tesisat: TesisatTipi + yapimalzemesi: YapiMalzemesiTuru + zeminaltikatsayisi: Integer + zeminsinif: ZeminSinifTipi + zeminustukatsayisi: Integer Şekil 2 Bina Detay Tipleri Şekil 3 da TUCBS için tasarlanan Bina veri temasında tanımlanan tüm detay tipleri, veri tipleri, kod listeleri ve bunların ilşkileri gösterilmiştir. Bu veri temasında en temel tablo OzetYapi olarak tasarlanmıştır. OzetBina, Bina, DigerYapi ve bina blok detay tipleri OzetYapi detay tipine genelleştirme yoluyla taşınmışlardı. Yani bu OzetYapi, detay tipinin tüm özelliklerini taşımaktadır. Bina ve BinaBlok detay tipleri ayrıca OzetBina detay tipine genelleştirme yoluyla taşınmıştır. BinaBagimsizBolum ise diğer detay tiplerinden ayrı bir yapıda tasarlanmıştır. Bu yüzden tucbsno özelliği diğer tablolarla bağlantı sağlayabilmek için bu detay tipinde tekrar kullanılmıştır. Bina ve BinaBlok detay tipleri ile BinaBagimsizBolum arasında ilişki kurulmuştur. Bir binanın veya bina bloğunun bir veya birden fazla bağımsız bölümü olduğu bu ilişkiyle ve çokluk (multiplicity) özelliği ile tanımlanmıştır. Ayrıca Bina ve BinaBlok arasında güçlü toplama (aggregation) ilişkisi tanımlanmıştır. Eğer Bina detay tipi tanımlanmamışsa, BinaBlok detay tipinin de tanımlanmaması gerektiği bu ilişkinin belirtmeye çalıştığı bir durumdur.

11 class BI «featuretype» OzetYapi + insaattarihi: DateTime [0..1] + kullanimdurumu: KullanimDurumuDegeri + ortometrikyukseklik: Length + tucbsno: NesneTanimlayici + versiyonbaslangictarihi: DateTime + versiyonbitistarihi: DateTime [0..1] + versiyonno: CharacterString + yapiadi: CografiIsim [0..1] + yapidurumu: YapiDurumDegeri + yukseklik: BinaYukseklik «featuretype» OzetBina + alan: BinaAlani [0..*] + bagimsizbolumsayisi: Integer [1..*] + cati: CatiTuru [0..*] + catimalzemesi: CatiMalzemesiTuru [0..*] + cephemalzemesi: CepheMalzemesiTuru [0..*] + deprem: DepremKatsayisi + dokuman: DokumanOzellik [0..*] + donati: DonatiTipi + enerjiverimliligi: EnerjiVerimliligiDegeri [0..1] + geometri: BinaGeometri [1..*] + isitmasistem: IsitmaSistemTipi + isitmayakit: IsitmaYakitTipi + tasiyicisistem: TasiyiciSistemTipi + temel: TemelTipi + tesisat: TesisatTipi + yapimalzemesi: YapiMalzemesiTuru + zeminaltikatsayisi: Integer + zeminsinif: ZeminSinifTipi + zeminustukatsayisi: Integer «featuretype» DigerYapi + digeryapi: DigerYapiTuru + geometri: GM_Primitive «featuretype» Bina +kisim 0..* «featuretype» BinaBlok «featuretype» BinaBagimsizBolum +bagimsizbolum + geometri: GM_Primitive 1..* + tucbsno: NesneTanimlayici + versiyonbaslangictarihi: DateTime +bagimsizbolum + versiyonbitistarihi: DateTime [0..1] 1..* «codelist» YapiDurumDegeri «datatype» BinaGeometri «datatype» BinaYukseklik «codelist» YukseklikReferansDegeri «datatype» BinaAlani + kullanimda + kullanimdisi + proje + yapimasamasi + yikilmis + geometri: GM_Primitive + geometrireferans: Boolean + alcakreferans: YukseklikReferansDegeri + deger: Length + yuksekreferans: YukseklikReferansDegeri + binagirisi + cati + catikenari + enalcakcatikenari + enalcakzeminnoktasi + enyuksekcatikenari + enyukseknokta + enyuksekyapinoktasi + enyuksekzeminnoktasi + zemin + binaresmialani: BinaResmiAlanDegeri + deger: Area «codelist» BinaResmiAlanDegeri «codelist» CatiTuru «codelist» CatiMalzemesiTuru «codelist» CepheMalzemesiTuru «datatype» DokumanOzellik + anaalan + brutzeminalani + fonksiyonsuzkatalani + icyapialani + iczeminalani + netodaalani + netzeminalani + sirkulasyonalani + teknikalan + toplamkatalani + yapidisduvaralani + yasamalani + besikcati + duzcati + fenerlicati + kelebekkabatlicati + kirmacati + kubbecati + kulecati + masartcati + silindircati + sivricati + sundurmacati + testeredislicati + topuzcati + ahsap + beton + cam + seramikkiremit + toprakkiremit + ahsap + cam + diger + komposit + metal + pvc + seramik + sivaliboyali + sivaliboyasiz + sivasiztugla + tas + bicim: DokumanBicimTipi + dokumanbaglantisi: URI + kaynakdurumu: KaynakDurumDegeri + tarih: DateTime «codelist» DokumanBicimTipi + bmp + doc + gif + jpeg + pdf + png + tiff + xml «codelist» KaynakDurumDegeri + gayriresmi + resmi «codelist» EnerjiVerimlilikDegeri + a + b + c + d + e + f + g «codelist» KullanimDurumDegeri + endustri + kamu + konut + tarim + ticari «codelist» YapiMalzemesiTuru + ahsap + betonarme + celik + kargir + kerpic + prefabrik + yigma «codelist» DigerYapiTuru + disetkenkoruma + enerji + iletisim + sanateseri + ulasim «datatype» NesneTanimlayici «codelist» IsitmaSistemiTipi «codelist» IsitmaYakitTipi «codelist» TasiyiciSistemTipi «datatype» ZeminSinifTipi «codelist» TemelTipi «codelist» DepremKatsayisi + binaicikalorifer + diger + dogalgazsobasi + katkalorifer + klima + merkeziisitmakalorifer + diger + dogalgaz + elektrik + fueloil + gunes + katiyakit + lpg + ruzgar + termal + ahsap + betonarme + celik + cerceveliperdelisistem + cercevelisistem + diger + iskelet + karma + perdelisistem + prefabrik + yariprefabrik + yigma + yok + yerelzemin: YerelZeminSiniflari + zemingrubu: ZeminGrupTipi + ayaktemel + duvaraltitemel + kesontemel + radyetemel + sureklitemel + tekiltemel + duseyesdegerkatsayi + yatayesdegerkatsayi «codelist» TesisatTipi «codelist» DonatiTipi «codelist» ZeminGrupTipi «codelist» YerelZeminSiniflari + aritma + diger + dogalgaz + elektrik + havalandirma + hidrafor + jenerator + paratoner + pissu + temizsu + yangintesisati + boyunadonati + eninedonati + hasirdonati + sehpadonati + a + b + c + d + z1 + z2 + z3 + z4 Şekil 3 Bina Tema İçi İlişkiler

12 Diğer Temalarla İlişkisi Adres (AD) veri grubundaki adres sınıfı ile yapı, parsel ve bağımsız bölümlerde tanımlanan ulusal adres kodu tanımlamasıyla ilişki kurulmaktadır. Bu ilişki sayesinde İçişleri UAVT na dolaylı olarak erişilerek bağımsız bölümlerde ikamet edenlerin bilgisi de elde edilebilir. Ayrıca ilgili adres bilgisinden binanın Ulaşım (UL) veri grubundaki çıkış aldığı yol bilgisine erişilebilir. Şekil 4 de Bina veri temasının diğer veri temalarıyla olan ilişkileri görülmektedir. Bir parselin üzerinde hiç bina olmayacağı, bir ya da birden fazla bina olabileceği bu çapraz ilişkilerle belirlenmeye çalışılmıştır. class Bina Capraz Iliski «featuretype» TK::Parsel +parsel 1 «featuretype» OzetYapi + insaattarihi: DateTime [0..1] + kullanimdurumu: KullanimDurumuDegeri + ortometrikyukseklik: Length + tucbsno: NesneTanimlayici + versiyonbaslangictarihi: DateTime + versiyonbitistarihi: DateTime [0..1] + versiyonno: CharacterString + yapiadi: CografiIsim [0..1] + yapidurumu: YapiDurumDegeri + yukseklik: BinaYukseklik +adres 0..* «featuretype» AD::Adres + konum: CografiKonum [1..*] + konumlayici: AdresKonumlayici [1..*] + tucbsno: NesneTanimlayici + versiyonbaslangictarihi: DateTime + versiyonbitistarihi: DateTime [0..1] + versiyonno: Integer +ekadres adres 0..* «featuretype» OzetBina + alan: BinaAlani [0..*] + bagimsizbolumsayisi: Integer [1..*] + cati: CatiTuru [0..*] + catimalzemesi: CatiMalzemesiTuru [0..*] + cephemalzemesi: CepheMalzemesiTuru [0..*] + deprem: DepremKatsayisi + dokuman: DokumanOzellik [0..*] + donati: DonatiTipi + enerjiverimliligi: EnerjiVerimliligiDegeri [0..1] + geometri: BinaGeometri [1..*] + isitmasistem: IsitmaSistemTipi + isitmayakit: IsitmaYakitTipi + tasiyicisistem: TasiyiciSistemTipi + temel: TemelTipi + tesisat: TesisatTipi + yapimalzemesi: YapiMalzemesiTuru + zeminaltikatsayisi: Integer + zeminsinif: ZeminSinifTipi + zeminustukatsayisi: Integer «featuretype» DigerYapi + digeryapi: DigerYapiTuru + geometri: GM_Primitive +bina «voidable» 0..* «featuretype» Bina +bagimsizbolum 1..* «featuretype» BinaBagimsizBolum + geometri: GM_Primitive + tucbsno: NesneTanimlayici + versiyonbaslangictarihi: DateTime + versiyonbitistarihi: DateTime [0..1] +kisim 0..* «featuretype» BinaBlok +bagimsizbolum 1..* Şekil 4 Bina Temalar Arası İlişkiler

13 Mülkiyet birimlerinde herhangi bir hakka sahip özel kişileri, TC Kimlik numarası ile tanımlanan sınıftan, İçişleri MERNİS veritabanındaki vatandaşlık bilgisine ve muhtemel ilişkili diğer veritabanlarına erişilebilir. TUCBS:AD Veri Temasında tanımlanan numarataj detay tipi, Bina Veri Teması ile doğrudan ilişkilidir. Her binanın en az bir dış kapı numarası olmak zorundadır. TUCBS:TK Veri Teması binanın üzerine yapıldığı parsel detay tipinin özelliklerinin tanımlandığı veri temasıdır. Bina Veri Teması üzerinde mülkiyet hakkı bulunan yapılarda önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. 3 TUCBS.BI Detay Kataloğu 3.1 Bina Tip: Paket Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: TUCBS Detaylar: Oluşturulma Tarihi6/21/2012. Değiştirilme Tarihi 12/16/2012 GUID: {5B76A710-AA80-466e-A61E-AC7DC823BB73} BI Tip: Paket «applicationschema» Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: Bina Detaylar: Oluşturulma Tarihi6/4/2012. Değiştirilme Tarihi 6/21/2012 GUID: {C C739-41c7-9C3F-E0FF66746A45} BI - (Logical diagram) Oluşturan ve Oluşturulma Tarihi: on 6/4/2012 Değiştirilme Tarihi: 12/15/2012 Versiyon: 1.1. Locked: False GUID: {484063D3-8DAF-4432-AA47-BE094CBBBB14}

14 BI Paket - (Paket diagram) Oluşturan ve Oluşturulma Tarihi: on 6/4/2012 Değiştirilme Tarihi: 12/15/2012 Versiyon: 1.1. Locked: False GUID: {A AED2-480f-B25E-976FE76E1F71} Bina Capraz Iliski - (Logical diagram) Oluşturan ve Oluşturulma Tarihi: on 6/5/2012 Değiştirilme Tarihi: 12/15/2012 Versiyon: 1.1. Locked: False GUID: {65D6368D-652E-4de6-AD71-23AF9F6BE64E} Bina Tip: Sınıf OzetBina Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: BI Anahtar Kelimeler: Detaylar: Oluşturulma Tarihi9/25/2012. Değiştirilme Tarihi 9/25/2012. GUID: {154C834B-A3D8-44c6-9BA8-AFFDFCE79C6F} Bina, kalici olarak insa edilmis herhangi bir yapiyi belirtir. Kendi basina kullanilabilen, üstü örtülü ve insanlarin içine girebilecekleri ve insanlarin oturma çalisma, eglenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yariyan, hayvanlarin ve esyalarin korunmasina yarayan sanayi, egitim ve diger kullanimlar için tasarlanmis yapilar olarak tanimlanmistir Kişiselleştirilmiş Özellikler isactive = False Tag Değerleri byvaluepropertytype = false. gmlmixin = false. iscollection = false. nopropertytype = false. xsdencodingrule = iso19136_2007. Bağlantılar Bağlayıcı Kaynak Hedef Notlar Generalization Bina detay tipinde tanimlanan tüm Kaynak -> Destination Bina OzetBina özellikler özet yapiya tasinir. Association Kaynak -> Destination Bina bagimsizbolum BinaBagimsizBolum Association bina diskapi

15 Bağlayıcı Kaynak Hedef Notlar Unspecified Bina DisKapi Association Unspecified Aggregation Destination -> Kaynak parsel TK_Parsel kisim BinaBlok bina Bina Bina BinaAlani Tip: Sınıf Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: BI Anahtar Kelimeler: Detaylar: Oluşturulma Tarihi6/5/2012. Değiştirilme Tarihi 6/21/2012. {3F A5E-4dea-B157-4D AC5} GUID: Binanin oturdugu alani temsil eder. Kişiselleştirilmiş Özellikler isactive = False Tag Değerleri iscollection = false. nopropertytype = false. xsdencodingrule = iso19136_2007. Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler binaresmialani BinaResmiAlanDegeri Resmi kayitlarda geçen bina oturma alanini ifade eder. deger Area Bina alaninin ISO 19103'de belirlenen alan özelliklerine göre tanimlanmasi gerektigini ifade eder BinaBagimsizBolum Tip: Sınıf Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: BI Anahtar Kelimeler: Detaylar: Oluşturulma Tarihi6/4/2012. Değiştirilme Tarihi 9/25/2012.

16 GUID: {F83FF36C-CAEB-4e9c B51D55} Binanin tümünü veya bir bölümünü diger datay tiplerinden farkli olarak idari açidan anlatan detay tipidir. Örnegin; bagimsiz bölüm bir daire, kiler veya garaj olabilir. Kişiselleştirilmiş Özellikler isactive = False Tag Değerleri byvaluepropertytype = false. gmlmixin = false. iscollection = false. nopropertytype = false. xsdencodingrule = iso19136_2007. Bağlantılar Bağlayıcı Kaynak Hedef Notlar Association bagimsizbolum Kaynak -> Destination Bina BinaBagimsizBolum Association Kaynak -> Destination BinaBlok bagimsizbolum BinaBagimsizBolum Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler geometri GM_Primitive Bina bagimsiz bölümünün 2-boyutlu ya da 2,5- boyutlu gösterimini belirtir. Örnegin; bagimsiz bölüm yüzey olarak ifade edilebilir veya sadece bir nokta olarak da ifade edilebilir. tucbsno NesneTanimlayici Nesne tanimlayicisinin öncelikli amaci çesitli kaynaklar arasinda ve bu veri temasinda adres bilesenleri arasinda baglanti kurulmasini saglamaktir. versiyonbaslangictarihi DateTime Konumsal veri setinin ilgili versiyonunun sisteme ne zaman eklendigini veya sistemde ne zaman degistirildigini gösterir

17 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler versiyonbitistarihi DateTime Konumsal veri setinin ilgili versiyonunun sistemden ne zaman çikarildigini veya yerine baska bir verinin kullanima alindigini gösterir. [0..1] BinaBlok Tip: Sınıf Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: BI Anahtar Kelimeler: Detaylar: Oluşturulma Tarihi9/25/2012. Değiştirilme Tarihi 9/25/2012. GUID: {F9609B76-44E1-4d2e-B7EA-7A4AF } Bina alt bölümlerini gösterir. Örnegin; bir bina farkli yükseklikteki iki alt bölümden olusmus olabilir. Kişiselleştirilmiş Özellikler isactive = False Tag Değerleri byvaluepropertytype = false. gmlmixin = false. iscollection = false. nopropertytype = false. xsdencodingrule = iso19136_2007. Bağlantılar Bağlayıcı Kaynak Hedef Notlar Association bagimsizbolum Kaynak -> Destination BinaBlok BinaBagimsizBolum Aggregation Destination -> Kaynak kisim BinaBlok Bina BinaGeometri Tip: Sınıf Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: BI Anahtar Kelimeler: Detaylar: Oluşturulma Tarihi6/5/2012. Değiştirilme Tarihi 6/19/2012. GUID: {A70FEE76-8A31-418b-A FF6CE8C} Bina geometrisinin özellikleri tanimlanir.

18 Kişiselleştirilmiş Özellikler isactive = False Tag Değerleri iscollection = false. nopropertytype = false. xsdencodingrule = iso19136_2007. Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler geometri GM_Primitive Bina geometrisinin ISO/TC 19107'den seçilmis özelligini ifade eder. [1..*] geometrireferans Boolean Bina geometri referansinin olup olmadigini gösterir BinaResmiAlanDegeri Tip: Sınıf Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: BI Anahtar Kelimeler: Detaylar: Oluşturulma Tarihi6/5/2012. Değiştirilme Tarihi 6/5/2012. GUID: {A0CE2D91-1BD5-44fc-AC46-C9DE145EF2A2} Olasi bina resmi alan degerlerini gösteren kod-listesidir. Kişiselleştirilmiş Özellikler isactive = False Tag Değerleri asdictionary = false. codelist =. extendablebyms = false. xsdencodingrule = iso19136_2007.

19 Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler anaalan Binanin oturdugu ana alan degerini gösterir.(taban alani) brutzeminalani Bina brüt zemin alanini gösterir. fonksiyonsuzkatalani Havalandirma boslugu gibi kullanilmayan alanlari ifade eder. icyapialani Bina iç yapilarindan itibaren ölçülerek hesaplanan alini ifade eder iczeminalani Iç yapi alanindan hariç hesaplanan iç zemin alanidir. netodaalani Bina içindeki tüm oda zeminlerinin toplamdaki net alanini gösterir. Duvarlar bu alana katilmaz.

20 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler netzeminalani Bina içindeki toplam zemin alanini gösterir. Bu alana yapi içi alanlar dahil degildir. sirkulasyonalani Net oda alaninin yatay ve düsey bilesenlerini ifade eder. teknikalan toplamkatalani Toplam kat alani bilgisini ifade eder. yapidisduvaralani yasamalani Binadaki net yasam alanini belirtir BinaYukseklik Tip: Sınıf Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: BI Anahtar Kelimeler:

21 Detaylar: Oluşturulma Tarihi6/5/2012. Değiştirilme Tarihi 6/21/2012. GUID: {E42480C3-B89F-476b-A D9} Bina referans yükseklik özniteliklerinin gösterildigi detay tipidir. Kişiselleştirilmiş Özellikler isactive = False Tag Değerleri iscollection = false. nopropertytype = false. xsdencodingrule = iso19136_2007. Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler alcakreferans YukseklikReferansDegeri Binanin kabul edilen en düsük referans degerini gösterir. deger Length Yükseklik Sınıfini ISO 19103'e göre tanimlar. yuksekreferans YukseklikReferansDegeri Binanin kabul edilen en yüksek referans degerini gösterir. CatiMalzemesiTuru Tip: Sınıf Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: BI Anahtar Kelimeler: Detaylar: Oluşturulma Tarihi6/5/2012. Değiştirilme Tarihi 6/5/2012. GUID: {44E4818A-A76B-48d6-A051-0F CD} Çati malzemelerini içeren kod-listesidir. Kişiselleştirilmiş Özellikler isactive = False Tag Değerleri

22 Kişiselleştirilmiş Özellikler asdictionary = false. codelist =. extendablebyms = false. xsdencodingrule = iso19136_2007. Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler ahsap Çati malzemesinin ahsap oldugu bilgisini ifade eder. beton Çati malzemesinin beton oldugu bilgisini ifade eder. cam Çati yüzeyinin camdan yapildigi bilgisini ifade eder. seramikkiremit Çati yüzeyinin seramik kiremit kullarak yapildigi bilgisini ifade eder. toprakkiremit Çati yüzeyinin toprak kiremit kullarak yapildigi bilgisini ifade eder.

23 CatiTuru Tip: Sınıf Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: BI Anahtar Kelimeler: Detaylar: Oluşturulma Tarihi6/5/2012. Değiştirilme Tarihi 6/5/2012. GUID: { D42-48f6-9F2E-347D023652E1} Bina çati türlerini içeren kod-listesidir. Kişiselleştirilmiş Özellikler isactive = False Tag Değerleri asdictionary = false. codelist =. extendablebyms = false. xsdencodingrule = iso19136_2007. Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler besikcati Iki tarafa akintisi olan çati seklidir. duzcati Egimi 10 dereceden daha az olan çatilari tanimlar. fenerlicati Büyük açikliklar üzerine yapilan ahsap veya çelik çatilarda bina iç bölümünün içten aydinlatilmasi ve havalandirilmasi için yapilir.

24 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler kelebekkanatlicati Iki tarafa ve içe akintili olan çati türüdür. kirmacati Çatinin, üzerine yapildigi binanin kenarlari kadar meyilli yüzeyleri olan çatilardir. kubbecati Plani daire, düzgün çokgen olan alanlar üzerine insa edilen çati türüdür. kulecati Oturma alani küçük, buna karsilik yüksekligi fazla oldugunda kullanilan çati türüdür. mansartcati Çati kati yapilmasi istenilen binalarda çatinin meyilli olan yüzeyleri kirilarak yapilan çati türüdür. silindircati Plani dikdörtgen seklinde olan yapilarda uygulanan bir çesit çati seklidir.

25 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler sivricati Çati meyilli yüzeyleri düz veya kavisli olarak bir noktada birlestirilir. sundurmacati Tek tarafa akintisi olan çati türüdür. testeredislicati Atölye, fabrika ve hangar gibi genellikle endüstriyel binalarda, yandan isik ve havalandirmanin yeterli olmadigi durumlarda üstten isik almak amaciyla yapilirlar. topuzcati Piramit seklinde olan çatilari tanimlar CepheMalzemesiTuru Tip: Sınıf Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: BI Anahtar Kelimeler: Detaylar: Oluşturulma Tarihi6/5/2012. Değiştirilme Tarihi 6/5/2012. GUID: {32768E0F-AE1C-4c5e-A5B5-1A264A512520} Cephe malzemesi türlerini gösteren kod-listesidir. Kişiselleştirilmiş Özellikler isactive = False Tag Değerleri asdictionary = false. codelist =. extendablebyms = false.

26 Kişiselleştirilmiş Özellikler xsdencodingrule = iso19136_2007. Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler ahsap Cephe yüzeyi malzemesi olarak ahsap kullanildigi bilgisini ifade eder. cam Cephe yüzeyi malzemesi olarak cam kullanildigi bilgisini ifade eder. diger Cephe yüzeyi malzemesi olarak diger malzemelerin kullanildigi bilgisini ifade eder. komposit Cephe yüzeyi malzemesi olarak komposit kullanildigi bilgisini ifade eder. metal Cephe yüzeyi malzemesi olarak metal kullanildigi bilgisini ifade eder. pvc

27 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler seramik Cephe yüzeyi malzemesi olarak seramik fayans kullanildigi bilgisini ifade eder. sivaliboyali sivaliboyasiz sivasiztugla Cephe yüzeyi malzemesi olarak sivasiz tugla kullanildigi bilgisini ifade eder. tas Cephe yüzeyi malzemesi olarak tas kullanildigi bilgisini ifade eder DepremKatsayisi Tip: Sınıf Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: BI Anahtar Kelimeler: Detaylar: Oluşturulma Tarihi6/20/2012. Değiştirilme Tarihi 6/21/2012. GUID: {70BA573C-E7B6-4bae-B274-EF92D0565DA6} Toprak basincinin hesabinda kullanilan deprem katsayisi bilgilerini içeren kod listesidir.

28 Kişiselleştirilmiş Özellikler isactive = False Tag Değerleri asdictionary = false. codelist =. extendablebyms = false. xsdencodingrule = iso19136_2007. Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler duseyesdegerkatsayi Düsey esdeger katsayisini ifade eder. yatayesdegerkatsayi Yatay esdeger katsayisini ifade eder. DigerYapi Tip: Sınıf OzetYapi Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: BI Anahtar Kelimeler: Detaylar: Oluşturulma Tarihi6/4/2012. Değiştirilme Tarihi 9/25/2012. GUID: {259A C B305-4F1E38F4D6E3} Ozet bina kapsaminda tanimlanmayan fakat birer bina yapisi olan nesneler tanimlanir. Örnegin; binalar arasi köprü, antenler,... Kişiselleştirilmiş Özellikler isactive = False Tag Değerleri byvaluepropertytype = false. gmlmixin = false. iscollection = false. nopropertytype = false. xsdencodingrule = iso19136_2007.

29 Bağlantılar Bağlayıcı Kaynak Hedef Notlar Generalization Kaynak -> Destination DigerYapi OzetYapi Diger yapi detay tipinde tanimlanan tüm özellikler özet yapiya tasinir. Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler digeryapi DigerYapiTuru OzetBina detay tipinde tanimlanmamis, fakat binalarin yapi özellikleri içinde bulunan yapi türleri tanimlanir. geometri GM_Primitive Diger yapinin tanimlanan geometrisini belirtir DigerYapiTuru Tip: Sınıf Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: BI Anahtar Kelimeler: Detaylar: Oluşturulma Tarihi6/5/2012. Değiştirilme Tarihi 6/5/2012. GUID: {9F4EE F-47d8-A088-7AAF B} Bina diger yapi türlerinin gösterildigi kod-listesidir. Kişiselleştirilmiş Özellikler isactive = False Tag Değerleri asdictionary = false. codelist =. extendablebyms = false. xsdencodingrule = iso19136_2007.

30 Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler disetkenkoruma Binalarda dis etkenlerden korunmak için kullanilan yapilardir. Örnegin; akustik yalitim, erezyon durdurucu set, su seti, destek duvarlari... enerji Binalarin enerji ile ilgili yapilarini gösterir. Örnegin, trafo merkezi, rüzgar türbini, sondaj kulesi... iletisim Binalarin iletisimle ilgili yapilarini gösterir. Örnegin; anten, uyari isigi, fener... sanateseri Genellikle turistik veya tarihi yapilardir. Örnegin; heykel, anit... ulasim Binalar arasi ulasim ile ilgili yapilardir. Örnegin; Köprü, tünel, iskele DokumanBicimTipi Tip: Sınıf Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: BI Anahtar Kelimeler: Detaylar: Oluşturulma Tarihi6/5/2012. Değiştirilme Tarihi 6/5/2012. GUID: {9318ED13-E148-4fd1-99B9-A49B496554F5} Doküman biçim tiplerini gösteren kod-listesidir.

31 Kişiselleştirilmiş Özellikler isactive = False Tag Değerleri asdictionary = false. codelist =. extendablebyms = false. xsdencodingrule = iso19136_2007. Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler bmp Bitmap Image File doc Word dokümani biçimi (Format of Word Documents) gif Grafik Degisim Biçimi (Graphics Interchange Format) jpeg Sikistirilmis resim formati (Joint Photographic Expert Group) pdf Portable Document Format.

32 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler png Resim biçimi (Portable Network Graphics) tiff Tagged Image File Format. xml Extensible Markup Language DokumanOzellik Tip: Sınıf Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: BI Anahtar Kelimeler: Detaylar: Oluşturulma Tarihi6/5/2012. Değiştirilme Tarihi 6/5/2012. GUID: {DA3E6A7A-73A9-441c-99E1-6FC6DC7DBE05} Dokumana nereden ulasilabilinecegi ve hangi meta veri tiplerinin tanimlanmasi gerektigi tanimlanmistir. Kişiselleştirilmiş Özellikler isactive = False Tag Değerleri iscollection = false. nopropertytype = false. xsdencodingrule = iso19136_2007.

33 Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler bicim DokumanBicimTipi Dokumanlarin hangi formatta saklanabilecegini tanimlar. kaynakdurumu KaynakDurumDegeri Dokumanin kaynak durumu belirtilir. Örnegin; resmi ya da gayri resmi tarih DateTime Dokumanin geçerlilik süresi belirtilir. Örnegin; Fotografin eklenme tarihi, iskan belgesi alinma tarih DonatiTipi Tip: Sınıf Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: BI Anahtar Kelimeler: Detaylar: Oluşturulma Tarihi6/20/2012. Değiştirilme Tarihi 6/21/2012. GUID: {C08645CD-4D93-464c-BC A} Donati tipi bilgilerini içeren kod listesidir. Kişiselleştirilmiş Özellikler isactive = False Tag Değerleri asdictionary = false. codelist =. extendablebyms = false. xsdencodingrule = iso19136_2007. Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler

34 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler boyunadonati eninedonati hasirdonati sehpadonati EnerjiVerimlilikDegeri Tip: Sınıf Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: BI Anahtar Kelimeler: Detaylar: Oluşturulma Tarihi6/5/2012. Değiştirilme Tarihi 6/5/2012. GUID: {7A48A30D-88BA-462c-B5E8-0E7CBA339B76} Olasi bina enerji verimlilik degerleri bu kod-listesinde tanimlanir. Kişiselleştirilmiş Özellikler isactive = False Tag Değerleri asdictionary = false. codelist =.

35 Kişiselleştirilmiş Özellikler extendablebyms = false. xsdencodingrule = iso19136_2007. Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler a Birinci Sınıf enerji performansina sahip binalari ifade eder b Ikinci Sınıf enerji performansina sahip binalari ifade eder c Üçüncü Sınıf enerji performansina sahip binalari ifade eder d Dördüncü Sınıf enerji performansina sahip binalari ifade eder e Besinci Sınıf enerji performansina sahip binalari ifade eder f Altinci Sınıf enerji performansina sahip binalari ifade eder

36 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler g Yedinci Sınıf enerji performansina sahip binalari ifade eder IsitmaSistemiTipi Tip: Sınıf Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: BI Anahtar Kelimeler: Detaylar: Oluşturulma Tarihi6/19/2012. Değiştirilme Tarihi 6/21/2012. GUID: {7EAB850B-AC88-4c2a-85DD-68A05387DEEF} Binanin isitma tipi bilgilerini gösteren kod listesidir. Kişiselleştirilmiş Özellikler isactive = False Tag Değerleri asdictionary = false. codelist =. extendablebyms = false. xsdencodingrule = iso19136_2007. Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler binaicikalorifer Binanin isitma sisteminde bina içi kalorifer kullanildigi bilgisini ifade eder.

37 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler diger Diger isinma türlerini ifade eder. dogalgazsobasi katkalorifer Binanin isitma sisteminde kat kalorifer kalorifer kullanildigi bilgisini ifade eder. klima Binanin isitma sisteminde klima kullanildigi bilgisini ifade eder. merkeziisitmakalorifer Binanin isitma sisteminde merkezi isitma kalorifer kullanildigi bilgisini ifade eder. soba Binanin isitma sisteminde dogalgaz kullanildigi bilgisini ifade eder IsitmaYakitTipi Tip: Sınıf

38 Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: BI Anahtar Kelimeler: Detaylar: Oluşturulma Tarihi6/19/2012. Değiştirilme Tarihi 6/21/2012. GUID: {CBE499D6-B16D ECC-7EC45C475AD5} Binanin isitma yakit tipi bilgilerini içeren kod listesidir. Kişiselleştirilmiş Özellikler isactive = False Tag Değerleri asdictionary = false. codelist =. extendablebyms = false. xsdencodingrule = iso19136_2007. Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler diger Diger isitma yakit tiplerini ifade eder. dogalgaz Binanin isitmasinda yakit olarak dogalgaz kullanildigi bilgisini ifade eder. elektrik Binanin isitmasinda yakit olarak elektrik enerjisi kullanildigi bilgisini ifade eder. fueloil Binanin isitmasinda yakit olarak fuel oil kullanildigi bilgisini ifade eder.

39 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler gazyagi gunes Binanin isitmasinda yakit olarak günes enerjisi kullanildigi bilgisini ifade eder. komur lpg Binanin isitmasinda yakit olarak LPG (likit Petrol Gazi) kullanildigi bilgisini ifade eder. odun ruzgar Binanin isitmasinda yakit olarak rüzgar enerjisi kullanildigi bilgisini ifade eder.

40 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler termal Binanin isitmasinda yakit olarak termal enerji kullanildigi bilgisini ifade eder. tezek KaynakDurumDegeri Tip: Sınıf Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: BI Anahtar Kelimeler: Detaylar: Oluşturulma Tarihi9/25/2012. Değiştirilme Tarihi 9/25/2012. {EAE0260B a41-B422-6F55976A5BB2} GUID: Kişiselleştirilmiş Özellikler isactive = False Tag Değerleri iscollection = false. nopropertytype = false. xsdencodingrule = iso19136_ KullanimDurumDegeri Tip: Sınıf Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: BI Anahtar Kelimeler: Detaylar: Oluşturulma Tarihi6/5/2012. Değiştirilme Tarihi 6/5/2012. GUID: {40768FC4-E862-43cc-B994-DEECEBC966BE} Binalarin kullanim durumunu gösteren kod-listesidir. Kişiselleştirilmiş Özellikler isactive = False

41 Tag Değerleri asdictionary = false. codelist =. extendablebyms = false. xsdencodingrule = iso19136_2007. Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler endustri Endüstriyel amaçli kullanilan binalari gösterir. kamu Kamu islerinde kullanilan binalari gösterir. konut Konut amaçli kullanilan binalari gösterir. tarim Tarim amaçli kullanilan binalari gösterir. ticari Ticari amaçli kullanilan binalari gösterir.

42 OzetBina Tip: Sınıf OzetYapi Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: BI Anahtar Kelimeler: Detaylar: Oluşturulma Tarihi6/4/2012. Değiştirilme Tarihi 9/25/2012. GUID: {750DB954-24AD-4fee-BF86-31E } Yapi ile ilgili özelliklerin tanimlandigi ikinci asama detay tipinin özniteliklerini içerir. Kendi basina kullanilabilen, üstü örtülü ve insanlarin içine girebilecekleri ve insanlarin oturma çalisma, eglenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yariyan, hayvanlarin ve esyalarin korunmasina yarayan sanayi, egitim ve diger kullanimlar için tasarlanmis yapilar olarak tanimlanmistir. Kişiselleştirilmiş Özellikler isactive = False Tag Değerleri byvaluepropertytype = false. gmlmixin = false. iscollection = false. nopropertytype = false. xsdencodingrule = iso19136_2007. Bağlantılar Bağlayıcı Kaynak Hedef Notlar Generalization Özet bina detay tipinde tanimlanan Kaynak -> Destination OzetBina OzetYapi tüm özellikler özet yapiya tasinir. Generalization Kaynak -> Destination Bina OzetBina Bina detay tipinde tanimlanan tüm özellikler özet yapiya tasinir. Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler alan BinaAlani [0..*] Idari sistemde kayitli olan bina alanini ifade eder. 0* olarak tanimlanmasinin nedeni ise, binanin yapim asamasinda olabilecegi içindir. Açik çikmalari hariç toplam bina alani bagimsizbolumsayisi Integer [1..*] Bina bagimsiz bölüm sayisini belirtir. anagayrimenkulun ayri ayri ve basli basina kullanilmaya elverisli olup, bu kanun hükümlerine göre bagimsiz mülkiyete konu olan bölümlerine bagimsiz bölüm denir.

43 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler cati CatiTuru [0..*] Çati sekilleri bu detay türünde tanimlanir. Çatinin yapim sekline göre tanimlanmis türüdür. Besik çati, kubbe çati gibi catimalzemesi CepheMalzemesiTuru [0..*] Bina çatisi olusturulurken kullanilan yapi malzemeleri tanimlanir. Çatinin insaat malzemesi türüne göre tanimlanir. Örn; ahsap, cam vb. cephemalzemesi CepheMalzemesiTuru Bina cephesinde kullanilan yapi malzemeleri tanimlanir. Binanin dis cephesinde kullanilan malzeme olarak ifade edilir. [0..*] deprem DepremKatsayisi Toprak basincinin hesabinda kullanilan deprem katsayisini ifade eder. [0..1] dokuman DokumanOzellik [0..*] Binayla ilgili bilgi saglayan herhangi bir dokümani belirtir. Cephe fotograflari, acil durum planlari, bina enerji verimliligi belgesi bu detay tipi içinde tanimlanabilir. donati DonatiTipi Bina donati tipi bilgilerini açiklar Bina kolon donatisinin yapim türünü ifade eder. Örn; boyuna, enine donati gibi

44 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler enerjiverimliligi EnerjiVerimlilikDegeri [0..1] geometri BinaGeometri [1..*] BINALARDA ENERJI PERFORMANSI YÖNETMELIGI'ne göre Binalarin kullanim alani basina düsen yillik birincil enerji tüketiminin, A ile G arasinda degisen bir referans ölçegine göre Sınıflandirilmasini ifade eder. Bina enerji verimlilik degerini bu detay tipinde tanimlanir. Ilgili kanuna ve yönetmeliklere göre bu degerler belirlenir. Binanin geometrik özelliklerini tanimlar. Binanin tescile esas köse koordinatlarindan elde edeilen alani ifade eder. isitmasistem IsitmaSistemiTipi Binanin isitma tipi bilgilerini ifade eder. Örn; kalorifer, sobali gibi isitmayakit IsitmaYakitTipi Binanin isitma yakit tipi bilgilerini ifade eder. Örn; dogalgaz, elektrik, günes tasiyicisistem TasiyiciSistemTipi Binanin yapim sistemine göre yükleri tasiyan ve aktaran tasiyici sistem bilgilerini tanimlar. Örn; ahsap, betonarme temel TemelTipi Bina temel tiplerini ifade eder. Örn; ayak temel, radye temel

45 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler tesisat TesisatTipi Bina tesisat tipi bilgilerini açiklar. Binada kullanilan su, dogalgaz, elektrik, havalandirma gibi tesisatlari ifade eder. yapimalzemesi YapiMalzemesiTuru Binanin hangi malzemelerden yapildigini gösterir. Örnegin; bina duvarlari ve kolonlar için kullanilan yapi malzemeleri... zeminaltikatsayisi Integer Zemin alti kat sayisinin ifade eder. zeminsınıf ZeminSınıfTipi Zemin Sınıf tiplerini ifade eder. Afet Bölgelerinde Yapilacak Yapilar Hakkinda Yönetmeligine göre tanimlanmis zemin türünü ifade eder. zeminustukatsayisi Integer Binanin zemin kat dahil, üst kat adeti toplamini ifade eder. OzetYapi Tip: Sınıf Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: BI Anahtar Kelimeler: Detaylar: Oluşturulma Tarihi6/4/2012. Değiştirilme Tarihi 12/15/2012. GUID: {238C94DB-D0BD-4a44-92F3-7EE } OzetBina ve DigerYapi detay tiplerinin ortak özniteliklerinin gösterildigi detay tipidir Yapi; karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeralti ve yerüstü insaati ve bunlarin ilave, degisiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve sabit olmayan tesislerdir. Kişiselleştirilmiş Özellikler isactive = False

46 Tag Değerleri byvaluepropertytype = false. extendablebyms = false. gmlmixin = false. iscollection = false. xsdencodingrule = iso19136_2007. Bağlantılar Bağlayıcı Kaynak Hedef Notlar Generalization Kaynak -> Destination DigerYapi OzetYapi Diger yapi detay tipinde tanimlanan tüm özellikler özet yapiya tasinir. Generalization Kaynak -> Destination OzetBina OzetYapi Özet bina detay tipinde tanimlanan tüm özellikler özet yapiya tasinir. Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler insaattarihi DateTime Yapinin, insa baslangiç tarihini gösterir. [0..1] kullanimdurumu KullanimDurumDegeri Ilgili binalarin hangi amaçla kullanildigi bu detay tipinde gösterilir. Örn;avm, ikametgah, okul vb. ortometrikyukseklik Length Tanimli bir geoitten, yapi zeminine olan yüksekligi ifade eder. Binanin kot aldigi noktanin ortometrik yüksekligidir [0..*]

47 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler tucbsno NesneTanimlayici Nesne tanimlayicisinin öncelikli amaci çesitli kaynaklar arasinda baglanti kurulmasini saglamaktir. versiyonbaslangictarihi DateTime Konumsal veri setinin ilgili versiyonunun sisteme ne zaman eklendigini veya sistemde ne zaman degistirildigini gösterir versiyonbitistarihi DateTime Konumsal veri setinin ilgili versiyonunun sistemden ne zaman çikarildigini veya yerine baska bir verinin kullanima alindigini gösterir. [0..1] versiyonno CharacterString Ilgili konumsal veri setinin versiyon numarasini gösterir yapiadi CografiIsim Ilgili yapinin adini belirtir. [0..*] yapidurumu YapiDurumDegeri Yapi insaattinin hangi durumda oldugunu gösterir.

48 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler yukseklik BinaYukseklik Bina yüksekligi: Binanin kot aldigi noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafesidir. Imar plani ve yönetmelikte öngörülen yüksekliktir. [0..*] Saçak seviyesi: Binalarin son kat tavan dösemesi üst kotudur TasiyiciSistemTipi Tip: Sınıf Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: BI Anahtar Kelimeler: Detaylar: Oluşturulma Tarihi6/19/2012. Değiştirilme Tarihi 6/21/2012. GUID: {E D9C6-41da-9A8B-F4EEBA8EC2A7} Binada yükleri tasiyan ve aktaran tasiyici sistem tiplerini içeren kod listesidir. Kişiselleştirilmiş Özellikler isactive = False Tag Değerleri asdictionary = false. codelist =. extendablebyms = false. xsdencodingrule = iso19136_2007. Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler ahsap Binanin tasiyici sisteminde ahsap kullanildigi bilgisini ifade eder. betonarme Binanin tasiyici sisteminde betonarme tasiyici sistem elemanlari kullanildigi bilgisini ifade eder.

49 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler celik Binanin tasiyici sisteminde çelik tasiyici sistem kullanildigi bilgisini ifade eder. cerceveliperdelisistem cercevelisistem diger Diger tasiyici sistem tiplerini belirtir. iskelet karma

50 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler perdelisistem prefabrik yariprefabrik yigma Binada tasiyici iskelet sisteminin olmadigi, duvarlarin tasiyici görevi gördügü bilgisini ifade eder. yok Tasiyici bir sistem olmadigini ifade eder TemelTipi Tip: Sınıf Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: BI Anahtar Kelimeler: Detaylar: Oluşturulma Tarihi6/20/2012. Değiştirilme Tarihi 6/21/2012. GUID: {9E4AA0F cec E51C87CCC3} Bina temel tiplerini içeren kod listesidir.

51 Kişiselleştirilmiş Özellikler isactive = False Tag Değerleri asdictionary = false. codelist =. extendablebyms = false. xsdencodingrule = iso19136_2007. Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler ayaktemel Ayaklarin, planda belirtilen duvarlarin birlesme noktalarina getirildigi ve tabanlarinin, kara veya çan seklinde genisletildigi temeldir. duvaraltitemel Bir-iki katli basit yigma yapilarin temel duvarlarinin altina genis betonarme kirisyapilarak olusturulan temeldir. kesontemel Çok zayif zeminlerde veya su içinde temel yapiminda kullanilan temeldir. radyetemel Yapinin tüm kolonlari altina, insaat alaninin tümünü örten kalin bir plak yapilarak ve kolonlar dogrudan plaga oturtularak yada plagin üstüne kirisler yapilarak ve kolonlar kirise oturtularak yapilan temeldir.

52 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler sureklitemel Yapinin bir yada her iki dogrultudaki her aksi boyunca dizili kolonlarinin altina ters tablali betonarme kiris yapilan temeldir. tekiltemel Kolonlarinin altina kolon kesitinden çok daha büyük bir betonarme pabuç yapilarak olusturan temeldir TesisatTipi Tip: Sınıf Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: BI Anahtar Kelimeler: Detaylar: Oluşturulma Tarihi6/20/2012. Değiştirilme Tarihi 6/21/2012. GUID: {E4E5FF48-DC98-4c3d-BC6E-8C8F02DE10C0} Bina tesisat tipi bilgilerini içeren kod listesidir. Kişiselleştirilmiş Özellikler isactive = False Tag Değerleri asdictionary = false. codelist =. extendablebyms = false. xsdencodingrule = iso19136_2007. Öznitelikler Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler

53 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler aritma Binada aritma tesisatinin mevcut oldugunu ifade eder. diger Diger tesisat tiplerini ifade eder. dogalgaz Binada dogalgaz tesisati oldugu bilgisini ifade eder. elektrik Binada elektrik tesisati oldugu bilgisini ifade eder. havalandirma Binada havalandirma tesisati oldugu bilgisini ifade eder. hidrafor Binada sebeke suyunun yetersiz oldugu durumlarda devreye girecek hidrafor tesisatinin bulundupu bilgisini ifade eder.

54 Öznitelik Notlar Kısıtlamalar ve Etiketler jenerator Binada jenarator tesisati oldugu bilgisini ifade eder. paratoner Binada paratoner tesis edildigi oldugu bilgisini ifade eder. pissu Binada pis su gideri tesisati oldugu bilgisini ifade eder. temizsu Binada yangin tesisati oldugu bilgisini ifade eder. yangintesisati YapiDurumDegeri Tip: Sınıf Durum : Önerilen. Versiyon 1.1. Faz 1.1. Paket: BI Anahtar Kelimeler: Detaylar: Oluşturulma Tarihi6/5/2012. Değiştirilme Tarihi 6/5/2012. GUID: {47202F6B-5BC7-4c2c-B40F-32DE41629BFB} Yapi insasinin hangi durumda oldugunu gösterir. Proje asamasi da buna dahildir.

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS. BI Bina VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS. BI Bina VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS. BI Bina VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI Yüklenici Alt yüklenici Eylül 2012 1.1

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI 09-10-11 Temmuz 2012 İstanbul T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yüklenici - Alt Yüklenici kbsgml GML

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.HI Hidrografya Veri Teması

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.HI Hidrografya Veri Teması TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.HI Hidrografya Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Çevre ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Tarih: 14.12.2012

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.UL Ulaşım VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.UL Ulaşım VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.UL Ulaşım VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI Yüklenici Alt yüklenici Eylül 2012 1.1

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TO Topografya Veri Teması

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TO Topografya Veri Teması TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TO Topografya Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Çevre ve Şehircilik Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.ID İdari Birim Veri Teması

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.ID İdari Birim Veri Teması TÜRİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.ID İdari Birim Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Coğrafi Bilgi Sistemleri Tarih: 14.12.2012 Belge

Detaylı

TÜRKİYE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARI BELİRLENMESİ PROJESİ: TRKBİS VERİ TEMALARI KATALOGLARI

TÜRKİYE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARI BELİRLENMESİ PROJESİ: TRKBİS VERİ TEMALARI KATALOGLARI TÜRKİYE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARI BELİRLENMESİ PROJESİ: TRKBİS VERİ TEMALARI KATALOGLARI Yüklenici Alt yüklenici Mayıs 2012 - 2 - İçindekiler TRKBİS Detay Katalogları... 3 Adres... 6 Arazi Kullanımı...

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.AD Adres Veri Teması

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.AD Adres Veri Teması TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.AD Adres Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Şehircilik Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Tarih:

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro Veri Teması

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro Veri Teması TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Çevre ve Şehircilik Coğrafi Bilgi Sistemleri Tarih:

Detaylı

TÜRKİYE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: KBS VERİ TEMALARI TANIMLAYICI DOKÜMANI

TÜRKİYE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: KBS VERİ TEMALARI TANIMLAYICI DOKÜMANI TÜRKİYE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: KBS VERİ TEMALARI TANIMLAYICI DOKÜMANI Yüklenici Alt yüklenici Temmuz 2012 - 2 - İçindekiler 1 TRKBİS VERİ TEMALARI... 5 2 TEMALAR...

Detaylı

YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI

YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI YAPILARIN SINIFLANDIRILMASI Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi YAPI Canlıların beslenme ve barınma gibi doğal ihtiyaçlarını

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.TK Tapu Kadastro VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI Yüklenici Alt yüklenici Eylül

Detaylı

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI İnsanlar ihtiyaçlarına bağlı olarak çevreyi değiştirerek daha rahat yaşayabilmeleri için yeni bir çevre meydana getiriler. Bunlar yapıyı oluşturur. İnsanların ihtiyaçlarını

Detaylı

AKILLI ŞEHİRLERİN BİLİŞİM ve VERİ ALTYAPISI

AKILLI ŞEHİRLERİN BİLİŞİM ve VERİ ALTYAPISI AKILLI ŞEHİRLERİN BİLİŞİM ve VERİ ALTYAPISI TEMEL GÖREVLER PAYLAŞILABİLİR VERİ ERİŞİLEBİLİR VERİ 2/65 COĞRAFİ VERİNİN ÖNEMİ e-devletin 5N+1K sı: Anlama Bilgi Birikimi Bilgi Veri Haritalama Entegrasyon

Detaylı

MEKANSAL ADRES KAYIT VE ÇEVRİMİÇİ EMLAK VE İNŞAAT İZİNLERİ PROJESİ

MEKANSAL ADRES KAYIT VE ÇEVRİMİÇİ EMLAK VE İNŞAAT İZİNLERİ PROJESİ MEKANSAL ADRES KAYIT VE ÇEVRİMİÇİ EMLAK VE İNŞAAT İZİNLERİ PROJESİ ADRES VERİ MODELİ Proje Kodu: MAKS Rapor Kodu: MAKS-VeriModeli-AD Sürüm: 2.0 03.10.2012 Bu doküman Mekansal Adres Kayıt ve Çevrimiçi Emlak

Detaylı

TEKNİK RESİM 6. HAFTA

TEKNİK RESİM 6. HAFTA TEKNİK RESİM 6. HAFTA MİMARİ PROJELER Mimari Proje yapının Vaziyet (yerleşim) planını Kat planlarını En az iki düşey kesitini Her cephesinden görünüşünü Çatı planını Detayları ve sistem kesitlerini içerir.

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.AD Adres VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.AD Adres VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.AD Adres VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI Yüklenici Alt yüklenici Eylül 2012 1.1

Detaylı

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. plangml

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. plangml plangml AMAÇ ELLE ÇİZİM YAPILAN VE KAĞIT ORTAMINDA ÇOĞALTILAN CAD YAZILIMLARI KULLANILARAK HAZIRLANAN VE CD ORTAMINDA PAYLAŞILAN CBS YAZILIMLARI KULLANILARAK HAZIRLANAN VE WEB ÜZERİNDEN PAYLAŞILAN 1 AMAÇ

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.OF Ortofoto VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.OF Ortofoto VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.OF Ortofoto VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI Yüklenici Alt yüklenici Eylül 2012

Detaylı

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör.

MESLEK RESMİ DERSİ. Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri. Hazırlayan. Öğr. Gör. MESLEK RESMİ DERSİ Giriş Özet Yapı Bilgisi Mimari Tasarım Esasları ve Mimari Proje Örnekleri İncelemeleri Hazırlayan Öğr. Gör. Cahit GÜRER 26.02.2009-Afyonkarahisar YAPI Canlıların beslenmek ve barınmak

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.HI Hidrografya VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.HI Hidrografya VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.HI Hidrografya VERİ TEMASI UYGULAMA ŞEMALASI Yüklenici Alt yüklenici Eylül 2012

Detaylı

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri

Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Kentsel Dönüşümde Coğrafi-Kent Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ITU Faculty of Civil Engineering Department of Geomatics Engineering http://web.itu.edu.tr/tahsin

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS KAVRAMSAL MODEL BİLEŞENLERİ

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS KAVRAMSAL MODEL BİLEŞENLERİ TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS KAVRAMSAL MODEL BİLEŞENLERİ Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri

Detaylı

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER

ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER ÇATI MAKASINA GELEN YÜKLER Bir yapıyı dış etkilere karşı koruyan taşıyıcı sisteme çatı denir. Belirli aralıklarla yerleştirilen çatı makaslarının, yatay taşıyıcı eleman olan aşıklarla birleştirilmesi ile

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.JD Jeodezi Veri Teması

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.JD Jeodezi Veri Teması TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.JD Jeodezi Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Çevre ve Şehircilik Coğrafi Bilgi Sistemleri Tarih:

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI ÇATI TEKNİKLERİ

İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI ÇATI TEKNİKLERİ İNŞAAT TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALAR ÇAT TEKNİKLERİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Yrd. Prof. Doç. Dr. Mehmet Dr. Ali SARBYK İNŞAAT TEKNOLOJİSİUYGULAMALAR Tanım Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve

Detaylı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü İZLENEN ÇALIŞMA YÖNTEMİ Mekansal Adres Kayıt Sistemi Gündem İzlenen Çalışma Yöntemi Mevzuat Analizi Yetkili İdare Ziyaretleri Gereksinim Modellemesi Çalıştay

Detaylı

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR

ÇELİK PREFABRİK YAPILAR ÇELİK PREFABRİK YAPILAR 3. Bölüm Duvarlar. 4. Bölüm Kafes Kirişler. Duvarlar Çelik çerçeveli yapılarda kullanılan duvarlar da taşıyıcı yapı elemanları gibi çoğunlukla prefabriktir. Bu özellik üretimin

Detaylı

TÜRKİYE KENT BİLGİ SİSTEMİ PORTALI. Yard. Doç. Dr. Mehmet Fatih DÖKER

TÜRKİYE KENT BİLGİ SİSTEMİ PORTALI. Yard. Doç. Dr. Mehmet Fatih DÖKER TÜRKİYE KENT BİLGİ SİSTEMİ PORTALI Yard. Doç. Dr. Mehmet Fatih DÖKER PROJE KONUSU Türkiye'de Kent Bilgi Sistemleri (KBS), ilgili yerel yönetim uygulamalarında kullanılacak standartları tanımlayan teknik

Detaylı

SBE16 / Akıllı Metropoller Ekim 2016 / İSTANBUL

SBE16 / Akıllı Metropoller Ekim 2016 / İSTANBUL SBE16 / Akıllı Metropoller 13-15 Ekim 2016 / İSTANBUL TAKDİM PLANI Teknolojik Gelişim ve 3 Boyuta Geçiş : 2B gösterim tekniği haritacılığın doğuşundan beri kullanılmaktadır. Bu temsil şekli yerleşmiş alışkanlıklar

Detaylı

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

ÇATILAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi ÇATILAR Bir yapıyı üstünden etkileyen yağmur, kar, rüzgar, sıcak ve soğuk

Detaylı

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi

Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Kentsel Alanlarda Yüksek Çözünürlüklü Ortofoto Üretimi Coğrafi Bilgi Dairesi Başkanı CBSGM Faaliyetleri Adres Arazi Örtüsü Bina Hidrografya İdari Birim Jeodezik

Detaylı

EK-1 TERSANE ALANI ORGANİZASYONU VE YERLEŞİM PLANI KRİTERLERİ

EK-1 TERSANE ALANI ORGANİZASYONU VE YERLEŞİM PLANI KRİTERLERİ EK-1 TERSANE ALANI ORGANİZASYONU VE YERLEŞİM PLANI KRİTERLERİ 1) Plan; Tersane Alanı Organizasyonu ve Yerleşim Planı Kriterleri, Yapılacak Yatırımın Donatıları, Koordinat Listeleri ve Baş Pafta Bölümlerinden

Detaylı

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER Yapım amacına göre bina sınıflandırması Meskenler-konutlar :Ev,apartman ve villalar Konaklama Binaları: Otel,motel,kamp ve mokamplar Kültür Binaları: Okullar,müzeler,kütüphaneler

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

BÜRO VE ŞANTİYE. Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir.

BÜRO VE ŞANTİYE. Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir. BÜRO VE ŞANTİYE Şantiye; Yapının oluşturulduğu, yapım için her türlü organizasyonun ve planlamanın yapıldığı yerdir. İmalat öncesi yapılacak işler İmalat öncesi yapı projeleri hazırlanır. Yapı Projeleri;

Detaylı

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI STATİK RAPORU GİRİŞ: 1.1 Raporun Anafikri Bu rapor Büyükada da yapılacak Çarşı Camii projesinin tasarım parametrelerini ve taşıyıcı sistem bilgilerini açıklayacaktır.

Detaylı

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Tüm altyapı çalışmalarının ilk adımı olan harita mühendislik hizmetlerinin ülke kalkınmasındaki

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları

MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları 18 19 Kasım 2015, ATO Congresium, Ankara MTA Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen TUCBS ve INSPIRE Standartları Çalışmaları Dr. Engin Öncü SÜMER, Dr. Erol TİMUR, Yıldız NURLU, Pemra KUMTEPE ve Dr. Türkan

Detaylı

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları;

İ L A N. 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; İ L A N 10.10.2014 Tarih ve 416 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planlarına ait Plan Notları; II. Yapılaşma Hükümlerinin 11.5 maddesinin ikinci bendine

Detaylı

CE498 PROJE DERS NOTU

CE498 PROJE DERS NOTU CE498 PROJE DERS NOTU İnşaat Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Yakın Doğu Üniversitesi Temmuz 2015, Lefkoşa, KKTC CE498 - PROJE Genel Kapsam: Bu derste 3 katlı betonarme konut olarak kullanılacak

Detaylı

Coğrafi Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmeler Işığında Stratejilerin Belirlenmesi. Doç. Dr. Arif Çagdas AYDINOGLU

Coğrafi Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmeler Işığında Stratejilerin Belirlenmesi. Doç. Dr. Arif Çagdas AYDINOGLU Coğrafi Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmeler Işığında Stratejilerin Belirlenmesi Doç. Dr. Arif Çagdas AYDINOGLU Data archive Geojson Python Plugin Java script Object oriented programming Java Web application

Detaylı

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler

Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler Kalıcı (sabit, zati, öz, ölü) yükler (G): Yapı elemanlarının öz yükleridir. Döşeme ağırlığı ( döşeme betonu+tesviye betonu+kaplama+sıva). Kiriş ağırlığı. Duvar ağırlığı

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Uygulaması. 1 of 36

Kentsel Dönüşüm Uygulaması. 1 of 36 Kentsel Dönüşüm Uygulaması 1 of 36 12 Adımla Kentsel Dönüşüm Proje İhaleye İNTERAKTİF KENT REHPERİ Çıkar UYGULAMASI Bakanlık Projeyi Onaylar Bölgenin Panoramik Çekimi Yapılır Kentsel Dönüşüm Raporu Bakanlığa

Detaylı

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma

Peyzaj Yapıları I ÇATI ELEMANLARI. Çatı elemanlarının tasarımında görsel karakteri etkileyen özellikler Sığınma ve Korunma ÇATI ELEMANLARI Dersi Dış mekan içinde yapılan ve daha çok dinlenme ihtiyacını karşılayan yapay çatı elemanları Pergola Kameriye Çardaklar Sığınma ve Korunma Işık ve Gölge Yoğunluğu Yağış durumu Çatı elemanlarının

Detaylı

Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S. 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı

Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S. 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı Altındağ Kent Bilgi Sistemi Projesi A L B İ S 6. MapInfo Kullanıcılar Konferansı Kent Bilgi Sistemi ALBİS Projesi Projenin faydaları CBS çalışmaları İçerik Veri toplanması Pilot çalışma ve analizler İnternetten

Detaylı

(İkiyüzbin Yeni Türk Lirası)

(İkiyüzbin Yeni Türk Lirası) Sn... A.Ş Mah... Cad. No:... / İstanbul Konu : Değerleme Raporu Talebiniz üzerine Bostanlı Mah... Sk No:.. Apt. D:.. Karşıyaka İzmir adresindeki a ait mülk 2014 tarihinde gezilerek dikkatle incelenmiştir.

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Yapılara Etkiyen Karakteristik. yükler

Yapılara Etkiyen Karakteristik. yükler Yapılara Etkiyen Karakteristik Yükler G etkileri Q etkileri E etkisi etkisi H etkisi T etkileri Kalıcı (sabit, zati, öz, ölü) yükler: Yapı elemanlarının öz yükleridir. Döşeme ağırlığı ( döşeme betonu+tesviye

Detaylı

1 TRKBİS.KH Kamusal Hizmet Servisleri Veri Teması GML

1 TRKBİS.KH Kamusal Hizmet Servisleri Veri Teması GML - 1-1 TRKBİS.KH Kamusal Hizmet Servisleri Veri Teması GML

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.OF Ortofoto Veri Teması

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.OF Ortofoto Veri Teması TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ STANDARTLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ: TUCBS.OF Ortofoto Veri Teması Yüklenici Alt yüklenici Aralık 2012 - 2 - Çevre Şehircilik Coğrafi Bilgi Sistemleri Tarih: 14.12.2012

Detaylı

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir.

Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Prefabrik yapıların tasarımı, temelde geleneksel betonarme yapıların tasarımı ile benzerdir. Tasarımda kullanılan şartname ve yönetmelikler de prefabrik yapılara has bazıları dışında benzerdir. Prefabrik

Detaylı

SUNUM KAPSAMI INSPIRE PROJESİ TEMEL BİLGİLERİ

SUNUM KAPSAMI INSPIRE PROJESİ TEMEL BİLGİLERİ SUNUM KAPSAMI 1. TUCBS ÖN ANALİZ FORMUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİMİZ 2. BAKANLIĞIMIZIN TUCBS KAPSAMINDA SORUMLULUKLARI 3. TAŞRA BİRİMLERİNİN (VALİLİK-İL ÖZEL İDARE) YÜRÜTTÜKLERİ CBS PROJE BİLGİLERİ (NİSAN-2008

Detaylı

KONUT DEĞERLEME VE YAPIM TEKNİKLERİ

KONUT DEĞERLEME VE YAPIM TEKNİKLERİ Konut Değerleme ve Yapım Teknikleri Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı KONUT DEĞERLEME VE YAPIM TEKNİKLERİ 1 Konut Değerleme Ve Yapım Teknikleri İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi 1 Projenin Amacı ve Kapsamı Projenin Amacı Bakanlığımız bünyesinde çok çeşitli seviyelerde üretilen coğrafi

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu

Taşıyıcı Sistem İlkeleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu Taşıyıcı Sistem İlkeleri Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI YÜKLER YÜKLER ve MESNET TEPKİLERİ YÜKLER RÜZGAR YÜKLERİ BETONARME TAŞIYICI SİSTEM ELEMANLARI Rüzgar yönü

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Yrd. Doç. Dr. Uğur DAĞDEVİREN 2 3 Genel anlamda temel mühendisliği, yapısal yükleri zemine izin verilebilir

Detaylı

MEKANSAL ADRES KAYIT VE ÇEVRİMİÇİ EMLAK VE İNŞAAT İZİNLERİ PROJESİ

MEKANSAL ADRES KAYIT VE ÇEVRİMİÇİ EMLAK VE İNŞAAT İZİNLERİ PROJESİ MEKANSAL ADRES KAYIT VE ÇEVRİMİÇİ EMLAK VE İNŞAAT İZİNLERİ PROJESİ 1. PROJE ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU Proje Kodu: MAKS Rapor Kodu: MAKS- 1PCS- 10 Sürüm: 1.0 16.12.2011 SÜRÜM TARİHÇESİ Sürüm Tarih Değişiklik

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: PELİTLİ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Giriş İçindekiler Problemin Tanımı Çalışmanın Amacı Yapılan Çalışmalar Tasarım Uygulama Yazılım Güncelleme Test Bulgular Sonuç ve Öneriler

Detaylı

Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı

Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı Satılık Endüstriyel Tesis Yatırım Fırsatı TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İZMIR - TÜRKİYE Fiziki Tarif Söz konusu Gayrimenkul 125.000 m² lik bir arsa üzerinde 20.922,75 m² lik bir kapalı alana sahiptir. Gayrimenkul,

Detaylı

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI

ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ÇELİK KONSTRÜKSYON PRİZMATİK DEPO YAPILARI ŞARTNAMELER PREFİ PREFABRİK YAPI ENDÜSTRİ BİLİŞİM VE TİCARET LTD.ŞTİ. 27/200 FORMLU TRAPEZOİDAL

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr

G L O B A L L O F T. www.globalinsaat.com.tr G L O B A L L O F T GLOBAL LOFT Şehirde kendini gösteren yeni mimari arayışların en son temsilcisi olan projemiz şehir merkezinde 8000m2 inşaat alanına sahiptir. Tek katlı ve dubleks dairelerin bulunduğu

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

TEMELLER. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi TEMELLER Yapının kendi yükü ile üzerine binen hareketli yükleri emniyetli

Detaylı

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR?

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR? TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR? Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi için iki değişik

Detaylı

2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 95,10 143,00 143,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 3,80 6,00 6,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.

2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 95,10 143,00 143,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 3,80 6,00 6,00 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL.) 2015 YILI TEKLİF EDİLEN(TL. İMAR HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ İ MADDE : İMAR DURUMU ÜCRETİ ARSA(m2) 0 00 90,00 5,00 5,00 2 0 00 0,00 5,00 5,00 0 500 208,00 2,00 2,00 50m 2 den büyük,20 2,00 2,00 İmar durumu 5 temditlerinden 95,0,00,00

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

Güvenli bir hayatın yapı taşı. /akggazbeton

Güvenli bir hayatın yapı taşı.  /akggazbeton Güvenli bir hayatın yapı taşı www.akg-gazbeton.com /AKG.Gazbeton @AKG_Gazbeton /akggazbeton Ne üretir? AKG Gazbeton, ısı yalıtımlı, hafif, yanmaz ve deprem güvenliğini sağlayan, blok, Minepor ve donatılı

Detaylı

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar;

DUVARLAR duvar Yapıdaki Fonksiyonuna Göre Duvar Çeşitleri 1-Taşıyıcı duvarlar; 2-Bölme duvarlar; 3-İç duvarlar; 4-Dış duvarlar; DUVARLAR Yapılarda bulunduğu yere göre, aldığı yükleri temele nakleden, bina bölümlerini birbirinden ayıran, bölümleri çevreleyen ve yapıyı dış tesirlere karşı koruyan düşey yapı elemanlarına duvar denir.

Detaylı

Bölüm 2 Varlık-İlişki Veri Modeli: Araçlar ve Teknikler. Fundamentals, Design, and Implementation, 9/e

Bölüm 2 Varlık-İlişki Veri Modeli: Araçlar ve Teknikler. Fundamentals, Design, and Implementation, 9/e Bölüm 2 Varlık-İlişki Veri Modeli: Araçlar ve Teknikler Fundamentals, Design, and Implementation, 9/e Üç Şema Modeli Üç şema modeli 1975 de ANSI/SPARC tarafından geliştirildi Veri modellemeninç ve rolünü

Detaylı

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU

İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU İZMİR İLİ BUCA İLÇESİ 8071 ADA 7 PARSEL RİSKLİ BİNA İNCELEME RAPORU AĞUSTOS 2013 1.GENEL BİLGİLER 1.1 Amaç ve Kapsam Bu çalışma, İzmir ili, Buca ilçesi Adatepe Mahallesi 15/1 Sokak No:13 adresinde bulunan,

Detaylı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı

Bodrum Kat Planı. Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı KAT PLANLARI Bodrum Kat Planı Zemin katın altında bulunan katlara bodrum kat denilir ve (-) kot ile ölçülendirilir. Zemin Kat Planı Bir yapıya girişte girilen, basılan ilk döşemeye giriş katı veya zemin

Detaylı

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI

YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI YAPI İŞLERİ ŞUBESİNİN İSTEMİŞ OLDUĞU EVRAKLAR İŞ BİTİRME EVRAKLARI )SON HAKEDİŞ KAPAK SAYFASI SURETİ (ASLININ AYNIDIR YAPILMIŞ) )ASKİ KANAL VİZESİ 3)ADRES NUMARATAJ YAZISI 4)SSK İLİŞİKSİZLİK YAZISI 5)VERGİ

Detaylı

İLAN DURUMUNDA BİRLEŞMEDEN ÖNCEKİ PARSELLERE AİT EMSAL ORANINA BU ALANLARIN

İLAN DURUMUNDA BİRLEŞMEDEN ÖNCEKİ PARSELLERE AİT EMSAL ORANINA BU ALANLARIN İLAN 04/01/2017 Tarih ve 28 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile, Karaman 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan Notlarının tamamını kapsayacak şekilde aşağıda belirtildiği gibi değişiklik

Detaylı

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ.

etüdproje PLANLAMA LTD. ŞTİ. ALAŞEHİR (MANİSA) YENİMAHALLE, 703 ADA, 1 PARSEL'E AİT NAZIM VE UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler

ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER DÖŞEMELER. DÖŞEMELER Yerinde Dökme Betonarme Döşemeler Döşemeler, yapının duvar, kolon yada çerçeve gibi düşey iskeleti üzerine oturan, modülasyon ızgarası üzerini örterek katlar arası ayırımı sağlayan yatay levhalardır. ÇELİK YAPILAR 7 ÇELİK İSKELETTE Döşemeler,

Detaylı

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN - YAKAKENT BELEDİYESİ / İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. No Hizmetin Adı 1 İmar Durumu Belgesi 2 Yazılı İmar Durumu Belgesi 3 İmar Plan Kopyası 4 5 6 Yer Seçim Belgesi

Detaylı

1. Metaveri. 1.1. Giriş. 1.2. Eşleştirme ve Tanımlama

1. Metaveri. 1.1. Giriş. 1.2. Eşleştirme ve Tanımlama 1. Metaveri 1.1. Giriş Yönetmelik EC No:1205/2008 ve directive 2007/2/EC mekânsal veri setleri, konumsal veri setleri ve konumsal veri servisleri için metaverinin oluşturulması ve işletilmesi ile ilgili

Detaylı

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI YAPININ TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI İnsanlar ihtiyaçlarına bağlı olarak çevreyi değiştirerek daha rahat yaşayabilmeleri için yeni bir çevre meydana getiriler. Bunlar yapıyı oluşturur. İnsanların ihtiyaçlarını

Detaylı

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir.

Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Nautilus kalıpları, yerinde döküm yapılarak, hafifletilmiş betonarme plak döşeme oluşturmak için geliştirilmiş kör kalıp sistemidir. Mimari ve statik tasarım kolaylığı Kirişsiz, kasetsiz düz bir tavan

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 68 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26969 TOPLU YAPILARDA KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI TESİSİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:...

YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 00001 Tarih:17-11- 2008. Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:... YENĐ PROJE MĐMARĐ KONTROL LĐSTESĐ No: 0000 Tarih:- - 00 Mimar müellif'in Adı, Soyadı:... Đşveren'in Adı, Soyadı:......YERLEŞĐM (VAZĐYET)PLANINDA ARANACAK HUSUSLAR NO KONTROL EDĐLMESĐ GEREKLĐ KONU EVET

Detaylı

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici

bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici bul ULUSLARARASI EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI OTURUM - YAŞAMA VE ÇALIŞMA MEKANLARI Yüklenici KALİTELİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAMA ve ÇALIŞMA MEKANLARI AMACINA İLİŞKİN EYLEMLER (Kısa Vade) 1 MEKANSAL ORGANİZASYON

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Afet Yönetiminde Teknoloji Kullanımı, 12, Bilkent Otel, Ankara 1 CBS Genel Müdürlüğü Amaçlarımız ve Görevlerimiz Amacımız; ihtiyaç

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

MEVCUT KAMU BİNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

MEVCUT KAMU BİNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ MEVCUT KAMU BİNALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ Rehabilitasyon Özel Teknik Şartname2012 1 MADDE 1. KONU Bu özel teknik şartname, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından

Detaylı

Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması

Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması Cami Mimarisi Üzerine Fikir Yarışması İhtiyaç duyulan büyük bir boşluktur, ışığa ihtiyaç duyan büyük bir boşluk, çok uzun zamandır unutulmaya yüz tutmuş olan da budur. Yapılmak istenen ihtiyaç duyulan

Detaylı

DÖŞEMELER (Plaklar) Döşeme tipleri: Kirişli döşeme Kirişsiz (mantar) döşeme Dişli (nervürlü) döşeme Asmolen döşeme Kaset (ızgara)-kiriş döşeme

DÖŞEMELER (Plaklar) Döşeme tipleri: Kirişli döşeme Kirişsiz (mantar) döşeme Dişli (nervürlü) döşeme Asmolen döşeme Kaset (ızgara)-kiriş döşeme DÖŞEMELER (Plaklar) Üzerindeki yükleri kiriş veya kolonlara aktaran genelde yatay betonarme elemanlardır. Salon tavanı, tabanı, köprü döşemesi (tabliye) örnek olarak verilebilir. Döşeme tipleri: Kirişli

Detaylı

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı Antalya İli, Manavgat İlçesi sınırları içerisinde yer alan Çeltikçi

Detaylı

PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER

PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER PLAN NOTLARI A. GENEL HÜKÜMLER 1- REVİZYON İMAR PLANI, PLAN HÜKÜMLERİ VE AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR BÜTÜNDÜR. 2- PLAN ONAMA SINIRI İÇİNDE KALAN ALANLARDAN YALNIZCA OSB SINIRLARI YETKİ SINIRIDIR. 3- PLAN HUDUTLARI

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İMAR HUKUKU SAYFA I - İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 13 II - 3194 SAYILI İMAR KANUNİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 17 III - BELEDİYE

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İMAR HUKUKU SAYFA I - İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 13 II - 3194 SAYILI İMAR KANUNİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 17 III - BELEDİYE İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İMAR HUKUKU SAYFA I - İMAR MEVZUATININ GELİŞİMİ 13 II - 3194 SAYILI İMAR KANUNİ İLE GETİRİLEN YENİLİKLER 17 III - BELEDİYE TEŞKİLATI VE BELEDİYE SINIRLARI 25 İKİNCİ BÖLÜM İMAR

Detaylı

11UY0011-3/02 AHŞAP KALIPÇI (Seviye 3)

11UY0011-3/02 AHŞAP KALIPÇI (Seviye 3) UY00-/0 AHŞAP KALIPÇI (Seviye ) UY00-/A İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun UY00-/A Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi 0,00,00 Yeterlilik Toplam Sınav : 660 UY00-/00

Detaylı

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Ölçme Bilgisi) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Topografya (Surveying) Nedir? Topografya geleneksel olarak, Dünya yüzeyinin üzerindeki, üstündeki veya altındaki noktalarının rölatif konumlarını belirleyen

Detaylı

BURSA nın Yeni Proje Rehberi

BURSA nın Yeni Proje Rehberi BURSA nın Yeni Proje Rehberi Bursa nın Yeni Proje Rehberi Emlak Projesi Satın Alınırken Nelere Dikkat Edilmelidir? Yapı Ruhsatını İnceleyin Projenin inşaat ruhsatının alınıp alınmadığını, Almak istediğiniz

Detaylı

BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU

BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU T.C. ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İNM412: BİTİRME ÇALIŞMASI DERSİ 2016 2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BİTİRME PROJELERİ KATALOĞU Koordinatör:

Detaylı

DÖŞEMELER. Döşeme tipleri: Kirişsiz döşeme. Dişli (nervürlü) döşeme Asmolen döşeme Kaset (ızgara)-kiriş döşeme

DÖŞEMELER. Döşeme tipleri: Kirişsiz döşeme. Dişli (nervürlü) döşeme Asmolen döşeme Kaset (ızgara)-kiriş döşeme DÖŞEMELER Üzerindeki yükleri kiriş veya kolonlara aktaran genelde yatay betonarme elemanlardır. Salon tavanı, tabanı, köprü döşemesi (tabliye) örnek olarak verilebilir. Döşeme tipleri: Kirişli döşeme Kirişsiz

Detaylı

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı