İLAN BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLAN BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR"

Transkript

1 İLAN Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalanan protokol gereği Kütahya ilinde yaptırılacak olan 128 adet konutların başvuru formlarının alınması ve teslimi için tarihinden tarihine kadar Tavşanlı Kaymakamlığı Hükümet Konağı 1. katında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat edilecektir. BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR 1- T.C. vatandaşı olmak, 2- Aile fertlerinden herhangi birinin Tapuda kayıtlı bağımsız bir gayrimenkulü bulunmamak, 3-30 yaş ve üzerinde olmak, (eşi vefat etmiş olan dul ve çocuklu bayanlarda yaş şartı aranmaz, babası vefat etmiş yetim bekâr bayanlarda yaş şartı 25 yaş ve üzerinde olmak) 4- Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmamak, 5- Muhtardan alacağı imzalı belgeyle Tavşanlı İlçe sınırları içerisinde en az 3 (üç) yıldır ikamet ettiğini belgelemek, 6- Türkiye sınırları dahilinde kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarına ait kira veya faiz vb. gelirleri bulunmamak, 7- Özürlü vatandaşların T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından verilen kimlik kartının fotokopisini veya tam teşekküllü bir Devlet Hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 50 özürlü olduğunu) ibraz etmek. TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI

2 1+1 SOSYAL KONUTLARIN İŞ AKIŞI Sosyal Konut Projesi başvuruları, 9 Şubat 18 Şubat 2011 tarihleri arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından aşağıda yer alan başvuru şartları ile kabul edilecektir. 1-BAŞVURU ŞARTLARI: 1. T.C. vatandaşı olmak,, 2. Sosyal Konutların yapılacağı il sınırları içerisinde en az 3(üç ) yıldır ikamet ediyor olmak, 3. Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması, yaş ve üzerinde olması gerekmekte olup, ancak, Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır. Babası vefat etmiş yetim bayanlarda (bekar) yaş şartı 25 yaş ve üzeri olarak belirlenmiştir. 5. Sosyal Güvenlik Kurumlarına tabi olmamak, (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı na tabi olunmaması) sayılı Kanun a uygunluğu ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilmek ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alıyor ya da alabilecek durumda olmak, 7. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. 8. Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan; En az %50 Özürlü Vatandaşlarımızın, Diğer alıcı adaylarının Başvuruları ayrı ayrı olarak 2 kategoride kabul edilecektir. 2-BAŞVURU İŞLEMLERİ : Başvuru sahipleri; 1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından kategorisine göre, 2 nüsha olarak Başvuru Formu temin edeceklerdir. 2. Başvuru Formunu 2 nüsha halinde doldurarak ve aşağıda yer alan belgelerle 9 Şubat 18 Şubat 2011 tarihleri arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuracaklardır. Başvuru sırasında, vatandaşların 2 nüsha halinde doldurdukları Başvuru Formları vakıf görevlileri tarafından kategorisine göre sınıflandırılacak, bir nüshası başvuruda istenilen evraklarla teslim alınacak ve bir nüshası da başvuru sahibine geri verilecektir. 3. Kimlik tespiti için içeriğinde T.C. vatandaşlık numarasının yer aldığı Nüfus Cüzdanı veya sürücü belgesi ibraz etmek şartı aranacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır. Başvuruların kabul edileceği yer: Sosyal Konutların yapılacağı il sınırları içerisindeki il/ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları dır.

3 Başvuru sahipleri, 3-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER : Nüfus Cüzdanı fotokopisini, Sosyal konutların yapılacağı il sınırları içerisinde en az 3 (üç) yıldır ikamet ettiğine dair İkametgah ilmühaberini, Aile bireylerinin T.C. Kimlik Numaralarını, Ayrıca, Özürlü vatandaşlarımız, Özürlüler İdaresi tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 50 özürlü olduğuna dair) ibraz edeceklerdir. Başvuru Formu ile birlikte yukarıda yer alan belgeler eksiksiz olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına teslim edilecektir. Eksik evrak ibraz edenler kuraya katılma haklarını kaybedeceklerdir. 4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE LİSTELENMESİ : Başvuru sırasında istenen evrakları tam olarak ibraz edenler kuraya katılma hakkı kazanacaktır. Eksik evrak sahipleri kuraya katılma haklarını kaybedeceklerdir. Kuraya katılma hakkı kazananların listesi normal ve özürlü kategorileri için ayrı ayrı hazırlanacaktır. Listelerde başvuru sahibinin T.C. Kimlik Numarası, adı soyadı ve başvuru numarası yer alacaktır. İlçe Vakıfları tarafından, başvuru sahiplerinin başvuru formunda belirtilen şartları ve 3294 sayılı Kanun uyarınca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım alabilme şartlarını taşıyıp taşımadıklarını tespit etmek üzere gerekli inceleme ve araştırma hane incelemesi de dahil olmak üzere- yapılacaktır. Ayrıca, başvuranların SOYBİS üzerinden incelemeleri de gerçekleştirilecektir. Başvuru şartlarını taşıdığı Vakıf Mütevelli Heyeti kararı ile kesinleştirilen adayların listesi İl Vakfına gönderilecektir. Kuraya katılma hakkı kazananların nihai listeleri İl Mütevelli Heyeti Kararı ile kesinleştirilerek ayrıntılı üst yazı ile İl Vakfı tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne 01.Mart.2011 tarihine kadar bildirilecektir. 5-KURA ÇEKİLİŞİ : 1. Özürlü vatandaşlarımıza toplam konut sayısının %10 una kadar kontenjan ayrılmıştır. Yüzde hesaplanması sonucunda 0,1 lik artış bile özürlülerin lehine bir üst tam sayıya tamamlanacaktır. (Örneğin; 251 konutun inşa edileceği bir ilde özürlüler için ayrılan konut sayısı 251 in %10 u olarak 25,1

4 çıktığında bu 0,1 lik küsurat 26 ya tamamlanacak; bu durumda o ilde özürlüler için ayrılan konut sayısı 26 olacaktır.) 2. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır. 3. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir. Kur alar noter huzurunda; Valilik ve İdare yetkilileri denetiminde satış takviminde belirtilen tarihte gerçekleştirilecektir. Kura sonuçları başvuru sahiplerine tebligat yapılmaksızın Valilik te ve/veya İdare nin internet adresi olan de yayınlanarak ilan edilecektir. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kurada, kura salonunda başvuru sahipleri bulunmadığı takdirde de kura çekilebilecektir Kurada konut sayısı kadar asıl haksahibi belirlenecek olup, Konut sayısının en az % 50 si kadar yedek haksahibi belirlenecektir. Konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır. 6-KURA SONRASI İBRAZ EDİLECEK BELGELER: 1. kategori En Az % 50 Özürlü Vatandaşlarımız 2.kategoride kura çekilişinde asil ve yedek hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, (kura çekilmemesi durumunda başvuru sahipleri), aşağıda yer alan evrakları eksiksiz olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına teslim edecektir. Her iki kategoriye dahil olanlar, aşağıda yer alan evrakları ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecektir. 1. Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydını, 2. İl Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün olmadığına dair belgeyi, Yukarıda yer alan belgeler dışında gerekli görüldüğünde ek belgeler istenebilecektir.

5 7 -SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ VE MASRAFLARI : Kura çekilerek asil veya yedek kesin hak sahibi olanlara tebligat yapılmaksızın, Valilik te asılarak ve/veya İdare nin internet adresi olan de yayınlanarak ilan edilen tarihlerde konut bedeli üzerinden Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalanacaktır. Kurada çıkan konuta ilişkin masrafları başvuru sahibi tarafından yatıracak, konut teslim tarihini takip eden 7 nci aydan itibaren taksitler ödemeye başlanacaktır. Taksitler aylık 100,00-TL. dir. Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamayan, masrafları ödemeyen, T.C. Kimlik Numarasını ibraz etmeyen Asıl veya Yedek Haksahipleri Listesi ndeki sırasını ve konut alma hakkını kaybedecektir. Kura sonucunda hak sahibi olanlar, düzenlenecek olan Gayrimenkul Satış Sözleşmesi bedeli üzerinden oluşan tüm masrafları Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama tarihinde ödemediği takdirde, konut hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. Mücbir sebeplerle ilan edilen tarihlerde işlemleri tamamlayamayanlar ve bu durumu yetkili mercilerden alınacak belgelerle kanıtlayamayanlar konut alma hakkını kaybedecek ve yukarıdaki şekilde işlem yapılacaktır. İşlemleri vekil eliyle de yürütülebileceğinden tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınan heyet raporu da dahil olmak üzere her ne şekilde olursa olsun sağlık nedeniyle alınan raporların mücbir sebep sayılmayacaktır. 8-KONUTLARIN SATIŞ ESAS VE KOŞULLARI: Sosyal Konut Projesi kapsamında 1 oda 1 salon nitelikli brüt 45 m2 büyüklüğe sahip konutlar satışa sunulacaktır. Konutlar, peşinatsız ve borç bakiyesinin aylık 100 TL lik taksitler halinde ödenmesi koşulu ile satılacaktır. Kefil aranmayacaktır. Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılacaktır. İlk dönemsel artış konut teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir. Taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden 7 nci ay itibariyle başlatılacaktır. Haksaipleri, Gayrimenkul Tespit ve Teslim Tutanağında belirtilen hususlar çerçevesinde GAYRİMENKUL ün mevcut durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik, tamirat, onarım, tadilat ve ilave isteyemez veya hak ve alacak talebinde bulunamayacaktır. Konutların anahtar teslimi, İdarece belirlenecek program dahilinde gerçekleştirilecektir. Satış bedelleri KDV hariç bedeller olup, Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli ve teslim tarihine kadar gerçekleşen dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak 3065 sayılı yasa kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden Katma Değer Vergisi tutarı konutun teslimi öncesinde peşin tahsil

6 edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı üzerinden KDV tahsil edilecektir. Gayrimenkul satış işlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir. 9-OTURMA KOŞULU : Hak sahibi olup sözleşme imzalayan başvuru sahibi konutu borcun tamamını ödese bile konutların teslim tarihinden itibaren 10 yıl süre geçmedikçe devredemeyecek, kiraya vermeyecek, başkasına kullandırmayacak veya tahsis edemeyecektir. Ayrıca, sözleşme imzalamış olduğu konut için borç bitene kadar kendi, eşi veya çocukları ikamet edeceğini; söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmenin feshedileceğini ve ödenen taksit tutarlarının masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir. 10- DİĞER HUSUSLAR; Başvuru sahipleri, KDV Kanunu uyarınca konut satış bedeli ile teslim tarihine kadar tahakkuk etmiş olan dönem artış tutarları toplamının % 1 i oranındaki KDV tutarını anahtar teslimi sırasında ödeyecek; ayrıca teslimden sonraki 6 aylık artış dönemleri başında, borç bakiyesine uygulanan artışlardan da, artış tutarı üzerinden izleyen ilk taksit ödemesinde KDV tutarlarını ödeyecektir. Konutların yapımı sırasında genel planlarda ve projelerde teknik ve yönetimsel nedenlerle gerekli görülerek yapılabilecek her türlü değişikliğin İdarenin yetkisi ve yükümlülüğü altındadır. Başvuru sahibine yapılacak her türlü bildirim, başvuru esnasındaki ikametgah adresine yapılacak ve bildirimin adi posta ile de yapılabilecektir.

7 T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü İLİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU FORMU BAŞVURU NO: BAŞVURU TARİHİ: (1 +1 SOSYAL KONUTLAR) 1. KATEGORİ ÖZÜRLÜLER Adı : Soyadı : Baba Adı : D. Yeri : İkametgah adresi ve telefon numarası : D. Tarihi :.../.../... T.C. Kimlik No : Bu Formu imzaladığım tarih itibariyle, kendime, eşime ve/veya velayetim altındaki çocuklarım üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız bir gayrimenkulun bulunmadığını, İdarenin ilan ettiği başvuru şartlarını sağladığımı (T.C vatandaşı olmak, 30 yaş ve üzerinde olmak -eşi vefat etmiş olan dul ve çocuklu bayanlarda yaş şartı aranmaz; babası vefat etmiş yetim bekar bayanlarda yaş şartı 25 yaş ve üzeri olarak belirlenir- kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmamak, 3294 sayılı Kanun a uygunluğu ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilmek ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alıyor ya da alabilecek durumda olmak, konutların bulunduğu İl sınırları içerisinde en az 3 (üç) yıldır ikamet etmek), bu şartlar ile satışa sunulan konutlar için kendime, eşime ve velayetim altındaki çocuklar adına ancak bir başvuruda bulunabileceğimi, birden fazla başvuruda bulunduğum takdirde konut talebimin geçersiz sayılacağını, konut alma hakkı kazanmış isem bu hakkımı kaybedeceğimi; Ayrıca, T.C. sınırları dahilinde kendime, eşime ve/veya velayetim altındaki çocuklarıma ait kira ve/veya faiz vb. gelirimin olmadığını, aksi bir durumun tespit edilmesi halinde konut alma hakkı kazanmış olsam bile iptal edileceğini,

8 Başvuru Formunda istenilen bilgileri eksiksiz dolduracağımı ve form ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisini, bütün aile bireylerinin T.C. Kimlik Numaralarını, ikametgah ilmühaberini (.. İl sınırları içerisinde en az (3) üç yıldır ikamet ettiğime dair) ve T.C Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından verilen kimlik kartının fotokopisini veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 50 özürlü olduğuma dair) / /..- / / tarihleri arasında Valiliğe ibraz edeceğimi aksi taktirde başvurumun geçersiz sayılıp kura çekilişine katılma hakkımı kaybedeceğimi, kategorilerin ilan edilen öncelik sıralarını ve ayrılan konut kontenjanlarını kabul edeceğimi; 1. kategori olan Özürlü Vatandaşlar için toplam konut sayısının %10 una kadar kontenjan ayrılmış olduğunu bu nedenle, 1.kategoriden başvuru yapmamın konut alma hakkı kazandırmadığını ve gerekirse kuraya tabi tutulacağımı, hak sahibi olmam durumunda, İdarenin 2. kategori için belirlemiş olduğu konut satış esas ve koşulları ile konutu satın alacağımı, özürlü vatandaşlar kategorisinde hak sahibi olamamam durumunda ise 2. kategoriden tekrar kuraya katılacağımı, Aşağıda yer alan 2 kategorinin öncelik sırasına uyacağımı, gerek görüldüğü takdirde bu öncelik sırasına göre kura çekilişi yapılacağını, 1) En az % 50 Özürlü Vatandaşlarımıza toplam konut sayısının %10 una kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Yüzde hesaplanması sonucunda 0,1 lik artış bile özürlülerin lehine bir üst tam sayıya tamamlanacaktır. 2) Diğer Konut Alıcı Adayları için başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir Satışa sunulan konut sayısından daha fazla başvuru olması durumunda, konutumu belirlemek üzere satış takviminde belirtilen tarihte ve noter huzurunda Hak Sahipliği Kurası nın çekileceğini, kura sonuçlarının tarafıma tebligat yapılmaksızın Valilik te ve/veya İdare nin internet adresi olan de yayınlanarak ilan edileceğini, (Kurada % 50 oranında yedek liste belirlenir.) Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kurada, kura salonunda hazır bulunmadığım taktirde de kuranın çekilebileceğini;

9 Kurada asil ya da yedek olarak belirlenmem durumunda; aşağıda yer alan eksiksiz olarak Valiliğe ibraz edeceğimi, kura çekilmese bile evrakları ibraz edeceğimi, ibraz edemediğim veya ibraz ettiğim evraklarla başvuru şartlarına sahip olduğumu kanıtlayamadığım durumlarda konut alma hakkımı kaybedeceğimi; 1. Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydını, 2. İl Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün olmadığına dair belgeyi, Kura çekilerek asil veya yedek kesin hak sahibi olduğum taktirde, tarafıma tebligat yapılmaksızın, Valilik te asılarak ve/veya İdare nin internet adresi olan de yayınlanarak ilan edilen tarihlerde konut bedeli üzerinden Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacağımı, kurada çıkan konuta ilişkin masrafları (Banka Komisyonu, BSMV gibi) yatıracağımı, konut teslim tarihini takip eden 7 nci aydan itibaren taksitleri ödemeye başlayacağımı, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ni imzalamadığım, masrafları ödemediğim, T.C. Kimlik Numaramı Banka ya ibraz etmediğim taktirde Asıl veya Yedek Alıcılar Listesi ndeki sıramı ve konut alma hakkımı kaybedeceğimi, Kura sonucunda hak sahibi olduğum takdirde, tek nüsha halinde düzenlenecek olan Gayrimenkul Satış Sözleşmesi bedeli üzerinden oluşan tüm masrafları (Banka komisyon tutarını, Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ile birlikte) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama tarihinde ödemediğim takdirde, konut hakkımdan vazgeçmiş sayılacağımı; Mücbir sebeplerle ilan edilen tarihlerde işlemleri tamamlayamadığım ve bu durumu yetkili mercilerden alınacak belgelerle kanıtlayamadığım takdirde konut satın alma hakkımı kaybedeceğimi ve yukarıdaki şekilde işlem yapılacağını, işlemleri vekil eliyle de yürütülebileceğinden tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınan heyet raporu da dahil olmak üzere her ne şekilde olursa olsun sağlık nedeniyle alınan raporların mücbir sebep sayılmayacağını; Hak sahibi olup sözleşme imzalamam durumunda konutu borcun tamamını ödesem bile konutların teslim tarihinden itibaren 10 yıl süre geçmedikçe devredemeyeceğimi, kiraya vermeyeceğimi veya başkasına kullandırmayacağımı; Ayrıca, sözleşme imzalamış olduğum konut için borç bitene kadar kendim, eşim veya çocuklarımın ikamet edeceğini; söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmenin feshedileceğini ve ödenen taksit tutarlarının masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edileceğini; KDV Kanunu uyarınca konut satış bedeli ile teslim tarihine kadar tahakkuk etmiş olan dönem artış tutarları toplamının % 1 i oranındaki KDV tutarını anahtar teslimi sırasında ödeyeceğimi; ayrıca teslimden sonraki 6 aylık artış dönemleri başında, borç bakiyesine uygulanan artışlardan da, artış tutarı üzerinden izleyen ilk taksit ödemesinde KDV tutarlarını ödeyeceğimi;

10 Konutların yapımı sırasında genel planlarda ve projelerde teknik ve yönetimsel nedenlerle gerekli görülerek yapılabilecek her türlü değişikliğin İdarenin yetkisi ve yükümlülüğü altında olduğunu; Tarafıma yapılacak her türlü bildirimin aşağıda belirtilen ikametgah adresime yapılmasını ve bildirimin adi posta ile de yapılabileceğine peşinen muvafakat ettiğimi; Başvuru Sahibinin Adı- Soyadı İmzası.../.../ 2011 Yukarıdaki yer alan bilgilerin tarafımdan doğru olarak beyan edildiğini, aksi söz konusu olduğu takdirde başvurumun geçersiz sayılacağını, kura hakkımı kaybedeceğimi, konut alma hakkımın iptal edileceğini, Gayrimenkul Satış Sözleşmenin feshedileceğini ve ödediğim taksit tutarlarının masraflar düşüldükten sonra faizsiz olarak iade edileceğini beyan, kabul ve taahhüt ederim.

11 T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü KÜTAHYA İLİ SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞVURU FORMU BAŞVURU NO: BAŞVURU TARİHİ: (1+ 1 SOSYAL KONUTLAR) 2. KATEGORİ DİĞER ALICI ADAYLARI Adı : Soyadı : Baba Adı : D. Yeri : İkametgah adresi ve telefon numarası : D. Tarihi :.../.../... T.C. Kimlik No : Bu Formu imzaladığım tarih itibariyle, kendime, eşime ve/veya velayetim altındaki çocuklarım üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız bir gayrimenkulun bulunmadığını, İdarenin ilan ettiği başvuru şartlarını sağladığımı (T.C vatandaşı olmak, 30 yaş ve üzerinde olmak eşi vefat etmiş olan dul ve çocuklu bayanlarda yaş şartı aranmaz; babası vefat etmiş yetim bekar bayanlarda yaş şartı 25 yaş ve üzeri olarak belirlenir- kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmamak, 3294 sayılı Kanun a uygunluğu ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespit edilmek ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alıyor ya da alabilecek durumda olmak, konutların bulunduğu İl sınırları içerisinde en az 3 (üç) yıldır ikamet etmek),bu şartlar ile satışa sunulan konutlar için kendime, eşime ve velayetim altındaki çocuklar adına ancak bir başvuruda bulunabileceğimi, birden fazla başvuruda bulunduğum takdirde konut talebimin geçersiz sayılacağını, konut alma hakkı kazanmış isem bu hakkımı kaybedeceğimi; Ayrıca, T.C. sınırları dahilinde kendime, eşime ve/veya velayetim altındaki çocuklarıma ait kira ve/veya faiz vb. gelirimin olmadığını, aksi bir durumun tespit edilmesi halinde konut alma hakkı kazanmış olsam bile iptal edileceğini,

12 Başvuru Formunda istenilen bilgileri eksiksiz dolduracağımı ve form ile birlikte Nüfus Cüzdanı Fotokopisini, bütün aile bireylerinin T.C. Kimlik Numaralarını ve ikametgah ilmühaberini (.. İl sınırları içerisinde en az (3) üç yıldır ikamet ettiğime dair) / /..- / / tarihleri arasında Valiliğe ibraz edeceğimi aksi taktirde başvurumun geçersiz sayılıp kura çekilişine katılma hakkımı kaybedeceğimi, kategorilerin ilan edilen öncelik sıralarını ve ayrılan konut kontenjanlarını kabul edeceğimi; Başvuru yapmamın konut alma hakkı kazandırmadığını ve gerekirse kuraya tabi tutulacağımı, hak sahibi olmam durumunda İdarenin belirlemiş olduğu konut satış esas ve koşulları ile konutu satın alacağımı, Aşağıda yer alan 2 kategorinin öncelik sırasına uyacağımı, gerek görüldüğü takdirde bu öncelik sırasına göre kura çekilişi yapılacağını, 1) En az % 50 Özürlü Vatandaşlarımıza toplam konut sayısının %10 una kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Yüzde hesaplanması sonucunda 0,1 lik artış bile özürlülerin lehine bir üst tam sayıya tamamlanacaktır. 2) Diğer Konut Alıcı Adayları için başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Satışa sunulan konut sayısından daha fazla başvuru olması durumunda, konutumu belirlemek üzere satış takviminde belirtilen tarihte ve noter huzurunda Hak Sahipliği Kurası nın çekileceğini, kura sonuçlarının tarafıma tebligat yapılmaksızın Valilik te ve/veya İdare nin internet adresi olan de yayınlanarak ilan edileceğini, (Kurada % 50 oranında yedek liste belirlenir.) Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kurada, kura salonunda hazır bulunmadığım takdirde de kuranın çekilebileceğini; Kurada asil ya da yedek olarak belirlenmem durumunda; aşağıda yer alan belgeleri eksiksiz olarak Valiliğe ibraz edeceğimi, ibraz edemediğim veya ibraz ettiğim evraklarla başvuru şartlarına sahip olduğumu kanıtlayamadığım durumlarda konut alma hakkımı kaybedeceğimi; 3. Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydını, 4. İl Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün olmadığına dair belgeyi,

13 Kura çekilerek asil veya yedek kesin hak sahibi olduğum taktirde, tarafıma tebligat yapılmaksızın, Valilik te asılarak ve/veya İdare nin internet adresi olan de yayınlanarak ilan edilen tarihlerde konut bedeli üzerinden Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacağımı, kurada çıkan konuta ilişkin masrafları (Banka Komisyonu, BSMV gibi) yatıracağımı, konut teslim tarihini takip eden 7 nci aydan itibaren taksitleri ödemeye başlayacağımı, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ni imzalamadığım, masrafları ödemediğim, T.C. Kimlik Numaramı Banka ya ibraz etmediğim taktirde Asıl veya Yedek Alıcılar Listesi ndeki sıramı ve konut alma hakkımı kaybedeceğimi, Kura sonucunda hak sahibi olduğum takdirde, tek nüsha halinde düzenlenecek olan Gayrimenkul Satış Sözleşmesi bedeli üzerinden oluşan tüm masrafları (Banka komisyon tutarını, Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ile birlikte) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama tarihinde ödemediğim takdirde, konut hakkımdan vazgeçmiş sayılacağımı; Mücbir sebeplerle ilan edilen tarihlerde işlemleri tamamlayamadığım ve bu durumu yetkili mercilerden alınacak belgelerle kanıtlayamadığım taktirde konut satın alma hakkımı kaybedeceğimi ve yukarıdaki şekilde işlem yapılacağını, işlemleri vekil eliyle de yürütülebileceğinden tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınan heyet raporu da dahil olmak üzere her ne şekilde olursa olsun sağlık nedeniyle alınan raporların mücbir sebep sayılmayacağını; Hak sahibi olup sözleşme imzalamam durumunda konutu borcun tamamını ödesem bile konutların teslim tarihinden itibaren 10 yıl süre geçmedikçe devredemeyeceğimi, kiraya vermeyeceğimi veya başkasına kullandırmayacağımı; Ayrıca, sözleşme imzalamış olduğum konut için borç bitene kadar kendim, eşim veya çocuklarımın ikamet edeceğini; söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmenin feshedileceğini ve ödenen taksit tutarlarının masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edileceğini; KDV Kanunu uyarınca konut satış bedeli ile teslim tarihine kadar tahakkuk etmiş olan dönem artış tutarları toplamının % 1 i oranındaki KDV tutarını anahtar teslimi sırasında ödeyeceğimi; ayrıca teslimden sonraki 6 aylık artış dönemleri başında, borç bakiyesine uygulanan artışlardan da, artış tutarı üzerinden izleyen ilk taksit ödemesinde KDV tutarlarını ödeyeceğimi; Konutların yapımı sırasında genel planlarda ve projelerde teknik ve yönetimsel nedenlerle gerekli görülerek yapılabilecek her türlü değişikliğin İdarenin yetkisi ve yükümlülüğü altında olduğunu;

14 Tarafıma yapılacak her türlü bildirimin aşağıda belirtilen ikametgah adresime yapılmasını ve bildirimin adi posta ile de yapılabileceğine peşinen muvafakat ettiğimi; Başvuru Sahibinin Adı- Soyadı İmzası.../.../ 2011 Yukarıdaki yer alan bilgilerin tarafımdan doğru olarak beyan edildiğini, aksi söz konusu olduğu takdirde başvurumun geçersiz sayılacağını, kura hakkımı kaybedeceğimi, konut alma hakkımın iptal edileceğini, Gayrimenkul Satış Sözleşmenin feshedileceğini ve ödediğim taksit tutarlarının masraflar düşüldükten sonra faizsiz olarak iade edileceğini beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı kontrol edilecektir.)

Nüfus Cüzdanı fotokopisi, (Nüfus cüzdanı aslı kontrol edilecektir.) ALT GELİR GRUBU (2+1) BAŞVURU ŞARTLARI Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Projeye başvuru yapabilmek için,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) TRABZON OF ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (240 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) TRABZON OF ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (240 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) TRABZON OF ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ (240 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU BAŞVURU ŞARTLARI: Alt Gelir Grubu Konut Projesi başvuruları, 04-22 Nisan 2011

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ADIYAMAN KAHTA 2.ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 64 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ADIYAMAN KAHTA 2.ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 64 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) ADIYAMAN KAHTA 2.ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ ( 64 KONUT) BAŞVURU DUYURUSU Adıyaman Kahta 2.Etap Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında İdaremiz

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İSTANBUL KAYAŞEHİR 23. BÖLGE ALT GELİR GRUBU TOPLU KONUT UYGULAMASI SATIŞ DUYURUSU / ÖN BİLGİLENDİRME FORMU İstanbul Kayaşehir 23. Bölge Alt Gelir Grubu

Detaylı

T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) MERSN-TOROSLAR ALT GELR GRUBU KONUT PROJES (292 KONUT) BAVURU DUYURUSU

T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) MERSN-TOROSLAR ALT GELR GRUBU KONUT PROJES (292 KONUT) BAVURU DUYURUSU T.C. BABAKANLIK TOPLU KONUT DARES BAKANLII (TOK) MERSN-TOROSLAR ALT GELR GRUBU KONUT PROJES (292 KONUT) BAVURU DUYURUSU BAVURU ARTLARI: 292 konutluk Mersin-Toroslar Alt Gelir Grubu Konut Projesi bavuruları,

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ KURA BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ KURA BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ KURA BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU 1) Satıcı: Adres: Atatürk Mah Çitlenbik Cad. No:4 Ataşehir / İSTANBUL İletişim: Tel:02165791515

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT BAŞAKŞEHİR EVLERİ 2. ETAP KURA BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT BAŞAKŞEHİR EVLERİ 2. ETAP KURA BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT BAŞAKŞEHİR EVLERİ 2. ETAP KURA BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU 1) Satıcı: Adres: Atatürk Mah Çitlenbik Cad. No:4 Ataşehir / İSTANBUL İletişim: Tel:02165791515

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. AYAZMA EMLAK KONUTLARI KURA BAŞVURU BİLGİLENDİRME FORMU 1) Satıcı: Adres: Atatürk Mah Çitlenbik Cad. No:4 Ataşehir / İSTANBUL İletişim: Tel:02165791515 Faks

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİPTAŞ BAŞAKŞEHİR 5.ETAP 1.KISIM KONUTLARI GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KİPTAŞ BAŞAKŞEHİR 5.ETAP 1.KISIM KONUTLARI GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ Madde 1) Taraflar: 1.1. İşbu sözleşme, bir tarafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki (Belediye olarak anılacaktır) İstanbul Konut İmar Plan Tur. Ul. San. ve Tic. A.Ş. ( olarak anılacaktır) ile diğer

Detaylı

KONUT MÜZAYEDESİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ. 28 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 14.00 4+1 LÜKS KONUTLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR.

KONUT MÜZAYEDESİ ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ. 28 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 14.00 4+1 LÜKS KONUTLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ KONUT MÜZAYEDESİ 28 Mayıs 2015 Perşembe Saat: 14.00 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI KARAPINAR TOKİ EVLERİ 4+1 LÜKS KONUTLAR AÇIK ARTIRMA İLE SATILACAKTIR. 150.000TL den

Detaylı

İl Müdürlüğümüz tarafından aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır.

İl Müdürlüğümüz tarafından aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ERZİNCAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ EK-1: Toplum Yararına Program Hizmet Alım İlanı İl Müdürlüğümüz tarafından aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 345)

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 345) 4 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28343 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 345) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

Ek-1 8 Mayıs 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27222 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE

Ek-1 8 Mayıs 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27222 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE Ek-1 8 Mayıs 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27222 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1) Giriş Avrupa Birliği

Detaylı

11/09/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2012/100

11/09/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2012/100 11/09/2012 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2012/100 KONU: SGK işveren işlemleri ile ilgilgi olarak daha önce ayrı ayrı tebliğ konusu yapılmış olan hususlar İşveren Uygulama

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) MADDE 1- Kuruma İlişkin Bilgiler 1.1. Kurumun Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Adresi : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 345)

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 345) 4 Temmuz 202 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28343 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 345) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE () Bu Genel Tebliğin amacı,

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1 Eylül 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28398 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1- Amaç Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI Uşak İl Müdürlüğümüzce Kuruma kayıtlı işsizlere yönelik olarak, kendi işini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/I bendi

Detaylı

TEKLİFE AÇIK TAŞINMAZLAR

TEKLİFE AÇIK TAŞINMAZLAR TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU MÜLKİYETİNDE BULUNAN www.tmsf.org.tr ADRESİNDE SATIŞ İLANLARI BÖLÜMÜNDE 16 KASIM 2007 TAİHLİ İLAN SATIRINDA TEKLİFE AÇIK TAŞINMAZLAR BAŞLIĞIYLA YAYINLANAN LİSTEDEKİ TAŞINMAZLARIN

Detaylı

EK-1: Toplum Yararına Program Hizmet Alım ve İşbirliği İlanı

EK-1: Toplum Yararına Program Hizmet Alım ve İşbirliği İlanı TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇANKIRI ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ EK-1: Toplum Yararına Program Hizmet Alım ve İşbirliği İlanı İl Müdürlüğümüz tarafından aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BURS DUYURUSU

TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BURS DUYURUSU TÜRKİYE ENGELLİLER SPOR YARDIM ve EĞİTİM VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİ BURS DUYURUSU Vakfımız, Devlet üniversitesi bünyesinde yer alan fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulunda

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1- HEDEF KİTLE ve AMAÇ: İl Müdürlüğümüz tarafından katılımcıların, mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak alanlarda düzenlenir. 2- GENEL

Detaylı