SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014"

Transkript

1 SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Yasemin Oyum Acıbadem Bursa Hastanesi YBÜ Sorumlu Hemşiresi 2014

2 SUNU PLANI Benzodiazepinler Barbütüratlar Diğer Sedatifler

3 SEDASYON UYGULAMALARINDA HANGİ İLAÇLARI KULLANIYORUZ? Bilinçli sedasyon; derin sedasyon ve genel anestezide kullanılanlarla aynı farmakolojik ajanlar ve uygulama yöntemleriyle gerçekleşir. En sık kullanılan intravenöz yol olmakla birlikte oral, rektal, intramuskuler, subkutan veya nazal yol uygulanır. Ajanlar yapılacak işlemin tipine, süresine ve şiddetine göre seçilebilir. İlaç uygulamalarında 8 doğru kuralı unutulmamalıdır. Sedatif etki genel santral sinir sistemi depresyonunu ifade eder. Hipnotik etki ise ilaçların uyku halini oluşturmasıdır.

4 BENZODİAZEPİNLER: SEDATİFLER BENZODİAZEPİNLER: HİPNOTİKLER Alprozolam ( Xanax) Bromazepam (Lextanil) Diazepam ( Diazem) Klonazepam (Rivotril) Klorazepat ( Tranxilene) Klordiazepoksit (Librax) Estazolam ( Prosom) Flurazepam (Dalmane) Flunitrazepam ( Rohypnol) Kuazepam (Doral) Lorazepam (Ativan) Midazolam (Dormicum) Temazepam (Restoril) Triazolam ( Halcion)

5 DİAZEPAM (DİAZEM, LİZAN, NERVİUM) Oral, rektal ve parenteral preparatları vardır. Diazepam suda çözünmez, karaciğerde metabolize olur. Diagnostik ve kısa süreli işlemler için tek başına veya bir narkotik ile beraber bilinçli sedasyon sağlamak için kullanılmaktadır. Sırası ile sersemlik, amnezi, bilinç kaybı yapar.

6 DİAZEPAM (DİAZEM, LİZAN, NERVİUM) IV uygulamadan 3-5 dakika sonra sedasyon başlar, yarılanma ömrü saat arasında değişir. Çökelme olacağı için başka ilaçlarla karıştırılmamalı ve dilüe edilmemelidir. Yan etkileri venöz trombosis, flebit, apne, uyuşukluk, sarhoşluğa benzer durum, bellek zayıflaması, amnezi, görme bulanıklığı, baş ağrısı, konstipasyon ve hipotansiyondur.

7 MİDOLOZOLAM ( DEMİZOLAM) Midozolam kısa süreli cerrahi veya teşhis amaçlı işlemler için tek başına veya bir narkotik ajan ile beraber kullanılır. İntravenöz (IV), intramuskuler (IM), oral (PO), rektal veya nazal yolla uygulanabilir. SSS depresyonu yapan, kısa etki süreli, eliminasyonu hızlı, suda çözünen bir benzodiazepindir. Midazolamın etkisinin başlaması ve eliminasyonu daha hızlı olup, enjeksiyon sırasında ağrı ve irritasyon yapmaması tercih sebebidir.

8 MİDOLOZOLAM ( DEMİZOLAM) Genel anestezide anksiyolitik, hipnotik amaçla kullanılır. Midozolam kuvvetli bir sedatif olduğu için yavaş yavaş verilmelidir. IV uygulamadan 3-5 dakika sonra sedasyon elde edilir. Etki süresi IV enjeksiyondan sonra 1-6 saat devam edebilir ve bu süre içerisinde hastalar motor ve bilişsel yetenekler gerektiren işler yapmamalıdır.

9 MİDOLOZOLAM ( DEMİZOLAM) Eliminasyon yarı ömrü 1-4 saattir. Midazolam anterograde amnezi yapar. IV enjeksiyondan sonra görülecek yan etkiler hıçkırık, bulantı, kusma, aşırı sedasyon, baş ağrısı, öksürük ve enjeksiyon yerinde ağrıdır.

10 BENZODİAZEPİN ANTAGONİSTLERİ Flumazenil ( Anexate, Mazenil); Flumazenil kompetitif agonisttir. Uzun etkili bezodiazepinlerin etkisini geri çevirirken kısa aralarla tekrarlanır. Sadece IV uygulanır. 0.2 mg IV verilip, en çok 1 mg' a dek uygulanabilir. Antagoznizm süresi kısadır.

11 BARBİTÜRATLAR Uzun etki süreli Barbitüralar; Fenobarbütal Barbital Orta etki süreli Barbitüralar; Pentobarbital Allobarbital Amobarbital Butabital Siklobarbital Butabarbital Kısa etki süreli Barbitüralar; Sekobarbital Heksobarbital Tetrabarbital Çok kısa etki süreli Barbitüralar; Tiopental Metoheksital

12 TİOPENTAL (TİOPENTAL SODYUM, PENTHOTAL) Tiopental sodyum, santral sinir sisteminin ultra kısa etkili bir depresanı olup, hipnoz ve anesteziyi başlatır, analjeziyi başlatmaz. Solüsyonlar yoğunluk, ısı ve ışık durumuna bağlı beklemekle bozulur sn içinde enjeksiyon en uygunudur, uyanmanın geçikmemesi için total doz 1 gramı geçmemelidir.

13 TİOPENTAL (TİOPENTAL SODYUM, PENTHOTAL) Bir tek intravenöz dozdan sonra eliminasyon safhasının yarılanma ömrü 3 ile 8 saat arasındadır. Enjeksiyon hızı önemlidir. Çok yavaş verilmesi halinde eksitasyon, çok hızlı verilmesi halinde ise apne ve hipotansiyon yapabilir. Hazır preparatları alkali olması nedeniyle uygulama yerinde venöz irritasyon yapabilir.

14 OPİOİDLER Morfin Fentanil Alfentanil Remifentanil Sufentanil Meperidin

15 FENTANİL ( FENTANYL JASSEN, FENTANYL CİTRATE) Sentetik bir opioidtir, sedatif ve hipnotiklerle birlikte kullanılabilir. Kısa süreli işlemlerde analjezik etki için endikedir. Kritik hastalarda sedatifler ile kombine olarak en sık kullanılan opioiddir. IV olarak verildikten 1 dakika içinde etki başlar, ortalama etkinlik süresi dakikadır, yarılanma ömrü 2-4 saattir.

16 FENTANİL ( FENTANYL JASSEN, FENTANYL CİTRATE) Karaciğerde metabolize olur, böbrek yetersizliğinde birikir. IV uygulama göğüs duvarının sertleşmesine ve solunum zorluğuna neden olabilir, solunum depresyonu yapabildiği için dikkatli olarak monitörize edilmelidir. Kaşıntı, bulantı, kusma, hipotansiyona neden olabilir. Antagonisti Naloksandır.

17 OPİOİD ANTAGONİSTLERİ Naloksan; Opioid olup intoksikasyonu ve solunum depresyonu tedavisinde kullanılır. Solunum depresyonu kalkıncaya kadar mg dozda tekrarlanmalıdır.

18 PROPOFOL Anestezi indüksiyonu ve idamesinde ve sedasyon amacıyla kullanılır. Post-op antiemetik özelliği ve hafif analjezik etkisi, hızlı bilinç kaybı (10-20 sn) ve hızlı uyanma (2-8 dk) sağlaması nedeniyle günü birlik olgularda, küçük cerrahi girişimlerde tercih sebebidir. Propofol'ün benzodiazepinlere oranla amnestik etkisi daha hafiftir.

19 PROPOFOL Yalnızca IV uygulanır. Lipit erirliği yüksektir. Kısmen karaciğerderde oksidasyonla inaktif metabolitlere metabolize edilip böbreklerden atılır. Etki başlama süresi 1-2 dakika, yarılanma ömrü saattir. Propofol'ün kesilmesinden sonra dakika içinde uyanma gerçekleşir.

20 PROPOFOL Serebral kan akımını, oksijen tüketimini ve intrakraniyal basıncı azaltır. Hipotansif etkisi doza ve uygulamaya bağlı olarak ortaya çıkar. KVS yi deprese eder, dozla ilişkili olarak kan basıncı ve kardiyak debiyi düşürür, kalp atım hızını hafif azaltır. Ani ve derin hipotansiyon ve bradikardi yapabilir. Tidal volüm ve solunum sayısını azaltır, apneye yol açabilir. Üst hava yolu reflekslerini deprese eder.

21 KETAMİN Fensiklidin grubu nonbarbütürat IV anesteziktir. IV ve IM olarak uygulanır. Yağda yüksek çözünürlüğe sahiptir, karaciğerde metabolize olur. Eliminasyon yarı ömrü 1-2 saattir. Ketamin sırası ile sedasyon, hipnoz, disosiyasyon,analjezi ve amnezi yapar.

22 KETAMİN Ketamin intrakranial basınç artışı, iskemik kalp hastalığı ve psikiyatrik hastalığı olanlarda kontraendikedir. Disosyatif amnezi yapar. Kas tonusunda artış, miyoklonik hareketler, nistagmus, çift görme, göz içi basıncında artış görülür. Postoperatif dönemde görsel, işitsel bozukluklar ve deliryum görülebilir. Ancak benzodiazepinlerle birlikte kullanıldığında bu etkiler azalır.

23 KAYNAKLAR 1- Ay S., Öztürk M., Bilinçli Sedasyon, Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2000; 3 (2): Özkan Seyhan T., Yoğun Bakımda Kullanılan Sedatif ve Analjezik Ajanlar, Yoğun Bakım Derneği Dergisi, 2006; 4 (1): Erişim Tarihi: Çoban Ş., Özden A., Premedikasyon, Güncel Gastroenteroloji Dergisi, 2004; 8 (3): Erişim Tarihi: ). 6.http://www.slidefinder.net/h/hipnosedatif_ila%C3%A7lar_do%C3%A7_pelin_kelicen/sedatifhipnotik/ Erişim Tarihi: Erişim Tarihi: ). 8 - Kesriklioğlu G., Genel Anestezi İndüksiyonunda İV Bolüs Propofol veya Tiopental Sodyum Kullanılan Hastaların Entübasyon ve Ameliyat sırasında Farkında Olma ve Uyanıklıklarının Karşılaştırılması, T.C. Sağlık Bakanlığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Uzmanlık Tezi, 2006;