Proje, kendine özgü (tek) bir ürün veya hizmetle sonuçlanan, belli bir başlangıç ş ve bitiş noktası olan çok sayıda birbiriyle

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Proje, kendine özgü (tek) bir ürün veya hizmetle sonuçlanan, belli bir başlangıç ş ve bitiş noktası olan çok sayıda birbiriyle"

Transkript

1 Proje Nedir? Proje, kendine özgü (tek) bir ürün veya hizmetle sonuçlanan, belli bir başlangıç ş ve bitiş noktası olan çok sayıda birbiriyle ilişkili faaliyetler (aktivite) setidir.

2 Projenin Özellikleri Bir kerelik olması Belli bir amacı ve istenen bir sonucu olması Bir başlangıç ve bir bitişi olması Tamamlanması için bir zaman sınırı olması Çeşitli fonksiyonlardan oluşan bir grup gerektirmesi (çapraz fonksiyonel) Sınırlı kaynaklarının kl olması Birbirine bağlı faaliyetlerin anlamlı bir sıra izlemesi Projeden elde edilecek sonucun (çıktının) bariz bir kullanıcısı olması (müşteri)

3 Projelerin başarılı olabilmesi için: -zamanında tamamlanması -Bütçesi içinde tamamlanması -istenen performans gereklerini yerine getirmesi gerekir Zaman-Maliyet-Performans genellikle çatışan amaçlardır. Proje yönetimi, projenin zaman, maliyet ve performans hedeflerini gerçekleştirmek için kaynakların ve görevlerin planlanması ve koordinasyonu faaliyetidir.

4 Objectives of a Project 3 Project Objectives: Chapter 1-4

5 Proje Planı Proje nedir? (tanımı, açıklaması) Amacı? Gerekli kaynaklar Proje organizasyonu Kritik sözleşmeler Bitiş tarihi (termin tarihi) Önemli kilometretaşlarının tarihleri (önemli olaylar-milestones)

6 Kalite nasıl tanımlanır? Projenin kalitesi, zamanla (ne kadar sürede gerçekleştiği), maliyetle (bütçenin altında veya üstünde mi?) ve müşteri isteklerini ne ölçüde karşıladığı ile ölçülür.

7 Bir araştırmaya göre Proje Yöneticilerinin amaçları sıralaması 1.kaliteyi maksimize etme 2.toplam proje maliyetini minimize etme 2.programlanan tarihlere göre tamamlama 3.projenin net bugünkü değerini (NBD) maksimize etmee 3.proje süresini minimize etme 4.proje riskini minimize etme

8 Projede Taraflar Projenin müşterisi Proje yöneticisi Proje takımı Üst Yönetim Kamu (özel ilgi grupları) Projeyle ilgili herhangi bir kişi

9 Projenin Özellikleri Amacı olması Yaşam seyri olması Karşılıklı etkileşim Benzersiz, kendine özgü olması Çatışma

10 PÖ P.Ö. -Amacı Proje önceden tanımlanmış, beklenen sonuçları olan bir kerelik bir faaliyettir. Bu amacı gerçekleştirmek için alt görevlere bölünebilir. Zaman, öncelikler, maliyet ve performans açısından bu görevler iyi koordine edilmelidir. Proje de diğer projelerle koordineli olmalıdır.

11 PÖ P.Ö.- Yaşam Seyri Projelerin bir yaşam seyri vardır. Genellikle yavaş bir başlangıçtan, gelişmeye ve daha sonra yavaş bir son bulmaya geçer. Yaşam seyri türleri daha sonra incelenecek..

12 PÖ P.Ö.-Karşılıklı etkileşim-bağımlılık Projeler işletmedeki diğer projeler ile bazen karşılıklı ş etkileşim ş içinde olabilir Projeler işletmenin rutin faaliyetleri ile herzaman etkileşim içindedir. Pazarlama, finans, imalat, muhasebe gibi departmanlarla projenin çeşitli evrelerinde ilişkide bulunur. Proje dış gruplardan da etkilenir.

13 PÖ P.Ö.- Benzersiz Her projenin kendine özgü yönleri vardır. İki inşaat veya AR-GE projesi tam olarak birbirlerinin aynı olamaz. İnşaat t projeleri,ar-ge den daha rutin olsalarda daima kendine özgü yönleri vardır. Projeler tamamen rutin hale getirilemez.

14 PÖ P.Ö.- Çatışma-pazarlık Proje yöneticisi, diğer yöneticilerden daha fazla çatışma ş içindedir. Diğer bölümlerle, diğer projelerle personel ve kaynak için çatışır. Proje takımı da proje kaynakları ve liderlik için çatışma içindedir.

15 Projenin Yaşam Evreleri Projeler başlangıçtan, tamamlanıncaya kadar benzer evrelerden geçerler. Bu evreler yaşam evreleri- döngüsü olarak adlandırılır. Öncelikle proje fikri doğar, yönetici seçilir, proje takımı kurulur, başlangıçta gerekli kaynaklar ve iş programı hazırlanır. Daha sonra işler yoluna girer, proje hızla ilerlemeye başlar. Bu gelişme proje son bulmaya yakın yavaşlar. Birçok tarafın biraraya gelmesi zaman alır. Son bulma yavaş olur.

16 Yaşam Evreleri Projelerde yaşam seyri genellikle yavaşhızlı-yavaş ş şeklinde olur. ( Basık S şeklinde yaşam seyri) (inşaat projesi) Bazen de çabalar başlangıçta az iken daha sonra gerekli zaman, kaynak ve girdi ihtiyacı artar. Projenin tamamlanması için tüm çabaların birlikte bitirilmesi gerekir. ( Master derecesi)

17 The Project Life Cycle Chapter 1-13

18 The Project Life Cycle Unlike the more conventional life cycle, continued inputs of effort at the end of the project produce significant gains in returns Chapter 1-16

19 The Project Life Cycle Projede harcanan çabaların zaman içindeki yayılımı yavaş-hızlı-yavaş şeklindedir. Chapter 1-14

20 Projenin yaşam evreleri Projelerin amaçları değişse dahi, her proje ortak bir yaşam ş seyrine veya faaliyet sırasına sahiptir. Yaşam seyri, proje fikrinin oluşması ile başlar, fizibilite çalışması ile devam eder, projenin planlanması, uygulanması ve nihayet projenin sona ermesi aşamalarıyla ş tamamlanır.

21 Projenin yaşam seyri Başlama (fikir-kavram): k proje ihtiyacının belirlenmesi l i gerekir, niçin projeye ihtiyaç var bu soruya cevap aranır. Fizibilite Analizi (seçme): Projeden beklenen fayda ve yararları, maliyetleri ve riskleri değerlendirme bu aşamada yapılır. Planlama: Yapılacak iş analiz edilir ( neler yapılacak), her faaliyet için gerekli zaman tahminleri yapılır (nekadar sürecek), bu faaliyetler için gerekli kaynaklar saptanır. Uygulama: gerekli faaliyetler- proje yürütülür. Proje bitirilir, bundan sonra kaynaklar başka faaliyetlerde kullanılabilir.

22 Projelerde yaşam evresi boyunca risk Figure 1-6

23 The Project Life Cycle Time distribution of project effort is characterized by slow-rapid-slow Chapter 1-14

24 Yaşam evresi boyunca risk Belirsizlikler proje tamamlanmasına yakın azalır. Chapter 1-19

25 Bechtel Projects Restoring over 650 oil wells in Kuwait left ablaze or uncapped after Desert Storm Building 26 massive distribution centers in just two years for the internet company Webvan Group Constructing 30 high-security data centers worldwide for Equinix, Inc. Building and running a rail line between London and the Channel Tunnel ($4.6 billion) Developing an oil pipeline from the Caspian Sea region to Russia ($850 million)

26 Bechtel Projects Building 26 massive distribution centers in just two years for the internet company Webvan Group ($1 billion) Constructing 30 high-security data centers worldwide for Equinix, Inc. ($1.2 billion) Building and running a rail line between London and the Channel Tunnel ($4.6 billion) Developing an oil pipeline from the Caspian Sea region to Russia ($850 million) Expanding the Dubai Airport in the UAE ($600 million), and the Miami Airport in Florida ($2 billion)

27 Bechtel Projects Expanding the Dubai Airport in the UAE ($600 million), and the Miami Airport in Florida ($2 billion) Building liquid natural gas plants in Yemen $2 billion) and in Trinidad, West Indies ($1 billion) Building a new subway for Athens, Greece ($2.6 billion) Constructing a natural gas pipeline in Thailand ($700 million) Building a highway to link the north and south of Croatia ($303 3 million)

28 Bechtel Projects Building liquid natural gas plants in Yemen $2 billion) and in Trinidad, West Indies ($1 billion) Building a new subway for Athens, Greece ($2.6 billion) Constructing a natural gas pipeline in Thailand ($700 million) Building 30 plants for imotors.com, a company that sells refurbished autos online ($300 million) Building a highway to link the north and south of Croatia ($303 3 million)

29 Strategic Importance of Project Management Bechtel Kuwait Project: 8,000 workers 1,000 construction professionals 100 medical personnel 2 helicopter evacuation teams 6 full-service dining halls 27,000 meals per day 40 bed field hospital

30 Strategic Importance of Project Management Microsoft Windows Longhorn Project: hundreds d of programmers millions of lines of code millions of dollars cost Ford Redesign of Mustang Project: 450 member project team Cost $700-million 25% faster and 30% cheaper than comparable project at Ford

31 Examples of Projects Building Construction Research Project

32 Management of Projects Planning - goal setting, defining the project, team organization Scheduling - relates people, money, and supplies to specific activities iti and activities to each other Controlling - monitors resources, costs, quality, and budgets; revises plans and shifts resources to meet time and cost demandsd

33 Project Management Activities Planning Objectives Resources Work break-down schedule Organization Scheduling Project activities Start & end times Network Controlling Monitor, compare, revise, action

34 The Project Life Cycle Time distribution of project effort is characterized by slow-rapid-slow

35 Project Management Life Cycle Definition Planning Implementation Delivery of effort Level o 1. Goals 1. WBS 1. Status reports 1. Train user 2. Specifications 3. Scope 4. Responsibilities 2. Budgets 3. Resources 4. Risks 2. Change Orders 3. Quality Audits 4. Contingencies 2. Transfer documents 3. Release resources 4. Reassign staff 5T 5. Teams 5Shdl 5. Schedule 5L 5. Lessons learned

36 Proactive Project Life Cycle High Level of Value of Effort Project Manager Roles and Responsibilities Change Management System Closed-Loop Planning-Monitor-Control ControlSystem Project Evaluation (Audit) Process Low Define Plan Implement Delivery Scope WBS/OBS/Schedule Resource (Re)allocation Learn Curve Tradeoffs Detailed Budget Cost Containment Final Report

37 Forces Of Project Management 3 Paramount Forces driving Project Management: age e 1. The exponential expansion of human knowledge 2. The growing demand for a broad range of complex, sophisticated, customized goods and services 3. The evolution of worldwide competitive markets for the production and consumption of goods and services All 3 forces combine to mandate the use of teams to solve problems that t used to be solvable by individuals Chapter 1-2

38 Objectives of a Project 3 Project Objectives: Performance Time Cost Expectations of clients are not an additional target, but an inherent part of the project specifications Chapter 1-3

39 Objectives of a Project 3 Project Objectives: Chapter 1-4

40 The Professionalism of Project Management Complexity of problems facing the project manager Growth in number of project oriented organizations The Project Management Institute (PMI) was established in 1969 By 1990 it had 7,500 members 5 years later, over 17,000 members And by 1998, it had exploded to over 44,000 members This exponential growth is indicative of the rapid growth in the use of projects Also reflects the importance of PMI as a force in the development of project management as a profession Chapter 1-5

41 Project Management Institute Chapter 1-6

42 Recent Changes in Managing Organizations The process of managing organizations has been impacted by three revolutionary changes 1. Accelerating replacement of traditional, hierarchical management by participatory management 2. Currently witnessing the adoption of the systems approach (sometimes called systems engineering ) 3. Organizations establishing projects as the preferred way to accomplish the many specific changes that must be made when the organization attempts to alter its strategy Chapter 1-7

43 The Definition of a Project Must make a distinction between terms: Program - an exceptionally large, long-range objective that is broken down into a set of projects Task -set of activities iti comprising i a project Work Packages - division of tasks Work Units - division of work packages In the broadest sense, a project is a specific, finite task to be accomplished Chapter 1-8

44 Characteristics of a Project Have a purpose Have a life cycle Interdependencies Uniqueness Conflict Chapter 1-9

45 Why Project Management? Companies have experienced: Better control Better customer relations Shorter development times Lower costs Higher quality and reliability Higher profit margins Sharper orientation toward results Better interdepartmental coordination Higher worker morale Chapter 1-10

46 Why Project Management? Companies have also experienced some negatives: Greater organizational complexity Increased likelihood of organizational policy violations Higher costs More management difficulties Low personnel utilization Chapter 1-11

47 The Project Life Cycle Stages of a Conventional Project: Slow beginning Buildup of size Peak Begin a decline Termination Chapter 1-12

48 The Project Life Cycle Chapter 1-13

49 The Project Life Cycle Time distribution of project effort is characterized by slow-rapid-slow Chapter 1-14

50 The Project Life Cycle Other projects also exist which do not follow the conventional project life cycle These projects are comprised of subunits that have little use as a stand alone unit, yet become useful when put together Chapter 1-15

51 The Project Life Cycle Unlike the more conventional life cycle, continued inputs of effort at the end of the project produce significant gains in returns Chapter 1-16

52 The Project Life Cycle It is essential for the Project Manager to understand d the characteristics ti of the life cycle curve for his project The distinction between the two life cycles plays a critical role in the development of budgets and schedules for the project Chapter 1-17

53 The Project Life Cycle Risk during project life cycle With most projects there is some uncertainty about the ability to meet project goals Uncertainty of outcome is greatest at the start of a project Uncertainty decreases as the project moves toward completion Chapter 1-18

54 Risk During Project Life Cycle Uncertainty decreases as the project moves toward completion Chapter 1-19

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Turkish

PRINCE2 2005 Glossary of Terms - Turkish Acceptance Criteria A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final product to be acceptable

Detaylı

plan müşteri isteklerine göre projeyi başarıyla içerir. Prof. Dr. Üzeyme DOĞAN - IS4017 Proje Yönetimi

plan müşteri isteklerine göre projeyi başarıyla içerir. Prof. Dr. Üzeyme DOĞAN - IS4017 Proje Yönetimi Proje Planlama PY inde iyi i planlama l çok önemlidir.planlamaya l yeterli zaman ayrılmalıdır. Planlamaya l ne kadar çok zaman ayrılırsa, uygulamaya o kadar az zaman harcanır. Planlamada l takımın ne yapacağı,

Detaylı

T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ T.C. ISSN: 1305 7820 İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Yıl: 13 Sayı: 25 Bahar 2014 Istanbul Commerce University Journal of Science İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ DERGİSİ ISTANBUL COMMERCE UNIVERSITY

Detaylı

ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü. Türkçe

ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü. Türkçe ITIL Turkish glossary, v1.0, 23 September 2013 based on English glossary v1.0, 29 July 2011 ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü Türkçe 1 Teşekkürler Mayıs 2007 de orijinal İngilizce ITIL Terim ve Tanımlar Sözlüğü

Detaylı

PROJE YÖNETİM DÜNYASI PMI TR Periyodik Yayını / Ekim 2015 / Yıl 3 / Sayı 5

PROJE YÖNETİM DÜNYASI PMI TR Periyodik Yayını / Ekim 2015 / Yıl 3 / Sayı 5 PROJE YÖNETİM DÜNYASI PMI TR Periyodik Yayını / Ekim 2015 / Yıl 3 / Sayı 5 This schlieren image of a T-38C was captured using the patent-pending BOSCO technique and then processed with NASA-developed code

Detaylı

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT

2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - PETKİM FAALİYET RAPORU 2008 ANNUAL REPORT 2008 - Petkim Faaliyet Raporu 2008 ANNUAL REPORT İçindekiler Contents 04 08 10 14 17 21 Yönetim Kurulu Mesajı Message from the Board of Directors Yönetim

Detaylı

Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi. The Voice of Experience in Project Management. www.siemens.com/answers

Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi. The Voice of Experience in Project Management. www.siemens.com/answers Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi The Voice of Experience in Project Management www.siemens.com/answers Proje Yönetiminde Deneyimin Sesi The Voice of Experience in Project Management 1 KÜNYE Yayına Hazırlayanlar

Detaylı

İÇERİK CONTENTS. Kalite Politikası Quality Policy. Tarihçe History. Anahtar Finansal Rakamlar Key Financial Figures. Yatırımlar Investments

İÇERİK CONTENTS. Kalite Politikası Quality Policy. Tarihçe History. Anahtar Finansal Rakamlar Key Financial Figures. Yatırımlar Investments İÇERİK CONTENTS Vizyon - Misyon - Değerler Vision - Mission - Values Kalite Politikası Quality Policy İSG ve Çevre Politikası OHS and Environment Policy Tarihçe History Kurumsal Yönetim Corporate Governance

Detaylı

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek?

Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? RÖPORTAJ Bülent Bulgurlu: Uluslararas Marka Olmak Ne Demek? FULYA SARI MA 76 fulya.sari@mac.com Sizce uluslararası marka olmak ne demektir? BB: Kolay bir iş değil uluslararası bir marka olmak. Ama yaptığınız

Detaylı

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BİLGİ ALANLARI

SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BİLGİ ALANLARI SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BİLGİ ALANLARI ÖMER ERTEKİN PSCONSULTECH H D M Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 1 DERS1.KONU1 PROJE KAPSAMI Sistem Mühendisliği Bilgi Alanları, Sürüm1 2 GEREKSİNİMLERİN TEMELLERİ

Detaylı

Global Sertifika Programları Global Certificate Programs

Global Sertifika Programları Global Certificate Programs Global Sertifika Programları Global Certificate Programs BASIC BUSINESS MANAGEMENT (MICRO MBA) BUSINESS ENGLISH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PROJECT MANAGEMENT www.yildiz.edu.tr www.ucr.edu Global Certificate

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE 1 2 3 2015-2019 YÖNETİM KURULUNUN 28.11.2014 TARİH VE 30/588 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Aralık 2014 AS ACCEPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN DECISION

Detaylı

Problems of Defining and Reforming Auditor Liability. Timothy Bush. Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K.

Problems of Defining and Reforming Auditor Liability. Timothy Bush. Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K. Problems of Defining and Reforming Auditor Liability Timothy Bush Stella Fearnley, University of Bournmouth, U.K. Shyam Sunder, Yale University, U.S. Abstract Recent decades have seen many changes in U.K.

Detaylı

2010 FAALİYET RAPORU Annual Report

2010 FAALİYET RAPORU Annual Report 2010 FAALİYET RAPORU Annual Report İçindekiler / Contents Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2-4 Address Of The Chairman Of The Board Gündem 5 Agenda Değerler 6-7 Values Yönetim Kurulu 8-9 Board Of Dırectors

Detaylı

WELCOME TO THE CONFERENCE

WELCOME TO THE CONFERENCE 2 nd BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI ABSTRACT BOOK 3-4 Ekim/October 2013 İstanbul/Türkiye 2 nd 2 nd WELCOME TO THE CONFERENCE In today s global and local markets, reputation has paramount importance for corporations

Detaylı

NESNEYE DAYALI YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

NESNEYE DAYALI YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ NESNEYE DAYALI YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ Binnur Kurt binnur.kurt@ieee.org İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar MühendisliM hendisliği i BölümüB Nesneye Dayalı Yazılım Mühendisliği 1 Version 1.0.6 AMAÇ Yazılım

Detaylı

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME UZMANI (NPDP) SERTİFİKASI HAZIRLIK EĞİTİMLERİ

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME UZMANI (NPDP) SERTİFİKASI HAZIRLIK EĞİTİMLERİ YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME UZMANI (NPDP) SERTİFİKASI HAZIRLIK EĞİTİMLERİ 2 3 YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME UZMANI (NPDP) SERTİFİKASI NEDİR? Yeni Ürün Geliştirme ve Yönetim Birliği (PDMA) tarafından 2000 yılından itibaren

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

FP7 2012 çağrıları 1

FP7 2012 çağrıları 1 FP7 2012 çağrıları 1 Sayın İlgili, İlgilendiğiniz proje çağrısı ve/veya başka ortaklık arayışlarınız için Ege Üniversitesi Bilim - Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM ) personeli ile iletişime

Detaylı

From Strategy to Performance. Stratejiden Performansa. Bilmediğimizi ölçemeyiz; ölçemediğimizi yönetemeyiz.

From Strategy to Performance. Stratejiden Performansa. Bilmediğimizi ölçemeyiz; ölçemediğimizi yönetemeyiz. Stratejiden Performansa Bilmediğimizi ölçemeyiz; ölçemediğimizi yönetemeyiz. From Strategy to Performance We cannot measure what we do not know; we cannot manage what we cannot measure. İÇİNDEKİLER Önsöz...

Detaylı

A building cost estimation model based on functional elements

A building cost estimation model based on functional elements ITU A Z VOL: 4, NO: 1, 73-87, 2007-1 A building cost estimation model based on functional elements Hakan YAMAN, Elçin TAŞ Istanbul Technical University, Faculty of Architecture, Istanbul Turkey Recieved:

Detaylı

How Much is Your Budget

How Much is Your Budget Sizin Eğitim Bütçeniz Ne Kadar 80 Küresel kriz, finans sermayesi, rekabet, hükümetlerin kanunlarda yaptığı değişiklikler, iletişim, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, tüm dünyayı giderek daha çok etkiliyor.

Detaylı

Tasarım + Uygulama. Design + Build

Tasarım + Uygulama. Design + Build Tasarım + Uygulama Design + Build En büyük avantajımız, yapısal tasarım ve uygulama hizmetlerini birlikte sunmak olup, projenizin tasarım aşamasından uygulanmasına kadar olan süreçte tüm çalışmaların Key

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES 24-25 Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014,

Detaylı

Proje Başlığı. (Takım Logosu) Proje Teklifi. Takım Adı. Üye 1 Üye 2 Üye 3 Üye 4. Elektronik Mühendisliği Bölümü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Proje Başlığı. (Takım Logosu) Proje Teklifi. Takım Adı. Üye 1 Üye 2 Üye 3 Üye 4. Elektronik Mühendisliği Bölümü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Proje Başlığı (Takım Logosu) Proje Teklifi Takım Adı Üye 1 Üye 2 Üye 3 Üye 4 Elektronik Mühendisliği Bölümü Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Tarih GYTE 491 Proje Teklifi 1/8 İçerik 1 Executive summary

Detaylı

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

IE 477-478 PROJECT DESCRIPTIONS 2012-2013

IE 477-478 PROJECT DESCRIPTIONS 2012-2013 IE 477-478 PROJECT DESCRIPTIONS 2012-2013 A 101 Retail Discount Store - Ankara Coordinator: Selim Aktürk Assistant: Hüseyin Gürkan 101 Yeni Mağazacılık A.Ş 2008 yılında kurulmuş hard discount konseptini

Detaylı

MIRRORING EU AND TURKISH RDAs Samsun, 25/26 October 2010 Ondokuz Mayıs University Atatürk Congress and Culture Center CONFERENCE PROGRAMME MONDAY 25 OCTOBER 2010 9.00 10.00 Registration of the Participants

Detaylı