HANGİ ANTRANİK? Haluk SELVİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HANGİ ANTRANİK? Haluk SELVİ"

Transkript

1 HANGİ ANTRANİK? Haluk SELVİ GİRİŞ Her milletin kahramanları vardır. Kahramanlar mensup oldukları milletin karakterinin ifadesi şeklinde belirirler, çünkü fertleri kahramanlaştıran milletlerdir ve kahramanlar da milletlerin beklentileridir. Ermeni milleti kendi geleceğini başka milletlerin güçsüzleşmesi ve yok olmasında görmüştür. Bu durum hem Kafkasya daki hem de Doğu Anadolu daki tarihi olaylarla ispatlanmıştır. Son yıllarda Ermeni diasporasında ve Ermenistan Cumhuriyeti nde Antranik tutkusu görülmektedir. Antranik adına kitaplar ve makaleler yayınlanmakta1, onun adını taşıyan internet siteleri açılmaktadır2. Bu çalışmalarda Antranik, Ermenilerin Garibaldi si, Robin Hood u, Washington u olarak nitelendirilerek Ermeni tarihinin dört önemli unsurundan birisi olarak değerlendirilmektedir3. Antranik hakkında yapılan bu diaspora çalışmaları dışında Ermenistan Cumhuriyeti nin çalışmaları da 2000 yılında yoğunlaşmıştır. Hükümet Paris te bulunan Antranik in mezarının Erivan a taşınmasına karar vermiş4, Antranik in mezarı da özel bir delegasyon tarafından 15 Şubat 2000 tarihinde Erivan a getirilmişti. Yeniden defin merasiminde Katolik II. Garegin şöyle konuşmuştur: Antranik ölümünden sonra bile diktatörlerin yüreğine korku salmıştır. Mezarın Paris ten Erivan a nakli Ermeniler için şan ve şereftir. 5 Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, Eçmiyadzin Kilisesi ndeki bu törende, naklin Ermenistan için büyük bir olay olduğunu, Antranik in hayalinin gerçekleştiğini belirtmiştir yılında Antranik için gümüş hatıra paraları, kartpostallar bastırıldığı gibi6 Erivan a da bir heykeli dikilmiştir7. 2 Ermenilerle ilgili birçok internet sayfasında Antranik in özgeçmişi verilmekle beraber onun adını taşıyan bir gençlik klübü kurulmuş ve internet sayfası açılmıştır. ( İnternet service: clubs.yahoo.com/club /andranik youthclub Bu servisin ilk sayfasında şunlar kayıtlıdır: Kahramanlar doğarlar, fakat ölmezler. Andranik dünyadaki bütün Ermenilerin kalbinde yaşıyor. Ermeniler, birgün başka bir Andranik in gelerek büyük kahramanın silahını alacağına ve onun bitmemiş savaşını devam ettireceğine, böylece Ermeniler için adaleti getireceğine inanıyorlar. 3 Ermenilere göre bu dört unsur şunlardır: Mesrob, Ermeni Kilisesi, Ermeni İhtilal Çeteleri ve Antranik (Chalabian, Andranik, s.3). 4 Bu taşınma işlemi için doları bulmakta zorluk çeken hükümet, Maliye Bakanı ndan yardım istedi. (İnternet service: History 2000, ) Bu durum Ermeni Hükümeti nin ne kadar zor bir ekonomik durumda bulunduğunu, Türkiye ye karşı kışkırtıcılığı Erivan a ekonomik yardımda bulunan Ermeni Diasporasının yaptığını gösterir. 5 İnternet service: History 2000, İnternet service:

2 Dünyadaki birçok Ermeninin kalbinde yaşayan, şiirlere ve marşlara konu olan bu Ermeni millî kahramanı General Antranik Paşa (!) kimdir? Bu ünvanları nasıl elde etmiştir? Antaranik in hayatı incelendiğinde, faaliyetlerinin Ermeni Meselesi ile büyük bir benzerlik gösterdiği anlaşılacaktır. Çünkü Ermenilerin geleceğini ilgilendiren en önemli olaylarda bir şekilde Antranik adına rastlanılmaktadır. Şimdi Antranik in faaliyetlerinde Ermeni milletinin ve Ermeni İhtilal Hareketinin karakterini görmeye çalışalım. ANTRANİK İN İLK SİYASİ FAALİYETLERİ Antranik, 1865 yılında Şebinkarahisar da doğdu. Burada 1885 yılında kurulan ihtilâl hareketine ilk katılanlardan birisi olan Antranik, 1890 ların sonunda babası ile tartışan bir Türk ü öldürmüş ve İstanbul a kaçmıştı. İstanbul da Hınçaklarla tanıştı ve bir Türk polis şefinin öldürülmesi işini üzerine aldı, bu cinayeti işledikten sonra Batum a kaçtı8. Bu tarihler Ermeni İhtilal fikirlerinin ortaya çıktığı tarihlerdi. İlk Ermeni İhtilâl partisi 1885 te Van da kurulan Armenegan Partisi idi ve Ermeni milletinin özgürlüğünü sağlamak için şiddetten yaralanmak, kendilerini savunmaları amacıyla Ermeni köylülerini silahlandırmak gerektiğine inanıyorlardı. Antranik in ilk girdiği Hınçak Partisi ise, Ermeni İhtilâlini Avrupa diplomasisini harekete geçirecek ve Ermeni sorununun siyasal çözümünü gerçekleştirecek bir araç olarak görüyordu. Buna rağmen yılları arasındaki on yılın örgütlenme problemleri, ciddi teşkilatlanmayı engelledi. Bireyler ve küçük ihtilâlci gruplar arasında tam bir ideolojik birlik sağlanamadı te Hınçakların tertip ettiği I. Sasun İsyanı, Osmanlı askeri güçleri tarafından bastırılmış fakat hükümetin bu bölgede çeşitli askeri tertipler almalarını gerektirmiştir. Bu isyanın tertipleyicisi Serop adında bir çete reisi idi. Hükümet bu bölgeye yeni askeri birlikler sevk etmiş İran ve Rus sınırını geçen silahlı Ermeni çetelerinin bu girişlerini önlemek istemiştir10. Aslında Ermeni çetelerinin Sasun bölgesinde yoğunlaşmasını temin etmek kararı, Taşnakların I. Dünya Kongresinde alınmıştı. Bu toplantıda Sasun halkının silahlandırılması, Kilikya ve Dersim i de içerisine alan ihtilâl organizasyonu çalışmalarının genişletilmesi kararı da alınmıştı. Bu kararlar doğrultusunda Antranik ve kırk silahlı adamı 16 Mayıs 1895 te Sarıkamış tan Osmanlı sınırlarına girerek Sasun a geçti11. Burada Serop un çetesine katıldı, ilk silahı ile burada tanıştı12. 7 Genceli Alirzayev, uluslar arası kuruluşlara müracaat ederek, hamile kadınların karnına süngü sokan, adamları diri diri kuyulara atıp üstüne taş döken, sırtına kaynar semaver bağlattıran, baş kesen, kan içen Antranik bütün insanlığın düşmanıdır. Ona abide dikilmesi yer kürenin bütün insanlarının tahkir olunması demektir diyordu (Cafer Guli Mirzayev, Nahçıvan Kandlarında Andranikin Törattiyi Vahşiliklar ve Ona Karşı Mübarezenin Taşkili,21.Yüzyıla Girerken Tarihe Dostça Bakış: Türk- Ermeni İlişkileri,Ankara, 2000, s Anaide Ter Minassian, Nationalism and Socialism in the Armeian Revolationary Movement ( ), Cambridge, 1984, s.9 ve Ermeni Komitelerinin A mal ve Harekât-ı İhtilâliyesi, Haz: Erdoğan Cengiz, Ankara 1983, s Antranik bu anı daha sonra şöyle anlatacaktır: Sahip olduğum silahların hiçbirisi, o eski silah kadar beni heyecanlandırmadı. ( Chalabian, Andranik, s.12).

3 1897 yılından itibaren Taşnaklar Van ve Anadolu daki çalışmalarını yoğunlaştırdılar yılında Serop öldürülünce çeteler arasındaki yerini Antranik aldı. Onu çetelerin gözünde yücelten Serop un intikamını alması oldu13. Bölgenin Taşnak Komitesi Başkanı Hrayr dı. Hrayr a göre fedai savaşı faydasızdı ve boşu boşuna enerji ve çaba sarf etmekti, onun hedefi uzun vadede bir halk ayaklanması gerçekleştirmekti. Antranik ise, onun tam aksini düşünüyordu. O na göre köylüler silahlandırılmalı ve mücadele edilmeliydi. Bu arada Osmanlı Hükümeti ile birlikte çalışan birçok Ermeni öldürüldü ve teşkilata katılmayanlar tehdit edildi14. ÇETE REİSİ ANTRANİK Antranik i Ermeni halkı arasında meşhur eden olay, Arak Manastırı na çekilmesidir. Antranik 3 Kasım 1901 de adamlarıyla ve halktan da bazı kişilerle Sasun yakınlarında dağlık bir bölgede bulunan Arak Manastırı na çekildi. Manastırda yetim çocuklar, öğretmenler ve diğer çalışanlar vardı. Ermeniler, yetimleri buradan almak için teşebbüste bulundularsa da Antranik bu talebi reddetti. Dört tabur Osmanlı askeri kaleyi kuşattı15. Ermeni kaynaklarına göre kaleyi kuşatan Türk askeri idi Kasım da iki Osmanlı elçisi kaleye gönderildi. Antranik taleplerini şu şekilde dile getirdi: 1- Siyasi suçlular serbest bırakılmalı, 2- Kürtlere dağıtılan silahlar toplatılmalı ve suçlular cezalandırılmalı, 3- Ermenilerden alınan köyler ve topraklar iade edilmeli17. Antranik bu taleplerin yerine getirilmeyeceğinden emindi, fakat esas amacı Avrupa nın dikkatini bu bölgeye çekerek gerekli reformların yapılmasını temin etmekti. Gerçekten de Van da bulunan Rus Konsolosu hemen Muş a gelerek olayı yakından takibe başlamıştı. Bu sebeple Osmanlı askeri manastıra müdahalede bulunamadı. Bitlis Valisi Hüsnü Bey ve Muş Komutanı Ferik Mehmed Ali Paşa 22 Kasım 1901 de İstanbul a gönderdikleri raporda, Antranik in eşkiyasıyla birlikte iki yıldır bu bölgede birçok müslümanı katlettiği, Sasun Ermeni köylerine girerek Ermenilere çeşitli işkenceler yaptığı, böylece avane topladığı ve ovada sıkıştırıldığı için dağda bulunan manastıra çekildiği, bu kadar ele girmiş iken yakalanmazlarsa Ermenilerin cüretlerinin daha da artacağı, fikirleri pek bozuk olan Muş Ermenilerinin bir yabancı görür görmez türlü türlü yalanlarla hükümet aleyhine konuştukları, Rus konsolosunun Muş ta beklediği bildiriliyordu18. Osmanlı askerinin müdahale edememesinden yararlanan Antranik bir gece adamları ile birlikte manastırdan kaçmayı başarmıştır. Bu olayın 13 Chalabian, Andranik, s Hratch Dasnabedian, History of the Armenian Revolutionary Federation Dashnaksution ( ), Milan, 1989, s Chalabian, Andranik, s.125; Dasnabedian, History of ARF. S Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, İstanbul, 1976, s.522; Chalabian, Andranik, s B.O.A. Y.Mtv. 87/67; Rus Generali Mayevsky nin Doğu Anadolu Rapporu, Terc: Mehmet Sadık, Haz: Hamit Pehlivanlı, Van, 1997, s

4 Ermeniler arasında dilden dile dolaşması sonucu Antranik şöhret bulmuştur. Bu olaydan kendisini sorumlu tutan Ferik Mehmet Ali Paşa ( Hüsrev Gerede nin babası) Erzurum da vefat etmiştir19. Yine bu tarihlerde Rusların bölgeye müdahalesini isteyen Muş Ermenileri bunu kolaylaştırmak ve Rusların sempatisini kazanmak için Rus konsolosuna müracaat ederek Ortodoksluğa geçeceklerini bildirmişlerdir20. Osmanlı Hükümeti, Antranik ile birlikte Ermeni köylerini dolaşan Rus konsolosuna onun bir katil olduğunu, Ermeni köylerini dolaşarak para, erzak ve elbise topladığını, vermeyenlerin katledildiğini bildirmiş ise de bu teşebbüsten bir netice alamamıştı21. Ruslar Antranik in bu bölgedeki çalışmalarını yakından takip etmiş, ona silah ve mühimmat yardımında bulunmuşlardır baharında Taşnaksütyun Komitesi Sasun bölgesinde yeniden yapılanmaya gitti. Çetelerin bütün çalışmaları durduruldu ve yılı propaganda ve yeniden oluşumla geçirildi; Sasun bölgesine silah ve insan yığınağı yapıldı23. Antranik bu sırada Muş civarında Alvarınç isimli bir Ermeni köyünde saklı bulunuyordu. Konsoloslar Muş a gelmişler bir olayın çıkmasını bekliyorlardı. Bu sebeple Osmanlı Devleti askerî bir müdahaleden çekiniyor, jandarma kuvvetleriyle olayı çözmeye çalışıyorlardı24. Antranik e göre, başlatılacak isyan çok geniş bir bölgeyi, Van, Bitlis ve Muş u içerisine almalıydı. Fakat bu teklif uygun bulunmadı ve Taşnak merkezinin isteği üzerine isyan yalnızca Sasun bölgesine münhasır kaldı. Ermeni çetesinin sayısı kadardı. Osmanlı birliklerinin sayısı civarındaydı yılı Nisan ayında başlayan isyanın askeri idarecisi Antranik idi ve Osmanlı kuvvetleri isyanı şiddetle bastırdı. Ermenilerin bu isyanda kayıpları en fazla 700 kişi idi. Fakat yabancı temsilcilere bu rakam kasıtlı bir şekilde olarak verildi. Antranik de bu gerçeği ifade etmektedir25. İsyandan sonra Antranik ve çetesi Muş civarındaki dağlara çekildiler. Çeteler bu isyan sırasında bütün Ermeni köylerini boşaltarak, sakinlerini Muş ovasına gönderdiler. Avrupa Devletleri nin Osmanlı Devleti üzerine baskısını çeken bu çalışmalara Muş Merkez Komitesi son verme kararı aldı ve fedailerin Ahlat yoluyla Kafkasya ya gitmeleri istendi. Antranik Van yoluyla Ahtamar adasından Kafkasya ya geçti26. Sasun İsyanı Antranik e şunu gösterdi: Ermeni ihtilal çalışmaları boşunadır, halk için bir ihtilalin istediği şeyler çok ağırdır, Ermeni İhtilal hareketi yabancı bir gücün desteği olmadan ilerleyemez27 BULGARİSTAN DAKİ FAALİYETLERİ 19 B.O.A.Y.Mtv. 225/ B.O.A.Y.Mtv. 221/ B.O.A.Y.Mtv. 223/ Rus sınırını geçerken yakalanan bir Ermeninin üzerinde Rusların özel olarak Antranik e gönderdikleri bir kalpakla sigara kağıdı ve iskambil kağıtları bulunmuştur (B.O.A.Y.Mtv. 227/106). 24 B.O.A.Y.Mtv. 261/ Chalabian, Andranik, s B.O.A.Y.Mtv. 285/146; Ahtamar adası ve buradaki Ermeni Kilisesi eskiden beri Ermenilerin sığınağı olmuştu. Sasun İsyanı nı tertipleyenler bu adaya kaçmışlar ve Osmanlı askeri bu adaya müdahalede bulunamamıştı (B.O.A.Y.Mtv. 298/20); Birinci Dünya Savaşı öncesinde de ada bir silah deposu haline getirilmişti (B.O.A. Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi (DH.ŞFR.) 88/85). 27 Chalabian, Andranik, s.160.

5 Antranik 1906 yılında Bulgaristan a gitti. Bulgaristan ın ve buradaki komitelerin Ermeni çeteleri için özel bir yeri vardı yılında Ermeni göçmen Bulgar Kralı Ferdinand tarafından Bulgaristan ın farklı bölgelerine yerleştirilmişti li yıllar boyunca İstanbul daki Ermeni Patriği Kırımyan Hairik, Bulgar Prensliği nin bağımsızlığına destek verdi. Yüzyılın başında Ermeni ihtilâlcileri Makedonya daki Bulgar çetelerinden nasıl bomba yapıldığını öğrendiler28. Van vilayetindeki Ermeniler Bulgaristan ın takip ettiği yolu takip ederek Bulgar komiteleri gibi teşkilatlandılar29. Antranik in Bulgaristan daki görevi, buradaki Ermenileri teşkilatlandırmak ve Taşnaksütyun un burada kuracağı askeri talim okulunun alt yapısını oluşturmaktı. Amerika Merkez Komitesi nin gönderdiği paralarla okul 1906 yılında kuruldu. Okula Bulgar Kralı da destek verdi. Fakat okul 1907 yılında maddi imkansızlıklardan dolayı kapatıldı30. Avrupa ya geçmiş bulunan Antranik, Taşnaksütyun un 22 Şubat 4 Mayıs 1907 tarihleri arasında Viyana da toplanan Dördüncü Dünya Kongresi ne katıldı. Kongrede çok aşırı fikirler ileri sürerek Jön Türklerle kesinlikle uzlaşılamayacağını, esas hedefin sosyalizm değil, Ermeni milletinin anavatanının kurtarılması olduğunu ileri sürdü31. Antranik, bu kongre sonunda Çete Temsilcisi (Demonstrative Terrorist Body) seçildi yılında II. Meşrutiyet in ilanına da çok soğuk bakan Antranik, Ermeni milletvekillerini ellişer altına satılan insanlar olarak değerlendirmiş ve İttihat ve Terakki Partisi liderlerini daha bu tarihte eleştirmeye başlamıştır yılında Balkan Harbi nin çıkması Ermenilere bekledikleri fırsatı verdi. Ermeniler, Balkanlarda Osmanlı Devleti nin mağlubiyetini kendi çıkarlarına uygun gördüklerinden Bulgarlara destek verdiler. Taşnaksütyun gazeteleriyle, Ermeni askerlerini Osmanlı ordusundan firara teşvik ederken diğer taraftan çete reisi Antranik başına topladığı 300 kişilik intikam çetesiyle Edirne, Keşan, Malkara ve Tekirdağ da aciz İslâm kadın ve çocuklarını boğazlamakta, ihtiyarları ve çocukları camilere doldurup diri diri yakmakta ve İslâm mabedlerini kiliseye çevirmekte idi34. Ermeniler buradaki Osmanlı mağlubiyetini destanlaştırarak her yere dağıttılar35. Antranik ve Bulgaristan daki Ermeniler, Bulgar Hükümeti tarafından madalyalarla ödüllendirildi, Bulgar Kralı Ferdinand, Antranik in Bulgar ordusunda görevli olarak maaşa bağlanmasını istedi 36. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDAKİ FAALİYETLERİ 28 David Marshall Lang, The Armenians: A People in Exile, London, 1988, s B.O.A.Y.Mtv. 77/ Dasnabedian, History of the ARF, s Dasnabedian, History of the ARF, s DJ. Kirakosyan, Zapadnaya Armenia Vyodı Pervoy Miravoy Vaynı (Birinci Dünya Savaşı Yıllarında Batı Ermenistan), Erivan, 1971, s Ermeni Komitelerinin Âmâl ve Harekât-ı İhtilâliyesi, s Lang, The Armenians, s Chalabian, Andranik, s

6 Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı na girmek için hazırlıklara başlayıp seferberlik ilan edince, içeride hazırlıklarını tamamlayan komiteler, Kafkasya daki gönüllü alaylarıyla Rus ordusunun öncü kuvvetleri olarak harekete geçtiler37. Selmas ve havalisindeki Ermeniler Antranik kumandasında Ruslarla birlikte savaştılar38. Rus ordusu gönüllü toplama hareketi Tiflis teki Ermeni Milli Bürosu nun kararıyla 1914 ün son aylarında başladı. Taşnaksütyun komitesi uzun zamandan beri çetecilik yapan kişileri askeri göreve çağırdı. Antranik, Keri, Varta, Hamazsb, Armen Gero göreve çağrılan çete reislerindendi39. Rus ordusunda görev alacak olan Ermeni gönüllü birliğinin ilk gurubu Antranik idaresinde 1000 kişiden oluşuyordu. Antranik in birliği Kuzey İran da Rus ordusuna 16 Kasım 1914 te katıldı. Rus ordusunda yaklaşık Ermeni vardı. Gönüllü çete birliklerinin görevleri Rus düzenli birliklerine destek olmak ve bu bölgede onlara rehberlik etmekti40. Amerika da yayınlanan Asparez Gazetesi yazılarıyla Ermenilerin niyetlerini ortaya koyuyordu:... Ermeni gönüllüleri, Antranik, Vartan ve arkadaşları, intikam için silahlarınızı kınından çıkarınız, intikam, bila istisna intikam, merhamet gösteren her Ermeni bundan sonra alçakdır, artık intikam kelimesiyle Ermenilik aynı olmalı 41. Antranik in bölüğü 1915 Nisan ında Dilman da Türk kuvvetleri ile çarpıştı. Türkler Rusları burada durdurmak istemişlerdi. Fakat başarılı olamadılar. Van ın ele geçirilmesinden sonra Antranik ve Dro Ahlat ve Bitlis e doğru ilerlediler. Türklerden temizlenmiş olan Van, Bitlis, Erzurum ve Trabzon a Ermeniler getirilerek yerleştirildi42. Antranik idaresindeki çeteler büyük bir gayretle Türkleri katlettiler ve bölgeyi Türklerden temizlediler43, bölgede yakmadık köy bırakmadılar, onbinlerce insanı katlettiler44. Van kıtaları komutanı General Nikolayev 1 Temmuz 1915 te Kafkas orduları Komutanı na gönderdiği telgrafta, Antranik idaresindeki Ermeni çetelerinin devamlı olarak yağma hareketlerinde bulunduğundan, her türlü cinayeti işlemekten zevk aldıklarından, bunların önüne geçmek için Van da Divan-ı Harp kurulduğundan ve artık çetelerin gönüllü olarak Rus ordusuna alınmasından vazgeçilmesinden bahsediyordu yılından itibaren Ruslar, Ermeni politikasını değiştirmeye başladılar. Rus ordusunda bütün Ermeni birlikleri gibi Antranik in birliği de dağıtıldı. Bunlar düzenli Rus birlikleri içerisine yerleştirildi. Grand Duke Nikolayev, Ermeni gönüllü birliklerinin milli bir problem olarak ortaya çıkmasını istemiyordu. Ruslar Doğu Anadolu da bir Ermenistan kurmak fikrinde değillerdi. Onların isteği, bu bölgeyi Rus toprağı haline 37 B.O.A.DH.ŞFR. 44/43 38 Askeri Tarih Belgeleri Dergisi (ATBD), Sayı: 86, Belge No: B.O.A.DH.ŞFR. 45/156; Uras,Tarihte Ermeniler, s.592; Dasnabedian, History of the A.R.F., s Richard G. Hovannisian, Armenia on the Road to Independence, Los Angeles, 1967, s Dasnabedian, History of the A.R.F., s W.E.D.Allen, Paul Muratoff, Caucasian Battlefields ( ), Cambridge, 1953, s Kafkasya da ve Anadolu da Ermeni Mezalimi, I, ( ), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müd. Ankara 1995, s Azmi Süslü, Ruslara Göre Ermenilerin Türklere Yaptığı Mezalim, Ankara 1987, s. 27.

7 getirmekti. Bu sebeple diğer bölgelerdeki Kazakları Doğu Anadolu ya getirerek yerleştirmek istiyorlardı46. Artık Rusların Ermenilerle işi bitmişti yılında Rusya daki dahili gelişmeler bu politikanın değişmesine sebep oldu. İşgal edilmiş toprakların elde tutulabilmesi için tekrar Ermenilere ihtiyaç duyulmuştu. Rus ihtilali başlamadan önce 29 Mayıs 1917 de Antranik Tiflis te Amerikan temsilcisi Willoughby Smith ile görüştü. Smith, Antranik e Rus ihtilalinin başarısı durumunda Erzurum ve Bitlis i nasıl elde tutacağını sordu. Antranik, Kıbrıs tan İskenderun a çıkacak İngiliz birliklerinin doğuya ilerlemesini, müttefiklerin Türkiye Ermenilerinden oluşan bir birlik kurmalarını teklif etti. Türkler bu iki güç arasında ezileceklerdi. Smith, Antranik in bu teklifini Moskova da bulunan Rus, Fransız ve İngiliz askeri ataşelerine anlattı. Antranik in bu planı tasdik edildi. Ruslar erzak ve elbiseleri vermeyi, İngilizler ve Amerikalılar maddi destek vereceklerini ve askerlerin ailelerine bakacaklarını taahhüt ettiler. Ayrıca Ruslar Antranik e madalyalar ve generallik rütbesi verdiler. Londra da bulunan Bogos Nubar da Antranik e gönderdiği telgrafta, bütün güçleriyle Van, Bitlis ve Erzurum u savunması gerektiğini ve finansal desteği garanti ettiğini söylüyordu. Rus hükümeti artık doğrudan Antranik le görüşüyordu47. Bu durum Taşnak idarecilerini rahatsız ediyordu. Antranik in yolu yavaş yavaş Erivan dan ayrılmaya başlıyordu. İhtilalden sonra, 1918 Ocak sonuna kadar Nazarbekov un birlikleri Van ve Erzurum dan Erivan a kadar olan alanı işgal etmiş durumdaydılar. Üç taburdan oluşan bu birliklerin üçüncüsünün başında Antranik vardı ve bölükleri Erzurum-Hınıs-Van bölgesinde idi48. Rusya da ihtilal olması ve Şark cephesinde Osmanlı Devleti nin avantajlı bir duruma geçmesi, Ermenileri endişelendirdi. Onlar, işgal edilmiş olan bölgelerin kendilerinde kalacağından emindiler. Fakat şimdi bu toprakların ve bütün hayallerin kaybolması söz konusu idi. Bu sebeple sonuna kadar direnmek gerekiyordu. Düzenli Rus birlikleri Erzincan, Erzurum ve Van bölgesinden çekilirken geride silahlı Ermeni çeteleri bırakmışlardı. Bu zayıf birliklerin düzenli Türk birlikleri karşısında müdafaa kabiliyetleri yoktu. Bu sebeple yapacakları tek şey çekilirken insanların ve yerleşim yerlerinin imhası idi. Antranik 2 Mart 1918 de Rus generali üniformasıyla Erzurum a geldi. Dördüncü rütbeden St. Vladimir ve İkinci rütbeden St. George madalyaları taşıyordu. Albay Morel in üzerinde bulunan Erzurum Merkez Komutanlığını üzerine aldı. İlk olarak buradaki Rus subaylar ile bir toplantı yaparak şehirde asayişi sağlayacağını, burada bulunmalarının Rusya nın menfaatine olduğunu söyledi, daha sonra sokaklara astırdığı beyannamelerle halkın işine devam etmesini, kim olursa olsun suçluların hemen cezalandırılacağını duyurdu. Ermeni birlikleri firar etmek üzereydiler, Antranik bunları kılıçla, yumrukla cepheye göndermeye uğraşıyordu. Erzincan ı kurtaran Türk birlikleri Erzurum a yaklaştıkça Ermeniler katliamlarını artırdılar. Antranik sinirlenmişti. Ermeni çetelerinin kaçmalarına mani olamıyordu. Köprüköy e firarilerin imhası için 46 Hovannisian, Armenia on the Road of Independence, s Chalabian, Antranik, s. 306; Hovannisian, Armenia on the Road to Independence, s. 82.

8 yerleştirdiği makinalı tüfek bile işe yaramamıştı. Antranik ve Ermeni subaylar iki gün daha şehirde dayanarak mümkün olan tahripleri yaptıktan sonra şehrin boşaltılmasına karar verdiler. Hürriyet Mücahitleri Ermeni eşkiyası 11 Mart akşamı Erzurum u terk etti49. Arkalarında yanan, harap olmuş bir şehir, kadın, çocuk, ihtiyar ölü bırakarak kaçmışlardı. Şehirde bir tek ağaç bile bırakılmamıştı50. Antranik in katliamları Erzurum a münhasır kalmadı. Çekiliş sırasında yol üzerindeki bütün köy ve kasabalar yakılmıştı. Kınalı Karahaç Köyü ve çevresinde Müslüman yakılarak katledilmişti51. Ilıca da iki bin kişiyi akla gelmeyecek şekillerde öldürmüşlerdi52. Sarıkamış ın Karahamza nahiyesinde 5337 Müslüman, Antranik in emriyle katledilmiş, yüzlerce hane yıkılmıştı53. ANTRANİK KAFKASYA DA Erzurum un kısa bir süre içerisinde hiçbir savunma olmadan çetelerin firarı yüzünden düşmesi, Antranik in Rus ordusundan istifasına sebep oldu, general elbisesini çıkararak çete reisi elbisesini giydi. General Nazarbekov a elçilerini göndererek, Gümrü ye gelmek istediğini ve Zengezur Bölgesi nde Türklere karşı çarpışabileceğini bildirdi. Nazarbekov bu planı uygun bularak Antranik in Gümrü ye gelmesini kabul etti. 10 Nisan 1918 de 400 seçilmiş Türkiye Ermenisi nden oluşan Özel Hareket Birliği (Special Striking Division) ni kurdu. Bu birliğin amacı Rus sınırlarını korumak ve Türklerin Kafkasya ya girmelerini önlemekti54. Bu birlik ayrıca Kafkasya dan Türkiye ye yerleştirilmiş olan Ermenilerin eski yerlerine yerleştirilmelerine de nezaret edecekti55. Bu tarihlerde Kafkasya da siyasi bir boşluk vardı. Türk birlikleri hızla bu bölgeye ilerliyorlardı. Özellikle Bakü deki petrol kuyularının Türklerin eline geçmemesi gerektiğine inanan İngilizler bölgede kendilerine bağlı olabilecek askeri güç aradılar. Bağımsız büyük Ermenistan ın kurulmasını ancak büyük bir devletin desteğinde gören Antranik, onlar için gayet uygun bir kişi idi. Savaş boyunca da müttefikler için çalışmıştı56. 4 Haziran 1918 de Türklerle Ermeniler arasında Batum Anlaşmasının imzalanması İngilizlerin Kafkasya daki bu politikalarına aykırı idi. Fakat Antranik in bu antlaşmayı kabul etmeyerek Erivan dan farklı bir yol takip etmesi İngilizlerin işine geldi. Antranik e göre; Ermenistan toprakları Erzurum, Van, Muş ve Bitlis bölgelerini de içerisine almalıydı. Fakat Batum Antlaşmasına göre, bütün bu bölgeler Türklerin idaresinde kalıyordu57. Bu anlaşma ile Kafkasya Ermenileri ile Türkiye Ermenileri 49Twerdo Khlebof, Notes of Superior Russian Officer on the Atroticios of Erzurum, 1919.B.O.A.B.E.O.A.VRK.840/ Halil Kemal Türközü, Osmanlı ve Sovyet Belgeleri-Ermeni Mezalimi, Ankara, 1982, s B.O.A.Dahiliye Nezareti Kalem-i Mahsus Müdüriyeti Evrakı (DH.KMS.) 53-1/ ATBD. Sayı: 83, Belge No: Kafkaslarda ve Anadolu da Ermeni Mezalimi, IV, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müd., Ankara, 1998 s Chalabian, Andranik, s. 360 ve İsmail Rain, Katliam-ı Ermeniyan Der Deveran-ı Selatin-i Al-i Osman, Tahran 1351, s Chalabian, Andranik, s. 409.

9 arasında önemli problemler ortaya çıktı. Kafkasya Ermenileri, Antranik ve çetesinin kendileri için sürekli problem çıkardığından ve huzuru bozduğundan şikayet ediyorlardı58. Ermenistan Cumhuriyeti nin bu şartlar altında varlığını ve kuvvetlerini dağıtmayı reddeden Antranik, Doğu Anadolu daki katliamlarına Culfa59, Nahçivan60, ve Zengezur bölgesinde de devam etti. IX. Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa, 1 Aralık 1918 de Kars tan Harbiye Nezareti ne gönderdiği telgrafta, Batum Anlaşmasının imzalanmasına kadar geri çekilen Ermenilerin kadın, çocuk ayrımı yapmadan Müslümanları katlederek, cesetlerinin uzuvlarını keserlerle parçaladıklarını, anlaşmanın imzasından sonra Müslümanları imha politikası gereği özellikle Antranik in binlerce çete mensubuyla Gence, Erivan, Ordubat ve İran da katliama devam ettiklerini, Ermenilere gösterilen her türlü hoşgörü ve yardıma karşılık, yapacakları yeni mezalimlere zemin hazırlamak ve cinayetlerini örtmek için katliamlara son vermek üzere Antranik in Osmanlı ordusunca yakalanmasının zulüm olarak gösterildiği, Şahtahtı, Zengezur, Nahcivan, Iğdır, Serdarabad ve havalisindeki yüzlerce köyde, Ermenilerin binlerce Müslümanı şehit ettikleri Antranik çetesinin yakıp yıktıklarını anlatmaktaydı61. Antranik in Nahcivan daki cinayetleri hakkında Ermeni komisyonu ile Erivan daki Kolordu Kumandanı Nazarbekov da Türklere uyarıda bulunuyorlardı62. Fakat yukarıda da görüldüğü gibi, Antranik i Nahcivan bölgesine çağıran Nazarbekov du ve Antranik kuvvetlerini Erivan ın güvenliği için bir garanti olarak bu bölgede tutuyordu. Zengezur, Erivan ın son müdafaa kalesi idi yılının ilk yarısında Karabağ bölgesi hayati bir öneme sahipti. Mayıs ayında Azerbaycan, bağımsızlık deklarasyonunu takiben bu bölgeyi ve Zengezur şehrini Osmanlı ordusunun yardımıyla kendi idaresi altına almaya çalıştı. Fakat Osmanlı-Azeri güçleri Bakü üzerine yoğunlaşırken Türkiye Ermenisi Antranik ve çetesi Temmuz ayında Zengezur a girdi; bir çok Müslümanı katletti ve Zengezur un merkezini Ermenistan ın kontrolü altına soktu63. Antranik in bu bölgedeki çalışmaları Türklerin petrol merkezine girişini önledi. Böylece Antranik, müttefiklere çok önemli katkıda bulunmuş oluyordu Kasım 1921 de Khorurdain Hayasten adlı gazetede Myasnikyan isimli Ermeninin yazdığı makalede, Dasnaklar askerlerine halkı soymayı, Türklerden nefret etmeyi, vahşilikle birleşen fedayi ruhunu canlandırmayı aşıladılar. diyordu. Diğer bir Ermeni tarihçi A. Lalayan Karşı ihtilal Daşnaksütyun ve Emperyalist Savaş isimli çalışmasında, Gönüllü hareketin karakteristik özelliği, kana susamış fedayiler (Antranik, Hamazsp, Dro vd.) tarafından idare edilen Daşnak müfrezeleri Türk ve Azeri kadın, çocuk, yaşlı ve hasta halkı öldürmekte gösterdiği cesarettir diyordu. (Internet Service: Staggering Facts, Birinci Dünya Harbi Kafkas Cephesi, 3. Ordu Harekatı, C. II, Birinci Kitap, Genel Kurmay Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1993, s Ali Yusifov, Nahcivan Şehrinde Ermeni Mezalimi, 21. Yüzyıla Girerken Tarihe Dostça Bir bakış: Türk-Ermeni İlişkileri, Ankara, 2000, s ; Cafer Guli Mirzayev, Nahcivan Kendlerinde Andranik in Türeddiği Vahşilikler ve Ona Karşı Mübarezenin Teşkili, a.g.e., s Arşiv Belgelerine Göre Kafkaslar da ve Anadolu da Ermeni Mezalimi, I, , Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müd., Ankara 1995, s ATBD, Sayı: 81, Belge No: 1883; Kazım Karabekir, Erzincan ve Erzurum un Kurtuluşu Sarıkamış, Kars ve Ötesi, Erzurum 1990, s. 483.

10 Antranik büyük devletlerin bu bölgedeki politikalarına yardımcı olurken, kendi ideallerini de gerçekleştirmeye çalışıyordu. O na göre Türkler, Ermenilerin ebedi düşmanı idiler ve kesinlikle imha edilmeliydiler. Zengezur bölgesinde onun gelmesiyle katliamlar hızlanmış, bölgede toplam kişi öldürülmüş, 115 köy yerle bir edilmişti. Erivan bölgesindeki Müslüman delegeler Azerbaycan Başbakanına gönderdikleri telgrafta, Antranik birliği ile Erivan bölgesine hareket etti. Yanında Türkiye den gelen Ermeniler de var. Hedefleri bölgedeki Müslümanların imhası ve göçürülmesidir diyorlardı64. Antranik bu bölgede Yaycı, Arza, Kerim-Kulu, Culfa, Ordubad ın bir çok kasabalarını, Cemaldu, Kırna, Beneniyar kentlerini işgal etmiş, evleri, mescidleri, okulları ve tahıl ambarlarını yakıp küle çevirmiştir. Esas karargahını Nahcivan şehrinden on iki kilometre uzaklıktaki Küznüt te kuran Antranik 4 Eylül 1918 de Nehrem e saldırmış, fakat Nehremlilerin karşı koymasından dolayı bir şey yapamayarak geri çekilmiştir65. Antranik in idaresinde 3 ile 5 bin arasında tahmin edilen düzensiz birlikler vardı. Ayrıca Türkiye den ve Rusya dan göç etmiş binlerce Ermeni göçmen de onunla birlikte Zengezur a gelmişti. Batum Anlaşmasının imzalanmasından sonra, ilk olarak Kuzey İran da bulunan İngiliz birliği ile irtibata geçmeyi denedi. Fakat Hoy yakınlarında Türklere mağlup olarak geri döndü66.antranik Zengezur bölgesinseki Müslüman köylerine üç büyük saldırı düzenlemiş, bu saldırılar sonunda binden fazla Müslüman hayatını kaybetmiş ve hayatta kalanlar Nahçıvan ve Gence ye kaçmışlardır67. Antranik in Zengezur bölgesinde yaptığı katliamlar, Halil Paşa tarafından Erivan nezdinde şiddetle protesto edildi. Erivan hükümeti çeteler üzerinde hakimiyeti olmadığını, düzenli birliklerin bu bölgeden çekilmiş olduğunu bildirerek sorumluluğu üzerinden attı. Bu arada Karabağ daki Ermeni liderleri Antranik ten askeri yardım istediler. Antranik 1918 Ekim sonuna kadar birliklerini Karabağ-Zengezur sınırına yığdı. Fakat o, bu bölgedeki Ermeni askeri liderlerine güvenmiyordu. Bu sebeple yazılı garanti istedi. Karabağ Ermenileri, Müslümanları bu birliklerle tehdit edip buradan çekilmelerini temin etmek istemişlerdi, bu nedenle Antranik e yazılı bir teminat veremediler. Antranik kuvvetleri 29 Kasım 1918 de Karabağ a girmek için harekete geçtiler. Antranik, Şuşa nın ana kapısı Abdallara girmeyi başardı ve Şuşa ya ulaştı68. Aslında Antranik in Karabağ bölgesine çekilmesi 20 Temmuz 1918 de Nahcivan da aldığı ağır mağlubiyetten dolayı idi. Antranik, Karabağ bölgesindeki Ermenileri Türklere karşı teşkilatlandırmaya başlamıştı. Amacı Ermenileri topluca Türklerin üzerine saldırtmak Karabağ daki Türk nüfusunu azaltmak ve bölgenin tümüyle Ermenilerin kontrolüne girmesini sağlamaktı. Şuşa ya giren Antranik, burada 64 İnternet Service. Staggering Fact, Mirzayev, Nahcıvan Kandlarında Andranik in Töreddiği Vahşilikler..., s Birinci Dünya Harbi Türk Harbi Kafkas Cephesi, 3. Ordu Harekatı, C. II, 2. Kitap, Genelkurmay Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1993, s A. Ender Gökdemir, Cenub-i Garbi Kafkas Hükümeti, Ankara, 1989, s Richard G. Hovannisian, The Republic of Armenia, I, London, 1971, s