Ege Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü. Proje Yürütme Kuralları (Kurallara uymak zorunludur)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ege Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü. Proje Yürütme Kuralları (Kurallara uymak zorunludur)"

Transkript

1 Ege Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Lisans Projeleri ve Tezi (MK314 Makina Projesi I-MK401 Bitirme Tezi) YL-Doktora Tezi Proje Yürütme Kuralları (Kurallara uymak zorunludur) (Yenilenme Tarihi: ) Lisans 5 Proje veya tez alan öğrenciler, dönemin başladığı ilk günden, dönem içinde ilan edilecek son güne kadar istenenleri yerine getirmek zorundadır. Proje ve tezlerle ilgili ilan edilecek tarihler, ilan tahtasından (panodan) izlenecektir. Proje Yürütme Kurallarına, Proje-Tez Yazım Kurallarına 1, İstenenler Bilgi Notuna 2 ve Birimler Bilgi Notlarına uymayan proje ve tezler KESİNLİKLE kabul EDİLMEYECEKTİR. Projeler bölümüne bakınız. Dönemin başladığı ikinci haftadan itibaren öğretim üyesi ile beraber bir çalışma takvimi yapılacak ve takvime kesinlikle uyulacaktır. Mazeretler en az 3 gün önceden veya telefon ile bildirilecektir. Proje veya tez yapan öğrenciler, Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan bir adet Türkçe Sözlük ve özellikle bir adet Yazım Kılavuzu edinecekler ve proje veya tezlerini yazarlarken düzgün ve bilimsel bir Türkçe kullanmaya özen göstereceklerdir. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük: Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu: İngilizce-Türkçe/Türkçe-İngilizce Sözlük: Proje veya tezi yazmadan önce Tez-Proje Yazım Kılavuzu dosyası indirilecek ve daha önceden yapılmış örnek proje ve tezler incelenerek, yazma işlemine başlanacaktır. Yazılım sırasında öğretim üyesinin istekleri kesinlikle yerine getirilecektir. Yazılıma başlamadan önce öğretim üyesinden bilgi alınacaktır. Gerekirse teknik resim çizimleri, broşürler, kataloglar ve standardlar çalışmaya eklenecektir. Ayrıca proje veya tez metni ve diğer belgeler (resimler, fotoğraflar, ekler, ) bir CD ye kaydedilmiş şekilde teslim edilecektir. (CD içeriği için 22.nota bakınız). Yazım dili Türkçe bilim dili olacaktır. Kelimelerin Türkçesi yazılacak, gerekiyorsa kelimenin ilk geçtiği yerde yanına parantez içinde İngilizcesi yazılacaktır. Terimlerin Türkçe karşılıkları için gerekirse öğretim üyesinden yardım istenecektir. Mutlaka SI birim sistemi kullanılacaktır. Gerekiyorsa parantez içinde ve ilk geçtiği yerde diğer birim sistemlerindeki değerler verilebilir. 6 Çengel YA, Boles MA, Termodinamik-Mühendislik Yaklaşımıyla, Çeviri Editörü: Ali Pınarbaşı, Editör Yardımcıları: E. Buyruk-C. Özalp-A. Bilgin-H. Günerhan-S. Basan, Güven Bilimsel, Beşinci Baskı, Temmuz 2008, İzmir kitabında yer alan 1.2.Bölüm kesinlikle incelenecektir. Projeler bölümüne bakınız. Dr.Hüseyin Günerhan-Proje Yürütme Kuralları 1/8

2 Çalışmaya gerektiğinde, Enerji Yönetimi dersi kapsamınsa enerji akış şeması ve özgül enerji tüketimi eklenecektir. Deneysel çalışmalarda, Ölçme Tekniği dersi kapsamında deney verilerinin analizi ve belirsizlik analizi bilimsel olarak yapılıp, projeye veya teze eklenecektir. Kaynak: Holman JP, Experimental Methods for Engineers, Seventh Edition, ISBN , McGraw-Hill, 2000, New York. (Chapter 3) Deneysel çalışmalarda, imalat çalışmalarında ve montaj işlerinde mutlaka ilk baştan başlayarak her adımın fotoğrafı çekilecektir. Çalışmanın fotoğraflar ile desteklenmesi çok önemlidir. Gerekirse Visual Basic gibi programlama dilleri kullanılarak bilimsel ve teknik programlar yapılacaktır. Ege Üniversitesi Kütüphanesi WEB sayfasında yer alan veri tabanlarına (sayfa 6) ulaşılacak ve konu ile ilgili anahtar kelimeler girilerek tarama yapılacaktır. Sıralama, en son yayından (en yeni yayından) eskiye doğru yapılacaktır. Projelerde en az 25 adet, tezlerde ise en az 50 adet yayın taranıp, çıktı alınacaktır. (Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri için en az 100 adet yayın taranmalıdır). İnternette araştırma sadece veri tabanları (sayfa 6) kullanılarak yapılacaktır. Gerekirse ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşlarının web sitelerinden yararlanılacaktır. Her konuda gerekli-gereksiz-yanlış-güncel olmayan bilgiler içeren sitelerden kopyala-yapıştır şeklinde bilgi alınıp teze veya projeye kesinlikle eklenmeyecektir. Bu tür tez ve projeler kabul edilmeyecektir. Araştırmalar, aşağıda verilen bilgiler altında yapılabilir: -Kütüphaneler: Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü Kütüphanesi, Kimya Mühendisliği Bölümü Kütüphanesi, DEÜ Mühendislik Fakültesi Kütüphanesi, İYTE Kütüphanesi. İnternet aracılığıyla; ODTÜ- Bilkent Üniversitesi- İTÜ- YÖK (Tezler Bölümü)- ULAKBİM Kütüphaneleri. -Uzman Kuruluşlar: TMMOB-Makina Mühendisleri Odası, TIBTD-Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, TTMD-Türk Tesisat Mühendisleri Derneği ve ilgili diğer oda ve dernekler ve bu kuruluşların ilgili yayınları. -Enerji Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Türk Standardları Enstitüsü, gibi resmi kuruluşlar. -ASHRAE Standardları ve El Kitapları (TMMOB-MMO-İzmir Şubesinde incelenebilir). -Lisans-Yüksek Lisans-Doktora tezleri, Uzman kişi-öğretim üyeleri ile karşılıklı konuşmalar. (Veri Tabanları bilgilerine bakınız: Sayfa 6). Kaynak araştırmalarından sonra, projenin giriş bölümünde bugüne kadar yapılan çalışmalar anlatılmalı, proje konusu, ilgili konu hakkında hiçbir bilgisi olamayan kişinin anlayacağı şekilde anlatılmalıdır. Gelişme bölümünde matematik denklemler verilmeli, konu modellenmeli, açıklamalar grafikler, çizelgeler, resimler, ile desteklenmelidir. Projeyi yapan kişi bu bölüme kendi yorumunu da katmalıdır. Sonuç bölümünde ise, ekonomik analiz verilmeli, projenin getirecegi yenilikten, yararlarından, ileri de yapılabilecek gelişmelerden söz edilmelidir. Kaynaklar bölümünde ise, ilgili tüm kaynaklar verilmeli, metin içinde ise kaynak numaraları veya isimleri gösterilmelidir (Gerektiğinde her paragrafın sonuna kaynak numarası veya ismi verilmelidir). Gerekirse eklerde şemalar, resimler, grafikler, çizelgeler, verilmelidir. Eğer, şekil ve tablolar kaynaklardan alınmış ise, her şekil ve tablo isimlendirmesinden sonra kaynak numaraları veya isimleri mutlaka verilmelidir. Kaynaklardan alınan bilgiler, aynen yazılmayacak, eski Türkçe kelimeler günümüz Türkçesine çevrilecektir. Ayrıca, öğrenci kendi yorumunu ve düzeltmesini de metne ekleyecektir. Kaynaklardan proje veya teze aynen yazılım yapılmayacaktır. Dr.Hüseyin Günerhan-Proje Yürütme Kuralları 2/8

3 Proje ve tez sunumları için PowerPoint programı kullanılarak bir sunu hazırlanacaktır. Sununun içeriği için önceden öğretim üyesinden bilgi alınacaktır. Sunuda zıt renkler kullanılacaktır. Sunum gününden en az bir gün önce ilgili sınıfta deneme yapılacaktır. Okunmayan kısımlar düzeltilecektir. Sunuda bilinen giriş bilgileri kısa tutulacak, tez veya projenin adı-amacı-yapılan incelemeler ve araştırmalar ile sonuç kısmının önemli-can alıcı kısımları anlatılacaktır. Matematik eşitlikler fazla detayı girilmeden verilecektir. Sunu yapılacağı güne özel giyimkuşam sağlanmalıdır. Zıt Renkler: Kırmızı-Yeşil, Mavi-Turuncu, Sarı-Mor, (Siyah-Beyaz) Proje ve tez çalışmasına mutlaka kapsamlı bir içeriğe sahip olan SONUÇ bölümü eklenmelidir. Sonuç bölümü olmayan çalışma kabul edilmez. Proje veya tez Yazılımı + Fotoğraflar + Grafikler + Şekiller + Kaynak Notları + Sunu + Makale +, CD ye kaydedilmiş şekilde teslim edilecektir. (CD içeriği için 22.nota bakınız). Öğretim üyesine verilecek CD içeriği aşağıdaki gibi olacaktır, (Aşağıda verildiği gibi klasörler açılacak ve içlerine istenen kısımlar eklenecektir, Klasör isimleri koyu olarak verilmiştir): 1.Klasör:EskiMetin (Bu klasörün içine öğretim üyesine incelenmesi için verilmiş metin eklenecektir -doc formatında-). 2.Klasör:YeniMetin (Bu klasörün içine öğretim üyesi tarafından incelenmiş ve düzeltilmiş son metin eklenecektir. Metin tek bir doc formatında olacaktır). 3.Klasör:PDF (Bu klasörün içine yeni metnin pdf formatı eklenecektir. Metin tek bir pdf formatında olacaktır). 4.Klasör:Bilgi (Ek 1 olarak verilen -sayfa 9- bilgi notu doc formatında bu klasöre eklenecektir). 5.Klasör:Sunum (PowerPoint ile hazırlanan sunum bu klasöre eklenecektir). 6.Klasör:Makale (Bu klasöre, yazım formatı öğretim üyesinden alınarak hazırlanmış Türkçe ve/veya İngilizce makale veya makaleler eklenecektir). 7.Klasör:Kaynaklar (Bu klasöre 14.Bölüm dikkate alınarak taranmış ve indirilmiş pdf formatındaki kaynaklar eklenecektir). 8.Klasör:Ceviriler (Bu klasöre, sadece yapılan çeviri veya çeviriler ayrı ayrı eklenecektir). 9.Klasör:Ekler (Bu klasöre metin içindeki resimler, fotoğraflar, kataloglar, broşürler ve kaynaklar listesi eklenecektir). Bölüme veya Enstitüye vereceğiniz CD içine sadece 2. ve 3.Klasörde yer alan bilgileri kopyalayınız. Lisans proje ve tezlerinin ilk çıktıları, inceleme ve düzeltmeler için sunum tarihinden en az -2 hafta- önce öğretim üyesine teslim edilmelidir. Lisansüstü tezlerinin ilk çıktıları, inceleme ve düzeltmeler için sunum tarihinden en az -2 ay- önce öğretim üyesine teslim edilmelidir. İncelenen her kaynak için; Yazar İsimleri, Kitap/Dergi İsmi, Makale İsmi, Yayınevi, ISBN/ISSN Numarası, Cilt-Sayı Numarası, Basım Tarihi, Yararlanılan Sayfa Numaraları, Kitabın Sağlandığı Yer gibi notlar alınmalıdır. Alınan bu notlar, kaynaklar yazılırken kullanılacaktır. (İnternetten alınan kaynakların yazımı için aşağıdaki nota bakınız). [http://www.hgdersler.cjb.net, ] 1 Lisans projeleri veya tezleri ile lisansüstü tezler, Bölümün ve Enstitünün istediği formatta yazılacaktır. Enstitünün formatı, Öğrenci İşlerinden istenecektir. 2 İstenenler Bilgi Notu: Öğretim üyesi tarafından el yazısı ile yazılarak, ilk görüşmede öğrenciye bir fotokopisi verilmiş olan ve proje ve tez yapılırken izlenecek teknik ve bilimsel aşamaları, kullanılacak temel kaynakları gösteren nottur. Dr.Hüseyin Günerhan-Proje Yürütme Kuralları 3/8

4 İnternet: (Önce web sayfasının başında bulunan ismi not alınır ) Geothermal Heat Pumps: (sonra web adresi yazılır ) (son olarak bu incelemenin yapıldığı tarih not edilir ) Not: Proje veya tezlerde kullanabileceğiniz kaynak kitaplar için adresinde verilen lisans ve lisans üstü derslerin önerilen ders kitapları ve yardımcı kitaplar bölümlerini inceleyiniz. İncelenen her kaynağın bir kopyası CD içine kaydedilmiş şekilde veya çıktısı alınmış şekilde öğretim üyesine teslim edilecektir. Veri Tabanları Dikkat: Aşağıda verilen 09 bölümünde incelenmesi zorunludur. 01 Merkez Kütüphane Veri Tabanları Veritabanları (ASME-Cambridge-Engineering Village-Oxford University Press Online Journals-ScienceDirect- SpringerLINK Kluwer Online-Taylor & Francis Online Journals- Wiley Interscience) 02 Scirus is the most comprehensive science-specific search engine on the Internet. Driven by the latest search engine technology, Scirus searches over 167 million science-specific Web pages, enabling you to quickly 03 (Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı Sayfası) 04 Ulusal Tez Merkezi 05 DEÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 06 Gazi Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dergisi 07 Türk Standardları Enstitüsü (Standard Arama Bölümü) 08 TMMOB Makina Mühendisleri Odası (Yayınlar Bölümü) 09 Turkish Journal of Engineering & Environmental Sciences Not: Yukarıda verilen adresler zaman zaman yenilenebiliyor. Yukarıda verilen adreslere ulaşamadığınız zaman google aracılığı ile ulaşmaya çalışınız. Tez ve Projeler için Ek Bilgiler: Malzemelerin Isıl Özelikleri: yoğunluk [ρ = kg/m³], ısı iletim katsayısı [k = W/(mK)], özgül ısı [C = kj/(kgk)], ısıl yayılım katsayısı [α = m²/s], Dinamik viskozite [µ = kg/(ms)], Isı ışınımı kapsamında yutma, geçirme, yansıtma katsayıları (α,ρ, τ), Malzemelerin Mekanik Özelikleri: Elastisite Modülü, Poisson Oranı, Akma Dayanımı, Kopma Mukavemeti, Tokluk, Sertlik, Tasarım Nedir?: Tasarım: (isim) (1) Tasarımlamak işi veya tasarımlanan biçim, tasavvur. (2) Tasar çizim, dizayn, (3) felsefe Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası. Design sözcüğü Latince kökenli designare den türemiştir; anlamı bir şeye işaret etmektir. Etimolojik anlamda, uzakta olan bir şey işaret edilebilir; piktoral anlamda de-sign birden fazla şeyin olduğu ortamda, yalnızca tek bir şeyi işaret edebilir. Ruhani anlamda ise aklın gözü betimlemesiyle; sözcüğün yoğun bir arınmadan geçtiği hissedilir. Tasarlamak sözcüğü ile de; işaretlemek, iz bırakmak, not etmek, altını çizmek, damga vurmak, özgün olmak, biricik ve tek olmak, belirginleştirmek, ayrıştırmak eylemleri vurgulanıyor. Kaynaklar: 1.http://www.dexigner.com/urun/haberler-g2326.html 2.http://tdk.org.tr/tdksozluk/SOZBUL.ASP?GeriDon=0&EskiSoz=&kelime=tasar%FDm&submit1=Ara Dr.Hüseyin Günerhan-Proje Yürütme Kuralları 4/8

5 Tezlerde Aranan Özellikler: Bitirme Tezi İyi bir kaynak araştırmasından sonra, teorik veya uygulamalı bir tasarım yapılmalı (mühendislik hesabı içermeli) ve elde edilen sonuçları içeren bir ekonomik analiz yapılmalıdır. Amaç, öğrencilerin, öğretim programına göre istenen seviyeye ulaşıp-ulaşmadıklarını saptamak ve öğrencilere bilgiyi kullanma ve bağımsız bir rapor hazırlayabilme yeteneği kazandırmaktır. (Bitirme tezi, uzun bir çalışma süresinde edinilen bilgileri, deneyimleri içereceği için iyi düzenlenmiş bir kitap, konu ile ilgilenen kişiler için yararlı bir kaynak olacaktır). Yüksek Lisans Tezi En azından bir yöntemin sınanması veya inceleme niteliği taşıyan özgün bir çalışma olmalıdır. (Yüksek Lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır). Doktora Tezi a)bilime yenilik getirmeli, b)yeni bir bilimsel yöntem geliştirilmeli veya c)bilinen bir yöntemi, yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmelidir. (Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır). Dr.Hüseyin Günerhan-Proje Yürütme Kuralları 5/8

6 Proje ve Tez için Son Kontrol Çizelgesi Öğrencinin Adı-Soyadı Numarası Noktalar Evet Hayır Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu yardımıyla düzgün ve bilimsel bir Türkçe kullanmaya özen gösterdiniz mi? Proje veya tezi yazmadan önce Bölümün veya Enstitünün ilgili internet sayfasından veya öğrenci işlerinden Yazım Kurallarını edindiniz mi? Proje veya tezi yazarken Yazım Kurallarına tamamen uydunuz mu? Yazılıma başlamadan önce öğretim üyesinden bilgi aldınız mı? Teknik resim çizimlerini yapıp, proje veya teze eklediniz mi? Proje ve tezinizin konusunu göz önüne alarak, ilgili broşürleri, kataloğları ve standardları çalışmaya eklediniz mi? Her ayın son haftası içinde, yapılan çalışma ile ilgili raporları zamanında ve eksiksiz olarak öğretim üyesine teslim ettiniz mi? SI birim sistemi kurallarını inceleyerek, hatasız birim yazılımı gerçekleştirdiniz mi? Proje veya tezinize enerji akış şeması ve özgül enerji tüketimi bilgilerini ekledini mi? Yaptığınız deneysel çalışmalarda elde ettiğiniz veriler için belirsizlik analizi yaptınız mı? Yaptığınız imalatın ve deneysel çalışmanın her adımını digital fotoğraf makinası ile çektiniz mi? Ekonomik analiz yaptınız mı? Ölçme Tekniği dersi kapsamında deney verilerinin analizini bilimsel olarak yapılıp, projeye veya teze eklediniz mi? Projeler ve tezler: Yapılacak bir adet Türkçe makale hazırlığı için yazım kurallarını öğretim üyesinden aldınız mı? Projenin ve tezin teslim tarihine yetiştirmek üzere, yapılan çalışmaların en önemli kısımlarını içeren bir adet Türkçe makale hazırlığını yaptınız mı? Lisansüstü tezler: Yapılacak Türkçe ve İngilizce makale hazırlığı için yazım kurallarını öğretim üyesinden aldınız mı? Lisansüstü tezin teslim tarihine yetiştirmek üzere, yapılan çalışmaların en önemli kısımlarını içeren Türkçe ve İngilizce makale hazırlığını yaptınız mı? Veri tabanlarını kullanarak istenen sayıda araştırma yaptınız mı? Veri tabanları dışında, internet aracılığı ile araştırma yapıp, çalışmanıza bilgiler eklediniz mi? İnternetten kopyala-yapıştır şeklinde bilgi alıp proje veya teze ekleme yaptınız mı? Kütüphaneler aracılığı ile kaynak araştırması yaptınız mı? Proje veya tezi yazarken, metin içinde kaynak numaraları veya isimlerini istenen şekilde gösterdiniz mi? Proje veya tezi yazarken, şekil ve tablo isimlendirmesinden sonra kaynak numaraları veya isimleri verdiniz mi? Kaynaklardan alınan bilgilerdeki eski Türkçe kelimeler günümüz Türkçesine çevirdiniz mi? Kendi yorumunuzu ve düzeltmelerinizi metne eklediniz mi? Kaynaklardan projeye veya teze aynen yazılım yaptınız mı? Proje veya tezin sonuç ve kaynaklar bölümüne gereken özeni gösterdiniz mi? Proje ve tez sunumları için PowerPoint programını ve zıt renkleri kullanarak bir sunu hazırladınız mı? Teslim edeceğiniz CD içinde 9 ayrı klasör hazırladınız mı? Hazırladığınız 9 ayrı klasör içine istenenleri-istenildiği şekilde kaydettiniz mi? Öğretim üyesi tarafından verilen çalışma programına tamamen uydunuz mu? Sunu yapılacağı gün için özel giyim-kuşam sağladınız mı? Proje yürütme kurallarına ait 25 adet maddeyi istenen şekilde incelediniz mi? Elinizdeki proje yürütme kurallarının yenilenme tarihini buraya yazınız: Bu çizelgeyi, inceleme çıktısı ile beraber öğretim üyesine teslim ettiniz mi? İstenilen sayıda proje veya tez ve CD çoğalttınız mı? (Bölüme verilecek CD içeriğine dikkat ediniz). İstenilen herşeyi öğretim üyesine ve bölüme/enstitüteye teslim ettiniz mi? SONUÇ (Bu bölümü öğretim üyesi işaretleyecektir). Sunum için ONAYLANMADI Sunum için ONAYLANDI BAŞARISIZ BAŞARILI Başarı Notu: Dr.Hüseyin Günerhan-Proje Yürütme Kuralları 6/8

7 Ek 1: Adı-Soyadı Numarası EÜ Öğrenci Kimlik Kartındaki Öğretim Yılı EÜ Öğrenci Kimlik Kartı Seri Numarası Ev Adresi İş Adresi Ev Telefonu Numarası İş Telefonu Numarası Faks Numarası Cep Telefonu Numarası/Numaraları E-Posta Adresi/Adresleri Internet Sitesi Adresi Özgeçmiş (Makalelerde kullanılacaktır) (Ek1.doc dosyasını sayfasından indirebilirsiniz). Dr.Hüseyin Günerhan-Proje Yürütme Kuralları 7/8

8 Lisans Projeleri ve Tezi için Son Bilgiler (MK415 Konstrüksiyon-MK335 Malzeme-MK314 Makina Projesi-MK400 Bitirme Tezi) 1.Hazırladığınız proje veya tezin sunu tarihini (savunma tarihini) panodan öğreniniz. 2.Sunu tarihinden en az 15 gün önce (Saat 16:00 ya kadar), MSWord kullanılarak ve ilgili proje ve tez yazılımı kurallarına uyularak yazılmış ve ciltlenmemiş metni öğretim üyesine istenen sayıda teslim ediniz. Hazırlanan metin, öğretim üyesi tarafından onaylanmazsa, proje veya tez sunumunu hazırlamayınız. (Proje ve tez yazılım kuralları: [Dikkat: Bu metin, hazılayacağınız CD nin EskiMetin klasörü içine kaydedilecektir]. 3.Proje ve tez için son kontrol çizelgesini de, ciltlenmemiş metin ile beraber teslim ediniz. 4.Onaylanan proje ve tezler için, öğretim üyesi tarafından incelenen proje veya tez metni ile birlikte makale yazım formatını, sunu tarihinden 4 gün önce (Saat 16:00 dan önce) teslim alınız. Sunu içeriğini hazırlarken düzeltilmiş metni dikkate alınız. 5.Proje Yürütme Kuralları çerçevesinde proje için 10 dakikalık, tez için 20 dakikalık bir sunu hazırlayınız. Sunudan sonra bir soru-yanıt bölümü olacaktır. 6.Sunu bittikten sonra, CD ile beraber, ciltlenmiş projelerin veya tezlerin son teslim tarihini panodan öğreniniz. 7.Düzeltme metni teslim alındıktan, sunu yapıldıktan ve makale istenen kurallara göre hazırlandıktan sonra, CD içeriğini istenen şekilde hazırlayınız. [Öğretim üyesine ve Bölüm Başkanlığına verilecek CD içeriklerine dikkat ediniz]. 8.İstenen tarihte; ciltlenmiş projeleri veya tezleri, CD leri, proje ve tez için son kontrol çizelgesini (onaylanan proje veya tezler için yeniden doldurulacaktır), broşürleri, katalogları ve makale çıktısını öğretim üyesine teslim ediniz. 9.Teslim edilen ciltli proje veya tez, CD içeriği ve makale son kez incelendikten sonra başarı durumuna karar verilecektir. Proje veya tezi yazarken yapılan bazı hatalar: Yanlış basitleştirilmiş bir şeması görülmektedir. Doğru basitleştirilmiş bir şeması Şekil 1.1 ile verilmiştir. Yanlış Şekil 1.1 Basitleştirilmiş Güneş Şeması Şekil 1.1.Basitleştirilmiş Güneş Şeması, [1] Doğru (Şekil ve Tablo isimlendirilmelerinden sonra kaynak numarası veya ismi verilmelidir). Yanlış Bu eşitlikte x ve y eksenlere Doğru Denklem (4.1) ile verilen eşitlikte x ve y eksenlere Yanlış gerçekleştirilmesi amaçlanan sistem özellikleri aşağıda verilmiştir: Doğru gerçekleştirilmesi amaçlanan sistem özellikleri aşağıda verildiği gibidir: Yanlış 12 C Doğru 12 C (Arada boşluk bırakılmamalıdır). Yanlış 8 x 10 6 C Doğru C Yanlış H 2 nin Doğru H 2 nin (Arada boşluk bırakılmamalıdır). Bir Tablo veya Şekil verilmeden önce metin içinde Tablo ve Şekil ismi yer almalıdır. Örneğin: Şekil 1.1 ile, akışkan hızının sıcaklığa göre değişimi verilmiştir. veya Tablo 3.4 ile bakır malzemenin ısıl özelikleri verilmiştir. gibi. Sonra Tablo ve Şekil verilmelidir. Tablo ismi, tablonun üzerine, Şekil ismi ise Şeklin altına yazılmalıdır. Dr.Hüseyin Günerhan-Proje Yürütme Kuralları 8/8

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015. A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015. A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015 A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ 1. KAPSAM Bütünleşik Sistem Tasarımı dersi, öğretim elemanı odaklı ders

Detaylı

LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Dış Kapak T.C. KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Adı Soyadı Danışman Nisan 2012 TRABZON Dış kapağın arka

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU YAZIM ŞABLONU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU YAZIM ŞABLONU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROJE RAPORU YAZIM ŞABLONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1213 (ders kodu)..proje RAPORU 20.. KONYA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Oğuz Karabay Enstitü Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yürümez Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MANİSA 2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu nun 03 Ekim 2012 tarihli toplantısında alınan 2012/26

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2015 BAYBURT 2 1. GİRİŞ İÇİNDEKİLER 2. GENEL YAZIM ESASLARI 2.1 Yazım Dili ve Anlatım 2.2 Kullanılacak Kâğıt ve Cilt 2.3 Yazım Şekli ve

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

BİLGİSAYAR VE BİTİRME PROJELERİ HAZIRLAMA ESASLARI

BİLGİSAYAR VE BİTİRME PROJELERİ HAZIRLAMA ESASLARI BİLGİSAYAR VE BİTİRME PROJELERİ HAZIRLAMA ESASLARI Bilgisayar-Bitirme projeleri, uzun bir çalışma süresince edinilen bilgi ve deneyimleri içermektedir. Bu nedenle, konu ile ilgilenen kişilere yararlı bir

Detaylı

ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU KOMİSYONLARIN GÖREVLERİ SARI RENKLE BELİRTİLMİŞTİR.

ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU KOMİSYONLARIN GÖREVLERİ SARI RENKLE BELİRTİLMİŞTİR. ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU Mühendislik Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri Sürüm 2.0 ile kullanılmak üzere hazırlanmıştır KOMİSYONLARIN GÖREVLERİ SARI RENKLE BELİRTİLMİŞTİR. MÜDEK Mühendislik Eğitim

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİPLOMA ÇALIŞMASI HAZIRLAMA KILAVUZU B u k ı l a v u z u n h a z ı r l a n m a s ı n d a P A Ü F e n B i l i m l e r i E n s t i t ü s ü T e z Y a z ı m K

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA TEZ YAZIM KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA TEZ YAZIM KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA TEZ YAZIM KILAVUZU İstanbul, 2012 ÖNSÖZ Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına bağlı programlarda Yüksek Lisans

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KOCAELİ

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KOCAELİ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KOCAELİ 2012 ÖNSÖZ Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü nce 1997 ve 2007 yıllarında hazırlanmış olan tez yazım kılavuzlarının,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELEL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELEL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELEL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MANİSA 2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU İSTANBUL 2010 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ 2 1.1.Kılavuzun Amacı 2 1.2. Tezin Bölümleri 2 Ön Sayfalar 4 Tez Metni 4 2. TEZİN BİÇİM VE

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ESKİŞEHİR 2010 İçindekiler Sayfa Önsöz iv 1. Giriş 1 2. Tezin Biçimsel Özellikleri 1 2.1. Kâğıt Ölçüsü ve Özellikleri 2 2.2. Yazı Biçimi 2 2.3. Başlıklar 2

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KLAVUZU Malatya-2014 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ ESASLARI 1. GİRİŞ Bu kılavuzda, İnönü

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU DİYARBAKIR- 2013 ÖNSÖZ Tez Yazım Kılavuzu nun amacı; Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca, Dicle Üniversitesi

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Şubat 2011 ii İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GENEL KURALLAR...1 1.1. Kompakt Disklerin (CD) Hazırlanması...1 1.1.1. İstenen formatlar...3 1.2. Tez Veri

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Istanbul 2007 1 /49 Bu kılavuz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu'nun

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. LİSANSÜSTÜ TEZ ve PROJE YAZIM KILAVUZU

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. LİSANSÜSTÜ TEZ ve PROJE YAZIM KILAVUZU T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ ve PROJE YAZIM KILAVUZU İstanbul, 2013 İÇİNDEKİLER Sayfa No. GİRİŞ... 1 1. TEMEL İLKELER ve KAVRAMLAR... 1 1.1. Temel İlkeler... 1 1.2.

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ/PROJE YAZIM KILAVUZU

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ/PROJE YAZIM KILAVUZU T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ/PROJE YAZIM KILAVUZU İSTANBUL, 2012 GİRİŞ 1. BÖLÜM TEZİN HAZIRLANMASI 1.1. Giriş 1.2. Konu Seçimi ---------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Ç.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÖDEVİ /GRADUATION THESIS / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

Ç.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÖDEVİ /GRADUATION THESIS / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER Ç.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİTİRME ÖDEVİ /GRADUATION THESIS / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER 1- TANIM Ç.Ü. Müh. Mim. Fakültesinin Mimarlık Bölümü dışındaki diğer Bölümlerinde Bitirme

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ UZMANLIK VE YAN DAL UZMANLIK TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ UZMANLIK VE YAN DAL UZMANLIK TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ UZMANLIK VE YAN DAL UZMANLIK TEZ YAZIM KILAVUZU ġanliurfa - 2005 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa 1. KILAVUZUN AMACI.... 1 2. TEZĠN BĠÇĠM VE YAZIM PLANI... 1 2.1.Kullanılacak Kağıdın

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234)

Detaylı

ISTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU (*)

ISTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU (*) ISTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BİTİRME PROJESİ YAZIM KILAVUZU (*) 2014 (*) Bu kılavuzun hazırlanmasında İ.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu esas alınmıştır. 2 BİTİRME PROJESİ YAZIMINDA

Detaylı