Kullanım kılavuzunuz LG LAC-7800R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz LG LAC-7800R http://tr.yourpdfguides.com/dref/3906142"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG LAC-7800R tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: V. kenar üçgen içindeki ünlem ißareti, ürünle birlikte gelen metin içinde önemli kullanim ve bakim (onarim) talimatlari oldu una dair uyari anlamina gelmektedir. Araci her zaman emniyetli bir ßekilde kullanin. Sürüß sirasinda cihaz tarafindan dikkatinizin da ilmasina izin vermeyin ve her zaman her türlü sürüß koßuluna karßi tetikte olun. Ayarlari ya da herhangi bir fonksiyonu de ißtirmeyin. Bu gibi ißlemleri yapmadan önce emniyetli ve yasal bir ßekilde kenara çekin. Aßiri düßük ya da yüksek sicaklikta (-10~60 C) çok uzun süre kullanmayin. Elektrik çarpmasi riskini azaltmak için bu ürünün kapa ini ya da arkasini açmayin. Cihazin içinde kullanicinin onarabilece i hiçbir parça yoktur. Servis için sadece ehliyetli bir servis personeli ça irin. Yangin ya da elektrik çarpmasi riskini azaltmak için bu cihazi su damlamasi ya da siçramasina, ya mura ya da neme maruz birakmayin. Cihazin dißinin sicakli i çok yüksek olabilir, lütfen cihazi araciniza do ru ßekilde kurduktan sonra kullanin. 8 cm D KKAT: Bu ürün bir Lazer Sistemi kullanmaktadir. Cihazin do ru ßekilde kullanilmasini sa lamak için lütfen bu kilavuzu tamamen okuyun ve gelecekte kullanmak için saklayin. Cihazin bakim gerektirmesi durumunda yetkili bir servis merkezi ile iletißim kurun. Kontrolleri, ayarlari ya da burada belirtilenler dißindaki prosedürleri gerçekleßtirmek tehlikeli radyasyona maruz kalinmasina neden olabilir. Lazer ißinina do rudan maruz kalmayi önlemek için, kasayi açmaya çalißmayin. Açildi inda görülebilir lazer yayinimi vardir. IÍINA DORUDAN BAKMAYIN. Eski cihazinizin atilmasi 1. Ürüne yapißtirilmiß olan bu üzerinde çarpi ißareti olan tekerlekli çöp kutusu ißareti ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC kapsaminda oldu u anlamina gelir. 2. yazilabilir diskleri biçimlendirirken, disklerin LG oynaticilarla uyumlu olmasini sa lamak için disk formati seçene ini [Mastered] olarak ayarlamaniz gerekir. Seçene i "Live File System" olarak ayarlarsaniz diski LG oynaticilarda kullanamazsiniz. (Mastered/Live File System : Windows Vista için disk formati sistemi) CAR CD/MP3/WMA Receiver 3 Bu cihaz 8cm diskleri oynatamaz (yalnizca 12cm diskleri kullanin). BACK [LAC7800R] Ön Paneli / Uzaktan Kumanda BACK BACK 10 INT SOURCE [SRC] (KAYNAK) 2 Skip (Atlama) / Search (Araßtirma) / Seek (Arama) / Tune (Ayarlama) B?+ U 3 Auto Store [U/AS](Otomatik Kaydetme) u Preset Scan [u/ps](ön ayar tarama) u MP3/WMA Íarkisi +10/-10 U/u u Klasör Yukari/Aßa i U/u 4 Enter (Giriß) Volume (Ses Seviyesi) [MUTE] (Sessiz) Power [PWR] (Güç) 5 Uzaktan Kumanda Alicisi 6 Bluetooth kablosuz teknolojisi [B/T] 7 Gösterge penceresi 8 Ekolayzir [EQ] Extreme Dynamic Sound System [XDSS+] Bass Reverb Blaster [BRB] 4 CAR CD/MP3/WMA Receiver Trafik Duyurusu [TA] Program Türü [PTY] Gösterge [DISP] Serbest Birakma USB yuvasi AUX girißi Ön Ayarli stasyon [1~6] Shuffle [SHF] (Karißtirma) Repeat [RPT] (Tekrar) Giriß Taramasi [INT] Oynatma/Duraklatma B/X [BAND] [DRIVE] Skip (Atlama) / Search (Araßtirma) / Seek (Arama) / Tune (Ayarlama) / Back (Geri) -?b Seç [SEL] / [MENU] 1 Power [POWER] (Güç) / Mute (Sessiz) 2 Seç [MENU/SEL] 3 Source [SRC] (KAYNAK) 4 Oynatma/Duraklatma B/X 5 Giriß Taramasi [INT] 6 Shuffle [SHF] (Karißtirma) 7 MP3/WMA Íarkisi +10 Klasör Yukari U 8 CD Atlama / Araßtirma Arama / Ayarlama?m m [BAND] DRIVE [DRV] Ses Yükseltme / Azaltma Numara [#] Repeat [RPT] (Tekrar) Numara [0-9] CD Atlama / Araßtirma Arama / Ayarlama M M? Gösterge [DISP.] MP3/WMA Íarkisi -10 Klasör Aßa i u BACK [LAC6800R] Ön Paneli / Uzaktan Kumanda (iste e ba li) INT 10 INT BACK BACK 9 1 SOURCE [SRC] (KAYNAK) 2 Skip (Atlama) / Search (Araßtirma) / Seek (Arama) / Tune (Ayarlama) B?+ U 3 Auto Store [U/AS] (Otomatik Kaydetme) u Preset Scan [u/ps] (Ön ayar tarama) u MP3/WMA Íarkisi +10/-10 U/u u Folder Up/Down U/u 4 [ENTER] (Giriß) Volume (Ses Seviyesi) [MUTE] (Sessiz) Power [PWR] (Güç) 5 Uzaktan Kumanda ( ste e Ba li) 6 Bluetooth kablosuz teknolojisi [B/T] 7 Ekolayzir [EQ] Extreme Dynamic Sound System [XDSS+] Bass Reverb Blaster [BRB] Trafik Duyurusu [TA] Program Türü [PTY] Gösterge [DISP] Çikarma Serbest Birakma AUX girißi Ön Ayarli stasyon [1~6] Shuffle [SHF] (Karißtirma) Repeat [RPT] (Tekrar) Giriß Taramasi [INT] Oynatma/Duraklatma B/X [BAND] Skip (Atlama) / Search (Araßtirma) / Seek (Arama) / Tune (Ayarlama) / Back (Geri) -?b Seç [SEL] / [MENU] 1 Power [POWER] (Güç) / Mute (Sessiz) 2 Seç [MENU/SEL] 3 Source [SRC] (KAYNAK) 4 Oynatma/Duraklatma B/X 5 Giriß Taramasi [INT] 6 Shuffle [SHF] (Karißtirma) 7 MP3/WMA Íarkisi +10 Klasör Aßa i U 8 CD Atlama / Araßtirma Arama / Ayarlama?m m 9 [BAND] 10 Ses Yükseltme / Azaltma 11 Numara [#] 12 Repeat [RPT] (Tekrar) 13 Numara [0-9] 14 CD Atlama / Araßtirma Arama / Ayarlama M M? 15 Gösterge [DISP.] 16 MP3/WMA Íarkisi -10 Klasör Aßa i u CAR CD/MP3/WMA Receiver 5 [LAC7800R] Çikarilabilir Kontrol Paneli Hakkinda Kontrol Panelini Takma 1 2 D B A C Kontrol Panelini Çikartma Kontrol panelinin A parçasini cihazin B parçasina takin. Kontrol panelini sola do ru iterken kontrol panelinin C parçasini cihazin D parçasina takin. Kontrol panelini kapatin Kontrol panelinin kilidini açmak için " " dü mesine basin. Kontrol panelini sola itin. Cihazin kontrol panelini dißari çekin.

3 Çikartilmiß kontrol panelini koruyucu kilifina koyun. 3 Dikkat Kontrol panelini çikartirken ya da takarken göstergeye ya da kontrol dü melerine basmayin. Kontrol paneli do ru takilmazsa kontrol dü meleri do ru çalißmayabilir. Bu olursa kontrol paneline nazikçe bastirin. Kontrol panelini yüksek sicakliklara ya da do rudan güneß ißi ina maruz kalan yerlerde birakmayin. Kontrol panelini düßürmeyin ya da güçlü bir darbeye maruz birakmayin. Benzin, tiner ya da böcek ilaci gibi uçucu ajanlarin kontrol panelinin yüzeyi ile temas etmesine izin vermeyin. Kontrol panelini sökmeye çalißmayin. Kontrol paneli Koruyucu Kilif Not Kontrol panelinin arkasindaki kontaklari periyodik olarak alkolle islatilmiß bir pamuk ile silin. Emniyetiniz için temizlemeden önce konta i kapatin ve anahtari kontaktan çikartin. 6 CAR CD/MP3/WMA Receiver [LAC6800R] Çikarilabilir Kontrol Paneli Hakkinda Kontrol Panelini Takma 1 2 Panelin sol kenarini stoper ile hizalayin. Sa tarafi ya da paneli yerine oturana kadar cihaza do ru itin. Kontrol Panelini Çikartma Kontrol panelini açmak için " " (RELEASE SERBEST BIRAKMA) dü mesine basin. Kontrol panelinin sa tarafini tutun. Kontrol panelini çekin. ptal etmek için dü meye tekrar basin. Ayar bilgileri hakkinda fazla ayrinti için bkz. sayfa 20. arda EQ/XDSS+/BRB'ye basin. Ekran aßa idaki sirada aydinlanir. bir kaynak seçin. 2. Bir bant seçin. 3. Otomatik arama. Manuel arama. bir kaynak seçin. 2. Bir FM bandi seçin. 3. Bir program türü seçin. 4. PTY türünde bir istasyon seçin. ptal etmek için U/AS dü mesine basin. RDS yayin bilgileri. Her bir modu seçmek için PTY dü mesine art arda basin ve basili tutun. Music group t Speech Group t Search off NO. MÜZ K GRUBU 1. POP M, ROCK M (POP, ROCK) 2. EASY M, LIGHT M. (HAF F MÜZ K) 3. CLASSICS, OTHER M (KLAS K, D ER) 4. JAZZ, COUNTRY 5. NATION M, OLDIES (ULUSAL, ESK LER) 6. FOLK M (FOLK) NO. KONUÍMA GRUBU 1. NEWS, AFFAIRS, INFO (HABERLER, OLAYLAR, B LG ) 2. SPORT, EDUCATE, DRAle müzik indirmek için izin almalari gerekti ini de unutmamalidir. Íirketimizin böyle bir izin verme yetkisi yoktur. kapa ini açin. 2. USB aygitini ba layin. 3. Sesi ayarlayin. sayfa 12. UZAKTAN KUMANDADA 1. Kaynak olarak AUX'u seçin. 2. Baßlanan Aux Donanimini oynatin. 3. kullanim kilavuzuna bakin. N KODU 1234'tür. OYNATICIDA 1. Menüye girin. 2. "CONNECTION" (BALANTI) menüsünü bulun. 3. Bluetooth kablosuz teknolojisini destekleyen telefonlari arayin. 4. Ba lanmak istedi iniz telefonu seçin. 5. Telefona ba lanin. 6. "CONNECT" menüsünü seçin. ça ri listesini kontrol edebilirsiniz. Bir arama yapmak için B/T dü mesine basin. Aramaya cevap vermek için B/T dü mesine basin. 2 B/T dü mesine tekrar basin. "Private" (Özel) mesaji gösterilir. da görüßmeyi "eller serbest" moduna geri almak için B/T dü mesini basili tutun. Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanma daha fazlasini yapabilirsiniz Bir telefon ba lantisini kesme. Bkz. sayfa 16. Menüye (B/T -> CONNECTION -> Ba lanan aygitin adi -> DISCONNECT) gidin. Son aranan numaraya bir ça ri yapma Listeler en yeni girißten en eski giriße do ru siralanir. Cihaziniz en son alinan ve aranan sahneleri numaralarin kaydini tutar. Bkz. sayfa 16. Not Uluslar arasi bir arama yapmak istedi inizde, "+" eklemek için B?+ dü mesine basin ve silmek için dü meye tekrar basin. "+" yalnizca Cevapsiz ça ri, Aranan ça ri ya da Alinan ça ri için ayrintili liste seçildi inde eklenebilir. Bir görüßmeyi reddetme / Ön ayar numarasina kayitli bir numarayi arama / Cevapsiz ça ri bildirimi (Bu özellikler yalnizca Kulaklik profili olan telefonlarda kullanilabilir.) Bir ça riya cevap verme ve bir görüßmeyi sonlandirma. Cihazinizin zili çaldi inda aramaya cevap vermek için B/T dü mesine basin. Bir görüßmeyi sonlandirmak için B/T dü mesine basin ve basili tutun. Bir ça riyi reddetme Cihazinizin zili çaldi inda B/T dü mesine basin ve basili tutun. 14 CAR CD/MP3/WMA Receiver Cihazinizi ve Bluetooth kablosuz teknolojili aygit (MP3 Oynatici, MP3 Telefon...) ile eßleßtirme Bluetooth aygitinizin ba li cihazini etkinleßtirdi inizde, kablosuz ba lanti üzerinden MP3 dinleyebilirsiniz. Bir Bluetooth aygitinin kullanim yöntemi bir Bluetooth telefonun kullanim yöntemi ile aynidir. Bu özelli i kullanmak için telefonunuzun kullanim kilavuzuna bakin. Bluetooth kablosuz teknoloji dü meleri B/T : B/T ayarlarina girmek için bu dü meye basin. B?+ : Cihazda bazi sözcükler yazdi inizda, ekrandaki sonraki boßlu a geçmek için bu dü meye basin. MP3 dosyalarini oynatma Bluetooth özelli ini açti inizda Bluetooth kablosuz teknolojisini destekleyen cihaziniz ana ekranda "Bluetooth" mesajini gösterir. Cihaziniz kapatilana kadar Bluetooth açik kalacaktir. [LAC7800R] "B/T Streaming" / [LAC6800R] "B/T Music" seçimini yapmak için SRC dü mesine art arda basin. Cihazinizda kayitli bir MP3 dosyasini oynatmak için. Bu özelli i kullanmak için telefonunuzun kullanim kilavuzuna bakin. [PWR]'ye basin: Ayarlardaki sonraki içeri e gidin ya da cihazda bazi sözcükler yazarken sözcükleri girin. [PWR]'yi çevirin: Ayarlarda dikey olarak içerikte gezinin ya da cihazda sözcükler yazarken bir heceleme seçin. -?b : Bir hecelemeyi silmek ya da önceki içeri e geri dönmek için bu dü meye basin. Cihazda bazi sözcükler yazarken girilen tüm sözcükleri silmek için 1 saniye daha basili tutun. BACK BACK [LAC7800R] En son cevaplanan bir numarayi kaydetme. 6 adede kadar telefon numarasini kolayca kaydedebilir ve daha sonra bir dü meye basarak yeninde arayabilirsiniz.

4 Bkz. sayfa 14. Menüye gidin (CALL -> RECEIVED -> PWR dü mesini kaydetmek istedi iniz telefon numarasina getirmek için çevirin -> SAVE -> 1~6 arasinda bir numara seçin). Bluetooth kablosuz teknolojisi profilleri bilgisi Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için aygitlar belirli profilleri yorumlamalidir. Bu cihaz aßa idaki profillerle uyumludur. GAP (Generic Access Profile) (Jenerik Erißim Profili) HFP (Hands Free Profile) (Eller Serbest Profili) HSP (Hands Set Profile) (Kulaklik Profili) GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) (Jenerik Ses/Görüntü Da itim Profili) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) (Gelißmiß Ses Da itim Profili) AVRCP (Audio/Video Distribution Remote Control Profile) (Ses/Görüntü Da itimi Uzaktan Kumanda Profili) OPP (Object Push Profile) BACK Not LAC6800R'nin B/T dü mesi LAC7800R'ninkinden farkli yerdedir. Ancak özellikler aynidir. CAR CD/MP3/WMA Receiver 15 Ayarlari yapma. B/T CALL (Bluetooth kablosuz teknolojisi) RECEIVED DIALED MISSED PRESET REDIAL DIAL RECEIVED (GELEN) /DIALED (ARANAN) /MISSED (CEVAPSIZ) Telefon numarasi listesi. Aramak için telefon numarasini seçin ve B/T dü mesine basin. Numarayi kaydetmek için seçin ve PWR dü mesini seçin. "SAVE" mesaji gösterilecektir. PWR'ye tekrar basin. numarasi kaydedilir. : Tekrar arama sayisini ayarlama. aramak için B/T dü mesine basin. SEARCH : Telefon numarasi listesini arama. defterini telefondan otomatik olarak alma. telefon defteri verisini telefonunuzdan gönderin. Telefonunuza ba li olarak gönderme ißlemi farklidir. Telefonunuzun kilavuzuna bakin. Ba lanan aygitin adi gösterilir. lanti içeri inde kaydi seçin. <-> OFF) AUTO ANSWER : Cevaplamayi otomatik ya da manuel yapabilirsiniz. (ON <-> OFF) MIC VOLUME : Telefonda mikrofon sesini 1 ila 5 arasinda ayarlama. Bluetooth kablosuz teknolojisi olan bir telefondayken, MIC sesini ayarlamak için U/AS ve u/ps dü melerini kullanin. NAME : Bu cihazin adini de ißtirme. PIN kodu : PIN kodunu de ißtirme. Varsayilan kod 1234'tür. ADDRESS : Adresi kontrol etme. PHONEBOOK LIST PB SEARCH GET (ADD) CONNECTION Connected Device Name VISIBILITY AUTO CONN AUTO ANSWER MIC VOLUME SETUP BT INFO NAME PIN-1234 ADDRESS 16 CAR CD/MP3/WMA Receiver Telefon uyumlulu u listesi Bluetooth listesi ve uyumlu üretici ßirketler. Íirket Nokia Liste (Italy) 5500 SPORT 6230i 6820a 7500prism 7650 (Italy) 8910i 9300i E50 E60 E61 E62 E70 E O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O S T V O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O (Bluetooth kablosuz teknolojisi) T: Telefon Defteri Senkronizasyonu (GET) V: Object Push(Vcard, ADD) Liste N70 N71 N73 N77 N80 N90 N91 N92 N93 N95 N-Gage N- Gage QD A1000 A780 E1000 E1070 E398 E550 E680 E680i KRZR K1 L72 RAZR V3 RAZR V3i RIZR Z8 ROKR E2 ROKR E6 SLVR L7 U6 V195 V360 V3X V500 V525 V600 E O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O S T V O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Íirket SONY ERICSSON Liste K610i K618i K700i K750i K770i K800i M600i P990i S500i S700i T610 T618 T628 T68i V600 V800 W550i W710i W800i W810i W850i Z1010 Z600 Z608 D500 D600 D820 D900 E770 E900 i600 T509 X820 Z540V E O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O S O O T O V O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O E: Eller serbest S: Ses letißimi (A2DP) Íirket Nokia O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Motorola O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O SAMSUNG O O O O O O O O O O O O O O O O O O CAR CD/MP3/WMA Receiver 17 Bluetooth listesi ve uyumlu üretici ßirketler. Íirket SIEMENS Liste EF81 S55 S65 S88 SK65 SL75 SX1 SXG (PEARL) v HW6915 Treo750v E O O O O O O O O O O O O O O S T O E: Eller serbest S: Ses letißimi (A2DP) V O O O O O O O O O O Íirket LG Liste T: Telefon Defteri Senkronizasyonu (GET) V: Object Push(Vcard, ADD) E O O O O O O O O O O O O O O O O S O O T V O O O O O O O O O O O O O O Íirket Liste KE770 M4410 O2 Xda Atom GX15 GX25 K-JAM PG6200 N750 N930 MYX6-2 E O O O O O O O O O O O S O O O O O O T V O O CU500 KE970 KG245 KG800 U880 U890 KF600 KE850 PRADA KG290 KE500 KM500 KU990 VIEWTY KU580 KU970 KU960 U370 PHILIPS SHARP I-MATE PANTECH NEC SAGEM O O O O O O O O O O O O O BLACK BERRY HP PALM Not Telefonda <Bluetooth Power Save> fonksiyonu varsa, ba lantiyi sürdürmek için fonksiyonu açik tutmaniz önerilir. Arama modunu eller serbestten telefona aldi inizda, ba lanti kesilebilir. Bazi telefonlar Reject (Reddetme) fonksiyonunu desteklemez. Telefon bataryasinin zayiflamasi sorunlara neden olabilir. "Bluetooth sözcük ißareti ve logolari Bluetooth SIG, Inc'ye aittir ve bu ißaretler LG Electronics tarafindan lisans altinda kullanilmaktadir. Klima / isiticiyi kapatin. - Araci durdurun ya da düßük hizda kullanin. - Aramayi sessiz bir yerde yapin. Telefon türüne, yol koßullarina, hava durumuna vb. göre görüßme kalitesinde farkliliklar olabilir. sürüß sirasinda telefonun kullanilmasi beklenmeyen kazalara neden olabilir. Bluetooth kablosuz teknolojisi Bluetooth kablosuz teknolojisi içeren belirli türde telefonlarla do ru ßekilde çalißmayabilir. 18 CAR CD/MP3/WMA Receiver Sorun Giderme Belirti Neden Düzeltme Genel Cihaz açilmiyor / Cihaz çalißmiyor. Kablolar ve konnektörler do ru ba lanmamiß. Sigorta atmiß. CD Ses yok / Ses seviyesi artmiyor. Ses atlamalari var. Oynatim yapilamiyor. Gürültü ve di er etkenler dahili mikro ißlemcinin do ru çalißmamasina neden oluyor. Kablolar do ru ßekilde ba lanmamiß. Kablolari do ru ßekilde ba layin. Cihaz iyice sabitlenmemiß. Disk kirli. Yüklenen disk bu cihazin oynatamayaca i bir türde. Pil seviyesi düßük. Cihazi iyice sabitleyin. Diski temizleyin. Diskin türünü kontrol edin. Yeni pil takin. Tüm ba lantilarin do ru oldu unu bir kez daha do rulayin.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Sigortanin atmasina neden olan sorunu giderin ve ardindan yeniden takin. Ayni de erdeki do ru sigortayi takti inizdan emin olun. SEEK : Yeni ayarlanan bir istasyonda 5 saniye boyunca TP bilgisi alinmazsa, alici son istasyonla ayni PI'ye sahip ancak TP bilgisi içeren sonraki istasyona geri döner. PI (Program Kimli i) SOUND / MUTE PI SOUND : Farki PI'si olan bir istasyonun sesi kesikli duyuluyorsa, alici 1 saniye sonra sesi keser. PI MUTE : Farki PI'si olan bir istasyonun sesi kesikli duyuluyorsa, alici sesi hemen keser. AUX (Auxiliary) ON / OFF Bu cihazda bir aux. donanimi kullanilabilir. Bu cihaza ba li aux. donanimini kullanirken aux. ayarini etkinleßtirin. AUX (Auxiliary) 00dB / +6dB Kaynaklar arasinda geçiß yaparken ses seviyesinde çok aßiri de ißiklikler olmasini önlemek için her kayna in ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. 0 db ya da +6 db oalörak ayarlama yapabilirsiniz. Harici bir bileßenden baßka bir kayna a geçiß yaparken aniden yüksek bir ses seviyesi ile karßilaßabilirsiniz. DEMO OFF/ ON Bir kayna i dinlerken ekrandaki baßlangiç göstergesini bilgi adi (fonksiyon adi, EQ adi, vb. ) olarak de ißtirebilirsiniz. [LAC7800R] LED BLU/RED, [LAC6800R] LED RED/GRN Dü me rengini de ißtirebilirsiniz. [LAC7800R] Blue <-> Red / [LAC6800R] Red <-> Green BEEP 2ND / ALL BEEP 2ND : Bir tußa uzun (1 sn) basildi inda bip sesi üretilir. BEEP ALL : Herhangi bir tußa basildi inda bip sesi üretilir. 20 CAR CD/MP3/WMA Receiver Teknik Özellikler Genel Çikiß Gücü Güç Kayna i Hoparlör empedansi Topraklama Sistemi Boyutlar (G x Y x D) Net A irlik Alici FM Frekans Arali i S/N (Sinyal/Gürültü) Orani Bozulma Kullanilabilir Hassasiyet AM (MW) Frekans Arali i S/N (Sinyal/Gürültü) Orani Bozulma Kullanilabilir Hassasiyet CD Frekans Tepkisi S/N (Sinyal/Gürültü) Orani Bozulma Kanal Ayrimi (1kHz) AUX Frekans Tepkisi S/N (Sinyal/Gürültü) Orani Bozulma Kanal Ayrimi (1kHz) Maksimum Giriß Seviyesi (1kHz) Bluetooth Verici Gücü Frekans Arali i Bluetooth Sürüm Spesifikasyonu [LAC7800R] USB Sürüm Line OUT Subwoofer (iste e ba li) Frekans Arali i Çikiß Voltaji Line-out çikißi Frekans Tepkisi Çikiß Volataji 50W x 4 Kanal (Maks.) DC 12V 4 Negatif 180 x 50 x 176 mm (Kontrol Paneli Hariç) 1.3 kg , MHz 53 db 0. 7% 12 dbµv ya da khz 50 db 1.0% 28 dbµv 20 Hz-20 khz 85 db 0.1% 60 db 20 Hz-20 khz 85 db 0.1% 45 db 1.2V (35K) 4 dbm 2402 ~ 2480MHz EDR USB Hz ~ 120 Hz 3.8 V (Maks.) 20Hz ~ 20 KHz 3.8 V (Maks. ) Tasarim ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin de ißtirilebilir..

TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt)

TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt) www.vdo.com TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt) KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG LAC-7700R

Kullanım kılavuzunuz LG LAC-7700R Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG LAC-7700R tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. farklılıklar gösterebilir.

Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. farklılıklar gösterebilir. falcon b type Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış farklılıklar gösterebilir. olup, ürün içerisindeki kılavuz ile Önsöz Değerli

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG LAC-4700R

Kullanım kılavuzunuz LG LAC-4700R Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya LG LAC-4700R için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG LAC-4700R tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

WAE Music uygulamasını indirin

WAE Music uygulamasını indirin TÜRKÇE 3 1. Açma/Kapama düğmesi 2. FM/Bluetooth modu 3. 4. 3+4. 5. Pil göstergesi 6. FM/Bluetooth göstergesi 7. USB Girişi 8. Giriş Hattı 9. Koruyucu kapak 10. ¼" montaj için vida deliği 11. Bilek askısı

Detaylı

JABRA STEALTH UC. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/stealthuc

JABRA STEALTH UC. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/stealthuc Kullanım Kılavuzu jabra.com/stealthuc 2015 GN Netcom A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra, GN Netcom A/S'nin tescilli ticari markasıdır. Bu belgede anılan tüm diğer ticari markalar, kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için

Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için charger m type Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

Jabra SPEAK 510 KULLANIM KILAVUZU

Jabra SPEAK 510 KULLANIM KILAVUZU Jabra SPEAK 510 KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER HOŞ GELDİNİZ... 2 JABRA SPEAK 510'A GENEL BAKIŞ... 3 BAĞLANMA... 5 JABRA SPEAK 510'UN KULLANIMI... 8 DESTEK.... 11 TEKNİK ÖZELLİKLER... 12 1 HOŞ GELDİNİZ Jabra

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Charger X Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Charger X Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. charger x type Bu kullanma kılavuzu Charger X Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir. falcon serisi Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. Önsöz

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR

SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR SUPER BASS TAŞINABİLİR BLUETOOTH HOPARLÖR Kullanım Kılavuzu DA-10287 DIGITUS DA-10287 Super Bass Taşınabilir Bluetooth Hoparlörü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Bu kullanım kılavuzu Bluetooth Hoparlörünüzün

Detaylı

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 KULLANMA KILAVUZU ÖZELLİKLER Ses gücü : 8W 5 + 25W(RMS) Sürücü birimler :3 5 dolu saha manyetik olarak koruma + 5.25 subwoofer Frekans alımı : Satellites: 120Hz

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. falcon m type Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033

BoomP!ll. Bluetooth Hoparlör. Kullanma Kılavuzu 33033 BoomP!ll Bluetooth Hoparlör Kullanma Kılavuzu 33033 Ednet 33033 Boom P!ll Bluetooth hoparlörü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatı okuyun. ÖZELLİKLER

Detaylı

TR723UB-BU RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 24V

TR723UB-BU RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 24V www.vdo.com TR723UB-BU RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 24V KULLANICI KILAVUZU VDO_TR723UB-BU_TU.indd 1 29/04/15 12:19 Güvenlik Bilgileri n Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz,

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

JABRA HALO FUSION. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/halofusion

JABRA HALO FUSION. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/halofusion Kullanım Kılavuzu jabra.com/halofusion 2015 GN Netcom A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra, GN Netcom A/S nin tescilli ticari markasıdır. Bu belgede anılan tüm diğer ticari markalar, kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

Detaylı

Plantronics Explorer 10. Kullanıcı Kılavuzu

Plantronics Explorer 10. Kullanıcı Kılavuzu Plantronics Explorer 10 Kullanıcı Kılavuzu İçindekiler Hoş Geldiniz 3 Kutunun İçinde Ne Var 4 Kulaklığa Genel Bakış 5 Güvende olun 5 Eşleştirme ve Şarj Etme 6 Eşleştirme 6 Eşleştirme modunu etkinleştirme

Detaylı

JABRA STEEL. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/steel. jabra

JABRA STEEL. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/steel. jabra jabra Kullanım Kılavuzu jabra.com/steel 2015 GN Netcom A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra, GN Netcom A/S nin tescilli ticari markasıdır. Bu belgede anılan tüm diğer ticari markalar, kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

Detaylı

JABRA EVOLVE 65. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/evolve65

JABRA EVOLVE 65. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/evolve65 Kullanım Kılavuzu jabra.com/evolve65 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Tüm hakları saklıdır. Jabra, GN Netcom A/S'nin tescilli ticari markasıdır. Bu belgede anılan tüm diğer ticari markalar, sahiplerinin

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Pil kapağı Kullanıcı

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Falcon Y Type model FM Transmitter için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Falcon Y Type model FM Transmitter için geçerlidir. falcon y type Bu kullanma kılavuzunu Falcon Y Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LE22N6FV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 LED Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

BT220 HEADSET. Ürün bilgileri 1 Şarj bağlantısı 2 + düğmesi 3 - düğmesi 4 İşlev göstergesi (mavi) 5 Pil göstergesi (kırmızı)

BT220 HEADSET. Ürün bilgileri 1 Şarj bağlantısı 2 + düğmesi 3 - düğmesi 4 İşlev göstergesi (mavi) 5 Pil göstergesi (kırmızı) Ürün bilgileri 1 Şarj bağlantısı 2 + düğmesi 3 - düğmesi 4 İşlev göstergesi (mavi) 5 Pil göstergesi (kırmızı) 6 Kulaklık fişi 7 Mikrofon 8 Kulaklık klipsi 9 Şarj göstergesi (kırmızı) 10 Güç göstergesi

Detaylı

JABRA SPORT PACE WIRELESS

JABRA SPORT PACE WIRELESS L Kullanım Kılavuzu jabra.com/sportpace 2015 GN Netcom A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra, GN Netcom A/S nin tescilli ticari markasıdır. Bu belgede anılan tüm diğer ticari markalar, kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

Detaylı

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Ürün bilgileri

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Ürün bilgileri Ürün bilgileri 1 12 V fiş 2 Mikrofon bağlantısı 3 Bağlantı düğmesi 4 İşlev göstergesi (mavi/kırmızı) 5 Çağrı düğmesi 6 + Ses düğmesi Kullanım Araç kiti Mikrofon Kısa mikrofon 7 - Ses düğmesi 8 Hoparlör

Detaylı

JABRA STEP WIRELESS. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Kullanım Kılavuzu jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra GN Netcom A/ S'nin tescilli ticari markasıdır. Bu belgede anılan tüm diğer tescilli markalar, sahiplerinin

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Instruction Manual KART YUVASI Değerli Müºterimiz, Bluelight ı tercih ettiğiniz için teºekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz değerli müºterilerimizin hayatını kolaylaºtırmak için özel

Detaylı

CUBE BLUETOOTH HOPARLÖR. kitsound.co.uk. KULLANICI KILAVUZU Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Birleşik Krallık

CUBE BLUETOOTH HOPARLÖR. kitsound.co.uk. KULLANICI KILAVUZU Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Birleşik Krallık kitsound.co.uk CUBE BLUETOOTH HOPARLÖR JB. 3079/Çin'de üretilmiştir. KitSound 2015 KULLANICI KILAVUZU Christchurch, Dorset, BH23 4FL, Birleşik Krallık 1 1 Bizler zanaatkârız. Bizler müzisyeniz. Biz KitSound

Detaylı

Spectro LED Bluetooth Hoparlör

Spectro LED Bluetooth Hoparlör Spectro LED Bluetooth Hoparlör Kullanma Kılavuzu 33042 Önemli Güvenlik Talimatları Bu hoparlör, tüm açılarda gelecek su sıçramasından korunacak şekilde tasarlanmıştır. Tümünün suya girmesi, ürüne zarar

Detaylı

Model BLW-210PI

Model BLW-210PI Model BLW-210PI www.biges.com 444 09 18 Teknik özellikler Voltaj Sıcaklık Nem Kart Kapasitesi Genel PIN 1 DC 12V Özel PIN 1000 Frekans Okuma Mesafesi Sinyal Çıkışı Çıkış Butonu 1 Kapı Zili 1 Harici Okuyucu

Detaylı

Sonar II LED Bluetooth Hoparlör. Kullanıcı kılavuzu 33047

Sonar II LED Bluetooth Hoparlör. Kullanıcı kılavuzu 33047 Sonar II LED Bluetooth Hoparlör Kullanıcı kılavuzu 33047 Önemli Güvenlik Talimatları Hoparlörü, su ve benzeri sıvılardan uzak tutun. Hoparlörü, her türlü ısı kaynağından uzak tutun. İşitmenize veya birimin

Detaylı

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA

Kısa Kılavuz. Bağlantılar. Pilin takılması/pilin şarj edilmesi. Dijital Telsiz Telefon. Dijital Telesekreter. İlk şarj: 8 saat PQQW15648ZA TG8070_8090TR(tr-tr)_QG.fm Page 1 Friday, August 10, 2007 4:18 PM Kısa Kılavuz Dijital Telsiz Telefon Model No. KX-TG8070TR Dijital Telesekreter Model No. KX-TG8090TR Bağlantılar KX-TG8070 KX-TG8090 Çengel

Detaylı

Güç açık/kapalı AUX IN. Bluetooth 4.0. kontrol etmek. onu. Sesli Kılavuz

Güç açık/kapalı AUX IN. Bluetooth 4.0. kontrol etmek. onu. Sesli Kılavuz Aura LED Bluetooth Hoparlör Kullanıcı kılavuzuu 33049 Değerli Müşterimiz, Ednet hoparlörlerini satın aldığınızz için teşekkür ederiz. Sorunsuz bir kullanım için hoparlörü kullanmaya başlamadan önce lütfen

Detaylı

Jabra. Halo Free. Kullanım kılavuzu

Jabra. Halo Free. Kullanım kılavuzu Jabra Halo Free Kullanım kılavuzu 2016 GN Audio A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra, GN Audio A/S nin tescilli ticari markasıdır. Bluetooth marka adı ve logoları, Bluetooth SIG Inc şirketinin mülkiyetinde

Detaylı

JABRA SPEAK 510. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Kullanım Kılavuzu jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra, GN Netcom A/ S'nin tescilli markasıdır. Bu belgede anılan tüm diğer tescilli markalar, sahiplerinin

Detaylı

Açma ve Arayüz Talimatlar

Açma ve Arayüz Talimatlar Açma ve Arayüz Talimatlar Cihazın orjinal kablolarla bağlandığına emin olduktan sonra, anahtarı ACC ON pozisyonuna getirin, POW/MUTE düğmesine yada POWR düğmesine yada SRC düğmesine kırmızı olana kadar

Detaylı

Jabra LINK 860. Kullanım kılavuzu. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Kullanım kılavuzu. www.jabra.com Jabra LINK 0 Kullanım kılavuzu www..com İÇİNDEKİLER 1. ÜRÜNE GENEL BAKIŞ... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR...4 2. JABRA LINK 0 İN BAĞLANMASI...5 2.1 GÜÇ KAYNAĞINA BAĞLAMA...5 2.2 MASAÜSTÜ

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LC32A5HV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Hoşgeldiniz Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım Kutuda neler var CD140 Baz istasyonu VEYA CD140/CD145 El cihazı CD145 Baz istasyonu Baz istasyonu için güç kaynağı ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

JABRA BOOST. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/boost

JABRA BOOST. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/boost Kullanım Kılavuzu jabra.com/boost 2014 GN Netcom A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra, GN Netcom A/S nin tescilli ticari markasıdır. Bu belgede anılan tüm diğer ticari markalar, kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

Detaylı

Yüksek çözünürlüklü ses

Yüksek çözünürlüklü ses Şu ülkeye ait satış öncesi broşürü: Türkiye () Kablosuz Bluetooth kulaklık 40 mm sürücülü/arkası kapalı Kulak üstü Yumuşak kulak yastıkları SHB7250/00 Yüksek çözünürlüklü ses için dijital bas kuvvetlendirme

Detaylı

Kullanım Kılavuzu SR5-BPR

Kullanım Kılavuzu SR5-BPR Kullanım Kılavuzu SR5-BPR Kablosuz arama sistemi ürünlerimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kullanım öncesi lütfen kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz, yönergeleri takip ediniz. Özellikler ve

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Charger S Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için

Bu kullanma kılavuzu Charger S Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için charger s type Bu kullanma kılavuzu Charger S Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

TR722U-BU RADIO / USB MP3 / WMA 24V

TR722U-BU RADIO / USB MP3 / WMA 24V www.vdo.com TR722U-BU RADIO / USB MP3 / WMA 24V KULLANICI KILAVUZU VDO_TR722U-BU_TU.indd 1 29/04/15 12:19 Güvenlik Bilgileri n Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz, lütfen işletmeye

Detaylı

DERİN BAS HOPARLÖRLÜ BLUETOOTH "SOUNDBAR"

DERİN BAS HOPARLÖRLÜ BLUETOOTH SOUNDBAR DERİN BAS HOPARLÖRLÜ BLUETOOTH "SOUNDBAR" Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-10294 DIGITUS DA-10294 cihazını satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cep telefonunuz ya da bilgisayarınızdan (Bluetooth veya giriş kablosu

Detaylı

DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. falcon h type Bu kullanma kılavuzunu Falcon H Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA410

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA410 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SIEMENS GIGASET DA410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SIEMENS GIGASET DA410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER AVIC-S1

Kullanım kılavuzunuz PIONEER AVIC-S1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER AVIC-S1 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER AVIC-S1 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

Ttec Plus USB TELEFON (KABLOLU)

Ttec Plus USB TELEFON (KABLOLU) Ttec Plus USB TELEFON (KABLOLU) TÜRKÇE KULLANIM KILAVUZU Ve GARANTİ BELGESİ MODEL: Ttec Plus TTC 106 KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazınızı kullanmadan önce TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU dikkatlice

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 İçindekiler Baz ünitesi Not * Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur. ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna

Detaylı

Kullanım Kontrolleri. ActivSound 75. (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. (2) Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar.

Kullanım Kontrolleri. ActivSound 75. (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. (2) Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar. ActivSound 75 (1) Güç (Power) düğmesi Cihazı açar/kapatır. () Güç göstergesi Cihaz AÇIK durumda olduğunda yeşil yanar. () Kızılötesi Mikrofon Ses Kontrolü [Öğretmen (Teacher) 1 ve ] Bu kontrol, kızılötesi

Detaylı

Cisco için Jabra SPEAK 450

Cisco için Jabra SPEAK 450 Cisco için Jabra SPEAK 450 KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER HOŞ GELDİNİZ...2 CISCO İÇİN JABRA SPEAK 450'YE GENEL BAKIŞ...3 BAĞLANMA...5 CISCO İÇİN JABRA SPEAK 450'NİN KULLANIMI...7 DESTEK...8 TEKNİK ÖZELLİKLER...9

Detaylı

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın SBA3005/00. Kullanım kılavuzu

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın  SBA3005/00. Kullanım kılavuzu Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın www.philips.com/welcome SBA3005/00 Kullanım kılavuzu 1 Önemli Güvenlik Önemli Güvenlik Talimatları Tüm uyarıları dikkate alın. Tüm talimatları izleyin.

Detaylı

Kablosuz Bluetooth Hoparlör Açıklamaları

Kablosuz Bluetooth Hoparlör Açıklamaları Kablosuz Bluetooth Hoparlör Açıklamaları Hoparlörün işletme paneli fonksiyon Tablosu Güç Açma/Kapama butonu, Çalıştırmak/Kapatmak için butona basın; Ses + Ses - Sesi kapat Güç gösterge ışığı--- Mavi LED;

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Belge Numarası: BST-MN-UC-0002 Başlık: Avaya E129 SIP Hızlı Başvuru Kılavuzu Yürürlük Tarihi: 16.12.2014 Sorumlu Birim: Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri Daire Başkanlığı Sayfa 1 / 11 Avaya E129 SIP Telefon

Detaylı

JABRA BIZ 2400 II. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/biz2400

JABRA BIZ 2400 II. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/biz2400 Kullanım Kılavuzu jabra.com/biz2400 2015 GN Netcom A/S, GN Netcom US, Inc. Tüm hakları saklıdır. Jabra, GN Netcom A/S'nin tescilli ticari markasıdır. Bu belgede anılan tüm diğer ticari markalar, kendi

Detaylı

TR7412UB-OR RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 12V KULLANICI KILAVUZU

TR7412UB-OR RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 12V KULLANICI KILAVUZU TR7412UB-OR RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 12V KULLANICI KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz, lütfen işletmeye başlamadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun

Detaylı

VESTEL KULLANIM KILAVUZU. DANIŞMA MERKEZi: 444 4 123. www.vestel.com.tr X1 土 耳 其 文 说 明 书 X1-G02-0

VESTEL KULLANIM KILAVUZU. DANIŞMA MERKEZi: 444 4 123. www.vestel.com.tr X1 土 耳 其 文 说 明 书 X1-G02-0 X1 土 耳 其 文 说 明 书 X1-G02-0 VESTEL DANIŞMA MERKEZi: 444 4 123 www.vestel.com.tr idock AERO / X -1 ipod UYUMLU HOPARLÖR KULLANIM KILAVUZU Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım

Detaylı

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ

BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ BLUETOOTH SES ALICI/VERİCİ Hızlı Kurulum Kılavuzu DA-30501 İçindekiler Kullanmadan önce... 2 1. DA-30501 Hakkında... 2 2. Sistem gereksinimleri... 2 3. Genel Bakış... 2 Başlarken... 3 1. DA-30501 pilini

Detaylı

Jabra Revo Wireless. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/revowireless

Jabra Revo Wireless. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/revowireless Kullanım Kılavuzu jabra.com/revowireless 1. HOŞ GELDİNİZ...3 2. GENEL BAKIŞ... 4 3. TAKMA ŞEKLİ...5 3.1 YÜKSEKLİK AYARI 3.2 KATLANABİLİR EKLEM YERLERİ 4. ŞARJ ETME...7 4.1 BATARYA DURUMU 5. BAĞLANIN...

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu CD180

Hızlı başlangıç kılavuzu CD180 Hızlı başlangıç kılavuzu CD180 Önemli güvenlik talimatları Sadece teknik verilerde listelenen güç kaynağını kullanın. Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin. Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda

Detaylı

Başlarken NSZ-GS7. Ağ Ortam Oynatıcısı. Ekran görüntüleri, işlemler ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Başlarken NSZ-GS7. Ağ Ortam Oynatıcısı. Ekran görüntüleri, işlemler ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Başlarken TR Ağ Ortam Oynatıcısı NSZ-GS7 Ekran görüntüleri, işlemler ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Başlarken: ON/STANDBY Oynatıcıyı açar veya kapatır. Bağlı cihazların

Detaylı

JABRA stone3. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/stone3. jabra

JABRA stone3. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/stone3. jabra JABRA stone3 Kullanım Kılavuzu.com/stone3 İÇİNDEKİLER 1. HOŞ GELDİNİZ... 3 2. KULAKLIĞA GENEL BAKIŞ... 4 3. TAKMA ŞEKLİ... 5 3.1 EARGELS DEĞİŞİMİ 4. BATARYA DEĞİŞİMİ... 6 4.1 BATARYA DURUMU 5. BALĞANMA...

Detaylı

JABRA speak 810. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/speak810

JABRA speak 810. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/speak810 JABRA speak 810 Kullanım Kılavuzu jabra.com/speak810 2015 GN Netcom A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra, GN Netcom A/S'nin tescilli markasıdır. Buraya dahil edilmiş olan tüm diğer tescilli markalar ilgili

Detaylı

JABRA CLASSIC. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/classic Kullanım Kılavuzu jabra.com/classic İÇİNDEKİLER 1. HOŞ GELDİNİZ... 3 2. KULAKLIĞA GENEL BAKIŞ... 4 3. TAKMA ŞEKLİ... 5 3.1 SILIKON KULAKLIKLARI DEĞIŞTIRIN 3.2 KULAK KANCASINI TAKMA 4. PILI ŞARJ ETME...

Detaylı

DS150E Kullanıcı El Kitabı. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS

DS150E Kullanıcı El Kitabı. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS DS150E Kullanıcı El Kitabı 1 Ana bileşen...3 Kurulum talimatları...5 Bluetooth Ayarları...26 Arıza Teşhis Programı...39 Dosya...41 Ayarlar...43 Belgeler...51 Yardım...53 OBD İletişimi...56 Yazdır ve Kaydet...66

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. NORDMENDE LE82N8HM İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme Giriş LED ürünümüzü satın

Detaylı

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER CD ÇALAR (24 Volt)

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER CD ÇALAR (24 Volt) www.vdo.com CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER CD ÇALAR (24 Volt) KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Güvenlik Bilgileri ÖNLEMLER Sadece 24 volt DC eksi topraklı elektrik sisteminde kullanın. Cihazı

Detaylı

TR7422U-OR RADIO / USB MP3 / WMA 24V KULLANICI KILAVUZU

TR7422U-OR RADIO / USB MP3 / WMA 24V KULLANICI KILAVUZU TR7422U-OR RADIO / USB MP3 / WMA 24V KULLANICI KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Özellikler İçindekiler 2 Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz, lütfen işletmeye başlamadan önce kılavuzu dikkatli bir

Detaylı

Eylemleri algılama ve gürültü önleme işlevini otomatik ayarlama (Uyarlanabilir Ses Kontrolü)

Eylemleri algılama ve gürültü önleme işlevini otomatik ayarlama (Uyarlanabilir Ses Kontrolü) Bu el kitabını bir sorunla karşılaşırsanız veya kullanırken bir sorunuz olursa kullanın. Bu Yardım Kılavuzu PDF olarak da mevcut olup buradan indirilebilir. Başlarken Uyumlu aygıtların listesi yükleme

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu CD170/CD175

Hızlı başlangıç kılavuzu CD170/CD175 Hızlı başlangıç kılavuzu CD170/CD175 İçindekiler Baz istasyonu (CD175) Baz istasyonu (CD170) Not * Birden fazla el cihazı içeren paketlerde, ek el cihazları, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. Dikkat Edilecek Noktalar. Ana Ünite Hakkında. Uzaktan Kumanda Ünitesi. OSD Temel Ayarları. LC42A15FV İçindekiler Giriş Uyarı Dikkat Edilecek Noktalar Ana Ünite Hakkında Uzaktan Kumanda Ünitesi OSD Temel Ayarları USB Özellikleri Teknik Özellikler Sorun Giderme 1 Giriş LCD TV ürünümüzü satın aldığınız

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10 Kullanım kılavuzu Stereo Mikrofon STM10 İçindekiler Temel Bilgiler...3 Fonksiyona genel bakış...3 Donanıma genel bakış...3 Montaj...4 Mikrofonunuzun kullanımı...5 Ses kaydetme...5 Videolar için ses kaydetme...8

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

TV-1800 PCTV Tuner Ürün Bilgileri Bağlantı. Denetim Masası

TV-1800 PCTV Tuner Ürün Bilgileri Bağlantı. Denetim Masası Ürün Bilgileri Bağlantılar Bağlantı VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Tanım Bilgisayar bağlantısı (VGA kartı). Ses kartı bağlantısı. Monitör

Detaylı

COPA TOUCH LINE SPLİT KLİMA WiFi UYGULAMASI KULLANIM KILAVUZU. WiFi Klima Uygulamasını cep telefonunuza indirmek için QR kodu okutun.

COPA TOUCH LINE SPLİT KLİMA WiFi UYGULAMASI KULLANIM KILAVUZU. WiFi Klima Uygulamasını cep telefonunuza indirmek için QR kodu okutun. COPA TOUCH LINE SPLİT KLİMA WiFi UYGULAMASI KULLANIM KILAVUZU WiFi Klima Uygulamasını cep telefonunuza indirmek için QR kodu okutun. Paneli açın Smart Kit Kurulumu Bu vidayı gevşetin ve kapağı çıkarın

Detaylı

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH COMMUNICATION S U PPOR T U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I EL KITABI NI-707520 COMMUNICATION S U PPOR T U SB ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I Öncelik le bu Blu etoot h Ada p t örü satın ald ı ğ ı n

Detaylı

HS-8200 BLUETOOTH CARKIT LCD Ürün bilgileri A 24-karakter LCD ekran B Sol Hoparlör C Ses - D Çağrı düğmesi E Ses + F Aç/Kapa (bekleme)

HS-8200 BLUETOOTH CARKIT LCD Ürün bilgileri A 24-karakter LCD ekran B Sol Hoparlör C Ses - D Çağrı düğmesi E Ses + F Aç/Kapa (bekleme) Ürün bilgileri A 24-karakter LCD ekran B Sol Hoparlör C Ses - D Çağrı düğmesi E Ses + F Aç/Kapa (bekleme) G Sağ Hoparlör H Güç bağlantısı I Oto sigara çakmağı J Araç kiti fişi K Güç göstergesi Bağlantı

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MP3 ÇALAR/USB/SD/MMC/ AUX GİRİŞİ

KULLANMA KILAVUZU MP3 ÇALAR/USB/SD/MMC/ AUX GİRİŞİ KULLANMA KILAVUZU MP3 ÇALAR/USB/SD/MMC/ AUX GİRİŞİ Montaj..02 Ek Bilgi 05 Genel kullanım 07 Radyo kullanımı...10 USB/SD kullanımı....11 Uzaktan kumanda..12 Özellikler.14 Uyarılar Sürücünün normal sürüş

Detaylı

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın SBA3210/00. Kullanım kılavuzu

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın  SBA3210/00. Kullanım kılavuzu Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın www.philips.com/welcome SBA3210/00 Kullanım kılavuzu 1 Önemli Güvenlik Önemli Güvenlik Talimatları Tüm uyarıları dikkate alın. Tüm talimatları izleyin. Bu cihazı

Detaylı

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 Kullanım Kılavuzu 31889 Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun. Bu uyarıya uymamak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Taşınabilir Çok Fonksiyonlu

Detaylı

JABRA mini. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/mini

JABRA mini. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/mini JABRA mini Kullanım Kılavuzu jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Detaylı

JABRA EVOLVE 80. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/evolve80

JABRA EVOLVE 80. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/evolve80 Kullanım Kılavuzu jabra.com/evolve80 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Tüm hakları saklıdır. Jabra, GN Netcom A/S'nin tescilli ticari markasıdır. Bu belgede anılan tüm diğer tescilli ticari markalar,

Detaylı

Türkçe. BT-03i Kullanıcı Kılavuzu

Türkçe. BT-03i Kullanıcı Kılavuzu BT-03i Kullanıcı Kılavuzu 1 Genel Bakış İçindekiler Başlangıç Telefon çağrısı nasıl yanıtlanır? Spesifikasyonlar 2 1. Genel Bakış A B E D F 1-1 Fonksiyon Tuşları: C A B C D E F Silikon kulak askısı Güç

Detaylı

Kullanım Kılavuzu AVR-X520BT AV SURROUND ALICI. İçindekiler Bağlantılar Çalma Ayarlar İpuçları Ek. Ön panel Ekran Arka panel Uzaktan Dizin

Kullanım Kılavuzu AVR-X520BT AV SURROUND ALICI. İçindekiler Bağlantılar Çalma Ayarlar İpuçları Ek. Ön panel Ekran Arka panel Uzaktan Dizin . İçindekiler Bağlantılar Çalma Ayarlar İpuçları Ek AVR-X520BT AV SURROUND ALICI Kullanım Kılavuzu Birden fazla PDF sayfasını tek bir kağıda yazdırabilirsiniz. 1 Aksesuarlar 5 Pillerin takılması 6 Uzaktan

Detaylı

Jabra. Sport Coach. special edition. Kullanım Kılavuzu

Jabra. Sport Coach. special edition. Kullanım Kılavuzu Jabra Sport Coach special edition Kullanım Kılavuzu 2015 GN Audio A/S (GN Netcom A/S). Tüm hakları saklıdır. Jabra, GN Audio A/S (GN Netcom A/S) nin tescilli ticari markasıdır. Bu belgede anılan tüm diğer

Detaylı

IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu

IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu IP TELEFON Türkçe Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SMT-i5243 Tanım IP Telefonlar sesi data paketlerine çevirerek her türlü data hattı üzerinden telefon görüşmesi sağlamaya yarayan cihazlardır. Bu sayede ADSL,

Detaylı

KULLANMA KILAVUZUL ZX-218 ADRESLEMELİ MİKROFON KONSOLU PUBLIC ADDRESS SİSTEM

KULLANMA KILAVUZUL ZX-218 ADRESLEMELİ MİKROFON KONSOLU PUBLIC ADDRESS SİSTEM PUBLIC ADDRESS SİSTEM KULLANMA KILAVUZUL A ZX-218 ADRESLEMELİ MİKROFON KONSOLU Lütfen gelecekte de üründen en iyi sonucu alabilmek için bu kullanma kılavuzunu dikkatlice inceleyiniz ve saklayınız. V1.1-2009-09-30

Detaylı

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Kullanım Kılavuzu jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra, GN Netcom A/S'nin tescilli ticari markasıdır. Bu belgede anılan tüm diğer ticari

Detaylı

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu

Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Mina 960 Kart Basma Saati Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz kart basma saatinin kullanımına yönelik doğru çalışma alışkanlıkları konusunda bilgiler vermektedir. Daha detaylı bilgiyi http://www.perkotek.com

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP ELITE AUTOFOCUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172921

Kullanım kılavuzunuz HP ELITE AUTOFOCUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/4172921 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP ELITE AUTOFOCUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP ELITE AUTOFOCUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

JABRA SPORT PULSE WIRELESS

JABRA SPORT PULSE WIRELESS JABRA SPORT PULSE WIRELESS Kullanım Kılavuzu jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra, GN Netcom A/S'nin tescilli ticari markasıdır. Bu belgede anılan tüm diğer ticari

Detaylı

JABRA PRO 935. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Kullanım Kılavuzu jabra.com/pro935 2015 GN Netcom A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra, GN Netcom A/ S'nin tescilli markasıdır. Buraya dahil edilmiş olan tüm diğer tescilli markalar ilgili sahiplerinin

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı