Kullanım kılavuzunuz LG LAC-7800R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz LG LAC-7800R http://tr.yourpdfguides.com/dref/3906142"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG LAC-7800R tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: V. kenar üçgen içindeki ünlem ißareti, ürünle birlikte gelen metin içinde önemli kullanim ve bakim (onarim) talimatlari oldu una dair uyari anlamina gelmektedir. Araci her zaman emniyetli bir ßekilde kullanin. Sürüß sirasinda cihaz tarafindan dikkatinizin da ilmasina izin vermeyin ve her zaman her türlü sürüß koßuluna karßi tetikte olun. Ayarlari ya da herhangi bir fonksiyonu de ißtirmeyin. Bu gibi ißlemleri yapmadan önce emniyetli ve yasal bir ßekilde kenara çekin. Aßiri düßük ya da yüksek sicaklikta (-10~60 C) çok uzun süre kullanmayin. Elektrik çarpmasi riskini azaltmak için bu ürünün kapa ini ya da arkasini açmayin. Cihazin içinde kullanicinin onarabilece i hiçbir parça yoktur. Servis için sadece ehliyetli bir servis personeli ça irin. Yangin ya da elektrik çarpmasi riskini azaltmak için bu cihazi su damlamasi ya da siçramasina, ya mura ya da neme maruz birakmayin. Cihazin dißinin sicakli i çok yüksek olabilir, lütfen cihazi araciniza do ru ßekilde kurduktan sonra kullanin. 8 cm D KKAT: Bu ürün bir Lazer Sistemi kullanmaktadir. Cihazin do ru ßekilde kullanilmasini sa lamak için lütfen bu kilavuzu tamamen okuyun ve gelecekte kullanmak için saklayin. Cihazin bakim gerektirmesi durumunda yetkili bir servis merkezi ile iletißim kurun. Kontrolleri, ayarlari ya da burada belirtilenler dißindaki prosedürleri gerçekleßtirmek tehlikeli radyasyona maruz kalinmasina neden olabilir. Lazer ißinina do rudan maruz kalmayi önlemek için, kasayi açmaya çalißmayin. Açildi inda görülebilir lazer yayinimi vardir. IÍINA DORUDAN BAKMAYIN. Eski cihazinizin atilmasi 1. Ürüne yapißtirilmiß olan bu üzerinde çarpi ißareti olan tekerlekli çöp kutusu ißareti ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC kapsaminda oldu u anlamina gelir. 2. yazilabilir diskleri biçimlendirirken, disklerin LG oynaticilarla uyumlu olmasini sa lamak için disk formati seçene ini [Mastered] olarak ayarlamaniz gerekir. Seçene i "Live File System" olarak ayarlarsaniz diski LG oynaticilarda kullanamazsiniz. (Mastered/Live File System : Windows Vista için disk formati sistemi) CAR CD/MP3/WMA Receiver 3 Bu cihaz 8cm diskleri oynatamaz (yalnizca 12cm diskleri kullanin). BACK [LAC7800R] Ön Paneli / Uzaktan Kumanda BACK BACK 10 INT SOURCE [SRC] (KAYNAK) 2 Skip (Atlama) / Search (Araßtirma) / Seek (Arama) / Tune (Ayarlama) B?+ U 3 Auto Store [U/AS](Otomatik Kaydetme) u Preset Scan [u/ps](ön ayar tarama) u MP3/WMA Íarkisi +10/-10 U/u u Klasör Yukari/Aßa i U/u 4 Enter (Giriß) Volume (Ses Seviyesi) [MUTE] (Sessiz) Power [PWR] (Güç) 5 Uzaktan Kumanda Alicisi 6 Bluetooth kablosuz teknolojisi [B/T] 7 Gösterge penceresi 8 Ekolayzir [EQ] Extreme Dynamic Sound System [XDSS+] Bass Reverb Blaster [BRB] 4 CAR CD/MP3/WMA Receiver Trafik Duyurusu [TA] Program Türü [PTY] Gösterge [DISP] Serbest Birakma USB yuvasi AUX girißi Ön Ayarli stasyon [1~6] Shuffle [SHF] (Karißtirma) Repeat [RPT] (Tekrar) Giriß Taramasi [INT] Oynatma/Duraklatma B/X [BAND] [DRIVE] Skip (Atlama) / Search (Araßtirma) / Seek (Arama) / Tune (Ayarlama) / Back (Geri) -?b Seç [SEL] / [MENU] 1 Power [POWER] (Güç) / Mute (Sessiz) 2 Seç [MENU/SEL] 3 Source [SRC] (KAYNAK) 4 Oynatma/Duraklatma B/X 5 Giriß Taramasi [INT] 6 Shuffle [SHF] (Karißtirma) 7 MP3/WMA Íarkisi +10 Klasör Yukari U 8 CD Atlama / Araßtirma Arama / Ayarlama?m m [BAND] DRIVE [DRV] Ses Yükseltme / Azaltma Numara [#] Repeat [RPT] (Tekrar) Numara [0-9] CD Atlama / Araßtirma Arama / Ayarlama M M? Gösterge [DISP.] MP3/WMA Íarkisi -10 Klasör Aßa i u BACK [LAC6800R] Ön Paneli / Uzaktan Kumanda (iste e ba li) INT 10 INT BACK BACK 9 1 SOURCE [SRC] (KAYNAK) 2 Skip (Atlama) / Search (Araßtirma) / Seek (Arama) / Tune (Ayarlama) B?+ U 3 Auto Store [U/AS] (Otomatik Kaydetme) u Preset Scan [u/ps] (Ön ayar tarama) u MP3/WMA Íarkisi +10/-10 U/u u Folder Up/Down U/u 4 [ENTER] (Giriß) Volume (Ses Seviyesi) [MUTE] (Sessiz) Power [PWR] (Güç) 5 Uzaktan Kumanda ( ste e Ba li) 6 Bluetooth kablosuz teknolojisi [B/T] 7 Ekolayzir [EQ] Extreme Dynamic Sound System [XDSS+] Bass Reverb Blaster [BRB] Trafik Duyurusu [TA] Program Türü [PTY] Gösterge [DISP] Çikarma Serbest Birakma AUX girißi Ön Ayarli stasyon [1~6] Shuffle [SHF] (Karißtirma) Repeat [RPT] (Tekrar) Giriß Taramasi [INT] Oynatma/Duraklatma B/X [BAND] Skip (Atlama) / Search (Araßtirma) / Seek (Arama) / Tune (Ayarlama) / Back (Geri) -?b Seç [SEL] / [MENU] 1 Power [POWER] (Güç) / Mute (Sessiz) 2 Seç [MENU/SEL] 3 Source [SRC] (KAYNAK) 4 Oynatma/Duraklatma B/X 5 Giriß Taramasi [INT] 6 Shuffle [SHF] (Karißtirma) 7 MP3/WMA Íarkisi +10 Klasör Aßa i U 8 CD Atlama / Araßtirma Arama / Ayarlama?m m 9 [BAND] 10 Ses Yükseltme / Azaltma 11 Numara [#] 12 Repeat [RPT] (Tekrar) 13 Numara [0-9] 14 CD Atlama / Araßtirma Arama / Ayarlama M M? 15 Gösterge [DISP.] 16 MP3/WMA Íarkisi -10 Klasör Aßa i u CAR CD/MP3/WMA Receiver 5 [LAC7800R] Çikarilabilir Kontrol Paneli Hakkinda Kontrol Panelini Takma 1 2 D B A C Kontrol Panelini Çikartma Kontrol panelinin A parçasini cihazin B parçasina takin. Kontrol panelini sola do ru iterken kontrol panelinin C parçasini cihazin D parçasina takin. Kontrol panelini kapatin Kontrol panelinin kilidini açmak için " " dü mesine basin. Kontrol panelini sola itin. Cihazin kontrol panelini dißari çekin.

3 Çikartilmiß kontrol panelini koruyucu kilifina koyun. 3 Dikkat Kontrol panelini çikartirken ya da takarken göstergeye ya da kontrol dü melerine basmayin. Kontrol paneli do ru takilmazsa kontrol dü meleri do ru çalißmayabilir. Bu olursa kontrol paneline nazikçe bastirin. Kontrol panelini yüksek sicakliklara ya da do rudan güneß ißi ina maruz kalan yerlerde birakmayin. Kontrol panelini düßürmeyin ya da güçlü bir darbeye maruz birakmayin. Benzin, tiner ya da böcek ilaci gibi uçucu ajanlarin kontrol panelinin yüzeyi ile temas etmesine izin vermeyin. Kontrol panelini sökmeye çalißmayin. Kontrol paneli Koruyucu Kilif Not Kontrol panelinin arkasindaki kontaklari periyodik olarak alkolle islatilmiß bir pamuk ile silin. Emniyetiniz için temizlemeden önce konta i kapatin ve anahtari kontaktan çikartin. 6 CAR CD/MP3/WMA Receiver [LAC6800R] Çikarilabilir Kontrol Paneli Hakkinda Kontrol Panelini Takma 1 2 Panelin sol kenarini stoper ile hizalayin. Sa tarafi ya da paneli yerine oturana kadar cihaza do ru itin. Kontrol Panelini Çikartma Kontrol panelini açmak için " " (RELEASE SERBEST BIRAKMA) dü mesine basin. Kontrol panelinin sa tarafini tutun. Kontrol panelini çekin. ptal etmek için dü meye tekrar basin. Ayar bilgileri hakkinda fazla ayrinti için bkz. sayfa 20. arda EQ/XDSS+/BRB'ye basin. Ekran aßa idaki sirada aydinlanir. bir kaynak seçin. 2. Bir bant seçin. 3. Otomatik arama. Manuel arama. bir kaynak seçin. 2. Bir FM bandi seçin. 3. Bir program türü seçin. 4. PTY türünde bir istasyon seçin. ptal etmek için U/AS dü mesine basin. RDS yayin bilgileri. Her bir modu seçmek için PTY dü mesine art arda basin ve basili tutun. Music group t Speech Group t Search off NO. MÜZ K GRUBU 1. POP M, ROCK M (POP, ROCK) 2. EASY M, LIGHT M. (HAF F MÜZ K) 3. CLASSICS, OTHER M (KLAS K, D ER) 4. JAZZ, COUNTRY 5. NATION M, OLDIES (ULUSAL, ESK LER) 6. FOLK M (FOLK) NO. KONUÍMA GRUBU 1. NEWS, AFFAIRS, INFO (HABERLER, OLAYLAR, B LG ) 2. SPORT, EDUCATE, DRAle müzik indirmek için izin almalari gerekti ini de unutmamalidir. Íirketimizin böyle bir izin verme yetkisi yoktur. kapa ini açin. 2. USB aygitini ba layin. 3. Sesi ayarlayin. sayfa 12. UZAKTAN KUMANDADA 1. Kaynak olarak AUX'u seçin. 2. Baßlanan Aux Donanimini oynatin. 3. kullanim kilavuzuna bakin. N KODU 1234'tür. OYNATICIDA 1. Menüye girin. 2. "CONNECTION" (BALANTI) menüsünü bulun. 3. Bluetooth kablosuz teknolojisini destekleyen telefonlari arayin. 4. Ba lanmak istedi iniz telefonu seçin. 5. Telefona ba lanin. 6. "CONNECT" menüsünü seçin. ça ri listesini kontrol edebilirsiniz. Bir arama yapmak için B/T dü mesine basin. Aramaya cevap vermek için B/T dü mesine basin. 2 B/T dü mesine tekrar basin. "Private" (Özel) mesaji gösterilir. da görüßmeyi "eller serbest" moduna geri almak için B/T dü mesini basili tutun. Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanma daha fazlasini yapabilirsiniz Bir telefon ba lantisini kesme. Bkz. sayfa 16. Menüye (B/T -> CONNECTION -> Ba lanan aygitin adi -> DISCONNECT) gidin. Son aranan numaraya bir ça ri yapma Listeler en yeni girißten en eski giriße do ru siralanir. Cihaziniz en son alinan ve aranan sahneleri numaralarin kaydini tutar. Bkz. sayfa 16. Not Uluslar arasi bir arama yapmak istedi inizde, "+" eklemek için B?+ dü mesine basin ve silmek için dü meye tekrar basin. "+" yalnizca Cevapsiz ça ri, Aranan ça ri ya da Alinan ça ri için ayrintili liste seçildi inde eklenebilir. Bir görüßmeyi reddetme / Ön ayar numarasina kayitli bir numarayi arama / Cevapsiz ça ri bildirimi (Bu özellikler yalnizca Kulaklik profili olan telefonlarda kullanilabilir.) Bir ça riya cevap verme ve bir görüßmeyi sonlandirma. Cihazinizin zili çaldi inda aramaya cevap vermek için B/T dü mesine basin. Bir görüßmeyi sonlandirmak için B/T dü mesine basin ve basili tutun. Bir ça riyi reddetme Cihazinizin zili çaldi inda B/T dü mesine basin ve basili tutun. 14 CAR CD/MP3/WMA Receiver Cihazinizi ve Bluetooth kablosuz teknolojili aygit (MP3 Oynatici, MP3 Telefon...) ile eßleßtirme Bluetooth aygitinizin ba li cihazini etkinleßtirdi inizde, kablosuz ba lanti üzerinden MP3 dinleyebilirsiniz. Bir Bluetooth aygitinin kullanim yöntemi bir Bluetooth telefonun kullanim yöntemi ile aynidir. Bu özelli i kullanmak için telefonunuzun kullanim kilavuzuna bakin. Bluetooth kablosuz teknoloji dü meleri B/T : B/T ayarlarina girmek için bu dü meye basin. B?+ : Cihazda bazi sözcükler yazdi inizda, ekrandaki sonraki boßlu a geçmek için bu dü meye basin. MP3 dosyalarini oynatma Bluetooth özelli ini açti inizda Bluetooth kablosuz teknolojisini destekleyen cihaziniz ana ekranda "Bluetooth" mesajini gösterir. Cihaziniz kapatilana kadar Bluetooth açik kalacaktir. [LAC7800R] "B/T Streaming" / [LAC6800R] "B/T Music" seçimini yapmak için SRC dü mesine art arda basin. Cihazinizda kayitli bir MP3 dosyasini oynatmak için. Bu özelli i kullanmak için telefonunuzun kullanim kilavuzuna bakin. [PWR]'ye basin: Ayarlardaki sonraki içeri e gidin ya da cihazda bazi sözcükler yazarken sözcükleri girin. [PWR]'yi çevirin: Ayarlarda dikey olarak içerikte gezinin ya da cihazda sözcükler yazarken bir heceleme seçin. -?b : Bir hecelemeyi silmek ya da önceki içeri e geri dönmek için bu dü meye basin. Cihazda bazi sözcükler yazarken girilen tüm sözcükleri silmek için 1 saniye daha basili tutun. BACK BACK [LAC7800R] En son cevaplanan bir numarayi kaydetme. 6 adede kadar telefon numarasini kolayca kaydedebilir ve daha sonra bir dü meye basarak yeninde arayabilirsiniz.

4 Bkz. sayfa 14. Menüye gidin (CALL -> RECEIVED -> PWR dü mesini kaydetmek istedi iniz telefon numarasina getirmek için çevirin -> SAVE -> 1~6 arasinda bir numara seçin). Bluetooth kablosuz teknolojisi profilleri bilgisi Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmak için aygitlar belirli profilleri yorumlamalidir. Bu cihaz aßa idaki profillerle uyumludur. GAP (Generic Access Profile) (Jenerik Erißim Profili) HFP (Hands Free Profile) (Eller Serbest Profili) HSP (Hands Set Profile) (Kulaklik Profili) GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) (Jenerik Ses/Görüntü Da itim Profili) A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) (Gelißmiß Ses Da itim Profili) AVRCP (Audio/Video Distribution Remote Control Profile) (Ses/Görüntü Da itimi Uzaktan Kumanda Profili) OPP (Object Push Profile) BACK Not LAC6800R'nin B/T dü mesi LAC7800R'ninkinden farkli yerdedir. Ancak özellikler aynidir. CAR CD/MP3/WMA Receiver 15 Ayarlari yapma. B/T CALL (Bluetooth kablosuz teknolojisi) RECEIVED DIALED MISSED PRESET REDIAL DIAL RECEIVED (GELEN) /DIALED (ARANAN) /MISSED (CEVAPSIZ) Telefon numarasi listesi. Aramak için telefon numarasini seçin ve B/T dü mesine basin. Numarayi kaydetmek için seçin ve PWR dü mesini seçin. "SAVE" mesaji gösterilecektir. PWR'ye tekrar basin. numarasi kaydedilir. : Tekrar arama sayisini ayarlama. aramak için B/T dü mesine basin. SEARCH : Telefon numarasi listesini arama. defterini telefondan otomatik olarak alma. telefon defteri verisini telefonunuzdan gönderin. Telefonunuza ba li olarak gönderme ißlemi farklidir. Telefonunuzun kilavuzuna bakin. Ba lanan aygitin adi gösterilir. lanti içeri inde kaydi seçin. <-> OFF) AUTO ANSWER : Cevaplamayi otomatik ya da manuel yapabilirsiniz. (ON <-> OFF) MIC VOLUME : Telefonda mikrofon sesini 1 ila 5 arasinda ayarlama. Bluetooth kablosuz teknolojisi olan bir telefondayken, MIC sesini ayarlamak için U/AS ve u/ps dü melerini kullanin. NAME : Bu cihazin adini de ißtirme. PIN kodu : PIN kodunu de ißtirme. Varsayilan kod 1234'tür. ADDRESS : Adresi kontrol etme. PHONEBOOK LIST PB SEARCH GET (ADD) CONNECTION Connected Device Name VISIBILITY AUTO CONN AUTO ANSWER MIC VOLUME SETUP BT INFO NAME PIN-1234 ADDRESS 16 CAR CD/MP3/WMA Receiver Telefon uyumlulu u listesi Bluetooth listesi ve uyumlu üretici ßirketler. Íirket Nokia Liste (Italy) 5500 SPORT 6230i 6820a 7500prism 7650 (Italy) 8910i 9300i E50 E60 E61 E62 E70 E O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O S T V O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O (Bluetooth kablosuz teknolojisi) T: Telefon Defteri Senkronizasyonu (GET) V: Object Push(Vcard, ADD) Liste N70 N71 N73 N77 N80 N90 N91 N92 N93 N95 N-Gage N- Gage QD A1000 A780 E1000 E1070 E398 E550 E680 E680i KRZR K1 L72 RAZR V3 RAZR V3i RIZR Z8 ROKR E2 ROKR E6 SLVR L7 U6 V195 V360 V3X V500 V525 V600 E O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O S T V O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Íirket SONY ERICSSON Liste K610i K618i K700i K750i K770i K800i M600i P990i S500i S700i T610 T618 T628 T68i V600 V800 W550i W710i W800i W810i W850i Z1010 Z600 Z608 D500 D600 D820 D900 E770 E900 i600 T509 X820 Z540V E O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O S O O T O V O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O E: Eller serbest S: Ses letißimi (A2DP) Íirket Nokia O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Motorola O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O SAMSUNG O O O O O O O O O O O O O O O O O O CAR CD/MP3/WMA Receiver 17 Bluetooth listesi ve uyumlu üretici ßirketler. Íirket SIEMENS Liste EF81 S55 S65 S88 SK65 SL75 SX1 SXG (PEARL) v HW6915 Treo750v E O O O O O O O O O O O O O O S T O E: Eller serbest S: Ses letißimi (A2DP) V O O O O O O O O O O Íirket LG Liste T: Telefon Defteri Senkronizasyonu (GET) V: Object Push(Vcard, ADD) E O O O O O O O O O O O O O O O O S O O T V O O O O O O O O O O O O O O Íirket Liste KE770 M4410 O2 Xda Atom GX15 GX25 K-JAM PG6200 N750 N930 MYX6-2 E O O O O O O O O O O O S O O O O O O T V O O CU500 KE970 KG245 KG800 U880 U890 KF600 KE850 PRADA KG290 KE500 KM500 KU990 VIEWTY KU580 KU970 KU960 U370 PHILIPS SHARP I-MATE PANTECH NEC SAGEM O O O O O O O O O O O O O BLACK BERRY HP PALM Not Telefonda <Bluetooth Power Save> fonksiyonu varsa, ba lantiyi sürdürmek için fonksiyonu açik tutmaniz önerilir. Arama modunu eller serbestten telefona aldi inizda, ba lanti kesilebilir. Bazi telefonlar Reject (Reddetme) fonksiyonunu desteklemez. Telefon bataryasinin zayiflamasi sorunlara neden olabilir. "Bluetooth sözcük ißareti ve logolari Bluetooth SIG, Inc'ye aittir ve bu ißaretler LG Electronics tarafindan lisans altinda kullanilmaktadir. Klima / isiticiyi kapatin. - Araci durdurun ya da düßük hizda kullanin. - Aramayi sessiz bir yerde yapin. Telefon türüne, yol koßullarina, hava durumuna vb. göre görüßme kalitesinde farkliliklar olabilir. sürüß sirasinda telefonun kullanilmasi beklenmeyen kazalara neden olabilir. Bluetooth kablosuz teknolojisi Bluetooth kablosuz teknolojisi içeren belirli türde telefonlarla do ru ßekilde çalißmayabilir. 18 CAR CD/MP3/WMA Receiver Sorun Giderme Belirti Neden Düzeltme Genel Cihaz açilmiyor / Cihaz çalißmiyor. Kablolar ve konnektörler do ru ba lanmamiß. Sigorta atmiß. CD Ses yok / Ses seviyesi artmiyor. Ses atlamalari var. Oynatim yapilamiyor. Gürültü ve di er etkenler dahili mikro ißlemcinin do ru çalißmamasina neden oluyor. Kablolar do ru ßekilde ba lanmamiß. Kablolari do ru ßekilde ba layin. Cihaz iyice sabitlenmemiß. Disk kirli. Yüklenen disk bu cihazin oynatamayaca i bir türde. Pil seviyesi düßük. Cihazi iyice sabitleyin. Diski temizleyin. Diskin türünü kontrol edin. Yeni pil takin. Tüm ba lantilarin do ru oldu unu bir kez daha do rulayin.

5 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Sigortanin atmasina neden olan sorunu giderin ve ardindan yeniden takin. Ayni de erdeki do ru sigortayi takti inizdan emin olun. SEEK : Yeni ayarlanan bir istasyonda 5 saniye boyunca TP bilgisi alinmazsa, alici son istasyonla ayni PI'ye sahip ancak TP bilgisi içeren sonraki istasyona geri döner. PI (Program Kimli i) SOUND / MUTE PI SOUND : Farki PI'si olan bir istasyonun sesi kesikli duyuluyorsa, alici 1 saniye sonra sesi keser. PI MUTE : Farki PI'si olan bir istasyonun sesi kesikli duyuluyorsa, alici sesi hemen keser. AUX (Auxiliary) ON / OFF Bu cihazda bir aux. donanimi kullanilabilir. Bu cihaza ba li aux. donanimini kullanirken aux. ayarini etkinleßtirin. AUX (Auxiliary) 00dB / +6dB Kaynaklar arasinda geçiß yaparken ses seviyesinde çok aßiri de ißiklikler olmasini önlemek için her kayna in ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. 0 db ya da +6 db oalörak ayarlama yapabilirsiniz. Harici bir bileßenden baßka bir kayna a geçiß yaparken aniden yüksek bir ses seviyesi ile karßilaßabilirsiniz. DEMO OFF/ ON Bir kayna i dinlerken ekrandaki baßlangiç göstergesini bilgi adi (fonksiyon adi, EQ adi, vb. ) olarak de ißtirebilirsiniz. [LAC7800R] LED BLU/RED, [LAC6800R] LED RED/GRN Dü me rengini de ißtirebilirsiniz. [LAC7800R] Blue <-> Red / [LAC6800R] Red <-> Green BEEP 2ND / ALL BEEP 2ND : Bir tußa uzun (1 sn) basildi inda bip sesi üretilir. BEEP ALL : Herhangi bir tußa basildi inda bip sesi üretilir. 20 CAR CD/MP3/WMA Receiver Teknik Özellikler Genel Çikiß Gücü Güç Kayna i Hoparlör empedansi Topraklama Sistemi Boyutlar (G x Y x D) Net A irlik Alici FM Frekans Arali i S/N (Sinyal/Gürültü) Orani Bozulma Kullanilabilir Hassasiyet AM (MW) Frekans Arali i S/N (Sinyal/Gürültü) Orani Bozulma Kullanilabilir Hassasiyet CD Frekans Tepkisi S/N (Sinyal/Gürültü) Orani Bozulma Kanal Ayrimi (1kHz) AUX Frekans Tepkisi S/N (Sinyal/Gürültü) Orani Bozulma Kanal Ayrimi (1kHz) Maksimum Giriß Seviyesi (1kHz) Bluetooth Verici Gücü Frekans Arali i Bluetooth Sürüm Spesifikasyonu [LAC7800R] USB Sürüm Line OUT Subwoofer (iste e ba li) Frekans Arali i Çikiß Voltaji Line-out çikißi Frekans Tepkisi Çikiß Volataji 50W x 4 Kanal (Maks.) DC 12V 4 Negatif 180 x 50 x 176 mm (Kontrol Paneli Hariç) 1.3 kg , MHz 53 db 0. 7% 12 dbµv ya da khz 50 db 1.0% 28 dbµv 20 Hz-20 khz 85 db 0.1% 60 db 20 Hz-20 khz 85 db 0.1% 45 db 1.2V (35K) 4 dbm 2402 ~ 2480MHz EDR USB Hz ~ 120 Hz 3.8 V (Maks.) 20Hz ~ 20 KHz 3.8 V (Maks. ) Tasarim ve teknik özellikler önceden bildirilmeksizin de ißtirilebilir..

DVD-5080 USB. Kullanma Kılavuzu. DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar FM/AM Radyolu Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr

DVD-5080 USB. Kullanma Kılavuzu. DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar FM/AM Radyolu Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr DVD-5080 USB DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar FM/AM Radyolu Oto Teybi Kullanma Kılavuzu www.goldmaster.com.tr Güvenlik Bilgileri İçindekiler UYARI Elektrik şoklarından korunmak için bu ürünü yağmurlu

Detaylı

CD9303UB-CV RDS / MP3-CD / USB / AUX TUNER BLUETOOTH VE CD ÇALAR (12 Volt)

CD9303UB-CV RDS / MP3-CD / USB / AUX TUNER BLUETOOTH VE CD ÇALAR (12 Volt) www.vdo.de CD9303UB-CV RDS / MP3-CD / USB / AUX TUNER BLUETOOTH VE CD ÇALAR (12 Volt) KULLANIM KILAVUZU 3. Cihazı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve daha sonra kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG HT353SD http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917303

Kullanım kılavuzunuz LG HT353SD http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917303 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG HT353SD tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG HT303SU http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917300

Kullanım kılavuzunuz LG HT303SU http://tr.yourpdfguides.com/dref/3917300 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG HT303SU tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt)

TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt) www.vdo.com TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt) KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER CD ÇALAR (24 Volt)

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER CD ÇALAR (24 Volt) www.vdo.com CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER CD ÇALAR (24 Volt) KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Güvenlik Bilgileri ÖNLEMLER Sadece 24 volt DC eksi topraklı elektrik sisteminde kullanın. Cihazı

Detaylı

www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Kullanım ve montaj kılavuzu

www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Kullanım ve montaj kılavuzu www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Kullanım ve montaj kılavuzu İçerik İçerik Bu kullanım kılavuzu ile ilgili...5 Kullanılan semboller...5 Kullanım alanı...5 Uygunluk açıklaması...5

Detaylı

CD716U-BU CD RADIO / USB MP3 / WMA 12V

CD716U-BU CD RADIO / USB MP3 / WMA 12V www.vdo.com CD716U-BU CD RADIO / USB MP3 / WMA 12V KULLANICI KILAVUZU VDO_CD716U-BU_TU.indd 1 29/04/15 12:19 Güvenlik Bilgileri n Güvenlik Bilgileri ii ÖNLEMLER Sadece 12-volt DC negatif topraklı elektrik

Detaylı

Kullanım Kılavuzu X-9000N

Kullanım Kılavuzu X-9000N Kullanım Kılavuzu X-9000N DVD/VCD/CD/MP3/MP4/SD/USB PLAYER FM/MW TUNER TV, GPS & Bluetooth Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bu işletim talimatlarını tümüyle okuyun,

Detaylı

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543 KULLANIM KILAVUZU DVD Alıcı Sistemi Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543 MODELLER HT805PH (HT805PH,

Detaylı

KILAVUZU CİHAZ KULLANICI KILAVUZU

KILAVUZU CİHAZ KULLANICI KILAVUZU VW-SEAT-SKODA ile uyumlu Navigasyonlu Multimedya Sistemi KULLANICI KILAVUZU CİHAZ KULLANICI KILAVUZU İNGILIZCE/ALMANCA İÇİNDEKİLER EMNİYET TALİMATLARI... 3 ÖN PANEL DÜĞMELERİ...4-5 ANA UZAKTAN KUMANDA...6-7

Detaylı

DVD Ev Tiyatro Sistemi

DVD Ev Tiyatro Sistemi KULLANIM KILAVUZU DVD Ev Tiyatro Sistemi Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuz dikkatlice okuyun ve kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın. CALL CENTER TELEFON NUMARASI : 444-6-543 HT306SU (HT306SU,

Detaylı

MICRO HiFi SYSTEM UMS 4910 DEC

MICRO HiFi SYSTEM UMS 4910 DEC MICRO HiFi SYSTEM UMS 4910 DEC tr İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK 4 GENEL

Detaylı

TÜRKÇE SLIM MICRO SYSTEM KULLANIM KILAVUZU MODEL DK-KP80PH

TÜRKÇE SLIM MICRO SYSTEM KULLANIM KILAVUZU MODEL DK-KP80PH TÜRKÇE MODEL DK-KP80PH SLIM MICRO SYSTEM KULLANIM KILAVUZU ipad, iphone, ipod, ipod classic, ipod nano, and ipod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. ÖZEL NOTLAR

Detaylı

Araç TV Radyo BTV-7400

Araç TV Radyo BTV-7400 Araç TV Radyo BTV-7400 KURULUM ÖNLEMLER Montaj yerini sürücünün normal sürüş fonksiyonunu etkilemeyecek biçimde dikkatlice seçiniz. Üniteyi, direkt güneş ışığı veya kaloriferden sıcak hava ile yüksek ısıya

Detaylı

TÜRKÇE. XL-HF401PH (Ana ünite) ve CP-HF401H'den (hoparlör sistemi) oluşan XL-HF401PH Hi Fi Komponent Sistemi.

TÜRKÇE. XL-HF401PH (Ana ünite) ve CP-HF401H'den (hoparlör sistemi) oluşan XL-HF401PH Hi Fi Komponent Sistemi. CD/USB NETWORK XL-HF401PH (Ana ünite) ve CP-HF401H'den (hoparlör sistemi) oluşan XL-HF401PH Hi Fi Komponent Sistemi. Giriş Bu SHARP ürününü aldığınız için teşekkür ederiz. Bu üründen en iyi performansı

Detaylı

SN-358 SKYPE SN-358 PLUS

SN-358 SKYPE SN-358 PLUS SN-358 SKYPE SN-358 PLUS TR * SENAO nun yüksek kaliteli ürünlerinden biri olan bu SN-358 Skype/SN-358 PLUS kablosuz telefonu satın aldı ınız için te ekkür ederiz. * En iyi performansı elde etmek için kullanımdan

Detaylı

çindekiler Türkçe - 1 -

çindekiler Türkçe - 1 - çindekiler Özellikler... 2 Giri... 2 Hazırlık... 2 Güvenlik Önlemleri... 3 Paket çeri i... 4 Çevresel Bilgiler... 5 Tamir Bilgileri... 5 Uzaktan Kumanda Tu ları... 6 LCD TV ve Çalı ma Tu ları... 7 Arka

Detaylı

TÜRKÇE TR-0 MİKRO KOMPONENT SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU. Aksesuarlar. Ses seviyesi kontrolü. Özel not

TÜRKÇE TR-0 MİKRO KOMPONENT SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU. Aksesuarlar. Ses seviyesi kontrolü. Özel not VOL VOL VOL VOL XL-E12 TÜRKÇE MODEL XL-E12H MİKRO KOMPONENT SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Bu SHARP ürününü aldığınız için teşekkür ederiz. Bu üründen en iyi performansı alabilmek için lütfen bu kılavuzu dikkatle

Detaylı

Kullanım Talimatları. Tıklayın! Doğrudan atlayabilirsiniz. İçindekiler. Dosyaları Kaydetme. Bilgisayarınızı Kullanma. Sorun Giderme.

Kullanım Talimatları. Tıklayın! Doğrudan atlayabilirsiniz. İçindekiler. Dosyaları Kaydetme. Bilgisayarınızı Kullanma. Sorun Giderme. Tıklayın! Doğrudan atlayabilirsiniz Kullanım Talimatları İçindekiler Dosyaları Kaydetme Bilgisayarınızı Kullanma Sorun Giderme Dizin TR 4-293-034-51(1) İçindekiler UYARI...5 Kullanıcılar için uyarı...7

Detaylı

Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu

Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu İçindekiler Chevrolet MyLink... 5 Ses sistemi... 59 Chevrolet MyLink Giriş... 6 Radyo... 18 Harici cihazlar... 26 Cep telefonu... 47 Dizin... 58 6 Giriş Giriş Genel

Detaylı

Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu

Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu İçindekiler MyLink, Metin Bazlı... 5 Ses sistemi... 61 MyLink, Navigasyonlu veya Navigasyonsuz Simge Tabanlı..123 MyLink, Metin Bazlı Giriş... 6 Radyo... 19 Harici cihazlar...

Detaylı

VW GOLF VII OTOMOBİLLERİNE ÖZEL NAVİGASYON KULLANICI KILAVUZU CİHAZ KULLANICI KILAVUZU

VW GOLF VII OTOMOBİLLERİNE ÖZEL NAVİGASYON KULLANICI KILAVUZU CİHAZ KULLANICI KILAVUZU VW GOLF VII OTOMOBİLLERİNE ÖZEL NAVİGASYON KULLANICI KILAVUZU CİHAZ KULLANICI KILAVUZU İNGILIZCE/ALMANCA İÇİNDEKİLER EMNİYET TALİMATLARI... 3 ÖN PANEL DÜĞMELERİ...4-5 IR UZAKTAN KUMANDA...6-7 DİREKSİYON

Detaylı

ZE-N C 3 811D KULLANIM KILAVUZU USER MANUAL FORD A ÖZEL NAVIGASYONLU MULTIMEDYA SISTEMI ENGLISH/ GERMAN

ZE-N C 3 811D KULLANIM KILAVUZU USER MANUAL FORD A ÖZEL NAVIGASYONLU MULTIMEDYA SISTEMI ENGLISH/ GERMAN ZE-N C 3 811D FORD A ÖZEL NAVIGASYONLU MULTIMEDYA SISTEMI USER MANUAL KULLANIM KILAVUZU ENGLISH/ GERMAN İÇİNDEKİLER GÜVENLİK TALİMATLARI... 3 ÖN PANEL TUŞLARI...4-5 TEMEL KULLANIM...6-7 RADYO MODU... 8-11

Detaylı

EV SES SİSTEMİ. Kullanım Talimatları SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 4-487-569-13(1) (TR) Başlarken. Disk/USB Çalma. USB Aktarma. Tuner.

EV SES SİSTEMİ. Kullanım Talimatları SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 4-487-569-13(1) (TR) Başlarken. Disk/USB Çalma. USB Aktarma. Tuner. 4-487-569-13(1) (TR) EV SES SİSTEMİ Kullanım Talimatları Başlarken Disk/USB Çalma USB Aktarma Tuner Bluetooth Ses Ayarı Diğer İşlemler Ek Bilgiler SHAKE-99/SHAKE-77/SHAKE-55/SHAKE-33 UYARI Yangın veya

Detaylı

LIFESTYLE V35/V25 Ev Eğlence Sistemleri LIFESTYLE T20/T10 Ev Sineması Hoparlör Sistemleri Kullanım Kılavuzu

LIFESTYLE V35/V25 Ev Eğlence Sistemleri LIFESTYLE T20/T10 Ev Sineması Hoparlör Sistemleri Kullanım Kılavuzu LIFESTYLE V35/V25 Ev Eğlence Sistemleri LIFESTYLE T20/T10 Ev Sineması Hoparlör Sistemleri Kullanım Kılavuzu ÖN HAZIRLIK Türkçe GÜVENLİK BİLGİSİ Lütfen bu kılavuzu okuyun Lütfen bu kılavuzdaki talimatları

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT SAN DIEGO MP27 WHITE http://tr.yourpdfguides.com/dref/3310548

Kullanım kılavuzunuz BLAUPUNKT SAN DIEGO MP27 WHITE http://tr.yourpdfguides.com/dref/3310548 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu NWZ-A826 / A828 / A829

Kullanma Kılavuzu NWZ-A826 / A828 / A829 Sistem Gereksinimleri Bilgisayar IBM PC/AT veya aşağıdaki Windows işletim sistemleri yüklenmiş uyumlu bilgisayar*: Windows XP Home Edition (Service Pack 2 ya da sonrası) / Windows XP Professional (Service

Detaylı

İçindekiler. Chevrolet MyLink... 3 Ses sistemi... 57

İçindekiler. Chevrolet MyLink... 3 Ses sistemi... 57 İçindekiler Chevrolet MyLink... 3 Ses sistemi... 57 Chevrolet MyLink Giriş... 4 Radyo... 16 Harici cihazlar... 24 Cep telefonu... 45 Dizin... 56 4 Giriş Giriş Genel Bilgiler... 4 Hırsızlığa karşı koruma

Detaylı

ZE-N C 2 011D KULLANIM KILAVUZU USER MANUAL. VW' e ÖZEL NAVIGASYONLU MULTIMEDYA SISTEMI ENGLISH/ GERMAN

ZE-N C 2 011D KULLANIM KILAVUZU USER MANUAL. VW' e ÖZEL NAVIGASYONLU MULTIMEDYA SISTEMI ENGLISH/ GERMAN ZE-N C 2 011D VW' e ÖZEL NAVIGASYONLU MULTIMEDYA SISTEMI USER MANUAL KULLANIM KILAVUZU ENGLISH/ GERMAN İÇİNDEKİLER GÜVENLİK TALİMATLARI... 3 ÖN PANEL TUŞLARI...4-5 DİREKSİYON KUMANDALARININ KULLANILMASI...6-7

Detaylı