BASK ÇĠFT DĠLLĠ EĞĠTĠMĠ VE BUNUN TÜRKĠYEDEKĠ OLASI ÇĠFT DĠLLĠ EĞĠTĠM ĠÇĠN ÖRNEKLENDĠRĠLMESĠ*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASK ÇĠFT DĠLLĠ EĞĠTĠMĠ VE BUNUN TÜRKĠYEDEKĠ OLASI ÇĠFT DĠLLĠ EĞĠTĠM ĠÇĠN ÖRNEKLENDĠRĠLMESĠ*"

Transkript

1 77 Asya Öğretim Dergisi [Asian Journal of Instruction] (1(ÖZEL)), e-issn: BASK ÇĠFT DĠLLĠ EĞĠTĠMĠ VE BUNUN TÜRKĠYEDEKĠ OLASI ÇĠFT DĠLLĠ EĞĠTĠM ĠÇĠN ÖRNEKLENDĠRĠLMESĠ* BASQUE BILINGUAL EDUCATION AND SAMPLING FOR A POSSIBLE BILINGUAL EDUCATION IN TURKEY Burhan ÖZFİDAN**, Hüsamettin DEMİR*** ÖZET: 1923 ten beri devam eden Kürt sorunu, 90 yıllık Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük iç problemdir. Türkiye deki Kürtlerin en temel problemi dildir. Bu çalışmada, İspanya nın Bask bölgesinde uygulanan çift dilli eğitim modelleri incelenmiş ve Türkiye'deki Kürtler için bu modellerin uygulanıp uygulanamayacağı hakkında fikir edinilmeye çalışılmıştır. İspanya daki en büyük etnik grup Bask toplumudur. Bask çift dilli eğitim sistemi azınlıklarının dilleri ve önemi düşünülerek; tarihsel ve politik içerikleri hesaba katılarak hazırlanmıştır. Bu çalışmanın diğer bir amacı da Bask bölgesi çift dilli eğitim modelinin Türkiye deki Kürtlere uygulandığında yaşamlarına katacaklarıdır. Bu çalışmada zengin bir veri anketi ile nitel metod kullanılarak, Bask bölgesinin çift dilli eğitim sistemi açıklanmıştır. Bu ankete Bask bölgesinde yaşayan 26 öğretmen ve bilim adamı katılmıştır. Bu ankette katılımcıların cevapları bir araya getirilmiş ve incelenmiştir. Ankette bulunan temalar kodlanmıştur.anket sonuçlarına göre, Bask bölgesindeki çift dilli eğitim sistemi sorunsuz bir şekilde devam etmektedir. Son 10 yılda, Bask bölgesindeki bu çift dilli eğitim sistemi dil çalışmaları için çoklu tercih olarak sunulmuştur. Böylece bu Bask bölgesi için bir avantaj olmuş ve çift dilli eğitim sistemi özelleştiği gibi; kürt bölgesi için de uygulanılabilir olup olmadığının incelendiği bir çalışmadır. Anahtar Kelimeler: Çift dilli eğitim, Türkiye, Bask, Kürtçe. ABSTRACT: The Kurdish issue, which has been ongoing since 1923, is the biggest internal problem of 90-year-old the Republic of Turkey. The fundamental problem of Kurds in Turkey is language. In this study, bilingual education model of Bask region in Spain was scrutinized and it was tried to get an idea whether this model can be implemented for Kurds in Turkey. The biggest ethnic group in Spain is Bask society. Bask bilingual educational model was prepared considering minority languages and importance, and political issues. The purpose of the study is to indicate the value Kurds get in their life when it is implemented in Turkey. The overall design of this study uses a qualitative method consisting of data collection through a survey used to get a rich data set that explains the issues surrounding bilingual education in the Basque region. This survey involved 26 participants from K-12 teachers and scholars in the Basque Country. Participants answers were gathered and analyzed. Data was coded and themes were made. Results indicate that currently, the Basque Country in Spain has a reputable ongoing bilingual education system. Over the last decade, the Basque region has established a model for bilingual education that offers multiple options for the linguistic study of the Basque language. Thus, as the Basque Region has an advanced and institutionalized bilingual education system, it is logical to study how minority language issues were addressed previously so it may inform the Kurdish situation. Key Words: Bilingual Education, Turkey, Basque, Kurdish *Bu çalışma nin bir örneği YICER kongresinde sunulmuştur. ** PhD Candidate, ***PhD Students at Inonu University in Turkey,

2 Burhan ÖZFİDAN, Hüsamettin DEMİR 78 GĠRĠġ Kürtçenin Tarihi Kirişçi ve Winrow un (1997) çalışmalarına göre, Kürtler etnik olarak Türklerden ve Araplardan tamamen farklıdır. Kürtler, genel itibariyle Osmanlı nın Doğu topraklarında yaşamıştır. Kirişçi ve Winrow un açıklamalarına göre 19. yüzyılların başında Türkler, Kürtler, Araplar ve Arnavutların arasında bir etnik ayrıştırma olmuştur. Bu etnik ayrıştırmanın farkında olmayan bu gruplardan özellikle Kürtlerin, etnik olarak özgüvenleri oluşmamıştır. Aynı zamanda bu dönemlerde Kemalist hareket, Kürtlere karşı bir antipati sergilemiştir. Bunun en büyük sebeplerinden biri de, Kemalist hareketin seküler bir yapıya sahip olmasıdır. Kürtler, bu seküler yapıya ayak uyduramadığı için diğer bir ifade ile kendi içlerinde dini inançlarının gereklerini açıkça yaşadıkları için Kemalist hareketin bu tür karşı çıkmalarına maruz kalmışlardır. (McDowall, 1996 ve Entessar, 1992). Farklı yabancı tarih kitaplarında da Kemalist hareketin Kürtler ile bir çatışma halinde olduğuna dair bilgilere ulaşmak mümkündür. Kürtçe yazmak 1923 yılında resmen yasaklanmıştır (May, 2001).Bu Kürtçeyi tamamen hiçe sayma ve Kürtçeyi dil unsurundan çıkarmanın bir ibaresidir. Bu yıllarda Almanca ve İngilizce öğrenmeye izin verilirken Kürtçe Türkiye de büyük bir etnik gurubun dili olmasına rağmen yasaklanmıştır.1950 li yıllarda Kürtçenin özel hayatta kullanılmasına izin verilmiştir fakat toplum içinde, resmi dairelerde, kısaca sosyal hayatta yasaklanmıştır (Kendal, 1980). Bu, Kürt dilinin asimile edilmesinde en büyük etkenlerden birisidir. Bir etnik grubun dilinin yasaklanması o etnik gurubun kültürel değerlerinin yok olmasına zemin hazırlamaktadır. Bu durumun Kürtler üzerinde olumsuz etkiler yarattığı tarihte görülmektedir. Türkiye'de çift dilli eğitim sisteminin kullanılması Türkiye yi iki etnik guruba ayırmaz. Böyle bir yaklaşım Türkiye'yi iki etnik guruba ayırmanın tam aksine Türkler ve Kürtler arasında samimi bir ilişki oluşmasına yol açacaktır. Çalışlar'ın 2009'daki bir çalışmasına göre bir etnik gurubun kendi dilinde eğitim görmesi tamamı ile doğal insani hakkıdır. Çalışlar'ın bu çalışmasını destekleyici diğer önemli bir çalışma UNESCO (1974 ) yapılmıştır. Bu çalışmada da bir etnik gurubun kendi dilinde eğitim almasının sadece o etnik gurubun değil tüm insanların insani hakkı olduğunu savunmaktadır. Bunun yanında Çalışlar, böyle bir durumun yani Kürtlerin haklarının korunmasının onların kültürel değerlerini de canlandıracağına inanmaktadır. Bu göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Dünyada birçok ülkede çift dilde eğitim kullanılmaktadır ve bu ülkelerde hiçbir etnik ayrışma söz konusu olmamıştır. Örneğin; İspanyada bir çok etnik kökenden insan yaşamaktadır, Basklar bu etnik guruptan sadece bir tanesidir. Şu an İspanya Bask Bölgesinde çift dilli eğitim sistemi güzel bir şekilde uygulanmaya devam etmektedir. Ġspanyadaki Bask Çift Dilli Eğitimi Cenoz un 2012 deki çalışmasına göre İspanya da, Türkiye deki gibi birçok etnik grup bulunmaktadır. Bunlardan sadece biri olan Basklar, Fransa sınırlarında yaşamaktadırlar. Bask bölgesi şu anda kendi içinde özerk bir yapıya sahiptir.bask bölgesinde çift dilli eğitim devam etmektedir. Ama önceki dönemlere bakılacak olursa Bask bölgesinde çift dilli eğitim sistemine kolay bir şekilde geçilmemiştir. Özfidan nın 2013 te yaptığı çalışmaya göre İspanya daki Baskların ve Türkiye'deki Kürtlerin tarihinde birçok benzerlikler bulunmaktadır. Türkiye'de olduğu gibi İspanya nın Bask bölgesinde de Bask dili 1939 dan 1975 e kadar Franco rejimi tarafından yasaklanmıştır. İspanya da birçok dil konuşulup öğrenilirken;bask dili Franco tarafından yasaklanmıştı (Cenoz, 2012). Her şeye rağmen, 1960 Bask'daki ailelerin ısrarcılığı ile Bask bölgesinde özel ilkokul ve ortaokullar açılmıştır ama bu kurumların hiçbir resmi kurum veya kuruluşta geçerliliği olmamıştır.franco nun ölümü ile Franco rejimi tamamen bitmiş ve bununla birlikte Bask dili üzerindeki yasak kalkmıştır. Franco diktatör rejimini son bulması ile 1975

3 Bask Çift Dilli Eğitimi ve Bunun Türkiyedeki Olası Çift Dilli Eğitim İçin Örneklendirilmesi 79 yılının başlarında İspanyanın Bask bölgesinde, Bask dili ve İspanyolca çift dilli eğitim sistemi kurulmaya karar verilmiştir (Zalbide & Cenoz, 2008).Bu kararda ailelerin gösterdiği kararlı direnişin önemli bir yeri vardır. Uzun uğraşlar sonucunda Bask bölgesinde şu anda da geçerliliği devam eden çift dilli eğitim sistemi kurulmuştur. Bu çift dilli eğitim; üç tane model içermektedir, bunlar; model A, model B ve model D. Bu üçlü model tüm Bask bölgesindeki okullar için zorunlu eğitim haline gelmiştir.fakat bu sistem, üç model içerisinden seçmeli olduğu için velilere büyük kolaylık sağlamıştır. Model A ya göre hemen hemen bütün konular İspanyolca öğretilmekte ve Bask dili haftada sadece beş saat görülmektedir.bu modele göre öğrenciler minimum derecede Bask dili öğrenmektedir. Bu modelin en önemli amaçlarından biri Bask dilinin bir öğrenci tarafından anlaşılır derecede öğrenilmesi ve öğrencilerin kültürlerini unutmamasını sağlamaktır. Öğrenciler bu model ile azda olsa Bask bölgesi kültürüne aşina olmaktadırlar (Gardner & Zalbide, 2005). Model B ise genelde anadili İspanyolca olan ve her iki dilde de eğitim almak isteyenler için kurulmuş bir sistemdir.bu modele göre öğrenciler yüzde 50 İspanyolca yüzde 50 de Bask dilini öğrenmektedir. Bu modelin en önemli amaçlarından biri ana dili İspanyolca olanlara Bask dilini iyi bir şekilde öğretmektir. Model D de ise konular genelde Bask dilinde anlatılmakta ve İspanyolca haftada beş saat verilmektedir. Ailelere çocukları için bu üç modelden birini seçme hakkı verilmiştir. Bu üç modelin ortak amaçlarından biri ana dilde eğitimin geliştirilip yayılmasıdır. Şu da bilinmelidir ki; bu çift dilli eğitime geçilene kadar birçok sıkıntı yaşanmıştır. Bu kadar zahmet ve sıkıntının sonunda böyle düzenli bir sistem kurulmuştur. Çift dilli eğitim sürecinde, materyal olarak Bask dilinde bir çok kitap basılmıştır. Yapılan tüm bu harcamaların sponsorluğunu İspanya Devleti yapmıştır. Özel eğitim kurumlarının bile bir çok harcamaları devlet tarafından karşılanmaktadır.fakat öncesinde, Franco döneminde tüm eğitim harcamaları aileler tarafından karşılanmaktaydı. Çift dilli eğitim için dersleri anlatacak öğretmenleri yetiştirmek bu süreç içinde yaşanan en büyük sıkıntılardan biridir.çift dilli eğitim sürecinde hali hazırda öğretmen olmadığı için Bask dilini öğretmek için başka yerden öğretmen kiralanmıştır. Sonraki dönemde üniversitelerde öğretmen yetiştirmek için bölümler açılıp en kısa zamanda öğretmen yetiştirilmeye başlanmıştır. Öğretmen yetiştirme programına verilen isim IRALE olup, bu sorun da en kısa zamanda çözülmüştür (Zalbide & Cenoz, 2008). Özetleyecek olursak, uzun uğraşlar sonucu İspanyanın Bask Bölgesinde halen devam etmekte olan, iyi işleyen çift dilli bir eğitim programı kurulmuştur. Öncesinde Bask dili hiçbir yerde kullanılmazken şu anda üniversitelerde, medyada, pazarlamada, okullarda vs. tüm resmi kurumlarda kullanılmaktadır.tüm engel ve sıkıntılara rağmen Bask Bölgesine çift dilde eğitim getirilmiştir. Ama burada dikkat edilmesi gereken en önemli unsurlardan biri tüm engellere rağmen ısrarla hedefe ulaşmak amaç edinilmiştir. YÖNTEM Genel itibariyle bu nitel bir çalışmadır. Bu nitel çalışmada, yapılan ankette nasıl ve neden sorularına cevap verildiği için alan çalışması da denilebilir (Creswell, 1994).Bu çalışmada 26 katılımcı olup, bu 26 kişinin 8 i erkek, 18 i bayan katılımcıdır. Katılımcıların hepsi İspanyanın Bask Bölgesinde bulunan okul ve üniversitelerdeki öğretmenlerdir. Data Toplanması ve Prosedürler Bu ankete Bask bölgesinde yaşayan 26 öğretmen ve akademisyen katılmıştır. Araştırmacı, İspanyada Bask bölgesinde bulunan Bask Üniversitesinde bir Yardımcı Doçent ile irtibata geçmiş ve anket sonuçlarına onun üzerinden ulaşmıştır. Bu öğretim üyesi anket sonuçlarını katılımcılardan tek tek toplayarak araştırmayı yapan kişiye göndermiştir. Tüm anket sonuçları İngilizce elde edilip, sonrasında

4 Burhan ÖZFİDAN, Hüsamettin DEMİR 80 Türkçeye çevirilmiştir. Bu ankette katılımcıların cevapları bir araya getirilmiş ve incelenmiştir. Ankette bulunan temalar beş ana başlık altında kodlanmıştır. Data Analizi Anket açık uçlu sorulardan oluştuğu için katılımcılar soruları daha detaylı ve rahat bir ortamda cevaplama fırsatı bulmuştur. Genel itibariyle anket soruları; bask bölgesindeki çift dilli eğitim sistemini, bu sistem kurulurken ne gibi sorunlarla karşılaşıldığını, bask bölgesinde ne gibi olumlu sonuçlara sebep olduğunu ve günümüzdeki gidişatını sorgulamaya yönelik sorulardır. Katılımcıların üniversite ve okullardaki deneyimlerinden yararlanılarak, olası bir çift dilli eğitim sürecinde nelere dikkat edilmesi gerektiğine yönelik sorular yönlendirilmiştir. Anketin yanı sıra, araştırmacının Amerikada bulunan Basklarla yaptığı görüşmelerden notlar da bulunmaktadır. Bu notları da beş ana başlıkta kodlanmıştır. Bu notlar ankette aldığımız sonuçları doğrulamaktadır. Bu nitel çalışmada karşıt özel durum analizi kullanılmıştır. Karşıt özel durum analizi, toplanan datalara bağlı olarak katagoriler arasında mantıksal bağ kurmaya yaramaktadır (Creswell, 2003). Araştırmacı bu çalışmada farklı temalar için katagoriler oluşturmuştur.bu temalar anket sorularına verilen cevaplar ve araştrmacının Amerikadaki Basklarla yaptığı görüşmelerden edindiği notlar arasından derlenerek ortaya çıkarılmıştır. ÇalıĢma Sonunda Çıkan Sonuçlar; Çalışma sonunda çıkan sonuçları beş ana başlıkta inceleyelim: 1- Dilin önüne konulan yasaklar: Katılımcılar, çift dilli eğitim sistemine geçilmeden önce İspanya Bask Bölgesindeki halkın genel durumundan bahsettiler.katılımcıların çoğu, Franconun baskıcı ve diktatör yapısından ve onun Bask dilini yasaklıyıp halka nasıl zulüm ve eziyet ettiğinden bahsettiler.katılımcılara göre, Franco döneminde baskıyla yapılanlar tamamen insan haklarına aykırıdır.franco, tüm halkı İspanyolca konusmaya zorlamıştır.franconun koyduğu dil yasağı çok ciddi olup, yeni doğan bebeklere Bask dilinde bir isim konulması bile yasaklanmıştır. Katılımcılar yeni nesilin Franconun yasaklarına şahit olmadıkları için çok şanslı olduğundan bahsetmektedir. Katılımcılar, şu anda ırkçılığa mahal vermeyen çift dilli çok iyi bir eğitim sistemine sahip oldukarını belirtmektedirler. 2- Bask dilinin Bask bölgesinde yayılması: Katılımcılara günümüzde Bask Bölgesindeki çift dilli eğitim sisteminin nasıl gittiğine dair sorular yönlendirilmiştir. Katılımcılara göre,devam eden sistem tek kelime ile harika olup hiç bir katılımcıdan olumsuz bir cevap alınmamıştır.katılımcılara göre, çift dilli eğitim legal bir yapıya sahiptir.çift dilli eğitimi sürdürme konusunda öğrenci ve veli talepleri hızla artmaktadır.çift dilli eğitim için gerekli bütün maddi desteği İspanya Devletinin karşılaması halka büyük güven vermektedir.devlet desteğinin arkasında olması çift dilli eğitim programlarının sürekli gelişmesine ve yayılmasına büyük destek sağlamaktadır. Katılımcılar; Bask dili öncelerde hiç bir yerde konuşulmazken, şu an hemen hemen tüm sektörlerde resmi dil olrak kullanılmasının büyük bir gelişme olduğuna değinmektedirler. 3- Uygulanan çift dilli eğitim modellerinden Model-D nin daha fazla uygulanması: Katılımcılara Bask Bölgesindeki çift dilli eğitim sisteminin avantaj ve dezavantajları sorulmuştur. Katılımcılara göre model D diğer modellere göre en çok kullanılan ve en iyi olan modeldir. Hiçbir katılımcı model D hakkında olumsuz hiçbir şey yazmamıştır.bunun en önemli sebebi ögrencilerin hem Bask dilini hem de ispanyolcayı çok iyi bir şekilde öğrenmesidir.model B ise model D den sonra en çok kullanılan modeldir ve bunun sebebi ise iki dilde de orta bir seviyeye gelinebilmesidir. Bunun yanında, katılımcılara göre modellerin seçmeli olması velliler için iyi bir durumdur. Katılımcılara göre; Bask Bölgesinde kullanılmakta olan çift dilli eğitimin en kötü yanı model A nın çok az tercih edilmesidir, bunun en önemli

5 Bask Çift Dilli Eğitimi ve Bunun Türkiyedeki Olası Çift Dilli Eğitim İçin Örneklendirilmesi 81 sebebi ise model A da sadece İspanyolcaya odaklanılmasıdır. Bunun yanında katılımcılar, dezavantaj olarak Bask dili ve İspanyolcayı birlikte anlatacak öğretmen eksikliğinden bahsetmektedir.bu yüzden üniversitelerde çift dilli eğitim üzerine öğretmen yetiştirmenin artmasının bir çok problemi çözeceğine inanmaktadırlar. 4- Bask Bölgesinde ırkçılık yapılmaması: Katılımcılara çift dilli eğitim süresince bask halkı ve ispanyollar arasında herhangi bir ayrımcılığın olup olmadığı sorulmuştur. Katılımcılara göre İspanyada ırkcı herhangi bir ayrım yoktur.tüm katılımcıların ortak fikri İspanya Bask bölgesinde ispanyollar ve Bask halkı birlikte kardeşçe yaşamaktadırlar.bu da çift dilli eğitimin farklı ırklar arasında etnik bir ayrışmaya neden olmadığının göstergesidir. 5- Toplumların kültürünün korunmasında dilin rolü ve önemi: Katılımcılara çift dilli eğitim uygulanan bölgenin kültürnü koruyup korumadığı sorulmuştur.tüm katılımcılar bu konuda olumlu cevap vermiştir.onlara göre etnik bir grubun dilinin kullanımının yasaklanması bu etnik grubun kültürünün tamamen yok olmasına yol açmaktadır.bir etnik grubun kültürünün gelişmesi ve korunmasında dilin önemi çok büyüktür.bunun icin çift dilli eğitim, etnik bir grubun kültürünün korunmasında çok büyük önem taşımaktadır. Bunun yanında katılımcılara çift dili eğitime hazırlanan bir ülkenin ne gibi önlemler alması gerektiği sorulmuştur.katılımcılara göre çift dilli eğitime başlangıçta karşılaşılan en önemli sorunlardan biri kalifiye öğretmen eksikliğidir. Bunun giderilmesi için üniversitelerde çift dilli eğitim sürecinde görev alacak ögretmen yetiştirme programlarının açılması gerekmektedir.bu sayede öğretmenlerin kalifiye olması sağlanmış olunur.çift dilli eğitime geçişteki diğer bir önemli sorun ise müfredatta kullanılacak ders kitaplarının çifte dilli eğitime uygun şekilde hazırlanmasıdır.diğer ve önemli bir mesele ise devletin çift dilli eğitime maddi destek sağlamasıdır.devletin maddi yönden tam destek verdiği bir eğitim sistemi katılımcılara göre en sağlam olanıdır. Yazarın araştırma süresince Baskilerle yaptığı konuşmalarda aldığı notlar: Yazar bu konuşmalarda aldığı notları beş ana başlık altında incelemiştir. Bunlar: 1- İspanyollar ve Baskiler arasındaki ilişki: Yazar Americanın Reno şehrinde Baskilerle görüşme yapmış olup, bu görüşmelerde edindiği kanaate göre Baskiler ile İspanyollar arasında çok iyi ve sarsılmaz bir bağ bulunmaktadır.fakat baskilere göre, geçmişte Franconun yaptığı baskılardan dolayı baskiler ve ispanyollar arasında güzel bir ilişki yoktu. Adeta bu iki etnik grup arasında çatışma çıkması için kasten yasaklar konmuştur.fakat katılımcılara göre çift dilli eğitim sisteminin kullanıma girmesi, Franconun yasaklarının ve bunun sonucunda oluşan ayrışmanın unutulmasına; bunların yerine yeniden kardeşçe bir ortamın ortaya çıkmasına yol açmıştır. 2- Üniversitede yaşanan zorluklar: Üniversitelerin günümüzde karşılaştığı en önemli sorunlardan biri, çift dilli eğitimde görev yapacak öğretmenlerin yetişmesi için eğitim veren akademik kadronun azlığı ve kalifiye eksikliğidir. Bu yüzden çift dilli eğitim için yeteri kadar kalifiye öğretmen yetiştirilememektedir. Bu problemlerin çözülmesi ve çift dilli eğitim proğramının daha iyi bir hale getirilmesi için üniversitelerde verilen eğitime daha fazla önem verilmelidir. 3- Model C nin algılanışı: Yazar bu çalışmaya başladığı zamanlardan bu yana aklında hep bir soru vardı; neden model C yok?diğer modeler (A, B, D) var. Baskilerle yapılan bir konuşmada aklındaki bu soruyu katılımcılara yönelten yazar model C nin olmamasının sebebinin, Bask alfabesinde C harfinin olmaması olduğunu öğrenmiştir. 4-Tarih: Baskiler kültürel olarak İspanyadaki diger etnik gruplardan farklıdır. Geçmişte baskiler Franconun baskılarından dolayı neredeyse aynı bölgede hiç yaşmamıştır.baskilerle yapılan görüşmelere

6 Burhan ÖZFİDAN, Hüsamettin DEMİR 82 göre baskiler gelecekte kendilerinin daha bağımsız, ayrıca dış işlerinde de İspanyadan bağımsız olacaklarına inanmaktadırlar.ama bu duruma bir bölünme olarak değilde özgürlüklerini daha iyi kullanabilme olarak bakmaktadırlar.baskilerle konuşma esnasında farkedilen diğer önemli bir durum ise baskiler ile Türkiyedeki kürtler arasındaki etnik ve tarihi benzerlikler olmasıdır.en önemli benzerliklerden birisi ise baski dili ve kürtçenin farklı zaman dilimlerinde yasaklanması ve insanların etnik haklarını istedikleri gibi kullanamamalarıdır. Bunun yanında İspanyadaki baskilerin gelişmesini engeleyici en büyük durum ETA nın varlığı olmuştur, yine aynı şekilde Türkiyedeki kürtlerin gelişmemesinin en büyük etkeni PKK nın varlığıdır. Bunun sebebi İspanyada baskiler herzaman ETA ile birlikte anılmış, kürtler ise PKK ile bir tutulmuştur. Bundan dolayı tarih boyunca hep terörist olarak anılmışlardır. 5-Günümüzdeki mevcut zorluklar: Günümüzde Bask bölgesinde fransızca, ispanyolca, ve ingilizceye verilen önem Bask diline verilmemektedir. Ana dilde eğitime çok fazla önem verilmemesi Bask Bölgesinin önemli bir problemidir. Başka bir problem ise; Bask halkıyla yapılan görüşmelerin hepsinde nereli olduğuna dair sorulan soruya alınan tüm cevaplar kendilerinin İspanyalı değil Basklı olduğudur. Bu durum ilerleyen zamanlarda ırkçılığa sebebiyet verebilir. TARTIġMA Alınan verilere göre Bask Bölgesindeki çift dilli eğitim programı Bask Bölgesindeki tüm halka hitap edecek şekildedir. Bunun en onemli sebeplerinden birisi ise bölgede sunulan 3 seçenekli Bask çift dilli eğitimidir. Bu eğitim modeline göre isteyen sadece Bask dilini, isteyen İspanyolcayı ve isteyen hem Bask dilini hem de ispanyolcayı çok iyi düzeyde öğrenebilmektedir. Halka böyle kolaylık sağlanması ayrıca bu şekilde seçmeli bir eğitim sistemi sunulması onları çok memnun etmiştir. Yapılan bu araştırmada hiçbir katılımcının çift dilli eğitim hakkında olumsuz bir düşünceye sahip olmadığı görülmektedir. Yine yapılan bu çalışmaya göre Bask çift dilli eğitim sürecinde geçmişte yaşanan en büyük sorunlar öğretmen yetiştirme ve materyal bulma olmuştur. Ama günümüze baktığımızda neredeyse 35 yıllık bir çift dilli eğitim süresi geçirilmiş ve geçmişteki tüm sorunlar çözülmüş, şu an itibari ile hiç bir sıkıntı olmadığı yapılan bu çalışmayla görülmüştür. Bu çalışmanın en önemli amaçlarından birisi, Türkiye deki Kürtler ile İspanya daki Baskların, tarihi birçok benzerlikler taşımasından hareketle, karşılaştırılmasıdır. Nitekim, her iki etnik grubun da, anadilleri yasaklanmış ve halkı zulme maruz kalmıştır.ama sonuca baktığımızda günümüzde Baskilerin kendi ana dillerini kullanabildiği ve öğrenebildiği gayet güzel işleyen çift dilli eğitim sistemi bulunmaktadır. Türkiyede ise böyle bir durum söz konusu değildir fakat çift dilli eğitime geçiş için çalışmalar olduğu kanaatindeyim, bunun en önemli göstergesi ise kürtçenin günümüzde seçmeli ders olarak okutulmasıdır.türkiyede olası bir çift dilli eğitim süreci Türkiyede hiçbir şekilde bölünmeye yol açmayacaktır, bunun en güzel örneği bu çalışmaya da konu olan Bask çift dilli eğitimidir.sadece İspanyadaki çift dilli eğitim değil dünyanın genelinde uygulanmakta olan çift dilli eğitimlerde de ırkçılık veya ayrışma söz konusu olmamıştır. Buna örnek olarak UKAM tarafından hazırlanan yaklaşık 50 ülkeyi içeren rapor gösterilebilir. Çifte dilli eğitim sürecini sadece kürtçe yada sadece türkçe ağırlıklı eğitim sistemi gibi algılamamak gerekir.çifte dilli eğitim sistemi İspanyada olduğu gibi her iki dili kapsayan seçmeli bir sistem olmalıdır.isteğe göre kürtçe yada Türkçe ağırlıklı, isteğe göre de her iki dili kapsayan öğretim hedeflenmelidir.türkiyede insanların kendi hak ve kültürlerini koruması için böyle bir eğitim sistemi en azından kürt ırkının yoğunlukta bulunduğu bölgelerde kullanılmalıdır. Türkiyedeki kürt halkı da İspanyadaki baskiler gibi geçmişte birçok sıkıntıya maruz bırakılmıştır.bu yüzden demokratik yönetimle yönetilen ülkemizde çift dilli eğitim sisteminin kurulmasının düşünülmesi gerektiğinin kanaatindeyim.

7 Bask Çift Dilli Eğitimi ve Bunun Türkiyedeki Olası Çift Dilli Eğitim İçin Örneklendirilmesi 83 Çift dilli eğitim için tavsiye edilen model: Türkiyede, türkler ve kürtler arasındaki ırk ayrımcılığının çözülmesinde, çift dilli eğitimin büyük katkısı olacaktır. Bu çalışmada da değinildiği üzere, bir etnik grubun dilinin yok edilmesi o etnik grubun hem kültürünün hem de gelenek ve göreneklerinin yok olması demektir. Bu çalışmada da bahsedildiği üzere İspanyadaki Baski çift dilli eğitim sistemine benzer bir sistem Türkiyede de uygulanabilir.olası bir çift dilli eğitim sistemi kürt ve türk halkının beklentileri göze alınarak hazırlanmalıdır.çalışmaya göre; çift dilli eğitim, İspanyada da görüldüğü gibi iki etnik grup arasındaki birlik ve beraberliği artırmaktadır.böyle bir durumun Türkiyede de kürtler ve türkler arasındaki birlik ve beraberliği artıracağına inanılmaktadır. Olası bir çift dilli eğitim süreci tüm okulları kapsamalıdır.bu süreç ilk olarak kürt halkının yoğunlukta olduğu doğu bölgesinde başlayıp sonraki dönemlerde Türkiye genelinde kulanıma geçebilir.bununla birlikte bazı konularda Türkiyenin tamamını kapsaması gerekmektedir.örneğin; öğrenci seçme ve yerleştirme sınavları bu eğitim sistemine uygun yapılmalıdır.bir çok ülkenin çift dilli eğitim programlarında, ülke genelini kapsayan tüm sınavlar iki dilde yapılmaktadır.böyle bir durum Türkiye için de iyi bir etki oluşturacaktır. Cummins (2000) e göre, öğretmen yetiştirilmesi çift dilli eğitim sürecinde en önemli hususlardan biridir.çift dilli eğitime geçiş süreci Bask Bölgesinde de görüldüğü üzere çok uzun zaman alan bir süreçtir.en büyük zaman ise öğretmen yetiştirilmesinde geçmektedir.ögretmen yetiştirmek için ise üniversitelerde konu ile ilgili bölümler açılmalı ve bu alanda öğretmen yetiştirilmesi teşvik edilmelidir.ögretmenler, üniversitelerde yetiştirildikten sonra sahaya inip uygulamaya geçmelidirler. Bu öğretmenler için ücretsiz kürtçe kurslar temin edilip her iki dilde de yalın ve akıcı konuşmaları sağlanmalıdır. Bu tip kurslar öğrenciler için de sağlanmalıdır.çünkü halen ana dili kürtçe olupta kürtçe okuma ve yazmayı bilenlerin sayısı oldukça fazladır. Bunun yanında isteyen kürt veliler için de kürtçe ve türkçe okuma-yazma dersleri verilmelidir. Okullarda derslerde kullanılmak üzere materyaller hazırlanmalıdır. Bu materyallerin hazırlanmasında devlet tarafından maddi destek sağlanması programın geleceği açısından büyük önem arzetmektedir.çift dilli eğitimde kullanılacak materyallerin içeriklerinin hazırlanması için bir komite kurulmalı, ayrıca bu komite eşliğinde materyallerin basımına en kısa zamanda başlanılmalıdır (Cummins, 2000). Bunun yanında, Kürtçe nin televizyonlarda, gazetelerde, tüm resmi kurumlarda kullanılması sağlanmalıdır. SONUÇ Bask bölgesi çift dilli eğitim sisteminde görüldüğü gibi, çift dilli eğitim sisteminin bulunduğu tüm ülkelerde eğitim kalitesi artmış ve insanlar istedikleri dillleri özgürce kullanmaya başlamışlardır.yine Bask örneğinde görüldüğü gibi çift dil kullanımı insanların gelenek ve göreneklerinin, kültürlerinin asimile olmasına engel olmuştur.bu çalışmamızda da belirtildiği üzere, Bask bölgesindeki insanlar arasındaki ilişkilerin iyi olmasının yegane temeli bu bölgede halen devam eden çift dil kullanımıdır.tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Türkiyede de olası çift dil kullanımının hem türklere hem de kürtlere büyük fayda göstereceği düşünülmektedir. Böyle bir süreç hiç şüphesiz İspanya da olduğu gibi hiç kolay olmayacaktır. Bu süreci İspanya da olduğu gibi sabote etmeye çalışacak güçler Türkiye de de olacaktır. Günümüzde, Türkiye de Kürtçe nin seçmeli ders olarak okutulması, çift dilli eğitim süreci için atılan büyük bir adımdır. Türkiye de olası bir çift dilli eğitim süreci sonunda, hiç şüphesiz türkler ve kürtler arasındaki sosyokültürel bağ günümüzdekinden daha iyi olacaktır.bu durumun en büyük delili bir çok ülkede olduğu gibi İspanya Bask Bölgesi halkında çift dil kullanan halkın gösterdiği duyarlılıktır. Dünyanın hiç bir ülkesinde çift dilli eğitim sonucunda halk içerisinde herhangi bir ayrışma ya da çatışma yaşanmamıştır.birbirini daha iyi anlayan insanlar arasında bir çatışma yaşanması olası değildir çünkü.

8 Burhan ÖZFİDAN, Hüsamettin DEMİR 84 Türkiye de uygulanacak çift dilli eğitim sürecinde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de, Bask bölgesinde uygulanan çift dilli eğitim sürecinde olduğu gibi, çift dilli eğitim verebilecek öğretmenlerin yetiştirilmesidir.son yıllarda Türkiye de bazı üniversitelerin bünyesinde kurulan Kürtçe lisans ve lisansüstü programlar bu bağlamda çok büyük önem arzetmektedir. Bu bölümler, Türkiye nin çift dilli eğitime geçiş sürecinde ihtiyaç duyduğu öğretmenlerin yetiştirilmesinde önemli bir misyon üstlenecektir. Bu nedenle bu bölümlerin, Türkiye genelinde yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. Bunun yanında, çift dilli eğitim sistemine yönelik ders materyalleri, uzman kişiler tarafından hazırlanmalı ve bu süreçte devlet gereken desteği sağlamalıdır. Son olarak, devletin ilgili mekanizmalarının, çift dilli eğitim sürecinde aktif olarak yer alıp, tıpkı Bask bölgesinde olduğu gibi gereken sorumluluğu üstlenmesi ve gerekli desteği sağlaması, Türkiye de uygulanacak çift dilli eğitim sisteminin hem daha hızlı hem de daha verimli bir şekilde uygulanmasını sağlayacaktır.

9 Bask Çift Dilli Eğitimi ve Bunun Türkiyedeki Olası Çift Dilli Eğitim İçin Örneklendirilmesi 85 KAYNAKÇA Calislar, O. (2009). Why would education in Kurdish separate Turkey? Retrieved from Cenoz, J. (2012). Bilingual Educational Policy in Higher Education in the Basque Country.Language, Culture And Curriculum, 25(1), Creswell, J. W. (1994). Research designs: Qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks, CA: Sage. Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Cummins, J. (2000). Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire, Clevedon, Multilingual Matters. Entessar, N. (1992). Kurdish Ethnonationalism. Boulder, CO: LynneRienner Publishers. p.83. Gardner, N. and Zalbide, M. (2005) Basque acquisition planning. International Journal of the Sociology of Language 174, Kendal, N. (1980). The Kurds under the Ottoman Empire. In G. Chaliand (Ed.), People without a country: The Kurds and Kurdistan. London: Zed Books Ltd. Kirişçi, K. and Winrow, G., M. (1997) The Kurdish Question and Turkey: An Example of a Trans-state Ethnic Conflict. Portland, Oregon: Frank Cass Publishers. (p, 23). May, S. (2001). Language and minority rights: Ethnicity, nationalism, and the politics of language. New York: Longman. McDowall, David. (1996). A Modern History of The Kurds. London: I. B. Tauris. Ozfidan B (2014). The Basque Bilingual Education System: A Model for a Kurdish Bilingual Education System in Turkey. Journal of Language Teaching and Research. Vol. 5, No. 2, pp UNESCO, (1974). Recommendation concerning education for international understanding, co-operation and peace and education relating to human rights and fundamental freedoms. Adapted by the General Conference at its eighteenth session Paris. Zalbide, M., & Cenoz, J. (2008). Bilingual Education in the Basque Autonomous Community: Achievements and Challenges. Language, Culture & Curriculum, 21(1), doi: /lcc339.0

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapların amaçları; Laik ve çağdaş bir eğitim ile bilimsel eğitimi gerçekleştirebilmek Osmanlı Devleti nde yaşanan ikiliklere

Detaylı

ULTIMATE LANGUAGE SCHOOLS D O P İ N G D İ L. İngilizce Eğitim Merkezi WWW. DOPINGDIL. COM

ULTIMATE LANGUAGE SCHOOLS D O P İ N G D İ L. İngilizce Eğitim Merkezi WWW. DOPINGDIL. COM ULTIMATE LANGUAGE SCHOOLS D O P İ N G D İ L İngilizce Eğitim Merkezi WWW. DOPINGDIL. COM KURUMSAL DopingDil, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunu Öğretmenler Tarafından Kurulmuş İngilizce Uzmanı Dil Okuludur.

Detaylı

Çocuklar için Çeviri (ETI432) Ders Detayları

Çocuklar için Çeviri (ETI432) Ders Detayları Çocuklar için Çeviri (ETI432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çocuklar için Çeviri ETI432 Bahar 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Ceyhan Çiğdemoğlu, PhD Flipped Classroom (FC) çalışmalarını incelemek, Hangi alanlarda çalışılmış Nasıl çalışmalar yapılmış Durumu değerlendirip Üniversitemizde yapılmakta olan ya da yapılacak çalışmalara

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

wıas world Internatıonal American College

wıas world Internatıonal American College wıas world Internatıonal American College Çetin Cad. Nurettin Duman Sk.No.3 Kuzey Ataşehir / İstanbul Tel: 0216 314 0 100-0216 365 0 808 Faks: 0216 314 0 107 www.amerikankoleji.net wıas world Internatıonal

Detaylı

PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION. Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi

PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION. Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi PROJENİN BAŞLAMA TARİHİ: 01-10-2005 PROJENİN SÜRESİ: 2 yıl ORTAKLAR Almanya- Humboldt Üniversitesi Avusturya-

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

languaculture, culturalcompetence, interculturalcompetence gibi yeni

languaculture, culturalcompetence, interculturalcompetence gibi yeni G Dursun Öz: dil- an eser ölçüde kültürel ög ög tir. sonucunda kültürel ögelerin sonucuna Anahtar kelimeler: Türkçe, kültür, kültürel ög Cultural Content in Textbooks Teaching Turkish as a Foreign Language

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

SİNOP SPASTİK ÇOCUKLAR DERNEĞİ RESEARCH ON ETHICAL PROBLEMS ON EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE DE EĞİTİM SEKTÖRÜNDEKİ ETİK PROBLEMLER ARAŞTIRMASI

SİNOP SPASTİK ÇOCUKLAR DERNEĞİ RESEARCH ON ETHICAL PROBLEMS ON EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE DE EĞİTİM SEKTÖRÜNDEKİ ETİK PROBLEMLER ARAŞTIRMASI SİNOP SPASTİK ÇOCUKLAR DERNEĞİ RESEARCH ON ETHICAL PROBLEMS ON EDUCATION IN TURKEY TÜRKİYE DE EĞİTİM SEKTÖRÜNDEKİ ETİK PROBLEMLER ARAŞTIRMASI AVRASYA KAMUOYU ARAŞTIRMALARI MERKEZİ 20/30 NİSAN 2016 This

Detaylı

final in başarı geleneği final temel liseleri ile sürüyor...

final in başarı geleneği final temel liseleri ile sürüyor... Sevgili öğrenciler, değerli veliler... Dershanelerin dönüşüm sürecini kamuoyundan takip ettiniz. Biz de final dergisi dershaneleri olarak artık final liseleri ne dönüşüyoruz. final liseleri Hiçbir başarı

Detaylı

DANİMARKA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

DANİMARKA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ DANİMARKA DA ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ZORUNLU EĞİTİM VE ÖĞRETİM Danimarka eğitim sisteminde ilköğretim zorunludur ve 9 yıl sürmektedir. İsteyen

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Karadeniz Teknik

Detaylı

Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları

Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Küresel Politikada İnsan Hakları IR408 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÖMER TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DİL KURSLARIMIZ BAŞLIYOR - MESLEKİ ALMANCA: ARKEOLOJİ OTOMOTİV VE MAKİNE TIP - MESLEKİ RUSÇA: DIŞ TİCARET - YDS

Detaylı

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3

Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 999 PERMÜTASYON- - E- Hacer ÖZYURT¹, Özcan ÖZYURT 2, Hasan KARAL 3 1 hacerozyurt@ktu.edu.tr 2 oozyurt@ktu.edu.tr 3 Yrd.Doç.Dr. hasankaral@ktu.edu.tr Özet: - - de - Anahtar kelimeler: e- Abstract: Conducted

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

İş dünyası İngilizce konuşur.

İş dünyası İngilizce konuşur. İş dünyası İngilizce konuşur. İş dünyasına yönelik yepyeni bir ürün: Market Leader and Speakout by Wall Street English Çalışanlarınızın İngilizce seviyesi ne olursa olsun iş yaşamına yönelik İngilizcelerini

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Ercüment YILMAZ 1, Ali Haydar DOĞU 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Trabzon 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse

Yaşam Temelli Öğrenme. Yazar Figen Çam ve Esra Özay Köse Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerine bağlı bulunmaktadır. Bu becerilerin kazanılması ve hayat boyu sürdürülmesi

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

En Çok Hangi Özel Ders İsteniyor?

En Çok Hangi Özel Ders İsteniyor? En Çok Hangi Özel Ders İsteniyor? Küçük bir araştırma yaptık, acaba hangi ders için daha fazla özel öğretmen ihtiyacı var diye. Hem kendi verilerimize, hem de özel ders ve eğitim danışmanlığı yapan bir

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları

İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları İngilizce Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Etkinlikleri ve İhtiyaçları Dr. Öner Uslu Kemalpaşa Milli Eğitim Müdürlüğü Dr. Çağrı Özköse-Bıyık Yaşar Universitesi Marie Curie Kariyer Entegrasyon Projesi (2013-2017)

Detaylı

Avusturya Liseliler Vakfı. Özel ALEV Okulları IB DP Aday Okulu. İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu

Avusturya Liseliler Vakfı. Özel ALEV Okulları IB DP Aday Okulu. İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu Avusturya Liseliler Vakfı İSTANBUL Bilgilendirme Toplantısı Sunumu ALEV Okulları Misyonu Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, potansiyellerini en üst düzeyde eyleme dönüştürmeyi ve yetkinliklerini geliştirmeyi

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

Fransızcaöğren.com F Ö

Fransızcaöğren.com F Ö Fransızcaöğren.com F Ö YATIRIMCI DOSYASI -2016- Bu rapor 4 ana başlıktan oluşmakta ve her başlıkta öngörü ve varsayımlar barındırmaktadır. Bu projeyi Beyza Öztunç, Galatasaray Üniversitesi nde Endüstri

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

Selçuklu yıldızı ilham alınarak tasarlanan logomuz, renkleri ve içinde barındırdığı anlamlar ile eğitimi, köklü tarihi ve medeniyeti simgelemektedir.

Selçuklu yıldızı ilham alınarak tasarlanan logomuz, renkleri ve içinde barındırdığı anlamlar ile eğitimi, köklü tarihi ve medeniyeti simgelemektedir. 1 Selçuklu yıldızı ilham alınarak tasarlanan logomuz, renkleri ve içinde barındırdığı anlamlar ile eğitimi, köklü tarihi ve medeniyeti simgelemektedir. Aynı zamanda Murad Hüdavendigar ın dünyaya örnek

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi

Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi Азeрбайъан Дevlet Педагожи Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi ULUSLARARASI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME POLİTİKALARI ve SORUNLARI SEMPOZYUMU 12 14 MAYIS 2007 BAKÜ BİLDİRİLER Yayına Hazırlayanlar Ayhan Yılmaz Fatih

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU EKİM 2015

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU EKİM 2015 İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT ORTAOKULU EKİM 2015 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ PSİKOLOJİK DANIŞMA ve REHBERLİK BÖLÜMÜ İçindekiler TEOG Modelinin Amaçları TEOG Modelinin Uygulanması TEOG Modelinde

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction)

Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirme Programları (7-12. sınıflar) Program Geliştirme ve Öğretim Bölümü (Divising of Curriculum & Instruction) Prof. Dr. Nuray Senemoğlu Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 1985 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim Matematik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

Eğitim İhtisas Komitesi. Prof. Dr. Mustafa Safran Komite Başkanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Eğitim İhtisas Komitesi. Prof. Dr. Mustafa Safran Komite Başkanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Eğitim İhtisas Komitesi Prof. Dr. Mustafa Safran Komite Başkanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Bu sunuda 1 Ekibimiz 2 UNESCO Eğitim Sektörü 3 Herkes İçin Eğitim (EFA) Küresel İzleme Raporları (Hedefler,

Detaylı

İçindekiler: 1. Genel Bilgi/Metodoloji 2. Profil değerlendirmesi 3. Öğrencilerin beklentileri ve üniversite değerlendirmesi 4.

İçindekiler: 1. Genel Bilgi/Metodoloji 2. Profil değerlendirmesi 3. Öğrencilerin beklentileri ve üniversite değerlendirmesi 4. Turkish Edition İçindekiler: 1. Genel Bilgi/Metodoloji 2. Profil değerlendirmesi 3. Öğrencilerin beklentileri ve üniversite değerlendirmesi 4. Eğitim ve Kariyer trendence radius of action over 530,000

Detaylı

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres

EK - 4A ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Burak Yasin YILMAZ İletişim Bilgileri Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim ABD Meşelik Yerleşkesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ

ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Öğrencinin adı- soyadı: ERDEM EGE MARAŞLI Proje Danışmanı: MÜGE SİREK Bahçeşehir - İSTANBUL Kentsel Dönüşüm Son günlerde haberlerde gazetelerde çok fazla rastladığımız

Detaylı

Politik Psikoloji (IR112) Ders Detayları

Politik Psikoloji (IR112) Ders Detayları Politik Psikoloji (IR112) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Politik Psikoloji IR112 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK

KİTAP TANITIMI. Necmi UYANIK TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2015, Sayı: 13 Sayfa: 449 453 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2015, Issue: 13

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Araştırma Tasarımı ve Metodolojisinde İleri Konular MAN

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Araştırma Tasarımı ve Metodolojisinde İleri Konular MAN DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Araştırma Tasarımı ve Metodolojisinde İleri Konular MAN 602 1 1 3 3 7 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi İngilizce Zorunlu

Detaylı

ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN PİYASA ŞARTLARINA HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN PİYASA ŞARTLARINA HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN PİYASA ŞARTLARINA HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Aytek GÜCÜYENER 1 Engin YİĞİT 2 Vedat ESEN 3 1 Elektronik Teknolojisi Programı, Meslek Yüksekokulu, İstanbul Arel Üniversitesi,

Detaylı

İş Analizi (PSY 321) Ders Detayları

İş Analizi (PSY 321) Ders Detayları İş Analizi (PSY 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İş Analizi PSY 321 Seçmeli 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz?

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU. Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426. Cinsiyetiniz? ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU Ankete Katılan Toplam Kişi Sayısı :1426 Cinsiyetiniz? Medeni durumunuz? Eğitim durumunuz? Üniversitede her düzeydeki yöneticiler, kurumla ilgili görevlerinde başarılıdır. Yöneticiler,

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD)

Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Uluslararası Spor Bilimleri Araştırma Dergisi (USBAD) Yazım Kuralları: Çalışmanın metni 12 punto, 1,5 satır aralığında, Times New Roman yazı karakterinde, iki yana yaslı şekilde, MS Word programında yazılmalıdır.

Detaylı

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr *TIMSS-Trends in International

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

Dursun AKYÜZ. Fransızca / İngilizce Öğretmeni Uluslararası Pazarlama Köşe Yazarı Çevirmen

Dursun AKYÜZ. Fransızca / İngilizce Öğretmeni Uluslararası Pazarlama Köşe Yazarı Çevirmen Dursun AKYÜZ Fransızca / İngilizce Öğretmeni Uluslararası Pazarlama Köşe Yazarı Çevirmen Tel No : 0507 280 88 16 - Güney Mah. Mercan Sok. Kozlu / Zonguldak - dursun.akyz@gmail.com 10.12.1984 KARİYER Fransızca

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

MİLLİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ. Rafet ARIKAN, Yasin Dursun SARI Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İncek, Ankara

MİLLİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ. Rafet ARIKAN, Yasin Dursun SARI Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İncek, Ankara MİLLİ EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ Rafet ARIKAN, Yasin Dursun SARI Atılım Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İncek, Ankara 1. Genel 2. Genel Eğitim Amacı 3. İSG Eğitim Amacı 4. AB Ülkelerinde

Detaylı

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015

R A P O R. Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL. Mayıs 2015 R A P O R 1 Doç. Dr. Fatih YARDIMCIOĞLU Arş. Gör. Furkan BEŞEL Mayıs 2015 Sunuş 4.264 kişi ile yüz yüze görüşme şeklinde yapılan anket bulgularına dayanan bu rapor, Mart- Nisan 2015 tarihinde Sakarya ilinin

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl YDİ0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English)) - 2 YDF0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language (French)) - YDA0

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ Alper Tunga ÖZGÜLER 1, Tarkan KOCA 2 ÖZET Yapılan bu çalışmada örnek seçilen İnönü Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarında

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN

BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN BİLGE KUNDUZ ULUSLARARASI ENFORMATİK VE BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME ETKİNLİĞİ: 2015 YILI UYGULAMA RAPORU YASEMİN GÜLBAHAR FİLİZ KALELİOĞLU DİLEK DOĞAN İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında... 3 Etkinlik Soruları Hakkında...

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4.

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Mat. İn. Ve Geliş. (AİS) BİS405 7.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4. Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Dil Edinimi YDI208 IV.Yarıyıl 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu

T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu T.C. KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ Kuveyt Türk Okulu KUVEYT TÜRK OKULU WEB SİTESİ Kuveyt Türk Okulu Web: http://www.kuveyt.meb.k12.tr/ Twitter: https://twitter.com/kturkishschool Email: 966583@meb.k12.tr 749581@meb.k12.tr

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328 EK: 1/7 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI / PROGRAMI ULUSLARARASI İLİŞKİLER/ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri

Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri 689 Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sanat ve Tasarım Fakültesi Yapılanmasına İlişkin Görüşleri Doç. Dr. Yücel Gelişli G.Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi gelisli@gazi.edu.tr Arş. Gör Gülten Kurt G.Ü.

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Çizgi Roman ve Mizah Çevirisi (ETI438) Ders Detayları

Çizgi Roman ve Mizah Çevirisi (ETI438) Ders Detayları Çizgi Roman ve Mizah Çevirisi (ETI438) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çizgi Roman ve Mizah Çevirisi ETI438 Bahar 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları

Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları tepav Devlet okullarında İngilizce eğitiminde sorunlar British Council-TEPAV İhtiyaç Analizi Çalışması Sonuçları Efşan Nas Özen Ankara, 07.05.2014 Çerçeve Neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyduk? İngilizce

Detaylı

2015/2016 yabancidiller.ksu.edu.tr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

2015/2016 yabancidiller.ksu.edu.tr. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu 2015/2016 yabancidiller.ksu.edu.tr Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünün Mesajı Yabancı Diller Yüksekokulu kurulduğu 02.01.2012 tarihinden

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Çevre ve sürdürülebilirlik koordinatörlüğü

Çevre ve sürdürülebilirlik koordinatörlüğü Çevre ve sürdürülebilirlik koordinatörlüğü Hakkımızda: İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü, çevre kirliliğinin önlenmesi alanında sosyo-ekonomik faktörleri de ele alarak;

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

İNGİLTERE'DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONUSUNDAKİ İZLENİMLERİM DUDLEY COLLEGE İNCELEMESİ

İNGİLTERE'DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONUSUNDAKİ İZLENİMLERİM DUDLEY COLLEGE İNCELEMESİ İNGİLTERE'DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONUSUNDAKİ İZLENİMLERİM DUDLEY COLLEGE İNCELEMESİ HAZIRLAYAN : MEHMET NURİ TOPLU BAYRAKLI GAZETECİ ÇETİN ALTAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Detaylı

İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULLARI PROGRAMLARINDA BELİRLİ AMACA YÖNELİK İNGİLİZCE AÇISINDAN İÇERİK SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN SORUNLAR

İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULLARI PROGRAMLARINDA BELİRLİ AMACA YÖNELİK İNGİLİZCE AÇISINDAN İÇERİK SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN SORUNLAR İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULLARI PROGRAMLARINDA BELİRLİ AMACA YÖNELİK İNGİLİZCE AÇISINDAN İÇERİK SEÇİMİ VE DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN SORUNLAR GİRİŞ Y. Doç. Dr. Necmiye KAR ATAŞ* Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU** Program

Detaylı

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ

SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU ve CEVAPLARLA 12 YILLIK (4+4+4) ZORUNLU EĞİTİM SİSTEMİ SORU 1: Bu yasal değişikliğe neden gerek duyuldu? CEVAP 1 Dünya genelindeki ortalama eğitim süresi 11-12 yıl veya daha üzerindedir. Türkiye de

Detaylı

Bursa. Anket Sonuçları

Bursa. Anket Sonuçları Bursa Anket Sonuçları Bursa Valiliği Toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa KARSLIOĞLU, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Nurdan BERKEM, Yabancı Çalışma Grubu (Foreigners Working Group)

Detaylı

KHRP ULUSLARARASI BURS PROGRAMI (KHRP s International Fellowship Programme) Kıdemli Bursiyerlik için Başvurular alınmaya başlanmıştır

KHRP ULUSLARARASI BURS PROGRAMI (KHRP s International Fellowship Programme) Kıdemli Bursiyerlik için Başvurular alınmaya başlanmıştır KHRP ULUSLARARASI BURS PROGRAMI (KHRP s International Fellowship Programme) Kıdemli Bursiyerlik için Başvurular alınmaya başlanmıştır Son Başvuru tarihi: 24 Ağustos 2007 2007 KIDEMLİ BURSİYERLİK KHRP 2007

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7. Yard.Doç.Dr.Emiliano Bugatti

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7. Yard.Doç.Dr.Emiliano Bugatti DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Mimarlıkta Dönüşüm ARCH 517 1/2 3 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü İngilizce Yüksek Lisans Seçmeli

Detaylı

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

02742652031-4590 02742652057 sevinc.demir@dpu.edu.tr EĞİTİM DURUMU. Derece Üniversite Mezuniyet Yılı. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. Sevinç DEMİR KAYA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ İDARİ PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Göreviniz: Görev Yaptığınız Birim: Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın Erkek Üniversitemizdeki Hizmet Yılınız: 1 yıldan az

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PERFORMANCE COMPARASION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ENROLLED VIA ENTRY EXAM AND

Detaylı

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi. Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Türkiye Sosyoekonomik Statü Endeksi Geliştirme Projesi Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Lütfi Sunar İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Projenin Konusu, Amacı ve Anahtar Kelimeler Projemizin Konusu: Türkiye

Detaylı

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT

U.D.E.K. Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Yabanc klar Ishik Universitesi Erbil/ Irak, basar.batur@ishik.edu.iq ÖZET ABSTRACT Problems of teaching Turkish as a foreign language are showed up with the recent teaching experiences in different places

Detaylı

Kültürel Zenginliklerle Birleştirilmiş Dil Eğitimi

Kültürel Zenginliklerle Birleştirilmiş Dil Eğitimi Kültürel Zenginliklerle Birleştirilmiş Dil Eğitimi Öğrenciler, NESE'de dil öğrenmenin yanı sıra Amerikan kültürünüde öğrenmektedir. Kültürel zenginliklerle birleştirilmiş İngilizce eğitimi, maksimum dil

Detaylı