Uluslararası Hukuk Açısından Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Hukuk Açısından Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi"

Transkript

1 Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt: 9, Sayı: 36, ss.45-72, 2013 Uluslararası Hukuk Açısından Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Süleyman Sırrı TERZİOĞLU* Özet Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, 2009 yılında Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı bir işbirliği için yeni bir uluslararası örgüt olarak kuruldu. Kurucu ve aynı zamanda mevcut üyeleri, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye dir. Türk Konseyi, uluslararası hukuk kişiliğine sahip hükümetlerarası bir örgüttür. Kapalı ve bölgesel bir örgüttür. Türk Konseyi nin organları, Devlet Başkanları Konseyi, Dışişleri Bakanları Konseyi, Kıdemli Memurlar Komitesi, Aksakallar Konseyi ve Sekretaryadır. Türk Akademisi, Türk Kültür ve Mirası Vakfı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Türk Konseyi nin uzmanlık kuruluşlarıdır. Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ve Türk İş Konseyi ise Türk Konseyi nin ilgili kuruluşlarıdır. Anahtar Kelimeler: Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, Uluslararası Örgütler, Kapalı Örgüt, Bölgesel Örgüt The Cooperation Council of Turkic Speaking States in Terms of International Law Abstract The Cooperation Council of Turkic Speaking States was established in 2009 as a new international organization for comprehensive cooperation among Turkic speaking states. The four founding and current member states are Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Turkey. The Turkic Council is an intergovernmental organization which possesses international legal personality. It is a closed and regional organization. * Yar. Doç. Dr., Hukuk Fakültesi, Yalova Üniversitesi. E-Posta: 45

2 S. S. Terzioğlu The organs of the Turkic Council are the Council of Heads of States, the Council of Foreign Ministers, the Senior Officials Committee, the Council of Elders of Turkic Speaking States, and the Secretariat. While the Turkic Academy, The Turkic Culture and Heritage Foundation and the International Organization of Turkic Culture (TURKSOY) are the specialized agencies of the Turkic Council, the Parliamentary Assembly of Turkic Speaking Countries (TURKPA) and the Business Council of Turkic Speaking States are the affiliated institutions of the Turkic Council. Keywords: The Cooperation Council of Turkic Speaking States, International Organizations, Closed Organization, Regional Organization Giriş Sovyetler Birliği nin dağılması ile bağımsızlığını elde eden Türk Cumhuriyetleri, Türkiye ile yakın ilişkiler içine girdiler. Ortak tarihi ve kültürel değerler, ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağladı. Dağılma sürecinin hemen arkasından, Türk Cumhuriyetleri arasındaki ikili işbirliklerinin yanı sıra, ortak işbirliğine yönelik adımlar atılmaya başlandı. Bu çerçevede Türk Cumhuriyetleri arasında başlayan zirveler süreci, örgütsel anlamda Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Konseyi) kuruluşu ile sonuçlandı. Biz bu çalışmamızda yeni bir uluslararası örgüt olarak ortaya çıkan Türk Konseyi ni, uluslararası hukuk açısından ele alacağız. Bu çerçevede Türk Konseyi nin kurumsallaşma süreci, Türk Konseyi nin hukuki kişiliği ve niteliği, örgütsel yapısı ele alınacaktır. Bunun yanında, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Mirası Vakfı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilâtı (TÜRKSOY), Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) ve Türk İş Konseyinin, Türk Konseyi ile olan ilişkilerinin hukuki mahiyeti ayrıca değerlendirilecektir. Tarihi Gelişim ve Kurumsallaşma Türk Konseyi nin kuruluşuyla neticelenen süreç, Ekim 1992 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirilen ilk zirve toplantısı ile başladı. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ın devlet başkanları seviyesinde katıldığı zirve sonunda Ankara Bildirisi imzalandı. 1 Bildirinin içeriğine baktığımızda, daha en başta halklar arasındaki ortak tarihe, dil ve 1 Zirve toplantıları sonunda imzalanan bildiri metinleri için bakınız, php?no=41. 46

3 Uluslararası Hukuk Açısından Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi kültüre, ilişkilerde kardeşlik ruhuna atıf yapıldığı görülmektedir. Bildirinin 1. maddesinde zirvenin, ülkeler arasında, çeşitli alanlarda çok taraflı ve ikili işbirliğinin geliştirilmesi, bölgesel ve uluslararası sorunlar karşısında ortak hareket etme iradesinin tespitine imkan tanıdığı belirtilmektedir. Zirvede ekonomi, kültür, eğitim gibi birçok alanda işbirliği yapılması yönünde kararlar alındı. Ayrıca zirve toplantılarının düzenli olması ve bundan sonraki zirvenin de 1993 Ekim inde Bakü de yapılması kararlaştırıldı (mad. 11). Görüldüğü gibi bildiride bir örgüt kurma yönünde herhangi bir irade ortaya konulmuş değildir. Bildiri daha çok işbirliği yapılmasına yönelik temennilerin dile getirildiği bir belgedir. Hukuki açıdan değerlendirdiğimizde, bildirinin bir andlaşma değil, bağlayıcılığı olmayan bir belge olduğunu ifade etmemiz mümkündür. Bu değerlendirme diğer zirve bildirileri için de geçerlidir. Zira uygulamada bu tür çok taraflı veya ikili zirvelerden sonra yayımlanan bildiriler, bağlayıcı andlaşma sayılmamakla birlikte taraflarca imzalanmaktadır. Bildirilerin bağlayıcı sayılmayacağını güçlendiren bir nokta, bir andlaşmanın hüküm doğurabilmesi için imza aşamasından sonra izlenmesi gereken prosedürün burada takip edilmemesidir. 2 Zirvede kararlaştırılan işbirliği çerçevesinde, Kültür bakanları tarafından 12 Temmuz 1993 tarihinde Almatı da imzalanan TÜRKSOY un Kuruluşu ve Faaliyet İlkeleri Hakkında Anlaşma ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimini (TÜRKSOY) kuruldu. Ancak Bakü de yapılması kararlaştırılan İkinci Zirve, Bağımsız Devletler Topluluğu zirvesinin de aynı günlerde yapılması nedeniyle ertelendi. Bu yüzden İkinci Zirve Toplantısı, Ekim 1994 tarihlerinde İstanbul da yapılmış ve Zirve sonunda İstanbul Bildirisi imzalanmıştır. Bildiride çeşitli alanlarda işbirliğine ilişkin gelişmeler dile getirilmiş ve yeni işbirliği alanları konusunda kararlar alınmıştır. Ayrıca konumuz açısından dikkat çekici bir karar daha alınmıştır. Buna göre, zirve toplantısı kararlarının uygulanmasını gözden geçirmek ve bir sonraki zirve toplantısının hazırlıklarını yapmak üzere, Dışişleri Bakanlarının veya uygun görecekleri yüksek görevlilerin uygun zamanlarda danışmalarda bulunmaları kararlaştırılmıştır (mad. 23). Bu kararın, kurumsallaşma yolunda bir başlangıç olduğunu ifade edebiliriz. 2 Mehmet Emin Çağıran, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Hukuki Yapısı ve Gelişimi Üzerine Bir İnceleme, Galatasaray Üniversitesi Dergi Özel Sayı, Yıl: 2000, Sayı: 1(5), s. 80. Ayrıca andlaşma niteliği taşımayan çok taraflı işlemler hakkında bilgi için bakınız, Melda Sur, Paris Şartının Hukukî Niteliği: Andlaşma Niteliği Taşımayan Çok Yanlı İşlemler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: XLVI, Sayı: 1-2, Ocak-Haziran 1991, s

4 S. S. Terzioğlu Üçüncü Zirve Toplantısı Ağustos 1995 tarihlerinde Bişkek te yapılmış ve Türk Devletleri ifadesinin kullanıldığı (mad. 20) Bişkek Bildirisi imzalanmıştır. Dördüncü Zirve Toplantısı 21 Ekim 1996 tarihinde Taşkent te yapılmıştır. Taşkent Bildirisi nde zirvede toplantılarının Türkçe Konuşan Devlet Başkanları Toplantısı şeklinde isimlendirildiğini görmekteyiz (örneğin mad. 4). Bunun dışında Türkçe Konuşan Devletler (mad. 5 ve 13), Türkçe Konuşan Halklar (mad. 6) ve Türkçe Konuşan Ülkeler (mad. 6-7) gibi isimlendirmeler yer almaktadır. Görüldüğü gibi bir önceki Zirvede Türk Devletleri ifadesinin yerini Türkçe Konuşan Devletler (Ülkeler-Halklar) ifadesi almıştır. Ancak zirvenin kurumsallaşma açısından en önemli kararı, Türkçe Konuşan Devletler Sekretaryası nın kurulması ve Tüzüğünün hazırlanması için mutabakata varılmasıdır. Sekretaryaya, Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesine ve Dışişleri Bakanlıkları yöneticilerine sunulacak belgelerin koordinasyonunu sağlamak, hazırlıklarını yapmak görevi verilmiştir (mad. 16). Dördüncü Zirve Toplantısı nda, bir sonraki zirve toplantısının 1997 yılının Ekim-Aralık ayları içinde Kazakistan ın Başkentinde yapılması kararlaştırılmasına rağmen, Beşinci Zirve Toplantısı bir yıl ertelemeyle 9 Haziran 1998 tarihinde Astana da yapılmıştır. Zirvede Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları V. Zirve Bildirisi imzalanmış ve Türkçe Konuşan Devlet Başkanları Zirvesi Sekretaryasının Tüzüğü kabul edilmiştir (mad. 2). Altıncı Zirve Toplantısı, 8 Nisan 2000 tarihinde Bakü de yapılmıştır. Zirvede Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi Bakü Bildirisi imzalanmış, Türkçe Konuşan Devlet Başkanları Zirve Toplantılarının Sekretaryasının önemine dikkat çekilerek, Daimi Sekretaryanın Türkiye de kurulması kararlaştırılmıştır (mad. 15). Yedinci Zirve Toplantısı Nisan 2001 tarihlerinde İstanbul da yapılmış ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi İstanbul Bildirisi imzalanmıştır. Bildiride kurumsallaşma açısından dikkati çeken husus, Türkçe Konuşan Ülkeler ifadesi yerine Türk Dili Konuşan Ülkeler ifadesine yer verilmiş olmasıdır. Bu ifade, aynı zamanda Konsey in şu andaki ismini teşkil edecektir. Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Zirve Toplantıları süreci çerçevesinde Aksakallılar Konseyi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi kurulmasını önermiştir. 3 Yedinci Zirve Toplantısı nda bir sonraki zirve toplantısının 2000 yılında Aşkabat ta yapılması kararlaştırılmasına rağmen, toplantılar 2006 yılına ka

5 Uluslararası Hukuk Açısından Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi dar kesintiye uğramıştır. Sekizinci Zirve Toplantısı, 17 Kasım 2006 tarihinde Antalya da yapılmış ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 8. Doruk Toplantısı Antalya Bildirisi imzalanmıştır. Ancak bu Zirve Toplantısı nda Türkmenistan, Ankara Büyükelçisi ile temsil edilmiş, Özbekistan ise Zirve ye katılmamıştır. Dokuzuncu Zirve Toplantısı, Ekim 2009 tarihlerinde Nahçıvan da düzenlendi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 9. Zirvesi Nahçıvan Bildirisi imzalandı. Özbekistan ın katılmadığı Zirve de Türkmenistan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı düzeyinde temsil edildi. Zirvenin en önemli yönü Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşması nın 5 imzalanmasıdır. Böylece zirveler sürecinin kurumsallaşarak, bir uluslararası örgüte dönüşmesinin temel belgesi kabul edilmiş oluyordu. Türk Konseyi nin kurucu üyeleri Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan dır. Türkmenistan tarafsızlık ilkesini gerekçe göstererek Nahçıvan Anlaşmasını imzalamamıştır. 6 Anlaşma, Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan tarafından onaylanmış ve 17 Kasım 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 7 Dokuzuncu Zirve Toplantısında, Onuncu Zirve Toplantısı nın Kazakistan da düzenlenmesi kararlaştırılmasına rağmen, bu Zirve Toplantısı 16 Eylül 2010 tarihinde İstanbul da yapılmış ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 10. Zirve Toplantısı Bildirisi imzalanmıştır. Bu Zirve ye Özbekistan yine katılmamıştır. Zirvede Sekretaryanın ilk Genel Sekreteri olarak, Nahçıvan Anlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonra resmi olarak göreve başlama kaydıyla, Türkiye nin adayı Büyükelçi Halil Akıncı atanmıştır (mad. 4 Dokuzuncu Zirve hakkında bakınız, Şükrü Haluk Akalın, Geleceğe Atılan İmza: Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Anlaşması, Türk Dili, Cilt: XCVII, Sayı: 696, Aralık 2009, s. 675 vd.; Mehmet Dikkaya, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi: Yolun Neresindeyiz?, 5 Bakınız, tarih ve 5989 sayılı Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun. R.G tarih ve sayı. Anlaşmanın onay işlemi ve Türkçe ve diğer dillerdeki metinleri için bkz. R.G tarih ve sayı. Anlaşma süresiz olarak akdedilmiştir. Anlaşma yürürlüğe girmesinin ardından, Türk Dili Konuşan Ülkelerin katılımına açık olacaktır. Anlaşmanın depozitörü olarak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tayin edilmiştir (mad. 22). 6 Türkmenistan daimi tarafsızlığı ve daimî tarafsızlığının Türk Konseyi ne üyeliğine engel olmadığı hakkında geniş bilgi için bakınız, Süleyman Sırrı Terzioğlu, Uluslararası Hukuk Açısından Türkmenistan ın Daimi Tarafsızlık Statüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 2, 2012, s

6 S. S. Terzioğlu 20). Kurumsallaşma açısından baktığımızda ise, ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Konseyi, Türk Dili Konuşan Ülkeler Kalkınma Bankası ve bir sigorta şirketinin kurulması kararlaştırılmıştır (mad. 24). Ayrıca Türk Akademisi bünyesinde faaliyet gösterecek olan Türk Tarih Müzesi ve Türk Kütüphanesi nin kurulmasının önemi teyit edilerek Türk Akademisi nin uluslararası bir örgüt şeklinde oluşturulması ihtiyacı vurgulanmıştır (mad. 30). Bunun dışında Türk kültür mirasının muhafazası amacıyla Bakü de bir vakfın kurulması (mad. 16), Türk Akademisi nin çalışmalarını desteklemek amacıyla da üniversiteler arası bir birlik kurulması (mad. 31) ve Nahçıvan Anlaşması nın imza günü olan 3 Ekimin Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü olması kararlaştırılmıştır (mad. 57). Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi nin 1. Zirvesi nin, 2011 yılında Kazakistan da, 2. Zirvesinin ise Kırgızistan da düzenlenmesi konusunda mutabakata varılmıştır (mad 58 ve 59). Böylece zirveler süreci tamamlanarak, Örgüt faaliyeti başlamıştır. Kurumsallaşma sürecinin tamamlanmasından sonra bir uluslararası örgüt olarak Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 1. Zirvesi, 21 Ekim 2011 tarihinde Almatı da, Ekonomik İşbirliği teması ile düzenlendi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 1. Zirvesi Bildirisi imzalandı. Bildiride kurumsallaşma sürecinin ilerlediği görülmektedir. Örneğin daha önceki bildirilerde kararlarda herhangi bir sistematik bulunmazken, 1. Zirve kararları, Genel Konular, Ekonomik Konular, Uluslararası Projeler, Güvenlik Konuları, Sosyal ve Kültürel Konular, Uluslararası Örgütlerle İşbirliği, Diğer Konular başlıkları altında toplanmıştır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryası Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Sekretaryasına Dair Ev Sahibi Ülke Anlaşması imzalanmış, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Tüzüğü, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Himayesinde Faaliyet Gösteren Türk Dili Konuşan Ülkeler Aksakallar Konseyi Tüzüğü ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryası Personel Tüzüğü sonuçlandırılmış (mad. 3) 8 ve Türk Bilimsel Araştırma Fonu kurulması kararlaştırılmıştır (mad. 33). Türk Konseyi 2. Zirvesi, 23 Ağustos 2012 tarihinde Bişkek te, Eğitim, Bilim ve Kültürel İşbirliği teması ile düzenlendi ve Türk Konseyi İkinci Zirve- 8 Nahçıvan Anlaşmasına göre, idarî düzenlemeler, Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından belirlenecek ve Devlet Başkanları Konseyinin onayına sunulacak Türk Konseyi Yönetmeliği uyarınca belirlenecektir (mad. 18). Daha önce bu belgelerin hazırlanması amacıyla, Onuncu Zirveden sonra Kasım 2010 tarihlerinde Ankara da, Türk Konseyi Kıdemli Memurlar Komitesi 1. Toplantısı düzenlenmiştir. 50

7 Uluslararası Hukuk Açısından Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi si Bildirisi imzalandı. Zirvede Türk Kültür ve Mirası Vakfı nın (mad. 1/b) ve Türk Akademisi nin kurulması takdir edilmiştir (mad. 1/c). Türk Dili Konuşan Ülkeler Yazarlar Birliği ve Türk Dili Konuşan Ülkeler Sinema Çalışanları Birliği ni (mad. 1/j) ve Türk Üniversitelerarası Birliği ni (mad. 2/c) kurma girişimleri memnuniyetle karşılanmıştır. Böylece Türk Konseyi şemsiye örgüt olma yolunda yeni adımlar atmıştır. 2. Zirvede, Nahçıvan Anlaşmasının 10. maddesi uyarınca, Azerbaycan dan Gismat Guzalov 1 Şubat 2012 ve Kazakistan dan Darkhan Kydyrali 24 Nisan 2012 tarihinden geçerli olmak üzere Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryası Genel Sekreter Yardımcıları olarak atandılar (mad. 16). Zirve öncesinde 22 Ağustos 2012 tarihinde toplanan Dışişleri Bakanları Konseyi nde, Türk Konseyi ni temsil eden bayrak da belirlendi. 9 Dışişleri Bakanları Konseyinde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasının Mali Esaslarına İlişkin Anlaşma imzalandı. Eğitim Bakanları da Astana da Türk Akademisinin Kuruluşuna Dair Anlaşma ve Bakü de Türk Kültür ve Mirası Vakfı Şartı nı imzaladılar. 10 Daha sonraki süreçte, Türk Üniversitelerarası Birliği ve Yükseköğretim Alanı Oluşturma Yönergesi kabul edilmiş ve böylelikle, yükseköğretim alanında işbirliğini yürütecek olan Türk Üniversitelerarası Birliği, Türk Konseyi bünyesinde kurulmuştur. Birlikte dört üye ülkeden 15 kurucu üniversite yer almaktadır. 11 Son olarak Türk Konseyi 3. Zirvesi, Ağustos 2013 tarihlerinde Azerbaycan ın Gebele şehrinde, Ulaştırma ve Bağlantı teması ile düzenlendi ve Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Üçüncü Zirve Bildirisi imzalandı. Zirve de, İstanbul ve Bişkek te düzenlenen Türk Üniversitelerarası Birliği nin kurucu toplantıları memnuniyetle karşılandı (mad. 3/d) ve 4. Zirve nin 2014 yılında Türkiye de düzenlenmesi kararlaştırıldı (mad. 20)

8 S. S. Terzioğlu Türk Konseyinin Hukuki Kişiliği ve Niteliği A. Hükümetlerarası Uluslararası Örgüttür Türk Konseyi, bir uluslararası örgüttür. Nahçıvan Andlaşması nın 1. Maddesi ne göre, Taraflar, uluslararası bir kuruluş şekline sahip Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi isimli işbirliği mekanizmasını kurmuşlardır. Kanımızca maddede geçen kuruluş ifadesi, örgüt kelimesi ile aynı anlamda kullanılmıştır. 12 Örgüt kelimesi yerine kuruluş kelimesinin kullanılması, Türk Konseyi nin muhtemelen esnek bir yapılanma ve karar alma süreci çerçevesinde faaliyet göstermesinin arzulanmasından kaynaklanmaktadır. Zira maddede Türk Konseyi nin bir işbirliği mekanizması olduğu belirtilmektedir. Bu yaklaşım, Türk Konseyi nin katı kurallara bağlı bir örgütten daha çok, bir işbirliği platformu olduğunu vurgulamaktadır. Ancak bu yaklaşıma rağmen unutulmamalıdır ki sonuçta Türk Konseyi, aşağıda görüleceği gibi sürekli nitelikteki organları bulunan bir uluslararası örgüttür. Esnek bir yapıda olması, kararlarının bağlayıcı olmaktan ziyade tavsiye niteliğinde ve üye devletlere tercih hakkı tanır nitelikte olması, bu hukuksal durumu değiştirmez. Türk Konseyi, devletler tarafından uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde bir uluslararası andlaşma ile kurulan hükümetlerarası uluslararası bir örgüttür. Türk Konseyi Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan ın taraf olduğu uluslararası bir andlaşma olan Nahçıvan Andlaşması ile kurulmuştur. Öğretide uluslararası örgütlere ilişkin farklı tanımların yapıldığı görülmektedir. 13 Schermers ve Blokker, uluslararası örgütleri kendi iradesi ile en az bir organa sahip olan, genellikle yeni bir hukuk kişisi ortaya çıkaran uluslararası bir anlaşma ile kurulan, uluslararası hukuka göre tesis edilen işbirliği şekilleri olarak tanımlamaktadır. Bu tanımdan hareketle Schermers ve Blokker, tanımın unsurlarını ise, i) uluslararası anlaşma, ii) kendi iradesi ile en az bir organa 12 Kuruluş kelimesinin karşılığı olarak anlaşmanın İngilizce metninde establishment, Azerbaycan Türkçesi metninde teşkilât, Kırgızistan Türkçesi metninde birikme, Kazakistan Türkçesi metninde birlestigi kelimeleri kullanılmıştır. 13 Çeşitli tanımlar için bkz. Mehmet Emin Çağıran, Uluslararası Örgütler, (Ankara: Turhan Kitabevi, 2013), s. 5. Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, 2. Kitap, (Ankara: Turhan Kitabevi, 2005), s. 112; Melda Sur, Uluslararası Hukukun Esasları, 3. Baskı, (İstanbul: Beta Yayınları, 2008), s. 145; Jan Klabbers, An Introduction to International Institutional Law, (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), s. 7.; İlyas Doğan, Devletler Hukuku, (Ankara: Seçkin Yayınları, 2008), s. 276; Cengiz Başak, Uluslararası Örgütler, (Ankara: Seçkin Yayınları, 2010), s

9 Uluslararası Hukuk Açısından Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi sahip olma ve ilke olarak yeni bir hukukî kişilik oluşturma ve iii) uluslararası hukuka göre kurulma olarak sıralamaktadır. 14 Yukarıdaki unsurlar çerçevesinde ele aldığımızda Türk Konseyi nin de bu özelliklere sahip olduğu görülür. İlk olarak, yukarıda da ifade edildiği gibi, Konsey, devletlerarasında yapılan andlaşma olan Nahçıvan Andlaşması ile kurulmuştur. İkinci olarak, aşağıda ifade edileceği üzere, Türk Konseyi nin hukuksal kişiliği bulunmaktadır. Üçüncü olarak, yine aşağıda görüleceği gibi, Türk Konseyi nin kurumsal bir niteliği, yani kendine has sürekli bir yapısı ve başta Devlet Başkanları Konseyi olmak üzere, Dışişleri Bakanları Konseyi, Kıdemli Memurlar Komitesi, Aksakallar Konseyi, Sekretarya gibi çeşitli organları vardır. Dolayısıyla, Türk Konseyi, hükümetlerarası uluslararası bir örgüttür. B. Uluslararası Hukuk Kişisidir Uluslararası hukuk kişiliği, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklara ve yükümlülüklere sahip olma ve bu hakları uluslararası düzeyde doğrudan koruyabilme yeteneğidir. 15 Uluslararası hukuk kişiliğinin andlaşma yapma ehliyeti, temsil ehliyeti, hak arama ehliyeti, örgütün ve görevlilerinin, ayrıcalık ve bağışıklıklara sahip olması gibi sonuçları bulunmaktadır. 16 Kurucu andlaşmasında açıkça örgütün hukuki kişiliği düzenlenmemiş olsa bile, andlaşmada bu yetkilerin tamamının veya bir kısmının tanınmış olması uluslararası kişiliğinin mevcudiyetine işaret eder. Türk Konseyi, uluslararası hukuk kişisidir. Türk Konseyi nin hukuki kişiliği, Konseyin kurucu anlaşmasından ve diğer belgelerinden açıkça çıkartılabilmektedir. Nahçıvan Anlaşması nın Sekretarya yı düzenleyen 10. maddesinde, Sekretarya nın tüzel kişiliğinin bulunduğu hüküm altına alınmıştır. Buna göre Sekretarya, Türk Konseyi nin görev ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere üye devletlerin ülkelerinde gerekli olan hükmi şahsiyete de sahiptir. Ayrıca söz konusu maddeye göre Sekretarya, uluslararası hukuki yetkiye sahiptir. Özellikle Sekretarya, üye devletlerin tümünün onayıyla anlaşmalar imzalama, mülk satın alma ve satma, davacı ve davalı olarak mahkemelere çıkma, banka hesapları açma ve nakit varlıklar üzerinden sözleşmeler akdetme yetkilerine sahiptir. Uluslararası hukuk kişiliğinin unsurlarından birisi olan andlaşma yapma yetkisinin Sekretarya ya tanındığını görmekteyiz. Yine Nahçıvan 14 Henry G. Schermers-Niels M. Blokker, International Institutional Law, (Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2003), s Pazarcı, s Çağıran, Örgütler, s. 244.; Pazarcı, s

10 S. S. Terzioğlu Andlaşması nın 10. Maddesi nde bu doğrultuda, Sekretaryaya Dışişleri Bakanları Konseyi nin önceden onayını almak koşulu ile Türkiye Cumhuriyeti ile uluslararası bir anlaşma imzalama yetkisi verilmiştir. Bu çerçevede, 27 Aralık 2011 tarihinde Ankara da, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasına Dair Evsahibi Ülke Anlaşması (bundan sonra Evsahibi Ülke Anlaşması ) imzalanmıştır. Sekretaryanın yetkileri Evsahibi Ülke Anlaşması ile tekrar edilmiş ve ayrıca Sekretaryanın açıkça uluslararası tüzel kişiliğe sahip olacağı düzenlenmiştir (mad. 4). Nahçıvan Andlaşması nın 12. Maddesi ise, uluslararası hukuk kişiliğinin emarelerinden birisi olan ayrıcalık ve bağışıklıkları düzenlemektedir. Buna göre Devlet Başkanları Konseyi, Dışişleri Bakanları Konseyi, Kıdemli Memurlar Komitesi ve Aksakallar Konseyi toplantılarına katılacak heyetlerin üyeleri ve Sekretarya görevlileri, ev sahibi ülke tarafından uluslararası hukuk çerçevesinde diplomatik misyon mensuplarına sağlanan ayrıcalık ve bağışıklardan yararlanacaklardır. Ayrıca Ev Sahibi Ülke Anlaşması ile Sekretarya nın yargı bağışıklığı (mad. 5), binaların ve müştemilatın dokunulmazlığı (mad. 6), arşivlerin dokunulmazlığı (mad. 7), fonlar ve paralar (mad. 9), gümrük ve vergi muafiyeti (mad. 10), haberleşme serbestliğine (mad. 11) ilişkin hususlar düzenlenmiştir. C. Kapalı ve Bölgesel İşbirliği Örgütüdür I. İşbirliği Örgütüdür Avrupa Birliği nin aksine, Türk Konseyi, bütünleşmeyi değil, işbirliğini amaçlayan bir örgüttür. Nahçıvan Andlaşması nın 1. Maddesi ne göre, üye devletler, uluslararası bir kuruluş şekline sahip Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi isimli işbirliği mekanizmasını kurmuşlardır. Maddede Türk Konseyi nin bir işbirliği mekanizması olduğu belirtilmektedir. Bu yaklaşım, Türk Konseyi nin katı kurallara bağlı bir örgütten daha çok, bir işbirliği platformu olduğunu vurgulamaktadır. Böylece Konsey in esnek bir yapılanma ve karar alma süreci çerçevesinde faaliyet göstereceği ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında, Andlaşmada devletlerin egemenlik yetkilerinin Türk Konseyi ne devredileceğine ilişkin herhangi bir hüküm de bulunmamaktadır. II. Kapalı Örgüttür Uluslararası örgütlere ilişkin çeşitli sınıflandırmalar yapılmaktadır. Bunlardan birisi, örgüte üyelik açısından yapılan açık örgüt-kapalı örgüt ayrımıdır. Açık 54

11 Uluslararası Hukuk Açısından Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi uluslararası örgütler, genel nitelikli bazı koşulların sağlanması durumunda, her devletin üye olabileceği örgütlerdir ve genellikle evrensel nitelikli örgütlerdir. 17 Kapalı uluslararası örgütler ise, herhangi bir sonraki üyeliğe kapalı olanları ifade edebileceği gibi, üyelik koşullarının sıkı şekilde ele alınıp, üyeliğe kabulün bir karar organının takdirine tabi tutulduğu örgütleri de ifade edebilir. 18 Nahçıvan Andlaşması süresiz olarak akdedilmiştir ve Anldaşma yürürlüğe girmesinin ardından Türk Dili Konuşan Ülkeler in katılımına açıktır (mad. 22). Anlaşma yürürlüğe girmiştir ve dolayısıyla Türk Konseyi, diğer Türk Dili Konuşan Ülkeler in üyeliğine açıktır. Ancak bu hükme rağmen Türk Konseyi nin, üyelik açısından kapalı bir örgüt olduğunu düşünüyoruz. Zira yukarıda da ifade edildiği gibi, kapalı örgütlerde örgüte sonradan üyelik, ya mümkün değildir, ya da çok sıkı şartlara bağlanmıştır. Bu şartlar, üyelik koşulları açısından veya örgüte üyelik için oylama açısından söz konusu olabilir. Nahçıvan Andlaşması na göre, Konsey e sonradan üyelik mümkündür. Üyelik kabul aşamasında herhangi bir oylama öngörülmüş değildir. Nahçıvan Andlaşmas ına taraf olmakla üyelik gerçekleşmektedir. Bununla birlikte üyelik için temel şart, Türk Dili Konuşan Ülke olmaktır. Bu noktada önce Türk Dili kavramına açıklık getirmek gerekmektedir. Türk toplulukları, ortak kökten gelseler bile SSCB nin politikaları sonucu farklılaştılar ve ayrı kimliklere büründüler. Bunlardan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ın kendi devletleri vardır. Bu ülkelerde yaşayan çeşitli etnik gruplar bulunmaktadır. SSCB nin dağılmasıyla birlikte kendi devletleri dışında kalmış olan bazı gruplar, azınlık statüsüne girdiler. Türk kökenli halkların kimliklerindeki bu farklılaşma sonucu, örneğin bir Türkmenistan vatandaşı Özbek, Türkmenistan da azınlık olarak kabul edilmekte ve Özbekistan Türkçesi ile eğitim veren okullarda ana dilinde eğitim hakkına sahip olmaktadır. Aslında dilbilimi açısından Türk Cumhuriyetleri nin resmi dilleri, Türkçe nin birer lehçesi 19 olmakla birlikte, bu ülkeler, siyasal sebeplerle dillerini ayrı diller olarak (Azerice, Türkmence, Özbekçe, Kazakça, Kırgızca) 17 C. F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International Organizations, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), s Sur, s Dilbilimi açısından lehçe, bir dilin tarihi, siyasi, sosyal ve kültürel sebeplerle değişik bölgelerde, zamanla ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarıdır: Türkçenin Özbek lehçesi gibi. Lehçe maddesi, Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1992), s

12 S. S. Terzioğlu kabul etmektedirler. 20 Altıncı Zirve Toplantısı na kadar kullanılan Türkçe Konuşan Ülkeler ifadesi, Yedinci Zirve Toplantısı ndan itibaren Konsey in şu andaki ismini teşkil edecek olan Türk Dili Konuşan Ülkeler ifadesine yerini bırakmıştır. Kanımızca Türkçe kelimesi, sadece Türkiye Türkçesi ni çağrıştırdığı için, daha kapsamlı olduğu ve diğer Türk Devletleri nin dillerini de içerdiği düşünülen Türk Dili ifadesinin kullanılması bu açıdan tercih edilmiştir. Dolayısıyla bugün Türk Dili kavramı, sadece Türkiye Türkçesi ni ifade etmemektedir. Nahçıvan Andlaşması na göre Türk Konseyi nin çalışma dili, üye devletlerin devlet dilleri ve İngilizce dir (mad. 17). Bu açıklamalar çerçevesinde Türk Dili Konuşan Ülke olma şartını sağlayabilecek devlet sayısı ve başlangıcından itibaren zirveler sürecine katılan devletler bellidir: Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan. Bu altı devletten şu anda Konseye üye olmayan sadece Özbekistan ve Türkmenistan dır. Diğer bir ifadeyle Konsey üyeliği sadece bu devletlere açık, bunların dışındaki devletlere kapalıdır. 21 Konseyin internet sitesinde de Türk Devletleri olarak, söz konusu altı devlet gösterilmektedir. Yapılan resmi açıklamalarda da Özbekistan ve Türkmenistan ın Konsey e üyelik temennisi dile getirilmekte, herhangi başka bir devletin ismi zikredilmemektedir. Bu bağlamda Konsey in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin (KKTC) üyeliğine açık olup olmadığı sorusu akla gelebilir. KKTC nin tanınmasına ilişkin sorunu bir yana bırakacak olursak, KKTC de Türk Dili Konuşan bir ülkedir ve bu açıdan üyelik şartını sağlamaktadır. Her ne kadar Konsey, eski SSCB devletleri ve Türkiye arasında geleneksel kapalı bir işbirliği mekanizmasını çağrıştırsa da, KKTC nin bu işbirliğinin dışında kalmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Bugüne kadar KKTC nin üyeliği konusunda, kararlara yansıyan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Zirve bildirilerinde Kıbrıs sorununa ilişkin olarak, Kıbrıs Türk Halkı ifadesine yer verilmektedir yılında yapılan değişikliğe kadar Azerbaycan Anayasası nda devlet dilinin Türk dili olduğu hüküm altına alınmıştı. Daha sonra bu ifade Azerbaycan dili olarak değiştirildi. Cumhuriyetlerin dil politikaları için bakınız, Emine Gürsoy-Naskali, Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinde Dil Politikaları, içinde Emine Gürsoy-Naskali, Erdal Şahin, der., Bağımsızlıklarının 10. Yılında Türk Cumhuriyetleri, (Haarlem: SOTA Yayınları, 2002), s. 55; Birgit N. Schlyter, Language Policies in Present-Day Central Asia, MOST Journal on Multicultural Societies, Vol. 3, No KKTC ve Rusya Federasyonu ve Moldova içindeki diğer birimlerin durumları aşağıda ayrıca değerlendirilecektir. 22 Bakınız, Türk Konseyi İkinci Zirvesi Bildirisi, madde 9. 56

13 Uluslararası Hukuk Açısından Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Üyelik konusunda başka bir sorun ise, diğer devletler içerisinde yer alan özerk cumhuriyetlerin Konsey e üye olup olamayacağıdır. Zira Türkçe metinde Örgütün isminin Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi olması, diğer bir ifadeyle, Örgütün isminde Devletler kelimesi yerine Ülkeler kelimesinin kullanılması, buna imkan sağlar gözükmektedir. 23 Uluslararası hukuk açısından baktığımızda, bazı uluslararası örgütlerin devletlerden başka, federe devletleri, devletin bir parçasını oluşturan bölgeleri ve himaye, sömürge gibi bağlı ülkeleri üye olarak kabul ettiğini görmekteyiz. Örneğin Fransızca Konuşan Ülkeler Örgütü nün 24 üyeleri arasında Kanada ve Belçika nın bazı federe devletleri de bulunmaktadır. 25 Bu çerçevede Rusya Federasyonu içindeki Altay Cumhuriyeti, Başkurdistan Cumhuriyeti, Hakas Cumhuriyeti, Saha (Yakut) Cumhuriyeti, Tataristan Cumhuriyeti, Tuva Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyetine bağlı Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi nin Konsey e üyeliği konusunda, uluslararası hukuk açısından bir engel olmadığını ifade edebiliriz. Bu birimler aynı zamanda TÜRKSOY örgütünde de gözlemci statüsündedir. Türk Konseyi, öncelikli olarak dört üye devlet arasındaki işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgilenmektedir. Konsey in bunun dışındaki diğer topluluklara ya da özerk cumhuriyetlere yönelik bir çalışması yoktur. 26 Bununla birlikte Nahçıvan Andlaşması na göre Türk Konseyi, devletlere, uluslararası örgütlere ve uluslararası forumlara gözlemci statüsü verebilir (mad. 16). III. Bölgesel Örgüttür Coğrafi açıdan yapılan sınıflandırmada ise genellikle evrensel-bölgesel örgüt ayrımına gidildiği görülmektedir. Evrensel örgütler, belirli bir bölge ile sınırlı olmaksızın tüm dünya devletlerinin üyeliğine açık olan örgütlerdir. 27 Bölgesel 23 Nahçıvan Andlaşması nın Türkçe metninde Ülke, İngilizce metninde State, Azerbaycan Türkçesi metninde Dövlet, Kazakistan ve Kırgızistan Türkçesi metinlerinde Memleket ifadeleri yer almaktadır. Anlaşmaya göre Anlaşma, her biri eşit derecede geçerli olmak üzere, Azerice, Kazakça, Kırgızca, Türkçe ve İngilizce olarak imzalanmıştır (mad. 23). 24 International Organisation of the Francophonie. 25 Çağıran, Örgütler, s Bakınız, Konsey Genel Sekreteri Halil Akıncı ile Yapılan Röportaj, Diplomatik Vizyon, Mayıs-Haziran 2011, Sayı: 2, pdf. 27 Michel Virally, Definition and Classification of International Organizations: A Legal Approach, içinde Georges Abi-Saab, der., The Concept of International Organization, (Paris: UNESCO, 1981), s. 60; Clive ARCHER, International Organizations, (London: Routledge, 1995), s. 45; Amerasinghe, s. 11. Evrensel örgüt yerine küresel örgüt kavramını kullanan yazarlar da bulunmaktadır. Örneğin, Rebecca M. M. Wallace ve Olga Martin-Ortega, International Law, 6. Baskı, (London: Thomson Reuters, 2009), s

14 S. S. Terzioğlu örgütler ise, belirli bir coğrafi bölgede yer alan devletlerin üyeliğine açık örgütlerdir. Türkçe Konuşan Ülkeler, belirli bir coğrafyada bulunduğu için bu açıdan Türk Konseyinin bölgesel bir örgüt olduğunu ifade edebiliriz. Schermers ve Blokker, evrensel-bölgesel örgüt ayrımını, evrensel-kapalı örgüt şeklinde yapmaktadır. Kapalı örgütleri ise, evrensel örgütlerin tersine, üyelerini sadece kapalı bir grup devletten alan ve grubun dışında hiçbir üyeyi kabul etmeyen örgütler şeklinde tanımlamaktadırlar. Onlara göre üç tip kapalı örgüt bulunmaktadır: i) bölgesel örgütler, ii) (dil ya da politik sistem gibi) ortak bir zemini olan devletlerin örgütleri ve iii) kapalı özel örgütler. 28 Örneğin Schermers ve Blokker, Fransızca Konuşan Ülkeler Örgütü nü ortak bir zemini paylaşan örgütler içerisinde değerlendirmektedir. 29 Klabbers, Fransızca Konuşan Ülkeler Örgütü nü, hem bölgesel bir örgüt hem de kapalı bir örgüt olarak nitelendirmektedir. 30 Bu sınıflandırma açısından Türk Konseyi de, dil, kültür ve köken gibi ortak bir zemini paylaşan bir örgüttür ve kapalı bir örgüttür. Ancak unutulmamalıdır ki, Fransızca Konuşan Ülkeler Örgütü, temelde Fransa ve geçmişteki sömürgelerinin oluşumuna dayanmaktadır. Türk Konseyine üye devletler açısından böyle bir ilişki söz konusu değildir. D. Genel Amaçlı ve Şemsiye Örgüttür Faaliyet alanları açısından uluslararası örgütler, genel kapsamlı örgütler ve uzman örgütler olarak sınıflandırılmaktadır. Genel kapsamlı örgütler, amaçları açısından herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmayan, amaçları çok geniş kapsamlı olan örgütlerdir. 31 Türk Konseyi, halklar arasındaki tarihî bağları, ortak dil, kültür ve gelenekleri temel alarak 32 kurulsa da, sadece kültürel bir örgüt değildir. Türk Konseyi nin amaçlarına bakıldığında, başta siyasi, 33 ekonomik, Schermers-Blokker, s A.g.e., s Klabbers, s Pazarcı, s Nahçıvan Anlaşması, Giriş. 33 Örneğin, taraflar arasında karşılıklı güvenin, dostluk ve iyi komşuluğun güçlendirilmesi, bölgede ve dünya genelinde barışın sağlanması, güvenlik ve emniyetin güçlendirilmesi, dış politika meselelerinde ortak tutum belirlemeye çalışılması. 34 Örneğin, tarafların halklarının yaşam koşullarının hızla iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, eşit ortaklığa dayalı müşterek icraatlarla bölgede kapsamlı ve dengeli bir ekonomik büyüme, sosyal ve kültürel gelişimin sağlanması, bilim ve teknoloji, eğitim, sağlık, kültür, spor ve turizm alanlarında etkileşimin genişletilmesi. 58

15 Uluslararası Hukuk Açısından Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi ticari, 35 kültürel, 36 hukuki 37 olmak üzere birçok alanda 38 faaliyet göstermek üzere kurulduğunu görmekteyiz (mad. 4). Zira kültürel bağların geliştirilmesi amacıyla üye devletler, TÜRKSOY çerçevesinde işbirliği yapmaktadırlar. Türk Konseyi nin çeşitli alanlardaki bu faaliyetleri, kararlarına da yansımaktadır. Örneğin Türk Konseyi Üçüncü Zirve Bildirisi kararlarının Kültürel İşbirliği, Spor İşbirliği, Bilim ve Eğitim İşbirliği, Ekonomik İşbirliği, Diaspora İşlerinde İşbirliği, Dış Politika ve Güvenlik Konularında İşbirliği, Diğer Meseleler başlıkları altında toplandığını görmekteyiz. Ayrıca Nahçıvan Andlaşması na göre, üye devletler, özel veya teknik nitelikli bir konuyu görüşmek üzere, ilgili bakanlıkların, kurumların ve teşkilatların başkanlarının toplantılarını düzenlemeyi kararlaştırabilirler (mad. 14). Bu çerçevede Ekonomi Çalışma Grupları, Gümrük İşbirliği Çalışma Grubu, Ulaştırmanın Geliştirilmesi Çalışma Grubu, Güvenlik İstişareleri Temas Grubu, Diaspora İşleri Temas Grubu, Üniversitelerarası Birlik Temas Grubu, Eğitim Kıdemli Memurlar Komitesi, Kültür İşbirliği Çalışma Grubu, Ortak Terminoloji Kurulu gibi çalışma ve temas grupları oluşturulmuştur. 39 Bunun dışında farklı alanlarda bakanlar düzeyinde de toplantılar yapılmaktadır. Türk Konseyi çerçevesinde TÜRKSOY dışında Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Mirası Vakfı, Türk İş Konseyi gibi kuruluşlar da faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında Konsey, çatı veya şemsiye örgüt olarak da değerlendirilebilir. Çatı örgütlerde, siyasal işbirliğine ek olarak, başka alanlarda da üye devletler arasında işbirliğinin sıkılaştırılması amacıyla ana örgütün yan örgütleri şeklinde 35 Örneğin, ticaret ve yatırım açısından elverişli koşulların yaratılması, gümrük ve mallar ile hizmetlerin ve sermayenin dolaşımına imkân sağlayan düzenlemelerin basitleştirilmesi, malî sistem ve bankacılık işlemlerinin kolaylaştırılması. 36 Örneğin, Türk halklarının sahip oldukları zengin kültür ve tarihi mirasın değerlendirilmesi, kitlelere tanıtılması ve yayılmasında Tarafların basın ve iletişim araçları arasındaki etkileşimin özendirilmesi. 37 Örneğin, karşılıklı hukukî yardımlaşmanın ve hukukun muhtelif alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla hukukî bilgi değişimi hususlarının ele alınması, uluslararası terörizm ve ayrılıkçılık, aşırı akımlar, insan kaçakçılığı, yasadışı uyuşturucu ticareti ile narkotik ve psikotropik maddelerle uluslararası mücadelede eşgüdümün sağlanması, uluslararası hukuk tarafından umumiyetle tanınan ilke ve normlara uygun olarak, hukukun üstünlüğü, iyi yönetişim, insan hakları ve temel özgürlüklerin güvence altına alınması. 38 Örneğin, siyasi, ticari ve ekonomik konular ile kanunu uygulama, çevre, kültür, bilimselteknik, askerî-teknik, eğitim, enerji, ulaştırma, kredi ve finans alanları ve ortak çıkarları ilgilendiren diğer alanlardaki etkin bölgesel ve ikili işbirliğinin teşvik edilmesi

16 S. S. Terzioğlu uluslararası örgütler kurulur. 40 Dolayısıyla Türk Konseyi, genel amaçlı ve ilişkili olduğu diğer uluslararası örgütleri de koordine eden şemsiye bir örgüttür. Konseyin Yapısı Ana organlar, uluslararası örgütlerin kurucu andlaşmalarında yer alan, örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için gereken ve örgütlerde temel kurumsal yapıyı oluşturan araçlardır. 41 Nahçıvan Andlaşması nın 3. Maddesi ne göre Türk Konseyi nin ana organları şunlardır: i) Devlet Başkanları Konseyi, ii) Dışişleri Bakanları Konseyi, iii) Kıdemli Memurlar Komitesi, iv) Aksakallar Konseyi, v) Sekretarya. a) Devlet Başkanları Konseyi Örgütün genel siyasetini belirleyen ve temel karar organı olan Devlet Başkanları Konseyi, üye devletlerin devlet başkanlarından oluşur. Nahçıvan Andlaşması na göre, Devlet Başkanları Konseyi, güncel uluslararası sorunların çözümü konusunda taraflar arasındaki etkileşimi değerlendirir, işbirliği alanlarını belirler, Türk Konseyi nin faaliyetlerini değerlendirir. Yılda bir kez toplanan Devlet Başkanları Konseyi nin toplantı sırası, üye devletlerin İngilizce isimlerinin alfabetik sırasına göre belirlenir. Devlet Başkanları Konseyi, üye devletlerin mutabakatı üzerine olağanüstü toplantılar da yapabilir. Olağanüstü toplantıların yeri ise yine mutabakatla belirlenecektir (mad. 5). Devlet Başkanları Konseyi toplantılarına katılacak heyetlerin üyeleri, ev sahibi ülke tarafından uluslararası hukuk çerçevesinde diplomatik misyon mensuplarına sağlanan ayrıcalık ve bağışıklardan yararlanırlar (mad. 12). Devlet Başkanları Konseyi nin 1. Zirvesi 2011 yılında Almatı da, 2. Zirvesi 2012 yılında Bişkek te, 3. Zirve ise 16 Ağustos 2013 tarihinde Azerbaycan ın Gebele şehrinde gerçekleştirilmiştir. Devlet Başkanları Konseyi nin olağan toplantılarına ev sahipliği yapan üye devlet, bir sonraki Devlet Başkanları Konseyi toplantısına kadar Türk Konseyi dönem başkanlığını yürütür (mad. 8) dönem başkanlığı Kazakis- 40 Davut Ateş, Uluslararası Örgütler, (Bursa: Dora Yayınları, 2012), s Schermers-Blokker, s

17 Uluslararası Hukuk Açısından Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi tan, dönem başkanlığı Kırgızistan tarafından yerine getirilmiştir dönem başkanlığı ise Azerbaycan tarafından yürütülmektedir. b) Dışişleri Bakanları Konseyi Dışişleri Bakanları Konseyi, üye devletlerin dışişleri bakanlarından oluşmaktadır. Kuruluş Andlaşması na göre, Dışişleri Bakanları Konseyi nin görevleri, Türk Konseyi nin gündemindeki faaliyetleriyle ilgili konuları değerlendirmek, Devlet Başkanları Konseyi nde ele alınacak güncel uluslararası meseleleri değerlendirmek, Sekretarya nın mali yapısını ve raporunu onaylamaktır. Ayrıca gerektiğinde Türk Konseyi adına beyanatta bulunmaya da yetkilidir. Dışişleri Bakanları Konseyi, her yıl Devlet Başkanları Konseyi toplantısından önce Dışişleri Bakanları Konseyi nin toplandığı yerde toplanır. Bunun dışında üye devletlerin mutabakatıyla, yine mutabakatla belirlenen yerde olağanüstü toplantılar da yapabilir (mad. 6). Dışişleri Bakanları Konseyi toplantılarına katılacak heyetlerin üyeleri, ev sahibi ülke tarafından uluslararası hukuk çerçevesinde diplomatik misyon mensuplarına sağlanan ayrıcalık ve bağışıklardan yararlanırlar (mad. 12). c) Kıdemli Memurlar Komitesi Kıdemli Memurlar Komitesi, Türk Konseyi nin yürütme organlarından birisidir. Üye Devletler, Komite de en az bir temsilciyle temsil edilir. Kuruluş Andlaşması na göre Komite, Sekretarya nın faaliyetlerini kontrol etmek, Sekretarya tarafından hazırlanan taslak belgelerin Dışişleri Bakanları Konseyi nin tasvibine sunumundan ve Devlet Başkanları Konseyi nin onaylanmasından önce değerlendirmek ve onay vermekle görevlidir. Kıdemli Memurlar Komitesi toplantıları, Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısından önce yapılır (mad. 7). Komite ayrıca, Sekretarya tarafından görevlendirilecek personeli onaylamakla da yetkilidir (mad. 10). Kıdemli Memurlar Komitesi toplantılarına katılacak heyetlerin üyeleri, ev sahibi ülke tarafından uluslararası hukuk çerçevesinde diplomatik misyon mensuplarına sağlanan ayrıcalık ve bağışıklardan yararlanırlar (mad. 12). d) Aksakallar Konseyi Aksakallar Konseyi, daimi olarak faaliyette olan bir danışma kuruludur (mad. 9). Aksakallar Konseyi toplantılarına katılacak heyetlerin üyeleri, ev sahibi ülke tarafından uluslararası hukuk çerçevesinde diplomatik misyon mensuplarına sağlanan ayrıcalık ve bağışıklardan yararlanırlar (mad. 12). Aksakallar Konseyi nin oluşumu ve görev tanımı Kurucu Andlaşma da belirlenmemiştir. 61

18 S. S. Terzioğlu Aksakallar Konseyi nin faaliyet çerçevesi ve mali hususlar, Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından kabul edilecek olan Aksakallar Konseyi Yönetmeliği ile düzenlenecektir. Bu çerçevede 1. Zirvede Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Himayesinde Faaliyet Gösteren Türk Dili Konuşan Ülkeler Aksakallar Konseyi Tüzüğü kabul edilmiştir. e) Sekretarya Konseyin yürütme organlarından birisi de Sekretarya dır. Henüz Türk Konseyi kurulmadan önce Dördüncü Zirve Toplantısı nda, Türkçe Konuşan Devletler Sekretaryası nın kurulması ve tüzüğünün hazırlanması için mutabakata varılmış ve Sekretarya ya Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesine ve Dışişleri Bakanlıkları yöneticilerine sunulacak belgelerin koordinasyonunu sağlamak, hazırlıklarını yapmak görevi verilmiştir. 42 Beşinci Zirve Toplantısı nda da Türkçe Konuşan Devlet Başkanları Zirvesi Sekretaryasının Tüzüğü kabul edilmiştir. 43 Altıncı Zirve Toplantısı nda ise Türkçe Konuşan Devlet Başkanları Zirve Toplantıları nın sekretaryasının önemine dikkat çekilmiş ve Daimi Sekretarya nın Türkiye de kurulması kararlaştırılmıştır. 44 Nahçıvan Andlaşması nın Sekretarya yı düzenleyen 10. Maddesi ne göre Sekretarya, Türk Konseyi nin amaçlarının yerine getirilmesinde yardımcı olmak üzere kurulan daimi bir yürütme organıdır. Sekretarya, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları ve Sekretarya görevlilerinden oluşur ve Genel Sekreter tarafından yönetilir. Sekretarya görevlileri, Devlet Başkanları Konseyi ne karşı sorumlu uluslararası görevlilerdir ve görevlerini yerine getirirken herhangi bir üye devletten veya üçün taraftan talimat alamazlar. Üye devletler de Sekretarya nın bu konumuna saygı gösterecektir. Genel Sekreter, Dışişleri Bakanları Konseyi nin önerisi üzerine, Devlet Başkanları Konseyi tarafından üye devletlerin isimlerinin İngilizce alfabetik sırasına göre, rotasyon usulüyle üç yıllığına atanmakta ve görev süresi uzatılamamaktadır. Onuncu Zirve de Sekretarya nın ilk genel sekreteri olarak, Nahçıvan Andlaşması nın yürürlüğe girmesinden sonra resmi olarak göreve başlama kaydıyla, Türkiye nin adayı Büyükelçi Halil Akıncı atanmıştır. 45 Genel Sekreterin vatandaşı olduğu ülke hariç, her üye devletin vatandaşları arasından, Devlet Başkanları Konseyi tarafından üç yıllığına birer genel 42 Taşkent Bildirisi, Madde Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları V. Zirve Bildirisi, Madde Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi Bakü Bildirisi, Madde Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 10. Zirve Toplantısı Bildirisi, Madde

19 Uluslararası Hukuk Açısından Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi sekreter yardımcı atanmakta ve görev süresi uzatılamamaktadır. Sekretarya görevlileri ise üye devletlerin kendi mevzuatları çerçevesinde, kendi vatandaşları arasından atanmaktadır. Türk Konseyi 2. Zirvesinde, Azerbaycan dan Gismat Guzalov 1 Şubat 2012 ve Kazakistan dan Darkhan Kydyrali 24 Nisan 2012 tarihinden geçerli olmak üzere Türk Konseyi Sekretaryası Genel Sekreter Yardımcıları olarak atandılar. 46 Sekretarya, Devlet Başkanları Konseyi, Dışişleri Bakanları Konseyi ve Kıdemli Memurlar Komitesi ve Türk Konseyi faaliyetleri çerçevesinde yapılacak diğer toplantıların düzenlenebilmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılmasından sorumludur. Sekretarya ayrıca taslak belgelerin hazırlanması, belgelerin tasnifi ve arşivlenmesi, üye devletler ve diğer uluslararası örgütler ile forumlar tarafından iletilen belge ve bilgilerin takas bürosu olarak görev yapacaktır. Türk Konseyi ile ilgili genel mahiyetli bilgilerin yayımlanması, mali faaliyetlere ilişkin olarak Kıdemli Memurlar Komitesi ne rapor sunulması, Sekretarya nın diğer görevlerindendir. Sekretarya, Nahçıvan Andlaşması nda sayılanlar dışında, Devlet Başkanları Konseyi, Dışişleri Bakanları Konseyi ve Kıdemli Memurlar Komitesi tarafından kendisine verilecek diğer görevleri de yerine getirecektir. Sekretarya merkezi İstanbul dadır. Nahçıvan Andlaşması, önceden Dışişleri Bakanları Konseyi nin onayını almak şartı ile Sekretarya ya Türkiye ile uluslararası andlaşma yapma yetkisi vermiştir. Bu çerçevede 27 Aralık 2011 tarihinde Ankara da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasına Dair Ev Sahibi Ülke Anlaşması 47 (bundan sonra Ev Sahibi Ülke Anlaşması ) imzalanmıştır. Sekretarya görevlileri, diplomatik misyon mensuplarına sağlanan ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar (mad. 12). Ayrıca Ev Sahibi Ülke Anlaşması ile Sekretarya nın yargı bağışıklığı (mad. 5), binaların ve müştemilatın dokunulmazlığı (mad. 6), arşivlerin dokunulmazlığı (mad. 7), fonlar ve paralar (mad. 9), gümrük ve vergi muafiyeti (mad. 10), haberleşme serbestliğine (mad. 11) ilişkin hususlar düzenlenmiştir. 46 Türk Konseyi İkinci Zirvesi Bildirisi, Madde Bkz tarih ve 6295 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasına Dair Evsahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun. R.G tarih ve sayı. Anlaşmanın onay işlemi ve Türkçe metni için bkz. R.G tarih ve sayı 63

20 S. S. Terzioğlu Üye devletler, Sekretarya nezdinde kendi mevzuatları uyarınca daimi temsilciler atayacaklardır (mad. 13). Daimî temsilciler, Ev Sahibi Ülke Andlaşması nın 13. Maddesi uyarınca, 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi nde tanınan ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar. Sekretarya üye devletlerde tüzel kişiliğe ve amaç ve görevlerini yerine getirebilmek için uluslararası hukuk kişiliğine de sahiptir. Bu bağlamda Sekretarya, üye devletlerin tümünün onayıyla anlaşmalar imzalama, mülk satın alma ve satma, davacı ve davalı olarak mahkemelere çıkma, banka hesapları açma ve nakit varlıklar üzerinden sözleşmeler akdetme yetkilerine sahiptir. Sekretaryanın bu yetkileri, Ev Sahibi Ülke Anlaşması ile tekrar edilmiş ve ayrıca Sekretarya nın açıkça uluslararası tüzel kişiliğe sahip olacağı da düzenlenmiştir (mad. 4). Sekretaryanın üye devletler arasında yapılacak bir anlaşma ile belirlenecek bir bütçesi olacaktır (mad. 11). Bu doğrultuda Türk Konseyi 2. Zirvesi ndeki Dışişleri Bakanları Konseyi nde, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasının Malî Esaslarına İlişkin Anlaşma 48 imzalandı. Anlaşmaya göre Sekretarya bütçesi, Kıdemli Memurla Komitesi nin uygun bulmasının ardından Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından onaylanacaktır (mad. 3/2). Üye devletlerden alınan zorunlu katkı paylarının ölçeği ise şu şekilde belirlenmiştir: Azerbaycan-2/15, Kazakistan-4/15, Kırgızistan-1/15, Türkiye-8/15 (mad. 3/3-a-i). Türk Konseyi nin Uzmanlık Kuruluşları ve İlgili Kuruluşlar İle İlişkisi a) Türk Akademisi Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Dokuzuncu Zirve Toplantısı nda Türk dünyasının geçmişi ve geleceğini, maddi ve manevi zenginliklerini araştıracak bir uluslararası ilmi araştırma merkezinin kurulması teklifinde bulunmuş, bu fikir kabul görmüş ve Türk Akademisi 25 Mayıs 2010 tarihinde Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı bünyesinde Astana da faaliyete geçmiştir. 49 Ancak Türk Akademisi nin uluslararası bir örgüte dönüştürülmesi kararı, Onuncu Zirve Toplantısı nda alınmış ve ayrıca Akademi bünyesinde faaliyet göstermek üzere Türk Tarih Müzesi ve Türk Kütüphanesi nin kurulması ka- 48 Anlaşmanın onay işlemi ve Türkçe metni için bakınız, R.G tarih ve sayı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Ekonomik İşbirliği Teşkilat (EİT), üye ülkeler arasında yoğun ekonomik işbirliğinin tesis edilmesini amaçlayan bölgesel düzeyde bir uluslararası teşkilattır. Teşkilat, 1964 yılında kurulan Kalkınma İçin

Detaylı

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI

ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU. (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI ÜÇÜNCÜ TÜRK KENEŞİ İŞ FORUMU (24 Ekim 2014, Nahçıvan) TÜRK KENEŞİ GENEL SEKRETERİ RAMİL HASANOV UN İŞ ADAMLARINA HİTABI Sayın Âli Meclis Başkanı, Sayın Bakan, Sayın Oda Başkanları, Değerli İş Adamları,

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 25.6.1999 Sayı: 23736)

(Resmi Gazete ile yayımı: 25.6.1999 Sayı: 23736) -42- KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ŞARTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 25.6.1999 Sayı: 23736) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. 5 Haziran 1998 tarihinde Yalta'da

Detaylı

ÖZET. İstanbul, 15 Ağustos 2016 KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL

ÖZET. İstanbul, 15 Ağustos 2016 KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL İstanbul, 15 Ağustos 2016 ÖZET KIRK YEDİNCİ GENEL KURUL AÇILIŞ TÖRENİ Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Kırk Yedinci Genel Kurulu, Rusya Federasyonu Federal Asamblesi Devlet Duması nın

Detaylı

Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı

Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu Başkan Yardımcısı Belgin Tezcan Aksu: Türk dünyası, bilişim alanında ortak terimler kullanmalı TBD Türk Dünyası Ortak Bilişim Terimleri Çalışma Grubu,

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ

II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ ÖZEL BÖLÜMÜ II. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR KONGRESİ NİN ARDINDAN Pınar FEDAKÂR* Dünyadaki siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerin çok hızla

Detaylı

TASAM TARAFINDAN DÜZENLENEN 6. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRESİNDE SUNULAN TEBLİĞ: TÜRK DÜNYASININ ENTEGRASYONU (İstanbul, 7-8 Haziran 2012)

TASAM TARAFINDAN DÜZENLENEN 6. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRESİNDE SUNULAN TEBLİĞ: TÜRK DÜNYASININ ENTEGRASYONU (İstanbul, 7-8 Haziran 2012) TASAM TARAFINDAN DÜZENLENEN 6. ULUSLARARASI TÜRK-ASYA KONGRESİNDE SUNULAN TEBLİĞ: TÜRK DÜNYASININ ENTEGRASYONU (İstanbul, 7-8 Haziran 2012) Protokolümüzün saygıdeğer mensupları, Sayın Başkan, Değerli katılımcılar,

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

Merkezi: İstanbul. Kurucu Üyeler: Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya

Merkezi: İstanbul. Kurucu Üyeler: Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Uluslararası Örgüt Künyesi Örgütün Amacı: KEİ, üyesi ülkelerin potansiyellerinden, coğrafi yakınlıklarından, ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AVRASYA ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

TBMM (S. Sayısı: 674)

TBMM (S. Sayısı: 674) Dönem: 23 Yasama Yılı: 5 TBMM (S. Sayısı: 674) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Sina Baydur UTMK Başkan Vekili Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Sina BAYDUR UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi,

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Öğrenci Kültür-Sanat,

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi nin

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM)

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) KURULUŞ RAPORLARI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (BM) Kuruluş adı Birleşmiş Milletler (BM) Kuruluş Tarihi 1945 Merkezi New York (ABD) Üye ülke sayısı 192 Genel Sekreter Ban Ki-mun Genel Bilgiler Dünya barışı ve sosyal

Detaylı

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI GELİŞEN SEKİZ ÜLKE (D8)

T.C EKONOMİ BAKANLIĞI GELİŞEN SEKİZ ÜLKE (D8) T.C EKONOMİ BAKANLIĞI GELİŞEN SEKİZ ÜLKE (D8) I. KURULUŞU Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye den oluşan Gelişen Sekiz Ülke (Developing Eight/D-8), üye ülkeler arasında

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç: MADDE 1- Bu yönergenin amacı, üniversite genelinde Meslek Yüksekokullarının, işgücü piyasası

Detaylı

Türk Keneşi Genel Sekreteri, Büyükelçi Halil Akıncı nın. Kırgızistandaki Janı Ordo gazetesi ne röportaji (türkçe)

Türk Keneşi Genel Sekreteri, Büyükelçi Halil Akıncı nın. Kırgızistandaki Janı Ordo gazetesi ne röportaji (türkçe) Türk Keneşi Genel Sekreteri, Büyükelçi Halil Akıncı nın Kırgızistandaki Janı Ordo gazetesi ne röportaji (türkçe) 1. Sayın Halil Akıncı, bildiğimiz kadarılya, NATO Merkezinde çalıştığınız zaman Sovyet uzmanı

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017)

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ. (İstanbul, 22 Mayıs 2017) KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ 25. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ZİRVESİ BİLDİRİSİ (İstanbul, 22 Mayıs 2017) Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Üye Devletleri Devlet ve Hükümet Başkanları olarak bizler,

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ TÜRKİYE ALKOL POLİTİKALARI PLATFORMU (TAPP) MUTABAKAT TUTANAĞI VE ÇALIŞMA, İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ PLATFORMUN ADI 1- Platformun adı, Türkiye Alkol Politikaları Platformu dur. Kısa adı ise TAPP

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BİLGİ NOTU Yükseköğretim Kalite Kurulunun Kurulma Nedeni Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE SÖZLEŞMESİ 12. TARAFLAR KONFERANSI (COP12) 12-23 EKİM 2015 TARİHLERİNDE ANKARA DA YAPILACAKTIR. [ Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansı

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya

UNESCO Kültür Sektörü. İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Kültür Sektör Uzmanı. 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Kültür Sektörü İrem ALPASLAN Kültür Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Sunum Planı: UNESCO (Kuruluş) Sözleşmesinde Kültür Geçmişten Bugüne Kültür Sektörü Önceliklerinin Gelişimi Genel

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu BAŞKANIN SONUÇ DEKLARASYONU ( TASLAK ) 4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu Ana teması: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Arasında Ekonomik Entegrasyon: Beklentiler

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversite-Kent İşbirliği Platformu'nun amaçlarına,

Detaylı

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi 13 Ekim 1962 Karar Sayısı: 6/1011 Strazburg da 14/9/1962 tarihinde imzalanan ilişik Avrupa

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 PROJE DEĞERLENDİRME VE SEÇİM KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM

TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM TÜRK DÜNYASINI TANIYALIM Türk Dünyası, Türk milletine mensup bireylerin yaşamlarını sürdürdüğü ve kültürlerini yaşattığı coğrafi mekânın tümünü ifade eder. Bu coğrafi mekân içerisinde Türkiye, Malkar Özerk,

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan:

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BİLİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM)

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) Kabul Tarihi :Y.K./03.01.2014/2014-6 (Gen.Sek.Sun.) TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM) I. BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM VE TANIMLAR KURULUŞ Madde 1: Türkiye Barolar Birliği

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL, EKONOMİK VE POLİTİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (ANTALYA INTERNATİONAL UNIVERSITY CENTER FOR SOCIAL, ECONOMIC AND POLITICAL RESEARCH, SEPAM) Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME

AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME AVRUPA FARMAKOPESĐ GELĐŞTĐRĐLMESĐNE DAĐR SÖZLEŞME Kanun No: 19461 Bakanlar Kurulu Kararı: 06.09.1993 (Resmi Gazete Yayım Tarihi: 10.10.1993 Sayı: 21724) Belçika Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Almanya Federal

Detaylı

Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında Ekonomik İşbirliği için İSTANBUL FORUMU

Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında Ekonomik İşbirliği için İSTANBUL FORUMU Kuruluşu: Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasında Ekonomik İşbirliği için İSTANBUL FORUMU - 2007 yılı Nisan ayında, Türkiye-Afganistan ve Pakistan Devlet Başkanları Zirvesi esnasında TOBB a yapılan çağrı

Detaylı

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP)

Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) Kurtuluş Aykan* Küresel mali krizin ortaya çıkardığı en önemli gerçek, ekonomik sorunların bundan böyle artık tek tek ülkelerin

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 47 nci maddesi uyarınca

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER VE PROTOKOL DAİRE BAŞKANLIĞI İKİLİ İLİŞKİLER

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015

UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu. Konya. 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Akıllı Şehirler Komite Toplantısı Raporu Konya 8 Eylül 2015 UCLG-MEWA Projeler Departmanı Randa AL SABBAGH Akıllı Şehirler Komitesi Sorumlusu 30.10.2015 1 / 6 Arka plan UCLG-MEWA Akıllı Şehirler

Detaylı

TÜRK KONSEYİ (KENEŞİ) TÜRK ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ VE TÜRK ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ I. GENEL KURULU

TÜRK KONSEYİ (KENEŞİ) TÜRK ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ VE TÜRK ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ I. GENEL KURULU A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 53, ERZURUM 2015, 273-290 TÜRK KONSEYİ (KENEŞİ) TÜRK ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ VE TÜRK ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ I. GENEL KURULU Özet Türk Dili Konuşan Ülkeler

Detaylı

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler GEMİ ACENTELERİ EĞİTİM YÖNERGESİ ( 16 Mayıs 2013 tarih ve 5299 sayılı Bakanlık Olur u ) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, gemi acentelerinin ulusal mevzuat ve uluslararası denizcilik

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 1 Aralık 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29192 ORDU ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Yükseköğretim Kalite Kurulu nun

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ:... 1 Birinci Ayrım: MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ... 3 I. Milletlerarası Örgütlerin Doğuş Nedenleri... 3 II. Uluslararası İlişkiler ve Milletlerarası Örgütler... 5 III. Milletlerarası

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DANIŞMA VE İZLEME KONSEYİ NİN OLUŞUMU, TOPLANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ TASARISI GENEL GEREKÇE

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DANIŞMA VE İZLEME KONSEYİ NİN OLUŞUMU, TOPLANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ TASARISI GENEL GEREKÇE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DANIŞMA VE İZLEME KONSEYİ NİN OLUŞUMU, TOPLANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ TASARISI GENEL GEREKÇE Kişilerin cinsiyetine, cinsiyet kimliğine veya cinsel yönelimine bağlı olarak

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

YERLERİNDEN EDİLMİŞ KÜLTÜR VARLIKLARI İHTİSAS KOMİTESİ

YERLERİNDEN EDİLMİŞ KÜLTÜR VARLIKLARI İHTİSAS KOMİTESİ YERLERİNDEN EDİLMİŞ KÜLTÜR VARLIKLARI İHTİSAS KOMİTESİ Özgür ÖZASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Yerlerinden Edilmiş Kültür Varlıkları İhtisas Komitesi Komite Başkanı: Özgür

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ

HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ GO KULÜBÜ TÜZÜĞÜ Kulübün Adı BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kulübün adı, Amaç, Çalışma Şekli, Dayanak ve Kurucular Madde 1: GO oyununu tanıtmak ve GO oyuncuları yetiştirmek amacıyla Hitit Üniversitesi

Detaylı

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler.

EK-8. Madde 1. 1. Komite, 59 uncu maddenin 1 ve 2 nci paragrafları uyarınca, Sözleşmeye ilişkin değişiklik önerilerini inceler. EK-8 İDARİ KOMİTE VE TIR YÜRÜTME KURULUNUN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI / VE İÇ TÜZÜĞÜ İDARİ KOMİTENİN OLUŞUMU, İŞLEVLERİ, USUL VE ESASLARI VE İÇ TÜZÜĞÜ (06/06/1999 tarihli ve 23717 sayılı Resmi

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı