T.C. ADALET BAKANLIĞI YARGIDA REFORMUN NERESİNDEYİZ. İnsan Kaynakları. Fiziki ve Teknolojik Alt Yapı. Yapısal Değişiklikler ve Mevzuat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ADALET BAKANLIĞI YARGIDA REFORMUN NERESİNDEYİZ. İnsan Kaynakları. Fiziki ve Teknolojik Alt Yapı. Yapısal Değişiklikler ve Mevzuat"

Transkript

1 T.C. ADALET BAKANLIĞI YARGIDA REFORMUN NERESİNDEYİZ İnsan Kaynakları Fiziki ve Teknolojik Alt Yapı Yapısal Değişiklikler ve Mevzuat Ceza İnfaz Sistemi

2

3 SUNUŞ Adalet Bakanlığı, adalet hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılması için çalışma alanlarını günlük bakış açısıyla değil, uzun vadeli ve stratejik bir anlayışla belirlemektedir. Yılların biriken sorunlarının çözülmesinden öte, dünyadaki en iyi örnekler arasında yer almak için öncelikle yargı alanında temel politika belgesi olan ve Avrupa Birliği ne üyelik müzakereleri kapsamında, önemli bir işlev gören Yargı Reformu Stratejisi hazırlanmıştır. Çalışmaların eksenini belirleyen diğer politika belgesi ise Adalet Bakanlığı Stratejik Planı dır. Bakanlığın kurumsal düzeyde yürüteceği faaliyetleri kapsayan bu plan, yargıya ilişkin tüm alanları kapsayacak niteliktedir. Bu çalışma, yukarıda belirtilen iki politika belgesinde yer alan düzenlemeleri ana hatlarıyla açıklamak ve yürütülen faaliyetlerle alınan neticeleri özet olarak ifade etmek üzere hazırlanmıştır.

4 I- ÜLKEMİZDE YARGI REFORMU SÜRECİ 7 1- YARGI REFORMU STRATEJİSİ 10 A- Avrupa Konseyi ve Diğer Uluslararası Kuruluşların Belgeleri Dikkate Alınmıştır 10 B- Geniş Bir Katılımcılık İle Hazırlanmıştır 11 C- Temel Politika Belgesinin Kapsamı 12 D- Belgenin Avrupa Birliğine Üyelik Müzakerelerinde İşlevi 12 E- Yargı Reformu Stratejisi nin Avrupa Birliğindeki Yankıları STRATEJİK PLAN 14 A- Hazırlanış Sürecinde Katılımcılık 15 B- Politika Belgesinin Kapsamı 16 C- Politika Belgesinin İşlevi 17

5 II- YARGIDA REFORM ALANLARI İNSAN KAYNAKLARI 22 A- Sayısal Yeterlilik 22 B- Mesleki Yetkinlik FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALT YAPI 24 A- Adalet Sarayları 24 B- UYAP 25 C- Mali İmkanlarının Geliştirilmesi 26 D- Adli Tıp Kurumu 27 E- Yüksek Mahkemelerin Binalarının Yenilenmesi YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER VE MEVZUAT ALT YAPISI 29 A- Demokratikleşme ve Hukuk Devleti 29 B- Anayasa Reformu 30 C- Yargı Bağımsızlığı ve Tarafsızlığının Geliştirilmesi Bağlamında HSYK ya İlişkin Reform 31 D- Güncelliğini Kaybeden Temel Kanunların Yenilenmesi 33 E- İstinaf Mahkemeleri 31 F- Yargılamanın Hızlandırılmasına Yöneli k Yapılması Planlanan Di ğer Çalışmalar CEZA İNFAZ SİSTEMİ REFORM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA GÜNDEMİZDEKİ BAŞLICA KONULAR 36

6

7 YARGIDA REFORMUN NERESİNDEYİZ 7 ı YARGI ÜLKEMİZDE REFORMU SÜRECİ

8

9 YARGIDA REFORMUN NERESİNDEYİZ 9 I- ÜLKEMİZDE YARGI REFORMU SÜRECİ Bakanlığımız, adalet sistemine yönelik beklentileri reformist bir anlayış ile, bütüncül, katılımcı ve sistematik bir yaklaşım içerisinde ele almaktadır. Yargı sistemimizde sorun alanları titiz ve ayrıntılı bir çalışma ile önem ve öncelik sırasına tabi tutularak kısa, orta ve uzun vadeli çözümlerin gösterildiği politika belgelerine bağlanmıştır. Bu çalışmaların ilki Yargı Reformu Stratejisi ikincisi ise bu çalışmayı da kapsayan Stratejik Plandır. YARGI REFORMU POLİTİKA BELGELERİ Yargı Reformu Stratejisi (Avrupa Birliği Müzakereleri) Stratejik Plan (Bakanlığın Kurumsal Planı)

10 10 T.C. ADALET BAKANLIĞI 1- YARGI REFORMU STRATEJİSİ Avrupa Birliğine tam üyelik müzakerelerine tarama süreci ile başlanmış ve ilk olarak mevzuatımızın AB ye uyum derecesi tespit edilmeye çalışılmıştır. Müzakere çalışmaları doğrultusunda sürecin önemli bir bölümünü oluşturan ve AB nin sıklıkla vurguladığı, Kopenhag Siyasi Kriterleri nin yerine getirilmesinde dikkate alınan Yargı ve Temel Haklar başlıklı 23 üncü Fasıl ile ilgili tarama süreci gerçekleştirilerek çalışmaların sonucunda 2007 yılı Ekim ayında Taslak Tarama Sonu Raporu hazırlanmıştır. 23 üncü Fasıl ile ilgili olarak hazırlanan, Tarama Sonu Raporu na göre ülkemizin, yargının tarafsızlığı, bağımsızlığı ve etkililiğinin güçlendirilmesine yönelik bir Yargı Reformu Stratejisi ni Komisyona sunması gereği belirtilmiştir. A- Avrupa Konseyi ve Diğer Uluslararası Kuruluşların Belgeleri Dikkate Alınmıştır Üyelik yolunda kararlı adımlarla yürüdüğümüz Avrupa Birliğinin de adalet reformu çalışmalarında dikkate alınması zorunlu olan metinleri bulunmaktadır. Bunlar: Katılım Ortaklığı Belgesi, 23. Fasıl Tarama toplantılarına ilişkin belgeler, AB Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan ilerleme raporları, AB Komisyonu uzmanları tarafından Türk Yargısı hakkında hazırlanan istişari ziyaret raporları Olarak sıralanabilir. Öte yandan çalışmalar gerçekleştirilirken uluslararası ve uluslarüstü kuruluşların benimsedikleri ilkeler dikkatle incelenmiş ve göz önünde bulundurulmuştur. Bu metinler arasında yer alan: Avrupa Konseyi Tavsiye Kararları, Birleşmiş Milletler Bangalore Yargı Etiği İlkeleri, Birleşmiş Milletler Yargı Bağımsızlığının Temel İlkeleri, Hâkimlerin Rolü, Etkinliği ve Bağımsızlığı Konusunda Avrupa Konseyi Üye Devlet Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı özellikle belirtilmelidir.

11 YARGIDA REFORMUN NERESİNDEYİZ 11 B- Geniş Bir Katılımcılık İle Hazırlanmıştır Yargı Reformu Stratejisi hazırlanırken katılımcılığın, üst düzeyde sağlanması hedeflenmiştir. Öncelikle Yargı Reformu Stratejisi Taslağının hazırlanması için Bakanlığımız tarafından bir Komisyon oluşturulmuştur. Komisyon tarafından hazırlanan Ön Taslak, internette yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuş ve gelen görüşler incelenmiştir. Bu aşamadan sonra Ülke genelinde görev yapan Cumhuriyet başsavcıları, adalet komisyonu başkanları, bölge idare mahkemesi başkanları ve Adalet Bakanlığı üst düzey yöneticilerinin katılımı ile Taslağın amaç ve hedef bazında çalıştay yöntemiyle tartışılması sağlanmıştır. Bu tartışmalar sonucu olgunlaşan metin görüş ve önerilerin alınması için Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği, barolar ve hukuk fakültelerine gönderilmiştir. Tüm görüş ve öneriler şeffaflık ilkesi doğrultusunda internet ortamında yayımlanarak tartışmaya açılmıştır. Tüm bunların yanında, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği ve Yüksek Öğretim Kurumu temsilcilerinin katılımıyla bir çalıştay düzenlenerek Taslak tartışılmış ve ilkeler üzerinde mutabakata varılmıştır. Varılan mutabakat neticesi gerekli revize işlemleri yapılmıştır. Bu çalışmalarla oluşturulan Taslak ve uygulama adımlarını içeren Eylem Planı, Bakanlar Kuruluna sunularak Yargı Reformu Stratejisine son hali verilmiştir.

12 12 T.C. ADALET BAKANLIĞI C- Temel Politika Belgesinin Kapsamı Yargı Reformu Stratejisi adalet sisteminin tüm yönlerini kapsayacak bir bakış açısıyla oluşturulmuştur. Adalet sistemine ilişkin sorunlu alanlar belirlenerek öncelikle çözüme yönelik amaçlar tespit edilmiştir. Bu amaçlara ulaşılabilmesi için yürütülecek faaliyetler belirlenerek atılacak adımlardan sorumlu kurumlar, süre ve bütçeyi içeren eylem planı hazırlanmıştır. Yargı Reformu Stratejisi kapsamında 10 amaç bulunmaktadır: Yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi, Yargının tarafsızlığının geliştirilmesi, Yargının verimlilik ve etkililiğinin artırılması, Yargıda mesleki yetkinliğin artırılması, Yargı örgütü yönetim sisteminin geliştirilmesi, Yargıya güvenin artırılması, Adalete erişimin kolaylaştırılması, Uyuşmazlıkları önleyici nitelikteki tedbirlerin etkin hale getirilmesi ve alternatif çözüm yolları geliştirilmesi, Ceza infaz sisteminin geliştirilmesi, Ülkemizin ihtiyaçları ve Avrupa Birliği müktesebatına uyum sürecinin gerektirdiği mevzuat çalışmalarına devam edilmesi. D- Belgenin Avrupa Birliğine Üyelik Müzakerelerinde İşlevi Bugün itibariyle Yargı Reformu Stratejisi Avrupa Birliği tarafından temel bir belge olarak kabul edilmekte olup Birliğin müktesebatı arasında sayılmaktadır. Belge müzakere sürecinin lokomotifi işlevi görmektedir.

13 YARGIDA REFORMUN NERESİNDEYİZ 13 E- Yargı Reformu Stratejisi nin Avrupa Birliğindeki Yankıları 2008 İlerleme Raporu: Kapsamlı bir şekilde hazırlanmış olan bu belge; yargının bağımsızlığına, tarafsızlığına, verimliliği ve etkililiğine, profesyonelliğin artırılmasına, idare sistemine, yargıya güvenin artırılmasına, yargıya erişimin kolaylaştırılmasına ve cezaevleri sisteminin geliştirilmesine yönelik önlemlere ilişkin konuları ele almaktadır. Bugüne kadar bu strateji planı hakkında yapılan çalışmalar olumlu bir gelişme olarak görülmüştür İlerleme Raporu: Yargı Reformu Stratejisi onaylanması öncesindeki istişare süreci açısından olduğu kadar, içerdiği reformlar konusunda izlenmesi gereken doğru yolu açıkça gösterdiği için de olumlu bir adımdır. Strateji, geniş kapsamlıdır ve yargının bağımsızlığına, tarafsızlığına, verimliliği ve etkililiğine, yönetim sistemine ve yargı mensuplarının mesleki yetkinliğinin artırılmasına ilişkin konuların yanı sıra, yargıya duyulan güveni artırmak, yargıya erişimi kolaylaştırmak ve ceza infaz sistemini geliştirmek için alınması gereken tedbirleri içermektedir. Ayrıca, stratejinin uygulanmasına yönelik bir Eylem Planı da kabul edilmiştir. Yargı Reformu Stratejisinin tüm paydaşlarla birlikte yürütülen istişare sürecinin ardından Hükümet tarafından kabul edilmesi olumlu bir adımdır İlerleme Raporu: 2009 yılında Yargı Reformu Stratejisinin uygulanmasına devam edilmiştir. Stratejinin bazı temel unsurları, Anayasa değişiklikleri ile uygulanmıştır.

14 14 T.C. ADALET BAKANLIĞI 2- STRATEJİK PLAN Ülkemizde yargı alanında yapılan, salt yasal düzenlemelere dayanan ve geçici çözümleri öngören iyileştirmeler başarıya ulaşamamıştır. Bakanlığımız, adalet sisteminin işleyişinden siyaseten sorumlu kurum olarak planlı bir yaklaşım içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Yargıya ilişkin tartışmalı konuların tümü, orta ve uzun vadeli bir perspektifle hazırlanan Stratejik Planda yer almaktadır.

15 YARGIDA REFORMUN NERESİNDEYİZ 15 A- Hazırlanış Sürecinde Katılımcılık Adalet Bakanlığı Stratejik Planı, 30 ayı aşkın sürede hazırlanan ortak akıl ürünü bir belgedir. İyi bir Planın hazırlanması için mevcut durumun yeterince analizi çok önemlidir. Bunun sağlanması için kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. Tüm yargı kurumları, hukuk fakülteleri, yargı mensupları, adalet personeli ile ilgili kurumların görüşleri, yapılan toplantılar ve anket çalışmaları yoluyla alınmıştır. Plan çalışmaları kapsamında; adalet komisyonu başkanları, Cumhuriyet başsavcıları, hakimler ve savcılar, şube müdürleri, ceza infaz kurumu müdürleri ve yargı çalışanları ile çalıştaylar yapılmıştır. Adalet hizmetleri ile ilgisi bulunan kurumlar ve hukuk fakültelerine anketler gönderilmiştir. Yüksek Yargı Organlarının Başkanları ile mülakatlar yapılmıştır. Yargının sorunlarına ilişkin ulusal ve uluslararası literatür, ilk defa eksiksiz bir analiz edilmiştir. Yüksek Yargı Organları Başkanlarının geçmişten günümüze yaptıkları konuşmalar incelenmiştir. Yargıya ilişkin görüş ifade eden yargı mensupları ve akademisyenler Planı incelediklerinde beklentilerini Planda bulabileceklerdir.

16 16 T.C. ADALET BAKANLIĞI B- Politika Belgesinin Kapsamı Plan, mevcut durumun analiz edilerek tüm çıplaklığı ile ortaya konulduğu, önce sorunların belirlendiği, sonra uzun vadede ulaşılması hedeflenen vizyonun ortaya konulduğu ve buna ulaşmak için atılacak adımların ayrıntılı biçimde belirlenip takvimlendirildiği bir belgedir. STRATEJİK AMAÇLAR 1 2 Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının güçlendirilmesi çalışmalarına katkı sağlamak ve bu konuda adalet aktörleriyle işbirliğini geliştirmek Yargının etkinlik ve verimliliğinin artırılması ile yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması amacıyla düzenlemeler yapmak 3 Mesleki yetkinliğin geliştirilmesini sağlamak Uyuşmazlıkları önleyici nitelikteki tedbirlerin etkin hale getirilmesini ve alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının geliştirilmesini sağlamak Ceza infaz sistemini ve denetimli serbestlik hizmetlerini uluslararası standartlar çerçevesinde geliştirmek Adalet hizmetlerinde güncel teknolojik imkânlar ile bilişim sistemlerinin kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak Adli mimarinin özellikleri gözetilerek adalet hizmet binaları yapımına devam etmek ve teknik alt yapı hizmetlerini yeterli düzeyde sunmak 8 Adalete erişim imkânlarının artırılmasını ve etkin kullanımını sağlamak 9 Adli tıp kurumunun, adli bilimler alanında kapasitesini geliştirmek ve hizmeti yaygınlaştırmak 10 Uluslararası işbirliğini geliştirmek ve Avrupa Birliği müktesebatına uyumu sağlamak 11 Adalet teşkilatı yönetim sistemini geliştirmek 12 Medya ve halkla ilişkilerin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak

17 YARGIDA REFORMUN NERESİNDEYİZ 17 C- Politika Belgesinin İşlevi Bu kadar kapsamlı bir çalışma Cumhuriyet tarihinde ilk defa yapılmıştır. Yapılan tüm çalışmalarda sadece sorunların giderilmesi değil, aynı zamanda yargı sistemimizin hızla değişen topluma ayak uydurması da amaçlanmaktadır. İyi işleyen bir adalet sistemi küresel bir aktör olan Türkiye için zorunluluktur. Ülkemizde yargı alanında hiç dile getirilmeyen ya da çok az gündeme gelen (Yargı-medya ilişkileri, yargının halkla ilişkilerinin geliştirilmesi, koruyucu hukuk uygulamaları, adalet sisteminin uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesi gibi) birçok konu ilk defa bu belgelerde geniş biçimde ele alınmıştır. Plan kapsamında bütün faaliyetler takvime bağlanmış ve öngörülenlerin rafta kalmaması için uygulamanın izlenmesi için sağlam bir sistem kurulmuştur. Planın uygulaması konusunda her yıl ayrıntılı faaliyet raporları hazırlanacaktır. Bu faaliyet raporları vasıtası ile kamuoyunun denetimi sağlanacaktır.

18

19 YARGIDA REFORMUN NERESİNDEYİZ 19 YARGIDA ııreform ALANLARI

20 üçlü sayfa yeri

21 YARGIDA REFORMUN NERESİNDEYİZ 21 II- YARGIDA REFORM ALANLARI Yargıda reform alanlarını dört ana başlık altında toplamak mümkündür. İnsan kaynakları Fiziki ve teknolojik alt yapı Yapısal değişiklikler ve mevzuat Ceza infaz sistemi Yürüttüğümüz çalışmalarla çözüm yolunda önemli mesafe katettiğimiz sorunlar ana hatlarıyla şunlardır: İlk derece mahkemeleri ile Yüksek Mahkemelerin iş yükünün aşırı derecede artması, Yargılama sürelerinin makul süreyi aşması, Hâkim ve Cumhuriyet savcısı ile diğer personel sayısının yetersiz kalması, Adalet hizmet binalarının yetersizliği ve hizmetin saygınlığına uygun olmaması, Çağın gerektirdiği bilgi, haberleşme ve diğer teknolojik imkanlardan mahrum kalınması. Meslekî yetkinlik ve yabancı dil eğitiminin ihtiyaçları karşılayacak düzeyde olmaması, Hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile diğer personelin malî ve sosyal haklarının yetersiz olması. YARGIDA REFORM ALANLARI İnsan Kaynakları Fiziki ve Teknolojik Alt Yapı Yapısal Değişiklikler ve Mevzuat Ceza İnfaz Sistemi

22 22 T.C. ADALET BAKANLIĞI 1- İNSAN KAYNAKLARI A-SAYISAL YETERLİLİK 2002 Hakim, savcı ve adalet personeli sayısında büyük sıkıntı yaşanmaktaydı. Yargı organları personel bulamamakta hatta kimi zaman diğer devlet kurumlarından personel istemekteydi. Mahkemelerde psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı gibi uzman personel ya hiç bulunmuyor ya da oldukça az sayıda idi yılında yurt genelinde 4164 mahkeme faaliyet göstermekteydi Hakim ve savcı sayısı %26 oranında artırılmıştır yılında ilk defa sözleşmeli personel istihdamı sağlanmıştır. Personel sayısı 2011 yılında yapılacak alımlarla %75 oranda atrılmıştır olacaktır. Bu gün itibariyle adalet hizmetlerinde görev yapan toplam uzman (psikolog-pedagog-sosyal çalışmacı) personel bulunmaktadır. Faaliyet gösteren mahkeme sayısı %35 oranda artırılmıştır. YAPILMASI PLANLANANLAR Yargı Reformu Stratejisi ve Stratejik Plan kapsamında hakim, savcı sayısının Avrupa ülkelerindeki standartlara ulaştırılması için planlamalar yapılmıştır. Her kişiye düşen hakim sayısı, Avusturya 19.9, İtalya 10.3, İspanya 10.7, Portekiz 18.0, Rusya 24.2 iken, Yunanistan 33.3, Türkiye 10.1 dir. (Profesyonel olmayan hakimler hariç), (CEPEJ 2010 Raporu) Hakimlerin iş yükünün Avrupa standartlarına getirilmesi için gerekli adımlar atılmaktadır. Avrupa ülkelerinde bir hâkim 200 dosyaya bakarken, Ülkemizde bir hakim yılda ortalama 1078 dosyaya, bir Cumhuriyet savcısı ise 1417 hazırlık ve 447 ilâmat dosyasına bakmaktadır. Personel ihtiyacı büyük oranda giderilmiş olmakla birlikte bu sayının daha da artırılması sağlanmaktadır. Mahkemelerde görev yapan uzman personel sayısı artırılmaktadır.

23 YARGIDA REFORMUN NERESİNDEYİZ 23 B- MESLEKİ YETKİNLİK 2002 Yargı alanındaki eğitim çalışmaları oldukça sınırlı ve az idi. Türkiye Adalet Akademisi henüz kurulmamıştı. Hakim ve savcı adayları Eğitim Merkezinde sınırlı imkanlarla eğitim alabilmekte idiler. Hizmet içi eğitim çalışmaları oldukça sınırlı idi. Hakim ve savcılar için yabancı dil, yüksek lisans ve doktora çalışmaları yok denecek seviyede idi Türkiye Adalet Akademisi kurulmuştur. Akademi özerk yapısıyla hizmet öncesi ve hizmet içi eğitime getirdiği ivmenin yanında, gittikçe artan biçimde hukuk alanında bilimsel aktör olma yönünde ilerlemektedir. Yurt içindeki çeşitli üniversitelerde çok sayıda yargı mensubunun yabancı dil eğitimi alması sağlanmıştır. Daha önce hiç gündeme gelmemiş bir proje geliştirilmiş ve 2005 yılından itibaren her yıl yargı mensuplarının yurt dışında (Amerika, Almanya, Fransa ve İngiltere) yabancı dil eğitimi alması sağlanmıştır. Hakim ve Cumhuriyet savcılarının mesai sonrası yabancı dil eğitimlerine katılmaları sağlanmıştır. Bu çabaların sonucunda yabancı dil bilen hakim-savcı sayısının % 265 oranında arttığı görülmektedir. Yargı mensuplarının akademik çalışma yapmaları kolaylaştırılmıştır. YAPILMASI PLANLANANLAR Türkiye Adalet Akademisinin kapasitesinin daha da artırılması hedeflenmiştir. Buna ilişkin çalışmalar sürdürülmektedir. Hakim ve savcı adaylarının eğitimlerinde kalitenin daha da artırılması için önemli çalışmalar sürdürülmektedir. Hakim ve savcılar için hizmet içi eğitim çalışmaları çeşitlendirilerek artırılmaktadır. Gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında yabancı dil eğitimine yönelik çabalar artırılarak sürdürülmektedir. Her yıl yabancı dil eğitimi alan yargı mensubu sayısı artırılmaktadır.

24 24 T.C. ADALET BAKANLIĞI 2- FİZİKİ VE TEKNOLOJİK ALT YAPI A- ADALET SARAYLARI 2002 Adliyelerde hizmetler hükümet konaklarının bodrum katlarında ve kiralık binalarda sürdürülmekteydi. Adliyelerin toplam kapalı alanı m 2 idi 2011 Modern adliye binaları inşa edilmiştir yılından itibaren 130 adliye binası tamamlanmıştır. 32 adalet binası inşaat, 67 adalet binası ise ihale ve proje aşamasında bulunmaktadır. Adliyelerin toplam kapalı alanı 2002 yılında m 2 iken, son sekiz yılda yapılan m 2 kapalı alanla birlikte bu gün bu miktar yaklaşık 2 milyon m 2 ye ulaşmıştır. Bu gün devam eden inşaatlarla birlikte kapalı alan toplamı yaklaşık 3 milyon m 2 olacaktır. Ülkemiz nüfusunun yaklaşık beşte birinin yaşadığı İstanbul a dünyada emsali bulunmayan, yargı teşkilatına övünç kaynağı olabilecek donanımda ve mimaride adalet sarayları yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Yüz akımız olan bu adalet sarayları adeta yargının simgesi olacak ve yargının saygınlığını artıracaktır. Anadolu Yakasında m 2 kapalı alana sahip tek bir adalet hizmet binasının inşaatı tamamlanmıştır. Aynı şekilde İstanbul ilinin Avrupa Yakasında inşa edilen iki adliyeden biri olan m 2 kapalı alana sahip Bakırköy Adalet Sarayı hizmete açılmış, Çağlayan da yapılmakta olan m 2 kapalı alana sahip ikinci adalet sarayının ise 2011 yılında hizmete açılması öngörülmektedir. YAPILMASI PLANLANANLAR Stratejik Plan kapsamında yürütülecek çalışmalarla tüm adliyelerin modern ve yeterli binalarda hizmet vermesi planlanmıştır. Her yıl inşa edilen yeni binalarla hedefe yaklaşılmaktadır.

25 YARGIDA REFORMUN NERESİNDEYİZ 25 B- UYAP 2002 Adliyelerde hizmetler daktilolarla yerine getirilmekteydi Bazı kararlar, seçim evraklarının arka sayfalarına yazılıyordu. Diğer devlet kurumlarında bilgisayarlar bulunuyorken, adliyelerde çok az sayıda bilgisayar bulunuyordu Tüm adliyelerimiz adet bilgisayar ve onbinlerce ekipmanla donatılmıştır. Bu bilgisayarların tümü birbirine entegre hale getirilmiştir. UYAP bilişim sistemi tüm mahkemelerde kullanılmaya başlanmıştır. Mahkemelerde kullanılan bilgisayar sayısı 2002 yılına oranla % 859 oranında artırılmıştır. Adalet sistemimiz UYAP ile Dünyaya örnek olmaktadır. Bu gün UYAP ile; Yargıda tüm iş ve işlemler bilgisayar üzerinden yapılmaktadır. Avukatlar bürosundan ve Türkiye nin her yerinden dava açıp takip edebilmektedir. Vatandaşlarımız internette dosyalarını online takip edebilmektedirler. Avrupa Etkin Yargı Komisyonu nun (CEPEJ) 2008 ve 2010 Yılı Raporlarında ülkemiz Avrupa Konseyi ülkeleri içerisinde mahkemelerde bilişim teknolojilerini çok yüksek düzeyde kullanan ülkeler arasında sayılmıştır. YAPILMASI PLANLANANLAR UYAP bilişim sisteminin daha geniş kurumlarla entegrasyonu konusunda çalışmalara devam edilmektedir. Entegrasyonun sağlandığı kurum sayısı sürekli artmaktadır. Bilgisayar ve diğer ekipmanlar gelişen teknolojiye göre sürekli yenilenmektedir.

26 26 T.C. ADALET BAKANLIĞI C- MALİ İMKANLARININ GELİŞTİRİLMESİ 2002 Adliyelerde her alanda ödenek sıkıntısı çekiliyordu. Genel bütçeden adalet hizmetlerine ayrılan pay oldukça düşüktü. Adliyelerin hizmet araçları ve mefruşatı son derece yetersiz ve sunulan hizmetin itibarına uygun değildi. Pul parası bulunamadığından dosyalar postaya verilemiyordu Adalet hizmetlerine ayrılan bütçe 2002 yılı öncesine göre 2 katına yakın artırılmıştır. Adliyelerin araç, mefruşat ve diğer donanım eksiklikleri tamamlanmıştır. CEPEJ in (ADALETİN ETKİLİLİĞİ İÇİN AVRUPA KOMİSYONU) 2008 yılı verilerine dayanarak hazırladığı 2010 yılı Raporuna göre; Ekonomik krizden dolayı birçok ülke adalet alanındaki bütçesini azaltma yoluna giderken, ülkemiz adalet bütçesinin bu durumdan etkilenmeyen 10 ülkeden biri olduğu ve gelecek dönemlerdeki bütçede adalet alanında bir kısılmaya gidilmeyeceğini belirten az sayıda ülkelerden biridir. Son beş yıl boyunca adalet sistemine ayrılan bütçe yönünden bazı ülkelerin diğer Avrupa Konseyi üyelerine göre adalet bütçelerini artırdıkları görülmektedir. Türkiye bu alanda bütçeyi artıran beşinci ülkedir. YAPILMASI PLANLANANLAR Genel bütçeden adalet hizmetlerine ayrılan payın her yıl artırılması sağlanmaktadır. Adliyelerin araç, gereç, malzeme ve diğer donanımlarının düzenli aralıklarla yenilenmektedir.

27 YARGIDA REFORMUN NERESİNDEYİZ 27 D- ADLİ TIP KURUMU 2002 Adli tıp hizmetleri ülke genelinde yaygın değildi. Hizmetler yetersiz binalarda yerine getirilmeye çalışılıyordu. Personel sayısı ve çeşitliliği yetersizdi. Laboratuar imkanları yetersizdi. Uluslararası kuruluşlar tarafından akredite edilmiş laboratuarları bulunmuyordu Suçludan delile değil, delilden suçluya ulaşılması esası kabul edilmiştir yılından bu yana, Kurumun güçlendirilmesi, fiziki alt yapı imkanlarının arttırılması ve insan kaynaklarının güçlendirilmesi için önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Kurum un çalışmalarını modern çalışma ortamlarında yürütmesi sağlanmıştır. Uluslararası akredite olmuş laboratuarlar oluşturulmuştur Kurum un teknolojik olarak yenilenmesi sağlanmıştır Kurum un Uluslararası Adlî Bilimler Ağı na (ENFSI) üye olması sağlanmıştır. Böylece kurumun verdiği raporlar uluslararası alanda kabul görmektedir. Daha hızlı hizmet sunulmasını sağlamak için Kurum un ülke genelinde yaygınlaşması sağlanmıştır. Kurumda görev yapan personel sayısı yaklaşık % 31 oranda artırılmıştır. Kurum çalışanlarının mali durumları iyileştirilmiştir. YAPILMASI PLANLANANLAR Adli Tıp Kurumunun ülke çapında yaygınlaşması sağlanmaktadır. Personel ve uzman sayısının artırılmasına devam edilecektir. Fiziki alt yapı eksikliklerinin giderilmesine devam edilecektir. Teknolojik yatırımlar hızlandırılmaktadır. Devlet Denetleme Kurulu Raporunda yer verilen tespitler göz önüne bulundurulmak suretiyle yapısal sorunların giderilmesi ve mevzuat değişikliklerinin hazırlanması amacıyla kurulan komisyon çalışmalarına devam edecektir.

28 28 T.C. ADALET BAKANLIĞI E- YÜKSEK MAHKEMELERİN BİNALARININ YENİLENMESİ 2002 Yüksek mahkemeler yetersiz binalarda hizmetlerini sürdürmekteydi Yüksek Mahkemelerimizin hizmetin niteliğine yakışacak altyapıda hizmet vermeleri için gerekli imkanlar sunulmuştur. Bu kapsamda, Anayasa Mahkemesi ne gerekli imkan sağlanmış ve hizmet binası tamamlanmıştır Danıştay ın hizmet binası inşaatı devam etmektedir. Yargıtay ın hizmet binası ihtiyacının giderilmesi için gerekli destek sağlanmaktadır. YAPILMASI PLANLANANLAR Hizmet binaları konusundaki çalışmalar neticelendirilecektir.

29 YARGIDA REFORMUN NERESİNDEYİZ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER VE MEVZUAT ALT YAPISI A- DEMOKRATİKLEŞME VE HUKUK DEVLETİ 2002 Demokrasi standartları düşüktü Devlet güvenlik mahkemeleri yargılama yapmaya devam ediyordu AİHM ihlal kararları oldukça yoğundu İşkence iddiaları sıklıkla kamuoyu gündemine geliyordu İdam cezaları anayasa ve yasalarımızda mevcuttu Siviller askeri mahkemelerde yargılanıyordu Çocuk adalet sistemi oluşturulmamıştı Sanıktan delile gidilmesi esası uygulanıyordu Gelişen dünyanın kabul ettiği koruma tedbirleri, denetimli serbestlik gibi müesseseler bulunmuyordu. Temel hak ve özgürlükler dar yorumlanıyor ve kısıtlanıyordu Tüm mevzuat değişikliklerinde insan odaklı bir anlayış benimsenmiş ve demokrasi standartlarının yükseltilmesi amaçlanmıştır. Bu dönemde yürürlüğe giren başta Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere infaz mevzuatı ve diğer alanlarda insan hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi hedeflenmiştir. İşkenceye karşı sıfır tolerans anlayışı uygulanmış ve bunun sonuçları alınmaya başlanmıştır. Sivillerin askeri mahkemelerde yargılanması uygulamasına son verilmiştir. Çocuk adaleti sisteminde demokrasi anlayışı ve insan haklarına uygun yönde değişiklikler yapılmıştır yılında yapılan değişiklikle idam cezası kaldırılmıştır. Çapraz sorgu gibi birçok yenilik getirilmiş, mağdurları da kapsayacak şekilde zorunlu avukat tayininin kapsamı genişletilmiş ve bu suretle savunma etkinleştirilmiştir. Yeni ceza adaleti sisteminde bilimsel delillere önem verilmesi esas alınmış ve bu suretle sanıktan delile değil delilden sanığa gitme anlayışı benimsenmiştir. Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığının geliştirilmesine yönelik önlemler alınmıştır. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin güvenceler arttırılmış ve düşünce ve ifade özgürlüğünün alanı genişletilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ihtilafların çözümlenmesinde bağlayıcı norm haline getirilmiştir. Mağdur hakları ve tanığın korunması ön plana çıkartılmıştır. Adalet hizmetlerinin hızlandırılması konusunda gerekli önlemler alınmış ve yargılamanın makul sürede sonuçlandırılması amacıyla yasal düzenlemeler yapılmıştır. YAPILMASI PLANLANANLAR Temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Mevzuat çağın gereklerine göre yenilenecektir.

30 30 T.C. ADALET BAKANLIĞI B- ANAYASA REFORMU 2002 Olağanüstü koşullar altında kabul edilen 1982 Anayasasında günlük ihtiyaçlara dayanan değişiklikler yapılabilmişti. Demokratik standartları geliştirecek, hukuk devletini güçlendirecek kapsamlı değişiklikler yapılamamıştı. Hemen her kesim anayasanın yetersizliğinden bahsetmekte ve tümünün değiştirilmesi gerektiği ifade etmekteydi. 2011» Toplam 9 kez Anayasa değişikliği yapılmıştır. Her değişiklikte ülkemizin demokrasi ve hukuk devleti standartları yükseltilmiştir. Bu alanda yapılan en büyük reform ise, 12 eylül 2010 tarihinde halkımız tarafından onaylanan değişikliktir. Bu değişiklikle ana hatlarıyla aşağıdaki konularda reformlar yapılmıştır. I- TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER BAKIMINDAN Pozitif Ayrımcılık Kişisel verilerin Korunması Seyahat Hürriyeti Çocuk Haklarının Güçlendirilmesi Uyarma ve Kınama Cezalarına Karşı Hak Arama Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçiliğine Başvurma Hakkı Bireysel Başvuru Hakkı II- SİYASAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN GENİŞLETİLMESİ BAKIMINDAN Milletvekilliğinin Düşürülmesine son verilmesi Siyaset yasağı süresinin kısaltılması III- ÇALIŞMA HAYATI BAKIMINDAN Aynı İş Kolunda Birden Fazla Sendikaya Üyelik Memurlar İçin Toplu Sözleşme Hakkı Grev Hakkının Güçlendirilmesi Uyarma ve Kınama Cezalarına Yargı Yolu Ekonomik ve Sosyal Konsey IV- YARGI REFORMU BAKIMINDAN Hakim ve Savcıların Denetiminin HSYK ya devredilmesi Meslekten çıkarma kararlarına karşı yargı yolu İlk Derece Hakimlerinin HSYK da Temsili HSYK ya Cumhurbaşkanın Üye Seçmesi HSYK da Öğretim Üyelerinin ve Avukatların Temsili Anayasa Mahkemesinin Üye Sayısının Artırılması TBMM nin Anayasa Mahkemesine Üye Seçmesi Bireysel Başvuru Hakkı Anayasa Mahkemenin Daha Verimli Çalışması Yüce Divanda Yargılama Yüksek Askeri Şura Kararlarına Yargı Denetimi Yargının Yerindelik Denetimi Yapamaması Askeri Yargının Görev Alanının Daraltılması Sivillerin Askeri Mahkemelerde Yargılanmasının Yasaklanması YAPILMASI PLANLANANLAR Katılımcı yöntemlerle ve geniş bir uzlaşı ile yeni bir Anayasa hazırlanması sağlanacaktır.

31 YARGIDA REFORMUN NERESİNDEYİZ 31 C- YARGI BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞININ GELİŞTİRİLMESİ BAĞLAMINDA HSYK YA İLİŞKİN REFORM ESKİ HSYK ESKİ VE YENİ HSYK KARŞILAŞTIRMA TABLOSU YENİ HSYK 7 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. 22 asıl 12 yedek üyeden oluşur. Bütçesi yoktur. Müstakil binası yoktur. Müşteşar dışındaki üyeler sadece Yüksek Yargıdan gelir. Teftiş Kurulu, Bakana bağlıdır. Teftiş Kurulu Başkanı, Başkan yardımcıları ve müfettişler Bakan tarafından atanır. Denetim ve soruşturma Bakanın izniyle / oluruyla gerçekleşir. Sekreterya Bakanlık tarafından yürütülür. Bakan her toplantıya katılabilir. Müsteşar katılmazsa toplantılar yapılamaz. Tek kurul şeklinde çalışır. Genelge düzenleme yetkisi Adalet Bakanlığına aittir. Kurul kararları yayınlanmaz. Kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır. Etkin iç itiraz sistemi yoktur. Genel bütçe içinde kendi bütçesiyle yönetilir. Müstakil binası olacaktır. Yüksek Yargının yanında, ilk derece mahkemelerinde görev yapan hakim ve savcılar ile Türkiye Adalet Akademisinden, hukukçu öğretim üyelerinden ve avukatlardan da üye gelmektedir. Teftiş Kurulu, Kurula bağlıdır. Teftiş Kurulu Başkanı, başkan yardımcıları ve müfettişler Genel Kurul tarafından atanır. Denetim ve soruşturma Üçüncü Dairenin teklifi ve Başkanın olur uyla gerçekleşir. Sekreterya, Kurula bağlı Genel Sekreterlik tarafından yürütülür. Genel Sekreter, Genel Kurulun teklif ettiği 3 aday içinden Başkan tarafından atanır. Bakan daire toplantılarına katılamaz. Sadece Genel Kurul toplantılarına katılabilir. Hakimlerin disiplin işleriyle ilgili Genel Kurul toplantılara katılamaz ve oy kullanamaz. Üyelerin suç ve disiplin işleriyle ilgili Genel Kurul toplantılarına katılamaz ve oy kullanamaz. Müsteşar katılmasa da toplantılar yapılabilir. Üç daire ve Genel Kurul şeklinde çalışır. Dairelerde görev yapacak üyeler Genel Kurul tarafından seçilir. Genelge düzenleme yetkisi Kurula aittir. Kurul kararları, kişisel veriler korunmak kaydıyla, yayınlanır. Meslekten çıkarma cezalarına karşı yargı yolu açık, diğer kararlarına karşı yargı yolu kapalıdır. Etkin iç itiraz sistemi getirilmektedir.

32 32 T.C. ADALET BAKANLIĞI D- GÜNCELLİĞİNİ KAYBEDEN TEMEL KANUNLARIN YENİLENMESİ 2002 Güncelliğini kaybeden temel kanunlar yürürlükteydi Güncelliğini kaybeden, toplumun gerisinde kalan temel kanunlar, geleceğe dönük bakış açısıyla yenilenmiştir. Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile başlayan süreç; Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanununun yakın bir tarihte TBMM de kabul edilmesi ile sürdürülmüştür. Diğer önemli bazı Kanunlar ise şunlardır; Kabahatler Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu, Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun, Türkiye Adalet Akademisi Kanunu, Tebligat Kanunu YAPILMASI PLANLANANLAR Mevzuat eksikliğinin hissedildiği alanlarda hazırlıklara devam edilmektedir.

33 YARGIDA REFORMUN NERESİNDEYİZ 33 E- İSTİNAF MAHKEMELERİ 2002 İstinaf mahkemelerinin kurulmasının gerektiği hemen hemen bütün kesimlerce dile getiriliyordu. Ancak istinaf mahkemelerinin kurulması yönünde herhangi bir çalışma söz konusu değildi. Kanun tasarısı taslağı hazırlanmış ama kanunlaştırılamamıştı Yargı alanında sürekli olarak ihtiyaç olarak belirtilen istinaf mahkemelerinin mevzuat alt yapısı tamamlanmıştır. HSYK 17/05/2007 tarihinde 9 yerde istinaf mahkemesi kurulmasına karar vermiştir. (İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Adana, Ankara, Samsun, Erzurum, Diyarbakır) Mahkemelerin faaliyete geçebilmesi için insan kaynakları ihtiyacı planlanmıştır. Mahkeme binaları büyük oranda tamamlanmıştır. YAPILMASI PLANLANANLAR Diğer reformlara bağlı olarak mahkemelerin faaliyete geçirilmesi planlanmıştır.

34 34 T.C. ADALET BAKANLIĞI F- YARGILAMANIN HIZLANDIRILMASINA YÖNELİK YAPILMASI PLANLANAN DİĞER ÇALIŞMALAR SORUN Yıllardır yargı kamuoyunda yargının sorunları ele alındığında dile getirilen en önemli husus; yargılamaların makul sürede tamamlanamaması ve bu duruma bağlı olarak ceza davalarında, özellikle zamanaşımı kısa olan suçlarda çok sayıda davanın zamanaşımı nedeniyle düşmesi olarak ortaya çıkmaktadır. Yargıtay a, gelen dosyaların 2010 yılı itibariyle ancak % 36 sı karara çıkmış, % 64 ü ise bir sonraki yıla devretmiştir. Sayısal veriler göstermektedir ki, Yargıtay ın iş yükü yıldan yıla daha vahim bir hal almaktadır. Yargıtay Başkanlığı nın verilerine göre; 2006 yılında 7.618, 2007 yılında 9.111, 2008 yılında , 2009 yılında , 2010 yılında dava zamanaşımından dolayı düşmüştür. Yargıtay Ceza Dairelerinde bir dosyanın ortalama bekleme süresi; 2000 yılında 53, 2001 yılında 77, 2002 yılında 138, 2003 yılında 283, 2004 yılında 348, 2005 yılında 339, 2006 yılında 345, 2007 yılında 390, 2008 yılında 359, 2009 yılında 399 gün olarak hesaplanmıştır. Yargılama sürelerinin kısalması için ilk derece mahkemelerinde alınacak önlemlerin başarılı olabilmesi yüksek mahkemelerin de iş yükünün azaltılmasına bağlı bulunmaktadır. Bu nedenle bu alandaki reform başta yüksek yargı olmak üzere tüm yargı sistemini kapsayacak nitelikte olmalıdır. ÇÖZÜM Yüksek Mahkemelerin kapasitesinin artırılması için yeni daireler kurulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan Tasarı TBMM gündeminde bulunmaktadır. Cezada uzlaşma kurumunun etkinleştirilip geliştirilmesi amaçlanmakta ve bu doğrultuda çalışmalar sürdürülmektedir. Hukuki uyuşmazlıklarda arabuluculuk ve uyuşmazlıkların alternatif çözüm yollarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Buna ilişkin kanun tasarısı TBMM Adalet Komisyonunda bulunmaktadır. İdari yargıda uyuşmazlıkların yargı öncesi çözüm usullerinin geliştirilmesi ve etkin hale getirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Tebligat Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Tasarı yakın bir tarihte TBMM den geçmiş bulunmaktadır. Kanunun uygulanması gözlemlenecek ve gerekli değişiklikler hazırlanacaktır. Hakim-savcı ve yardımcı personel sayısının artırılmasına devam edilecektir. Yargılamanın hızlanmasına büyük öneme sahip olan UYAP konusundaki yatırımlar devam ettirilecektir. Yargı mensuplarının idari görevleri azaltılacaktır. Adli Tıp Kurumu birimlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilecektir.

35 YARGIDA REFORMUN NERESİNDEYİZ CEZA İNFAZ SİSTEMİ 2002 Ceza infaz mevzuatımız çağın gereklerine uygun değildi. Denetimli serbestlik gibi müesseseler bulunmuyordu. Ceza infaz kurumlarının bina ve diğer fiziki koşulları yeterli değildi. Personel sayısı yetersizdi İnfaz personeline ilişkin eğitim çalışmaları yetersizdi yılında ceza İnfaz mevzuatı tümüyle yenilenmiştir. Ceza infaz kurumlarında meydana gelen asayiş olayları asgariye indirilmiştir. Son 8 yılda uluslararası normlara uymayan 191 ceza infaz kurumu kapatılmıştır. Modern ve güvenlikli ceza infaz kurumları inşa edilmiştir. Son 8 yılda toplam 45 ceza infaz kurumu, 4 personel eğitim merkezi, 1 adet rehabilitasyon merkezi hizmete açılmıştır. Halen 14 adet ceza infaz kurumunun yapımı devam etmektedir. 134 ağır ceza merkezinde Denetimli Serbestlik Şube Müdürlükleri kurulmuştur. Ceza infaz kurumlarında görev yapan personelin mesleki yeterliliğinin artırılması için dünya standartlarında 4 eğitim merkezinin faaliyet göstermesi sağlanmıştır. Merkezlerde birçok ülke personeline eğitim verilmektedir. Birçok gelişmiş ülkede uygulanan elektronik izleme teknolojisinin ülkemizde de uygulanması için yürütülen çalışmalar yakında neticesini verecektir. Sistemin kurulması ile birlikte konuttan dışarı çıkmama, belirli yerlere gitmeme gibi yükümlülük veya tedbirlerin etkin denetimi sağlanacaktır. YAPILMASI PLANLANANLAR Ceza infaz kurumlarının kapasite sorunlarının çözülmesi için planlamalar yapılmıştır. 58 adet ceza infaz kurumu ve 13 adet ek bina proje aşamasında olup ihalesi yakın zamanda yapılacaktır yatırım programında etüt proje kapsamında yer alan ve 2014 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen 11 adet ceza infaz kurumunun inşaatı tamamlanacaktır. Denetimli serbestlik hizmetlerinin daha da etkinleştirilip yaygınlaştırılması için faaliyetler sürdürülmektedir.

36 36 T.C. ADALET BAKANLIĞI 5-REFORM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA GÜNDEMİZDEKİ BAŞLICA KONULAR ADALETE DAHA İYİ ERİŞİM UYAP bilişim teknolojisi ile her türlü yönetsel ve yargısal süreç elektronik ortamda etkili bir şekilde yürütülmektedir. Yararlanıcıların ihtiyaçlarına uygun modern adliye binaları ile vatandaşın adalete erişimi kolaylaştırılmaktadır. Dava harçları kabul edilebilir düzeyde tutularak Avrupa ülkelerine göre adalete daha kolay ulaşılabilmektedir. Yargılama usulleri basitleştirilmektedir. Vatandaşların hak arama yöntemlerini anlaşılabilir bir dille öğrenmesi amacıyla bilgilendirme faaliyetleri yapılarak, broşürler, dava rehberleri ve internet siteleri hazırlanmaktadır. Özellikle dezavantajlı (çocuklar, engelliler, yaşlılar, yoksullar vb.) kesimlere yönelik bilgilendirme faaliyetleri yapılmaktadır. KORUYUCU HUKUK Koruyucu hukuk uygulamaları ile toplumda hak ve hukuk bilinci geliştirilecek, uzlaşma ve müzakere kültürü yaygınlaştırılacaktır.»» İlköğretim çağından itibaren öğrencilere hukuk bilinci verilecek ve gençler toplumsal hayata daha bilinçli atılacaktır. Koruyucu hukuk kapsamında geliştirilen müfredat ile hak ve sorumluluk bilincine sahip bireyler, etkin birer vatandaş olarak hukukun gerçek sahipleri olacaktır. GÜVEN VE MEMNUNİYET ANKETLERİ Yargı hizmetlerinin esas amacı vatandaşın memnuniyetini sağlamaktır. Bu durumun farkında olan birçok gelişmiş ülke düzenli olarak güven ve memnuniyet araştırmaları yapmaktadır. Memnuniyet anketleri, adalet hizmetlerine ilişkin şikayetlerin tespit edilmesi ve buna dayalı olarak politikalar geliştirilmesini sağlamaktadır. İlki 2011 yılında olmak üzere düzenli olarak her yıl toplumumuzun adalet hizmetleri konusundaki algısının tespiti için anketler düzenlenecektir.

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

R A P O R BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER

R A P O R BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER R A P O R KONU Adalet Bakanlığı (Yeni) Stratejik Planında (2015-2019) Başkanlığımıza verilen görev ve sorumluluklar hakkındadır. BĠRĠNCĠ BÖLÜM DOĞRUDAN SORUMLU OLDUĞUMUZ AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 3 ORGANĠZASYON

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ BİLGİ NOTU TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİMİ SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ Geri Plan: Mahkeme Yönetimi Sisteminin

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/01/2012-31/01/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- MEVZUAT... 3 1.1- KANUNLAR... 3 1.1.1-6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu... 3

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ TÜRKİYE'DE MAHKEME YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ Söz Konusu proje 2006-2007 mali yılı proje tekliflerinin sunulmasının ardından AB Komisyonu tarafından, Personel Genel Müdürlüğü tarafından sunulan

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C.

T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI T.C. YARGI REFORMU Stratejisi Taslağı (Amaç ve Hedefler) Eylül-2012 GİRİŞ Bilindiği üzere Ülkemiz, 1999 yılında gerçekleştirilen Avrupa Birliği Helsinki

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

Aralık Sonu. Adalet Bakanlığı (S), Türkiye Barolar. Barolar, Hukuk Fakülteleri, İlgili STK lar. Aralık Sonu. (S), Maliye Bakanlığı, Türkiye Barolar

Aralık Sonu. Adalet Bakanlığı (S), Türkiye Barolar. Barolar, Hukuk Fakülteleri, İlgili STK lar. Aralık Sonu. (S), Maliye Bakanlığı, Türkiye Barolar 2014 YILI PROGRAMI ADALET BAKANLIĞI NIN SORUMLU / İLGİLİ OLDUĞU POLİTİKA VE TEDBİRLER Onuncu Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Programın 2014 yılına ait uygulama dilimi niteliğinde olan ve Yüksek Planlama

Detaylı

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 12 Mart 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29651 YÖNETMELİK Türkiye Adalet Akademisinden: AVUKATLIK MESLEĞİNDEN ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLIĞINA ATANANLARIN MESLEK ÖNCESİ

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI

ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI 2008-2010 DENETİM PLÂNI I. GİRİŞ Denetim plânı 2008-2010 yılları arasını kapsamakta olup, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesi,

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

ADALET HİZMETLERİNDEKİ GELİŞMELER

ADALET HİZMETLERİNDEKİ GELİŞMELER 2013 Sayı 21 ADALET ADALET HİZMETLERİNDEKİ GELİŞMELER (2002-2013) SIFIR SORUNLU VE GÜVEN VEREN BİR ADALET SİSTEMİ İÇİN ADIM ADIM ADALET REFORMU Adaletin, sadece bireylerin huzuru ve güvenliği için değil,

Detaylı

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. : Milli Eğitim Bakanlığı

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu. : Milli Eğitim Bakanlığı KISALTMALAR AB AĐHM HSYK MEB MSB TAA TBB TBMM UYAP YÖK : Avrupa Birliği : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi : Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu : Milli Eğitim Bakanlığı : Milli Savunma Bakanlığı : Türkiye

Detaylı

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Askeri Yüksek Đdare Mahkemesi. : Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

KISALTMALAR. : Avrupa Birliği. : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi. : Askeri Yüksek Đdare Mahkemesi. : Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu LTMALAR AB AĐHM AYĐM HSYK HUMK MEB MSB TAA TBB TBMM TNB UYAP YÖK : Avrupa Birliği : Avrupa Đnsan Hakları Mahkemesi : Askeri Yüksek Đdare Mahkemesi : Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu : Hukuk Usulü Muhakemeleri

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU

SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU SAYDAMLIĞIN ARTIRILMASI VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE ALANINDA SON YILLARDA YAPILAN BAŞLICA DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ NOTU KANUNLAR Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulmasına İlişkin

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

Hürriyet Mah. Taşocağı Cad. No: 72/3 Kağıthane İstanbul GSM: 0554 213 51 79 E-mail: buket.turann@gmail.com

Hürriyet Mah. Taşocağı Cad. No: 72/3 Kağıthane İstanbul GSM: 0554 213 51 79 E-mail: buket.turann@gmail.com Hakkımızda Buket Turan Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, hukukun her alanında faaliyet gösteren bir ofistir. Büromuz müvekkillerin hukuki sorunlarına en uygun, hızlı ve ekonomik çözümler üretmektedir. Tecrübeli

Detaylı

R A P O R BİRİNCİ BÖLÜM BAKANLIK STRATEJİK PLANI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

R A P O R BİRİNCİ BÖLÜM BAKANLIK STRATEJİK PLANI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER R A P O R KONU Adalet Bakanlığı (Yeni) Stratejik Planının (2015-2019) ve Stratejik Planda Başkanlığımıza verilen görev ve sorumlulukların incelenmesidir. BİRİNCİ BÖLÜM BAKANLIK STRATEJİK PLANI İLE İLGİLİ

Detaylı

Uyuşmazlıklar bir arabulucu eşliğinde, daha kısa sürede daha masrafsız ve iki tarafın da memnun ayrılacağı şeklinde çözüme kavuşturulabilir

Uyuşmazlıklar bir arabulucu eşliğinde, daha kısa sürede daha masrafsız ve iki tarafın da memnun ayrılacağı şeklinde çözüme kavuşturulabilir Uzun zamandır hazırlıkları süren Adalete Daha İyi Erişim Projesi yakında eğitim programlarıyla duyurulacak. Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu'nun taraf olduğu Avrupa Birliği destekli

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinin

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar

İŞGÜCÜ PİYASASINDA GÜVENCE VE ESNEKLİĞİN SAĞLANMASI İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ SÜRE SGK. Sosyal Taraflar 1. Yasal düzenlemesi bulunan ancak yeterli uygulama alanı olmayan esnek çalışma biçimlerinin uygulanabilirliği artırılacaktır. 1.1 Belirli süreli iş sözleşmeleri için belirlenen süre içerisinde tekrarlanma

Detaylı

25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI

25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI 25-26 HAZİRAN 2013/ANKARA KADINLARIN EV İÇİ ŞİDDETTEN KORUNMASI MATRA PROJESİ ÇALIŞTAYI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇLARI 25-26 Haziran 2013 Tarihlerinde, Hollanda Hükümeti tarafından desteklenen ve Adalet Akademisi

Detaylı

TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ YIL DEĞERLENDİRME RAPORU

TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ YIL DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ YIL DEĞERLENDİRME RAPORU Bilindiği üzere, 01/06/2005 tarihinde yürürlüğe giren yeni ceza mevzuatı sonrası,

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları

Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Ulusal Eylem Planları T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Türkiye nin Yeni AB Stratejisi ve Özlen Kavalalı Müsteşar Yardımcısı V. 50 yıldan fazla bir geçmişe sahip Türkiye-AB ilişkileri günümüzde her iki tarafın da yararına olan

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...I KISALTMALAR... V TANIMLAR...VI DAYANAK BELGELER... VII GİRİŞ... 2

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...I KISALTMALAR... V TANIMLAR...VI DAYANAK BELGELER... VII GİRİŞ... 2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...I KISALTMALAR... V TANIMLAR...VI DAYANAK BELGELER... VII GİRİŞ... 2 1. YARGI BAĞIMSIZLIĞININ GÜÇLENDİRİLMESİ... 6 1.1. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu nun (HSYK) objektiflik,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ BÜLTEN - 2017/1 BİRLİKTE VARIZ ÇALIŞMA HAYATINDA SOSYAL DİYALOĞUN

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti

İKİNCİ BÖLÜM Adayların Çalışma Esasları, Staj Süresi, Staj Mahkemelerinin Tespiti ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, adlî yargı hâkim

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amacı; Kocaeli Üniversitesi'nin eğitim, öğretim

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

23 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29423

23 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29423 23 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29423 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE GÜVENCESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Yönetimde Dürüstlük, Şeffaflık, Hesap Verebilirliğin Önemi ve Türkiye de Öne Çıkan Sorunlar

Yönetimde Dürüstlük, Şeffaflık, Hesap Verebilirliğin Önemi ve Türkiye de Öne Çıkan Sorunlar Yönetimde Dürüstlük, Şeffaflık, Hesap Verebilirliğin Önemi ve Türkiye de Öne Çıkan Sorunlar 26 Mayıs 2011 Kadir Has Üniversitesi E. Oya Özarslan Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 2008 yılında gönüllü

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar -

I- BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI. 1- Şube Müdürü Müsteşar yardımcısı Müsteşar - EK1 A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ I BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLÂTI 1. SİCİL AMİRİ 2. SİCİL AMİRİ 3. SİCİL AMİRİ 1 Özel Kalem Müdürü Bakan 2 Şube Müdürü Özel Kalem Müdürü Müsteşar 3 Şef, araştırmacı, uzman, bilgisayar

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürü,

Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürü, Avrupa Konseyi proje müdürü, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı, Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürü, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Yazılı ve görsel basınımızın seçkin temsilcileri,

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI

HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI ARABULUCULUK GENEL GÖRÜNÜMÜ 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 22.06.2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

2013 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2013 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Sayfa No /5 Stratejik Amaç : SH. Merkez ve Ahiboz hizmet binası ile sosyal tesislerin inşasını ve hizmete girişini öngören bir projenin hazırlanarak yürürlüğe girmesini sağlamak STRATEJİK HEDEF VE PERFORMANS

Detaylı

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul

Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Devam Eden Çatışma Şartları Altında Geçiş Dönemi Adaleti: Mekanizmalar, Dünya Deneyimi ve Türkiye 30 Eylül - 2 Ekim Armada Hotel - İstanbul Uluslararası terminolojide geçiş dönemi adaleti tanımı hem otoriter

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

//2016 Yılı Performans Programı

//2016 Yılı Performans Programı //2016 Yılı Performans Programı T.C. 2016 Yılı Performans Programı 2 Hükümet, memlekette yasayı egemen kılmak ve adaleti iyi dağıtmakla görevlidir. Bu itibarla adalet işi pek önemlidir. Bu sebeple adalet

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik; 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ İçişleri Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 08/10/ 2006 Resmi Gazete Sayısı : 26313 BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM FASIL 19 SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM Öncelik 19.1 Sendikaların faaliyetlerini sınırlayan hükümleri kaldıran ve sendikal hakların tamamını sağlayan yeni mevzuatın kabul edilmesi suretiyle, tüm düzeylerde,

Detaylı

Yargıçların ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörünün Ön Gözlemleri: Türkiye Ziyareti (10-14 Ekim) *

Yargıçların ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörünün Ön Gözlemleri: Türkiye Ziyareti (10-14 Ekim) * Yargıçların ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörünün Ön Gözlemleri: Türkiye Ziyareti (10-14 Ekim) * Ankara, 14 Ekim 2011 Birleşmiş Milletler Yargıçların ve Avukatların Bağımsızlığı Özel Raportörü

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı