TED Ankara Koleji nin açılışını ülkenin diğer illerinde açılan okullar izlemiş ve ülke çapındaki TED Okulları nın sayısı hızla artmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TED Ankara Koleji nin açılışını ülkenin diğer illerinde açılan okullar izlemiş ve ülke çapındaki TED Okulları nın sayısı hızla artmıştır."

Transkript

1 OKULLARIMIZ Türk Eğitim Derneği nin kuruluş amaçlarından biri de Türk çocuklarını yabancı okullara başvurma mecburiyetinden kurtararak yabancı dilde eğitim verecek, kurucumuz Büyük Önder Atatürk ün ilke

2 ve devrimlerine ve Cumhuriyete bağlı, her alanda lider ve uygar vatandaşlar yetiştirecek okullar kurmaktır. Bu amaç doğrultusunda, Türk Eğitim Derneği açılışından hemen sonra, öğretim yılında ise, Milli Eğitim Bakanlığı nın onayı ile Ankara İlkokulu olarak İlkokul 1. sınıf açmıştır öğretim yılında okul, Türk Maarif Cemiyeti Yenişehir Koleji adını alarak, kız koleji ve erkek koleji olarak iki kısma ayrılmıştır okulun gelişim süreci inde ayrı bir önem taşımaktadır. O yıl Fen Bilgisi derslerinin İngilizce okutulması kabul edilmiş ve öğretim yılında hazırlık sınıfları açılarak İngilizce öğretimine başlanmıştır. Yine aynı yıl okulun adı TED Ankara Koleji olarak değiştirilmiştir. TED Ankara Koleji nin açılışını ülkenin diğer illerinde açılan okullar izlemiş ve ülke çapındaki TED Okulları nın sayısı hızla artmıştır. Ankara da küçük bir anaokulu ile başlayan bu yürüyüş, bugün yurt genelinde TED Okullarıyla geniş bir aile olarak sürmekte ve gerek eğitim - öğretim kalitesi gerekse sosyal sorumluluk açısından model olacak bu aile her geçen sene büyümeye devam etmektedir. TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ NEDEN OKUL AÇAR? Türk Eğitim Derneği; düşünme, algılama sorun çözme yeteneğini gelişmiş, Atatürk ilklerine bağlı, demokratik, özgürlükçü, değerlerini özümsemiş, yeni fikirlere açık, kişisel sorumluluk duygusuna sahip, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilen, bilim ve teknolojileri kullanımına ve üretimine yatkın, sanata değer veren üretken ve yaratıcı bilgi çağı insan yetiştirmek için okullar açar. Türk Eğitim Derneği, eğitimin bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında anahtar öneme sahip olduğuna inanır. TED eğitim yoluyla Türkiye nin gelişmesine katkıda bulunmak için okullar açar. Öğrenim olanakları sınırlı çocuklara öğrenim desteği sağlamak, Türk Eğitim Derneği nin ana haberlerinde biridir. TED okuma imkanı olmayan çocuklara destek olmak için okul açar. Türk eğitim sisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak, Türk Eğitim Derneği nin misyonunun bir parçasıdır. TED okulunda bölgenin eğitim seviyesini yükseltmek için okul açar. Türk Eğitim Derneği, toplumsal dayanışma ve birlikteliğin ülke kalkınması için vazgeçilmez öneme sahip olduğuna inanır. TED sosyal sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek için okullar açar. Türk Eğitim Derneği ulusal ve evrensel kültürü sentezlemiş bireylerin toplumu zenginleştirdiğine inanır. TED toplumun değerlerine saygılı, yüksek kültür ve ahlak sahibi bireyler yetiştirmek için okul açar. Türk Eğitim Derneği bilimi hayatın her alanında en önemli referans kaynağı olarak kabul eder. TED bilimsel düşünen ve yaratıcı çözümler sunan bireyler yetiştirmek için okullar açar. TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ NİN MİSYONU

3 Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren okullar kurmak ve öğrencilerin barınmalarını sağlamak amacıyla yurtlar açmak. Açtığı okullarda yüksek nitelikli öğrenciler yetiştirmek.. Maddi imkânları yeterli olmayan başarılı çocuklara ülke genelinde burslar vererek, onlara eğitimlerine devam etme olanağı tanımak. Türk eğitim standartlarını çağdaş seviyelere taşıyacak bilimsel platformlar oluşturmak... Araştırma projeleri ile eğitim sisteminin sorunları ve çözümleri üzerine toplumu bilinçlendirmek.. Türk eğitim politikasının oluşturulmasında söz sahibi olmak. TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ NİN VİZYONU Eğitim alanında sivil inisiyatifin etkinleştirilmesi fikrini hayata geçirmek. Eğitime doğrudan veya dolaylı katkı sağlayan ve sağlayabilecek tüm kişi ve kuruluşlarla deneyim ve düşünce paylaşımına gitmek. Onlarla birlikte hareket etmek ve eğitimdeki önder kuruluş konumunu güçlendirmek. Eğitim alanında edindiği tecrübeleri, ülke çapında, okul öncesinden yüksek öğretime kadar eğitimin tüm boyutlarına taşımak. Sivil inisiyatif olarak çalışmalarını uluslararası düzeyde de sürdürmek. Bulundukları alanda en üst seviyelerde görev yapan mensuplara sahip seçkin bir camia olarak, her ferdin kendi alanında uygarlık değerlerini koruma, yaşanır kılma ve geliştirme mücadelesinde etkin rol oynamak OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM ANLAYIŞI Türk Eğitim Derneği okulları; Yapılandırmacı, yaşam temelli ve öğrenciyi merkeze alan, Öğretim programlarında yer alan bilgi, beceri ve değere eşit derecede önem veren, Teknolojiyi eğitim ve hayatın her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanma olanağı sağlayan, Eğitim tüm paydaşlarıyla iletişi ve iş birliğine teşvik eden, Öğrencilere kendilerini ifade edecekleri ulusal ve uluslararası platformlar oluşturan, Veli iş birliğini eğitimde başarının vazgeçilmez öğesi olarak gören,

4 Kültür, sanat ve spor alanlarında öğrencilerin yetişmesine olanak sağlayacak ortamlar hazırlayan bir eğitim- öğretim anlayışını hayata geçirmek, Atatürk ilke ve Cumhuriyet kazanımlarına bağlı, Bilimsel düşünen ve yaratıcı çözümler sunan, Sosyal sorumluluk bilincine sahip, Toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek, En az bir yabancı dil bilen ve yaşamında etkili bir biçimde kullanan, Özgüveni yüksek, Demokrat, empati kuran ve farklılıklara saygılı, Çevreye duyarlı, Yüksek ahlaklı, Her alanda geleceğin lider vatandaşlarını yetiştirmeyi hedefler. ÖN SÖZ Bu kitapçık eğitim - öğretim yılı TED SAMSUN KOLEJİ LİSESİ ne alınacak öğrenci ve velilere rehberlik edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Kitapçıkta yılında eğitim - öğretime başlayacak olan lise programımız, öğrenci alım kriterleri belirtilmiştir. Öğrencilerimizin alımında BİYPS ve Orta Öğretim Yerleştirme puanı etkili olmakla birlikte, mülakatla öğrenci kabul edilecektir. Bu kriterlerdeki amacımız öğrencileri tanımak, akademik seviyelerini, programa yeterliliklerini belirlemektedir. Ayrıca, okulumuza uyumlarında ve eğitim programını izlemede karşılaşabilecekleri güçlükleri bilerek gerekli önlemleri almaktır. Çünkü kurum olarak amacımız, öğrencileri tanıyarak onların ders ve diğer çalışmalarında zorlanmadan başarılı olmalarını sağlamaktır EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TED SAMSUN KOLEJİ ÖZEL LİSESİ GİRİŞ SINAVI YÜRÜTME KURULU KOMİSYON BAŞKANI : Berrin Aydın Genel Müdür BAŞKAN YARDIMCI : Ezgi Çelebi Ölç. Değ. Uz. ÜYE : Zehra Sarabil Müdür Yardımcısı(II. Kademe) ÜYE : Mehmet Tezcan Müdür Yardımcısı(I. Kademe)

5 ÜYE : Aynur Baran PDR Uzmanı ÜYE : Sebahat Yılmaz PDR Uzmanı ÜYE : Derya Boyacıoğlu Yabancı Diller Zümre Bşk. A) OKUL TANITIMI * Lise binamızda tüm sınıflarımız 24 kişi olacaktır. * Lise öğretim süresi 4 yıldır. * TED Samsun Koleji İlköğretim Okulunda Almanca ikinci yabancı dil olarak 4. sınıftan itibaren planlı bir şekilde uygulanmaktadır. TED Samsun Koleji ailesine yeni katılacak öğrencilerin İngilizce alanında TED öğrencisi yeterliliğine ulaşabilmesi için ikinci yabancı dil eğitimi yerine İngilizce eğitimi ders saatinin artırılması planlanmaktadır Eğitim - Öğretim Yılında TED Samsun Koleji Özel Lisesi; - Bilim İnsanı Yetiştirme Programı (Talim- Terbiye Kurulu onaylı), - Anadolu Lisesi programı ile hizmet verecektir. Aramıza yeni katılacak velilerimiz, okulumuzla ilgili geniş bilgi almak isterlerse halkla ilişkiler birimimizden randevu görüşme talep edebilirler. Görüşme talepleri, Genel Müdür ve Müdür Yardımcıları tarafından karşılanacaktır. * TED Samsun Koleji İlköğretim Okulunu bitiren öğrenciler TED Samsun Koleji Özel Lisesi ne doğrudan, dışarıdan gelen öğrenciler yapılacak Öğrenci Seçme Sınavına göre alınacaktır. (BİY sınıfı ve Anadolu Lisesi sınıfları için Öğrenci Seçme Sınavının %50 si ve OYP puanının %50 si alınarak oluşan puan kriter olarak kullanılacaktır.) BİLİM İNSANI YETİŞTİRME PROGRAMI TANITIMI - Akademik performansı yüksek olan öğrencilerin, eğitim ve öğretim çalışmaları zenginleştirilmiş, - Araştırma, uygulama ve üretkenliği esas alan; - Okul-üniversite işbirliğine dayalı bir öğretim anlayışıyla yetiştirildiği, - Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanında öğrenim görecek, toplam 48 öğrenci kabul eden dört yıllık bir programdır Bilim İnsanı Yetiştirme Programı nın Amacı : - Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri yüksek olan öğrencileri, kendi alanlarında yüksek öğrenime hazırlamak,

6 - Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim insanının yetiştirilmesine kaynaklık etmek, - Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, - Farklı kültürleri anlayıp yorumlayabilen, yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmek, - Alanında lider özellikli bireyler yetiştirilmesi, Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamaktır. ZORUNLU KULÜP ÇALIŞMALARI Bilim İnsanı Yetiştirme Programına dahil öğrencilerin 9. sınıfta Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında araştırma yapmayı, yeni çözümler üretmeyi bir yaşam şekli haline getirmelerine katkısı olması açısından haftada 2 saat sosyal etkinlikler kapsamında İnovasyon Kulübü nde görev yapmaları zorunludur. İnovasyon Kulübü; Öğrencilerin İÇ GİRİŞİMCİLİK YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ, ÖNCÜ PROJE, ÜRÜN/ HİZMET YENİLİKLERİNİN TEŞVİK EDİLMESİ, GRUP ÇALIŞMASINA ÖZENDİRİLMESİ, İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ, EMPATİ, ÖNGÖRÜ geliştiren öğrencilerin tespit ettikleri problem ve ihtiyacı belirlemeleri ve süreci gözden geçirerek çözüm önerilerini hayat geçirmelerini sağlayan bir kulüp çalışmasıdır. Bu öğrenciler, sonraki yıllarda da bu kulübün doğal üyesidir. Zorunlu Proje, Seminer Çalışmaları ve Bilimsel Yarışmalara Hazırlık Her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel halde veya grup halinde Fen Bilimleri bölümünde matematik ve fen bilimleri grubu derslerinin en az birinden, Sosyal Bilimler Bölümü nde ise Türk edebiyatı ve sosyal bilimler grubu derslerinin en az birinden proje çalışmasına katılması zorunludur. Hazırlanacak projeler TUBİTAK Proje Yarışması na katılacak nitelikte olmalıdır. Öğrenci kendi alanı dışında da istemesi durumunda proje hazırlayabilir. Projeler ayrıca ilgili ders öğretmeni (ya da öğretmenleri) tarafından puanla değerlendirilir ve teslim edildiği dönemin notuna doğrudan etki ettirilir. Programın 10. ve 11.sınıfında öğrenim gören öğrencilerimiz belirli gruplara ayrılarak istedikleri alanla ilgili haftada 4-6 saat TUBİTAK Bilim Olimpiyatlarına hazırlık çalışmalarına tabi tutulurlar. Bu çalışmalarda, daha önce bu alanlarda çalışmaları bulunan deneyimli öğretmenlerimiz görev almaktadırlar ANADOLU LİSESİ PROGRAMI Bu programa devam eden öğrenciler, 9. sınıfta ortak genel kültür derslerinin yanı sıra çeşitli sosyal aktivitelerin yer aldığı kulüp faaliyetlerinden oluşan sosyal etkinlikler adı altında 2 saatlik seçmeli ders alırlar. Sınıf öğrencilerimiz ilgi, istek ve yeteneklerine göre farklı alanlara yönlendirilirler. Bu yönlendirilmeler sonucunda öğrenciler 10. sınıfta seçeceklerini alanları seçmiş olurlar. Bu seçimlerini değiştirmek isteyen öğrenciler 9. sınıf alanlarına göre gruplandırılır. 9.sınıfın sonunda

7 öğrenciler alan değiştirebilir. Bu değişiklik talebi öğretmenlerle birlikte kurulacak komisyonda değerlendirilerek bilgi verilir. Okulumuzda, Fen Bilimleri, Türkçe-Matematik, Sosyal Bilimler ve Yabancı Dil alanlarında eğitim verilmektedir. Öğrencilerimizin akademik başarıları, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda tespit edilir. B) BAŞVURU İLE İLGİLİ BİLGİLER Veli adaylarımızdan başvuru için aşağıdaki yolu izlemeleri istenmektedir. - Okulumuza verilecek başvuru dilekçesi(matbu olup okulda doldurulacaktır. ) - Öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi (TC kimlik numaralı) - Anne ve babanın nüfus cüzdanı fotokopisi (TC kimlik numaralı) - Öğrencinin 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı - Ön kayıt ücreti olarak 50 YTL yatırılmış makbuz (Okul muhasebe servisinden alınacaktır.) C) SINAV YERİ Başvuruda bulunan adayların hepsinin akademik sınavları ve mülakatları TED Samsun Koleji İlköğretim Okulu nda yapılacaktır. D) TED SAMSUN KOLEJİ ÖZEL LİSESİ ÖĞRENCİ ALIM SINAVINA BAŞVURAN ÖĞRENCİLERE SINAV HAKKINDA BİLGİ TED Samsun Koleji Özel Lisesi ne öğrenci seçim sınavı (BİYPS) aşağıdaki tablodaki derslere göre soru sorulacaktır. Başarılı olan öğrenciler PDR servisimiz tarafından yapılan mülakat sonucuna göre kesin kayıt listesi açıklanacaktır. Öğrencilere yapılacak akademik sınav, 8. sınıf donanımlarını ölçecek içerikteki sorulardan oluşacaktır. SINIF TÜRKÇE MATEMATİK FEN VE TEK. SOSYAL BİLGİLER TOPLAM SORU 9. SINIF ÖNEMLİ NOT: Akademik sınavda öğrencilere sorulacak sorular, TED Ankara Koleji Özel Lisesi tarafından kurulacak komisyonlarca hazırlanmaktadır. TED SAMSUN KOLEJİ ÖZEL LİSESİ GİRİŞ SINAVI BAŞLAMA VE BİTİŞ SÜRESİ AKADEMİK SINAV SINIF Başlama Saati Bitiş Süresi SÜRE 9.SINIF 10:00 12: Dakika TED SAMSUN KOLEJİ ÖZEL LİSESİ ÖĞRENCİ KABUL TAKVİMİ

8 Sınav Kayıt Tarihi : 10 Mart - 30 Nisan 2010 Sınav Tarihi : 2 Mayıs 2010 Akademik Sınav Sonuç İlanı : 5 Mayıs 2010 Mülakat Tarihi : 10 Ağustos 2010 Kesin Kayıt Tarihi : 10 Ağustos 2010 İNGİLİZCE YAZILI VE SÖZLÜ SINAVLAR * TED Samsun Koleji mezunu öğrencilerimiz 9. sınıftan itibaren 10 saat İngilizce 4 saat Almanca dersi alacaklardır. * Eğitim-Öğretim yılında TED ailesine katılan öğrencilerimiz 14 saat İngilizce eğitimi alacaklar. Bu öğrenciler İngilizce Düzey Belirleme Sınavı na alınacaktır. SINIF İNGİLİZCE SORU ADETİ SINAV SÜRESİ 9. SINIF 80 SORU + 20 PUAN YAZMA BECERİSİ 100 * TED Samsun Koleji Özel Lisesi nde 9. sınıf öğrencilerimize İngilizce dersleri öğrencilerimizin düzeyleri doğrultusunda kur sınıfları sistemiyle uygulanacaktır. Not : Yazılı sınavı biten öğrenciler aynı gün sözlü sınava alınacaktır. İNGİLİZCE SINAVLARI YÜRÜTME KURULU Başkan : Derya BOYACIOĞLU Başkan Yardımcısı : Neşe İNAN, Üyeler : Burcu ESMER, Müge PINAR, Pınar ŞAHİNTÜRK,Yeliz Çörekçioğlu, Zuhal Usta, Müge Barutçu, E. Gülsüm Özcan İNGİLİZCE SEVİYE BELİRLEME SINAVI TARİH VE SAATİ Sınav Tarihi : 03 Eylül 2010 Saat:10:00 Sonuçların İlanı : 06 Eylül 2010 NOT: Akademik sınav takvimi yayınlandıktan sonra yapılacak değişiklikler velilere bildirilecektir. KAYGI VE SINAV KAYGISI Kaygı, kişinin bir uyaranla karşı karşıya kaldığında yaşadığı, bedensel, duygusal ve zihinsel değişimlerle kendini gösteren aşırı uyarılmışlık durumudur. İnsan bedeni sağlıklı ve dengeli bir şekilde yaşamamıza imkan veren sistemler bütünüdür.

9 Bu sistemler birbirleri ile ne kadar iyi koordine edilirse, fonksiyonlarımızı o derece etkin bir şekilde yerine getiririz. Ana sistem tarafından koordine edilen dört temel alt sistem vardır: 1) Bilişsel sistem ( düşüncelerimiz ) 2) Etkili sistem ( hislerimiz ) 3) Davranışsal sistem ( eylemlerimiz ) 4) Fiziksel sistem ( kaslarımız ve iskelet yapımız ) Alt sistemler belli zaman ve durumların getirdiği şartlara göre tepki verirler. Genellikle bilişsel alt sistem, veriyi ( tehdit ya da tehlike ) alır ve buna verilecek karşılığı seçerek, diğer alt sistemleri harekete geçirir. Ana sistem ise, bütün bunları bir araya getirerek kontrolü sağlar. Kaygı ile ilgili sorun da alt sistemler arası geçişlerde karmaşa yaşanmasıdır. Örneğin, bilişsel sistem, tehlikenin geçtiğini kavramasına rağmen, fiziksel sistem halen aktif olarak tepki vermeye devam eder. Kaygı alt sistemlerinizin işleyişindeki bozukluk savunmanın bir tehlike haline dönüşmesine sebep olur. Endişenin belirtileri ya alt sistemlerinizin aşırı işleyişinin ( aslında olumlu olan şeyin aşırıya kaçması ) ya da fonksiyonlarının engellenmesinin ifadesidir. ( Fossum, 1999, p.14 ) Kaygılarımızın özündeki inanç, yaptıklarımızın, davranışlarımızın ve performanslarımızın değerlerinin bizim/kişiliğimizin değerlerini yansıttığıdır. Buna göre bir kişilik değerimiz vardır. Bir kişilik değerine sahip olunabilir. Üstelik, bu kişilik değerinin üzerinde başkalarının gözü olduğuna ve takibe alındığına da inanırız. O zaman, yalnızca düşüncelerimizde var olduğuna inandığımız bu kişilik değeriyle birkaç ilişki içinde olabiliriz. Birincisi, takdir edilen bir kişilik değerini elde etme uğraşısı veririz. İkincisi, takdir edilen bir kişilik değerine sahip olup onu koruma uğraşısı veririz. Üçüncüsü, kişilik değerini elde etme uğraşısı verip bundan yenik çıkar, olumsuz bir kişilik değerine mahkum olur ve bunu kabulleniriz. Bir başka deyişle, ya başarılı bir insan olmaya çalışırız ya başarılı bir insan olup onu koruruz ya da başarısız bir insan olduğumuzu kabulleniriz. ( Özer, 2002, p.25 ) Sınav kaygısı da kaygının özel bir türüdür. Sınav öncesinde öğrenilen bilgilerin sınav sırasında açığa çıkarılmasına engel olan ve öğrencinin sınav anında potansiyelini tam olarak kullanmasını engelleyip başarıyı düşüren yoğun kaygı durumudur. Sınav kaygısı, sınav anında veya herhangi bir değerlendirilme durumunda ortaya çıkar. Kaygı düzeyi yüksek olan kişi sınav veya sınıf içi herhangi bir değerlendirilme durumunda da öz varlığının tehdit edildiği duygusuna kapılır. Normal düzeydeki bir kaygı kişiye, istek duyma, karar alma, alınan kararlar doğrultusunda enerji üretme ve bu enerjiyi kullanarak performansını yükseltme açısından yardımcı olur.

10 Ancak yaşanan kaygı çok yoğun ise, kişinin enerjisini verimli bir biçimde kullanmasını, dikkatini ve gücünü yapacağı işe yönlendirmesini engeller. Kişi potansiyelini tümüyle kullanamaz ve istenen performans düzeyine erişemez. Sınav kaygısı yaşayan öğrenciler, çalışmalarını planlamakta, doğru düşünmekte, konsantre olmakta ve çalıştığı konuları hatırlamakta güçlükler yaşarlar. Kişi, değerlendirilme durumlarının tümünde, grup içinde konuşma, sorulara cevap verme, yüksek sesle okuma gibi kendini ifade etmeye dönük tüm etkinliklerde, sinirli, gergin, heyecanlı olur. Öyleyse, kaygıyı yaratan temel unsur, dış gözlemcilerin varlığına bağlı oluşan değerlendirilme durumudur. Bir diğer önemli unsur da kişinin sınava ilişkin yaptığı değerlendirme yanlışlığıdır. Birçok öğrenci, sınavın, kendi kişiliklerini, yaşamdaki duruşlarını, kimliğini değerlendirdiğini düşünür. Oysa, sınavda sınanan; insan kişiliği, varlığı, kimliği değil; belirli bir alandaki bilgisidir. Sınav kaygısı yaratan unsurları şu şekilde sıralayabiliriz: * Sürekli başarılı olma, kazanma, yenme çabası içerisinde olmak, Sınav ve sınanmayı bir saygınlık sorunu olarak düşünmek: Kazanamazsam akılsız olduğumu düşünecekler. * Geçmiş başarısızlıkları unutamamak, genellemek ve geleceğe ilişkin olumsuz çıkarımlar yapmak. * Başarısızlığın sevgi ve değer kaybına yol açacağını düşünmek. Benim kazanmama kesin gözüyle bakıyorlar! Ya bu beklentiye cevap veremezsem. * Performans ile ilgili olumsuz beklentiler ( Özellikle, önceki sınavlardaki durum hatırlanır ve kaygı daha da artar: Bu sınavda başarılı olmayacağım. ) * Fizyolojik tepkiler ile ilgili olumsuz beklentiler ( Ellerim titreyecek, karnım ağrıyacak. ) Olası sonuçlara dair olumsuz beklentiler ( Eğer bu sınavdan yüksek not alamazsam, sınavdan geçemezsem; okuldan atılırım, zamanında mezun olmam, yaz okuluna kalırım, dönem kaybederim.) (Clark, 2000 ) Sınav Kaygısıyla ilgili yapılabilecekler: Sınava hazırlık sürecinizi doğru planlayın. Çalışma stratejinizi belirleyin, zamanınızı düzenleyin, sorumluluk alın ve hazırladığınız programa uyun. Dengeli beslenin ve düzenli uyuyun. Hiçbir şey yapamayacağım, sınav kötü geçecek, ya soruları yanıtlayamazsam!" ya da "Her şeyi unuttum gibi olumsuz düşünceleri aklınızdan çıkarın. Olumlu düşünün, kendinizle olumlu dialog içine girin. Sınavdan hemen önce, sınavla ve sınav konuları ile ilgili sınıf arkadaşlarınızla tartışmayın. Sınav soru ve açıklamalarını dikkatle okuyun.

11 Kaygılı olduğunuzu hissettiğiniz anlarda rahatlama tekniklerini (nefes ve gevşeme egzersizleri) kullanın. Doğal bir şekilde burnunuzdan nefes alın. Aldığınız nefes, göğüs kafesinizi değil, diyaframınızı aşağı doğru itip karnınızı şişirsin. Nefesinizi bir iki saniye tutun daha sonra ağzınızdan verin. Bu egzersizi günde 2-3 kez tekrarlayın. TED SAMSUN KOLEJİ PDR SERVİSİ E) TED OKULLARINDAN NAKİL GELECEK ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK KURALLAR TED Samsun Koleji ne nakil gelmeyi düşünen başka bir TED okulundaki öğrenci için öncelikle okulumuzdaki ilgili sınıfta boş kontenjan olması gerekmektedir. Eğer boş kontenjan varsa o öğrenci İngilizce Zümre Başkanlığının hazırlayacağı yazılı İngilizce sınavını geçtiği ve sözlü mülakatta başarılı olduğu taktirde, öğrencinin okula kaydı yapılabilecektir F) KESİN KAYIT - Kayıt Formu - Banka sözleşmesinin yapıldığını gösterir belge - Öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi - Velinin ve öğrencinin ikametgah belgesi - Öğrencinin 6 adet fotoğrafı - Velinin mail adresi - Yabancı uyruklu öğrenciler için yeni tarihli ikametgah teskeresi gerekmektedir. TED Samsun Koleji nde okumak; hem öğrencimiz için hem de çocuğunu okutacak velilerimiz için bir ayrıcalıktır. Bu ayrıcalığı yaşatmak ise okul olarak temel ilkemizdir. Tüm velilerimizin bu bilinçle hareket edecekleri inancıyla TED Samsun Koleji ailesi olarak sevgi ve saygılar sunarız.

İÇİNDEKİLER TED SAMSUN KOLEJİ 1. 1. Lise Giriş Kılavuzu 2014-2015

İÇİNDEKİLER TED SAMSUN KOLEJİ 1. 1. Lise Giriş Kılavuzu 2014-2015 TED SAMSUN KOLEJİ 1. Önsöz 2. Okullarımız 3. Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? 4.Türk Eğitim Derneği nin Misyonu 5. Türk Eğitim Derneği nin Vizyonu 7.Okullarımızda Eğitim - Öğretim Anlayışı 8. Bilgi

Detaylı

İÇİNDEKİLER TED SAMSUN KOLEJİ 1. 1. Anaokulu - 1.Sınıf ve Ara sınıflara Giriş Kılavuzu 2014-2015

İÇİNDEKİLER TED SAMSUN KOLEJİ 1. 1. Anaokulu - 1.Sınıf ve Ara sınıflara Giriş Kılavuzu 2014-2015 TED SAMSUN KOLEJİ 1. Önsöz 2. Türk Eğitim Derneği - Okullarımız - Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? - Türk Eğitim Derneğinin Misyonu - Türk Eğitim Derneğinin Vizyonu - Türk Eğitim Derneği Okulları nda

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

ÖNSÖZ BİLGİ İÇİN: OKUL YÖNETİMİ

ÖNSÖZ BİLGİ İÇİN: OKUL YÖNETİMİ ÖNSÖZ Bu kitapçık 07 08 EğitimÖğretim yılında TED Gaziantep Koleji Özel İlköğretim Okulu nun Anasınıfı, 1.Sınıf ve Ara sınıflarına alınacak öğrenci ve velilerine rehberlik etmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ 15 TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI TED KUZEY KIBRIS KOLEJİ VELİ-ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...3 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...4 GENEL TANITIM-FİZİKSEL YAPI...7 ANAOKULU...13 İLKOKUL VE ORTAOKUL...17 DESTEK BİRİMLER...26 2

Detaylı

TED TRABZON KOLEJİ VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED TRABZON KOLEJİ VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2014-2015 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ... 1 GİRİŞ... 6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM... 7 OKUL ÖNCESİ (ANASINIFLARIMIZ)... 8 İLKOKUL VE ORTAOKULUMUZ... 15 DESTEK BİRİMLERİMİZ...

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek ideallerimize durmadan yorulmadan yürüyecektir.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU Ö Z E L P E V O K U L L A R I Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. Önsöz 2. Tarihçe 3. Vizyonumuz-Misyonumuz 4. Felsefe ve Temel İlkeler 5. Hak ve Sorumluluklar a. Okulun Hakları b.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 1) 7/9/2013-28758 RG 2) 19/2/2014-28918 RG 3) 21/6/2014-29037 RG 4) 13/9/2014-29118 RG 5) 19/9/2014-29124 RG 6) 1/7/2015-29403 RG BİRİNCİ KISIM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28758 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ A. IRMAK OKULLAR a. Amacımız... 6 b. Vizyonumuz... 6 c. İlkelerimiz... 6 B. ORGANİZASYON YAPISI a. Yönetim Kurulu... 6 b. Okul Yönetim Kadrosu... 6 c. Bölüm Başkanları... 6 7 d. Bölüm

Detaylı

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU.

2015-2016. OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU. velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 2015-2016 OKYANUS KOLEJLERi KILAVUZU 1 velilerimiz içindir. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. OKYANUS VELİ VE ÖĞRENCİ KILAVUZU. 3 OKYANUS KOLEJLERİ VELi VE ÖĞRENCi KILAVUZUNDA NELER VAR? Akademik Çalışma

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ EL KİTABI

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER TARSUS AMERİKAN KOLEJİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ EL KİTABI 2014-2015 Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri...1 Misyonumuz...2 Ekibimiz...3 Görevimiz...5 Toplantılarımız...9

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Doğantepe İlköğretim Okulu STRATEJİK PLANI (2010 2014)

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Doğantepe İlköğretim Okulu STRATEJİK PLANI (2010 2014) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Doğantepe İlköğretim Okulu STRATEJİK PLANI (2010 2014) Amasya, 2009 1 İÇİNDEKİLER DURUM ANALİZİ... 2 Tarihi Gelişim... 2 Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi... 2 Faaliyet

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

TED TOKAT KOLEJİ TED li Olmak Ayrıcalıktır.

TED TOKAT KOLEJİ TED li Olmak Ayrıcalıktır. Bedestenlioğlu OSB Bölgesi 2. Kısım 6. Cadde No:3 TOKAT Tel: 0 (356) 212 0 660-0 (356) 213 0 833 info@tedtokat.org www.tedtokat.org TED TOKAT KOLEJİ TED li Olmak Ayrıcalıktır. TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TARİHÇE

Detaylı