Tasarladığı mekânları uygularken gerekli teknik ve bilgi donanımını kullanabilen,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tasarladığı mekânları uygularken gerekli teknik ve bilgi donanımını kullanabilen,"

Transkript

1 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SANAT ve TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar İç mimarlık bölümünün amacı, mevcut yapıların iç mekânlarını yeni ihtiyaçlara göre yorumlayarak tasarlayan, mesleki alanlarındaki gelişmeleri takip ederek yorumlayabilen yaratıcı iç mimarlar yetiştirmektir. İç mimarlık bölümü öğretim programı, iç mekân tasarımını etkileyen teknik, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerini kavrama becerisini sağlayan teorik ve uygulamalı dersler içermektedir. Sanatsal ve estetik değerlerin iç mekânla ilişkilerini kurabilmek amacıyla disiplinler arası dersler iç mimarlık programında yer almaktadır. B.Hedefler İç mimarlık bölümü, iç mekan tasarlama uygulamalarını insana yönelik gerçekleştirebilen, kullanıcının fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarına cevap verebilen, Tasarladığı mekânları uygularken gerekli teknik ve bilgi donanımını kullanabilen, Yaşadığımız iç mekânlarda konfor ve üretkenliği arttırmayı amaçlayan, iç mimarlık mesleğinin diğer tasarım disiplinleri ile olan ilişkisini kurabilen, Yapımı tamamlanmış ya da farklı bir amaçla kullanılacak mekânlara yeni kimlik kazandıran, büyük ve kamusal yapıların, tiyatro, sinema, konser salonu gibi yaşam alanlarının iç mekânlarını tasarlayan, sorunlarının çözümleyen ve düzenleyen. Bir mekânın tasarımının ilk aşaması eskizden başlayarak, uygulamaların bitimine kadar olan süreci gerçekleştiren ekip içinde yer alabilen, İç mimari ofisleri ve kamu kurumlarında ihtiyaç duyulan, fonksiyon ve estetik değerlere uygun tasarımlarını oluşturan, Mesleki etik kuralların bilincinde başarılı iç mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. C. Program Öğrenme Çıktıları 1-Mekan tasarlama, şantiye, mobilya tasarlama alanlarında bilgi 2-İç mekan tasarımı ve uygulaması alanında sahip olduğu bilgiyi uygulayabilir, iç mekan içerisinde kullanıcını istekleri doğrultusunda çözüm önerileri ortaya koyarak proje geliştirir. 3-Yapı kavramları, strüktür ve konstrüksiyon kavramlarını kullanarak iç mekan projesi için çözüm sağlar. 4-Zihinsel canlandırmalarını, yaratıcılığını malzeme ve çizimle uygulamalı çalışmalara yansıtır. 5-Hazırlamış olduğu İç mekân Projesinin anlatım ve sunumunun anlaşılır bir dilde yapabilir.

2 6-İç mekan tasarımı alanında bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazırlar. 7-3 boyutlu algılama yetenekleri gelişmiştir, tasarımların artistik ve aksonometrik çeşitliliklerde görüntülerinin bilgisayar ortamında hızlı ve kolay yöntemlerle alabilmektedir. 8-Tasarım kavramları, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisine sahiptir. 9-İç mimaride kullanılan malzemenin, yapım teknikleri ile ilişkisine dair bilgiye sahiptir. 10-İç mimari projelerde estetik değer, sanat tarihi alanında bilgi ve farklı bakış açılarına sahiptir. 11-İç mekân ve ürün tasarımında biçim, cephe, strüktür tasarımında bilgi 12-İç mekânda, kullanım gereksinimleri doğrultusunda gerekli tadilatların yapılması, seçilen malzemelerin mevcut yapı elemanlarıyla ilişkilerinin kurulması, iç düzenleme ile ilgili sabit elemanların detay etütlerinin yapılması becerisine sahiptir. 13-Yapı ve yapım sisteminin, sistem elemanları ve bileşenleri, sistem çevresi ve bileşenler arası ilişkiler ile birlikte bütün olarak kavranması sağlanmıştır. 14-Tasarımda teknoloji ile ilişki kurabilir, yaratıcı mobilyalar tasarlayabilir ve uygun detay çözümlemesini yapabilir. 15-Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahşap sivil mimari örneklerinin konstrüksiyonları hakkında bilgi 16-Tasarım alanının gerektirdiği bilgisayar programı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. D. Eğitim Öğretim Metotları Öğretme öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir*: Metot Başlıca öğrenme faaliyetleri Kullanılan Araçlar 1 Ders Dinleme ve anlamlandırma Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz 2 3 Tartışmalı Ders Atölye/Stüdyo Çalışması Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Atöye/Stüdyo ortamında teorik olarak öğrenciye verilen bilgilerin, uygulamalı pratiklerinin yapılması Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz 4 Problem Çözme Önceden planlanmış özel beceriler

3 5 Vaka Çalışması Önceden planlanmış özel beceriler 6 Beyin Fırtınası Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz 7 Küçük Tartışması Grup Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz 8 Gösterim Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam Benzetim Seminer Grup Çalışması Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, Bilişim becerileri Araştırma yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Araştırma yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, eleştirel düşünme, soru geliştirme, yönetsel beceriler, takım çalışması Gözleme imkan verecek gerçek ya da sanal ortam Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e- posta, çevrimiçi sohbet, Web tabanlı tartışma forumları 12 Saha / Arazi Çalışması 13 Özel Destek / Yapısal Örnekler Gözlem/durumları işleme, Araştırma yaşam boyu öğrenme, teknik gezi ve incelemeler Önceden planlanmış özel beceriler Özel Destek / Yapısal Örnekler 14 Ödev Araştırma yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e- posta 15 Sözlü Araştırma yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum 16 İnceleme / Anket Çalışması Araştırma yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma 17 Panel Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım

4 18 Konuk Konuşmacı Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz, özel donanım 19 Öğrenci Topluluğu Faaliyetleri / Projeleri Gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması, Araştırma yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, yönetsel beceriler, Önceden planlanmış özel beceriler E. Alınacak Derece Bu bölüm, yükseköğretimde İç Mimarlık alanında 240 AKTS lik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İç Mimarlık alanında Lisans derecesine sahip olunur. F. Kabul Koşulları Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir. Üniversiteye giriş hakkında daha etraflı bilgi Kurum Tanıtım Kataloğu`nda mevcuttur. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler bölümde verilen dersleri alabilirler. G. Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş Mezunlarımız ulusal ve uluslarası firmalarda tasarımcı olarak, firmaların görsel tasarım ile ilgili bölümlerinde ve eğitimci olarak çalışma imkanı bulmaktadır. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci İç Mimarlık alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir. H. Mezuniyet Koşulları Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip özel bir program sonu sınavı veya final sınav dönemi yoktur. Bununla birlikte, her yarıyıl içinde ara sınavlar ve yarıyıl sonunda genellikle dönemin hemen bitişini müteakip iki hafta süreli dönem sonu sınavları vardır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Projesive bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da (7. Veya 8. Yarıyılda) istenmektedir. J. Ölçme ve Puanlama Bu bölüm, ilgili dersin ders tanıtım ve uygulama formunda açıklanmıştır. Lütfen geniş bilgi için Ders Planı bölümündeki ilgili derse bakınız. K. Ders Planı (İç Mimarlık Bölümü Öğretim Programı)

5 BİRİNCİ YIL GÜZ YARIYILI (1.YARIYIL) KODU DERS ADI TEORİK UYGULAMA KREDİ AKTS LTRD101 Türk Dili I LATA101 Atatürk İlk. İnk. Tarihi I LYDL101 İngilizce I LSEG101 Araştırma Yöntemleri LICM111 Temel Tasarım I LICM101 Desen LICM103 Sanat Tarihi I LICM105 Teknik Resim ve Tasarı Geometri LICM107 Estetik ICM109 Kentsel Farkındalık TOPLAM BİRİNCİ YIL BAHAR YARIYILI (2.YARIYIL) KODU DERS ADI TEORİK UYGULAMA KREDİ AKTS LTRD102 Türk Dili II LATA102 Atatürk İlk. İnk. Tarihi II LYDL102 İngilizce II LSEG106A Bilgi ve İletişim Teknolojileri LICM110 Temel Tasarım II LICM102 Tasarıma Giriş LICM104 Sanat Tarihi II ICM106 Perspektif ICM108 Anlatım Teknikleri TOPLAM İKİNCİ YIL GÜZ YARIYILI (3.YARIYIL) KODU DERS ADI TEORİK UYGULAMA KREDİ AKTS LICM201 Tasarım Stüdyosu I LICM203 Malzeme I LICM207 Mimarlık Tarihi I LICM205 Bilgisayar Destekli Tasarım I LYDL201A İngilizce III Seçmeli Ders Havuzu (İki ders seçilecektir) LICM209 Detay Çözümleme LICM211 Yapı Bilgisi TOPLAM İKİNCİ YIL BAHAR YARIYILI (4.YARIYIL) KODU DERS ADI TEORİK UYGULAMA KREDİ AKTS LICM202 Tasarım Stüdyosu II LICM204 Malzeme II LICM208 Mimarlık Tarihi II LICM206 Bilgisayar Destekli Tasarım II LYDL202B İngilizce IV Seçmeli Ders Havuzu (İki ders seçilecektir)

6 LICM210 Mobilya Tasarım LICM212 Yapı Bilgisi II TOPLAM ÜÇÜNCÜ YIL GÜZ YARIYILI (5.Yarıyıl) KODU DERS ADI TEORİK UYGULAMA KREDİ AKTS LICM301 Tasarım Stüdyosu III LICM303 Aydınlatma LICM305 Tasarım Tarihi LICM307 Bilgisayar Destekli Tasarım III Seçmeli Dersi Seçmeli Dersi Seçmeli Dersi Seçmeli Ders Havuzu (üç ders seçilecektir) *** LICM313 Sanat Kuramı LICM315 Vitrin Tasarımı LICM319 Sahne Tasarımı LICM317 Mimari fotoğrafçılık LICM311 Ergonomi LICM309 Rölöve LYDL303 Almanca I LYDL305 İspanyolca I LYDL307 Rusça I LYDL301A İngilizce V TOPLAM ÜÇÜNCÜ YIL BAHAR YARIYILI (6.Yarıyıl) NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA KREDİ AKTS LICM302 Tasarım Stüdyosu IV LICM304 Akustik LICM306 Isıtma Havalandırma ve Tesisat LICM308 Bilgisayar Destekli Tasarım IV Seçmeli Dersi Seçmeli Dersi Seçmeli Dersi Seçmeli Ders Havuzu (üç ders seçilecektir) *** LICM310 Sürdürülebilir Tasarım LICM312 İç Mekân ve Peyzaj LICM314 Serbest Perspektif LICM316 Deneysel Mobilya LICM320 Müşteri İlişkileri Yönetimi LSEG302A Girişimcilik LYDL302 İngilizce VI LYDL304 Almanca II LYDL306 İspanyolca II LYDL308 Rusça II TOPLAM 19 30

7 DÖRDÜNCÜ YIL GÜZ YARIYILI (7.Yarıyıl) KODU DERS ADI TEORİK UYGULAMA KREDİ AKTS LICM401 Tasarım Stüdyosu V LICM403 Meslek Denetimi ve Yönetimi LICM405 İç Mekan Tasarımında Renk Kullanımı Seçmeli Ders Havuzu (Dört ders seçilecektir) *** LYDL403 Almanca III LICM407 Mutfak Tasarımı LICM409 İç Mekânda Sınır Öğeleri LICM411 Ofis Binalarında İç Mekan Örgütlenmesi LICM413 Göstergebilim LICM415 Çağdaş Sanat ve Yorumu LICM417 Popüler Kültür ve Medya LICM419 Medya Okuryazarlığı LYDL405 İspanyolca III LYDL407 Rusça III LYDL401A İngilizce VII TOPLAM DÖRDÜNCÜ YIL BAHAR YARIYILI (8. Yarıyıl) KODU DERS ADI TEORİK UYGULAMA KREDİ AKTS LICM40 Bitirme Projesi LICM40 4 İş Başında Mesleki Uygulamalar Seçmeli Ders Havuzu (Bir ders seçilecektir) LSEG402 Ekolojik Sürdürülebilirlik LSEG404 Gelecek İçin Sürdürülebilirlik TOPLAM GENEL TOPLAMLAR DERS SAYILARI VE KREDİLERİNE İLİŞKİN DİĞER TOPLAMLAR ALINMASI GEREKEN TOPLAM ZORUNLU DERS SAYISI 42 MEZUNİYET İÇİN GEREKEN TOPLAM ZORUNLU DERS AKTS KREDİSİ 180 AKTS ALINMASI GEREKEN TOPLAM SEÇMELİ DERS SAYISI 15 ADET MEZUNİYET İÇİN GEREKEN TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ 60 AKTS MEZUNİYET İÇİN GEREKEN TOPLAM AKTS KREDİSİ 240 AKTS

8 Açıklamalar **: Mesleki Uygulamalar dersi 8. Yarıyıldan ders almaya hak kazanmış öğrencilerin alabileceği ve Nişantaşı Üniversitesi Akademik Takvimine göre ilgili yarıyılın ilk ders günü başlamak kaydıyla, 14 haftalık bir süreyi kapsamaktadır. Her hafta 6 iş gününe eşittir. İşbaşı eğitimi niteliğinde gerçekleştirilecek olan Mesleki Uygulamalar dersi İç Mimarlık yönetim kurulunca belirlenmiş bir kurul tarafından değerlendirilerek transkripte işlenecektir. Mesleki Uygulamalar dersine ilişkin daha detaylı bilgi için; (bknz: Üniversite Staj Yönergesi ve İç Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi) **: Bölümünüzle ilgili diğer açıklamaları lütfen ekleyiniz. **: Burada ifade edilmeyen diğer hususla konusunda; (bknz: Nişantaşı Üniversitesi yönetmelikleri) L.GENEL TOPLAMLAR GENEL TOPLAMLAR TOPLAM TEORİK DERS SAATİ SAYISI 93 TOPLAM UYGULAMA DERS SAATİ SAYISI 108 TOPLAM SEÇMELİ DERS SAATİ SAYISI 43 TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS KREDİSİ 60 TOPLAM STAJ AKTS KREDİSİ 20 TOPLAM AKTS KREDİSİ 240 M. AÇIKLAMALAR ** : Seçilen ilgili seçmeli dersi (Yabancı Dil) dersini alan öğrenci ilerleyen yarıyıllarda aynı yabancı dil dersinin devamı niteliğindeki dersi seçecektir. (Örnek; Rusça I seçmeli dersini alan öğrenci, ilerleyen yarıyıllarda dersin devamı niteliğindeki Rusça II ve Rusça III derslerini alacaktır. Ayrıca ilgili dersler ön koşullu ders sınıfında olup, üst dönemdeki dersin alınabilmesi ancak alt dönemdeki dersin/derslerin başarılması şartına/önkoşuluna bağlıdır. ** : Mesleki İngilizce ve Almanca dersleri ön koşullu ders sınıfında olup, üst dönemdeki dersin alınabilmesi ancak alt dönemdeki dersin/derslerin başarılması şartına/önkoşuluna bağlıdır. ** : Ara Staj 60 iş günü olup, her hafta 6 iş gününe eşittir. İkinci yarıyılını tamamlayan öğrenciler 60 iş günü ara staj yapmak zorundadır. Gerçekleştirilen ara stajlar 5. Yarıyıl içerisinde Ara Staj dersi kapsamında İç Mimarlık yönetim kurulunca belirlenmiş bir kurul tarafından değerlendirilerek transkripte işlenecektir. Ara Staj koşulları için; (bknz: İç Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi) **: Mesleki Uygulamalar dersi 8. Yarıyıldan ders almaya hak kazanmış öğrencilerin alabileceği ve Nişantaşı Üniversitesi Akademik Takvimine göre ilgili yarıyılın ilk ders günü başlamak kaydıyla, 14 haftalık bir süreyi kapsamaktadır. Her hafta 6 iş gününe eşittir. İşbaşı eğitimi niteliğinde gerçekleştirilecek olan Mesleki Uygulamalar dersi İç Mimarlık yönetim kurulunca belirlenmiş bir

9 kurul tarafından değerlendirilerek transkripte işlenecektir. Mesleki Uygulamalar dersine ilişkin daha detaylı bilgi için; (bknz: İç Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi) **: Burada ifade edilmeyen diğer hususla konusunda; (bknz: Nişantaşı Üniversitesi yönetmelikleri) Ders Türk Dili I Kod LTRD101 Course Turkish Language I Code LTRD101 Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 2 İçerik İngilizce İçerik Ön Koşul Ölçme ve Puanlama Eğitim Öğretim Metotları Türkçenin yapı ve anlam bakımından özellikleri, temel eserler, toplum içinde kendini ifade etme, dili doğru ve etkili kullanma yolları. This course is the first of a sequence of two courses designed to develop creative writing skills of the students through their own writings in Turkish. It is an active learning course. Students write their own blogs and instructors comment and send feedback about the creativity, content, composition, grammar, spelling and punctuation of the writing regularly. YOK Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100) 1,2,3 Haftalık Ders Konuları 1 Dersin amacı ve işleyişi, Dil nedir? Dilin insan hayatındaki yeri 2 3 Dilin özellikleri ve dilin yapısını kavrama, Sözlü anlatım çalışmaları, Noktalama işaretleri Dil birlikleri, Türkçenin yeri; lehçe, şive ve ağız arasındaki farklar, Dil-düşünce ilişkisini kavrama 4 Belli başlı Türkçe eserlerin değerlendirilmesi, Yazım kuralları 5 Örneklerle ses bilgisi, Kültürün değişen ve değişmeyen unsurları 6 7 Türkçede sözcük yapısının incelenmesi, Yazı için ön hazırlıklar, Dilekçe, tutanak, form yazımı Sözcük çeşitleri. Yapısı bakımından sözcükler, Sözcük geliştirip değiştirme, Türetme yolları 8 Ara Sınav 9 Söz öbekleri, Klasik kurmaca türler, Ödev, Proje hazırlama

10 10 Paragraf ve metin çeşitleri 11 Türkçede cümle yapısı ve cümle türleri, Bilimsel yazı teknikleri, Yazmada plan nasıl yapılır? 12 Cümle üstü dil yapıları, Yazılı anlatımın önemi Semantik bilgisi, İşlevsel Türler: Deneme - Fıkra-Gazete Köşe yazısı-söyleşi, Paragraf yazımı; paragraf türleri ve özellikleri Söz sanatları ve Türkçenin söz varlığı, Atasözleri ve Deyimlerin önemi, Anlatım Bozuklukları Türkçenin güncel sorunları, Diksiyonda dikkat edilmesi gereken noktalar, Anlatımın doğru ve düzgün yapılması için bilgiler Final Dönemi ve Genel Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Program Öğrenme Çıktıları Mekan tasarlama, şantiye, mobilya tasarlama alanlarında bilgi 2 İç mekan tasarımı ve uygulaması alanında sahip olduğu bilgiyi uygulayabilir, iç mekan içerisinde kullanıcını istekleri doğrultusunda çözüm önerileri ortaya koyarak proje geliştirir. 3 Yapı kavramları, strüktür ve konstrüksiyon kavramlarını kullanarak iç mekan projesi için çözüm sağlar. 4 Zihinsel canlandırmalarını, yaratıcılığını malzeme ve çizimle uygulamalı çalışmalara yansıtır. 5 Hazırlamış olduğu İç mekân Projesinin anlatım ve sunumunun anlaşılır bir dilde yapabilir. 6 İç mekan tasarımı alanında bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazırlar. 7 3 boyutlu algılama yetenekleri gelişmiştir, tasarımların artistik ve aksonometrik çeşitliliklerde görüntülerinin bilgisayar ortamında hızlı ve kolay yöntemlerle alabilmektedir. 8 Tasarım kavramları, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisine sahiptir. 9 İç mimaride kullanılan malzemenin, yapım teknikleri ile ilişkisine dair bilgiye sahiptir. 10 İç mimari projelerde estetik değer, sanat tarihi alanında bilgi ve farklı bakış açılarına sahiptir. X X X X X 11 İç mekân ve ürün tasarımında biçim, cephe, strüktür tasarımında bilgi

11 12 İç mekânda, kullanım gereksinimleri doğrultusunda gerekli tadilatların yapılması, seçilen malzemelerin mevcut yapı elemanlarıyla ilişkilerinin kurulması, iç düzenleme ile ilgili sabit elemanların detay etütlerinin yapılması becerisine sahiptir. 13 Yapı ve yapım sisteminin, sistem elemanları ve bileşenleri, sistem çevresi ve bileşenler arası ilişkiler ile birlikte bütün olarak kavranması sağlanmıştır. 14 Tasarımda teknoloji ile ilişki kurabilir, yaratıcı mobilyalar tasarlayabilir ve uygun detay çözümlemesini yapabilir. 15 Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahşap sivil mimari örneklerinin konstrüksiyonları hakkında bilgi 16 Tasarım alanının gerektirdiği bilgisayar programı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

12 Ders Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I Kod LATA101 Course Princ.of Atatürk and History of Turkish Revolution I Code LATA101 Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 2 İçerik İngilizce İçerik Ön Koşul Ölçme ve Puanlama Eğitim Öğretim Metotları Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler To cause Turkish Youth be gained national and moral worthness to their own culture and, to make the students enlighted about the threats against the Turkish homeland and the geography of Turkey; by taking learning lessons from Turkish Close History. YOK Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100) 1,2,3 Haftalık Ders Konuları 1 Atatürk ilkeleri ve Türk inkılabı ile ilgili kaynakları tanımış olmak. 2 Osmanlıdaki yenilik hareketleri kavramış olmak. 3 Atatürk ilkelerinin tarihi temellerini bilir. 4 Türkiye Cumhuriyeti nin devlet yapısını iyi bir şekilde tanımış olur. 5 Atatürk ilkelerinin tarihi gelişimini bilir. 6 Atatürk ün cumhuriyet ve barış kavramlarını bilir. 7 Atatürk ilke ve inkılaplarının önemini kavrar. 8 Ara Sınav 9 Cumhuriyetin değerini ve önemini kavrar. 10 Devletine ve milletine sahip çıkacak milli iradeye sahip olur. 11 Cumhuriyete ve laikliğe karşı oluşacak iç ve dış tehditlere karşısında uyanık olur. 12 Ülkesini, vatanını ve milletini tanıyarak, onlara uygun politikalar üreten bir bilgi birikimine sahip olur. 13 TBMM açılma sürecini bilir. 14 Milli mücadele zorluklarını kavrar. 15 Sevr anlaşmasının yaptırımlarını kavrar.

13 Final Dönemi ve Genel Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Program Öğrenme Çıktıları Mekan tasarlama, şantiye, mobilya tasarlama alanlarında bilgi 2 İç mekan tasarımı ve uygulaması alanında sahip olduğu bilgiyi uygulayabilir, iç mekan içerisinde kullanıcını istekleri doğrultusunda çözüm önerileri ortaya koyarak proje geliştirir. 3 Yapı kavramları, strüktür ve konstrüksiyon kavramlarını kullanarak iç mekan projesi için çözüm sağlar. 4 Zihinsel canlandırmalarını, yaratıcılığını malzeme ve çizimle uygulamalı çalışmalara yansıtır. 5 Hazırlamış olduğu İç mekân Projesinin anlatım ve sunumunun anlaşılır bir dilde yapabilir. 6 İç mekan tasarımı alanında bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazırlar. 7 3 boyutlu algılama yetenekleri gelişmiştir, tasarımların artistik ve aksonometrik çeşitliliklerde görüntülerinin bilgisayar ortamında hızlı ve kolay yöntemlerle alabilmektedir. 8 Tasarım kavramları, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisine sahiptir. 9 İç mimaride kullanılan malzemenin, yapım teknikleri ile ilişkisine dair bilgiye sahiptir. 10 İç mimari projelerde estetik değer, sanat tarihi alanında bilgi ve farklı bakış açılarına sahiptir. 11 İç mekân ve ürün tasarımında biçim, cephe, strüktür tasarımında bilgi 12 İç mekânda, kullanım gereksinimleri doğrultusunda gerekli tadilatların yapılması, seçilen malzemelerin mevcut yapı elemanlarıyla ilişkilerinin kurulması, iç düzenleme ile ilgili sabit elemanların detay etütlerinin yapılması becerisine sahiptir. 13 Yapı ve yapım sisteminin, sistem elemanları ve bileşenleri, sistem çevresi ve bileşenler arası ilişkiler ile birlikte bütün olarak kavranması sağlanmıştır. 14 Tasarımda teknoloji ile ilişki kurabilir, yaratıcı mobilyalar tasarlayabilir ve uygun detay çözümlemesini yapabilir. X X X X X

14 15 Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahşap sivil mimari örneklerinin konstrüksiyonları hakkında bilgi 16 Tasarım alanının gerektirdiği bilgisayar programı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

15 Ders Araştırma Yöntemleri Kod LSEG101 Course Research Methods Code LSEG101 Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 İçerik Bilimsel bir araştırmanın yürütülmesi esnasında izlenmesi gereken temel yol ve yöntemler İngilizce İçerik Ön Koşul Ölçme ve Puanlama Eğitim Öğretim Metotları A foundation course which deals with system and methods regarding information acquisition, verification of sources, theory of interpretation and hypothesis formulation for developing a critical ability to understand and study the issues related to interiors. YOK Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100) 1,2,3,13 Haftalık Ders Konuları 1 Giriş: Bilim Felsefesi Nedir?, Bilgi ve Bilimsel Bilgi 2 Araştırma Problem/ Problemlerinin Belirlenmesi 3 Eleştirel Kaynak Taraması 4 Araştırma Soru ve Hipotezlerinin Oluşturulması 5 Araştırma Stratejisinin Belirlenmesi 6 Araştırma Evreni ve Örnekleme 7 Araştırma İçin İkincil Verilerin Derlenmesi 8 Ara Sınav 9 Araştırma İçin Birincil Verilerin Derlenmesi: Anketler

16 10 Araştırma İçin Birincil Verilerin Derlenmesi: Gözlem ve Mülakat 11 Araştırmalarda Ölçüm ve Ölçekler 12 Temel Veri Analiz Yöntemleri 13 Raporlama: Araştırma Raporunun İçeriği 14 Raporlama: Araştırma Raporunun Şekli Şartları 15 Sonuç: Başarılı Bir Bilimsel Çalışma İçin İpuçları Final Dönemi ve Genel Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Program Öğrenme Çıktıları Mekan tasarlama, şantiye, mobilya tasarlama alanlarında bilgi 2 İç mekan tasarımı ve uygulaması alanında sahip olduğu bilgiyi uygulayabilir, iç mekan içerisinde kullanıcını istekleri doğrultusunda çözüm önerileri ortaya koyarak proje geliştirir. 3 Yapı kavramları, strüktür ve konstrüksiyon kavramlarını kullanarak iç mekan projesi için çözüm sağlar. 4 Zihinsel canlandırmalarını, yaratıcılığını malzeme ve çizimle uygulamalı çalışmalara yansıtır. 5 Hazırlamış olduğu İç mekân Projesinin anlatım ve sunumunun anlaşılır bir dilde yapabilir. 6 İç mekan tasarımı alanında bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazırlar. 7 3 boyutlu algılama yetenekleri gelişmiştir, tasarımların artistik ve aksonometrik çeşitliliklerde görüntülerinin bilgisayar ortamında hızlı ve kolay yöntemlerle alabilmektedir. X X X X 8 Tasarım kavramları, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisine

17 sahiptir. 9 İç mimaride kullanılan malzemenin, yapım teknikleri ile ilişkisine dair bilgiye sahiptir. 10 İç mimari projelerde estetik değer, sanat tarihi alanında bilgi ve farklı bakış açılarına sahiptir. 11 İç mekân ve ürün tasarımında biçim, cephe, strüktür tasarımında bilgi 12 İç mekânda, kullanım gereksinimleri doğrultusunda gerekli tadilatların yapılması, seçilen malzemelerin mevcut yapı elemanlarıyla ilişkilerinin kurulması, iç düzenleme ile ilgili sabit elemanların detay etütlerinin yapılması becerisine sahiptir. 13 Yapı ve yapım sisteminin, sistem elemanları ve bileşenleri, sistem çevresi ve bileşenler arası ilişkiler ile birlikte bütün olarak kavranması sağlanmıştır. 14 Tasarımda teknoloji ile ilişki kurabilir, yaratıcı mobilyalar tasarlayabilir ve uygun detay çözümlemesini yapabilir. 15 Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahşap sivil mimari örneklerinin konstrüksiyonları hakkında bilgi 16 Tasarım alanının gerektirdiği bilgisayar programı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X

18 Ders İngilizce I Kod LYDL101 Course English I Code LYDL101 Krediler Teori: 3 Uygulama: 0 Kredi: 3 AKTS: 3 İçerik İngilizce İçerik Ön Koşul Ölçme ve Puanlama Eğitim Öğretim Metotları İngilizce ye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri The aim of this course is to equip our students with an elementary level of English which will enable them to talk about everyday topics. YOK Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %100) 1,2,3,15,16 Haftalık Ders Konuları 1 Present Forms of Be 2 Questions Negatives and Short Answers of BE, Possesive s 3 Present Simple Time 4 Present Simple Questions Negatives and Short Answers 5 There is, There are 6 Prepositions 7 Modal 1 8 Ara Sınav 9 Modals 2 10 Past Simple 11 Past Simple Negatives 12 Count and Uncount Nouns 13 Comparative and Superlative Adjectives 14 Adjectives and Adverbs 15 General Revision Final Dönemi ve Genel

19 Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Program Öğrenme Çıktıları Mekan tasarlama, şantiye, mobilya tasarlama alanlarında bilgi 2 İç mekan tasarımı ve uygulaması alanında sahip olduğu bilgiyi uygulayabilir, iç mekan içerisinde kullanıcını istekleri doğrultusunda çözüm önerileri ortaya koyarak proje geliştirir. 3 Yapı kavramları, strüktür ve konstrüksiyon kavramlarını kullanarak iç mekan projesi için çözüm sağlar. 4 Zihinsel canlandırmalarını, yaratıcılığını malzeme ve çizimle uygulamalı çalışmalara yansıtır. 5 Hazırlamış olduğu İç mekân Projesinin anlatım ve sunumunun anlaşılır bir dilde yapabilir. 6 İç mekan tasarımı alanında bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazırlar. 7 3 boyutlu algılama yetenekleri gelişmiştir, tasarımların artistik ve aksonometrik çeşitliliklerde görüntülerinin bilgisayar ortamında hızlı ve kolay yöntemlerle alabilmektedir. 8 Tasarım kavramları, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisine sahiptir. 9 İç mimaride kullanılan malzemenin, yapım teknikleri ile ilişkisine dair bilgiye sahiptir. 10 İç mimari projelerde estetik değer, sanat tarihi alanında bilgi ve farklı bakış açılarına sahiptir. 11 İç mekân ve ürün tasarımında biçim, cephe, strüktür tasarımında bilgi 12 İç mekânda, kullanım gereksinimleri doğrultusunda gerekli tadilatların yapılması, seçilen malzemelerin mevcut yapı elemanlarıyla ilişkilerinin kurulması, iç düzenleme ile ilgili sabit elemanların detay etütlerinin yapılması becerisine sahiptir. 13 Yapı ve yapım sisteminin, sistem elemanları ve bileşenleri, sistem çevresi ve bileşenler arası ilişkiler ile birlikte bütün olarak kavranması sağlanmıştır. 14 Tasarımda teknoloji ile ilişki kurabilir, yaratıcı mobilyalar tasarlayabilir ve uygun detay çözümlemesini yapabilir. 15 Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahşap sivil mimari örneklerinin konstrüksiyonları hakkında bilgi X X X X X

20 16 Tasarım alanının gerektirdiği bilgisayar programı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

21 Ders Temel Tasarım I Kod LICM111 Course Basic Design I Code LICM111 Krediler Teori: 2 Uygulama: 4 Kredi: 4 AKTS: 7 İçerik İngilizce İçerik Ön Koşul Ölçme ve Puanlama Eğitim Öğretim Metotları Öğrencinin; bakmak, görmek, algılamak bağlamında çevresi ile ilişki kurması temel amaçtır. Görsel algının tasarımdaki yeri uygulamalı olarak ele alınır, irdelenir. Bu bağlamda tasarım öğe ve ilkeleri çeşitli konu başlıkları altında teorik olarak anlatılır. Çeşitli uygulamalar ile gerçekleştirilir. An introductory course to basic design concepts including form, pattern, color, composition. Visual perception is studied by different presentation techniques. YOK A: Sınav, C: Ödev, D:Proje/Tasarım 1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 3: Atölye/Stüdyo Çalışması, 4: Problem Çözme, 6: Beyin Fırtınası, 8: Gösterim, 14: Ödev Haftalık Ders Konuları 1 Araç-gereç ihtiyaçları, daha önceki yıllarda yapılmış çalışmalardan güzel örnekler, dünyadaki ilginç bina ve süsleme örnekleri. 2 Araç-gereç kullanımı ve serbest çizim. 3 T cetveli, gönye kullanımı. Yatay, düşey, diyagonal ve karolaj çizimler. Yazı. Dizayn elemanlarının anlatımı. 4 -Harmoni kontrast bağıntıları. -Noktasal elemanlarla bir veya birkaç objenin ifadelendirilişi. 5 Dizayn elemanlarından ölçü, değer veya doku farklılığı ile çalışma alanında üç boyutluluk hissi verilişi. 6 Dizayn elemanları ile DOĞADAN ANALİZ çalışmaları ve yeni yasarım arayışları. 7 Doğadan baş, kuş, böcek v.b. bir nesneden yararlanılarak yeni tasarım ifadeleri. 8 Ara Sınav 9 Renk çalışmaları 10 Görsel algıdaki organizasyon ilkeleri. Derinlik, çizgisellik, etkili çevre. 11 Şekil-zemin bağıntıları. 12 Dizayn ilkeleri

22 13 Çizgisel, merkezi ve çevresel kuram 14 Mekan, form ve transformasyon çalışmaları Final Dönemi ve Genel Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Program Öğrenme Çıktıları Mekan tasarlama, şantiye, mobilya tasarlama alanlarında bilgi 2 İç mekan tasarımı ve uygulaması alanında sahip olduğu bilgiyi uygulayabilir, iç mekan içerisinde kullanıcını istekleri doğrultusunda çözüm önerileri ortaya koyarak proje geliştirir. 3 Yapı kavramları, strüktür ve konstrüksiyon kavramlarını kullanarak iç mekan projesi için çözüm sağlar. 4 Zihinsel canlandırmalarını, yaratıcılığını malzeme ve çizimle uygulamalı çalışmalara yansıtır. 5 Hazırlamış olduğu İç mekân Projesinin anlatım ve sunumunun anlaşılır bir dilde yapabilir. 6 İç mekan tasarımı alanında bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazırlar. 7 3 boyutlu algılama yetenekleri gelişmiştir, tasarımların artistik ve aksonometrik çeşitliliklerde görüntülerinin bilgisayar ortamında hızlı ve kolay yöntemlerle alabilmektedir. 8 Tasarım kavramları, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisine sahiptir. 9 İç mimaride kullanılan malzemenin, yapım teknikleri ile ilişkisine dair bilgiye sahiptir. 10 İç mimari projelerde estetik değer, sanat tarihi alanında bilgi ve farklı bakış açılarına sahiptir. 11 İç mekân ve ürün tasarımında biçim, cephe, strüktür tasarımında bilgi 12 İç mekânda, kullanım gereksinimleri doğrultusunda gerekli tadilatların yapılması, seçilen malzemelerin mevcut yapı elemanlarıyla ilişkilerinin kurulması, iç düzenleme ile ilgili sabit elemanların detay etütlerinin yapılması becerisine sahiptir. 13 Yapı ve yapım sisteminin, sistem elemanları ve bileşenleri, sistem çevresi ve bileşenler arası ilişkiler ile birlikte bütün olarak kavranması

23 sağlanmıştır. 14 Tasarımda teknoloji ile ilişki kurabilir, yaratıcı mobilyalar tasarlayabilir ve uygun detay çözümlemesini yapabilir. 15 Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahşap sivil mimari örneklerinin konstrüksiyonları hakkında bilgi 16 Tasarım alanının gerektirdiği bilgisayar programı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

24 Ders Desen Kod LICM101 Course Drawing Code LICM101 Krediler Teori: 0 Uygulama: 4 Kredi: 2 AKTS: 3 İçerik Çizim kavramı, prensipleri, süreçleri ve malzemeleri; çizgi değeri, biçim, denge, ışık, oran- orantı, hacim ve kompozisyon çalışmaları. İngilizce İçerik Ön Koşul Ölçme ve Puanlama Eğitim Öğretim Metotları Improvement of drawing skills by means of discovering the ways of how to look and what to see in the environment in which we live. YOK A: Sınav, C: Ödev 1: Anlatım, 3: Atölye/Stüdyo Çalışması, 8: Gösterim Haftalık Ders Konuları 1 Çizgi alıştırmaları. 2 Çizgi alıştırmaları. 3 Tarama çeşitleri. 4 Işık-Gölge. 5 Üç boyutlu formlar. 6 Üç boyutlu formu tarama ile oluşturma. 7 Çizgi değerleri 8 Ara Sınav 9 Çizgi değerleri ile üç boyut oluşturma. 10 Karışık teknik. 11 Uygulama. 12 Uygulama. 13 Uygulama. 14 Uygulama. Final Dönemi ve Genel

25 Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Program Öğrenme Çıktıları Mekan tasarlama, şantiye, mobilya tasarlama alanlarında bilgi 2 İç mekan tasarımı ve uygulaması alanında sahip olduğu bilgiyi uygulayabilir, iç mekan içerisinde kullanıcını istekleri doğrultusunda çözüm önerileri ortaya koyarak proje geliştirir. 3 Yapı kavramları, strüktür ve konstrüksiyon kavramlarını kullanarak iç mekan projesi için çözüm sağlar. 4 Zihinsel canlandırmalarını, yaratıcılığını malzeme ve çizimle uygulamalı çalışmalara yansıtır. 5 Hazırlamış olduğu İç mekân Projesinin anlatım ve sunumunun anlaşılır bir dilde yapabilir. 6 İç mekan tasarımı alanında bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazırlar. 7 3 boyutlu algılama yetenekleri gelişmiştir, tasarımların artistik ve aksonometrik çeşitliliklerde görüntülerinin bilgisayar ortamında hızlı ve kolay yöntemlerle alabilmektedir. 8 Tasarım kavramları, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisine sahiptir. 9 İç mimaride kullanılan malzemenin, yapım teknikleri ile ilişkisine dair bilgiye sahiptir. 10 İç mimari projelerde estetik değer, sanat tarihi alanında bilgi ve farklı bakış açılarına sahiptir. 11 İç mekân ve ürün tasarımında biçim, cephe, strüktür tasarımında bilgi 12 İç mekânda, kullanım gereksinimleri doğrultusunda gerekli tadilatların yapılması, seçilen malzemelerin mevcut yapı elemanlarıyla ilişkilerinin kurulması, iç düzenleme ile ilgili sabit elemanların detay etütlerinin yapılması becerisine sahiptir. 13 Yapı ve yapım sisteminin, sistem elemanları ve bileşenleri, sistem çevresi ve bileşenler arası ilişkiler ile birlikte bütün olarak kavranması sağlanmıştır. 14 Tasarımda teknoloji ile ilişki kurabilir, yaratıcı mobilyalar tasarlayabilir ve uygun detay çözümlemesini yapabilir. 15 Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahşap sivil mimari örneklerinin konstrüksiyonları hakkında bilgi

26 16 Tasarım alanının gerektirdiği bilgisayar programı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

27 Ders Sanat Tarihi I Kod LICM103 Course Art History I Code LICM103 Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 2 İçerik İngilizce İçerik Ön Koşul Ölçme ve Puanlama Eğitim Öğretim Metotları Sanatın oluşum ve dönüşüm evrelerinin, her bir coğrafi alan içerisinde sosyal, kültürel ve tarihsel sürecin Paleolitik dönemden başlayarak 15. yüzyılın sonuna dek incelenmesi. Bu kapsamda Anadolu coğrafyası içinde yer alan en erken kültürlerden başlayarak Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin ele alınması. Introduce the eternal factors that influence the forms of art, design and architecture throughout history and to develop a visual sensibility about artistic and cultural production. YOK A: Sınav, C: Ödev 1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 8: Gösterim, 10: Seminer, 14: Ödev, 15: Sözlü, 17: Panel Haftalık Ders Konuları 1 Tarih öncesi çağlarda sanat: Avcılık ve toplayıcılıktan ilk yerleşimlere (Anadolu ve Çatalhöyük). 2 İlk Uygarlıklar: Mezopotamya Uygarlığı ve Sanatı, Mısır Uygarlığı ve Sanatı 3 Anadolu: Hitit öncesi ve Hitit Sanatı. 4 Anadolu: Urartu, Frig, Lidya ve Likya Sanatları. 5 Ege ve Akdeniz Uygarlıkları: Minos ve Miken Sanatları 6 Ege ve Akdeniz Uygarlıkları: Yunan Sanatı I. 7 Ege ve Akdeniz Uygarlıkları: Yunan Sanatı II. 8 Ara Sınav 9 Ege ve Akdeniz Uygarlıkları: Etrüsk Sanatı ve Roma Sanatı I. 10 Ege ve Akdeniz Uygarlıkları: Roma Sanatı II. 11 İstanbul Arkeoloji Müzesi Gezisi. 12 Erken Hıristiyan Sanatı ve Bizans Sanatı I. 13 Bizans Sanatı II. 14 Genel Tekrar Final Dönemi ve Genel

28 Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Program Öğrenme Çıktıları Mekan tasarlama, şantiye, mobilya tasarlama alanlarında bilgi 2 İç mekan tasarımı ve uygulaması alanında sahip olduğu bilgiyi uygulayabilir, iç mekan içerisinde kullanıcını istekleri doğrultusunda çözüm önerileri ortaya koyarak proje geliştirir. 3 Yapı kavramları, strüktür ve konstrüksiyon kavramlarını kullanarak iç mekan projesi için çözüm sağlar. 4 Zihinsel canlandırmalarını, yaratıcılığını malzeme ve çizimle uygulamalı çalışmalara yansıtır. 5 Hazırlamış olduğu İç mekân Projesinin anlatım ve sunumunun anlaşılır bir dilde yapabilir. 6 İç mekan tasarımı alanında bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazırlar. 7 3 boyutlu algılama yetenekleri gelişmiştir, tasarımların artistik ve aksonometrik çeşitliliklerde görüntülerinin bilgisayar ortamında hızlı ve kolay yöntemlerle alabilmektedir. 8 Tasarım kavramları, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisine sahiptir. 9 İç mimaride kullanılan malzemenin, yapım teknikleri ile ilişkisine dair bilgiye sahiptir. 10 İç mimari projelerde estetik değer, sanat tarihi alanında bilgi ve farklı bakış açılarına sahiptir. 11 İç mekân ve ürün tasarımında biçim, cephe, strüktür tasarımında bilgi 12 İç mekânda, kullanım gereksinimleri doğrultusunda gerekli tadilatların yapılması, seçilen malzemelerin mevcut yapı elemanlarıyla ilişkilerinin kurulması, iç düzenleme ile ilgili sabit elemanların detay etütlerinin yapılması becerisine sahiptir. 13 Yapı ve yapım sisteminin, sistem elemanları ve bileşenleri, sistem çevresi ve bileşenler arası ilişkiler ile birlikte bütün olarak kavranması sağlanmıştır. 14 Tasarımda teknoloji ile ilişki kurabilir, yaratıcı mobilyalar

29 tasarlayabilir ve uygun detay çözümlemesini yapabilir. 15 Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahşap sivil mimari örneklerinin konstrüksiyonları hakkında bilgi 16 Tasarım alanının gerektirdiği bilgisayar programı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

30 Ders Teknik Resim ve Tasarı Geometri Kod LICM105 Course Technical Drawing and Geometry Code LICM105 Krediler Teori: 1 Uygulama: 3 Kredi: 3 AKTS: 4 İçerik Temel geometri bilgisi, teknik çizim araçlarının kullanımı, teknik çizim, ölçek ve ifade tekniklerinin öğrenilmesi ve bunun mesleki alanda kullanılması, iki ve üç boyutlu algılama ve anlatma becerisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çizim gereçlerinin ve çizim kuralları doğru kullanımı ile, çizim tekniği ve ölçekli çizim, iki boyutlu (plan-kesit-görünüş) çizim, üç boyutlu (izometrik-aksonometrik) çizim, çizim üzerinde ölçülendirme ve bilgilendirme, pafta kullanımı, algılama, anlatma ve okuma becerilerinin geliştirilmesi. İngilizce İçerik Ön Koşul Ölçme ve Puanlama Eğitim Öğretim Metotları Development of spatial imagination and visualization, acquiring knowledge on the most rational graphic representation of combined forms. Mastering basic procedures, concepts and methods of forming technical drawing as an activity. which is a necessary component of the design process. Teaching students to be able to independently develop technical drawing manually or using a computer. YOK A: Sınav, C: Ödev, D: Proje/Tasarım 1: Ders, 3: Atölye/Stüdyo Çalışması, 4: Problem Çözme, 13: Özel Destek / Yapısal Örnekler, 14: Ödev Haftalık Ders Konuları 1 Teknik çizimlerde kullanılan araç ve gereçlerinin tanıtılması. Teknik çizimlerde kullanılan kalemler ve kullanım yöntemleri, teknik yazı egzersizleri. 2 Çizgi çeşitleri ve çizgi egzersizleri. 3 Ölçek kavramı, proje detaylarına bağlı olarak ölçek seçimleri. Görünüş kavramı. Nesnelerin üst, ön ve yan görünüşlerinin ortografik anlatım yoluyla çizim uygulamaları. 4 5 Plan ve Kesit Kavramı. Nesnelerin plan ve kesitlerinin ortografik anlatım yoluyla çizim uygulamaları. İç Mekanda yer alan donatıların plan ve kesit ve görünüşlerinin ortografik anlatım yoluyla çizim uygulamaları. 6 /100 ölçek tekniği. Gösterim teknikler ve uygulamaları. 7 1/50 ölçek tekniği. Mimari strüktür ve elemanların 1/50 ölçekte detaylandırılması. Örnek çizim uygulamaları 8 Ara Sınav 9 Mekanların 1/50 ölçekte plan kesit ve görünüş uygulamaları

31 10 1/20 ölçek tekniği. Mimari strüktür ve elemanların 1/20 ölçekte detaylandırılması. Örnek çizim uygulamaları 11 Mekânların 1/20 ölçekte plan kesit ve görünüş uygulamaları /10, 1/5 ve 1/2 Ölçek teknikleri. Mimari Strüktür ve elemanlar ile donatıların detaylandırılması. Merdiven çeşitleri ve ölçeklerine göre merdiven çizimleri. Örnek çizim uygulamaları. 14 İç Mimari projelerin ölçülendirme ilkeleri ve örnek çizim uygulamaları. Final Dönemi ve Genel Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Program Öğrenme Çıktıları Mekan tasarlama, şantiye, mobilya tasarlama alanlarında bilgi 2 İç mekan tasarımı ve uygulaması alanında sahip olduğu bilgiyi uygulayabilir, iç mekan içerisinde kullanıcını istekleri doğrultusunda çözüm önerileri ortaya koyarak proje geliştirir. 3 Yapı kavramları, strüktür ve konstrüksiyon kavramlarını kullanarak iç mekan projesi için çözüm sağlar. 4 Zihinsel canlandırmalarını, yaratıcılığını malzeme ve çizimle uygulamalı çalışmalara yansıtır. 5 Hazırlamış olduğu İç mekân Projesinin anlatım ve sunumunun anlaşılır bir dilde yapabilir. 6 İç mekan tasarımı alanında bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazırlar. 7 3 boyutlu algılama yetenekleri gelişmiştir, tasarımların artistik ve aksonometrik çeşitliliklerde görüntülerinin bilgisayar ortamında hızlı ve kolay yöntemlerle alabilmektedir. 8 Tasarım kavramları, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisine sahiptir. 9 İç mimaride kullanılan malzemenin, yapım teknikleri ile ilişkisine dair bilgiye sahiptir. 10 İç mimari projelerde estetik değer, sanat tarihi alanında bilgi ve farklı bakış açılarına sahiptir. 11 İç mekân ve ürün tasarımında biçim, cephe, strüktür tasarımında bilgi

32 12 İç mekânda, kullanım gereksinimleri doğrultusunda gerekli tadilatların yapılması, seçilen malzemelerin mevcut yapı elemanlarıyla ilişkilerinin kurulması, iç düzenleme ile ilgili sabit elemanların detay etütlerinin yapılması becerisine sahiptir. 13 Yapı ve yapım sisteminin, sistem elemanları ve bileşenleri, sistem çevresi ve bileşenler arası ilişkiler ile birlikte bütün olarak kavranması sağlanmıştır. 14 Tasarımda teknoloji ile ilişki kurabilir, yaratıcı mobilyalar tasarlayabilir ve uygun detay çözümlemesini yapabilir. 15 Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahşap sivil mimari örneklerinin konstrüksiyonları hakkında bilgi 16 Tasarım alanının gerektirdiği bilgisayar programı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

33 Ders Estetik Kod LICM107 Course Aesthetic Code LICM107 Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 2 İçerik İngilizce İçerik Ön Koşul Ölçme ve Puanlama Eğitim Öğretim Metotları Evren, insan, doğa etkileşiminin bilim sanat ve felsefe bilgileri aracılığı ile sanatçılar, bilginler, mimarlar, filozoflar ve onların yapıtlarından yararlanarak çözümlenmesi. Estetik alanında geliştirilen kuramların sanat eserleri ile ilişkisinin, klasik ve çağdaş estetiğin temel sorunlarının irdelenmesi. The course aims to eplore the idea of art and to analyse it in detail to understand aesthetics. YOK A: Sınav, C: Ödev 1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 10: Seminer, 14: Ödev, 15: Sözlü, 17: Panel, 18: Konuk Konuşmacı Haftalık Ders Konuları 1 Derse giriş, içeriğin açıklanması, Bilim olarak estetik. 2 Subjektivist- psikolojik estetik, estetik tavırlar. 3 Estetik obje çözümlemesi- Sanat ve sanatsal yaratım. 4 Sanatsal Biçim ve İçerik. 5 Güzellik Kavramı, doğada güzellik, sanatta güzellik. 6 Estetik açıdan sanat, mekansal çözümlemeler. 7 Güzel, estetik kavramlarının tarihsel süreç içinde gelişim ve değişimi; 20. yy. estetik kuramlarına giriş. 8 Ara Sınav Algı, algılama kavramlarına giriş; insan-algı-algılama kurgusunda güzel ve estetiğin yeri; algı türleri işitsel, dokunsal, kokusal ve görsel algı; algılama koşulları; algı ve estetikte sezgi, duygu, hissetmek, düşünmek kavramları. Algı, estetik ve mimarlık ilişkisi; mimarlığın tarihsel süreci içinde estetiğin algı bağlamında değişen tanımları; güzel ve estetik kavramlarının mimarlık içindeki yeri, önemi. Mimarlıkta estetik değerlendirme yöntemleri: Duyusal estetik; duyum, haz kavramları; mimarlıkta duyusal estetik üzerine tartışma. Mimarlıkta estetik değerlendirme yöntemleri: Simgesel estetiğe giriş; simge, imaj, anlam, simgesel anlam kavramlarına giriş; bina biçimi, mekansal biçimlenmeler, malzemeler, aydınlanmanın öz yapısı, bünyesel renk kavramı; mimarlıkta simgesel

34 estetik üzerine tartışma. 13 Mimarlıkta estetik değerlendirme yöntemleri: Biçimsel estetiğe giriş; kompozisyon, gestalt, düzen, oran, devinim, ritim, egemenlik, denge, birlik kavramları; mimarlıkta biçimsel estetik üzerine tartışma 14 Ödev teslimi, dersin değerlendirilmesi ve tartışma. Final Dönemi ve Genel Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Program Öğrenme Çıktıları Mekan tasarlama, şantiye, mobilya tasarlama alanlarında bilgi 2 İç mekan tasarımı ve uygulaması alanında sahip olduğu bilgiyi uygulayabilir, iç mekan içerisinde kullanıcını istekleri doğrultusunda çözüm önerileri ortaya koyarak proje geliştirir. 3 Yapı kavramları, strüktür ve konstrüksiyon kavramlarını kullanarak iç mekan projesi için çözüm sağlar. 4 Zihinsel canlandırmalarını, yaratıcılığını malzeme ve çizimle uygulamalı çalışmalara yansıtır. 5 Hazırlamış olduğu İç mekân Projesinin anlatım ve sunumunun anlaşılır bir dilde yapabilir. 6 İç mekan tasarımı alanında bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazırlar. 7 3 boyutlu algılama yetenekleri gelişmiştir, tasarımların artistik ve aksonometrik çeşitliliklerde görüntülerinin bilgisayar ortamında hızlı ve kolay yöntemlerle alabilmektedir. 8 Tasarım kavramları, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisine sahiptir. 9 İç mimaride kullanılan malzemenin, yapım teknikleri ile ilişkisine dair bilgiye sahiptir. 10 İç mimari projelerde estetik değer, sanat tarihi alanında bilgi ve farklı bakış açılarına sahiptir. 11 İç mekân ve ürün tasarımında biçim, cephe, strüktür tasarımında bilgi 12 İç mekânda, kullanım gereksinimleri doğrultusunda gerekli tadilatların yapılması, seçilen malzemelerin mevcut yapı elemanlarıyla ilişkilerinin kurulması, iç düzenleme ile ilgili sabit elemanların detay

35 etütlerinin yapılması becerisine sahiptir. 13 Yapı ve yapım sisteminin, sistem elemanları ve bileşenleri, sistem çevresi ve bileşenler arası ilişkiler ile birlikte bütün olarak kavranması sağlanmıştır. 14 Tasarımda teknoloji ile ilişki kurabilir, yaratıcı mobilyalar tasarlayabilir ve uygun detay çözümlemesini yapabilir. 15 Geleneksel Sivil Mimari Plan Tipleri ve ahşap sivil mimari örneklerinin konstrüksiyonları hakkında bilgi 16 Tasarım alanının gerektirdiği bilgisayar programı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

36 Ders Kentsel Farkındalık Kod LICM109 Course Urban Awareness Code LICM109 Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 2 İçerik İngilizce İçerik Ön Koşul Ölçme ve Puanlama Eğitim Öğretim Metotları İçinde yaşadığımız şehrin tarihi ve sanatsal mekanları incelenecek ve atölye ziyaretleri yapılacaktır. This course is an overview of urban poverty and development, and will contribute to students awareness and understanding of the possibilities of effective programmingh in urban contets, both in their city s and overseas. YOK A: Sınav, C: Ödev 1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 4: Problem Çözme, 6: Beyin Fırtınası, 7: Küçük Grup Tartışması, 8: Gösterim, 10: Seminer, 11: Grup Çalışması, 12: Saha / Arazi Çalışması, 18: Konuk Konuşmacı Haftalık Ders Konuları 1 Merak nedir? 2 Karaköy gezisi 3 Eleştirel Düşünce 4 Perşembe pazarı gezisi 5 Sultanahmet gezisi 6 Tünel gezisi 7 Pera gezisi 8 Ara Sınav 9 Tünel Gezisi 10 Kent ve yaşam 11 Salt gezisi 12 Mısır çarşısı ve yakın çevresi gezisi 13 Bir tasarımcının atölyesine gezi 14 Dersin değerlendirmesi Final Dönemi ve Genel

37 Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri 1-Kentsel farkındalığın gelişmesi sağlanacaktır. 1,2,4,6,7,8,10,11,12,18 A,C 2-Eleştirel düşünce yetisi kazandırılacaktır. 1,2,4,6,7,8,10,11,12,18 A,C 3-İçinde yaşadığımız şehri etüd edip buna göre tasarım yapılması konusunda gelişim sağlanacaktır. 1,2,4,6,7,8,10,11,12,18 A,C Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Program Öğrenme Çıktıları Mekan tasarlama, şantiye, mobilya tasarlama alanlarında bilgi 2 İç mekan tasarımı ve uygulaması alanında sahip olduğu bilgiyi uygulayabilir, iç mekan içerisinde kullanıcını istekleri doğrultusunda çözüm önerileri ortaya koyarak proje geliştirir. 3 Yapı kavramları, strüktür ve konstrüksiyon kavramlarını kullanarak iç mekan projesi için çözüm sağlar. 4 Zihinsel canlandırmalarını, yaratıcılığını malzeme ve çizimle uygulamalı çalışmalara yansıtır. 5 Hazırlamış olduğu İç mekân Projesinin anlatım ve sunumunun anlaşılır bir dilde yapabilir. 6 İç mekan tasarımı alanında bilgi teknolojilerini kullanarak proje sunumu hazırlar. 7 3 boyutlu algılama yetenekleri gelişmiştir, tasarımların artistik ve aksonometrik çeşitliliklerde görüntülerinin bilgisayar ortamında hızlı ve kolay yöntemlerle alabilmektedir. 8 Tasarım kavramları, proje konsepti, teknik ve sunum bilgisine sahiptir. 9 İç mimaride kullanılan malzemenin, yapım teknikleri ile ilişkisine dair bilgiye sahiptir. 10 İç mimari projelerde estetik değer, sanat tarihi alanında bilgi ve farklı bakış açılarına sahiptir. 11 İç mekân ve ürün tasarımında biçim, cephe, strüktür tasarımında bilgi 12 İç mekânda, kullanım gereksinimleri doğrultusunda gerekli tadilatların yapılması, seçilen malzemelerin mevcut yapı elemanlarıyla ilişkilerinin kurulması, iç düzenleme ile ilgili sabit elemanların detay

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESĠ GRAFĠK TASARIM BÖLÜMÜ A.Amaçlar Grafik Tasarım Programının temel prensibi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, vizyon sahibi,

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Gazetecilik Bölümü nün temel amacı, basın sektörüne nitelikli ve yetişmiş elemanlar kazandırmaktır. Aynı

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ A.Amaçlar Reklam ajanslarında sadece kaliteli mal ve hizmet üretmenin ötesinde tasarıma yönelik kalite anlayışı ve hedef kitleler kurulan

Detaylı

1. Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir.

1. Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahiptir. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ YENİ MEDYA BÖLÜMÜ A. Amaçlar Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya Bölümü, hızla gelişmekte olan yeni medya sektörleri için alanında hem kuramsal

Detaylı

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM

ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ ĠDARĠ VE SOSYAL BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, mesleki bilgi ve deneyim donanımı yüksek, mesleki

Detaylı

Ulusal ve Uluslararası firmalarda tasarımcı olarak, firmaların görsel tasarım ile ilgili bölümlerinde ve eğitimci olarak çalıģabilirler.

Ulusal ve Uluslararası firmalarda tasarımcı olarak, firmaların görsel tasarım ile ilgili bölümlerinde ve eğitimci olarak çalıģabilirler. NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ SANAT ve TASARIM FAKÜLTESĠ TEKSTĠL ve MODA TASARIMI BÖLÜMÜ A. Amaçlar Öğrencilerin kültürel, çağdaģ, sosyal, dinamik, geleneksel sanatlarını bilen; teknik, beceri ve bilgilerle donanımlı;

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Ticaretin tüm dünyayı tek pazar haline getirecek şekilde gelişmesi, hızlı ve katma

Detaylı

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir.

1. Muhasebe ve finans alanında yönetim, vergi, uluslararası muhasebe standartları, denetim üretim konularında bilgi sahibidir. A.Amaçlar Finansal nitelikteki olayları kaydeden, sınıflayıp, raporlayan ve yorumlayan bir bilim dalı olan muhase günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Özellikle son yıllarda yaşanan global ekonomik krizler

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA BİLGİ SİSTEM DÖNGÜSÜ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ *Nişantaşı Üniversitesi* Misyon Vizyon Fakülteler

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ A.Amaçlar Programın amacı, finans ve sigortacılık sektöründeki hızlı değişimi yakalayabilen,

Detaylı

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MOBİL TEKNOLOJİLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Dünya yaşamında var olduğumuz ilk günden beri bireylerle iletişim içerisinde bulunmaktayız. İnsanlık tarihinin en

Detaylı

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ NĠġANTAġI ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ A.Amaçlar Ulusal/uluslararası bilişim kuruluşlarında bilgisayar mühendisliğinde alanında araştırma-geliştirme yapacak

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI BOLOGNA BİLGİ PAKETİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI BOLOGNA BİLGİ PAKETİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI BOLOGNA BİLGİ PAKETİ A. Amaçlar Üretimin diğer aşamalarının yanı sıra bu çağın gereklerinden biri de yöneticilik olmuştur. Ekonomik alanda

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ PROGRAMI A. Amaçlar Nişantaşı Üniversitesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı;

Detaylı

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AŞÇILIK PROGRAMI

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AŞÇILIK PROGRAMI T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AŞÇILIK PROGRAMI A. Amaçlar Aşçılık programının temel amacı yiyecek-içecek sektöründe ihtiyaç duyulan kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerle donanmış

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMI HAIR CARE AND BEAUTY SERVICES

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMI HAIR CARE AND BEAUTY SERVICES NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK HİZMETLERİ PROGRAMI HAIR CARE AND BEAUTY SERVICES A.Amaçlar Öğrencilerimize gerekli mesleki bilgi ve becerileri kazandırarak bilgilerini

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFÜZYON TEKNİKLERİ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFÜZYON TEKNİKLERİ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFÜZYON TEKNİKLERİ PROGRAMI A.Amaçlar Çağdaş dünya ve ülke koşullarına duyarlı, Atatürk ilke ve inkılâplarının bilincinde ulusal kültür ve değerlerini yaşatan,

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU FİZYOTERAPİ PROGRAMI A.Amaçlar Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI A.Amaçlar Sağlık Kurumları ve İşletmeciliği Programı, sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu yönetici adaylarını gerek teorik

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM PROGRAMI A.Amaçlar Programın amacı hastane öncesi dönemde hasta ve kazazedelere temel ve ileri yaşam desteği verebilen ve muhtemel kritik durumları

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ EK.1.BÖLÜM EĞİTİM BİLGİ SİSTEMİ ÖRNEĞİ NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU OPTİSYENLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ AMAÇLAR Optisyenlik programı amacı; gözlükçülük alanında çalışacak ana elemanları yetiştirmek.

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Diş Hekimlerine yardımcı olabilecek, laboratuvar aşamalarını yürütebilecek, diş hekimliği protezlerini hazırlayacak nitelikli

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır. TYYÇ - TAY ilişki tablosu için tıklayınız İİBF, İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kuruluş İşletme bölümü Yeditepe Üniversitesinin kuruluş tarihi olan 1996 yılında İ.İ.B.F bünyesinde eğitim vermeye başlamıştır.

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL LERİ ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS AIT181 Atatürk

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ a. Program Hakkında Genel Bilgi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİLGİ PAKETİ Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 1972 yılında

Detaylı

D.Kodu Ders Adı T. U. L. Kredi AKTS

D.Kodu Ders Adı T. U. L. Kredi AKTS I.YARIYIL NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TASARIM BÖLÜMÜ GRAFİK TASARIMI PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS MÜFRADATI 0690170026 Atatürk İlkeleri ve

Detaylı