BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA ERİŞKİN KEMİK İLİĞİ NAKİL MERKEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA ERİŞKİN KEMİK İLİĞİ NAKİL MERKEZİ"

Transkript

1 Doküman Adı :KÖK HÜCRE TOPLAMA İŞLEMİ SIRASINDA MEYDANA GELEN YAN ETKİLER VE YÖNETİMİ DokümanTürü:Politika/Rehberler Doküman Kodu :KIT-TU -007 Sayfa No: 1/9 Ünvanı :Toplama Ünitesi Medikal Direktörü Ünvanı : Kalite Yöneticisi Amaç: Kök hücre toplama işlemi sırasında meydana gelen yan etkiler ve yönetimi konusunda rehberlik yapmaktır. Kapsam: Kök hücre toplama işlemi sırasında meydana gelen yan etkilerin tanımlanması ve bu yan etkilerin yönetimini kapsar. Eğitim Kaydı: Bu SOP kullanılmaya başlamadan önce ilgili kişilere eğitim verilir ve ilgili tüm dökümanlar kalite yönetim ofisinde saklanır Güvenlik Durumu: Bu SOP, Başkent Üniversitesi Adana Erişkin Kemik İliği Nkali Merkezinin fikri mülkiyetidir ve Kalite Yöneticisi ile bu SOP un yazarından yazılı izin alınmadan dağıtılamaz. SOP, Yazarın, Kalite Yöneticisinin veya Klinik Program Direktörünün imzasını taşır. Kontrol edilen kopyalar kırmızı mürekkeple KONTROLLÜ KOPYA şeklinde kaşelenir ve numaralandırılır. Kırmızı kaşesiz herhangi bir kopya kontrolsüzdür ve imha edilmelidir Eğer bu SOP yetersiz görünüyorsa ya da geçersiz ise derhal bunu Kalite Yöneticisinin dikkatine sunmak tüm personelin sorumluluğudur. İçindekiler Bölüm Konu 1.0 Personel ve Sorumluluklar Giriş Tanımlamalar Sağlık ve Güvenlik Ekipman / Belgeler İşlem Eğitim ve Kavrama ya da Yetkinlik Değerlendirmesi 8.0 Kaynaklar Ek Listesi Revizyon Geçmişi İdari Onay 9 Sayfa 8 1

2 Ünvanı :Toplama Ünitesi Medikal Direktörü 1.0 Personel ve Sorumluluklar Toplama Ünitesi Direktörü/Medikal Direktörü personelin SOP a uygun hareket edilmesini sağlamak ile yükümlüdür. 2.0 Giriş Kök hücre toplama işlemi sırasında nadiren komplikasyonlar gelişebilir. Komplikasyonlar şiddetlerine göre aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 1. derece (hafif), Hafif reaksiyonlar tıbbi müdahale gerektirmez 2. derece (orta), Orta siddetli reaksiyonlar aferez prosedüründe minör bir aksama meydana getirebilir ve hastanın konforunu sağlamak açısından tıbbi müdahale gerektirebilir 3. derece (ciddi) Ciddi reaksiyonlar prosedürün sonlanmasını gerektiren ve hastanın durumunda kritik bir değişime neden olan reaksiyonlardır. 4. derece (ölümcül) Ölümcül reaksiyon, işlem sırasında veya 24 saat içerisinde aferez tedavisi ile ilişkili ölüm Doküman Adı :KÖK HÜCRE TOPLAMA İŞLEMİ SIRASINDA MEYDANA GELEN YAN ETKİLER VE YÖNETİMİ DokümanTürü:Politika/Rehberler Doküman Kodu :KIT-TU -007 Sayfa No: 2/9 Ünvanı : Kalite Yöneticisi Kök hücre toplama işlemi sırasında oluşabilecek yan etkiler, reaksiyonlar ve alınacak önlemler hakkında toplama ünitesi personeli yeterli bilgi sahibi olmalıdır. Ünitede, ilk yardım için gerekli ilaç ve malzeme her an kullanılabilecek şekilde hazır bulunmalıdır. Merkezimiz, Kan ve kan ürünlerinin verilmesinde verici ve alıcının sağlığının tehlikeye düşürülmemesi ve korunması esasına dayalı 2857 sayılı yasa, 3/b maddesine uyumlu davranır. 3.0 Tanımlar TU: Toplama Ünitesi KHN=Kök Hücre Nakli PKH=Periferik kök hücreler KİT= Kemik iliği nakli 2

3 Doküman Adı :KÖK HÜCRE TOPLAMA İŞLEMİ SIRASINDA MEYDANA GELEN YAN ETKİLER VE YÖNETİMİ DokümanTürü:Politika/Rehberler Doküman Kodu :KIT-TU -007 Sayfa No: 3/9 Ünvanı :Toplama Ünitesi Medikal Direktörü Ünvanı : Kalite Yöneticisi CBC=Tam kan sayımı 6.0-İşlem 4.0 Sağlık ve Güvenlik Tüm personel biyolojik malzemeleri kullanırken, Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Hizmet Prosedürü (Dokuman No:BÜAUAM-İNF-PRS-001), Hastane Güvenlik El Kitabında, Delici/Kesici Alet Yaralanmalarında Tetanoz Profilaksi Talimatı (Doküman No:BÜAUAM-İNF-PRS ) ve Kan ve Vücut Sıvılarına, Döküntülere ve Atıklara Maruz Kalmayı da kapsayan Genel Enfeksiyon Kontrolüne uygun olarak güvenli uygulamalar gerçekleştirmelidir. Bu prosedür kapsamında gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlere ilişkin önemli ilave tehlike veya özel talimatlar yoktur. 4.2 Risk Durum Değerlendirme Olası Komplikasyonlar ve yönetimi prosedürün konusudur. 5.0 Ekipman ve Belge 51. Ekipman Acil Arabası 5.2 Belge Toplama Süreci Takip formu Toplama Sonrası Değerlendirme Formu 6.1 Olası yan etkileri en aza indirmek için izlenecek yollar Toplama İşlemini yapan personelin olası yan etkileri ve yönetimini bilmesi verici için önemlidir. Çünkü kendine güvensizlik ile stres anlatan bir vücut dilinin varlığı reaksiyonları arttırıp güçlendirebilir. 3

4 Doküman Adı :KÖK HÜCRE TOPLAMA İŞLEMİ SIRASINDA MEYDANA GELEN YAN ETKİLER VE YÖNETİMİ DokümanTürü:Politika/Rehberler Doküman Kodu :KIT-TU -007 Sayfa No: 4/9 Revizyon Tarihi: 24/05/2013 Revizyon No: 04 Yayın Tarihi : 14/10/2010 Ünvanı :Toplama Ünitesi Medikal Direktörü Ünvanı : Kalite Yöneticisi Toplama Ünitesi Personelleri tarafından setin alete uygunluğu, sterilizasyonu bozabilecek herhangi bir hasar olup olmadığını ve Toplama uygunluğunu gösteren dosyayı ( yeşil dosya ) kontrol eder. Aletlerin temizliği ve ortamın hijyenine dikkat eder. Olası komplikasyonlar açısından uyarmada önem taşıdığı için Toplama Ünitesi Medikal Direktörünün hasta/donorü işlem öncesi muayene eder. Toplama işleminde yan etki gelişme riski olduğundan donör yakından izlenir ve donör tek başına bırakılmaz. Böylece gelişen yan etkiler daha erken fark edilir. Toplama işlemi ile ilgili prosedürlere bağlı kalınmalı, cihaz, donör, hasta, ürün e (ozel islemler ısınlama, filtrasyon vb- varsa belirtilmeli) ait bilgiler ilgili form /defter / Hastane Bilgi Yönetim Sistemine kaydedilmelidir. 6.2 Olumsuz Olay ve Yan Etkinin Meydana Gelmesi Durumunda iletişim Toplama Ünitesi Personeli işlemler ( Kök hücre, DLI, Fotoferez, vb) sırasında açık klinik belirtiler olmasa bile meydana gelen her türlü olumsuz olay ve yan etkileri Toplama Ünitesi Medikal Direktörüne bildirilmeli ve verilen order doğrultusunda hareket edilmelidir. Gerekliyse Ulusal Acil Kod Sistemine (Mavi Kod:2222) çağrı verir. Reanimasyon ekibi gelen kadar aferez hemşiresi ilk müdahaleyi yapar, personeller acil arabasını hasta/donörün yanına getirir. Toplama Ünitesi Medikal Direktörü tarafından meydana gelen tüm olumsuz olay ve yan etkiler kaydedilmesini sağlamalı ve gerekli ise Merkezi Otoritelere bildirim yapar. 6.3 Olumsuz olay ve yan etkiler için personelin izleneceği yollar Aşağıda karşılaşılabilecek başlıca olumsuz olay ve yan etkiler ve izlenecek yollar personeller için ana hatlarıyla belirtilmiştir. 4

5 Doküman Adı :KÖK HÜCRE TOPLAMA İŞLEMİ SIRASINDA MEYDANA GELEN YAN ETKİLER VE YÖNETİMİ DokümanTürü:Politika/Rehberler Doküman Kodu :KIT-TU -007 Sayfa No: 5/9 Ünvanı :Toplama Ünitesi Medikal Direktörü Ünvanı : Kalite Yöneticisi Bayılma Tanı; Genellikle işlemin başlangıcında, vücut sıvısındaki değişimlere bağlı olarak ve özellikle de hasta iğneden korkuyorsa meydana gelebilir. Yapılacaklar; Makineyi duraklatın, damar yolu açın ve salin verin, yatağın başlığını indirin, yaşamsal belirtileri ölçün, hastaya moral verin ve Medikal Direktöre bildirin. Kanülasyonda ağrı ve sızıyı en aza indirmek için, tanımlanan venöz giriş bölgelerine Emla veya Ametop krem uygulanabilir Başarısız Kanülasyon Tanı; Kanül girişi esnasında oluşur. Hastanın ağrı ya da acıya bağlı ani hareketleri, küçük damarlara büyük kanül yerleştirilmesi veya oynak damarların anatomik olarak sakıncalı konumu sebebiyle meydana gelir. Yapılacaklar; Ağrı ve sızıyı en aza indirmek için Anestol veya Emla krem kullanılabilir. İğne boyutuna ve işlem süresine en uygun yeni bir damar seçerek ve burada kanülasyon işlemini tekrarlayın Yetersiz Venöz Dönüş Tanı; İnce damarlar, kemoterapiden olumsuz etkilenen damarlar. Santral kateterler lümenlerinin iyi çalışmaması Yapılacaklar; Kan akışını hızlandırmak için, mm Hg lı tansiyon aleti, manşon aracılığıyla, üst kola hafif basınç uygulayın. Hastayı elinde stres topu sıkmaya teşvik edin. Bu aynı zamanda akış hızını da arttıracaktır. Eylem yetersiz olduğunda Medikal Direktör Girişimsel Radyoloji Bölümünden kateter uygulama istemi yapar İğnenin Damar Dışına Çıkması Tanı; Ağrı, şişlik, morarma, hematom. Yapılacaklar; İğne giriş yerinde gerekli hemoztazı sağlayın. yerleştirin. İğneyi tekrar uygun bir başka damara 5

6 Doküman Adı :KÖK HÜCRE TOPLAMA İŞLEMİ SIRASINDA MEYDANA GELEN YAN ETKİLER VE YÖNETİMİ DokümanTürü:Politika/Rehberler Doküman Kodu :KIT-TU -007 Sayfa No: 6/9 Ünvanı :Toplama Ünitesi Medikal Direktörü Ünvanı : Kalite Yöneticisi Atardamarın delinmesi Tanı; Ani pozitif ters akış Yapılacaklar ; Turnikeyi gevşetin ve iğneyi hemen geri çekin.iğne giriş bölgesine10-15 dakika boyunca güçlü basınç uygulayın. Basınçlı pansuman uygulayın. Hastaya olay ve cilt morarması olasılığı hakkında bildirin Yetersiz Giriş Basıncı Tanı; Sürekli makine alarmı. Yapılacaklar; Akış hızını azaltın. İğnenin yerini değiştirin veya destekleyin. Tansiyon aleti (30-50 mm cıvalı) aracılığıyla kola basınç uygulayın. Hastayı elinde stres topu sıkmaya teşvik edin. Böylece kan akış hızı da artacaktır. Eylem yetersiz olduğunda Medikal Direktör Girişimsel Radyoloji Bölümünden kateter uygulama istemi yapar Mide bulantısı ve kusma Kök hücre toplam esnasında en fazla karşılaşılan yan etki mide bulantısı ve kusmadır. Tanı; ACD toksisitesine ve G-CSF uygulamasına bağlı bulantı ve kusma Eylem; ACD akış hızını azaltın. Kalsiyum desteği sağlayın. Bulguların devamı halinde makineyi duraklatın, ve hastanın rahatlamasını sağlayın. Medikal Direktörü bilgilendirin ve gerekirse antiemetik verin Ciltte Morarma Tanı; Girişim yerinde ağrılı şişme ve morarma Yapılacaklar; İğne giriş yerine yaklaşık 5 dk boyunca orta şiddette basınç uygulayın. Steril basınçlı pansuman uygulayın ve 5 saat boyunca çıkarmayın. 6

7 Doküman Adı :KÖK HÜCRE TOPLAMA İŞLEMİ SIRASINDA MEYDANA GELEN YAN ETKİLER VE YÖNETİMİ DokümanTürü:Politika/Rehberler Doküman Kodu :KIT-TU -007 Sayfa No: 7/9 Ünvanı :Toplama Ünitesi Medikal Direktörü Ünvanı : Kalite Yöneticisi 6.4 Olumsuz olay ve yan etki meydana geldiğinde Medikal Direktörün izleyeceği yollar Bradikardi, hipotansiyon, aşırı terleme, bulantı, kusma, düşkünlük hissi Tanı: Vazovagal reaksiyon, anksiyete, mesane doluluğu Yapılacaklar: Hastayı Trendelenburg pozisyonuna getiriniz (koltuk uygun ise başaşağı gelecek şekilde, değilse hastanın ayakları yukarıya kaldırılabilir), hastaya hızla SF verilmesi, hastanın stimüle edilmesi ve hareketlenmesinin sağlanması, amonyak koklatılabilir El ve ayak parmak uçlarında karıncalanma, flushing, terleme, hipo/hipertansiyon, taşikardi Tanı: Hiperventilasyon, anksiyete Yapılacaklar: Hasta kâğıt içine solutulabilir, yavaş ve derin soluması öğütlenir, hipotansif ise SF verilir ve Trendelenburg pozisyonuna getirilir Taşikardi, terleme, hipotansiyon Tanı: Antihipertansif kullanımı, hipovolemi Yapılacaklar: Sonraki işleme kadar antipertansifleri kesilir, IV SF verilir, Trendelenburg pozisyonuna getirilir, sıvı dengesi düzeltilir, replasman sıvılarının tipi ve verilen hacmi yeniden değerlendirilir, kristalloid ağırlıklı ise, kolloid yüzdesi arttırılarak intravasküler onkotik basınç yükseltilir Ağız çevresinde uyuşma, vücuda yayılma, göğüsde sıkışıklık, bulantı, kusma, ishal, hipotansiyon, QT de artış, tetani, Chvostek Tanı: Sitrat toksisitesi, hipokalsemi Yapılacaklar: İşlemin kan akım hızı düşürülür, Tam Kan:ACD oranı arttırılır, ACD/Heparin koagülasyonuna geçilir, TDP verilim hızı azaltılır, hastaya PO veya IV Ca verilir (yavaş puşe), replasman sıvılarına Ca eklenir (sadece devamlı akım cihazlarında verilir, TDP ve kriyo fakir plazmaya kesinlikle Ca eklenmez!!) Kaşıntı, döküntü, plaklar, wheezing, yüzde ödem, hipotansyon, taşikardi 7

8 Ünvanı :Toplama Ünitesi Medikal Direktörü Tanı: Allerjik reaksiyon Yapılacaklar: Hastaya IV antihistaminik uygulanır, gereği halinde IV kortikosteroid ve SC epinefrin de kullanılabilir Sırt ağrısı, hematüri, taşikardi, hipotansiyon, hemoliz Tanı: Akut hemolitik transfüzyon reaksiyonu Yapılacaklar: Kan ürünü verilmesi acilen kesilir, hidrasyonu arttırılır, diürezi yakın takip edilir, kan bankası ve transfüzyon konsültanı acilen durumdan haberdar edilir 6.5 SOP den Sapma Bu SOP den gerçekleştirilen herhangi bir sapma belgelendirilmeli ve SOP tan Sapmalar (KIT-KY-012) maddesine göre onaylanmalıdır. Prosedür ile ilgili herhangi bir olumsuz olay yada yan etki olduğunda olay raporlama sistemi kullanılmalı ve bildirilmelidir. Doküman Adı :KÖK HÜCRE TOPLAMA İŞLEMİ SIRASINDA MEYDANA GELEN YAN ETKİLER VE YÖNETİMİ DokümanTürü:Politika/Rehberler Doküman Kodu :KIT-TU -007 Sayfa No: 8/9 7.0 Eğitim ve Kavrama ya da Yeterlik Değerlendirmesi Ünvanı : Kalite Yöneticisi kıdemli bir personele Eğitimin Türü İşleme ilişkin yeterlik değerlendirmesi yöntemi Eğitim ve Yeterlik Değerlendirmesi İçin Gerekli Personelin Listesi Eğitimi gerçekleştirecek kişiler Eğitim/Yeterlik Değerlendirmesi Kayıt Formu Toplama Ünitesi ve Transplant Hekimleri tarafından verilen eğitimler Sınav ve gözlem Toplama Ünitesinde görev yapan tüm doktor, hemşire ve personeller, Klinik Ünitede görev yapan tüm doktor, hemşire ve ünite direktörleri Klinik Program Direktörü ve Toplama Ünitesi Direktörü veya Medikal Direktörü Bu SOP nin tüm kullanıcıları, SOP yi kullanmadan önce Eğitim ve Yeterlik Kayıt formunu (KIT-KY:f17) doldurmalıdır. 8.0 Kaynaklar 1- Kan ve kan ürünlerinin verilmesinde verici ve alıcının sağlığının tehlikeye düşürülmemesi ve korunması esasına dayalı 2857 sayılı yasa, 8

9 Doküman Adı :KÖK HÜCRE TOPLAMA İŞLEMİ SIRASINDA MEYDANA GELEN YAN ETKİLER VE YÖNETİMİ DokümanTürü:Politika/Rehberler Doküman Kodu :KIT-TU -007 Sayfa No: 9/9 Ünvanı :Toplama Ünitesi Medikal Direktörü Ünvanı : Kalite Yöneticisi 2-Mc Leod BC.Apheresis Principles and Practices. Second Edition. AABB Press, Bethesda Maryland Sevilla J, González-Vicent M. Et all.peripheral blood progenitor cell collection adverse events for childhood allogeneic donors: variables related to the collection and safety profile. Br J Haematol Mar;144(6): Boga C, Kozanoglu I, Yeral M, Bakar C. Assessment of corrected QT interval in sickle-cell disease patients who undergo erythroapheresis. Transfus Med Dec;17(6): Ekler Ek 1-Yeterlilik Ölçme Formu (KIT-KY:f16) Ek 2 -Eğitim ve Yeterlilik Kayıt Formu (KIT-KY:f17) 10.0 Revizyon Geçmişi Yayım Değişiklik 3.0 Personel ve Medikal Direktörün Olumsuz olay ve yan etki olduğunda izleyeceği yollar tanımlandı.prosedürde sadeleştirilme yapıldı, tekrarlar azaltıldı. 4.0 Giriş bölümünde komplikasyonların dereceleri eklendi. 6.1 Olası yan etkileri en aza indirmek için izlenecek yollar belirlendi, yazım hataları düzletildi İdari Onay İsim İmza Ünvan Tarih Yazar: Doç. Dr. İlknur Kozanoğlu TÜ Medikal Direktörü 24/05/2013 İnceleyenler Bio. Fatih Kandemir Bio. Serdar Esen Prof. Dr. Can Boğa Prof. Dr. Hakan Özdoğu Songül Tepebaşı TU Sor. Bio. Kalite Yönetim Supervizörü Klinik Medikal Direktör Toplama Ünitesi Direktörü Kalite Yöneticisi 24/05/ /05/ /05/ /05/ /05/2013 9

10 ADANA KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON MERKEZİ YETERLİLİK ÖLÇME FORMU Sayfa No: 1/1 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : Uygulama Tarihi : Numara Eğitimin içeriğini kapsamalı ve cevaplar çoktan Seçmeli Olmalı Üç şık yeterlidir ( A,B,C) 1 Genellikle işlemin başlangıcında, vücut sıvısındaki değişimlere bağlı olarak ve özellikle de hasta iğneden korkuyorsa Mide bulantısı ve kusma meydana gelir. 2 Aşağıdakilerden hangisi kök hücre toplama işlemi esnasında ortaya çıkabilecek yan etkilerdendir? A)Yetersiz Venöz Giriş B) Sitrat toksisitesi C)Hepsi 3 Kök hücre toplam esnasında en fazla karşılaşılan yan etki mide bulantısı ve kusmadır. 4 Kök Hücre Toplama işlemi sırasında meydana gelen yan etkiler ve yönetimi isimli eğitim sop unda belirtilmemiş bir durum karşısında aşağıdakilerden hangisi yapılır? A) SOP tan Sapmalar (KIT-KY-012) ye uygun hareket edilmelidir. B) Toplama Ünitesi Medikal Direktörü Bilgilendirilir C) Cihaz Durdurulur Ve Hemen Bakım Yapılır 5 Aşağıdakilerden hangisi Toplama Ünitesi personellerinin görevlerinden biri değildir. A. İşlem öncesi hasta veya donöre Kateter takma B. Olumsuz olay ve Yan etkileri Medikal Direktöre bildirmek C. Olumsuz olay ve Yan etkileri kayıt altına almak 6 Ciltte morarma olması durumunda yaklaşık 5 dk boyunca orta şiddette basınç uygulayın. Steril basınçlı pansuman uygulayın ve 5 saat boyunca çıkarmayın 7 Kök hücre Toplama İşlemi esnasında hastada veya donörde yan etki olarak Mide bulantısı ve kusma gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılır A. İşlem yavaşlatılır ve hasta takip edilir. B. Ağrı ve sızıyı en aza indirmek için Anestol veya Emla krem kullanılabilir. C. Damar yolu değiştirilir. 8 Kök hücre Toplama İşlemi esnasında hastada veya donörde olumsuz olay olarak atar damar delinmesi meydana gelmişse mm Hg lı tansiyon aleti kolun üst tarafına manşon aracılığıyla yerleştirilir ve işleme devam edilir. 9 Yetersiz Giriş Basıncı problemi ortaya çıkmış ise; Hasta ve personeller için zorluk yaratır. Hücre ürünün kalitesinin düşmesine neden olur. İşlem yarıda kesilebilir. 10 Kök hücre toplama işlemi sırasında görülen yan etkilerden olan hipokalsemi hangisine bağlı olarak oluşur? A. ACD-A kullanımı B. Heparin kullanılması Cevaplar (A,B,C) 10

11 C. Hastaya veya donöre Ca verilmesi Eğitimi Alan Kişi Ünvanı İmzası Tarih Eğitimci Ünvanı İmzası Tarih Eğitim Kodu Eğitimden alınan puan: %? Yeterlilik: %80 ve üstü, Düşük puan alan kişilerin eğitimi yeniden yapılır. Tekrarlanmış eğitimden alınan puan:%? Varsa Yorum: KIT-KY:f16 11

12 ADANA KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON MERKEZİ EĞİTİM VE YETERLİLİK KAYIT FORMU Sayfa No: 1/1 Revizyon No : 00 Revizyon Tarihi : Uygulama Tarihi : SOP No KIT-TU-007 Revizyon No:4 Revizyon Sop Tipi: Prosedür Sop Başlığı: : KÖK HÜCRE TOPLAMA İŞLEMİ SIRASINDA MEYDANA GELEN YAN ETKİLER VE YÖNETİMİ Eğitimci:Doç. Dr. İlknur Kozanoğlu Tarih: 24/05/2013 Aşağıdaki tablo Eğitim Kaydı için oluşturulmuştur. Bu prosedürle ilgili Eğitim Şekli, Yeterlilik ve personel bilgileri aşağıdadır. Eğitime Başlanılan Tarih Eğitimi Alanlar Eğitimin Tamamlandığı Tarih Onaylayan/ Eğitimcinin İmzası Eğitimi alan kişi SOP için yeterli ise onaylayan imzası Yeterlilik Ölçme Şekli 24/05/2013 Prof. Dr. İlknur Kozanoğlu 24/05/2013 Prof. Dr. İlknur Kozanoğlu Prof. Dr. Hakan Özdoğu Sınav ve gözlem Bio. Fatih Kandemir Hem. Melek Öz Bio. Serdar Esen Bio. Meltem Çiçekdaş Eğitimler tamamlandıktan sonra Eğitim ve Yeterlilik Kayıt Formu arşivlenmek üzere eğitimci tarafından Kalite Yöneticisine gönderilmelidir. KIT-KY:f17 12