Komisyon ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Komisyon ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-764-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir."

Transkript

1 Komisyon ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2015, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 2. Baskı: Nisan 2015, Ankara Proje-Yayın Yönetmeni: Demet Tamer Dizgi-Grafik Tasarım: Hasan Saygı Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı Baskı: Ayrıntı Basım Yayın ve Matbaacılık Ltd.Şti İvedik Organize Sanayi 28. Cadde 770 Sokak No: 105/A Yenimahalle/ANKARA ( ) Yayıncı Sertifika No: Matbaa Sertifika No: İletişim Karanfil 2 Sokak No: 45 Kızılay / ANKARA Yayınevi: Yayınevi Belgeç: Dağıtım: Dağıtım Belgeç: Hazırlık Kursları: İnternet: E-ileti:

2 ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

3 2015 YENİ YAYINLARIMIZ AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Alan Bilgisi ve Alan Eğitimi Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 4. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız. 5. Bu testler puanlanırken her bölümde doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı o bölümle ilgili ham puanınız olacaktır. 6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

4 KPSS / ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ Bu testte 50 soru vardır. 1. fx ^ 2h = x+ xolduğuna göre f( 14) f( 7) kaçtır? A) 7 7 B) 8 C) D) 26 E) Koordinat düzleminde B = $ ^x, yh: x 1 G 3, y+ 2 G 5. bölgesinin alanı kaç birim karedir? A) 12 B) 24 C) 30 D) 48 E) D x 2 2. fr : " Rfx, ( ) = x 3x 4 olduğuna göre fx ( ) < 0 eşitsizliğini sağlayan kaç tam sayı vardır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 E C A H B Şekilde ABCDE düzgün beşgen ve = % olduğuna göre, m( HDC) kaç derecedir? A) 32 B) 36 C) 42 D) 48 E) x + 3 ^ m + 1 h x + 4m + 1 = 0 denkleminin kökler toplamı 6 olduğuna göre kökler çarpımı kaçtır? A) 11 B) 5 C) 2 D) 6 E) x! `0, 2rj olmak üzere 1 + sec x = tan x+ sin x denkleminin kaç farklı kökü vardır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 3 Diğer sayfaya geçiniz.

5 KPSS / ÖABT Hücre zarı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Yapısında karbohidratlar, yağlar ve proteinler bulunur. B) Protein yapıdaki hormonlar zardan geçerken steroid yapıdakiler geçemez. C) Zarda bulunan karbonhidratlar hücreye özgüllük kazandırır. D) Zarda bulunan kolesterol zarın akışkanlığında rol oynar. E) Hücre zarı yapısı ile zarlı organellerin yapıları birbirine benzer özelliktedir. 10. Hava sürtünmesinin önemsenmediği ortamda m, 2m ve 3m kütleli cisimler eşit büyüklükteki hızlarla şekildeki gibi atılıyorlar. V m 2m 3m V V Buna göre, I. Havada kalma süreleri eşittir. II. Yere çarptıkları andaki hız büyüklükleri eşittir. III. Yere çarptıkları andaki kinetik enerjileri eşittir. yargılarından hangileri doğrudur? 8. Mitoz ve Mayoz bölünme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III A) Her iki bölünme de başlarken kromozom kendini ikiye eşler, sonuçtaki yavru hücrelerde sayı yarıya iner. B) Mayoz ve mitoz bölünme ikisi birlikte bitkilerde polen ve yumurta oluşumunda gerçekleşir. C) Mayoz I ve Mitoz birbirinin aynıdır. D) Her iki bölünmede metafazda homolog kromozomlar karşılıklı dizilir Ω 4Ω E) Mitoz vücut hücrelerinde gerçekleşirken Mayoz bölünme zigotun bölünmesinde gerçekleşir. 3Ω K 6Ω L Şekildeki devre parçasında KL noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç Ω dur? A) 2 B) 3 C) 6 D) 8 E) I. Apodemus sylvaticus (Orman faresi) II. Apodemus mystacinus (Kaya faresi) III. Mus musculus (Ev faresi) IV. Rattus rattus (Lağım faresi) Kemiriciler Familyasına (ailesine) mensup bu memeli hayvanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Hepsi farklı takımlara mensup hayvanlardır. B) I ve II aynı tür iken III ve IV farklı türlerdir. "" " 12. K, L ve M kuvvetleri aynı düzlemlidir. K M L C) Hepsi aynı türün farklı alt türleridir. D) I ve II aynı cinse mensup, III ve IV farklı cinslere mensup farklı türlerdir. 1N 1N E) Hepsi birlikte kemirgen bir kuş türüyle aynı takım içinde sınıflandırılır. Buna göre, bu kuvvetlerin bileşkesi kaç N dur? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 4 Diğer sayfaya geçiniz.

6 KPSS / ÖABT NaCl bileşiği için, I. İyonik bağlıdır. II. Oda sıcaklığında katı hâldedir. III. Kristal yapıdadır. yargılarından hangileri doğrudur? ( 11 Na, 17 Cl) A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) Yalnız I E) I, II ve III 14. Elektron sayıları ve dağılımları aynı olan tanecikler birbirinin izoelektroniğidir. Buna göre aşağıdaki taneciklerden hangisi diğerleriyle izoelektronik değildir? A) 9 F 1 B) 12Mg2+ D) 10 Ne E) 6 C4+ C) 7 N3 17. Aşağıdakilerin hangisi, Türkçenin hece yapısına uymayan bir sözcüktür? A) tren B) dört C) top D) öd E) iyi 18. Aşağıdakilerin hangisinde edat grubu farklı bir görevde kullanılmıştır? A) Buna yıllardır onun güzel hatırı için katlanıyorduk aslında. B) Etraf çok karanlıktı, bundan dolayı tüm çocuklar korkuyordu. C) Siyah saçları, ela gözleriyle gelmiş; hayatımın ortasına yerleşmişti. D) Onlar gibi bir insan değildi üstelik; sevecendi, sokulgandı. E) Birden durmuş, ona doğru koşmuştum; her şeyin sonuydu bu. 15. Kalay (Sn) ve Kurşun (Pb) metallerinin karıştırılmasıyla oluşan karışım için; I. Alaşımdır. II. Elektrik akımını iletmez. III. Homojendir. 19. (I) Efsaneye göre, el işlerinde usta Daedalos ve oğlu Ikaros, Girit Kralı tarafından bir kaleye hapsedilir. (II) Baba-oğul, Daedolos un becerikliliği sayesinde yaptığı kanatlarla aşar duvarları. (III) Babası, Ikaros a güneşe yakın uçmamasını, yoksa kanatlarının eriyeceğini öğütlese de bir kez yükseklerin tadını alan oğul, bu sözlere kulaklarını tıkar. (IV) Sonunda babasının korkuları gerçekleşir ve Ikaros düşer. (V) Acı içinde kıvranırken Aklım başıma geldi şimdi. der. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi özne-yüklem ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 16. I. j, f, h sesleri, birkaç istisna hariç, Türkçe kelimelerde bulunmayan seslerdir. II. Türkçe kelimeler, genel olarak, b, c, d, g sesleriyle bitmez. III. Türçede uzun ünlü bulunmaz. IV. Türkçede sonda çift ünsüz yoktur. V. Kelime kökünde yan yana üç ünsüz bulunmaz. Türkçenin ses özellikleriyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 20. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük yan cümlenin nesnesi olarak kullanılmıştır? A) Şimdilerde boş duran evin bir zamanlar onlara ait olduğunu söyledi. B) İnsanlar gibi, sözcükler de doğup işlevini tamamlayınca ölür gider. C) Antika parayı eline alınca yüzyıllar öncesine gitmişti âdeta. D) Her şey değişince, anlam yitirilince susmak en makul çözümdür. E) Az önce, bunları görmüş olan herkes polis tarafından sorgulandı. 5 Diğer sayfaya geçiniz.

7 KPSS / ÖABT Bir kaz aldım pazardan akça pakça, eti kemiğinden pekçe. Kırk kişiyiz. Onumuz odun yarar, onumuz kav çakar, onumuz su taşır, onumuz ateş yakar. Bir baktık ki kaz kafasını kaldırmış, kazandan bize bakar. Fare takla tukla. Ne nohut bıraktı bu yıl ne de bakla. Kahveci kutuyu sakla, tiryakisi olmuş o güdük fare. Bir masalın döşeme bölümünden alınan bu metin için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Olağanüstü olaylardan yararlanılmıştır. B) Ahenkli, kalıp sözler içerir. C) Ses ve sözcük yinelemeleri görülür. D) Uydurma sözlerden yararlanılmıştır. E) Atasözüne yer verilmiştir. 24. Haldun Taner le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Çeşitli gazetelerde sanat ve kültür yazıları yazmış ve 1967 yılında dört arkadaşıyla Kabare Tiyatrosunu kurmuştur. B) Türk tiyatrosuyla epik tiyatroyu sentezlemiş, bu tarzı tiyatrolarında sürdürmüştür. C) Yunan mitolojisi ve tarihinden yararlandığı eserlerinde absürt tiyatronun ilk önemli örneklerini vermiştir. D) İstanbul un gecekondularındaki alt kültürlerin ve oralara ulaşamayan devlet otoritesinin yerini dolduran zorbaları çokça anlatmıştır. E) Kahramanlarını kendi şiveleriyle konuşturmuş ve meddah konuşmalarından yararlanmıştır. 22. Cumhuriyet Dönemi nin en güçlü, en üretken şairidir. Söyleyişini sürekli yenileyerek, ulusaldan evrensele giden geniş bir konu yelpazesinde şiirler yazmıştır. Türkçem, benim ses bayrağım. diyen ozan kendine özgü bir şiir dili yaratmış; 1935 te ölçülü, uyaklı, âşık tarzı şiirlerinin de bulunduğu Havaya Çizilen Dünya yı, 1940 ta Çocuk ve Allah ı yayımlamıştır. Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? A) Mehmet Emin Yurdakul B) Fazıl Hüsnü Dağlarca C) Orhan Veli Kanık D) Ahmet Hamdi Tanpınar E) Hüseyin Nihal Atsız 25. Edebiyatımızda çocukla ilgili ilk eseler arasında sayılan ve 17. yüzyılın ünlü divan şairlerinden olan Nabi nin oğluna öğütler vermek amacıyla yazdığı eser aşağıdakilerden hangisidir? A) Hayriyye B) Lütfiyye C) Tefekkür D) Nuriye E) Nuhbetü l-etfal 23. XX. yüzyıl Türk edebiyatının ünlü romancılarından olan Halide Edip Adıvar, mütareke yıllarında İstanbul da ve Kurtuluş Savaşı na bizzat katılarak Anadolu da önemli görevler yapmış ve eserlerini bu doğrultuda yazmıştır adlı eserinde İzmir in işgalinden sonra akrabası Peyami nin yanına gelerek Millî Mücadele ye katılan Ayşe yi anlatmıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Vurun Kahpeye B) Tatarcık C) Ateşten Gömlek D) Türk ün Ateşle İmtihanı E) Sinekli Bakkal 26. Edebiyatın hemen her türünde yetkin eserler veren, eğitimci kişiliğiyle çocuklar için de eserler kaleme alan Halime Kaptan, Kumdan Betona, Öksüz Civciv, Bacaksız Sigara Kaçakçısı, Bacaksız Okulda, Bacaksız Paralı Atlet gibi eserlerin sahibi yazarımız aşağıdakilerden hangisidir? A) Aziz Nesin B) Gülten Dayıoğlu C) Rıfat Ilgaz D) Orhan Veli Kanık E) Muzaffer İzgü 6 Diğer sayfaya geçiniz.

8 KPSS / ÖABT Aşağıdakilerden hangisi çocuk yayınlarının içerikleriyle ilgili bir özellik değildir? A) Öğüt verici ve doğrudan bilgi verici olmamalıdır. B) Korku, şiddet ve kin gibi ögelerden mümkün olduğunca kaçınmalıdır. C) Cinsiyet ayrımcılığı yapmamalıdır. D) Bireyselliğe özendirmemeli; yardımlaşma ve dayanışma duyguları aşılamalıdır. E) Kapağı kalın, dayanıklı ve resimli olmalıdır. 30. Prens adlı eserinde güçlü kral otoritesini savunan Amaç, aracı mübah kılar. ilkesini benimseyen İtalyan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A) Machiavelli B) Jean Bodin C) Donatello D) Montesquie E) Thomas Morus 28. Eski Çağ uygarlıklarında toplumsal sınıflar arasında yaşanan çatışmalar hukuk alanındaki gelişmeleri hızlandırmıştır. Eski Çağ da; I. Sümer, II. Babil, III. Roma uygarlıklarından hangilerindeki hukuk gelişimi sosyal sınıf çatışmalarından doğmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III 31. İslam Öncesi Türk topluluklarında kağanın belirlenmesinde toy meclisi etkiliydi. Meclis, kağan ailesinden öne çıkan kişinin hükümdarlığını verdiği onay ile yasallaştırabilir ya da gerekçeli kararını açıklayarak reddedebilirdi. Yalnızca bu bilgiye dayanarak kağanın belirlenmesi hakkında aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür? A) Toy Meclisinin hanedan ailesini değiştirme hakkı vardır. B) Kağan yetkileri, toy meclisi tarafından sınırlandırılmıştır. C) Hükümdar belirlenmesinde toy meclisinin görüşleri etkilidir. D) Yasalar, Toy meclisi tarafından konulmuştur. E) Kağan halkın onayını almış kişilerden seçilmiştir. 29. İngiltere ve Fransa arasında yılları arasında gerçekleşen Yüzyıl Savaşları neticesinde Fransa topraklarında İngiliz hâkimiyeti sona ererken barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla çok sayıda soylu da hayatını kaybetmiştir. Yüzyıl Savaşları na bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler hakkında aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkün değildir? A) Feodal düzenin zayıflaması B) Fransa da millî duyguların gelişmesi C) İngiltere nin Avrupa daki siyasi gücünün zayıflaması D) Kral otoritesinin kuvvetlenmesi E) Kilise otoritesinin zayıflaması 32. Selçuklu Devleti, yolcuların ve tüccarların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kervansaraylar inşa etmiştir. Bu kurumlarda inanç, milliyet ve statü farkı gözetmeksizin insanlara eşit ve ücretsiz hizmet verilmiştir. Bu bilgilere dayanarak Selçuklular hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenilemez? A) Sosyal devlet anlayışı benimsenmiştir. B) Selçuklular uluslararası ticaret yollarında egemen olmuştur. C) Hoşgörülü bir yönetim anlayışı vardır. D) Ticaret hayatı geliştirilmek istenmiştir. E) Devlet, bayındırlık faaliyetinde bulunmuştur. 7 Diğer sayfaya geçiniz.

9 KPSS / ÖABT Atatürk Dönemi nde çok sayıda kurum açılarak devletin teşkilat yapısı oluşturulmak istenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi nde açılan kurumlar arasında yer alır? A) Muzıkayı Hümayun B) Hilal-i Ahmer C) Musiki Muallim Mektebi D) Zaptiye Teşkilatı E) Darülelhan 36. İç kuvvetler kaynağını manto katmanından alır. Dünya nın iç ısısını kaybetmesi ve magmanın soğuması durumunda da aşağıda verilen olaylardan hangisinin gerçekleşmeye devam etmesi beklenir? A) Volkanik faaliyelerin gerçekleşmesi B) Kıta kaymalarının devam etmesi C) Çökme depremlerinin yaşanması D) Karaların alçalıp - yükselmesi E) Tsunamilerin oluşması 34. Dünyada aktif volkanlara kırıklı yapıların yaygın ve yerkabuğunun hareketli olduğu yerlerde rastlanır. Buna göre, aktif volkanların bulunduğu alanlar için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olmaz? A) Jeolojik olarak eski bir arazi yaşına sahiptir. B) Teknotik depremler sıklıkla görülür. C) Püskürük kayalar yaygın olarak görülür. D) Levhaların birbirine yaklaştığı veya uzaklaştığı alanlardır. E) Gayzer gibi kaynaklara rastlanma olasılığı yüksektir. 37. Ülkemizdeki doğal bitki örtüsü ve kültür bitkilerinin çeşitlilik göstermesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Ortalama yükseltisinin fazla olması B) Yazların kurak geçmesi C) Kuzey Yarım Küre de yer alması D) Farklı iklim tiplerinin görülmesi E) Yağış rejiminin düzenli olması o 66 o 33 ý 23 o 27 ý 0 o 23 o 27 ý 38. I 90 o 66 o 33 ý Dünya Güneş e karşı yukarıda verilen şekildeki konumda iken aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? A) Kuzey Yarım Küre de, yaz Güney Yarım Küre de kış mevsimi yaşanır. B) Ekvator dan güneye doğru gidildikçe gece süresi uzar. C) Kuzey Kutup Dairesi nde 24 saat gündüz yaşanır. D) Güneş ışınları Yengeç Dönencesi ne öğlen vakti dik düşer. E) Aydınlanma Çemberi kutup noktalarından geçer. II III Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralar ile gösterilen platolar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? I II III A) Kocaeli Obruk Bozok B) Çatalca Cihanbeyli Taşeli C) Yazılıkaya Haymana Obruk D) Taşeli Obruk Ardahan E) Teke Bozok Uzunyayla 8 Diğer sayfaya geçiniz.

10 KPSS / ÖABT Antiklinal Senklinal Antiklinal Yukarıdaki dağ oluşumu şeklinin Türkiye de yaygın olması aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Volkanik faaliyetlerin yaygın olduğunun B) Dağların kıyıya paralel uzandığının C) Ortalama yükseltinin fazla olduğunun D) Jeolojik yapının esnek olduğunun E) İklim çeşitliliğinin fazla olduğunun 42. Aşağıda verilen ilk okuma yazma öğretim yöntemlerinden hangisi ülkemizde Cumhuriyet tarihi boyunca uygulanan yöntemlerden biri değildir? A) Metin Yöntemi B) Cümle Yöntemi C) Sözcük Yöntemi D) Harf Yöntemi E) Karma Yöntem 40. Aşağıda verilen sanayi kuruluşları ve bulundukları şehir eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? A) Bakır işletmeleri - Samsun B) Petrol rafinerisi - İzmit C) Ferro - Krom işletmesi - Antalya D) Savunma sanayi - Çankırı E) Vagon fabrikası - Zonguldak 43. Aşağıdakilerden hangisi Türkçe Dersi Öğretim Programı nın özelliklerinden biri değildir? A) Program, dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu öğrenme alanlarından oluşmaktadır. B) Dil bilgisi ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmamış, diğer öğrenme alanları içinde verilmiştir C) Tematik bir yaklaşımla hazırlanmıştır. D) İlk okuma yazma öğretiminde ses temelli cümle yöntemi benimsenmiştir. E) Yazı öğretiminde birinci sınıftan itibaren bitişik eğik yazıyla başlanması ve bazı yazı çalışmalarında ise dik temel harflerin kullandırılması öngörülmüştür. 41. Aşağıdakilerden hangisi ilk okuma yazma öğretiminde yer alan hazırlık çalışmalarından biri değildir? A) Sınıf ve okul ortamını tanıtma çalışmaları B) Bak-anlat çalışmaları C) Çiz-boya çalışmaları D) Oku-yaz çalışmaları E) Çizgi çalışmaları 44. Caner Öğretmen tahtaya bir dikdörtgenler prizması çizmiş ve prizmayı farklı tabanları üzerine oturtarak öğrencilerinden her defasında prizmanın hacmini hesaplamalarını istemiştir. Buna göre Caner Öğretmen doğal sayılarda çarpma işleminin hangi özelliğinin öğretimi üzerinde çalışmaktadır? A) Kapalılık B) Değişme C) Birleşme D) Etkisiz eleman E) Yutan eleman 9 Diğer sayfaya geçiniz.

11 KPSS / ÖABT Matematik dersinde tahtaya aşağıdaki işlemleri yazarak öğrencilerinden çıkarımda bulunmalarını isteyen Ezgi Öğretmen doğal sayılarda çıkarma işlemine ilişkin hangi özelliğe dikkat çekmek istemektedir? ^9 6h 3 = 3 = 0 9 ^6 3h = 9 3 = 6 A) Kapalılık B) Değişme C) Birleşme D) Dağılma E) Etkisiz eleman 46. Öğretmenlerin günümüzde belirli yeterliklere sahip olması gerektiği bilinmektedir. Buna göre; I. Teknoloji okuryazarlığı kazanabilme, II. Öğrencileri yeni teknolojileri kullanmaya yöneltebilme, III. Fenin her noktasında teknolojiye ihtiyaç olduğunu kavrayabilme, IV. Öğrenme ortamını teknolojiyi kullanabilecek şekilde düzenleyebilme gibi yeterliklerden hangileri fen ve teknoloji bağlamında öğretmenlerde bulunması gerekmektedir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) II, III ve IV E) I, II ve IV 47. Fen ve teknoloji öğretmeni madde ve ısı ünitesini işlerken, öğrencilere bir çalışma yaprağı hazırlamak istemektedir. Öğretmen bu çalışma yaprağını hazırlarken aşağıda verilenlerden hangisini öncelikle dikkate almalıdır? A) Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirecek nitelikte olmasını B) Okulun fiziki koşullarına uygun olmasını C) Öğretmenin çalışma yaprağını uygulama konusunda kendisini yeterli hissetmesini D) Öğretim programının kazanımları ile uyumlu olmasını E) Öğrencilerin psikomotor veya problem çözme becerilerini geliştirecek nitelikte olmasını 48. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı nda, bu dersin toplu öğretim yaklaşıma dayalı olduğu ifadesi yer almaktadır. Söz konusu yaklaşımın temelinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır? A) Yaşamda karşılaşılan tüm olaylar ve nesneler bir bütünün parçalarıdır. B) Öğrencilerin bireysel farklılıkları konulara yönelik algılarını da farklılaştırmaktadır. C) Konular, aşamalı bir şekilde sunulmalı ve bu aşamalılık öğrenciye hissettirilmelidir. D) Aslında ayrı ayrı gibi görünen nesneler ve olaylar bir bütündür. E) Çocuklar dünyada ayrı ayrı deneyimledikleri yaşantıları toplulaştırma eğilimindedirler. 49. I. Yaşamına ilişkin belli başlı olayları kronolojik sıraya koyar. II. Başkalarının duygu ve düşüncelerini saygı ile karşılar. III. Duyguları ve düşünceleri arasındaki ilişkiyi fark eder. İçeriklerinden yola çıkılarak verilen kazanımların Sosyal Bilgiler Öğretim Programı nda hangi öğrenme alanına ait olduğu söylenebilir? A) İnsanlar, Yerler, Çevreler B) Kültür ve Miras C) Birey ve Toplum D) Küresel Bağlantılar E) Zaman, Süreklilik ve Değişim 50. Birleştirilmiş sınıflarda bir grup öğrenci öğretmenli ders işlerken diğer grup kendi kendine çalışma yapmak durumundadır. Aşağıdakilerden hangisi birleştirilmiş sınıflarda özellikle kendi kendine çalışmalarla öğrencilere kazandırılacak bilgi, beceri ve davranışlardan biri değildir? A) Kitaplık kullanımı B) Araştırma ve inceleme yapma C) Okuma alışkanlığı kazanma D) Sorumluluk duygusu kazanma E) Sözlü ifade becerisi kazanma 10 TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

12 SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Sınav salonları kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kamera kayıtlarının incelenmesinden sonra sınav kurallarına uymadığı tespit edilen adayların sınavları PEGEM AKADEMİ Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır. 2. Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, kol ya da cep saati gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; silah ve benzeri teçhizatla; müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava girmiş adayların adı mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava kalem, silgi, kalemtıraş, saat vb. araçla ve kulaklık, küpe, broş vb. takı, herhangi bir metal eşya ile girmek de kesinlikle yasaktır. Yiyecek, içecek vb. tüketim malzemeleri de sınava getirilemez. Adaylar sınava şeffaf şişe içerisinde su getirebilecektir. 3. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 75 dakikadır. Sınav başladıktan sonra adayın sınavdan çıkmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. 4. Sınav salonundan ayrılan aday, her ne sebeple olursa olsun, tekrar sınava alınmayacaktır. 5. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır. 6. Sınav sırasında, görevlilerin her türlü uyarısına uymak zorundasınız. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. 7. Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecek, bu incelemelerden elde edilen bulgular bireysel ya da toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayın/adayların sınavı geçersiz sayılacak ayrıca 2 yıl boyunca PEGEM AKADEMİ tarafından düzenlenen tüm sınavlara başvurusu yasaklanabilecektir. Sınav görevlileri bir salondaki sınavın, kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde, PEGEM AKADEMİ bu salonda sınava giren tüm adayların sınavını geçersiz sayabilir. 8. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Bu alanları doldurunuz. Cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun kalem kullanılacaktır. Sınav süresi bittiğinde cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir. 9. Soru kitapçığınızı alır almaz kapağında bulunan ilgili alanları doldurunuz. Size söylendiği zaman, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını ve soru kitapçığının her sayfasında basılı bulunan soru kitapçık numarasının, kitapçığın ön kapağında basılı soru kitapçık numarasıyla aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik ya da basımı hatalıysa değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz. Size verilen soru kitapçığının numarasını cevap kâğıdınızdaki Soru Kitapçık Numarası alanına yazınız ve kodlayınız. Cevap kâğıdınızdaki Soru kitapçık numaramı doğru kodladım. kutucuğunu işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yer alan Soru Kitapçık Numarasını doğru kodladığınızı beyan eden alanı imzalayınız. 10. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve PEGEM AKADEMİ de incelenecektir. Soru kitapçığınızın sayfalarını koparmayınız. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkarsa sınavınız geçersiz sayılacaktır. 11. Cevap kâğıdına ve soru kitapçığına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde bir eksiklik ve/veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olamamaktadır, bu husustaki özen yükümlülüğü ve sorumluluk size aittir. 12. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. 13. Soruları ve/veya bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır. 14. Her bölümün cevaplarını cevap kâğıdındaki ilgili alana işaretlemeye dikkat ediniz. 15. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığınızı ve cevap kâğıdınızı salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim etmeyi unutmayınız. Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve doğacak tüm mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

13

14 KPSS /ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÇÖZÜMLERİ x = 16 & f( 14) = = 20 x = 9 & f( 7) = = 12 & f( 14) f( 7) = 8 Cevap B 5. o 360 Dýþ Açý = = o 72 5 Ýç Açý = o = beşgenin simetri ekseni olduğu için 108 x = = 54 o olur x 3x 4 = 0 & ^x 4h^x+ 1h= 0 & x = 4 veya x = 1 x! ^ 1, 4h için f(x) < 0 olup x 0,1,2,3 değerlerini alabilir. Toplam 4 değer alabilir. Cevap C 3. x1+ x2 = 3^m+ 1h= 6 & m + 1 = 2 & m = 3 x1: x2 = 4m+ 1 = 11 Cevap A 1 sin x 6. sec x =, tan x = denklemde yazılırsa cos x cos x 1 sin x 1 + = + sin x cos x cos x cos x+ 1 = sin x+ sin x: cos x 1+ cos x = sin x^1+ cos xh ^1+ cos xh^1 sin xh= 0 cos x = 1 veya sin x = 1 x = π veya x = π/ 2 r Ancak x = için secx ve tanx tanımsızdır Protein yapılı moleküler hücre zarından geçemezken steroid yapılı moleküller hücre zarını geçebilir. Hücre zarının esas yapısı yağ olduğundan yağ ve streoid gibi yağ türevleri zarı geçebilir. 4. x 1 G 3 & 3 G x 1 G 3 & 2 G x G 4 y+ 2 G 5 & 5 G y+ 2 G 5 & 7 G y G 3 8. Cevap B Koordinat düzleminde bölgeyi gösterelim. y A) Her iki bölünme de başlarken kromozom kendini ikiye eşler, sonuçtaki yavru hücrelerde Mitozda sayı değişmezken Mayozda yarıya iner x B) Mayoz ve mitoz bölünme ikisi birlikte bitkilerde polen ve yumurta oluşumunda gerçekleşir. C) Mayoz II ve Mitoz birbirinin aynıdır. -7 Bölge boyutları 6x10 olan bir dikdörtgen olup Alan = 6 10 = 60 br 2 bulunur. D) Sadece Metafaz I'de homolog kromozomlar karşılıklı dizilir. E) Mitoz vücut hücrelerinde ve zigotun bölünmesinde gerçekleşir. Cevap B 1 Diğer sayfaya geçiniz.

15 KPSS / ÖABT A) Hepsi farklı takımlara mensup hayvanlardır. Aynı familyada olanlar aynı takımın üyeleridirler. B) Dört canlıda ayrı türlerdir bilimsel adlandırmaları farklı. C) Aynı tür olmaları için ilk iki kelime hepsinde aynı olmalı D) I ve II aynı cinse mensup III ve IV farklı cinslere mensup farklı türlerdir. E) Hepsi memeliler sınıfı içindedir. Kuşlarla ancak aynı şube içinde olabilirler. Cevap D 12. 3N K L 4N M R2 = 2 2 ^3Nh + ^4Nh R = 5N olur. Cevap D 10. Cisimler farklı yönlerde atıldıklarından uçuş süreleri de farklıdır. Dolayısıyla I. yargı yanlıştır. Enerjinin konumundan Eilk = Eson 1 mv mgh = mv mv mgh = 2 mv m: v2 + 3 mgh = 3 mv v = 1 v = 2 v3 olur. II. yargı doğrudur. Yere aynı hızla çarptıklarında kütlesi büyük olanın kinetik enerjisi büyüktür. Dolayısıyla III. yargı yanlıştır. Cevap B Na = 1s22s22p63s1 & 3P, 1A 17CI = 1s22s22p63s23p5 & 3P, 7A Na: Metal CI: Ametal NaCI bileşiği iyonik bağlıdır. Bütün öncüller doğrudur X 4X 3X 14. E seçeneğindeki tanecik diğerleriyle izoelektronik değildir. K 6X L Elektron sayısı 2'dir. 6C 4 + = 1s 2 2X 4X 2+4= 6X K 6X L 6X K 6X 3X L 6: 6 = 3Ω Lehim iki imetalden oluşan homojen bir karışımdır (çözeltidir), alaşımdır. Alaşımlar elektrik akımını iletir. II. öncül yanlıştır. K L Cevap B Cevap B 2 Diğer sayfaya geçiniz.

16 KPSS / ÖABT Türçe kelimelerde "fısıltı, hangi, hatun vb. " istisnalar hariç "j, f, h" sesleri bulunmaz. "Od, ad, öd, vb." birkaç istisna dışında kelimeler "b, c, d, g" sesleriyle bitmez.türkçede uzun ünlü yoktur ve kelime kökünde üç ünsüz yan yana bulunmaz. Verilen yargılardan I, II, III ve IV doğrudur. Türkçede kelimelerin sonunda çift ünsüz bulunabilir. (Türk, art, sarp vb.) IV. cümlede geçen yargı yanlıştır. Cevap D 20. A seçeneğinde "şimdilerde" sözü "boş duran" yan cümlesinin zarf tümlecidir. B seçeneğinde "sözcükler" sözü " doğup" yan cümlesinin öznesidir. C seçeneğinde "eline" sözü "alınca" yan cümlesinin dolaylı tümlecidir. D seçeneğinde "anlam" sözü "yitirilince" yan cümlesinin öznesidir. E seçeneğinde "bunları" sözü "görmüş" yan cümlesinin nesnesidir. 17. Türkçede heceler, tek ünlü (o), bir ünlü bir ünsüz (öd), bir ünsüz bir ünlü (bu), bir ünlü bir ünsüz bir ünlü (iyi), bir ünsüz bir ünlü bir ünsüz (top), bir ünsüz bir ünlü bir ünsüz bir ünsüz (dört) şeklinde oluşur. Türkçede ilk hecede iki ünsüz yan yana bulunmaz, "tren" kelimesi Türkçenin hece yapısına uymaz. Cevap A 21. Bir masaldan alınan parçada geçen "...bir baktık ki kaz kafasını kaldırmış, kazandan bize bakar", "...tiryakisi olmuş o güdük fare," ifadelerinden A seçeneğinde verilen yargı; "Fare takla tukla" ifadesinden B, C, D seçeneklerinde verilenler, masalın döşeme bölümü için söylenebilir. Parçada atasözüne yer verilmemiştir. 18. Edat grupları, bir isim unsuru ile bir son çekim edatının meydana getirdiği kelime grubudur ve cümlede zarf veya sıfat göreviyle kullanılır. A seçeneğinde "onun güzel hatırı için", B seçeneğinde "bundan dolayı", C seçeneğinde "ela gözleriyle" E seçeneğinde "ona doğru" edat grubudur ve fiili etkileyerek zarf olmuştur. D seçeneğinde "onlar gibi" edat grubu bir ismin niteliğini gösteren sıfat görevinde kullanılmıştır. 22. Hemen her konuda şiir yazan, Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah adlı eserleriyle tanınan şairimiz Fazıl Hüsnü Dağlarca'dır. Cevap B Cevap D 23. Halide Edip Adıvar'ın Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı, kahramanlarının Ayşe ve Peyami olduğu eser Ateşten Gömlek'tir. Cevap C 19. Fiillerin özne-yüklem ilişkisine göre sınıflandırılması "etken, edilgen, dönüşlü ya da işteş fiil" şeklindedir. Buna göre; II, III, IV. ve V. cümlelerin fiilleri etkendir çünkü gerçek özneleri bellidir; I. cümlenin fiili edilgendir çünkü işi yapan (gerçek özne) belli değildir. (Edilgen fiillerin yüklem olduğu cümlelerde "-ca/-ce ekleriyle veya tarafından sözcüğüyle" gerçek özne söylenebilir; fiil buna rağmen edilgen kabul edilir. I. cümlede "Girit Kralı tarafından" gerçek öznesinini bulunması "hapsedilir" fiilinin edilgenliğini değiştirmez.) Cevap A 24. Yunan mitolojisi ve tarihinden yararlandığı eserlerinde absürt tiyatronun ilk örneklerini veren Haldun Taner değil, Güngör Dilmen'dir. Cevap C 3 Diğer sayfaya geçiniz.

17 KPSS / ÖABT Edebiyatımızda çocukla ilgili ilk eseler arasında sayılan ve Nabi nin oğluna öğütler vermek amacıyla kaleme aldığı eser Hayriyye dir. Cevap A 29. Yüzyıl Savaşları neticesinde çok sayıda soylunun hayatını kaybetmesi feodal düzeni zayıflatırken kral egemenliğini de kuvvetlendirmiştir. Öte yandan Fransa'da yaşanan,ingiliz işgali Fransız halkının millî duygularını geliştirmiştir. Barutun ateşli silahlarda kullanılması savaşın insan hayatındaki etkilerini daha da artırmıştır. İngiltere'nin savaşı kaybetmesiyle Avrupa'daki siyasi gücü de zayıflamıştır. Yüzyıl Savaşları'nın, kilise otoritesini zayıflattığını gösterir bir durum söz konusu değildir. 26. Halime Kaptan, Kumdan Betona, Öksüz Civciv, Bacaksız Sigara Kaçakçısı, Bacaksız Okulda, Bacaksız Paralı Atlet gibi eserlerin sahibi olan yazar Rıfat Ilgaz dır. Kamuoyu onu özellikle sinemaya uyarlanan Ha Babam Sınıfı ile tanımaktadır. Cevap C 30. Prens adlı eserinde kral otoritesinin güçlü olması gerektiğini ifade eden, amaca ulaşmak için her türlü aracın mübah olduğunu ifade eden düşünür Machiavelli dir. Cevap A 27. Çocuk yayınlarının öğüt verici ve doğrudan bilgi verici olmaması; korku, şiddet ve kin gibi ögelerden mümkün olduğunca kaçınması; cinsiyet ayrımcılığı yapmaması ve bireyselliğe özendirmemesi; yardımlaşma ve dayanışma duyguları aşılaması gibi özellikler içerikle ilgilidir. Ancak kapağın kalın, dayanıklı ve resimli olması gibi özellikler biçimsel yapıyla ilgilidir. 31. Soru paragrafında hükümdarın belirlenmesinde ifade edilen, meclise hükümdar adayını reddetme ya da meşrulaştırma yetkisinin verilmesi cümlesi hükümdarın belirlenmesinde toy meclisinin aldığı kararların etkili olduğunu gösterir. Cevap C 28. Sümerler, tarihinin ilk yazılı kanunları olan Urgakina Kanunu nu hazırlamışlardır. Babil kanunları ise kısasa kısas ilkesini esas alan Hammurabi kanunlarıdır. Her iki kanunda da sosyal sınıf çatışmaları etkili değildir. Roma uygarlığında bulunan Patrici ve Pleb çatışmaları sosyal ve hukuki alanda bazı düzenlemelerin yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu çatışmalar neticesinde On iki Levha Kanunları hazırlanmıştır. Cevap B 32. Selçukluların inşa ettiği kervansaraylarda halka ücretsiz hizmet vermesi sosyal devlet anlayışına uygundur. Kervansarayların varlığı ticaret hayatının gelişmesini sağlar. Öte yandan bu kervansaraylarda din, dil, ırk ayrımı yapılmaması hoşgörülü bir anlayışın da bulunduğunu gösterir. Kervansaray gibi ekonomik faaliyetleri geliştiren bir kurumun inşası, bayındırlık faaliyetlerinin de olduğunu gösterir. Sorun metnine baktığımızda Selçukluların uluslararası ticaret yollarında hâkim olduğunu anlamak mümkün değildir. Cevap B 4 Diğer sayfaya geçiniz.

18 KPSS / ÖABT Musiki Muallim Mektebi, Atatürk zamanında müzik öğretmeni yetiştirmek amacıyla açılmış bir kurumdur. Cevap C 36. Dünya'nın iç ısısının olması (Litosfer dışındaki katmanların sıcak ve akışkan olması) Volkanik faaliyetlerin gerçekleşmesi (A), Kıta kaymanlarının devam etmesi (B), Karaların alçalıp - yükselmesi (D), Tsunamilerin oluşması (E) gibi olayların gerçekleşmesine neden olur. Ancak çökme depremleri karstik arazilerde yer altı boşluklarının çökmesiyle oluşur. Dünyanın iç ısısı ile ilgili değildir. Cevap C 34. Dünya'da aktif volkanların bulunduğu arazilerde; Tektonik depremler sıklıkla görülür. (B) Püskürük kayalar yaygın olarak görülür. (C) Levhaların birbirine yaklaştığı veya uzaklaştığı alanlardır. (D) Gayzer gibi kaynaklara rastlanma olasılığı yüksektir. (E) Ancak bu alanlar jeolojik olarak genç bir arazi yaşına sahip alanlardır. Cevap A 37. Doğal bitki örtüsü ve yetiştirilen kültür bitkilerinin çeşitliliği öncelikle iklim çeşitliliği ile ilgilidir. Ülkemizde yerşekillerinin çeşitliliği, denize göre konum gibi nedenlerle farklı iklim tiplerinin görülmesi doğal bitki örtüsü ve kültür bitkilerinin de çeşitlilik göstermesine neden olmuştur. Cevap D 38. Haritada gösterilen alanlarda ; Çatalca platosu (Marmara Bölgesi), Cihanbeyli platosu (İç Anadolu Bölgesi), Taşeli platosu (Akdeniz Bölgesi) yer alır. 35. Soruda verilen şekil 21 Haziran (Yaz Gündönümü) tarihini göstermektedir. Bu tarihte; Kuzey Yarım Küre'de yaz, Güney Yarım Küre'de kış mevsimi yaşanır. (A) Ekvator'dan güneye doğru gidildikçe gece süresi uzar. (B) Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat gündüz yaşanır. (C) Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne öğlen vakti dik düşer. (D) Ancak bu tarihte Aydınlanma Çemberi kutup noktalarından geçmez, Kutup dairelerine (66 o 33 ı ) teğet geçer. Cevap B 39. Soruda verilen şekil kıvrım dağlarının oluşumunu gösterir. Ülkemizde en yaygın olan dağ oluşum şeklidir. Bu tür dağ oluşumu orojenik hareketler ile jeolojik olarak yapının esnek olduğu alanlarda kıvrılma ile oluşur. Kuzey Anadolu ve Toros Dağları bu oluşuma örnektir. Cevap D 5 Diğer sayfaya geçiniz.

19 KPSS / ÖABT Ülkemizde yer alan sanayi kuruluşu ve bulunduğu şehir eşleştirmelerinden; Bakır işletmeleri - Samsun (A), Petrol rafinerisi - İzmit (B), Ferro - krom işletmesi - Antalya (C), Savunma sanayi - Çankırı (D) eşleştirmeleri doğrudur. Ancak vagon fabrikası Zonguldak değil Adapazarı'nda yer alır. Zonguldak'ta ki en önemli sanayi kolu demir-çelik işletmesidir. 43. Türkçe Dersi Öğretim Programı'nın öğrenme alanları dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel sunudur. Dil bilgisi ise ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmamış, diğer öğrenme alanları içinde verilmiştir. Program tematik bir yaklaşımla hazırlanmıştır ve buna dayalı olarak da zorunlu ve seçmeli temalar belirlenmiştir. Türkçe Dersi Öğretim Programı'na göre ilk okuma yazma öğretiminde Ses Temelli Cümle Yöntemi benimsenmiştir. Yazı öğretiminde ise yazmaya birinci sınıftan itibaren bitişik eğik yazıyla başlanması ve bütün yazı çalışmalarının bitişik eğik yazı harfleriyle yapılması istenmiştir. 41. İlk okuma yazmaya başlamanın ilk aşaması hazırlıktır. Sınıf ve okul ortamını tanıma genel hazırlıkla ilgilidir. Bak-anlat çalışmaları okumaya hazırlık, çiz-boya ve çizgi çalışmaları da yazmaya hazırlık amaçlı çalışmalardır. Bu nedenle doğru cevap d seçeneğidir. Çünkü oku-yaz çalışmaları diye bir hazırlık çalışması yoktur. Zaten böyle bir etkinlik ancak okuma yazma öğrenildikten sonra yapılabilir. 44. Caner Öğretmen prizmayı farklı tabanları üzerine oturtarak hacmini hesaplatma çalışması ile öğrencilerinden prizmanın üç ayrıt uzunluğunun her defasında farklı şekillerde gruplandırılarak çarpıldığını ancak sonucun (prizmanın hacminin) aynı çıktığını fark etmelerini beklemektedir. Buna göre Caner Öğretmen doğal sayılarda çarpma işleminin "birleşme" özelliğinin öğretimi üzerinde çalışmaktadır. Cevap C Cevap D 45. Ezgi Öğretmen doğal sayılarda çıkarma işlemine ilişkin vermiş olduğu örnekte öğrencilerin üç doğal sayı arasında çıkarma işlemi yapılırken önce hangi ikisi ile işleme başlandığının sonucu değiştirdiğini fark etmelerini bekliyor. Buna göre Ezgi Öğretmen doğal sayılarda çıkarma işleminin "birleşme" özelliğine sahip olmadığına dikkat çekmek istemektedir. Cevap C İlkokul Programı nda hecelemeyle sonuçlanan Harf (tesmiye) Yöntemi ve Ses (savti) Yöntemi yasaklanmıştır. Bu programda öğretmen Sözcük Yöntemi ya da Karma (muhtelit) Yöntemlerden birini seçme konusunda serbest bırakılmıştır. Çözümleme yöntemi de eğitim sistemimize 1936 programı ile resmen girmiş olmakla birlikte 1948, 1968 ve 1982 programları ile 2005 yılına kadar uygulanmıştır. Bu nedenle Cumhuriyet Dönemi'nde diğer yöntemlerin tümü uzun ya da kısa süreli olarak kullanılmakla birlikte Metin Yöntemi kullanılmamıştır. Cevap A 46. Günümüzde fen bilimleri öğretmenlerinin birçok teknolojik yeterliğe sahip olması gerekir. Bunlar Teknoloji okuryazarlığı kazanabilme, Öğrencileri yeni teknolojileri kullanmaya yöneltebilme, Fen derslerinde teknolojiden yararlanabilme, Öğrencilerine bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerilerini kazandırmada öğrenme ortamını teknoloji kullanabilecek şekilde düzenleyebilme, Mesleki gelişmeleri ve deneyimlerini paylaşabilmeleri için meslektaşları ile internet üzerinden iş birliği yapabilme şeklindedir. Fakat öğretmenlerin fen bilimlerinin her alanında teknolojiye ihtiyacın olmadığını kavramaları gerekir. 6 Diğer sayfaya geçiniz.

20 KPSS / ÖABT Çalışma yaprağı hazırlanırken ilk uyulması gereken kural, çalışma yaprağının program konu ve kazanımları ile uyumudur. Diğer seçenekler, kazanım uyumundan sonra test edilmesi gereken özelliklerdir. Cevap D 48. Çocuk konuları parçalayarak, onları tek tek analiz ederek inceleyip anlayamaz. Hayata ve konulara bir "bütün" olarak bakar. Dış dünyadaki şeyler bir bütün olarak algılanır. Aslında ayrı ayrı gibi görünen olaylar ve nesneler de bir bütündür. Cevap D 49. Soruda yer alan kazanımlar Birey ve Toplum öğrenme alanında yer alan Kendimi Tanıyorum ünitesinde yer almaktadır. Kazanımların içeriği ele alındığında da bireyin kendini yaşadığı toplumu tanımasına yönelik olduğu görülmektedir. Cevap C 50. Birleştirilmiş sınıflarda kendi kendine çalışmalar ile öğrenciler; kitaplık kullanma, araştırma yapma, okuma alışkanlığı ve sorumluluk gibi tutum ve davranışlar kazanabilirler. Kendi kendine çalışmalar genellikle sınıfta sessiz bir ortamda yapıldığı için öğrencilerin sözlü ifade becerilerinin gelişimine katkıda bulunduğu söylenemez. 7 Diğer sayfaya geçiniz.

21 CEVAP ANAHTARI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 1. B 11. B 21. E 31. C 41. D 2. C 12. D 22. B 32. B 42. A 3. A 13. E 23. C 33. C 43. E 4. E 14. E 24. C 34. A 44. C 5. E 15. B 25. A 35. E 45. C 6. E 16. D 26. C 36. C 46. E 7. B 17. A 27. E 37. D 47. D 8. B 18. D 28. B 38. B 48. D 9. D 19. A 29. E 39. D 49. C 10. B 20. E 30. A 40. E 50. E 8

ÖSYM. öabt. yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 10 DENEME.

ÖSYM. öabt. yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 10 DENEME. öabt ÖSYM yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 10 DENEME Tamamı Çözümlü Komisyon ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-764-5

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin her hakkı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 21 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ÖSYM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

ÖSYM TEMEL SORU KİTAPÇIĞI 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Matematik Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖN LİSANS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 27 EYLÜL 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

Komisyon LYS1 MATEMATİK 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon LYS1 MATEMATİK 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon LYS1 MATEMATİK 10 DENEME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ISBN 978-605-18-84-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Pegem Akademi Yay.

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 5 TEMMUZ 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖN LİSANS 18 EKİM 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-16062012-1-1161-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-1 Geometri Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 45 dakikadır. 3. Bu testte

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN 978-605-318-702-8 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem

Detaylı

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 BU SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 LYS MATEMATİK

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Komisyon ÖABT SINIF ÖĞRETMENLIĞI PİYASA 9 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT SINIF ÖĞRETMENLIĞI PİYASA 9 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ÖABT SINIF ÖĞRETMENLIĞI PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-38-0-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PÖS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ- EKONOMETRİ-İSTATİSTİK-KAMU YÖNETİMİ- ULUSLARARASI İLİŞKİLER)

Detaylı

kpss ğrencinin D ers D efteri genel yetenek genel kültür COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren PEGEM AKADEMİ

kpss ğrencinin D ers D efteri genel yetenek genel kültür COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün Kalıcı öğren PEGEM AKADEMİ kpss genel yetenek genel kültür Ö ğrencinin D ers D efteri COĞRAFYA Kolay oku Hızlı düşün PEGEM AKADEMİ Kalıcı öğren Yazar: Önder Cengiz ÖĞRENCİNİN DERS DEFTERİ COĞRAFYA ISBN 978-605-364-979-3 Kitap içeriğinin

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM BİLİMLERİ 000000001 EĞİTİM BİLİMLERİ Komisyon KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-318-334-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım,

Detaylı

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz

kpss coğrafya tamam çözümlü mesut atalay - önder cengiz kpss soru bankası tamam çözümlü coğrafya mesut atalay - önder cengiz Mesut Atalay - Önder Cengiz KPSS Coğrafya Soru Bankası ISBN 978-605-364-240-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN 78-60-8-- Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

Komisyon DGS 10 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon DGS 10 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 0000000000 Komisyon DGS 0 DENEME ISBN 978-60-38-00-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 13 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 13 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 TARİH TESTİ 13 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Komisyon ALES ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 9 FASİKÜL ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ALES ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 9 FASİKÜL ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon ALES ÇIKMIŞ SINAV SORULARI 9 FASİKÜL ISBN 978-605-64-508-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

ÖABT FEN BİLİMLERİ/FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ

ÖABT FEN BİLİMLERİ/FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖABT FEN BİLİMLERİ/FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 0000000001 Komisyon ÖABT FEN BİLİMLERİ / FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-318-190-3 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.. YÜKSKÖĞRTİM KURULU ÖĞRNİ SÇM V YRLŞTİRM MRKZİ LİSNS YRLŞTİRM SINVI MTMTİK SINVI GOMTRİ TSTİ SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 U SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 LYS GOMTRİ TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. u testlerin

Detaylı

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME Komisyon ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-18-867-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayım ve

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) Haziran 009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

Komisyon ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. omisyon ÖABT FİZİ ÖĞRETMENİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMÜ 10 DENEME ISBN 978-05-318-197- itapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 31 soru ÖABT LİSE MATEMATİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 31 soru ÖABT LİSE MATEMATİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 31 soru ÖABT LİSE MATEMATİK TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT LİSE MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ SORU BANKASI ISBN 978-605-318-684-7 Kitapta yer alan

Detaylı

önce biz sorduk 50 Soruda 32 KPSS 2017 soru ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR Eğitimde

önce biz sorduk 50 Soruda 32 KPSS 2017 soru ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 32 soru ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR 2013-2014-2015-2016 Eğitimde 30. yıl Komisyon ÖABT FEN BİLİMLERİ - FEN VE TEKNOLOJİ TAMAMI

Detaylı

ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ

ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ ÖABT FİZİ ÖĞRETMENİĞİ 000000000 omisyon ÖABT FİZİ ÖĞRETMENİĞİ PİYASA 9 DENEME ISBN 978-605-8-97-2 itapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 5 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 5 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 5 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır.

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 15 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 15 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 15 HAZİRAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 120 Soruda 92 soru GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR EFSANE 5000 SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl Komisyon KPSS GYGK EFSANE 5000 SORU BANKASI ISBN 978-605-364-492-8 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı