Programın Amacı TÜBİTAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Programın Amacı TÜBİTAK"

Transkript

1

2 Programın Amacı TEYDEB, Ülkemizin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu alanlarda hedef odaklı, Ülkemizin ivme kazanması gereken alanlarda ihtiyaç odaklı, çağrı duyuruları yaparak Ar-Ge projelerini desteklemek amacındadır. Desteklenen projelerle ülkemizde; teknolojik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi, Uluslar arası düzeyde rekabet edebilecek özgün teknolojilerin geliştirilmesi, amaçlanmaktadır. 2

3 Öncelikli Alanlar Ulusal Bilim Teknoloji Yenilik Stratejisi belgesinde ülkemiz öncelikli alanları tanımlanmıştır. Otomotiv BİT Makine İmalat Güçlü Olduğumuz Alanlar Enerji Gıda Su Savunma Uzay Sağlık (25. BTYK) İvme Kazanmamız Gereken Alanlar 3

4 Desteklenen Giderler Personel giderleri, Seyahat giderleri, Alet, teçhizat, yazılım, yayın alımları, Malzeme ve sarf giderleri, Yurt içi ve Yurt dışı danışmanlık ve hizmet alımları, Yeminli Mali Müşavir Giderleri (YMM), Proje Genel Giderleri

5 1511 Programı Destekleri Sabit destek oranı: KOBİ (%75) Büyük Ölçekli kuruluşlar (%60) Proje genel gider desteği ( %10 ek destek ) KOMİTE kararı ile Yurt Dışı Danışmanlık ve Hizmet Alımı giderinin %20 sınırını aşabilmesi Birden fazla ön ödeme (transfer ödemesi) Personel maaşları için diğer programlarda uygulanan limitlerden daha yüksek olması 5

6 Değişiklikler Program mekanizmasında birtakım değişiklikler yapıldı. Eski Yeni Başvurular Tek Aşamada alınarak; Başvurular İki Daha kapsamlı çağrı hazırlığına, Aşamada alınıyordu Daha fazla bilgilendirmeye (toplantı, webiner vb) olanak tanınıyor Başvuruların ön incelemesi yoktu Panel ve Komitede İki Aşamada değerlendiriliyordu Başvurudan sonra toplam süre: 6-8 ay Başvuruların ÇPDK tarafından ön incelemesi yapılıyor; Gerekirse revize ediliyor, Sonrasında hakeme atanıyor, Yetersiz olanlar sürecin başında ret ediliyor Hakem raporları alınarak, çağrıyı hazırlayan ÇPDK tarafından değerlendiriliyor Başvurudan sonra toplam değerlendirme süresi: 3-4Ay 6

7 Proje Başvuru Süreci-1: Çağrı Duyurusu Çağrıya konu teknoloji alanı, projeyi gerçekleştirecek işbirliği yapısı, proje bütçesi üst sınırı, proje süresi üst sınırı, ön başvuru ve proje öneri başvurusu tarihleri gibi başvuru koşullarını içeren, gerektiğinde çağrıya özel olarak bu uygulama esaslarında belirtilen maddelere istisna teşkil edecek hususları tanımlayan Çağrı Duyurusu tarafından TEYDEB internet adresinde yayımlanır. Çağrı Duyurusu internet sayfasında yayımlanır. 7

8 Proje Başvuru Süreci-2: Yeni Kullanıcı Kaydı Firmaları adına kullanıcı hesapları bulunmayan proje yürütücüleri "Firma Kullanıcısı" olarak; adresinden " yeni kayıt " yaparlar. Proje yürütücülerinin proje önerisi sunabilmesi için kuruluş yetkilisi tarafından yetkilendirilmiş olmaları gerekmektedir. 8

9 Proje Başvuru Süreci-3: Proje Başvurusu için Kayıt ve Yetkilendirme Proje yürütücüsü ön kayıt ve yetkilendirme için Proje Ön Başvurusu bilgilerini doldurduktan sonra ilgili sayfada yer alan "Ön Bilgileri Al" düğmesine basarak, açılan pencerede belirtilen Ekler ve bu pencerede yer alan "Proje Ön Bilgileri" düğmesi ile alınan "Proje Ön Bilgileri ve Kullanıcı Yetkilendirme Formu"nu bu sayfadaki ifadeler doğrultusunda hazırladıktan sonra 'a postayla ya da elden ulaştırmalıdır. Ön kayıt formu ekleri şunlardır : 9

10 Proje Başvuru Süreci-3: Proje Başvurusu için Kayıt ve Yetkilendirme Kuruluşa ait en son tarihli Noter Onaylı İmza Sirküleri (ıslak imzalı ve kuruluş Kuruluşa ait en son tarihli Noter Onaylı İmza Sirküleri kaşeli kopyası) (ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası) Kuruluşun tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Ana sözleşmede yapılan Kuruluşun sonraki tesciline değişiklikler ilişkin dahil ve Türkiye ıslak imzalı Ticaret ve kuruluş Sicil kaşeli Gazetesi kopyası) Kuruluşa ait onaylı Vergi Levhası (ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası) (Ana sözleşmede yapılan sonraki değişiklikler dahil ve KOBİ ler için KOBİ Niteliği Hakkında Bilgi Beyannamesi ıslak imzalı ve kuruluş kaşeli kopyası) Bu işlemlerin ardından tarafından yapılacak incelemeler neticesinde Kuruluşa ait onaylı Vergi Levhası (ıslak imzalı ve kuruluş projenin ön kaydı gerçekleştirilir ve proje yürütücüsüne yetki verilir. kaşeli kopyası) Bu yetki ile proje yürütücüsü çağrı takviminde belirtilen tarih aralığında proje KOBİ ler için KOBİ Niteliği Hakkında Bilgi Beyannamesi öneri bilgilerini (AGY111) elektronik ortamda 'a gönderebilir. 10

11 Proje Başvuru Süreci-4: Proje Öneri Başvurusu Duyurulan proje çağrısına yapılacak proje öneri başvurusunun, Konu ve amaçları, Çağrı konu ve kapsamı ile ilişkisi, Başarı ölçütleri, Bilimsel ve teknolojik niteliği, İş zaman planı, Projenin gerçekleştirileceği kuruluşun altyapısı ve proje yönetimine yönelik bilgileri, Katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından yapması beklenen katkı, Oluşacak teknik bilgi birikiminin yayınımına yönelik hedef ve stratejilerine ilişkin bilgileri Tahmini maliyet formları bilgilerini içeren Proje Öneri Bilgileri Formu (AGY111) hazırlanarak 'a iletilir. 11

12 Proje Başvuru Süreci-4: Proje Öneri Başvurusu Proje öneri bilgileri formunun PRODİS üzerinden gönderildiği tarih, proje başvuru tarihi olarak kabul edilir. Çağrı duyurusunda aksi belirtilmedikçe, proje destek başlangıç tarihi, başvuru tarihinin bulunduğu ayın birinci günü veya başvuru tarihini takip eden herhangi bir ayın birinci günü olarak kuruluş tarafından belirlenir. 12

13 Proje Değerlendirme Yöntemi-1 Proje öneri başvurularının kabul edileceği zaman aralığı çağrı duyurusunda açıklanır. Proje başvurusu için belirlenen son tarih itibariyle gelen proje başvuruları çağrı bazında değerlendirme sürecine alınır. PROJE BAŞVURUSU ÇPDK ÖN İNCELEMESİ Hakem Değerlendirmesi ÇPDK Değerlendirmesi Teknoloji Grup Yürütme Komitesi ÇAĞRI DEĞERLENDİRME KARAR

14 Proje Değerlendirme Yöntemi-2 PROJE BAŞVURUSU ÇPDK ÖN İNCELEMESİ Hakem Değerlendirmesi ÇPDK Değerlendirmesi Teknoloji Grup Yürütme Komitesi ÇAĞRI DEĞERLENDİRME KARAR 1 2 Projeler tarafından oluşturulan Çağrılı Projeler Danışma Kurulu (ÇPDK) tarafından ön incelmeye alınır. Ön incelemeyi geçen projeler, konusunda uzman hakemler tarafından, yerinde ziyaret edilerek değerlendirilir 3 Hakem değerlendirmesi tamamlanan projeler ÇPDK/Panel değerlendirmesine alınır. 14

15 Proje Değerlendirme Yöntemi-3 PROJE BAŞVURUSU ÇPDK ÖN İNCELEMESİ Hakem Değerlendirmesi ÇPDK Değerlendirmesi Teknoloji Grup Yürütme Komitesi ÇAĞRI DEĞERLENDİRME KARAR Projeler dört boyut altında değerlendirilir: 1. Proje içeriğinin çağrı konu ve kapsamına uygunluğu, 2. Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü, 3. Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu, 4. Proje çıktılarının ekonomik yarar ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği. Hakem ziyareti tamamlanmış projeler eş zamanlı olarak ÇPDK/panelde görüşülür ve puanlanır. Bir çağrı kapsamındaki tüm projelerin görüşülmesi sonrasında projeler aldıkları puanlara göre sıralanır. ÇPDK desteklemeye ilişkin değerlendirmelerini yapar ve Grup Yürütme Komitesine görüş oluşturur. Grup Yürütme Komitesi kendi değerlendirmesini yapar ve raporunu Başkanlığa sunar. Sonuçlar Başkanlık tarafından açıklanır. 15

16 Sonuçların Bildirimi PROJE BAŞVURUSU ÇPDK ÖN İNCELEMESİ Hakem Değerlendirmesi ÇPDK Değerlendirmesi Teknoloji Grup Yürütme Komitesi ÇAĞRI DEĞERLENDİRME KARAR Karar sonuçları, desteklenmeye hak kazanamayan her bir proje için kuruluş veya sorumlu kuruluşa bildirilir. Desteklenmeye hak kazanan projeler için destek kapsamını belirten Destek Karar Yazısı ve imzalanıp iletilmesi gereken Proje Sözleşmesi kuruluş veya sorumlu kuruluşa iletilir. Firma iki nüsha proje sözleşmesini imzalar ve 'a geri iletir. tarafından da sözleşme imzalanır ve destek süreci başlamış olur. 16

17 Dikkat edilmesi gereken hususlar Çağrıları web sayfasından takip edilmeli, Çağrıların konu ve kapsamları ile ilgili olarak gerektiği durumlarda çağrı duyurusunda belirtilen irtibat noktalarından bilgi alınmalı, Bir çağrı alanında proje başvuru formunda, çağrı konusuna uyumluluk, Ar-Ge içeriği, ulusal/küresel ölçekte teknolojik/ekonomik rekabetçiliği (tekno-ekonomik fizibilite) konularında ikna edici bilgi verilmeli ve yazımında teknik ve yalın bir dil ile anlatıma dikkat edilmeli, Çağrı duyurusunda yapılan bildirimler ve detayları dikkate alınmalı, Projelerin en erken başlatabileceği proje önerisi başvurusunun yapıldığı ayın ilk günü olabilir. Proje başlangıcı için en son tarih, karar bildirimin yapıldığı ayı takip eden ayın ilk günü olmalı, Projelerin en az ülke düzeyinde yenilik niteliği taşımalıdır.

18 Nihai hedef ve kazanımlar Ülkemizin ihtiyacı olan ürün ve sistemlerin kazandırılması Teknolojik açıdan daha nitelikli ürün ve sistemlerin geliştirilmesi Teknolojik açıdan büyük potansiyeller taşıyan, ulusal kazanım ve ekonomik dönüşebilirliği olan, yeni konu ve alanlarda yer almak ve bu kapsamda özel sektör kuruluşlarının oluşumunu ve gelişimini sağlaması Teknolojik olarak birbiri ile ve dünya ile rekabet edebilir kuruluşların oluşum ve gelişimini sağlamaktır.

19 1511 Kapsamında Yayımlanan 2012 Çağrı İstatistikleri ALT TEKNOLOJİ ALANLARI Desteklenen Proje Sayısı ENERJİ OTOMOTİV MAKİNA İMALAT GIDA Güneş Enerjisi 33 Enerji Depolama 9 Kömür Ve Kömür Teknolojileri 11 Elektrikli/hibrit araç 8 Yenilikçi ürün tasarımları 24 Malzeme Teknolojileri İçten yanmalı motorlar Mekatronik 19 Takım Tezgahları 10 Medikal Sistemler Kalıp Sistemleri tasarımı ve İmalatı Gıda Hijyeni ve Sanitasyonu 10 Tohum ve Hayvan Islahı 10 BİT Gömülü Sistemler, Entegre Devreler 41 TOPLAM 175

20 1511 Kapsamında Yayımlanan 2012 Çağrı İstatistikleri Alanlar bazında kabul edilen projelerin toplam tutarları(tl) Projelerin öncelikli alanlara göre dağılımı (proje sayısı bazında, % olarak) ENERJİ Gıda 13% Makine İmalat 17% BİT Enerji 28% Otomotiv 19% MAKİNA İMALAT OTOMOTİV BİT 23% GIDA

21 1003 Programı ve 1511 Programı Arasındaki Farklar 21

22 1003 Programı ve 1511 Programı Arasındaki Farklar 22

23 1003 Programı ve 1511 Programı Arasındaki Farklar 23

24 2013 BİYOMEDİKAL EKİPMANLAR Çağrı Kodu Çağrı Başlığı / Adı Son Baş. Tarihi P. Bütçesi 1511-SAĞLIK-2013-BE-10 Sağlık hizmetlerinde etkinliği artıracak ve katma değer üretecek e-sağlık, evde bakım, tedavi ve takip sistemlerinin geliştirilmesi 25 Ekim SAĞLIK-2013-BE-11 Taşınabilir ve mobil medikal görüntüleme sistemleri ile görüntü analiz yöntemleri 4 Aralık SAĞLIK-2013-BE-12 Tıbbi modelleme ve simülasyon teknolojilerinin geliştirilmesi 4 Aralık

25 1511-SAĞLIK-2013-BE-10: E-sağlık, Evde Bakım, Tedavi ve Takip Sistemleri Çağrı Kapanış Tarihi 25 Ekim 2013 Proje Öneri Başvuru Tarihleri 01 Eylül 2013 / 25 Ekim 2013, Saat: 14:00 Çağrı Konu ve Kapsamı: Evde bakım için ihtiyaç duyulan sağlık parametrelerinin ölçümü, kaydı, iletişim teknolojileri (internet, mobil haberleşme, smart TV, akıllı ev sistemleri, vb.) kullanılarak verilerin aktarılması ve veri analizlerinin yapılmasıdır. Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler: Geliştirilecek tüm tıbbi cihazlar ve yazılım sistemleri, türüne göre uluslararası standartların gerektirdiği asgari teknik özelliklere sahip olmalıdır. Geliştirilecek sistemlerin diğer sağlık yazılımlarına (HBYS, PACS, RBYS vb.) entegrasyona hazır olması, toplanacak verileri uygun formatlarda kayıt edebilmesi ve diğer yazılımlara iletebilecek standartlara sahip olması hedeflenmelidir. Ayrıca kullanılacak yöntemlerin çalışma ve sonuç verme süreleri klinik kullanıma uygun olmalıdır. İlgili standartlar proje önerisinde belirtilmeli ve hedeflenen çıktılar rakip ürünlerle karşılaştırmalı olarak sunulmalıdır. Proje Süresi: 24 Ay 25

26 1511-SAĞLIK-2013-BE-11: Taşınabilir ve Mobil Medikal Görüntüleme ve Analiz Sistemleri Çağrı Kapanış Tarihi 4 Aralık 2013 Proje Öneri Başvuru Tarihleri 01 Ekim 2013 / 4 Aralık 2013, Saat: 14:00 Çağrı Konu ve Kapsamı: Bu çağrı başlığı ile ulusal sağlık sistemimizde kullanılabilecek nitelikte, mobil ve taşınabilir tıbbi görüntüleme sistemleri ile görüntü işleme tekniklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler: Yüksek kaliteli görüntüleri en düşük yan etki ile elde edilmesi prensibine (ALARA as low as reasonably achievable) uygun geliştirilmesi, Hastane içerisindeki diğer yazılımlarla (PACS, RBYS, HBYS vb.) uyumlu çalışabilecek; tetkik, hasta bilgileri vb. verileri alabilecek standartlara (HL7, DICOM worklist vb.) sahip olması, Toplanacak görüntüleri uygun standartlarda kayıt edebilmesi ve diğer yazılımlara iletebilecek protokollere sahip olması Proje Süresi: 24 Ay 26

27 1511-SAĞLIK-2013-BE-12: Tıbbi Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri Çağrı Kapanış Tarihi 4 Aralık 2013 Proje Öneri Başvuru Tarihleri 01 Ekim 2013 / 4 Aralık 2013, Saat: 14:00 Çağrı Konu ve Kapsamı: Bu çağrı başlığı ile ulusal bilgi birikimi ve teknolojik seviyenin geliştirilmesi, bu yolla sağlık hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi ve ulusal sağlık sektörünün gelişimine katkı sağlanması hedeflenmektedir. Hedeflenen Çıktılar ve Teknik Özellikler: Geliştirilecek tüm tıbbi cihazlar ve yazılım sistemleri, türüne göre ulusal ve uluslararası standartların gerektirdiği asgari teknik özelliklere sahip olmalıdır. İlgili standartlar proje önerisinde belirtilmeli ve hedeflenen çıktılar rakip ürünlerle karşılaştırmalı olarak sunulmalıdır. Geliştirilecek eğitim yazılımlarının platformdan bağımsız ve ergonomik ara yüzlere sahip olması tercih edilmektedir. İlgili bir standardın bulunmadığı durumlarda geliştirilen sistemin temel güvenlik testlerinden geçirilmesi (elektriksel, elektromanyetik, vb.) beklenmektedir. Projelerin, Ar-Ge, erken prototip, klinik prototip, ön klinik denemeler, sertifikasyon ve klinik değerlendirme aşamalarını mümkün olan en geniş çerçevede kapsaması beklenmektedir. Proje Süresi: 24 Ay 27

28 2013 Mobil İletişim Çağrı Duyuruları Çağrı Kodu Çağrı Başlığı/Adı Son Baş. Tarihi P.Bütçesi 1511-BİT-2013-Mİ-01 Nesnelerin interneti ekosistemi kapsamındaki M2M uygulamaları için mobil iletişim sistemleri 25 Ekim BİT-2013-Mİ-02 Mobil iletişim sistemleri için akıllı cihaz ve uygulamalarında güvenlik 25 Ekim BİT-2013-Mİ-03 4G ve sonrası mobil iletişim için küçük hücre ağ teknolojileri 4 Aralık BİT-2013-Mİ-04 4G ve sonrası mobil iletişim ağları için çekirdek (core) ağ ve backhaul sistemleri 4 Aralık BİT-2013-Mİ-05 Konumlama sistemleri 25 Ekim BİT-2013-Mİ-06 Mevcut iletişim sistemlerinin birlikte etkin çalışmasını sağlayan heterojen mobil ağ teknolojileri 25 Ekim BİT-2013-Mİ-07 Uydu haberleşme yer sistemlerinin geliştirilmesi 4 Aralık BİT-2013-Mİ-08 4G ve sonrası mobil iletişim için iletim teknikleri 4 Aralık

29 Sorularınız ve bildirimleriniz için

30 30

Programın Amacı TÜBİTAK

Programın Amacı TÜBİTAK Programın Amacı Ülkemizin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin güçlü olduğu alanlarda hedef odaklı, Ülkemizin ivme kazanması gereken alanlarda ihtiyaç odaklı, çağrı duyuruları yaparak Ar-Ge projelerini desteklemek.

Detaylı

BÖLÜM A. PROJE VE KURULUŞ BİLGİLERİ

BÖLÜM A. PROJE VE KURULUŞ BİLGİLERİ TÜBİTAK 1511 ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE ÖNERİ BAŞVURU FORMU (AGY111-02) HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK AGY111 2 Eylül 2013 İÇİNDEKİLER A.

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜBİTAK ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜBİTAK ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, uluslararası ortak

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜBİTAK TEŞVİKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜBİTAK TEŞVİKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜBİTAK TEŞVİKLERİ Sadettin DİKMEN Eylül 2012 SUNUM PLANI I. GENEL BİLGİLER VE BAŞVURU SÜRECİ II. ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI (ARDEB) TEŞVİKLERİ I. BİLİM İNSANI

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (x) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (x) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (x) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*)

TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) TÜBİTAK SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı,

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

Tubitak Ulusal Destek Programları ile ilgili bilgiler ekte sunulmuştur.

Tubitak Ulusal Destek Programları ile ilgili bilgiler ekte sunulmuştur. Değerli Öğretim Elemanlarımız, Tubitak Ulusal Destek Programları ile ilgili bilgiler ekte sunulmuştur. ULUSAL DESTEK PROGRAMLARI 1001 - BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMLARI:

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı ülkemiz

Detaylı

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ

153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ 153 Soruda TÜBİTAK DESTEKLERİ Kasım 2013 Ağrı Yatırım Destek Ofisi SUNUŞ Türkiye nin yaşam kalitesinin artmasına ve sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici,

Detaylı

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI

TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI TEYDEB Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı TEYDEB- Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları

Detaylı

BMSPROJE KİMDİR BMSPROJE

BMSPROJE KİMDİR BMSPROJE BMSPROJE bir yazılım evidir. Kurumların her türlü ihtiyaçlarını analiz edip mühendislik disiplini altında iş süreçlerinize uygun otomasyon çözümleri sunmaktadır. BMSPROJE; Yazılım Proje Geliştirme, AR&GE

Detaylı

MADDE 4 - (1) Bu uygulama esasları çerçevesinde Yönetmelikteki kavramlar ve tanımlar geçerli olmakla birlikte bu

MADDE 4 - (1) Bu uygulama esasları çerçevesinde Yönetmelikteki kavramlar ve tanımlar geçerli olmakla birlikte bu TÜBİTAK TEKNOLOJİ VE YENİLİK ODAKLI GİRİŞİMLERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu uygulama esaslarının amacı; girişimcilerin,

Detaylı

(TÜBİTAK) Personel Giderleri : 94.879.042 TL. Sosyal Güv. Kurumlarına Devl. Primi Gid. : 13.934.716 TL. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri : 92.558.

(TÜBİTAK) Personel Giderleri : 94.879.042 TL. Sosyal Güv. Kurumlarına Devl. Primi Gid. : 13.934.716 TL. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri : 92.558. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK-HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri. 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler. Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri. 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleri 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme

Detaylı

SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI

SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI SANAYİ ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI MADDE 1- (1) 3 Mart 2007 tarih ve 151 sayılı Bilim Kurulunda

Detaylı

Kapsam Denetim ve Mali Müşavirlik Hizmetleri (Sirküler 2012/04)

Kapsam Denetim ve Mali Müşavirlik Hizmetleri (Sirküler 2012/04) Kapsam Denetim ve Mali Müşavirlik Hizmetleri (Sirküler 2012/04) A) Yeni Yatırım Teşvik Mevzuatı Nisan 2012 başlarında Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından yapılan basın toplantılarıyla kamuoyuna sunulan

Detaylı

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLER NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI TUBİTAK DESTEKLERİ 1501- SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Amaç: Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60 a varan oranlarda hibe(geri ödemesiz)

Detaylı

İSTANBUL TEKNOKENT A.Ş. BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU

İSTANBUL TEKNOKENT A.Ş. BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU İSTANBUL TEKNOKENT A.Ş. BAŞVURU FORMU HAZIRLAMA KILAVUZU İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi Argem Binası 2. Kat 34320 Avcılar/İSTANBUL 2013 Bu form TÜBİTAK - TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜBİTAK ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜBİTAK ÖNCÜL AR-GE LABORATUVARLARI DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, Türk bilim insanlarının

Detaylı

TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR UYGULAMA ESASLARI MADDE 1 - (1) 7 Mayıs 2011 tarih ve 197 sayılı Bilim Kurulunda kabul edilen TÜBİTAK

Detaylı

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Bu başvuru rehberi 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 16 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26405 Başbakanlıktan: YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME PROJELERİ YAPTIRMA/DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA USUL VE ESASLARI 2012 (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Araştırma-Geliştirme Projeleri

Detaylı

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1. YATIRIM TEŞVİKLERİ VE MALİ DESTEKLER REHBERİ 2012 İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.3 Büyük Ölçekli Yatırımlar...

Detaylı

1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI 1601-TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İZMİR KALKINMA AJANSI TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI İ Z M İ R K A L K I N İZMİR İ M A GELECEĞE A J A N STAŞI I TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YENİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Başvuru Rehberi İ Z M İ R İ G E L E C E Ğ E T A Ş I! SON BAŞVURU TARİHİ: 25 KASIM 2011 SAAT:

Detaylı