BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL TAR101 Karşılaştırmalı Dünya Tarihi I (3 0) 3 6 AKTS Dersin Amacı: Tarih eğitimine yeni başlayan öğrencilerin dünya Tarihi bağlamında karşılaştırmalı tarih anlayışı geliştirmeleri dersin amacını oluşturmaktadır Dersin İçeriği: Kültür ve uygarlıkların birbirleriyle karşılaşmaları, etkileşimleri ve çatışmaları dersin temel çerçevesini oluşturacaktır. Dersin ilk bölümünde Antik çağdan Rönesans dönemine kadar olan zaman aralığını kapsamaktadır. Uygarlıkların ortaya çıkışı, farklılıkları ve benzerlikleri, aralarındaki ilişkilerin nasıl kurulduğu, fikirlerin, teknolojilerin, dinlerin birinden diğerine nasıl geçtiği üzerinde durulacak konulardandır. Göç olgusu, ticaret ve dinlerin yayılması gibi dönüşüm sağlayan temel olgulara devlet ve imparatorlukların oluşması ve çözülmeleri bağlamında vurgu yapılacaktır. Dünya Tarihi, Clive Ponting, Alfa yayınları, Dünya Tarihi, William Mc. Neill, İmge Yayınevi, İstanbul, Uygarlık Tarihi, Server Tanilli, İstanbul, İnsanlık Tarihi, İstanbul, Antik Yakındoğu nun Tarihi (İÖ ), Marc Van De Mieroop, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara Doğu'nun Prehistoryası, V. Gordon CHILDE, TTK Yayınları, Ankara Tarih Sümer'de Başlar, Samuel Noah KRAMER, TTK Yayınları, Ankara TAR103 Tarih ve Tarih Yazımı (3 0) 3 6 AKTS Dersin Amacı: Öğrencilerin alana ilişkin klasik temel metinlerle tanışırken aynı zamanda tarihçilik mesleği üzerine beceri kazanmaları hedeflenmektedir. Dersin İçeriği: Bu derste, İslam ve Batı dünyasının birincil ve klasikleşmiş ikincil temel tarih metinlerinden yararlanılacaktır. Ders Antik Dönem'den 15. yy. ortalarına kadarki dönemi kapsayacaktır. Derste tarihçilik mesleğinin ana araç ve gereçleri (metodlar, kaynak çeşitleri ve kullanımı, araştırma pratiği, felsefi kavramlar) üzerinde durulacak ve tarihsel açıklamaların zaman, mekân ve kültürel bağlama göre değişiminin kavranmasına çalışılacaktır. 1

2 Gauchet, Marcel: Anlam Borcu ve Devletin Kökenleri (1977, ilk basım: Libre 4, Payot, Paris), C.B. Akal (der.): Devlet Kuramı, Dost Yayınları, Ankara, Güç İlişkileri: Tarih ve Retorik, Carlo Ginzburg, İstanbul, Geçmişle Gelecek arasında, Hannah Arendt, İletişim yay., 4.Baskı, İstanbul, Batı'da Siyasal Düşünceler Tarihi, Seçilmiş Yazılar, II: Yeni Çağ : Machiavelli, Prens, (Der.) Mete Tunçay, Bilgi Üniversitesi Yayınları: Istanbul Tarih Nedir?, Edward Hallett Carr, İletişim Yayınları, İstanbul 2010 Tarih Tarihçi ve Toplum, Salih Özbaran, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul History, Herodotus, (Tarih, Herodotos, Çev. Müntekim Ökmen), İş Bankası Yayınları İstanbul Roman History, Livy (Roma Tarihi, Titus Livus, Kitap I, Çev. Sabahat Şenbark), Arkeoloji ve Sanat Yay. İstanbul 1992) TAR105 Antik Çağa Giriş (3 0) 3 6 AKTS Dersin Amacı: İnsanlık tarihinin başlangıcı; tarım, yazı ve maden başta olmak üzere insanlık tarihi için önemli olan pek çok yeni buluş, bu buluşların gerçekleştirildiği şartlar, devletlerin siyasi-dini ve sosyo-ekonomik tarihleri ile devletlerarası ilişkiler öğrencilere aktarılarak insanlık tarihinin ilk dönemleri hakkında onların bilgi sahibi olabilmelerini sağlamak. Dersin İçeriği: Prehistorik dönem, Mezopotomya da kurulan devletler (Sümer, Akad, Babil, Asur), Mısır uygarlığı, Anadolu Uygarlıkları (Hitit, Firig, Lidya, Urartu, İyonya). Girit Uygarlığı, Hellen Tarihi (Akalar, Hellenlerin Ortaçağı, Hellenlerin Arkaik ve Klasik Devirleri), Hellenizm Devri (Büyük İskender ve sonrasında kurulan krallıklar), Roma da Krallık, Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemleri. Antik Yakındoğu nun Tarihi (İÖ ), Marc Van De Mieroop, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara Doğu'nun Prehistoryası, V. Gordon CHILDE, TTK Yayınları, Ankara Mısır, Yunan ve Roma (Antik Akdeniz Uygarlıkları), Charles Freeman, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara Tarih Sümer'de Başlar, Samuel Noah KRAMER, TTK Yayınları, Ankara Eskibatı Tarihi I, Bülent İplikçioğlu, TTK Yay., Ankara, Platon Platon, Devlet. (Çev. S. Eyüboğlu- M. A. Cimcoz) İstanbul: Remzi TAR107 Türkistan Tarihi (Başlangıçtan X. YY. a Kadar) (3 0) 3 6 AKTS Dersin Amacı: Türklerin İslam öncesi dönemdeki tarihi ve kurdukları devletleri ele almak. 2

3 Dersin İçeriği: Orta Asya buluntularına göre Türk Tarihinin en erken devirleri, Türk tarihinin yazılı kayıtlarda yer almaya başlaması ve Çin yıllıkları, Asya Hunlarının (Hiung-Nu) ortaya çıkışları, Asya Hunlarının Yüeh-Chih ve Çin ile ilişkileri, Çin in Türkistan politikası, İpek yolunun ortaya çıkışı, Hunların bölünmeleri, yıkılmaları ve Kuzey Çin de 16 devlet dönemi, To-ba Devleti, Juan Juanlar, Göktürklerin ortaya çıkışı ve güçlenmeleri, Chang Sun Sheng in raporları ve Göktürklerin esaret Dönemi, Göktürklerin yeniden kuruluşu, Orhun Yazıtları, Göktürklerin yıkılışı, Karluklar, Basmıllar, Uygur Devletinin Kuruluşu, Uygurların yıkılışı, Uygur kültürü ve hukuk belgeleri, Hazarlar, İbn Fazlan Seyahatnamesi, Oğuzlar, Peçenekler, Sabirler. Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, Vasili Viladimirovic Barthold, TTK Yay., Ankara, Çin in Şimal Komşuları, Wolfram Eberdhard, TTK Yay., Ankara, Harzemşahlar Devleti Tarihi, İbrahim Kafesoğlu, TTK Yay., Ankara, TAR109 Bilgisayara Giriş I (1 2) 2 2 AKTS Bilgisayara giriş (tanımı, tarihi gelişimi, bilgisayar türleri), *Sayı ve kodlama sistemleri(bit ve bayt kavramları), Bilgisayar donanımı (anakart, işlemci, hafıza, sabit disk, ekran kartı, ses kartı, ağ kartı, modem, cd/dvd sürücü/yazıcı, disket sürücü, klavya, fare, monitör, hoparlör, mikrofon, yazıcı, tarayıcı),yazılım (yazılım türleri, işletim sistemleri, uygulama yazılımları, programlama dilleri),işletim sistemi yazılımları (DOS işletim sistemi uygulamaları, Windows işletim sistemi, Linux işletim sisteminin tanıtımı), Windows işletim sistemi(dosya, dizin, sürücü kavramları, Windows gezginini kullanma, denetim masası),ofis programları ve uygulamaları, Kelime işlemciler (Microsoft word ve uygulamaları) Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Editör: Ali Güneş, Pegema Yayıncılık, Ankara Temel Bilgi Teknolojileri, Editör: Cengiz Hakan Aydın vd., AÖF Yayınları, Eskişehir

4 İKİNCİ YARIYIL TAR102 Karşılaştırmalı Dünya Tarihi II (3 0) 3 6 AKTS Dersin Amacı: Tarih eğitimine yeni başlayan öğrencilerin, dünya tarihi bağlamında tarihin temel dinamikleri konusunda genel bir anlayış kazanmaları dersin amacını oluşturmaktadır. Dersin İçeriği: Kültür ve uygarlıkların birbirleriyle karşılaşmaları, etkileşimleri ve çatışmaları dersin temel çerçevesini oluşturacaktır. Dersin İkinci bölümünde Yeni Dünya'nın keşfi ve sonuçları, endüstriyelleşme, devrimler, milliyetçilik, kolonizasyon ve küresel kapitalizmin yükselişi ele alınacak konulardan bazılarıdır. Dünya Tarihi, Clive Ponting, Alfa yayınları, Dünya Tarihi, William Mc. Neill, İmge Yayınevi, İstanbul, Uygarlık Tarihi, Server Tanilli, İstanbul, İnsanlık Tarihi, İstanbul, TAR104 Selçuklular Tarihi (3 0) 3 6 AKTS Dersin Amacı: Türkiye, Irak, Suriye ve İran da yaşamış ve Türk tarihinde önemli bir yer tutmuş olan Selçuklular devri tarihinin öğretilmesi. Dersin İçeriği: Selçuklu Devletinin Kuruluşu öncesi Orta ve Yakın Doğuda siyasi durum. Oğuz Yabgu Devleti ve Oğuzlar, Selçukluların Menşei. Selçukluların Müslüman olması. İslam dünyasında siyasi mücadelelere katılma. Dandanakan Savaşı ve devletin kuruluşu. Tuğrul Bey ve devletin yayılması. Selçuklu Halifelik ilişkilerinin düzenlenmesi. Sultan Alp Arslan ve devri. Selçuklu-Bizans mücadeleleri, Malazgirt ve Anadolu nun fethi. Sultan Melikşah Devri. Devletin Gelişme dönemi. Selçuklu ülkesinin siyasi, idari kültürel yönden Gelişimi. Nizamiye Medreseleri. Sultan Berkyaruk Devri. Fetret devri taht kavgaları Muhammed Tapar ve ülkenin toparlanması..sultan Sencer dönemi siyasi gelişmeler. Büyük Selçuklu Devletinin Yıkılış nedenleri. Irak Selçukluları, Suriye Ve Filistin Selçukluları,Kirman Selçukluları. Selçuklu kültür ve medeniyeti; Selçukluların fethinden önce Anadolu ve Bizans ın durumu. Türkiye Selçukluları Kuruluşu-Süleymanşah Devri-Kuruluş ile ilgili görüşler. Haçlı Seferlerinin çıkış nedenleri ve I.Kılıçarslan Devri. Sahinşah ve İzzeddin Mesud Dönemi. II. Kılıç Arslan ve I. Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi. II. Süleymanşah, I. Gıyaseddin Keyhüsrev ve İzzeddin Keykavus Dönemleri. Alaaddin Keykubat ve Selçuklu Devletinin yükselme Dönemi. II. Gıyaseddin Keyhüsrev ve Babai Ayaklanması. Kösedağ Savaşı-Moğolların Tahakkümü. Merkezi yönetimin sarsılması-üçlü Yönetim. IV. Rükneddin Kılıçarslan ve III.Gıyaseddin Keyhüsrev Dönemi-Anadolu Beylerinin isyan girişimleri. II. Gıyaseddin Mesud ve Moğolların İdari baskısı. III.Alaeddin Keykubat-II. Gıyaseddin Mesud ve Devletin yıkılışı. Selçuklu Devlet Teşkilatı Kültür Ve İmar Faaliyetleri.Selçuklu sanatı, dil ve edebiyatı. 4

5 Büyük Selçuklu İmparatorluğu (Kuruluş Devri), C. I, Mehmet Altan Köymen, TTK Yayınları, Ankara Büyük Selçuklu İmparatorluğu (Alparslan ve Zamanı), C. III, Mehmet Altan Köymen, TTK Yayınları, Ankara Selçuklu Devletleri Tarihi, Ali Sevim-Erdoğan Merçil, TTK. Yayınları, Ankara Selçuklular Zamanında Türkiye: Siyasi Tarih Alp Arslan dan Osman Gazi ye ( ), Osman Turan, Ötüken Neşriyat, İstanbul Selçuklular Tarihi ve Türk - İslam Medeniyeti, Osman Turan, Ötüken Neşriyat, İstanbul Anadolu nun Fethi Selçuklular Dönemi, Ali Sevim, TTK. Yayınları, Ankara Osmanlılardan Önce Anadolu, Claude Cahen, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul Büyük Selçuklu İmparatorluğu (Kuruluş Devri), C. I, Mehmet Altan Köymen, TTK Yayınları, Ankara Büyük Selçuklu İmparatorluğu (Alparslan ve Zamanı), C. III, Mehmet Altan Köymen, TTK Yayınları, Ankara Selçuklu Devletleri Tarihi, Ali Sevim-Erdoğan Merçil, TTK. Yayınları, Ankara Selçuklular Zamanında Türkiye: Siyasi Tarih Alp Arslan dan Osman Gazi ye ( ), Osman Turan, Ötüken Neşriyat, İstanbul TAR106 İslam Tarihi ve Medeniyeti (3 0) 3 6 AKTS Dersin Amacı: Genel tarihin bir kolu olan İslam Tarihinin gelişimi ve ortaya koyduğu kültürel yapıyı incelemek. Dersin İçeriği: Derste, İslam öncesi Arap tarihine, siyasi, kültürel, sosyal, dini ve ekonomik açılardan kısa bir girişten sonra, Selçuklulara kadar geçen süre içerisinde İslam Dünyasının siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik yapısı, kurumlaşması, bilimsel ve düşünsel gelişimi, mimari, sanat ve edebiyat alanlarındaki üretimine dair konular karşılaştırmalı yöntemle ele alınacaktır. İslam Düşüncesi, Hilmi Ziya Ülken,Ülken Yay., İstanbul, İslam Medeniyeti Tarihi, Vasili Viladimirovic Barthold, Diyanet İşleri Yay., Ankara, Uygarlık Tarihinde Araplar, Bernard Lewis, Pegasus Yay., İstanbul, Müslüman Türk Devletleri Tarihi, İbrahim Kafesoğlu, IRCICA Yay., İstanbul, TAR108 Sosyolojiye Giriş (3 0) 3 6 AKTS Dersin Amacı: Bir toplum içinde yasayan insanların davranışlarını etkileyen grupsal ve 5

6 toplumsal faktörleri incelemek; sosyoloji teorileri ve yöntemine ilişkin temel bilgileri öğrenmek ve toplumu oluşturan toplumsal yapıları, kurumları ve ilişkileri incelemektir. Dersin İçeriği: Sosyolojiye giriş; Sosyolojinin tarihçesi; Sosyolojinin araştırma teknik ve yöntemleri; Kültür; Toplumsallaşma; Toplumsal gruplar; Aile ve Toplumsal Cinsiyet; Ekonomi; Eğitim Kurumu; Din; Siyasal Kurumlar; Nüfus ve Demografi;Toplumsal Değişme; Toplumsal Tabakalaşma; Toplumsal Değişme; Kentleşme ve Kent Sorunları; Endüstrileşme, Endüstrileşme Sonrası Toplumsal Gelişmeler ve Bilgi Toplumu; Suç ve Toplum; Bilim Teknoloji ve Çevre; Savaş ve Toplumsal Etkileri; Kitle İletişim Araçları ve Popüler Kültür; Hastalık ve Sağlık; Spor; Küreselleşme Sosyolojiye Giriş, E. Özkalp, Ekin Kitabevi, Bursa, Sosyolojik Düşünmek, Z. Bauman, Ayrıntı Yay., İstanbul, Sosyoloji, A. Giddens, Ayraç Yay., İstanbul, TAR110 Bilgisayara Giriş II (2 2) 3 2 AKTS Dersin İçeriği: Veri ve grafik işlemciler(microsoft Excel ve uygulamaları), Sunu hazırlama (Microsoft Powerpoint ve uygulamaları), Internet (Tanımı, kısaca tarihçesi, internet ile ilgili temel kavramlar, tarayıcılar), HTML dili ve web sayfası hazırlama,html editörü (Microsoft Frontpage),Veri iletişimi ve bilgi ağları kullanma(e-posta, tartışma grupları, dosya transferi, forumlar, arama motorları),bilgisayar virüsleri(tanımı, temel kavramlar, antivirüs programları),dosya sıkıştırma programları(winzip) Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Editör: Ali Güneş, Pegema Yayıncılık, Ankara Bilgisayar ve Internet Kullanımı, Hasan Çebi Bal, Hasan Çebi Bal Yayınevi, Trabzon

7 ÜÇÜNCÜ YARIYIL TAR201 Osmanlıcaya Giriş I (3 0) 3 6 AKTS Dersin Amacı: Kaynak dili olarak Osmanlıcanın Lisans öğrencilerine öğretilmesini, Osmanlı belgelerinin doğru olarak okunmasını sağlamak Dersin İçeriği: Eski harfler, Türkçe, Arapça, Farsça kelimeler ve Gramer yapıları, Osmanlıca örnek metinlerin okumaları Osmanlıca Dersleri I, Yılmaz Kurt, Akçağ Yayınları, Ankara Osmanlı Vesikalarını Okumaya Giriş, Mehmet Eminoğlu, TDV Yayınları, Ankara TAR203 Erken Dönem Osmanlı Tarihi ( ) (3 0) 3 5 AKTS Dersin Amacı: Kuruluşundan 1700 yıllarına kadar Osmanlı İmparatorluğunun tematik olarak incelenmesi. Dersin İçeriği: Bu derste, Osmanlı İmparatorluğu'nun yılları arasındaki tarihsel gelişimi incelenecektir. İmparatorluğun politik ve ideolojik tarihi üzerinde durulacaktır. Osmanlı İmp nun ortaya çıkışına dair tartışmalara değinildikten sonra, hanedanın ve merkezi idarenin şekil alması ve yeniçağda devlet oluşumu gibi sorunlara yer verilecektir. 17 yy. toplumsal çalkantılara değinilerek dönem tamamlanacaktır. Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ ( ), Halil İnalcık (Çev. Ruşen Sezer), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul Devlet-i Aliyye: Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar - I, Halil İnalcık, T. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, Leo Huberman (Çev. Murat Belge), İletişim Yayınları, İstanbul TAR205 Modern Öncesi Avrupa Tarihi ( ) (3 0) 3 AKTS 5 Dersin Amacı: Erken modern dönem Avrupa sındaki siyasal, toplumsal ve ekonomik gelişmeler hakkında öğrencileri bilgilendirmek Dersin İçeriği: Roma nın çöküşü, Cermenler ve istila hareketleri, yeni kurulan krallıklar, feodal sistem ve bu sistem içinde yaşayan gruplar, Haçlı Seferleri, ulusal krallıkların ortaya çıkması, şehir hayatının ve ticaretin gelişmesi, Hıristiyan siyasal düşünüşü (kilise ve papalık); Erken modern dönemde Avrupasında toplum ve siyasal düşünüş, Ortaçağ Avrupa sında birey, Kilise ve Skolastik düşünce. 7

8 Feodal Toplum, Marc Bloch (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay), Doğu Batı Yayınları, Ankara Ortaçağ Kentleri Kökenleri ve Ticaretin Canlanması, Henri Pirenne, İletişim Yayınları, İstanbul Ortaçağ Avrupası'nın Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Henri Pirenne (Çev. Uygur Kocabaşoğlu), İletişim Yayınları, İstanbul Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla, Leo Huberman (Çev. Murat Belge), İletişim Yayınları, İstanbul TAR207 İktisat Tarihi (3 0) 3 5 AKTS Dersin Amacı: Temel ekonomi kavramlarının ve tarih boyunca ortaya çıkmış olan temel uygulamaların öğrenciye tanıtılması. Dersin İçeriği: Batı Avrupa da kapitalizmin ortaya çıkışına kadar ekonomik uygulamalar hakkında bilgilendirmeyle derse giriş yapılacaktır. Daha sonra kapitalizmin ortaya çıkışı ile Rönesans döneminden itibaren meta üretiminin dünyanın diğer bölgelerine yayılması ile ilgili gelişmelere değinilecektir. Keşif, merkantilist iktisadi politikalar, sömürgeci imparatorluklar, Napolyon dönemi savaşlarından sonra klasik liberal iktisadın yükselişi, korumacılığa geçiş, sosyalist iktisadi politikalar, devlet planlamacılığı, anti koloniyal hareketler, Sovyet iktisadi modelinin yıkılışı, neoliberalizm konuları üzerinde durulacaktır. İktisadi Düşünce Tarihi, E.K. Hunt, Dost Kitabevi Yay., Ankara İktisat Tarihi, Tevfik Güran, İstanbul, TAR209 Mesleki İngilizce I (3 0) 3 Dersin Amacı: Öğrencilerin İngilizce Tarih metinlerini anlama yeteneklerinin geliştirilmesi. Dersin İçeriği: Ders "okuma" becerisi ağırlıklıdır. Ders, öğrencilerin tarih mesleği ile ilgili okudukları metni anlama; akademik yazından alınan ileri seviyede okuma parçalarını çevirme ve akademik çeviri tekniklerini uygulama; "Arayarak Okuma" ve "Ayrıntılı Okuma" gibi stratejileri kullanarak karşılaşılan metinlerde bilmedikleri kelimelerin anlamını tahmin etme; genel konuyu anlama, detay bilgileri metin içerisinde hemen bulma gibi zihinsel yetilerini pekiştirip yapacakları ileri düzey mesleki çeviriler ile kelime dağarcıklarını geliştirerek karmaşık gramer yapılarını kolaylıkla çözümleme; öğrencilerde bağımsız dil öğrenimine devam edebilmek için gerekli olan beceri ve güveni kazandırarak dil becerilerini daha ileriye taşıma yeteneğinin oluşturulmasını içerir. Weaving It Together 3, Second Edition, Milada Broukal, Thomson / Heinle, 2004 World Class Readings 2, Bruce Rogers, McGraw - Hill, 2004 Active Skills for Reading: Book 3, Neil J. Anderson, Thomson / Heinle,

9 DÖRDÜNCÜ YARIYIL TAR202 Osmanlıcaya Giriş II (3 0) 3 6 AKTS Dersin Amacı: Kaynak dili olarak Osmanlıca nın Lisans öğrencilerine öğretilmesini, Osmanlı belgelerinin doğru olarak okunmasını sağlamak. İçeriği: Arapça, Farsça tamlamalar; vezinler; takvimler ve rik a, kufi, nesih, divani, sülüs, ta lik, nesta lik ve siyakat yazı tiplerinde örnek metin okumaları Osmanlıca Dersleri II, Yılmaz Kurt, Akçağ Yayınları, Ankara Osmanlıca Hikayeler, Ahmet Zeki İzgöer, İstanbul TAR204 Erken Modern Osmanlı'nın Sosyal ve Ekonomik Tarihi (3 0) 3 5 AKTS Dersin Amacı: Osmanlı imparatorluğunun sosyal ve ekonomik tarihinin karşılaştırmalı yöntemle öğrenilmesi. Osmanlı Devletinin kuruluşundan itibaren 1700 lü yıllara kadar devlet ve toplumun temel Sistemleri; Tımar Düzeni, Toprak tasarruf ve işletim biçimleri, iltizam; Osmanlı da Nüfus; Osmanlıda İskân Politikası, Aşiretlerin Yerleşimleri; Fetihlerin Sosyal ve Ekonomik Yönleri; Köy ve Köylü; Osmanlıda Üretim Tipleri ve Çeşitleri; Osmanlı Kent Modeli, Köylü ve Kentli arasındaki farklar; Çiftçi ve Zanaatkârlar; Osmanlı da Ticaret, Ticari bağlantı içinde bulunulan diğer devletler; Büyük Kentler ve İaşeleri; Osmanlının büyük ekonomik bölgeleri; Osmanlıda ulaşım ve yollar; Osmanlı Devleti nin ekonomik dengeleri; Osmanlı Devleti nin bütçeleri; Avrupa daki gelişmelerin (Amerikanın keşfi vb.) Osmanlı Devleti ni sosyal ve ekonomik açıdan etkilemesinin sonuçları dersin içeriğini oluşturacaktır. Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası: Celali İsyanları, Mustafa Akdağ, Barış Kitabevi Yay., Ankara Türkiye nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, Mustafa Akdağ, YKY Yay., İstanbul, Osmanlı Dünyasında Üretmek Pazarlamak Yaşamak, Suraıya Faroqhi, YKY Yay., İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi. Cilt 1: , Halil İnalcık, Eren Yayıncılık, İstanbul TAR206 Türklerin Kültürel Tarihi (3 0) 3 5 AKTS Kültürün tanımı, içeriği açıklandıktan sonra Türklerin kültür değişimleri ve başka kültürlerle etkileşimi dersin içeriğini oluşturmaktadır.. Devlet yönetimi, kurumları, hukuk, adalet, sosyal hayat, fert, aile, toplum düzeni, beslenme, giyim-kuşam, günlük yaşam, şehirleşme, 9

10 şehircilikle ilgili belirleyiciler, sanat ve edebiyat, musiki, eğitim, bilim, ekonomik hayat, sosyal güvenlik kurumları, esnaf teşkilatı üzerinde durulacaktır. Türk Kültür Tarihi, Şerafettin Turan, Bilgi Yayınevi, İstanbul, Türk Bireyi Kuramına Giriş-Türk Kültürünün Olanakları, Doğan İmge Kitabevi yay., İstanbul, Türkiye nin Zihin Tarihi, Hilmi Yavuz, İstanbul, Dünya Tarihinde Türkler, Carter V. Findley, Kitap yayınevi, İstanbul, Osmanlı Kimliği, Taner Timur, Hil Yayın, İstanbul, İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası, F. Sabri Ülgener, Derin Yayınları, İstanbul, TAR208 Karadeniz in Kuzeyindeki Türk Kavimleri (3 0) 3 5 AKTS Karadeniz in Kuzeyinde siyasi birlik oluşturan Türk toplulukları: Avarlar, Hazarlar, Peçenekler, Bulgarlar, Uzlar, Kıpçaklar (Kumanlar); Altınordu Hanlığı nın kuruluşu; Rus- Altınordu Hanlığı ilişkileri; Kırım Hanlığı, Rus- Kırım Hanlığı ilişkileri; Moskova Knezliği döneminden IV. İvan Dönemine kadar Rusya tarihi dersin içeriğini oluşturacaktır. IV.-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavim ve Devletleri, Akdes Nimet Kurat, Murat Kitabevi Yayınları, Ankara Rusya Tarihi: Başlangıcından 1917 ye Kadar, Akdes Nimet Kurat, TTK Yayınları, Ankara Altın Orda Hanlığının Kuruluş ve Yükseliş Devirleri, Mustafa Kafalı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul Ana Çizgileriyle Türk Dünyası Tarihi, Reşat Genç, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Yayınları, Bişkek TAR210 Mesleki İngilizce II (3 0) 3 Dersin Amacı: Öğrencilerin İngilizce Tarih metinlerini anlama yeteneklerinin geliştirilmesi. Dersin İçeriği: Ders "okuma" becerisi ağırlıklıdır. Ders, öğrencilerin tarih mesleği ile ilgili okudukları metni anlama; akademik yazından alınan ileri seviyede okuma parçalarını çevirme ve akademik çeviri tekniklerini uygulama; "Arayarak Okuma" ve "Ayrıntılı Okuma" gibi stratejileri kullanarak karşılaşılan metinlerde bilmedikleri kelimelerin anlamını tahmin etme; genel konuyu anlama, detay bilgileri metin içerisinde hemen bulma gibi zihinsel yetilerini pekiştirip yapacakları ileri düzey mesleki çeviriler ile kelime dağarcıklarını geliştirerek karmaşık gramer yapılarını kolaylıkla çözümleme; öğrencilerde bağımsız dil öğrenimine devam edebilmek için gerekli olan beceri ve güveni kazandırarak dil becerilerini daha ileriye taşıma yeteneğinin oluşturulmasını içerir. 10

11 Weaving It Together 3, Second Edition, Milada Broukal, Thomson / Heinle, 2004 World Class Readings 2, Bruce Rogers, McGraw - Hill, 2004 Active Skills for Reading: Book 3, Neil J. Anderson, Thomson / Heinle,

12 BEŞİNCİ YARIYIL TAR301 Osmanlı Diplomatikası (3 0) 3 5 AKTS Dersin Amacı: Bu derste öğrenciler, Osmanlı arşivlerindeki belge ve defter türlerini tanıyacak, arşiv belgelerini okumayı ve değerlendirmeyi öğreneceklerdir. Dersin İçeriği: Divânî ve Sülüs yazı türlerinin harflerinin tanıtılması, belge örnekleriyle desteklenip okuma yapılması; Rik'a, Nesih ve Talik yazı türlerinin harflerinin tanıtılması, belge örnekleriyle desteklenip okuma yapılması; Arşivlerde bulunan defterler (Mühimme Defterleri, Ahkâm Defterleri, Maliyeden Müdevver Defterler, Tapu Tahrîr, Temettuat Defterleri) ve Şeriyye Sicilleri hakkında bilgi verilmesi; Defteroloji ve Osmanlı defterlerinin değerlendirilmesi; Çeşitli örnek belgelerin incelenmesi ve okunması. Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, M.Tayyip Gökbilgin, Enderun Kitabevi, İstanbul, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Mübahat S. Kütükoğlu, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul, TAR303 Geç Dönem Osmanlı Tarihi ( ) (3 0) 3 5 AKTS Ders İçeriği:Bu ders, Osmanlı İmparatorluğu'nun yılları arasındaki tarihsel gelişimini kronolojik olarak inceleyecektir. İmparatorluğun politik ve ideolojik tarihi üzerinde durulacak ve çöküş paradigması, merkezileşme ve ademi merkezileşme, modernleşme ve milliyetçilik hareketleri gibi sorunlara değinilecektir. Ders Kitapları: Osmanlı İmparatorluğu'nda Reform I,II, Roderic H. Davison, Agora Kitaplığı, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye I, II, Ezel Kural Shaw, Stanford J. Shaw, E Yayınları, İstanbul, 2006, 2008 Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, C.I-II, Robert Mantran (Çev. Server Tanilli), Alkım Kitabevi, İstanbul TAR305 Modern Dönem Avrupa Tarihi ( ) (3 0) 3 5 AKTS Dersin Amacı: Modern dönem Avrupa Tarihinin siyasi, sosyal, kültürel gelişimi hakkında kapsamlı bilgi edinilmesi. Dersin İçeriği: Avrupa da Rönesans dönemi, Dante, Pico della Mirandola, Machiavelli, Erasmus, Luther gibi dönemin aydınlarıyla tanışma, Avrupa da uluslaşma süreci, Farnsız devrimi, 1848 devrimi; İtalya nın, Almanya nın birleşmeleri, Birinci Dünya Savaşına giden süreç. Endüstrileşme ve etkileri, kültürel hayatın değişimi dersin konuları arasındadır. Ders Kitapları: 12

13 Avrupa Tarihinden Kesitler: , Stephen J. Lee, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara Yüzyıl Siyasi Tarihi, Fahir Armaoğlu, TTK Yayınları, Ankara Devrim Çağı , Eric Hobsbawm, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara Sermaye Çağı , Eric Hobsbawm, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara İmparatorluk Çağı , Eric Hobsbawm, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara TAR307 Tarih Metodolojisi ve Felsefesi I (3 0) 3 Dersin Amacı: Ders öğrencileri tarih yazımı paradigmaları, tarih kuramının uygulanmasıyla tanıştırmayı hedeflemektedir. Dersin İçeriği: Günümüzde Türkiye de ve Dünyada tarih bilimine dair yeni yaklaşımlar, tarih biliminin diğer sosyal ve pozitif disiplinlerle işbirliği olanaklarının öğrenciye tanıtılması; Çağdaş bilginin üç ana dalı: insan bilimleri, Doğa Bilimleri ve Sosyal Bilimler; Doğa Bilimleri ile Sosyal Bilimler arasında ki benzerlik ve farklılıklar derste üzerinde durulacak konular arasındadır. Batı modellerinin uygulanabilirliği, Ortadoğu ve Akdeniz tarihi ile ilgili çeşitli meseleler ve kuramsal konular tartışma konusu yapılacaktır. Tarihin Savunusu, Richard J. Evans, İmge Kitabevi, Ankara, Tarih Yazımı, Ernst Breisach, Yapıkredi Yay., İstanbul, Fransız Tarih Devrimi: Annales Okulu, P. Burke, Doğu Batı Yay., Ankara, SSP900 Sosyal Sorumluluk Projesi (1 2) 2 3 AKTS Bu derste, öğrenciler, istedikleri bir sosyal sorumluluk projesini, gruplar halinde gerçekleştireceklerdir. Gruplar en fazla yirmi kişiden oluşabilir. Öğrenciler proje konusunu kendileri bulurlar. Öğrenciler yaptıkları projeyle değerlendirilirler. 13

14 ALTINCI YARIYIL TAR302 Modern Balkan Tarihi (3 0) 3 7 AKTS Dersin İçeriği: Osmanlı öncesi Balkan tarihine kısa bir girişten sonra Osmanlı İmparatorluğu nun Balkanlardaki düzenlemeleri, Rusya ve Avusturya nın 18. asırdan itibaren Balkanlar üzerindeki politikaları, Fransız Devrimi sonrası Balkanlardaki siyasi gelişmeler ve Balkan uluslarının bağımsızlık mücadeleleri, Sovyet dönemi ve sonrası dersin içeriğini oluşturmaktadır. Dünya Tarihinde Balkanlar, Andrew Baruch Wachtel (Çev. Ali Cevat Akkoyunlu), İstanbul Village, Town and People in the Ottoman Balkans 16th - Mid 19th Century, Stefka Parveva, Isis Press İstanbul Balkan Haçlı Seferinde Avrupa Siyaseti ve Türklerin Felaketi, Henry Nivet, İstanbul TAR304 Geç Dönem Osmanlının Sosyal ve Ekonomik Tarihi (3 0) 3 6 AKTS 18. yüzyıldan itibaren Anadolu kentlerinde yaşanan sosyo-ekonomik dönüşümler, kapitalist üretim-tüketim kalıplarının Anadolu kentlerindeki etkileri, Avrupa finans ve sanayi sermayesinin Anadolu ya girişi ve etkileri, 19. Yüzyıl Türkiye sindeki Batılı ekonomik kurumların incelenmesi ve Osmanlı toplumunun söz konusu alanlarda geçirdiği iktisadi değişimler bu dersin içeriğini oluşturacaktır. Tanzimat Döneminde Anadolu Kentleri nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Musa Çadırcı, TTK Yayınları, Ankara Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi ( ), C. 2, Bruce McGowan, Donald Quataert, Halil İnalcık, Suraiya Faroqhi, Şevket Pamuk, Eren Yayıncılık, İstanbul Sanayi Devrimi Çağında Osmanlı İmalat Sektörü, Donald Quataert, İletişim Yayınları, İstanbul Emperyalizmin Türkiye ye Girişi, Orhan Kurmuş, Yordam Kitapları, İstanbul TAR308 Tarih Metodolojisi ve Felsefesi II (3 0) 3 6 AKTS Günümüzde Türkiye de ve Dünyada tarih bilimine dair yeni yaklaşımlar, tarih biliminin diğer sosyal ve pozitif disiplinlerle işbirliği olanaklarının öğrenciye tanıtılması; Bilgi ve bilim tanımları; Çağdaş bilginin üç ana dalı: insan bilimleri, Doğa Bilimleri ve Sosyal Bilimler; Doğa Bilimleri ile Sosyal Bilimler arasında ki benzerlik ve farklılıklar; Tarih Felsefesi; Sosyal Bilimlerin üniversitelerde kurumsallaşma süreci; Sosyal bilim disiplinleri (Dilbilim ve filoloji, Tarih, iktisat, sosyoloji, siyaset bilimi, antropoloji, felsefe, etnografya, coğrafya, psikoloji, hukuk vb ); bu disiplinler arasındaki ilişkiler hatta evlilikler: Siyasi Tarih; Tarihi coğrafya, iktisat Tarihi vb disiplinler; Özel olarak Tarih ve Siyaset Bilimi, Tarih ve 14

15 Sosyoloji; Tarih ve Coğrafya ilişkileri ve örnekleri, dersin konularıdır. Tarihin Savunusu, Richard J. Evans, İmge Kitabevi, Ankara, Tarih Yazımı, Ernst Breisach, Yapıkredi Yay., İstanbul, Fransız Tarih Devrimi: Annales Okulu, P. Burke, Doğu Batı Yay., Ankara,

16 YEDİNCİ YARIYIL TAR401 Bitirme Projesi I (0 2) 1 6 AKTS Bibliyografik künyelerin yazılış şekilleri, fişleme usulleri, kitap tanıtma yazıları (Teknik=maddi tanıtım ve tahlili tanıtım), bir ilmi çalışmada takip edilecek usuller, bilgi fişlerinin tasnifi ve bu fişlerdeki bilgilerin kompozisyon haline getirilmesi, referans şekilleri, yapılmakta olan tezlerin periyodik olarak takip ve kontrolü. TAR403 Çağdaş Dünya Tarihi (3 0) 3 18.yy ın sonlarından 20.yy ın ortalarına kadar dünya tarihinde önemli kırılma anları oluşturan tarihsel olayların Asya, Afrika, Amerika tarihleri bağlamında öğrenciye öğretilmesi ve kavratılması dersin amacını oluşturmaktadır. Kolonizasyon ve sonrası Amerika Tarihi, Hindistan Tarihi, Çin ve Rusya nın toplumsal dönüşümleri, Japon Modernleşme Hareketi, Osmanlı yönetimi altında bulunan Afrika toplulukları tarihi dersin içeriğini oluşturmaktadır. Kültür ve değerler konusuna da vurgu yapılacaktır. Dünya Tarihi (Tarihöncesi Çağlardan 18. Yüzyıla), C. I, J. M. Roberts, İnkılap Kitabevi, İstanbul Dünya Tarihi (18. Yüzyıl ve Sonrası), C. II, J. M. Roberts, İnkılap Kitabevi, İstanbul Hindistan Tarihi, Hermann Kulke-Dietmar Rothermund, İmge Kitabevi, Ankara Bolşevik Devrimi, CI-III, Edward Halled Carr, Metis Yayınları, İstanbul 2006, İstanbul 2007, İstanbul TAR405 Modern Türkiye'nin Tarihi ( ) (3 0) 3 Dersin Amacı: Cumhuriyet tarihinin politik ve siyasi tarihi konusunda öğrencileri bilgilendirmek. Dersin İçeriği: Bu ders Cumhuriyetin 1923 tarihinde kuruluşundan sonra gelişen olayları kronolojik olarak işleyecektir. Cumhuriyetin kurumsallaşması, politik ve siyasi tarihi dersin içeriğini oluşturacaktır. Türk Devrim Tarihi (Yeni Türkiye nin Oluşumu ), III. Kitap I. Bölüm, Şerafettin Turan, Bilgi Yayınevi, İstanbul 2008 Türk Devrim Tarihi (Yeni Türkiye nin Oluşumu ), III. Kitap II. Bölüm, Şerafettin Turan, Bilgi Yayınevi, İstanbul Türkiye nin Demokrasi Tarihi I-II ( ), Tevfik Çavdar, İmge Kitabevi Yay, Ankara,

17 Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı, C. I-III, Salahi R Sonyel, TTK Yayınları, Ankara

18 SEKİZİNCİ YARIYIL TAR402 Bitirme Projesi II (0 2) 1 7 AKTS Bibliyografik künyelerin yazılış şekilleri, fişleme usulleri, kitap tanıtma yazıları (Teknik=maddi tanıtım ve tahlili tanıtım), bir ilmi çalışmada takip edilecek usuller, bilgi fişlerinin tasnifi ve bu fişlerdeki bilgilerin kompozisyon haline getirilmesi, referans şekilleri, yapılmakta olan tezlerin periyodik olarak takip ve kontrolü. TAR404 Modern Türkiye nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi ( ) (3 0) 3 7 AKTS Dersin Amacı: 1938 den 1980 e kadar Türkiye nin yaşadığı sosyal ve ekonomik dönüşümü tarihsel bir bakış açısıyla öğrencilere kavratmaktır. Dersin İçeriği: Atatürk döneminden 1980 e kadar Türkiye de uygulanan ekonomi politikaları ve bunların sonuçları; sanayileşme bağlamında Türkiye de sağladığı ekonomik gelişmeler, yine aynı süreçte Türk toplumununun yaşadığı dönüşümler dersin konusunu oluşturmaktadır. Türkiye İktisat Tarihi , Korkut Boratav, İstanbul Türkiye'de Toplumsal Dönüşüm, Kemal H. Karpat, (Çev. Abdülkerim Sönmez), Ankara

19 SEÇMELİ DERSLER BEŞİNCİ YARIYIL TAR311 Osmanlı İmparatorluğunda Yenileşme Hareketleri (3 0) 3 Evrensel çağdaşlık fikri ile Osmanlı toplumundaki dönüşümün karşılaştırmalı olarak algılanmasını sağlamak. Ders İçeriği: Klasik dönemlerinden itibaren Osmanlı toplumunda ortaya çıkan yenileşme metinleri ve refomlar Türkiye de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, YKY Yay., Türkiye de Çağdaş Düşünce Tarihi, H. Ziya Ülken, Ülken Yay.,İstanbul, Osmanlı da Batışın Üç Evresi (III.Selim, II. Mahmut, Abdülmecit), Ahmet Rasim, Evrim yay., Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, Ş. Mardin, İletişim Yay., İstanbul, TAR321Farsça I (3 0) 3 Dersin Amacı: Farsça dilinin temel gramer bilgisini öğreterek temel düzeyde okuma ve anlama becerileri kazandırmak. Dersin İçeriği: Farsça gramer konuları ve temel düzeydeki Farsça metinler konu içeriğini teşkil etmektedir. Farsça Dil Bilgisi, Mürsel Öztürk, Murat Kitap ve Yayınevi, Ankara 2001 Farsça Dil Bilgisi, Nimet Yıldırım, Fenomen Yay. Ankara Farsça Türkçe Sözlük, Mehmet Kanar, Say yay. İstanbul 2010 TAR331 Kültür ve Toplum (3 0) 3 Günümüz kültürel atmosferini sosyolojik olarak irdelemek, çağdaş kültürün egemen formlarının anlaşılması ve çözümlenme sürecinde nasıl işlediği, dönüştüğü ve nasıl analiz edileceği sorularını farklı boyutlarda değerlendirmek dersin içeriğini oluşturmaktadır. Kültür ve Doğa, Z. Bauman, Ayrıntı Yay., İstanbul,

20 Frankfurt Okulunda Sanat ve Toplum, B. Dellaloğlu, TAR341 Rusya Tarihi (3 0) 3 Derste 18. ve 19. asır Rusya tarihi ele alınacaktır. Rus Çarlığı nın tarihsel politik kurgusu, siyasi yapıları, devlet ideolojisi; toplumsal ve siyasi modernleşme ve aynı süreçteki Rus- Osmanlı ilişkileri üzerinde durulacak konulardır. Rusya Tarihi: Başlangıcından 1917 ye Kadar, Akdes Nimet Kurat, TTK Yayınları, Ankara Rusya ve Ruslar: Erken Dönemden 21. Yüzyıla, Geoffrey Hosking (Çev. Kezban Acar), İstanbul

21 ALTINCI YARIYIL TAR312 Türk Hukuk Tarihi (3 0) 3 Dersin Amacı: Devlet ve toplum hayatının devamının, adaletin sağlanmasına ve hukukun üstünlüğüne bağlı olduğu fikrinin pekiştirilmesi. İçeriği: Hukuk tarihinin anlamı, konusu ve bölümleri; İslamiyet öncesi ve sonrası Türk hukukundaki gelişmeler ve Cumhuriyet Dönemi Türk hukukuna etkileri Türk Hukuk Tarihi, Mehmet Akif Aydın, Beta Yayınları, İstanbul Türk Hukuk Tarihi (Özel Hukuk), Halil Cin-Ahmet Akgündüz, Konya TAR322 Farsça II (3 0) 3 Dersin Amacı: Farsça cümle bilgisini öğreterek, öğrencileri karşılaştıkları basit Farsça metinleri okuyup anlayabilmelerini sağlamak. Dersin İçeriği: Cümle bilgisi ile ilgili kavramlar ve Farsça metinler dersin içeriğini oluşturmaktadır. Desturı-ı Zebanı Farsi, Mehdi Meiniyan, Muhammed Ali İlmi Yayınları. Tahran Farsça Cümle Bilgisi, Nimet Yıldırım, Fenomen Yayıncılık, Erzurum Eski İran Nesrinden Seçmeler, Tahsin Yazıcı- A. Naci Tokmak, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul TAR332 İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi (3 0) 3 Dersin Amacı: Türk tarihinin önemli bir devresi olan Türklerin Müslüman olması olayını Tarihi kaynaklar ışığında öğretmek. Türk ve İslam kültürünün birleşmesi ile ortaya çıkan yeni kültürel ortamın tanıtılması İçeriği : Türk İslam Tarihinin klasik kaynakları ve modern araştırma eserlerinin tanıtımı. İslam dininin ortaya çıktığı devirde Türkler. Emeviler devrinde fetihler ve Türk İslam ilişkileri.abbasiler devri ilişkiler ve Talas savaşının doğurduğu sonuçlar. Türklerin Müslüman oluşu; Bulgarlar-Hazarlar-Oğuzlar. İdil Bulgarları ve İslamlaşma. İbn Fazlan ve Seyahatnamesi ve Türk ülkeleri. Karahanlılar ve İslamlaşma. Karahanlı Kültür ve Medeniyetinin ortaya çıkması. Mısır Tolun oğulları Devleti ve İhşidiler Devleti. Mısırda Türk kültürü ve etkileri Gazneliler Devletinin Kuruluşu ve Hint fetihleri Gazneli kültür ve medeniyeti. Harezmşahlar Devleti. Türk kültür ve medeniyetinin İslam dünyasına katkıları.türk dünyasının yetiştirdiği ünlü bilim adamları. Farabi-İbn-i Sina-Harezmi-Buhari vb.türklerin İslam dünyası ile ilişkileri. 21

22 Müslüman Türk Devletleri Tarihi, Erdoğan Merçil, TTK Yay., Ankara, Müslüman Türk Devletleri Tarihi (Osmanlılat Hariç) Hakkı Dursun Yıldız-İbrahim Kafesoğlu- Erdoğan Merçil, IRCICA Yay., İstanbul, 1999 TAR342 Karşılaştırmalı Şehircilik Tarihi (3 0) 3 Şehir tarihi araştırmalarının içerik ve yöntemlerinin karşılaştırmaları olarak öğretimi dersin amacıdır. Ders içriği kapsamında şehirlerin tarih sahnesine çıkışı, Doğu ve Batı dünyasında şehir yapıları sosyo-kültürel ve kültürel açıdan karşılaştırmalı olarak verilecektir. Tarih Boyunca Kent, Lewis Mumford (Çev. Gürol Koca-Tamer Tosun), İstanbul Kent Araştırmaları Bibliyografyası, Tarih VakfıYurt Yayınları, İstanbul

23 YEDİNCİ YARIYIL TAR411 Sömürgecilik Tarihi (3 0) 3 Ders, Batı kökenli sömürgecilik hareketini odak noktasında bulundurmakla beraber, Rusya, Japonya ve Çin in sömürgecilikle ilişkileri, Sömürgeci yayılım, ırkçılık, sömürgeci bakış açısının nüfuz ettiği alanlar olarak tarih ve edebiyat-sinema, yenilenlerin bakış açısı, bağımsızlık hareketleri konularını içermekte, 13.yy-20yy döneminde dünya sömürgecilik tarihi üzerine öğrencinin fikir sahibi olmasını amaçlamaktadır. Sömürgecilik Tarihi, Marc Ferro, Çev: Muna Cedden, İmge Yay., İstanbul, Sömürgecilik Tarihi, Marc Ferro, Çev: Muna Cedden, İmge Yay., İstanbul, Sömürgeci ve Sömürgeleştirilen İnsan, Albert Memni, Öteki Yay. Siyah Deri Beyaz Maskeler Ezilenlerin Psikolojisi ve Yabancılaşma, Frantz Fnon, Sosyalist Yay., İstanbul, TAR421 Osmanlıda Yerel Yönetimler (3 0) 3 Özellikle II. Mahmud dönemiyle başlayan süreçte, taşrada görev alan yöneticiler ile Muhtarlık Teşkilatının kuruluşu, Tanzimat Fermanı sonrasında yerel yönetimin başlangıcını teşkil etmiş olan Muhassıllık ve Muhassıllık Meclislerinin kuruluşu, görevleri ve kaldırılış süreci, 1842 yılından itibaren Eyalet ve Sancaklarda kurulmaya başlanan Büyük ve Küçük Meclislerin yapısı, görevleri, seçim usulleri, 1864 ve 1871 Vilayet Nizamnameleri ile bu nizamnameler çerçevesinde oluşturulan İdare Meclislerinin fonksiyonları ele alınarak, tüm bu gelişmelerin parlamenter geleneğin oluşumuna katkısı irdelenecektir. Ayrıca taşra şehirlerindeki idari yapı, görev alan memurlar, vergi, askerlik, yollar ve ticaret 19. yüzyılın ikinci yarısındaki değişimler çerçevesinde anlatılacaktır. Tanzimat Dönemiminde Anadolu Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, TTK, Ankara 2005, Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri ( ), TTK Yay.,Ankara TAR431 Osmanlı Denizciliği (3 0) 3 Kuruluşundan yıkılışına kadar Osmanlı bahriye teşkilatı, Osmanlı tersane teşkilatı, çalışma şekilleri ve gemi yapım teknikleri, Osmanlı donanmasında kullanılan gemi türleri, askeri güç olarak Osmanlı donanması, personeli, Modern dönem Osmanlı donanması: Abdülaziz dönemi, Abdülhamit dönemi, İttihat Terakki devri Osmanlı donanmması, Trablusgarb, Balkan ve I. Dünya Savaşında Osmanlı donanmasının işlevi gibi konular dersin içeriğini oluşturacaktır. 23

24 Osmanlı Devleti nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, İ. H. Uzunçarşılı, TTK Yay., Ankara Beylikten İmparatorluğa Osmanlı Denizciliği, İdris Bostan, Kitap Yay., İstanbul Bahriye'de Yapılan Islahat Hareketleri ve Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu ( ), Ali İhsan Gencer, TTK Yay., Ankara TAR441 Yakınçağ Osmanlı Fikir Hareketleri (3 0) Fransız Devrimi ve devrim sonunda ortaya çıkan Liberalizm, Nasyonalizm ve Sosyalizm; III.Selim ve II.Mahmut reformlarının genel özellikleri, XIX. yüzyıl reformları sonucu Osmanlı Devleti'nde gazeteler etrafında şekillenen ilk muhalif gruplar ve çalışmaları, Jön Türklerin siyasi faaliyetleri; Osmanlı Devleti'nde görülen son dönem siyasi akımlar: Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Adem-i Merkeziyetçilik, Batıcılık, Solidarizm. Ayrıca Materyalizm, Pozitivizm, Sosyalizm, Kapitalizm. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Zihniyet, Siyaset ve Tarih, M. Şükrü Hanioğlu, İstanbul Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, Şerif Mardin, İletişim Yay., İstanbul Jön Türklerin Siyasi Fikirleri , Şerif Mardin, İletişim Yay., İstanbul TAR451 Çağdaş Türk Dünyası Tarihi (3 0) 3 Dersin Amacı: Sovyetler Birliği nin dağılması ile ortaya çıkan Türkistan cumhuriyetlerinin ve diğer Türk boylarının tarihi, siyasi ve kültürel hayatları ile ilgili kavramların öğretilmesi. Dersin İçeriği: Bolşevik ihtilali ve Türkistan daki tarihi gelişmeler. Sovyetlerin Batı Türkistan ı Çin Halk Cumhuriyeti nin Doğu Türkistan ı işgali. Bağımsız Türk devletleri ve bağımsız olmayan Türk boylarının mevcut durumu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Türkistan da Son Türk Devleti Buhara Emirliği ve Alim Han, Nurettin Hatunoğlu, Ötüken Yay. İstanbul Sovyetler Birliğindeki Türklüğün ve İslam ın Bazı Meseleleri, Baymirza Hayit, İstanbul,TDAV Yayınları, Atatürk ve Türk Dünyası: Türkiye ve Türkiye Haricinde Yaşayan Türkler, Mehmet Saray,, Acar Yayınları, İstanbul 24

25 SEKİZİNCİ YARIYIL TAR412 Bizans Tarihi (3 0) 3 Roma nın kuruluş ve krallık Devri (M.Ö ); Roma Cumhuriyeti, Cumhuriyet in sonu; İmparatorluk dönemi, Roma nın ikiye ayrılışı ve Batı Roma nın sonu; Roma ve Türk-İslam Hukukunun karşılaştırılması; Bizans İmparatorluğu tarihi: İstanbul da Latin hâkimiyeti ve Bizans ın restorasyonu ( ), Bizans Devleti nin çöküş dönemi, dersin içeriğini oluşturmaktadır. Bizans Devleti Tarihi, G. Ostrogorski, TTK Yay, Ankara, Bizans İmparatorluğu Tarihi, A. Bailly, Pegasus Yay., İstanbul, TAR Yüzyıl Osmanlı Toplum Yapısı (3 0) 3 Osmanlı şehirlerindeki cemaatler, Müslim-Gayrimüslim topluluklar, şehirlerdeki sosyal gruplar ve ilmiye-askeri sınıf mensupları, Osmanlı Ailesi, 19. Yüzyıl Osmanlı Hanedan yapısı dersin içeriğini oluşturacaktır. 19. Yüzyıl Osmanlı Kentleri nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, Musa Çadırcı, TTK Yayınları, Ankara Osmanlı Millet Sistemi, M. Macit Kenanoğlu, Klasik Yayınları, İstanbul Yüzyılda Osmanlı Toplumu, Yücel Özkaya, YK. Yayınları, İstanbul TAR432 Milli Mücadele'nin Sosyal ve Siyasi Yapısı (3 0) 3 Zamansal olarak arasını kapsayan Milli Mücade hareketinin toplumsal alanıın incelenmesi; hareketin Anadolu da dayandığı sosyal ve ekonomik tabanın irdelenmesi;müdafaa-i Hukuk teşekküllerinin ve Milli Mücadeleye destek veren bölgesel siyasi kuruluşların toplumsal temelleri, siyasi teşekkül şekilleri ve Milli Mücadele önderleriyle birlikte bilhassa Mustafa Kemal Paşa nın bütün bu sosyal, ekonomik ve siyasi yapı karşısında hareketi başarıya taşıma yolundaki stratejileri; Müdafaa-i Hukuk teşekküllerinin ve bölgesel direniş cemiyetlerinin Milli Mücadele hareketi içindeki yer ve önemleri gibi konular bu dersin içeriğini oluşturacaktır. 25

26 Mondros tan Mudanya ya Kadar, C.I-IV, Selahattin Tansel, MEB. Yay., İstanbul Milli Mücadele nin Sosyal Tarihi, Bayram Sakallı, İz Yayıncılık, İstanbul Kurtuluş Savaşının Mali Kaynakları, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara Milli Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, Fethi Tevetoğlu, TTK Yayınları, Ankara Anadolu İhtilali, C. I-II, Sebahattin Selek, Kastaş Yayınları, İstanbul TAR442 Kadın Tarihi Çalışmaları (3 0) 3 Irk, sınıf, etnik grup gibi diğer tarihsel kategorilerden biri olarak 1980'lerden sonra tarihsel çözümlemede bir tarihsel analiz kategorisi olarak kullanılmaya başlayan toplumsal cinsiyet (gender) kavramının tartışılması dersin ana konusudur. Cinsiyetlendirilmiş bir tarihin teorisinin oluşturulması, toplumsal ilişkilerin kurucu ögesi olarak Toplumsal cinsiyet kavramı üzerinden iktidar ilişkilerini anlaşılması, toplumsal sistemin dinamiklerini anlamak açısından cinsiyet farklılığının toplumsal ve kültürel açıdan yorumlanması, kadın deneyiminin tarihte yakalanması çalışmaları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Üniversiteler İçin Türk Dili, Necla Akgöçe, Serpil Çakır, Kadın Araştırmalarında Yöntem Farklı Feminizmler Açısından, Sel Yayıncılık, İstanbul Kadınların Tarihi, C:1-5, Derleme, İşbankası Yayınları Tarihin Cinsiyeti, Fatmagül Berktay, Metis Yayınları Batının Cinsel Kıyısı, Irvin Cemil Schick, YURT YAYINLARI TAR452 Yerel Tarih Araştırmaları (3 0) 3 Dersin Amacı: Öğrencilere yaşadıkları çevrenin tarihini alan çalışmaları ile tanıtmak ve alan çalışması tekniğini öğretmek. İçeriği: Bir bölgenin ve şehrin demografik, siyasi, ekonomik, dini, mimari, sanatsal ve sosyokültürel yapısını ortaya çıkarabilmek için gerekli olan birinci el arşiv belgeleri, kanunnameler, seyahatnameler, salnameler, gazeteler ve diğer basılı malzemelerin tanıtılması; bu materyallerin bölge ve şehir tarihi araştırmalarındaki kullanımı; bölge ve şehir tarihi çalışmalarının, genel tarih çalışmalarına olan katkıları. Kent Araştırmaları Bibliyografyası, Bahar Aksel-Filiz Öğretmen, Tarih Vakfı Yay., İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Yusuf İhsan Genç, Başbakanlık Osmanlı Devlet Arşivleri Yay., İstanbul

27 Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir? Kaynaklara Giriş, Suraiya Faroqhi, Tarih Vakfı Yay, İstanbul XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya / Osmanlı Klasik Dönemi Kent Tarihçiliğine Katkı, Özer Ergenç, Ankara Enstitüsü Vakfı, Ankara TAR Yüzyıl İslam Dünyası Tarihi (3 0) 3 Dersin Amacı: Afganistan, Hindistan,İran, Orta Doğu ve Kuzey Afrika coğrafyalarında ortaya çıkan başlıca Müslüman devletlerin siyasi tarihleri ve bu ülkelerin yaşadıkları tarihi sürecin 20. yüzyıl dünya tarihine etkileri ile ilgili kavramların öğrencilere kavratılması. Dersin İçeriği: Afganistan, Pakistan, İran, Irak, Arabistan, Suriye, Mısır ve Cezayir gibi ülkeler ile bu ülke dışında kalan diğer Müslüman devletlerin siyasi tarihleri dersin içeriğini oluşturmaktadır. Çağdaş İslam Ülkeleri Tarihi, İ Hakkı Göksoy, Fakülte Kitapevi Yayınları, Isparta Yılmaz Öztuna, Devletler ve Hanedanlar, İslam Devletleri, Cilt I.Kültür bakanlığı Yayınları, Ankara Mehmet Saray, Dünden Bugüne Afganistan, Boğaziçi Yayınları, İstanbul Ervand Abrahamian, Modern İran Tarihi, çev. Dilek Şendil, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları,

28 ORTAK ZORUNLU DERSLER TUR181 Türk Dili I- (2-0) 2 2 AKTS Dil nedir? Dilin bir sosyal kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe de sesler ve sınıflandırılması, Türkçe de ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar; Hece bilgisi; İmla kuralları ve uygulaması; Noktalama işaretleri ve uygulaması konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Üniversiteler İçin Türk Dili, Muharrem Ergin, Bayrak Yayıncılık, İstanbul Okuma Sanatı. Nasıl Okumalı, Neler Okumalı, Emin Özdemir, Varlık Yayınları, İstanbul Türkçe nin Gücü, Doğan Aksan, Bilgi Yayınları, Ankara TUR182 Türk Dili II- (2-0) 2 2 AKTS Türkçe nin yapım ekleri ve uygulaması; Kompozisyonla ilgili genel bilgiler; Kelime türleri; Cümlenin unsurları; Cümle tahlili uygulaması; Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi; Dilekçe, tutanak, mektup ve çeşitleri; Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır. Üniversiteler İçin Türk Dili, Muharrem Ergin, Bayrak Yayıncılık, İstanbul Okuma Sanatı. Nasıl Okumalı, Neler Okumalı, Emin Özdemir, Varlık Yayınları, İstanbul Türkçe nin Gücü, Doğan Aksan, Bilgi Yayınları, Ankara AİT281 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 2 AKTS İnkılap tarihinin anlamı; Türk inkılabının önemi; Türk inkılabına yol açan nedenlere toplu bakış; I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti nin parçalanma süreci; İşgaller karşısında memleketin durumu; Mustafa Kemal Paşa nın tutumu; Kurtuluş için ilk adım-kongreler yolu ile örgütlenme; Cemiyetler; Kuva-yı Milliye; Misak-i Milli; TBMM nin açılışı; Ulusal ordunun kurulması; İki öenmli olay- Sevres Antlaşması ve Gümrü barışı; Sakarya savaşına kadar kurtuluş mücadelesi; Sakarya Savaşı; Büyük Taarruz, Mudanya dan Lozan a; Siyasal alanda iki büyük inkılap, Takrir-i sükun dönemine geçiş konuları dersin bu dönemki konularını içermektedir. 28

29 Türk Devrim Tarihi, Suna Killi, T. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul Türk İnkılap Tarihi, Hazma Eroğlu, Savaş Yayınları, Ankara AİT282 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II- (2-0) 2 2 AKTS Türk inkılabının yürütülmesindeki özellikler; Hukuk sisteminin kurulması; Eğitim sisteminin kurulması; Ekonomi ve Maliye alanında harcanan çabalar; Toplumsal yaşayışı düzenleyen diğer yenilikler; Atatürk döneminde T.C.'nin iç siyaseti; Atatürk döneminde T.C. nin dış siyaseti; Atatürk ün vefatı; Atatürk döneminden sonra T.C.. nin iç ve dış siyaseti ( özet); Atatürk ilkelerinin tek tek ele alınarak tanıtımı ve son olarak da genel değerlendirme, dersin içeriğini oluşturmaktadır. Türk Devrim Tarihi, Suna Killi, T. İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul Türk İnkılap Tarihi, Hazma Eroğlu, Savaş Yayınları, Ankara YDL185 Yabancı Dil I- (2 0) 2 2 AKTS Ders, dilbilgisi konuları ile (edatlar, zamirler, yeterlilik kipleri, şimdiki, geniş zaman kipleri vb.) yabancı dil olarak İngilizce ye giriş niteliği taşımaktadır. Ders süresince öğrenciler dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramatik bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinliklerle gerekli beceri ve stratejileri geliştireceklerdir. Dersi, öğrenilen dili pekiştirmek için okuma, konuşma, yazma ve dinlemeden oluşan dört becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını içerir. CPE Use of English, Virginia Evans, Express Publishing, Berkshire, Practical English Usage, Micheal Swan, OUP, New York, Advanced Grammar Worksheets, Andy and Audrey Jackson, Phoenix ELT, 1995 YDL186 Yabancı Dil II (2 0) 2 2 AKTS YDL1,n devamı olarak ders süresince öğrenciler dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramatik bilgilerini pekiştirerek çeşitli öğretme etkinlikleriyle gerekli beceri ve stratejileri geliştirir. Ders, öğrenilen dili pekiştirmek için okuma, konuşma, yazma ve dinlemeden oluşan dört becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını içerir. Detaylı okuma ve hızlı okuma stratejilerinin kullanılması ve geliştirilmesi, metinlerin yorumlanması için zihinsel yetilerin harekete geçirilmesi, kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma stratejilerini geliştirme ders süresince edinilecek diğer konulardır. 29

30 CPE Use of English, Virginia Evans, Express Publishing, Berkshire, Practical English Usage, Micheal Swan, OUP, New York, Advanced Grammar Worksheets, Andy and Audrey Jackson, Phoenix ELT,

31 SERBEST SEÇMELİ DERSLER TAR 901 Uygarlık Tarihi I (2 0) 2 3 AKTS Kültür ve uygarlıkların birbirleriyle karşılaşmaları, etkileşimleri ve çatışmaları dersin temel çerçevesini oluşturacaktır. Dersin ilk bölümünde Antik çağdan Rönesans dönemine kadar olan zaman aralığını kapsamaktadır. Uygarlıkların ortaya çıkışı, farklılıkları ve benzerlikleri, aralarındaki ilişkilerin nasıl kurulduğu, fikirlerin, teknolojilerin, dinlerin birinden diğerine nasıl geçtiği üzerinde durulacak konulardandır. Dünya Tarihi, Clive Ponting, Alfa yayınları TAR 902 Uygarlık Tarihi II (2 0) 2 3 AKTS Kültür ve uygarlıkların birbirleriyle karşılaşmaları, etkileşimleri ve çatışmaları dersin temel çerçevesini oluşturacaktır. Dersin ilk bölümünde Antik çağdan Rönesans dönemine kadar olan zaman aralığını kapsamaktadır. Uygarlıkların ortaya çıkışı, farklılıkları ve benzerlikleri, aralarındaki ilişkilerin nasıl kurulduğu, fikirlerin, teknolojilerin, dinlerin birinden diğerine nasıl geçtiği üzerinde durulacak konulardandır. Dünya Tarihi, Clive Ponting, Alfa yayınları TAR 903 Sinema ve Tarih I (2 0) 2 3 AKTS Öğrencilerin eğitim gördükleri alan dışındaki disiplinlerden ders almaya teşvik edilmeleri onların disiplinler arası düşünme yetilerini geliştirecektir. Tarih eğitiminde sinema vb. görselliklerin kullanılması son dönem yöntemlerinden biridir. Bu dersle öğrencilerin, sinema filmleri aracılığıyla yakın tarihin ortaya çıkardığı (Fransız Devrimi Sanayi Devrimi sonrası) ulus- milliyetçilik gibi kavramlar, göç olgusu, evrensel değerler üzerine bilgi ve duyarlılık kazanacakları düşünülmektedir. Marc Ferro, Sinema ve Tarih, Kesit Yayıncılık, 1995 TAR 904 Sinema ve Tarih II (2 0) 2 3 AKTS Öğrencilerin eğitim gördükleri alan dışındaki disiplinlerden ders almaya teşvik edilmeleri onların disiplinler arası düşünme yetilerini geliştirecektir. Tarih eğitiminde sinema vb. görselliklerin kullanılması son dönem yöntemlerinden biridir. Bu dersle öğrencilerin, sinema filmleri aracılığıyla yakın tarihin ortaya çıkardığı (Fransız Devrimi Sanayi Devrimi sonrası) ulus- milliyetçilik gibi kavramlar, göç olgusu, evrensel değerler üzerine bilgi ve duyarlılık kazanacakları düşünülmektedir. 31

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM TAR513 Klasik Dönem Osmanlı Taşra Teşkilatı Klasik dönem Osmanlı taşra teşkilatı; Osmanlı

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Fakülte Kodu: 02 Bölüm Kodu: 05 BİRİNCİ YIL I. YARIYIL (Güz dönemi) KODU DERSİN ADI T U K ECTS 101 OSMANLICA I 4 0 4 8 103 ESKİÇAĞ İHİ

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili SİYASİ TARİH Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS İÇERİKLERİ

İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS İÇERİKLERİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS İÇERİKLERİ I. Sınıf 00101-102 Osmanlıca (4 0 4 ) Tarih araştırmalarında arşiv belgelerinin önemi büyüktür. Osmanlı Tarihi çalışmalarına

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS Klasik Dönem Osmanlı İktisat Tarihi I TAR 809 1 3+0 6 İçeriği

Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS Klasik Dönem Osmanlı İktisat Tarihi I TAR 809 1 3+0 6 İçeriği Tarih Anabilim Dalı Doktora (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders İçerikleri 1. Yarıyıl Seçmeli Dersler Milli Mücadele Tarihi TAR801 1 3+0 6 Mondros Mütarekesinden Lozan

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ID Başlık ECTS 1 Yarıyıl 70001 Α Türk Dili I Biçimbilim ve Sözdizimi 70001 Β Türk Dili I Okuma - Anlama ve Yazılı Anlatım Becerileri 70001 C Türk Dili I-

Detaylı

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI ÇALGI YAPIM BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR YAPIMI ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ 1.

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI ÇALGI YAPIM BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR YAPIMI ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ 1. T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI ÇALGI YAPIM BÖLÜMÜ YAYLI ÇALGILAR YAPIMI ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL YCY101 Atölye I 6 7 YCY103 Ağaç Teknolojisi I 2 3 Yaylı çalgı

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersin Adı Dersin Kodu 1200.9202 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz

DERS PROFİLİ. Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Diplomasi Tarih I POLS 205 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI Sınıf Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 1. Öğr. 1 1209252 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 16.03.2015

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Course Content for Freshmen

Course Content for Freshmen Course Content for Freshmen Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer aldığı dersin temel konu başlıkları; bilgi nedir, bilgi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ DERS MUHTEVALARI

TARİH BÖLÜMÜ DERS MUHTEVALARI 1. SINIF 1. YARIYIL DERS MUHTEVALARI TAR 101 OSMANLICA I 4 0 4 Osmanlı alfabesi, harflerin yazılış şekilleri, Türkçe kelimelerin yazılışı metinler üzerinde örneklemeler ve metin okuma çalışmaları TAR 103

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2.

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2. Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 1. İnsan ve Tarih 2. Tarihin Konusu 3. Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi 4. Tarih Biliminin

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi

Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi Dersin adı / kodu: Küçük Gruplar Sosyolojisi / SOSY1002 Dersiverenöğretimüyesi: Yrd. Doç. Dr. AyşenŞatıroğlu E-mail adresi aysen.satiroglu@istanbul.edu.tr satiroglu.aysen@gmail.com Dersin içeriği: Ders,toplum

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

ÜNİVERS ALIST TARİH. Prof. Dr. Karam Khella. Tarihin Yeniden Keşfi. Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı. Çeviren: İsmail KAYGUSUZ.

ÜNİVERS ALIST TARİH. Prof. Dr. Karam Khella. Tarihin Yeniden Keşfi. Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı. Çeviren: İsmail KAYGUSUZ. SUB Hamburg A/612838 Prof. Dr. Karam Khella Tarihin Yeniden Keşfi ÜNİVERS ALIST TARİH Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı Çeviren: İsmail KAYGUSUZ İÇİNDEKİLER SUNUŞ ; r.r. 10 YAZARIN TÜRKÇE BASIMA

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARASINAV PROGRAMI ( 1. SINIF )

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARASINAV PROGRAMI ( 1. SINIF ) TARİH BÖLÜMÜ ( 1. SINIF ) 30 Mart 15 Pazartesi 09:25 B 357 - B 359 TAR 1024 Büyük Selçuklular Prof.Dr. Mustafa DAŞ 31 Mart 15 Salı 13:00 PDÖ 216 TAR 1002 Osmanlı Paleografyası II Doç.Dr. Bilgin ÇELİK 31

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ahmet BACANAK 06.04.2015-13:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ahmet BACANAK 06.04.2015-13:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI

HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI HELEN VE ROMA UYGARLIKLARI DERS NOTLARI-ŞİFRE ETKİNLİK TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ HELEN UYGARLIĞI Makedonyalı İskender in doğu ile batı

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU YEREL YÖNETİMLER PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi I Bu derste kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa daki gelişmeler,

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ I TRD103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ AVAR7045 TÜRKİYE'NİN AVRASYA POLİTİKALARI (zorunlu ders) Doç. Dr. Bekir Günay

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefi Dersin Amacı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Adı TR ENG Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Eğitim

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 GZT - 101 Temel Gazetecilik 3 0 3 GZT - 105 Yazılı ve Sözlü Anlatım 2 2 3 HİL - 107 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 HİL - 111 Sosyal

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı PROGRAMIN ADI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Eski Türk Dili Bilim Dalı Yeni Türk Dili Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı TARİH

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI II. Yüz Yüze / Zorunlu

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI II. Yüz Yüze / Zorunlu DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DIŞ POLİTİKASI II TDP202 4 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

I. YARIYIL. ALA103 Sözlü İletişim Becerileri I

I. YARIYIL. ALA103 Sözlü İletişim Becerileri I I. YARIYIL ALA101 Almanca Dilbilgisi I Almanca basit ve karmaşık dil yapılarının incelenmesi; cümle dizimindeki yapı kurallarının öğretilmesi; sözcük bilgisi ile dil yapıları ilişkisi konusunda bilgi ve

Detaylı

T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Takvimi TARİH DERS SINIF SAAT GÖZETMEN

T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav Takvimi TARİH DERS SINIF SAAT GÖZETMEN I. Sınıf Örgün 14 Nisan 2014 Pazartesi TAR 1030 Çağdaş Tarihçiliğin Evrimi B460 - B359 09:00 Doç.Dr. Melih TINAL Araş. Gör. Dr Gülsüm TÜTÜNCÜ 16 Nisan 2014 Çarşamba TAR 1028 Çağdaş Dünya Tarihi B356 -B357

Detaylı

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova

Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova Öğretim Üyesinin Adı: Yrd. Doç. Dr. Milena Yordanova AKTS: 13+8* Dersin Adı: Uygulamalı Türk Dili 1 yordanova_milena@yahoo.com Dersin Yılı: 1 Dersin Yarıyılı: 1 (kış dönemi) En az Orta seviyede (Avrupa

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR - 101

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR - 101 Dersin Adı GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersin Kodu TAR 0 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Dış Politikası POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRKİYE EKONOMİSİ TÜK449 7 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRKİYE EKONOMİSİ TÜK449 7 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRKİYE EKONOMİSİ TÜK449 7 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı- Tezli Ortak Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl Ders Planı Türkiye Türkçesi ETO703 1 2 + 1 8 Türk dilinin kaynağı, gelişimi; Türkiye Türkçesinin diğer dil ve lehçelerle

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI DERSĠN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI II TÜR102 2 2+0 2 2 Ön

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU 1 2 3 4 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MEZUNİYET İÇİN GEREKLİ ASGARİ TOPLAM KREDİ BİLGİLERİ TABLOSU ANABİLİM DALI Program Bitirme Kredisi ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI 35 Kredi + 1 Seminer 01 Protohistorya ve Önasya

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ MESLEKİ HAZIRLIK PROGRAMI

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ MESLEKİ HAZIRLIK PROGRAMI T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ OPERA ANASANAT DALI DERS İÇERİKLERİ MESLEKİ HAZIRLIK PROGRAMI Mesleki Hazırlık Programı yıllık ve kredisiz bir programdır.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER 2006 SARIBEY, Aysun, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın'da Yönetim, (Danış. Prof. Dr. Serap YILMAZ), Adnan

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MÜFREDATI 2010 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Zorunlu Dersler Uluslararası İlişkilerde Araştırma

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7. sınıf 08-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÜNİTE 1: İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 7.

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX a. Yazar Dizini İNCELEMELER / ARTICLES TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX Somali de Berbera Limanı ve Osmanlı Devleti nin Bölge Aden in İşgali ve İşgalden Sonra Osmanlı Devleti nin Kızıldeniz

Detaylı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı

PROGRAMLAR. Türk Din Musikisi Lisans Programı PROGRAMLAR Türk Din Musikisi Lisans Programı Konservatuvarımız Türk Müziği Bölümü kapsamında açılmış olan program genel amacıyla, ülkemiz topraklarındaki tarihsel müzik geleneklerinin inceliklerini kavramış,

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN BİLİMSEL HAZIRLIK ÖLÇÜTLERİ TABLOSU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN BİLİMSEL HAZIRLIK ÖLÇÜTLERİ TABLOSU 1 2 3 4 5 6 ANABİLİM DALI ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI 01 Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 02 Prehistorya 03 Klasik Arkeoloji BİLİMSEL HAZIRLIK KRİTERLERİ Öğrenimini farklı alanlarda tamamlamış adaylar için

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

Ders Adı : UYGARLIK TARİHİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : UYGARLIK TARİHİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : UYGARLIK TARİHİ Ders No : 00003009 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI Akdeniz İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü

DERS ÖĞRETİM PLANI Akdeniz İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Akdeniz İktisat Tarihi Seçmeli Dersin Seviyesi Doktora ( İktisat ) Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar

Detaylı

Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Doktora

Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Doktora Arkeoloji Arkeoloji Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Prehistorya 14:00 DTCF 331 No'lu Oda DTCF 307 No'lu Oda Batı Dilleri ve Edebiyatları 13:00 Bulgar Dili ve Edebiyatı 14:00 Coğrafya 10:00 Beşeri ve

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu. Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat

PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu. Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat Diploma Programı Peyzaj Mimarlığı Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Laboratuar PEYZAJ SANATI TARİHİ Ders İzlence Formu Kodu: PEM 112 Dersin Adı: PEYZAJ SANATI TARİHİ Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı Dil

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Devlet Kuramı HUK 310 6 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 3 2

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyasal Düşünceler Tarihi PSIR 201 3 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyasal Düşünceler Tarihi PSIR 201 3 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Siyasal Düşünceler Tarihi PSIR 201 3 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI GÜVENLİK ULG 211 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI GÜVENLİK ULG 211 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI GÜVENLİK ULG 211 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Canefe, N. (2007). "Türkiyelilik, Türklüğün Aşağılanması ve Dink Cinayeti: Banal Milliyetçilik Çerçevesinde Bir Özeleştiri". Birikim, (214), 88-94,

Canefe, N. (2007). Türkiyelilik, Türklüğün Aşağılanması ve Dink Cinayeti: Banal Milliyetçilik Çerçevesinde Bir Özeleştiri. Birikim, (214), 88-94, Milliyetçilik Canefe, N. (2007). "Türkiyelilik, Türklüğün Aşağılanması ve Dink Cinayeti: Banal Milliyetçilik Çerçevesinde Bir Özeleştiri". Birikim, (214), 88-94, Çağla, C. (2002). Azerbaycan'da Milliyetçilik

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında

Detaylı

DERS PROFİLİ. Türk Dış Politikası POLS 402 Bahar 8 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane. Mehmet Turan Çağlar

DERS PROFİLİ. Türk Dış Politikası POLS 402 Bahar 8 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane. Mehmet Turan Çağlar DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Türk Dış Politikası POLS 402 Bahar 8 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı