KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA"

Transkript

1 KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA Mahmut TEKİN Selçuk Üniversitesi Muammer ZERENLER Selçuk Üniversitesi Özet Otomotiv sanayii gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de teknolojik gelişmenin temelini oluşturmaktadır. Otomotiv sektörü kendisi dışında, ham madde ve yan sanayi ile otomotiv ürünlerinin tüketiciye ulaşmasını sağlayan ve bunu destekleyen pazarlama, bayi, servis, akaryakıt, finans ve sigorta sektörlerinde de geniş iş hacmi ve istihdam yaratmaktadır. Konya ilinde otomotiv yan sanayii 2000 li yıllarda ihracata yönelik rekabetçi bir sanayi niteliğini kazanmış durumdadır. Bu çalışmada; Konya'da faaliyette bulunan ve KOBİNET bilgi ağına kayıtlı olan otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren işletmelerin rekabet gücünün belirlenmesine yönelik olarak yapılan bir araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizleri tablolar yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Anahtar Sözcükler: Otomotiv Sektörü, Konya Otomotiv Yan Sanayi, Rekabet Gücü. 1. GİRİŞ Otomotiv sanayi, demir-çelik, petro-kimya, lastik, elektronik gibi sektörlerle olan yakın ilişkisi nedeniyle tüm sanayileşmiş ülkelerde ekonominin lokomotif güçlerinden biridir. Otomotiv sektörü genel olarak karayolu taşıt araçları (binek otomobili, otobüs, midibüs, minibüs, çekici, kamyon ve traktör) ile bu araçların imalatında kullanılan parçaları üreten bir sanayii dalı olarak tanımlanmaktadır (http://www.oica.net/htdocs/main.htm). Uluslararası Sanayii Sınıflandırması (ISIC) kapsamında ise otomotiv sanayii; çekici, kamyon, kamyonet, karavan, midibüs, minibüs, otomobil, otobüs, treyler, iki ve üç tekerlekli araçlar ve yan sanayi ürünlerini içermekte olup, karayolu taşıtları imalatı sanayii veya motorlu taşıtlar imalatı sanayii olarakta adlandırılmaktadır (Yener, 1992). Türk otomotiv sanayii, yarattığı katma değer, yan sanayiiyle birlikte oluşturdukları yüksek miktardaki istihdam, diğer bir çok sektörde talep yaratıcı olması ve sağladığı geniş boyutlu ekonomik dinamizm ve sürükleyiciliği nedeniyle Türk ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte sektör ileri teknolojinin Türkiye ye transferinde öncü bir rol oynamakta, teknolojinin kullanımı için yetiştirdiği uzman işgücü ülkenin stratejik öneme sahip diğer sektörleri için de çok önemli bir potansiyeli oluşturmaktadır. Başlangıçta Türkiye de ithal ikamesi modeli üstüne kurulan otomotiv sektörü bugün ulaştığı noktada gıda ve tekstil sektöründen sonra ülkenin üçüncü büyük sektörü olarak kabul edilmektedir. Otomotiv yan sanayi, Türkiye de üretilen taşıt araçlarının parça ve ekipman gereksiniminin %85-90'ını temin edebilecek kapasitededir. Buji ve karbüratör dışında komple motor ve motor parçaları, aktarma organları, fren sistemi ve parçaları, hidrolik ve pnömatik aksamlar, süspansiyon parçaları, emniyet aksamları, kauçuk ve lastik parçalar, şasi aksam ve parçaları, dövme ve döküm parçalar, elektrik ekipmanları ve aydınlatma sistemleri, akü, cam ve koltuk aksamından oluşan çeşit parçanın üretimi gerçekleştirilmektedir (www.taysad.org.tr). 2. TÜRK OTOMOTİV SANAYİİNE GENEL BAKIŞ Türkiye de otomotiv sektörü üretime 1950 lerin ortalarında başlamış, üretim 1960 ların ortalarından itibaren de hız kazanmıştır li yıllarda bazı prototip araçların üretilmesinden sonra, ilk montaj hattı 1954 te orduya jip ve kamyonet temini için kurulmuş, 1955 te kamyon ve 1963 te otobüs montajına başlanmış, takip eden üç yıl içinde de binek otomobil üreten montaj fabrikaları (Tofaş-Fiat, Oyak-Renault, Otosan-Ford) üretime geçmiştir. 75

2 M. Tekin, M. Zerenler 1966 da ise otomotiv sanayi kendi modellerinin montajına başlamış ve Otosan tarafından o dönemlerin otomobili Anadol üretilmiştir. İki büyük otomobil üreticisi Tofaş ve Oyak-Renault, İtalyan ve Fransız lisanslarıyla 1971 de imalat hatlarını kurmuşlardır. İlerleyen yıllarda Japon ve Güney Koreli otomobil üreticileri Türkiye de ortak girişimler başlatmışlardır yılında özgün tasarımı Türkiye de geliştirilen kamyonların İspanya, Portekiz ve İngiltere ye ihracatına başlanmıştır. Türk otomotiv sektörünün tarihi gelişim evrelerinin önemli adımları genel olarak şu şekilde sıralanabilir (Tekin ve Ömürbek, 2004; Bedir, 1999; Şan, 2001; Yener, 1992; ; ): İlk Türk otomobili; 1961 yılında Eskişehir Devlet Demiryolları fabrikasında üretilmiştir. Devrim adı verilen otomobil dört adetlik örnek model üretimle sınırlı kalmıştır. Söz konusu yıllarda talebin adetin altında kalması gerekçe gösterilerek, talep yetersizliği nedeniyle ekonomik ölçeğin çok altında bir üretimin yapılamayacağı gerekçesiyle üretimi sürdürülememiştir. Türkiye de ilk kez otomotiv sanayii ürünleri imalatı 1954 yılında Türk Willys Overland Ltd. nin orduya jip ve kamyonet üretmesi amacıyla başlamıştır. Sözkonusu yatırımı, 1955 yılında Türk Otomotiv Endüstrisi A.Ş. nin kamyon fabrikası ve daha sonrada Otosan ve Çiftçiler A.Ş. nin ikinci ve üçüncü kamyon fabrikaları izlemiştir. Otobüs üretimi ise 1963 yılında İstanbul Otobüs Karöseri San. A.Ş. tarafından Magirüs otobüslerinin montajı ile başlatılmıştır yılındaki ekonomik kriz nedeni ile 1993 yılına göre üretim 1.7 katı oranında azalarak adete düşmüştür. Daha sonraki yıllarda 300 bin dolayında seyreden üretim 1998 yılında yeniden azalma trendine girmiştir yılında kriz nedeni ile otomobil üretimi % 39 oranında azalarak adet olarak gerçekleşmiştir. Toplam talep içindeki ithalatın payı ise % 23'den % 12'ye inmiştir yılında gerçekleşen Gümrük Birliği ile birlikte otomobil pazarı ithalat ağırlıklı olarak gelişmiştir. İthalat içinde AB ülkelerinin ve özellikle Almanya'dan yapılan ithalatın payı büyük oranda artmıştır (www.foreigntrade.gov.tr) yılında sektör rekor artışla üretimini adete çıkarmıştır. Bu rakamın adedini otomobil, adedini ticari araç ve adedini de traktör üretimi oluşturmaktadır. Üretim/ihracat oranı ise % 22 olarak gerçekleşmiştir yılında krizle birlikte sektördeki üretim düzeyi adede düşmüştür yılının ortalarında artan krizle birlikte üretimde meydana gelen azalmaya karşılık istihdamın artması ile üretimde çalışan kişi başına verimlilik de ilk 6 ay için % 42 oranında düşmüştür. Kapasite kullanım oranı da % 30 ların altına düşmüştür. Günümüzde taşıt araçları yan sanayii, ana sanayinin yaklaşık yılda adetlik taşıt aracı üretim kapasitesine karşılık, araca yetecek miktarda, parça üretecek kurulu üretim kapasitesine sahiptir. Türkiye de otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren işletmeler sayısal olarak genellikle İstanbul, Bursa ve İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Adana ve Manisa da yoğunlaşmışlardır. Otomotiv yan sanayi işletmelerinin tamamına yakını özel sektöre aittir. Türk otomotiv yan sanayi üretim kapasitesi, yılda 9 milyar $ lık üretim değeri yaratabilecek düzeydedir. Tablo 1 de de görüldüğü gibi Türk Otomotiv Yan Sanayi nde 2004 yılında milyon $ lık üretim gerçekleşmiş ve bunun 2.6 milyar $ lık bölümü ihraç edilmiştir. Tablo 1. Türk otomotiv yan sanayi nde başlıca göstergeler (Milyon $) Üretim İthalat İhracat Ana Sanayiye Satışlar Yenileme Pazarı ve Diğer Sektörlere Satışlar Kapasite Kullanımı (%) Kaynak: Yan sanayi, nihai ürün üreticisi ana sanayiye veya ana sanayiye doğrudan üretim ve teslimat yapan ana üretim işletmelerine tamamlanmış aksam ve/veya muhtelif parça üreten yapılardan oluşmaktadır. Tamamlanmış bir aracın fiyat ve kalite açısından rekabet edebilirliği büyük ölçüde ilgili yan sanayi ürünlerinin fiyat ve kalite üstünlüğüne bağlı olduğundan, güçlü bir otomotiv sanayii güçlü bir yan sanayiyle mümkün olabilmektedir (Tezer, 1997). Otomotiv yan sanayi, ürün üretim kapasitesi, ürün çeşitliliği ve ulaştığı standartlar itibariyle, Türkiye de üretilen taşıt araçları için gerekli olan parça ve komponentlerin en az % 80 ini karşılayabilecek düzeye ulaşmıştır. Otomotiv yan sanayi ihracatı artarken, dış pazar sayısı da artış göstermektedir. İhracat yapılan dış pazar sayısı 2000 yılında 100 ü geçmiştir. Otomotiv yan sanayi ihracatının % 60 ı AB ülkelerine yönelik olup, Avrupa ülkelerinin toplam ihracattan aldığı pay % 65 dir. İhracat pazarlarının artmasında, iç pazarın yeterince 76

3 büyümemesi ve işletmelerin kapasitelerini daha verimli kullanabilmek amacıyla, kârlı olmasa bile ihracat yapma zorunluluğu duymaları etkili olmaktadır. Otomotiv Yan Sanayiinde faaliyet gösteren işletmelerin % 30 u uluslararası pazarlarda kabul gören kalite belgelerine (ISO 9000, QS 9000, ISO vs.) sahiptir (www.taysad.org.tr). 3. KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİNİN REKABET GÜCÜ Günümüz küresel rekabet ortamında özellikle üretim alanında yaşanan değişikliklerle birlikte otomotiv sanayiinin önemi giderek artmaktadır. Bu değişim evrelerinden ilki; siparişe dayalı, emek yoğun üretim yapısından seri üretime geçiştir. Seri üretim sisteminin yaygınlaşması ile birlikte, üretim maliyetinde sağlanan hızlı düşüş, talep artışına sebep olmuş ve otomotiv sanayiinde hızlı bir büyüme gerçekleştirilmiştir. Uzun bir süre önemini koruyan seri üretim anlayışı, 1970 li yıllardan itibaren ise yerini temelinde esneklik ve işbirliği yaklaşımının olduğu yalın ve esnek üretim tekniklerine bırakmıştır (Nedimoğlu, 1997). En eski medeniyet alanlarından birisi üzerine kurulu olan Konya, coğrafi konumu bakımından doğu ile batının geçiş noktasından bulunduğundan, eski dönemlerde tarım, transit ticaret ve sanayi alanında önemli bir merkez olmuştur. Konya merkezindeki başta üç organize sanayi bölgesi olmak üzere diğer üretim bölgeleriyle birlikte otomotiv yan sanayinin önemli bölgelerinden biridir. Konya'da toplam 31 sanayi sitesinde 9000 civarında işletme faaliyetlerini sürdürmektedir (www.selcuklu.bel.tr). Ayrıca Konya Sanayi Odasının özverili çabalarıyla iki yeni organize sanayi bölgesi ve bazı ilçelerde organize sanayi bölgesi kurulması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir (www.kso.org.tr) m 2 lik bir alan üzerine kurulmuş bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesinde 87 işyeri otomotiv yan sanayi ve tarım makinaları imalat sanayi ağırlıklı olmak üzere üretim yapmaktadır m2 alana sahip olan 2. Organize Sanayi Bölgesinde de otomotiv yan sanayi ve gıda sanayii ağırlıklı olmak üzere 235 tesis faaliyettedir. Otomotiv yan sanayisinde başarılı iller arasında yer alan Konya nın otomotiv sektöründeki ihracatı, 2004 yılında bir önceki yıla göre % 30 oranındaki artışla 400 milyon doları aşmış durumdadır. İç piyasanın yanı sıra dünyanın önemli küresel otomotiv şirketlerine yedek parça üreten eden Konya da TAYSAD verilerine göre 154, KOBİNET bilgi ağına kayıtlı 162 yan sanayi işletmesi bulunmaktadır. Konya Sanayi Odasının yapmış olduğu bir araştırmada, otomotiv yan sanayide kapasite kullanımı 2004 yılında ilk kez % 80 in üzerine çıkmıştır (www.merhabagazetesi.com.tr). Ayrıca, Konya otomotiv yan sanayinin özellikle AB pazarıyla entegrasyonunda önemli açılımlar sağlayan Avrupa Bilgi Merkesi (ABM), Konya Sanayi Odası nın bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir (1987 yılından itibaren tüm Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren ve yaklaşık 300'ün üzerinde merkezden oluşan Avrupa Bilgi Merkezi Network'üne (Euro Info Centre Network) Konya Sanayi Odası da Ocak 2003 tarihinde açılan ihaleyi kazanarak tarihi itibariyle dahil olmuş ve uluslararası kodu EIC TR705 Konya şeklinde tescil edilmiştir (www.eic.org.tr)). 4. KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİİNİN REKABET GÜCÜ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA Bu araştırmanın amacı; Konya ilinde otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin genel performanslarını tespit edebilmek, sektörde karşılaştıkları sorunları belirlemek ve bu sorunların çözüm önerilerini ortaya koyabilmektir. Araştırmada, Konya ilinde Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren ve TAYSAD ve KOBİNET veritabanlarından belirlenen işletmelerde anket uygulaması yapılarak, işletmelerin rekabet gücünü belirlemeye yönelik sorulan soruların cevapları analiz edilmiştir. Bu çalışmanın en önemli kısıtı, sadece Konya ilinde yapılmış olmasıdır. İleriki çalışmalarda, otomotiv yan sanayinin gelişmiş olduğu diğer iller ile karşılaştırmalı bir araştırma yapılması planlanmaktadır. Konya ilinde bulunan Organize Sanayi Bölgelerinde otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren 162 işletmeye gerek posta gerekse elektronik posta kanalları kullanılarak anketler gönderilmiştir. 57 işletmeden geri dönen anketlerin 4 adedi, soruların cevaplanmasındaki uyumsuzluklar nedeniyle değerlendirmeye katılmamıştır. Bu anlamda; araştırmaya katılan işletme sayısı 53 dür. Dolayısıyla, % 32.7 lik bir geri dönüş oranına erişilmiştir. Ana kütleden seçilen örnekler üzerinde geri dönüş oranının genellikle %20 ile %40 arasında değiştiği dikkate alındığında, araştırmadaki geri dönüş kabul edilebilir bir oran olarak değerlendirilebilir. Anket formlarının değerlendirilmesi aşamasında SPSS 13.0 for Windows programı kullanılmıştır. Anket sorularından elde edilen sonuçlar, frekans dağılım tabloları yardımıyla açıklanmaya çalışılmış ve aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. Tablo 2. Araştırmaya katılan işletmelerin faaliyet sürelerine göre dağılımı Faaliyet Süresi Sayı Yüzde yıl arası 28 53, yıl arası 15 29,4 15 yıldan fazla 6 9,5 1-5 yıl arası 4 7,5 Toplam ,0 77

4 M. Tekin, M. Zerenler Tablo 2 de görüldüğü gibi, işletmelerin % 53,6 sının yıl arası faaliyet gösterdikleri görülmektedir. 15 yıldan fazla süredir faaliyet gösteren işletmelerin sayısı da dikkate alındığında; araştırmaya katılan işletmelerin % 63,1 inin 1990 yılı öncesinde kuruldukları anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, araştırma kapsamındaki işletmelerin otomotiv yan sanayiinde belirli bir deneyime ve sektördeki gelişmelerle ilgili bilgi tabanına sahip oldukları düşünülebilir. Araştırmaya katılan işletmelerde çalışan personel sayısı 13 ile 350 arasında değişmekte olup, ortalama çalışan sayısı yaklaşık olarak 57'dir. İşletmelerin çalışan sayısına göre dağılımları Tablo 3'de görülmektedir. Tablo 3. Uygulamaya katılan işletmelerin çalışan sayısına göre dağılımı Personel Sayı Yüzde , ,0 200 ve üstü 3 5,7 Toplam ,0 Tablo 3'de görüldüğü gibi, işletmelerin % 60,3 ü 1-49 kişi arasında, % 3 ü arasında ve % 5,7 si 200'den fazla personel istihdam etmektedir. KOSGEB tarafından kabul edilen; (1-49 arası personeli olan işletmeler küçük işletme, arasında personeli olan işletmeler orta büyüklükte işletme ve 200 ün üzerinde personeli olan işletmeler büyük işletme) küçük, orta ve büyük ölçekli işletme sınıflandırmasına göre araştırmaya katılan işletmelerin % 94,3 ü küçük ve orta ölçekli işletme iken, % 5,7 si de büyük ölçekli işletmedir (www.kosgeb.gov.tr). Bu rakamlar da Konya ilindeki otomotiv yan sanayii sektöründeki işletmelerin büyük çoğunluğunun KOSİ (küçük ve orta ölçekli sanayi işletmesi) niteliğinde olduğunu göstermektedir. Araştırmaya katılan işletmelerin üretim yaptıkları hedef pazarlara göre dağılımları Tablo 4 de görülmektedir. Tablo 4. Araştırmaya katılan işletmelerin hedef pazarlara göre dağılımı Hedef Alanlar İşletme Sayısı Yüzde Sadece yerel pazarlara üretim yapmaktadır 23 43,4 Hem yerel hem de yurtdışı pazarlara üretim yapmaktadır 21 39,6 Sadece yurtdışı pazarlara üretim yapmaktadır 9 17 Toplam Tablo 4 de görüldüğü gibi araştırmaya katılan işletmelerin 23 (%43,4) tanesi sadece yerel pazarlara üretim yapmakta, 21 (%39,6) tanesi hem yerel hem de yurtdışı pazarlara üretim yapmakta, 9 (%17) tanesi de sadece yurtdışı pazarlara üretim yapmaktadır. Dolayısıyla uygulamaya katılan işletmelerin 30 (%56,6) tanesi ihracat yapmakta olduğu ve aynı zamanda uluslararası pazarlarda da rekabet ettikleri görülmektedir. Tablo 5. Araştırmaya katılan işletmelerin sektörel rekabet düzeyi algılamaları Rekabet Düzeyi Sayı Yüzde Çok yüksek 39 73,6 Yüksek 11 20,8 Orta 3 5,6 Düşük - - Toplam ,0 Tablo 5 de de görüldüğü gibi Otomotiv yan sanayii sektöründeki rekabet düzeyi araştırmaya katılan işletmelerin büyük çoğunluğu (%73,6) tarafından çok yüksek görülmektedir. Rekabetin çok yüksek düzey olarak algılanması; araştırmaya katılan işletmelerin pazarda rekabet güçlerini artırabilmek için yapılması gerekli örgütsel ve teknolojik düzenlemeler açısından değerlendirildiğinde önemli olmaktadır. Araştırmaya katılan işletmelerin genel rekabet stratejileri ise Tablo 6. da görülmektedir. Tablo 6 dan da anlaşılacağı gibi, araştırmaya katılan işletmeler rakipleriyle karşılaştırıldığında, müşteri memnuniyeti sağlama, pazar payı, işletme verimliliği, satışlar, ürünlerin kalitesi ve amaçlara ulaşma düzeyi ölçülerinde kendilerinin daha iyi olduklarını ifade ederlerken, işletme kârlılığı ölçüsünde kendilerinin nispeten aynı düzeyde görmektedirler. İşletmelerin müşteri memnuniyeti sağlama ölçüsüne diğer performans ölçülerine göre ağırlık vermesi; günümüz küresel rekabet ortamında müşteri bağlılığı yaratmanın ve müşteri tatminini sürekli sağlamanın öneminin farkında olmalarıyla açıklanabilir. 78

5 Tablo 6. Araştırmaya katılan işletmelerin genel performans düzeyi Genel Performans Ölçüleri Ortalama Std.Sap. Rakiplere göre müşteri memnuniyeti sağlama 4,03 1,12 Rakiplere göre işletmenin verimliliği 3,89 1,02 Rakiplere göre sektöre yönelik ulusal ve uluslararası teknik mevzuatın, işletmenin üretim teknolojisini geliştirmesi konusunda belirleyici rol oynaması 3,86 0,86 Rakiplere göre teslimat güvenilirliği 3,82 1,44 Rakiplere göre yeni ürün geliştirme 3,81 0,98 Rakiplere göre üretilen ürünler ve üretim süreci ile ilgili olarak, sektöre yönelik teknik mevzuatın getirdiği standartlar dışında işletmenin kendi ek standartlarını geliştirme durumu 3,79 1,12 Rakiplere göre işletmenin ürünlerinin kalitesi 3,77 0,82 Rakiplere göre yeni ürün geliştirme sürecinde ana sanayi ile işbirliği/ortak tasarım (co-design) yapabilme 3,72 1,24 Rakiplere göre işletmenin satışları 3,69 0,96 Rakiplere göre işletmenin Pazar payı 3,55 1,18 Rakiplere göre ürün ve süreç yeniliği yapma 3,53 0,98 Rakiplere göre işletmenin amaçlarına ulaşma düzeyi 3,50 0,90 Rakiplere göre Ar-Ge düzeyi 3,49 0,88 Rakiplere göre üretilen yeni model ürünlerle ilgili olarak prototiplere ilişkin tasarım ve ön mühendislik çalışmaları ile çizimlerin ve deneylerin yapılmasını gerçekleştirecek kapasiteye sahip olma 3,44 1,02 Rakiplere göre işletmenin kârlılığı 3,41 1,24 Rakiplere göre stok dönüşüm hızı 3,36 1,46 Not: (i) n=53; (ii) ölçekte 1 çok kötü, 5 çok iyi anlamındadır; (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre (χ 2 =182,324 ve p<,001) sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır. Araştırmaya katılan işletmelerin önemli bir çoğunluğunun KOSİ niteliğinde olması Ar-Ge ye fazla kaynak ayıramadıklarını ve stoklu çalıştıklarını göstermektedir. Bu bağlamda otomotiv sektöründeki işletmelerin Ar-Ge maliyet ve risklerini azaltmak için teknolojik işbirliği yapmaları ve stok maliyetlerini azaltabilmek için de stoksuz çalışabilme yollarını araştırarak yeni üretim teknolojilerinin kulanım düzeylerini artırmaları gerekmektedir. Tablo 7 de Konya otomotiv yan sanayinin gelişmesini engelleyen ve uluslararası rekabet gücünü artırılmasını etkileyen faktörlerin dağılımı görülmektedir. Tablo 7. Araştırmaya katılan işletmelerin rekabet gücünü etkileyen faktörlere göre dağılımı Genel Performans Ölçüleri Ortalama Std.Sap. Finansman sorunları 4,09 1,20 İstikrarsız iç pazar koşulları 4,02 1,44 Konya iline ilişkin bölgesel strateji eksikliği 3,98 0,98 Ana sanayiye uzaklık 3,97 1,26 Kurumsallaşma ve markalaşma eksikliği 3,96 1,22 Teknolojik altyapının yetersizliği 3,91 1,02 Ana sanayi ile tam bir entegrasyonun sağlanamaması 3,86 1,22 Pazarda stratejik işbirliklerinin olmaması 3,84 0,86 Bürokratik engeller 3,81 0,78 İşgücünün nitelik ve nicelik olarak yetersizliği 3,72 1,14 Devlet teşviklerinin yetersizliği ve etkin olmaması 3,69 0,86 Üniversite-sanayi işbirliğinin yetersizliği 3,67 1,32 Yüksek satış ve kullanım vergileri 3,65 1,14 Döviz kurunun seyri 3,63 1,16 Ana sanayinin yetersizliği 3,61 0,78 Aşırı ithalatın iç pazar üzerinde baskı yapması 2,98 1,06 Düşük kapasite kullanımının getirdiği sorunlar 2,74 0,96 Sanayi ve Ticaret Odalarının desteklerinin yetersizliği 2,65 0,87 Not: (i) n=53; (ii) ölçekte 1 çok önemsiz, 5 çok önemli anlamındadır; (iii) Friedman çift yönlü Anova testine göre (χ 2 =276,128 ve p<,001) sonuçlar istatistiksel bakımdan anlamlıdır. Tablo 7 de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan işletmelerin rekabet gücünü etkileyen faktörlerin başında finansman sorunları gelmektedir. Bununla birlikte, istikrarsız iç pazar koşulları, bölgesel strateji eksikliği ve 79

6 M. Tekin, M. Zerenler teknolojik altyapının yetersizliği de Konya Otomotiv yan sanayiinin rekabet gücü önemli ölçüde etkilediği görülmektedir. Konya ilinin ana sanayiiye nispeten uzak olması nedeniyle ana sanayi ile tam bir entegrasyonun sağlanamaması da, rekabet gücünü olumsuz etkileyen faktörler arasında diğerlerine göre daha önemli olmaktadır. Konya ilinde otomotiv yan sanayiinin büyük bir çoğunluğunun küçük ve orta büyüklükteki işletmelerden oluşması nedeniyle, işletmeler arası stratejik işbirlikleri ve ortaklaşa rekabet büyük önem taşımaktadır. Ancak, araştırmaya katılan işletmelerin stratejik işbirliklerinin yeterince gerçekleştirilmemesini de rekabet gücünü olumsuz etkilediğini düşündükleri görülmektedir. Konya Sanayi ve Ticaret Odalarının bu konuda özellikle uluslararası pazarlara açılma stratejileri geliştirmeleri gerekmektedir. 5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Otomotiv Sanayi; Dünya'da olduğu gibi Türkiye de de "lokomotif sektör" olarak; ülke ekonomisindeki büyüklüğü, istihdamdaki yeri, ara malı kullanımındaki payı, ithalat-ihracat ağırlığı, insan kaynakları açısından araştırma-geliştirme ve eğitim boyutuyla giderek daha da etkinleşmektedir. Türkiye otomotiv sanayiinde ana ve yan sanayii bakımından uluslararası pazarlara üretim yapan bir ülke konumuyla; otomotiv sanayi devlerinin "üretim üssü" olma taleplerini de karşılamaktadır. Konya ili de, otomotiv yan sanayiinin önemli merkezlerinden biri durumundadır. Bu araştırmada; Konya ilinde otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren KOBİNET Bilgi ağına kayıtlı ve TAYSAD a üye 53 işletmenin rekabet gücünü ölçmeye yönelik bir anketten yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, istatistiksel analizler yardımıyla değerlendirilmiştir. Araştırmada; Konya ilinde faaliyet gösteren otomotiv yan sanayi işletmelerinin sektörlerinde deneyimli oldukları, önemli çoğunluğunun küçük ve orta ölçekli olduğu, sektördeki rekabet düzeyini çok yüksek olarak algıladıkları belirlenmiştir. Sektörde faaliyet gösteren işletmelerin önemli bir çoğunluğu uluslararası pazarlara üretim yapmaktadır. Bu durum, küresel rekabet ortamında işletmelerin rekabet gücünü göstermesi açısından önemlidir. Ana sanayi işletmelerinin Marmara Bölgesi ve civarında faaliyet göstermesi nedeniyle, ana sanayi ile tam bir entegrasyon sağlanması açısından sorunlar yaşan işletmelerin genellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşması da finansal altyapılarının yetersizliği sonucunu doğurmaktadır. Sektördeki küresel ve ulusal rekabetin şiddeti nedeniyle teknolojik gelişmelerin takip edilmesi zorunluluğu da finansal altyapının önemini artırmaktadır. Küresel pazarlara açılmada, Konya Sanayi Odası nın Avrupa Bilgi Merkezi önemli açılımlar sağlamakla birlikte, iç pazarda yaşanılan istikrarsızlıklar da otomotiv yan sanayiinin rekabet gücünü olumsuz biçimde etkilemektedir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerinin genellikle aile üyeleri tarafından yönetilmesi de, işletmelerin stratejik işbirlikleri yapmalarında, yapılanların da etkinliğinin artırılmasında olumsuz rol oynamaktadırlar. Buraya kadar yapılan değerlendirmeler ışığında, Konya Otomotiv Yan sanayiinin rekabet gücünün gelişmesi adına aşağıda birtakım öneriler geliştirilmiştir: Konya otomotiv yan sanayiinin kurumsallaşma ve markalaşma konusunda Sanayi Odasının desteğiyle çalışmalar yapması, Konya sanayiinin bir bölgesel strateji ve yol haritası belirleyerek, otomotiv yan sanayiinin belirli alanlarında uzmanlaşmaya gitmesi ile yetkinlik alanlarının belirlenmesi ve bu alanların geliştirilmesi, Sektördeki işletmelerin küresel ve ulusal pazarlara yönelik işbirliği haritalarının çıkarılması ve stratejik işbirliği projelerinin hazırlanması, Otomotiv ana sanayi işletmeleri ile bilgi ağlarının yapılandırılması yoluyla, bilgi iletişiminin verimliliğin artması, zaman tasarrufunun sağlanması ve gelişmelere hızlı bir biçimde adapte olunabilmesi, Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek, yan sanayiinin küresel teknolojik değişimi etkin bir biçimde takip etmesi, Ana sanayi işletmeleri ile uzun süreli işbirliğine yönelik projeler geliştirilmesi. 6. KAYNAKÇA BEDİR, A., 1999, Gelişmiş Otomotiv Sanayilerinde Ana-Yan Sanayi İlişkileri ve Türkiye de Otomotiv Yan Sanayinin Geleceği Ankara, Devlet Planlama Teşkilatı Uzmanlık Tezi, Yayın No:2495. NEDİMOĞLU, F., 1997, Türk Otomotiv Sanayiinde Ana-Yan Sanayi İlişkileri, V.Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Yayını, Kasım. OSD, Türk Otomotiv Sanayii Genel İstatistiki Bilgiler Bültenleri ve Aylık İstatistiki Bilgiler Bültenleri. ŞAN, İ., 2001, Otomotiv Sanayi Sektör Araştırması, Ankara, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı. TEKİN, M., ÖMÜRBEK, N., 2004, Küresel Rekabet Ortamında Teknolojik İşbirliği ve Otomotiv Sektörü Uygulamaları, Konya. TEZER, E., 1997, Dünya Otomotiv Sanayiine Bir Bakış, V. Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu Bildiriler Kitabı, TMMOB Yayını, Kasım. YENER, Mehmet, 1992, Otomotiv Sanayii ve Yabancı Sermaye, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Uzmanlık Tezi. Konya nın Geleceği Otomotivde, 2004, Merhaba Gazetesi, Sayı:

7 Erişim Tarihi Erişim Tarihi Erişim Tarihi Erişim Tarihi Erişim Tarihi Erişim Tarihi Erişim Tarihi Erişim Tarihi Erişim Tarihi Erişim Tarihi Erişim Tarihi Erişim Tarihi

SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü YILI OTOMOTĠV SANAYĠNDE ÜLKEMĠZ VE DÜNYADAKĠ GELĠġMELER

SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü YILI OTOMOTĠV SANAYĠNDE ÜLKEMĠZ VE DÜNYADAKĠ GELĠġMELER SANAYĠ VE TĠCARET BAKANLIĞI Sanayi Genel Müdürlüğü 2009 YILI OTOMOTĠV SANAYĠNDE ÜLKEMĠZ VE DÜNYADAKĠ GELĠġMELER ĠÇĠNDEKĠLER 1- GĠRĠġ 3 2- OTOMOTĠV SANAYĠNĠN ÜLKEMĠZ EKONOMĠSĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ..3 3- ÖZET SONUÇLAR.4

Detaylı

Basın Bülteni ÖZET DEĞERLENDİRME Yılı Pazar, Üretim Ve İhracat

Basın Bülteni ÖZET DEĞERLENDİRME Yılı Pazar, Üretim Ve İhracat Basın Bülteni OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ Ocak 21 ÖZET DEĞERLENDİRME 29 Yılı Pazar, Üretim Ve İhracat Aralık Ocak-Aralık KONULAR 28 29 (%) 28 29 (%) 38.482 93.77 143,7 1.147. 869.65-24,2 Üretim Otomobil 2.5

Detaylı

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM

2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bursa Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları. 30.05.2013 Merinos AKKM 214-223 BÖLGE PLANI SÜRECİ Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 3.5.213 Merinos AKKM Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları ve yeni kriz alanları

Detaylı

Almanya Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından)

Almanya Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından) Almanya Ülke Raporu (Otomotiv Sektörü Açısından) Ar-Ge Şubesi Eylül, 2017 Ekonomik Yapı Yüksek alım gücüyle ülkemiz ihracat ve ithalatında en büyük partner olma özelliği taşıyan Almanya Federal Cumhuriyeti,

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) İhracattaki talep daralmasına ek olarak iç pazardaki talepte yaşanan düşüşler ertesinde ilk 6 ayda 246.000 i otomobil olmak üzere toplam 400.000 adetlik bir araç üretimi gerçekleşmiştir.

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 638 1. SEKTÖRÜN TANIMI Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork sektör ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ

OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK. 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ OTOMOTİV SANAYİİ-2014 ve GELECEK 24.Ekim.2014 Tarihinde MDK Toplantısı FIRAT Üniversitesi Mühendislik Fakültesi / ELAZIĞ Otomotiv Sanayinde Gelecek: Değer Zincirinde Değişim Üretimden Tüketiciye: Tedarik

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mayıs 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mayıs 2010 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Mayıs ayında 57.433 adedi otomobil olmak üzere 100.987 adet araç üretilmiştir. yılının Mayıs ayına göre üretim adetlerinde araç türüne göre ; otomobil 9, kamyonet 15,

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Kasım ayında 41.635 adedi otomobil olmak üzere toplamda 78.156 adet araç üretilmiştir. yılının ilk 11 ayında ise 462.014 adedi otomobil olmak üzere 789.072 adetlik araç

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor?

Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Piyasalardaki Dalgalanma Otomotiv Sektörüne Nasıl Yansıyor? Pınar ELMAS Otomotiv sektörü, ekonomide yarattığı katma değer, istihdama olan katkısı ve ilişkide bulunduğu diğer sektörlerdeki teknolojik gelişmenin

Detaylı

Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul. Prof. Dr. R. İbrahim PINAR İstanbul Üniversitesi

Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul. Prof. Dr. R. İbrahim PINAR İstanbul Üniversitesi Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU Yeni Yüzyıl Üniversitesi İstanbul Prof. Dr. R. İbrahim PINAR İstanbul Üniversitesi AJANDA ÇEVRE BİLİNCİ VE ÇEVREYE DUYARLI İŞLETMELER ÇEVRECİ TEKNOLOJİLER İŞLETMELERİ ÇEVRECİ TEKNOLOJİLER

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Ağustos ayında 23.805 adedi otomobil olmak üzere toplamda 50.374 adet araç üretilmiştir. yılının ilk 8 ayında ise toplamda 324.607 adedi otomobil olmak üzere 538.899 adetlik

Detaylı

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2013 yılının ilk sekiz ayına göre toplam üretim yüzde 18, otomobil üretimi ise yüzde 25 oranında arttı.

2015 yılı Ocak-Ağustos döneminde 2013 yılının ilk sekiz ayına göre toplam üretim yüzde 18, otomobil üretimi ise yüzde 25 oranında arttı. OSD Basın Bülteni 10 Eylül 2015 ÖZET DEĞERLENDİRME 2014/2015 Ağustos Ocak-Ağustos KONULAR 2014 2015 (%) 2014 2015 (%) Toplam 57.278 76.987 34 719.501 857.307 19 Üretim Otomobil 37.330 45.210 21 459.372

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2009 yılının Aralık ayında 48.917 adedi otomobil olmak üzere toplamda 95.389 adet araç üretilmiştir. Bu değer 2008 yılının Eylül ayından beri ulaşılmış en yüksek aylık üretim

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Kasım 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Kasım 2010 ÜRETĠM (Araç Türüne Göre) yılının Kasım ayında 45.453 otomobil, 40.655 hafif ticari araç, 3.534 ağır ticari araç, 2.972 traktör olmak üzere toplam 92.614 araç üretilmiştir. yılının Kasım ayına göre otomobil

Detaylı

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARIN İMALATI Hazırlayan Birgül OĞUZOĞLU Kıdemli Uzman 540 1. SEKTÖRÜN TANIMI Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı

Detaylı

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU

Berlin Ekonomi Müşavirliği Verilerle Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkiler Notu VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU VERİLERLE TÜRKİYE-ALMANYA EKONOMİK İLİŞKİLERİ BİLGİ NOTU Berlin Ekonomi Müşavirliği Temmuz 2011 1 İÇİNDEKİLER Yönetici Özeti...3 1. Almanya dan Türkiye ye Doğrudan Yatırım Hareketleri...4 2. Türkiye den

Detaylı

2015 yılında 2013 yılına göre toplam üretim yüzde 21, otomobil üretimi ise yüzde 25 oranında arttı.

2015 yılında 2013 yılına göre toplam üretim yüzde 21, otomobil üretimi ise yüzde 25 oranında arttı. OSD Basın Bülteni 8 Ocak 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2014/2015 Aralık Ocak-Aralık KONULAR 2014 2015 (%) 2014 2015 (%) Toplam 120.593 125.752 4 1.170.445 1.358.796 16 Üretim Otomobil 70.480 74.688 6 733.439

Detaylı

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Sanayi Bilgi Notu

TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları. Sanayi Bilgi Notu TR41 Bursa Eskişehir Bilecik Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları Sanayi Bilgi Notu 1 BÖLÜM 1 Sektörel Yapı ve Önde Gelen Sektörler i. TR41 Bölgesi Sanayi Genel Görünümü Tablo 3.1 İşletme Büyüklükleri (%)

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 3. Çeyrek 2016 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1 Türkiye İhracat Verileri: 1 2016 ilk dokuz ayında Türkiye toplam ihracatı yüzde 3 oranında azalırken, Otomotiv

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Ekim 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Ekim 2010 ÜRETĠM (Araç Türüne Göre) yılının Ekim ayında 58.059 otomobil, 47.146 hafif ticari araç, 3.619 ağır ticari araç, 3.271 traktör olmak üzere toplam 112.095 araç üretilmiştir. yılının Ekim ayına göre otomobil

Detaylı

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU

ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI ALMANYA KUZEY REN VESTFALYA BÖLGE RAPORU Gürhan DEMİREL Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Kasım 2008 Kuzey Ren Vestfalya (Nord Rhein Westfalen) Almanya nın kuzey batısında,

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mart 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mart 2010 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Mart ayında 55.755 adedi otomobil olmak üzere 100.920 adet araç üretilmiştir. Geçen senenin Mart ayına göre üretim adetlerindeki artışlar; otomobilde %50, kamyonette %98,

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Nisan 2010

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Nisan 2010 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Nisan ayında 51.459 adedi otomobil olmak üzere 92.262 adet araç üretilmiştir. Geçen senenin Nisan ayına göre üretim adetlerinde araç türüne göre artışlar; otomobil % 6,

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Mart 215 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisiine Göre 1 : 1. 215 yılı Ocak-Mart döneminde

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Ocak 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak

Detaylı

OSD Basın Bülteni. 16 Ekim 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2015/2016

OSD Basın Bülteni. 16 Ekim 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2015/2016 OSD Basın Bülteni 16 Ekim 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2015/2016 Üretim Pazar İhracat Eylül Ocak-Eylül 2015 2016 (%) 2015 2016 (%) Toplam 116.534 118.341 2 973.831 1.033.225 6 Otomobil 66.572 78.439 18 566.224

Detaylı

572

572 RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI Hazırlayan M. Ali KAFALI Kıdemli Uzman 572 1. SEKTÖRÜN TANIMI Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2015 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİ DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi OCAK 2016 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ

AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ İZMİR TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SEKTÖRÜ Dilara SÜLÜN DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI ŞEFİ (TD) Mayıs 2006 AB OTOMOTİV SEKTÖRÜ AB, dünya otomotiv pazarının %35'ine sahiptir. Otomobil

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

KONYA YERLİ MOTOR ÜRETİMİNE HAZIR Doç. Dr. Recai KUŞ. Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi recaikus@gmail.com

KONYA YERLİ MOTOR ÜRETİMİNE HAZIR Doç. Dr. Recai KUŞ. Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi recaikus@gmail.com KONYA YERLİ MOTOR ÜRETİMİNE HAZIR Doç. Dr. Recai KUŞ Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi recaikus@gmail.com BAŞLIKLAR Giriş Dünya da Motorlu Araç Üretimi Türkiye de Otomotiv Üretimi Konya Otomotiv Sanayi

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITLARI SEKTÖRÜ

MOTORLU KARA TAŞITLARI SEKTÖRÜ MOTORLU KARA TAŞITLARI SEKTÖRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 31.12.2013 ANKARA 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 MOTORLU KARA

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri

Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri Dünya Seramik Sektörü Dış Ticareti a) Seramik Kaplama Malzemeleri ÜLKE Dünya Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminde İlk 1 Ülke 29 21 211 212 212 Dünya /212 Üretiminden Aldığı Pay Değişim (%) (%) 1 ÇİN

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 1. Çeyrek 2017 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1 Türkiye İhracat Verileri: 1 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye toplam ihracatı yüzde 7 oranında artarken,

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM

MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM MOBİLYA SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM Mobilya Sektörü Sınıflandırması Türkiye'de, 01.01.1989 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Armonize Sistem Nomanklatörü esas alınarak yapılan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarına

Detaylı

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012

1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı. 1 Ağustos 2012 1Y12 Finansal Sonuçları Analist Toplantısı 1 Ağustos 2012 Ajanda Son Gelişmeler Haydar Yenigün Global Ford ve Güncel Pazar Verileri Grant Belanger 1Y12 Finansal Sonuçları Oğuz Toprakoğlu Soru & Cevap Sayfa

Detaylı

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I

K R Ü E R SEL L K R K İ R Z SON O R N A R S A I TÜR Ü K R İ K YE E KO K N O O N M O İSİND N E D İKT K İSAT A P OL O İTİKA K L A AR A I KÜRESEL KRİZ SONRASI TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İKTİSAT POLİTİKALARI Prof. Dr. Adem ahin TOBB-ETÜ Öğretim Üyesi 14 Mayıs 2010, İSTANBUL KRİZLER 2008 2001 İç Kaynaklı Finansal Derinliği Olan Olumlu Makro Ekonomik

Detaylı

Otomotiv Sektöründe Üretim Kayıplarının Etkileri. Otomotiv ve Yan Sanayi Değerlendirmesi Mayıs 2015 TSKB Ekonomik Araştırmalar

Otomotiv Sektöründe Üretim Kayıplarının Etkileri. Otomotiv ve Yan Sanayi Değerlendirmesi Mayıs 2015 TSKB Ekonomik Araştırmalar Otomotiv Sektöründe Üretim Kayıplarının Etkileri Otomotiv ve Yan Sanayi Değerlendirmesi Mayıs 2015 TSKB Ekonomik Araştırmalar 2 Otomotiv ve Yan Sanayi Genel Görünüm Sektörün Türkiye Ekonomisi İçindeki

Detaylı

TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ

TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ RAPOR 2012/17 TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ 1. OTOMOTİV SANAYİİ'NİN YILLARA GÖRE KONUMU 2. SEKTÖRLER ARASINDA KIYASLAMA TEMMUZ 2012 ÖNSÖZ İstanbul Sanayi Odası tarafından

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Nisan 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1. 2014 yılı Ocak-Nisan

Detaylı

BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları Bilecik İl Genel Meclis Salonu

BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları Bilecik İl Genel Meclis Salonu 2014-2023 BÖLGE PLANI SÜRECİ Bilecik Sanayi İhtisas Komisyonu Çalışmaları 24.04.2013 Bilecik İl Genel Meclis Salonu Küreselleşme Küresel ekonominin bütünleşmesi Eşitsiz büyüme Ekonomik krizler Kaynak kısıtları

Detaylı

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2012 YILI DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Ar-Ge ve Pazara Giriş Şubesi OCAK 2013 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL

Detaylı

TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART 2012. İçindekiler:

TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART 2012. İçindekiler: TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART İçindekiler: Üretim sayfa 2-4 İhracat sayfa 5-7 İç pazar sayfa 8-9 Dünya da otomotiv sektörü sayfa 10 Taysad Fiyat Endeksi sayfa 11 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Mart ayında

Detaylı

(%) (%) Toplam Otomobil

(%) (%) Toplam Otomobil OSD Basın Bülteni 9 Aralık 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2015/2016 Üretim Pazar İhracat İhracat ($) Kasım Ocak-Kasım 2015 2016 (%) 2015 2016 (%) Toplam 126.236 150.681 19 1.233.044 1.329.812 8 Otomobil 72.872

Detaylı

(%) (%) Toplam Otomobil

(%) (%) Toplam Otomobil OSD Basın Bülteni 11 Ocak 2017 ÖZET DEĞERLENDİRME 2015/2016 Üretim Pazar İhracat İhracat ($) Aralık Ocak-Aralık 2015 2016 (%) 2015 2016 (%) Toplam 125.752 156.115 24 1.358.796 1.485.927 9 Otomobil 74.688

Detaylı

142

142 GİYİM EŞYASI İMALATI; KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI SANAYİİ Hazırlayan Mustafa ŞİMŞEK ESAM Müdür Yardımcısı 142 1. SEKTÖRÜN TANIMI Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması sektörü, ISIC Revize

Detaylı

(%) (%) Toplam Otomobil

(%) (%) Toplam Otomobil OSD Basın Bülteni 8 Haziran 2017 ÖZET DEĞERLENDİRME 2016/2017 Üretim Pazar İhracat İhracat ($) İhracat ( ) Mayıs Ocak - Mayıs 2016 2017 (%) 2016 2017 (%) Toplam 125.342 154.758 23 594.673 727.997 22 Otomobil

Detaylı

2015 yılı Ocak-Kasım döneminde 2013 yılı aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 18, otomobil üretimi ise yüzde 23 oranında arttı.

2015 yılı Ocak-Kasım döneminde 2013 yılı aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 18, otomobil üretimi ise yüzde 23 oranında arttı. OSD Basın Bülteni 7 Aralık 2015 ÖZET DEĞERLENDİRME 2014/2015 Kasım Ocak-Kasım KONULAR 2014 2015 (%) 2014 2015 (%) Toplam 113.093 126.236 12 1.049.852 1.233.035 17 Üretim Otomobil 69.466 72.872 5 662.959

Detaylı

(%) (%) Toplam Otomobil

(%) (%) Toplam Otomobil OSD Basın Bülteni 9 Temmuz 2017 ÖZET DEĞERLENDİRME 2016/2017 Üretim Pazar İhracat İhracat ($) İhracat ( ) Haziran Ocak - Haziran 2016 2017 (%) 2016 2017 (%) Toplam 131.268 141.161 8 725.941 869.158 20

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Mayıs 2015 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1 : 1. 2015 yılı Ocak-Mayıs

Detaylı

(%) (%) Toplam Otomobil

(%) (%) Toplam Otomobil OSD Basın Bülteni 15 Eylül 2017 ÖZET DEĞERLENDİRME 2016/2017 Üretim Pazar İhracat İhracat ($) İhracat ( ) Ağustos Ocak - Ağustos 2016 2017 (%) 2016 2017 (%) Toplam 78.086 71.463-8 914.884 1.089.595 19

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU. Şubat 2011

YATIRIMCI SUNUMU. Şubat 2011 YATIRIMCI SUNUMU Şubat 2011 İçerik Ford Otosan Türk Otomotiv Sektörü Rekabet Avantajları Faaliyet Sonuçları İMKB Performansı 2 Yatırımcı Sunumu Şubat 2011 FORD OTOSAN Şirket Tanıtımı Fabrikalar Yedek Parça

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

2013 Finansal Sonuçları

2013 Finansal Sonuçları 2013 Finansal Sonuçları Ajanda 2013 Yılı Gelişmeleri Haydar Yenigün Ford Motor Company ve Avrupa Pazarı Verileri William Periam Finansal Sonuçlar Oğuz Toprakoğlu Sorular & Cevaplar Sayfa 2 Haydar Yenigün

Detaylı

Son 12 Aylık (%) (%) Toplam Otomobil

Son 12 Aylık (%) (%) Toplam Otomobil OSD Basın Bülteni 10 Şubat 2017 ÖZET DEĞERLENDİRME 2016/2017 Üretim Pazar İhracat İhracat ($) İhracat ( ) Ocak Son 12 Aylık 2016 2017 (%) 2016 2017 (%) Toplam 97.644 128.121 31 1.353.866 1.516.404 12 Otomobil

Detaylı

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği

KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI. Bosad Genel Sekreterliği KÜRESEL OTOMOTİV OEM BOYALARI PAZARI Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Otomotiv OEM boyaları dünyanın en büyük boya segmentlerinden biridir. Otomotiv OEM boyaları, 2011 yılında toplam küresel boya

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 2. Çeyrek 2016 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1 Türkiye İhracat Verileri: 1 2016 ilk altı ayında Türkiye toplam ihracatı yüzde 4 oranında azalırken, Otomotiv

Detaylı

Çeyrek Finansal Sonuçlar

Çeyrek Finansal Sonuçlar 2014 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Ajanda Yeni Ürünler, Ford ve Avrupa Pazarı William Periam Finansal Sonuçlar Oğuz Toprakoğlu Soru & Cevap William Periam Genel Müdür Baş Yardımcısı Yeni Ürünler TRANSIT

Detaylı

TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ

TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ RAPOR 2013/15 TÜRKİYE'NİN 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU İÇİNDE OTOMOTİV SANAYİİ 1. OTOMOTİV SANAYİİ'NİN YILLARA GÖRE KONUMU 2. SEKTÖRLER ARASINDA KIYASLAMA TEMMUZ 2013 ÖNSÖZ İstanbul Sanayi Odası tarafından

Detaylı

KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI Hazırlayan Seher OZAN DÜNDAR Kıdemli Uzman 302 1. SEKTÖRÜN TANIMI Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KABLO VE TELLER. Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO VE TELLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KABLO ve TELLER GTİP:8544 TÜRKİYE DE ÜRETIM VE DIŞ TİCARET Üretim Kablo ve teller

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

Değirmenciliğin gelişmiş olduğu ülkelerden olan Belçika da ise hali hazırda 100 ile 150 arasında değirmenin bulunduğu tahmin ediliyor.

Değirmenciliğin gelişmiş olduğu ülkelerden olan Belçika da ise hali hazırda 100 ile 150 arasında değirmenin bulunduğu tahmin ediliyor. ABD de tarım sektörü, küresel ölçekte değerlendirildiğinde önemli bir üretim potansiyeline sahiptir. Bugün dünyanın en büyük buğday, mısır ve sorgum ihracatçısı olan ülkede, 170 civarında değirmen bulunduğu

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ESKİŞEHİR İN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ESKİŞEHİR GENEL BİLGİLER Nüfus; Eskişehir:799.724 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

GENEL AMAÇLI MAKİNE SEKTÖRÜ

GENEL AMAÇLI MAKİNE SEKTÖRÜ GENEL AMAÇLI MAKİNE SEKTÖRÜ *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER Genel Amaçlı Makine Sektörünün Genel Durumu Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki

Detaylı

ÜRETİM (Araç Türüne Göre)

ÜRETİM (Araç Türüne Göre) ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2010 yılının Aralık ayında 56.646 adedi otomobil olmak üzere toplamda 114.672 adet araç üretilmiştir. Bu değer 2008 yılının Eylül ayından beri ulaşılmış en yüksek aylık üretim

Detaylı

Ayakkabı Sektör Profili

Ayakkabı Sektör Profili Ayakkabı Sektör Profili Elif UĞUR Ayakkabı, çok eski çağlarda insanların zorlu coğrafya ve iklim koşullarında ayaklarını muhafaza etmek ve zarar görmelerini engellemek amacıyla kullanılırken günümüzde

Detaylı

OSD Basın Bülteni. 8 Haziran 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2015/2016

OSD Basın Bülteni. 8 Haziran 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2015/2016 OSD Basın Bülteni 8 Haziran 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2015/2016 Mayıs Ocak-Mayıs KONULAR (%) (%) Toplam 88.048 125.190 42 543.141 594.305 9 Üretim Otomobil 52.339 76.569 46 318.049 359.190 13 Toplam 85.145

Detaylı

OSD Basın Bülteni. 15 Temmuz 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2015/2016

OSD Basın Bülteni. 15 Temmuz 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2015/2016 OSD Basın Bülteni 15 Temmuz 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2015/2016 Üretim Pazar İhracat Haziran Ocak-Haziran (%) (%) Toplam 124.451 131.171 5 667.592 725.477 9 Otomobil 73.928 82.175 11 391.977 441.366 13 Toplam

Detaylı

OSD Basın Bülteni. 7 Eylül 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2015/2016

OSD Basın Bülteni. 7 Eylül 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2015/2016 OSD Basın Bülteni 7 Eylül 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2015/2016 Üretim Pazar İhracat Ağustos Ocak-Ağustos 2015 2016 (%) 2015 2016 (%) Toplam 76.977 78.087 1 857.297 914.914 7 Otomobil 45.210 52.296 16 499.652

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2015) TEPAV Perakende Güven Endeksi-TEPE (Ağustos 2015) TEPE, Ekim ayında bir önceki aya ve geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Geçtiğimiz 3 ayda işlerin

Detaylı

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014

DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 DİYARAKIR DIŞ TİCARETİ 2014 Nisan 2015 Hikmet DENİZ İçindekiler 1. İhracat... 2 1.1. İhracat Yapılan Ülkeler... 3 1.2. 'ın En Büyük İhracat Partneri: Irak... 5 1.3. İhracat Ürünleri... 6 2. İthalat...

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2012 Yılı Performans Özeti

Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2012 Yılı Performans Özeti 1 Türk Savunma ve Havacılık Sanayii 2012 Yılı Performans Özeti Genel Her yıl olduğu gibi Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Üye firma ve kurum ve kuruluşlardan topladığı veriler ile

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Ocak 2011

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Ocak 2011 2011 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2010 yılının ayında 50.873 adedi otomobil, 37.504 adedi hafif ticari araç, 2.597 adedi ağır ticari araç, 2.784 adedi ise traktör olmak üzere toplam 93.758 araç üretilmiştir.

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KOCAELİ NİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KOCAELİ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kocaeli: 1.780.055 Türkiye:78.741.053 Nüfus Yoğunluğu

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖR RAPORU

OTOMOTİV SEKTÖR RAPORU OTOMOTİV SEKTÖR RAPORU Melisa KORKMAZ Otomotiv sektörünün önemi artık her ülke tarafından bilinmektedir. Sektörün yapısı gereği diğer pek çok sektör ile bağlantısı bulunmaktadır. Bu sıkı bağ nedeniyle

Detaylı

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Rapor 2014/6 Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Mart 2014 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre 1 : 1.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. Dış Ticaret Beklenti Anketi

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. Dış Ticaret Beklenti Anketi T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Dış Ticaret Beklenti Anketi 217 1. Çeyrek Dönemi Beklentilerine İlişkin Genel Değerlendirmeler 9 Ocak 217 Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü DIŞ TİCARET BEKLENTİ

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Plastik Enjeksiyon Parçaların Kalıp Tedariğinde Dışa Bağımlılık

Plastik Enjeksiyon Parçaların Kalıp Tedariğinde Dışa Bağımlılık OTOMOTĐV SANAYĐĐ DERNEĞĐ AUTOMOTIVE MANUFACTURERS ASSOCIATION Plastik Enjeksiyon Parçaların Kalıp Tedariğinde Dışa Bağımlılık Tolga YALGI Kıdemli Satınalma Müdürü Toyota Motor Europe 9 Haziran 2009 Türkiye

Detaylı

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER

DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER DIŞ TİCARET BEKLENTİ ANKETİ 2011 2. ÇEYREĞİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 18 Nisan 2011 DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ "Öncü Göstergeler" Erken Uyarı Mekanizmaları

Detaylı

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır.

Yeni üretim hattı ile kapasite artısı aylık ve yıllık ciromuzda en az %20'lik artış sağlanmıştır. TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi için, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını

Detaylı

YATIRIMCI SUNUMU TEMMUZ 2011

YATIRIMCI SUNUMU TEMMUZ 2011 YATIRIMCI SUNUMU TEMMUZ 2011 İçerik Ford Otosan Türk Otomotiv Sektörü Rekabet Avantajları Faaliyet Sonuçları İMKB Performansı 2 Yatırımcı Sunumu Temmuz 2011 FORD OTOSAN Şirket Tanıtımı Fabrikalar Yedek

Detaylı

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2010 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. MEVCUT DURUM... 4 2.1. Dünya İş Makinaları Pazarı... 4 2.2. Sektörün Türkiye deki Durumu... 4

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (MAYIS 2015) Tüketici Güven Endeksi (Nisan 2015) Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre sınırlı bir artış sergilemiştir. 2015 Mart ayında 64.39 olan Tüketici

Detaylı

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0

Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 $24 $22 $20 $18 $16 $14 $12 $10 $8 $6 $4 $2 $0 Şubat 2013, Sayı: 7 Intrade, Fatih Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Aylık Dış Ticaret Bülteni 1 Tablo-1 Yıllık ve Kümülatif Dış Ticaret Rakamları Yıllık Aylık - Ocak Başlıklar 2005 2006 2007 2008

Detaylı

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU

KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU KIRŞEHİR SANAYİ RAPORU Şekil 1 Kırşehir Sanayi Rekabetçilik Eksenleri İş Yapma Düzeyi Yenilikçilik potansiyeli Girişimcilik Düzeyi Teşviklerden yararlanma

Detaylı

KONYA NIN SAVUNMA SANAYİ POTANSİYELİ NAZLI ÜSTÜN

KONYA NIN SAVUNMA SANAYİ POTANSİYELİ NAZLI ÜSTÜN 1. GİRİŞ Savunma sanayii kuşkusuz bütünsel olarak sanayileşmenin ve kalkınmanın önemli bir parçasıdır. Bu noktada Savunma Sanayisinin kendi kendine yeterli bir düzeye ulaşması, dışa bağımlılığı büyük oranda

Detaylı

OSD Basın Bülteni. 11 Mayıs 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2015/2016

OSD Basın Bülteni. 11 Mayıs 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2015/2016 OSD Basın Bülteni 11 Mayıs 2016 ÖZET DEĞERLENDİRME 2015/2016 Nisan Ocak-Nisan KONULAR (%) (%) Toplam 120.388 123.044 2 455.093 469.115 3 Üretim Otomobil 67.277 74.625 11 265.710 282.621 6 Toplam 95.431

Detaylı