İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 1 ADI Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi 2- Cins Değişikliği Yazısı 3- SSK'dan ilişiksiz Belgesi, 4 -Sığınak Raporu 5- İş bitirme Tutanağı 6- Harç ve Ücretler 7- Mal Sahipleri Taahhütnamesi 8- BŞB. BLD. İtfaiye Daire Bşk. Yangın Yönetmeliğine Uygunluk Yazısı 9- İskân Dilekçesi 3 Gün * ( 3194 SAYILI İMAR KANUNUN 30.MADDESİNE İSTİNADEN) 1-Başvuru Formu 2-Vergi Levhası Fotokopisi 3-Kira Kontratı Mülk Sahibi İse Tapu Fotokopisi 4-Yapı Kullanma İzin Belgesi 5-6 Kg Lık Yangın Söndürme Tüpü Fatura Fotokopisi-Gerekirse İşyeri Açma Ve Çalışma İtfaiye Raporu 2 Belgesi 6-Esnaf Sicil Ticaret Oda Veya Sanayi Oda Kaydı 7-Şirket İse Ticaret Sicil Gazetesi İmza Sirküsü 8-Gerekli Olan Yerlerden Ustalık Belgesi 9-Gerekirse Muvafakatname 10-3 Resim-Kimlik Fotokopisi (3572 Sayılı Ruhsat Yönetmeliğine istinaden) (* Başvuru evraklarının eksiksiz teslim edilmesi halinde) 1 Gün *

2 3 4 ADI 2-3 Sınıf Sıhhi Ve Gayrisıhhî Müesseselerin İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatları Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi 5 Mesul Müdürlük Belgesi (* Başvuru evraklarının eksiksiz teslim edilmesi halinde) 1- Başvuru Formu 2- Vergi Levhası Fotokopisi 3- Kira Kontratı Mülk Sahibi İse Tapu Fotokopisi 4- Yapı Kullanma İzin Belgesi 5-6 Kg Lık Yangın Söndürme Tüpü Fatura Fotokopisi-Gerekirse İtfaiye Raporu 6- Esnaf Sicil Ticaret Oda Veya Sanayi Oda Kaydı 7- Şirket İse Ticaret Sicil Gazetesi İmza Sirküsü 8- Gerekli Olan Yerlerden Ustalık Belgesi 9- Gerekirse Muvafakatname 10-Yerleşim Projesi Motor Beyannamesi 11-3 Resim Kimlik Fotokopisi (3572 Sayılı Ruhsat Yönetmeliğine istinaden) 1-Ruhsat Fotokopisi 2-Vergi Levhası 3-Büyükşehir Belediyesinden Uygunluk Belgesi- Ses Ölçüm Raporu 4-2 Resim-Kimlik Fotokopisi (3572 Sayılı Ruhsat Yönetmeliğine istinaden) 1-Ruhsat Fotokopisi 2-Vergi Levhası 3-İkametgâh 4-Sabıka Kaydı 5-Sağlık Raporu 6-Dilekce 7-2 adet Resim (3572 Sayılı Ruhsat Yönetmeliğine istinaden) 5 Gün * 1 Gün * 1 Gün *

3 ADI Cenaze, Defin ( evde vefat edenler için doktor raporu ve ölüm belgesi ) Asker Ailelerine Yapılan Yardımlar (4109 sayılı kanun) Gelir Tahsili İşlemleri(Emlak Vergisi Bildirimi) İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi 10 Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi - Nüfus Cüzdanı ( aslı ) (1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun, Mezarlıklar, Ölülerin Defni, Mezardan Çıkarılması ve Nakli başlıklı onuncu babı, Mezarlıklar ve Ölülerin Defni başlıklı birinci fasıl, 215, 216, 217, 218, 219, 220 ve 221inci maddelerinde belirtildiği üzere nüfus cüzdanının aslı alınıp gerekli evraklar tanzim edildikten sonra İl Nüfus Müdürlüğü ne teslim edilmektedir.) 1-İkametgâh 2-Nüfus kayıt örneği (Emekli Sandığı ve Mal Müdürlüğü Cevap yazılarına bağlı olarak en geç) 1-Tapu Aslının ibrazı ve fotokopisi 2-Emlak Vergisi Bildirim Formu 3-İmza Sirküleri veya Kaşe(tüzel kişiler için) 4-Vekil İse Vekaletname 5-Nüfus cüzdan fotokopisi 1-İlan ve reklam Vergisi Beyannamesi 2-İmza Sirküleri veya kaşe 3-Vekil ise vekaletname 4-Tabela ile ilgili fatura 5-Nufus cüzdan fotokopisi(şahıs ise) (1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa istinaden) 1-Çevre temizlik vergisi bildirim formu 2-İşyeri açılışına dair vergi levhası veya maliye yoklama fişi 3-İmza sirküleri veya kaşe(tüzel kişiler için) 4-Vekil ise vekaletname 5-Açılış ruhsatı fotokopisi 6-Nüfus cüzdanı fotokopisi(şahıs ise) (2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 81.maddesi gereğince) 3 saat 2 ay 10 Dakika* 10 Dakika* 10 Dakika*

4 11 ADI Eğlence Vergisi Beyannamesi 1- Eğlence Vergisi Beyannamesi 2-İşyeri Ruhsat Fotokopisi 3-İmza sirküleri veya kaşe(tüzel kişiler için) 4-Vekil ise vekaletname 5-Şahıs ise kimlik fotokopisi 10 Dakika* 12 Tapu İşlemine Esas Rayiç Bedel Belgesi Emlak Vergisi Muafiyet İşlemleri Rayiç bedeli istenen gayrimenkulün adres bilgisinin ve mülkiyet sahibinin bildirilmesi yeterlidir. 1-Emekliler için Emeklilik Muafiyet Formu ve Emeklilik Cüzdan Fotokopisi 2-Hiçbir geliri olmayanlar için Geliri Olmayanlara Ait Muafiyet Formu 3-Özürlüler için Devlet Hastanesinden alınan Sağlık Raporu ve Özürlülere Ait Muafiyet Formu 10 Dakika 10 Dakika Vergi ve Harçların Tahsilat İşlemleri Mükellefin Sicil Numarası 5 Dakika 15 E-Belediye Üyelik İşlemleri 10 Dakika

5 ADI 16 Nikâh İşlemleri 1- Nüfus Cüzdanı, 2- Nüfus Kayıt Örneği, 3- Evlenme Beyannamesi, 4- Fotoğraf, 5- Sağlık Raporu, 6- İzin Belgesi. 1 Gün* Kültür Evleri Kurs Kayıt İşlemleri Yeni İnşaat Ruhsatı Verilmesi (Medeni Kanununun 142.maddesi Evlendirme Yönetmeliği gereğince) 1-Nüfus Cüzdan fotokopisi 2-Öğrenim Belgesi fotokopisi ( Tarih ve sayılı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği) 1- Tapu Fotokopisi 2- Tapu Kaydı 3- Tapu Kaydına Göre Varsa Şerhle İlgili Yazışmalar 4- Tüm Hissedarların Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, Şirket Veya 4- Kooperatiflerde Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri 5- Tapu Kaydına Göre Tüm Hissedarların İmzaları (Kamu Yapılarında Gerekiyorsa Arsa Tahsis Belgesi) 6- İmar Durumu 7- Zemin Durum Belgesi 8- Aykome Yazısı (Hafriyat Varsa) 9- Jeofizik Etüd Raporu 10- Aplikasyon Krokisi 11- İstikamet Rölevesi ve Plankote 12- Eksik Katlı İse Üst Katları Yapmayacağına Dair Noter Taahhütnamesi 13- Parsele Tecavüzlü Bina Varsa Tecavüzle İlgili Taahhütname 14- Yangın Onayı ( Gereken Durumlarda İtfaiyeden ) 15- Sığınak Gerektiği Durumlarda Sivil Savunma Onayı 30 Dakika* 30 Gün *

6 16- Parselde Mevcut Bina Varsa Yıkım İzni 17- Yapı Aplikasyon Tutanağı (Harita ve Kadastro Biriminden) 18- Yapı Denetim Hizmet Bedeli Hesabı ( Yapı Denetimine Tabi Yapılar İçin ) 19- İstinat Duvarı Varsa Evrak ve Projeleri 20- Yapı Denetim 1.Taksidi (Yapı Denetimine Tabi Yapılar İçin) 21- Mühür İşlemi Sorgusu 22- ÇED Raporu (ÇED Kapsamındaki Yapılar İçin) 23- Evrak ve Proje Eksikliği Olan Dosyalar İçin Tebligat 24- Peyzaj Projesi (Parsel Alanı 2500 m² Büyük Toplu Konut Projeleri Ve inşaat Alanı 1000 m² den Büyük Yapılarda) 25- TUS ve Proje Müellifleri İçin Görevlendirme Yazısı (Kamu Yapıları İçin) 26- Harç Tespit Formu 27- Harcın Tahsilatına Ait Dekontlar 28- Olur Formu (Yeni Ruhsat Düzenlenmesi Durumunda) YAPI MÜTEAHHİDİNİN EVRAKLARI 29- Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi 30- Belediye Kaydı 31- TUS Sicil Durum Belgesi (Yapı Denetimsiz Yapılarda) 32- Taahhütnamesi (Yapı Denetimsiz Yapılarda) (3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu, Sığınak Yönetmeliği, Binaların Yangından Korunması ile ilgili yönetmeliklere istinaden) 19 İmar Durumu Verilmesi 1- Tapu Fotokopisi 2- Aplikasyon Krokisi 3- Dilekçe 3 Gün *

7 20 ADI Yol ve Arsa Kotu(plankote) ve İmar ve İstikamet Hattı Tutanağı Verilmesi 2- İmar Durumu aslı, 3- Parsel Aplikasyon Krokisi, 4- Sözleşme (Özel Harita Bürolarında alınan Parsel Aplikasyon Krokisi için). 4 İş Günü * 21 Yol ve Arsa Kotu(plankote) Kontrolü (KBB İmar Yönetmenliği Madde 27,59) 2- İmar Durumu aslı, 3- Parsel Aplikasyon Krokisi, 4- Sözleşme (Özel Harita Bürolarında alınan Parsel Aplikasyon Krokisi için). 5-3 Nüsha Yol ve Arsa Kotu (plankote) örneği 2 İş Günü * 22 Yapı Aplikasyon Tutanağı verilmesi (KBB İmar Yönetmenliği Madde 27,59) 2- Onaylı Mimari Proje, 3- Mimari Proje cd yada bilgisayar ortamdaki örneği, 4- Parsel Aplikasyon Krokisi. 3 İş Günü * 23 Yapı Aplikasyon Tutanağının Araziye Aplikasyonu (KBB İmar Yönetmenliği Madde 59) 2- Onaylı Mimari Proje, 3- Parsel Aplikasyon Krokisi, 4- Yapı Aplikasyon Tutanağı, 5- Ruhsat aslı. 4 İş Günü * (KBB İmar Yönetmenliği Madde 59) (* Başvuru evraklarının eksiksiz teslim edilmesi halinde)

8 24 ADI Binaların temel vizesinin yapılması 2- Onaylı Mimari Proje, 3- Parsel Aplikasyon Krokisi, 4- Yapı Aplikasyon Tutanağı, 5- Ruhsat aslı 4 İş Günü * (KBB İmar Yönetmenliği Madde 10,29) 25 Tespit haritasının hazırlanması 2- Parsel Aplikasyon Krokisi 3- Arşiv dosyası (ruhsatlı yapılar için) (3194 sayılı İmar Kanunu Madde 32) 4 İş Günü * 26 Koordinatlı Bina Tespiti 2- Onaylı Mimari Proje, 3- İskan(Yapı Kullanma İzin Belgesi) fotokopisi, 4- Parsel Aplikasyon Krokisi. (Bayındırlık ve İskan Bankalığı 1685 sayılı Genelgesi) 3 İş Günü * (* Başvuru evraklarının eksiksiz teslim edilmesi halinde)

9 ADI 27 Alt yapı açım ruhsatı Yatırımcı Kuruluş talep yazısı. (Üstyapı tahrip keşif bilgisi olan) 2 Gün

10 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri: İsim : Zeynep AKI İsim : Sevtap CENGİZ Unvan : Çocuk Hakları Masası Sorumlusu Unvan : Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Adres : İzmit Belediyesi Adres : İzmit Belediyesi Tel : / Tel : / Faks : Faks : E-Posta : E-Posta :

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ADALAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Pazar Tezgâhı Kurma Belgesi 1 - Adalar Belediyesine hitaben

Detaylı

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda

Detaylı

SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SERDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA NO: 1 / 20 SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durum Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 1- Dilekçe(Emlak Servisinden Borcu Yoktur

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Küşat Ruhsat İşleri 2 3 2.ve3.Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Taziyelerde kullanılmak üzere plastik masa ve sandalye hizmeti 4

Detaylı

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSTENEN BELGELER

YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İSTENEN BELGELER ADI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ (EN GEÇ) 1 İmar Çapı 1-Tapu Fotokopisi, 2-Emlak alım vergisi, 3-Harç Makbuzu 1 Gün 2 İmar Durumu 1-İmar Çapı, 2-Harç Makbuzu, 2 Gün 3 4 Adres Tespiti (Numarataj) Yapı Kullanım

Detaylı

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayfa 1 / 10 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çocuk Bahçesi Tamiratı

Detaylı

EK-2 KONYAALTI BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

EK-2 KONYAALTI BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Belediye ve vatandaş arasındaki iletişimi sağlamak, davetiye, program, toplantı, randevu, telefonla gelen müracaat ve şikâyetleri değerlendirip sonuçlandırmak,

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR

MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR MELİKGAZİ BELEDİYESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI EK- 2 TABLOLAR Sıra MÜDÜRLÜKLER No 1 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 4 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 5 PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ÇELTİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Yapı Kullanım izin Belgesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Toprak Vizesi, 2- Temel Vizesi, 3- Isı Yalıtım

Detaylı

KARAKEÇİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU

KARAKEÇİLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU RA SUNULAN 1 NİKÂH İŞLEMLERİ 1- NÜFUS CÜZDANI, 2- NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ, 3- EVLENME BEYANNAMESİ, 4- FOTOĞRAF, 5- SAĞLIK RAPORU, 6- İZİN BELGESİ (BAŞKA ŞEHİRLERDE NİKÂH YAPTIRMAK İSTEYENLER İÇİN), 7- RESİMLİ

Detaylı

MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 Yangın ve olaylara müdahale İtfaiye

Detaylı

TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT

TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT TEPEBAŞI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 SUNULAN HİZMETİN E- BELEDİYE HİZMETİNDEN YARARLANMA 2 ONLİNE ÖDEME 3 NİKAH İŞLEMLERİ 4 İHALE İŞLEMLERİ (4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU KAPSAMINDA

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 İmar

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜÜ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜÜ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜKLER KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRÇİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜÜ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İNSANN KAYNAKLARI EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SN HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Mikro Kredi 2 Bilgi Edinme 2-Nüfus kayıt örneği 3-Mikro kredi araştırma formu (Kurumdan

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 İmar Plan Tadilat Talepleri - Başvuru dilekçesi ( T.C. Kimlik No) - Tapu Örneği - Mevcut Plan Örneği - Kadastro Planı Örneği - Öneri Plan

Detaylı

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU 1 3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu 2 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 1 Kimlik Fotokopisi 2 İletişim Bilgileri 3 İkametgah Bilgileri 4 Dilekçe 1 Kimlik

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Web ortam/interaktif hizmetleri(sicil açma) email veyadilekçe Aynı anda

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Web ortam/interaktif hizmetleri(sicil açma) email veyadilekçe Aynı anda ABEYKOZBELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARITABLOSU SIRA NO VATANDAŞA VERİLEN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Web ortam/interaktif

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yazışmalar ve Yazı Talebe göre -15-2 Doğrudan Alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi 10 gün 3 İlan Giderleri İlanlarla ilgili gazete, fatura

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Vatandaş Başvuruları 1-Kimlik

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)* 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT 1 GÜN

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)* 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT 1 GÜN VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI E- BELEDİYE HİZMETİNDEN YARARLANMA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)* 1- TC KİMLİK NUMARASI İLE WEB ÜZERİNDEN MÜRACAAT 1 GÜN ONLİNE ÖDEME

Detaylı

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ(ENGEÇ SÜRE) 1 İNŞAAT RUHSAT İŞLEMLERİ Müracaat ve Ön

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İmar Durum Belgesi Verilmesi Vaziyet Planı Onayı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-İmar Durumu Talep Dilekçesi 2-Tapu Kayıt

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tahsis Hakkı Devri 1-Dilekçe (Alandan- Satandan) 2-Ticaret Odası Kayıt Belgesi (ETO) 3-Yaş Sebze-Meyve Ticareti

Detaylı

KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU

KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU (DEĞİŞİKLİKLER) BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ No Vatandaşa Sunulan Hizmetin Adı 07 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu No Başvuruda İstenilen

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 2 ADI Sıhhi İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuruları Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvuruları

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 BİMER BAŞVURULARI Başbakanlık İletişim Merkezinden Gelen Başvurular 15 İŞ GÜNÜ *BİRDEN

Detaylı