İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar Disiplin Hukuku İlkeleri... 8

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER... 6. 1. Amaç... 6. 2. Kapsam... 6. 3. Dayanak... 6. 4. Tanımlar... 6. 5. Disiplin Hukuku İlkeleri... 8"

Transkript

1 DİSİPLİN YÖNERGESİ

2 Disiplin Yönergesi

3 İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar Disiplin Hukuku İlkeleri Davranış Kaideleri Sorumluluk... 8 DISIPLIN KURULU Disiplin Kurulu nun Kuruluşu Disiplin Kurulu nun Görevleri Disiplin Kurulunun Toplantı ve Çalışma Yöntemi... 9 CEZALAR... 9 CEZALARIN TARIFI Cezalar... 9 CEZAYI AZALTAN VE ÇOĞALTAN SEBEPLER Teşebbüs Tahrik Takdiri İndirim Sebepleri Tekerrür Cezada İçtima...11 DISIPLIN SUÇU OLUŞTURAN FIILLER...12 FEDERASYON VE KULÜPLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR Kasıtsız Fiiller Sportmenliğe Aykırı Hareket Yönergelere Aykırı Hareket Hakaret...12 Disiplin Yönergesi

4 21. Müessir Fiil Sahte Lisans Kullanımı Sahtecilik ve Federasyonu Kandırmak Ceza Süresini Beklememek Disiplin Kurulu Kararlarının Yerine Getirilmemesi...13 TEMSIL GÖREVI VEYA MILLI MÜSABAKALARLA İLGILI SUÇLAR İzinsiz Dış Görev Temsili ve Milli Müsabakaya Katılmamak...14 ORGANIZASYON, İDARI KONULAR, SAHA VE SEYIRCI OLAYLARI Organizasyon ve İdari Konular Sahaya Yabancı Madde Atılması Tesise Zarar Vermek Hileli ve Danışıklı Basketbol Yarışması Doping Sair Hallerde Menfaat Müsabakaya Katılmamak Görev Suçu...19 MÜSABAKA ESNASINDA İŞLENEN SUÇLAR Kaba, Müstehzi ve Küçük Düşürücü Hareketler Müessir Fiil Hükümlülük...20 YÖNTEM HÜKÜMLERI...20 İDARI TEDBIRLER İdari Tedbirler İdari Tedbir Yetkileri İdari Tedbirin Başlaması İdari Tedbirin Tebliği...21 Disiplin Yönergesi

5 SORUŞTURMA Soruşturmanın Açılması Soruşturma Savunma Karar...22 SORUŞTURMANIN VE CEZANIN DÜŞMESI Soruşturma Zamanaşımı Ceza Zamanaşımı Soruşturma ve Ceza Zamanaşımının Kesilmesi...22 TEBLIGAT VE İNFAZ Tebligat İnfaz...23 TAHKIM KURULU NEZDINDE İTIRAZ Tahkim Kurulu na Başvuru...24 ÇEŞITLI HÜKÜMLER Disiplin Yönergesinin Bütünlüğü Diğer Haller Farklı Hüküm Halinde Uygulama Müsabakadan Men Cezasının Uygulanması Hak Mahrumiyeti Cezasının Çeşitleri Ceza Sürelerine Ait Esaslar Yürürlük Yürütme...26 Disiplin Yönergesi

6 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1. Amaç Bu Yönerge, spor ahlakına, disiplinine sahip sağlıklı nesillerin yetişmesine yardımcı olmak ve basketbol faaliyetlerinde disiplini sağlamak için uluslararası esaslara ve teamüllere uygun olarak disiplin suçu oluşturan fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin usul ve esasları düzenlemiştir. 2. Kapsam Bu Yönerge, Basketbol Federasyonu nun faaliyetleri kapsamında yer alan Milli Takım kampları, hazırlık ve resmi maçları, Türkiye Basketbol Ligi (TBL) Kadınlar 1. Ligi ve Erkekler 2. Ligi, TB3L, Ünilig, Bölgesel Lig Faaliyetleri, Federasyon Yurtiçi Organizasyon Faaliyetlerine katılan kuruluşlar, sporcular, hakemler, antrenörler, yöneticiler ve basketbolda görevli diğer kişileri kapsar. Tescil ve kayıtları TBF tarafından yapılmış sporcu, antrenör, hakem ve diğer TBF görevlileri, TBF faaliyetleri dışında, TBF tarafından görevlendirilmek suretiyle katıldıkları basketbol faaliyetleri sırasında Disiplin Yönergesi ne aykırı davranış ve fiillerinden ötürü işbu Disiplin Yönergesi çerçevesinde cezalandırılırlar. 3. Dayanak Bu Yönerge, tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesinin on sekizinci fıkrası ve tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi ile tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 4. Tanımlar Bu Yönergede geçen; Genel Müdürlük Genel Müdür Federasyon Ana Statü FIBA : Spor Genel Müdürlüğü nü, : Spor Genel Müdürü nü, : Bağımsız Türkiye Basketbol Federasyonu nu, : Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü nü, : Tüm Dünyada basketbolu yöneten uluslararası ve TBF nin bağlı olduğu kuruluşu, Türkiye Basketbol Ligi (TBL) : Lig Kurulu tarafından hazırlanmış Yönergeler dahilinde organize edilen ligleri, Kadınlar 1. Ligi : Federasyon tarafından belirlenen Yönerge ve statüye uygun olarak düzenlenen Kadınlar kategorilerindeki Basketbol 1. Ligini, Disiplin Yönergesi

7 Erkekler 2. Ligi Kadınlar 2. Ligi Ligler Erkekler 3.Ligi Bölgesel Lig Ünilig : Federasyon tarafından belirlenen Yönerge ve statüye uygun olarak düzenlenen Erkekler kategorilerindeki Basketbol 2. Ligini, : Federasyon tarafından belirlenen Yönerge ve statüye uygun olarak düzenlenen Kadınlar kategorilerindeki Basketbol 2. Ligini, : Sporcuların müsabakalara katılabilmek için kulüpleri ile sözleşme yapmak zorunda olduğu Türkiye Basketbol Ligi, Kadınlar 1. Ligi, Kadınlar ve Erkekler 2. Ligi ni, : Federasyon tarafından belirlenen Yönerge ve statüye uygun olarak düzenlenen Erkekler kategorilerindeki Basketbol 3. Ligini, : Federasyon tarafından belirlenen Yönerge ve statüye uygun olarak düzenlenen Bölgesel Ligini, : Federasyon tarafından belirlenen Yönerge ve statüye uygun olarak düzenlenen Üniversitelerarası Erkekler ve Kadınlar kategorilerindeki Ligini, Kuruluş/Kulüp : Genel Müdürlük veya Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından tescil edilmiş spor kulübünü, Sporcu/Basketbolcu Resmi Temsilci Kulüp Görevli ve Temsilcileri Sözleşmeli Sporcu Kategoriler Federasyon İç Organizasyon Faaliyetleri : Kuruluşlarda tescilli olarak basketbol oynayan kişiyi, : Basketbol Federasyonu tarafından görevlendirilen kişileri, : Kulüpleri temsil eden veya kulüpler tarafından belirlenmiş kişileri, : Liglerde yer alan kulüplerden biri ile sözleşme yaparak, sözleşmeden doğan vergi yükümlülüklerini yerine getiren profesyonel sporcuyu, : Yaş kategorilerini, : Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen : Basketbol 1. ve 2. Ligleri ile Bölgesel Lig faaliyetleri dışında kalan tüm kategorilerdeki Türkiye Şampiyonaları ile bu şampiyonaların eleme ve yarı final gruplarını, Resmi Müsabaka : Federasyon faaliyetlerinden Lig Müsabakaları, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, All Star organizasyonunu içeren ve TBF tarafından düzenlenen müsabakaları, Disiplin Yönergesi

8 Özel Müsabaka : Resmi müsabakalar dışında kalan Kulüpler tarafından TBF ye başvurularak organize edilen ve hakem atamaları TBF tarafından yapılan müsabakaları ifade eder. 5. Disiplin Hukuku İlkeleri Basketbol Federasyonu nun Yönetmeliği, Yönergeleri ve Kararları; kulüpler, oyuncular, seyirciler ve resmi temsilciler, kulüp görevli ve temsilcileri için bağlayıcıdır. Bu kuruluş ve kişiler Basketbol Federasyonu nun Disiplin Hukuku na tabidirler. 6. Davranış Kaideleri Kulüpler, oyuncular, resmi temsilciler ve kulüp görevli ve temsilcileri sadakat, bütünlük ve spor zihniyeti çerçevesi ve kurallarına uygun davranmakla yükümlüdürler. 7. Sorumluluk Kulüpler, kendilerinin, oyuncularının, resmi temsilcilerin, kulüp görevli ve temsilcilerinin, taraftarlarının ve kulübün temsilcisi olarak maçla herhangi bir fonksiyon üstlenen kişilerin sorumluluğunu üstlenirler. Organizasyonu gerçekleştiren kulüp, maç öncesinde, sırasında ve sonrasında saha alanı içerisindeki düzen ve emniyetten sorumludur. Vuku bulabilecek her türlü vakaların mesuliyetini taşır ve böylece kendisine disiplin tedbirleri uygulanabilir ve ayrıca verilebilecek direktifleri yerine getirmeye mecbur kılınabilir. 8. Disiplin Kurulu nun Kuruluşu İKİNCİ BÖLÜM Disiplin Kurulu 8.1. Basketbol Disiplin Kurulu, Bağımsız Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu tarafından TBF Ana Statüsü uyarınca seçilen 5 asil ve 3 yedek üyeden oluşur Kurulun süresi dört yıldır. Eski üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür Disiplin Kurulu asil üyelerinden üçünün, yedek üyelerin ise ikisinin Hukuk Fakültesi mezunu olması zorunludur Basketbol Disiplin Kurulu ilk toplantısında bir başkan vekili ve bir raportör seçer Kurulda, vefat, istifa ve başka nedenle eksilme olması halinde, boşalan göreve atama kararındaki sıra takip edilerek yedek üye davet edilir. 9. Disiplin Kurulu nun Görevleri Basketbol Disiplin Kurulu, kapsamı alanına giren basketbol faaliyetlerinde meydana gelen disiplin olaylarını incelemek ve gerekli hallerde olaylara neden olan kişi ve kuruluşları Yönerge çerçevesinde cezalandırmakla görevlidir. Disiplin Yönergesi

9 Basketbol Disiplin Kurulu görevlerinde ve verdikleri kararlarda bağımsızdır. 10. Disiplin Kurulunun Toplantı ve Çalışma Yöntemi Basketbol Disiplin Kurulu, gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere haftanın belirli günlerinde ve gerektiğinde Başkanın daveti ile toplanır Toplantı, en az 3 üyenin katılması ile yapılır. Kararlar, toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile verilir. Kararlarda eşitlik olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır ve bu durumda başkan çekimser oy kullanamaz Alınan kararlar karar defterine işlenir. Kararların uygulamaya sokulması, takibi ve arşiv işleri için Disiplin Kurulu bünyesinde görev yapacak bir kadro oluşturulur. Aralıksız üç toplantıya mazeretsiz katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Üyeler istifa etmedikçe veya çekilmiş sayılmadıkça görevlerinden alınamaz ve yerlerine yenisi görevlendirilemez. Asıl üyelerin ölüm veya istifası halinde kalan süreyi tamamlamak üzere boşalan üyeliğe sırası gelen yedek üye, başkan tarafından çağrılarak kurul tamamlanır Kararlar, Başkanın muayyen bir husustaki yazılı teklifine karşılık, diğer üyelerin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir Disiplin Kurulu, Federasyonun faaliyet programında yer alan veya kurum ve kuruluşlarca Federasyondan izin alınmak suretiyle düzenlenen yarış ve faaliyetlerde; kulüp, Federasyona bağlı spor dalları ile ilgili faaliyette bulunan kuruluş, sporcu, hakem, antrenör, öğretici, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakı ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin disiplin işlerine bakar. Disiplin suçunu teşkil eden fiiller ile bu fiillere verilecek cezalara ilişkin hususlar yönetim kurulunca çıkarılacak talimat ile düzenlenir. Disiplin Kurulu; Yönetim Kurulu ve/veya ilgili birimler tarafından kendisine iletilen her türlü disiplin konularını gerekli bilgi ve belgeleri toplamak sureti ile en kısa sürede sonuçlandırır. 11. Cezalar ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Cezalar Birinci Kısım Cezaların Tarifi Bu Yönergeye göre belirlenen disiplin suçlarına aşağıda belirtilen cezalar uygulanır. Uygulanacak para cezaları her yıl Federasyon Yönetim Kurulu nca arttırılabilir İhtar Cezası Disiplin suçu işlemiş kişinin ve/veya kuruluşun dikkatinin çekilmesidir. Disiplin Yönergesi

10 11.2. Müsabakadan Men Cezası Kuruluşun, Antrenörün veya Sporcunun müsabakalara katılmaktan men edilmesidir Hak Mahrumiyeti Cezası Kişinin her türlü basketbol müsabakasında; yöneticilik, hakemlik, temsilcilik, gözlemcilik veya saha komiserliği gibi görevini yapmasından ve kulüp mensubu olarak Federasyonla ve/veya müsabaka bazında vb. resmi ilişkide bulunmasından men edilmesidir Maçları Başka Salonda Oynatmak Cezası Seyircilerin tutum ve davranışlarından doğan saha olayları ve tecavüzler nedeniyle (veya genel güvenliğin zorunlu kıldığı hallerde) spor kulüplerinin, kendi salonlarında veya müsabakalarını oynamak üzere bildirdikleri salonlardan başka salonlarda karşılaşmalarının oynatılmasıdır. İşbu ceza, farklı şehir takımıyla oynanacak ilk müsabakadan itibaren uygulanır Maçları Seyircisiz Oynatmak Cezası Seyircilerin tutum ve davranışlarından doğan saha olayları ve tecavüzler nedeniyle (veya genel güvenliğin zorunlu kıldığı hallerde) spor kulüplerinin, kendi salonlarında veya başka salonlarda maçlarının seyircisiz oynatılmasıdır. Seyircisiz oynama cezası alan kulüpler takip eden ev sahibi olarak oynayacağı müsabakanın yanısıra, ceza aldığı müsabakadaki rakip takımla kendi sahasında oynayacağı ilk müsabakada yine seyircisiz oynayacaktır. Bu ceza takip eden sezondan sonra ortadan kalkar. Seyircisiz oynama cezası alan kulüplerin müsabakalarını Lig Yönergelerinde belirlenen kişiler izleyebilirler Para Cezası Basketbol 1. ve 2. Ligleri, TB3L, Ünilig ile Bölgesel Ligde yer alan kişi ve kuruluşlar ile ilgili olarak disiplin suçu oluşturan fiillerden dolayı belirlenmiş tutarın gelir olarak Basketbol Federasyonu hesabına ödenmesidir Hükmen Mağlubiyet Cezası Bir takımın, Müsabaka Yönergelerinde belirtilen şartlara aykırı davranması nedeniyle oynadığı maçın sonucunun 20-0 mağlup olarak tescil edilmesidir. Müsabaka lig usulü oynanıyor ise hükmen mağlup ilan edilen takıma sıfır puan verilir. Eleme usulü oynanan müsabakalarda ise hükmen mağlup takım o turdan elenmiş olarak addedilir. Hükmen mağlubiyet cezası Federasyon Yönetim Kurulu nca verilir Puan İndirme Cezası Bir takımın, her müsabaka sonucuna göre verilen puan miktarından disiplin suçunu oluşturan fiil kadar puanın düşürülmesidir. Puan düşürme cezası Federasyon Yönetim Kurulu nca verilir. Disiplin Yönergesi

11 11.9. Küme Düşürme Cezası Bir takımın, yer aldığı kümeden bir alt kümeye düşürülmesidir. Küme düşürme cezası, Federasyon Yönetim Kurulu nca verilir Ligden İhraç Cezası Kuruluşun, Basketbol faaliyetlerinin dışında bırakılmasıdır. Liglerden ihraç cezası, Federasyon Yönetim Kurulu nca verilir. 12. Teşebbüs İkinci Kısım Cezayı Azaltan ve Çoğaltan Sebepler Fiilin teşebbüs derecesinde kaldığı hallerde tayin olunan ceza yarısına kadar indirilebilir. 13. Tahrik Fiilin tahrik sonucu işlendiği anlaşıldığı hallerde tayin olunan cezalar 2/3 oranına kadar indirilebilir. Tahrik sonucu işlenen fiillere ait sürekli hak mahrumiyeti cezaları 3 yıla çevrilebilir. 14. Takdiri İndirim Sebepleri Basketbol Disiplin Kurulu tarafından, tahrik sebebiyle yapılan azaltmadan ayrı olarak, kuruluş ile kişi lehine/aleyhine, cezayı azaltacak ya da arttıracak takdiri sebepler kabul edilirse, ceza 2/3 oranına kadar indirilebilir. Takdiri indirim yada arttırım nedenleri kararda gösterilir. 15. Tekerrür Cezasına ait infazın tamamlandığı faal sezon içinde aynı tür suçun tekrarlanması halinde verilen ceza bir misli kadar arttırılabilir. İşbu Yönergenin 28. ve 29. maddelerinde yazılı suçlara verilen cezalar ile ihtar ve tek müsabakadan men cezası tekerrüre esas olmaz. Ancak bu suçların tekrarı halinde ve 18. maddede yazılı suçlarla birlikte işlendiği hallerde, tekerrür hükümleri uygulanır. 16. Cezada İçtima 16.1 Aynı zamanda işlenen ve birden çok cezayı gerektiren fiiller, ayrı ayrı cezalandırılıp hükme bağlanır Bununla birlikte, fiillerin bir bütünlük arz etmesi halinde en ağır cezayı gerektiren ihlal için öngörülen cezaya hükmedilir ve öngörülen ceza yarısına kadar artırılabilir. Disiplin Yönergesi

12 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Disiplin Suçu Oluşturan Fiiller Birinci Kısım Federasyon ve Kulüplere Karşı İşlenen Suçlar 17. Kasıtsız Fiiller Federasyon a karşı yapmakla yükümlü olduğu işlemi kasıtsız yerine getirmeyen veya yanlış yerine getirenler, Federasyonun yetkili kurulları tarafından sorulan konulara, açıklamalara kasıtsız olarak süresinde cevap vermeyen veya eksik veya yanlış cevap verenler ile yerine getirdikleri görevlerinden dolayı müstehzi veya nazik olmayan şekilde hareket edenler, İhtar Cezası ve/veya TL sına kadar para cezası ile cezalandırılır. Tekerrür halinde işlenen suç, kasıtsız fiil kapsamından çıkar ve Madde 16, 17 ve 18 kapsamında değerlendirilir. 18. Sportmenliğe Aykırı Hareket Onur kırıcı ve spor ahlakına ve sportmenliğe aykırı harekette bulunan veya Basketbol Sporunun yayılmasına, olumlu şekilde ilgi görmesini, gelişmesini önleyici şekilde kamuoyu önünde Federasyona, mensuplarına ya da basketbola çeşitli konumlarda hizmet vermiş kişilere karşı aşağılayıcı, küçük düşürücü demeç veren ve/veya söylemlerde bulunan kişilere, bu konuda ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde işlenen suçun ağırlığına göre İhtar veya onbeş günden bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ile birlikte TL sına kadar para cezası verilir. Olayın her tekerrüründe ceza ikiye katlanır. Ayrıca kulüp temsilcisi sıfatını taşırken ve bu sıfatları ile bağlantılı olarak işbu maddede yazılı eylemleri ifa eden kişilerin/kurulların temsil ettikleri kulüplere de, beş (5) puana kadar puan silme cezası ve TL sına kadar para cezası verilir. 19. Yönergelere Aykırı Hareket Basketbol Federasyonu nun Yönergelerine kasten aykırı harekette bulunan kişilere bu konuda ayrı ceza hükmü bulunmadığı takdirde işlenen suçun ağırlığına göre İhtar veya onbeş günden bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ve TL sına kadar para cezası verilir. Ayrıca kulüp temsilcisi sıfatını taşırken ve bu sıfatları ile bağlantılı olarak işbu maddede yazılı eylemleri ifa eden kişilerin/kurulların temsil ettikleri kulüplere de, beş (5) puana kadar puan silme cezası ve TL sına kadar para cezası verilir. Yönergelerde yazılı oturma düzeni ve bilet uygulamasına aykırı hareket edilmesi halinde, meydana gelen zararın ödenmesi dışında ilgili kulüp TL sına kadar para cezasıyla cezalandırılır. Olayın her tekerrüründe ceza ikiye katlanır. 20. Hakaret Federasyonun çalışma yöntem ve esaslarına veya mensubuna ve sporculara huzurunda veya gıyabında, yazılı, sözlü, fiilen veya yayın yolu ile hakaret eden kimse, işlenen suçun ağırlığına gore Disiplin Yönergesi

13 İhtar veya onbeş günden bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ve TL sına kadar para cezası ile cezalandırılır. 21. Müessir Fiil Federasyon un bir mensubuna ve diğer tüm ilgililere görevlerini yaparken veya yaptıkları görevden dolayı cismen eza verecek müessir fiil işlendiği takdirde olaya sebebiyet verenler hakkında üç aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya aynı süre ile hak mahrumiyeti cezası ve TL sına kadar para cezası verilir. Müessir fiil ile tecavüz birden fazla kişi tarafından birlikte işlenirse her birine verilecek ceza bir misli arttırılır. 22. Sahte Lisans Kullanımı Kullanmaya hakkı olmadığı lisansı kullanarak müsabakalara katılan veya katılmayı temin edenlere altı aydan üç yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ve TL sına kadar para cezası verilir. 23. Sahtecilik ve Federasyonu Kandırmak Lisans veya herhangi bir belge üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan veya gerçek olmayan evrak düzenleyen ve bunları bilerek kullanan veya kullandıranlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ve TL sına kadar para cezası verilir Olayın tekrarı halinde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir. Ayrıca bu davranış içerisinde bulunanlar için Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunulur Kuruluşun sahtecilik ve kandırma suçlarına katılması halinde, olayın durumuna göre ligden ihraç edilme ve TL sına kadar para cezası verilir. 24. Ceza Süresini Beklememek Müsabakadan men cezasına rağmen oynayan, beklemesi gereken cezalı süreyi doldurmadan veya idari tedbirin tebliğine rağmen bu tedbir kaldırılmadan müsabakalara katılanlar ile buna sebep olanlar, hak mahrumiyeti cezası bulunduğu halde veya idari tedbir ile müsabakaya katılmaktan veya yönetmekten men edilmiş olmasına rağmen müsabakaya katılanlar veya yöneticilik yapanlar hakkında üç aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile TL sına kadar para cezası verilir. 25. Disiplin Kurulu Kararlarının Yerine Getirilmemesi Disiplin Kurulu kararlarını her ne sebeple olursa olsun yerine getirmeyenler bu fiil nedeniyle Disiplin Kurulu na sevk edilerek cezaları bir misli ile arttırılır. Bu konuda verilen Disiplin Kurulu kararının da yerine getirilmemesi halinde ilgililerin lisansları ve/veya kulüplerin katılım belgeleri askıya alınarak müsabakalara katılmaları önlenir. Ayrıca beş (5) puana kadar puan silme cezası ve/veya ligden ihraç cezası uygulanabilir. Disiplin Yönergesi

14 İkinci Kısım Temsil Görevi veya Milli Müsabakalarla İlgili Suçlar 26. İzinsiz Dış Görev Türkiye Basketbol Federasyonu ndan izin almaksızın yabancı bir memleketin milli veya temsili takımında görev kabul eden veya müsabakaya katılan kişiler bir aydan altı aya kadar süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. 27. Temsili ve Milli Müsabakaya Katılmamak Tebligata rağmen mazeretsiz olarak temsili ve milli müsabakalara veya bunlara ait hazırlık çalışmalarına katılmayan veya geç katılan veya çalışma ve müsabaka yerini terk eden veya geçersiz bir mazeret öne süren veya kamp sürecinde kamp program ve kurallarına uymayan sporcular bir aydan bir yıla kadar müsabakalardan men cezası ile cezalandırılır. Ayrıca olayın içeriğine göre ilgili kişilere altı aya kadar hak mahrumiyeti ve TL sına kadar para cezası verilebilir Sakatlık veya diğer sağlık sorunları nedeniyle temsili ve milli müsabakalara veya bunlara ait hazırlık çalışmaları için mazeret beyan eden sporcu, Federasyon tarafından belirlenecek bir sağlık kuruluşundan rapor getirmek zorundadır. Federasyon tarafından belirlenenlerden başka kuruluşlardan alınacak raporlar mazeret için geçerli sayılmaz. 28. Organizasyon ve İdari Konular Üçüncü Kısım Organizasyon, İdari Konular, Saha ve Seyirci Olayları Organizasyonu gerçekleştiren kulüpler, maç öncesinde, sırasında ve sonrasında saha alanı ve saha dışı düzenden sorumludur. Aynı zamanda oyuncular, kulüp temsilcileri, taraftarlar, resmi temsilciler ve diğer tüm maçla ilgili kişilerin sorumluluğunu taşırlar Kuruluşların bu sorumlulukları kapsamında; Rakip takımın antrenman taleplerinin müsabakanın oynanacağı, salon ve saatte karşılanmaması ile müsabakalarda görevli hakem, federasyon temsilcileri, basın mensupları ve seyirciler için gerekli teknik ve amacına uygun şartların yerine getirilmemesi, İlk ihlal için İHTAR cezası, İkinci ihlal için TL sına kadar para cezası, Üçüncü ihlal için TL sına kadar para cezası ve/veya bir maç başka salonda maçın oynanması cezası, Dördüncü ihlal için TL sına kadar para cezası ve/veya maçların süresiz başka salonda oynanması cezası, Disiplin Yönergesi

15 Müsabakaların Uluslararası Oyun Kurallarında belirtilen şartlarda oynanması ve tamamlanması için ihtiyaç duyulan gerekli teknik teçhizatın sağlanmaması veya bu teçhizatın fonksiyonlarını yerine getirmemesi nedeniyle maçın kesintiye uğraması, İlk ihlal için İHTAR cezası, İkinci ihlal için TL sına kadar para cezası, Üçüncü ihlal için TL sına kadar para cezası ve/veya bir maç başka salonda maçın oynanması cezası, Dördüncü ihlal için TL sına kadar para cezası ve/veya maçların süresiz başka salonda oynanması cezası, Teknik teçhizatın bozulması nedeniyle müsabakanın yarıda kalması, üçüncü ihlal hali olarak değerlendirilir Müsabakalardan önce, müsabaka oynanırken veya müsabakadan sonra, söz konusu müsabakadaki Kulüp görevlileri ve temsilcileri dışında kalan kişilerin oyun sahasına veya saha çizgilerinden sonra (TBF tarafından kabul edilen oturma alanı ve tribünler istisna tutulmak üzere) beş metrelik mesafe ile sınırlanmış alana girmesi, İlk ihlal için TL sına kadar para cezası, İkinci ihlal için TL sına kadar para cezası ve/veya üç maça kadar maçları seyircisiz oynatma cezası, Üçüncü ihlal için TL sına kadar para cezası ve/veya süresiz maçları seyircisiz oynatma cezası ve/veya beş(5) puana kadar puan silme cezası verilir Kulüplerin, yer aldıkları liglere ait Yönetim Esasları Yönergeleri nde belirtilen ve/veya Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından bildirilen tesis dekorasyonu ve reklamların uygulamaları için belirlenmiş standartlara riayet etmemesi halinde; İlk ihlal halinde İHTAR cezası, İkinci ihlal halinde TL sına kadar para cezası, Üçüncü ihlal halinde TL sına kadar para cezası, Dördüncü ihlal halinde ilgili kulübün ligde yer alma hakkının TBF Yönetim Kurulu nda görüşülmesi ve/veya beş(5) puana kadar puan silme cezası verilir Takımların sahaya 10 kişiden az sporcuyla çıkması En az en fazla TL para cezası, Sporcuların seremoni esnasında bir örnek kıyafet giymemesi En az en fazla TL para cezası, Disiplin Yönergesi

16 Sporcuların forma altına dışından görülecek şekilde tişört giymesi (doktor raporu ibrazı hariç) En az en fazla TL para cezası, Antrenör ve yardımcılarının sahaya uygun kıyafetle çıkmaması En az en fazla TL para cezası, Salonda davul, borazan gibi gürültü kirliliğine neden olan enstrümanların çalınması En az en fazla TL para cezası, Genel anons sistemi kullanılarak maç oynanırken müzik veya diğer sesli ve gürültü çıkaran yayın yapılması En az en fazla TL para cezası, Genel anons sisteminin ve/veya skorbordun seyircileri kışkırtmak veya yönlendirmek için kullanılması En az en fazla TL para cezası, Küfürlü tezahüratlar ile kişilik haklarına, ailevi veya manevi değerlere yönelik hakaret, sövme ve aşağılayıcı slogan ve davranışların yer aldığı sporun ruhuna, ilke ve kurallarına uymayan kötü tezahürat yapıldığında, En az en fazla TL para cezası, Kulüplerden istenilen belge, yazı ve dokümanların, verilen son tarihe kadar ulaştırılmaması En az en fazla TL para cezası, Basın toplantılarının gerektiği gibi organize edilmemesi, toplantı organizasyonunda veya basına sağlanan hizmetlerde aksaklığa sebep olunması En az en fazla TL para cezası, Salonlarında sigara içildiği veya genel olarak temizliğin sağlanmadığı tespit edilen ev sahibi kulüpler hakkında, Önce İhtar, sonra en az en fazla TL para cezası, Özellikle tuvaletler, doping ve ilk yardım odaları ile yiyecek satılan bölümlerde belli temizlik ve hijyen standartlarının yerine getirilmesini sağlayamayan kulüpler hakkında, Önce İhtar, sonra en az en fazla TL para cezası verilir. Disiplin Yönergesi

17 29. Sahaya Yabancı Madde Atılması 29.1 Organizasyonu gerçekleştiren kulüp, müsabakayı izlemek üzere gelen seyirciler ile kendisini destekleyen taraftarlarının maç öncesinde, sırasında ve sonrasında saha alanı ve saha dışı davranışlarından sorumludur. Misafir takım olarak adlandırılan rakip takımın seyirci ve taraftarlarının sebep olduğu olayların sorumluluğu ise kendi kulübüne aittir Kuruluşların bu sorumlulukları kapsamında; Aynı müsabaka esas alınarak, sahaya yabancı madde atılması halinde; İlk ihlal halinde İHTAR veya TL sına kadar para cezası, İkinci ihlal halinde TL sına kadar para cezası ve/veya iki maça kadar seyircisiz oynatılma yada iki maça kadar müsabakaların başka salonda oynatılması cezası, Sonraki her tekrarında TL sına kadar para cezası ve/veya dört maça kadar seyircisiz oynatılma ve/veya dört maça kadar müsabakaların başka salonda oynatılması cezası, ve/veya beş(5) puana kadar puan silme cezası, Aynı müsabaka esas alınarak atılan madde nedeniyle oyunun durması; İlk ihlal halinde TL sına kadar para cezası, İkinci ihlal halinde TL sına kadar para cezası ve/veya iki maça kadar seyircisiz oynatılma ya da iki maça kadar müsabakaların başka salonda oynatılması cezası, Üçüncü ihlal halinde TL sına kadar para cezası ve/veya beş maça kadar seyircisiz oynatılma ya da beş maça kadar müsabakaların başka salonda oynatılması cezası, ve/veya beş(5) puana kadar puan silme cezası Genel teamül ve ahlaka aykırı tezahürat ve fiili davranışlarda bulunmak ve/veya hakemin uyarı anonsuna rağmen devam ettirmek; Aynı müsabaka esas alınarak; ilk ihlal halinde İHTAR veya TL sına kadar para cezası, İkinci ihlal halinde TL sına kadar para cezası ve/veya iki maça kadar seyircisiz oynatılma ya da iki maça kadar müsabakaların başka salonda oynatılması cezası, Sonraki tekrarlarında TL sına kadar para cezası ve/veya beş maça kadar seyircisiz oynatılma ya da beş maça kadar müsabakaların başka salonda oynatılması cezası, ve/veya beş(5) puana kadar puan silme cezası Atılan maddenin sporcu, kulüp görevlisi ve temsilcileri ve/veya resmi görevlileri yaralaması; İlk ihlal halinde TL sına kadar para cezası ve/veya iki maça kadar seyircisiz oynatılma yada iki maça kadar müsabakaların başka salonda oynatılması cezası, Disiplin Yönergesi

18 İkinci ihlalinde TL sına kadar para cezası ve/veya dört maça kadar seyircisiz oynatılma yada dört maça kadar müsabakaların başka salonda oynatılması cezası, ve/veya beş(5) puana kadar puan silme cezası Üçüncü ihlal halinde TL sına kadar para ve/veya maçların süresiz olarak seyircisiz oynatılma ya da maçların süresiz olarak başka salonda oynatılması cezası, ve/veya beş(5) puana kadar puan silme cezası Yayıncı kuruluşlar, yayın görevlileri, sponsorlar ve Basketbol Federasyonu nun faaliyetleri kapsamında yer alan diğer ilgililer hakkında ahlaka aykırı tezahürat yapmak, pankart açmak, fiili davranışlarda bulunmak ve/veya hakemlerin uyarı anonsuna rağmen devam ettirmek; Aynı müsabaka esas alınarak; İlk ihlal halinde İHTAR veya TL sına kadar para cezası, İkinci ve devam eden ihlallerde TL sına kadar para cezası, Bu maddede yazılı hususlar dışında Yönetmeliklere aykırı hareket ederek sahaya, seyircilere, sporculara veya idarecilere karşı hertürlü aşırı taşkınlık, küfür ve fiili müdahale edilmesi ve/veya bu tip davranış halinin farklı müsabakalarda dahi olsa ihtiyat haline gelmesi durumunda sorumlu olan kulüp, sırf bu nedenle beş maça kadar seyircisiz oynama ve/veya başka salonda oynama cezası ve/veya TL sına kadar para cezası ve/veya on(10) puana kadar puan silme cezası ile cezalandırılır. 30. Tesise Zarar Vermek Taraftarlarının tesise zarar vermeleri halinde ilgili kulüplere, kabul edilebilir belge ile tevsik edilecek zararın tazmini yanında TL sına kadar para cezası verilir. 31. Hileli ve Danışıklı Basketbol Yarışması Hileli ve danışıklı basketbol yarışması yapan, yaptıran kişilere ve aracılarına en az bir yıl müsabakadan men cezası veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ve/veya TL sına kadar para cezası verilir. Ayrıca işbu suç ile yada suçu işleyenlerle ilişkili kuruluşlara TL sına kadar para cezası ve/veya on (10) puana kadar puan silme cezası ve/veya Basketbol Federasyonu nca küme düşürme cezası verilir. 32. Doping Federasyon tarafından FIBA uygulamaları çerçevesinde düzenlenen Doping Mevzuatında yazılı şekil ve şartlara aykırı davrananlara doping mevzuatında yazılı müeyyidelere göre müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile TL sına kadar para cezası verilir Söz konusu suçun tekrarı halinde ömür boyu hak mahrumiyeti yada aynı süre ile müsabakalardan men cezası ile TL sına kadar para cezası verilir. Disiplin Yönergesi

19 Dördüncü Kısım Görev Suçları 33. Sair Hallerde Menfaat Bir Basketbol müsabakasının neticesinden faydalanması mümkün olan kuruluş ve kişilerden maddi menfaat temini suretiyle yarışanlar, bu suretle yarışanlara maddi menfaat adayanlar veya temin veya ita edenlere, yasal düzenlemeler çerçevesinde verilecek yargı kararları dışında altı aydan iki yıla kadar müsabakadan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ve TL sına kadar para cezası verilir. 34. Müsabakaya Katılmamak Kuruluşun geçerli mazereti olmadan müsabakaya yada kupa - madalya seremonisine katılmaması halinde on (10) puana kadar puan silme cezası ve/veya küme düşürme cezası ile ayrıca bu eylemlere karşılık TL sına kadar para cezası verilir Kuruluşun veya diğer kuruluşun oyuncusunun menfaat temini veya sair suretlerle müsabakalara katılmasına engel olan ile müsabaka hazırlığına ve müsabakaya katılmayanlar üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ve TL sına kadar para cezası ile cezalandırılır. 35. Görev Suçu Federasyon yada kulüplerde yürütülen herhangi bir görevin ifasında maç öncesi veya maç sonrası, spor terbiye ve disiplinine veya Yönergelere veya yazılı tebligata aykırı hareket edenler üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ve TL sına kadar para cezası ile cezalandırılır. Beşinci Kısım Müsabaka Esnasında İşlenen Suçlar 36. Kaba, Müstehzi ve Küçük Düşürücü Hareketler Basketbol müsabakasından önce, müsabaka sırasında ve müsabakadan sonra görevli hakemlere veya o teşkilat mensuplarına veya sporculara, kuruluş yöneticilerine, seyircilere kaba, alaycı ve küçük düşürücü söz sarf eden veya bu gibi hareketlerde bulunanlara ihtar veya altı aya kadar müsabakalardan men veya o kadar süre hak mahrumiyeti cezası ve/veya TL sına kadar para cezası ile cezalandırılırlar. 37. Müessir Fiil Müsabakadan önce, sonra ve müsabaka sırasında diğer bir sporcuya, Federasyon görevlilerine, resmi temsilcilere, kulüp görevli ve temsilcilerine, taraftarlara müessir fiilde bulunanlara üç aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya o kadar süre ile hak mahrumiyeti cezası ve TL sına kadar para cezası verilir. Disiplin Yönergesi

20 37.2. Yukarıda anılan müessir fiilin hakemlere karşı işlenmesi halinde bu cezalar iki katı oranında arttırılır. 38. Hükümlülük Kaçakçılık veya yüz kızartıcı suçlar veya genel ahlak aleyhinde işlenen suçlardan mahkum olanlarla genel olarak hapis veya kasıtsız suçlar dışında bir yıldan fazla hapis cezası ile hükümlü olanlar, sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırlar. 39. İdari Tedbirler BEŞİNCİ BÖLÜM Yöntem Hükümleri Birinci Kısım İdari Tedbirler İdari tedbir, kişi yada kuruluş hakkında henüz kesin bir ceza hükmü bulunmadığı durumlarda, nihai karar verilene kadar, davranış yada olayın niteliği dikkate alınarak, kuruluşu resmi basketbol müsabakalarında seyircisiz oynatmak, kuruluşun sahasını kapatmak, kişiye hak mahrumiyeti cezası vermek veya kişiyi her türlü müsabakalardan ve müsabakaları yönetmekten yasaklamaktır Resmi bir müsabaka esnasında hakem tarafından oyundan çıkarılan sporcular ile, antrenör ve/veya yedek sırasında bulunan diğer sporcu ve görevlilere çalınan teknik fauller sebebiyle veya doğrudan ihraç edilen antrenörler bir sonraki müsabakaya katılamaz Tedbirin devamı için ayrıca karar verilebilir. 40. İdari Tedbir Yetkileri Bu Yönerge hükümleri ile ilgili olarak; a) Basketbol Disiplin Kurulu, görevlerine giren konularda, soruşturma sonuna kadar her zaman kuruluş ve kişiler hakkında, b) Yönetim Kurulu, Federasyona bağlı tüm kuruluşlar ve kişiler hakkında, idari tedbir koymaya yetkilidir. 41. İdari Tedbirin Başlaması İdari Tedbir; a) Bu yönergede yazılı disiplin suçunu oluşturan fiili nedeniyle hakem tarafından müsabakadan çıkarılan basketbolcu için müsabakadan çıkarıldığı andan, b) Olayın önemine göre yetkili kurullarca soruşturma evrakının tamamlanması sırasında ve olayı takiben karar alınması anında yürürlüğe girer. Disiplin Yönergesi

21 Basketbol Disiplin Kurulu, görevlerine giren konulardaki soruşturmanın sonuna kadar, idari tedbirin kapsamını yeniden belirleyebilir veya idari tedbiri kaldırabilir. 42. İdari Tedbirin Tebliği Tebliği gereken idari tedbirler yıldırım telgraf veya faks ile ilgililere Federasyonca tebliğ edilir. 43. Soruşturmanın Açılması İkinci Kısım Soruşturma Disiplin suçu teşkil eden fiil ve eylemler Federasyon Yönetim Kurulu yada yetkilendireceği kişiler tarafından belirlenir ve Disiplin Kurulu na sevk edilir Disiplin Kurulu na sevk yazılarında olayın özeti, tarihi, müsabakanın çeşidi, cezalandırılması istenilen kişi ve kuruluşların isimleri belirtilir. 44. Soruşturma Sevk yazısına bağlı soruşturma evrakının Disiplin Kurulu na verilmesi üzerine soruşturma başlar. Kurul, önce idari tedbir ve savunma konularını inceler, sonra soruşturması başlatılan işlemleri takip eder ve eksik kalan noktaları tamamlar. Kurul, kuruluş veya kişilerle ilgili olan hakem ve gözlemci raporlarına dayanarak veya kendisine Federasyon tarafından sunulan ve kendisince önemli bulduğu dokümanlara dayanarak kararını verir. 45. Savunma Kurul, aleyhine disiplin soruşturması açılan kuruluş veya kişilerden hakem ve gözlemci raporlarının Disiplin Kurulu na sevkinden itibaren 24 saat içinde yazılı olarak savunma ister. Savunma istek yazısı ekinde, dosyadaki tüm evraklar bulunur. Savunma istek yazıları kovuşturmanın ve ilgili kişiler hakkındaki söz ve isnatların niteliği itibariyle, Kulüpler tarafından Federasyona bildirilen özel faks veya özel elektronik posta adreslerine gönderilir Kurul, gerek görürse sözlü savunmanın da alınması için bir üyesini görevlendirebilir Kuruluşlar, Başkanı veya Başkanın görevlendireceği kuruluş yetkilileri tarafından savunulur Basketbol Disiplin Kurulu nun görevlerine giren işlerde savunma istemi yıldırım telgraf veya faks ile yapılır. Telgrafın veya faksın kişiye veya kuruluş başkanlığına ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır ve takip eden 24 saat içinde savunma vermeyen kişi veya kuruluş savunmasından vazgeçmiş sayılır Ceza karşılığı olan fiili nedeniyle hakem tarafından müsabakadan çıkarılan basketbolcular ile yarım kalan maçlarda her iki kuruluş, ayrıca tebligat yapılmaksızın olay tarihinden itibaren 24 saat içinde savunma vermedikleri takdirde, savunmadan vazgeçmiş sayılır. Disiplin Yönergesi

22 46. Karar Disiplin Kurulu, soruşturma ve incelemeden edineceği kanaate göre takdir ederek kararını verir. Kararın tebliği yıldırım telgraf veya faks ile yapılır. Disiplin Kurulu nca verilen kararlara karşı SGM Tahkim Kurulu na, Tahkim Yönetmeliği ne uygun şekilde itirazda bulunulabilir. Yapılan itiraz nihai hüküm alınıncaya kadar infazı durdurmaz. 47. Soruşturma Zamanaşımı Üçüncü Kısım Soruşturmanın ve Cezanın Düşmesi İhtar cezasını gerektiren hallerde üç ayın, müsabakadan men ile süreli ve süresiz hak mahrumiyeti cezalarını gerektiren fiillerde bir yılın geçmesi ile soruşturma ortadan kalkar. Genel zamanaşımı süresi bir yıldır. Soruşturma zaman aşımının başlangıcı olay günüdür. 48. Ceza Zamanaşımı İhtar cezası altı ay, müsabakadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları bir yıl içinde infaz edilemezse, ortadan kalkar Ceza kararlarında zamanaşımı, kararın kesinleştiği veya ceza infazının herhangi bir suretle durduğu günden işlemeye başlar. İstisna: 27.madde kapsamındaki suçlarda zamanaşımı dört (4) yıldır. 49. Soruşturma ve Ceza Zamanaşımının Kesilmesi Disiplin Kurulu nun soruşturma ile ilgili işlemleri, ceza kararı verilmesi, soruşturma zamanaşımı ve kararın infazına dair her işlem ceza zamanaşımını keser. Zamanaşımı kesilme gününden itibaren yeniden işlemeye başlar. Ancak kesilme sebepleri, zamanaşımı süresini, 45. ve 46. maddelerde ayrı ayrı belirtilen sürelerin bir mislinin katılması ile olacak süreden fazla uzatamaz. Soruşturma zamanaşımı veya ceza zamanaşımı doğrudan uygulanır. 50. Tebligat Dördüncü Kısım Tebligat ve İnfaz Basketbol Disiplin Kurulu nca verilen kararların hüküm fıkrası, ilgili kişi ve kuruluşlara yıldırım telgraf veya faks ile tebliğ edilir. Savunma istek yazıları kişilerin bağlı oldukları kuruluşlara madde 45.1 çerçevesinde gönderilir. Kişilerin bağlı bulunduğu kuruluşlara gönderilen tebligatlar kişiye yapılmış sayılır. Gerekçeli kararlar faks ile veya iadeli taahhütlü olarak ayrıca gönderilir. Bağlı oldukları kulüple ilişkisini kesen kişilerin, tebligata esas adres yada faks numarası bırakmamaları halinde, her türlü tebligat, savunma istemi veya kararın TBF internet sayfasına asılması tebligat yerine geçer. Disiplin Yönergesi

23 51. İnfaz Basketbol Disiplin Kurulu nca verilen kararların hüküm fıkrası, ilgili kişi ve kuruluşlar açısından bağlayıcıdır. Para cezalarının, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Türkiye Basketbol Federasyonu na irat kaydedilmek üzere yatırılması zorunludur. Aksi takdirde ilgili kuruluş veya kişi Disiplin Kurulu na sevk edilerek ceza bir misli arttırılır. Disiplin Kurulu nun bu kararının da yerine getirilmemesi halinde, ilgililerin lisansları askıya alınarak müsabakaya iştirakleri önlenir, nihayetinde kulübe ihraç cezası verilebilir. Resmi veya özel müsabakalarda alınan cezalar, cezalının, suçu işlediği kategorideki resmi müsabakaları sayılarak men suretiyle infaz edilir. Disiplin Kurulu kararlarına itiraz, cezanın infazını durdurmaz. Ancak, ilgililer itiraz merciinden icra ve infazın durdurulmasını talep edebilir. a) İstisna (1) : Basketbol 1. ve 2. Liglerinde yer alan sporcular yönünden Lig ile Türkiye Kupası müsabakaları infaz hesabında aynı kategori sayılır. İstisna (2) : Eğer cezalının yaşı itibariyle birden fazla kategoride oynamaya hakkı varsa ve ceza aldığı tarihten önce diğer kategoride de ismi aynı sezon içinde resmi müsabaka cetvelinde yer almış ise cezalı olduğu süre içerisinde bu kategoride oynanan maçlar da, cezalı maç sayısından düşülür. İstisna (3) : Özel müsabakalarda alınan bir(1) maçlık ceza, ceza alınan müsabakadan önce organize edilmiş ve takip eden özel maç mevcut ise, bu ceza söz konusu özel maçta infaz edilir. b) Basketbol yarışma mevsimi en erken 1 Eylül'de başlayıp, en geç 30 Haziran'da sona eren dönemdir. c) Basketbol yarışma mevsiminde tamamlanmayan resmi yarışma adedi ile men cezasının infazı, sonraki yarışma mevsimine intikal eder ve mevsimin ilk resmi yarışmasından başlanarak aralıksız uygulanır. Hak mahrumiyeti cezasının infazı, cezalının görev yaptığı kulübün yada ilgili kuruluşun içinde bulunulan sezon sonunda yapacağı yada görev alacağı son müsabaka tarihinde kesilir. Bakiye süre, ceza alınan kategorinin takip eden sezondaki ilk resmi müsabakası tarihinden itibaren yeniden işlemeye başlar. Söz konusu kategorideki son müsabaka tarihinde sürenin hesabı yeniden kesilir. d) İl Ceza Kurulları tarafından verilen disiplin cezaları bu Yönerge kapsamına giren tüm müsabakalar için geçerlidir. e) İki basketbol yarışma mevsimi arasında cezalı sporcu özel müsabakalarda oynayabilir. f) Tek müsabakadan men cezasının uygulanmasından önce sporcu özel müsabakada oynayabilir. g) Genel Müdürlük koordine ve denetiminde organize edilen ilk ve orta öğrenim kurumları arası müsabakalar ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen yükseköğrenim kurumları arası müsabakalardaki davranışlarından ötürü sporcu ve Disiplin Yönergesi

24 antrenörlerin aldıkları resmi müsabakalardan men cezası, cezalının suçu işlediği kurum müsabakalarında infaz edilir. Bu kurumlar arası müsabakalarda cezalı duruma düşen sporcu ve antrenörler; (1) Verilen ceza süreli men cezası ise aynı süre içinde, (2) Müsabakadan men cezası ise müsabaka sayısının karşılığı gelen süre kadar, Federasyon veya İl Faaliyetlerine katılamazlar. Federasyon ve İl Faaliyetleri sırasında alınan cezalar, aynı faaliyetler kapsamında çekilir. 52. Tahkim Kurulu na Başvuru Beşinci Kısım Tahkim Kurulu Nezdinde İtiraz Disiplin Kurulu Kararlarına karşı TBF Ana Statüsü çerçevesinde, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği gereğince, Tahkim Kurulu nezdinde gerekçeleriyle birlikte yazılı itirazda bulunulabilir. 53. Disiplin Yönergesinin Bütünlüğü ALTINCI BÖLÜM Çeşitli Hükümler Diğer Yönergelere, bu Yönergedeki görev ve yetkileri kısıtlayan, tedbirleri ve cezaları etkileyen hükümler konulamaz. Bu gibi hükümler geçerli olmaz. 54. Diğer Haller Disiplin Yönergesi nce düzenlenmeyen fiillerin işlenmesi halinde kıyasen fiile en yakın disiplin suçu esas alınarak ceza takdir olunur. 55. Farklı Hüküm Halinde Uygulama Fiilin işlendiği zamanın Yönergesi ile sonradan yayınlanan Yönergelerin hükümleri birbirinden farklı ise, kuruluş ve kişinin lehine olan hüküm uygulanır. 56. Müsabakadan Men Cezasının Uygulanması Müsabakadan men cezası üçe ayrılır; a) Tek müsabakadan men, b) Süreli müsabakadan men, c) Temsili, Milli ve Uluslararası müsabakalardan men, Disiplin Yönergesi

25 a. Tek Müsabakadan Men Cezası; Kuruluşların, Antrenörlerin ve Sporcuların bir resmi müsabakadan men edilmeleridir. Resmi müsabakalardan, oyun disiplini veya cezai nitelikteki fiil nedeniyle, oyundan çıkarılan sporcu, o müsabakayı takip eden ilk resmi müsabakaya katılamaz. b. Süreli Müsabakadan Men Cezası; Kuruluşların, Antrenörlerin ve Sporcuların yirmi günden az ve üç yıldan çok olmamak üzere müsabakadan men edilmeleridir. Resmi Müsabaka Adedi ile Men Cezası; 5 (beş)ay ve daha az süreli müsabakalardan men cezalarının, resmi müsabaka adedi ile ifade edilmesinden ibarettir. 15 güne kadar (1-14) müsabakadan men yerine (Bir) 21 güne kadar (1-20) müsabakadan men yerine (İki) 28 güne kadar (1-27) müsabakadan men yerine (Üç) 35 güne kadar (1-34) müsabakadan men yerine (Dört) 46 güne kadar (1-45) müsabakadan men yerine (Beş) 61 güne kadar (1-60) müsabakadan men yerine (Altı) 76 güne kadar (1-75) müsabakadan men yerine (Yedi) 91 güne kadar (1-90) müsabakadan men yerine (Sekiz) 106 güne kadar (1-105) müsabakadan men yerine (Dokuz) 121 güne kadar (1-120) müsabakadan men yerine (On) 136 güne kadar (1-135) müsabakadan men yerine (Onbir) 151 güne kadar (1-150) müsabakadan men yerine (Oniki) resmi müsabakadan men cezası verilir. c. Temsili, Milli ve Uluslararası Müsabakadan Men; Temsili, Milli ve Uluslararası müsabakadan çıkarılma halinde, uluslararası kuruluşun kendi kuralları uygulanır. Ayrıca gerek görülürse Basketbol Federasyonu çıkarma nedeni olan suçun mahiyetine göre evrakı Disiplin Kurulu na sevk edebilir. 57. Hak Mahrumiyeti Cezasının Çeşitleri Hak mahrumiyeti cezası iki türlüdür; a) Süreli hak mahrumiyeti; onbeş günden az, beş yıldan fazla olamaz. Disiplin Yönergesi

26 b) Sürekli hak mahrumiyeti; kişilerin, Bakanlık, Genel Müdürlük, Federasyon ve Spor Teşkilatı Faaliyetlerinden sürekli olarak çıkarılmasıdır. 58. Ceza Sürelerine Ait Esaslar Süreli müsabakadan men ve süreli hak mahrumiyeti cezaları, gün, ay ve yıl hesabı ile uygulanır. Bir gün 24 saat, bir ay 30 gündür. Yıl resmi takvime göre hesap edilir. 59. Yürürlük YEDİNCİ BÖLÜM Son Hükümler 59.1 TBF Ana Statüsü ne göre hazırlanan ve TBF Yönetim Kurulu nun tarihli ve 565 sayılı kararı ile kabul edilen işbu bu yönerge, Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girer tarihinde Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. 60. Yürütme Bu Yönergeyi, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı yürütür. Disiplin Yönergesi

YÖNETĠM KURULU KARAR TARĠHĠ : 11.10.2006 KARAR NO : 5/6

YÖNETĠM KURULU KARAR TARĠHĠ : 11.10.2006 KARAR NO : 5/6 YÖNETĠM KURULU KARAR TARĠHĠ : 11.10.2006 KARAR NO : 5/6 Amaç ve Kapsam TÜRKĠYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU DĠSĠPLĠN ve CEZA TALĠMATI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1-(1) Bu Talimatın

Detaylı

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI I. BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MADDE 1 AMAÇ Bu talimatın amacı, amatör ve profesyonel futbol faaliyetlerinde disiplini sağlamak, disiplin kurullarının oluşumunu, çalışma usul ve esaslarını,

Detaylı

ORDU BAROSU KARADENİZ BÖLGESİ FUTBOL TURNUVASI DİSİPLİN TALİMATI

ORDU BAROSU KARADENİZ BÖLGESİ FUTBOL TURNUVASI DİSİPLİN TALİMATI ORDU BAROSU KARADENİZ BÖLGESİ FUTBOL TURNUVASI DİSİPLİN TALİMATI MADDE 1 AMAÇ Bu talimat Ordu Barosu Karadeniz Bölgesi avukatlar futbol müsabakalarında disiplini sağlamak, disiplin kurullarının oluşumunu,

Detaylı

Hakem Yönergesi - 2 -

Hakem Yönergesi - 2 - HAKEM YÖNERGESİ Hakem Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 HAKEM KURULLARI 6 5. MERKEZ HAKEM KURULU (MHK) 6 5.1. Kuruluşu 6 5.2. Kurul Üyelerinde

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI MADDE 1 AMAÇ Bu Talimat, futbol müsabakalarının Uluslararası Futbol Oyun Kuralları na göre gerçekleşmesi amacıyla düzenlenmiştir. MADDE 2 TANIMLAR Bu

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI MADDE 1 - AMAÇ Bu Talimat, futbol müsabakalarının Uluslararası Futbol Oyun Kuralları na göre gerçekleşmesi amacıyla düzenlenmiştir. MADDE 2 TANIMLAR

Detaylı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ (TBL) YÖNETİM ESASLARI YÖNERGESİ

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ (TBL) YÖNETİM ESASLARI YÖNERGESİ TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ (TBL) YÖNETİM ESASLARI YÖNERGESİ TBL Yönetim Esasları Yönergesi - 2-16.07.2014 İÇİNDEKİLER LİGİN TANIMI, KURULLAR VE YÖNETİM 8 1. LİGİN TANIMI 8 2. LİG DANIŞMA KURULU 8 3. LİG KURULU

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ANA STATÜ. Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM 3 Nisan 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28961 Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

TVF YARIŞMA TALİMATI

TVF YARIŞMA TALİMATI TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı, ülkemizde yapılan tüm voleybol faaliyetlerinin hazırlığı, oynanması, tescili ile müsabakaların uluslararası

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ANA STATÜ. Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi :1 Temmuz 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayısı : 27275 ANA STATÜ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU ANA

Detaylı

ANA STATÜ TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ANA STATÜ TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 3 Nisan 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28961 Türkiye Hokey Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

ANA STATÜ TÜRKİYE KANO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

ANA STATÜ TÜRKİYE KANO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 (Mükerrer) Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE KANO FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29136

Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29136 Resmi Gazete Tarihi: 01.10.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29136 ANA STATÜ Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ Resmi Gazete Yayımlanma Tarihi : 22.04.2014 Sayısı : 28980 TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Yelken

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

ANA STATÜ. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. 22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980 Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU ALT YAPI FAALİYETLERİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU ALT YAPI FAALİYETLERİ YÖNERGESİ TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU ALT YAPI FAALİYETLERİ YÖNERGESİ İçindekiler BÖLÜM I FAALİYETLERİN AMACI VE YÖNTEMİ... 1 1.... AMAÇ...1 2.... KAPSAM...1 3.... DAYANAK...1 4.... ORGANİZASYONLARIN IMAJI...1 5....

Detaylı

ANA STATÜ Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM

ANA STATÜ Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 (Mükerrer) ANA STATÜ Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28961

Resmî Gazete Sayı : 28961 Resmî Gazete Sayı : 28961 ANA STATÜ Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Yelken Federasyonunun teşkilatı,

Detaylı

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU 3. OLAĞAN GENEL KURUL 09 KASIM 2012 ANKARA

TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU 3. OLAĞAN GENEL KURUL 09 KASIM 2012 ANKARA TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU 3. OLAĞAN GENEL KURUL 09 KASIM 2012 ANKARA TÜRKİYE OTOMOBİL SPORLARI FEDERASYONU Göksu Evleri Kartopu Cad. B 168 A Anadolu Hisarı Beykoz İstanbul Tel: 0216 465 11

Detaylı

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BİSİKLET HAKEM VE GÖZLEMCİ TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BİSİKLET HAKEM VE GÖZLEMCİ TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BİSİKLET HAKEM VE GÖZLEMCİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı bisiklet yarışmalarını yönetecek hakem ve gözlemcilerle ilgili usul ve

Detaylı

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU AÇIK SU (OPEN WATER) HAKEM TALİMATI AMAÇ 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu talimatın amacı, Açık Su Yüzme (Open Water) Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurulları ile MHK nın

Detaylı

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4054 Kabul Tarihi : 7/12/1994 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13/12/1994 Sayı : 22140 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Amaç BİRİNCİ

Detaylı

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ, GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI BİRLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ, GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI BİRLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ, GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI BİRLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; gümrük müşavirliği

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ. BÖLÜM 1 Genel Hükümler

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ. BÖLÜM 1 Genel Hükümler BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DİSİPLİN YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Rektörünün 20/02/2015 tarih ve 39 onayı ile Yürürlüğe Girmiştir) Amaç BÖLÜM 1 Genel Hükümler Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başkent

Detaylı

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU HAKEMLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU HAKEMLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU HAKEMLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimat Motosiklet yarışlarında görev yapacak

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 2014-HALK OYUNLARI YARIŞMA TALİMATI

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 2014-HALK OYUNLARI YARIŞMA TALİMATI Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 13.09.2013 Karar No : 45/12 1 TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU 2014-HALK OYUNLARI YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu talimatın

Detaylı

KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012. Tanımlar 6. Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10. Bölüm II. Kulüp Lisans

KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012. Tanımlar 6. Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10. Bölüm II. Kulüp Lisans KULÜP LİSANS VE MALİ FAIR PLAY TALİMATI ARALIK 2012 İÇİNDEKİLER Tanımlar 6 Bölüm I. Başlangıç Hükümleri Madde 1 Amaç 10 Madde 2 Kapsam 10 Bölüm II. Kulüp Lisans Madde 3 İstisnalar politikası 11 Madde 4

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 18 Kasım 2003 SALI. Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 18 Kasım 2003 SALI. Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 Å ÖNCEKİ YASAMA BÖLÜMÜ 18 Kasım 2003 SALI Kanun 4999 Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Sayı

Detaylı