Peygamberimizin İnsan Kazanma Metodu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Peygamberimizin İnsan Kazanma Metodu"

Transkript

1 Peygamberimizin İnsan Kazanma Metodu

2 2

3 İÇİNDEKİLER Giriş / Peygamberimiz ve Örnek Ahlakı 1.BÖLÜM PEYGAMBERİMİZ VE İNSAN KAZANMA İLKELERİ Peygamberimiz Hiçbir İnsanı Hor Görmezdi Peygamberimiz İşkenceye Müsaade Etmemiştir İnsan Kazanmak En Büyük Hizmettir Peygamberin Vazifesi Ancak Tebliğdir Halktan Gelen Küstahça Davranışlara Peygamberimiz Anlayışla Karşılık Verirdi Allah Resulü Öldürmek Niyetiyle Gelenleri Bile Affederdi Allah Resulü İnsanın Değerini Bilirdi Peygamberimizin İslâm'a davetinde İki Ana İlke: İnsanlara Dini Hayati Kolaylaştırmak ve Sevdirmek Peygamberimiz Düşmanı Bile Olsa Kendinden Yardım Dileyeni Boş Çevirmezdi Peygamberimiz Akla Kapı Açar, Kimseyi, Dine Girmeye Zorlamazdı 2. BÖLÜM PEYGAMBERİMİZİN ÖRNEK HAYATINDA İNSAN İLİŞKİLERİ Peygamberimiz Halkının Çektiği Sıkıntıyı Onlarla Paylaşmak İsterdi Peygamberimiz İhtiyaç Sahiplerinin İhtiyacını Karşılardı Peygamberimiz Zayıfların Hâmisi İdi Allah Resulü Zalimin Karşısında, Mazlumun Yanında İdi Peygamberimiz Hak Sahiplerinin Hakkını Çiğnetmezdi Peygamberimizin Çocuklara ve Gençlere Büyük İlgisi Peygamberimizin Kadınlara Şefkati Peygamberimizin Toplumdaki Muhalif Gruplarla (Münafıklar-Yahudiler) İlişkileri Peygamberimizin Dertli ve Özürlü İnsanlara Şifa Yardımı 3. BÖLÜM İNSAN İLİŞKİLERİNDE TEMEL İLKELER: BARIŞ-SEVGİ-SAYGI-İNSANIN CAN, MAL, NAMUS GÜVENLİĞİ, Dilalog-hoşgörü-uzlaşma Peygamberimizin Savaşa Getirdiği İnsancıl ve Ahlakî Boyut İslam'da Savaş Değil, Barış Temel İlkedir Peygamberimizin Cinayet Davalarına ve İnsan Öldürme Olaylarına Karşı Tavrı İslâm Teröre Geçit Vermez Peygamberimiz, İnsanları Birbirine Düşüren Davranışları Yasaklamıştı Toplum Barışını Bozan, İnsanları Birbirine Düşüren Söylentilere Yasaklama GİRİŞ GÜZEL AHLÂK VE PEYGAMBERİMİZİN ÖRNEK AHLÂKI GÜZEL AHLÂKIN ÖNEMİ Allah, insanı mükerrem yaratmış; yani diğer canlılardan çok üstün vasıflarla donatmıştır. Ona şirin bir suret ve ölçülü bir fizik güzelliği vermiştir. Allah'ın

4 verdiği bu suret güzelliğine siret güzelliği katmak, yani huy ve ahlâkını da güzelleştirmek her insanın görevleri arasındadır. Nitekim, Peygamberimiz, ashap'tan Cerir bin Abdullah'a: - Allah senin suretini güzelleştirmiş. Ahlâkını da sen güzelleştir, buyurarak bu noktaya işaret etmiştir. Peygamberler, insanların güzel ahlâk sahibi olmalarını baş gaye edinmişler, bu hususla ilgili esasları vahiy yoluyla ortaya koymuşlar; kendileri de yaşayışlarıyla güzel ahlâkın canlı birer örneği olmuşlardır. Ahlâk kurumu, hiç şüphesiz Peygamberimizin şahsında kemale ulaşmış, zirveye varmıştır. Bu gerçeği Efendimiz: "Ben, ancak güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim." buyurarak dile getirmişlerdir. Güzel ahlâkı, sadece insanlara güzel davranmak anlamında düşünmemek lâzımdır. Gizli-âşikar her halimizde, yani insanlar görsün-görmesin, bilsin-bilmesin, bütün davranışlarımızda ahlâklı olmak zorundayız. Zira insanlar görmese de, Allah görüyor, bizi bizden iyi biliyor. Ve biz, öncelikle, insanlara değil, Allah'a beğendirmek için güzel huy sahibi olmak durumundayız. Bu sebeple, İslâm'da sadece dışa dönük davranışların değil, içe dönük his ve duyguların, niyetlerin de güzelleştirilmesi esas alınmış; duygu güzelliği ahlâk güzelliğinin ayrılmaz bir parçası sayılmıştır... Denebilir ki, güzel ahlâk, insan olmanın vazgeçilmez şartı, imanın en birinci özelliği, dindarlığın en doğal gereğidir. Bu yüzden Peygamberimiz: "İslâm Dini, güzel ahlâktan ibarettir." "Kişinin dindeki hissesi ve yeri, ahlâkından anlaşılır." buyurmuştur. GÜZEL AHLAKI KİMDEN ÖĞRENECEĞİZ? Aklınıza takılabilir: - Güzel ahlâk niye bu derece önemlidir? Çünkü insanı hayvandan ayıran en önemli fark, ahlâktır. Hayvan için ahlâklılıktan bahsedilemez. Diğer taraftan, insan, güzel ahlâkı ile, Allah'ın isim ve sıfatlarını üzerinde yansıtır. Allah insan doğasına, kendi sıfatlarından cüz'i numuneler yerleştirmiş, onu isim ve sıfatlarına bir nevi ayna yapmıştır. Bilindiği gibi hünerli bir sanatkâr, sanatını, yaptığı eserler üzerinde, hem kendi görmek ve hem de başkalarına gösterip beğendirmek ister. Rabbimiz de, Zatının bütün güzel vasıflarını ve sıfatlarını, en güzel kıvamda yarattığı insanda görmeyi ve göstermeyi dilemiştir. Allah'ın, biz kullarında görmek istediği güzel ahlâkı, bize anlatan ve bildiren, şüphesiz ki kutsal kitabımız Kur'andır. Onu şahsında yaşayıp fiilen örneklik eden de Resûlüllah Efendimizdir. Bu sebebledir ki, Hz. Aişe annemiz, Peygamberimizin ahlâkını soranlara: - Hulukuhu'l-Kur'ân, yani "Onun ahlâkı Kur'an'dır" demiştir. Kur'an'ın istediği bütün güzel ahlâk ve davranışlar, en güzel şekliyle, Peygamberimiz tarafından yaşanmıştır. Peygamberimiz sireten ve sureten insanların en güzelidir. Allah güzel ahlâkın bütün çeşitlerini onda kemal derecesinde toplamıştır. Kur'ân-ı Kerim, bu hususu şöyle belirtir: "Ey Resulüm! Muhakkak sen, en yüksek, en yüce bir ahlâk üzeresin." (Kalem,4) 4

5 EN BÜYÜK PEYGAMBERLİK DELİLİ PEYGAMBERİMİZİN YÜCE AHLÂKIDIR Peygamber Efendimizin Peygamberliğine en büyük delil, O'nun bu örnek şahsiyet ve ahlâkı olmuştur. Zira, düşmanları bile, O'nun bütün güzel huyları, örnek davranışları şahsında topladığında görüş birliğine varmışlardır. Nitekim, Peygamberlikten önce ona verilen Muhammedül-Emin unvanı, güzel ahlâkının resmen tescilidir. Öyle ki, bu güven, Peygamberlik döneminde de sürmüş, can düşmanları bile kıymetli eşyalarını ona rehin bırakmakta tereddüt etmemişlerdir. Hz. Ali'nin, bu emanetleri, Hazret-i Peygamberin Medine'ye hicretinden sonra, sahiplerine geri dağıttığı siyer kitaplarında kayıtlıdır. Meşhur Yahudi âlimi îbn-i Selam, Peygamberimizin yüzünü görür görmez: "Bu yüzde yalan olmaz" diyerek iman etmiştir. Hz.Hatice Annemiz, Hz.Ebubekir gibi yüksek ruhlu insanlar da, başka bir delil ve mu'cize aramadan, Peygamberimizin şahsiyetini ve güzel ahlâkını yeterli bularak ona teslim olmuş, imâna gelmişlerdir. Müşriklerin ele başısı, Hz. Peygamberin amansız düşmanı Ebû Cehil'e, Kureyş ileri gelenlerinden Ahnes bin Şerik bir gün soruyor: - Ey Hakem'in babası, biz bizeyiz, aramızda yabancı yok. Sen samimi kanaatini söyle: Muhammed yalan mı söylüyor, yoksa söyledikleri doğru mu? Ebû Cehil'in cevabı düşündürücü: - Vallahi, Muhammed doğru sözlüdür. O, hiç yalan söylememiştir. Söylemez de..." Gerçekten Ebû Cehil, sırf kibir ve gururuna yediremediğinden Hazret-i Peygambere karşı çıkıyor, ona boyun eğmeyi içine sindiremiyordu. Demek insan, gerçeğin karşısına, her zaman cehaletinden, yani doğruyu yanlış sanarak çıkmaz. Doğrunun doğru olduğunu bile bile karşı çıktığı, düşmanlık yaptığı da olur. Nefsi, kibir ve gururu veya başka bir duygusu, onu gerçeği kabulden, doğruya boyun eğmekten alıkoyabilir. Nitekim, Peygamberimizin amcası Ebû Talip, Peygamberimizi çok sevdiği, doğru söylediğini de bildiği halde, üyesi olduğu toplumun: "Son anda ölüm korkusundan atalarının dinini terketti, yeğenine tâbi oldu." demelerinden utandığı için, Peygamberimize imân etmemiştir. Bizans İmparatoru Herakliyüs ile Mısır hükümdarı Mukavkıs ta, sırf dünyevi makamlarının ellerinden gitmemesi için. Peygamberimizin doğruluğuna kesin kanaat getirdikleri halde, İslama girmeye yanaşmamışlardır. Peygamberimizin güzel ahlâkı, bir bütün olarak ele alınıp incelendiğinde, insanı hayran bırakan mu'cizevi bir özelliğiyle daha karşılaşılır. Şöyle ki: Güzel huylar, elbette birbirine zıt değildir. Fakat herbirinin kemal noktada, en yüksek derecede bir şahısta toplanmaları zordur. İyi bir sıfatın ve niteliğin en üst derecede olması, başka bir iyi sıfatı zayıflatabilir. Meselâ: Son derece yumuşak huyluluk ile son derece yiğitlik ve kahramanlık... Tam bir alçak gönüllük ve tevazu ile son derece heybet ve vekâr... Kılı kırk yaran bir adalet ile son derece merhametlilik... Tam bir tutumluluk ile tam bir cömertlik... Engin bir sevgi ve şefkat ile yerinde gösterilen hiddet ve kızgınlık... Son derece affedicilik ile son derece izzet-i nefis ve tavizsiz bir onurluluk... Tam bir tevekkül ile son derece tedbirlilik, sınırsız bir cehd, gayret ve çalışkanlık... Birbirine zıt gibi görünen bu güzel huyların bir arada, hem de zirve noktada bir şahısta toplanması; bir huy, bir huya engel de olmaması harika, hattâ mu'cize sayılacak bir haldir. 5

6 İşte, bu mu'cizeyi andıran hal, Peygamberimizin şahsında gerçekleşmiştir. Onun Peygamberliğine en kuvvetli bir delil olmuştur. PEYGAMBERİMİZ VE İNSAN KAZANMA İLKELERİ Her insan saygıdeğerdir. Sevilmeye lâyıktır PEYGAMBERİMİZ HİÇBİR İNSANI HOR GÖRMEZDİ... KİMSENİN ADAM YERİNE KOYMADIĞI ÇOBAN YESAR'IN HİKÂYESİ... Hayber Yahudilerinden Amir'in, Yesar adında Habeş'li zenci bir kölesi vardı. Yesar, çobanlık yapar, sahibinin koyunlarını otlatırdı. Peygamberimiz Hayberin kalelerinden birini kuşattığında Yahudilerin silahlandıklarını görmüştü Yesar. Onlara: - Ne yapmak istiyorsunuz? diye sormuştu. Onlar da cevaben: - Şu Peygamber olduğunu iddia eden kişi ile çarpışmaya hazırlanıyoruz, demişlerdi. "Peygamber" sözü, Yesar'ın kalbine işlemiş, zihninde yer etmişti. Şu peygamber denilen kimse, nasıl biriydi? Ne istiyordu? Bu merakla, kale dışında otlattığı sürüyü İslâm ordusunun karargâhına doğru sürüp Peygamberimizin huzuruna vardı. - Ey Muhammed! Sen insanlara neler söylüyor, nelere davet ediyorsun? diye sordu. Peygamberimiz Yesar'ın sorusuna cevaben: - Onları İslâmiyet e: "Allah'tan başka ilâh bulunmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma inanmaya" çağırıyorum, buyurdu. Yesar: - Bu söylediklerine inanır, kabul edersem, bana ne var? Dedi. Peygamberimiz:- Bu inanç ve kabul üzere ölürsen, sana cennet var, buyurdu. Yesar: - Ya Resûlallah! Öyleyse bana İslâmiyeti ve nasıl müslüman olunacağını anlat, dedi. Peygamberimiz İslâmiyeti anlatınca Yesar, söylenenlerin hepsini kabul edip müslüman oldu. Yesar, aslında dış görünüş yönünden, çirkin, çelimsiz, herkesin hor gördüğü, kısacası adamdan saymadığı biriydi. Fakat Peygamberimiz, insanları İslâm'a çağırmada hiçbir ayırım yapmaz, hiç kimseyi hor görmez, küçümsemezdi. Eşraftan birisi ile sıradan bir köylü onun gözünde birdiler. Kişinin değeri, derisinin renginde, soy asaletinde, fizik güzelliğinde değil; Allah'a olan bağlılık ve teslimiyetinde idi. Bu yüzden, herkesin zavallı biri olarak baktığı köle Yesar'ı başından savmamış, ona istediği bilgiyi vermiş, gerekli telkini yapmış, hidâyetine vesile olmuştu. Yesar insanların kendisine küçümser gözle baktıklarını bildiği için, müslüman olunca, Peygamberimize - biraz da çekinerek-şu soruyu sormaktan kendini alamadı: - Ya Resûlallah! Ben insanların hor gördüğü siyah tenli, çirkin yüzlü, varlıksız bir kimseyim. Şu Yahudilerle çarpışır ve ölürsem yine cennete girebilir miyim? Peygamberimiz "evet" dediğinde, sanki dünyalar O'nun olmuştu... 6

7 PEYGAMBERİMİZ EMANETLERİN GERİ VERİLMESİ KONUSUNDA ÇOK TİTİZDİ Kimsenin beğenmediği Yesar, Allah yolunda çarpışıp ölürse, demek Cennet gibi büyük bir nimeti elde edebilecekti. Yalnız bir mesele kalmıştı. Yesar'ın yanında, Yahudi efendisi Âmir'in sürüsü vardı. Şimdi bu sürüyü ne yapacaktı? Bunu Resûlüllah'a sordu: - Ya Resûlallah! Ben şu gördüğünüz sürünün çobanıyım. Bu hayvanlar bana emanet edilmiştir. Şimdi ben bunları ne yapayım? Yanımda mı alıkoyayım, sahibine geri mi vereyim? İade edecek isem, nasıl iade edeyim? dedi. Peygamberimiz Yesar'a akıl verdi: - Onları karargâhtan çıkar. Arkalarından ufak taşlar atarak kaleye doğru sür. Muhakkak yüce Allah, o sürüyü sahibine ulaştıracaktır. Yesar sevinerek kalktı. Yerden bir avuç kum alarak sürünün üzerine savurdu ve: - Haydi sahibinize dönün. Vallahi, artık ben size gözcülük ve çobanlık yapmayacağım, dedi. Sürüdeki hayvanlar sanki çoban tarafından sürülüyormuş gibi kaleye kadar topluca gittiler. Sahiplerinin yanına döndüler. Böylece hak yerini bulmuş, emanet sahibine geri verilmiş oldu. MÜSLÜMAN HAK YİYEMEZ Bu olayda ders alınacak önemli bir nokta vardır. Peygamberimiz Yesar'ın yanındaki sürüye, istese el koyabilirdi. Savaş açmış olduğu bir millete karşı, bunu yapması son derece olağan da karşılanabilirdi. Fakat o, hak ve hukuka son derece uygun hareket eder, emanete ihaneti asla caiz görmezdi. Ona işte bu sebeble Muhammedül-Emin demezler miydi? Madem sürü Yesar'ın yanında emanetti. Henüz savaş sonucu ganimet olarak da ele geçirilmemişti. Yesar'ın bu emaneti sahibine geri vermesi şarttı. Müslüman hak yiyemezdi. Yememeliydi... İslama leke ve şaibe getirecek en küçük bir hareket ve davranışa göz yumulamazdı. HERŞEYİN BAŞI İMAN Daha sonra savaş başladı. Hazret-i Ali sancak çekip çarpışmaya daldığı sırada Yesar da yanında çarpıştı. Harbin çok kızıştığı bir anda Yahudilerin attığı bir taşla, Yesar'ın şehit düştüğü görüldü. İbretli bir tecelli idi bu... Yesar o gün iman etmiş ve bir vakit bile namaz kılmaya fırsat bulamadan şehit olmuştu. Yıllarca boş geçen, gayesiz süren bir ömür, birkaç saat gibi kısa bir zaman dilimi içinde imanla hayatlanınca, gerçek değerini bulmuş, yaradılış hedefine ulaşmış, sahibine ebedî saadeti, sonsuz bir hayatı kazandırmıştı... Hem zamanın ne önemi vardı Allah yanında... İmana erdikten, rızaya vardıktan sonra bir saniye bile olsa yeterdi, milyarlar sene baki bir hayatı elde etmek için... Yesar şehit düşünce, Peygamberimizin yanına getirildi. Arkası üzerine yatırıldı ve üzerine bir örtü örtüldü. Peygamberimiz ona dönüp ibretle baktı, ashap ta baktılar. Peygamberimiz şu manidar sözleri söylediler: - Allah, bu kuluna ikram edip onu hayra sevketti. Bu büyük dereceye ulaştırdı. Cennet hurilerinden ikisini, şu anda onun baş ucunda ve üzerindeki toz-toprağı silerken gördüm. Evet, kimsenin adam yerine koymadığı, herkesin hor görüp küçümsediği Yesar, elde ettiği samimi imanı ile, bir anda meleklerin gıpta ile baktığı bir dereceye ulaşmış; 7

8 kıyamete kadar gelecek insanlara örnek olarak anlatılmaya lâyık hale gelmişti. SEVGİNİ ONA SÖYLE! Abdullah bin Serces bir gün, Allah Resûlü'ne gelerek: - Ben Ebû Zerr'i seviyorum, demişti. Allah Resulü, bu söz üzerine, Abdullah'a: - Peki, bunu Ebû Zerr'in kendisine de söyledin mi? diye sordu. - Hayır, cevabını verdi Abdullah. Peygamberimiz, bunun üzerine: - Öyle ise, git, onu sevginden haberdâr et, buyurdular. Abdullah, bu emir üzerine, kalkıp Ebû Zerr'in yanına vardı. Ve: - Ben seni Allah için seviyorum, dedi. - Ebû Zerr: - Beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin., karşılığını verdi. Abdullah, daha sonra, Allah Resûlünü'nün yanına döndü. Ebû Zerr'le aralarında geçen konuşmayı O'na nakletti. Allah Resûlü'nün mübarek ağızlarından, şu müjdeli cümle döküldü: - Bir insanı sevmekte sevap olduğu gibi, sevdiğini ona söylemekte de sevap vardır. Bu olay, İslâm'ın sevgiye verdiği önemi gösteren çarpıcı bir örnektir. AKLIN BAŞI, İNSANLARA KENDİNİ SEVDİRMEKTİR "Allah'a imandan sonra, aklın başı, kendini insanlara sevdirmektir." (Ramuz) Bu Peygamber sözünde de ifade buyrulduğu gibi, aklın başı, yani gerçek akıllılık, Allah'a inanmaktır. Akıllı insan, Rabbini tanır. Kendini niçin yarattığını, kendinden ne istediğini bilir. Bu bilinç içinde, kulluk görevlerini yerine getirmeye çalışır. Allah'a imandan sonra, en büyük akıllılık, insanlarla iyi geçinmek, kendini onlara sevdirmektir. Şu kısacık ömürde, az süreli dünya hayatında, insanlarla kavga ve didişmenin yeri ve önemi yoktur. Akıllı insan, çevresiyle iyi geçinir. Onları sever, kendini de onlara sevdirir. Herkese faydalı olmaya çalışır. Kin ve düşmanlık beslemenin kimseye kazandıracağı bir şey yoktur. SEVGİ DE MİRAS KALIR, DÜŞMANLIK TA... " - Sevgi de, düşmanlık ta miras kalır." (Ramuz) Sevgi ve düşmanlık hislerinin, maddi servet gibi, nesilden nesile geçme, babadan oğula miras kalma durumu vardır. Bu bir sosyal realitedir. Kişi, babasının dostlarını ve arkadaşlarını, babasının ölümünden sonra da arar; hal hatır sorar, onlarla iyi ilişkilerini devam ettirir. Aynı devam durumu, babanın düşmanlarına, sevmediği kimselere karşı da söz konusudur. Babanın hasımları, çocuğun da hasımlarıdır. Nitekim kan davaları bunun tipik bir örneğidir. İslâmiyet, sevgide devamlılık ve kalıcılığı güzel görüp teşvik etmişse de, düşmanlığın miras kalmasını, nesilden nesile intikalini doğru bulmamıştır. 8

9 SU-İ ZANNA GEÇİT YOK Ashaptan Enes anlatıyor: "Resûl-i Ekrem Efendimize bir tabak tirit (et suyuna doğranmış ekmek) getirildi. Kendisi yemeğe bakarak: - Bu yemek, tesbih ediyor, dedi. Sonra tabağı kaldırıp bana verdi. - Onu falana yaklaştır, dedi. Ben tabağı ona yaklaştırınca, o zat da: - Ya Resûlallah! Ben de tesbih seslerini duyuyorum, dedi. Allah Resulü, tabağı bir başkasına yaklaştırmamı söyledi. Tabağı yaklaştırdığımda o da: - Ya Resûlallah! Ben de tesbih sesini duyuyorum, dedi. Bundan sonra Allah Resulü bana, - Tabağı yere bırak, buyurdu. Bir sahabî, - Ya Resûlallah! müsaade etseydin de tabak hazır olanların hepsini dolaşsaydı, onlar da tesbih sesini duysalardı, dedi. Allah Resulü, bu isteğe şu düşündürücü cevabı verdiler: - Buna müsaade etsem ve tesbih sesi de birinizde kesilse, onun bir günahı olduğunu söyler; o kardeşiniz hakkında su-i zanlar ederdiniz..." Görüldüğü gibi Allah Resulü, insanların birbirlerine su-i zanla, şüpheyle bakmalarına, saygılarını yitirmelerine sebep olacak durumlara fırsat vermez; cemiyette sevgi, saygı ve güven ortamının yaygınlaşmasını isterdi. İnsana insanca muamele gerek... PEYGAMBERİMİZ İŞKENCEYE MÜSAADE ETMEMİŞTİR PEYGAMBERİMİZ SÜHEYL'İN DİŞLERİNİ SÖKTÜRMEDİ Peygamberimiz, düşman da olsa, hiçkimseye işkence edilmesine, insan haysiyetine yakışmayan şekilde davranılmasına müsaade etmemiştir. Bu konuda asr-ı saadette cereyan etmiş düşündürücü olaylardan bazılarını nakledelim: Süheyl bin Amr, Kureyş in ileri gelenlerinden hitabeti kuvvetli bir zat idi. Yaptığı ateşli konuşmalarla Mekkeli müşrikleri İslâm aleyhine kışkırtırdı. Bedir savaşında esir edilerek Allah Resulünün huzuruna getirildi. Onun konuşmalarıyla İslama verdiği büyük zararı dikkate alan Hz.Ömer, Allah Resulüne şu öneriyi yaptı: - Ya Resûlallah. Bana müsaade et, Süheyl'in ön dişlerinden ikisini sökeyim de bir daha hiçbir yerde senin aleyhinde ateşli nutuklar atamasın. Peygamberimiz Hz. Ömer'in bu teklifini hoş karşılamadı. Cevaben: - Hayır, ya Ömer! Ben dişlerini söktürerek ona işkence yapamam. Yaparsam Allah da beni - Peygamber olmama rağmen - aynı şekilde cezaya uğratır." buyurdu. Ne düşündürücü bir sözdü bu... Allah'a şirk koşan biri bile olsa, insan haysiyetine yakışmayan bir muamele yapılmasına, işkence edilmesine, Allah Resulü izin vermiyordu. Kendisine "İşkenceci" dedirtmeyi; tarih önünde böyle tiksindirici bir vasıfla anılmayı, peygamberliğin şanına lâyık görmüyordu. Resûlüllah Efendimiz, işkence konusunda İslâmın temel ölçüsünü bu şekilde 9

10 belirttikten sonra, Süheyl ile ilgili şu müjdeli açıklamayı yaptı: - Ya Ömer! Süheyl'in bugün İslâm'a verdiği zararı düşünüp üzülme. Umulur ki o ileride bu güçlü hitabetiyle İslâmın lehine öyle bir tavır ortaya koyar ki, seni çok sevindirir. Şimdiki kızgınlığın o gün sevgiye döner. Gerçekten de Süheyl, Mekke'nin fethinden sonra iman etti. Samimi bir müslüman oldu. Peygamberimizin âhirete göçmesi üzerine bazı Arap kabileleri içinde İslam'dan cayma (irtidat) hareketleri başladığı ve Mekke'de de bazı kıpırtılar görüldüğü bir sırada, ortaya atıldı. Çok özlü ve etkili bir konuşma yaparak halkı yatıştırdı. İslâmdan dönüşü önledi. Onun bu konuşmasından bir bölümü şöyleydi: - Vallahi! Ben iyi biliyorum ki, güneşin doğması ve batması devam ettiği müddetçe, tâ kıyamete kadar bu din devam edecektir. - Ey halkım! Ben Kureyş'in karada ve denizde en çok taşıtları bulunanıyım. Siz devlet başkanınıza boyun eğiniz ve zekatlarınızı da ona ödeyiniz. Eğer İslâmiyet dediğim gibi devam etmez, yok olmaya maruz kalırsa işte servetim... Sizin zekâtlarınızı geri vermeyi ben üzerime alıyorum. Hz.Ömer, Süheyl'in bu yatıştırıcı sözlerini işitince Peygamberimizin onun hakkında yıllarca önce verdiği müjdeyi hatırlamış: "Ben şahadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün, haksın ve doğrusun" demekten kendini alamamıştır. MÜ'MİN ARDINDA KÖTÜ NAM BIRAKMAZ Uhud savaşında puta tapıcı Mekkeliler müslümanlara büyük bir hınç ve kinle saldırmışlar, sadece öldürmekle yetinmeyip şehit düşen mü'minlerin cesetlerini kesip doğramak gibi benzeri görülmemiş bir vahşet sergilemişlerdi. Hele Peygamberimizin amcası Hz.Hamza'ya yapılanlar, tüyler ürpertici görüntüde idi. Ashab'tan Ebû Katade, Hz. Hamza'nın parçalanmış cesedini görünce dayanamamış, meydanda serili yatan düşman cesetlerine aynı muameleyi yapma niyetiyle ayağa kalkmıştı. Onun bu niyetini anlayan Allah Resulü ona "otur" demiş, izin vermemişti. Bu olay 3 kere tekrarlandı. Düşman cesetlerine misilleme yapmak üzere ayağa kalkan Ebû Katade'ye her defasında Allah Resulü engel oldu ve sonunda şu uyarıyı yaptı: - Sen Allah'tan, onların bu yaptıklarının ödülünü bekle ve sevabıyla yetin, Ey Ebû Katade! Ama düşmanlarımızın cesetleri birer emanettir. Biz onlara dokunamayız. Şehitlerimizin cesetlerine yapılanlar ise, onların azgınlık ve zulümlerinin eseri, insanlık dışı davranışlardır. Allah onlan bu çirkin eylemleri dolayısıyla yüzükoyun yere çarpacak, lâyık oldukları cezayı verecektir. Ey Ebû Katade! Sen yaptıklarının asırlar boyunca müşriklerin yaptıklarıyla birlikte yerilerek, kınanarak, nefret duyularak anılmasını ister misin? Ebû Katade, bu ikâz üzerine, yapmak istediği işin yanlışlığını anladı. - Allah'a yemin olsun ki, ya Resûlallah! Ben onların yapmış oldukları şeye, şahsım için değil, ancak Allah ve Resulü adına kızdım, diyerek maksadının aslında Allah ve Resulünün rızâsını kazanmak olduğunu belirtti. Peygamberimiz de: - Doğrusun. Onlar Peygamberlerine karşı ne kötü bir topluluk olduklarını ispatladılar, dedi. Ebû Katade'den başka sahabiler de, Hendek günü, mü'minlerin cesetlerine yapılan vahşeti görünce, dayanamamışlar, misilleme yapmak için yemin etmişlerdi. Peygamber Efendimiz onlara yeminlerini bozdurup keffaret verdirdi. Cesetlere dokunmayı kesinlikle yasakladı. Bu olaydan alınacak temel ölçüleri şu şekilde tespit edebiliriz: - İnsanlık dışı bir muameleye, insanlık dışı bir şekilde karşılık vermek, İslama yakışmaz. Yalanları böyle ağır bir muameleye maruz kalanlar, bu durumun sevap 10

11 ve mükafatı artırıcı bir imtihan hali olduğunu düşünüp sabretmeliler. Allahtan mükâfatını beklemeli, o ödülle teselli bulmalı, haddi aşıp aynı insanlık dışı muameleyi icraya kalkışmamalıdır. - Mü'min her halinde, her tavrında hayırlı olmalı, daima iyilikle anılmalı, kötü örnek olmamalı; ardından, kötü nam bırakmamalıdır. - Zulüm devam etmez. Mazlumun âhı yerde kalmaz. Yeter ki, biz zulme zulümle karşılık verip kendimiz de cezayı hak eder duruma düşmeyelim... NE ÖLÜSÜ, NE PARASI Hazret-i Ali Hendek günü müşriklerin ileri gelenlerinden Nevfel bin Abdullah ile çarpışmış, onu hendek içinde öldürmüştü. Nevfel'in ölüsünün hendek içinde mü'minler tarafında kalması müşriklere ağır gelmişti. Bu aşağılayıcı durumdan kurtulmak için cesedi geri almak istediler. Peygamberimize adam göndererek: - Nevfel'in ölüsünü gömmek için bize ver de sana diyetini ödeyelim, dediler. Ölüsünün teslim edilmesi karşılığında dirhem vermeyi teklif ettiler. Peygamberimiz: - Bize onun ne ölüsü, ne de parası lazımdır. Onun ölüsünün de, cesedinin diyet parasının da bize hayrı yoktur, dedi. Sonra ashabına: - Müşrikleri ölüleri ile başbaşa bırakınız, buyurarak Nevfel'in ve diğer puta tapıcılann ölülerinin iade edilmesini emretti. Müşriklerin gönderdikleri dirhemi de geri çevirdi... Her insan Cenneti kazanmaya adaydır İNSAN KAZANMAK EN BÜYÜK HİZMET... HÜNER CEHENNEME ADAM GÖNDERMEK DEĞİL, CENNETE ADAM KAZANMAKTIR Peygamber Efendimiz, İslâm inancına insan kazanmak konusunda son derece dikkatli ve gayretli davranır, sabır ve serinkanlılıkla ile hareket ederdi. Hiç kimseden ümid kesmez; tatlı dil ve etkileyici sözlerle herkesi imâna davet ederdi. Kendisine yapılan en çirkin muameleleri bile, sanki olmamış sayar; o muamele sahiplerini utandırıcı, yaptıklarını yüze vurucu tavırlardan uzak kalırdı. Bazan insanlar onun huzuruna içleri kin ve düşmanlık kaplı olarak girerler, çıkarken kalpleri sevgiyle dolu çıkarlardı. Nitekim Peygamberimizin amansız düşmanlarından Ebû Süfyan'ın karısı Hind, Mekke'nin fethi günü Allah Resulü ile görüşüp İslama girince, şu itirafı yapmaktan kendini alamamıştı: - Hz. Muhammed'e (Allah'ın Rahmet ve Selamı üzerine olsun) iman ettiğim şu ana kadar, içimde ona karşı büyük bir düşmanlık besliyordum. Halbuki şu anda, bana hiçbirşey, ondan daha sevimli, ondan daha değerli gelmiyor. Peygamberimizin sabrı, affı, hoşgörüsü, Hind gibi daha nice İslâm düşmanlarını insafa getirmiş, kalp ve ruhlarını İslama ısındırmıştı. Burada, Peygamberimizin insan kazanmadaki sabır ve dikkatini gösteren düşündürücü bir misal arzedeceğiz: Peygamberimiz hicretin 17. ayında Abdullah bin Cahş komutasında 12 kişilik bir seriyye (askeri birlik) hazırlamıştı. Onları, Mekke'nin yukarısındaki Nahle Vadisine, etrafı araştırmak, düşmanın durumu hakkında bilgi toplamak üzere keşfe göndermişti. Abdullah bin Cahş ve askerleri, Nahle'ye vardıklarında orada Kureyş'in kuru üzüm, deri ve benzeri şeyler yüklü bir ticaret kervanı ile karşılaştılar. Kervan Taif ten gelmekteydi. İslâm ordusu bir baskın düzenleyerek, kervanı ele geçirdiler. Kervanda bulunan Mekke'nin ileri gelenlerinden Hakem bin Keysan'ı da esir ederek, Medine'ye geri döndüler. 11

12 Peygamberimiz, Medine'de Hakem bin Keysan'ı İslama davet etti. Fakat Hakem, bu daveti kabul etmediği gibi, İslâmla alay etmeğe, Peygamberimize dil uzatmağa başladı. İslâm düşmanlarına karşı şiddetli haliyle bilinen Hz. Ömer, onun bu alaylarına daha fazla dayanamayarak: - Ya Resûlallah! Bununla ne diye konuşuyorsun? Bu, hiçbir zaman Müslüman olmaz, verelim cezasını gitsin, dedi. Peygamberimiz Hz. Ömer'in sözünü dikkate almadı. Anlatmağa devam etti. Uzun konuşmalardan sonra, nihayet Hakem, anlatılanlardan ikna oldu. Ve şehadet kelimesini söyleyerek İslama girdi. Peygamberimiz bu duruma çok sevindi. Keysan'la ilgili olumsuz görüşleri olan Hz. Ömer'e ve ashabına dönerek: - Eğer sizin bu zât hakkındaki görüşünüze uysaydık, onu ilk anda öldürmüş, Cehenneme yollamış olurduk, buyurdu. Peygamberimizin bu sözü, düşündürücü olduğu kadar uyarıcıdır da. Hüner, Cehenneme adam göndermek ve Cehennemliklerin sayısını artırmak değil. Cennete adam kazanmaktır. Nitekim Hz. Ömer de, Hakem'i her gördüğünde, Peygamberimizin huzurunda onu, gösterdiği saygısız davranışlardan dolayı öldürtmek istediğini hatırlar, - Eğer benim dediğim olsaydı, şimdi bu kişi Cehennemde olacaktı, diye söylenip üzüntü duyardı. Kaderin ibretli bir tecellisidir ki, Hakem, Müşriklerin mü'minlere hazırladığı Maûne Kuyusu komplosunda şehit düşmüştür. Peygamberimizin sabrı ve hoşgörüsü sayesinde yalnız inkar halinden kurtulmakla kalmayıp, şehitlik gibi yüce bir mertebeye çıkmak mutluluğuna da ulaşmıştır. "Benim durumumla sizin durumunuz şu misale benzer ki: Adamın biri ateş yakmış. Bunun üzerine çekirge ve küçük kelebekler içine düşmeye başlamışlar. O ise onlan ateşten rnenediyor. İşte ben de bunun gibi, sizi ateşten korumak için, belinizden tutuyorum. Halbuki siz, elimden kaçıveriyorsunuz." -Hadis Meali- DEVESİNİ ELİNDEN KAÇIRAN ADAM ÖRNEĞİ... Bir çöl insanı, Resûlüllah Efendimize gelerek, yardım istemişti. Peygamberimiz ona, bir miktar bağışta bulundu. Ancak bedevi, verilenleri azımsadı. - Sen bana yeteri kadar vermedin, diye Peygamberimize itirazda bulundu. Sahabe-i Kiram, çöl adamının bu sözlerine kızdılar. Kalkıp üzerine yürümek, dışarı atmak istediler. Allah Resulü onlara işaret ederek durdurdu. Bedeviye:- Sen bize geldin. Yardım olarak bir şeyler istedin. Biz de verdik. Buna rağmen sanki alacağın varmış gibi, ileri geri konuşuyorsun, dedi. Ona, bu şekilde davranmasının yanlış olduğunu hatırlattı. Daha sonra Bedeviyi alıp eve kadar götürdü. Ona, evde bulduklarından bir miktar daha bağışta bulundu. - Artık sana fazlasıyla verdim, değil mi? diye sordu. Çöl adamı, bu sefer gerçekten memnun olmuştu. Evet, fazlasıyla verdin. Allah seni, aileni ve kabileni hayırla ödüllendirsin, dedi. Peygamberimiz: Sen az önce verdiğimizi az bulup ileri-geri konuşmakla ashabımın kızmalarına sebep oldun. Yanlarına git. Burada bana söylediklerini onlara da söyle ki, sana karşı kalplerinde öfke kalmasın, buyurdu. Beraber ashabın yanına döndüler. Bedevi, Peygamberimize yalnızken söylediklerini, ashabın önünde de tekrarladı. Bu sözleri duyunca sahabilerin öfkeleri yatıştı. Bedeviye olan kızgınlıkları geçiverdi. Peygamberimiz, bu vesile ile onlara şu önemli hatırlatmayı yaptı: 12

13 - Benimle sizin şu bedeviye karşı halimiz, devesini elinden kaçıran adamın haline benzer. Herkes devenin peşinden koştuğu halde, onu tutmak şöyle dursun, tersine ürkütürler. Huysuzlaştırıp azdırırlar. Sahibi ise, devenin peşinden koşan halka: -Devemi bana bırakın. Ben onun huyunu, suyunu sizden iyi bilirim, der. Devesinin yanına yaklaşır. Yerden bir tutam ot alarak devesine gösterir. Deve sakinleşerek sahibine gelir. Sahibi de yükünü ona yükler. Binip gider. Eğer ben bu Bedevinin sözlerine kırılarak ona karşı, sizin gibi davranmış olsa idim; bu, mutlaka benden uzaklaşırdı. Onun gönlünü kazanmam söz konusu olmazdı. İMAN KURTARAN SAHABİYİ PEYGAMBERİMİZİN TAKDİRİ Haris bin Müslim anlatıyor: "Resûlüllah bizi bir kabile üzerine savaşmaya yollamıştı. Hücum yerine geldiğimizde atım bir şeyler hissetti. Gizlendik. Uğultu çıkararak gelen bir kafileye rastladık. Ben hemen ortaya atılarak: - Allahtan başka ilâh yoktur deyiniz ki kurtulasınız, dedim ve onları İslâm'a davet ettim. Onlar da hiç zorlanmadan İslâmı kabul ettiler. Ancak arkadaşlarım bana kızdılar: - Elimize düşmüş, ayağımıza gelmiş bir ganimetten bizi mahrum bıraktın, dediler. Döndüğümüzde olayı Allah Resulüne anlatmışlar. Resûlüllah Efendimiz, daha sonra beni yanına çağırdı. Yaptığıma kızmak şöyle dursun, çok memnun kaldığını söyledi. - İyi bil ki, Allah sana bu kadar insanın canını kurtardığın, imanına sebeb olduğun için, herbirine karşılık sevap yazdı, buyurdu. Allah Resulü ayrıca: - Benden sonra Müslümanları idare edecek olanlara, senin hakkında bir tavsiye yazısı yazıp sana vereceğim. Ve seni kollamalarını söyleyeceğim, dedi. Mektubu yazdırdı. Mühürleyip verdi. Son olarak ta: - Sabah namazını kıldığında hiç kimse ile konuşmadan 7 kere "Allahümme ecirna minennar: Allahım beni ateşten koru" diye dua et. Eğer o gün ölürsen, Allah seni cehennemden korur. Akşam namazını kıldığında da, yine 7 kere aynı duayı yap. Eğer o gece ölürsen, Allah, yine seni ateşten korur... buyurdu. Bu olay, insanların hidayetlerine, maddî ve manevî kurtuluşlarına sebeb olmanın, Allah Resulü yanında ne derece büyük bir hizmet ve hayırlı bir ibadet olduğunu göstermektedir. Bu hizmeti yapan sahabisini, Allah Resulü, Cehennem ateşinden kurtaracak bir duayı öğreterek ayrıca ödüllendirmiş; bizlere de Cehennemden korunmanın bir vesilesini böylece göstermiştir. BİR KİŞİNİN SENİNLE HİDAYETE GELMESİ... Peygamberimiz, İslâm toplumu aleyhine devamlı düşmanla işbirliğine giren Yahudi tehlikesini ortadan kaldırmak için Hayber üzerine yürümüştü. Hayber savaşının son gününde, sancağı Hz. Ali'ye teslim etmiş: Allah'ın onun eliyle Hayber'in fethini nasip edeceğini bildirmişti. Hz. Ali'ye sancağı verirken de: - Ya Ali, al bu sancağı! Korkmadan ilerle. Allah sana fethi nasip edinceye kadar çarpış. Sakın arkana dönüp kaçma, buyurmuştu. Hz. Ali biraz ilerleyince: - Ya Resûlallah! Ben neyi gerçekleştirmek için onlarla çarpışacağım, diye seslendi. Peygamberimiz: - Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna 13

14 şehadet getirinceye kadar, onlarla savaşmaya devam et. Bu dediğini söylerlerse, can ve mallarını benden kurtarırlar. Kalplerindekinin hesabı ise, Allah'a aittir, buyurdu. Efendimiz bu sözleriyle Yahudilerin ihanetlerine artık kesin şekilde son vermek istediğini ortaya koyuyordu. Ya İslâm'a girecekler veya ihanet cezası olarak yerlerinden, mallarından olmayı göze alacaklardı. Peygamberimiz Hz. Ali'ye son bir tavsiyeyi şöyle yapmıştı: - Ya Ali! Vallahi senin vasıtanla Allah'ın onlardan bir tek kişiye hidayet vermesi (doğru yola iletmesi) senin için bir vadi dolusu kızıl develere sahip olup onları Allah yolunda sadaka olarak dağıtmandan hayırlıdır. Resûlüllah Efendimizin haber verdiği gibi, o gün Hayber, Hz. Ali tarafından fethedildi. Müslümanlar pek çok ganimet ele geçirdiler. İslâm toplumuna tehdit oluşturan Yahudi tehlikesi de böylece ortadan kalkmış oldu. İSLAMA BİR İNSAN KAZANDIRMAK, EN HAYIRLI HİZMETTİR... Ashap'tan Mes'ud bin Huneyde, Müstalik oğulları seferi sırasında, Abdülkays oğullarından bir adama rastlamıştı. Ona İslâmiyeti anlatıp iman etmeye teşvik etmişti. O zat ta, anlatılanların etkisinde kalarak Müslüman olmuştu. Mes'ud bin Huneyde, Resûlüllah Efendimizle karşılaşınca, bu olayı bildirdi. Yaptığı iş hakkında, onun kanaatini öğrenmek istedi. Peygamberimiz, Mes'ud bin Huneyde'yi, yaptığı faaliyetten dolayı tebrik etti. Ve: - Bir kimsenin senin önünde, senin elinle müslüman olması, yeryüzünde üzerine güneşin doğup battığı her şeyden senin için daha hayırlıdır, buyurdu. Böylece, bir kimsenin hidayetine vesile olmanın, İslama bir insan kazandırmanın ne derece önemli bir hizmet olduğunu ifade etmiş oluyordu. KALPLERİ İSLAMA ISINDIRILANLAR (MÜELLEFE-İ KULÛB) Mekke'nin fethinden sonra meydana gelen Huneyn ve Evtas savaşlarında Müslümanların eline çok miktarda ganimet geçmişti. Peygamberimiz Cirane mevkiinde bir kaç gün kalarak, bu malları Müslüman gazilere taksim etti. Herbirine 4'er deve verdi. Bu arada kalplerini İslama ısındırmak istediği bazı kimselere -ki bunlara müellefe-i kulûb denir - diğer Müslümanlardan çok hisse ayırdı. Müellefe-i Kulûb, Mekke'nin fethinden sonra İslama girip henüz kalplerinde imanları yeterince kuvvet bulmamış yeni Müslümanlardı. Ebû Süfyan, İkrime, Süheyl bin Amr gibi... Peygamberimiz bunların kalplerini İslama iyice ısındırmak, içlerinde kalan son tereddüt ve şüphe izlerini de iyice gidermek istiyordu. Bu sebeple cömertçe ikram ve ihsanlarda bulunuyordu. Öyle ki, Peygamberimiz müellefe-i kulûptan bir kısmına ganimet mallarından yüzer deve, bazılarına da 40'ar deve vermişti. Bir miktar da gümüş hediye etmişti. Kureyş'in lideri Ebû Süfyan, bu lütuf ve ihsan karşısında: - Anam babam sana feda olsun ya Resûlallah! Bu ne lütuf ve keremdir? Allah hakkı için, sen hem barış zamanında, hem de savaş zamanında insanların en cömerdisin. Allah seni hayırla mükâfatlandırsın, demişti. Peygamberimizden, İslama girip girmeme konusunda düşünmek için 4 ay süre alan Safvan bin Ümeyye de, vadide en iyi cinsten 100 kadar devenin toplandığını görmüş, çok beğenip: - Ne iyi, ne güzel develer, demişti. Resûl-i Ekrem, Safvan'ın develerden hoşlandığını görünce: - Öyleyse onlar senin olsun, buyurmuştu. Safvan, Allah Resulünün bu lütfu karşısında: - Bu mertebe lütuf ve cömertlik, ancak Peygamberlerde bulunur, demiş ve 14

15 kendine tanınan sürenin bitmesini beklemeden müslüman olmuştu. Peygamberimizin yeni Müslümanlara gösterdiği bu büyük ikram ve cömertliğin hikmetini anlamayan bazı sahabeler, yapılan taksime itiraz etmişlerdi. Abbas bin Mirdas ta, onlardan biriydi. Şair ruhlu Abbas, bir kaside söyleyerek itirazını dile getirmişti. Peygamberimiz, Abbas'ın sitemini duyunca bu sözlerin başkalarını da tahrik edeceğini düşünerek, yanındakilere: - Bunun dilini kesin, diye emir verdi, Hz. Ali, Abbas bin Mirdas'ı, kolundan tutup Hz.Peygamberin huzurundan dışarı çıkardı. Abbas, bir an için, Allah Resulünün söylediği sözün ne mânâ ifade ettiğinde tereddüte düştü. - Ya Ali, gerçekten dilimi kesmeye mi götürüyorsun, dedi. Hz. Ali, bu sözün, "bunu ikna edip ağzını kapayın, başkalarını diliyle tahrik etmesine mani olun" mânâsında söylendiğini biliyordu. Bu sebeble: - Resûlüllahın emrettiğini yapacağım, karşılığını verdi. Onu develerin bulunduğu yere götürüp: - Ya Abbas! Resûlüllah, seni Muhacirlerden ve Ensardan biri sayıp 4 deve verdi. İstersen 4 deveye kanaat edip onlardan ol, dilersen 100 deve alıp yeni Müslümanlardan biri sayıl, dedi. Abbas, Hz. Ali'nin bu alternatifli teklifi karşısında şaşkın ve suskun kaldı. Meseleyi hiç böyle düşünmemişti. Nihayet Resûlüllahın verdiği 4 deveyi tercih ederek, Muhacir ve Ensar arasında sayılmayı kabul etti. İmanları henüz zayıf yeni Müslümanlar sınıfına girmek istemedi. Abbas bin Mirdas, daha sonra Resûlüllahın huzuruna dönünce, Peygamberimiz ona: - Ya Abbas! Benim hakkımda şiir mi söyledin? diye takılmadan edemedi. Abbas ta: - Ya Resûlallah! Şiirim dilimin ucunda karınca gibi dilimi ısırır, söylemeden duramam. Bu konuda iradem elimde değil, diye özür beyan etti. Peygamberimiz de tebessüm ederek: - Arap kavmi böyledir işte. Şiir söylemezlerse duramazlar. Nasıl ki deve bağırmadan duramaz, buyurdu. İNSANLARI DİNE ISINDIRMADA EN ETKİLİ METOD Resûl-i Ekrem Efendimiz, İslâm'ı insanlara anlatırken, en güzel irşad metodlarına başvurur, insan psikolojisinin en ince ve en hassas noktalarını dikkate alır, muhatabını islâm'a kazanmak için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaktan geri durmazdı. Bilhassa dine ısındırmak, İslâm'a yaklaştırmak istediği kimselere özel bir ilgi göstermek, farklı bir iltifatta bulunmak, onun her zaman başvurduğu insan gönlünü kazanma metodlarından biriydi. Bir gün kendisine şöyle bir sual yöneltilmişti: - Ya Resûlallah! Uyeyne bin Hısn ve Akra bin Habis gibi uzun zaman size düşmanlık yapmış ve İslâm'a henüz yeni girmiş kimselere olmadık ikram ve iltifatı gösteriyor, elinize birşey geçtiğinde onlara fazla fazla veriyorsunuz. Halbuki beri tarafta Cuayl bin Suraka gibi eskiden inanmış, samimi bir Müslüman ve fakir bir insana, hem onlar kadar iltifat etmiyor, hem de onlara verdiğinizden daha az veriyorsunuz. Bunun sebebi nedir?" Allah Resulünün cevabı hazırdı: - Allah'a yemin olsun ki Cuayl, Uyeyne ve Akra gibilerin yeryüzü dolusu kadarından fazilet ve dindarlıkta daha üstündür. Fakat ben Uyeyne ve Akra'ya bu tarz muamelem ile, onları kazanmaya, İslâm'a ısındırmaya çalışıyorum. Çünkü bunlar, 15

16 toplumlarının reisleri, hatırı sayılır nüfuzlu kimseleridir. Bu iyi muameleler sebebiyle onların İslâm'a sarılmaları, pek çok kimsenin İslâm'a bağlanmasına sebeb olabilir. Halbuki Cuayl, ihlaslı bir Müslüman ve sağlam bir dindardır. O, bu gibi ikram ve iltifatları ne ister, ne de ihtiyacı vardır." Peygamberimizin bu cevabından anlaşılıyor ki, İslâm'ı yeni benimsemiş veya dini hayat yaşamaya yeni başlamış kimselere, sair Müslümanların ellerinden geldiğince anlayışlı ve iltifatlı davranmaları, böylelikle onları İslâm'a ve Müslümanlara ısındırmaya çalışmaları, önemli bir hizmet prensibidir. İMANDA DİRENMENİN MÜKAFATI Cebr, Abduddar oğullarının kölesiydi. Aslen Yahudi idi. Hicretten önce Mekke'de Allah Resulünden Yusuf sûresini dinlemiş, işittiklerinin Allah Kelâmı olduğuna kanaat getirerek İslama girmişti. Bu durumu, Efendilerinden gizlemekte idi. Abdullah bin Ebî Şerh, müslümanlıktan vazgeçip Mekke'ye kaçınca, Mekke'deki gizli müslümanları bir bir ifşa etmiş, bu arada Cebr'in durumunu da puta tapan Efendilerine haber vermişti. Onlar da kölelerini en ağır işkencelere uğratmışlar, zor kullanarak İslâmdan döndürmeye çalışmışlardı. Mekke fethedilince, Cebr gelip başından geçenleri ağlayarak Allah Resulüne anlattı. Peygamberimiz dinlediklerinden duygulandı. Cebr'i derhal Efendilerinden satın alarak kölelikten kurtardı. Onu Âmir oğullarından soylu bir kadınla evlendirdikten başka, kendisine geçineceği kadar bir mal bağışında da bulundu. Cebr, inancından vazgeçmeyip direnmesinin mükâfatını, böylece âhiretten önce dünyada da görmüş oluyordu. Zira hem özgürlüğüne kavuşmuş, hem iyi bir evlilik yapmış, hem de kendini geçindirecek kadar bir servetin sahibi olmuştu.. Lanet değil Rahmet Peygamberi PEYGAMBERİN VAZİFESİ ANCAK TEBLİĞDİR BEDDUAYA İZİN YOK... Resûlüllah Efendimiz, ashabına ve ümmetine daima Allah'tan hayır dua eder, onlar hakkında dünya ve âhirette hep iyilik dilerdi. İslâmiyete ve müslümanlara büyük zarar veren, kendisini çok üzüp rencide eden kimselere ise, çok nadir de olsa beddua ettiği olurdu. Uhud Savaşı sırasında da bir ara Peygamberimiz müşriklerin peşpeşe gelen saldırılarından çok sıkılmıştı. Gözü önünde en değerli sahabelerinin şehit edilişinden fevkalade üzülmüş ve nadir hallerde başvurduğu bedduaya başlamıştı: - Allahım! Ebû Süfyan'ı rahmetinden uzaklaştır. - Allahım! Haris bin Hişam'ı rahmetinden uzaklaştır. - Allahım! Safvan bin Ümeyye'yi rahmetinden uzaklaştır... Beddua ettiği bu kimseler, müslümanlara o sıralar en çok zarar veren, en fazla düşmanlık gösteren kimselerdi. Ancak Resûlüllah'ın bu bedduası üzerine Allah Cebrail'i göndermiş, şu âyetleri indirmişti: "Ey Resulüm! Kulların işinden hiçbir şey sana ait değildir. (Senin elinde bir şey yoktur) Allah ya onlara (rahmetiyle) tövbe nasip eder yahut zalim oldukları için azaba uğratır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O dilediğini rahmetine erdirir, dilediğini de rahmetinden uzaklaştırarak cezaya çarptırır. 16

17 Allah kullarına karşı çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir." (Âli İmran, ) Bu âyetlerde rahmet etmek veya azap vermenin, yalnızca Allah'a ait olduğu, bunun Peygamberin elinde olan bir şey olmadığı belirtiliyordu. Şu halde Allah Resulünün, Allah'ın izni olmadan beddua etmeye, hiç kimse hakkında kötü akıbet dilemeye yetkisi yoktu. Kimi, nasıl bir akıbetin beklediğini ancak Allah bilirdi. Ve bu takdir edilen akıbeti değiştirmeye de, kimsenin gücü yetmezdi. Nitekim, Resûlullah'ın beddua etmek istediği şahısların hepsinin de, sonradan tövbeye gelip iyi birer Müslüman olduklarını görüyoruz. Bu âyetlerin gelmesinden sonra, Allah Resulü bedduayı gerektiren bir hal olduğu zaman, önce Rabbimizin muradının ne olduğuna bakar; ancak onun izin verdiği durumlarda bedduaya başvururdu. Uhud Savaşı'nın iyice kızıştığı bir andı. Resûlüllah Efendimizin dişleri kırılmış, yüzü yaralanıp kan revan içinde kalmıştı. Onu bu halde görmek sahabelere çok ağır gelmişti. Mekkeli müşriklere karşı, büyük bir hiddet duygusu içinde: - Ya Resûlallah! Bu hâle gelmene sebebiyet veren Kureyş müşriklerine beddua etsen, lanet yağdırsan ya, demişlerdi. Peygamberimiz ise, müşriklere lanet ve beddua edilmesini bekleyen sahabilerine, yukarda mealini sunduğumuz İlâhi vahyin de ışığında, şu karşılığı vermişlerdi: - Ben insanları lanetleyici olarak gönderilmedim. Ancak onları doğru yola çağırıcı ve rahmete ulaştırıcı olarak gönderildim. Allahım, halkıma sen doğru yolu göster. Onlara hidayet ver... Çünkü onlar doğruyu bilmiyorlar... ALLAHIM! DEVS KABİLESİNE HİDAYET VER! Devs kabilesinden ilk iman eden kişi Tufeyl bin Amr'dır. Peygamberimizin Mekke'de İslâmiyeti açıktan yaymaya başladığı yıl içinde gelip Allah Resulü ile görüşmüş, ondan Kur'ân dinlemiş, duyduklarından etkilenerek İslâmiyeti kabul etmiştir. Tufeyl müslüman olduktan sonra kabilesine döndü. Onları İslama davet ettiyse de, sözünü kimseye dinlettiremedi. Çalışmaları bu şekilde neticesiz kalınca Allah Resulüne gelerek halkını şikâyet etti: - Ya Resûlallah! Devsliler Allah'a isyan içindeler. İslama girmeleri için yaptığım tüm çağrıları reddettiler. Onlara beddua et de, yok olup lâyıklarını bulsunlar, dedi. Peygamberimiz bu istek üzerine kıbleye döndü. Ellerini kaldırdı. Onu bu halde görenler: - Devs kabilesinin işi bitti artık, dediler. Ancak Allah Resulünün ağzından şu kelimelerin döküldüğü duyuldu: - Allahım, Devs kabilesine hidayet ver, onları doğru yola ilet. - Allahım Devs kabilesine hidayet ver, onları doğru yola ilet. - Allahım Devs kabilesine hidayet ver, onları doğru yola ilet. Peygamberimiz, bu beklenmedik duadan sonra, Tufeyl'e yönelerek: - Kavmine dön. Onları güleryüz ve tatlı dille İslâmiyete çağırmaya devam et. Kendilerine yumuşak davran, buyurdu. Tufeyl, Peygamberimizin bu emrine boyun eğerek halkına geri döndü. Onları Resûlullahın tavsiye ettiği gibi, güler yüz ve tatlı dille İslama çağırdı. Kendisine ilk inanan kimse, Ebu Hüreyre Hazretleri oldu. Kızmadan, yılmadan İslâmı anlatmaya devam etti. Yavaş ta olsa netice almaya başladı. Peygamberimiz Hayberi fethettiği sırada Devsli Müslümanların sayısı 80'i bulmuştu. Tufeyl, bu Müslümanları alarak Medine'ye hicret etti. Allah Resulünün Hayber'de olduğunu öğrenince Medine'de durmayıp hemen yola koyuldu. 17

18 Hayber'de İslâm ordusuna katıldılar. Peygamberimiz Hayber ganimetinden Devsli Müslümanlara da hisse ayırdı. Ebû Hureyre Hazretleri Medine'ye geldikten sonra, artık kabilesine geri dönmedi. Vefatına kadar Allah Resulünü gölge gibi takibetti. Ondan pek çok şey dinledi, pek çok şey öğrendi. Ashap içinde Hz. Peygamberden en çok hadis nakleden sahabi oldu. Halbuki Tufeyl'in isteğine uyup Allah Resulü Devslilere lanet etse idi, Ebû Hureyre'nin müslüman olması mümkün olmayacaktı. Daha sonraki yıllarda İslama giren yüzbinlerce Devsli de, yine hidayet nurundan mahrum kalacaklardı. Şu halde İslâm Davetçilerinin son derece sabırlı olmaları, zorluklardan yılmamaları, halkın kendilerini dinlememesinden ümitsizliğe düşmemeleri gerekir. Zira hidayet vermek, Allah'a aittir. Onun takdiridir. Kime, nasıl, ne zaman hidayet vereceği, iman nasip edeceği ise, bizim meçhûlümüzdür. Üstümüze düşen; yılmadan usanmadan çalışmak, tebliğ görevimizi hakkıyla yerine getirerek, başarı ve hidayeti Allah'tan beklemektir. Mekke'nin fethinden sonra Peygamberimizin Tufeyl'i, Devslilerin eskiden tapındığı put olan Zülkeffeyn putunu yakmağa gönderdiğini görüyoruz. Peygamberimiz bu görevi verirken, Tufeyl'e: - Bu işi tamamladıktan sonra, halkınla bera ber İslâm ordusunu desteklemek üzere Taife gel, demişti. Bu emrin içinde Devslilerin topyekûn imana geleceği müjdesi de vardı. Gerçekten de, tahtadan yapılma Zülkeffeyn putu yakılınca, Devs kabilesi puta tapma inancını terkedip toptan İslama girdiler. Tufeyl de, kavminden 400 kişiyi alarak, Taif seferine çıkmış olan Allah Resulüne yolda yetişti. ALLAH RESULÜ, DAĞLARI MÜŞRİKLERİN ÜZERİNE YIKMA TEKLİFİNE YANAŞMADI Hz. Aişe annemiz bir gün Peygamber Efendimize: - Ya Resûlâllah! Sana Uhud gününden daha şiddetli gelen bir gün erişti mi? diye sormuştu. Resûlüllah Efendimiz, ona şu cevabı verdiler: - Ya Aişe! Kavmim Kureyş'ten gelen bir çok zorluklarla karşılaştım. Fakat Taif te karşılaştığım müşkil vaziyet, onların hepsinden zorlu idi. Ben Kureyş'ten gördüğüm eziyetler üzerine Taife gidip İslâm'a sahip çıkmalarını onlara teklif ettiğim zaman, dileğime müsbet cevap verilmemişti. Üstelik daha ağır hakaretlerle de karşılaşmıştım. Son derece üzüntülü ve şaşkın bir halde Mekke'ye yönelmiştim. Bu şaşkınlığım Mekke yakınlarına kadar devam etti. Bir ara başımı kaldırıp gökyüzüne baktığımda bir bulutun beni gölgelendirmekte olduğunu gördüm. O anda Cibril yanıma gelerek bana: - Ya Muhammed! Allah, kavminin şenin hakkında neler dediklerini muhakkak işitti. Bu yüzden Sana şu Dağlar Meleğini gönderdi. Emrine hazırdır. Kavmin hakkında ne dilersen, ona emredebilirsin, dedi. Bunun üzerine de dağlar emri altında olan Melek seslenip bana selâm verdi. - Ya Muhammed, dedi. Cibril'in söylediği bir hakikattir, sen ne dilersen emrine hazırım. Eğer Ebû Kubeys ile Kuaykan denilen şu iki yalçın dağın Mekkeliler üzerine çökerek birbirlerine kavuşmasını istersen onu da emret, yerine getiririm. Ben de: - "Hayır, ben onu istemem. Ben isterim ki, Allah bu müşriklerin soyundan yalnız Allah'a ibadet eden ve Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayan imanlı bir nesil meydana çıkarsın." cevabını verdim. Anlaşılan o ki, müslümanın gayesi; Allah'ı inkar eden, ona ortak koşan insanları öldürerek yeryüzünden yok etmek değildir. O insanların batıl inançlarını düzeltmek yolunda çalışmaktır. Kendileri inkarcılıktan vazgeçmeseler bile, onların çocuklarını kazanıp imanlı yeni bir nesil yetiştirmektir. 18

19 Peygamber hoşgörüsü HALKTAN GELEN KÜSTAHÇA DAVRANIŞLARA PEYGAMBERİMİZ ANLAYIŞLA KARŞILIK VERİRDİ... YAHUDİ ZENGİN, RESULÜLLAH'IN SON PEYGAMBER OLDUĞUNU NASIL ANLADI? Peygamberimiz Medine'de, Yahudi zenginlerden birinden, 30 dinar vadeli borç almıştı. Vadenin bitimine birkaç gün kala, Yahudi zengin çıkageldi. Peygamberimizin huzurunda kızgın bir sesle: - Ya Muhammed. Alacağımı derhal öde. Zaten siz Abdülmuttalib oğulları, borcunuzun vaktini geçirir, zamanında ödemez, uzatıp durursunuz, dedi. Yahudi zenginin bu hakaret içeren sözleri, Peygamberimizin yanında bulunanları sinirlendirdi. Hz. Ömer: - Ey habis adam! Allah'a yemin olsun ki, sen Resûlüllahın huzurunda olmasa idin, ben sana yapacağımı bilirdim, dedi. Peygamberimizde ise, ne bir kızgınlık ne de şaşkınlık eseri vardı. Sakin ve mütebessimdi. Hz. Ömer'e şu ikâzı yaptı: - Allah seni bağışlasın ya Ömer! Biz senden başka türlü davranmanı beklerdik. Bana, borcumu güzellikle ödememi, ona ise alacağını isterken daha nazik ve yumuşak davranmasını tavsiye etmeliydin. Müslümana yakışan budur. Sonra Yahudi zengine dönerek: - Senin bendeki alacağının müddeti bir kaç gün sonra dolacaktır, dedi. Yahudi zengin, alacağını istemekte israr edince, Peygamberimiz Hz.Ömer'e: - Ey Ömer! Bununla birlikte filânın bahçesine git. Beğenirse, oradan 30 dinarlık hurma ayır. Onu tehdidinle korkuttuğun için, 20 ölçek te fazla ver, buyurdu. Hz.Ömer, Yahudi zengini Efendimizin dediği bahçeye götürdü. Hurmaları gösterdi. Adam hurmaları beğenince, ona Peygamberimizin dediği miktarda hurma verdi. Emrettiği fazlayı da ödedi. Hurmaları teslim alınca, Yahudi zenginde beklenmedik bir değişme oldu. Hz. Ömer'in şaşkın bakışları altında, "ben müslüman oluyorum" diyerek şehadet kelimesini getirmeye başladı. Az önce Allah Resulüne küstahça davranan kişi gitmiş, yerine sanki yeni bir insan gelmişti. Yahudi zengin, Hz. Ömer'in merak içinde kaldığını görünce, ona durumu şöyle izah etti: Kendisi Tevratta, Peygamberimizin son derece halim (yumuşak huylu, kızmayan, soğukkanlılığını kaybetmeyen) biri olarak nitelendiğini okumuştu. Bu nitelemenin Peygamberimizde olup olmadığını anlamak için, Onu denemeye karar vermişti. Önce, bir vesile ile Allah Resulüne borç vermiş, sonra da süresi dolmadan, küstahça sözlerle alacağını geri istemişti. Böylelikle Peygamberimizin kaba davranışlara karşı tepkisini ölçecek, kızıp kızmayacağını anlayacaktı. Nitekim umduğuna fazlasıyla ulaşmış; Peygamberimizin yumuşak huyluluk vasfi yanında, cömertliğine de tanık olmuştu. Artık Hz. Muhammed'in (Allah'ın rahmet ve selamı üzerine olsun) Tevrat'ın haber verdiği son Peygamber olduğuna kesin kanaati gelmiş, gönül rahatlığı içinde iman etmişti. Zeyd bin Süne adındaki bu, bilgili ve çok zengin Yahudi, iman ettikten sonra Hz.Ömer'e: - Şahit ol, aldığım bu hurmanın tamamı ile, malımın yarısını, Müslümanların yoksullarına bağışladım, dedi. 19

20 Daha sonra, kendisi gibi bütün ev halkının da İslama girmelerine vesile oldu. Zeyd, daha sonra Peygamberimizle birlikte birçok savaşa katıldı. En son Tebûk gazvesine giderken, yolda vefat etti. PEYGAMBERİMİZDEN HOŞGÖRÜ (MÜSAMAHA) ÖRNEKLERİ Allah Resulünün hayatındaki müsamaha örneklerine geçmeden önce, bir hususu belirtmiş olalım: Müsamahayı, diğer bir ifade ile tolerans veya hoşgörüyü, dinî esaslardan fedakârlık etmek mânâsında anlamamak gerektir. Zira buna kimsenin hakkı yoktur. Müsamahadan kasıt, insanlara, şahsi hatalarını yüzlerine vurup utandırmadan, başkalarının yanında onları mahcup etmeden, sabır ve anlayışla muamele etmek ve onların, işledikleri kusurlarını kendi kendilerine düzeltmelerine imkân vermek demektir. Yeni Müslüman olmuş, henüz İslâm'ın yüce ahlâk prensiplerini bütün varlığı ile benimseyip ruhen olgunlaşma fırsatı bulamamış çöl adamlarının zaman zaman kaba ve haşin davranışları olurdu. Allah Resulünün en güzel hoşgörü örneklerini, bu gibi şahıslara karşı takındığı tavrında görüyoruz.. Bazı örnekler verelim: Bir defasında Allah Resulü, Medine Mescidinde oturmuş, ashabı ile sohbet ediyorlardı. Bedevinin biri içeri girdi, iki rekât namaz kıldıktan sonra ellerini havaya kaldırarak yüksek sesle dua etmeye başladı. Duasında şöyle diyordu: - Allah'ım, bana ve Muhammed'e rahmet et! Başka hiç kimseye, bizimle beraber rahmet etme!" Bu sözleri duyan ashâb şaşırmış, çöl insanının bu dar anlayış ve bencilce tutumuna kızmışlardı. Bu ne biçim dua, dercesine söylenmeye başlamışlardı. Allah Resulü ise, adamın bu şekilde dua etmesine, hiç de ashabı gibi tepki vermedi. Onun bu kaba-saba durumunu, bedevi oluşuna, yaptığı garip duasını da İslâm'a yeni girişine verdi. Ancak: - Pek geniş olan İlâhî rahmete sınır çektin, çok daralttın," diyerek onu tatlı bir dille ikazdan da geri kalmadı. Bedevi zat, biraz oturup Allah Resulünün sohbetini dinledikten sonra, birden kalktı, mescidin bir köşesine giderek küçük abdest bozmaya başladı. Sahâbilerin şaşkınlıkları daha da artmıştı. Bu ne biçim insandı? Ne yapıyordu böyle?.. İlk şaşkınlık geçer geçmez, adama bağırmaya başladılar ve işemesine engel olmak için de üstüne yürümek istediler. Fakat Allah Resulü yine duruma müdahale ederek: - Bırakın, kardeşiniz işini görsün. Sonra da yaptığı idrarın üzerine bir kova su döküp temizleyin. Zira siz GÜÇLÜK için değil, KOLAYLIK için gönderildiniz... emrini verdi. Ashabın infialini bu şekilde yatıştırdıktan sonra, bu arada işini bitirip etrafa şaşkın şaşkın bakınan bedeviyi yanına çağırdı ve ona şu sözleri söyledi: - Bu mescidler, ne idrar etmek, ne de başka bir pislik sürmek için yapılmıştır. Buralar, ancak Allah'ı anmak, namaz kılmak ve Kur'ân okumak için açılmıştır. Bir daha böyle bir harekette bulunma sakın." Bedevi, bu sözlerden, alacağı dersi almıştı. Bu bedevi zatı daha sonraları, İslâm'ı tam olarak anlamış ve ruhen olgunlaşmış olarak görüyoruz. Fakat buna rağmen o, "mescide işeyen adam" unvanıyla hadis kitaplarına geçmiş ve mü'minlere bir ibret dersi olarak asırlar boyunca kendisinden bahsoluna gelmiştir. Resûlüllah Efendimiz, yine bir gün Medine Mescidinden çıkarken bedevinin biri önüne çıkmış, Allah Resulünün eteğini şiddetle çektikten sonra: - Develerimi buğday ile yükle! Çünkü sendeki mal, ne senin, ne de babanın malıdır," demişti. Bu ani ve şiddetli çekiş sebebiyle, Efendimiz'in üzerindeki sert yakalı gömlek, 20

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ İSMET ÇALAPKULU 2 HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ www.ismetcalapkulu.com Mail Adresi: bilgi@ismetcalapkulu.com HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ 3 BU KĐTAP KÜTÜPHANENĐZE

Detaylı

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar

KUR AN-I KERİM TEFSİRİ. Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar KUR AN-I KERİM TEFSİRİ Muhtelif Tefsirlerden Alıntılar 2. C İ LT ( 3/104 5/120 Arası ) Kuran Sayfası: 62-126 DERLEYEN M. SELMAN DÜZCE, KASIM 2012 3/104-109 HAYRA ÇAĞIRAN TOPLULUK 104. İçinizden (herkesi)

Detaylı

Muaz Hazretlerinin Şehâdeti 1 OCAK 1994

Muaz Hazretlerinin Şehâdeti 1 OCAK 1994 Muaz Hazretlerinin Şehâdeti 1 OCAK 1994 Sa'd bin Muaz, hazretleri Hendek savaşında ağır bir yara almıştı. Yarasµ ağırlaşıp, durumu şiddetlenmişti. Peygamber efendimiz, yanına gelip onu kucakladı ve: -

Detaylı

Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden.

Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden. Manevi buhrandan Hakk ın Burhan ına Şehid, kelime olarak kesin bir haberi veren, bildiğini söyleyen, hazır olan, bulunan, bir hadiseye şahid olan, şahitlik eden. Dinî anlamda, Allah rızası için, O nun

Detaylı

selam.org selam@selam.org 31.05.2015

selam.org selam@selam.org 31.05.2015 Siyer-i Nebî: PEYGAMBERİMİZ HAZRETİ MUHAMMED MUSTAFA sallallâhü aleyhi ve sellem'nin HAYATI TAKDİM selam.org selam@selam.org 31.05.2015 Muhtasar Peygamberler Tarihi, 4 ciltlik İslam Tarihi kitaplarımızdan

Detaylı

editörden Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz nasihat ettiği bir şahsa şöyle buyurmuştur:

editörden Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz nasihat ettiği bir şahsa şöyle buyurmuştur: editörden Hep erteleriz ya da bekleriz bir şeyler olsunda istediğimiz şekilde islamî bir hayata sıkı sıkıya sarılalım diye Gününü bekleriz yanılgılar içerisinde Aslında yaşadığımız her gün bize tanınan

Detaylı

İ T H A F. Yüce Rabbim bu eserimi yazmamdan dolayı bir sevap hâsıl ederse, sevabı merhum anam, babam ve beni okutan hocalarımın ruhları bağışlarım.

İ T H A F. Yüce Rabbim bu eserimi yazmamdan dolayı bir sevap hâsıl ederse, sevabı merhum anam, babam ve beni okutan hocalarımın ruhları bağışlarım. 1 İ T H A F Yüce Rabbim bu eserimi yazmamdan dolayı bir sevap hâsıl ederse, sevabı merhum anam, babam ve beni okutan hocalarımın ruhları bağışlarım. Abdi ÖZDEMİR (Âbid Abdi Kâhyaoğlu) Emekli İmam-Hatib

Detaylı

içindekiler Şükrü ÖZBUĞDAY / 5 İnsan Hakkı Ve Onuru Kutsaldır Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ / 10 Cahiliye Ve Çiğnenen İnsan Onuru

içindekiler Şükrü ÖZBUĞDAY / 5 İnsan Hakkı Ve Onuru Kutsaldır Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ / 10 Cahiliye Ve Çiğnenen İnsan Onuru 1 Konya İl Müftülüğü Kültür Yayınları Sayı: 6 Yıl: 2013 Yayın Yönetmeni Şükrü ÖZBUĞDAY İl Müftüsü Yayın Koordinatörü ve Editör Dr. Hamza KÜÇÜK İl Müftü Yrd. Yayın Kurulu Dr. Hamza KÜÇÜK Yusuf ARIKAN Selma

Detaylı

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN

K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I. 4. Cilt. Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN K U R A N I K E R İ M T E F S İ R Ç A L I Ş M A S I 4. Cilt Sure: 10/1- Kuran Sayfası: 207- Hazırlayan M. SELMAN 10. YUNUS SURESİ Mekke döneminde nâzil olmuştur. 109 âyettir. Sûrenin 40, 94 ve 95. âyetlerinin

Detaylı

Peygamber Efendimizin Evliliklerinin Sebep ve Hikmetleri Prof.Dr. Mehmet SOYSALDI

Peygamber Efendimizin Evliliklerinin Sebep ve Hikmetleri Prof.Dr. Mehmet SOYSALDI Peygamber Efendimizin Evliliklerinin Sebep ve Hikmetleri Prof.Dr. Mehmet SOYSALDI Özet: Hz. Peygamberin hayatı boyunca fazla evlilik yaptığı bilinen bir husustur. Acaba Rasulullah neden bu kadar fazla

Detaylı

ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ

ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ (1) Doç.Dr.MUHİTTİN AKGÜL İstanbul 2002 2 ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ (1) YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ Muhittin Akgül 1963 yılında Erzurum un Çat ilçesinde doğdu.

Detaylı

9 TÖVBE Sûresi ; 129 âyet...

9 TÖVBE Sûresi ; 129 âyet... 213 9 TÖVBE Sûresi ; 129 âyet... 104 adet âyet-> TÖVBE ile ilgili olduğu için bu ismi almış... Bu Sûreye BERÂE = İHTAR.. da deniyor. Bunun sebebi ; PUT perestlere İHTAR la başlaması... TÖVBE = PİŞMANLIK

Detaylı

Namazda ayet okurken melekler ağızlarını ağızlarımıza mı yapıştırırlar?

Namazda ayet okurken melekler ağızlarını ağızlarımıza mı yapıştırırlar? 1 İçindekiler Namazda ayet okurken melekler ağızlarını ağızlarımıza mı yapıştırırlar?... 3 Hz. Peygamber (s.a.v) çok eşliliğin dörtle sınırlandırılmasından sonra aynı anda dörtten fazla kadınla evli bulunmuş

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

Dini Yıkma Gayretleri 1 OCAK 1995

Dini Yıkma Gayretleri 1 OCAK 1995 Dini Yıkma Gayretleri 1 OCAK 1995 İslâm düşmanları, geçmişte kaba kuvvetle, sinsi plânlarla islâmiyeti ortadan kaldırmak için çok çalıştılar. Bunda tam bir başarı sağlayamayınca bu defa açıkça dine saldırmaya

Detaylı

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

Fâtiha sûresi, aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır. 1- FÂTİHA SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur an-ı Kerim in ilk sûresi olduğu için başlangıç anlamına Fâtiha adını almıştır. Sûrenin ayrıca, Ümmü l-kitab (Kitab ın özü) es-seb ul- Mesânî

Detaylı

KIRK OTURUMDA SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ

KIRK OTURUMDA SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ KIRK OTURUMDA SEVGİLİ PEYGAMBERİMİZ sallallahu aleyhi ve sellem Published by Global Center for Introducing the Messenger Muslim World League Riyadh www.mercyprophet.com All rights reserved We are always

Detaylı

Kadınların Emsalsiz görevi. Dü ünceniz genç kal

Kadınların Emsalsiz görevi. Dü ünceniz genç kal Dü ünceniz genç kal DÜŞÜNCE & FİKİR DERGİSİ SAYI: 14 Kadınların Emsalsiz görevi Şiraz; Heyecan, aşk ve gazelin şehri... Hz. Peygamber in gözünden Hz. Hatice Lübnan a YEŞİLAY İnsan kaçakçılığı; Kadınların

Detaylı

Sayi 1/Yil 1. Islam/Şeriat Nizamı. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin Demokratlara düşündürdükleri(?) Tek Çözüm: KİMLİK BUNALIMI MI?

Sayi 1/Yil 1. Islam/Şeriat Nizamı. Avrupa Parlamentosu seçimlerinin Demokratlara düşündürdükleri(?) Tek Çözüm: KİMLİK BUNALIMI MI? Sayi 1/Yil 1 ب س م ح نم ال ح نم م. ط ي طح ح نمس طأل ط ي ط ح ا م ا أ م ا ي ا ا ح ن ل اا أ طح ي طح ع YIL 3/ SAYI 30 ŞAB AN 1435/ HAZİRAN 2014 Hediyemiz olsun! Avrupa Parlamentosu seçimlerinin Demokratlara

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

İÇİNDEKİLER RESULULLAH IN NUR UNDA KUR AN VE SÜNNETE UYABİLMEK ÖZGÜ MUŞTU HZ. MEVLANA NIN UFKUNDA MUSTAFA ÖZBAĞ EFENDİDEN GÜL DESTESİ

İÇİNDEKİLER RESULULLAH IN NUR UNDA KUR AN VE SÜNNETE UYABİLMEK ÖZGÜ MUŞTU HZ. MEVLANA NIN UFKUNDA MUSTAFA ÖZBAĞ EFENDİDEN GÜL DESTESİ İRŞAD AĞUSTOS 2009 Ebu d Derda (r.a) rivayet ediyor ki, Resulullah (s.a.v)ın şöyle dediğini işittim. Kim bir ilim öğrenmek için bir yola sülûk ederse Allah onu cennete giden yollardan birine dâhil etmiş

Detaylı

Necip Fazıl Kısakürek - Peygamber Halkası www.cepsitesi.net

Necip Fazıl Kısakürek - Peygamber Halkası www.cepsitesi.net Necip Fazıl Kısakürek - Peygamber Halkası www.cepsitesi.net Peygamber Halkası deyince Veda Haccında Allah Resulünün hitab ettikleri yüz bini aşkın Sahabiden hiç olmazsa yüzlercesini demetlemek gerekirdi.

Detaylı

Kuran-ı Kerim Diyanet Meali

Kuran-ı Kerim Diyanet Meali Kuran-ı Kerim Diyanet Meali 1 Fatiha Müddesir sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur'an'ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına "Fâtiha" denilmiştir. Diğer adları şunlardır:

Detaylı

5. CĠLT KUR AN-I KERĠM TEFSĠRĠ 5. CĠLT. (18/1 22/78 Arası) Kur an Sayfası: 292-340) www.tefsirim.com. Derleyen. Mehmed SELMAN.

5. CĠLT KUR AN-I KERĠM TEFSĠRĠ 5. CĠLT. (18/1 22/78 Arası) Kur an Sayfası: 292-340) www.tefsirim.com. Derleyen. Mehmed SELMAN. 5. CĠLT KUR AN-I KERĠM TEFSĠRĠ 5. CĠLT (18/1 22/78 Arası) Kur an Sayfası: 292-340) www.tefsirim.com Derleyen Mehmed SELMAN Düzce, Mart 2015 18. Kehf Sûresi Mekke döneminde nâzil olmuştur. 110 âyettir.

Detaylı

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr.

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr. amb p peygamberim T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ peygamberim a m DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar -

Detaylı

İSLAM DİNİ AÇISINDAN DİN - DEVLET İLİŞKİSİ

İSLAM DİNİ AÇISINDAN DİN - DEVLET İLİŞKİSİ İSLAM DİNİ AÇISINDAN DİN - DEVLET İLİŞKİSİ (DİN VE LAİKLİK) Dr. Fahri DEMİR Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Eski Üyesi KÜRS0 VRVINCILIK Her türlü yayın hakkı saklıdır. Yayın hakları

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

İSLÂM ÂLİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

İSLÂM ÂLİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ İSLÂM ÂLİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ HİCRİ BİRİNCİ ASIR ÖNSÖZ İlmi arttıkça görüş açısı büyüyen ve bilgisi dışındaki konular hakkında hüküm vermekten kaçınan, bildiklerinin doğruluğunu devamlı tetkik eden büyük

Detaylı

1.6-7- Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.

1.6-7- Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil. Fatiha/1.1- Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla. 1.2-3-4 - Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi,Rahman,Rahim, hesap ve ceza gününün sahibi Allah'adır. 1.5 - Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca

Detaylı