Şiir ve Düzyazı Türleri I. 4. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. 5. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Şiir ve Düzyazı Türleri I. 4. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. 5. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı"

Transkript

1 EDEBİYAT Şiir ve Düzyazı Türleri I YGS / LYS TM-TS (I) Deneme, yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin sonuçlara gitmeden, kendisiyle konuşuyor gibi yazdığı yazılardır. (II) Kişiselliğin en fazla öne çıktığı yazı türüdür. (III) Nurullah Ataç ın anlatımıyla deneme Ben in ülkesidir. (IV) Yazar, görüşlerini kanıtlama çabasındadır. (V) Anlatımda ve konu seçiminde, yazar olabildiğine özgürdür. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde deneme ile ilgili bilgi yanlışı vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 2. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır? A) Şiirlerde dil daha çok sanatsla işlevde kullanılır. B) Öğretici metinlerde dil çoğunlukla göndergesel işlevde kullanılır. C) Gezi, coşku ve heyecanı dile getiren bir metin türüdür. D) Masal, destan ve mesnevi olay anlatımına dayanan metin türlerindendir. E) Meddah ve ortaoyunu göstermeye bağlı metin türleridir. 4. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum Bu dağların eskiden aşinasıdır soyum Bekçileri gibiyiz ezelden buraların Bu tenha derelerin, bu vahşi kayaların Görmediği gün yoktur sürü peşinde bizi Her gün aynı pınardan doldurup testimizi Kırlara açılırız çıngıraklarımızla Bu dizeler konusuna göre hangi şiir türüne örnektir? A) Lirik B) Epik C) Pastoral D) Satirik E) Didaktik 5. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı Düşün, altında binlerce kefensiz yatanı Sen şehit oğlusun incitme, yazıktır atanı Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı Bu dörtlük, konusu bakımından aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir? A) Lirik - pastoral B) Epik - satirik C) Epik - didaktik D) Pastoral - satirik E) Didaktik - lirik 3. Dün de köşemde söz etmiştim. Bu ülkede övgüye değer bir iş yapabilmek için sanki özel bir zümreye ait olmanız gerekiyor. Eğer öyle bir durumunuz yoksa her an övgü yerine eleştiri almanız kaçınılmazdır. İç karartıcı bir durum. Çünkü ne kadar önemli işler yaparsanız yapın, kendinizi yasaklarla örülmüş bir hücreye kapatılmış hissedebilirsiniz. Yukarıdaki parça, hangi yazı türünden alınmış olabilir? A) Anı B) Fıkra C) Makale D) Söyleşi E) Günlük 6. Aşağıdaki yargılardan hangisi söylev için yanlıştır? A) Bilgilenmek için bir kişiyle yapılan görüşmedir. B) Konu; açık, kesin, inandırıcı bir biçimde ortaya konur. C) Dilin, alıcıyı harekete geçirme ve heyecana bağlı işlevleri kullanılır. D) Amaç dinleyeni etkileyerek kendi düşüncesine çekmektir. E) Giriş bölümü kısa, etkili bir cümleyle başlamalıdır.

2 Şiir ve Düzyazı Türleri I Talip Apaydın, Sarı Traktör de anlattığı gerçeklikleri roman gerçekliği olarak görememiş. Sarı Traktör kişisiz bir roman. Kişisiz roman olur mu? Ben de bunun için ropörtajla roman arası bir yapıt diyorum. Bence Sarı Traktör ün başarısız bir roman oluşu Talip Apaydın ın savunduğu düşüncenin doğru oluşu ile sözünü ettiği köy gerçeklerini çok iyi tanımamasından kaynaklanıyor. Bu parça aşağıdaki düz yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir? A) Eleştiri B) Deneme C) Anı D) Günce E) Biyografi 11. I. Her konuda yazılabilen bu tür, konuşma havası taşır. II. Anlatımda akıcılık, yalınlık esastır. III. Bir görüşü ve düşünceyi kanıtlama amacı güdülmez. IV. Konuya öznel bir bakışla yaklaşılır ve en çok denemeyi andırır. V. Edebiyat-ı Cedide döneminde ilk örnekleri verilmiştir. Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden A) Söyleşi B) Makale C) Fıkra D) Eleştiri E) Anı 8. Mektup ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A) Fuzuli nin Şikayetname si bu türde yazılmış bir yapıttır. B) Telgraf, tebrik ve davetiye özel mektubun türlerindendir. C) Kişilerin resmi makamlara şikayet, istek veya bilgi iletme amacıyla yazdıkları mektuplara dilekçe denir. D) Cahit Sıtkı nın Ziya Osman Saba ya yazdığı mektuplar edebi mektuplardandır. E) Özel mektupların hepsi edebi bir nitelik taşır. 9. (I) Düz yazının en uzun türüdür. (II) Karakterler detaylı bir şekilde tanıtılır. (III) Olaylar ayrıntısına kadar işlenir. (IV) Sosyal, psikolojik, aşk, macera gibi türleri vardır. (V) Olay ve durum (kesit) olmak üzere iki kolda gelişmiştir. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde romanla ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. Körfez Yayınları 12. I. Olaylar; serim, düğüm, çözüm sırasına uygun olarak anlatılır. II. Günlük hayattan rastgele bir bölüm alınır. III. Edebiyatımızdaki en önemli temsilcileri Memduh Şevket Esendal ve Sait Faik tir. IV. Merak öğesi ön plandadır. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi ikisi olay öyküsünün özelliğidir? A) I. ve II. B) I. ve III. C) II. ve III. D) III. ve IV. E) I. ve IV. 13. Memleket bitti, yine bitmedi hâlâ sen ben Bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşman Bu dizeler, konusuna göre hangi şiir türünden alınmış olabilir? A) Epik B) Lirik C) Satirik D) Pastoral E) Didaktik 10. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi bir gezi yazısı örneği değildir? A) Boğaziçi Yalıları - A. Şinasi Hisar B) Hac Yolunda - Cenap Şahabettin C) Frankfurt Seyahatnamesi - Ahmet Haşim D) Anadolu Notları - R. Nuri Güntekin E) Seyahatname - Evliya Çelebi 14. Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliği değildir? A) Doğaüstü varlıklara yer verilir. B) Sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler ceza görür. C) Tekerlemeler masalın başında ve (veya) sonunda yer alır. D) Gerçek bir olaydan yola çıkılarak oluşturulur. E) Sözlü edebiyat geleneğine aittir.

3 EDEBİYAT Şiir ve Düzyazı Türleri 2 YGS / LYS TM-TS Aşağıdakilerden hangisi lirik şiirden alınmıştır? A) Bir vakte erdi ki bizim günümüz Yiğit belli değil mert belli değil B) Ellerimizde sopalar yanımızda köpekler Koyunlarla kuzular mekanımızdır dağlar C) Kendini bilenler bilir dostluğu Bir selamla sana açar muştusu D) Ormanda büyüyen adam azgını Çarşıda pazarda insan beğenmez E) Yolcuyum bir kuru yaprak misali Rüzgarın önüne katılmışım ben 2. Feymani içinde kötü his tutma Sadık dosta darılıp da küs tutma Altın isen altınlık yap pas tutma Sonra çar çamura karılmayasın Bu dizeler aşağıdaki şiir türlerinden hangisine ait olabilir? A) Epik şiir B) Satirik şiir C) Didaktik şiir D) Pastoral şiir E) Lirik şiir 4. (I) Her yazı, sanatçıdan işaretler taşır, yazı kimliktir; belki de en güvenilir kimlik. (II) Ama okuyucu inandırıcı olsun ister okuduklarının, somut veriler arar satır aralarında. (III) Oysa, bakıyorsunuz biraz nükte, biraz da günübirlik kavgalardan birkaç serzeniş yetiyor günümüz yazarlarına. (IV) Hele, insan canlısı bir hava versin diye yaşadıklarınızı da paylaşırsanız okuyucuyla sizden iyisi yok. Bu parçada numaralanmış cümlelerde aşağıdaki yazı türlerinden hangisiyle ilgili ayrıntılara yer verilmemiştir? A) Gezi yazısı B) Deneme C) Makale D) Fıkra E) Anı 5. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi komedinin özelliklerinden değildir? A) Konusunu günlük hayattan alır. B) Çirkin, kaba olaylar seyircinin gözü önünde işlenir. C) Üslupta kusursuzluk aranmaz. D) Üç birlik kuralına uymak zorunda değildir. E) Kahramanları, sıradan insanlardır. 3. Röportajla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Açıklayıcı, öyküleyici türünden anlatım yollarından yararlanılır. B) Yazar, konuyu bilgilerle destekleyerek okura sunar. C) Kişisel görüş bildirilerek yazı zenginleştirilir. D) Toplumsal, sanatsal olay ya da olgular ele alınır. E) On sekizinci yüzyılda gazete ve gazetecilik çevresinde gelişmiştir. 6. Kitaptaki öyküler kısa ama bir haylı etkileyici. Yazar başka öykücünün yirmi sayfaya sığdıramayacağını, dört beş sayfada vemenin sırrını yakalamış. Gereksiz ayrıntılara yer vermediği gibi derinlemesine bir anlatıma da ulaşmış. Bu parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine örnek olabilir? A) Makale B) Gezi yazısı C) Roman D) Eleştiri E) Mektup

4 Şiir ve Düzyazı Türleri Aşağıdakilerin hangisinde sözlü anlatım türleri bir arada verilmiştir? A) Mektup - röportaj - anı B) Söylev - biyografi - meddah C) Deneme - eleştiri - masal D) Röportaj - mülakat - söylev E) Mülakat - fıkra - makale 11. Aşık Dertli, Gerede yakınlarındaki Çağa nahiyesinin Sahneler köyünde doğmuştur. Asıl adı İbrahim ve mahlası Lütfi dir. Geçimini aşık kahvelerinde saz çalıp şiir söyleyerek sağlamıştır. Önce Halveti tarikatına girdiği halde, daha sonra Bektaşiliğe yöneldiği söylenen Dertli, 1846 yılında Ankara da vefat etmiştir. Yukarıdaki parçanın türü aşağıdakilerden A) Bibliyografya B) Anı C) Otobiyografi D) Eleştiri E) Biyografi 8. I. Dışa dönük, keskin bir gözleme dayalı yazılardır. II. Belirli bir durum ya da davranışı göstermek amacıyla kısa yazılardır. III. Yazarın kişisel yaşamıyla ilgili belirli anları okuyucuyla paylaşmak amacıyla kaleme aldığı yazılardır. IV. Özellikle tanıtma, bilgi verme amacıyla ön plana çıkan yazılardır. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri gezi yazıları ile ilgilidir? A) I. ve IV. B) I. ve II. C) II. ve III. D) II. ve IV. E) III. ve IV. Körfez Yayınları 12. Türk edebiyatında Falih Rıfkı Atay ın Bizim Akdeniz, Ahmet I Mithat Efendi nin Avrupa da Bir Cevelan, Reşat Nuri II Güntekin in Frankfurt Seyahatnamesi, Cenap Şahabettin in III Hac Yolunda, Ahmet Haşim in Anadolu Notları isimli ya- IV V pıtları gezi yazısı türündeki yapıtlara örnek olarak gösterilebilir. Bu cümlede numaralanmış yapıtlardan hangileri yer değiştirirse bilgi yanlışı giderilmiş olur? A) I. ve III. B) I. ve V. C) II. ve IV. D) III. ve V. E) IV. ve V. 9. Sanatçı bu yapıtında aydınlanma hareketinin ve bu hareketin burjuva-aristokrat aydını üzerindeki etkisinin bütün yansımalarını değerlendirir. Faust, bir aydın, evrenin nedenlerini öğrenmek isteyen bir bilgi aşığı olarak hem bu sosyal yenilginin hem de aydınlanma insanının aklın sınırlarına boyun eğişinin klasik tragedyasıdır. Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir? 13. Kitaplar yazıldıkları gibi kalır, derler. Biz okurlar ise farkında olalım olmayalım, zaman içinde değişiriz. Dün okuduğumuz bir kitapta algılayamadığımız bir noktayı bugün kavrayabiliyoruz. Bir zamanlar bizde çok olumlu izler, çok güçlü etkiler bırakmış bir hikayeyi, bir roman kişisini, bir anlatım özelliğini artık hiç de öylesi benimsemediğimizi görmek olasıdır. Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış A) Biyografi B) Otobiyografi C) Eleştiri olabilir? D) Roman E) Tiyatro A) Makale B) Fıkra C) Deneme D) Eleştiri E) Günlük 10. Yazarın bilgi vermek amacı gütmeksizin, doğruya giden yolları bulmaya çalışmak amacıyla yazdığı düşünce yazılarıdır. Yazar hemen her konuda (sanat, estetik, ahlak, insani değerler) gelenekselleşmiş klasik yargılara saplanmadan okuyucunun doğru olanı bulmasına sadece yardımcı olur. Bu parçada sözü edilen yazınsal tür aşağıdakilerden A) Fıkra B) Deneme C) Makale D) Söyleşi E) Eleştiri 14. Bu akşam sabahlar ne kadar serin Geceyi hasretle bekliyor zaman Üstünde hasretle leylekler uçan Beyaz perdeleri indiriverin Bu şiirin türü aşağıdakilerden A) Didaktik B) Satirik C) Lirik D) Epik E) Pastoral Test 01 CA 1.D 2.C 3.B 4.C 5.C 6.A 7.A 8.E 9.E 10.A 11.A 12.E 13.C 14.D

5 EDEBİYAT Edebi Bilgiler (Şiirde ölçü, uyak, redif) YGS / LYS TM-TS Aşağıdaki dizelerden hangisinde zengin kafiye vardır? A) Ol nedir ki, ustalardan iyidir Ol nedir ki, hastalardan kötüdür B) Ol nedir ki, yok durur cisminde can Karnı içi dopdolu yılan çıyan C) Bu yolun sonu çıkmaz sokak Ayaklar baş olmuş başlar ayak D) Yuvamı çiçekledim sen meleksin diye Yollarını bekledim görüneceksin diye E) Hastalandım, bakacak kimseciğim yok; Osman Gece gündüz koşuyor, iş diye, bilmem ne zaman 2. Gelen gelsin dost bağına Çiçekleri sergiledim Bir soluna bir sağına Gerçekleri sergiledim Bu dörtlükte ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. ve III. dizeler arasında tam uyak vardır. B) Rediflere yer verilmiştir. C) Sarmal uyak düzeni vardır. D) II. ve IV. dizeler arasında zengin uyak vardır. E) 8 li hece ölçüsü kullanılmıştır. 4. Aşağıdaki beyitlerin hangisinde cinas vardır? A) Saksıda incilendi yapraklar senin için Söylendi gelmez diye uzaklar senin için B) Senin için kandiller tutuştu kendisinden Resmine sürme çektim kandillerin isinden C) Saatler saatleri vurdu çelik sesiyle Saatler son gecenin geçti cenazesiyle D) Gördüm dilber yanakların kızarmış Acep benim yârım kime kızarmış E) Odanın loşluğu kasvet veriyor pek, baktım Şu fener yansa, deyip bir kutu kibrit çaktım 5. Aşağıdakilerden hangisinde redif yoktur? A) Bülbül ne yatarsın, bahar yaz geldi Bizim göle ördek geldi kaz geldi B) Yıkıldı gönlümün sarayı, tahtı Böyledir âlemde aşıkın bahtı C) Bülbül hiç durmayıp efgan edersin Aşıkların bağrın büryan edersin D) Ciğerciğim kebap oldu pişiyor Sevdiceğim yüce dağlar aşıyor E) Yedirdin, içirdin hepsi de yalan Ahir ömrümüzü ederler talan 3. Aşağıdaki dizelerin uyak çeşidi ikişerli gruplandığında hangisi dışta kalır? A) Karşıda doğan nedir Sarımsak soğan nedir B) Elle alınıp tutulmaz Bakkallarda satılmaz C) Ne gündüz ne geceyim Sadece bir heceyim D) Külek külek yağlar Üzüm dolu bağlar E) Çalkan Karadeniz çalkan Gemilerde olur kaptan 6. Aşağıdakilerden hangisi aruz ölçüsü nün özelliklerinden biri değildir? A) Kaynağını Arapçanın dil özelliklerinden alır. B) Hecelerin uzunluk-kısalık, açıklık-kapalılığına dayanır. C) Farklı kalıpları vardır. D) İmale, aruza ait bir terimdir. E) Bu ölçü Türk edebiyatında özellikle Milli edebiyat döneminde kullanılmıştır.

6 Edebi Bilgiler (Şiirde ölçü, uyak, redif) Aşağıdaki dizelerin hangisinde tam uyak kullanılmıştır? A) Nihayet ben ağlarken toprağın yüzü güldü. Sokaklardan caddeye doğru sesler döküldü B) Küçükken derdi ki dadım Büyüdüm ihtiyarladım C) Ninni söyler akar suyu Dudakları der ki uyu D) Komşuda inşaat geliyor keser sesi Ustalar konuşunca çıraklar keser sesi E) Caddeden sokaklara doğru sesler elendi Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır? A) Mısra (dize), şiirdeki bir satıra denir. B) Ölçü (vezin), mısralarda hece sayısına ya da hecelerin uzun ( kapalı), kısa (açık) olmasına dayanan ve nazımda dış ahengi sağlayan öğedir. C) Kafiye (uyak), mısra sonlarında aynı yazılışlı, aynı anlamlı kelimelerdeki ses benzerliğinin adıdır. D) Beyit, divan şiirinde ve onun etkisinde olan şiirlerde anlam bütünlüğü olan iki mısraya verilen addır. E) Redif, mısra sonlarında anlamları ve görevleri aynı olan ses benzerliğine denir. 8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde redif kullanılmamıştır? A) Ne gelirdim, ne giderdim Günden güne arttı derdim B) Benim dostum gelişinden bellidir Ak elleri deste deste güllüdür C) Sevdiceğim arz-ı didâr eylemez Gönül gayrilerle pazar eylemez D) Mesken tutmuş gönül gam hanesidir Bi-nevâ yakılır viranesidir E) Bir dem sükut eder düşer hayale Gönül nice yanmaz nâr-ı visale Körfez Yayınları 11. Kocadım, ihtiyar oldum kardeşler Hâlıma rahm edin, bakın yoldaşlar Döküldü, ağzımda kalmadı dişler Yağlıca höşmerim kaymak isterim Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) On birli hece ölçüsüyle yazılmıştır. B) Yarım uyak kullanılmıştır. C) Bir, iki ve üçüncü dizeler birbiriyle uyaklı, dördüncü dize ise serbesttir. D) Redif kullanılmıştır. E) Didaktik bir şiirden alınmıştır. 9. Karşımıza gelen acep yâr m ola Benim gibi yaralanmış zâr m ola Benim sevdiceğim güzel var m ola Hakk ın yarattığı kullar içinde Bu parçada kullanılan uyak örgüsü aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? A) Düz uyak B) Çapraz uyak C) Cinaslı uyak D) Sarmal uyak E) Örüşük uyak 12. Dünyaya geldiğim anda Yürüdüm aynı zamanda İki kapılı bir handa Gidiyorum gündüz gece Bu dörtlüğün uyak örgüsü aşağıdakilerin A) Çapraz uyak B) Düz uyak C) Sarmal uyak D) Tunç uyak E) Cinaslı uyak Test 02 CA 1.E 2.C 3.E 4.A 5.D 6.D 7.D 8.A 9.C 10.B 11.E 12.D 13.C 14.C

7 EDEBİYAT Anlatım Yöntemleri ve Türleri YGS / LYS TM-TS Bir konu üzerinde değişik kişiler tarafından yapılan seri konuşmalara ---- denir. Tartışma bir gün sürebileceği gibi birkaç gün de sürebilir. Konuşmacı sayısı ---- geçmez. Konuşmalar en fazla ---- dakikadır. Tartışmadaki amaç dinleyicileri ikna etmek değil, sorunların çözümüne katkıda bulunmaktır. Tartışma sonunda çıkarılan sonuç, başkan tarafından özetlenir. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? A) Sempozyum - altıyı - yirmi B) Panel - üçü - on beş C) Açık oturum - yediyi - otuz D) Forum - beşi - on E) Konferans - ikiyi - kırk 2. Edebiyatımızda durum hikayeciliğinin önemli isimlerinden biridir Memduh Şevket Esendal. O, hayatı olduğu gibi yansıtmaya çalışmış, konuşur gibi ve içtenlikle yazmıştır. Bizim dikkatimizi bile çekmeyen, fark etmediğimiz kişileri birkaç cümlede canlandırıvermiştir. Miras, Vassaf Bey, Ayaşlı ve Kiracıları adlı romanları yazmıştır. Yukarıda verilen paragrafta anlatım türlerinin hangisinden yararlanılmıştır? A) Açıklayıcı anlatım B) Öyküleyici anlatım C) Betimleyici anlatım D) Mizahi anlatım E) Emredici anlatım 4. İleti, dilin göndergeyi olduğu gibi ifade etmesi amacıyla oluşturulursa dilin göndergesel işlevi nde; ileti, alıcıda I davranış oluşturmak üzere düzenlenmişse dilin alıcıyı II harekete geçirme işlevi nde; ileti, kuralın iletiyi iletmeye uygun olup olmadığını öğrenmek amacıyla düzenlenmişse kanalı, kontrol işlevi nde, ileti; dille ilgili bilgiler vermek III üzere düzenlenmişse dil ötesi işlev de ve iletinin iletisi, IV kendinde ise dilin heyecana bağlı işlevinde kullanıldığı V vurgulanır. Yukarıda altı çizili numaralanmış yerlerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 5. Aşa ğı da ki ler in hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Tartışmada sonuç rapor haline getirilir. B) Panel bittikten sonra dinleyiciler katılımcılara soru sorabilir. C) Bir konunun çeşitli yönleri üzerinde aynı oturumda konu nun uzmanı, farklı kimseler tarafından yapılan seri ko nuş malara bilgi şöleni denir. D) Başkanın, dinleyicileri tartışmaya katmasıyla forum, panele dönüşür. E) Sunumda, konuşmacı dinleyicilerin sorularını cevaplar. 3. Aşağıdakilerden hangisi sunumda dikkat edilmesi gereken özelliklerinden biri değildir? A) Ciddi, ağırbaşlı, derli toplu bir görüntü sergilemelidir. B) Kullanılan slaytlarda cümlelerin kısa, açık ve etkili olması gerekir. C) Görsel ve işitsel unsurların kullanılması gerekir. D) Sunumda değişik kaynaklardan yararlanılması gerekir. E) Slaytlardaki cümlelerde ayrıntılara yer verilmesine dikkat edilir. 6. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Dil, göndergesel işlev de kullanılır. (tartışmacı anlatım) B) Dil, alıcıyı harekete geçirme işlevi nde kulanılır. (emredici anlatım) C) Dil, göndergesel işlev de kullanılır. (kanıtlayıcı anlatım) D) Dil, göndergesel işlev de kullanılır. (açıklayıcı anlatım) E) Dil, heyecana bağlı işlev de kullanılır. (öğretici anlatım)

8 Anlatım Yöntemleri ve Türleri Bir hastanede bulunuyorsunuz, herkes servislerin önünde beklemekte. Yer bulanlar oturmuş; ama yine de birçok insan ayakta. Herkesin yüzünde hüzünlü bir ciddiyet... Hastaların birçoğu suskun, konuşanlar ise kimseyi rahatsız etmek istemiyor. Bakışlar aynı yöne, aynı kapılara çevrilmiş. Etrafta bu zaman dilimini değerlendiren, bir işle uğraşan, vaktini değerlendirme kaygısında olan yok gibi. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A) Betimleyici anlatım B) Şiirsel anlatım C) Açıklayıcı anlatım D) Destansı anlatım 10. Aşağıdakilerden hangisi sunum yapılmadan önceki hazırlıklardan değildir? A) Sunumun amacının belirlenmesi B) Sunum yapılacak kişilere önceden bilgi verilmesi C) Sunum için gerekli teknik donanımın olması D) Sunumun planlanıp yapılması E) Bilgilendirme amaçlı olabileceğinin de düşünülmesi E) Tartışmacı anlatım 8. Aşağıdakilerden hangisi öyküleyici anlatım tekniğinin özelliklerinden biri değildir? A) Öyküleyici anlatımla oluşturulan edebi metinlerde olay zamanı ve anlatma (öyküleme) zamanı şeklinde iki zaman söz konusudur. B) Öyküleyici anlatımla oluşturulan kurmaca metinlerde anlatılan eylemler zincirine olay örgüsü denir. C) Öyküleyici anlatımla oluşturulan metinlerin iki temel bileşeni vardır: Anlam ve ses. D) Öyküleyici anlatımla oluşturulan metinlerde kahramanlar, niteliklerine göre ikiye ayrılır: Karakter ve tip. E) Anlatma zamanı, öyküleyici metnin anlatıcısının, olay örgüsünü anlatış zamanıdır anlatıma çağrışım ve duygu değeri kazandırarak okuyucunun metinden yeni anlamlar çıkarması sağlanır ise sözcükler çoğunlukla ilk anlamlarıyla kullanıldığından okuyucuya göre farklı anlamlar kazanmaz, herkeste benzer izlenimler uyandırır. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerinhangileri getiril melidir? A) Anlatmaya dayalı metinler - Sanatsal metinler B) Göstermeye dayalı metinler - Sanatsal metinler C) Sanatsal metinler - Öğretici metinler D) Öğretici metinler - Anlatmaya dayalı metinler E) Öğretici metinler - Sanatsal metinler Körfez Yayınları 11. Aşağıdakilerden hangisi bir tartışma için söylenemez? A) Tartışmanın yetkin bir başkan tarafından yönetilmesi B) Bazı tartışma sonuçlarının, basın aracılığıyla kamuoyuna duyurulması C) Başkanın, katılımcılara hiçbir şekilde müdahalede bulunmaması D) Başkanın, süreyi aşan tartışmacıları uyarması E) Kısır ve yersiz tartışmalardan kaçınılması 12. I. Kar yağıyordu. Soluksuzca kalmıştı. Kar sesinden başka ses yoktu. Kar mavisi bir hüzündü yaşadığı. Kent soğuktu, ama aydınlığa çıkmıştı. Çeşmenin bakır tasından o dağların engininden gelen gürül gürül akan soğuk suyu yudumlarken yüreğinin burkulduğunu hissetti. (İlahi bakış açısı) II. Boğaz a girdik. Arkadan gelen rüzgar yelkenleri şişirirken, birazdan başlayacağı besbelli olan yağmurdan önce etrafı görebilmek için kaptan köşkünün önündeki ayaklığa çıktım. (Kahraman bakış açısı) III. İhtiyar kadın sıraları düzenlemeye, temizlemeye başladı. Elleri toz toprak içindeydi. Öğrenciler birer birer içeri girdi. Hemen hiçbirinde çorap, ayakkabı yoktu. (Gözlemci bakış açısı) IV. Bir kolej profesörü reddedemeyeceği, harika bir teklif almıştı. Yurt dışında bilimsel bir araştırma yapmak için bir vakıftan burs kazanmıştı. (Kahraman bakış açısı) V. Akşam televizyonun karşısına oturuyorum. Bir kanalı izlerken ille diğer kanalda ne olduğunu merak ediyorum. Çocuklarla bile ilgilenmiyorum. (Kahraman bakış açısı) Yukarıdaki numaralanmış bölümlerden hangisi ayraç içinde verilen bakış açısıyla uyuşmamaktadır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. Test 03 CA 1.E 2.C 3.B 4.D 5.E 6.E 7.A 8.A 9.A 10.C 11.E 12.B

9 EDEBİYAT Edebi Sanatlar-1 YGS / LYS TM-TS Aşağıdaki mısralardan hangisinde tecahül-i arif sanatı vardır? A) Vazodaki kirli suya kapatılmış Tutsak bir çiçek ağlıyor B) Dün gece yoktu ki Bu dağ buraya nasıl gelmiş C) Ayva der ki : Ben tutsağım Ya sandıkta ya dalda. D) Kaç ışık yılı uzaktan Kaç ışık yılı uzağa E) Yılanlar bileyler dişini Karanlığın koynu buzul 2. Bu hayalde uyur Bursa her gece Her sabah onunla uyanır güller Bu dizelerde aşağıdaki sanatların hangisi vardır? A) Telmih - istiare B) Tecahül-i arif - hüsn-i talil C) Mecaz-ı mürsel - kişileştirme D) Kinaye - mübalağa E) İstiare - teşbih 4. Sevdiğim bahçeye girdi Tomurcuk gülleri derdi Menekşe boynunu büktü Gül kızardı utancından Yukarıdaki dörtlüğün 3. ve 4. dizelerinde yapılan edebi sanatlar, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) Tezat - hüsn-i talil B) Kişileştirme - kapalı istiare C) İntak - kişileştirme D) Kişileştirme - hüsn-i talil E) Teşbih-i beliğ - hüsn-i talil 5. Ey dost senin yoluna Canım vereyim Mevlâ Aşkını komayayın Oda gireyim ya Mevlâ Bu dörtlükte İbrahim peygamberin ateşe atılması olayına gönderme yapılmıştır. Buna benzer bir söz sanatı aşağıdakilerden hangisinde yapılmıştır? A) Yüklenmişken gam yükünü Saza ceylan geldi bugün B) Gözün melil kaşın yıkık Dostum neler duydun bugün C) Evvel güneş sana doğar Cevahirdir taşın senin D) Süleyman tahtını yeller götürür Mührünü alıp denizlere yatırır E) Canlar canını buldum Bu canım yağma olsun 3. Senin için kurban ettim serimi Garip bir âşığım sorma yerimi Nesim olsam vücudumdan derimi Yüzsen de faydası yok bundan sonra Bu dörtlükte aşağıdaki edebi sanatlardan hangisine yer verilmiştir? A) Hüsn-i talil B) İrsal-i mesel C) Tecahül-i arif D) Cinas E) Telmih 6. Konağın içine girdiklerinde ocak yanıyordu. Hayretler içinde ateşi kimin yaktığını düşünüyorlardı. cümlesinde ocak sözcüğünün belirli bir ilişki gözetilerek başka bir sözcük yerine kullanılmasıyla yapılan edebi sanat, aşağıdakilerden A) Teşhis B) Tecahül-i arif C) Kinaye D) Cinas E) Ad aktarması

10 Edebi Sanatlar Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer O ne müthiş tipidir, savrulur enkaz-ı beşer Bu dizelerde aşağıda açıklanan sanatlardan hangisi vardır? A) Bir sözün söylenilen anlamının tam tersinin kastedilmesi B) Anlatılan bir durumu olduğundan çok gösterme C) Bir sözü iki anlama gelecek şekilde kullanma D) Bir sözü gerçek anlamının dışında kullanma E) Cansız varlıklara canlılara ait özellikler kazandırma 11. Kadıköy yönüne baktım. Haydarpaşa Hastanesi gözüme ilişti. İçimden Ah! Selimiye Kışlası ndan Karacaahmet Mezarlığı na çıkan yolların en kestirmesi! dedim. Bu parçada görülen en belirgin edebi sanat, aşağıdakilerden A) Kinaye B) Kişileştirme C) İntak D) Hüsn-i talil E) İstifham 8. Bir biçim bulsa bulut kendine ağlar mıydı? Bu dizede görülen edebi sanatlar, aşağıdakilerden A) Tevriye - teşhis - tezat B) Teşhis - kapalı istiare - telmih C) Tezat - hüsn-i talil - tenasüp D) Teşhis - hüsn-i talil - istifham E) Mübalağa - tezat - istifham 9. Filozof o kişidir nerde olsa hemen Uyar elbet zamana, ona uymazsa zaman! Bu beyitte kendini filozof sanan ama gerçekte filozof olmayan biri sözün tersi söylenerek eleştirilmiştir. Bu durumu karşılayan söz sanatı aşağıdakilerden A) İstiare B) Tevriye C) Cinas D) Tariz E) Kinaye Körfez Yayınları 12. Çınar derinden bir ah çekerek Nerede o eski yağmurlar! diyerek sözüne devam etti. Yukarıdaki cümlede hangi edebi sanatları bir arada görmek mümkündür? A) Teşhis - intak B) Mübalağa - intak C) Teşbih - intak D) Teşbih - teşhis E) Kinaye - mecaz-ı mürsel 13. Bu kadar letafet çünkü sende var Beyaz gerdanında bir de ben gerek. Bu beyitte altı çizili sözcükteki edebi sanat aşağıdakilerden A) Açık istiare B) Kapalı istiare C) Cinas D) Kinaye E) Tevriye 10. Bir sözün, hem gerçek hem mecaz anlama gelebilecek biçimde kullanılmasına kinaye denir. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde aynı anda hem gerçek hem mecaz anlam düşünülemez? A) Damlaya damlaya göl olur. B) Ne ekersen onu biçersin. C) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. D) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. E) Dağ ne kadar yüksek olsa da yol onun üstünden geçer. 14. Ben gidersem sazım sen kal dünyada Gizli sırlarımı aşikar etme Lal olsun dillerin söyleme yâda Garip bülbül gibi ah ü zar etme Bu dörtlükte görülen kişileştirme sanatı aşağıdakilerin hangisinde yoktur? A) Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal B) Hu çeker iniler çalınan sazlar C) Şu karşıma göğüs geren Taş bağırlı dağlar mısın D) Ağlıyor gökyüzü, gülüyor toprak E) Gök yeşil, yer sarı, mercan dallar Test 04 CA 1.A 2.A 3.E 4.E 5.D 6.E 7.A 8.C 9.C 10.B 11.C 12.D

11 EDEBİYAT Edebi Sanatlar-2 YGS / LYS TM-TS Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan Bu mısralarda yer alan en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tenasüp B) İntak C) Teşbih D) Tevriye E) Tecahül-i arif 2. I. Akisler silinir bir bir denizden II. Gece eşya uyur ve ruh uyanır III. Ay suda bestelerken en güzel şarkıyı IV. Küreklerin denize bir şiir yazdı V. Güneş aydınlattı dünyayı, böcekler sustu Yukarıdaki numaralanmış dizelerin hangilerinde kişileştirme yapılmamıştır? A) I. ve II. B) I. ve III. C) I. ve V. D) II. ve IV. E) III. ve V. 4. Minareler bayramda, kubbeler arefede Başlar birbirinden dik o dört taştan efede Edirne de bir sabah üçüncü şerefede Sinan ın güzelliği döndürmüştü başını Bu dörtlükte aşağıdaki söz sanatlarından hangisine yer verilmemiştir? A) Benzetme amacı olmaksızın bir sözcüğün yerine başka bir sözcük kullanma B) Bir sözcüğü hem gerçek hem mecaz anlamıyla kullanma C) İnsana özgü nitelikleri cansız varlıklara verme D) Sözcükleri gerçek anlamları dışında kullanma E) Bilinen bir durumu ya da olayı anımsatma 5. Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Söylenecek sözü tam tersi olan bir sözle anlatma sanatına tariz denir. B) Kinaye sanatında sözcüğün mecaz anlamı kastedilerek sözcük iki anlama gelecek şekilde kullanılır. C) Aliterasyon, düzyazı içinde kafiyeli sözler kullanma sanatıdır. D) Tevriye sanatında sözün yakın anlamı söylenir, uzak anlamı anlatılmak istenir. E) İnsan dışındaki varlıklara insana ait özellikler yükleme sanatına kişileştirme denir. 3. Nedir bu savaş insanlarda barışa azim yok mu Kan dökücü mızrağı atıp zeytin dalı tutmak yok mu Bu dizelerde birinci dizedeki savaş-barış sözcükleriyle ilgili olan ikinci dizedeki mızrak-zeytin dalı sözcükleri söylenerek sanatlı bir söyleyiş gerçekleştirilmiştir. Bu söz sanatı aşağıdakilerden A) İrsal-i mesel B) Leff-ü neşr C) Hüsn-i talil D) Teşbih-i beliğ E) Mecaz-ı mürsel 6. Başım sükutu öğüten Uçsuz bucaksız değirmen İçim muradına ermiş Abasız, postsuz derviş Bu dörtlükte kullanılan sanat aşağıdakilerin A) Kişileştirme B) Benzetme C) Tezat D) İstiare E) Tevriye

12 Edebi Sanatlar Aşağıdakilerden hangisinde tezat sanatına yer verilmiştir? A) Ateşte kızaran bir gül arar da Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi B) Avazeyi şu aleme Davut gibi sal Bâki kalan şu kubbede hoş bir sada imiş C) Ey dost senin yoluna, canım vereyim Mevla Aşkını komayayım, oda gireyim Mevla D) Ay bu gece yere ne kadar yakın Senle ben misali E) Ben sana bülbül, sen bana gülşen ol Ko beni ağlayayım, sen gül şen ol 11. Aşağıdakilerin hangisinde farklı bir söz sanatı vardır? A) Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var Benim mi Allah ım bu çizgili yüz B) Güzel şeyler düşünelim diye Yemyeşil oluvermiş ağaçlar C) Toprak bir bakışınla kızıl renge döndü Yıldızlar ülfet için gündüz göründü D) Saksıda ruhumun bütün yası var Derdimle soluyor açılan gonca E) Gök masmavi bu sabah İnsanlar mutlu olsun diye 8. Beyaz bir yorganla örtüldü dağlar Her yerde derin bir sessizlik hakim Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır? A) Tevriye B) Tezat C) İstiare D) Telmih E) Kinaye 9. Senden bana yok bir faide ey gül Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül Etsem de sitem hâre tahammül Gül yağını eller sürünür çatlasa bülbül Bu dizelerdeki eller sözcüklerinde aşağıdaki söz sanatlarıdan hangisi vardır? A) Tezat B) Tariz C) Tevriye D) Kinaye E) İstifham Körfez Yayınları 12. Sustuk sabırla, her şeyi öğrettiler bize. Sevdikçe, nefret etmeyi öğrettiler bize. Bu dizelerdeki edebi sanat aşağıdaki dizelerden hangisiyle özdeştir? A) Dipsiz kuyuladan geliyor şimdi Nice yüzyıllara hükmeden sesim B) En güzel meyveyi sunmuştu felek Onu dallarda çürüttük yemeden C) Bir karanlık yola girdik de ışık beklemeden Yürürüz, hep yürürüz istemeden D) Dünyayı tumturaklı bir yalan sayanlar Yalanın dehşetini yaşlandıkça anlar E) Aya gitsek içimizden çıkmaz Bizi dirliksiz eden, mutsuz eden 13. Kendi derdim kor, elin derdine ağlar gezerim Lalenin, gülün ateşi yandırdı beni Bu dizelerdeki altı çizili sözcükteki söz sanatı aşağıdakilerden A) Tevriye B) Hüsn-i talil C) Teşbih D) Teşhis E) Aliterasyon 10. O kadar çaldı ki yürekten Türküler aşındırdı kavalı Yukarıdaki dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden A) Telmih B) Leff-ü neşr C) Kinaye D) Hüsn-i talil E) Teşhis 14. Yüce dağları duman kaplamış Yine mi gurbetten kara haber var Seher vakti bu yerlerde kimler ağlamış Çimenler üstünde gözyaşları var Bu dizelerde görülen en belirgin söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Telmih B) Hüsn-i talil C) Tevriye D) Kişileştirme E) Tecahül-i arif Test 05 CA 1.B 2.C 3.E 4.D 5.D 6.E 7.B 8.D 9.D 10.C 11.A 12.A 13.E 14.E

13 EDEBİYAT İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı - İlk İslami Eserler YGS / LYS TM-TS Türk illerini dolaşarak boyların dillerini, destanlarını, efsanelerini, sagularını, savlarını, koşuklarını kitabında toplamıştır yılında yapıtını tamamlamıştır. Bu parçada tanıtılan sanatçı ve yapıtı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Kaşgarlı Mahmut - Kutadgu Bilig B) Yusuf Has Hacip - Divan-ı Lügati t Türk C) Kaşgarlı Mahmut - Divan-ı Lügati t Türk D) Edip Ahmet Yükneki - Atabetü l Hakayık E) Yusuf Has Hacip - Kutadgu Bilig 2. Aşağıdakilerden hangisi Manas Destanı için söylenemez? A) Türklerin İslamiyet i kabul etmelerinden sonra meydana gelen ilk destanlarımızdandır. B) Manas Destanı manzum bir şekilde oluşturulmuştur. C) Manas Destanı Kırgızların dünya görüşlerini anlatması bakımından önemlidir. D) Manas Destanı on iki hikaye ve bir ön sözden oluşmaktadır. E) Manas Destanında Manas adlı bir Türk yiğidinin kahramanlıkları anlatılmaktadır. 4. Destanların dışında, kayda değer şiirler dini törenlerde söylenen bazı şiirler de vardır. Bunlar içinde bilinen ilk törenler ----, ----, ---- lardır. Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? A) sığır - şölen - yuğ B) şölen - sığır - sagu C) yuğ - sığır - koşuk D) sığır - şölen - sav E) yuğ - şölen - destan ve ---- destanları, Göktürkler in kendi soylarına ait inanışlarıyla, devlet kurmadan önceki tarihlerini aydınlatması yönüyle önemli destanlardır. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? A) Bozkurt, Ergenekon B) Ergenekon, Alp Er Tunga C) Şu, Bozkurt D) Göç, Ergenekon E) Şu, Alp Er Tunga 3. Bazı şair ve yazarlar, kendi milletlerinin tarihinden çıkmış olaylara kendi duygu ve düşüncelerini de katarak destanlaştırırlar. Buna ---- destan denir. Fazıl Hüsnü Dağlarca nın ---- ve Mehmet Akif in ---- destanı bu destanlara güzel bir örnektir. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? A) yapma - Üç Şehitler - Çanakkale B) doğal - Yitirilmiş Cennet - Çanakkale C) yapma - Çanakkale - Üç Şehitler D) doğal - Üç Şehitler - Genç Osman E) yapma - Danişment Gazi - Genç Osman 6. Aşağıdakilerden hangisi Divan-ı Hikmet ile Kutadgu Bilig in ortak özelliğidir? A) Aruz vezni ile yazılmıştır. B) Beyitler halinde oluşturulmuştur. C) Her iki eser de didaktik özellikler taşır. D) Her iki eser de siyasetname dir. E) Her iki eser de Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.

14 İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı - İlk İslami Eserler Aşağıdakilerden hangisinde İslamiyet öncesi sözlü edebiyat ürünleri doğru olarak verilmiştir? A) Sagu, sav, ağıt B) Sav, ağıt, koşuk C) Koşma, semai, ağıt D) Mani, koşuk, ağıt E) Sav, koşuk, sagu 11. Yapıttaki şiirler, çok sade bir halk diliyle yazılmıştır. Yapıtın yazılma gayesi de halka İslam esaslarını hikmetli bir şekilde öğretmektir. Eserde sade dil kullanılmıştır. Allah aşkı, cennet, cehennem, ibadet gibi konular işlenmiştir. Ahmet Yesevi bu eserinde tarikata yeni giren müridin yapması gerekenleri didaktik bir dille anlatır. Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden A) Atabetü l Hakayık B) Kutadgu Bilig C) Divan-ı Hikmet D) Muhakemetü l Lügateyn E) Vesiletü n Necat 8. (I) Eski Türklerde ölen yiğitlerin arkasından onların mertlik, kahramanlık ve iyiliklerini dile getiren şiirlere sagu denir. (II) Sav, gözlem ve tecrübelerden süzülen düşünce ve duyguların özlü bir anlatımıdır. (III) Yuğ, şölen ve sığır törenleri İslamiyet öncesi yaşayıştaki törenlerdendir. (IV) Bu törenlerde şaman, baksı, ozan veya kam adındaki kişi, şiir söylerdi. (V) Şiirler üflemeli (nefesli) bir çalgı olan kopuz eşliğinde söylenirdi. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. 9. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet ten önceki Türk edebiyatı için söylenemez? A) Genelde Şamanizm, Maniheizm ve Budizm gibi dinlerin etkisinde kalmıştır. B) Yabancı etkilerden uzak kalmış ve genel olarak ulusal özellikler göstermiştir. C) Bu dönem edebiyatında çoğunlukla yarım uyak kullanılmıştır. D) Dönemin şiirlerinde ölçü olarak hece ölçüsü kullanılmıştır. E) Bu dönemdeki eserlerin çok az bölümü halk diliyle söylenmiştir. Körfez Yayınları 12. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet ten önceki Türk şiirinin genel özelliklerinden değildir? A) Şiirlerde hece ölçüsü kullanılmıştır. B) Yabancı dillerin etkisinden uzaktır. C) Nazım birimi dörtlüktür. D) Dizelerde genel olarak yarım uyak ve redif kullanılmıştır. E) Yer yer aruz vezni kullanılmıştır. 13. Aşağıda Orhun Abideleri yle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Göktürkler in bağımsızlıkları için Çinlilere karşı mücadeleleri anlatılır. B) Abidelerin ilki MS 735 te Yollug Tigin tarafından, ikincisi ve üçüncüsü ise Bilge Kağan tarafından yazılıp dikilmiştir. C) Abidelerin en önemli özelliklerinden biri, zamanın Türk kültürünü, dilini bize tanıtmasıdır. D) Bu anıtlarda Türk tarihi, edebiyatı hakkında önemli bilgiler verilmiştir. E) Abideler ilk kez 1893 te Danimarkalı Thomsen tarafından okunmuştur. 10. Destandan halk hikayesine geçiş döneminin ürünü olan bu yapıt 12 hikayeden oluşur. Yapıtta hem Türklerin İslamiyet öncesi hayatı anlatılmış hem de İslami özelliklerden bahsedilmiştir. Yapıtta nazım-nesir iç içedir. Kahramanlık, yiğitlik, aşk işlenen başlıca konulardır. Bu parçada sözü edilen yapıt aşağıdakilerden A) Manas Destanı B) Divan-ı Hikmet C) Atabetü l Hakayık D) Dede Korkut Kitabı E) Kutadgu Bilig 14. Aşağıda verilen destan - millet eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A) Finliler - Kalevala B) Japonlar - Şinto C) Hintliler - Ramayana D) İngilizler - Robin Hood E) Fransızlar - Mahabarata Test 06 CA 1.A 2.C 3.B 4.E 5.C 6.B 7.E 8.C 9.C 10.D 11.A 12.C 13.A 14.B

15 EDEBİYAT Karma Test 1 YGS / LYS TM-TS I. Yazarın neyi savunduğunu anlamaya çalışalım ama yazar, niçin böyle düşünmemiz gerektiğine de bizi inandırmalı değil mi? II. Ben, daha çok senli benli kitapları seviyorum. Konuşan bir dost bulayım, sayfaları bir bir çevirirken. III. Antalya yı gördüm, gezdim; ama yazar, Antalya da geçen çocukluğunu öyle anlatmış ki doğrusu Antalya sokaklarında koşan çocuk olmak isterdim ben de. IV. İşte aradığım kitaplar; ben çağımıza yön veren sanat adamlarını daha iyi tanımak istiyorum artık. Yukarıdaki numaralı cümlelerde aşağıdaki yazı türlerinden hangisiyle ilgili ayrıntılara yer verilmemiştir? A) Söyleşi B) Makale C) Anı D) Gezi yazısı E) Biyografi. 2. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur? A) ---- sözün etkisini artırmak için bir olayı ya da durumu olduğundan çok ya da az göstermektir. (mübalağa) B) ---- bir nükte yapmak amacıyla, bilinen bir şeyi bilmez görünmektir. (tecahül-i arif) C) ---- herhangi bir olayı gerçek nedeninin dışında bir başka nedene bağlama sanatıdır. (irsal-i mesel) D) ---- bir sözün, hem gerçek hem de mecaz anlamda anlaşılacak biçimde kullanılmasıdır. (kinaye) E) ---- söz arasında herkesçe bilinen bir olaya, ünlü bir kişiye, bir inanca işaret etmek, onu hatırlatmaktır. (telmih) 4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetmeye yer verilmemiştir? A) Sular öyle temiz ki annemin yüzü misali Baş ucumda en uzak, en yakın hatıralar B) Kalemim bir fırçadır, ucu iğneden ince Bir boya kutusudur kafam geceden kara C) Serin bir yaz yağmuru yağarken sesine Gül tomurcuk açıyor, umut ve sevdayla D) Yine doldu gemimizin arması Bizim gemi martı gibi pek oynak E) Bir güzel yırtıcı kuş gördüm, baktım Som mücevher gibi kan kırmızı tırnakları 5. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi ayraç içinde verilen kavramla uyuşmamaktadır? A) Toplumun geleneklerinden kaynaklanan gülünçlükleri anlatan komedilere denir. (entrika komedisi) B) Bir tiyatro yapıtının zaman, mekan ve olay birliği içinde verilmesine denir. (üç birlik kuralı) C) Genellikle bir nükteyle biten az kişili ve yalın, şakacı bir içeriği olan kısa oyunlardır. (skeç) D) Düşünce ve duyguları dansla, yüz hareketleriyle yansıtan sözsüz oyundur. (pandomim) E) Sözleri içten geldiği gibi söylenen yazılı metne dayanmayan tiyatro türüdür. (tuluat) 3. Ey sevgili sen bu ilden gideli Yaprak döktü ağaçlar, sustu gökyüzü Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Ne efsunkar imişsin ey didar-ı hürriyet Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten B) Vefasız Aslı ya yol gösteren bu Kerem in sazına cevap veren bu C) O gül yanaklı yar gülzara varır Utancından bağda güller kızarır D) Yarin dudağından getirilmiş Bir katre alevdir bu karanfil E) Giriyor göz yumunca rüyama Benziyor aynı kendi hülyama 6. Gül kokan yurdunda, bülbüller öter, Vuslatın arzusu ruhumda tüter. Gün gelir âlemde, bu hasret biter. Ferhat ın hüznünü çaldım dün gece. Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) 11 li hece ölçüsü ile yazılmıştır. B) Yarım kafiye kullanılmıştır. C) Redife yer verilmiştir. D) Sarmal uyak örgüsüyle yazılmıştır. E) Duraklarda belli bir kurala uyulmuştur.

16 Karma Test Göktürk Yazıtları ile ilgili, aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir? A) Miladi VIII. yüzyıla ait ürünlerdir. B) Göktürk alfabesi ile yazılmıştır. C) Kullanılan dil sadedir. D) Din, doğa ve insan sevgisi gibi konular ele alınmıştır. E) Tarihi değeri olan eser, söylev üslubuyla ile yazılmıştır. 11. Aşağıda verilen bilgilerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır? A) Kahramanlık, yiğitlik gibi konular işleyen epik şiirlerde destansı bir hava vardır. B) Sarma uyakta birinci ile üçüncü; ikinci ile dördüncü dizenin uyaklı olması beklenir. C) Aruz ölçüsü Türklerde İslamiyet in kabulünden sonra (XI. yy da) kullanılmaya başlanmıştır. D) Redif, anlamı ve görevi aynı olan eklerin sözcük veya sözcük gruplarının tekrar edilmesidir. E) Düzyazılardaki iç uyağa seci denir. 8. (I) Öyküde, karakterler detaylı olarak tanıtılmaz; bu romanın işidir. (II) Roman birden çok karakteri birçok yönüyle anlatırken çok geniş bir biçimde yazılır. (III) Öykünün olay durum ve modern gibi türleri vardır. (IV) Roman ise bu iki tür içinde incelenmez, onun; macera, psikolojik, aşk, tarihi roman gibi türleri vardır. (V) Bu iki türden romanın ilk örneğini ülkemizde Namık Kemal Tanzimat döneminde vermiştir. (VI) Öykünün ilk örneklerini Ömer Seyfettin in yazdığı bilinmektedir. Bu parçada öykü ve romanla ilgili verilen bilgilerden hangilerinde yanlışlık yapılmıştır? A) I. ve II. B) II. ve III. C) III. ve V. D) III. ve VI. E) V. ve VI.. 9. Rüya gibi bir yazdı, yarattın hevesinle Her anını, her rengini, her şiirini hazdan Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle Bir gün, bir uzak hatıra özlersen o yazdan Bu dörtlükteki uyak türü aşağıdakilerden A) Yarım kafiye B) Tam kafiye C) Zengin kafiye D) Tunç kafiye E) Cinaslı kafiye Körfez Yayınları 12. Nice oldu ticaret, hani kârımız Yağmaya gidiyor bütün varımız Görmesek şahittir kulağımız Duymasak da kapımızı çalan var Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Redif ve uyağa yer verilmiştir. B) Ulama yapılmamıştır. C) Düz uyak örgüsü vardır. D) Soru sorma özelliğinden yararlanılmıştır. E) Konusuna göre lirik bir şiirdir. 13. Aşağıda verilen millet-destan eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? A) Almanlar - Kalevala B) Finliler - Nibelungen C) Yunanlılar - İlyada D) Ruslar - Şehnâme E) Fransızlar - Robin Hood 10. Bu yapıt yalnız dil bakımından değil, Türk tarihi, edebiyatı, folkloru, coğrafyası açısından da zengin bir kaynaktır. Kaşgarlı Mahmut, sözcükleri açıklarken bunların kullanıldığı savlar, koşuklar, sagulardan yararlanmış; konusu tabiat, aşk, ayrılık, eğitim, ahlak olan şiirlere yer vermiştir. Bu parçada tanıtılan yapıt aşağıdakilerden A) Kutadgu Bilig B) Divan-ı Lügati t Türk C) Atabetü l Hakayık D) Divan-ı Hikmet E) Divan-ı Kebir 14. Edirne ve Sarayiçi... Kırkpınar... Yan yana ahali ve pehlivanlar Bir alay, en önde davul zurna var; Nedir sürükleyen böyle herkesi Bu dörtlüğün uyak örgüsü ve uyak türü hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Uyak örgüsü Uyak türü A) Çapraz kafiye Tam kafiye B) Düz kafiye Yarım kafiye C) Sarmal kafiye Zengin kafiye D) Düz kafiye Tam kafiye E) Düz kafiye Cinaslı kafiye Test 07 CA 1.C 2.D 3.A 4.A 5.A 6.C 7.E 8.E 9.E 10.D 11.C 12.E 13.B 14.E

17 EDEBİYAT Halk Edebiyatı-1 YGS / LYS TM-TS Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatı ile İslamiyet öncesi Türk edebiyatının ortak özelliklerinden değildir? A) Şiirde daha çok hece ölçüsü ve yarım uyak kullanılır. B) Dil yabancı etkilerden uzak, yalın bir Türkçedir. C) Dörtlük nazım biçimi kullanılmıştır. D) Söz sanatlarına çok fazla yer verilmemiştir. E) Şiirlerin son dörtlüğünde şairin mahlası yer alır. 2. Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin ortak özellikleri arasında yer almaz? A) Şiirler çoğu zaman saz eşliğinde söylenir. B) Nazım birimi dörtlüktür. C) Şiirlerde genellikle yarım kafiye kullanılmıştır. D) Genellikle çapraz uyak düzeni kullanılır. E) Aşk, doğa, ayrılık, yiğitlik, gibi temalar işlenir. 3. Aşağıdakilerden hangisi Tekke edebiyatı ürünlerinden biridir? A) Şathiye B) Varsağı C) Semai D) Koçaklama E) Koşma 5. Aşağıdakilerden hangisinde Halk edebiyatı nazım şekilleri bir arada verilmiştir? A) Koçaklama - türkü - tuyuğ - ağıt B) Güzelleme - tekerleme - mani - ninni C) Destan - koşma - ilahi - türkü D) Varsağı - masal - şathiye - ilahi E) Şarki - semai - varsağı - koşma 6. Aşağıdakilerden hangisi koçaklamadan alınmış olabilir? A) Yiğitler silkinip ata binende Derelerden bozkurtlara ün olur B) Hasta oldum yastığını istersin Kadir Mevla m sağlığını göstersin C) Can evimden vurdu felek neyleyim Ben ağlarım çelik teller iniler D) Elif kaşlarını çatar Gamzesi bağrıma batar E) Katre idim ummanlara karıştım Kaç bunaldım kaç duruldum kim bilir 7. Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi Aşık edebiyatı ürünleri içinde bulunmaz? A) Koşma B) Mani C) Semai D) Varsağı E) Destan 4. Aşağıdakilerden hangisi destan ın özelliklerinden biri değildir? A) Toplumu etkileyen her türlü konuyu içine alır. B) Divan şiirindeki mesnevi türünün karşılığı kabul edilir. C) Aşık edebiyatında yapma destanlar vardır. D) Hece ölçüsünün 11 li kalıbıyla söylenir. E) Her biri kendi içinde kafiyeli beyitlerden oluşur. 8. Kazak Abdal söyler bu türlü sözü Yoğurt ayran ile hallolmuş özü Köyden şehre inse bir köylü kızı İnci yakut ister, mercan beğenmez Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Hece ölçüsüyle söylenmiştir. B) Taşlama tarzı bir özellik gösterir. C) Düz uyak örgüsü vardır. D) Koşma nazım biçimiyle yazılmıştır. E) Anonim Halk edebiyatı ürünüdür.

18 Halk Edebiyatı İlahi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Allah ı övmek ve ona yalvarmak için yazılan şiirlerdir. B) Hecenin 7 li, 8 li ve 11 li kalıbıyla söylenir. C) Tekke edebiyatı nazım şeklidir. D) Arap ve Türk edebiyatına İranlılardan geçmiştir. E) Bu türün en büyük temsilcisi Yunus Emre dir. 13. Halk edebiyatının genel özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Anonim Halk edebiyatı, Aşık edebiyatı ve Tekke edebiyatı olmak üzere üçe ayrılır. B) Genellikle hece ölçüsünün 7 li, 8 li, 11 li kalıpları kullanılır. C) Aşk, tabiat, ayrılık, hasret, ölüm, din, zamandan şikayet sık işlenen konulardır. D) Başlıca nesir örnekleri masallar, destanlar ve halk hikayeleridir. E) Şiirler dörtlükler halinde, hece ölçüsüyle, saz eşliğinde söylenmiştir. 10. Aşağıdakilerden hangisi karagöz, meddah ve orta oyununun ortak özelliklerinden biri değildir? A) Ortak karakterlerin olması B) Belli bir metni olmayıp doğaçlamaya dayanmaları C) Tekerleme ve şive taklitlerine yer verilmeleri D) Güldürü öğelerine yer vermeleri E) Göstermeye bağlı ürün olmaları 11. Aşık edebiyatıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Şiirler, cönk adı verilen el yazması defterlerde toplanmıştır. B) Şiirlerde parça güzelliği esas alınır. C) Koşma, varsağı, semai, destan gibi nazım şekilleri kullanılmıştır. D) Hece ölçüsünde duraklara uyma zorunluluğu yoktur. E) Şiirler nazım biçimi ve türüne göre adlandırılır. Körfez Yayınları 14. Aşağıdakilerden hangisi Halk hikayelerinden değildir? A) Kerem ile Aslı B) Aşık Garip C) Ferhat ile Şirin D) Tahir ile Zühre E) Leyla ile Mecnun 15. Tekke edebiyatı nazım biçimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır? A) Koşma - Semai - Destan - Şathiye B) İlahi - Nefes - Nutuk - Deme C) Divan - Selis - Kalenderi - Nutuk D) Mani - Türkü - Ninni - İlahi E) Semai - Gazel - Kaside - Devriye 12. Türkü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Anonim Halk edebiyatı ürünleri arasındadır. B) Halkın sözlü geleneğinden oluşur. C) Kavuştak ve bent olmak üzere iki bölümden oluşur. D) Belli bir ezgiyle söylenir. E) Karacaoğlan bu türün en önemli sanatçısıdır. 16. Aşağıdakilerden hangisi halk hikayelerinin özelliklerinden biri değildir? A) Sevgi ve kahramanlık konuları işlenir. B) Oluştukları çağdaki sosyal yapıyı yansıtır. C) Anlatımı tümüyle nesre dayanır. D) Anlatıcıları az çok kültürlü kişilerdir. E) Kişiler gerçek yaşamdakine yakındır, olağanüstülükler sınırlıdır. Test 08 CA 1.D 2.C 3.C 4.C 5.A 6.D 7.D 8.E 9.B 10.B 11.B 12.E 13.C 14.D

19 EDEBİYAT Halk Edebiyatı-2 YGS / LYS TM-TS Dini şiirleri vardır. Şiirlerinde Allah, insan sevgisi hakimdir. 13. yüzyılda Anadolu da yaşamıştır. Aruz ve hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri sade, açık, anlaşılır bir dildedir. Risalet ün Nushiye adlı mesnevisi ünlüdür. Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden A) Yunus Emre B) Hacı Bektaş-ı Veli C) Süleyman Çelebi D) Mevlana E) Hoca Ahmet Yesevi 2. Tekke ve tasavvuf edebiyatı şiirleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Asıl amacı sanat yapmak değil, dini ve tasavvufi düşünceyi yaymaktır. B) Bu edebiyatın konusu Allah aşkı ve vahdet-i vücud düşüncesidir. C) Dil halkın anlayabileceği bir dildir. D) Daha çok parça güzelliği anlayışı esas alınmıştır. E) Hem Divan edebiyatına hem de Halk edebiyatına ait nazım şekilleri kullanılmıştır yüzyıl Halk şairlerimizdendir. Şiirlerinde insan, yurt ve tabiat sevgisini işlemiştir. Saz şiirimizin son zamanlardaki temsilcisidir. İki şiir kitabı vardır. Daha sonra tüm şiirlerini Dostlar Beni Hatırlasın adlı yapıtta toplamıştır. Bu parçada sözü edilen halk şairi aşağıdakilerden A) Reyhani B) Dadaloğlu C) Aşık Veysel D) Şeref Taşlıova E) Aşık Mahzuni yüzyıl Halk şairidir. Yeniçeri arasında yetişmiş asker şairlerdendir. Bağdat seferine katılmış, Genç Osman Destanı nı yazmıştır. Bu parçada özellikleri verilen şair aşağıdakilerden A) Köroğlu B) Kayıkçı Kul Mustafa C) Seyrani D) Aşık Ömer E) Aşık Veysel Alevi - Bektaşi şiirinin öncüsüdür. Hem aruzu hem heceyi kullanmıştır. Gaybi mahlasını kullanan şairin, Muğalataname ve ---- adlı iki nesir kitabı vardır. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? A) Pir Sultan Abdal - Marifetname B) Hacı Bayram Veli - Mektubat C) Mevlana - Mektubat D) Kayıkçı Kul Mustafa - Marifetname E) Kaygusuz Abdal - Budalaname 7. Karacaoğlan ve Aşık Ömer i karşılaştıran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Hem aruzu hem heceyi kullanmışlardır. B) Aşık edebiyatının önemli temsilcilerindendir. C) Benzer konuları işlemişlerdir. D) Koşma, semai, varsağı türünde şiirleri vardır. E) Açık, anlaşılır, sade bir dil kullanmışlardır yüzyıl Aşık edebiyatının önemli temsilcilerindendir. Aşık tarzı şiirleriyle tanınmıştır. Divan edebiyatından etkilenmiştir. Sergüzeştname adlı bir mesnevisi ve Divan ı vardır. Bu parçada tanıtılan Aşık edebiyatı temsilcisi aşağıdakilerden A) Köroğlu B) Karacaoğlan C) Dadaloğlu D) Gevheri E) Bayburtlu Zihni 8. Aşağıdakilerden hangisi Tekke-tasavvuf edebiyatının temsilcilerinden birisi değildir? A) Yunus Emre B) Erzurumlu Emrah C) Erzurumlu İbrahim Hakkı D) Hacı Bayram Veli E) Niyazi Mısri

20 Halk Edebiyatı Aşağıdakilerin hangisi Halk edebiyatı sanatçılarından biri değildir? A) Şeyhi B) Dertli C) Karacaoğlan D) Aşık Ömer E) Erzurumlu Emrah 13. Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatından etkilenmeyen Halk edebiyatı sanatçılarından biridir? A) Seyrani B) Bayburtlu Zihni C) Erzurumlu Emrah D) Gevheri E) Köroğlu 10. Aşağıdakilerden hangisinde verilen bilgi ayraç içindeki sanatçıyla uyuşmamaktadır? A) Dönemindeki aksaklıkları ele almış, değersiz yöneticileri ve ham softaları eleştiren hicivleriyle tanınır. (Seyrani) B) Şiirlerinde insan, yurt, doğa sevgisini dile getirmiş, sanatçıyı Ahmet Kutsi Tecer edebiyatımıza kazandırmıştır. (Aşık Veysel) C) Şiirleri arasında yiğitçe ve coşkun bir biçimde söylenmiş koçaklamaları önemli yer tutar. (Erzurumlu Emrah) D) Şiirlerinde kuvvetli bir Divan edebiyatı etkisi görülen sanatçı, Halk edebiyatının en fazla şiir yazan şairidir. (Aşık Ömer) E) Divan edebiyatından etkilenmemiş, Tekke edebiyatı nazım türleri içinde duygularını yalın bir dille anlatmıştır. (Pir Sultan Abdal) 11. Halk edebiyatında taşlama dendiğinde akla onun adı gelir. Çünkü o, taşlama şiirinin Halk edebiyatındaki ustasıdır. Aruzla da şiirler yazmış olmasına rağmen aşık şairlerden kabul edilir. Beşeri duyguları sağlam bir dil ve içten bir anlatımla şiirleştirmiştir. Bu parçada tanıtılan şairimiz aşağıdakilerden A) Seyrani B) Dadaloğlu C) Erzurumlu Emrah D) Karacaoğlan E) Aşık Veysel Körfez Yayınları 14. Daha çok güzelleme tarzını kullanan ---- Nemçe Destanı adında epik bir şiiri vardır. Aşık edebiyatının en büyük şairi sayılır. Kendinden sonraki Halk edebiyatı şairleri üzerinde çok etkisi olmuştur. Dili sade olan şair; aşk ve tabiat konularını işlemiştir. Tasavvufa ve dini konulara hiç yer vermemiştir. Koşma, semai ve varsağı ustasıdır. Aruzu hiç kullanmamış, hep heceyi kullanmıştır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Karacaoğlan ın B) Aşık Veysel in C) Aşık Ömer in D) Kayıkçı Kul Mustafa nın E) Bayburtlu Zihni nin 15. Sanatçı Yapıt Kaygusuz Abdal Makalat Yunus Emre Budalaname Hacı Bektaş-ı Veli Dostlar Beni Hatırlasın Bayburtlu Zihni Vesiletü n Necat Aşık Veysel Yukarıda verilenlerle sanatçı-yapıt eşleştirmesi yapıldığında hangi sanatçı dışarıda kalır? A) Kaygusuz Abdal B) Yunus Emre C) Hacı Bektaş-ı Veli D) Bayburtlu Zihni E) Aşık Veysel yüzyılın sonunda, 19. yüzyılın başında yaşamış Halk şairlerinden olan sanatçı, şiirlerinde derebeyler, aşiretler arasındaki savaşları ele almıştır. Şiirlerinde yiğitçe bir sesleniş, içli bir söyleyiş vardır. Bu parçada sözü edilen Halk edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden A) Mevlana B) Hacı Bektaş-ı Veli C) Dadaloğlu D) Erzurumlu Emrah E) Köroğlu 16. Aşağıdaki Halk edebiyatı sanatçılarından hangisinin divanı yoktur? A) Yunus Emre B) Gevheri C) Bayburtlu Zihni D) Dadaloğlu E) Aşık Ömer Test 09 CA 1.E 2.D 3.A 4.E 5.C 6.A 7.B 8.E 9.D 10.A 11.B 12.E 13.D 14.E 15.B 16.C

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

CEVAPLAR 1 C 2 D 3 E 4 A 5 D 6 C 7 E

CEVAPLAR 1 C 2 D 3 E 4 A 5 D 6 C 7 E İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI ÇIKMIŞ SORULAR 1. Aşağıdaki dizelerin hangisi, sadece Türk destanlarını kapsamaktadır? (1975/ÖSYS) A) Alp Er Tunga Oğuz Türeyiş Şehname B) Şu Türeyiş Gılgamış Oğuz C) Türeyiş

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan

Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra YILMAZ, Yudum HACIOĞLU, Kadri ŞAHİN, Abdülkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik Mustafa

Detaylı

KONU TESTİ - 1. Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek olur? A) Lirik B) Pastoral C) Satirik D) Epik. Arda ...

KONU TESTİ - 1. Bu dörtlük aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek olur? A) Lirik B) Pastoral C) Satirik D) Epik. Arda ... 11. ÜNİTE METİN TÜRLERİ KONU TESTİ - 1 1 Yaşamış ya da yaşanabilecek olayları yer, zaman ve kişi göstererek anlatan uzun öykülere ---- denir. Hacmi, olay örgüsünün yoğunluğu, mekân ve karakter tasvirinin

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

CEVAPLAR 1 C 2 D 3 D 4 C

CEVAPLAR 1 C 2 D 3 D 4 C HALK EDEBİYATI 1 1. Aşağıdakilerden hangisi Aşık edebiyatının genel özelliklerinden A) Din etkisi dışında oluşturulan halk edebiyatıdır. B) Nazım birimi dörtlük, ölçüsü ise hece ölçüsüdür. C) Genellikle

Detaylı

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ

5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ 5 YAŞ VE HAZIRLIK SINIFI EKİM BÜLTENİ HAZIRLIK SINIFI EKİM AYI ŞARKILARIMIZ OKULUMA BAŞLADIM BİR DÜNYA BIRAKIN SONBAHARIN SESLERİ SEVİMLİDİR HAYVANLAR HOŞ GELİŞLER OLA Her gün erken kalkarım Önce yüzümü

Detaylı

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2014 2015 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 1. Alp Er Tunga öldi mü Issız ajun kaldı mu Ödlek öçin aldı mu Emdi yürek yırtılur

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu :Üniversite Derece Alan Üniversite Yıl Türk Lisans. Halk Atatürk Üniversitesi 1970. Türk Halk Hacettepe Üniversitesi 1971 Resim ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Prof. Dr. Ensar ASLAN İletişim Bilgileri :Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Adres Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı Telefon : Mail : 2. Doğum Tarihi : 3. Unvanı

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDA NAZIM BİÇİMLERİ. işledikleri konulara ve ilgili oldukları alanlara göre de nazım türlerine ayrılırlar.

TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDA NAZIM BİÇİMLERİ. işledikleri konulara ve ilgili oldukları alanlara göre de nazım türlerine ayrılırlar. TÜRK VE DÜNYA EDEBİYATINDA NAZIM BİÇİMLERİ Şiirler nazım birimlerine, kafiyelerine, vezinlerine ve mısra sayılarına göre nazım şekillerine; işledikleri konulara ve ilgili oldukları alanlara göre de nazım

Detaylı

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı.

İSTİKLÂL MARŞI'MIZ. Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. İSTİKLÂL MARŞI'MIZ Her milletin bir milli marşı var fakat bizimkisi ayrı. Bizimkisi İstiklal Marşıdır, başka yazılamaz gayrı. Kimisi yazılmış bilmem hangi krala; lorda, barona. Küçümsemem ama, benzetirim

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

LYS. Lisans Yerleştirme Sınavı. Öğretmenin defteri

LYS. Lisans Yerleştirme Sınavı. Öğretmenin defteri LYS Lisans Yerleştirme Sınavı Öğretmenin defteri LYS EDEBİYAT HIZLI ÖĞRETİM EDİTÖR Turgut MEŞE İÇİNDEKİLER Güzel Sanatlar ve Edebiyat... Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılması... 1 29 Bütün hakları Editör

Detaylı

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut

TEK TEK TEKERLEME. Havada bulut Sen bunu unut Havada bulut Sen bunu unut 8 TEK TEK TEKERLEME Öğrendiğim ilk tekerlemeyi hatırlamıyorum ama; çocukluğuma dönüp, baktığımda onlarca tekerleme arasından ikisinin öne çıktığını çok net görüyorum. Bir tanesi,

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden,

Şiir. Kategori: Şiir Cuma, 23 Nisan 2010 16:15 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 4075. 1 / 7 Phoca PDF 1. SEN (1973) Senden, senden, hep senden, Çemberlitaş taki dedesinin konağında büyüyen şair, Amerikan ve Fransız kolejlerinde başladığı ilk ve lise öğrenimini Deniz Lisesi nde tamamladı. İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü nü 1924 te bitirince

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I SANAT METİNLERİ ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA HAFTA 8 Eylül-

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ 1- Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış ( ) Gece yarısı arkadaşı sormuş ( ) ( ) Hocam ( ) uyudunuz mu ( ) ( ) Buyurun bir şey mi var ( ) ( ) Biraz borç para isteyecektim

Detaylı

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri

Insanı başa taç yaptım. Ne eğildim, ne de saptım. Acılardan ilaç yaptım. Aşık Şahturna Hayatı ve Şiirleri 1950 Sivas Gürün'de doğdu. 10 yaşlarında saz çalıp, türkü-deyişler okudu. 15 yaşında kendi yapıtı ilk plağıyla büyük üne kavuştu. Konser turneleri, kasetler, plaklar, uzunçalar, long playler ve günümüz

Detaylı

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

Paragraftaki açıklamaya uygun düşen atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 1) İnsanlar, dağlar gibi yerlerinden kımıldamayan cansızlar değildir. Arkadaşlar, tanışlar birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun ve buluşmaları ne kadar güç olursa olsun, günün birinde bir araya

Detaylı

LYS EDEBİYAT ÖN SÖZ. LYS EDEBİYAT Liselere Yardımcı Ders Kitabı 978-605-4459-69-8. Sevgili Öğrenciler,

LYS EDEBİYAT ÖN SÖZ. LYS EDEBİYAT Liselere Yardımcı Ders Kitabı 978-605-4459-69-8. Sevgili Öğrenciler, II LYS EDEBİYAT LYS EDEBİYAT Liselere Yardımcı Ders Kitabı 978-605-4459-69-8 ÖN SÖZ EDİTÖR Turgut MEŞE YAZAR Hakan KAMAÇ 2012 Baskı Dönemi Tüm hakları DATA Yayınları na aittir. Yayıncının izni olmaksızın,

Detaylı

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri

1. BÖLÜM. Þiirin Anlamsal Özellikleri Cevap Anahtarý 1. BÖLÜM Güzel Sanatlar ve debiyat Þiirin Biçimsel Özellikleri Þiirin Anlamsal Özellikleri Söz Sanatlarý 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Düz Yazý Türleri

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

I. DÖNEM. 1. Şiir İnceleme Yöntemi... 25 2. Şiir Okuma... 49 3. Manzume ve Şiir... 50 DERS KİTABI ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ... 61

I. DÖNEM. 1. Şiir İnceleme Yöntemi... 25 2. Şiir Okuma... 49 3. Manzume ve Şiir... 50 DERS KİTABI ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ... 61 VII İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. DÖNEM 1. ÜNİTE (GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT) 1. Güzel Sanatlarda Edebiyatın Yeri... 5 2. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi... 7 3. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi...

Detaylı

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır?

5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) almıştır? 5.SINIF TÜRKÇE (GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ) Öğle üstü bir cip gelip obanın çadırları önünde durdu. Çocuklar hemen çevresinde toplaştılar. Cipten önce veteriner, sonrada kaymakam indi. Obanın yaşlıları hemen

Detaylı

GAZETE. *ilk resmi turkçe gazete: Takvim-i Vekayi *ilk yarı resmi gazete: Ceride Havadi *ilk özel gazete

GAZETE. *ilk resmi turkçe gazete: Takvim-i Vekayi *ilk yarı resmi gazete: Ceride Havadi *ilk özel gazete ROMAN ROMAN *dünya edebiyatında ilk modern roman: Don Kişot, Servone *ilk çeviri roman: Fenelonda (Tercümanı Telemogue) *ilk yerli roman: Taaşuku Talat ve Fitnat *bir edebi akım (romantizm) etkisiyle yazılan

Detaylı

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA

PİNOKYO EĞİTİM KURUMLARI MART AYI AYLIK EĞİTİM PROGRAMI 1. HAFTA 1. HAFTA TARİH : 01 MART 2016 04 MART 2016 KONU : YEŞİLAY 1- Yeşilay nedir? Ne işe yara? Faaliyetleri nelerdir? Nefes akciğer yapalım. Vücudumuzu 2- Sigara ve alkolün zararlarını hep birlikte öğrenelim

Detaylı

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ İSMEK İN USTALARI ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ 10-17 MART 2014 / Dolmabahçe Sanat Galerisi Başkan dan eserlerin hiçbiri zahmetsiz,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI 9. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI www.edebiyatogretmeni.org Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım Dersleri Kaynak Sitesi RETGREGTGTGRTGTRGGT[Metni yazın] Sayfa 1 I. ÜNİTE - GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT 1. GÜZEL

Detaylı

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI I. ÜNİTE - GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT GÜZEL SANATLAR İÇİNDE EDEBİYATIN YERİ Güzel sanatları diğer eserlerden ayıran en önemli özellik insanda coşku ve estetik haz uyandırmasıdır. Güzel sanatlar için yapılan

Detaylı

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok)

CÜMLE BİLGİSİ. ( Cümle değildir. Anlamı yok) CÜMLE BİLGİSİ Bir duyguyu, düşünceyi, isteği veya haberi anlatan sözcük yada sözcük grubuna cümle denir. Bir söz gurubunun cümle olabilmesi için anlamlı olabilmesi gerekir. Haberi tam olarak anlatamayan

Detaylı

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır.

Şimdi noktalama işaretlerinin neler olduğunu ayrıntılarıyla görelim. Anlamca tamamlanmış cümlelerin sonunda kullanılır. NOKTALAMA İŞARETLERİ Dilimizde ilk kez Tanzimat döneminde kullanılan noktalama işaretleri, yazının daha kolay anlaşılmasını sağlar. Yazının okunmasını kolaylaştırır ve anlam karışıklığına düşülmesine engel

Detaylı

2. Olay kişi mekân, zaman olağanüstüdür. Yer ve zaman

2. Olay kişi mekân, zaman olağanüstüdür. Yer ve zaman ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLERİN ÖZELLİKLERİ 1. Olay çevresinde gelişir. 2. Yapı unsurları vardır(olay, kişi, zaman, yer). 3. Yazar eserini oluştururken ilahi, kahraman gözlemci bakış açısını kullanır.

Detaylı

10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 10. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 Sunum - Tartışma - Panel 8 5 1 02 Anlatıma Hazırlık 2 1 03 Anlatımda Tema ve Konu 4 2 1 04 Anlatımda Sınırlandırma 2 1 05 Anlatımın ve Anlatıcının

Detaylı

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında

25. Aşağıdaki deyimlerle anlamca üçlü bir grup oluşturulduğunda hangisi dışta kalır? A) eli bol B) eli açık C) eli geniş D) eli kulağında 21. Hangi cümlede "mi" farklı anlamda kullanılmıştır? A) O bu resmi gördü mü? B) O buraya geldi mi bayram olur. C) Zil çaldı mı içeri girer. D) Yemeği pişirdi mi ocağı kapat. 22. "Boş boş oturmayı hiç

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu 3. Yazma 3. SAYFA HABERİNDEN ŞİİRE 3. Sayfa Haberinden Haydar ERGÜLEN İN «Elmanın E si» Adlı Şiire SERDAR SOLKUN GALATASARAY LİSESİ TDE ÖĞRETMENİ Grup: Ortaöğretim öğrencileri ( Hazırlık sınıfları ve 9.

Detaylı

ÖRNEKTİR EDEBİYAT 10. SINIF. Edebiyat Tarihi - Dönemleri - Özellikleri 01 GENEL

ÖRNEKTİR EDEBİYAT 10. SINIF. Edebiyat Tarihi - Dönemleri - Özellikleri 01 GENEL EDEBİYAT 10. SINIF GENEL Edebiyat Tarihi - Dönemleri - Özellikleri 01 1. Aşağıdakilerden hangisi edebi metnin temel özelliklerinden biri değildir? A) Yazardan izler taşıması B) Eğiticilik amacının olması

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TÜRK DİLİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi İçin : www.zaferfotokopi.com

Detaylı

DİL VE ANLATIM 10. SINIFLAR ( ORTAK ) B GRUBU 20 Kasım 2014

DİL VE ANLATIM 10. SINIFLAR ( ORTAK ) B GRUBU 20 Kasım 2014 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. DİL VE ANLATIM 10. SINIFLAR ( ORTAK ) B GRUBU 20 Kasım 2014 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM I. YAZILI PUAN. 1. Soru 2. Soru 3. Soru 4. Soru 5. Soru

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç

O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç O sabah minik kuşların sesleriyle uyandı Melek. Yatağından kalktı ve pencereden dışarıya baktı. Hava çok güzeldi. Güneşin ışıkları Melek e sevinç katıyordu. Bulutlar gülümsüyor ve günaydın diyordu. Melek

Detaylı

2013 2014 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ

2013 2014 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2013 2014 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 9. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 2013 2014 DERS YILI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ 9. SINIFLAR

Detaylı

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan

Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Hazırlayan: Tuğba Can Resimleyen: Pınar Büyükgüral Grafik Tasarım: Ayşegül Doğan Bircan Mart 2009 Kendi Yaşam Öykünüzü Yazın Diyelim ki edebiyatla uğraşmak, yazı yazmak, bir yazar olmak istiyorsunuz. Bu

Detaylı

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım.

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım. 1. Soru Kitap okumak insanı özgürleştirir. Okuyan insan yeni düşünceler edinir, zihnine yeni pencereler açar. Okumak olaylara bakış açımızı bile etkiler. Kalıplaşmış salt düşünceler, yerini farklı ve özgür

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI 9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI I. ÜNİTE GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT Özellikleri GÜZEL SANATLAR İÇİNDE EDEBİYATIN YERİ Güzel sanatları diğer eserlerden ayıran en önemli özellikinsanda coşku ve estetik

Detaylı

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Arapgirli Haşim Koç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.7.2006 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI I. ÜNİTE GÜZEL SANATLAR VE EDEBİYAT GÜZEL SANATLAR İÇİNDE EDEBİYATIN YERİ Güzel sanatları diğer eserlerden ayıran en önemli özellik insanda coşku ve estetik haz uyandırmasıdır.güzel sanatlar için yapılan

Detaylı

Çileler sıkıntı yoldaşın oldu Ömrüne her zaman kahırlar doldu Henüz açan gülün çok çabuk soldu Dört mevsim bitmeyen kış mıydın anne

Çileler sıkıntı yoldaşın oldu Ömrüne her zaman kahırlar doldu Henüz açan gülün çok çabuk soldu Dört mevsim bitmeyen kış mıydın anne AYŞE BENEK KAYA Doğan kaya nın eşidir. 1956 da Sivas ta doğmuştur Tevfik ve Türkân Benek in kızıdır. Sivas ta Dört Eylül İlkokulu ve Selçuk Ortaokulunu bitirdikten sonra Sivas Merkez İlköğretmen Okuluna

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

İntikam. Ölüm Allah ın Emri

İntikam. Ölüm Allah ın Emri İntikam Bilir misin sen her gece Kendinle oturup konuşmayı Geceden uyanmamaya ant içip Gün ışığıyla yeniden doğmayı Bilir misin sen her güne hayata küskün başlamayı Anti sosyal kişilik olup da Şişelerin

Detaylı

BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL

BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL BİN YILLAR BOYU AZİZ İSTANBUL Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfinle kurul Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer

Detaylı

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN

ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE. Ekim 2013 Sayı 1. Yazar; HARUN ŞEN ŞİİR, HİKÂYE, MAKALE Ekim 2013 Sayı 1 Yazar; HARUN ŞEN 1 İçindekiler KALDIRIMLAR 1... 3 DİYET... 4 ÇOCUKLARINIZA ZAMAN AYIRIN... 5 2 KALDIRIMLAR I Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında; Yürüyorum, arkama

Detaylı

ÖSY S S Y S d e M a M sa s l 1989-ÖYS CEVAP: D

ÖSY S S Y S d e M a M sa s l 1989-ÖYS CEVAP: D http://egitimvaktim.com EDEBİYAT KONU ANLATIMI Masal Öykü(hikaye) Roman Makale Fıkra Söyleşi(sohbet) Deneme Eleştiri Anı Günlük Yaşamöyküsü(Biyografi) Özyaşamöyküsü(Otobiyografi) Mektup Söylev Gezi Yazısı(seyahatname)

Detaylı

LYS EDEBİYAT ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1

LYS EDEBİYAT ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1 LYS EDEBİYAT ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1 1. Günü gününe yazıldığı için, günlükler, anılara göre daha nesnel değil öznel olur. Zaten anılar toplumun okuması, günlükler ise kişinin kendi okuması için yazıldığından

Detaylı

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MART AYI 3. HAFTASINDA NELER YAPTIK?

DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MART AYI 3. HAFTASINDA NELER YAPTIK? DENİZ YILDIZLARI ANAOKULU MART AYI 3. HAFTASINDA NELER YAPTIK? SERBEST ZAMAN Çocuklara sporun önemi anlattık ve her sabah spor yaptık. Çocuklar ilgi köşelerinde öğretmenenimizin rehberliğinde serbest oyun

Detaylı

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri

Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı. Tasavvuf Ve Gelenek. Seminerleri Edebiyat Mevsimi 2012 de Tasavvuf Rüzgarı Tasavvuf Ve Gelenek Seminerleri EDEBİYAT MEVSİMİ 2012 24 ARALIK 2012 PAZARTESİ AÇILIŞ PROGRAMI 4.İSTANBUL EDEBİYAT MEVSİMİ 11:00 Açılış Konuşmalar 24 ARALIK 2012

Detaylı

ÖRNEKTİR EDEBİYAT 9.SINIF. Sanatların Sınıflandırılması GENEL. 1. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü plastik

ÖRNEKTİR EDEBİYAT 9.SINIF. Sanatların Sınıflandırılması GENEL. 1. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü plastik EDEBİYAT 1. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü plastik sanatlar grubunda yer alır? A) Tiyatro -heykel - sinema B) Mimari - sinema - resim C) Minyatür - heykel - kabartma D) Resim - minyatür -müzik

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Melih Güler. - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 11.9.2011 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir.

Detaylı

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Müzik Bilim Etkinlikleri Sohbetler *Kendimi tanıyorum (İlgi ve yeteneklerim, hoşlandıklarım, hoşlanmadıklarım) *Arkadaşlarımı tanıyorum *Okulumu tanıyorum

Detaylı

. Haftalık 3, yıllık toplam 111 ders saati

. Haftalık 3, yıllık toplam 111 ders saati TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Fen Liselerine Yönelik. Haftalık 3, yıllık toplam 111 ders saati GİRİŞ En yaygın ve çok yönlü iletişim aracı olan konuşmanın hayatın her alnında büyük önemi var. Anadili öğretimi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

HALK EDEBİYATI. Aşk, doğa, ayrılık, özlem, ölüm, din, tasavvuf konularının yanı sıra toplum hayatını

HALK EDEBİYATI. Aşk, doğa, ayrılık, özlem, ölüm, din, tasavvuf konularının yanı sıra toplum hayatını HALK EDEBİYATI GENEL ÖZELLİKLERİ Halkın içinden doğan eserler, tema ve duyarlılık bakımından halkın hayatına sıkı sıkıya bağlıdır. Genellikle açık ve sade bir anlatım vardır. Şairler genellikle okumamış

Detaylı

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B.

TÜRKÇE. Değerlendirme 1 Harf Bilgisi. A. Seviyorum B. Süt. A. Anne B. Dede. C. Baba. A. Kaplumbağa B. Tavşan C. Kurbağa. A. Okul B. Ad :... Değerlendirme 1 Harf Bilgisi 1. 5. Selin Süt içmeyi seviyorum. Selin in cümlesindeki hangi sözcüğün harf sayısı en azdır? Seviyorum Süt Anne Dede Baba Yukarıda verilen sözcüklerin hangisi sözlükte

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.

ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI. :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No. ÖZEL ÖĞRETİM KURSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-I ÇERÇEVE PROGRAMI 1.KURUMUN ADI 2.KURUMUN ADRESİ 3.KURUCU TEMSİLCİSİ ADI :Tercih Özel Öğretim Kursu :Kesikkapı Mah. Atatürk Cad. No.79 Fethiye /MUĞLA :ARTI ÖZEL

Detaylı

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI Ö.Ç BİLFEN ANAOKULU 5 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 01-05 HAZİRAN 2015 01 HAZİRAN PAZARTESİ SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı ve istedikleri ilgi köşelerinde evden getirdikleri oyuncaklarla

Detaylı

(d.1286/1869-ö.1319/1902) âşık

(d.1286/1869-ö.1319/1902) âşık NÂZÎ, Yozgatlı (d.1286/1869-ö.1319/1902) âşık Asıl adı Mustafa dır. Yozgat ın Yukarı Nohutlu Mahallesinde 1869 yılında, dünyaya geldi (Işıtman 1969: 5401). Babası, Yozgat ın Çekerek ilçesinin Beyyurdu

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir.

KURALLI VE DEVRİK CÜMLELER. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. --KURALLI CÜMLE: İş, hareket, oluş bildiren sözcükler cümlenin sonunda yer alıyorsa denir. Örnek: Mustafa okula erkenden geldi. ( Kurallı cümle ) --KURALSIZ (DEVRİK) CÜMLE: Eylemi cümle sonunda yer almayan

Detaylı

ÖZEL ARI OKULLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF EDEBİYAT SORULARI

ÖZEL ARI OKULLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF EDEBİYAT SORULARI ÖZEL ARI OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ 9.SINIF EDEBİYAT SORULARI 1. Metinler gerçeklikle ilişkileri, işlevleri ve yazılış amaçları bakımından sınıflandırılırlar. Bu amaçla metinler

Detaylı

5. Et et içinde, et fit içinde Dünya dümeni, onun içinde.

5. Et et içinde, et fit içinde Dünya dümeni, onun içinde. 1. a) Bende yapışık, sende yapışık Çam ağacı çamda yapışık. b) Sende de var, bende de var Bir kuru çöpte de var. c) Arifsiniz, zarifsiniz Kendinizi neden bilirsiniz? 2. a) Ağzı var, dili yok Canı var,

Detaylı

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi

ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI. Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi ŞANLIURFA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI ŞEHİR TANITIM YAYINLARI 1 Yayın Adı: Şiir Şehir Urfa Konusu: Urfa Üzerine Yazılmış Şiir Seçkisi Hazırlayan: Mehmet KURTOĞLU Sayfa Sayısı: 160 Toplam Baskı

Detaylı

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects

2. SINIF. KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects. 3. SINIF V. YARIYIL VI. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K Ects KODU DERSİN ADI T U K Ects NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF I. YARIYIL

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

YAPACAĞIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİ

YAPACAĞIMIZ SANAT ETKİNLİKLERİ KONULAR VE FAALİYETLER ATATÜRK VE ATATÜRKÇÜLÜK Bu ünitede ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ün hangi şehirde doğduğunu, evini, annesinin ve babasının adlarını, soyadının neden olmadığını, ilk adının Mustafa

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR

BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR ÖTÜKEN Ârif Nihat Asya BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Şiirler: 1 BİR BAYRAK RÜZGÂR BEKLİYOR Servet Asya ya Armağanımdır. DESTAN O zaferler getiren atların Nalları altındanmış; Gidişleri akına, Gelişleri akındanmış.

Detaylı

Kübra ÇAKMAKTAŞ, Ayşegül BULGU, Gülşah ERTAŞ, Abdulkadir Arslan

Kübra ÇAKMAKTAŞ, Ayşegül BULGU, Gülşah ERTAŞ, Abdulkadir Arslan YAYIN KURULU Hazırlayanlar Kübra ÇAKMAKTAŞ, Ayşegül BULGU, Gülşah ERTAŞ, Abdulkadir Arslan YAYINA HAZIRLAYANLAR KURULU Kurumsal Yayınlar Yönetmeni Saime YILDIRIM Kurumsal Yayınlar Birimi Dizgi & Grafik

Detaylı

SİBELANNE ANAOKULU MAYIS AYI BÜLTENİ ÇALIŞKAN ARILAR SINIFI

SİBELANNE ANAOKULU MAYIS AYI BÜLTENİ ÇALIŞKAN ARILAR SINIFI SİBELANNE ANAOKULU MAYIS AYI BÜLTENİ ÇALIŞKAN ARILAR SINIFI ULAŞIM VE TRAFİK HAFTASI * Trafiğin tanımı yapıyoruz(yayalar,taşıtlar vb.) *Trafik işaretlerini öğreniyoruz. Trafik polisinin görevlerini öğreniyoruz.

Detaylı

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

Dinleme Kuralları. 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? 1. SINIF Dinleme Kuralları TEST-1 1. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur? A) Dinleme sırasında müzik dinleyebiliriz. Dinleme için hazırlık yapmalıyız. C) Dinleme sırasında resim yapabiliriz. 2.

Detaylı

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen

Hazırlayan: Saide Nur Dikmen Yayın no: 169 VEFA VE CÖMERTLİK ÖYKÜLERİ Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür İç düzen: Durmuş Yalman Kapak: Zafer Yayınları İsbn: 978 605 5523 15 2 Sertifika no: 14452 Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu

Detaylı

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ'NE

BENDEN SELAM OLSUN BOLU BEYİ'NE Kimliğiyle ilgili iki ayrı tartışma var. Birincisi, 16 ve 17'nci yüzyılda yaşadı. Yeniçeri ocağından yetişen bir şair. 1578-1590 arasındaki Osmanlı-İran savaşlarına katıldı. Bir tür ordu şairidir. Diğeri

Detaylı

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir?

ALTIN BALIK. 1. Genç balıkçı neden altın balığı tekrar suya bırakmayı düşünmüş olabilir? ALTIN BALIK Bir zamanlar iki balıkçı varmış. Biri yaşlı, diğeriyse gençmiş. İki balıkçı avladıkları balıkları satarak geçinirlermiş. Bir gün yine denize açılmışlar. Ağı denize atıp beklemeye başlamışlar.

Detaylı

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan,

Yücel Terkanlýoðlu. HTML clipboard. Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için yitik bir zaman. Rüyayla devirdiðim kazan, Yücel Terkanlýoðlu Onaylayan Administrator Cumartesi, 23 Þubat 2008 Son Güncelleme Pazartesi, 27 Ekim 2008 Besteciler.org HTML clipboard Yaþamadýklarýndýr Dünyan! Uykuyla geçirdiðim her an, Benim için

Detaylı

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Müdürlük Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Ana Başlık Alt Başlık Sayfa Soru Düzeltme Olayları Ad Aktarması 6 - Ad Aktarması (Mecazı Mürsel) Kinaye 8 - Kinaye

Detaylı

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ

YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ YALNIZLIK PAYLAŞILMAZ Özdemir Asaf (Ankara, 11 Haziran 1923 İstanbul, 28 Ocak 1981) Danıştay Üyesi Mehmet Asaf ın oğludur. Babasını kaybettiği yıl (1930) Galatasaray Lisesi nin ilk kısmına girdi. 1934

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı