MEHMET ÂKİF ERSOY UN KÜFE SİNİN METİN DİLBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEHMET ÂKİF ERSOY UN KÜFE SİNİN METİN DİLBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ"

Transkript

1 MEHMET ÂKİF ERSOY UN KÜFE SİNİN METİN DİLBİLİMSEL AÇIDAN İNCELENMESİ Seher ERDOĞAN ÇELTİK* Giriş Her edebî metin, kendi içinde oluşturulmuş bir sistemdir. Sözcükler ve cümlelerden oluşan bu sistemin anlamını keşfedip ortaya koymada metin dilbilimden faydalanılabilir. Bu amaçla göstergeler dizgesini belirlemek, metnin yüzey ve derin yapısındaki anlamlarını, bağdaşıklık ve tutarlılığını tespit etmek gerekir (Günay 2007: 15). Bu çalışmada Küfe adlı manzum hikâye, metin dilbilimsel açıdan ve özellikle bağdaşıklık ile tutarlılık unsurları göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Metinde öncelikle bilim adamlarının üstünde mutabık oldukları bağdaşıklık araçlarına yer verilmiştir. Buradan elde edilen sonuçlar metin üzerinde işlevleriyle birlikte gösterilmiştir. Bağdaşıklık Araçları / Gönderim Zamirler Şahıs Zamirleri Metin içerisinde tamlama grubu olarak kullanılan şahıs zamirleri, anlamı kuvvetlendirmiştir. Bir isme ya da nesneye gönderme yapanlar ise anlatımı daha kısa, konuşma diline yakın kılmıştır. Ayrıca şairin vezin kaygısının da şahıs zamirlerini tercih etmesinde etkisi olmuştur, diyebiliriz. Metinde geçen şahıs zamirleri birimler arasında bağdaşıklık ve tutarlılık sağlamaktadır. Bunlar, metindeki kahramanları ve küfeyi nitelerken kullanılmıştır. On üç yaşında kadar bir çocuk gelip öteden, Gerildi, tekmeyi indirdi öyle bir küfeye: Tekermeker küfe bîtâb düştü tâ öteye. -Benim babam senin altında öldü, sen hâlâ Onunla besliyeceksin ananla kardeşini. Bebek misin daha öğrenmedin mi sen işini? Adın nedir senin, oğlum? -Hasan. -Hasan, dinle. Zararlı sen çıkacaksın bütün bu hiddetle. Benim de yandı içim anlayınca derdinizi... Fakat, baban sana ısmarlayıp da gitti sizi. O, bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni Nasıl büyüttü? Bugün, sen de kendi kardeşini, Yetim bırakmıyarak besleyip büyütmelisin. 703 * Arş. Gör., Gazi Ü. Gazi Eğitim Fak., Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

2 Dedim ki ben de: Ayol dinle annenin sözünü... Hasan, dayım yatı mekteplerinde zâbittir; Senin de zihnin açık... Söylemiş olaydık bir... Koyardı mektebe... Dur söyleyim demişti hani? Okutma sen de hamal yap bu yaşta şimdi beni! Söz anladım uzun, hem de pek uzun sürecek; Benimse vardı o gün birçok işlerim görecek; Bıraktım onları, saptım yokuşlu bir yoldan, Ne oldu şimdi aceb, kim bilir, zavallı Hasan? Fakat çocuk bana haykırdı ekşitip yüzünü: -Sakallı, yok mu işin? Git, cehennem ol şuradan! Fakat, baban sana ısmarlayıp da gitti sizi. O, bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni -Bırak hanım, o çocuktur, kusûra bakmam ben... Adın nedir senin, oğlum? 704 Dönüşlülük Zamiri Metinde anlamı vurgulamak için kullanılmıştır. Şair dönüşlülük zamirini kahraman seslenirken kendisinin yüklendiği görevin zorluğunu vurgulamak için tercih etmiş olmalı. Nasıl büyüttü? Bugün, sen de kendi kardeşini, Yetim bırakmıyarak besleyip büyütmelisin. İşaret Zamiri Selâmetin yolu insan için bu, başka değil! Elimde bir koca değnek, onunla yoklayarak, Baban gidince demek kaldı âdetâ öksüz! Onunla (küfe)besliyeceksin ananla kardeşini. Fakat çocuk bana haykırdı ekşitip yüzünü: -Sakallı, yok mu işin? Git, cehennem ol şuradan! Evet, bu yavruların hepsi, pür südud-i şebab, Eder dururdu birer aşiyan-ı nura şitab. Birazdan oynıyacak hepsi bunların (mektepten çıkan çocuklar), ne iyi! O, yük değil, kaderin bir cezası ma sûma... Yazık, günahı nedir, bilmeyen şu mahkuma! Şu(Hasan ın çalışmaya başlamadan öceki haline gönderme) var ki, yavrucağın hâli eskisinden elim: İlgi Zamiri Vurgulu bir anlatım sağlar. O anda karşıki evden bir orta yaşlı kadın O arkasındaki püskül ki kuyruğu olacak! İşaret Sıfatı Şair anlama derinlik katmak suretiyle işaret sıfatlarını kullanmıştır. Böylece bağdaşıklık oluşturmuştur. O (eski evlere gönderme)sâlhurde, harâb evlerin saçaklarına, Bu bir hamal küfesiymiş... Aceb kimin? Derken; O anda karşıki evden bir orta yaşlı kadın Zararlı sen çıkacaksın bütün bu hiddetle(hasanîn küfeyi tekmelemesi, annesine kızması). -Hay hay! Neden bu (küfeyle mi söz öbeğine gnderme) söz lâkin? Okutma sen de hamal yap bu yaşta şimdi beni! Benimse vardı o gün (andan maziye zamansal gönderim) birçok işlerim görecek O yamrı yumru beden, upuzun boyun, o bacak,(deveye gönderim) O arkasındaki püskül ki kuyruğu olacak!

3 Çocuk, benim o sabah gördüğüm zavallı yetim... Nefes değil o soluklar, kesik kesik feryad; Nazar değil o bakışlar, dümû-i istimdad. Bu bir ayaklı sefalet ki yalnayak, baş açık; O anda mekteb-i rüşdiyyeden taburla çıkan Hasan la karşılaşırken bu sahne oldu hazin; Fakat Hasan, babasından kalan o pis küfeyi, Yazık, günahı nedir, bilmeyen şu mahkûma! Karşılaştırma Şu var ki, yavrucağın hâli eskisinden elîm: Birazdan oynayacak hepsi bunların, ne iyi, Fakat Hasan, babasından kalan o pis küfeyi, Ki ezmek istedi görmekle reh-güzârında İlelebed çekecek dûş-ı ıztırârında! Eksiltili Anlatım Cümlenin Dönüştürülmesi Yetîm bırakmayarak besleyip büyütmelisin. Küfeyle öyle mi? Hay hay! Neden bu söz lâkin? Ayakta kundura yok, başta var mı fes? Ne gezer! Ortak Ögelerin Dönüştürülmesi Önüm adaysa basıp, yok, (önüm) denizse atlayarak, Ne istedin küfeden, yavrum? (Onun) Ağzı yok dili yok, Baban (küfeyi) sekiz sene kullandı... Hem de derdi ki: Çok Koyardı mektebe (seni)... Dur söyleyim demişti hani? Bizim çocuk yaramaz, (o) evde dinlenip durmaz; Kızın merâkını celbetti, (onun merakını) dâimâ da eder: Bir elde olmalı kandil, bir elde iskandil (olmalı), Eklerin Dönüştürülmesi Selâmetin yolu insan için bu(dur), başka değil! Ne istedin küfeden, yavrum? Ağzı yok dili yok(tur), Nefes değil, o soluklar, kesik kesik feryâd(dır) Nazar değil o bakışlar, dümû-ı istimdâd(dır). Evet, bu yavruların hepsi, pür-sürûd-ı şebâb(dı), O, yük değil, kaderin bir cezâsı(dır) ma sûma... Değiştirim Fiile Dayalı Değiştirim Benim babam senin altında öldü, sen hâlâ Kurumla yat sokağın ortasında böyle daha! 705 Cümleye Dayalı Değiştirim O sâl-hûrde, harâb evlerin saçaklarına, Sığınmış öyle giderken, hemen ayaklarına Yetîm bırakmayarak besleyip büyütmelisin. Küfeyle öyle mi? Unuttun öyle mi? Bayramda komşunun gelini: Hasan, dayım yatı mekteplerinde zâbittir Senin de zihnin açık... Söylemiş olaydık bir...

4 Bağlama Ögeleri Ekleyici Bizim mahalle de İstanbul un kenârı demek: Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek! 706 Baban sekiz sene kullandı... Hem de derdi ki: Çok Uğurlu bir küfedir, kalmadım hemen yüksüz... Dedim ki ben de: Ayol dinle annenin sözünü! Senin de zihnin açık... Söylemiş olaydık bir... Söz anladım ki uzun, hem de pek uzun sürecek Kızın merâkını celbetti, dâimâ da eder: Hasan, dayım yatı mekteplerinde zâbittir Senin de zihnin açık... Söylemiş olaydık bir... Koyardı mektebe... Dur söyleyim demişti hani? Okutma sen de hamal yap bu yaşta şimdi beni! Zararlı sen çıkacaksın bütün bu hiddetle. Benim de yandı içim anlayınca derdinizi... Fakat, baban sana ısmarlayıp da gitti sizi. Ayırt Edici Zıtlık Bildiren Zararlı sen çıkacaksın bütün bu hiddetle. Benim de yandı içim anlayınca derdinizi... Fakat, baban sana ısmarlayıp da gitti sizi. Nefes değil, o soluklar, kesik kesik feryâd Nazar değil o bakışlar, dümû-ı istimdâd. O, yük değil, kaderin bir cezâsı ma sûma... Ayakta durmaya elbirliğiyle gayret eden, Lisân-ı hâl ile ammâ rükûa niyyet eden O sâl-hûrde, harâb evlerin saçaklarına, Zaman Sıralama Bildiren Sular karardı mı, artık gelen gelir dayanır! Açıklama Bildiren Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek! Genişçe bir küfe yatmakta, hem epey eski. Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak? Ayıp: Dilencilik, işlerken el, yürürken ayak. Çocuk, benim o sabah gördüğüm zavallı yetîm... Şu var ki, yavrucağın hâli eskisinden elîm: (Açıklama) Cılız bacaklarının dizden altı çırçıplak... Bir ince mintanın altında titriyor, donacak! Ayakta kundura yok, başta var mı fes? Ne gezer! Düğümlü, alnının üstünde sâde bir çember. Bu bir ayaklı sefâlet ki yalnayak, baş açık On üç yaşında buruşmuş cebîn-i sâfı, yazık! Örnekleme Bildiren Şu var ki, yavrucağın hâli eskisinden elîm: Cılız bacaklarının dizden altı çırçıplak... Bir ince mintanın altında titriyor, donacak!

5 Ayakta kundura yok, başta var mı fes? Ne gezer! Düğümlü, alnının üstünde sâde bir çember. Nefes değil, o soluklar, kesik kesik feryâd Nazar değil o bakışlar, dümû-ı istimdâd. Kelime Bağdaşıklığı Aynı Kavram Alanından Kelime Kullanma Beş on gün oldu ki, mu tâda inkıyâd ile ben Sabahleyin çıkıvermiştim evden erkenden. Sokaklarında gezilmez ki yüzme bilmeyerek! Adım başında derin bir buhayre dalgalanır, Sular karardı mı, artık gelen gelir dayanır! Önüm adaysa basıp, yok, denizse atlayarak, Kurumla yat sokağın ortasında böyle daha! O anda karşıki evden bir orta yaşlı kadın Ne istedin küfeden, yavrum? Ağzı yok dili yok, Onunla besleyeceksin ananla kardeşini. O bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak? Senin de zihnin açık... Söylemiş olaydık bir... Koyardı mektebe... Dur söyleyim demişti hani? Okutma sen de hamal yap bu yaşta şimdi beni! O yamru yumru beden, upuzun boyun, o bacak, O arkasındaki püskül ki kuyruğu olacak! Çocuk, benim o sabah gördüğüm zavallı yetîm... Şu var ki, yavrucağın hâli eskisinden elîm: Cılız bacaklarının dizden altı çırçıplak... Bir ince mintanın altında titriyor, donacak! Ayakta kundura yok, başta var mı fes? Ne gezer! Düğümlü, alnının üstünde sâde bir çember. Tekrar Metinde yapılan tekrarlar; aynı ya da benzer kelimenin tekrarı ile ikilemeler şeklindedir. Bu tekrarlar metne bir ahenk katmış, anlamı pekiştirmek amacıyla şair tarafından kullanılmıştır. Bir elde olmalı kandil, bir elde iskandil, Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak? Söz anladım ki uzun, hem de pek uzun sürecek Benimse vardı o gün pek çok işlerim görecek O yamru yumru beden, upuzun boyun, o bacak, Yavaş yavaş geliyorlar. Fakat tesadüfe bak: Nefes değil, o soluklar, kesik kesik feryâd Nazar değil o bakışlar, dümû-ı istimdâd. Metnin Yapısı Yukarıda manzumenin metin dilbilimsel olarak bağdaşıklık unsurları incelenmiştir. Burada ise metin kendi içindeki alt birimlere ayrılıcak ve bu alt birimlerin yapısı ile birbirleriyle olan ilişkisi üzerinde durulacaktır. 1. Bölüm Yazarın yaşadığı mahallenin özellikleri Küfe ile karşılaşma 2. Bölüm Hasan ve annesi ile tanışma Hasan ve annesi arasındaki çatışma Hasan ile yazar arasında tartışma 3. Bölüm Yazarın Hasan ve annesinin yanından ayrılması 4. Bölüm Yazarın Hasan ile tekrar karşılaşması 5. Bölüm Hasan ile mektepten çıkan çocukların karşılaşması Yazarın bu manzara karşısında hissettikleri 707

6 1. Yapı Anlatıcı birinci bölümde yaşadığı mahalleyi tasvir eder. Burası İstanbul un bir kenar mahallesidir. Tasvir için tercih edilen kelimeler, İstanbul un bu kenar mahallesini canlı bir şekilde gözler önüne sermektedir. Burası adım başı su birikintileriyle dolu çukurların bulunduğu bir mahalledir, orada dolaşabilmek için yüzme bilmek gerekmektedir. yüzme bilmeyerek anlam öbeği sokakların vasfını vurgulamak için açıklayıcı bir ifade olarak yer almıştır. Mahallede dolaşabilmek için elinizde bir değnek ya da bir kandilin bulunması gerekir. Anlatıcı, geniş zaman ile ifade ettiği bu tasvir cümleleri ile mahallenin her daim böyle bir manzarası olduğunu vurgulamak ister. Buhayre, sular, yüzme, deniz, ada ; mutad, inkıyad ; mahalle, sokak, ev gibi kelimeler aynı kavram alanında kullanılan, birim içerisinde bağdaşıklık ve buna bağlı olarak tutarlılık oluşturan unsurlardır. Mahalledeki yılların eskittiği harap evler, ayakta kalma çabasındadır. Anlatıcı, bu evlerin ayakta kalma çabaları ile eskimişliği arasında tezat oluşturmuş ve metne bir derinlik kazandırmıştır. Birbirine sıkı sıkı kenetlenmiş binalar, rükû edercesine eğilen insanlara benzetilir. Ayakta durmaya elbirliğiyle gayret eden, Lisân-ı hâl ile ammâ rükûa niyyet eden O sâl-hûrde, harâb evlerin saçaklarına, Sığınmış öyle giderken, hemen ayaklarına 708 Öyle kelimesiyle fiziksel unsurları ifade edilen bu evlere bir gönderme yapılır. Anlatıcı, mahallenin fiziksel özelliklerini anlatırken orada yaşayanlar hakkında ipuçları da verir. Okuyucunun çıkarımda bulunmasını sağlayacak kelimeleri seçer. 2. Yapı Anlatıcının ikinci bölüme geçişi küfe ile karşılaşması ile olur. Birinci bölüm ile ikinci bölüm arasında bağdaşıklığı sağlayan unsurlar yazarın kendisi ve delîl idir. Bu bölüm diyaloglar üzerine kurulmuştur. Yazar bir önceki bölümden getirdiği anlatma tekniği ile küfeyi anlatır. Hasan ın küfeyi tekmelemesinden sonraki bölümde konuşma; Hasan la annesi ve Hasan la yazar arasında diyaloglar şeklinde oluşturulur. Diyaloglardaki üslup mahalle arasında karşılaşan iki kişinin konuşması kadar samimidir. Ağzı yok, dili yok, gel etme, def ol git şurdan gibi halk söyleyişleri de mahallede yaşayanların kullandığı kalıp ifadelerdir. Böylece aynı anlam alanı içinde kullanılan kelimeler ile seçilen yerel söyleyişteki mantıksal uyum sağlanır. Babası vefat ettiği için ailesine bakmak zorunda kalan Hasan, hınçla küfeyi tekmeler. Hasan ın küfeye nefretle yaklaşmasının iki sebebi vardır: Kendisinin okumasına engel olması ve babasının ölümünden onu sorumlu tutması. Hasan ın annesi ondan küfeye iyi davranmasını ister; çünkü küfe anne için evin reisi(eşi)nin yadigârıdır ve geçimlerini sağlayacaktır. Anlatıcı anne ile oğul arasındaki çatışmayı küfeye bakış tarzlarına yükler. Hasan ile annesinin tartışmasını işiten yazar, ona nasihat vermek ister. Hasan onu da azarlar. Annesi, babası yaşında adamı azarladığı için Hasan a kızar. Çocuklara hoşgörü ile yaklaşmak gerektiği düşüncesi burada titizlikle işlenir. Burada bir çocuğun taşıyamayacağı kadar ağır bir yük altında bocalaması da derin yapıda işlenmiştir. Anlatıcı, Hasan a babasının aileyi kendisine emanet ettiğini hatırlatır ve kardeşini yetim büyütmemesi gerektiğini nasihat eder. Bu bölümde alın teri ile para kazanmanın önemine dikkat çekilmiştir. Alın teri ile kazanılan para değil, el ayak tutarken yapılan dilencilik şair tarafından kınanır. Anlatıcı, Hasan a babasının hayatı boyunca alın teriyle çalıştığını hatırlatır. Kendisinin artık ailenin resisi olduğu ve onun da alın teriyle ekmek parası kazanması gerektiğini söyler. Ancak Hasan küfeyi küçümsemektedir: Fakat, baban sana ısmarlayıp da gitti sizi. O bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni Nasıl büyüttü? Bugün, sen de kendi kardeşini, Yetîm bırakmayarak besleyip büyütmelisin. Küfeyle öyle mi? Anlatıcı, çalışıp yük taşımanın ayıp olup olmadığını sorsa da bu, aslında cevap almak için sorulmuş bir soru değildir. Zaten cevabını kendisi verir. Ayıp olan aslında tembelliktir. Burada çalışmanın ne kadar kıymetli olduğu mı soru ekine yüklenen anlamla verilir: Hay hay! Neden bu söz lâkin? Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak? Ayıp: Dilencilik, işlerken el, yürürken ayak.

7 Ayrıca hay hay kelime öbeği konuşma dilinin hususiyetlerini yansıtması- mahallede bu şekilde konuşulur- yanın da onaylama anlamını da ihtiva eder. Bu bölümde oluşturulan bir başka çatışma ise Hasan ın okuma isteğidir. Hasan yatılı mektepte okumayı hayal etmektedir, annesinin kendisinin bu hayalini yıkmasına da tepki gösterir. Hasan ın bu okuma isteği son bölümde daha çarpıcı bir tezat şeklinde okuyucunun gözleri önünde canladırılacaktır. Eğitim meselesi son bölüm ile bu bölüm arasında anlamsal bir bütünlük arz etmektedir. Bu bölümde anne, çocuk, kardeş ve baba gibi aile kavramını tanımlayan kelimeler bir arada kullanılmış ve kendi içinde bir bağdaşıklık ve buna bağlı olarak tutarlılık oluşturmuştur. 3. Yapı Anlatıcı, anne ile oğlun yanından ayrılır. Bu bölümde Hasan ile tekrar karşılaşılacağına dair ipucu verilir. (Çıkarım) Ne oldu şimdi acep, kim bilir, zavallı Hasan? ifadesi bir sonraki bölüm ile bir önceki bölümü anlamsal olarak birbirine bağlamaktadır. 4. Yapı Bu bölümde sanatkâr ile Hasan ın tekrar karşılaşır. Sanatkâr kızıyla birlikte Kömürcüler kapısı civarında gezerken Hasan ı görür. Bu bölümde ikinci bölümde karşılaşılan Hasan ile buradaki Hasan ın fizikî özellikleri karşılaştırılır. Artık Hasan, eskisinden daha elim bir vaziyette, bacakları cılız ve dizden aşağısı çıplak, kesik kesik soluklar almakta ve daha şimdiden alnında kırışıklıklar oluşmuş bir hâldedir. Başı fessiz, incecik bir mintan giymiş ve ayakları çıplak bir vaziyette küfeyle yük taşımaktadır. Anlatıcı, Hasan ın vaziyetinin vehametini anlatırken koskocaman, çırılçıplak gibi kelimeleri kullanmıştır. Küfe koskocaman olarak vasıflandırılırken karşısına cılız, titreyen bir zavallı yetim olarak Hasan koyulmuştur. Kısa bir zamanda omzuna ailenin geçimi yüklenen Hasan ı yavrucak, yetim, elim, ne gezer gibi anlam öbekleriyle tanıtan sanatçı, anlatımına duygusal bir derinlik katar. Hasan ın tasvirinde kullanılan şimdiki zaman çekimi anlatılanların sanki o anda karşısında canlandırmasını ve okuyucunun gözü önünde olayın yaşanmasını sağlamaktadır. Bu bölümde de anlamsal olarak birbirini tamamlayan kelimelerin tekrar edildiği görülür. Ayrıca aşağıdaki beyitte görüleceği gibi değil ile birlikte nefes, soluk; nazar ve bakış gibi eş anlamlı kelimelerin de anlamı kuvvetlendirdiği dikkati çeker: Nefes değil, o soluklar, kesik kesik feryad Nazar değil o bakışlar, dümu -ı istimdad 5. Yapı Beşinci bölümde Hasan ile orta mektepten çıkan çocukların karşılaşması söz konusudur. Anlatıcı burada, orta mektep çocuklarını özellikle kullanmış olmalı. Mektep çocukları birazdan oyun oynayacaklar. Hasan ise boynu bükük, yarı çıplak bir hâlde ve çalışmak zorundadır. Sanatçı, bu karşılaştırmada okuyucuya Hasan ın vaziyetini daha çarpıcı bir şekilde verir: Hasan; ezmek istediği o küfeyi omuzlarında taşımaya mahkûm edilmiş bir masumdur. Okula girmek ve mektep çocuklarıyla oyun oynamak, artık Hasan için gerçekleşmesi imkânsız bir hayaldir. Hasan ın fiziksel özelliklerine bir gönderme yapılmış ve bu suretle bağdaşıklık oluşturulmuştur. Bu bölümde kullanılan gelecek zaman çekimi Hasan ve diğer çocukların bu vaziyetlerinin gelecekte de aynı doğrultuda gelişeceğine dair ipucu vermektedir. Kader kelimesi, bir mahkeme gibi düşünülebilir. Mahkeme ya da yargı günahı/cezayı bilmeyen bir masuma ömür boyu bu yükü omuzlarında taşıma cezası vermiştir. Kaderin acımasızlığı çok etkili bir metaforla vurgulanır. Anlatıcı burada direkt olarak Hasan a yardım edilmesi gerektiği mesajını vermez. Onun kader karşısında ne kadar aciz kaldığını göstermekle yetinir. Ancak bu manzumeyi okuyanlar Hasan ın bu durumu karşısında kendilerini vicdani olarak sorumlu hissetmeli ve nice Hasan ları kurtarmak için bir şeyler yapma isteği duymalıdır. Hikâye, aslında bugünde sokaklarda binlerce Hasan ın bulunduğu hatırlatmaktadır. Âkif, bu manzumesiyle evrensel bir mesajı bu şekilde nesilden nesile ulaştırmayı gaye edinir. O, gerçek hayatta karşılaştıklarını eserlerine yansıtırken işlediği meselelerde evrensel bir mesaj vermek ister. 709

8 Sonuç Eser, sosyal hayattan alınan bir kesiti realist bir bakış açısıyla anlatılır. Manzum hikâye olan metin nazmın imkânlarından faydalanılarak okuyucunun dikkatine sunulur. Böylece anlatılanlar daha etkili ve çarpıcı bir şekilde ifade edilir. Metne bağdaşıklık ve tutarlılık açısından yaklaşmak, eserin içerisinde geçen kelimelerin, anlam öbeklerinin ve bağdaşıklık aracı olarak yukarıda nitelendirdiğimiz gruplamaların fonksiyonlarını ve metne katkısını ortaya koymaktadır. Eserin sağlam bir kurguya sahip olduğu, bölüm içi ve bölümler arasında tutarlı bir bütünlük bulunduğu görülmektedir. Kaynakça Aksan, Doğan (1999): Anlambilim-Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi, Engin Yayınevi, Ankara. Ayata Şenöz, Canan (2005): Metindilbilim ve Türkçe, Multilingual, İstanbul. Aytaş, Gıyasettin (2008): Çağdaş Gelişmeler Işığında Şiir Tahlilleri, Akçağ Yayınları, Ankara. Coşkun, Eyüp (2002): Lise II. Sınıf Öğrencilerinin Sessiz Okuma Hızları ve Okuduğunu Anlama Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Gazi Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi. Ersoy, Mehmed Âkif (1996): Safahat, Haz. C. Kurnaz, A. Hayber, M. Tatcı, K. Akarsu, S. Toplu, H. Özbay, İstanbul: MEB Yayınları. Günay, Doğan (2007): Metin Bilgisi, Multilingual, İstanbul. Onursal, İrem. (2003): Türkçe Metinlerde Bağdaşıklık ve Tutarlık Günümüz Dilbilim Çalışmaları, Multilingual, İstanbul. 710

9 MEHMET AKİF İN SAFAHAT INDA FARSÇA YAZAN EDİPLERİN BULDUĞU YANSIMALAR Selami TURAN* Şairler bir eser ortaya koyarken, anlatmak istedikleri duygu ve düşüncelerine uygun olarak, çeşitli kaynaklardan yararlanırlar. Bu yararlanmada şair, kendi mizacına, dünya görüşüne en yakın şairleri benimser. Hatta onların şiirine ve şairliğine eserlerinde göndermeler yapmayı bir erdem ve övünç kabul eder. Şairlerin ortaya koydukları eserin arka planının anlaşılmasında bunların bilinmesi önem arz eder. Bu yazımızda yılları arasında yaşamış, örnek kişiliği ve verdiği eserleriyle Türk milletinin değer verdiği önemli şahsiyetlerden olan Mehmet Akif in edebî kişiliğinde Farsça yazan ediplerin etkisini Safahat tan hareketle incelemeye çalışacağız. Akif in önemli ve tek eseri olan Safahat, şairin sağlığında yedi ayrı kitap halinde bazıları birkaç defa basılan, ölümünden sonra ise tek cilt olarak yayımlanan ve tamamı aruzla yazılmış mısralık 108 manzumeden ibaret külliyatın adıdır 1. Her Osmanlı şairinde olduğu gibi Mehmet Akif in kültür ve edebiyat çevresinin teşekkülünde Batı edebiyatının yanında Arap ve Fars edebiyatının da önemli etkisi vardır 2. Farsça yazan şairler bağlamında Safahat a baktığımızda, Fars edebiyatının yetiştirdiği önemli şairlerden Firdevsî, Sa dî, Hâfız, Ömer Hayyam, Attâr, Nizâmî, Örfî nin yanında eserlerini Farsça yazmasına karşılık Türk edebiyatının önemli simalarından Mevlânâ ve eserlerinde Urduca ve Farsçayı kullanan İkbal i görürüz. Bu şairlerin Safahat ta nasıl geçtiğini kronolojk sırayla ele almaya çalışalım. Firdevsi (ö. 411/1020 [?]) Gazneli Mahmud döneminin önemli şairlerinden olan Firdevsî, İran ın Arap egemenliğine girene kadarki efsanevî tarihini anlattığı Şehnâme isimli eseriyle tanınır 3. Safahat ta Acem Şahı isimli manzumede İran ın yetiştirdiği önemli simalardan bahsederken Firdevsî nin ismine yer verir: O Sâ dî ler, o Hâfız lar, o Firdevsî, o Râzî ler, Gazâlî ler, o Kutbüddin, o Sa düddin, o Kâdîler. Yetiştirmiş; o Örfi nin, o birçok şems-i irfanın Ziyâsindan tenevvür eylemiş iklîmi dünyânın, Attâr (ö. 618/1221) Attâr, Horasan Selçuklulularının son zamanında Nişabur da dünyaya gelmiş, mutasavvıf bir ediptir. Yazdığı İlahinâme, Esrarnâme ve Mantıku t-tayr isimli eserleriyle birçok şairi etkilemiştir 5. Akif, sosyal ve ahlakî 1 M. Orhan Okay; Ertuğrul Düzdağ, Mehmed Âkif Ersoy, DİA, C. 28, Ankara 2003, s Kuntay, Mithat Cemal, Mehmet Akif, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1990, s Mehmet Kanar, Firdevsî, DİA, C. 13, İstanbul 1996, s Mehmet Akif Ersoy, Safahat, (Haz.: M. Ertuğrul Düzdağ), Kültür Bakanlığı, Ankara 1989, s M. Nazif Şahinoğlu, Attâr, Feridüddin, DİA, C. 4, İstanbul 1992, s * Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğrt. Üyesi

10 konulardaki görüşlerini dile getirdiği Asım isimli manzumede, yenilikçi ve müsamahakâr Hocazâdenin ağzından beğendiği şiir tarzını ve şairleri söylerken Sa dî ile birlikte Attâr ın ismini de söyler: Sâde pek sövme ki, Peygamberimiz şi ri sever. -Vâkıâ inne mine ş-şi ri... büyük bir ni met; Dikkat etsen: Yine sevdikleri, lâkin, hikmet. Ben ki Attâr ile Sa dî yi okur, hem severim; Başka vâdîleri tutmuşlara ancak söverim. 6 Mevlânâ (ö. 1273) Eserlerini Farsça yazmasına karşılık Klasik Türk edebiyatının kuruluş ve gelişmesinde önemli bir yere sahip olan Mevlânâ 7, Fatih Kürsüsünde isimli uzun manzumede, Divan-ı Kebir deki bir hikâye vesilesiyle geçer. Bu hikâye şöyledir: Evi harabeye dönen bir adam, gizlice her gün eve, aman haber vermeden yıkılma diye yalvarır. Bir gün ev ansızın yıkılır. Adam hani bana haber verecektin diye eve sitem edince ev de, çöküntüler ve çatlaklarla kaç kere sana, ağız açtım, aklını başına devşir, gücüm kuvvetim kalmadı çökeceğim dedim. Sense öfke ile boyuna ağzıma balçık tıkadın. Nerde ağız açtıysam sen ağzımı çamurla kapattın diyerek kendinin savunur. Mevlanâ bu hikâyeyi anlattıktan sonra, bu hikâyenin metaforik çözümlemesini ve asıl vermek istediği mesajı kendisi şöyle verir: Bil ki ev, bedenindir; ağrılar, sızılar da; yarıklar, çöküntüler; ağrı sızı deliklerini ilaçla sıvamadasın a hasta. O ilaç, o macun, samanlı balçığa benzer, hadi bakalım, boyuna yarıkları, delikleri samanlı balçıkla sıvayadur. Beden ağız açar da gittim der sana, fakat hekim gelir de ağzını kapatır, söyletmez bedeni. 8 Akif ise, Mevlânâ nın bu ibretlik hikâyesini milletin perişanlığını anlatmak amacıyla kullanmıştır. Ona göre evin haliyle milletin hali birbirine benzemektedir. Fakat aralarında bir fark vardır o da, şu an için hezimete uğramış olan millet, bu halden temelinin sağlamlığı, çalışma ve gayretin bereketiyle, bir gün adam olursa, kurtulma ümidini taşır: Hikâye hâlimizin aynıdır, değil mi? Evet! Şu farkı var yalınız: Bizde yok değil kuvvet. Yığın yığın sakatâtıyle geçmiş edvârın, Yıkılmış olsa da bir hayli kısmı dîvârın. Binâ-yı milleti i lâ eden temel sağlam. Demek ki kurtuluruz biz bugün olursak adam. Onun da çâresi elbirliğiyle gayrettir. Çalışmanın o kadar feyzi var ki: Hayrettir! Hezîmetin sonu ölmek değildir elbette. Düşenler oldu zamanıyla aynı âkıbete; Sa dî (ö. 1292) İran edebiyatının önemli şairlerinden olan Sa dî, şiirle fikri ve hayatı birleştiren bir şairdir 10. Yazmış olduğu Bostan ve Gülistan isimli eserleriyle birçok şairimiz gibi Mehmet Akif üzerinde de etkili olmuştur. Akif, Şark ın Rûh-ı Kemâli şeklinde tavsif ettiği Sa dî yi Fars edebiyatının önemli şairlerinden olan Firdevsi den de Hayyam dan da daha üstün görür ve beğenir 11. Zaten Safahat ta on farklı yerde Sa dî ye yer vermesi, Akif üzerindeki etkisini göstermesi bakımından önemlidir. Akif in Sa dî yi beğenmesinde mizacının, yaşadığı çevre, aldığı eğitimin yanında; toplum hayatında görülen olumsuzlukları, beşeri zaafları ortaya koyan manzum hikâye yazma modasının da etkisi vardır 12. Safahat ta Sa dî ya ismen ya Bostan ve Gülistan isimli eserlerinde yer alan hikâye veya beyitler vasıtasıyla ya da bir şiirinin çevirisi vesilesiyle geçer. Sa dî Safahat ta iki yerde ismen geçmektedir. Bunlardan ilki, Süleymaniye Kürsüsünde dünya iklimini aydınlatan irfan güneşleri arasında onun ismi de zikredilir 13. Diğeri ise, Asım da, muhafazakâr ve tenkitçi 6 Mehmet Akif Ersoy, a.g.e., s Reşat Öngören, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, DİA, C. 29, Ankara 2004, s Mevlana Celaliddin, Divan-ı Kebir, (Haz.: Abdülbaki Gölpınarlı), Kültür Bakanlığı Yayını, C. III, Ankara 1992, s Mehmet Akif Ersoy, a.g.e., s Tahsin Yazıcı, Sa dî, MEBİA, C. 10, İstanbul 1988, s Ahmet Kabaklı, Mehmed Âkif, Türk Debiyatı Vakfı Edebi Eserler Dizisi, İstanbul 1987, s Fevziye Abdullah Tansel, Mehmet Akif Hayatı ve Eserleri, İrfan Yayınevi, İstanbul 1973, s Mehmet Akif Ersoy, a.g.e., s. 72.

11 Köse İmamla, yenilikçi ve müsamahakâr Hocazâde nin şiir üzerine yaptığı konuşmada yer alır. Burada Akif, Hocazâde nin ağzından şiirde hikmetin önemini vurguladıktan sonra Attârla birlikte Sa dî yi de hem okuduğunu hem de sevdiğini söyler: Sâde pek sövme ki, Peygamberimiz şi ri sever. -Vâkıâ inne mine ş-şi ri... büyük bir ni met; Dikkat etsen: Yine sevdikleri, lâkin, hikmet. Ben ki Attâr ile Sa dî yi okur, hem severim; Başka vâdîleri tutmuşlara ancak söverim. 14 Akif, yeri geldikçe anlattığı konuyla bağlantılı olarak Bostan ve Gülistan daki hikâyelerden de istifade etmiştir. Yararlandığı hikayelerden ilki gayret ve çalışmanın önemini vurguladığı Durmayalım isimli manzumede yer alır. Bostan da geçen hikâyede, Sa dî, bir gece vakti Feyd çölünde kervanla ilerlerken, gecenin ve yorgunluğun etkisiyle uyuya kaldığını, kervandan geriye düştüğünü. Bunu gören devecinin, öfkeyle kendisini uyandırarak, menzile varmadan uyumanın tehlikeli olduğunu söylediğini anlatır. Sa dî bu hikâyenin hisse kısmında, her şeyi yerinde ve zamanında, yılmadan yapmanın güzelliğini çeşitli örneklerle anlatır 15. Akif, bu hikâye ile bir maksada varmak isteyenin azim ve gayreti elden bırakmaması gerektiğini Sa dînin dilinden ifade eder: Varmak istersen -diyor Sa dî- eğer bir maksada, Tuttuğun yollar tükenmekten muarrâ olsa da; Şedd-i rahl et, durmayıp git, yolda kalmaktan sakın! Merd-i sâhib-azm için neymiş uzak, neymiş yakın? Hangi müşkildir ki himmet olsun, âsân olmasın? Hangi dehşettir ki insandan hirâsân olmasın? 16 Akif, hedefe ulaşmada azmin önemini vurguladığı Azim isimli manzumede, Bostan da yer alan kervanda çocuğunu kaybeden adamın hikâyesini seçmiştir. Bu hikâyede, Kervanla yolculuk yaparken evladını kaybeden bir adamın, durmadan sağa sola telaş içinde koşturarak çocuğunu araması, sonunda evladına kavuşması anlatılır. Akif bu hikâyeyi anlattıktan sonra, bir gayeye ulaşabilmek için, ümitsizliğe kapılmadan azimle çalışmanın önemini vurgular: İm ân ile baksak oluyor işte nümâyan, Sa dî bize göstermede bir meslek-i irfan: Bir gâye-i maksûda şitâb eyleyen âdem, Tutmuşsa bidâyette eğer azmini muhkem, Er geç bulacak sa y ile dil-hâhını elbet. Zîrâ bu şu un-zâr-ı tecellîde, hakîkat, Tevfik, taharrîye, taharrî ona âşık; Azmin de emel lâzımıdır, gayr-ı müfârık. Olsun da emel azm ü taharrîye mukârin; Tevfik zuhûr eylemesin sonra... Ne mümkin! Ba zen iki üç haybet olur rehzen-i ümmîd... İnsan o zaman etmelidir azmini-teşdîd. Ye sin sonu yoktur, ona bir kerre düşersen Hüsrâna düşersin; Çıkamazsın ebediyyen! Mahkûm olarak ye se şu bîçâre peder de, Evlâdını şâyed o karanlık gecelerde, Vaz geçmiş olaydı aramaktan, ne bulurdu? Elbet biri candan, biri cânandan olurdu Akif dördüncü kitapta yer alan Vaiz Kürsüde manzumesinde ise, Bostan da geçen Dervişle Tilki hikâyesine yer verir. Bu hikâyede, dervişin biri kötürüm bir tilki görür. Bu haldeki tilkinin hayatını nasıl devam ettirdiğini düşünürken, pençesinde bir çakalla bir aslan çıkagelir. Aslan zavallı çakalı oracıkta yer, ondan artanla da tilki karnını doyurur. Ertesi gün de bir vesile ile tilkiye rızkının geldiğini gören derviş, tilkiye rızkını veren Allah 14 Mehmet Akif Ersoy, a.g.e., s Sadi, Bostan, (Çev.: Hikmet İlaydın), MEB, İstanbul 1992, s Mehmet Akif Ersoy, a.g.e., s Mehmet Akif Ersoy, a.g.e., s. 58,59.

12 bana da rızkımı verir diyerek bir mescidin köşesine çekilir ve tevekkül etmeye başlar. Fakat günlerce beklemesine rağmen ne gelen vardır ne giden. Derviş günden güne zayıflayarak bir deri bir kemik kalır. Güçsüz ve bitkin bir haldeyken, mihrabdan hey kalb adam, kendini tilki gibi elsiz ayaksız görme; aslan ol da başkaları senden nasiplensin diye bir ses duyar. 18 Bu hikâyeyi hem Sa dî hem de Akif, tevekkül adı altında miskinliği ve çalışmamayı eleştirmek amacıyla anlatırlar: Ömer, tevekkülü elbet bilirdi bizden iyi... Ne yaptı biz mütevekkilleriz diyen kümeyi? Dağıttı, kamçıya kuvvet, gidin, ekin diyerek. Demek: Tevekkül eden, önce mutlaka ekecek; Demek: Tevekküle pek sığmıyormuş, anladın a, Sinek düşer gibi düşmek şunun bunun kabına. 19 Akif, Bostan ve Gülistan da geçen hikâyelerden yararlanmasının yanında bu hikâyelerde geçen bazı beyitleri de yazdığı manzumelerin başına koyarak, manzumeyi o beytin anlamı etrafında oluşturmuştur. Bunlardan ilki Geçinme Belası isimli manzumenin başında yer alan; Ömr-i giran-mâye der in sarf şud Tâ çi horem sayf çi pûşem şitâ 20 beytidir. Bu beyit Gülistan ın birinci bölümünde yer alan, sultanın yanında çalışan zengin kardeşle el emeği ile geçinen yoksul kardeş arasındaki muhaverenin anlatıldığı hikâyenin sonunda yer alan dört mısralık manzum netice kısmının ilk iki mısraıdır 21. Bu netice kısmında Sa dî kanaatin önemini ve el emeği ile geçinmenin erdemini ifade eder. Akif, Geçinme Belası isimli manzumesini bu beytin anlamı üzerine bina etmiştir. Ona göre geçim kaygısını çeken insan asla özgür değildir. Çünkü Sa dî bile bunca hüner ve felsefesine rağmen geçim derdinden yakınmıştır: Doksan senelik ömre, İlâhî bu mu gâyet? Bilmem ki ne âlem bu cedel-gâh-ı maîşet! Korkunç oluyor böyle hakîkatleri, gerçek, Sa dî gibi bir asr-ı fazîletden işitmek. Sa dî o kadar felsefesiyle, hüneriyle, Fikrindeki hürriyet-i fevka l-beşeriyle Esbâb-ı maîşet denilen kayda girerse, Yâd etmesin âzâdeliğin nâmını kimse Safahat ta yer alan diğer beyitler ise, Acem Şahı isimli manzumeyi oluşturan iki parça şiirin başında yer alır. Akif in Mithat Cemal ile birlikte yazdığı bu manzumede, birinci parça Mithat Cemal e, ikinci parça ise Mehmet Akif e aittir. Her iki manzumede beyitler manzumenin çıkış noktasını oluşturur. Siyasî bir konunun ele alındığı bu manzumelerde Acem Şahı eleştirilir. Aslında bu manzumelerde Akif, Acem Şahı nın şahsında bulunduğu dönemin yönetimine eleştiri getirmektedir. Mithat Cemal in yazdığı kısımda yer alan beyit, Bostan da tebaya şefkat göstermenin öneminin anlatıldığı hikâyenin sonunda yer alan; Be-merdî ki mülk-i ser-a-ser zemîn Niyerzed ki hûnî çeked ber zemîn 23 (Bi adama bütün dünya mülkünü versen, bir damla kanın yere dökülmesine değmez.)beytidir. Burada Acem Şahına zulmü, kibri, gururu eleştirilmiştir: Gürz-i girân-ı zulmünü ey kanlı nâsiye; 18 Sadi, Bostan, (Çev.: Hikmet İlaydın), MEB, İstanbul 1992, s Mehmet Akif Ersoy, a.g.e., s. 239, Gülistan, Tahran 1382, Bab-ı Evvel, s. 50; Sa dî, Gülistan, (Çev.: Hikmet İlaydın), MEB., İstanbul 1991, s Manzumenin tamamı şöyledir: Ömr-i giran-mâye der in sarf şud/ Tâ çi horem sayf çi pûşem şitâ/ Ey şikem hayre be-nânî be-sâztâ nekunî puşt be-hıdmet-i duta (Yazın ne yiyeyim? Kışın ne giyeyim? Düşüncesiyle kıymetli ömür yabana gitti. Bir ekmeğe kani ol da huzurda belin iki kat olmasın ey azgın mideli!) 22 Mehmet Akif Ersoy, a.g.e., s. 29, Bostan, 16. Baskı, Tahran 1382, 4. hikaye, 17. beyit; Sadi, Bostan, (Çev.: Hikmet İlaydın), MEB, İstanbul 1992, s. 40.

13 Eyvân-ı zer-cidârına as ziynetin diye! Al kanlı bir kefenle donat hayme-gâhını, Canlarla yak meçâil-i mâtem- penâhını! Makberlerin hufeyre-i muzlim-dehanları, Dendân-ı gayz u kahra şebîh üstühanları Yâd eylesin mezâlimini tâ ebed senin, Ey cephesi, kitâbesi bin kanlı medfenin! Ey bir hayâle tuhfe kılan bin hakîkati, Ey âhenîn eliyle kazıp kabr-i milleti, Nûr-i hayât ufuklarını herc ü merc eden Meyyitlerin izâmı gibi târumâr eden! Ey hâdimi serâçe-i mâtem feşanların! Rahş-ı akûr-i zulmüne pâmâl olanların Gül-gonce-i mezârı mıdır tâc-ı devletin? Tutmuşsa da avâlim-i efkârı şöhretin, Zannetme ki hükûmetinin efseriyledir. Sa dî lerin mezâr-ı çemen-ber-seriyledir... Sa dî lerin mezârı, evet, bir avuç türâb... Tahtınsa bir cihan ki senin âsüman-meâb! Lâkin o kabre bence fedâ taht ü efserin... Makber-güzîn olup da sükût eyliyenlerin Feryâd-ı vâpesînine değmez bu velvelen... Mudhik gelir nigâh-ı temâşâma hâilen! Bin mülkü, milleti yok eden pençe-i felek, Bir şahsı şüphesiz ebedî kılmamak gerek. Mâzî ki işte makbereler mâverâsıdır, Milletlerin haziyre-i zâir-cüdâsıdır Atfeylesen nigâhını ka r-ı zalâmına; Milletlere gözün ilişir na ş nâmına! Dârâ ların o nâsiye-i târumârını, Ecdâdının izâmını, çökmüş mezârını Pîş-i nigâh-ı ibretine al da bir düşün... Çoktur bu rütbe dağdağa bir kabza hâk için! İklîmler alan o muazzam Napolyon un Bir hufredir kazandığı şey. İşte bak onun En son serîri makbere-i mâtemîsidir, Akreplerin nedîmi, yılanlar enîsidir! Yer kalmamış sarây-ı muallâna bak utan: Mâtem-sarâylarla dolu sâha-i vatan! Emr-i cihan-mutâı bu dünyâyı râm eden Eslâfının -bugün düşünürsek -değil iken Toprak dolan dehenleri feryâda muktedir, Hâlâ senin bu velvele-i nahvetin nedir? 24 Mehmet Akif in yazdığı kısmın başında yer alan beyit de Bostan da geçer. Sasani hükümdarlarından Hüsrev-i Perviz in, saltanat sevdasıyla kendisine başkaldıran ve canına kast eden oğlu Şîrûye ye, ölüm döşeğindeyken, verdiği öğütlerin yer aldığı hikâyede geçen beyit şöyledir: Riyâset be-dest-i kesânî hatâst Ki ez destşân-ı desthâ ber Hudâst (Halkın, zalimliğinden Allah a sığındığı kimselerin, devletin başında kalmaları uygun değildir.) Akif, burada Acem şahının zulmü, kan dökücülüğü eleştirmiş, önemli insanlar yetiştirmiş İran toprağının, perişan olma sebebini anlatmış, zamanın adaletsizliği kaldıramayacağını izmihlalin ise pek yakın olduğu ifade etmiştir. Ayrıca Akif, kendi yazdığı kısımda, Mithat Cemal e ait bölümün başında yer alan Farsça beyti, Bü- 24 Mehmet Akif Ersoy, a.g.e., s. 69, Bostan, 16. Baskı, Tahran 1382, 2. hikaye, 13. beyit; Sadi, Bostan, (Çev.: Hikmet İlaydın), MEB, İstanbul 1992, s. 22, 23.

14 716 tün dünyâ için bir damla kan çoktur şeklinde tercüme ederek kullanmıştır: Bu müdhiş velvelen İrân ı dâim inletir sanma. Muzaffersin! diyen sesler bütün hâindir, aldanma. Zafer-yâb olduğun kimdir? Düşün bir kerre, millet mi? Adâlet isteyen bir kavmi vurmak gâlibiyyet mi? Nasîbin yok mudur bir parça olsun âdemiyyetten? Nasıl aldırmıyorsun yükselen feryâda milletten? Emîn ol bunca mazlûmun yüreklerden kopan âhı, Tependen indirir elbette bir gün lâ netu llâhı! Sığınmış olduğun şevket-sarây-ı zulmü pek muhkem Hayâl etmektesin... Lâkin ne bârûlar, ne müstahkem Penâh-ı bî-amanlar, heybet-i Kahhâr-ı Mutlak la, Kökünden devrilip bir anda yeksân oldu toprakla! O, bir çok memleket vîrân edip yaptırdığın eyvan Harâb olmaz mı? Kabristâna dönmüşken bütün İran? Evet, İrân ı kabristâna döndürdün, helâk ettin; Kefen yaptın girîbân-ı ümîdi çâk çâk ettin! Bütün dünyâ için bir damla kan çoktur diyorlar, sen Şu ma sûm ümmetin seller akıttın hûn-i pâkinden! Yüzünden perde-i temkîni artık kaldırıp attın: Ne mâhiyyet, nasıl fıtrattasın, dünyâya anlattın! Livâü 1-hamd-i hürriyyet iken İslâm için gâyet, Nedir pâmâl-i istibdâdın olmak öyle bir râyet? Kazak celbeyleyip tâ Rusya dân sâdâtı çiğnettin; Yezîd in rûhu şâd olsun... Emînim çünkü şâd ettin! Şehâmet gösterip binlerce Beytullâh ı bastırdın; Şecâat arz edib birçok ricâlullâhı astırdın! Ne Allah tan hayâ ettin, ne Peygamber den âr ettin: Devirdin kâ be-i ulyâ-yı dîni, hâk-sâr ettin! Hamâset perverân-ı kavmi tuttun bir bir öldürdün, Umûmen Şark ı ağlattın, umûmen Garb ı güldürdün.. Hayır, hiçbir gülen yok, sızlıyor Garb ın da vicdânı, Görüp ecsâd-ı mazlûmîne meşher hâk-i İrân ı! O Sâ dî ler, o Hâfız lar, o Firdevsî, o Râzî ler, Gazâlî ler, o Kutbüddin, o Sa düddin, o Kâdîler. Yetiştirmiş; o Örfi nin, o birçok şems-i irfanın Ziyâsindan tenevvür eylemiş iklîmi dünyânın, Bugün makhûr-i nâdânîsidir bir fırka haydûdun! Nedir pinhân olan esrârı bilmem, bunda Ma bûd un. Hayır, Ma bûd a ircâında yoktur bunların ma nâ: Yataklık eylemez cânîye -hâşâ- bir zaman Mevlâ. Şehâmet perverâ, Şâhâ! Zaman, bî-dâdı kaldırmaz; Hatâ etmektesin şâyed diyorsan Kimse aldırmaz. Bu istibdâda artık bir nihâyet ver ki: İstikbâl Karanlık derler amma işte pek meydanda: İzmihlâl! 26 Ayrıca Akif, Gölgeler başlığını taşıyan yedinci kitapta yer alan, Kıtalar bölümünde, Sa dî den yaptığı bir tercümeye yer verir: Bahâr olmuş, çemenler, lâleler, güller bütün bitmiş; Gülüm, bir sensin ancak bitmeyen hâlâ şu topraktan. Rebî î bir bulut şeklinde ağlarken mezârında, Nihâyet öyle yaş döksem ki, artık sen de fışkırsan! 27 Hâfız (ö. 790/1390 [?]) 14. yüzyılda yaşamış İran edebiyatının önemli temsilcilerinden olan Hafız 28, Safahat ın ilk kitabında yer 26 Mehmet Akif Ersoy, a.g.e., s. 71, Mehmet Akif Ersoy, a.g.e., s Tahsin Yazıcı, Hâfız, DİA, C. 15, İstanbul 1997, s

15 alan Acem Şahı isimli manzumede İran topraklarının yetiştirdiği irfan güneşleri içerisinde Sa dî, Firdevsî, Râzî, Gazâlî, Kutbuddin, Sa düddin, Kâdî, Örfî gibi isimlerle beraber anılır: Görüp ecsâd-ı mazlûmîne meşher hâk-i İrân ı! O Sâ dî ler, o Hâfız lar, o Firdevsî, o Râzî ler, Gazâlî ler, o Kutbüddin, o Sa düddin, o Kâdîler. Yetiştirmiş; o Örfi nin, o birçok şems-i irfanın Ziyâsindan tenevvür eylemiş iklîmi dünyânın, 29 Fakat ikinci kitabında yer alan Süleymaniye Kürsüsünde isimli manzumesinde, hem Hâfız ı hem de onun divanını fetva kitabı gibi kullanan; tasavvuf kisvesi altında şiirlerinde şarap ve sevgili muhabbeti yapan şairleri ağır bir dille eleştirir: Üdebâ doğrusu pek çok kimi görsen: Şâir. Yalınız, şi rine mevzû iki şeyden biridir: Koca millet! Edebiyyâtı ya oğlan, ya kan... Nefs-i emmâre hizâsında henüz duygulan! Sonra tenkîde giriş: Hepsi tasavvufla dolu: Var mı sâfiyyede bilmem ki ibâhiyye kolu? İçilir, türlü şenâ atler olur, bî pervâ; Hâfız ın ortada dîvânı kitâbü l fetva! Gönül incitme de keyfin neyi isterse becer! 30 Akif, bu eleştiriyi yaparken, Hâfız ın divanında yer alan nist redifli meşhur gazelinde geçen; Mebâş der pey âzâr u herçi hâhî kun Ki der şerîat-i mâ gayr ezin gunâhî nist Gazel 86/6 31 (Kimseyi incitme de ne istersen yap, çünkü bizim kanunumuzda bundan başka bir suç yoktur.) beytinin ilk mısraını, Gönül incitme de keyfin neyi isterse becer! şeklinde çevirerek kullanır. Örfî-i Şirazî ( ): Sebk-i Hindî akımının önemli temsilcilerinden olan Örfî 32, Safahat ta ismen geçen şairlerdendir. Örfi, Süleymaniye Künsüsünde İran ın yetiştirdiği önemli simalar sıralanırken onlar arasında Örfî nin ismi de zikredilir 33. Örfî Akif in beğendiği şairlerdendir. Daha gençlik döneminde, değişik mecmualarda, şiirlerinden tercüme yaptığı şairler içerisinde Örfî de vardır. Bu hususla ilgili olarak Mithat Cemal, Akif i anlattığı kitabında, Onun, Servet-i Fünûn dergisindeki Bedâyiü l-acem isimli köşesinde, Örfî nin ölüm döşeğinde sevgilisinin geliş haberini duyunca söylediği; Ey merg merâ ziyâr şermende mekun, Nevmîdem ezan gevher-i erzende mekun; Yâr âyed u cân mîreved, hudâyâ nefsî Muhlet dîn u der-kıyâmeten zinde mekun. (Ey ölüm beni sevgilime mahcup etme. Ümitsizim, amma O değerli cevherden beni mahrum etme. Ey Allahım sevgili geliyor amma can gidiyor. Bana bir an mühlet ver de kıyamette diriltme.) Rubaisini o zamanının efkâr-ı umumiye sine beğendirerek şöyle tercüme ettiğini aktarır: Nevmid-i visâl eyleme artık beni ey merg En son emelimdir şunu bari heder etme! Canan geliyor, can gidiyor, şimdi ilâhî, Bir lahza emân ver de kıyamette diriltme! Mehmet Akif Ersoy, a.g.e., s Mehmet Akif Ersoy, a.g.e., s Divan-ı Hâfez, (Haz.: Muhammed Kazvini, Dr. Kasım Gani), Çap-ı Evvel, Tahran, s. 46; Hafız, Divan, (Çev.: Abdülbaki Gölpınarlı), MEB, İstanbul 1988, s. 26, Mohammad Shafi, Örfî, MEB İA, C. 9, İstanbul 1988, s Mehmet Akif Ersoy, a.g.e., s Mithat Cemal Kuntay, Mehmet Akif, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1990, s

16 İkbal ( ): Safahat ta geçen bir başka kişi de, Urduca ve Farsça on bir eser yazan 35, şair ve mütefekkir İkbal dir yılında Pakistan ın Pencab eyaletine bağlı Siyalkut şehrinde doğan İkbal, Hindistan daki Müslümanların İngiliz sömürgesine karşı başkaldırmalarında ve Pakistan ın kurulmasında önemli tesiri olan kişilerdendir 36. Akif, milli mücadele yıllarında Ankarada daha sonra da Mısırda bulunduğu dönemde Muhammed İkbal in bazı eserlerini okumuş ve onun da birçok meselede kendisine benzediğini fark etmiştir. Akif, İkbal hakkında hakikaten yaman şair. Zaten Hind müslümanları arasında ismini bilmeyen, şiirlerini ezberlemiş olmayan yok... Nezdimdeki iki eserinden biri; Peyam-ı Meşrık tır. Çok güzel kıtalarla gazelleri var. Gazellerin biriikisi bana sarhoş gibi nara attırdı. İlmi, irfanı, kudret-i şairanesi benimkilerle kabil-i kıyas değil, çok yüksek sözlerini sarf ederek övgüyle bahseder. Akif, hayal kırıklıklarını, acılar içinde geçen ömrünü ve İslam dünyasının içler acısı halini anlattığı Sanatkâr şiirinde, bulunduğu ruh halini güzel bir şekilde yansıttığı için ikbal in bir beytini dörtlük halinde tercüme ederek şöyle kullanır 38 : Figâna söyletebilmek bir ıztırâbı, hayâl! Diyordu şâiri Hind in o feylesof İkbâl: Heyecâna verdi gönülleri, Heyecanlı sesleri gönlümün; Ben o nağmeden müteheyyicim: Ki yok ihtimâli terennümün Sonuç olarak, Farsça yazan birçok şairin ismi geçse de bunlar içerisinde hikmet yönü ağır basan Attâr, Sa dî, Mevlânâ ve İkbal gibi mütefekkir ediplerin onun şiir dünyasında daha çok yansıma bulduğunu görüyoruz. Akif Safahat ta Sa dî ve Mevlanâ dan hikâyelere toplum hayatında görülen olumsuzlukları, insanî zaafları anlattığı manzumelerinde yer vermiştir. Şair, hikâyeler vasıtasıyla daha kolay ve etkili anlatmıştır. Hikmetli söyleyişi önemseyen şair, manzume başlarındaki beyitlerde de bunu gözetmiştir. Akif in şairlerden yaptığı tercümeler serbest çeviri şeklindedir. Adeta çevirirken onları yeniden yorumlamıştır. Kaynakça Aydın, Mehmet S., İkbal, Muhammed, DİA, C. 22, İstanbul 2000, s Ayvazoğlu, Beşir, Mehmed Âkif ve Muhammed İkbal, Muhammed İkbal Kitabı Uluslararası Muhammed İkbal Sempozyumu Bildirileri (1-2 Aralık 1995), İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları, İstanbul 1997, s Bostan, 16. Baskı, Tahran Divan-ı Hafez, (Haz.: Muhammed Kazvini, Dr. Kasım Gani), Cap-ı evvel, Tahran. Ersoy, Mehmet Âkif, Safahat, (Haz.: M. Ertuğrul Düzdağ), Kültür Bakanlığı, Ankara Fergan, Eşref Edip, Mehmed Akif:, Hayatı Eserleri ve Yetmiş Muharririn Yazıları, Çelikcilt Matbaası, İstanbul Gülistan, Tahran, Hafız, Divan, (Çev.: Abdülbaki Gölpınarlı), MEB, İstanbul Kabaklı, Ahmet, Mehmed Âkif, Türk Debiyatı Vakfı Edebi Eserler Dizisi, İstanbul Kuntay, Mithat Cemal, Mehmet Akif, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara Mevlana Celaliddin, Divan-ı Kebir, (Haz.: Abdülbaki Gölpınarlı), Kültür Bakanlığı Yayını, C. III, Ankara Okay, M. Orhan; Düzdağ, Ertuğrul, Mehmed Âkif Ersoy, DİA, C. 28, Ankara 2003, s Öngören, Reşat, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, DİA, C. 29, Ankara 2004, s Sadi, Bostan, (Çev.: Hikmet İlaydın), MEB., İstanbul Sadi, Gülistan, (Çev.: Hikmet İlaydın), MEB., İstanbul Muhammed İkbal in Farsça yazdığı eserlerden bazıları şunlardır: Esrâr-ı Hôdi, Rumûz-ı bî- Hôdi, Peyâm-ı Maşrık, Zebûr-ı Acem, Câvidnâme, Pes çi Bâyed Kerd Ey Akvâm-ı Şark. 36 Mehmet S. Aydın, İkbal, Muhammed, DİA, C. 22, İstanbul 2000, s Eşref Edip Fergan, Mehmed Akif:, Hayatı Eserleri ve Yetmiş Muharririn Yazıları, Çelikcilt Matbaası, İstanbul 1960, s M. Orhan Okay; Ertuğrul Düzdağ, Mehmed Âkif Ersoy, DİA, C. 28, Ankara 2003, s. 437; Beşir Ayvazoğlu, Mehmed Âkif ve Muhammed İkbal, Muhammed İkbal Kitabı Uluslararası Muhammed İkbal Sempozyumu Bildirileri (1-2 Aralık 1995), İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı Yayınları, İstanbul 1997, s Mehmet Akif Ersoy, a.g.e., s. 479.

17 Shafi, Mohammad, Örfî, MEB İA, C. 9, İstanbul 1988, s Şahinoğlu, M. Nazif, Attâr, Feridüddin, DİA, C. 4, İstanbul 1992, s Tansel, Fevziye Abdullah, Mehmet Akif Hayatı ve Eserleri, İrfan Yayınevi, İstanbul Yazıcı, Tahsin, Hâfız, DİA, C. 15, İstanbul 1997, s Yazıcı, Tahsin, Sa dî, MEBİA, C. 10, İstanbul 1988, s

18 720

19 MEHMET AKİF VE NEYZEN TEVFİK Selman YAŞAR* İstiklâl Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy, eserlerinin de ilerisinde üstün bir karakter örneğidir. Öyle bir üstün fazilet adamıdır ki bunu yaşamının her anında görmekteyiz. Mehmet Akif, dost dediklerine bağlanır, sevdiklerinin hoş olmayan ve kendi prensiplerine aykırı zaaflarına bile katlanırdı. Nitekim, içkiyi bir türlü bıraktıramadığı Neyzen Tevfik de sevdiklerinden ve yarenlik ettiği nâdir kişilerden biriydi. 1 Mehmet Akif in kızı Feride Akçor a göre Neyzen Tevfik ve kardeşi Şefik, Akif in sevdiği yakın dostları arasındaydı. 2 Bir ara eğitim amacıyla İstanbul a giden Tevfik burada İstiklâl Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy la tanışmıştır. 3 Mehmet Akif, Neyzen i Edirneli Kocabaş Arif, Tanburî Aziz, İzmirli Hafız Ahmet, Beylikci Nasır Bey, oğulları Haşim, Selâhaddin Bey gibi kişilerle tanıştırmıştır. 4 Kısa zamanda şehirdeki davetlere katılarak ney çalmaya başlamış ve ünü kısa zamanda yayılmıştır. 5 Mehmet Akif, İstanbul da Neyzen i bir gün bu davetlerden birine götürmüştür. Bu daveti Neyzen Tevfik şöyle anlatmaktadır: Akif Bey beni bir gece Baytar İbrahim Beyin evine götürdü. İbrahim Bey Fuad Paşa türbesi civarında bir evde oturuyordu. O gece güzel sohbet ettik. Çaldık, okuduk. Ayrılırken İbrahim Bey bana bir Hafız divanı hediye etti, Akif e de bir Rubaiyatı Hayyam verdi 6 Mehmet Akif, Neyzen Tevfik ve kardeşi Şefik i çok severdi. Aralarında altı yaş farkı bulunan Akif le Neyzen arasında arkadaşça bir ilişki başlamıştır. Akif in Neyzen Tevfik e ve kardeşi Şefik e yaklaşımı ağabeyce, hatta babaca. 7 Eşref Edib, Akif in Neyzen ve Şefik e duyduğu sevgiyi şöyle açıklamıştır: Üstadın çok sevdiklerinden biri de Baytar Şefik. Onu evlâd gibi severdi. Onun tahsil ve tekemmülü hususunda üstadın çok himmet ve tesiri vardır. Kardeşi Neyzen Tevfik in de yetişmesinde üstadın çok emeği var. Ondaki kabiliyeti görmüş, onun iyi yetişmesi için çalışmış, ona çok şeyler öğretmiştir. Tevfik Ney e Urlada başlamış, İzmir Mevlevihânesinde ilerletmiş, sonra tahsil için İstanbul Fethiye medresesine gelmiş, Ney çalması medresede hoş görülmemiş, oda arkadaşları Balıkesirli Galip(eski meb us) ve Birgivî Mehmed efendilerin delâletile Mûsâ Kâzım efendinin dersine ve evine devama başlamış, işte bu sıralarda Hafız Emin Neyzen i üstad ile tanıştırmıştır( ) Üstad o sırada Ziraat Nezaretinde Baytar Müfettişliği Başkâtibi. Üstad esasen neye çok meraklı. Tevfikin ney çaldığını görünce hemen Sarıgüzel deki evinin adresini verir. Artık Tevfik Sarıgüzel müdavimlerinden. Üstad Tevfiğe Fransızca, Farisî, Arabî dersleri veriyor. Tevfik de ney çalıyor. O sırada kardeşi Şefik babasile birlikte İstanbul a geliyorlar. Şefik idadiye devam edecek. Fatihte Şekerci hanında bir oda tutuyorlar. Tevfik de medreseden oraya geliyor. Babaları esasen tahsil görmüş münevver bir KABAKLI, Ahmet, Mehmet Akif, Toker Yayınları, Toker Matbaası, İstanbul 1972, s.53,65. 2 DİNÇER, Ferruh, Mehmet Âkif Ersoy un Veteriner Hekim Olarak Meslekî ve İlmî Kişiliği, Ölümünün 50.Yılında Mehmet Âkif Ersoy u Anma Kitabı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1987, s KABACALI, Alpay, Çeşitli Yönleriyle Neyzen Tevfik(Hayatı, Kişiliği, Siirleri), Özgür Yayınları:41, Kasım 2003, s Eşref Edib, Mehmed Akif, Asarı İlmiye Kütüphanesi Neşriyatı, 1938, s KABACALI, a.g.e., s Eşref Edib, a.g.e., s.188, ERGÜN Mehmet, Neyzen Tevfik ve Azâb-ı Mukaddes i, Tunca Yayınları, Güray Matbaacılık, İstanbul 1983, s.62. * Dr.,Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Okutmanı

20 722 zat, hem medreseden icazet almış, hem Darülmualliminden şehadetname. Muallimlik ediyor. Üstadın babasıyla da tanışıyorlar. Bu suretle aralarında samimî bir münasebet teessüs ediyor. Üstad, Maarif Nezaretinde tanıdığı merhum Halil Edib Bey e(mekâtibi Rüşdiye Başkâtibi) manzum bir tavsiyename yazar. Şefikle Tevfik i Üstad evlât gibi sever. Onların tahsillerine itina eder. Şefik Vefa İdadisine devam ediyor. Tevfik ise gece gündüz neyle meşgul. Hemen haftanın bir gecesini Üstadın Sarıgüzel deki evinde geçiriyorlar. Üstad Neyzeni ahbaplarına tanıtıyor. Edirneli Kocabaş Arif, Tanburî Aziz, İzmirli Hafız Ahmet, Beylikci Nasır Bey, oğulları Haşim, Selâhaddin beyler ve diğer bazı zevatla Neyzen tanışıyor. Musikîşinaslar hep birlikte musikî fasılları geçiyorlar. Şefik derslerine çalışıyor. Fakat Tevfik âvâreliğe vurur. Gittikçe kendini eğlenceye kaptırır, kitapları kapar. Artık musikîden, eğlenceden başka bir şey düşünmez. Nihayet Üstad ona dargın olur. O sırada Neyzen Mısır a firar eder. Üstad Şefiğin tahsiline itina eder. İdadiyi bitirince onu Mülkiye Baytar mektebine yerleştirir. Bu sayede Şefik bugün en yüksek bir fen müessesesinin(bakteriyolojihanenin) başında bulunmaktadır. 8 Şefik i Baytar Mektebi ne yerleştiren Akif, onun önce velisi olmuş, ardından okulunda Kitabet derslerine girerek hocası, mezuniyet sonrası meslekdaşı ve aynı zamanda yakın bir arkadaşı olmuştur. 9 Neyzen Tevfik in 1904 yılında Mısır a kaçıncaya kadar geçen sürede Akif Neyzen den hoşnut olmaz. Bunun sebebi seçtiği yaşam biçimi ve Akif in gayretlerine rağmen çalışmayı bırakmasıdır. Oysa kardeşi Şefik sorumluluk bilinciyle hareket etmiştir. 10 Mehmet Akif, Hersekli Ârif Hikmet adlı şiirinde Neyzen Tevfik in âvâreliğini vurgulamıştır: Hazret in defni uzun sürmeyerek pek öyle, Ben çekildim oradan Neyzen-i âvâre ile. 11 Şefik in aksine Neyzen, çevresindeki kıraathanelere devam etmiş ve burada arkadaşlarıyla buluşmuştur. Bu buluşmalarda yaptığı hicivler yöneticileri kızdırmıştır. Kendisini sevenler, özellikle hocası Akif onu dilini tutması konusunda uyarmıştır. Buna rağmen Neyzen huyundan vazgeçmemiş, sonunda İstanbul dan ayrılarak Mısır a gitmek zorunda kalmıştır. 12 Aramızdan zaman zaman karakediler geçmiş olmasına rağmen hâlâ onu anarken (Hocam Mehmet Akif) demekten büyük bir haz ve şeref duyarım 13 diyen Neyzen Tevfik, Mehmet Akif le tanışmasını ve O na duyduğu sevgiyi Tercüme-i Halim adlı şiirinde şöyle anlatmaktadır: Bursalı Hafız Emin isminde bir ehl-i vefa, Vardı, İzmir den, tanırdım burada çıktık âşinâ. Bence bu ademdi mizan-ı vefanın bir kefi, O tanıttı acize Şair Mehmed Akif i. Hazret-i Akif ki: Sahib-i Fazl u üstad-ı Güzin, Her cihetle hal-i dervişaneme oldu muin. Bir çok üstadan-ı ilm-i musikiye intisab, Eylemişdim saye-i lütfunda ki nime l-meab Kendisi bizzat okutmuştur fakire Bostan Hem Fransızca, Arapça, Farisi bir çok zaman. Mevkimde başkası olsaydı bi-şek daima, Per açıp cevv-i maarifte ederdi irtika. Adem etmek (i)çün beni pek çok yorulmuştur bu zat, Kalmışım ruhumla minnetdari, madam ül hayat. Geçdi üç beş sene bu tarz ile eyyâm-ı hayât, Kaldı yüzüstüne tahsil-i maârif heyhât! Himmet-i Hazret-i Akif ile aklımda kalan Sekiz on beyt-i perîşân, bir iki fıkra heman Eşref Edib, a.g.e., s DİNÇER, a.g.m., s.48, ERGÜN, a.g.e., s ERSOY, Mehmet Akif, Safahat, Hazırlayan:M.Ertuğrul Düzdağ, Çağrı Yayınları, Enes Matbaacılık, İstanbul-1999, s KABACALI, a.g.e., s.19, KUTBAY, Muhittin, Neyzen in Hayatından Notlar, Bütün Cepheleriyle Neyzen Tevfik, Ahmet Halit Yaşaroğlu Kitapçılık ve Kâğıtçılık T.L.Ş., 1958, s Neyzen Tevfik, Hiç, Yayına Hazırlayan:Ethem Coşkun, Mahmud Bey Matbaası, İstanbul 2002, s

I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu POSTER BİLDİRİLER

I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu POSTER BİLDİRİLER I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu POSTER BİLDİRİLER SAFAHAT IN ÇOCUKLARI Dilek ÇETİNDAŞ* Giriş Toplumsal yapının temel öğelerinden olan çocuğun ruhsal yönden gelişmesinde, eleştiri yeteneğini

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY UN İNSAN İRADE VE HÜRRİYETİNE BAKIŞI

MEHMET AKİF ERSOY UN İNSAN İRADE VE HÜRRİYETİNE BAKIŞI MEHMET AKİF ERSOY UN İNSAN İRADE VE HÜRRİYETİNE BAKIŞI Abdulvahit imamoğlu* Günümüzde insanı tanımada onun iç dünyasının ve dışa yansıyan bu iç dünyanın asli özellikleri olarak iradesini irdelemenin doğru

Detaylı

OĞLU EMİN AKİF ERSOY UN ANLATIMLARIYLA MEHMET AKİF ERSOY UN MİLLÎ MÜCADELEYE KATILMASI VE BAZI HUSUSİYETLERİ

OĞLU EMİN AKİF ERSOY UN ANLATIMLARIYLA MEHMET AKİF ERSOY UN MİLLÎ MÜCADELEYE KATILMASI VE BAZI HUSUSİYETLERİ OĞLU EMİN AKİF ERSOY UN ANLATIMLARIYLA MEHMET AKİF ERSOY UN MİLLÎ MÜCADELEYE KATILMASI VE BAZI HUSUSİYETLERİ Osman AKANDERE* Giriş İstiklâl Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy un tek oğlu olan Emin Akif Ersoy,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ŞİİRİNDE II. MEŞRUTİYET İSTANBUL UNUN SOSYAL TİPLERİ

MEHMET AKİF ERSOY ŞİİRİNDE II. MEŞRUTİYET İSTANBUL UNUN SOSYAL TİPLERİ MEHMET AKİF ERSOY ŞİİRİNDE II. MEŞRUTİYET İSTANBUL UNUN SOSYAL TİPLERİ Ebru KAVAS* Mehmet Akif in birçok şiiri -özellikle manzum hikâye tarzında yazılan birinci Safahat takiler- yazıldıkları zamana ait

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ

MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ MEHMET AKİF ERSOY DA SPOR SEVGİSİ VE GENÇLİK İDEALİ Kadir PEPE* Giriş Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul da, sade ve geleneksel bir hayatın yaşandığı Fatih in Sarıgüzel semtinde dünyaya gelip, 27

Detaylı

Vefâtının 50. Yılında Peyami Safa Kitabı

Vefâtının 50. Yılında Peyami Safa Kitabı T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Vefâtının 50. Yılında Peyami Safa Kitabı Editörler: Yrd. Doç. Dr. Selim ALTINTOP Yrd. Doç. Dr. Rıza BAĞCI Can ŞEN Manisa-2012 Vefâtının 50. Yılında

Detaylı

dosya: mehmet âkif ersoy öyküler: bitpazarında bir ayna, yürüyüş gezi-gözlem: ingiltere ye bir kütüphane gezisi hediyelik sorular duyduk duymadık

dosya: mehmet âkif ersoy öyküler: bitpazarında bir ayna, yürüyüş gezi-gözlem: ingiltere ye bir kütüphane gezisi hediyelik sorular duyduk duymadık dosya: mehmet âkif ersoy öyküler: bitpazarında bir ayna, yürüyüş gezi-gözlem: ingiltere ye bir kütüphane gezisi hediyelik sorular duyduk duymadık demeyin kocaeli şehir-kültür: akçakoca, gazi süleyman paşa

Detaylı

SAFAHAT TA YER ALAN GÜZEL SANATLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME A Research About Artistic Elements in Safahat

SAFAHAT TA YER ALAN GÜZEL SANATLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME A Research About Artistic Elements in Safahat SAFAHAT TA YER ALAN GÜZEL SANATLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME A Research About Artistic Elements in Safahat Abdullah ŞENGÜL * ÖZET Mehmet Âkif, yaşadığı devrin siyasî ve sosyal hayatını çok başarılı bir şekilde

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

çindekiler 7 8 Yaşam Sanrıları 8 9 9 10 15 Yaka Kanyonu 16 Gel Baba! 17 17 18 Editörler

çindekiler 7 8 Yaşam Sanrıları 8 9 9 10 15 Yaka Kanyonu 16 Gel Baba! 17 17 18 Editörler çindekiler 7 8 Yaşam Sanrıları 8 9 9 10 15 Yaka Kanyonu 16 Gel Baba! 17 17 18 Stres 19 19 20 Tükenmek 26 27 28 38 39 Editörler 1 İlkin Doç. Dr. Adem EFE AKSU Mehmet Süreyya Demiraslan MYO Müdürü Şu an

Detaylı

Mevlana kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bize bilgi verir misiniz?

Mevlana kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bize bilgi verir misiniz? YRD. DOÇ. DR. SEZAİ KÜÇÜK * İLE SÖYLEŞİ Mevlana kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bize bilgi verir misiniz? Mevlânâ, 30 Eylül 1207 tarihinde eski Türk kültür merkezlerinden bugün Afganistan sınırları

Detaylı

MEHMET ÂKİF İN İDEAL KAHRAMANI: ÂSIM VE NESLİ

MEHMET ÂKİF İN İDEAL KAHRAMANI: ÂSIM VE NESLİ MEHMET ÂKİF İN İDEAL KAHRAMANI: ÂSIM VE NESLİ Prof. Dr. İsmail ÇETİŞLİ * (Bu bildiri Uluslararası "3 Ülke 3 Düşünür: Mehmet Âkif Ersoy, Muhammed İkbal, Bahtiyar Vahapzâde Sempozyumnda (MAE Ü. 15-18 Ekim

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY UN TANRI ANLAYIŞININ FELSEFİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

MEHMET AKİF ERSOY UN TANRI ANLAYIŞININ FELSEFİ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ali YILDIRIM * YILDIRIM, Ali (2014). Mehmet Akif Ersoy un Tanrı Anlayışının Felsefi Açıdan Değerlendirilmesi. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs 2014. Eskişehir 2013

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı II): 128-137, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı II): 128-137, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı II): 128-137, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Telmih Sanatının Âsım'da Đşlevsel Kullanımları Üzerine Orhan BALDANE Ege Üniversitesi, Edebiyat

Detaylı

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI

KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI KENAN HULUSİ KORAY IN MUHİT DERGİSİNDEKİ NESİR YAZILARI HAZIRLAYAN FATMA SEZER YÜKSEK

Detaylı

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981,

*** s.338. 2 Sebahattin Eyüpoğlu, Sanat Üzerine Denemeler ve Eleştiriler, Cem Yayınevi, İstanbul 1981, KENDİ GÖK KUBBEMİZ DE ESKİ ŞİİRİN RÜZGÂRLARI Abdullah ŞENGÜL * ÖZET Yahya Kemal, Divan edebiyatı kaynağından geniş bir şekilde yararlanmıştır. Onu Eski şiirin temsilcisi olarak göstermek doğru değildir.

Detaylı

DİLDESTE. Edebiyat-Kültür ve Sanat Dergisi MAYIS 2011 SAHİBİ. Fatsa Anadolu Lisesi Adına. Haluk BAYCAN GENEL YAYIN YÖNETMENİ. Zekiye ŞAHİN.

DİLDESTE. Edebiyat-Kültür ve Sanat Dergisi MAYIS 2011 SAHİBİ. Fatsa Anadolu Lisesi Adına. Haluk BAYCAN GENEL YAYIN YÖNETMENİ. Zekiye ŞAHİN. DİLDESTE Edebiyat-Kültür ve Sanat Dergisi MAYIS 2011 SAHİBİ Fatsa Anadolu Lisesi Adına Haluk BAYCAN GENEL YAYIN YÖNETMENİ Zekiye ŞAHİN Leyla ERİŞ YAYIN KURULU Zekiye ŞAHİN, Leyla ERİŞ, Betil İrem TEMİZ,

Detaylı

TÖRE den. Törelen de Gel Âşık Yaşar REYHANİ / 04. Sensiz İstanbul Ayhan İNAL / 13. Çaresizlik Zehra ULUCAK / 14

TÖRE den. Törelen de Gel Âşık Yaşar REYHANİ / 04. Sensiz İstanbul Ayhan İNAL / 13. Çaresizlik Zehra ULUCAK / 14 İ Ç İ N D E K İ L E R FİKİR SANAT VE EDEBİYATTA TÖRE Aylık Fikir Sanat Edebiyat Dergisi Yıl: 1 Sayı: 3 Nisan 2012 ISSN:2146-7773 İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ömer Faruk BEYCEOĞLU Yayın

Detaylı

T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ. RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ

T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ. RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ T.C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ RASİM KÖROĞLU NUN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ŞİİRLERİ HAZIRLAYAN: Seda BİLGİÇLİ 121820023008 DANIŞMAN: PROF.

Detaylı

Deneme Alaturka - Bahri Akçoral. Şiir Kervan - Artunç İskender Saldın Beni - B. Nuri Demircan Gözlerime Bak Çocuk - Meriç Çetin

Deneme Alaturka - Bahri Akçoral. Şiir Kervan - Artunç İskender Saldın Beni - B. Nuri Demircan Gözlerime Bak Çocuk - Meriç Çetin 1 âhenk 35 Eylûl 2011 Editör Biçim ve Öz Üstüne - Mehmet Sait Karaçorlu Deneme Alaturka - Bahri Akçoral İnceleme Bir kalem Zirvesi Fuzuli M. Cahid Hocaoğlu Niyazi Mısri Okumaları Dr. Ali Vasfi Kurt Asım

Detaylı

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Sayı: 38 Temmuz 2014 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bir Günün Hikayesi Fatma Ç. Börekçi / İçimizden biri Fatih Kafalı / Röportaj Şehremaneti 3 Nisan 1930 Belediye

Detaylı

Selam ile. Yasemin GÜNGÖR. Merhaba. Sence nin üçüncü sayısı ile senin buluşmanı sağlamanın mutluluğu içindeyiz.

Selam ile. Yasemin GÜNGÖR. Merhaba. Sence nin üçüncü sayısı ile senin buluşmanı sağlamanın mutluluğu içindeyiz. Selam ile Merhaba Sence nin üçüncü sayısı ile senin buluşmanı sağlamanın mutluluğu içindeyiz. Geçen zaman içerisinde söylenen asılsız sözler, şanlı bir milletin inkârına varan boş laflar üzerine sessiz

Detaylı

Mayıs 2014 Sayı:2 dil, edebiyat, kültür, sanat

Mayıs 2014 Sayı:2 dil, edebiyat, kültür, sanat Mayıs 2014 Sayı:2 dil, edebiyat, kültür, sanat LALE DEVRİ nde Bir Şair: NEDİM KARAMANOĞLU MEHMET BEY ve Fermanı [Belgeden bir alıntı veya ilginç bir noktanın özetini yazın. Metin kutusunu belge içinde

Detaylı

BURSA NIN İLK EDEBİYAT ve SANAT DERGİSİ: NİLÜFER

BURSA NIN İLK EDEBİYAT ve SANAT DERGİSİ: NİLÜFER U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 7, Sayı: 10, 2006/1 BURSA NIN İLK EDEBİYAT ve SANAT DERGİSİ: NİLÜFER Alev SINAR ÇILGIN * ÖZET Nilüfer, Bursa da yayınlanan ilk edebiyat ve sanat

Detaylı

Kubbealtı Gençlerinden MERHABA

Kubbealtı Gençlerinden MERHABA Kubbealtı Gençlerinden MERHABA Kubbealtı Akademi Mecmuası'nın ücretsiz ekidir Yayına Hazırlayanlar: Dr. Nevnihal BAYAR Şehkâr FAYDA KINIK Kübra YETİŞ ŞAMLI Kapak Tasarım: Gazi ÖZTÜRK Dizgi: Ayşe EREN Işıl

Detaylı

KUBBEALTI GENÇLERİNDEN MERHABA

KUBBEALTI GENÇLERİNDEN MERHABA KUBBEALTI GENÇLERİNDEN MERHABA Sevgili Merhaba Dostları, En son sizlerin beğenisine sunduğumuz ve hep olumlu eleştiriler aldığımız Sâmiha Ayverdi Özel Sayısı ndan sonra, sizlere Yaz 2005 sayımızla MERHABA

Detaylı

Âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.

Âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Yıl: 1 Sayı: 1 Mayıs 2015 Osmangazi Ali Osman Sönmez Anadolu İmam Hatip Lisesi İlim ve Kültür Dergisi Âyînesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde. Ayna dan Yansıyanlar OSMANGAZİ

Detaylı

Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. Tez Danışmanı Doç. Dr. Metin BOZKUŞ SİVAS

Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır. Tez Danışmanı Doç. Dr. Metin BOZKUŞ SİVAS HACI BEKTÂŞ-I VELÎ NİN DÜŞÜNCE DÜNYASI Faik ASLAN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı İslâm Mezhepler

Detaylı

ELMALI DA İLMÎ ve İRFÂNÎ EĞİTİM GELENEĞİMİZ

ELMALI DA İLMÎ ve İRFÂNÎ EĞİTİM GELENEĞİMİZ ELMALI DA İLMÎ ve İRFÂNÎ EĞİTİM GELENEĞİMİZ Editör: Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Elmalı da İlmî ve İrfânî Eğitim Geleneğimiz Editör: Prof. Dr. Ahmet ÖGKE ISBN Tashih & İç Düzen Ahmet ÖGKE Baskı & Cilt Kutlu Avcı

Detaylı

MARŞ VE HİMN ANLAYIŞI MEHMET AKİF ERSOY VE AHMET CAVAT

MARŞ VE HİMN ANLAYIŞI MEHMET AKİF ERSOY VE AHMET CAVAT MARŞ VE HİMN ANLAYIŞI MEHMET AKİF ERSOY VE AHMET CAVAT Maarife HACIYEVA* Milli istiklal marşı Azerbaycan Türkçesinde Devlet Himni, Türkiye Türkçe sinde İstiklal Marşı şeklinde ifade edilmektedir. Marş

Detaylı