TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TLERDE SEROLOJİK/MOLEK HANGİ İNCELEME?) SAPTANMASI"

Transkript

1 * VİRAL V HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK/MOLEK K/MOLEKÜLER LER TESTLER (NE ZAMANHANG HANGİ İNCELEME?) *VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE İLAÇ DİRENCİNİN SAPTANMASI *DİAL ALİZ Z HASTALARININ HEPATİT T AÇISINDAN A DEĞERLEND ERLENDİRİLMESİ Dr. Funda Şimşek Düzen Laboratuarı

2 VİRAL HEPATİTLERDE TLERDE SEROLOJİK K TESTLER / MOLEKÜLER LER TESTLER NE ZAMAN HANGİ İNCELEME?

3 VİRAL HEPATİTLER TLER Erişkin yaşa kadar toplumun %95 i HAV enfeksiyonu geçirmektedir, Ülkemizde HBs Ag pozitiflik oranı %5, HCV pozitiflik oranı % arasında, HBs Ag (+) olgularda ise delta antikor pozitifliği %5 oranındadır.

4 VİRAL HEPATİT T A SEROLOJİK BULGULAR Anti HAV Ig M : Enfeksiyonun akut döneminin göstergesi, 1 yıl pozitiflik devam edebilir Anti HAV Ig G : Geçirilmiş enfeksiyon göstergesi, Pozitiflik yıllarca devam eder.

5 VİRAL HEPATİT T A Total IgMIgG antikor testinin tanı değeri düşük, Antikor testinde yalancı pozitif sonuçlar RF veya ANA pozitifliği ile oluşabilir, HAV PCR testi rutinde kullanılmıyor.

6 HBV göstergeleri g anlamları Gösterge HBs Ag Anti HBs Anti HBc Anti HBc IgM Tanımı Yüzey antijeni Yüzey antijenine karşı antikor Kor antijenine karşı antikor Kor antijenine karşı IgM sınıfı antikor Pozitif testin anlamı HBV enfeksiyonu HBV ye karşı bağışıklık Enfeksiyon Mevcut veya yeni geçirilmiş enfeksiyon

7 HBV enfeksiyonu HBs Ag (+): Kişinin HBV ile enfekte olduğunu gösterir, enfeksiyonun akut ya da kronik olduğunu göstermez,

8 Gösterge HBs AG HBV Enfeksiyonun tanı ve izleminde kullanılan lan serolojik göstergelerg İnkübasyon periyodu +/ Akut enfeksiyon + Kronik enfeksiyon + Geçirilmiş enfeksiyon Aşılama Anti HBs + + Anti HBc total Anti HBc IgM + +/ HBeAg + + +/ Anti HBe +/ +/ HBV DNA +/ +/ + +

9 AVH B test sonuçlar larının n yorumu TEST HBs Ag Anti HBc Anti HBs HBs Ag Anti HBc Anti HBs HBs Ag Anti HBc Anti HBs SONUÇ NEGATİF NEGATİF NEGATİF NEGATİF NEGATİF POZİTİF NEGATİF POZİTİF POZİTİF YORUM Duyarlı Aşılamaya karşı bağışık Doğal enfeksiyona karşı bağışık HBs Ag Anti HBc Anti HBc IgM Anti HBs HBs Ag Anti HBc Anti HBc IgM Anti HBs HBs Ag Anti HBc Anti HBs POZİTİF POZİTİF POZİTİF NEGATİF POZİTİF POZİTİF NEGATİF NEGATİF NEGATİF POZİTİF NEGATİF Akut enfeksiyon Kronik enfeksiyon DÖRT TANE YORUM

10 AVH B de olağan an dışıd serolojik profilleri Tek başına HBs Ag pozitifliği: infeksiyonun başlangıçdöneminde, HBs Ag pozitif transfüzyon yapılanlarda, Anti HBc cevabı gelişemeyen kronik HBV infeksiyonu, kite bağlı yalancı pozitiflik, örneğe bağlı kontaminasyona bağlı görülür.

11 AVH B de olağan an dışıd serolojik profillerii Tek başına Anti HBs pozitifliği Aşılananlarda, Hepatit B hiperimmunglobulini uygulananlarda, Kan ve kan ürünleri uygulananlarda görülür.

12 AVH B de olağan an dışıd serolojik profilleriii Tek başına Anti HBc pozitifliği: HBV infeksiyonu iyileşmiş, antihbs saptanamayacak düzeyde ise, HBs Ag saptanamayacak düzeyde kronik HBV enfeksiyonlu kişiler, Uzamış pencere dönemi, Yalancı pozitiflik, Transfüzyon Anneden bebeğe pasif geçen antikorlara bağlı olabilir.

13 HBV DNA ile birlikte olağan an dışıd serolojik kalıplar Serolojik tanı yetersiz, moleküler yöntemle HBV DNA araştırılan durumlar: HBs Ag(+), Anti HBc (), HBV DNA (+), Anti HBs(+), HBV DNA(+), Anti HBe (+), HBV DNA(+),

14 HBV DNA Tedavi etkinliğinin izlenmesi, Mutant virus tanısında, Antiviral etkinliğin izlenmesinde kullanılır.

15 HCV ENFEKSİYONU HCV antikor pozitif, ALT yüksekliği mevcut, parenteral risk faktörü varsa, aktif HCV enfeksiyonudur. HCV RNA testi yapılmalıdır.

16 HCV TANI TAKİBİ AntiHCV: İnfeksiyon olduğunu gösterir,akutkronik iyileşmiş olduğunu göstermez, Bulaşmadan sonraki 15 hafta içinde hastaların%80 inde ELİSA ile anti HCV saptanır, ELiSA Anti HCV pozitiflikleri RİBA ile doğrulanmalıdır.

17 Düşük prevalanslı Anti HCV tanısı ALT normal,risk faktörü yok DUR NEGATİF AntiHCV ELİSA POZİTİF DUR RİBA ANTİ HCV NEGATİF POZİTİF/İNDETERMİNE HCV RNA TEKRARLA NEGATİF POZİTİF NEGATİF DUR HCV ENFEKSİYONU /KLİNİK İZLEM

18 HCV TANI TAKİBİ HCV RNA * Kalitatif testler (RTPCR):Virusu bulaşmadan sonraki 1 hafta içinde saptar, tek bir test negatif sonucu yeterli sayılmaz, tedavi altındaki hastaların takibinde kullanılır.

19 HCV TANI TAKİBİ *Kantitatif testler(pcr,rtpcr veya DNA): HCV RNA miktarını saptarlar, Kalitatif HCV RNA dan daha az duyarlıdırlar, Tedaviye cevabın değerlendirilmesinde kullanılır.

20 HDV enfeksiyonu HBs Ag taşıyıcısı olgularda çıkar, Anti HDV pozitifliği HDV RNA işe DELTA KOENFEKSİYONU: HBs Ag (+),Anti HBc IgM(+), Anti delta(+) DELTA SUPERENFEKSİYONU: HBs Ag (+),Anti HBc IgM(+), Anti delta(+)

21 HDV enfeksiyonu HBs Ag(), Anti deltatotal (+): * İyileşmiş enfeksiyon, HBs Ag sentezinin baskılanması Anti HDV(+), HDV RNA(): * iyileşmiş enfeksiyon, yalancı negatiflik, latent enfeksiyonda görülür.

22 VİRAL HEPATİTLERDE İLAÇ DİRENCİ BELİRLENMESİ

23 HBV İLAÇ DİRENCİ HBV ilaç direncinin tanısında en sık kullanılan testler ; * sekans analizi, line prob assay.

24 HBV İLAÇ DİRENCİ YMDD mutasyonu Lamivudin direncine yol açar, En sık görülen mutasyondur.

25 HCV İLAÇ DİRENCİ HCV genotip 1 b de ilaç direnci mevcuttur, En sık kullanılan yöntemler; dizi analizi, line prob assay, kantitatif HBV DNA dır.

26 DİALİZ HASTALARININ HEPATİT AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

27 Dializ hastaları ve HCV Hemodializ ve transfüzyon hastaları HCV sıklığının en yüksek olduğu grup, Risk faktörleri: hemodializde kalma süresi, nosokomial bulaşma, kan ve kan ürünleri transfüzyonu.

28 Dializ hastaları ve HCV Dializ hastalarında akut HCV hepatiti anikterikasemptomatik, Hemodializ hastalarında ALT düzeyi sağlıklı kişilere göre daha düşük saptanmış, ALT değerlendirmesi HCV enfeksiyonu taramasında duyarlı bir test değildir.

29 Dializ hastaları ve HCV Dializ hastalarında; Anti HCV antikorlar %560 oranında pozitif saptanmış, İmmun sistemleri baskılanmış olduğundan antikor yanıtı oluşmayabilir.

30 Dializ hastaları ve HCV Dializ hastalarında HCV enfeksiyonu tanısında; Anti HCV ile beraber HCV RNA (PCR) bakılması gereklidir.

31 Dializ hastaları ve HBV Sık kan ve kan ürünleri transfüzyonu bulaş nedenidir, Akut HBV enfeksiyonu geçirenlerin %80 i kronikleşir, HBV taşıyıcısı dializ hastalarında kronik karaciğer hastalığı gelişme riski yüksektir, HBs Ag negatif dializ hastalarında da HBV DNA bakılmalıdır.