Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 12.02.2015"

Transkript

1 Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu

2 Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Seri: VII, No: Pay Tebliği nin 29. Maddesi 2. Fıkrası çerçevesinde Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanmış ve yayımlanmıştır. Fiyat Tespit Raporu na ilişkin Hazırlanan Analiz Raporu nda 7. Kısımda bulunan fiyata ilişkin değerlendirmelerimizin dışında kalan tüm bilgi ve veriler izahname ve ekleri, tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ( Piramit Menkul ) tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu ndan alınmıştır. 1. Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket ortaklarının 1958 yılında başlayan ticari faaliyetleri, 2012 yılında Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.( Özerden Plastik veya Şirket ) çatısı altında bugünkü halini almıştır. Şirket in faaliyet alanı; ambalaj ve yalıtım üretimi, temel ürünleri birçok sektörde kullanılan balonlu naylon ve çikolata yastığıdır. Şirket in ayrıca tedarikçilerinden temin ederek satışını gerçekleştirdiği ticari ürünler de bulunmaktadır itibarıyla Özerden Plastik in çalışan sayısı 87 dir Sermaye ve Ortaklık Yapısı Kayıtlı sermaye tavanı 30 milyon TL olan Şirket in çıkarılmış sermayesi 7,01 milyon TL dir. Bu payların 1,95 milyon TL lik kısmı; i) yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme, ii) genel kurul toplantılarında oy*, iii) tasfiye kararı alma ve tasfiye memuru aday gösterme imtiyazlarına sahip A Grubu paylardan oluşmaktadır. Geri kalan 5,06 milyon TL B Grubu pay herhangi bir imtiyaza sahip değildir. Halka arz edilecek paylar B Grubu dur. Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: Ortak Halka Arz Öncesi Halka Arz Sonrası Pay Nama/ İmtiyaz* Grubu Hamiline Pay Nominal Toplam Pay Toplam Pay Toplam Pay Toplam Pay Pay Oranı Tutarı Nominal Tutarı Oranı Nominal Tutarı Oranı Hüseyin Nami Özerden A Nama Var ,27% B Hamiline Yok ,04% ,31% ,66% Mustafa Nadi Özerden A Nama Var ,27% B Hamiline Yok ,04% ,31% ,66% Naci Tamer Özerden A Nama Var ,27% B Hamiline Yok ,04% ,31% ,66% Canan Özerden Hamiline Yok ,03% ,03% ,02% Ebru Özerden Hamiline Yok ,03% ,03% ,02% Halka Açık Hamiline Yok 0 0,00% 0 0,00% ,98% Toplam ,00% ,00% ,00% * A Grubu her bir payın 15, B Grubu her bir payın 1 oy hakkı vardır Üretim Verileri Özerden Plastik in mevcut tesislerinde 24 saat 3 Vardiya çalışma durumuna göre kapasite verileri ve 2012 Haziran 2014 dönemleri arasında ürün bazında üretim miktarları aşağıda yer almaktadır. Ürün Adı Kapasite Kg 2012 Aralık 2013 Aralık Pay Pay 2014 Haziran Pay Polietilen Baloncuklu Film ,82% 88,73% ,73% Kağıt Seperatör (Plastik Lamineli, Çikolata Yastığı) ,33% 9,58% ,46% Baloncuklı Zarf ,06% 0,05% 773 0,07% Lamineli Ambalaj Malzemesi ,78% 1,64% ,74% TOPLAM ,00% 100,00% ,00% 2

3 Özerden Plastik in 2012 Haziran 2014 dönemi satışlarının ürün bazında dağılımı aşağıda yer almaktadır. Ürün Adı 2. Mali Tablolar 2.1. Bilançolar 2012 Aralık 2013 Aralık 2014 Haziran Satışlar TL Pay Satışlar TL Pay Satışlar TL Pay Polietilen Baloncuklu Film ,37% ,32% ,57% Kağıt Seperatör (Plastik Lamineli, Çikolata Yastığı) ,51% ,50% ,68% Baloncuklı Zarf ,26% ,16% ,13% Lamineli Ambalaj Malzemesi ,07% ,57% ,42% Ticari Mal Satışları ,08% ,36% ,97% Hizmet Gelirleri ,14% ,79% ,02% Diğer Satışlar ,57% ,31% ,22% Toplam ,00% ,00% ,00% Varlıklar - TL Dönen Varlıklar Nakit ve Benzerleri Ticari Alacaklar İlişkili olmayan taraflardan Diğer Alacaklar İlişkili taraflardan İlişkili olmayan taraflardan Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle İligili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Diğer Alacaklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler Ertelenmiş Vergi Varlığı Toplam Varlıklar Kaynaklar - TL Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Borçların Kısa Vadeli Kısmı Ticari Borçlar İlişkili olmayan taraflara Çalışanlara Sağlanan Faydalardan Borçlar Diğer Borçlar İlişkili taraflara İlişkili olmayan taraflara Ertelenmiş Gelirler Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar Diğer Borçlar İlişkili olmayan taraflara Ertelenmiş Gelirler Uzun Vadeli Karşılıklar Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Çalışanlara Sağlanan Fayda Kazanç/Kayıp Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıl Kar / Zararları Net Dönem Kar / Zararı Toplam Yükümlülükler

4 2.2. Gelir Tabloları Sürdürülen Faaliyetler - TL Hasılat Satışların Maliyeti Brüt Kar Genel Yönetim Giderleri Pazarlama Giderleri Esas Faaliyet Diğer Gelirler Esas Faaliyet Diğer Giderler Esas Faaliyet Kar/Zararı Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler Finansman Gelir/Gideri Öncesi Faaliyet Karı Finansman Gelirleri Finansman Giderleri Vergi Öncesi Kar / Zarar Vergi Gelir / Gideri Dönem Vergi Gelir / Gideri Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri Dönem Karı / Zararı : 30/06/ /06/ Aylık Dönem 3. Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanları Şirket yönetimi 2014 yılında aldığı ve 2015 yılında revize edilen kararı uyarınca halka arzdan elde edilecek geliri aşağıdaki alanlarda kullanacaktır. Halka Arz Geliri Halka Arz Giderleri Net Halka Arz Geliri TL TL TL Kullanım Alanı Tutar Pay Ek Fabrika ve Depo Yatırımı TL 50,0% Kapasite Artırımı Makine Ekipman Yatırımı TL 30,0% Ar-Ge ve Laboratuvar Yatırımı TL 10,0% İhracat ve Pazarlama Faaliyetlerinin Artırılması TL 10,0% TOPLAM TL 100,0% 3.1. Yeni Fabrika Binasının Finansmanı Şirket Yalova Merkez Kirazlı Dişbudak Mevkii nde sahip olduğu m2 sanayi arsası üzerinde m2 kapalı alana sahip ek fabrika ve depo binası yapmayı ve söz konusu tesisi 2016 yılının ikinci yarısında devreye almayı planlamaktadır. Tesis yatırımının 5-7 milyon TL arasında olacağı öngörülmektedir. Söz konusu yatırımın net halka arz gelirinin %50 si olan 2,1 milyon TL ile karşılanamayan kısmı Şirket in faaliyet gelirleri, özkaynakları veya uzun vadeli yatırım kredisi ile karşılanması planlanmaktadır Kapasite Artırımı ve Makine Ekipman Yatırımının Finansmanı Şirket in üretim kapasitesinin artırılması ve yeni ürün üretimlerinin devreye alınması amacıyla kapasite artırımı ile makine-ekipman yatırımı yapılması planlanmaktadır. Bu bağlamda Şirket, toplam 2,0 3,5 milyon TL aralığında olması öngörülen yatırımın net halka arz gelirinin %30 u olan 1,2 milyon TL ile karşılanamayan kısmını kısmı Şirket in faaliyet gelirleri, özkaynakları veya uzun vadeli yatırım kredisi ile karşılamayı planlamaktadır Ar-Ge Laboratuvar Yatırımlarının Finansmanı Özerden Plastik, rekabet gücünü artırmak, yeni ürün geliştirme kabiliyetini artırmak ve üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla Ar-Ge ve Laboratuvar imkanlarını genişletme yatırımı 4

5 planlamaktadır. Bu bağlamda Şirket, net halka arz gelirinin %10 u olan 0,4 milyon TL yi bu alanda kullanmayı planlamaktadır İhracat ve Pazarlama Faaliyetlerinin Artırılması Özerden Plastik, yeni ülke pazarlarına girilmesini, satış olanaklarının artırılmasını, tanıtım, fuar ve benzeri organizasyonlara daha fazla katılım ile satış pazarlama faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesini planlamaktadır. Şirket, net halka arz gelirinin %10 u olan 0,4 milyon TL yi bu alanda kullanmayı planlamaktadır. 4. Halka Arza İlişkin Bilgiler Piramit Menkul Halka Arz Fiyat Tespit Raporu Özeti Halka Arz Şekli Halka Arz Edilecek Payların Türü Çıkarılmış Sermaye 5. Değerleme Yöntemleri Özerden Plastik paylarının halka arzında fiyatın belirlenmesinde İndirgenmiş Nakit Akımları ve Piyasa Çarpanları Analizi yöntemleri kullanılmıştır İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi Projeksiyonlar Gelir Tablosu Sermaye Artırımı İmtiyazsız B Grubu TL Halka Arz Edilecek Pay Adedi Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye TL Halka Arz Sonrası Halka Açıklık Oranı 19,98% Halka Arz Birim Pay Fiyatı Halka Arz Edilecek Payların Değeri Halka Arz Öncesi Hesaplanan Piyasa Değeri Halka Arz Öncesi Piyasa Değeri 2,71 TL TL TL TL Halka Arz İskontosu 21% Halka Arz Sonrası Piyasa Değeri TL B.D.G B.D.G B.D.G B.D.G B.D.G. Tahmin Tahmin Tahmin Tahmin Tahmin Y.O.B.B Bin TL / / T 2015T 2016T 2017T 2018T Net Satışlar ,27% Değişim 12,7% 17,3% 44,7% 17,1% 19,9% 15,8% 12,0% 7,0% Brüt Kar ,99% Değişim -6,1% 42,9% 62,4% 39,2% 19,9% 9,5% 12,0% 7,0% Brüt Kar Marjı 30,7% 25,5% 33,0% 31,1% 37,0% 37,0% 37,0% 35,0% 35,0% 35,0% Esas Faaliyet Karı ,10% Esas Faaliyet Marjı 10,6% 5,7% 13,5% 13,2% 18,7% 16,5% 16,3% 14,9% 14,9% 14,9% Amortisman FAVÖK ,06% Değişim -31,1% 125,6% 118,6% 41,4% 17,6% 7,7% 11,1% 5,9% FAVÖK Marjı 13,7% 8,4% 14,2% 16,2% 21,5% 19,5% 19,1% 17,8% 17,7% 17,5% Net Kar ,10% Değişim -52,9% 78,5% 145,2% 140,1% 20,2% 16,3% 12,0% 7,0% Net Kar Marjı 8,9% 3,7% 7,6% 5,6% 13,0% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% B.D.G Y.O.B.B Bağımsız Denetimden Geçmiş Yıllık Ortalama Bileşik Büyüme 5

6 İşletme Sermayesi Bin TL T 2015T 2016T 2017T 2018T İşletme Sermayesi Değişimi Ticari Alacak - Gün Stok - Gün Ticari Borç - Gün Nakit Akımları Bin TL 2014T 2015T 2016T 2017T 2018T Devam Eden Faaliyet Karı Vergiler Amortisman İşletme Sermayesi Değişimi Sermaye Harcamaları Serbest Nakit Akımları İndirgeme Oranı 14,10% Nihai Büyüme Oranı 3,00% Devam Eden Değer Devam Eden Değerin Bugünkü Değeri Projeksiyonların Bugünkü Değeri Firma Değeri Devam Eden Değerin Payı 74% Projeksiyonların Payı 26% Net Nakit Şirket Değeri Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti ( AOSM ) hesaplamasında; Risksiz Getiri Oranı, %9,00, Risk Primi %6,50 Beta 1,00, Borç Maliyeti %15,00, Borç Özkaynak dağılımı %40 - %60 olarak kabul edilerek, AOSM %14,10 olarak hesaplanmıştır sonrası yıllar için büyüme oranı %3,00 kabul edilmiştir. Serbest Nakit Akımları tarihi itibarıyla indirgenmiştir. Halka arz gelirinin kullanım alanlarında; 5,0 7,0 milyon TL fabrika ve depo yatırımı, 2,0 3,5 milyon TL makine ekipman yatırımı ve 0,4 milyon TL Ar-Ge Laboratuvar yatırımı olmak üzere toplam 7,5 11,0 milyon TL aralığında yatırım harcaması öngörüldüğü belirtilmektedir. Söz konusu yatırımların satışlara ve faaliyet karına etkilerinin %3 oranında yansıtıldığı belirtilerek yatırım harcamalarından kaynaklanacak nakit çıkışlarının da %50 oranında (Yaklaşık 4,3 milyon TL) yansıtıldığı belirtilmektedir Piyasa Çarpanları Analizi Yöntemi Piyasa çarpanları analizi yöntemine göre Şirket in piyasa değeri Benzer Şirketler Çarpanları, Borsa İstanbul Sanayi Sektör Endeksi ne dahil Şirketler Çarpanları ve Borsa İstanbul Tüm Endeksi ne dahil Şirketler Çarpanları ile belirlenmiştir. Hesaplamalarda, Fiyat Kazanç Çarpanı ( F/K ), Piyasa Değeri Defter Değeri Çarpanı ( PD/DD ) ve Firma Değeri Net Satışlar Çarpanı ( FD/Satışlar ) kullanılmıştır. Firma Değeri FAVÖK Çarpanı ( FD/FAVÖK ) hesaplanmış ancak uç değer niteliğinde değerlendirildiği için şirket değeri hesaplamalarına dahil edilmemiştir. 6

7 Benzer Şirket Çarpanları Aşağıdaki şirketler için tarihli piyasa değerleri ve açıklanan son finansal tablolar itibarıyla kaydırılmış 4 dönem verilerine göre Piramit Menkul tarafından hesaplanan çarpanlar aşağıdadır. İtalik yazılmış olan çarpanlar ortalamaya dahil edilmemiştir. Benzer Şirketler F/K PD/DD FD/Satışlar FD/FAVÖK Berkosan Yalıtım 2,10 1,32 25,13 Gediz Ambalaj 16,34 1,57 1,01 11,86 Plaspak Kimya 5,42 1,17 34,59 Sekuro Plastik 0,95 0,96 13,30 Te-Mapol Polimer 56,61 3,95 2,31 13,77 Ortalama 16,34 2,80 1,35 12,98 Benzer şirketlerin çarpanlarının dönemi kaydırılmış Özerden Plastik finansal verilerine uygulanması ile hesaplanan şirket değerleri aşağıda yer almaktadır. Ortalama değer hesaplamasına FD/FAVÖK çarpanı ile hesaplanan şirket değeri dahil edilmemiştir. Özerden TL F/K PD/DD FD/Satışlar FD/FAVÖK Çarpan 16,34 2,80 1,35 12,98 Değer Firma Değeri Net Nakit Şirket Değeri Ortlama Değer Borsa İstanbul Sanayi Sektör Endeksi Şirketleri Çarpanları Sanayi Sektörü Şirketleri için tarihli piyasa değerleri ve açıklanan son finansal tablolar itibarıyla kaydırılmış 4 dönem verilerine göre Piramit Menkul tarafından hesaplanan çarpanlar aşağıdadır. Sanayi Şirketleri F/K PD/DD FD/Satışlar FD/FAVÖK Çarpanlar 14,00 2,70 1,60 12,70 Özerden TL F/K PD/DD FD/Satışlar FD/FAVÖK Çarpan 14,00 2,70 1,60 12,70 Değer Firma Değeri Net Nakit Şirket Değeri Ortlama Değer BİST-Tüm Endeksi Şirketleri Çarpanları tarihi itibarıyla Borsa İstanbul tarafından açıklanan değerleme oranları içinde yer alan Fiyat Kazanç ve Piyasa Değeri Defter Değeri çarpanlarına göre yapılan şirket değeri hesaplaması aşağıda yer almaktadır. BİST - TÜM F/K PD/DD Çarpanlar 14,13 1,55 7

8 Özerden TL F/K PD/DD Çarpan 14,13 1,55 Değer Şirket Değeri Ortlama Değer Sonuç Halka arz fiyatı Piramit Menkul tarafından aşağıdaki gibi hesaplanmıştır: Yöntem Şirket Değeri - TL Ağırlık 7. Piramit Menkul tarafından hazırlamış ve kap.gov.tr de yayımlanmış Halka Arz Fiyat Tespit Raporu na ve Belirlenen Fiyata İlişkin Analist Raporu Piramit Menkul tarafından halka arz öncesi Şirket değeri tespitinde; İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi ne %50, Benzer Şirket Çarpanları na %20, Sanayi Şirketleri Çarpanları na %15 ve BİST- Tüm Endeksi Çarpanları na %15 ağırlık verilerek TL halka arz öncesi şirket değeri hesaplanmıştır. Bu değere %21 halka arz iskontosu uygulanarak 2,71 TL halka arz pay değeri hesaplanmıştır Analizimizde Fiyat Tespit Raporu nda yer alan Şirket verilerinin gerçeği tam olarak yansıttığı kabul edilmiş, ayrıca mali veya hukuki inceleme yapılmamıştır İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi Şirket yönetimi ile bir araya gelerek detaylı çalışma yapılmadığı için İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi yönteminde kullanılan varsayımlar hakkında yorum yapamıyoruz. Bununla birlikte; Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti hesaplamasında kullanılan %3,00 nihai büyüme oranını Türkiye nin uzun vadeli enflasyon beklentisinin altında olması nedeniyle muhafazakar buluyoruz Piyasa Çarpanları Analizi Ağırlıklandırılmış Şirket Değeri - TL İndirgenmiş Nakit Akımları % Benzer Şirket Çarpanları % Sanayi Şirketleri Çarpanları % BİST-Tüm Şirketleri Çarpanları % TOPLAM Sermaye Pay Değeri 3,43 Halka Arz İskontosu 21,0% Halka Arz Pay Fiyatı 2,71 Piyasa Çarpanları Analizi Yöntemi nde; Benzer Şirket Çarpanları, Sanayi Sektörü Şirketleri Çarpanları ve BİST-TÜM Çarpanları kullanılmıştır. Benzer Şirket Çarpanları analizinde; aritmetik ortalama yerine median (orta değer) kullanılmasının daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. 8

9 Piyasa Değeri / Defter Değeri çarpanları hesaplamasında uç değer olarak görülen Plaspak Kimya ve Te-Mapol un dışarıda bırakılmamıştır. Söz konusu iki şirketin dışarıda bırakılması halinde değerlemede 2,80 olarak hesaplamaya dahil edilen PD/DD ortalama oranı 1,54 e median ise 1,57 e gerilemektedir. Firma Değeri / Satışlar hesaplamasında aritmetik ortalama yerine median kullanılması durumunda 1,35 olarak hesaplamaya dahil edilen çarpan değeri 1,17 e gerilemektedir. Benzer Şirketler F/K PD/DD FD/Satışlar FD/FAVÖK Berkosan Yalıtım 2,10 1,32 25,13 Gediz Ambalaj 16,34 1,57 1,01 11,86 Plaspak Kimya 5,42 1,17 34,59 Sekuro Plastik 0,95 0,96 13,30 Te-Mapol Polimer 56,61 3,95 2,31 13,77 Ortalama 16,34 2,80 1,35 12,98 Sanayi Sektörü Çarpanları analizinde hesaplamanın Borsa İstanbul Sanayi Şirketleri çarpanlarının halka açıklık oranı ve piyasa değeri ağırlıklı olarak kullanıldığı belirtilmektedir. Fiyat Tespit Raporu nda söz konusu çarpanlar hesaplanırken hangi şirketlerin kullanıldığına dair bilgi yer almamaktadır. Hesaplanacak çarpanların Özerden e benzer bilanço ve gelir tablosu büyüklüklerine sahip sanayi şirketler seçilerek oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz Sonuç Şirket yönetimi ile bir araya gelerek detaylı çalışma yapılmadığı ve kullanılan varsayımlara ilişkin detaylı bilgi sahibi olunamaması nedeniyle İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi nde kullanılan varsayımlar hakkında yorum yapamıyoruz. Piyasa Çarpanları Yönetmi nde, tüm çarpanlar için uç değer arındırması yapılmasını, sanayi sektörü için hesaplanan çarpanların Özerden Plastik e benzer mali büyüklüklere sahip şirketler ile oluşturulması ve aritmetik ortalama yerine median değerlerinin kullanılmasını daha doğru buluyoruz. Yukarıdaki görüşlerimizle birlikte belirlenen halka arz fiyatının makul olduğunu düşünüyoruz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD de dağıtılmak için hazırlanmamıştır. 9

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu

Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 05.05.2015 1 Ak Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu

Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 07.05.2015 Global Liman İşletmeleri A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin

Detaylı

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A. Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay

Detaylı

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL Entegre Tekstil İşletmeleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1

Detaylı

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu SAN-EL Mühendislik 19.11.2013. SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SAN. ve TİC. A.Ş 19.11.2013. Halka Arz Detayları

Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu SAN-EL Mühendislik 19.11.2013. SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SAN. ve TİC. A.Ş 19.11.2013. Halka Arz Detayları SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SAN. ve TİC. A.Ş 19.11.2013 Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/145 sayılı kararına dayanılarak Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından,

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ 19 Ocak 2015 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER I. Halka Arza İlişkin Özet Bilgiler... 3 II. Şirket Bilgileri... 4 III. Finansal

Detaylı

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği

Detaylı

Halka Arz Fiyatı. Halka Açıklık Oranı 21,43% Birincil Piyasada - Talep Toplamaksızın Borsada Satış Yöntemi

Halka Arz Fiyatı. Halka Açıklık Oranı 21,43% Birincil Piyasada - Talep Toplamaksızın Borsada Satış Yöntemi SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi

Detaylı

Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013

Detaylı

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 24.04.2014

Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 24.04.2014 Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Analiz Raporu 24.04.2014 1 Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Fiyat Analiz Raporu İşbu rapor; Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihli

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 16 Şubat 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU ARBUL ENTEGRE TEKSTİL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU 14 Nisan 2015 Arbul Entegre Tekstil İşletmeleri Anonim Şirketi Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Değerlendirme Raporu Bu değerlendirme raporu Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Seri: VII 128.1 numaralı Pay Tebliği

Detaylı

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme Raporu Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLEME RAPORU İstanbul, 13 Mayıs 2010 Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı na Şirketinizce tarafımızdan talep edilen değerleme raporuna ilişkin

Detaylı

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu Nisan, 2015 Önemli Beyan İşbu Değerleme Raporu ("Rapor"), halka açık olan Karabük Demir ve Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Kardemir) piyasa sunmuş

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU

PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU PRİZMA PRES MATBAACILIK VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ HALKA ARZ DEĞERLEME RAPORU 27 Mart 2012 1. Özet: Değerleme Yöntemi Ağırlık Piyasa Değeri Hisse Başına (Mn TL) Değerler (TL) Çarpan

Detaylı

Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU

Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU Mutlucan Tuz 12/05/2014 Mutlucan Tuz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/143 sayılı ilke kararına dayanılarak Yatırım Finansman Menkul Değerler

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 02 10 4102 FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU Mutlucan Tuz Madencilik İnsaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş. İşbu rapor Sermaye Piyasası

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş.

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. 00 00 4102 FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİST RAPORU Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. İşbu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/06/2013 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU

FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN ANALİZ RAPORU Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye San. ve Tic. A.Ş. 13 Mayıs 2014 ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Önemli Not İşbu rapor, ATIG Yatırım

Detaylı

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU

ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU ATLANTİK PETROL ÜRÜNLERİ TİC. VE SAN. A.Ş. DEĞERLEME RAPORU 28 AĞUSTOS 2012 GİRİŞ a) Raporu Hazırlayan Uzmanının Kimliği ve Rapor Tarihi Polat Yaman, Araştırma Müdürü, Galata Yatırım A.Ş. Rapor Tarihi

Detaylı

Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu

Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu Sanel Elektrik Bilgilendirme Notu Bu rapor, SPK nın 12.02.2013 tarih ve 5/145 nolu İlke Kararı nda bahse konu halka arza aracılık eden kuruluş dışında farklı bir kuruluş tarafından hazırlanan rapor kapsamında

Detaylı

GLOBAL LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU

GLOBAL LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU GLOBAL LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. HALKA ARZ FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME RAPORU Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor SPK nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği nin 29.Maddesi

Detaylı

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Analist Raporu Haziran, 2015 Önemli Beyan İşbu Değerleme Raporu ("Rapor"), halka açık olan Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin (Vestel Beyaz Eşya) piyasa

Detaylı

FİYAT TESPİT DEĞERLENDİRME RAPORU MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş

FİYAT TESPİT DEĞERLENDİRME RAPORU MUTLUCAN TUZ MADENCİLİK İNŞAAT TURİZM OTOMOTİV PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret A.Ş fiyat tespit değerlendirme raporumuz 12/02/2013 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni nde yer alan Kurul Karar Organı

Detaylı

Global Liman İşletmeleri A.Ş.

Global Liman İşletmeleri A.Ş. 1. Amaç Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarih ve 5/143 sayılı ilke kararına dayanılarak, TSKB A.Ş. tarafından Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin hazırladığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.

Detaylı