Hedef Gruplar 4 İletişim Stratejisi Ana Bileşenleri Altında Öngörülen Faaliyetler 4 Tanıtım 4 Farkındalık 7 Savunu 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hedef Gruplar 4 İletişim Stratejisi Ana Bileşenleri Altında Öngörülen Faaliyetler 4 Tanıtım 4 Farkındalık 7 Savunu 8"

Transkript

1

2 İletişim Stratejisi (Küre Dağları Milli Parkı), WWF-Türkiye, 2010 Raporu hazırlayan: Deniz Şilliler Tapan, WWF-Türkiye Danışmanı Kapak fotoğrafı: Küre Dağları Milli Parkı (Kerim Güney) Hedef Gruplar 4 İletişim Stratejisi Ana Bileşenleri Altında Öngörülen Faaliyetler 4 Tanıtım 4 Farkındalık 7 Savunu 8

3 Bölüm 1: İletişim Stratejisine Duyulan İhtiyaç Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında hazırlanmış olan bu çalışmanın hedefi, Küre Dağları Milli Parkı için tanıtım, farkındalık ve savunu ana bileşenlerini ve faaliyetlerini içeren bütünleşik bir İletişim Stratejisi oluşturmaktır. Küre Dağları Milli Parkının çevresindeki sekiz ilçeye bağlı 60 köyde, yaklaşık 20 bin-30 bin arası nüfus yaşamaktadır. Özellikle yaz aylarında, bölgedeki nüfus artmaktadır. Milli parkın Kastamonu bölümünde yoksul orman köylerinde yıllık kişi başına gelir 400 Euro nun altındadır. Bartın bölümünde ise yıllık kişi başına gelir, nüfusun farklı sektörlerde çalışması nedeniyle biraz daha yüksektir. Bölgedeki temel ekonomik faaliyetler; ormancılık, tarım, arıcılık, tahta kaşık yapımı gibi ahşap elişleri, dokumacılık ve turizmdir. Özellikle eko-turizm, yöre halkı için alternatif bir geçim kaynağı olma yolunda hızla ve planlı bir biçimde gelişmektedir. Küre Dağları Milli Parkı nı yılda kişinin ziyaret ettiği tahmin edilmektedir. Milli parkın Kastamonu bölümünde yöresel konakların restore edilmesi ile turizm hizmeti sunulmakta, Bartın bölümünde ise pansiyonculuk gelişim göstermektedir. İletişim Stratejisi oluşturulurken, bugüne kadar Küre Dağları Milli Parkı için hazırlanmış raporlardan kaynak doküman olarak yararlanılmış olup, stratejiye katkı sağlayabilecek noktalar değerlendirilmiştir. Ayrıca Küre Dağları Milli Parkı na Nisan tarihlerinde üç günlük bir arazi gezisi düzenlenerek, milli park çevresinde yaşayanlarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerden çıkan sonuçlar yorumlanarak faaliyetlere yansıtılmıştır. Buna ek olarak Orman Koruma Alanlarının Güçlendirilmesi Projesi nin Ankara daki ekibi ile görüşülmüş, bu görüşmelerin çıktıları da faaliyetlere yansıtılmıştır. Tanıtım, farkındalık yaratma ve savunu faaliyetlerini içeren bütünleşik bir İletişim Stratejisi nin önemi göz ardı edilemez. Tüm bunları içeren bir İletişim Stratejisi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik faaliyetlerin uygulanmasında gerekli desteği sağlamak bakımından kilit role sahiptir. Sahip olduğu biyolojik çeşitlilik, sunduğu ekosistem hizmetleriyle Türkiye nin önemli korunan alanlarından biri olan Küre Dağları Milli Parkı nın yerelde ve ulusalda öncelikli bir konu haline gelmesine İletişim Stratejisi tanıtım, savunu, farkındalık gibi faaliyetleri ile katkı sağlayacaktır. İletişim Stratejisi, Küre Dağları Milli Parkı nın yerel ve ulusal hedeflerine ulaşma konusunda tüm paydaşları bir araya getirmede son derece önemlidir. Strateji; Küre Dağları Milli Parkı nın değerlerinin tanıtılması, çevresinde yaşayanlarda farkındalık yaratılması ve milli parka yönelik tehditlerin bertarafında savunucu rol üstlenilmesinde gerekli olan tüm paydaşları kapsayacak ve her düzeyde kamu kurum/kuruluşlarını dahil edecek bir yaklaşımdadır. İletişim Stratejisi Raporu sayfa 1

4 Bölüm 1: İletişim Stratejisine Duyulan İhtiyaç Orman Koruma Alanlarının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Küre Dağları Milli Parkı için tanıtım, farkındalık ve savunu ana bileşenlerini ve faaliyetlerini içeren bütünleşik bir İletişim Stratejisi oluşturma görevini üstlenmiştir. İletişim Stratejisi ile tüm bu bileşenler arasındaki bağları ortaya daha rahat koyacak ve her bir bileşen için uygun olabilecek faaliyet önerileri geliştirilmiştir. Hazırlanan İletişim Stratejisi WWF-Türkiye ve Proje Ekibi tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra, bazı faaliyetlerin Küre Dağları Milli Parkı Yönetim Planı na aktarılması ile söz konusu strateji gerçek anlamda uygulanabilir ve etkin bir hale gelecektir. Strateji; yılları için tanıtım, farkındalık ve savunu bileşenlerine yönelik faaliyetleri içermektedir. Strateji; milli park çevresinde yaşayanlar, ziyaretçiler, turistler, çalışanlar gibi tüm hedef kitlenin iletişim ihtiyaçlarına yanıt verecek bir profildedir. Stratejinin uygulanması aşamasında, temel mesajların oluşturulması, alt kampanyalar ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli uzmanlıklar alınmalıdır. Ayrıca öngörülen faaliyetler Turizm Stratejisi ve Gönüllülük Stratejisi ile eşgüdüm içinde ve birbirlerini besleyecek şekilde tasarlanmıştır. Bunlara ek olarak, İletişim Stratejisi kapsamında öngörülen faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için tüm bu süreci koordine edecek Küre Dağları Milli Parkı özelinde bir İletişim Sorumlusu istihdam edilmesi önerilmektedir. İletişim Stratejisi Raporu sayfa 2

5 Bölüm 2: Amaç ve Hedefler Genelde iletişim stratejilerinin uygulanması ile kısa vadede doğru mesajlarla, doğru bilgi akışı ve bilgilendirmenin sağlanması, böylece insanların bir konu ile ilgili farkında olmasının sağlanması ya da mevcut farkındalıklarının artırılması, bir durumu değiştirmek üzere harekete geçmelerinin sağlanması, uzun vadede ise davranış değişikliği içine girmeleri hedeflenir. İletişim Stratejisi ile temelde Küre Dağları Milli Parkı için ortaya koyulan vizyona katkıda bulunmak ve iletişim için genel bir yön belirlemek amaçlanmaktadır. Bu amaç altında iletişim hedefleri şu şekilde belirlenmiştir: Küre Dağları Milli Parkı nın, Türkiye de korunan alanlar konusunda bir marka haline gelmesi ve tanınırlığının artması (TANITIM) Küre Dağları Milli Parkı çevresinde yaşayanların milli parkın sağladığı faydalar konusunda bilgi ve farkındalıklarının artırılması, beklentilerini azaltacak ve düşüncelerini değiştirecek yaklaşımlar getirilmesi, Küre Dağları Milli Parkı ile ilgili algının değiştirilmesi/iyileştirilmesi (FARKINDALIK) Küre Dağları Milli Parkı na yönelik tehditler ve riskler göz önünde bulundurularak savunu kapasitesinin geliştirilmesi (SAVUNU) İletişim Stratejisi nin Temel Yaklaşımı Bilgilendirmek Farkında kılmak Harekete geçirmek Davranış değişikliği yaratmak İletişim Stratejisi Raporu sayfa 3

6 Bölüm 2: Amaç ve Hedefler HEDEF GRUPLAR Hedef gruplar, İletişim Stratejisi ni oluşturan tanıtım, farkındalık ve savunu bileşenlerine göre belirlenmiştir: - Turistler/Ziyaretçiler - Genel kamuoyu - Özel sektör Tanıtım bileşeni - Milli park çevresinde yaşayanlar (erkekler ve kadınlar) - Öğretmen ve öğrenciler - Muhtarlar - Belediyeler - Yerel STK lar Farkındalık bileşeni - Yerel STK lar - Milli park çevresinde yaşayanlar - Yerel medya Savunu bileşeni İLETİŞİM STRATEJİSİ ANA BİLEŞENLERİ ALTINDA ÖNGÖRÜLEN FAALİYETLER Ana Bileşen 1 - Tanıtım Alanın zengin biyolojik çeşitliliğe sahip bir korunan alan olmasının yanı sıra, zengin rekreasyonel, kültürel çeşitlilik ve ekoturizm olanağı sunması bir marka olarak konumlandırılmasını güçlendiren unsurlardır. Marka olmak, alana bir kimlik kazandırmak, sahip olduğu değerleri ve algıyı kurumsal ve ortak bir dille yansıtmak demektir. Burada en önemli nokta; marka değerlerinin alanda çalışanlardan, merkezde çalışanlara, gönüllülerden milli park yöneticilerine kadar herkes tarafından algılanmış olmasıdır. Bartın ve Kastamonu da gerçekleştirilen iletişim faaliyetlerinin tek bir Küre Dağları Milli Parkı kimliği altında gerçekleştirilmesi ve standardize edilmesi şarttır. Aksi takdirde Kastamonu ve Bartın da yapılanlar bütünsellikten ve marka kimliğinden uzak bir yapıda olacaktır. İletişim Stratejisi Raporu sayfa 4

7 Bölüm 2: Amaç ve Hedefler Türkiye nin korunan alanlarında bir marka olarak Küre Dağları Milli Parkı nın tanıtılması için Hedef 1 altında şu faaliyetler öngörülmüştür: Hedef 1: Küre Dağları Milli Parkı nın (KDMP), Türkiye de korunan alanlar konusunda bir marka haline gelmesi ve tanınırlığının artması 1.1 KDMP markasının oluşturulması KDMP için yeni bir logo tasarlanması ya da mevcut logonun iyileştirilmesi Yeni logo tasarlanması ya da mevcut logonun iyileştirilmesi için üniversiteler arası bir logo yarışması düzenlenmesi (üniversitelerin tasarım bölümleri) Logo kullanım kurallarının belirlenmesi ve tüm materyallerde logonun, oluşturulacak görsel kimlik kılavuzuna göre kullanılması (logonun çeşitli kullanım boyutları, farklı zemin renklerinde kullanım şekilleri, KDMP nın marka değerlerini temsil edecek pantone renkleri, yazı fontunun belirlenmesi) KDMP ile ilgili yapılan her türlü faaliyette ve üretilen her türlü malzemede marka imajına uygun ve tutarlı bir yol izlenmesi Milli park içindeki tabelalandırma ve işaretlemelerin görsel kimlik kılavuzuna uygun, standart hale getirilmesi Algı araştırması yapılması (KDMP nın sahip olduğu değerler ve sunduğu hizmetlerle ilgili yalnızca milli park çevresinde yaşayanların değil, genel kamuoyu algısının araştırılması, insanların algısında ne gibi değişiklik olduğunu ölçümlemek ve gerektiğinde mesajları yenilemek üzere ilk yapıldığı yıldan iki yıl sonra tekrar yapılması) 1.2 KDMP tanıtımına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi (Tanıtım faaliyetlerinde öne çıkan unsur turizm olduğu için her tür faaliyetin Turizm Stratejisi nin faaliyetleri ve Pan Park kılavuzları ile örtüşmesi gerekmektedir) Milli parkın doğal, kültürel değerlerini ve önemini anlatan kısa tanıtım filmi hazırlanması, filmin yaygın dağıtımının yapılması Hazırlanacak tanıtım filminin web sitesinde yayınlanması Hazırlanan KDMP web sitesinin sürekli güncel olmasının sağlanması, sonraki yıllarda da varlığını etkin bir şekilde sürdürmesinin garanti edilmesi Web sitesinin tanıtımı için web bannerlar (internet ilanları) hazırlanması ve farklı web sitelerinde, haber portallarında web bannerların yayınlanması İletişim Stratejisi Raporu sayfa 5

8 Bölüm 2: Amaç ve Hedefler Facebook, twitter gibi sosyal iletişim ağlarından faydalanılması, Küre Dağları Milli Parkı grubu oluşturulması (Örneğin; Küre Dostları) Web sitesi üzerinden Cep telefonunla Küre Dağları Milli Parkı nın en güzel fotoğrafını sen çek mini kampanyası yapılması, web sitesinin bu altyapıyı kaldıracak hale getirilmesi (cep telefonlarıyla çekilen fotoğrafların web sitesine yüklenmesi, seçici kurul tarafından değerlendirilip en iyi fotoğrafa sembolik bir ödül verilmesi) Web sitesi üzerinden 3D sanal Küre Dağları Milli Parkı turu yapılması ve web sitesinin bunun için gerekli altyapıya kavuşturulması Her yıl bir tema seçerek KDMP nın değerleri ve sağladığı faydalarla ilgili mini kampanyalar yapılması (yılın korunan alanı, eko-turizm, korunan alan sağlıklı, bir yavru ayıyı da sen kurtar vb) KDMP nı tanıtan gezici bir fotoğraf sergisi oluşturulması, Ankara ve İstanbul dışında diğer sıcak noktalara da serginin gitmesinin sağlanması KDMP nı tanıtan broşürler hazırlanması, mevcut broşürlerin içeriğinin belirli dönemlerle güncellenmesi ve yaygın dağıtımının yapılması Bunları biliyor muydunuz? sloganıyla KDMP nın sahip olduğu değerleri, sağladığı faydaları anlatan Küre Dağları Milli Parkı sizleri bekliyor ifadesiyle de insanları harekete çağıran bir poster hazırlanması ve yaygın dağıtımının yapılması KDMP ziyaretçilerine yönelik milli parkta yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlatan bir föy hazırlanması KDMP nı ziyaret etmek isteyenler için küçük, katlanır cep haritası hazırlanması (hazırlanan haritanın bir dergi ile anlaşılarak insert olarak dağıtılması sağlanabilir) 1.3 Reklam faaliyetlerinin artırılması Önemli uluslararası organizasyonlar, sportif, sanatsal, kültürel faaliyetler ve fuarlarda (örneğin turizm fuarları, ekoloji fuarları) KDMP nın tanıtımının yapılması Bunları biliyor muydunuz? sloganıyla KDMP nın sahip olduğu değerleri, sağladığı faydaları anlatan Küre Dağları Milli Parkı sizleri bekliyor ifadesiyle de insanları harekete çağıran ilan çalışması yapılması, gezi ve havayolları dergilerinde yayınlanması Bunları biliyor muydunuz? sloganlı ilanın billboard versiyonunun yapılması, özellikle Kastamonu, Bartın ve çevre illerde belediyelerle anlaşılarak billboard ilanlarının çıkması Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Türkiye tanıtımında KDMP nın Türkiye nin dokuz sıcak orman alanından biri olan Küre İletişim Stratejisi Raporu sayfa 6

9 Bölüm 2: Amaç ve Hedefler Dağları Milli Parkı sizleri bekliyor sloganıyla kullanılması (Alanın Pan Park olması ile paralel) 1.4 Medya ilişkilerinin güçlendirilmesi (Alanın doğal, kültürel değerleri, sunduğu ekosistem hizmetleri, sağladığı faydalar, eko-turizm olanakları, Pan Park olma durumu, KDMP ile ilgili hazırlanan raporların/yayınların çıktıları, KDMP nın yerel ekonomiye katkıları gibi bilgiler basınla düzenli paylaşılmalıdır.) Önemli seyahat, yaşam, ekonomi muhabirleri için milli parka geziler düzenlenmesi ve özel haber yaptırılması Muhabirler ve köşe yazarlarına düzenli bilgilendirme yapılması TV ve radyolarla iletişime geçilerek milli park ile ilgili olumlu haberlerin yayınlanmasının sağlanması Milli parkın Pan Park olması durumunda, yabancı basına haber yaptırılması Yerel kanallar ve basın kuruluşları ile iletişimin güçlendirilmesi ve düzenli olumlu haber yapılmasının sağlanması 1.5 Özel sektör ilişkilerinin geliştirilmesi (Turizm stratejisi ile paralellik içinde yürütülecektir) Yöresel ürünlerin KDMP markası altında pazarlanabilmesi için gıda ve perakende sektöründen firmalar ile görüşülmesi KDMP na halihazırda tur düzenleyen ve düzenleme potansiyeli olan turizm acentelerinin veri tabanının oluşturulması ve KDMP nın tercih edilen bir güzergah olması için bu firmalarla görüşülmesi KDMP nın tanıtımına yönelik bisiklet, koşu vb yarışların düzenlenmesi için çeşitli firmalarla görüşülmesi Ana Bileşen 2 - Farkındalık Milli park çevresinde yaşayanların milli parkın ne olduğunu ve sahip olduğu biyolojik çeşitlilik değerlerini anlamaları, böylece kendi yöreleri için harekete geçmeleri amaçlanmaktadır. Böylelikle; projenin temel amacı olan katılımcılık esasına dayalı, etkin ve bütüncül bir yönetim modeli oluşturulması, Küre Dağları Milli Parkı ve çevresinde doğa koruma ve sürdürülebilir kaynak yönetiminin güçlendirilmesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir. Temel yaklaşım milli park ve çevresinde yaşayanlarda milli park algısını değiştirerek ya da güçlendirerek çalışmalara vatandaş katılımını artırmak ve koruma sağlamaktır. Milli park çevresinde yaşayanların farkındalıklarının artmasına yönelik önerilen faaliyetler halihazırda yapılan ya da yapılması öngörülmüş faaliyetler olabilir. Önemli olan bu faaliyetlerin tutarlı, sürekli ve net bir anlatımla gerçekleştirilmesidir. İletişim Stratejisi Raporu sayfa 7

10 Bölüm 2: Amaç ve Hedefler Milli park çevresinde yaşayanların farkındalığının artırılmasına yönelik Hedef 2 altında şu faaliyetler öngörülmüştür: Hedef 2: Küre Dağları Milli Parkı çevresinde yaşayanların milli parkın sağladığı faydalar konusunda bilgi ve farkındalıklarının artırılması, beklentilerini azaltacak ve düşüncelerini değiştirecek yaklaşımlar getirilmesi, KDMP ile ilgili algının değiştirilmesi/iyileştirilmesi 2.1 Yanlış anlaşılmaların ve yanlış bilgilendirmeleri en aza indirilmesi KDMP çevresindeki ve tampon bölgedeki köylerde düzenli halkı bilgilendirme toplantıları yapılması Herkesin kolayca ulaşabileceği ve anlayabileceği bir bilgilendirme sisteminin kurulması KDMP çevresindeki ve tampon bölgedeki köylerde, köy kahvelerinde erkeklere yönelik eğitimler verilmesi KDMP çevresinde yaşayanlara farklı korunan alanlardaki iyi uygulamaların örneklerle aktarılması Kadınlara yönelik KDMP nin değerlerinin yanı sıra su kullanımı, çöp ve atıklarla ilgili eğitim verilmesi KDMP çevresindeki ilköğretim öğrencilerine yönelik milli park ile ilgili sunumlar yapılması, öğretmenleri ile birlikte KDMP içinde belli bölgeleri ziyaret etmelerinin ve yerinde bilgilenmelerinin sağlanması 2.2 KDMP nın sağlaması muhtemel ekonomik getirilerle ilgili yöre halkının bilgilendirilmesi ve beklentilerin yönetilmesi KDMP Yönetim Planı sürecinde, milli park çevresinde ve tampon bölgede yaşayanlara yönelik yeni iş imkanlarının ortaya çıkıp çıkmadığının değerlendirilmesi ve durumun yöre halkına aktarılması Mevcut ekonomik faaliyetlere (tarım, arıcılık, dokumacılık, turizm, vb) yönelik teşvikler ve kredilerle ilgili yöre halkının bilgilendirilmesi Yerel ve yöresel ürünlerin pazarlanması, dağıtım kanalları ile ilgili eğitimler verilmesi 2.3 KDMP daki yerleşimlerde yaz aylarında düzenlenen yöresel şenlik ve festivallerde milli parkın tanıtılması Şenliklerde KDMP ile ilgili stantlar açılması, ziyaretçi merkezlerinin etkin kullanılması (şenlikleri destekleyecek alt aktiviteler düzenlenebilir) Bu şenliklere katılan sanatçıların, yöre halkına ve ziyaretçilere KDMP ile ilgili temel mesajlar vermelerinin sağlanması İletişim Stratejisi Raporu sayfa 8

11 Bölüm 2: Amaç ve Hedefler 2.4 Basılı materyaller, yayınlarla desteklenmesi: KDMP nı tanıtan posterler (köy kahvelerine, ziyaretçi, merkezlerine, muhtarlıklara asılmak üzere), föyler, promosyonel malzemeler hazırlanması ve yaygın dağıtımının yapılması 2.5 Cami imamlarının etkin kullanılması: Cuma hutbelerinde imamların KDMP nın değerleri ile ilgili cemaate konuşma yapması Ana Bileşen 3 - Savunu Genel tanımıyla savunu (advocacy); bir konuda baskı oluşturabilecek birey ya da bir grup tarafından gerçekleştirilen, politik, ekonomik ve sosyal sistemleri, kurumları, kamu politikalarını, kamu düzenini ve kaynak tahsisi kararlarını etkilemeyi amaçlayan faaliyetlerdir. Savunuculuk; bir kişinin ya da Sivil Toplum Kuruluşu gibi örgütlü yapının gerçekleştirebileceği medya kampanyaları, imza kampanyaları, halka hitap etme, bilimsel araştırma ya da kamuoyu araştırması yapma, bunların sonuçlarını yayınlanma, dava açma, davalara müşahit taraf olarak katılma gibi faaliyetleri içerebilir. Savunuculuğun bir diğer önemli biçimi olan lobicilik ise; politikaları etkilemeye yönelik kanun koyucuları hedef alan bir yaklaşımdır. Politik ve sosyal sistemlerin gelişmesinde rolü olan savunuculukta temel amaç kamuoyunu ve/veya politikaları etkilemektir. Savunuculuk yapan gruplar sosyal nedenlerle olabileceği gibi, çevresel ve anında ortaya çıkan konulara da tepki verebilirler. Bu grupların harekete geçmelerinin altında yatan nokta; ortak politika, inanç, manevi, kültürel, çevresel ya da kimi zaman ticari değerler olabilir. Küre Dağları Milli Park ve tampon bölgesine yönelik temel tehditler yöre halkı tarafından hidroelektrik santraller (HES ler) ve baraj projeleri, yollar ve madencilik faaliyetleri olarak sıralanmaktadır. Mike Appleton tarafından yapılan KDMP ve Tampon Bölge Tehdit Analizi nde de bugün ve gelecekte yoğun bir yönetim gerektiren tehdit olarak kuzey bölge için çok sayıda HES ve baraj talebi olması, yollar, madencilik ve maden çıkarımı ile turistik ve rekreasyonel alanların gelişiminin tahrip edici düzeye gelmiş olması öne çıkmaktadır. Kimi zaman birçok kişi ve kurumu karşı karşıya getiren bu sorunlar teknik ve hukuksal bilgi, anında yanıt verebilme kapasitesi, krizle mücadele edebilme/kriz yönetimi ve çoğu zaman uzun soluklu mücadele gerektirmektedir. Bir alandaki sorunu en iyi, o alanda yaşayan ve bu sorunlardan etkilenen kişiler dile getirebilir. Aşağıdaki Savunuculuk Döngüsü şeklinden de anlaşılacağı gibi; öncelikle KDMP na yönelik sorunu/sorunları tanımlamak, sorunun nedenlerini ve alana olan etkilerini araştırmak ve tespit etmek, sonrasında hangi yollarla bu sorunun çözülebileceğini planlamak, ardından eyleme geçmek ve en sonunda da sonuçları değerlendirmek gerekecektir. İletişim Stratejisi Raporu sayfa 9

12 Bölüm 2: Amaç ve Hedefler Savunuculuk Döngüsü 1 Sorunu tanımlama Üzerine gidilmesi gereken sorunun belirlenmesi 5 Değerlendirme Bu döngü çerçevesinde eylemlerin izlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi, daha başka ne gibi adımlar atılması gerektiğine karar verilmesi ya da gelecekte savunuculğun daha farklı nasıl yapılabileceğinin belirlenmesi 2 Araştırma ve analiz Gerekli bilginin toplanması, sorunun nedenlerinin ve etkilerinin anlaşılmasının sağlanması 4 Eylem Uygun eylemlerin, çeşitli yöntemler kullanılarak hayata geçirilmesi, eylemler konusunda sürece katılan herkesle hemfikir olunması ve birlikte koordine edilmesi 3 Planlama Bir sorunu çözmede savunuculuk en uygun yol olarak belirlenmişse, strateji iyi formüle edilmeli. Amaç, hedefler, başarı göstergeleri, faaliyetler, riskler, zamanlama ve sorumluluklar net olmalı İletişim Stratejisi kapsamında Hedef 3 altında savunu bileşenine yönelik şu temel faaliyetler öngörülmüştür: Hedef 3: Küre Dağları Milli Parkı ve tampon bölgesine yönelik tehditler ve riskler göz önünde bulundurularak savunu kapasitesinin geliştirilmesi 3.1. KDMP çevresindeki yerel STK ların, kilit pozisyondaki kurum/kuruluşlarının ve yerel medyanın olduğu bir veri tabanının oluşturulması 3.2. Yerel STK ların savunuculuk kapasitelerinin geliştirilmesi Yerel STK ların temel hak ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirilmesi Yerel STK lara proje uygulama ve yönetme eğitimi ile birlikte, gelişen olumsuz durumlara yönelik acil yanıt verebilme kapasitelerinin geliştirilmesi için savunu eğitim verilmesi (Eğitimin içeriğinde bir sorun ya da tehditle ilgili hukuksal süreci araştırma, basın bülteni yazma, basınla ilişki kurma olmalı Yerel STK ların medya kampanyası, imza kampanyası oluşturma teknikleri konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi için eğitim verilmesi Eğitimler için destek materyaller, şablonlar, örnek çalışmalar hazırlanması İletişim Stratejisi Raporu sayfa 10

13 Bölüm 2: Amaç ve Hedefler 3.3. Yerel medyanın kapasitesinin geliştirilmesi; yerel medyaya KDMP ile ilgili haber hazırlarken nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini, yapılan savunu çalışmalarının nasıl parçası olacaklarını anlatan eğitim çalışması 3.4. KDMP çevresinde yaşayanların, muhtarların, belediye başkanlarının sorun/tehditle ilgili bilgilendirilmesi amacıyla bilgilendirme toplantıları yapılması 3.5. Mevcut durumu, sorunları, sorunların nedenlerini ve ana etkilerini anlatan bilgilendirme föyleri hazırlanması ve yaygın dağıtımının yapılması 3.6. Kamuoyu dikkatini çekmek ve destek almak için facebook, twitter gibi sosyal ağların kullanılması 3.7. Yöre halkı üzerinde etkisi olan İstanbul ya da Ankara daki ilgili derneklerin bilgilendirilmesi ve destek alınması 3.8. Kastamonu ve Bartın milletvekillerinin sorun/tehdit ile ilgili bilgilendirilmesi 3.9. Konunun hukuki boyuta taşınması, dava açılması ya da açılmış bir davaya müdahil olunması Sorunlara yönelik aktivitelerin yer alacağı savunu kampanya stratejisi konu bazında ayrıca yapılmalıdır. İletişim Stratejisi Raporu sayfa 11

14 Bölüm 3: İletişim Stratejisi Kapsamında Öngörülen Hedef ve Faaliyetler İLETİŞİM STRATEJİSİ KAPSAMINDA ÖNGÖRÜLEN HEDEF VE FAALİYETLER BİLEŞEN UZUN VADELİ ORTA VADELİ ÖNERİLEN FAALİYET HEDEF GRUP GÖSTERGE KİM HEDEF HEDEF TARAFINDAN (2013 ve sonrası) ( ) Tanıtım 1. Küre Dağları Milli 1.1 KDMP KDMP için yeni bir logo - DKMP çalışanları KDMP'nın tanınırlığını Parkı nın, Türkiye de markasının tasarlanması ya da mevcut logonun - KDMP çevresinde yaşayanlar %x artması İlgili Genel korunan alanlar oluşturulması iyileştirilmesi - KDMP ziyaretçileri KDMP'na gelen ziyaretçi Müdürlükler konusunda bir marka - Genel kamuoyu sayısının %x artması haline gelmesi ve - Özel sektör tanınırlığının artması Logo tasarım yarışması - DKMP çalışanları Yeni logo ya da düzenlenmesi - KDMP çevresinde yaşayanlar yenilenmiş logo İlgili Genel (Üniversitelerin Endüstri - KDMP ziyaretçileri Müdürlükler Tasarımı, Grafik Tasarım vb - Genel kamuoyu Yarışmanın bölümlerine yönelik yeni logo - Özel sektör düzenlenmesi tasarlanması ya da mevcut - Üniversitelerin Endüstri logonun iyileştirilmesine yönelik Tasarımı, Grafik Tasarım vb bir yarışma düzenlenmesi) bölümleri Logo kullanım kurallarının - Görsel kimlik kılavuzu belirlenmesi ve tüm materyallerde - DKMP İlgili Genel logonun, oluşturulacak görsel - OGM Müdürlükler kimlik kılavuzuna göre - AGM kullanılması - ORKÖY (Logonun çeşitli kullanım - Kastamonu İl Çevre ve Orman boyutları, farklı zemin renklerinde Md. kullanım şekilleri, KDMP nın - Bartın İl Çevre ve Orman Md. marka değerlerini temsil edecek - Kastamonu DKMP Şube Md. pantone renkleri, yazı fontunun - Bartın DKMP Şube Md belirlenmesi) - KDMP ile ilgili çalışan herkes İletişim Stratejisi Raporu sayfa 12

15 Bölüm 3: İletişim Stratejisi Kapsamında Öngörülen Hedef ve Faaliyetler KDMP ile ilgili yapılan her - Görsel kimlik türlü faaliyette ve üretilen her türlü - DKMP kılavuzuna uygun İlgili Genel malzemede marka imajına uygun - OGM üretilmiş materyaller Müdürlükler ve tutarlı bir yol izlenmesi - AGM (Logonun görsel kullanım - ORKÖY kılavuzuna uygun bir biçimde - Kastamonu İl Çevre ve Orman kullanılması, ortak bir dil ve Md. kurumsal kimlik oluşturulması) - Bartın İl Çevre ve Orman Md. - Kastamonu DKMP Şube Md. - Bartın DKMP Şube Md. - KDMP ile ilgili çalışan herkes Milli park içindeki - DKMP Kastamonu ve Bartın a tabelalandırma ve işaretlemelerin - Bartın DKMP Şube Müdürlüğü yerleştirilmiş standart İlgili Genel görsel kimlik kılavuzuna uygun, - Kastamonu DKMP Şube yeni tabelalar Müdürlükler standart hale getirilmesi Müdürlüğü (KDMP nın Kastamonu ve Bartın bölümlerinde birbirinden farklı olmayan, belli standartlarda ve hazırlanan görsel kimlik kılavuzuna uygun tabelalandırma yapılması) İletişim Stratejisi Raporu sayfa 13

16 Bölüm 3: İletişim Stratejisi Kapsamında Öngörülen Hedef ve Faaliyetler 1.2 KDMP tanıtımına yönelik faaliyetler (Tanıtım faaliyetlerinde öne çıkan unsur turizm olduğu için her tür faaliyetin Turizm Stratejisi nin faaliyetleri ve Pan Park kılavuzları ile örtüşmesi gerekmektedir.) Algı ve farkındalık araştırması yapılması (KDMP nın sahip olduğu değerler ve sunduğu hizmetlerle ilgili yalnızca KDMP çevresinde yaşayanların değil, genel kamuoyu algısının ve farkındalığının araştırılması, insanların algısında ne gibi değişiklik olduğunu ölçümlemek ve gerektiğinde mesajları yenilemek üzere ilk yapıldığı yıldan iki yıl sonra tekrar yapılması) Kısa tanıtım filmi hazırlanması, filmin yaygın dağıtımının yapılması (KDMP nın doğal, kültürel değerlerini ve önemini anlatan kısa tanıtım filmi hazırlanması, filmin yaygın dağıtımının yapılması) Hazırlanacak tanıtım filminin web sitesinde yayınlanması - KDMP çevresinde yaşayanlar - Genel kamuoyu KDMP bilinirliğinin %x artmış olması İlgili Genel Müdürlükler KDMP çevresinde yaşayanlarda KDMP algısının %x değişmiş olması KDMP çevresinde yaşayanlar Filmin üretilmiş ve - Ziyaretçi merkezlerine gelenler dağıtılmış olması - Öğrenciler - Genel kamuoyu - Genel kamuoyu Filmin aldığı hit sayısı İletişim Stratejisi Raporu sayfa 14

17 Bölüm 3: İletişim Stratejisi Kapsamında Öngörülen Hedef ve Faaliyetler Hazırlanan KDMP web sitesinin sürekli güncel olmasının sağlanması (Web sitesinin sonraki yıllarda da varlığını etkin bir şekilde sürdürmesinin garanti edilmesi) Web bannerlar (internet reklamı) hazırlanması ve farklı web sitelerinde, haber portallarında yayınlanması Sosyal iletişim ağlarından faydalanılması, KDMP grubu oluşturulması (Facebook, twitter gibi sosyal iletişim ağlarından faydalanılması, KDMP Parkı grubu oluşturulması (Örneğin; Küre Dostları) Web sitesi üzerinden Cep telefonunla Küre Dağları Milli Parkı nın en güzel fotoğrafını sen çek mini kampanyası yapılması (Cep telefonlarıyla çekilen fotoğrafların web sitesine yüklenmesi, seçici kurul tarafından değerlendirilip en iyi fotoğrafa sembolik bir ödül verilmesi, web sitesinin bu altyapıyı kaldıracak hale getirilmesi) - KDMP ile ilgili çalışan herkes Web sitesinden - Genel kamuoyu sorumlu bir kişi ve en az 3 yıllık hosting - Genel kamuoyu En az 5 web sitesi ya da - Medya haber portalında yayınlanması yaş arası genel kamuoyu En az kişilik - Medya Küre Dostları yaş arası genel kamuoyu Kampanyaya katılan kişi sayısı Gönüllüler İletişim Stratejisi Raporu sayfa 15

18 Bölüm 3: İletişim Stratejisi Kapsamında Öngörülen Hedef ve Faaliyetler D sanal Küre Dağları Milli - KDMP nı ziyaret etmek Turun yapılması ve web Parkı turu isteyenler üzerinden yayınlanması (Web sitesi üzerinden 3D sanal Küre - Genel kamuoyu Dağları Milli Parkı turu yapılması ve web sitesinin bunun için gerekli altyapıya kavuşturulması) Her yıl bir tema seçerek - Genel kamuoyu Kampanyaların hayata KDMP nın değerleri ve sağladığı - Medya geçmesi Ulusal STK faydalarla ilgili mini kampanyalar yapılması (Örneğin; yılın korunan alanı, ekoturizm, korunan alan sağlıklı yaşam, bir yavru ayıyı da sen kurtar gibi) KDMP nı tanıtan gezici bir - Diğer sıcak noktalardaki Serginin 9 sıcak fotoğraf sergisi oluşturulması DKMP Şube Müdürlükleri noktada sergilenmesi (Ankara ve İstanbul dışında diğer - Diğer sıcak noktalardaki bölge ve sergi ziyaretçi sayısı sıcak noktalara da serginin halkı gitmesinin sağlanması) - Genel kamuoyu - Medya KDMP nı tanıtan broşürler - KDMP çevresinde yaşayanlar Dağıtılan kişi sayısı hazırlanması/ mevcut broşürlerin - KDMP ziyaretçileri/turistler içeriğinin belirli dönemlerle - Kastamonu DKMP Şube Md güncellenmesi ve yaygın dağıtımının - Bartın DKMP Şube Md yapılması - KDMP çevresindeki ilköğretim okulları - Kastamonu ve Bartın Üniversiteleri İletişim Stratejisi Raporu sayfa 16

19 Bölüm 3: İletişim Stratejisi Kapsamında Öngörülen Hedef ve Faaliyetler Bunları biliyor muydunuz? - KDMP çevresinde yaşayanlar Dağıtılan kişi/yer sayısı sloganıyla KDMP nın sahip olduğu - KDMP ziyaretçileri/turistler değerleri, sağladığı faydaları - Kastamonu DKMP Şube Md anlatan, Küre Dağları Milli Parkı - Bartın DKMP Şube Md sizleri bekliyor ifadesiyle de - KDMP çevresindeki ilköğretim insanları harekete çağıran bir poster okulları hazırlanması ve yaygın dağıtımının - Kastamonu ve Bartın yapılması Üniversiteleri KDMP ziyaretçilerine yönelik milli parkta yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlatan bir föy hazırlanması (A4 üçe katlamalı) - KDMP ziyaretçileri/turistler Dağıtılan kişi sayısı KDMP nı ziyaret etmek isteyenler için küçük, katlanır cep haritası hazırlanması (Hazırlanan harita bir dergi ile anlaşılarak insert olarak dağıtılması sağlanabilir) -KDMP ziyaretçileri/turistler Dağıtılan kişi sayısı İletişim Stratejisi Raporu sayfa 17

20 Bölüm 3: İletişim Stratejisi Kapsamında Öngörülen Hedef ve Faaliyetler 1.3 Reklam Önemli uluslararası - Fuar ziyaretçileri Katılım sağlanan fuar faaliyetlerinin organizasyonlar, sportif, sanatsal, - Turizm acenteleri sayısı artırılması kültürel faaliyetler ve fuarlarda KDMP nın tanıtımının yapılması (Karadeniz Turizm Fuarı, Emitt Fuarı, Kültür ve Turizm Fuarı gibi turizm fuarları, Ekoloji ve Sağlıklı Ürünler Fuarı vb. Fuarların tarihleri ve içerikleri ile ilgili bilgiler) adresinden edinilebilir) Bunları biliyor muydunuz? - Genel kamuoyu İlanın en az 10 sloganıyla KDMP nın sahip olduğu dergide yayınlanması değerleri, sağladığı faydaları anlatan Küre Dağları Milli Parkı sizleri bekliyor ifadesiyle de insanları harekete çağıran ilan çalışması yapılması, gezi ve havayolları dergilerinde yayınlanması Bunları biliyor muydunuz? Genel kamuoyu En az 10 billboardda sloganlı ilanın billboard yer alması versiyonunun yapılması, özellikle Kastamonu, Bartın ve çevre illerde belediyelerle anlaşılarak billboard ilanlarının çıkması İletişim Stratejisi Raporu sayfa 18

21 Bölüm 3: İletişim Stratejisi Kapsamında Öngörülen Hedef ve Faaliyetler Türkiye tanıtımında Küre - Genel kamuoyu Kültür ve Turizm Dağları Milli Parkı nın Bakanlığı ile anlaşma KTB kullanılması (Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Türkiye tanıtımında Küre Dağları Milli Parkı nın Türkiye nin dokuz sıcak orman alanından biri olan Küre Dağları Milli Parkı sizleri bekliyor sloganıyla kullanılması - alanın Pan Park olması ile paralel) 1.4 Medya Önemli seyahat, yaşam, - Genel kamuoyu Yapılan haber sayısı ilişkilerinin ekonomi muhabirleri için milli Karar vericiler ve fotoğraf Ulusal STK güçlendirilmesi parka geziler düzenlenmesi ve özel (Alanın doğal, kültürel haber yaptırılması değerleri, sunduğu ekosistem hizmetleri/sağladığı faydalar, ekoturizm olanakları, Pan Park Muhabirler ve köşe yazarlarına düzenli bilgilendirme yapılması - Genel kamuoyu Yapılan haber sayısı ve fotoğraf Ulusal STK olma durumu, KDMP ile ilgili hazırlanan raporlar/yayınların çıktıları, KDMP nın yerel ekonomiye TV ve radyolarla iletişime geçilerek milli park ile ilgili olumlu haberlerin yayınlanmasının sağlanması - Genel kamuoyu - Yayınlanan haber sayısı Ulusal STK İletişim Stratejisi Raporu sayfa 19

22 Bölüm 3: İletişim Stratejisi Kapsamında Öngörülen Hedef ve Faaliyetler katkıları gibi bilgiler Milli parkın Pan Park olması - Genel kamuoyu Yapılan haber sayısı basınla düzenli durumunda, yabancı basına haber - Karar vericiler ve fotoğraf Ulusal STK paylaşılmalıdır) yaptırılması - Yabancı KDMP (Avrupa'daki Pan Park örnekleri, ziyaretçileri/turistler Türkiye'nin ilk Pan Park'ı olması gibi bilgilerin Türkiye deki yabancı basın temsilcileri ile paylaşılması ve haber yaptırılması) Yerel kanallar ve basın - KDMP çevresinde yaşayanlar Yapılan haber sayısı kuruluşları ile iletişimin ve fotoğraf Ulusal STK güçlendirilmesi ve düzenli olumlu haber yapılmasının sağlanması 1.5 Özel sektör ilişkilerinin geliştirilmesi (Turizm Stratejisi ile paralellik içinde yürütülecektir) Yöresel ürünlerin KDMP markası altında pazarlanabilmesi için gıda ve perakende sektöründen firmalar ile görüşülmesi KDMP na halihazırda tur düzenleyen ve düzenleme potansiyeli olan firmalarla KDMP nın tercih edilen bir güzergah olması için görüşülmesi KDMP nın tanıtımına yönelik bisiklet, koşu vb. yarışların düzenlenmesi için çeşitli firmalarla görüşülmesi - Gıda ve perakende sektörü firmaları 1 firma ile anlaşma - Turizm acenteleri En az 2 yeni turizm acentesi ile anlaşma - Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yarışın düzenlenmesi projelerini destekleyen ve katılan kişi sayısı firmalar İletişim Stratejisi Raporu sayfa 20

23 Bölüm 3: İletişim Stratejisi Kapsamında Öngörülen Hedef ve Faaliyetler 2.1 Yanlış KDMP çevresindeki ve - KDMP çevresinde yaşayan Katılımcı sayısı anlaşılmaların ve tampon bölgedeki köylerde yöre halkı Kastamonu ve 2. Küre Dağları yanlış düzenli halkı bilgilendirme - Muhtarlar Bartın DKMP Şb. Milli Parkı bilgilendirmelerin toplantıları (örneğin; milli parkın - Yerel kamu Md. çevresinde en aza indirilmesi sınırları, milli parkın faydaları kurum/kuruluşları Ulusal STK yaşayanların milli hakkında) yapılması - Yerel medya Gönüllüler parkın sağladığı Herkesin kolayca - KDMP çevresinde yaşayan Yapılan görüşme faydalar ulaşabileceği ve anlayabileceği bir yöre halkı sayısı Kastamonu ve konusunda bilgi ve bilgilendirme sisteminin - Muhtarlar Bartın DKMP Şb. farkındalıklarının kurulması - Yerel kamu Md. Farkındalık artırılması, beklentilerinin (Düzenli alan ziyaret, yüz yüze görüşme, düzenli anketler kurum/kuruluşları Ulusal STK Gönüllüler azaltacak ve yapılarak beklentilerin düşüncelerini değerlendirilmesi ve duruma göre değiştirecek bilgilendirme yapılması) yaklaşımlar getirilmesi, KDMP KDMP çevresindeki ve - KDMP çevresinde yaşayan Yapılan toplantı sayısı ile ilgili algının tampon bölgedeki köylerde, köy erkekler Katılımcı sayısı Kastamonu ve değiştirilmesi/ kahvelerinde erkeklere yönelik Bartın DKMP Şb. iyileştirilmesi eğitimler verilmesi Md. Ulusal STK Gönüllüler İletişim Stratejisi Raporu sayfa 21

24 Bölüm 3: İletişim Stratejisi Kapsamında Öngörülen Hedef ve Faaliyetler KDMP çevresinde - KDMP çevresinde yaşayan yöre Yapılan toplantı sayısı yaşayanlara farklı korunan halkı Katılımcı sayısı Kastamonu ve alanlardaki iyi uygulamaların Muhtarlar Bartın DKMP Şb. örneklerle aktarılması Yerel kamu kurum/kuruluşları Md. Ulusal STK Gönüllüler Kadınlara yönelik KDMP nın - KDMP çevresinde yaşayan Yapılan toplantı sayısı değerlerinin yanı sıra su kadınlar Katılımcı sayısı Kastamonu ve kullanımı, çöp ve atıklarla ilgili Bartın DKMP Şb. eğitim verilmesi Md. Ulusal STK Gönüllüler KDMP çevresindeki Kastamonu ve Bartın daki Ulaşılan öğrenci ve ilköğretim öğrencilerine yönelik ilköğretim öğrencileri öğretmen sayısı Kastamonu ve milli park ile ilgili sunumlar Bartın DKMP Şb. yapılması, öğretmenleri ile birlikte Md. KDMP içinde belli bölgeleri Gönüllüler ziyaret etmeleri ve yerinde bilgilenmelerinin sağlanması İletişim Stratejisi Raporu sayfa 22

25 Bölüm 3: İletişim Stratejisi Kapsamında Öngörülen Hedef ve Faaliyetler 2.2 KDMP nın Yeni iş imkanlarının ortaya - KDMP çevresinde yaşayan yöre Durum tespit raporu sağlaması çıkıp çıkmadığının halkı Toplantıya katılan kişi Kastamonu ve muhtemel değerlendirilmesi ve durumun - Muhtarlar sayısı Bartın DKMP Şb. ekonomik getirilerle yöre halkına aktarılması Md. ilgili yöre halkının (KDMP Yönetim Planı sürecinde, bilgilendirilmesi ve milli park çevresinde ve tampon beklentilerin bölgede yaşayanlara yönelik yeni yönetilmesi iş imkanlarının ortaya çıkıp çıkmadığının değerlendirilmesi ve durumun yöre halkına aktarılması) Mevcut ekonomik - KDMP çevresinde yaşayan yöre Toplantıya katılan kişi faaliyetlere (tarım, arıcılık, halkı sayısı Kastamonu ve dokumacılık, turizm, vb) yönelik - Muhtarlar Teşvik ve kredilerden Bartın DKMP Şb. teşvikler ve kredilerle ilgili yöre yararlanan kişi sayısı Md. halkının bilgilendirilmesi Yerel ve yöresel ürünlerin - KDMP çevresinde yaşayan yöre Toplantıya katılan kişi pazarlanması, dağıtım kanalları ile halkı sayısı Kastamonu ve ilgili eğitimler verilmesi Bartın DKMP Şb. Md. İletişim Stratejisi Raporu sayfa 23

26 Bölüm 3: İletişim Stratejisi Kapsamında Öngörülen Hedef ve Faaliyetler 2.3 KDMP ndaki Şenliklerde KDMP ile ilgili stantlar - Şenliklere katılanlar Stantları ziyaret eden yerleşimlerde yaz açılması, ziyaretçi merkezlerinin etkin kişi sayısı Kastamonu ve aylarında kullanılması Ziyaretçi merkezlerini Bartın DKMP Şb. düzenlenen yöresel (Kastamonu ve Bartın'da düzenlenen ziyaret eden kişi sayısı Md. şenlik ve şenliklerin tarih ve içeriklerinin Gönüllüler festivallerde milli listelenmesi, stantlarda yapılacakların parkın tanıtılması belirlenmesi, ziyaretçi merkezlerinde şenlikleri destekleyecek alt aktiviteler düzenlenmesi) Şenliklere katılan sanatçıların, yöre - Şenliklere katılanlar Şenliklere katılan kişi halkına ve ziyaretçilere KDMP ile ilgili - KDMP çevresinde sayısı Kastamonu ve temel mesajlar vermelerinin sağlanması yaşayanlar Bartın DKMP Şb. Md. Gönüllüler 2.4 Basılı KDMP nı tanıtan posterler, föyler, - KDMP çevresinde Dağıtılan kişi sayısı materyaller, promosyonel malzemeler, hazırlanması ve yaşayanlar Kastamonu ve yayınlarla yaygın dağıtımının yapılması - KDMP çevresindeki Bartın DKMP Şb. desteklenmesi yerel STK lar Md. - Şenliklere katılanlar - KDMP nı ziyaret edenler - Medya 2.5 Müftülüklerin Cuma hutbelerinde imamların - KDMP çevresinde Yapılan konuşma ve cami KDMP nın değerleri ile ilgili cemaate yaşayanlar sayısı Kastamonu DK ve imamlarının etkin konuşma yapması MP Şb. Md. kullanılması Bartın DK ve MP Şube Md Gönüllüler İletişim Stratejisi Raporu sayfa 24

27 Bölüm 3: İletişim Stratejisi Kapsamında Öngörülen Hedef ve Faaliyetler Savunu 3. KDMP na 3.1 KDMP Yerel STK, kamu kurum/kuruluşları, -Yerel STK, kamu Veri tabanı Kastamonu ve yönelik tehditler çevresindeki yerel yerel basın veri tabanı oluşturulması kurum/kuruluşları, Bartın DKMP Şb. ve riskler göz STK ların, kilit yerel basın Md. önünde pozisyondaki bulundurularak kurum/kuruluşların savunu ve yerel basının kapasitesinin olduğu bir veri geliştirilmesi tabanının oluşturulması 3.2 Yerel STK'ların Yerel STK ların temel hak ve - KDMP çevresindeki Toplantıya katılan kişi Ulusal STK savunuculuk sorumlulukları ile ilgili bilgilendirilmesi yerel STK lar sayısı kapasitelerinin Yerel STK lara proje uygulama ve - KDMP çevresindeki Eğitime katılan kişi Ulusal STK geliştirilmesi savunu eğitimi verilmesi, böylece yerel yerel STK lar sayısı STK ların kriz yönetimi ve gelişen olumsuz durumlara yönelik acil yanıt verebilme kapasitelerinin geliştirilmesi (Eğitimin içeriğinde bir sorun ya da tehditle ilgili hukuksal süreci araştırma, basın bülteni yazma, basınla ilişki kurma yer almalı) Yerel STK lara, medya kampanyası, - KDMP çevresindeki Eğitime katılan kişi Ulusal STK imza kampanyası oluşturma teknikleri yerel STK lar sayısı konusunda kapasite geliştirmek üzere eğitim verilmesi Eğitimler için destek materyaller, - KDMP çevresindeki Dağıtılan materyal Ulusal STK şablonlar, örnek çalışmalar hazırlanması yerel STK lar sayısı İletişim Stratejisi Raporu sayfa 25

28 Bölüm 3: İletişim Stratejisi Kapsamında Öngörülen Hedef ve Faaliyetler 3.3 Yerel medyanın Yerel medyaya KDMP ile ilgili haber - Yerel medya Eğitime katılan kişi Ulusal STK kapasitesinin hazırlarken nasıl bir yol izlemeleri kuruluşları sayısı geliştirilmesi gerektiğini, yapılan savunu çalışmalarının nasıl parçası olacaklarını anlatan eğitim çalışması 3.4 Bilgilendirme KDMP çevresinde yaşayanların, - KDMP çevresinde Toplantıya katılan kişi Yerel STK lar toplantıları muhtarların, belediye başkanlarının yaşayanlar sayısı yapılması sorun/tehditle ilgili bilgilendirilmesi - Muhtarlar - Belediye başkanları - Yerel medya kuruluşları 3.5 Bilgilendirme Mevcut durum, sorunları, sorunların - Yerel medya Bilgilendirme föyü Yerel STK'lar föyleri hazırlanması nedenlerini ve ana etkilerini anlatan - Ulusal medya ve yaygın bilgilendirme föyleri hazırlanması ve - Karar vericiler dağıtımının yaygın dağıtımının yapılması - Ulusal STK'lar yapılması 3.6 Sosyal ağların Kamuoyu dikkatini çekmek ve destek - Genel kamuoyu Oluşturulan gruptaki Yerel STK'lar etkin kullanılması almak için facebook, twitter gibi sosyal - Medya kişi sayısı ağların kullanılması - Karar vericiler 3.7 Yöre halkı Yöre halkı üzerinde etkisi olan - İstanbul ya da Bilgilendirilen dernek Yerel STK'lar üzerinde etkisi olan İstanbul ya da Ankara daki ilgili Ankara daki ilgili sayısı İstanbul ya da derneklerin bilgilendirilmesi ve destek dernekler Ankara daki ilgili alınması derneklerin bilgilendirilmesi ve destek alınması İletişim Stratejisi Raporu sayfa 26

29 Bölüm 3: İletişim Stratejisi Kapsamında Öngörülen Hedef ve Faaliyetler 3.8 Kastamonu ve Hazırlanan bilgilendirme föylerinin - Karar vericiler Bilgilendirilen Yerel STK lar Bartın mektupla gönderilmesi, milletvekillerinin milletvekili sayısı Ulusal STK milletvekillerinin ziyaret edilmesi ve sunum yapılması sorun/tehdit ile ilgili bilgilendirilmesi 3.9 Konunun hukuki boyuta taşınması, dava açılması ya da açılmış bir davaya müdahil olunması Konuyla ilgili dava açılması ya da açılmış bir davaya müdahil olunması - Karar vericiler Açılan dava Yerel STK Ulusal STK İletişim Stratejisi Raporu sayfa 27

30 Bölüm 4: İletişim Stratejisinin Değerlendirilmesi Genellikle iletişim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, iletişim performansını ölçmek üzere ağırlıklı olarak çıktılara odaklanır. Bu; ilk geribildirimler için faydalı olsa da, önemli olan sonuçları ölçmektir. Bir diğer deyişle; iletişim faaliyetleri sonucu hedef gruplarda bir fikir, algı ya da davranış değişikliği olup olmadığıdır. Değerlendirmenin hedefi; her zaman iletişim çabalarının kesin bir değişime neden olması değildir. Hedef; iletişim faaliyetlerinin kalitesinin ve varsayımların değerlendirilmesi de olabilir. İletişim Stratejisi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi şunları sağlar: Hedeflerin başarılıp başarılmadığını, başarıldıysa hangi kapsamda başarıldığının belirlenmesi İşaret etmek istenilen konulardan hangilerinin üzerinde etkili olunduğunun ve hangi faaliyetlerin sonuca ulaştığının tespit edilmesi Deneyimlerden ders alınması, performans geliştirilmesi ve gelecek faaliyetler için öneriler geliştirilmesi Değerlendirme şu şekilde yapılabilir: Web analizleri Medya takibi (gönderilen basın bülteni sayısı, çıkan haber sayısı gibi niceliksel veriler, çıkan haberlerin hangi büyüklükte ve hangi etkinlikte bir mecrada çıktığı, haberin tonu gibi niteliksel veriler) Kesintisiz ve doğal verinin kullanımı (halihazırda var olan bilgi-örneğin; blog, müşteri/ziyaretçi yorumları) Düzenlenen etkinlik sayısı Anketler Odak gruplar Kamuoyu araştırması (algı, itibar, farkındalık vb araştırmaları) İletişim Stratejisi Raporu sayfa 28

31 Bölüm 5: Görüşmeler GÖRÜŞME YAPILAN KİŞİLER Bartın Galip Arslan Cevdet Par Orhan Yılmaz Tevfik Kaya Mehmet Ergin İsmail Yılmaz Muzaffer Açıkgöz ve Eşi Zekeriya Ay Şahidi Kuşçu Bünyamin Acınal Ahmet Demiroğlu Durmuş Kural Köylüler Kastamonu Hüseyin Güngör Mehmet Gemici Faik Kemal Kaya Mustafa Kebapçı Tahsin Sallı Cemil Çor (Kör) Ali Subaşı Mustafa Ay Adnan Sipahi Hasan Şahin Fitnat Yücel Mehmet Yılmaz Osman Nuri Civelek Aşağıçerçi Köyü Güzelleştirme Derneği Başkanı Aşağıçerçi Köyü Muhtarı Aşağıdere Muhtarı Çerde Köyü Muhtarı İğneciler Köyü Muhtarı DrahnaDer Başkanı Köklüköy Muhtarı Yukarıdere Muhtarı Arıt Belediye Başkanı Kurucaşile Eko-turizm ve Eko-tarım Derneği Kale Köyü Muhtarı Başköy Muhtarı İlyasgeçidi, Kavaklı, Aydoğmuş köyleri Başakçay Köyü Muhtarı Kanlıdağ Köyü Muhtarı Çamlıktepe Köyü Muhtarı Sıra Köyü Muhtarı Yerel Rehber Azdavay Ilıca Köyü Muhtarı Yerel Rehber - Sümenler Köyü Uzunçam Köyü Muhtarı Çalkaya Köyü Muhtarı YamanlarKöyü Muhtarı Yanık Ali Konağı İşletmecisi ve EGEM Müdürü Pınarbaşı Belediye Başkanı Azdavay Belediye Başkanı İletişim Stratejisi Raporu sayfa 29

32 Bölüm 5: Görüşmeler GÖRÜŞMELERDE SORULAN SORULAR VE ALINAN YANITLAR Sorular: - Milli park ne gibi faydalar sağladı, gelecekte size ne fayda sağlayabilir? - Milli park yeni fırsatlar veya geçim kaynakları yarattı mı? - Milli park nedeniyle yaşadığınız zorluklar var mı? - Milli parkın sınırlarını biliyor musunuz? - Milli park ile ilgili beklentileriniz neler, ne sağlamasını bekliyorsunuz? - Milli park yönetimi ile iletişiminiz nasıl? Yanıtlar: Görüşmeler sohbet ortamında gerçekleşmiş, milli park çevresinde yaşayanların sorunlarını ve çözüm önerilerini kendilerinin dile getirmesi yöntem olarak benimsenmiştir. Sorulara alınan yanıtlar, yanıtları verenlerin ağzından isim verilmeden aşağıda aktarılmıştır. Bu yaklaşım, milli park çevresindeki yaşayanların ve paydaşların milli parka bakış açılarını, milli park algılarını ortaya koymakta ve farkındalıklarını artırmaya yönelik yapılması gereken faaliyetleri de tanımlamaktadır. BARTIN Sadece insan değil, kurt, kuş da faydalanmalı... Küre Dağları çevresinde yaşayanlar yıllardır ormanı koruyarak yaşıyorlar. İnsanlar ormandan yararlandığı için hep korumuş. Küre Dağları çevresinde yaşayanlar milli park ile barışık. Ama bugün insanlar ormana giremiyor, hayvan salmıyor, ağaç kesmiyor. Küre Dağları Milli Parkı nı korumak istiyorsak, bölgede yaşayanların ekonomik durumu düzeltilmeli. Milli parkın Kastamonu tarafında eko-turizm faaliyetleri Bartın tarafına göre daha fazla. Köylerde üretilen kızılcık, böğürtlen, kuşburnu reçeli, konserve, mantar, vb doğal ürünler hijyenik şekilde pazarlanabilse, bunların pazarı oluşturulabilse bölge insanı, özellikle kadınlar için iyi bir geçim kaynağı olur. Bölge halkıyla hareket edilmeli, halktan uzak olmamalı, katılımcılık göz ardı edilmemeli. Halk yönetime katılmalı. Halkı iyi tanıyan, öncü insanlar gerekli. Büyük bir beklentimiz yok. Aile işletmeciliği, küçük projeler teşvik edilmeli. Doğal ürünlerin (konserve, şurup, reçel) pazarlanmasında yol gösterilmeli. Milli park ilan edildi, orman gelirleri kesildi. Yeni gelir kaynaklarının yaratılması şart Ulus ta Halk Eğitim Merkezi nde tel kırma ve el işi eğitimi veriliyor. Milli parkı ziyaret edenlerin bu ürünlere kolaylıkla ulaşması sağlanmalı. Bölge halkının ürettiği süt, yoğurt, meyve gelir getirici faaliyetler olarak değerlendirilmeli. Milli parkın içinde yöresel ürünler sergi alanları olmalı. Bölge halkı için gelir kaynağı çeşitlendirilmeli. İletişim Stratejisi Raporu sayfa 30

33 Bölüm 5: Görüşmeler Oturmuş bir sistem yok. Milli parkta gezen, milli parkta olduğunu net olarak anlayamıyor. Ziyaretçi giriş noktaları ve güzergâh işaretlemeleri önemli. Köylerde yeniden toplantılar yapılması ve halkın katılımının sağlanması gerekli Alan milli park olurken halka çok şey sağlayacağı söylendiği için evet dedik. Yol gösteren olmadı, proje üretemedik. Milli parkın bir faydasını görmedik. Orman köylüsü ekonomik açıdan fayda görürse ikna olur. Ahşap eski evlerin bir-iki odasının turistler için ayrılması, tadilat yapılması, bunun projelendirilip örnek olarak gerçekleşmesi lazım. Aslında boş okulların kullanımı ve tamiri köy muhtarlarına verildi. Buralar da köy konağı olarak tamir edilip hizmete sokulabilir. Milli parkın amacı anlatılırken faydası ve önemi halka anlatıldı. Getirileri olacak dendi. Köylerde yeniden toplantılar yapılması ve halkın katılımının sağlanması gerekli Biz muhtar olarak bile milli parkın tamamını gezmedik. Halk hiç bilmez. Halkın en azından gezinti yapabilmesini sağlayacak imkânlar olmalı. Uyarıcı, gezici halk turları olsa milli park çevresinde yaşayanlar daha iyi tanır. Turist gelsin isteriz Kendimize yetecek kadar tarım yapıyoruz. Hayvancılık her geçen gün geçim kaynağı olmaktan çıkıyor. Orman içi çalışmalara kısıtlama getirilmiş olması olumsuz bir durum. Milli park böyle bir imkan sağlayacaksa, köyümüze turist gelsin isteriz. Pansiyonculuk konusunda tereddütlerimiz var, evini açar mı köylüye sormak lazım. Bazıları tutucu olabilir ama gelir getirici projelere sıcak bakılır. Genç nüfus geri gelir mi? Genç nüfus Bartın tarafındaki köylerde %20. Genelde yaşlı nüfus var. Gelir getirici projeler olursa genç nüfus geri gelebilir. Pansiyonculuk, turist rehberliği için genç nüfus lazım. Milli parkın faydası bütün köylere güneş enerjisi yapılması. Sıcak su için ağaç kesilmiyor ama ısınma için ne yapacağız? Yine ağaç kesmek gerekli. Burayı koruyan biziz Burayı koruyan biziz ama dededen kalma arazilerimizi orman aldı. Kadastro geldi, araziler gitti. Orman kadastroyu yanlış yaptı. Tam da bilgilenmedik. Zarar gördük. Burada doğal güzelliklerin yanı sıra mağaralar, tarihi alanlar, manastırlar var. Turistlerin gelebilmesi ve gezebilmesi için doğal merdiven gibi düzenlemeler yapılması lazım. Yenilik lazım buralarda. Toprak test edilsin, ne yetişir bakılsın. Hayvancılıkla kimse uğraşmak istemiyor, zaten genç nüfus da yok Harita gibi bir şey olsa Milli parkın sınırları içinde miyiz bilmiyorum. Muhtarım, ama sınırları nerede başlar bilgim olduğunu söyleyemem. Vatandaşın milli park ile ilgili hiç bilgisi yok, kimse sınırları bilmiyor. Harita gibi bir şey olsa iyi olurdu. Vatandaşı milli parkın önemi, faydaları konusunda bilgilendirecek İletişim Stratejisi Raporu sayfa 31

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 2015 Eylem Planı ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme 205 Eylem Planı NO ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU ETKİNLİK NO ETKİNLİĞİN ADI SORUMLU KURUM/KİŞİ TARİH İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Detaylı

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR)

Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) Doğu Anadolu Turizm Geliştirme Projesi (DATUR) 1. Dönem İlerlemesi ve 2. Dönem Önerileri Proje neyi hedefledi? Temel vurgu Çoruh vadisinde turizm aracılığıyla yerel ekonomik kalkınmanın sağlanması için

Detaylı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme 03-04 Eylem Planı Ek- ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU İl düzeyinde Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme

Detaylı

ÇÖZÜMÜN PARÇASIYIM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

ÇÖZÜMÜN PARÇASIYIM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ CUMHURİYET ORTAOKULU ÇÖZÜMÜN PARÇASIYIM SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ 2015-2016 PROJE SAHİBİ OLAN OKUL PROJENİN ADI PROJENİN AMACI PROJENİN SÜRESİ PROJENİN HİTAP ETTİĞİ KESİM PROJENİN BÜTÇESİ CUMHURİYET ORTAOKULU

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ

YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ 2 Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan,

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Gelecek Turizmde Çoruh Vadisi Deneyimi 12.12.12 Atılım Üniversitesi, Ankara Pelin Kihtir Öztürk pelin.kihtir@undp.org UNDP Türkiye üç alanda çalışıyor: 1. Demokratik

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ( ) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN

SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ( ) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN SAMSUN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI (2017-2018) 7. ERKEN YAŞTA EVLİLİKLERİN ÖNLENMESİ - EK PLAN Faaliyet Zaman Sorumlu Kurum/Kuruluşlar Destekçi Kurum/Kuruluşlar Göstergeler Stratejik Öncelik 7.1: Erken yaşta

Detaylı

Seyitgazi ve Turizm Gürcan Banger

Seyitgazi ve Turizm Gürcan Banger Seyitgazi ve Turizm 31 Ağustos 2013 Seyitgazi 2 Elimizde ne var? Seyitgazi, ağırlıklı potansiyel olarak değerlendirilmeyi bekleyen inanç turizmi, tarih turizmi, doğa ve köy turizmi, dış alan sporları turizmi

Detaylı

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir?

Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim Nedir? Okul Temelli Mesleki Gelişim (OTMG), okul içinde ve dışında öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, değer ve tutumlarının gelişimini destekleyen, etkili öğrenme ve öğretme

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD

PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD 2 3 PROGRAM KÜNYESİ PROGRAMIN ADI 2016 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROGRAM REFERANS NO TRC2/16/TD PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin

Detaylı

TROIA BİR ANADOLU DESTANI

TROIA BİR ANADOLU DESTANI TROIA BİR ANADOLU DESTANI TROİA NEDEN ÖNEMLİ? İLYADA ve ODESA DESTANLARI TROİA NEDEN ÖNEMLİ? DÜNYA KÜLTÜRLERİNİ BİRLEŞTİREN EN ÇOK REFERANS VERİLEN KÜLTÜREL MİRAS ALANI TROİA NEDEN ÖNEMLİ? DOĞU ve BATI

Detaylı

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Gönül Elçileri İletişim Stratejisi

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Gönül Elçileri İletişim Stratejisi T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Gönül Elçileri İletişim Stratejisi Gönül Elçiliği tanımı Gönül Elçiliği: İnsana ve insanlığa hizmet için karşılık beklemeden emek veren kişi ve gruplar için kullanılan

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ ANTALYA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI

YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI 13 Kasım 2012, İstanbul Aydın HASKEBABÇI Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanı ahaskebabci@spk.gov.tr www.yes.gov.tr

Detaylı

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Revizyon Tarihi 016 Görev ve Yetki Tanımları BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi nin kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim faaliyetlerini

Detaylı

FAALİYET BİLGİ RAPORU

FAALİYET BİLGİ RAPORU FAALİYET BİLGİ RAPORU FUAR İLE İLGİLİ BİLGİLER Faaliyetin Adı Moskova Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı Faaliyetin Konusu Turizm Fuarı ITE LLC Moscow (Organizatör) Düzenleyen Kurum/Kuruluş(lar) (Moskova

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE İLK BİZ

İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE İLK BİZ İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE İLK BİZ PROJENİN ADI İLKOKULDAN ÖNCE BİZİMLE OLMALISIN BENCE PROJENİN SAHİBİ BOZKURT ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ PROJENİN SÜRESİ 1 YIL (2015-2016) PROJENİN ÖZETİ Bozkurt

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Biz Gönüllüyüz Ya SİZ?

Biz Gönüllüyüz Ya SİZ? T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı TOPLUM KALKINMASINDA GÖNÜL ELÇİLERİ PROJESİ Biz Gönüllüyüz Ya SİZ? 19 Aralık 2012, Ankara Bir gönüllünün taşıması gereken ilk ve vazgeçilmez nitelik samimi olarak

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Eğitimde Kullanılan Materyaller 5.8.sınıf/9.12. sınıf Eğitim CD ler

Eğitimde Kullanılan Materyaller 5.8.sınıf/9.12. sınıf Eğitim CD ler Ekosistemi Bilinçlendirme Programı Etkinlik Başlığı Ekosistemi Bilinçlendirme Programı Etkinlik Tarihi 30.09.2014-12.06.2015 Etkinlik Yeri Samsun Eğitimde Kullanılan Materyaller 5.8.sınıf/9.12. sınıf Eğitim

Detaylı

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM

Küme Yönetim Rehberi Notları. Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Yönetim Rehberi Notları Sanayi Geliştirme Merkezi SANGEM Küme Stratejileri 1) İnovasyonu güçlendirme ve yaygınlaştırma 2) İşbirliğini ve bağlantılı çalışmayı güçlendirme ve yaygınlaştırma 3) Uluslararasılaşmayı

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Kutluhan TAŞKIN Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Kamuda Katılım: İngiltere Örneği Paneli 4 Nisan 2012 1 Stratejik Yönetim Araştırması

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÇEŞME SONUÇ RAPORU Tarih: 7 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 50 Katılımcı listesindeki Sayı: 46 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 5 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı

İ.Ü. AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ Tanıtım Faaliyetleri Standartları Standardı Dök. No: AUZEF-SS-2.1-10 Yayın Tarihi:30.06.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 8 1. AMAÇ... 3 2. KAPSAM... 3 3. SORUMLULAR... 3 4. TANIMLAR... 3 5. AUZEF Tanıtım Faaliyetlerin Standartları... 3 5.1.

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde yürütülen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili esasları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, Ahi Evran

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler

Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri. Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Mektep Eğitimleri Yerel İşletmeler Marketing Anadolu Platformu, üretici Anadolu sanayicisine satışı artırıcı bir fonksiyon olarak pazarlama ve bileşenleri konusunda yön göstermek amacıyla

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ KONGRE PLANI Bu Kongre Planı, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Çocuk Vakfı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu arasında Mart 2013 te imzalanan Protokol

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI İZMİR İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL YILLIK GELİŞİM MODELİ ÇALIŞMA PLANI Okulda Yapılan Okul Yıllık Gelişim Modeli kapsamındaki tanıtım toplantısına katılması Okulda yapılan Okul Yıllık Gelişim Modeli

Detaylı

PROJE 3. ÇALIŞTAYI. 14 ARALIK 2010, Kayseri, TÜRKİYE

PROJE 3. ÇALIŞTAYI. 14 ARALIK 2010, Kayseri, TÜRKİYE IKONAIR PROJESİ Evrim DOĞAN ÖZTÜRK Uzman Isınma ve Motorlu Taşıt Kaynaklı Hava Kirliliği Şb. Md. Hava Yönetimi Dai. Bşk. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı PROJE 3. ÇALIŞTAYI 14 ARALIK 2010, Kayseri, TÜRKİYE

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL BEYLERBEYİ ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMAN VE SU TEMASI EYLEM PLANI

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL BEYLERBEYİ ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMAN VE SU TEMASI EYLEM PLANI EKİM EYLÜL İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL BEYLERBEYİ ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKULLARDA ORMAN PROGRAMI ORMAN VE SU TEMASI EYLEM PLANI AYLAR EYLEM VE ETKİNLİKLER UYGULAMA Türkiye Çevre

Detaylı

Örnek Yol Haritası (Example roadmap)

Örnek Yol Haritası (Example roadmap) Örnek Yol Haritası (Example roadmap) Bu belge, katılım yol haritası için önerilen bir şablon sunmaktadır. Planın kurumun stratejik hedefleriyle ilgili olmasını ve bunların yol haritasında yansıtılmasını

Detaylı

34. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI

34. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI 2 0-21 Ara lık 2 0 1 7 Sheraton Ankara Hotel & Convention Centre 34. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI Üretim İnnovas yon S ü rdü rü lebilir Kalkınm a S ü reç Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar Sayısal Paz ar Ekonomi

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

TOD EYLEM PLANI 21.04.2013

TOD EYLEM PLANI 21.04.2013 TOD EYLEM PLANI 21.04.2013 Kurumsal Sorumluluklar Eylemin Amaç Hedef Eylem Amaç, Hedef, Gösterge, Eylem Tanımları Birincil derecede sorumlusu İşbirliği yapacak ve katkı sağlayacaklar Başlangıç tarihi Tamamlama

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU

ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU ÇAVDARHİSAR KAYMAKAMLIĞI AİZANOİ ANTİK KENTİ TANITIM ÇALIŞMALARI RAPORU Ömer BİLGİN Çavdarhisar Kaymakamı 2011 AIZANOI Binlerce yıl öncesine dayanan tarihi, eşsiz mimari eserleri, dünyanın pek çok ilklerini

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ

SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ T.C. 19 MAYIS KAYMAKAMLIĞI Atatürk Ortaokulu Müdürlüğü SPOR İÇİN BİSİKLET SAĞLIK İÇİN HAREKET PROJESİ HAZIRLAYAN: 19 MAYIS ATATÜRK ORTAOKULU Hasan KAYA- Okul Müdürü Özgür CİNEL - Beden Eğitimi Öğretmeni

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL Arka Plan: BM Kadın, UNDP ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülmekte olan Türkiye de Cinsiyet Eşitliği ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı kapsamında

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015

Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı 2015 Giresun Eğitimde İyi Örnekler Çalıştayı Çağrı Mektubu Eğitim, dış dünyadan aldığı dönütler doğrultusunda kendisini değiştirerek yenileyen açık bir sistemdir. Günümüz eğitiminin vizyonu, kabul görmüş düşünceleri

Detaylı

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ

ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM KATEGORİLER KATILIMCI KATILIM KOŞULLARI BAŞVURU FORMU VE TESLİM MATERYALİ ŞARTNAME AMAÇ VE KAPSAM Özelkalem Dergisi nce düzenlenen Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödülleri; yerel yönetim alanında yenilik getiren ve kentsel sorunların çözümüne yönelik olarak geliştirilen özgün

Detaylı

trafikte bilinçli bir nesil için

trafikte bilinçli bir nesil için bilinçli bir nesil e t k i için f tra Giriş Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, pek çok kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir.

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ Moderatör Konuşmacılar : Bülent ÖZCAN (Başkan) : Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER (İletişim Koordinatörü) Emirhan H. ASLAN (Uzman, Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü) İstanbul, 19 Şubat

Detaylı

Genç Yeşilay Etkinlik Takvimi

Genç Yeşilay Etkinlik Takvimi Genç Yeşilay Etkinlik Takvimi > ETKİNLİK TAKVİMİ AĞUSTOS 2014 Gençlik Komisyonu yıl içerisinde teşkilatlanacağı okulları belirler ve her okulda kiminle çalışacağı listesini hazırlar. Listelerdeki arkadaşlarla

Detaylı

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI

YÜKSEK MİMAR SELÇUK KARAKİMSELİ İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM ORTAMLARINDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI EYLEM PLANI MÜDAHALE ALANI 1: YÖNETİM SÜREÇLERİ AMAÇ: GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMINI SAĞLAYACAK YÖNETİM SÜREÇLERİNİN İŞLETİLMESİ GEREKÇE: Eğitim ortamında şiddetin önlenmesi ve azaltılmasında, eğitim ortamları ve çevresindeki

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Halkla İlişkiler Kavramı, Tarihçesi ve İlişkili Olduğu Alanlar

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm. Halkla İlişkiler Kavramı, Tarihçesi ve İlişkili Olduğu Alanlar İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Halkla İlişkiler Kavramı, Tarihçesi ve İlişkili Olduğu Alanlar 1.1. Halkla İlişkiler Kavramı ve Tanımı... 1 1.2. Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi... 3 1.2.1. Dünyada Halkla

Detaylı

Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU

Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Riyad Turizm Fuarı 2017 GÖREV DÖNÜŞ RAPORU 7-10 Nisan 2017 1 Konu: Riyad Turizm Fuarı 2017 Katılımı Görev Yeri : Riyad RAPOR ÖZETİ: Bölgemizin iş ve yatırım imkânlarının,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU Çardak, DENİZLİ Kasım 2013 1 1. ÇALIŞTAYIN AMACI VE YÖNTEMİ ÇADED in kuruluş amaçlarına ulaşabilmesi

Detaylı

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI

MANİSA TİCARET BORSASI 2017 YILI İŞ PLANI MANİSA TİCARET BORSASI YILI İŞ PLANI STRATEJİK AMAÇ 1: MANİSA TİCARET BORSASI NIN KURUMSAL KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ Sorumlu Göstergesi Eylem Tarihi ve Süresi Hedef Durumu Bütçe Faslı Oranı Planlanan

Detaylı

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar SAYI 1 Yurttaşım Sorumluluklarımın Farkındayım - TR2009/0136.01-02/287 SORUMLU YURTTAŞIM Seçilecek 45 öğrenci 45 öğrencinin seçeceği 12 öğrenci arkadaşı Öğretmen, yönetici ve çalışanlar ile toplamda 577

Detaylı

5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ AÇIKLAMA. Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012. Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013. Yapılacak işin adı

5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ AÇIKLAMA. Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012. Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013. Yapılacak işin adı 5) PROJE UYGULAMA TAKVİMİ Projenin öngörülen başlangıç Tarihi : 01.07.2012 AÇIKLAMA Projenin Öngörülen Bitiş Tarihi : 30.06.2013 S.No Yapılacak işin adı Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak - 2013

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI 2014 DEPREM ZİRVESİ TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI www.turkiyedepremvakfi.org.tr tdv@turkiyedepremvakfi.org.tr twitter: twitter.com/tdvakfi facebook: facebook.com/turkiyedepremvakfi

Detaylı

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ

İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ İLETİŞİMDE TASARIM TASARIMDA İLETİŞİM KONULU ULUSLARARASI KATILIMLI SEMPOZYUM VE SERGİ GERÇEKLEŞTİ Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) nedir?

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) nedir? KAÇUV DA GÖNÜLLÜLÜK Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) nedir? Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) Nerede yaşam varsa, orada umut vardır felsefesi ile, ebeveynlerinin maddi sorunları nedeniyle tedavileri

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması.

GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. GAZİANTEP KEP İL EYLEM PLANI Strateji 1: Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılmasının sağlanması. Faaliyetler Zamanlama Finansman /bütçe İşbirliği yapılacak kurum kuruluşlar İzleme değerlendirme

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları

15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları İTÜ II. ULUSAL KARİYER ÇALIŞTAYI 15 Nisan 2013 Tarihli Atölye Çalışması Sonuçları Yakın Dönem Projelerimiz İTÜ I. ULUSAL KARİYER ÇALIŞTAYI 15 Nisan 2013 11 üniversite 13 uzman 4 farklı çalışma konusu İTÜ

Detaylı

VAN SHOPPING FEST ALIŞVERİŞ GÜNLERİ

VAN SHOPPING FEST ALIŞVERİŞ GÜNLERİ 1 VAN SHOPPİNG FEST İN AMACI İran ile sınırı olan Van ın bu konumunu değerlendirerek bölgede alışveriş merkezi olmasını sağlamak. Bunun için 15 Mart 5 Nisan 2015 tarihleri arasında Van da kurumların, tüccar

Detaylı

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü

T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü T.C. BULANCAK KAYMAKAMLIĞI Bulancak Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürlüğü -2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖSYS YILLIK ÇALIŞMA PLANI SN İL ÇALIŞTAY KONULARI BULANCAK BAHÇELİEVLER ANADOLU LİSESİ 3 4 Okullarda,

Detaylı

E-Bülten Ağustos- Eylül 2010 KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI İÇİN PAN PARK SERTİFİKASI ALMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR GÜRCİSTAN PAN PARKI BORJOMİ KHARAGAULİ MİLLİ PARKI NA TEKNİK GEZİ DÜZENLENDİ Çevre ve Orman

Detaylı